Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig."

Transkript

1 Advarsel fra anonym deltager i projektet: Deltagelse i SkabJob netværket er en stærkt virkende katalysator, som ændrer dine adfærdsmønstre. Dermed giver SkabJob os alle muligheden for at udvikle os og skabe ringe i vandet til den øvrige verden. Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig. Det kan blive svært at finde tilbage til de gamle vaner og tankebaner. 1

2 Evaluering til det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde af Think:act rethink. Projektnavn: Think:act-Rethink (SkabJob) Bevilling: ,- Bevillingsår: 2013 Bevillingsbrevet til projektet blev modtaget ultimo januar. Af forskellige årsager startede projektet først for alvor op 1. marts 2013, og forbruget er derfor fordelt ud over resten af Evalueringen er skrevet på baggrund af evaluering efter hver workshop samt spørgeskema, som er sendt ud til alle deltagere (som vi har hafte- mailadresse på) efter afslutning af projektet, samt direkte spørgsmål til enkelte deltagere. Evalueringen sker derfor på baggrund af de knap 80% af deltagerne, som vi har e- mailadresser på. Samlet set har et par og tredive procent af deltagerne svaret på den efterfølgende evaluering. Vi har oplevet, at deltagerne i projektet har oplevet projektet som et frirum fra regler. De har fået mulighed for at drømme og lufte ideer, der ikke altid har ligget inde for lovgivningens rammer, derfor har ikke alle ønsket at opgive personlige oplysninger eller deltage i evalueringen. Grunden er muligvis: 1) at de er sluppet ud af ledighed, og derfor ikke ønsker at tænke mere på det, 2) at deres drømme ligger uden for det, som er tilladt som ledig, og derfor ønsker de ikke at systemet skal kunne finde tilbage til dem. Projektets målgruppe en karakteristik: Projektets målgruppe er ledige i matchgruppe 1 (jobklare personer), som gerne vil have kompetencerne til at agere på fremtidens arbejdsmarked som frie agenter og til aktivt at kunne skabe egne og andres jobmuligheder nu og i fremtiden. Herunder: - Ledige som gerne vil, og også har kompetencerne til at skabe jobmuligheder - Ledige som gerne vil, men ikke har kompetencerne til at skabe jobmuligheder Fokus vil være på de nyuddannede, som med en ledighedsrate på 28 % (Danmarks Statistik, 2012) er i risiko for ikke at få tilknytning til arbejdsmarkedet i en vigtig periode af deres arbejdsliv. Nyuddannede ledige har et stort potentiale for at skabe nye jobmuligheder for dem selv og andre i kraft af deres ressourcestærke baggrunde. Deltagerne i projektet Think:art:rethink (Skabjob) har vist sig, at være af en anden sammensætning end den tænkte målgruppe, den typiske person profil af deltagerne er en person der: - Har været ledig længe (2. eller 3. ledighedsperiode) - Har skrevet mange ansøgninger (40% har skrevet mere end 200 ansøgninger uden resultat.) - Har haft sociale udfordringer (De har mistet fodfæstet i livet og på arbejdsmarkedet.) - Er i aldersklassen Er veluddannet (mellemlang til lang uddannelse) 2

3 Projektets mål og succeskriterier: Formålet med projektet er at adressere to samfundsmæssige udfordringer, nemlig et arbejdsmarked i forandring og høj arbejdsløshed. Projektet søger at adressere disse udfordringer gennem en praktisk tilgang ved at skabe en række aktiviteter, som fokuserer på ressourcestærke lediges muligheder. Herunder: 1. Arbejdsmarkedsperspektivet a. At give ressourcestærke ledige kompetencerne til at agere på fremtidens arbejdsmarked. b. At give ressourcestærke ledige kompetencerne til at skabe deres eget job. 2. Det sociale perspektiv a. At give den ledige mulighed for at se sin ledighedsperiode som en fremadrettet proces med mulighed for aktivt at gøre noget for sin jobsituation. b. At sætte den ledige i stand til aktivt at takle de negative sociale konsekvenser ledighed kan have. Ad. 1. Arbejdsmarkedsperspektivet En af de vigtigste kompetencer på fremtidens arbejdsmarked er kompetencer som netværk, præsentation af egne kompetencer på 30 sek., innovation og det at overveje andre karriereveje end en traditionel ansættelse og i stedet undersøge muligheder som free agent, konsulent, projektansættelse, deltid, selvstændighed. Efter hver workshop har vi spurgt deltagerne om de er blevet klogere på brugen af deres innovationskompetencer (Associere, udspørge, observere, eksperimentere og netværke. Kompetencerne har været brugt/gennemgået hver gang). Hvis deltageren har deltaget mere end en gang i Think:act-rethink (SkabJob) har: 23% eksperimenteret siden sidst i form af at gøre noget andet, end det de plejer at gøre. 35% via associationer forsøgt at skabe nye muligheder. 40 % været ude og udspørge andre mennesker omkring de ting, de gerne vil. 51% observeret steder, hvor ting kan gøres på en anden eller bedre måde med de kompetencer, som deltagen har. 68% begyndt at netværke. Med baggrund i workshopevalueringerne har vi i den afsluttende evaluering spurgt deltagerne om deres forståelse og brug af netværk: 44% af deltagerne er enige i udsagnet, at de er blevet klogere på, hvordan de netværker. 54% af deltagerne er enige i udsagnet, at de har netværket på vegne af andre deltagere for at skabe job/indtægt for andre. 68% af deltagerne er enige i udsagnet, at de er blevet mere aktive netværkere. På baggrund af at hele hensigten, som også ligger i titlen på projektet Think:act:rethink, er at omsætte viden til handling, er vi rigtig glade for de 68% som er begyndt at netværke mere. Det betyder nemlig, at vi har fået omsat passiv viden til aktiv handling. En interessant detalje, som er blevet tydelig i forbindelse med evalueringen, er, at 14% af deltagerne før de kom i projektet aldrig har overveje, at andet end den skriftlige ansøgning er vejen til det næste job. Af disse deltagere har 96% fået ideer og redskaber til at se dem selv som free agent, konsulent, projektansat, deltidsansat, selvstændig. 3

4 Ad. 2. Det sociale perspektiv Det sociale perspektiv spiller også ind som ledig, når man skal ud og søge job. 1) Det er svært at være på og gå glad til en samtale, hvis man er trist og nede i gear som ledig. 2) Som proaktiv job-søger og free agent er nogle af de vigtigste kompetencer at kunne præsentere sine behov og udfordringer og netværke. Man skal vide, hvad man kan tilbyde netværket af kontakter, kompetencer og indtægtsmuligheder. 3) Man skal være bevist om egne værdier både de faglige og personlige, for ellers er man ikke troværdig. Ved de løbende aktiviteter har vi ikke evalueret direkte på det sociale perspektiv, men vi har for eksempel spurgt deltagerne, hvor mange de har udvekslet kontaktoplysninger med. 60 af de 108 deltagere har udvekslet kontaktoplysninger med minimum én anden person på workshops. I forbindelse med den endelig evaluering har vi stillet en række spørgsmål omkring den sociale side af projektet. 55% er enige eller meget enige i udsagnet Projektet er muligheden for at være glad som ledig. 96% er enige eller meget enige i udsagnet Projektet er muligheden for at møde nye mennesker som ledig Har været ret stresset over min arbejdsløshed, der har SkabJob gjort en meget stor forskel. Citat: Lotte, 46 år Det har vist sig, at projektet har talt til den ældre gruppe af ledige, fordi de har fået redskaber til at se på deres egne erfaringer/kompetencer/ viden i et nyt lys. 88% er enige eller meget enige i udsagnet Projektet er muligheden for at få rystet posen 32% er enige eller meget enige i udsagnet Projektet har givet mig større personlig indsigt 59% er enige eller meget enige i udsagnet Projektet har ændret mit syn på ledighed Aldersgennemsnittet taget i betragtning er vi positivt overrasket over, hvor mange mennesker vi har berørt med en større grad af personlig indsigt og 59 % oplever, at vi har påvirket deres måde at betragte deres egen ledighed på. Vi har i høj grad arbejdet med det, der i innovationsteorien kaldes at skabe innovative krydsfelter. Både krydsfelter mellem ens egne erfaringer, kompetencer, viden og andres erfaringer. Springet til at dele mulige løsninger og drømme og handle på dem, er ikke så stort, når man sidder over for hinanden. Derfor har den enkelte deltager kunnet tro på, at de har en berettigelse på arbejdsmarkedet igen. 62% er enige eller meget enige i udsagnet Projektet giver mig rum til at diskutere mine drømme. 58% er enige eller meget enige i udsagnet Projektet giver mig inspiration til at handle på mine ideer og muligheder. Det at arbejde med krydsfelter giver tro på egne kompetencer/viden/erfaring, og derfor har metoderne givet troen på egne muligheder. 58% af deltagerne oplever, at de har set deres kompetencer på en anden måde. 100% af vores oplægsholdere er overrasket over, hvor mange kompetencer, erfaringer og hvor meget viden projektets deltagere har. Målbare resultater 1. Over et år vil 125 personer have deltaget i projektets aktiviteter 4

5 Der har været 108 deltagere mod forventet 125. Årsagen hertil er, at det i starten var sværere at sprede budskabet om projektet, end vi havde forstillet os. Vi har i dag over 700 personer, som følger projektet på Facebook, ca. 50% fra Roskilde, 25% fra omegnskommunerne og 25% fra resten af landet. Første skridt kom, da vi i foråret valgte at få lavet fysiske pjecer og plakater, men springet i deltagerantallet kom for alvor efter sommerferien, da vi skiftede farve på pjecer og plakater, samt fik lov til at dele dem ud til alle jobkonsulenter i Roskilde. Så det vil sige at deltagerne har hørt om projektet via jobcenteret efter sommerferien, pjecer/plakater i kommunen (bibliotek, cafeer, butikker m.v.) samt de sociale medier (Facebook og LinkedIn). Vi er overraskede over, at vi ikke har fået nogen deltagere via Anden Aktør, trods det at materiale er blevet afleveret til dem, og vi havde et formøde hos Jobcentret, hvor Anden Aktør i Roskilde også deltog. Dertil undrer vi os over, hvor de unge ledige er henne i Roskilde, men Facebook er ikke vejen til at få fat i dem. Vores konklusion på udfordringen med at få en høj deltagelse ved et alternativt og frivilligt tilbud til ledige, er at man skal have øje og forståelse for nedenstående: 1) At lave pjecer som jobkonsulenter på jobcentret kan udlevere. 2) At hvis man ønsker at begive sig ud i et tilsvarende projekt, så skal jobcentret have pjecerne og udlevere dem til den ledige fra første møde, det vil øge muligheden gevaldigt, for at skabe et succesfuldt alternativt projekt forløb. 3) At være opmærksom på de sociale medier bl.a. Linkedin grupper for ledige. 4) At oplyse om projektet til de forskellige fagforeninger % vil have skabt deres egen indkomst gennem nye jobskabende aktiviteter i en eksisterende virksomhed Denne del har vi haft noget sværere ved at dokumentere, end vi troede. Vi ved, at der er deltagere, som det er lykkedes for. Desværre er der ikke nogen af dem, som har meldt tilbage på vores endelige evaluering. Vi har fået lov til at gennemføre interview med én af dem. Jeg blev ledig 1. juli 2013, men hørte først om SkabJob i slutningen af oktober - tilfældigt via LinkedIn. Desværre nåede jeg derfor kun at deltage 1 gang. Jeg er meget forundret over ikke at have hørt om SkabJob på andre måder - fra JobCenteret eller min Anden Aktør (Akademikernes, Roskilde). Det, som vedkommende gav udtryk for, er, at det er en udfordring, da det at sælge sig selv som værdiskaber er hårdt, fordi: 1) Man skal være ekstremt skarp fra dag 1. Man har ikke nogen indkøringsfase. 2) Man skal blive ved med at tro på sig selv. Det man bidrager med, bliver synligt på en anden måde, end hvis man bare bliver ansat. 3) Det kræver forarbejde på en anden måde end bare at søge job. Årsagen til at vi ikke har nået det ønskede resultat her, har efter vores opfattelse to forklaringer: 5

6 1) Den ledige oplever det som hårdt at være jobskaber 2) Vi har haft sværere ved at komme i dialog med virksomheder i Roskilde end forventet, da projektet startede op % vil have deltaget i nye jobskabende aktiviteter, som har resulteret i, at de har skabt indkomst for andre i en eksisterende virksomhed. Taget i betragtning at det er op mod 80% af jobbene i Danmark, der i en eller anden form besættes via netværk, har der været en stor uvidenhed om betydningen af at netværke sig til et job. Denne uvidenhed har gjort, at der har været stor modstand blandt de ledige på at netværke, da de startede i projektet. Der har været en meget lille viden om vigtigheden af udveksling af kontaktoplysninger, f.eks. visitkort. Denne udfordring giver sig udtryk i, at mange ikke har haft visitkort og kunnet dele sine kontaktoplysninger. Hvis man ikke på en forholdsvis nem måde kan give sin kontaktoplysninger til andre, bliver det svært for andre at hjælpe. Efter hvert netværksmøde har vi spurgt, om deltagerne har husket deres visitkort. Det viste sig at 56% ikke havde visitkort med, 18% skulle have anskaffet sig nogle, resten vidste ikke, om de ville anskaffe visitkort. I den endelige evaluering er 53% af deltagerne enige eller meget enige i, at projektet har ændret deres syn på brugen af visitkort og det at dele sine kontaktoplysninger. Det har også været en udfordring for mange at være bevidst om, hvilke kontakter eller hvilket behov de søgte i netværk for at komme tættere på en indtægt. Taget i betragtning at det er via netværk, at der er størst sandsynlighed for at få job, har det været meget svært at få deltagerne til at linke op. Derfor er vi stolte over, at antallet af deltagere, som har netværket til fordel for andre er steget fra 15% i foråret 2013 til 55% i efteråret Så selvom vi ikke kan dokumentere, at 25% af deltagerne har deltaget i aktiviteter, som har resulteret i indkomst for andre, så kan vi se en markant adfærdsændring blandt deltagerne i retning af at lade andre vide, hvordan man kommer i kontakt med vedkommende. For det er simpelthen en forudsætning for, at de kan inddrage en i aktiviteter, som skaber indkomst % vil have skabt deres egen indkomst - selvstændigt Ved den endelige evaluering har 20% startet selvstændig virksomhed, og 10% har fået en deltidsansættelse og startet virksomhed ved siden af. Mål 4 er således fuldt ud opfyldt. Der hvor projektet særligt har gjort en forskel for de ledige, er at de via de innovative arbejdsmetoder har lært at se sig selv som selvstændige. Se afsnittet metode refleksion nedenfor. 6

7 Hvilke aktiviteter har der været i Think:act:rethink (SkabJob) Der har været afholdt 25 workshops. Dem med størst succes er dem, som har haft følgende emner: * Innovation * Selvindsigt * Personligt salg * Netværk Udarbejdelse og uddeling af pjecer og plakater Aktiviteter på Facebook, LinkedIn m.v. Formålet med disse online aktiviteter har været markedsføring af workshop og deling af viden omkring de centrale emner i projektet. Generelle aktiviteter omkring bookning af oplægsholdere, lokaler og andre administrative opgaver. Det er de bedste workshop, jeg har prøvet at deltage i. Metode refleksion Karin, 55 år Metodisk har vi forsøgt at skabe et samspil mellem 3 forskellige metoder (teoretiske tilgange). Vi har taget udgangspunkt i Kolbs læringscirkel. Det vil sige, hvilken læring/erfaring/viden har du? Hvilke erfaringer har du gjort dig som arbejdstager og jobsøgende? Hvilken læring har du gjort dig? Hvordan kan vi bruge denne læring/viden/erfaringer/kompetencer på nye måder? Hvilke knapper kan vi skrue på for at finde fremtidens indtægt til dig? De to øvrige metoder er hentet fra innovationsteorierne. Innovation er et af tidens store buzzwords, men hvordan kan vi gøre det håndgribeligt og bringe den ledige ud af deres tryghedszoner, uden at de mister fodfæste. Vi har her særligt brugt to begreber og tilhørende arbejdsmetoder 1) innovative krydsfelter og 2) innovations-kompetencerne. Det er, når innovationen er kommet i spil, at den enkelte deltager har oplevet, at der er sket noget nyt, som de kan bruge til noget. Innovationskrydsfelter er taget fra Medici Effekten af Frans Johansson. Udgangspunktet er her, at hvis vi skal tage nye veje og finde alternative løsninger, ligger de i krydsfelter mellem forskellig viden, erfaringer og kompetencer. Når vi har arbejdet med krydsfelterne, har det for alvor rykket folk. Deltagerne har fundet ind til egne spidskompetencer, og er blevet bevidst om, hvilken viden og kompetencer de har, og hvilken værdi de kan skabe, men også hvilke kompetencer de mangler for at gå efter drømmen. Når disse ting først er sagt højt, har andre haft mulighed for at byde ind, og så er det, vi har set folk springe ud som selvstændige. Innovationskompetencer er at netværke, observere, associere, eksperimentere, udspørge. Arbejdsmetoderne er hentet fra Innovatorens DNA, et forskningsprojekt fra Harvard. Vi går alle ofte rundt og observerer og associerer, men det at netværke, udspørge og eksperimentere kræver langt mere mod, og når vi har fået folk til det, er de taget hjem som forandrede mennesker. 7

8 Der ligger en dynamik mellem disse tre teoretiske og metodiske tilgange, som får os til at beklage, at projektet allerede slutter her, for den dynamik ville vi gerne have brugt mere tid på at undersøge og udnytte. Konklusion: Pilotprojektet Think:act:rethink (Skabjob) har været en succes for et klart flertal af dem, der har deltaget. Den viden, kompetencer og de emner, som projekt har udbudt på workshops har vurderet ud fra evalueringerne - været efterspurgt af deltagerne. Da Think:act-rethink (SkabJob) har været et pilotprojekt, har der ikke været ret mange erfaringer at støtte sig til, og der har været udfordringer i forløbet. Bl.a. har det har været et stort arbejde at sprede budskabet og tiltrække deltagere - større end vi troede. Det har været meget vanskeligt at få arbejdsgivere i tale og inddraget i konceptet, og det har taget længere tid at få foldet alle målsætninger helt ud. F.eks. har det taget længere tid at lære deltagerne at netværke på vegne af andre, end projektets ramme lægger op til, men vi har set en markant fremgang over tid. Der er kommet en masse positive erfaringer på, hvordan der kan laves noget, der giver de ledige positive oplevelser, kompetencer og ikke mindst modet til at eksperimentere og gå nye veje for at få sig et job eller skabe en indtægt. Disse erfaringer og den nye viden om f.eks. innovation og netværk kan den ledige bruge fremadrettet. Deltagerne er blevet bevidste om, at man skal tale om behov, ønsker, drømme for at andre kan hjælpe og bidrage. Det er også lykkes at skabe en proces, der gør passiv viden til aktiv handling. Det har også vist sig, at konceptet med at bruge forskellige personer som oplægsholdere, giver en dynamisk proces til glæde for både deltagere og oplægsholdere. Anbefaling: Pilot-projektet Think:act-rethink (SkabJob) kan anbefale, at der arbejdes bevidst med at skabe et magtfrit rum for de ledige, hvor de ikke starter med at blive konfronteret med det kan du ikke, for det ligger uden for de muligheder, du har som ledig. Det magtfri rum giver den enkelte ledige mulighed for at tænke ud af boksen og tro på, at de kompetencer og erfaringer, de har, kan skabe værdi for dem selv og andre. Ved at tage udgangspunkt deltagerens kompetencer, erfaringer samt viden og kombiner det med ny viden om innovation, netværk og øget selvindsigt, er det lykkedes 1) at få deltagerens forsvar til at ryge og 2) at give modet til at modtage og give hjælp uden forbehold til andre - derved er der skabt faglig dynamik. En dynamik den enkelte ledig savner. For at skabe lyst til at starte som selvstændig eller skabe indtægt på en anden måde end ved at skrive traditionelle ansøgninger er deling af viden socialt og fagligt en forudsætning. Det er her nye perspektiver opstår. Med de nye perspektiver på egne kompetencer/erfaringer/viden får den ledige mod til at drømme, og dermed også viljen til at bevæge sig ud af deres ledighed. De kompetencer, som der er behov for i dette rum, er: Netværk, netværk, netværk (hvordan gør jeg) Innovationskompetencer og det at skabe innovative krydsfelter Bevidsthed om egne værdier både menneskeligt og fagligt, samt ønsker til arbejds-/privatlivet. Salg af sig selv (elevatortalen og telefonsalg) 8

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 26. oktober 2012

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 26. oktober 2012 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 26. oktober 2012 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn think:act:rethink Kompetencer til fremtidens arbejdsmarked

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Networking og Jobsøgning med LinkedIn

Networking og Jobsøgning med LinkedIn Foredrag hos Hanne Rude 8. oktober 2012 Networking og Jobsøgning med LinkedIn Morten Vium Find mig på LinkedIn: mortenvium.dk/linkedin Mere om mine foredrag: ModerneJobsøger.dk/foredrag-linkedin-ekspert-morten-vium

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder Værs go - tag gerne noget at drikke Dagens program 9.00 Velkomst 9.15 Oplæg om udsøgning af virksomheder og netværk

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen

Aktiviteter i Jobboxen Aktiviteter i Jobboxen 2015 OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Kolde fakta og varme resultater

Kolde fakta og varme resultater Kolde fakta og varme resultater Den løbende evaluering af Kommunechat-projektet Aarhus Hvem vi er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Speciale i Innovativ evaluering 6 medarbejdere i alt Amalie Agerbæk Forbedre

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed 2010 Samarbejde mellem Jobcenter Roskilde og A2B Periode: 18. oktober 2010 14. januar 2011 Slutrapport Jobcenter Roskilde fik med midler fra "Puljen til

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter.

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter. Innovation som arbejdsmetode Underviser: Pia Pinkowsky Dag 1 10.00 Velkomst og præsentationer Mundtlig forventningsafklaring: Hvorfor er vi her? Vi ekspliciterer kursets formål og form for at: motivere

Læs mere

Indledning Information

Indledning Information Januar 2015 INDHOLDFORTEGNELSE Indledning Information 1 Modul 1 Din personlige profil og strategi 2 Modul 2 Din ansøgning 2 Modul 3 Dit CV. 3 Modul 4 Præsentation af dig 3 Modul 5 Netværk - hvad - hvordan

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Rusmiddelcentret 01-01-2015

Rusmiddelcentret 01-01-2015 GLADSAXE KOMMUNE # Frifrahash - Når du vil videre i dit liv Rusmiddelcentret 01-01-2015 1 Indehold FASE 1 VELKOMMEN TIL... 3 SKEMA 1 IDENTIFIKATION AF PROBLEMOMRÅDET... 3 FASE 2 HVILKE OMRÅDE VIL DU FOKUSERE

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen.

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de

Læs mere

Temamøder i A-Kassen Januar Kl. 09:30 12:30 Den gode jobsamtale

Temamøder i A-Kassen Januar Kl. 09:30 12:30 Den gode jobsamtale Januar 2018 11.01.2018 Kl. 09:30 12:30 Den gode jobsamtale Temaet på mødet er selve jobsamtalen (forberedelse, jobsamtalen og opfølgning på samtalen). Mødet bliver en blanding af oplæg, fælles drøftelse

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold

Dit CV på jobnet.dk Side 1. Indhold DIT CV PÅ JOBNET.DK Dit CV på jobnet.dk Side 1 Indhold 1. CV et din nøgle til dagpenge og job.... 2 2. Derfor skal dit CV på jobnet.dk... 2 3. CV-samtalen... 2 4. Generelle krav... 2 5. Undgå problemer

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega?

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad gjorde den bedste læremester eller underviser, du har haft? Hvordan skiller du

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Tredjesal Effekt 2013 & 2014

Tredjesal Effekt 2013 & 2014 Tredjesal Effekt 2013 & 2014 Indhold Resumé Fakta om undersøgelsen Om Tredjesal Statistik Konklusion Resumé Side 1 Undersøgelsen viser, at netværkskontoret Tredjesals positive tilgang til det selvstændige

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Det uløste læringsbehov

Det uløste læringsbehov Læringsrummet et behov og en nødvendighed Hvordan kan ledere og medarbejdere i en myndighedsafdeling udvikle et læringsmiljø hvor det er muligt for medarbejderne at skabe den nødvendige arbejdsrelaterede

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Bilag 1 - Interviewguides

Bilag 1 - Interviewguides Bilag 1 - Interviewguides De unge, UU-vejledere, Virksomhedsleder, lærer og Fritidsjobkonsulent Gitte Interviewguide de unge Hver er de unge alder, fritidsjoberfaringer, skole Betydningen af at have et

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

Viden der virker - Om brug af en konsekvent metodisk tilgang til arbejdet med karrierebevidsthed.

Viden der virker - Om brug af en konsekvent metodisk tilgang til arbejdet med karrierebevidsthed. Viden der virker - Om brug af en konsekvent metodisk tilgang til arbejdet med karrierebevidsthed www.eva.dk Formål med oplægget At give en kort introduktion til en metodisk tilgang til udvikling og evaluering

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Projekt- og teambaseret videndeling. Lise Marie Steinmüller Det Nationale Videncenter for e-læring 6. april 2016

Projekt- og teambaseret videndeling. Lise Marie Steinmüller Det Nationale Videncenter for e-læring 6. april 2016 Projekt- og teambaseret videndeling Lise Marie Steinmüller Det Nationale Videncenter for e-læring 6. april 2016 list@aabc.dk Workshoppens mål At bidrage med input om hvad videndeling er eller kan være

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job

Businesscase - Dimittender fra universitetet skal hurtigere i job Bilag 5 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Dimittender fra universitetet

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Nutidens unge fremtidens sygeplejesker

Nutidens unge fremtidens sygeplejesker Nutidens unge fremtidens sygeplejesker Af Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Unges motivation og rationale i forhold til uddannelse har ændret sig 90 erne - Lystvalgsdiskursen

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag

Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag Beskæftigelsessystemet er genstand for debat, hvad enten der er lavkonjunktur og høj ledighed

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Karrierebarometer 2016

Karrierebarometer 2016 Karrierebarometer 2016 Denne survey er lavet i februar 2016 blandt 3.460 CA-medlemmer - dimittender og lønmodtagere - som er kommet i job i løbet af 2015. Af disse har 1.012 deltaget i undersøgelsen, hvilket

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Networking og Personlig branding med LinkedIn

Networking og Personlig branding med LinkedIn Foredrag hos Kost & Ernæringsforbundet 18. september 2012 Networking og Personlig branding med LinkedIn Morten Vium Find mig på LinkedIn: mortenvium.dk/linkedin Mere om mine foredrag: ModerneJobsøger.dk/foredrag-linkedin-ekspert-morten-vium

Læs mere

Evaluering af virksomhedsindsats

Evaluering af virksomhedsindsats Stab og Udvikling Dato: 20. juli 2016 Evaluering af virksomhedsindsats Erhverv i Ballerup Kommune har i løbet af de seneste par år gennemført to større brugerundersøgelser vedrørende Ballerup Kommunes

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

PULJEMIDLER 2008 ANSØGNINGSSKEMA. Cafe Bid arbejdslivet i låret. FOA Fremtid og Arbejde. Møllergade

PULJEMIDLER 2008 ANSØGNINGSSKEMA. Cafe Bid arbejdslivet i låret. FOA Fremtid og Arbejde. Møllergade PULJEMIDLER 2008 ANSØGNINGSSKEMA ANSØGNINGEN SENDES TIL Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Kommune Jobcenter Svendborg Ramsherred 5 5700 Svendborg PROJEKTETS TITEL Cafe Bid arbejdslivet i låret

Læs mere