Driftsledelse Hvad virker i virkeligheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsledelse Hvad virker i virkeligheden"

Transkript

1 Driftsledelse Hvad virker i virkeligheden Samarbejde Status Plan Udvikling Af Jacob Ørum, Partner i Spark, April 2012

2 2" God driftsledelse er genvejen til effektivitet og trivsel Det er ofte en udfordring i både offentlig og privat sektor at få prioriteret og løst de mange daglige opgaver. I en hverdag med mange forskellige typer af opgaver, der varierer både i forhold til processer, deadlines, kompetencekrav, form og indhold, er det en særlig udfordring for chefen at følge med i flowet af opgaver, der kommer ind, er i gang og bliver afsluttet. Og det er i høj grad også en udfordring for medarbejderne selv. På trods af elektronisk understøttelse af det meste kan det være svært at få overblik og følge med i: Hvor mange opgaver har vi gang i? Hvem laver hvad? Er opgaven landet hos den rigtige? Når vi vores deadlines? Får vi fulgt op? Laver vi det vigtigste lige nu? Hvordan medvirker hver enkelt opgave til organisationens overordnede formål? Det meget omfattende spørgsmål vi stiller, og ofte har svært ved at svare på, er: Hvem laver hvad, hvornår og hvordan - og hvorfor egentligt?. I vores optik er det en forudsætning for god driftsledelse, at både chefer og medarbejdere kan besvare dette spørgsmål på et tilpas detaljeret niveau. Med Lean og procesoptimering har vi mange steder set organisationer med produktionslignende sagsbehandling, der lykkes med at besvare dette spørgsmål langt bedre end tidligere. Mange steder er det faktisk blevet til essensen af Lean. Vores iagttagelse er dog også og det er budskabet med denne artikel at mange organisationer bør starte med at sætte ledelsen i stand til at lede driften. Efterfølgende kan arbejdet med procesoptimering påbegyndes, hvis det giver værdi. Vi påstår, at mange bør starte med driftsledelse, fordi det for det første skaber gennemsigtighed og stabilitet. For det andet kan vi med god driftsledelse fjerne betydelige mængder af den spild, der hindrer effektivitet, kvalitet og trivsel. For det tredje kan vi simpelt, hurtigt og med relativt få kræfter markant løfte organisationens evne til at driftslede. I artiklen præsenterer vi et driftsledelseskoncept, der sætter chefen i stand til prioritere, planlægge, opgavestille og følge op. Reel driftsledelse bliver altså mulig. Konceptet er afprøvet med variationer i både det statslige departement, statslige styrelser og i den kommunale forvaltning. Organisationerne er typisk kendetegnet ved stor variation i opgaver, processer, kompetencebehov og forudsigelighed. Vi præsenterer nedenfor to varianter af driftsledelseskonceptet fra organisationer med vidt forskellige opgaver. Den første variant er udviklet og etableret i et statsligt departement i det følgende omtalt som departementet. Den anden variant er udviklet og etableret i en stor tilsynsorganisation i det følgende omtalt som styrelsen. Hjertet i konceptet er dog det samme: Visualisering + Møde + Ledelse = God driftsledelse 2

3 Visualiseringen handler om, at vi skal synliggøre, det vi laver for nemmere at kunne tale om det. Vi skal skabe meningsfulde billeder af de sammenhænge opgaverne, processerne og medarbejderne indgår i. Mødet handler om, at vi i fællesskab skaber og tolker det fælles billede af, hvordan det går for nemmere at kunne prioritere, planlægge og følge op. Ledelse handler om agere med redskaberne. Når vi visualisere og mødes om driften, bliver der skabt en forventning til chefen om at handle. Alle kan nu se, at der skal handles, og ledelsen kan i langt mindre grad end tidligere blot skubbe opgaverne og handlingen ud til den enkeltes skrivebord. God driftsledelse i departementet I departementet spænder opgaverne fra større projekter over policyudvikling, politiske indstillinger, talepapirer, baggrundsnotater, borgersager og til borgerservicering. Netop på grund af denne store varians kan vi udpege en stor kilde til spild i selve opgavestillelsen og i den løbende styring. Det er, når vi stiller opgaven, at vi lægger kimen til spildte kræfter, forkerte forventninger og utilfredsstillende løsninger. Og det er undervejs i opgaveløsningen efter, at vi har stillet opgaven, at vi styrer for lidt (og dermed kommer til at forstyrre for meget). Vi mister overblikket og dermed reelt muligheden for at driftslede. Opgavekort: Når vi stiller opgaven, skaber vi spild De mange forskellige opgaver i departementets hverdag bliver ikke altid klart stillet. Opgaveformuleringen fra fx chef til medarbejder kan godt lyde som: Kunne du ikke prøve at finde ud af noget med., eller Ministeren ønsker er overblik over, eller Vi har jo fået det her projekt, og nu skal vi skabe. Endvidere varierer formatet og momentet for opgavestillelsen. Opgaverne bliver stillet på fx mail, i et møde, over telefonen eller hen over skrivebordet nogen gange i skyndingen på vej ud af døren. For at styrke opgavestillelsen valgte departementet at indføre simple opgavekort i form af fortrykte papirkort, som blev lagt på alle skriveborde samt ved opgavetavlen. Opgavekortet tvinger opgavestiller og opgavemodtager til at screene og kommunikere systematisk om opgaven: Hvad er formålet med opgaven hvorfor og hvad er det, du skal lave? Hvem er modtageren hvem skal have det færdige produkt i hånden? Hvilket format er det et internt arbejdspapir, en indstilling eller måske et talepapir? Opgaver, der forventes at tage mere end 1 time Formål og leverance - hvad og hvorfor: Baggrundsnotat til ministerens møde med... Skal afdække problemstillingen om,..og seneste udvikling i... Intern frist: 15. marts Ekstern frist: 20. marts Forventet omfang, timer: 3-4 timer Forventet omfang, sider: 3-4 sider Omfang hvor mange sider gætter vi på det fylder, hvor lang tid tror vi, du skal bruge 3 timer eller 3 dage? Hvornår skal det være færdigt er der flere deadlines internt og eksternt? Det er simple spørgsmål, der selvfølgelig også mere eller mindre blev besvaret tidligere, men ved at indføre opgavekortet ville departementet løfte kulturen for opgavestillelse til et højere og mere systematisk niveau. 3

4 4" Opgavekortet - spørgsmål og svar Hvad vil vi opnå med opgavekort? Skal fremme at vi på forkant fremfor bagkant får talt opgaven igennem. Skal fremme at vi skærper det fælles billede af opgavens omfang - både på sidetal og timeforbrug - selvom det er en svær øvelse. Hvorfor? Fordi organisationen ser spild i form af leverancer, der bliver brugt alt for meget tid på. Fordi organisationen ser spild i form af for mange tilbageløb som en følge af uklar opgavestillelse. Fordi både chefen og medarbejderne gerne vil afstemme klarere forventninger om tidsforbrug. Fordi både chefen og medarbejderne gerne vil have simpelt værktøj til visualisering af opgaver - det fremmer overblik, prioritering og dialog. Jamen, vi kan da ikke stå og fedte med papirlapper på en tavle for hver eneste opgave...det er da spild!? Tjaa, man kan jo overveje om 5 minutters god dialog med chefen - på forkant - om indhold, omfang og prioritering er spild... Hvordan skal vi praktisk gøre i hverdagen? Opgavekortet kan trykkes som post-it blokke og lægges på alle skriveborde samt ved den fælles tavle. Et udfyldt opgavekort skal hænge på opgavetavlen. Tavler: Når vi ikke kan se opgaverne i sammenhæng, skaber vi spild Med opgavekortene kan departementet reducere spildet i den enkelte opgaveløsning. Næste udfordring er, at den enkelte opgave sjældent står alene. Medarbejderne, teamet og kontoret har mange forskellige opgaver på samme tid, og det giver dagligt cheferne overvejelser som: Hvem har tid til denne opgave? Hvad er det præcist, medarbejderne arbejder på nu? Når vi næste uges deadlines? Hvordan gik det med sagen, vi sendte op i sidste uge? Hvad mon der rammer os i næste uge? Samtidigt går medarbejderne rundt med ubesvarede spørgsmål som: Ved chefen egentligt hvad jeg laver? Kan de andre se, er jeg har for meget eller for lidt? Hvis jeg skal lave denne til i morgen hvad skal jeg så ikke lave? Hvorfor fik jeg ikke kendskab til kollegaens opgave noget før jeg kunne jo have bidraget? 4

5 Vores prioritering er 1.Ministerbetjening 2.Departementet 3.Alt andet Kommende opgaver til fordeling Kommende projekt om grøn... Kommisionen om... Ansættelse af... Hvilke opgaver har planlagt at løse de næste 2 uger - og hvordan gik det i sidste uge Ventende opgaver Uge 18 Uge 19 Uge 20 Helle Margrethe Villy ferie Bjarne Morten Thor kursus Næste uge bliver Presset Fin God skik hos os Alle opgaver over 1 time skal på tavlen Tavleføreren har forberedt mødet Alle har udfyldt deres del før mødet Vi starter præcist - allesammen Vi drager klare konklusioner Dialogen er om det vigtige Vi spørger hvorfor... Alle griber anledningerne... Ok - at frabede sig drøftelser af hvorfor man oplever sig presset Ideboksen Husk at følge op på Projekt og deadline Lean 1. april Regelforenkl. 15. juni Borger-PR 1. maj Formål Effektivisering af klagesager Klar lettelse til kunderne Hvad er status og fremdrift i vores projekter Succeskriterie Fra 20 til 5 uger svartid Leverance Ny proces implementeret 20 forslag Bidrag til... Projektleder og deltagere Helle Villy Villy Thor, Morten Fremstød om.. At vi når ud til... Bog + film... Bjarne Næste milepæle Næste opgaver Design 15/3 I drift 28/3 Status i dag Når vi målet Opstart 16/3 Styregrp 30/3 Bog 1. udkast 1. april ide Aftaler om handling og udvikling Aftale Ansvar Frist Eksempel på opgavetavle i departementet Departementet valgte at indføre simple opgavetavler som redskab til prioritering, planlægning og opfølgning. Tavlerne varierer fra kontor til kontor, men de skal alle kunne vise hvem, der laver hvad hvornår. Det vil sige, at alle medarbejdere med opgavekort på tavlen viser, deres plan for de kommende en til tre uger. Endvidere viser tavlen typisk fremdriften i projekter, kommende opgaver, færdiggjorte opgaver, opgaver til opfølgning, udviklingsaftaler og god skik. Opgavetavlen - spørgsmål og svar Hvad vil vi opnå med tavlen? Skal give samlet overblik over kontorets opgaver - hvad er på vej ind, hvad er planlagt, og hvordan gik det. Hvorfor? Fordi organisationen ser spild i form af dårlig planlægning. Fordi organisationen ser spild i form af uklar prioritering. Fordi både chefen og medarbejderne gerne vil afstemme klarere forventninger om, hvad den enkelte medarbejder kan og skal nå. Fordi både chefer og medarbejder gerne vil have simpelt værktøj til visualisering af opgaver - det fremmer overblik, prioritering og dialog. Hvordan skal vi praktisk gøre i hverdagen? Tavlen skal hænge synligt i området. hvor alle kommer forbi. Tavlen kan nemt etableres på whiteboard. De faste elementer kan opbygges med tape, papskilte, dymo og magneter. De dynamiske elementer - det vi udskifter fra uge til uge - skriver vi med tusch eller printer. Møder: Når vi ikke agerer i fællesskab skaber vi spild Departementet indførte tavlerne som omdrejningspunktet på ugentlige møder i teamet eller kontoret. På tavlemøder kan chef og medarbejdere drøfte planen for den kommende periode, og opgavebelastningen hos den enkelte. Desuden medfører tavlemødet en langt mere 5

6 6" struktureret videndeling end tilsvarende bordet rundt øvelser på fx kontormødet. Mellem møderne er tavlerne også i spil. Således kan chef og medarbejdere nemt se, hvad teamet eller kontoret har gang i, hvilket er en stor hjælp, når hasteopgaven skal fordeles midt mellem tavlemøderne. Kan hasteopgaven kun gives til en bestemt medarbejder, kan et hurtigt fælles kig på tavlen skabe enighed om, hvilken af medarbejderens planlagte opgaver, der skal udskydes. Kan hastopgaven gives til flere medarbejdere, kan et hurtigt blik på tavlen styrke chefens beslutning om, hvem der skal have hasteopgaven. Tavlemødet - spørgsmål og svar Hvad vil vi opnå med tavlemødet? Skal fremme at kontoret handler rettidigt og som en enhed. Hvorfor? Fordi for mange opgaver bliver til brandslukning. Fordi for mange beslutninger om driften bliver taget uden et tilstrækkeligt overblik. Fordi for mange opgaver prioriteres under hensyn til den enkelte medarbejder fremfor under hensyn til organisationen og kunden. Fordi både chefen og medarbejderne gerne vil have dialog om kerneopgaven og hverdagen. Jamen, er det ikke spild at indføre endnu et møde? Dårlige møder uden klart formål og ledelse er spild, men et tavlemøde på minutter med fokus på styring af kerneopgaven er en nødvendighed og - når det virker - særdeles værdifuld. Det vil typisk fjerne behovet for mange bilaterale møder. Hvordan skal vi praktisk gøre i hverdagen? Tavlemødet skal afholdes, så det passer med behovet. Er der et højt antal opgaver/ transaktioner med større varians dag-til-dag er det oplagt at afholde tavlemøder dagligt. Er antallet af opgaver mindre - fx tre-til-fem om ugen - er et ugentligt møde oplagt. Tavleføreren - ofte chefen - har forberedt tavlemødet, så fokus bliver på det rette. Medarbejderen har typisk også forberedt deres input til tavlen således, at mødet starter med en opdateret tavle. God driftsledelse i styrelsen I de statslige styrelser er opgaveområdet ofte mere driftstungt. I styrelsen, som vi præsenterer i det følgende, er det kerneopgaven at gennemføre kontroller i form af tilsyn. I sin essens adskiller driftsledelseskonceptet sig dog ikke fra departementets koncept. Derfor sætter vi i det følgende kun fokus på forskellene i kerneopgaven og fremhæver de valg som styrelsen har foretaget som en følge heraf. Tilsynsopgaven er kendetegnet ved blandt andet: En stor del af opgaven er givet i form af et antal pr. år love og regler danner grundlag for årets mål. En del af opgaven stilles i løbet af året som en fokuseret indsats med mål for en afgrænset periode. En del af opgaven har karakter af her-og nu, ofte med en planlægningshorisont fra få timer til få dage. De fleste tilsyn kræver fysisk tilstedeværelse ude hos kunden. Tavler: Uden klare mål og planer kan vi ikke styre Styrelsens kerneopgave adskiller sig fra departementet i den forstand, at den enkelte opgave er kendt og forudsigelig et tilsyn er et tilsyn. Derfor er departementets spild i selve 6

7 opgavestillelsen og dermed opgavekortet overflødigt. I stedet er det vigtigt for styrelsen at styre på mål og planlægning for den kommende periode (14 dage). Driftstavlerne skal vise målene for teamet, og om teamet og hver enkelt medarbejder lever op til disse. Det sker ved, at hver enkelt medarbejder selv sætter målene for perioden (14 dage). Her ud over angiver alle, hvordan de på forkant oplever arbejdsbelastningen for den kommende periode. Med disse to grundlæggende oplysninger på plads skal teamet på teammødet konkludere, om planen er god, eller om den skal justeres måske skal enkelte lave andre opgaver end de troede - måske skal der laves aftaler om hjælp for at aflaste kollegaer. Hvordan går det i teamet Røde lamper OPG Obs Kritisk Andet i gang OPG Hvem Frister Teamkalender Jan Feb Mart s Apri Maj Juni l Juli Aug Sep Okt Nov Dec Uge og Uge og Hvad er vores plan - og hvordan bliver det Detail Engros Opfølg Registr Kampag Afslutte Villy 4 / -1 4 / +1 2 / 0 2 / 0 2 / -2 4 / -1 Næste 14 dage er Pressede Fine Helle 6 / +2 2 / -2 4 / 0 4 / -1 2 / 0 3/ +1 Bjarne 4 / -1 4 / +3 2 / -2 3/ +1 4 / -1 2 / -2 Morten 2 / 0 3/ +1 0/ +2 3/ +1 0/ +2 3/ +1 Mette 2 / 0 2 / 0 2 / 0 0/ +2 0/ +2 2 / -2 Teamplan 18/ 0 15/ +3 10/ 0 12/ +3 8/ +1 14/ -3 Norm År til dato rød/grøn rød/grøn rød/grøn rød/grøn rød/grøn rød/grøn Prioritet Villy 4 / 4 / 2/ 1/ 1/ 2/ Helle 6 / 2/ 4/ 0/ 2/ 4/ Bjarne 4 / 4/ 2/ 2/ 2/ 2/ Morten 4/ 3/ 6/ 2/ 0/ 6/ Mette 3/ 3/ 5/ 2/ 2/ 5/ Teamplan 21/ 16/ 19/ 7/ 7/ 19/ Næste 14 dage Aftaler i teamet Bjarne hjælper Villy med at afslutte Morten tager 2 detail for Villy Mette prioriterer hele køredage God skik i afdelingen Alle skal planlægge hvordan de vil nå målene for de næste 14 dage De planlagte aktiviteter skal bookes i outlook så alle kan se hvor alle er - dvs. detail, engros, opfølgning, registreringer, kampagner, prøveudtagninger, møder, vagter, ferie og fri skal fremgå i outlook. Vi tilstræber at køre hele dage Alle er tilgængelig på telefonen, således at telefonbeskeder besvares så snart man har mulighed for det. God skik i teamet I løbet af en uge tilstræber alle, at nå at snakke med alle i teamet Vi tilstræber kun at have 5 åbne sager Vi har fokus på... Vi vil :på flere fælles tilsyn Fordi: det styrker kvaiteten Mål: 50 fælles besøg i alle skal ud med alle Hvem har været med hvem V V H B M Me IIII H I III B M Me II II Aftale Ideboksen Korrigerende handlinger Ansva r ide Frist Eksempel på driftstavle i team i styrelsen (tilsyn) Teammødet: Uklare delkonklusioner hindrer, at vi løfter i flok Styrelsen valgte at indføre driftstavlerne i hvert team, således at teamet selv ejer tavlerne. Samtidigt indførte styrelsen en fast skitse for mødets flow i den forstand, at hver fase på tavlemødet afsluttes med en klar delkonklusion. Med denne fasthed er det håbet, at teammøderne og driftstavlen forbliver en nærværende og ufravigelig del af driften. Samarbejde Status Plan Udvikling 7

8 8" Hvordan går det i teamet Mette 2 / 0 2 / 0 2 / 0 0/ +2 0/ +2 2 / -2 Delkonklusion: Røde lamper Hvad skal vi særligt OPG Obs være Kritisk OBS på? Teamplan 18/ 0 15/ +3 10/ 0 12/ +3 8/ +1 14/ -3 Norm 4 4 Mødets 2 andet 2 punkt 2 - hvad 6 er vores plan År til dato rød/grøn rød/grøn rød/grøn rød/grøn rød/grøn rød/grøn Teamkalender Jan Feb Mart s Apri Maj Juni l Juli Aug Sep Okt Nov Dec Uge og Mødets første punkt - status og opgaver kommende periode Andet i gang OPG Hvem Frister Uge og Hvad er vores plan - og hvordan bliver det Detail Engros Opfølg Registr Kampag Afslutte Villy 4 / -1 4 / +1 2 / 0 2 / 0 2 / -2 4 / -1 Næste 14 dage er Pressede Fine Helle 6 / +2 2 / -2 4 / 0 4 / -1 2 / 0 3/ +1 Bjarne 4 / -1 4 / +3 2 / -2 3/ +1 4 / -1 2 / -2 Morten 2 / 0 3/ +1 0/ +2 3/ +1 0/ +2 3/ +1 Delkonklusion: Når vi det vi skal, og hænger det sammen for teamet? Prioritet Villy 4 / 4 / 2/ 1/ 1/ 2/ Mette 3/ 3/ 5/ 2/ 2/ 5/ Teamplan 21/ 16/ 19/ 7/ 7/ 19/ Næste 14 dage Aftaler i teamet Bjarne hjælper Villy med at afslutte Morten tager 2 detail for Villy Mette prioriterer hele køredage God skik i afdelingen Alle skal planlægge hvordan de vil nå målene for de næste 14 dage De planlagte aktiviteter skal bookes i outlook så alle kan se hvor alle er - dvs. detail, engros, opfølgning, registreringer, kampagner, prøveudtagninger, møder, vagter, ferie og fri skal fremgå i outlook. Vi tilstræber at køre hele dage Alle er tilgængelig på telefonen, således at telefonbeskeder besvares så snart man har mulighed for det. God skik i teamet I løbet af en uge tilstræber alle, at nå at snakke med alle i teamet Vi tilstræber kun at have 5 åbne sager Vi har fokus på... Vi vil :på flere fælles tilsyn Fordi: det styrker kvaiteten Mål: 50 fælles besøg i alle skal ud med alle Hvem har været med hvem V V H B M Me Mødets tredje punkt - hvordan Helle 6 / 2/ 4/ 0/ 2/ 4/ H I III går det med udviklingen B II Bjarne 4 / 4/ 2/ 2/ 2/ 2/ M II Morten 4/ 3/ 6/ 2/ 0/ 6/ Delkonklusion: Følger Me vi vores plan - og hvad kan vi forbedre? IIII Aftale Ideboksen Korrigerende handlinger Ansva r ide Frist Illustration af mødeflow og delkonklusioner De organisatoriske muligheder Simpel visuel styring kan sagtens overføres til flere forskellige organisatoriske niveauer. Fx er det mulighed i en afdeling med flere teams, at indføre tavler og tavlemøder for hvert team måske suppleret med en fælles tavle for hele kontoret eller afdelingen. En tavle i hvert team kan netop understøtte en tydelighed og skærpe fokus i teamet, hvilket vi ser, at der ofte er behov for. Ved en teamtavle kan kontorchefen nemmere føre en fælles dialog med teamet, der både får substans og dybde samtidig med, at chefen holder sig ude af det detaljeringsniveau, der netop er uddelegeret til teamet som ansvarsområde. Og denne logik kan udbredes således, at afdelingschefen og gerne direktøren med mellemrum deltager på tavlemøderne. Udvikling og forandring men først tilbage til kerneopgaven Arbejdet med driftsledelse rummer et stort udviklingspotentiale. Når der først er styr på driften, er det ulig meget nemmere at udvikle organisationen i den rigtige retning. For det første bringer driftsledelsen organisationen tilbage til kerneopgaven. Ledelse og medarbejdere kan i den gode proces med etablering af tavler og mødestruktur gennemlyse opgaverne og dermed dagligdagen og kulturen. Der skrælles lag af dagligdagens kompleksitet og klarhed opstår. For det andet giver stabiliteten og robustheden i hverdagen organisationen overskud til udvikling. I teamet fjerner styr på driften mange kilder til frustration og dårligt samarbejde, og dermed kan teamet i stedet modnes omkring opgaveløsningen, fælles mål og planer for kompetenceudvikling, der holder. For det tredje sætter en tilbagevenden til kerneopgaven skærpede krav til fremtidige udviklingstiltag. Den gode organisation med styrket fokus på kerneopgave vil se alle udviklingsforslag i relation til kerneopgaven. Kan vi ikke på en eller anden måde meningsfuldt koble et nyt tiltag et nyt projekt til driften og kerneopgaven er det svært at trykke på i gang-knappen. 8

9 Inspireret... Du er velkommen til at kontakte os for en snak om driftsledelse: Jacob Ørum Partner i Spark M: E: W: sparkcph.dk...eller kom forbi: Peder Skrams Gade 12, 1054, Kbh. K Referencer... Vi har arbejdet med driftsledelse og Lean hos blandt andre: Kriminalforsorgen Rigsadvokaten Fødevarestyrelsen Gladsaxe Kommune Københavns Kommune Frederiksberg Hospital Ingeniørforeningen Integrationsministeriet 9

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Motivation for at skrive artiklen er at dele erfaringer med driftsledelse som ledelsesdisciplin og brug af visuelle

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Handleplan. CKSK LAKS Handleplan (11. marts 2016) 1. Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade 10 2300 København S. post@sundbynetvaerket.

Handleplan. CKSK LAKS Handleplan (11. marts 2016) 1. Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade 10 2300 København S. post@sundbynetvaerket. Handleplan ALG Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring Beskriv målgruppen Antal afholdte møder i aktionslæringsgruppe Tid brugt i alt Center for Kræft og

Læs mere

Værktøj 2 - Milepælsplan

Værktøj 2 - Milepælsplan Værktøj 2 - Milepælsplan Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de leverancer og delleverancer, som

Læs mere

Nyhedsbrev om Lean. 3. Udgave November 2015. Skanderborg Kommunes Lean rejse. Skanderborg Kommunes formål med Lean rejsen

Nyhedsbrev om Lean. 3. Udgave November 2015. Skanderborg Kommunes Lean rejse. Skanderborg Kommunes formål med Lean rejsen howbiz.dk Tlf. 31 10 9000 info@howbiz.dk Nyhedsbrev om Lean 3. Udgave November 2015 Skanderborg Kommunes Lean rejse Den 8. oktober var Center for Lean igen inviteret ud til virksomhedsbesøg, denne gang

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel Ledelse 23. nov. 10 Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel planlægning og styring af udviklingsprojekter Visuelle midler Lean i udviklingsafdelingen Lean i mødekulturen Etablering af fælles

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Så er det tid til den årlige MUS

Så er det tid til den årlige MUS Så er det tid til den årlige MUS Forberedelse til MUS MUS er vores årlige medarbejderudviklingssamtale. Samtalen erstatter ikke den løbende dialog mellem dig og din leder og skal derfor helst heller ikke

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Formål. Brug. Fremgangsmåde

Formål. Brug. Fremgangsmåde Værktøj 5.1 Milepælsplanen Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet, deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de mellem- og slutresultater, som

Læs mere

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress Efter stress - om at komme tilbage på arbejde efter stress En guide til borgere med stress INDLEDNING Det er svært at skulle på arbejde igen, efter at have været sygemeldt med stress. Der er mange spørgsmål,

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Videre med Dynamisk Strategi. Ved gdr. Ole Larsen og vicedirektør Kim Ladekjær, LRØ

Videre med Dynamisk Strategi. Ved gdr. Ole Larsen og vicedirektør Kim Ladekjær, LRØ Videre med Dynamisk Strategi Ved gdr. Ole Larsen og vicedirektør Kim Ladekjær, LRØ Overskrifter Overskrifter Afstemning Strategisk fokus: 1. Miljø 2. Brasilien 3. Kvalificeret arbejdskraft 4. Selskabsskat

Læs mere

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen?

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Af: Søren Dybdal, NYE Visioner & Niels Overgaard, No Communication Du kan få mere fra hånden på kortere tid, hvis du lærer at arbejde mere effektivt. Denne artikel

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 1 2011 Tema: Ledelse kompetencer - resultater Hvor er lederens fokus? Enhver leder er sat til at levere resultater. Dette fokus må bibeholdes og udbygges for alle, som har fået tildelt ansvar som leder.

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune 9.august 2015 i Faaborg-Midtfyn Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune Ansvarlig konsulent

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær

gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær gode råd til ledere om at nedbringe højt fravær arbejdsmiljøkøbenhavn Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger,

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Figurer på nettet www.di.dk/innovation. Bog nr. 4 i serien "Innovationsprocessen"

Figurer på nettet www.di.dk/innovation. Bog nr. 4 i serien Innovationsprocessen Figurer på nettet www.di.dk/innovation Bog nr. 4 i serien "Innovationsprocessen" Figur side 17 Har din virksomhed behov for at styrke sin udviklingsevne? Udfyld skemaet med situationen i jeres virksomhed.

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Fusionsplan Område Vest

Fusionsplan Område Vest Fusionsplan Område Vest Målet er at skabe og implementere en vision for Vest: Vision: I Vest er alle børn, forældre og medarbejdere inkluderet i fællesskabet. Vores arbejde på at inkludere alle bygger

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven Styrk samarbejdet om kerneopgaven Guide til tovholderen Styrk samarbejdet om kerneopgaven er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle kommunale arbejdspladser, der ønsker at styrke samarbejdet

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Gruppeudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Gruppeudviklingssamtaler på Københavns Universitet Gruppeudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisation September 2009 GRUS-koncept GRUS er en organiseret gruppesamtale af nogle timers varighed, der kan sikre sammenhæng mellem enhedens

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV 2015-2016 FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY Udarbejdet den 27. oktober 2016 Opdateret den INDSATSOMRÅDE: FOREBYGGELSE AF STRESS MÅL: At reducere antallet af medarbejdere der føler

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 At gøre uddannelse til undervisning Strategi Kompetenceudvikling Undervisningen At skabe forudsætninger for at gøre undervisning

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Stress og ledelse v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Hvad taler vi egentlig om Travlhed Kortvarig stress Langvarig stress Frustrationer og mistrivsel Trivsel Produktivitet

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

og skabe rammer for nytænkning.

og skabe rammer for nytænkning. VEJLEDNING Brug værktøjet til at skabe rammer. Innovation opstår, når vi kombinerer alle de gode ideer til, hvordan vi bedst muligt løser arbejdspladsens kerneopgave. Kom godt fra start ved i fællesskab

Læs mere

Strategisk projektejerskab

Strategisk projektejerskab Strategisk projektejerskab Spørgsmål til diskussion Hvordan ved jeg som projektejer, at vi chefer har et fælles mandat om projektets resultat? Hvad kan vi som chefer konkret efterspørge, for at styrke

Læs mere