Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2014-2015. Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM"

Transkript

1 r e s r u k r y s r e d d æ r k s i V e k k fi i c e p s r e t ef r e k s n ø Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM

2 INDHOLD HELDAGSKURSUS Fremtidens gymnasium 3 SKOLEBASEREDE KURSER 21st Century Learning Design 4 Dansk på nettet 4 Digital dannelse og sociale medier 5 Elevaktiverende historie med it 5 Elevaktiverende og it-baseret naturvidenskab 6 Film og tv i historieundervisningen 6 Flipped Classroom og elevaktivering 7 Innovation i det enkelte fag og/eller på tværs af fag 7 Klasseledelse 8 Kreativ skriftlighed 8 Læsning på skærm forværring eller forbedring? 9 Motivér eleverne 9 Nytænkning af kemi: Temabaseret og elevaktiverende 10 Rettestrategier og feedforward i skriftligt arbejde 10 Toning af studieretninger 11 Ud af klasserummet 11 Vidensdeling på skolen 12 KONFERENCER Gymnasiedage.dk 13 Danmarks Læringsfestival Big Bang GRATIS INSPIRATIONSEFTERMIDDAGE Digitale lærermidler 14 Twitter i undervisningen 14 Quiz- og testværktøjer 14 PRAKTISKE OPLYSNINGER Gymnasiekonsulenter 15

3 HELDAGSKURSUS Fremtidens gymnasium Kom på kursusdagen eller book os til en pædagogisk dag for hele skolen Fælles oplæg: It i Fremtidens gymnasium Hvilke tendenser viser udviklingen i it-anvendelse på ungdomsuddannelserne: Hvor er vi på vej hen? Og hvad siger eleverne om it-anvendelsen? Flipped Classroom, 21st Century Learning Design samt anvendelse af sociale medier i undervisningen er eksempler på tendenser, som vi må forholde os til. Workshoprunde 1+2 Innovation både enkeltfagligt og flerfagligt I workshoppen diskuteres, hvorfor det er vigtigt, at elever opnår innovative kompetencer. Relevante innovationsmodeller præsenteres, og der gives praktiske eksempler på øvelser og forløb. Flipped classroom og elevaktivering Workshoppen giver eksempler på flippede undervisningsforløb og elevaktiverende arbejdsformer i forskellige fag. Der vil være mulighed for hands-on med fremstilling af undervisningsvideoer og/eller planlægning af flippede og elevaktiverende forløb. Digital dannelse og sociale medier Hvad er digital dannelse egentlig er det en del af den almene dannelse i dag? Hvordan kan man blive digitalt dannet? Hvordan kan vi arbejde med digital dannelse i undervisningen? Få tips og gode ideer og kom i gang med mikroblogging i Twitter eller TodaysMeet. Talkshoprunde 1+2 Digitale læremidler og læsning på skærm Hvilke konsekvenser har skærmlæsning for elevernes læsehastighed og forståelse, og hvordan læser de egentlig på skærm i forhold til på papir? Talkshoppen vil præsentere resultater fra aktuel forskning på området og diskutere muligheder og udfordringer i arbejdet med digitale læremidler. Introduktion til 21st CLD Talkshoppen introducerer 21st Century Learning Design, der tilbyder en række strukturer, som kan hjælpe den enkelte lærer, teamet eller skolen med at strukturere arbejdet med følgende kompetencer: videnskonstruktion, kollaboration, selvevaluering, problemløsning og innovation, kompetent kommunikation samt it og læring. Kreativ skriftlighed Skriftlige arbejder er ikke bare ord på print, men skal forstås i en udvidet betydning som produktivt arbejde i relevante udtryksformer og medier (Ellen Krogh, SDU). Talkshoppen fokuserer på, hvordan skriftligt arbejde kan gøres relevant og virkelighedsnært for eleverne, samtidig med at det er fagligt forankret, og målene for den skriftlige dimension i fagene opfyldes. TID 3/ STED Frederiksberg Tekniske Gymnasium, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg 950 kr. TILMELDINGSFRIST 12/ TILMELDING ucc.dk/cfu/gymnasium/ kurser-og-arrangementer UNDERVISERE Hanne Heimbürger, Lars Due Arnov og Anne Boie Johannesson SKOLEBASERET Kurset afholdes også som skolebaseret kursus. Kontakt Anne Boie Johannesson () for nærmere oplysninger og aftale. Pris: kr. + transport, uafhængigt af deltagerantal. PROGRAM 9.00: Morgenkaffe og croissant 9.30: Fælles oplæg 10.15: Pause 10.30: Workshoprunde : Pause 11.45: Workshoprunde : Frokost 13.30: Talkshoprunde : Pause med kaffe/te og kage 14.45: Talkshoprunde : Pause 16.00: Fælles konklusion 16.30: Tak for i dag 3

4 21st Century Learning Design 21st Century Learning Design er udviklet af en række internationale forskere fra bl.a. USA, England og Finland. Konceptet tilbyder en række strukturer, der kan hjælpe den enkelte lærer, teamet eller skolen med at strukturere arbejdet med følgende overfaglige kompetencer: videnskonstruktion, kollaboration, selvevaluering, problemløsning og innovation, kompetent kommunikation samt it og læring. For hver af ovenstående kompetencer tilbydes en række "nøgler", der angiver, hvor grundigt der arbejdes med de enkelte kompetencer. På kurset forklares konceptet nærmere, samtidig med at de enkelte kompetencer og tilhørende nøgler gennemgås og diskuteres. Desuden fokuseres der på, hvordan nøglerne konkret kan anvendes i undervisningen. Målet med kurset er at gøre dig i stand til at anvende 21st Century Learning Design til planlægning, gennemførelse og evaluering af din egen og dit teams undervisning. Kurset kan målrettes til relevante lærergrupper, fx til naturvidenskabelige lærere, til dansklærere, historie- og samfundsfagslærere eller til alle faggrupper. UNDERVISER Lars Due Arnov, eller Anne Boie Johannesson, Dansk på nettet Med adgang til nettet under skriftlig eksamen i dansk forventer censorerne, at de unge mennesker forstår at udnytte denne mulighed. Men det kan de kun, hvis den forudgående undervisning i høj grad har brugt net- og it-værktøjer. Hvordan bruger vi it på en måde, der understøtter elevernes danskfaglighed? Kurset kobler brugen af it med undervisningsformer, som engagerer eleverne. Du får en lang række konkrete forslag til arbejdet med it i danskfagligt regi. Målet er, at du som dansklærer får inspiration og værktøjer til at inddrage it i din danskundervisning og således gøre eleverne hjemmevante på nettet også i en eksamenssituation. UNDERVISER Hanne Heimbürger, 4

5 Digital dannelse og sociale medier Hvad er digital dannelse egentlig? Hvordan kan man blive digitalt dannet? Hvordan kan vi arbejde med digital dannelse i undervisningen? Få tips og gode ideer! Kurset giver en introduktion til begrebet digital dannelse samt ideer og eksempler på, hvordan der kan arbejdes med det i praksis. Der arbejdes desuden med, hvordan Facebook, Twitter, blogs og andre sociale medier kan anvendes konstruktivt og engagerende i undervisningen. Der vil være mulighed for hands-on. Målet med kurset er, at du får redskaber til at udvikle elevernes og din egen digitale dannelse, samt at du får ideer til, hvordan sociale medier kan anvendes i undervisningen. UNDERVISER Lars Due Arnov, eller Anne Boie Johannesson, Elevaktiverende historie med it Kurset giver en introduktion til it-baseret historiedidaktik samt ideer og praktiske eksempler på kortere undervisningssekvenser og længere undervisningsforløb. Du vil gennem kurset opnå viden om, hvordan digitale programmer og internettjenester kan bruges til aktivering af eleverne og træning af deres historiebevidsthed. Desuden sættes der fokus på nogle af de forskellige resurser, der findes på nettet, og som kan anvendes i historieundervisningen. Målet med kurset er, at du bliver i stand til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, hvor it inddrages, og hvor der udarbejdes web 2.0-produkter med historisk indhold. + Læs mere om kurser, it-didaktik, nyhedsbrev og filmstreaming UNDERVISER Lars Due Arnov, ucc.dk/cfu/gymnasium 5

6 Elevaktiverende og it-baseret naturvidenskab Undervisningen i de naturvidenskabelige fag er ofte meget traditionel: Læreren gennemgår stoffet ved tavlen, eleverne laver opgaver, evt. krydret med lidt eksperimentelt arbejde, hvorefter læreren gennemgår nyt stof. Hvordan kan mønstret brydes, så eleverne kommer mere på banen, og så deres læringsudbytte øges? Kurset giver en introduktion til it-baseret kollaborativ læring, hvor elever arbejder i grupper i længere tid ad gangen med en høj grad af selvbestemmelse, og hvor fokus er på udarbejdelse af web 2.0-produkter og formativ evaluering. Der gives praktiske eksempler på forløb, og der vil være mulighed for at starte på at udvikle egne forløb. Målet er, at du får en introduktion til it-baseret kollaborativ læring, samt at du får konkret inspiration til elevaktiverende undervisningsforløb UNDERVISER Anne Boie Johannesson, Film og tv i historieundervisningen Efterhånden er det muligt at streame levende billeder fra en lang række af web-tjenester og bruge dem i historieundervisningen. Kurset sætter fokus på, hvordan film- og tv-materiale kan anvendes i historieundervisningen til både elevaktivering, illustration, kildekritik og træning af elevernes historiebevidsthed. Endelig afholdes en lille workshop med hands on og diskussion af hvordan on-line tjenester som Twitter og TodaysMeet kan bruges i forbindelse med screening af film og tv i undervisningen. Der tages udgangspunkt i CFU's film- og tv-materiale på "Mit CFU", men der ses også på andre tjenester som fx YouTube. Målet for kurset er, at du bliver i stand til at anvende og kvalificere forskelligartet film- og tv-materiale i historieundervisningen på en elevaktiverende måde. + Stream film og tv på mitcfu.dk VARIGHED 2 timer 0-15 deltagere: 3200 kr. + transport deltagere: 4600 kr. + transport UNDERVISER Lars Due Arnov, 6

7 Flipped Classroom og elevaktivering Hvordan kan vi bedst udnytte undervisningstiden? Er det hensigtsmæssigt at bruge den på gennemgang af nyt stof, eller er det bedre at lade eleverne arbejde med at anvende stof, som de selv har læst eller set på video som hjemmearbejde? Hvilke fordele og ulemper er der ved at flippe undervisningen og hvordan kan flippet udnyttes til mere elevaktivering? Kurset giver eksempler på flippede undervisningsforløb og elevaktiverende arbejdsformer i forskellige fag. Der vil være mulighed for hands-on med fremstilling af undervisningsvideoer og/eller planlægning af flippede og elevaktiverende forløb. Målet med kurset er at du får inspiration, ideer og værktøjskasse til selv at anvende Flipped Classroom og elevaktiverende arbejdsformer i dine fag. Kurset kan målrettes til relevante lærergrupper, fx til naturvidenskabelige lærere, til dansklærere, til historie-/samfundsfagslærere eller til alle faggrupper. UNDERVISER Lars Due Arnov, eller Anne Boie Johannesson, Innovation i det enkelte fag og/eller på tværs af fag Hvordan tilrettelægger man undervisning, der gør eleverne innovative? På kurset introduceres forskellige definitioner på innovation, og der diskuteres, hvorfor det er vigtigt, at elever opnår innovative kompetencer. Relevante innovationsmodeller præsenteres, og der gives praktiske eksempler på øvelser og forløb. Målet med kurset er, at du bliver i stand til at undervise på en måde, der udvikler elevernes kreativitet og innovationskompetencer. UNDERVISER Hanne Heimbürger, Lars Due Arnov, eller Anne Boie Johannesson, Kurset skræddersys til specifikke fag, til AT, til bestemte lærergrupper eller lignende. 7

8 Klasseledelse Inden for de seneste år er de unge blevet stadig mere rodløse. Det digitale liv tager langsomt over som det mest virkelige og ægte, men den flimrende kontaktflade med de hurtigt skiftende identitetsmuligheder kan ikke længere give de unge et substantielt tilhørsforhold. Mange unge evner ikke at koncentrere sig i længere tid; de kan ikke holde fokus, og samtidig er de ved at bukke under af selvpåført stress over ikke at kunne leve op til egne og andres krav. I denne situation kan gymnasiet faktisk hjælpe: Vi kan tilbyde de unge en kollektiv identitet, der kan give dem så meget ro og tryghed, at de faktisk evner at lære og huske. Målet med kurset er, at du bliver bevidst om vigtigheden af klare rammer, klare krav og konstante tilbagemeldinger samt anvendelse af en undervisningsform, der er elevaktiverende, virkelighedsnær og it-baseret. > Bliv toptunet i brug af it. Bestil et kursus! UNDERVISER Hanne Heimbürger, Kreativ skriftlighed Skriftlighed er ikke kun danske stile, matematikafleveringer eller kemirapporter:"skriftlige arbejder er ikke bare ord på print, men skal forstås i en udvidet betydning som produktivt arbejde i relevante udtryksformer og medier (Ellen Krogh, SDU). Det kan også være wikier, blogindlæg, screencasts, dialoger i Facebookgrupper og meget andet. Kurset fokuserer på, hvordan skriftligt arbejde kan gøres relevant og virkelighedsnært for eleverne, samtidig med at det er fagligt forankret, og målene for den skriftlige dimension i fagene opfyldes. Der fokuseres på formativ evaluering undervejs, både mellem lærer og elever, men også eleverne imellem. Målet med kurset er, at du får ideer til at anvende formativ evaluering og andre skriftlige genrer i din undervisning end de traditionelle på en motiverende og fagligt forankret måde. Kurset kan målrettes til relevante lærergrupper, fx til naturvidenskabelige lærere, til dansklærere eller til alle faggrupper. UNDERVISER Anne Boie Johannesson, 8

9 Læsning på skærm forværring eller forbedring? Flere og flere skoler investerer i e- og i-bøger samt portaladgange til eleverne. Men hvilke konsekvenser har skærmlæsning for elevernes læsehastighed og forståelse, og hvordan læser de egentlig på skærm i forhold til på papir? I forskningsprojektet Undervisningsorganisering, -former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser kan man bl.a. læse at elever har svært ved at navigere i de digitale bøger, og at de kan miste overblikket, når de navigerer via linkstrukturer. Kurset vil præsentere resultater fra aktuel forskning på området og diskutere muligheder og udfordringer i arbejdet med digitale læremidler. Du vil få konkrete værktøjer til, hvordan du kan hjælpe eleverne med at læse på skærm på en hensigtsmæssig måde i forskellige typer af digitale læremidler. Målet med kurset er at du bliver i stand til at give eleverne relevante faglige læsetrategier til digitale læremidler, så deres forståelse samt deres motivation til at læse forbedres. Kurset henvender sig især til dansk og til naturvidenskabelige fag. UNDERVISER Anne Boie Johannesson,, eller Hanne Heimbürger, Motivér eleverne Forskningen giver klare anvisninger på undervisning, der virker motiverende: Hav fokus på digitale produkter, samarbejde, medbestemmelse, virkelighedsnære og autentiske problemstillinger, synlig og nærværende lærer, kreativitet samt elevproduktioner til andre målgrupper end læreren. Men hvordan kan vi omsætte alt dette til en praksis, der giver mening i fagene? Hvorledes motiverer vi eleverne til at lave lektier og aflevere skriftlige opgaver? En del af svaret ligger i mere udvidet lærersamarbejde og i ændrede arbejdsformer. Kurset giver konkrete anvisninger og inspiration. Målet er, at du som lærer kan planlægge og gennemføre undervisning, der motiverer eleverne til øget faglighed og fordybelse. * Tilmeld dig vores nyhedsbrev på ucc.dk /cfu/ gymnasium/nyhedsbrev UNDERVISER Hanne Heimbürger, 9

10 Nytænkning af kemi: Temabaseret og elevaktiverende Læreplanerne for kemi lægger op til temabaseret undervisning, fremfor den systematiske gennemgang, der præger lærebogssystemerne. Kurset vil fokusere på, hvordan læreplanernes krav og intentioner kan opfyldes gennem temabaseret undervisning. På kurset arbejdes der med elevaktiverende arbejdsformer, der styrker elevernes naturvidenskabelige kompetencer og øger muligheden for overførsel af viden og kompetencer til andre fag og til elevernes hverdag. Der vil være erfaringsudveksling og idégenerering, praktiske eksempler samt hands-on mht. relevante it-værktøjer. Målet med kurset er, at du får idéer til nytænkning af kemi inden for temabaseret og elevaktiverende undervisning. UNDERVISER Anne Boie Johannesson, Rettestrategier og feedforward i skriftligt arbejde Hvordan sikrer vi progression i elevernes skriftlige arbejde? Hvad skal vi gøre, for at de lærer mere af vores rettelser og kommentarer? Hvordan kan vi vejlede dem undervejs i skriveprocessen og hvordan kan de vejlede hinanden? Kurset viser metoder til formativ og summativ evaluering, og der gives eksempler fra forskellige fag. Der bliver mulighed for handson på forskellige værktøjer, fx googledocs, screencasts, wikier og blogs. Målet med kurset er, at du får ideer til, hvordan du kan arbejde med feedback og -forward på det skriftlige arbejde til eleverne på en måde, der motiverer dem og hjælper dem til at blive bedre, uden at du selv får mere arbejde. Kurset kan målrettes til dansklærere og/eller naturvidenskabslærere. UNDERVISER Anne Boie Johannesson,, eller Hanne Heimbürger, 10

11 Toning af studieretninger (...) den faglige læring styrkes, når den kan bidrage til identitetsudviklingen, og omvendt, at når identitetsudviklingen er i spil, bliver der typisk tale om øget engagement, som også kan komme fagligheden til gode. (Knud Illeris i Læring i konkurrencestaten, 2014) Udnyt koblingen mellem identitetsudvikling og fagligt engagement ved at tilbyde de unge en kollektiv identitet: En klar profil, som de unge kan relatere til. Dette indebærer et samarbejde mellem studieretningsfagene, som kan give en tydelig toning af studieretningen. Kurset giver konkrete anvisninger på toning på mange planer: efter emne, metode, fællesfaglig viden og overfagligt samarbejde. Alt sammen med udgangspunkt i de gældende læreplaner. Målet med kurset er, at du bliver motiveret til at tone dine fag. Kurset giver samtidig inspiration til, hvordan man etablerer en klar profil af de enkelte studieretninger. UNDERVISER Hanne Heimbürger, Ud af klasserummet Kurset sætter fokus på mulighederne for elevaktivering gennem anvendelse af it, video og mobiltelefoner. Det handler om at komme ud af klasserummet med de moderne teknologier! Du får en introduktion til multimodalitetsbegrebet og konkrete eksempler på multimodale elevproduktioner og undervisningsforløb. Der vil også være mulighed for selv at arbejde med nogle af værktøjerne. Målet for kurset er, at du selv kan planlægge, gennemføre og evaluere både korte multimodale sekvenser og større multimodale undervisningsforløb med digitale teknologier. UNDERVISER Lars Due Arnov, 11

12 Vidensdeling på skolen Uanset hvor gode gymnasielærere er til at vidensdele, kan man altid blive bedre. Kurset har givet idéer til nye tiltag og været med til at åbne døren til klasselokalet endnu mere op! Lars Hansen, rektor, Htx, EUC Lillebælt. Med OK 13 er behovet for vidensdeling blevet større end nogensinde. Målet for dette kursus er at give skoler, faggrupper eller teams en introduktion til vidensdeling, hvor deltagerne bliver opmærksomme på forhindringer for vidensdeling og bliver bedre til at facilitere vidensdeling. Kurset giver en introduktion til, hvad viden er eller kan være, og hvilke former for viden, der kan deles og hvordan. Forhindringer for vidensdeling diskuteres, og der præsenteres redskaber og løsninger, der kan give mere og bedre vidensdeling. UNDERVISER Lars Due Arnov, > Læs om kurser, it-didaktik, nyhedsbrev og gymnasiekonsulenterne ucc.dk/cfu/gymnasium 12

13 KONFERENCER Gymnasiedage.dk Gymnasiedage.dk er en spændende konference med fællesoplæg og workshops, der sætter fokus på årets tema, som er Lærerens roller i Gymnasiedage.dk er et mødested, hvor undervisere ved de gymnasiale uddannelser kan mødes, høre og debattere oplæg fra forskere og kolleger fra hele landet. Læs mere på gymnasiedage.dk TID 22-23/ STED Syddansk Universitet, Odense TILMELDING gymnasiedage.dk Danmarks Læringsfestival 2015 Danmarks Læringsfestival er en kombineret udstilling og konference. Her finder du inspiration, netværk og videndeling omkring pædagogisk udvikling, teknologi og innovation. TID 3-4/ STED Bella Center, Amager TILMELDING danmarkslaeringsfestival.dk Big Bang 2015 Big Bang-konferencen er en udviklende og overraskende konference med internationale talere, summende messestemning og konkret inspiration til fornyelse af undervisningen i de naturvidenskabelige fag. Konferencen er for dig, der underviser i naturfaglige fag i grundskolen, i naturvidenskabelige fag på ungdomsuddannelserne eller de videregående uddannelser eller i matematik på alle niveauer. TID 19-20/ STED University College Sjælland, Campus Roskilde TILMELDING bigbangkonferencen.dk 13

14 GRATIS INSPIRATIONSEFTERMIDDAGE Digitale læremidler Mange skoler investerer i e- og i-bøger. Vi diskuterer fordele og ulemper ved læsning på skærm ud fra aktuelle forskningsresultater. Vi fortæller også om CFU s udlån af e-bøger, og om hvordan du streamer film og tv fra CFU i din undervisning. UNDERVISER En af gymnasiekonsulenterne TID Tirsdag 7/ kl Sted Frederiksberg Tekniske Gymnasium/TEC, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg Gratis TILMELDING ucc.dk/cfu/gymnasium/ kurser-og-arrangementer. Tilmeldingen er bindende. Ved udeblivelse uden afbud senest dagen før opkræves et no-showgebyr på 200 kr. Introduktion til Twitter i undervisningen På denne inspirationseftermiddag vil du få en kort introduktion til, hvordan Twitter fungerer, og du får mulighed for at afprøve det selv. Vi diskuterer desuden, hvordan Twitter kan anvendes på en elevaktiverende og motiverende måde i undervisningen. UNDERVISER En af gymnasiekonsulenterne TID Tirsdag 20/ kl STED Frederiksberg Tekniske Gymnasium/TEC, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg Gratis TILMELDING ucc.dk/cfu/gymnasium/ kurser-og-arrangementer. Tilmeldingen er bindende. Ved udeblivelse uden afbud senest dagen før opkræves et no-showgebyr på 200 kr. Quiz- og testværktøjer Vi præsenterer quiz- og testværktøjerne Quizlet, Googleforms og Socrative og viser eksempler på anvendelser af disse i undervisningen. Derefter er der mulighed for selv at lege med værktøjerne. UNDERVISER En af gymnasiekonsulenterne TID Tirsdag 14/ kl STED Frederiksberg Tekniske Gymnasium/TEC, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg Gratis TILMELDING ucc.dk/cfu/gymnasium/ kurser-og-arrangementer. Tilmeldingen er bindende. Ved udeblivelse uden afbud senest dagen før opkræves et no-showgebyr på 200 kr. 14

15 CFU'S GYMNASIEKONSULENTER CFU's gymnasiekonsulenter ANNE BOIE JOHANNESSON Lektor på Køge Gymnasium Cand.scient. i kemi og dansk Master i IKT og læring 21st Century Learning Design i dansk og naturvidenskab Digital dannelse og sociale medier Elevaktiverende og it-baseret naturvidenskab Flipped Classroom i dansk og naturvidenskab Innovation i dansk og naturvidenskab Kreativ skriftlighed Læsning på skærm forværring eller forbedring? Nytænkning af kemi: Temabaseret og elevaktiverende Rettestrategier og feedforward i skriftligt arbejde LARS DUE ARNOV Lektor på Gribskov Gymnasium Cand.mag. i historie, samfundsfag og mediefag Master i IKT og læring 21st Century Learning Design Digital dannelse og sociale medier Elevaktiverende historie med web 2.0 Film og tv i historieundervisningen Flipped Classroom Motivér eleverne Ud af klasserummet Vidensdeling på skolen HANNE HEIMBÜRGER Lektor på Frederiksberg Tekniske Gymnasium/TEC Cand. mag i tysk og dansk EMU-redaktør for almen studieforberedelse, studiekompetence og for elever Forfatter til Knæk Studiekoden! (Gyldendal 2008), "Studiemetoder" (Frydenlund 1997), "Studiekompetence fra elev til studerende" (Frydenlund 2005 og 2012) Dansk på nettet Klasseledelse Læsning på skærm forværring eller forbedring? Rettestrategier og feedforward i skriftligt arbejde Motivér eleverne Toning af studieretninger 15

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 26.03.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING Med Flipped

Læs mere

GYMNASIEDAGE.DK - 2014

GYMNASIEDAGE.DK - 2014 GYMNASIEDAGE.DK - 2014 Program tirsdag d. 23.9. - Lærerens roller 2014. 09.00-09.30 Kaffe/the/vand og frugt 09.30-10.30 1. Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes tilfredshed med deres arbejde

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2015/16 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger GL-E s kursuskatalog 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger...5 Kursuskalender...6

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden?

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? INNOVATION: Hvad er vigtigere end hvordan KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? EVIDENS: Styrker eller svækker evidens den pædagogiske dømmekraft? KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 1. Generelle informationer Projektnavn Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 Ansøgt beløb 1.972.768 Flipped Learning en it-pædagogisk metode til at styrke gymnasie/hf og SOSU-elevers

Læs mere

Apple Professional Development Kursuskatalog

Apple Professional Development Kursuskatalog Apple Professional Development Kursuskatalog forord Samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning, tværfaglighed, er blot nogle få af de ord, der kendetegner de bløde kompetencer børn og unge skal tilegne

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt - it-didaktisk design i historieundervisningen ERFARINGER OG VISIONER JENS ANDERSEN-MØLGAARD University

Læs mere

Når skriftlighed drukner i ord

Når skriftlighed drukner i ord Når skriftlighed drukner i ord De skriver og skriver, og alligevel ser gymnasieelever ofte først meningen med skolernes udbredte skriftlighed kort før studentereksamen. Lav en overordnet plan for skrivearbejdet

Læs mere

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer Klasserumskultur og inklusion: Opgør med elevernes frie valg Teamsamarbejde: Fra budbringer til pædagogisk dirigent Kompetence og dannelse: Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence Jeg har åndet

Læs mere

LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan?

LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser efterår 2014 Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? Kolofon Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter

Læs mere

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex ISSN: 1601-8737 Kurser 2015 2016 Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex Kurser VIA Center for Undervisningsmidler viacfu.dk cfu@via.dk Tlf.: 87 55 27 00 Afdelingen i Aarhus

Læs mere

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #15 august 2014 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Dansk og innovation Vi hører af og til elever eller kursister stille spørgsmålet: Jamen, hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er både

Læs mere

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 Den nye skolereform set gennem Danmarks Sproglærerforenings briller Om materialevalg til udlånssamlingerne ved Center

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag.

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. Lise Schrøder Nanna Westergård-Nielsen Rapport til Dialogforum, September 2011 Fig. 1. Hanne Petersen og Birgit Sanderman øver animation

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere