Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2014-2015. Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM"

Transkript

1 r e s r u k r y s r e d d æ r k s i V e k k fi i c e p s r e t ef r e k s n ø Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM

2 INDHOLD HELDAGSKURSUS Fremtidens gymnasium 3 SKOLEBASEREDE KURSER 21st Century Learning Design 4 Dansk på nettet 4 Digital dannelse og sociale medier 5 Elevaktiverende historie med it 5 Elevaktiverende og it-baseret naturvidenskab 6 Film og tv i historieundervisningen 6 Flipped Classroom og elevaktivering 7 Innovation i det enkelte fag og/eller på tværs af fag 7 Klasseledelse 8 Kreativ skriftlighed 8 Læsning på skærm forværring eller forbedring? 9 Motivér eleverne 9 Nytænkning af kemi: Temabaseret og elevaktiverende 10 Rettestrategier og feedforward i skriftligt arbejde 10 Toning af studieretninger 11 Ud af klasserummet 11 Vidensdeling på skolen 12 KONFERENCER Gymnasiedage.dk 13 Danmarks Læringsfestival Big Bang GRATIS INSPIRATIONSEFTERMIDDAGE Digitale lærermidler 14 Twitter i undervisningen 14 Quiz- og testværktøjer 14 PRAKTISKE OPLYSNINGER Gymnasiekonsulenter 15

3 HELDAGSKURSUS Fremtidens gymnasium Kom på kursusdagen eller book os til en pædagogisk dag for hele skolen Fælles oplæg: It i Fremtidens gymnasium Hvilke tendenser viser udviklingen i it-anvendelse på ungdomsuddannelserne: Hvor er vi på vej hen? Og hvad siger eleverne om it-anvendelsen? Flipped Classroom, 21st Century Learning Design samt anvendelse af sociale medier i undervisningen er eksempler på tendenser, som vi må forholde os til. Workshoprunde 1+2 Innovation både enkeltfagligt og flerfagligt I workshoppen diskuteres, hvorfor det er vigtigt, at elever opnår innovative kompetencer. Relevante innovationsmodeller præsenteres, og der gives praktiske eksempler på øvelser og forløb. Flipped classroom og elevaktivering Workshoppen giver eksempler på flippede undervisningsforløb og elevaktiverende arbejdsformer i forskellige fag. Der vil være mulighed for hands-on med fremstilling af undervisningsvideoer og/eller planlægning af flippede og elevaktiverende forløb. Digital dannelse og sociale medier Hvad er digital dannelse egentlig er det en del af den almene dannelse i dag? Hvordan kan man blive digitalt dannet? Hvordan kan vi arbejde med digital dannelse i undervisningen? Få tips og gode ideer og kom i gang med mikroblogging i Twitter eller TodaysMeet. Talkshoprunde 1+2 Digitale læremidler og læsning på skærm Hvilke konsekvenser har skærmlæsning for elevernes læsehastighed og forståelse, og hvordan læser de egentlig på skærm i forhold til på papir? Talkshoppen vil præsentere resultater fra aktuel forskning på området og diskutere muligheder og udfordringer i arbejdet med digitale læremidler. Introduktion til 21st CLD Talkshoppen introducerer 21st Century Learning Design, der tilbyder en række strukturer, som kan hjælpe den enkelte lærer, teamet eller skolen med at strukturere arbejdet med følgende kompetencer: videnskonstruktion, kollaboration, selvevaluering, problemløsning og innovation, kompetent kommunikation samt it og læring. Kreativ skriftlighed Skriftlige arbejder er ikke bare ord på print, men skal forstås i en udvidet betydning som produktivt arbejde i relevante udtryksformer og medier (Ellen Krogh, SDU). Talkshoppen fokuserer på, hvordan skriftligt arbejde kan gøres relevant og virkelighedsnært for eleverne, samtidig med at det er fagligt forankret, og målene for den skriftlige dimension i fagene opfyldes. TID 3/ STED Frederiksberg Tekniske Gymnasium, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg 950 kr. TILMELDINGSFRIST 12/ TILMELDING ucc.dk/cfu/gymnasium/ kurser-og-arrangementer UNDERVISERE Hanne Heimbürger, Lars Due Arnov og Anne Boie Johannesson SKOLEBASERET Kurset afholdes også som skolebaseret kursus. Kontakt Anne Boie Johannesson () for nærmere oplysninger og aftale. Pris: kr. + transport, uafhængigt af deltagerantal. PROGRAM 9.00: Morgenkaffe og croissant 9.30: Fælles oplæg 10.15: Pause 10.30: Workshoprunde : Pause 11.45: Workshoprunde : Frokost 13.30: Talkshoprunde : Pause med kaffe/te og kage 14.45: Talkshoprunde : Pause 16.00: Fælles konklusion 16.30: Tak for i dag 3

4 21st Century Learning Design 21st Century Learning Design er udviklet af en række internationale forskere fra bl.a. USA, England og Finland. Konceptet tilbyder en række strukturer, der kan hjælpe den enkelte lærer, teamet eller skolen med at strukturere arbejdet med følgende overfaglige kompetencer: videnskonstruktion, kollaboration, selvevaluering, problemløsning og innovation, kompetent kommunikation samt it og læring. For hver af ovenstående kompetencer tilbydes en række "nøgler", der angiver, hvor grundigt der arbejdes med de enkelte kompetencer. På kurset forklares konceptet nærmere, samtidig med at de enkelte kompetencer og tilhørende nøgler gennemgås og diskuteres. Desuden fokuseres der på, hvordan nøglerne konkret kan anvendes i undervisningen. Målet med kurset er at gøre dig i stand til at anvende 21st Century Learning Design til planlægning, gennemførelse og evaluering af din egen og dit teams undervisning. Kurset kan målrettes til relevante lærergrupper, fx til naturvidenskabelige lærere, til dansklærere, historie- og samfundsfagslærere eller til alle faggrupper. UNDERVISER Lars Due Arnov, eller Anne Boie Johannesson, Dansk på nettet Med adgang til nettet under skriftlig eksamen i dansk forventer censorerne, at de unge mennesker forstår at udnytte denne mulighed. Men det kan de kun, hvis den forudgående undervisning i høj grad har brugt net- og it-værktøjer. Hvordan bruger vi it på en måde, der understøtter elevernes danskfaglighed? Kurset kobler brugen af it med undervisningsformer, som engagerer eleverne. Du får en lang række konkrete forslag til arbejdet med it i danskfagligt regi. Målet er, at du som dansklærer får inspiration og værktøjer til at inddrage it i din danskundervisning og således gøre eleverne hjemmevante på nettet også i en eksamenssituation. UNDERVISER Hanne Heimbürger, 4

5 Digital dannelse og sociale medier Hvad er digital dannelse egentlig? Hvordan kan man blive digitalt dannet? Hvordan kan vi arbejde med digital dannelse i undervisningen? Få tips og gode ideer! Kurset giver en introduktion til begrebet digital dannelse samt ideer og eksempler på, hvordan der kan arbejdes med det i praksis. Der arbejdes desuden med, hvordan Facebook, Twitter, blogs og andre sociale medier kan anvendes konstruktivt og engagerende i undervisningen. Der vil være mulighed for hands-on. Målet med kurset er, at du får redskaber til at udvikle elevernes og din egen digitale dannelse, samt at du får ideer til, hvordan sociale medier kan anvendes i undervisningen. UNDERVISER Lars Due Arnov, eller Anne Boie Johannesson, Elevaktiverende historie med it Kurset giver en introduktion til it-baseret historiedidaktik samt ideer og praktiske eksempler på kortere undervisningssekvenser og længere undervisningsforløb. Du vil gennem kurset opnå viden om, hvordan digitale programmer og internettjenester kan bruges til aktivering af eleverne og træning af deres historiebevidsthed. Desuden sættes der fokus på nogle af de forskellige resurser, der findes på nettet, og som kan anvendes i historieundervisningen. Målet med kurset er, at du bliver i stand til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, hvor it inddrages, og hvor der udarbejdes web 2.0-produkter med historisk indhold. + Læs mere om kurser, it-didaktik, nyhedsbrev og filmstreaming UNDERVISER Lars Due Arnov, ucc.dk/cfu/gymnasium 5

6 Elevaktiverende og it-baseret naturvidenskab Undervisningen i de naturvidenskabelige fag er ofte meget traditionel: Læreren gennemgår stoffet ved tavlen, eleverne laver opgaver, evt. krydret med lidt eksperimentelt arbejde, hvorefter læreren gennemgår nyt stof. Hvordan kan mønstret brydes, så eleverne kommer mere på banen, og så deres læringsudbytte øges? Kurset giver en introduktion til it-baseret kollaborativ læring, hvor elever arbejder i grupper i længere tid ad gangen med en høj grad af selvbestemmelse, og hvor fokus er på udarbejdelse af web 2.0-produkter og formativ evaluering. Der gives praktiske eksempler på forløb, og der vil være mulighed for at starte på at udvikle egne forløb. Målet er, at du får en introduktion til it-baseret kollaborativ læring, samt at du får konkret inspiration til elevaktiverende undervisningsforløb UNDERVISER Anne Boie Johannesson, Film og tv i historieundervisningen Efterhånden er det muligt at streame levende billeder fra en lang række af web-tjenester og bruge dem i historieundervisningen. Kurset sætter fokus på, hvordan film- og tv-materiale kan anvendes i historieundervisningen til både elevaktivering, illustration, kildekritik og træning af elevernes historiebevidsthed. Endelig afholdes en lille workshop med hands on og diskussion af hvordan on-line tjenester som Twitter og TodaysMeet kan bruges i forbindelse med screening af film og tv i undervisningen. Der tages udgangspunkt i CFU's film- og tv-materiale på "Mit CFU", men der ses også på andre tjenester som fx YouTube. Målet for kurset er, at du bliver i stand til at anvende og kvalificere forskelligartet film- og tv-materiale i historieundervisningen på en elevaktiverende måde. + Stream film og tv på mitcfu.dk VARIGHED 2 timer 0-15 deltagere: 3200 kr. + transport deltagere: 4600 kr. + transport UNDERVISER Lars Due Arnov, 6

7 Flipped Classroom og elevaktivering Hvordan kan vi bedst udnytte undervisningstiden? Er det hensigtsmæssigt at bruge den på gennemgang af nyt stof, eller er det bedre at lade eleverne arbejde med at anvende stof, som de selv har læst eller set på video som hjemmearbejde? Hvilke fordele og ulemper er der ved at flippe undervisningen og hvordan kan flippet udnyttes til mere elevaktivering? Kurset giver eksempler på flippede undervisningsforløb og elevaktiverende arbejdsformer i forskellige fag. Der vil være mulighed for hands-on med fremstilling af undervisningsvideoer og/eller planlægning af flippede og elevaktiverende forløb. Målet med kurset er at du får inspiration, ideer og værktøjskasse til selv at anvende Flipped Classroom og elevaktiverende arbejdsformer i dine fag. Kurset kan målrettes til relevante lærergrupper, fx til naturvidenskabelige lærere, til dansklærere, til historie-/samfundsfagslærere eller til alle faggrupper. UNDERVISER Lars Due Arnov, eller Anne Boie Johannesson, Innovation i det enkelte fag og/eller på tværs af fag Hvordan tilrettelægger man undervisning, der gør eleverne innovative? På kurset introduceres forskellige definitioner på innovation, og der diskuteres, hvorfor det er vigtigt, at elever opnår innovative kompetencer. Relevante innovationsmodeller præsenteres, og der gives praktiske eksempler på øvelser og forløb. Målet med kurset er, at du bliver i stand til at undervise på en måde, der udvikler elevernes kreativitet og innovationskompetencer. UNDERVISER Hanne Heimbürger, Lars Due Arnov, eller Anne Boie Johannesson, Kurset skræddersys til specifikke fag, til AT, til bestemte lærergrupper eller lignende. 7

8 Klasseledelse Inden for de seneste år er de unge blevet stadig mere rodløse. Det digitale liv tager langsomt over som det mest virkelige og ægte, men den flimrende kontaktflade med de hurtigt skiftende identitetsmuligheder kan ikke længere give de unge et substantielt tilhørsforhold. Mange unge evner ikke at koncentrere sig i længere tid; de kan ikke holde fokus, og samtidig er de ved at bukke under af selvpåført stress over ikke at kunne leve op til egne og andres krav. I denne situation kan gymnasiet faktisk hjælpe: Vi kan tilbyde de unge en kollektiv identitet, der kan give dem så meget ro og tryghed, at de faktisk evner at lære og huske. Målet med kurset er, at du bliver bevidst om vigtigheden af klare rammer, klare krav og konstante tilbagemeldinger samt anvendelse af en undervisningsform, der er elevaktiverende, virkelighedsnær og it-baseret. > Bliv toptunet i brug af it. Bestil et kursus! UNDERVISER Hanne Heimbürger, Kreativ skriftlighed Skriftlighed er ikke kun danske stile, matematikafleveringer eller kemirapporter:"skriftlige arbejder er ikke bare ord på print, men skal forstås i en udvidet betydning som produktivt arbejde i relevante udtryksformer og medier (Ellen Krogh, SDU). Det kan også være wikier, blogindlæg, screencasts, dialoger i Facebookgrupper og meget andet. Kurset fokuserer på, hvordan skriftligt arbejde kan gøres relevant og virkelighedsnært for eleverne, samtidig med at det er fagligt forankret, og målene for den skriftlige dimension i fagene opfyldes. Der fokuseres på formativ evaluering undervejs, både mellem lærer og elever, men også eleverne imellem. Målet med kurset er, at du får ideer til at anvende formativ evaluering og andre skriftlige genrer i din undervisning end de traditionelle på en motiverende og fagligt forankret måde. Kurset kan målrettes til relevante lærergrupper, fx til naturvidenskabelige lærere, til dansklærere eller til alle faggrupper. UNDERVISER Anne Boie Johannesson, 8

9 Læsning på skærm forværring eller forbedring? Flere og flere skoler investerer i e- og i-bøger samt portaladgange til eleverne. Men hvilke konsekvenser har skærmlæsning for elevernes læsehastighed og forståelse, og hvordan læser de egentlig på skærm i forhold til på papir? I forskningsprojektet Undervisningsorganisering, -former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser kan man bl.a. læse at elever har svært ved at navigere i de digitale bøger, og at de kan miste overblikket, når de navigerer via linkstrukturer. Kurset vil præsentere resultater fra aktuel forskning på området og diskutere muligheder og udfordringer i arbejdet med digitale læremidler. Du vil få konkrete værktøjer til, hvordan du kan hjælpe eleverne med at læse på skærm på en hensigtsmæssig måde i forskellige typer af digitale læremidler. Målet med kurset er at du bliver i stand til at give eleverne relevante faglige læsetrategier til digitale læremidler, så deres forståelse samt deres motivation til at læse forbedres. Kurset henvender sig især til dansk og til naturvidenskabelige fag. UNDERVISER Anne Boie Johannesson,, eller Hanne Heimbürger, Motivér eleverne Forskningen giver klare anvisninger på undervisning, der virker motiverende: Hav fokus på digitale produkter, samarbejde, medbestemmelse, virkelighedsnære og autentiske problemstillinger, synlig og nærværende lærer, kreativitet samt elevproduktioner til andre målgrupper end læreren. Men hvordan kan vi omsætte alt dette til en praksis, der giver mening i fagene? Hvorledes motiverer vi eleverne til at lave lektier og aflevere skriftlige opgaver? En del af svaret ligger i mere udvidet lærersamarbejde og i ændrede arbejdsformer. Kurset giver konkrete anvisninger og inspiration. Målet er, at du som lærer kan planlægge og gennemføre undervisning, der motiverer eleverne til øget faglighed og fordybelse. * Tilmeld dig vores nyhedsbrev på ucc.dk /cfu/ gymnasium/nyhedsbrev UNDERVISER Hanne Heimbürger, 9

10 Nytænkning af kemi: Temabaseret og elevaktiverende Læreplanerne for kemi lægger op til temabaseret undervisning, fremfor den systematiske gennemgang, der præger lærebogssystemerne. Kurset vil fokusere på, hvordan læreplanernes krav og intentioner kan opfyldes gennem temabaseret undervisning. På kurset arbejdes der med elevaktiverende arbejdsformer, der styrker elevernes naturvidenskabelige kompetencer og øger muligheden for overførsel af viden og kompetencer til andre fag og til elevernes hverdag. Der vil være erfaringsudveksling og idégenerering, praktiske eksempler samt hands-on mht. relevante it-værktøjer. Målet med kurset er, at du får idéer til nytænkning af kemi inden for temabaseret og elevaktiverende undervisning. UNDERVISER Anne Boie Johannesson, Rettestrategier og feedforward i skriftligt arbejde Hvordan sikrer vi progression i elevernes skriftlige arbejde? Hvad skal vi gøre, for at de lærer mere af vores rettelser og kommentarer? Hvordan kan vi vejlede dem undervejs i skriveprocessen og hvordan kan de vejlede hinanden? Kurset viser metoder til formativ og summativ evaluering, og der gives eksempler fra forskellige fag. Der bliver mulighed for handson på forskellige værktøjer, fx googledocs, screencasts, wikier og blogs. Målet med kurset er, at du får ideer til, hvordan du kan arbejde med feedback og -forward på det skriftlige arbejde til eleverne på en måde, der motiverer dem og hjælper dem til at blive bedre, uden at du selv får mere arbejde. Kurset kan målrettes til dansklærere og/eller naturvidenskabslærere. UNDERVISER Anne Boie Johannesson,, eller Hanne Heimbürger, 10

11 Toning af studieretninger (...) den faglige læring styrkes, når den kan bidrage til identitetsudviklingen, og omvendt, at når identitetsudviklingen er i spil, bliver der typisk tale om øget engagement, som også kan komme fagligheden til gode. (Knud Illeris i Læring i konkurrencestaten, 2014) Udnyt koblingen mellem identitetsudvikling og fagligt engagement ved at tilbyde de unge en kollektiv identitet: En klar profil, som de unge kan relatere til. Dette indebærer et samarbejde mellem studieretningsfagene, som kan give en tydelig toning af studieretningen. Kurset giver konkrete anvisninger på toning på mange planer: efter emne, metode, fællesfaglig viden og overfagligt samarbejde. Alt sammen med udgangspunkt i de gældende læreplaner. Målet med kurset er, at du bliver motiveret til at tone dine fag. Kurset giver samtidig inspiration til, hvordan man etablerer en klar profil af de enkelte studieretninger. UNDERVISER Hanne Heimbürger, Ud af klasserummet Kurset sætter fokus på mulighederne for elevaktivering gennem anvendelse af it, video og mobiltelefoner. Det handler om at komme ud af klasserummet med de moderne teknologier! Du får en introduktion til multimodalitetsbegrebet og konkrete eksempler på multimodale elevproduktioner og undervisningsforløb. Der vil også være mulighed for selv at arbejde med nogle af værktøjerne. Målet for kurset er, at du selv kan planlægge, gennemføre og evaluere både korte multimodale sekvenser og større multimodale undervisningsforløb med digitale teknologier. UNDERVISER Lars Due Arnov, 11

12 Vidensdeling på skolen Uanset hvor gode gymnasielærere er til at vidensdele, kan man altid blive bedre. Kurset har givet idéer til nye tiltag og været med til at åbne døren til klasselokalet endnu mere op! Lars Hansen, rektor, Htx, EUC Lillebælt. Med OK 13 er behovet for vidensdeling blevet større end nogensinde. Målet for dette kursus er at give skoler, faggrupper eller teams en introduktion til vidensdeling, hvor deltagerne bliver opmærksomme på forhindringer for vidensdeling og bliver bedre til at facilitere vidensdeling. Kurset giver en introduktion til, hvad viden er eller kan være, og hvilke former for viden, der kan deles og hvordan. Forhindringer for vidensdeling diskuteres, og der præsenteres redskaber og løsninger, der kan give mere og bedre vidensdeling. UNDERVISER Lars Due Arnov, > Læs om kurser, it-didaktik, nyhedsbrev og gymnasiekonsulenterne ucc.dk/cfu/gymnasium 12

13 KONFERENCER Gymnasiedage.dk Gymnasiedage.dk er en spændende konference med fællesoplæg og workshops, der sætter fokus på årets tema, som er Lærerens roller i Gymnasiedage.dk er et mødested, hvor undervisere ved de gymnasiale uddannelser kan mødes, høre og debattere oplæg fra forskere og kolleger fra hele landet. Læs mere på gymnasiedage.dk TID 22-23/ STED Syddansk Universitet, Odense TILMELDING gymnasiedage.dk Danmarks Læringsfestival 2015 Danmarks Læringsfestival er en kombineret udstilling og konference. Her finder du inspiration, netværk og videndeling omkring pædagogisk udvikling, teknologi og innovation. TID 3-4/ STED Bella Center, Amager TILMELDING danmarkslaeringsfestival.dk Big Bang 2015 Big Bang-konferencen er en udviklende og overraskende konference med internationale talere, summende messestemning og konkret inspiration til fornyelse af undervisningen i de naturvidenskabelige fag. Konferencen er for dig, der underviser i naturfaglige fag i grundskolen, i naturvidenskabelige fag på ungdomsuddannelserne eller de videregående uddannelser eller i matematik på alle niveauer. TID 19-20/ STED University College Sjælland, Campus Roskilde TILMELDING bigbangkonferencen.dk 13

14 GRATIS INSPIRATIONSEFTERMIDDAGE Digitale læremidler Mange skoler investerer i e- og i-bøger. Vi diskuterer fordele og ulemper ved læsning på skærm ud fra aktuelle forskningsresultater. Vi fortæller også om CFU s udlån af e-bøger, og om hvordan du streamer film og tv fra CFU i din undervisning. UNDERVISER En af gymnasiekonsulenterne TID Tirsdag 7/ kl Sted Frederiksberg Tekniske Gymnasium/TEC, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg Gratis TILMELDING ucc.dk/cfu/gymnasium/ kurser-og-arrangementer. Tilmeldingen er bindende. Ved udeblivelse uden afbud senest dagen før opkræves et no-showgebyr på 200 kr. Introduktion til Twitter i undervisningen På denne inspirationseftermiddag vil du få en kort introduktion til, hvordan Twitter fungerer, og du får mulighed for at afprøve det selv. Vi diskuterer desuden, hvordan Twitter kan anvendes på en elevaktiverende og motiverende måde i undervisningen. UNDERVISER En af gymnasiekonsulenterne TID Tirsdag 20/ kl STED Frederiksberg Tekniske Gymnasium/TEC, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg Gratis TILMELDING ucc.dk/cfu/gymnasium/ kurser-og-arrangementer. Tilmeldingen er bindende. Ved udeblivelse uden afbud senest dagen før opkræves et no-showgebyr på 200 kr. Quiz- og testværktøjer Vi præsenterer quiz- og testværktøjerne Quizlet, Googleforms og Socrative og viser eksempler på anvendelser af disse i undervisningen. Derefter er der mulighed for selv at lege med værktøjerne. UNDERVISER En af gymnasiekonsulenterne TID Tirsdag 14/ kl STED Frederiksberg Tekniske Gymnasium/TEC, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg Gratis TILMELDING ucc.dk/cfu/gymnasium/ kurser-og-arrangementer. Tilmeldingen er bindende. Ved udeblivelse uden afbud senest dagen før opkræves et no-showgebyr på 200 kr. 14

15 CFU'S GYMNASIEKONSULENTER CFU's gymnasiekonsulenter ANNE BOIE JOHANNESSON Lektor på Køge Gymnasium Cand.scient. i kemi og dansk Master i IKT og læring 21st Century Learning Design i dansk og naturvidenskab Digital dannelse og sociale medier Elevaktiverende og it-baseret naturvidenskab Flipped Classroom i dansk og naturvidenskab Innovation i dansk og naturvidenskab Kreativ skriftlighed Læsning på skærm forværring eller forbedring? Nytænkning af kemi: Temabaseret og elevaktiverende Rettestrategier og feedforward i skriftligt arbejde LARS DUE ARNOV Lektor på Gribskov Gymnasium Cand.mag. i historie, samfundsfag og mediefag Master i IKT og læring 21st Century Learning Design Digital dannelse og sociale medier Elevaktiverende historie med web 2.0 Film og tv i historieundervisningen Flipped Classroom Motivér eleverne Ud af klasserummet Vidensdeling på skolen HANNE HEIMBÜRGER Lektor på Frederiksberg Tekniske Gymnasium/TEC Cand. mag i tysk og dansk EMU-redaktør for almen studieforberedelse, studiekompetence og for elever Forfatter til Knæk Studiekoden! (Gyldendal 2008), "Studiemetoder" (Frydenlund 1997), "Studiekompetence fra elev til studerende" (Frydenlund 2005 og 2012) Dansk på nettet Klasseledelse Læsning på skærm forværring eller forbedring? Rettestrategier og feedforward i skriftligt arbejde Motivér eleverne Toning af studieretninger 15

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne er o t a d e t as f å p Kurser r e s r u k de e r e as b Sk ole er c n e r e Kon f Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2015-16 ucc.dk/cfu/gymnasium Center for Undervisningsmidler indhold Kurser på

Læs mere

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne Inspirationseftermiddage Skolebaserede kurser Konferencer Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2016-17 ucc.dk/cfu/gymnasium Center for Undervisningsmidler INDHOLD INSPIRATIONSEFTERMIDDAGE Future Classroom

Læs mere

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne lse e n n a d l a t i g i D on i t a v o Inn ab L m o o sr as l C e r u Fut Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2017-18 ucc.dk/cfu/gymnasium Center for Undervisningsmidler INDHOLD KURSER 21st Century

Læs mere

GYMNASIEDAGE.DK - 2014

GYMNASIEDAGE.DK - 2014 GYMNASIEDAGE.DK - 2014 Program tirsdag d. 23.9. - Lærerens roller 2014. 09.00-09.30 Kaffe/the/vand og frugt 09.30-10.30 1. Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes tilfredshed med deres arbejde

Læs mere

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 26.03.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING Med Flipped

Læs mere

Digital Dannelse på Køge Gymnasium

Digital Dannelse på Køge Gymnasium Digital Dannelse på Køge Gymnasium Ved Klavs Frisdahl Lektor, IT Vejleder Big Bang torsdag 23/3 2017 15:00-15:45 Lokale Nyborg http://kortlink.dk/q46q Læringsmål næ men inspiration til, hvad I måske kan

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Elevcentreret undervisning i det flerstemmige klasserum V/ Marie Lohmann- Jensen

Elevcentreret undervisning i det flerstemmige klasserum V/ Marie Lohmann- Jensen 9.00-9.20 9.20-9.30 9.30-9.45 Registrering og morgenkaffe Velkomst V/ Helle Gammelgaard Den flippede grundskole V/ Anders Schunk Hvilke muligheder og fordele er der ved at bruge Flipped Classroom i grundskolen?

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk Digital dannelse & Itdidaktik Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk 1 Agenda Digital dannelse og it-didaktik Hvorfor nu det? Hvad er det? Hvordan kan det ske i

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning.

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. 1 Slutrapport. Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. Projekt på Næstved Gymnasium og HF efteråret 2010-sommeren 2011 som del af forsknings- og udviklingsprojektet:

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Elevcentreret undervisning i det flerstemmige klasserum V/ Marie Lohmann-Jensen

Elevcentreret undervisning i det flerstemmige klasserum V/ Marie Lohmann-Jensen 9.00-9.20 Registrering og morgenkaffe 9.20-9.30 Velkomst V/ Helle Gammelgaard 9.30-9.45 Den flippede grundskole V/ Anders Schunk Hvilke muligheder og fordele er der ved at bruge Flipped Classroom i grundskolen?

Læs mere

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Flipped Classroom Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015. http://flippedclassroom.systime.dk/

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17

Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17 Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 15/16 1. Elev-/ kursistrollen, herunder a. motivation (fra elev/kursist til studerende)

Læs mere

Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik.

Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik. Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik. Delmål 2011-12 1. Fortsat undersøge omfang og brug af nye medier, nye platforme samt IT baseret og innovativ didaktik

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Fagligt samspil og innovation. FIP 3 Odense d september Htx/hhx

Fagligt samspil og innovation. FIP 3 Odense d september Htx/hhx Fagligt samspil og innovation FIP 3 Odense d. 29.- 30. september Htx/hhx Hvem er vi? Anne Øhrstrøm Maybrit Christensen Vi er begge fra Knord i Lyngby Deltaget i Gymnasiet tænkt forfra Udviklet kurser for

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Kom til digitale inspirationsdage

Kom til digitale inspirationsdage Kom til digitale inspirationsdage GRATIS deltagelse med fuld forplejning Vi kommer rundt i hele landet også til en by i nærheden af dig! Digitale inspirationsdage vi kommer også til en by nær Dig! 24.

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Ledernetværksmøde. d.2/12-2013. fredag den 20. december 13

Ledernetværksmøde. d.2/12-2013. fredag den 20. december 13 Ledernetværksmøde d.2/12-2013 1) 13.00-13.10: Velkomst, kort om netværkets mål og struktur, samt intro til dagens tema: ledelse af elevaktiverende undervisningsprocesser. Kan e-tavler/projektorer medvirke

Læs mere

13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne.

13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne. 2013-11-13 Netværksmøde for faglige IT-vejledere 13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne. -> 13:30-14:15

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Indholdsfortegnelse 1. Klassen..3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet.5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G

K U R S U S K A T A L O G KURSUSKATALOG Kursuskatalog Kursuskataloget indeholder alle Restudys præsentationer, workshops og seminarer. 2 Eleverne Elevpræsentationer sikrer, at alle elever kommer godt i gang med at benytte Restudys

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

Rammer for delprojekter i edidaktik

Rammer for delprojekter i edidaktik Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Formål. Med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske e-læringsform fra den e-didaktiske overvejelsesmodel

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser

Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser AU Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Afslutningskonference Aarhus Universitet 28. november 2011 Tendenser fra interview og observation Temaer

Læs mere

A - y - y. Allerød Gymnasium, sprogambassadør og talentudvikling med fokus på tysk. Projekttitel. Allerød Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner

A - y - y. Allerød Gymnasium, sprogambassadør og talentudvikling med fokus på tysk. Projekttitel. Allerød Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner A - y - y - Projekttitel Allerød Gymnasium, sprogambassadør og talentudvikling med fokus på tysk Medvirkende skoler/institutioner Allerød Gymnasium Projektnummer 129648 Projektperiode 12.8.2012 31.5.2013

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

eskolermidt Afslutningskonference

eskolermidt Afslutningskonference eskolermidt Afslutningskonference Opsamling på eskolermidt Temaer, nedslag og perspektiver e-læring i fremtiden Hvordan vil du være beskæftiget med e-læring i de kommende år? Særlig metode? Særlig problemstilling

Læs mere

Virtuel undervisning didaktiske overvejelser

Virtuel undervisning didaktiske overvejelser Virtuel undervisning didaktiske overvejelser Artiklens forfattere studerer begge master i IKT og læring, og det virtuelle undervisningsforløb, som artiklen handler om, har dannet baggrund for projektet

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Flipped Classroom. Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund

Flipped Classroom. Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund Flipped Classroom Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund Præsentation Henning Romme Lund Gymnasie-lektor på Roskilde Gymnasium Fag: Samfundsfag og historie Pædagogisk IT-vejleder

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber. 26. Februar 2014

Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber. 26. Februar 2014 Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber 26. Februar 2014 1 Program 10.00-10.30 Velkomst og erfaringer fra rammeforsøgene Kontorchef Annegrete Larsen,

Læs mere

Bilag A. SCK: Kompetenceudvikling i praksis Oversigt over skoler og eksperimenter i fase 2 og 3. Bilag. Den 1.9-2014. Fase 2:

Bilag A. SCK: Kompetenceudvikling i praksis Oversigt over skoler og eksperimenter i fase 2 og 3. Bilag. Den 1.9-2014. Fase 2: Bilag. Den 1.9-2014. Bilag A. SCK: Kompetenceudvikling i praksis Oversigt over skoler og eksperimenter i fase 2 og 3 Fase 2: Skole Eksperimenter Kompetencemål Periode Københavns tekniske 1.3-1.7 Skole

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Oplæg om læreplaner og præsentation af dagens program

Oplæg om læreplaner og præsentation af dagens program Oplæg om læreplaner og præsentation af dagens program Pernille Kaltoft Fagkonsulent for teknologi Plan for oplæg: 1. om ændringerne i teknologi A og B læreplanerne 2. om grundforløbet i produktudvikling

Læs mere

Den perfekte undervisning, - i følge eleverne. Helle Mathiasen. Professor, projektleder hmathiasen@tdm.au.dk

Den perfekte undervisning, - i følge eleverne. Helle Mathiasen. Professor, projektleder hmathiasen@tdm.au.dk Den perfekte undervisning, - i følge eleverne Helle Mathiasen Professor, projektleder Undervisningsorganisering, - former og - medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Fokus på nytænkning

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

KOMPETENCEHUSET HECKMANN ØNSKER, AT ALLE LÆRER MEST MULIGT

KOMPETENCEHUSET HECKMANN ØNSKER, AT ALLE LÆRER MEST MULIGT KOMPETENCEHUSET HECKMANN ØNSKER, AT ALLE LÆRER MEST MULIGT VI TILBYDER RÅDGIVNING, KURSER OG STØRRE KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB MED FOKUS PÅ LÆRING OG LEDELSE Vi brænder for læring og kan omsætte den

Læs mere

Det bedste IT til undervisning

Det bedste IT til undervisning Det bedste IT til undervisning Vi demonstrerer hvad der er mest anvendeligt på Roskilde Gymnasium: Google Docs, screencast og wiki Henning Romme Lund og Ida Thingstrup Lærere og pædagogiske IT-vejledere

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Delprojekt i edidaktik

Delprojekt i edidaktik Delprojekt i edidaktik Elevaktivering gennem omvendt læringsrum (Flipped Classroom) og multi-funktionel social platform. Formål Formålet med delprojektet er at arbejde med øget elevaktivering i læringsprocessen.

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Oplæg på konferencen Gymnasiedage.dk Lars Ulriksen Institut for Naturfagenes Didakitk Københavns Universitet Odense 25.

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT Bestående af Tydelig læring i kombination med Digital forankring

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER SEMINAR 3 ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER - Fokus på læringsudbytte af entreprenørielle processer AU AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER 1. JANUAR 2016 Program for dagen

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Anbefalinger for God Undervisning/læring

Anbefalinger for God Undervisning/læring Anbefalinger for God Undervisning/læring Overordnet Vi anerkender god undervisning på lige for med god forskning Der skal være incitatment for underviserne til at dygtiggøre sig og udvikle undervisning

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2017 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Tilmeldingsfristen for kurser afviklet før 15. sept. er 28. juni, for kursusdatoer

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 strategi Strategigruppens arbejde med de indkomne forslag fra strategidagen Vores vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet, CPH Rasmus Ullerup 10.kl. UngdomsCenter, Vejle AGENDA Introduktion til projektet Didaktisk rammedesign

Læs mere

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Didaktikkens forandring Nye udfordringer for dansklæreren Multimodalitet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Nye lærerroller foreløbig viden og erfaringer fra FoU-programmet It som pædagogisk værktøj

Nye lærerroller foreløbig viden og erfaringer fra FoU-programmet It som pædagogisk værktøj www.eva.dk Nye lærerroller foreløbig viden og erfaringer fra FoU-programmet It som pædagogisk værktøj Danmarks Læringsfestival d. 1. Marts 2017 Anne Katrine Kamstrup og Sonja Marie Staffeldt, Danmarks

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Den innovative Projektopgave i SKOLE: MELLEMTRIN 1. SAL

Den innovative Projektopgave i  SKOLE: MELLEMTRIN 1. SAL Den innovative Projektopgave i Gentofte Kommune @tina_tlm @laerfestdk SKOVSHOVED #MITCampusGentofte SKOLE: MELLEMTRIN 1. SAL Vi arbejder med et Growth mindset 21st century learning competencies Pointer

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Fra let til svær i 2012

Fra let til svær i 2012 Fra let til svær i 2012 Hvordan kan vi i 2012 tilrettelægge en undervisning, hvor eleverne er med, og hvor vi samtidig har sikret faglig progression og udvikling af kompetencer? En løsning ligger i det

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010

Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010 Dato: 02-DEC-10 Side 1 af 6 sider Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010 1. Skolens navn, 2. postadresse og 3. telefonnummer/ web/ e-mail 575012 Vejen Gymnasium og HF Petersmindevej

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE Netbrev nr. 20 Marts 2014 NYT FRA UVM UDVIKLINGSPLANEN FASE 3 Undervisningsministeriet har for nylig udmeldt 3. fase af Udviklingsplanen, der fortsat har fokus

Læs mere