Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2014-2015. Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM"

Transkript

1 r e s r u k r y s r e d d æ r k s i V e k k fi i c e p s r e t ef r e k s n ø Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM

2 INDHOLD HELDAGSKURSUS Fremtidens gymnasium 3 SKOLEBASEREDE KURSER 21st Century Learning Design 4 Dansk på nettet 4 Digital dannelse og sociale medier 5 Elevaktiverende historie med it 5 Elevaktiverende og it-baseret naturvidenskab 6 Film og tv i historieundervisningen 6 Flipped Classroom og elevaktivering 7 Innovation i det enkelte fag og/eller på tværs af fag 7 Klasseledelse 8 Kreativ skriftlighed 8 Læsning på skærm forværring eller forbedring? 9 Motivér eleverne 9 Nytænkning af kemi: Temabaseret og elevaktiverende 10 Rettestrategier og feedforward i skriftligt arbejde 10 Toning af studieretninger 11 Ud af klasserummet 11 Vidensdeling på skolen 12 KONFERENCER Gymnasiedage.dk 13 Danmarks Læringsfestival Big Bang GRATIS INSPIRATIONSEFTERMIDDAGE Digitale lærermidler 14 Twitter i undervisningen 14 Quiz- og testværktøjer 14 PRAKTISKE OPLYSNINGER Gymnasiekonsulenter 15

3 HELDAGSKURSUS Fremtidens gymnasium Kom på kursusdagen eller book os til en pædagogisk dag for hele skolen Fælles oplæg: It i Fremtidens gymnasium Hvilke tendenser viser udviklingen i it-anvendelse på ungdomsuddannelserne: Hvor er vi på vej hen? Og hvad siger eleverne om it-anvendelsen? Flipped Classroom, 21st Century Learning Design samt anvendelse af sociale medier i undervisningen er eksempler på tendenser, som vi må forholde os til. Workshoprunde 1+2 Innovation både enkeltfagligt og flerfagligt I workshoppen diskuteres, hvorfor det er vigtigt, at elever opnår innovative kompetencer. Relevante innovationsmodeller præsenteres, og der gives praktiske eksempler på øvelser og forløb. Flipped classroom og elevaktivering Workshoppen giver eksempler på flippede undervisningsforløb og elevaktiverende arbejdsformer i forskellige fag. Der vil være mulighed for hands-on med fremstilling af undervisningsvideoer og/eller planlægning af flippede og elevaktiverende forløb. Digital dannelse og sociale medier Hvad er digital dannelse egentlig er det en del af den almene dannelse i dag? Hvordan kan man blive digitalt dannet? Hvordan kan vi arbejde med digital dannelse i undervisningen? Få tips og gode ideer og kom i gang med mikroblogging i Twitter eller TodaysMeet. Talkshoprunde 1+2 Digitale læremidler og læsning på skærm Hvilke konsekvenser har skærmlæsning for elevernes læsehastighed og forståelse, og hvordan læser de egentlig på skærm i forhold til på papir? Talkshoppen vil præsentere resultater fra aktuel forskning på området og diskutere muligheder og udfordringer i arbejdet med digitale læremidler. Introduktion til 21st CLD Talkshoppen introducerer 21st Century Learning Design, der tilbyder en række strukturer, som kan hjælpe den enkelte lærer, teamet eller skolen med at strukturere arbejdet med følgende kompetencer: videnskonstruktion, kollaboration, selvevaluering, problemløsning og innovation, kompetent kommunikation samt it og læring. Kreativ skriftlighed Skriftlige arbejder er ikke bare ord på print, men skal forstås i en udvidet betydning som produktivt arbejde i relevante udtryksformer og medier (Ellen Krogh, SDU). Talkshoppen fokuserer på, hvordan skriftligt arbejde kan gøres relevant og virkelighedsnært for eleverne, samtidig med at det er fagligt forankret, og målene for den skriftlige dimension i fagene opfyldes. TID 3/ STED Frederiksberg Tekniske Gymnasium, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg 950 kr. TILMELDINGSFRIST 12/ TILMELDING ucc.dk/cfu/gymnasium/ kurser-og-arrangementer UNDERVISERE Hanne Heimbürger, Lars Due Arnov og Anne Boie Johannesson SKOLEBASERET Kurset afholdes også som skolebaseret kursus. Kontakt Anne Boie Johannesson () for nærmere oplysninger og aftale. Pris: kr. + transport, uafhængigt af deltagerantal. PROGRAM 9.00: Morgenkaffe og croissant 9.30: Fælles oplæg 10.15: Pause 10.30: Workshoprunde : Pause 11.45: Workshoprunde : Frokost 13.30: Talkshoprunde : Pause med kaffe/te og kage 14.45: Talkshoprunde : Pause 16.00: Fælles konklusion 16.30: Tak for i dag 3

4 21st Century Learning Design 21st Century Learning Design er udviklet af en række internationale forskere fra bl.a. USA, England og Finland. Konceptet tilbyder en række strukturer, der kan hjælpe den enkelte lærer, teamet eller skolen med at strukturere arbejdet med følgende overfaglige kompetencer: videnskonstruktion, kollaboration, selvevaluering, problemløsning og innovation, kompetent kommunikation samt it og læring. For hver af ovenstående kompetencer tilbydes en række "nøgler", der angiver, hvor grundigt der arbejdes med de enkelte kompetencer. På kurset forklares konceptet nærmere, samtidig med at de enkelte kompetencer og tilhørende nøgler gennemgås og diskuteres. Desuden fokuseres der på, hvordan nøglerne konkret kan anvendes i undervisningen. Målet med kurset er at gøre dig i stand til at anvende 21st Century Learning Design til planlægning, gennemførelse og evaluering af din egen og dit teams undervisning. Kurset kan målrettes til relevante lærergrupper, fx til naturvidenskabelige lærere, til dansklærere, historie- og samfundsfagslærere eller til alle faggrupper. UNDERVISER Lars Due Arnov, eller Anne Boie Johannesson, Dansk på nettet Med adgang til nettet under skriftlig eksamen i dansk forventer censorerne, at de unge mennesker forstår at udnytte denne mulighed. Men det kan de kun, hvis den forudgående undervisning i høj grad har brugt net- og it-værktøjer. Hvordan bruger vi it på en måde, der understøtter elevernes danskfaglighed? Kurset kobler brugen af it med undervisningsformer, som engagerer eleverne. Du får en lang række konkrete forslag til arbejdet med it i danskfagligt regi. Målet er, at du som dansklærer får inspiration og værktøjer til at inddrage it i din danskundervisning og således gøre eleverne hjemmevante på nettet også i en eksamenssituation. UNDERVISER Hanne Heimbürger, 4

5 Digital dannelse og sociale medier Hvad er digital dannelse egentlig? Hvordan kan man blive digitalt dannet? Hvordan kan vi arbejde med digital dannelse i undervisningen? Få tips og gode ideer! Kurset giver en introduktion til begrebet digital dannelse samt ideer og eksempler på, hvordan der kan arbejdes med det i praksis. Der arbejdes desuden med, hvordan Facebook, Twitter, blogs og andre sociale medier kan anvendes konstruktivt og engagerende i undervisningen. Der vil være mulighed for hands-on. Målet med kurset er, at du får redskaber til at udvikle elevernes og din egen digitale dannelse, samt at du får ideer til, hvordan sociale medier kan anvendes i undervisningen. UNDERVISER Lars Due Arnov, eller Anne Boie Johannesson, Elevaktiverende historie med it Kurset giver en introduktion til it-baseret historiedidaktik samt ideer og praktiske eksempler på kortere undervisningssekvenser og længere undervisningsforløb. Du vil gennem kurset opnå viden om, hvordan digitale programmer og internettjenester kan bruges til aktivering af eleverne og træning af deres historiebevidsthed. Desuden sættes der fokus på nogle af de forskellige resurser, der findes på nettet, og som kan anvendes i historieundervisningen. Målet med kurset er, at du bliver i stand til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, hvor it inddrages, og hvor der udarbejdes web 2.0-produkter med historisk indhold. + Læs mere om kurser, it-didaktik, nyhedsbrev og filmstreaming UNDERVISER Lars Due Arnov, ucc.dk/cfu/gymnasium 5

6 Elevaktiverende og it-baseret naturvidenskab Undervisningen i de naturvidenskabelige fag er ofte meget traditionel: Læreren gennemgår stoffet ved tavlen, eleverne laver opgaver, evt. krydret med lidt eksperimentelt arbejde, hvorefter læreren gennemgår nyt stof. Hvordan kan mønstret brydes, så eleverne kommer mere på banen, og så deres læringsudbytte øges? Kurset giver en introduktion til it-baseret kollaborativ læring, hvor elever arbejder i grupper i længere tid ad gangen med en høj grad af selvbestemmelse, og hvor fokus er på udarbejdelse af web 2.0-produkter og formativ evaluering. Der gives praktiske eksempler på forløb, og der vil være mulighed for at starte på at udvikle egne forløb. Målet er, at du får en introduktion til it-baseret kollaborativ læring, samt at du får konkret inspiration til elevaktiverende undervisningsforløb UNDERVISER Anne Boie Johannesson, Film og tv i historieundervisningen Efterhånden er det muligt at streame levende billeder fra en lang række af web-tjenester og bruge dem i historieundervisningen. Kurset sætter fokus på, hvordan film- og tv-materiale kan anvendes i historieundervisningen til både elevaktivering, illustration, kildekritik og træning af elevernes historiebevidsthed. Endelig afholdes en lille workshop med hands on og diskussion af hvordan on-line tjenester som Twitter og TodaysMeet kan bruges i forbindelse med screening af film og tv i undervisningen. Der tages udgangspunkt i CFU's film- og tv-materiale på "Mit CFU", men der ses også på andre tjenester som fx YouTube. Målet for kurset er, at du bliver i stand til at anvende og kvalificere forskelligartet film- og tv-materiale i historieundervisningen på en elevaktiverende måde. + Stream film og tv på mitcfu.dk VARIGHED 2 timer 0-15 deltagere: 3200 kr. + transport deltagere: 4600 kr. + transport UNDERVISER Lars Due Arnov, 6

7 Flipped Classroom og elevaktivering Hvordan kan vi bedst udnytte undervisningstiden? Er det hensigtsmæssigt at bruge den på gennemgang af nyt stof, eller er det bedre at lade eleverne arbejde med at anvende stof, som de selv har læst eller set på video som hjemmearbejde? Hvilke fordele og ulemper er der ved at flippe undervisningen og hvordan kan flippet udnyttes til mere elevaktivering? Kurset giver eksempler på flippede undervisningsforløb og elevaktiverende arbejdsformer i forskellige fag. Der vil være mulighed for hands-on med fremstilling af undervisningsvideoer og/eller planlægning af flippede og elevaktiverende forløb. Målet med kurset er at du får inspiration, ideer og værktøjskasse til selv at anvende Flipped Classroom og elevaktiverende arbejdsformer i dine fag. Kurset kan målrettes til relevante lærergrupper, fx til naturvidenskabelige lærere, til dansklærere, til historie-/samfundsfagslærere eller til alle faggrupper. UNDERVISER Lars Due Arnov, eller Anne Boie Johannesson, Innovation i det enkelte fag og/eller på tværs af fag Hvordan tilrettelægger man undervisning, der gør eleverne innovative? På kurset introduceres forskellige definitioner på innovation, og der diskuteres, hvorfor det er vigtigt, at elever opnår innovative kompetencer. Relevante innovationsmodeller præsenteres, og der gives praktiske eksempler på øvelser og forløb. Målet med kurset er, at du bliver i stand til at undervise på en måde, der udvikler elevernes kreativitet og innovationskompetencer. UNDERVISER Hanne Heimbürger, Lars Due Arnov, eller Anne Boie Johannesson, Kurset skræddersys til specifikke fag, til AT, til bestemte lærergrupper eller lignende. 7

8 Klasseledelse Inden for de seneste år er de unge blevet stadig mere rodløse. Det digitale liv tager langsomt over som det mest virkelige og ægte, men den flimrende kontaktflade med de hurtigt skiftende identitetsmuligheder kan ikke længere give de unge et substantielt tilhørsforhold. Mange unge evner ikke at koncentrere sig i længere tid; de kan ikke holde fokus, og samtidig er de ved at bukke under af selvpåført stress over ikke at kunne leve op til egne og andres krav. I denne situation kan gymnasiet faktisk hjælpe: Vi kan tilbyde de unge en kollektiv identitet, der kan give dem så meget ro og tryghed, at de faktisk evner at lære og huske. Målet med kurset er, at du bliver bevidst om vigtigheden af klare rammer, klare krav og konstante tilbagemeldinger samt anvendelse af en undervisningsform, der er elevaktiverende, virkelighedsnær og it-baseret. > Bliv toptunet i brug af it. Bestil et kursus! UNDERVISER Hanne Heimbürger, Kreativ skriftlighed Skriftlighed er ikke kun danske stile, matematikafleveringer eller kemirapporter:"skriftlige arbejder er ikke bare ord på print, men skal forstås i en udvidet betydning som produktivt arbejde i relevante udtryksformer og medier (Ellen Krogh, SDU). Det kan også være wikier, blogindlæg, screencasts, dialoger i Facebookgrupper og meget andet. Kurset fokuserer på, hvordan skriftligt arbejde kan gøres relevant og virkelighedsnært for eleverne, samtidig med at det er fagligt forankret, og målene for den skriftlige dimension i fagene opfyldes. Der fokuseres på formativ evaluering undervejs, både mellem lærer og elever, men også eleverne imellem. Målet med kurset er, at du får ideer til at anvende formativ evaluering og andre skriftlige genrer i din undervisning end de traditionelle på en motiverende og fagligt forankret måde. Kurset kan målrettes til relevante lærergrupper, fx til naturvidenskabelige lærere, til dansklærere eller til alle faggrupper. UNDERVISER Anne Boie Johannesson, 8

9 Læsning på skærm forværring eller forbedring? Flere og flere skoler investerer i e- og i-bøger samt portaladgange til eleverne. Men hvilke konsekvenser har skærmlæsning for elevernes læsehastighed og forståelse, og hvordan læser de egentlig på skærm i forhold til på papir? I forskningsprojektet Undervisningsorganisering, -former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser kan man bl.a. læse at elever har svært ved at navigere i de digitale bøger, og at de kan miste overblikket, når de navigerer via linkstrukturer. Kurset vil præsentere resultater fra aktuel forskning på området og diskutere muligheder og udfordringer i arbejdet med digitale læremidler. Du vil få konkrete værktøjer til, hvordan du kan hjælpe eleverne med at læse på skærm på en hensigtsmæssig måde i forskellige typer af digitale læremidler. Målet med kurset er at du bliver i stand til at give eleverne relevante faglige læsetrategier til digitale læremidler, så deres forståelse samt deres motivation til at læse forbedres. Kurset henvender sig især til dansk og til naturvidenskabelige fag. UNDERVISER Anne Boie Johannesson,, eller Hanne Heimbürger, Motivér eleverne Forskningen giver klare anvisninger på undervisning, der virker motiverende: Hav fokus på digitale produkter, samarbejde, medbestemmelse, virkelighedsnære og autentiske problemstillinger, synlig og nærværende lærer, kreativitet samt elevproduktioner til andre målgrupper end læreren. Men hvordan kan vi omsætte alt dette til en praksis, der giver mening i fagene? Hvorledes motiverer vi eleverne til at lave lektier og aflevere skriftlige opgaver? En del af svaret ligger i mere udvidet lærersamarbejde og i ændrede arbejdsformer. Kurset giver konkrete anvisninger og inspiration. Målet er, at du som lærer kan planlægge og gennemføre undervisning, der motiverer eleverne til øget faglighed og fordybelse. * Tilmeld dig vores nyhedsbrev på ucc.dk /cfu/ gymnasium/nyhedsbrev UNDERVISER Hanne Heimbürger, 9

10 Nytænkning af kemi: Temabaseret og elevaktiverende Læreplanerne for kemi lægger op til temabaseret undervisning, fremfor den systematiske gennemgang, der præger lærebogssystemerne. Kurset vil fokusere på, hvordan læreplanernes krav og intentioner kan opfyldes gennem temabaseret undervisning. På kurset arbejdes der med elevaktiverende arbejdsformer, der styrker elevernes naturvidenskabelige kompetencer og øger muligheden for overførsel af viden og kompetencer til andre fag og til elevernes hverdag. Der vil være erfaringsudveksling og idégenerering, praktiske eksempler samt hands-on mht. relevante it-værktøjer. Målet med kurset er, at du får idéer til nytænkning af kemi inden for temabaseret og elevaktiverende undervisning. UNDERVISER Anne Boie Johannesson, Rettestrategier og feedforward i skriftligt arbejde Hvordan sikrer vi progression i elevernes skriftlige arbejde? Hvad skal vi gøre, for at de lærer mere af vores rettelser og kommentarer? Hvordan kan vi vejlede dem undervejs i skriveprocessen og hvordan kan de vejlede hinanden? Kurset viser metoder til formativ og summativ evaluering, og der gives eksempler fra forskellige fag. Der bliver mulighed for handson på forskellige værktøjer, fx googledocs, screencasts, wikier og blogs. Målet med kurset er, at du får ideer til, hvordan du kan arbejde med feedback og -forward på det skriftlige arbejde til eleverne på en måde, der motiverer dem og hjælper dem til at blive bedre, uden at du selv får mere arbejde. Kurset kan målrettes til dansklærere og/eller naturvidenskabslærere. UNDERVISER Anne Boie Johannesson,, eller Hanne Heimbürger, 10

11 Toning af studieretninger (...) den faglige læring styrkes, når den kan bidrage til identitetsudviklingen, og omvendt, at når identitetsudviklingen er i spil, bliver der typisk tale om øget engagement, som også kan komme fagligheden til gode. (Knud Illeris i Læring i konkurrencestaten, 2014) Udnyt koblingen mellem identitetsudvikling og fagligt engagement ved at tilbyde de unge en kollektiv identitet: En klar profil, som de unge kan relatere til. Dette indebærer et samarbejde mellem studieretningsfagene, som kan give en tydelig toning af studieretningen. Kurset giver konkrete anvisninger på toning på mange planer: efter emne, metode, fællesfaglig viden og overfagligt samarbejde. Alt sammen med udgangspunkt i de gældende læreplaner. Målet med kurset er, at du bliver motiveret til at tone dine fag. Kurset giver samtidig inspiration til, hvordan man etablerer en klar profil af de enkelte studieretninger. UNDERVISER Hanne Heimbürger, Ud af klasserummet Kurset sætter fokus på mulighederne for elevaktivering gennem anvendelse af it, video og mobiltelefoner. Det handler om at komme ud af klasserummet med de moderne teknologier! Du får en introduktion til multimodalitetsbegrebet og konkrete eksempler på multimodale elevproduktioner og undervisningsforløb. Der vil også være mulighed for selv at arbejde med nogle af værktøjerne. Målet for kurset er, at du selv kan planlægge, gennemføre og evaluere både korte multimodale sekvenser og større multimodale undervisningsforløb med digitale teknologier. UNDERVISER Lars Due Arnov, 11

12 Vidensdeling på skolen Uanset hvor gode gymnasielærere er til at vidensdele, kan man altid blive bedre. Kurset har givet idéer til nye tiltag og været med til at åbne døren til klasselokalet endnu mere op! Lars Hansen, rektor, Htx, EUC Lillebælt. Med OK 13 er behovet for vidensdeling blevet større end nogensinde. Målet for dette kursus er at give skoler, faggrupper eller teams en introduktion til vidensdeling, hvor deltagerne bliver opmærksomme på forhindringer for vidensdeling og bliver bedre til at facilitere vidensdeling. Kurset giver en introduktion til, hvad viden er eller kan være, og hvilke former for viden, der kan deles og hvordan. Forhindringer for vidensdeling diskuteres, og der præsenteres redskaber og løsninger, der kan give mere og bedre vidensdeling. UNDERVISER Lars Due Arnov, > Læs om kurser, it-didaktik, nyhedsbrev og gymnasiekonsulenterne ucc.dk/cfu/gymnasium 12

13 KONFERENCER Gymnasiedage.dk Gymnasiedage.dk er en spændende konference med fællesoplæg og workshops, der sætter fokus på årets tema, som er Lærerens roller i Gymnasiedage.dk er et mødested, hvor undervisere ved de gymnasiale uddannelser kan mødes, høre og debattere oplæg fra forskere og kolleger fra hele landet. Læs mere på gymnasiedage.dk TID 22-23/ STED Syddansk Universitet, Odense TILMELDING gymnasiedage.dk Danmarks Læringsfestival 2015 Danmarks Læringsfestival er en kombineret udstilling og konference. Her finder du inspiration, netværk og videndeling omkring pædagogisk udvikling, teknologi og innovation. TID 3-4/ STED Bella Center, Amager TILMELDING danmarkslaeringsfestival.dk Big Bang 2015 Big Bang-konferencen er en udviklende og overraskende konference med internationale talere, summende messestemning og konkret inspiration til fornyelse af undervisningen i de naturvidenskabelige fag. Konferencen er for dig, der underviser i naturfaglige fag i grundskolen, i naturvidenskabelige fag på ungdomsuddannelserne eller de videregående uddannelser eller i matematik på alle niveauer. TID 19-20/ STED University College Sjælland, Campus Roskilde TILMELDING bigbangkonferencen.dk 13

14 GRATIS INSPIRATIONSEFTERMIDDAGE Digitale læremidler Mange skoler investerer i e- og i-bøger. Vi diskuterer fordele og ulemper ved læsning på skærm ud fra aktuelle forskningsresultater. Vi fortæller også om CFU s udlån af e-bøger, og om hvordan du streamer film og tv fra CFU i din undervisning. UNDERVISER En af gymnasiekonsulenterne TID Tirsdag 7/ kl Sted Frederiksberg Tekniske Gymnasium/TEC, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg Gratis TILMELDING ucc.dk/cfu/gymnasium/ kurser-og-arrangementer. Tilmeldingen er bindende. Ved udeblivelse uden afbud senest dagen før opkræves et no-showgebyr på 200 kr. Introduktion til Twitter i undervisningen På denne inspirationseftermiddag vil du få en kort introduktion til, hvordan Twitter fungerer, og du får mulighed for at afprøve det selv. Vi diskuterer desuden, hvordan Twitter kan anvendes på en elevaktiverende og motiverende måde i undervisningen. UNDERVISER En af gymnasiekonsulenterne TID Tirsdag 20/ kl STED Frederiksberg Tekniske Gymnasium/TEC, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg Gratis TILMELDING ucc.dk/cfu/gymnasium/ kurser-og-arrangementer. Tilmeldingen er bindende. Ved udeblivelse uden afbud senest dagen før opkræves et no-showgebyr på 200 kr. Quiz- og testværktøjer Vi præsenterer quiz- og testværktøjerne Quizlet, Googleforms og Socrative og viser eksempler på anvendelser af disse i undervisningen. Derefter er der mulighed for selv at lege med værktøjerne. UNDERVISER En af gymnasiekonsulenterne TID Tirsdag 14/ kl STED Frederiksberg Tekniske Gymnasium/TEC, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg Gratis TILMELDING ucc.dk/cfu/gymnasium/ kurser-og-arrangementer. Tilmeldingen er bindende. Ved udeblivelse uden afbud senest dagen før opkræves et no-showgebyr på 200 kr. 14

15 CFU'S GYMNASIEKONSULENTER CFU's gymnasiekonsulenter ANNE BOIE JOHANNESSON Lektor på Køge Gymnasium Cand.scient. i kemi og dansk Master i IKT og læring 21st Century Learning Design i dansk og naturvidenskab Digital dannelse og sociale medier Elevaktiverende og it-baseret naturvidenskab Flipped Classroom i dansk og naturvidenskab Innovation i dansk og naturvidenskab Kreativ skriftlighed Læsning på skærm forværring eller forbedring? Nytænkning af kemi: Temabaseret og elevaktiverende Rettestrategier og feedforward i skriftligt arbejde LARS DUE ARNOV Lektor på Gribskov Gymnasium Cand.mag. i historie, samfundsfag og mediefag Master i IKT og læring 21st Century Learning Design Digital dannelse og sociale medier Elevaktiverende historie med web 2.0 Film og tv i historieundervisningen Flipped Classroom Motivér eleverne Ud af klasserummet Vidensdeling på skolen HANNE HEIMBÜRGER Lektor på Frederiksberg Tekniske Gymnasium/TEC Cand. mag i tysk og dansk EMU-redaktør for almen studieforberedelse, studiekompetence og for elever Forfatter til Knæk Studiekoden! (Gyldendal 2008), "Studiemetoder" (Frydenlund 1997), "Studiekompetence fra elev til studerende" (Frydenlund 2005 og 2012) Dansk på nettet Klasseledelse Læsning på skærm forværring eller forbedring? Rettestrategier og feedforward i skriftligt arbejde Motivér eleverne Toning af studieretninger 15

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne er o t a d e t as f å p Kurser r e s r u k de e r e as b Sk ole er c n e r e Kon f Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2015-16 ucc.dk/cfu/gymnasium Center for Undervisningsmidler indhold Kurser på

Læs mere

GYMNASIEDAGE.DK - 2014

GYMNASIEDAGE.DK - 2014 GYMNASIEDAGE.DK - 2014 Program tirsdag d. 23.9. - Lærerens roller 2014. 09.00-09.30 Kaffe/the/vand og frugt 09.30-10.30 1. Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes tilfredshed med deres arbejde

Læs mere

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 26.03.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING Med Flipped

Læs mere

Virtuel undervisning didaktiske overvejelser

Virtuel undervisning didaktiske overvejelser Virtuel undervisning didaktiske overvejelser Artiklens forfattere studerer begge master i IKT og læring, og det virtuelle undervisningsforløb, som artiklen handler om, har dannet baggrund for projektet

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Flipped Classroom. Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund

Flipped Classroom. Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund Flipped Classroom Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund Præsentation Henning Romme Lund Gymnasie-lektor på Roskilde Gymnasium Fag: Samfundsfag og historie Pædagogisk IT-vejleder

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

Det bedste IT til undervisning

Det bedste IT til undervisning Det bedste IT til undervisning Vi demonstrerer hvad der er mest anvendeligt på Roskilde Gymnasium: Google Docs, screencast og wiki Henning Romme Lund og Ida Thingstrup Lærere og pædagogiske IT-vejledere

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk Digital dannelse & Itdidaktik Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk 1 Agenda Digital dannelse og it-didaktik Hvorfor nu det? Hvad er det? Hvordan kan det ske i

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne.

13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne. 2013-11-13 Netværksmøde for faglige IT-vejledere 13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne. -> 13:30-14:15

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Didaktikkens forandring Nye udfordringer for dansklæreren Multimodalitet

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Oplæg på konferencen Gymnasiedage.dk Lars Ulriksen Institut for Naturfagenes Didakitk Københavns Universitet Odense 25.

Læs mere

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ KONFERENCE SCANDIC ODENSE 17.03.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LÆRE OG FORSTÅ - PERFORME OG BESTÅ De unge får tudet ørerne fulde af, at de skal komme

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Kataloget kan også hentes som interaktiv ibook. Søg efter ipadkatalog i appen ibook på din ipad eller MacBook.

Kataloget kan også hentes som interaktiv ibook. Søg efter ipadkatalog i appen ibook på din ipad eller MacBook. Kataloget kan også hentes som interaktiv ibook. Søg efter ipadkatalog i appen ibook på din ipad eller MacBook. Om ipadkataloget Praktiske oplysninger Kurserne er alle målrettet undervisere i skolen, men

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010 28-10-2010 side 1 It uden benspænd Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing Odense 28.10.2010 Niels Lyhne-Hansen Center for Undervisningsmidler 28-10-2010 side 2 Formidlingsstrategi

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Undervisningseksperimentarium Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Vores organisation + Vores organisation Grundlæggende principper: a) Beslutninger skal træffes så tæt som

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G

K U R S U S K A T A L O G KURSUSKATALOG Kursuskatalog Kursuskataloget indeholder alle Restudys præsentationer, workshops og seminarer. 2 Eleverne Elevpræsentationer sikrer, at alle elever kommer godt i gang med at benytte Restudys

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen Lisbet Nørgaard Goddag og velkommen! LISBET NØRGAARD: Erfaring: 2 år som deltidskonsulent 1 år som selvstændig

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Du skønne digitale gymnasieverden Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Hvad vil jeg sige noget om? Gymnasiereform 2005. Studieretninger og tværfaglighed, studieretningsprojekt Det virtuelle

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Økonomi i øjenhøjde? KLIK på dit område, og læs mere!

Økonomi i øjenhøjde? KLIK på dit område, og læs mere! Til alle skoler Danmarks Matematiklærerforening, og Finansrådet inviterer til fagdage om planlægning af Pengeugen 2015 og information om nye læremidler til økonomi.? Fagdagene afholdes i januar og februar

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle PROGRAM 4350 AO-07: Coachuddannelse Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle Formål Hvad kan du, når

Læs mere

Kompetencemålstyring

Kompetencemålstyring Kompetencemålstyring Pædagogisk fællesdag i Sønderborg Jens Rasmussen Nationale mål, resultatmål og Fælles Tre nationale mål: 1. folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8.

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. Efter BIT Baggrund Ændret fokus Forskernes erfaringer fra FAG De

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

forløb HTX Aabenraa

<XX- IT> forløb HTX Aabenraa forløb HTX Aabenraa Program for dagen Eleverne bedes medbringe bærbar computer og oplader. Program 08:10-08:55 08:55-09:40 Velkommen, rundvisning, adgang til internet Oplæg om dagens opgave Pause

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere