Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale"

Transkript

1 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret. Fra årsskiftet og frem mod 2019 nedsættes værdien af rentefradraget løbende fra cirka 33 % til 25 % for renteudgifter, der er større end kroner for enlige og kroner for et par. I denne analyse ser vi nærmere på konsekvenserne for huspriserne på både kort og lang sigt. Konklusionerne er som følger: På lang sigt betyder lavere rentefradragsret alt andet lige et pres ned på huspriserne på i omegnen af 5 % på landsplan, og en tand større negativ priseffekt i hovedstadsområdet. Her er det dog vigtigt at understrege, at det netop er på det lange sigte. Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Risikostyring og funding Redaktion Rune Larsen Udgiver Realkredit Elisabeth Danmark Toftmann Strødamvej Klintmann København Ø Risikostyring & forretningsudvikling Ansvarshavende Cheføkonom Elisabeth Ansvarshavende Toftmann Cheføkonom Klintmann Christian Hilligsøe Heinig Som økonomen Keynes ironiserede over engang, så er vi imidlertid alle døde, når økonomer taler om det lange sigte. Det er sat lidt på spidsen, men den negative priseffekt over de kommende år er således begrænset. Det skyldes for det første fradragsgrænsen på kroner/ kroner og for det andet det historisk lave renteniveau. Med en F1-rente på i omegnen af 1,2 % vil et par med et afdragsfrit realkreditlån på 5,25 mio. kroner i 2019 ikke skulle betale mere i ydelse efter skat i forhold til i dag. Tager vi alternativt udgangspunkt i et mere normalt renteniveau, så vil ydelsen efter skat stige, men samlet set er der ikke tale om større stigninger. For en typisk låntager vil den reducerede rentefradragsret i 2019 svare til en rentestigning på i omegnen af små 0,1 %-point og op til 0,25 %-point. I en perfekt rationel verden burde langsigtseffekten allerede nu påvirke huspriserne nedad. Imidlertid er det svært for almindelige boligkøbere at overskue konsekvenserne af udhulingen af fradragsgrænsen over tid samt, det korrekte renteniveau at tage udgangspunkt i. Disse langsigtede betragtninger indgår dermed næppe i mange potentielle boligkøberes overvejelser. Det ellers hårdtprøvede boligmarked skal altså ikke frygte, at den reducerede rentefradragsret kommer til at spille en betydende negativ rolle. Vores vurdering er således, at priseffekten på boligmarkedet over de kommende år vil være marginal, og den effekt, der vil være, vil primært komme til udtryk blandt de relativt dyre boliger. Snart ryger der endnu en luns af rentefradraget Reduktionen af rentefradragsretten i skattereformen fra 2009 trådte i sporene på tidligere tiders ændringer i skattesystemet. Siden midten af 1980 erne er værdien af rentefradraget således blevet sænket af flere omgange fra mere end 70 % til altså nu cirka 33 %, jf. figur 1. Fra 2012 og frem mod 2019 reduceres rentefradragsretten yderligere med 1 %-point om året, og engang i 2019 er værdien af boligejernes rentefradrag kommet ned på 25 %. side 1

2 Denne gang er der dog tale om en lidt mere kompliceret konstruktion end tidligere, da reduktionen af rentefradragsretten kun gør sig gældende for renteudgifter over kroner for et par og kroner for enlige. Denne grænse og for den sags skyld den gradvise løbende reduktion af rentefradragsretten skal især ses i lyset af det også skrøbelige boligmarked på daværende tidspunkt tilbage i foråret Det har betydet, at politikerne er gået noget mere skånsomt til værks end tidligere. Figur 1:Kraftig beskæring af rentefradragets skatteværdi siden midten af 1980 erne Procent Rentefradragets skatteværdi Procent Fradragsgrænsen vil ikke løbende blive reguleret, og dermed vil den reale værdi over tid blive mindre og mindre. På lang sigt vil der altså være tale om en reel sænkning af rentefradraget fra 33 % til 25 %. I nedenstående figur 2 er vist den langsomme udhuling af værdien af fradragsgrænsen under antagelse af en gennemsnitlig årlig inflation på 2 %. I 2019 er værdien skrumpet til cirka kroner for et par svarende til en reduktion på 13 %. Vi skal helt hen til år 2047 før værdien af fradragsgrænsen er halveret, og endelig, når vi engang når år 2100 er den reelle værdi af grænsen på kroner. Til den tid kan skattesystemet være blevet omlagt et utal af gange Figur 2:Gradvis udhuling af fradragsgrænsen før lavere rentefradrag sætter ind Realværdi af grænse før reduktion af rentefradragsret træder i kraft, kroner side 2

3 Begrænsede konsekvenser for huspriserne over de kommende år Konsekvenserne for boligmarkedet af en lavere rentefradragsret over de kommende år er entydigt negativt. Priseffekten på den korte bane holdes dog i ave af fradragsgrænsen, som sikrer, at en stor del af renteudgifterne stadig kan trækkes fra til 33 % samt af det generelle lave renteniveau. Jo mindre renteniveauet er, desto lavere bliver rentebetalingerne, og dermed også effekten af lavere værdi af rentefradraget. I nedenstående figur 3 er illustreret konsekvenserne af lavere rentefradrag frem mod 2019 på den årlige ydelse efter skat. Det er gjort for realkreditlån op til og med 6 mio. kroner og til den aktuelt lave F1-rente på i omegnen af 1,2 %. Denne rente er antaget konstant gennem hele perioden. Som figuren viser, så sikrer det lave renteniveau og fradragsgrænsen på kroner, at et par, der afdragsfrit har lånt 5 mio. kroner ikke kommer til at stige i ydelse overhovedet. Lånes der 6 mio. kroner uden afdrag, så begynder vi at få en effekt på den årlige ydelse, som i 2019 er sølle kroner højere. Med det aktuelt lave renteniveau, skal man op og have et afdragsfrit F1-lån på cirka 2,65 mio. kroner som enlig, før at ydelsen stiger som en konsekvens af lavere rentefradrag, mens vi snakker om et lån på 5,25 mio. kroner som par. Benytter vi alternativt et afdragsfrit fastforrentet 4 % lån, hedder lånestørrelserne henholdsvis 1,025 mio. kroner og 2,05 mio. kroner. Figur 3:Med rekordlave renter mærkes den lavere fradragsret dårligt nok Ekstra årlig ydelse efter skat som følge af lavere rentefradragsret, ved F1-rente på 1,2 % 800 Afdragsfrit lån på 6 mio. kr Afdragsfrit lån på 5 mio. kr Note: Fastholdt rente gennem alle år. Det er klart, at vi næppe kommer til at fastholde de aktuelt rekordlave renter frem mod 2019 i så fald vil det være ensbetydende med, at vi over de kommende mange år ikke rigtig får bugt med den økonomiske krise. Forestiller vi os derfor, at renteniveauet finder tilbage til et mere normalt leje, hvor F1-renten i stedet er tæt på 4 % (alternativt kan regnestykket tolkes som udgangspunkt i det fastforrentede 4 % lån), så er der tale om nogle markant mindre lånestørrelser, før den lavere rentefradragsret får privatøkonomisk effekt. Ved et afdragsfrit lån på 2 mio. kroner går låntager fortsat fri, men har man alternativt et afdragsfrit lån på 3 mio. kroner, så er den årlige ydelse cirka kroner højere i Det svarer til, at den månedlige ydelse efter skat hvert år stiger med lidt under 35 kroner. På et lån på 6 mio. kroner ender regningen små kroner højere i 2019 svarende til, at den månedlige ydelse stiger med side 3

4 godt 150 kroner hvert år. Selv med et markant højere renteniveau end i dag er der altså fortsat tale om relativ små konsekvenser for den samlede privatøkonomi. Figur 4:Ved mere normalt renteniveau ses lavere fradragsret på bundlinjen men ikke markant Ekstra årlig ydelse efter skat som følge af lavere rentefradragsret, ved F1-rente på 4 % og lån uden afdrag Lån på 6 mio. kr. Lån på 5 mio. kr Lån på 4 mio. kr Lån på 3 mio. kr. Lån på 2 mio. kr Note: Fastholdt rente gennem alle år. Forsøger vi at omsætte ovenstående ydelsesstigninger i 2019 til en effekt på renten, så viser det sig, at rentestigningens størrelse afhænger af lånets størrelse. På et afdragsfrit lån til et par på 2,5 mio. kroner kan den lavere rentefradragsret alternativt omsættes til en rentestigning på 0,08 %- point, mens der på det afdragsfrie lån til 6 mio. kroner er tale om renteeffekt på 0,36 %-point, jf. figur 5. Førstnævnte rentestigning på 0,08 %-point er på landsplan et udmærket mål for den gennemsnitlige konsekvens for boligmarkedet, men bolighandler til 3-4 mio. kroner er også hverdagskost i eksempelvis hovedstadsområdet. Samlet set kan det anslås, at renteeffekten frem mod 2019 typisk vil være af en størrelsesorden af små 0,1 %-point og op til 0,25 %-point. Figur 5:Lavere rentefradragsret alternativt omsat til rentestigning i 2019 lille effekt 0,6% 0,5% Beregnet renteeffekt af lavere rentefradragsret, ved F1-rente på 4 % Uden loft på kroner 0,4% 0,3% 0,2% Med loft 0,1% 0,0% At den lavere fradragsret får større økonomiske konsekvenser jo højere lånet er, skal ses i lyset af, at fradragsgrænsen på kroner er gældende for alle lånestørrelser. Jo mere der bliver lånt, desto mindre værdi får fradragsgrænsen. Havde fradragsgrænsen ikke været gældende, så ville reduktionen af rentefradragsretten i 2019 alternativt svare til en renteforhøjelse på 0,5 %-point ved et F1-renteniveau på 4 % tillagt bidragssats. Det er igen med udgangspunkt i et afdragsfrit lån, jf. figur 5. Havde lånet været med afdrag, ville renteeffekten være større, da afdraget i sig selv bliver mindre, når renten stiger. Det er illustreret i tabel 1. Afdrag er imidlertid en opsparing og ikke en side 4

5 udgift, og i den forstand giver det bedre mening i denne sammenhæng at fokusere på afdragsfrie lån. Tabel 1:Renteeffekten er højere for lån med afdrag, da afdraget er en funktion af renten Lån på 1 mio. kr. - med afdrag Årlig rente Ydelse pr. kv. Rente pr. kv. Afdrag pr. kv. Månedlig ydelse efter skat Fradragsret 33 % 4,68% kr kr kr kr Fradragsret 25 % 3,84% kr kr kr kr Forskel 0,8% kr kr (kr 607) kr 0 Lån på 1 mio. kr. - uden afdrag Årlig rente Ydelse pr. kv. Rente pr. kv. Afdrag pr. kv. Månedlig ydelse efter skat Fradragsret 33 % 4,68% kr kr kr 0 kr Fradragsret 25 % 4,18% kr kr kr 0 kr Forskel 0,5% kr kr kr 0 kr 0 Ovenstående regnestykke illustrerer samlet set, at der kan være en uens priseffekt på tværs af boligmarkedet, da dyre boliger rammes relativt mere end billigere boliger. Over hele linjen er der dog tale om en relativ lille effekt på ydelsen efter skat over de kommende år. Det er i den anledning værd at bide mærke i, at ovenstående ydelsesstigninger frem mod 2019 er til et højere renteniveau hvis man vel at mærke benytter sig af FlexLån - end vi har i dag. Ser vi ud over de kommende par år venter vi altså på et gennemsnitligt plan ingen mærkbar negativ effekt på boligpriserne af den lavere værdi af rentefradraget. Mærkbar effekt på huspriserne på den længere bane men ikke dramatisk Det er klart, at reduktionen af rentefradragsretten vil påvirke boligpriserne på lang sigt i mere negativ forstand i takt med, at fradragsgrænsen udhules og renteniveauet nærmer sig mere normale niveauer. I nedenstående figur 6 er vist den beregnede maksimale renteeffekt på boligmarkedet fra den lavere fradragsret afhængig af renteniveauet og uden fradragsgrænsen. Igen er det med udgangspunkt i et lån uden afdrag. Ved et samlet renteniveau på 1 % svarer den lavere fradragsret alt andet lige til en rentestigning på cirka 0,1 %-point. Er det generelle renteniveau i økonomien oppe på 7 %, så svarer det til en rentestigning på cirka 0,75 %-point. Figur 6:Renteniveuaet afgørende for rentestøddet til boligmarkedet 0,8% Beregnet renteeffekt af lavere rentefradragsret 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% side 5

6 Vi har i vores boligmodel taget udgangspunkt i det gennemsnitlige renteniveau over de seneste 15 år, og så har vi løbende reduceret rentefradragsretten med 8 %-point og ikke taget højde for fradragsgrænsen. Dermed fanger vi udelukkende den langsigtede priseffekt på boligmarkedet, og ikke priseffekten over de kommende år. Dette stød er illustreret i figur 7. Her ses det, at huspriserne på lang sigt tynges ned med i omegnen af 5 % på landsplan, mens effekten er en tand større i Storkøbenhavn, som følge af relativ større mangel på ledige byggegrunde. Med andre ord, så indebærer den lavere fradragsret altså mærkbar modvind til boligmarkedet på den længere bane uden dog at effekten er dramatisk. Normalt siger de økonomiske modeller, at huspriserne alt andet lige falder et sted mellem 8-10 % i kølvandet på en rentestigning på 1 %- point og dermed er der altså blot tale om, at indgrebet kan omsættes til en permanent rentestigning på cirka 0,5 %-point. De seneste par år har i forvejen vist os, at renterne inden for kort tid nemt kan bevæge sig endnu kraftigere i den ene eller anden retning, hvilket dermed også sætter indgrebets størrelse i relief. Figur 7: På lang sigt giver reduktion af rentefradragsretten modvind til boligmarkedet Afvigelse fra grundforløb Afvigelse fra grundforløb 100 Danmark, Effekt på huspriser fra mindsket rentefradrag Storkøbenhavn Den trods alt mærkbare negative priseffekt på boligmarkedet på lang sigt burde i en perfekt rationel verden allerede nu påvirke huspriserne nedad. Imidlertid er det svært for almindelige boligkøbere at overskue konsekvenserne af udhulingen af fradragsgrænsen over tid samt, det korrekte renteniveau at tage udgangspunkt i, og dermed vil disse langsigtede betragtninger næppe indgå i mange potentielle boligkøberes overvejelser over de kommende år. Den negative priseffekt vil med andre ord komme gradvist snigende over en længere årrække, og det vil næppe være dette element, der kan risikere at vippe det trængte boligmarked af pinden. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 6

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere