DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER"

Transkript

1 DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER Tab.navn Indhold Type Antal Fra - til Felt nr. Kar. LMS01 Grunddata, Lægemiddel 01 Drugid N Varetype AN Varedeltype AN Alfabet. sekvensplads AN Spec. nummer N Navn AN Lægemiddelform, tekst AN Form-kode AN Kode for yderligere form-oplysn. AN Styrke (klar tekst) AN Styrke, numerisk N Styrke, enhed AN MT-indehaver N Repræsentant (distributør) N ATC AN Administrationsvej AN Trafikadvarsel AN Substitution AN Blank AN Blank AN Blank AN Lægemidlets substitutionsgruppe AN Egnet til dosisdispensering AN Dato for afregistr. af lægemiddel AN Karantænedato AN Total record-længde: 180 LMS02 Grunddata, Pakning 01 Drugid N Varenummer N Alfabet. sekvensnr. N Varenummer for delpakning N Antal delpakninger N Pakningsstørrelse, klartekst AN Pakningsstørrelse, numerisk N Pakningsstørrelse, enhed AN Emballagetype AN Udleveringsbestemmelse AN Udlevering, speciale AN Medicintilskudskode AN Klausul for medicintilskud AN Antal DDD pr. pakning N Opbevaringstid, numerisk N Opbevaringstid, enhed AN Opbevaringsbetingelser AN Oprettelsesdato N Dato for seneste prisændring N Udgået dato N Beregningskode AIP -> reg.pris AN Pakning optaget i tilskudsgruppe AN Færdigfremstillingsgebyr AN Blank AN Side 1

2 25 Pakningsdistributør N Total record-længde 137 LMS03 Grunddata, Priser 01 Varenummer N AIP N Registerpris N Ekspeditionens saml. pris (ESP) N Tom N Tom N Tilskudspris (TSP) N Leverancepris til hospitaler N Tom N Ikke-tilskudsberettiget del N Tom N Total record-længde 96 LMS04 Substitution 01 Substitutionsgruppenummer N Receptens varenummer N Numerisk pakningsstørrelse N Prod. alfabetiske sekvensplads AN Blank Substitutionskode for pakning AN Billigste varenummer N Blank Total record-længde 47 LMS05 Substitution af lægemidler uden fast pris 01 Substitutionsgruppenummer N Varenummer N Total record-længde 10 LMS07 Tilskudsprisgrupper (pakningsniveau) 01 Tilskudspris-gruppe N Varenummer N Blank 1 11 Total record-længde 11 LMS09 Firmaliste 01 Firmanummer N Firmamærke (kort) AN Firmamærke, langt navn AN Parallelimportør-kode AN Total record-længde 60 LMS10 Udgåede navne 01 Drugid N Dato for ændringen N Tidligere navn AN Total record-længde 69 LMS11 Administrationsvej 01 Kode AN Kort tekst AN Tekst AN Blank 1 63 Total record-længde 63 Side 2

3 Side 3

4 LMS12 ATC-koder og tekst 01 ATC-niveau 1 AN ATC-niveau 2 AN ATC-niveau 3 AN ATC-niveau 4 AN ATC-niveau 5 AN Tekst AN Blank AN Total record-længde 152 LMS13 Beregningsregler 01 Kode AN Tekst AN Blank 1 52 Total record-længde 52 LMS14 Emballagetype-koder 01 Kode AN Kort tekst AN Tekst AN Blank 1 65 Total record-længde 65 LMS15 Div. enheder 01 Enhedstype N Kode AN Kort tekst AN Tekst AN Blank 1 65 Total record-længde 65 LMS16 Medicintilskud 01 Kode AN Kort tekst AN Tekst AN Blank 1 63 Total record-længde 63 LMS17 Klausulering 01 Kode AN Kort tekst AN Tekst AN Total record-længde 555 LMS18 Udleveringsbestemmelser 01 Kode AN Udleveringsgruppe AN Kort tekst AN Tekst AN Blank 1 67 Total record-længde 67 LMS19 Speciale for NBS 01 Kode AN Kort tekst AN Tekst AN Total record-længde 65 Side 4

5 LMS20 Opbevaringsbetingelser 01 Kode AN Kort tekst AN Tekst AN Total record-længde 61 LMS21 Lægemiddelnavne 01 Drugid N Lægemidlets uforkortede navn AN Total record-længde 71 LMS22 Lægemiddelform-betegnelser 01 Kode AN Tekst AN Aktiv / inaktiv AN Toltal record-længde 108 LMS23 Tilskudsintervaller 01 Type N Niveau N Nedre grænse N Øvre grænse N Procent N Total record-længde 24 LMS24 Oplysninger om dosisdispensering 01 Drugid N Varenummer N Lægemidlets substitutionsgruppe AN Mindste AIP pr. enhed N Mindste registerpris/enh. N TSP pr. enhed N Kode for billigste Drugid AN Billigste Drugid N Total record-længde 60 LMS25 Indikationskode 01 ATC AN Indikationskode N DrugID N Total record-længde 26 LMS26 Indikation 01 Indikationskode N Indikationstekst, total AN Indikationstekst, linie 1 AN Indikationstekst, linie 2 AN Indikationstekst, linie 3 AN Aktiv / Inaktiv AN Total record-længde 164 LMS27 Doseringskode 01 Drugid N Doseringskode N Total record-længde 18 LMS28 Dosering 01 Doseringskode N Side 5

6 02 Dosering, kort tekst AN Doseringstekst, total AN Antal enh./døgn N Doseringstekst, linie 1 AN Doseringstekst, linie 2 AN Doseringstekst, linie 3 AN Aktiv / Inaktiv AN Total record-længde 183 LMS29 Rekommandationer 01 Rekommandationsgruppe N DrugID N Varenummer N Rekommandationsniveau AN Total record-længde 46 LMS30 Indholdsstoffer 01 DrugID N Varenummer N Stofklasse AN Substansgruppe AN Substans AN Total record-længde 367 LMS31 Enhedspriser 01 DrugID N Varenummer N Pris pr. enhed N Pris pr. DDD N Billigste pakning AN 1 36 Total record-længde 36 LMS32 Pakningskombinationer 01 Varenummer, ordineret N Varenummer, substitueret N Varenummer, alternativt N Antal pakninger N Ekspeditionens samlede pris N Informationspligt-markering AN 1 30 Total record-længde 30 LMS33 Pakningskombinationer uden priser 01 Varenummer, ordineret N Varenummer, substitueret N Varenummer, alternativt N Antal pakninger N Tom N Informationspligt-markering AN 1 30 Total record-længde 30 Side 6

7 SYSTEM Systemfil 00 Recordtype N Versionsnummer AN Produktnavn AN Ikrafttrædelsesdato for prisperiode N Blank N Blank N Antal disketter N Totalt antal filer inkl. Systemfil N DOS-navn for pakket fil AN Gældende prisperiode-uge N Total record-længde Recordtype N Moms-procent N Udskrivningsprocent N Recepturgebyr N Færdigbehandlingsgebyr N Telefonreceptgebyr N Tom N Vagt-gebyr N Dosispakningsgebyr N Tom N Total record-længde Recordtype N Fil-beskrivelse AN Fil-betegnelse før pakning AN Antal filer N Antal records i filen N Total record-længde 51 Side 7

8 LMS / Bemærkninger Udfyldt med SP (Specialiteter) Udfyldt med LM (lægemiddel, reg.) D.sp.nr. (decentrale) - Alm. nr (centrale) Evt. forkortet Evt. forkortet Ref. t. LMS22, felt 01 Feltet er tomt pt. Ref. t. LMS15, enhedstype 3 Ref. t. LMS09 Ref. t. LMS09 Ref. t. LMS12 4 x 2 kar. (Ref. t. LMS11) 2 muligh.: J eller blank 2 muligh.: G eller blank Substitutionsgruppenr. på Drugid-niveau 2 muligh.: D eller blank Format: ååååmmdd Format: ååååmmdd Ref. t. LMS01, felt 01 Udfyldes for multipakningen Antal delpakn. i stor/multipakning Brutto Ref. t. LMS15, enhedstype 4 Ref. t. LMS14 Ref. t. LMS18 Ref. t. LMS19 Ref. t. LMS16 Ref. t. LMS17 Hos distributør Ref. t. LMS15, enhedstype 1 Ref. t. LMS20 Format: ååååmmdd Format: ååååmmdd Format: ååååmmdd Ref. t. LMS13 2 muligh.: F eller blank 2 muligh.: B eller blank Side 8

9 Ref. t. LMS09 Alle priser er i øre med foranstillede nuller Ref. t. LMS02, felt 02 Apotekets indkøbspris Beregning i prisbekendtg., 2, stk. 1, 9 og 10 Reg.pris + evt. receptur- og færdigtilb.gebyr Udfyldt med Udfyldt med Tilskudspris (human) eller (veterinær) Beregning i prisbekendtgørelsen, 2, stk. 3, 4, 5, 9 og 10 Udfyldt med Fx utensilie eller del af kombinationspakn. Udfyldt med Substitutionsgruppe for pakningen Varenr. hvis substitutionsmuligheder skal findes Felt 07 i LMS02 Felt 04 i LMS01 Værdier=A-B-C (for varenr. i felt 02) Henvisning til billigste pakning Substitutionsgruppe for pakningen Ref. t. LMS02 Ref. t. LMS01, felt P.t. tomt Ref. t. LMS01 Ref. t. LMS01, felt 16 Side 9

10 Side 10

11 Felt ref. t. LMS01, felt 15 Ref. t. LMS02, felt 21 Ref. t. LMS02, felt 09 Styrke=3, pakning=4, tid=1 LMS01, felt 12 og LMS02, felt 08 og 16 Ref. t. LMS02, felt 12 Ref. t. LMS02, felt 13 Klausultekst, forkortet Tilskudsklausul (sygdom/pensionist/kroniker) Ref. t. LMS02, felt 10 Recept: A eller B, håndkøb: H Ref. t. LMS02, felt 11 Speciale, forkortet Tekst for speciale Side 11

12 Ref. t. LMS02, felt 17 Ref. t. LMS01, felt 01 Ref. t. LMS01, felt 08 A (Aktiv)=DLS o.l.-i (inaktiv)=ikke anerkendt term Patienttype: almen, barn, kroniker, terminal fx 1-4 for alment tilskud, 1-3 for barn Nedre beløbsgrænse for niveauet (i øre) Øvre beløbsgrænse for niveauet (i øre) Tilskudsprocent Alle priser er i øre med foranstillede nuller Ref. t. LMS01, felt 01 Ref. t. LMS02, felt 02 Ref. t. LMS01, felt 22. Kan være blank Mindste AIP for alle aktive pakn. pr. Drugid Mindste reg.pris for alle aktive pakn. pr. Drugid Tilskudspris pr. enhed Værdier = A - B - C Henvisning til billigste Drugid Ref. t. LMS01 Ref. t. LMS26 Ref. t. LMS01, felt 01 Ref. t. LMS25 Felt A = Aktiv kode. I = Inaktiv kode (bør ikke anvendes) Ref. t. LMS01 Ref. t. LMS28 Ref. t. LMS27 Side 12

13 Felt A = Aktiv kode. I = Inaktiv kode (bør ikke anvendes) Ref. t. LMS01 Ref. t. LMS02 Værdier: Anbefales / med forbehold / ikke Ref. t. LMS01 Ref. t. LMS02 Kun aktive substanser Ref. t. LMS01 Ref. t. LMS02 Pris = Ekspeditionens samlede pris (ESP) Pris = ESP Markering af billigste pakning pr. enhed for DrugID Vnr. på pakningen anført på recepten Vnr. på en pakning der evt. kan substitueres til Vnr. for en mindre, billigere pakning Antal af den alternative pakning ESP for den alternative pakningskombination Markering (stjerne *) for informationspligt OBS! Denne fil er ikke tilgængelig for alle Vnr. på pakningen anført på recepten Vnr. på en pakning der evt. kan substitueres til Vnr. for en mindre, billigere pakning Antal af den alternative pakning Udfyldt med Markering (stjerne *) for informationspligt Side 13

14 Feltet er udfyldt med 00 (styrerecord) Feltet er pt. udfyldt med "12.0" Feltet er udfyldt med "LMS-TAKST" Format: ååååmmdd Tidligere: Forrige prisperiodes ikrafttrædelsesdato Tidligere: Næste prisperiodes ikrafttrædelsesdato Feltet er udfyldt med "01" Antal LMS-filer Feltet er udfyldt med "LMS.ZIP" Format: ååååuu, sv. t. felt 03 Værdi = 01 (parameter-record 1) Med 2 decimaler Med 2 decimaler Ørebeløb incl. moms Ørebeløb incl. moms Ørebeløb incl. moms Udfyldt med "00000" Ørebeløb incl. moms Udfyldt med "00000" Udfyldt med "00000" Feltet er udfyldt med 10 (kartoteksrecord) Fx. Grunddata lægemiddel Fx. LMS01.txt Feltet er udfyldt med 01 Side 14

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE01 Den gode XML recept Prescription 01.06.2006 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML recept VersionCode: XLMS016 TypeCode: XPRE01 1 2 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

DANPOT DATA A/S HVIDKÆRVEJ 29-5250 ODENSE SV - TLF. 66174716

DANPOT DATA A/S HVIDKÆRVEJ 29-5250 ODENSE SV - TLF. 66174716 FAX 66174219 - E-MAIL: mogens@danpot.dk EAN-lokationsnr: 5790000432615 07-06-2011 Side 1 af 5 Salgsselskabers bestilling af etiketter sammen med ordrer. Vareetiketter med/uden stregkode Det er nu muligt

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Individuelle medicintilskudsansøgninger TAS Snitfladebeskrivelse Version 1.1.1 2013-07-10

Individuelle medicintilskudsansøgninger TAS Snitfladebeskrivelse Version 1.1.1 2013-07-10 Individuelle medicintilskudsansøgninger TAS Snitfladebeskrivelse Version 1.1.1 2013-07-10 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2013-04-02 ELS Dokument påbegyndt 0.0.2 2013-05-08 KRS, AHJ Dokument

Læs mere

Vejledning til bestilling af utensilier

Vejledning til bestilling af utensilier 170007-05 Vejledning til bestilling af utensilier INDHOLD: 1 ÅBNING AF BESTILLINGS-HJEMMESIDEN... 2 2 LOGON... 3 3 ANGIV BESTILLING... 4 4 AFSEND BESTILLING... 6 5 KVITTERING... 7 6 TIMEOUT... 8 7 KONTAKT...

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Medicinpriser. Priser for den 22.10.2015. Uge 42/43

Medicinpriser. Priser for den 22.10.2015. Uge 42/43 Medicinpriser 2015 Priser for den 22.10.2015 Uge 42/43 LÆSEVEJLEDNING Medicinpriser indeholder priser på alle markedsførte apoteksforbeholdte lægemidler i Danmark. Desuden indeholder den det markedsførte

Læs mere

Bekendtgørelse om recepter 1)

Bekendtgørelse om recepter 1) Bekendtgørelse om recepter BEK nr 1221 af 07/12/2005 (Gældende) LBK Nr. 657 af 28/07/1995 LOV Nr. 1180 af 12/12/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler

Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Betænkning afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udvalg om Medicintilskud Betænkning nr. 1444 Maj 2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt Bekendtgørelse om recepter 1) I medfør af 38, stk. 1, 42 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved lov nr. 1228 af 27. december 1996, lov

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Receptlære. Lovmæssig baggrund. Definition. Recepter 16-12-2013. Sundhedsstyrelsen (tidl.lægemiddelstyrelsen)

Receptlære. Lovmæssig baggrund. Definition. Recepter 16-12-2013. Sundhedsstyrelsen (tidl.lægemiddelstyrelsen) Lovmæssig baggrund Receptlære Sundhedsstyrelsen (tidl.lægemiddelstyrelsen) Bekendtgørelse nr. 738 af 2. September 2002 og Bekendtgørelse nr. 79 af 5. Februar 2003 Definition 1. Ved en recept forstås en

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Indhold. Undersøgelse af apotekernes udleveringspraksis

Indhold. Undersøgelse af apotekernes udleveringspraksis Undersøgelse af apotekernes udleveringspraksis Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen 2. Metode 2.1. Underopdeling i delmarkeder 2.2. Parametre for undersøgelsen af udleveringspraksis 2.3. Datagrundlag

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere