LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING ÆNDRING LEVERANCE SLUT Oversigt over fejl- og anmærkningstekster BETALINGSOPLYSNINGER (602) LEVERANCE START BETALINGSINFORMATION GENNEMFØRT TRÆK GENNEMFØRT INDSÆTTELSE AFVIST BETALING AFMELDT BETALING TILBAGEFØRT BETALING LEVERANCE SLUT TIL- OG AFGANGSOPLYSNINGER DATALEVERANDØR START KREDITOR DEBITOR TOTALOVERSIGT DEBITOR TILGANG DEBITOR AFGANG LEVERANCE SLUT Beskrivelse af recordformater Side 1 af 49 Juni 2011

2 Beskrivelse af recordformater Side 2 af 49 Juni 2011

3 KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690) KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690) Denne leverancetype sender Nets til dataleverandøren når Nets har modtaget leverancer med debitoroplysninger. Beskrivelse af recordformater Side 3 af 49 Juni 2011

4 KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690) Leverance start Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Leverance start 1 SYSTEMIDENTIFIKATION 2 X 1 2 Ja LS 2 RECORDTYPE 3 N 3 5 Ja DATALEVERANDØRNR 8 N 6 13 JA Dataleverandørens CVR-nummer 4 FILLER 3 X Blanke 5 LEVERANCETYPE 4 N Ja 0690 (kvittering og anmærkninger fra LeverandørService) 6 FILLER 25 X Blanke 7 TESTMARKERING 4 X Feltet er blankt hvis det er en produktionsleverance Hvis det er en testleverance står der "TEST" 8 DATO 6 N Ja Dannelsesdato (ååmmdd) i Nets 9 FILLER 73 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 4 af 49 Juni 2011

5 KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690) Leverance start LEVERANCE START Felt nummer: 1 LS er Nets forkortelse for LeverandørService. 2 Recordtype 002 er koden for leverance start. 3 Her står dataleverandørens CVR-nummer. Nets benytter CVR-nummeret til at identificere dig som dataleverandør, og sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i LeverandørService. 5 Leverancetype 690 er koden for kvittering og anmærkninger i LeverandørService. 7 Dette felt er udfyldt med blanke hvis det er en produktionsleverance. Hvis det er en testleverance, så står der "TEST". 8 Her står datoen for hvornår leverancen er blevet dannet i Nets; åå = de 2 sidste tal i årstallet mm = måneden i året dd = datoen i måneden. Beskrivelse af recordformater Side 5 af 49 Juni 2011

6 KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690) Kvittering for betalingsoplysninger Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Kvittering for betalingsoplysninger 1 SYSTEMIDENTIFIKATION 2 X 1 2 Ja LS 2 RECORDTYPE 3 N 3 5 Ja FILLER 3 X 6 8 Blanke 4 KREDITORNUMMER 5 N 9 13 Ja Kreditornummer 5 TRANSAKTIONSKODE 4 N Ja 0900 (kvittering for oplysninger) 6 ANTAL-TIL-AFGANGE 7 N Antal til- og afgange 7 BETALINGSDATO 6 N Ja Betalingsdato (ååmmdd) 8 REGISTRERINGSNUMMER 4 N Ja Registreringsnummer på kreditors pengeinstitut 9 KONTONUMMER 10 N Ja Kreditors kontonummer 10 ANTAL DEBITORER 7 N Ja Antal debitor træk 11 BELØB 13 N Ja Opkrævningsbeløb ialt 12 ANT-INDS-DEBITORER 7 N Ja Antal debitor indsættelser 13 INDSÆTTELSESBELØB 13 N Ja Indsættelsesbeløb i alt 14 FILLER 44 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 6 af 49 Juni 2011

7 KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690) Kvittering for betalingsoplysninger KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER Felt nummer: 1 LS er Nets forkortelse for LeverandørService. 2 Recordtype 042 er koden for en detailrecord. 4 Det 5 cifferede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor. Ved hjælp af dette nummer kan pengeinstitutterne finde frem til virksomhedens navn, når betalingen er blevet bogført i pengeinstituttet betyder at Nets kvitterer for din leverance med oplysninger til LeverandørService. Nets danner denne record med kvitteringer for til- og afgange og/eller betalingsoplysninger på baggrund af dine leverancer med debitoroplysninger materialetype Her står det antal til- og afgange som Nets kvitterer for. Hvis leverancen kun indeholder til-og afgange vil felt 7 til og med felt 13 være udfyldt med nuller. 7_ Her står datoen for hvornår betalingerne bliver gennemført; åå = de 2 sidste tal i årstallet mm = måneden i året dd = datoen i måneden. 8+9 Nets vil indsætte og/eller trække betalingerne på dette registrerings-kontonummer. 10 Her fremgår antallet af debitorer som vil blive trukket på betalingsdatoen. 11 Det totale beløb som vil blive trukket på debitorernes konti. 12 Her fremgår antallet af debitorer som vil få indsat beløb på betalingsdatoen. 13 Det totale beløb som vil blive indsat på debitorernes konti. Beskrivelse af recordformater Side 7 af 49 Juni 2011

8 KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690) Anmærkning Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des Anmærkning 1 SYSTEMIDENTIFIKATION 2 X 1 2 Ja LS 2 RECORDTYPE 3 N 3 5 Ja FILLER 3 X 6 8 Blanke 4 KREDITORNUMMER 5 N 9 13 Ja Kreditornummer 5 TRANSAKTIONSKODE 4 N Ja 0910 (anmærkning) 6 KODE 3 N Ja Transaktionskode (se oversigten på næste side) 7 KUNDENUMMER 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 8 CVR-NUMMER 8 N Ja Debitors CVR-nummer 9 REGISTRERINGSNUMMER 4 N Ja 10 KONTONUMMER 10 N Ja 11 DATO 6 N Ja Registreringsnummer på debitors pengeinstitut Debitors kontonummer i pengeinstituttet Etableringsdato eller betalingsdato (ååmmdd) 12 BELØB 13 N Ja Beløb i ører 13 FEJLNUMMER 4 N Ja Fejlnummer (se oversigt over fejltekster) 14 FILLER 48 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 8 af 49 Juni 2011

9 KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690) Anmærkning ANMÆRKNING Felt nummer: 1 LS er Nets forkortelse for LeverandørService. 2 Recordtype 042 er koden for en detailrecord. 4 Det 5 cifferede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor betyder at Nets har en anmærkning til en transaktion som Nets har modtaget i en leverance med debitoroplysninger materialetype Her står en kode som fortæller hvad anmærkningen drejer sig om; 510 = en oprettelse af træktilladelse. 580 = et træk. 540 = en afmeldelse af træktilladelse. 585 = en indsættelse. 595 = en kreditor/kundenummer-ændring. 000 = en afmeldt træktilladelse initieret af Nets. 7 Kundenummeret som kreditor identificerer debitor ved. 8 Debitors CVR-nummer. Dette felt er kun udfyldt hvis anmærkningen vedrører en oprettelse af en træktilladelse (recordtype 510). Hvis ikke, er feltet udfyldt med nuller! 9+10 Her står debitors registrerings-kontonummer. Dette felt er kun udfyldt hvis anmærkningen vedrører en oprettelse af en træktilladelse (recordtype 510). Hvis ikke, er feltet udfyldt med nuller! 11 Her står betalingsdatoen hvis anmærkningen vedrører en betaling (recordtype ). Her står etableringsdatoen hvis anmærkningen vedrører en træktilladelse som er blevet afmeldt på foranledning af Nets. Feltet er udfyldt med nuller når det drejer sig om øvrige anmærkninger (recordtype ). 12 Her står beløbet for den pågældende betaling. Dette felt er kun udfyldt hvis anmærkningen vedrører en betaling (recordtype ). Hvis ikke, er feltet udfyldt med nuller! 13 Her står nummeret på anmærkningen. Nummeret på anmærkningen bliver oversat og forklaret på oversigten over fejl- og anmærkningstekster. Beskrivelse af recordformater Side 9 af 49 Juni 2011

10 KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690) Bemærkning Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. Kar. * fra til des Bemærkning 1 SYSTEMIDENTIFIKATION 2 X 1 2 Ja LS 2 RECORDTYPE 3 N 3 5 Ja FILLER 3 X 6 8 Blanke 4 KREDITORNUMMER 5 N 9 13 Ja Kreditornummer 5 TRANSAKTIONSKODE 4 N Ja 0920 (Bemærkning) 6 KODE 3 N Ja Transaktionskode (se oversigten på næste side) 7 KUNDENUMMER 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 8 DATO 6 N Ja Betalingsdato (ååmmdd) 9 BELØB 13 N Ja Beløb 10 FEJLNUMMER 4 N Ja Fejlnummer 11 REGISTRERINGSNUMMER 4 N Ja 12 KONTONUMMER 10 N Ja Registreringsnummer på kreditors pengeinstitut Kreditors kontonummer i pengeinstituttet 13 FILLER 56 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 10 af 49 Juni 2011

11 KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690) Bemærkning BEMÆRKNING Felt nummer: 1 LS er Nets forkortelse for LeverandørService. 2 Recordtype 042 er koden for en detailrecord. 4 Det 5 cifrede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor betyder at Nets har en bemærkning til en betaling som Nets har modtaget i en leverance med debitoroplysninger materialetype Her står en kode som fortæller hvad bemærkningen drejer sig om; 580 = bemærkning vedrørende et træk 585 = bemærkning vedrørende en indsættelse 7 Kundenummeret som kreditor identificerer debitor ved. 8 Her står datoen for hvornår betalingerne skulle have være gennemført; åå = de 2 sidste tal i årstallet mm = måneden i året dd = datoen i måneden. 9 Her står beløbet for den pågældende betaling. 10 Her står nummeret på bemærkningen. Nummeret bliver oversat og forklaret på oversigten over fejl- og anmærkningstekster Her står kreditors registrerings- og kontonummer. Beskrivelse af recordformater Side 11 af 49 Juni 2011

12 KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690) Ændring Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. Kar. * fra til des Ændring 1 SYSTEMIDENTIFIKATION 2 X 1 2 Ja LS 2 RECORDTYPE 3 N 3 5 Ja FILLER 3 X 6 8 Blanke 4 KREDITORNUMMER 5 N 9 13 Ja Kreditor nr. 5 TRANSAKTIONSKODE 4 N Ja 0930 (Ændring) 6 DATO 6 N Ja Ændringsdato (ååmmdd) 7 KREDITORNUMMER 5 N Ja Kreditors nuværende kreditornummer 8 KUNDENUMMER 15 X Ja Debitors nuværende kundenummer tildelt af kreditor 9 NYT KREDITORNUMMER 5 N Ja 10 NYT KUNDENUMMER 15 X Ja Kreditors nuværende eller nye kreditornummer Nyt kundenummer tildelt af kreditor. Bemærk at feltet skal højrestilles med foranstillede nuller 11 FILLER 65 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 12 af 49 Juni 2011

13 KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690) Ændring ÆNDRING Felt nummer: 1 LS er Nets forkortelse for LeverandørService. 2 Recordtype 042 er koden for en datailrecord. 4 Det 5 cifferede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor betyder at Nets har ændret kundenummer og/eller kreditornummer. Nets ændrer oplysningerne på baggrund af en recordtype 595 som Nets har modtaget i en leverance med debitoroplysninger materialetype Her står datoen for hvornår ændringerne er blevet gennemført; åå = de 2 sidste tal i årstallet mm = måneden i året dd = datoen i måneden. 7 Her står det nuværende kreditornummer som Nets har tildelt kreditor. 8 Her står det nuværende kundenummer som kreditor har tildelt debitor. 9 Hvis der kun er tale om en ændring af debitors kundenummer, så skal kreditors nuværende kreditornummer gentages i dette felt. I særlige tilfælde kan kreditor få behov for at få et nyt kreditornummer. Det er Nets som skal tildele kreditor det nye kreditornummer. 10 Her står det nye kundenummer som kreditor har tildelt debitor. Beskrivelse af recordformater Side 13 af 49 Juni 2011

14 KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690) Leverance slut Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. Kar. * fra til des Leverance slut 1 SYSTEMIDENTIFIKATION 2 X 1 2 Ja Ls 2 RECORDTYPE 3 N 3 5 Ja DATALEVERANDØRNR 8 N 6 13 Ja Dataleverandørens CVR-nummer 4 FILLER 3 X Blanke 5 LEVERANCETYPE 4 N Ja 0690 (kvittering og anmærkninger fra LeverandørService) 6 FILLER 11 X Blanke 7 ANTAL N Ja Antal foranstående 042 records 8 FILLER 86 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 14 af 49 Juni 2011

15 KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690) Leverance slut LEVERANCE SLUT Felt nummer: 1 LS er Nets forkortelse for LeverandørService. 2 Recordtype 992 er koden for leverance slut. 3 Dataleverandørens CVR-nummer. 5 Leverancetype 690 er koden for kvittering og anmærkninger i LeverandørService. 7 Her står det totale antal af recordtype "042" som leverancen indeholder. Beskrivelse af recordformater Side 15 af 49 Juni 2011

16 KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690) Oversigt over fejl- og anmærkningstekster Oversigt over fejl- og anmærkningstekster Fejl nummer Fejl - og anmærkningstekst Anmærkning (910) kode nummer Bemærkning (920) kode nummer 0105 Dato eksisterer ikke 580, Kundenummer forkert 510, Kontonummer forkert Flyttet til regnr Flyttet fra regnr Flyttet fra kontonr 0415 Betaling tidligere afvist/tilbageført 0456 SUM RECORD - Fejl i antal debitorbeløb record 0458 SUM RECORD Fejl i beløbssummer 0815 Sumrecord mangler 0816 Ukendt/ukorrekt recordtype 1110 Pengeinstituttets registreringsnummer ukendt Dato for tilbageførsel forkert 1231 Træktilladelsen er allerede oprettet 510, Træktilladelsen er ikke registreret 540, 580, 585, Betaling ej tilbageført/afvist - Reg/Kontonr ukendt 1235 Betaling ej tilbageført/afvist betalingsdagen kendes ikke 1236 Betaling ej tilbageført/afvist indberet på ny 1237 Betalingen er afvist på forhånd af debitor. Denne fejl opstår, hvis: debitor har afvist betalingen før Nets har modtaget betalingsoplysninger fra kreditor 580, 585 kreditor leverer erstatningsbetaling, og første betaling er blevet afvist Træktilladelsen er tidligere afmeldt , Træktilladelsen afmeldes 1241 Træktilladelsen opbevares af kreditor 1242 Træktilladelsen opbevares af reg.nr Betalingen er erstattet af en ny betaling 580, Betalingen er ikke ajourført. Indberet eventuelt på ny. Denne fejl opstår hvis en anden betaling på samme månedsdag (01 - >31) endnu ikke er færdigbehandlet. 580, 585 Beskrivelse af recordformater Side 16 af 49 Juni 2011

17 1245 CVR-nummer er forkert. Indberet igen Kreditornummer eksisterer ikke 510, 540, 580, 585, Betaling afvist/tilbageført 1262 Træktilladelsen afmeldes af kreditor 1264 Kreditor- og/eller kundenummer eksisterer ikke Kundenummer eksisterer i forvejen 510, Træktilladelsen afmeldes. Bemærk: der er nylig foretaget Kred/kundenummerændring 1276 Træktilladelsen afmeldt af Nets ved kreditors udmeldelse 1279 SENR. Er ændret 1280 Debitor afmeldt af Nets, da denne ikke har benyttet LS i 2 år Debitor afmeldt af nets da denne ikke har benyttet LS i mere end 2 år 1282 Træktilladelsen opbevares af nets 1338 Kreditornummer er ikke lig med kreditornummer i 001-recorden 580, Der er ingen beregningsmetode for dette registrerings- og kontonummer Kontonummer er ikke numerisk Registreringsnummer er ikke numerisk Debitor afmeldt af Nets, da denne ikke har benyttet LS i 1 år Debitor afmeldt af Nets, da denne ikke har benyttet LS i 1½ år Feltindholdet skal være numerisk og > 0 (nul) 580, AFVISNING IKKE GODKENDT - BETALINGSDAG UKENDT 1378 Kundenummeret er under afmelding - opret igen senere Nyt kundenummer under afmelding - indberet ændring senere Ukendt fra-reg/kontonr: 1384 Ukendt Reg/KontoNR 1385 Kontonr. i fra-reg.nr: ej validt validt i til reg.nr Betaling på angiven dato afvises på forhånd 1387 Betaling ej ajourført - er indberettet før opret af træktilladelse 580, Reg.Nr. er spærret Beskrivelse af recordformater Side 17 af 49 Juni 2011

18 BETALINGSOPLYSNINGER (602) BETALINGSOPLYSNINGER (602) Denne leverancetype sender Nets på betalingsdagen når de ønskede betalinger er blevet gennemført. Betalingerne har Nets forinden modtaget besked om i en leverance med debitoroplysninger. Beskrivelse af recordformater Side 18 af 49 Juni 2011

19 Beskrivelse af recordformater Side 19 af 49 Juni 2011

20 BETALINGSOPLYSNINGER (602) Leverance start Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. Kar. * fra til des Leverance start 1 SYSTEMIDENTIFIKATION 2 X 1 2 Ja LS 2 RECORDTYPE 3 N 3 5 Ja DATALEVERANDØRNR 8 N 6 13 Ja Dataleverandørens CVR-nummer 4 FILLER 3 X Blanke 5 LEVERANCETYPE 4 N Ja 0602 (Betalingsoplysninger fra LS) 6 FILLER 25 X Blanke 7 TESTMARKERING 4 X Feltet er blankt hvis det er en produktionsleverance Hvis det er en testleverance står der "TEST" 8 DATO 6 N Ja Dannelsesdato (ååmmdd) 9 FILLER 73 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 20 af 49 Juni 2011

21 BETALINGSOPLYSNINGER (602) Leverance start LEVERANCE START Felt nummer: 1 LS er Nets forkortelse for LeverandørService. 2 Recordtype 002 er koden for leverance start. 3 Her står dataleverandørens CVR-nummer. Nets benytter CVR-nummret til at identificere dig som dataleverandør, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i LeverandørService. 5 Leverancetype 602 er koden for betalingsoplysninger fra LeverandørService. 7 Dette felt er udfyldt med blanke hvis det er en produktionsleverance. Hvis det er en testleverance, så står der "TEST". 8 Her står datoen for hvornår leverancen er blevet dannet i Nets; åå = de 2 sidste tal i årstallet mm = måneden i året dd = datoen i måneden. Beskrivelse af recordformater Side 21 af 49 Juni 2011

22 BETALINGSOPLYSNINGER (602) Betalingsinformation Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. Kar. * fra til des Betalingsinformation 1 SYSTEMIDENTIFIKATION 2 X 1 2 Ja LS 2 RECORDTYPE 3 N 3 5 Ja FILLER 3 X 6 8 Blanke 4 KREDITORNUMMER 5 N 9 13 Ja Kreditornummer 5 TRANSAKTIONSKODE 4 N Ja 0500 (Gennemførte betalinger) 6 OPGAVENUMMER 8 N Ja Opgave nummer 7 KUNDENUMMER 15 X Ja Nuller 8 FORTEGN-1 1 X Ja "+" for træk af beløb hos debitorer 9 BELØB-1 13 N Ja Beløb i ører opkrævet i henhold til din anmodning 10 FORTEGN-2 1 X Ja "-" eller "+" hvis beløbet er l= 0 (nul) 11 BELØB-2 13 N Ja Beløb i ører overført i henhold til din anmodning 12 FORTEGN-3 1 X Ja "+" eller "-" 13 BELØB-3 13 N Ja Nettobeløb i ører som afviger ifølge tidligere specificeret "Kvittering og anmærkninger" (LS-690) 14 REGISTRERINGSNUMMER 4 N Ja Registreringsnummer på kreditors pengeinstitut 15 KONTONUMMER 10 N Ja Kreditors kontonummer i pengeinstituttet 16 FILLER 32 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 22 af 49 Juni 2011

23 BETALINGSOPLYSNINGER (602) Betalingsinformation BETALINGSINFORMATION Felt nummer: 1 LS er Nets forkortelse for LeverandørService. 2 Recordtype 042 er koden for en record med de totale beløb. 4 Det 5 cifrede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret Identificerer kreditor. Ved hjælp af dette nummer kan pengeinstitutterne finde frem til virksomhedens navn, når betalingen er blevet bogført i pengeinstituttet. 5 Leverancetype 500 er koden for betalingsinformation fra LeverandørService. 6 Opgavenummeret identificerer opgaven hos Nets. 9 Det beløb som du har anmodet Nets om at trække på debitorernes konti. 11 Det beløb som du har anmodet Nets om at overføre til debitorernes konti. 13 Her fremgår det beløb som afviger i forhold til kvittering og anmærkningsoversigt. Du modtog kvittering og anmærkningsoversigten umiddelbart efter at Nets ajourførte dine debitoroplysninger med betalinger Beløbet er indsat eller trukket på dette registrerings- og kontonummer. Beskrivelse af recordformater Side 23 af 49 Juni 2011

24 BETALINGSOPLYSNINGER (602) Gennemført træk Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. Kar. * fra til des Gennemført træk 1 SYSTEMIDENTIFIKATION 2 X 1 2 Ja LS 2 RECORDTYPE 3 N 3 5 Ja FILLER 3 X 6 8 Blanke 4 KREDITORNUMMER 5 N 9 13 Ja Kreditornummer 5 TRANSAKTIONSKODE 4 N Ja 0580 (gennemført træk) 6 OPGAVENUMMER 8 N Ja Opgave nummer 7 KUNDENUMMER 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor. Feltet er højrestillet med foranstillede blanke 8 FILLER 9 X Blanke 9 DATO 6 N Ja Betalingsdato (ååmmdd) 10 FORTEGN 1 X Ja "+" 11 BELØB 13 N Ja Beløb i ører 12 REGISTRERINGSNUMMER 4 N Ja Registreringsnummer på kreditors pengeinstitut 13 KONTONUMMER 10 N Ja Kreditors kontonummer i pengeinstituttet 14 FILLER 45 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 24 af 49 Juni 2011

25 BETALINGSOPLYSNINGER (602) Gennemført træk GENNEMFØRT TRÆK Felt nummer: 1 LS er Nets forkortelse for LeverandørService. 2 Recordtype 042 er koden for en record med detailoplysninger om de enkelte betalinger. 4 Det 5 cifferede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor. Ved hjælp af dette nummer kan pengeinstitutterne finde frem til virksomhedens navn, når betalingen er blevet bogført i pengeinstituttet betyder at der bliver trukket et beløb hos debitor. 6 Opgavenummeret identificerer opgaven hos Nets. 7 Kundenummeret som kreditor identificerer debitor ved. 9 Datoen for hvornår Nets har trukket beløbet på debitors konto og overført beløbet til kreditors konto fortæller at beløbet som står i felt 11 bliver indsat på kreditors konto. 11 Beløbet som bliver indsat på kreditors konto På dette registrerings- og kontonummer bliver beløbet indsat. Beskrivelse af recordformater Side 25 af 49 Juni 2011

26 BETALINGSOPLYSNINGER (602) Gennemført indsættelse Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. Kar. * fra til des Gennemført indsættelse 1 SYSTEMIDENTIFIKATION 2 X 1 2 Ja LS 2 RECORDTYPE 3 N 3 5 Ja FILLER 3 X 6 8 Blanke 4 KREDITORNUMMER 5 N 9 13 Ja Kreditornummer 5 TRANSAKTIONSKODE 4 N Ja 0585 (gennemført indsættelse) 6 OPGAVENUMMER 8 N Ja Opgave nummer 7 KUNDENUMMER 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor. Feltet er højrestillet med foranstillede blanke 8 FILLER 9 X Blanke 9 DATO 6 N Ja Betalingsdato (ååmmdd) 10 FORTEGN 1 X Ja "-" 11 BELØB 13 N Ja Beløb i ører 12 REGISTRERINGSNUMMER 4 N Ja Registreringsnummer på kreditors pengeinstitut 13 KONTONUMMER 10 N Ja Kreditors kontonummer i pengeinstituttet 14 FILLER 45 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 26 af 49 Juni 2011

27 BETALINGSOPLYSNINGER (602) Gennemført indsættelse GENNEMFØRT INDSÆTTELSE Felt nummer: 1 LS er Nets forkortelse for LeverandørService. 2 Recordtype 042 er koden for en record med detailoplysninger om de enkelte betalinger. 4 Det 5 cifferede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor. Ved hjælp af dette nummer kan pengeinstitutterne finde frem til virksomhedens navn, når betalingen er blevet bogført i pengeinstituttet betyder at der bliver indsat et beløb hos debitor. 6 Opgavenummeret identificerer opgaven hos Nets. 7 Kundenummeret som kreditor identificerer debitor ved. 9 Datoen for hvornår Nets har indsat beløbet på debitors konto og trukket beløbet fra kreditors konto fortæller at beløbet som står i felt 11 bliver trukket på kreditors konto. 11 Beløbet som bliver trukket på kreditors konto På dette registrerings- og kontonummer er beløbet trukket. Beskrivelse af recordformater Side 27 af 49 Juni 2011

28 BETALINGSOPLYSNINGER (602) Afvist betaling Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. Kar. * fra til des Afvist betaling 1 SYSTEMIDENTIFIKATION 2 X 1 2 Ja LS 2 RECORDTYPE 3 N 3 5 Ja FILLER 3 X 6 8 Blanke 4 KREDITORNUMMER 5 N 9 13 Ja Kreditornummer 5 TRANSAKTIONSKODE 4 N Ja 0530 (afvist betaling) 6 OPGAVENUMMER 8 N Ja Opgave nummer 7 KUNDENUMMER 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor. Feltet er højrestillet med foranstillede blanke 8 FILLER 9 X Blanke 9 DATO 6 N Ja Betalingsdato (ååmmdd) 10 FORTEGN 1 X Ja Afvist træk: "-" Afvist indsættelse: "+" 11 BELØB 13 N Ja Beløb i ører 12 REGISTRERINGSNUMMER 4 N Ja Registreringsnummer på kreditors pengeinstitut 13 KONTONUMMER 10 N Ja Kreditors kontonummer i pengeinstituttet 14 FILLER 45 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 28 af 49 Juni 2011

29 BETALINGSOPLYSNINGER (602) Afvist betaling AFVIST BETALING Felt nummer: 1 LS er Nets forkortelse for LeverandørService. 2 Recordtype 042 er koden for en record med detailoplysninger om de enkelte betalinger. 4 Det 5 cifferede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor. Ved hjælp af dette nummer an pengeinstitutterne finde frem til virksomhedens navn, når betalingen er blevet ogført i pengeinstituttet betyder at debitor har afvist betalingen. 6 Opgavenummeret identificerer opgaven hos Nets. 7 Kundenummeret som kreditor identificerer debitor ved. 9 Datoen for hvornår den afviste betaling oprindeligt fandt sted fortæller at beløbet som står i felt 11 er et afvist træk. + fortæller at beløbet som står i felt 11 er en afvist indsættelse. 11 Beløbet som ville være blevet indsat eller trukket på kreditors konto afhængig af om der står + eller - i felt Kreditors registrerings- og kontonummer. Beskrivelse af recordformater Side 29 af 49 Juni 2011

30 BETALINGSOPLYSNINGER (602) Afmeldt betaling Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. Kar. * fra til des Afmeldt betaling 1 SYSTEMIDENTIFIKATION 2 X 1 2 Ja LS 2 RECORDTYPE 3 N 3 5 Ja FILLER 3 X 6 8 Blanke 4 KREDITORNUMMER 5 N 9 13 Ja Kreditornummer 5 TRANSAKTIONSKODE 4 N Ja 0540 (afmeldt betaling) 6 OPGAVENUMMER 8 N Ja Opgave nummer 7 KUNDENUMMER 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor. Feltet er højrestillet med foranstillede blanke 8 FILLER 9 X Blanke 9 DATO 6 N Ja Afmeldt dato (ååmmdd) 10 FORTEGN 1 X Ja Afmeldt træk: "-" Afmeldt indsættelse: "+" 11 BELØB 13 N Ja Beløb i ører 12 REGISTRERINGSNUMMER 4 N Ja Registreringsnummer på kreditors pengeinstitut 13 KONTONUMMER 10 N Ja Kreditors kontonummer i pengeinstituttet 14 FILLER 45 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 30 af 49 Juni 2011

31 BETALINGSOPLYSNINGER (602) Afmeldt betaling AFMELDT BETALING Felt nummer: 1 LS er Nets forkortelse for LeverandørService. 2 Recordtype 042 er koden for en record med detailoplysninger om de enkelte betalinger. 4 Det 5 cifferede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor. Ved hjælp af dette nummer kan pengeinstitutterne finde frem til virksomhedens navn, når betalingen er blevet bogført i pengeinstituttet betyder at debitors pengeinstitut eller kreditor har afmeldt træktilladelsen, og dermed afmelder betalingen. 6 Opgavenummeret identificerer opgaven hos Nets. 7 Kundenummeret som kreditor identificerer debitor ved. 9 Datoen for hvornår træktilladelsen er blevet afmeldt; åå = de 2 sidste tal i årstallet mm = måneden i året dd = datoen i måneden fortæller at beløbet som står i felt 11 er et afmeldt træk. + fortæller at beløbet som står i felt 11 er en afmeldt indsættelse. 11 Beløbet som ville være blevet indsat eller trukket på kreditors konto afhængig af om der står + eller - i felt Kreditors registrerings- og kontonummer. Beskrivelse af recordformater Side 31 af 49 Juni 2011

32 BETALINGSOPLYSNINGER (602) Tilbageført betaling Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. Kar. * fra til des Tilbageført betaling 1 SYSTEMIDENTIFIKATION 2 X 1 2 Ja LS 2 RECORDTYPE 3 N 3 5 Ja FILLER 3 X 6 8 Blanke 4 KREDITORNUMMER 5 N 9 13 Ja Kreditornummer 5 TRANSAKTIONSKODE 4 N Ja 0555 (tilbageført betaling) 6 OPGAVENUMMER 8 N Ja Opgave nummer 7 KUNDENUMMER 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor. Feltet er højrestillet med foranstillede blanke 8 FILLER 9 X Blanke 9 DATO 6 N Ja Tilbageført dato (ååmmdd) 10 FORTEGN 1 X Ja Tilbageført træk: "-" Tilbageført indsættelse:"+" 11 BELØB 13 N Ja Beløb i ører 12 REGISTRERINGSNUMMER 4 N Ja Registreringsnummer på kreditors pengeinstitut 13 KONTONUMMER 10 N Ja Kreditors kontonummer i pengeinstituttet 14 FILLER 45 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 32 af 49 Juni 2011

33 BETALINGSOPLYSNINGER (602) Tilbageført betaling TILBAGEFØRT BETALING Felt nummer: 1 LS er Nets forkortelse for LeverandørService. 2 Recordtype 042 er koden for en record med detailoplysninger om de enkelte betalinger. 4 Det 5 cifrede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor. Ved hjælp af dette nummer kan pengeinstitutterne finde frem til virksomhedens navn, når betalingen er blevet bogført i pengeinstituttet betyder at debitors pengeinstitut har tilbageført betalingen. 6 Opgavenummeret identificerer opgaven hos Nets. 7 Kundenummeret som kreditor identificerer debitor ved. 9 Datoen for hvornår betalingen oprindeligt fandt sted; åå = de 2 sidste tal i årstallet mm = måneden i året dd = datoen i måneden fortæller at beløbet som står i felt 11 er et tilbageført træk, og beløbet er trukket på kreditors konto. + fortæller at beløbet som står i felt 11 er en tilbageført indsættelse, og beløbet er indsat på kreditors konto. 11 Beløbet som er trukket eller indsat på kreditors konto afhængig af om der står + eller - i felt På dette registrerings- og kontonummer er beløbet indsat eller trukket. Beskrivelse af recordformater Side 33 af 49 Juni 2011

34 BETALINGSOPLYSNINGER (602) Leverance slut Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. Kar. * fra til des Leverance slut 1 SYSTEMIDENTIFIKATION 2 X 1 2 Ja LS 2 RECORDTYPE 3 N 3 5 Ja DATALEVERANDØRNR 8 N 6 13 Ja Dataleverandørens CVR-nummer 4 FILLER 3 X Blanke 5 LEVERANCETYPE 4 N Ja 0602 (betalingsoplysninger fra LeverandørService) 6 FILLER 11 X Blanke 7 ANTAL N Ja Antal foranstående 042 records 9 FILLER 86 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 34 af 49 Juni 2011

35 BETALINGSOPLYSNINGER (602) Leverance slut LEVERANCE SLUT Felt nummer: 1 LS er Nets forkortelse for LeverandørService. 2 Recordtype 992 er koden for leverance slut. 3 Dataleverandørens CVR-nummer. 5 Leverancetype 602 er koden for betalingsoplysninger fra LeverandørService. Beskrivelse af recordformater Side 35 af 49 Juni 2011

36 Beskrivelse af recordformater Side 36 af 49 Juni 2011

37 TIL- OG AFGANGSOPLYSNINGER TIL- OG AFGANGSOPLYSNINGER Denne leverancetype sender Nets til dataleverandøren når Nets har modtaget til- og afgangsoplysninger fra kreditor eller pengeinstitutterne. Leverancen oplyser hvilke debitorer der har fået oprettet eller afmeldt deres træktilladelse siden sidste leverance med til- og afgangsoplysninger. BEMÆRK: Ud over til- og afgangsoplysningerne har du mulighed for at rekvirere en Totaloversigt. Totaloversigten oplyser samtlige debitorer som er oprettet på det tidspunkt oversigten bliver dannet. Du kan modtage Totaloversigten på papir eller elektronisk. For ydelsen beregnes et gebyr se prislisten. HENVISNING: Hvis du ønsker en Totaloversigt over dine debitorer, så kontakt Nets CS Payment på telefon Du kan ikke rekvirere Totaloversigten elektronisk. Beskrivelse af recordformater Side 37 af 49 Juni 2011

38 TIL- OG AFGANGSOPLYSNINGER Dataleverandør start Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. Kar. * fra til des Dataleverandør start 1 RECORDTYPE 3 N 1 3 Ja Recordtype = "000" (nuller) 2 KREDITORNUMMER 5 N 4 8 Ja = "00000" (nuller) 3 KUNDENUMMER 15 X 9 23 Ja = " " (nuller) 4 FILLER 7 X Blanke 5 FILLER 6 X Blanke 6 MATERIALETYPE 2 N Ja Materialetype = "30" 7 ÅR 2 N Ja År 8 MÅNED 2 N Ja Måned 9 DAG 2 N Ja Dag 10 FILLER 1 X Blanke 11 TESTMARKERING 4 X Feltet er blankt hvis det er en produktionsleverance. Hvis det er en testleverance står der "TEST" 12 FILLER 13 X Blanke 13 CVRNUMMER 8 N Ja Dataleverandørens CVR-nummer 14 CHECK CVRNUMMER 1 X Ja "X" 15 FILLER 9 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 38 af 49 Juni 2011

39 TIL- OG AFGANGSOPLYSNINGER Dataleverandør start DATALEVERANDØR START Felt nummer: 1 Recordtype 000 er koden for dataleverandør start 2 Dette felt er udfyldt med 5 nuller da kreditornummeret ikke bliver brugt i denne record. 3 Dette felt er udfyldt med 15 nuller da kundenummeret ikke bliver brugt i denne record. 6 Materialetype 30 fortæller at leverancen indeholder til- og afgangsoplysninger Her står datoen for hvornår leverancen er blevet dannet i Nets; åå = de 2 sidste tal i årstallet mm = måneden i året dd = datoen i måneden. 11 Dette felt er udfyldt med blanke hvis det er en produktionsleverance. Hvis det er en testleverance, så står der "TEST". 11 Her står dataleverandørens CVR-nummer. Nets benytter CVR-nummeret til at identificere dig som dataleverandør, og sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i LeverandørService. Beskrivelse af recordformater Side 39 af 49 Juni 2011

40 TIL- OG AFGANGSOPLYSNINGER Kreditor Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. Kar. * fra til des Kreditor 1 RECORDDTYPE 3 N 1 3 Ja Recordtype = KREDITORNUMMER 5 N 4 8 Ja Kreditornummer 3 KUNDENUMMER 15 X 9 23 Ja = " " (nuller) 4 KREDITORIDENT 15 X Kreditors identifikation hos dataleverandøren 5 FILLER 42 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 40 af 49 Juni 2011

41 TIL- OG AFGANGSOPLYSNINGER Kreditor KREDITOR Felt nummer: 1 Recordtype 001 er koden for en record med oplysninger om kreditor. 2 Det 5 cifferede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor. 3 Dette felt er udfyldt med 15 nuller da kundenummeret ikke bliver brugt i denne record. 4 Hvis kreditor benytter et servicebureau som har behov for yderligere identifikation af kreditor, står oplysningerne i dette felt. Beskrivelse af recordformater Side 41 af 49 Juni 2011

42 TIL- OG AFGANGSOPLYSNINGER Debitor totaloversigt Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. Kar. * fra til des Debitor totaloversigt 1 RECORDTYPE 3 N 1 3 Ja Recordtype = KREDITORNUMMER 5 N 4 8 Ja Kreditornummer 3 KUNDENUMMER 15 X 9 23 Ja Debitors kundenummer hos kreditor.feltet er højrestillet med foranstillede nuller 4 ÅR 2 N Ja År 5 MÅNED 2 N Ja Måned 6 DAG 2 N Ja Dag 7 FILLER 51 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 42 af 49 Juni 2011

43 TIL- OG AFGANGSOPLYSNINGER Debitor totaloversigt DEBITOR TOTALOVERSIGT Felt nummer: 1 Recordtype 500 er koden for en record med debitoroplysninger i en Totaloversigt. 2 Det 5 cifrede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor. 3 Kundenummeret som kreditor identificerer debitor ved. 4 Her står datoen for hvornår Nets har registreret, at denne debitor har fået oprettet træktilladelsen; åå = de 2 sidste tal i årstallet mm = måneden i året dd = datoen i måneden. Beskrivelse af recordformater Side 43 af 49 Juni 2011

44 TIL- OG AFGANGSOPLYSNINGER Debitor tilgang Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. Kar. * fra til des Debitor tilgang 1 RECORDTYPE 3 N 1 3 Ja Recordtype = KREDITORNUMMER 5 N 4 8 Ja Kreditornummer 3 KUNDENUMMER 15 X 9 23 Ja Debitors kundenummer hos kreditor.feltet er højrestillet med foranstillede nuller 4 ÅR 2 N Ja År 5 MÅNED 2 N Ja Måned 6 DAG 2 N Ja Dag 7 FILLER 51 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 44 af 49 Juni 2011

45 TIL- OG AFGANGSOPLYSNINGER Debitor tilgang DEBITOR TILGANG Felt nummer: 1 Recordtype 510 er koden for en record med oplysninger om en debitor som er blevet oprettet. 2 Det 5 cifrede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor. 3 Kundenummeret som kreditor identificerer debitor ved. 4 Her står datoen for hvornår Nets har registreret, at denne debitor har fået oprettet en træktilladelse; åå = de 2 sidste tal i årstallet mm = måneden i året dd = datoen i måneden. Beskrivelse af recordformater Side 45 af 49 Juni 2011

46 TIL- OG AFGANGSOPLYSNINGER Debitor afgang Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. Kar. * fra til des Debitor afgang 1 RECORDTYPE 3 N 1 3 Ja Recordtype = KREDITORNUMMER 5 N 4 8 Ja Kreditornummer 3 KUNDENUMMER 15 X 9 23 Ja Debitors kundenummer hos kreditor.feltet er højrestillet med foranstillede nuller 4 ÅR 2 N Ja År 5 MÅNED 2 N Ja Måned 6 DAG 2 N Ja Dag 7 FILLER 51 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 46 af 49 Juni 2011

47 TIL- OG AFGANGSOPLYSNINGER Debitor afgang DEBITOR AFGANG Felt nummer: 1 Recordtype 540 er koden for en record med oplysninger om en debitor som er blevet afmeldt. 2 Det 5 cifrede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor. 3 Kundenummeret som kreditor identificerer debitor ved. 4 Her står datoen for hvornår Nets har registreret at denne debitor har afmeldt sin træktilladelse; åå = de 2 sidste tal i årstallet mm = måneden i året dd = datoen i måneden. Beskrivelse af recordformater Side 47 af 49 Juni 2011

48 TIL- OG AFGANGSOPLYSNINGER Leverance slut Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. Kar. * fra til des Debitor afgang 1 RECORDTYPE 3 N 1 3 Ja Recordtype = KREDITORNUMMER 5 N 4 8 Ja Kreditornummer 3 KUNDENUMMER 15 N 9 23 Ja 4 ANTAL DEBITORER 7 N Ja Kundenummer = " " Antallet af foranstående debitor records 5 FILLER 50 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestilles med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestilles med foranstillede nuller) Beskrivelse af recordformater Side 48 af 49 Juni 2011

49 TIL- OG AFGANGSOPLYSNINGER Leverance slut LEVERANCE SLUT Felt nummer: 1 Recordtype 999 er koden for leverance slut. 2 Det 5 cifrede nummer som Nets har tildelt kreditor. Nummeret identificerer kreditor. 3 Dette felt er udfyldt med 15 9-taller da kundenummeret ikke bliver brugt i denne record. 4 Her står det totale antal af foranstående debitorrecords. Beskrivelse af recordformater Side 49 af 49 Juni 2011

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013 LeverandørService Vejledning for kreditorer September 2013 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records i fast format... 1 00 Dataleverandør

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Indhold Samlede datastruktur ved informationsoverførsel til DA-Barsel...2 OS1 Dataleverandør startrecord...2

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem 1.1.1.1.1 Modtagne FI-indbetalinger, fil-formater Fil-formater vedrørende download af modtagne FI-indbetalinger til brug i kundernes debitorsystem PTG PTG SEK afsluttende CR/LF SEK Postgiro-format UDE

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Formål I Webbank er der mulighed for at foretage en eksport af sine kontoterne til en fil. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Datafil BEC danner

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Vejledning for pengeinstitutter Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00

Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00 Side 1 af 8 Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00 Side 2 af 8 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af checkstatusændringer, fx når en check går fra

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Leverandørservice. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - Leverandørservice. Januar 2016. Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup

Leverandørservice. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - Leverandørservice. Januar 2016. Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2016 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Vejledning for tilbageførsel af uautoriserede privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Tidsfrister...3

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder Elektronisk kuvertløsning i Internetbanken Elektronisk kuvertløsning Kuvertløsningen gør det nemmere at foretage betalinger og giver mulighed for flere brugere med forskellige rettigheder. Flere transaktioner

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Indhold Dataformat generelt...1 Længde...1 Karaktersæt...1 Datastruktur ved records i fast format....1 00 Dataleverandør

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Spørgsmål og svar Business Online Serviceløsning brugere (medarbejdere)

Spørgsmål og svar Business Online Serviceløsning brugere (medarbejdere) Spørgsmål og svar Business Online Serviceløsning brugere (medarbejdere) Spørgsmål Hvad gør jeg, hvis jeg har mistet min nøgleviser? Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit kodeord? Hvor kan jeg få hjælp til

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende pr. 1. december 2017 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Regler og vilkår for Affaldsklippekortet Gældende fra 1. januar 2012

Regler og vilkår for Affaldsklippekortet Gældende fra 1. januar 2012 Regler og vilkår for Affaldsklippekortet Gældende fra 1. januar 2012 1. Definitioner 1.1 Kortudsteder Vand og Affald, Svendborg Ryttermarken 21 5700 Svendborg (i det følgende benævnt genbrugsstationen

Læs mere