Bestyrelsesseminar, Brogården, maj 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesseminar, Brogården, 9. 10. maj 2006"

Transkript

1 Bestyrelsesseminar, Brogården, maj 2006 Formålet med seminaret er bl.a. at ryste den nye bestyrelse sammen. Herudover skal vi kigge på SANDs arbejdsopgaver, hvad er vores hhv. stærke og svage sider som organisation. Præsentationsrunde: Ask ligger op til at vi starter med en personlig præsentation hvad er ens styrker og svagheder, og hvad kan man bidrage med i forhold til SAND? Historie Forventninger til arbejdet Styrker/svagheder Hvad kan jeg bidrage med? Hvad vil bestyrelsesmedlemmerne bidrage til? Hvor ligger deres kompetencer og personlige styrker? Oprette brugerråd på boformerne Arbejde med at samle organisationen Administrativt arbejde Politisk arbejde Synliggøre hjemløse problematikker/brugerorganiseringen på landsplan herunder i andre kredse Synliggøre netværksgrupper Være med til at holde SAND på sporet i forhold til mål og værdier som er besluttet i fællesskab Styre lokale SAND udvalg Være med til at udvikle organisationen Bidrage til at arbejdet i SAND bliver holdarbejde Kvalitetssikre, så det ikke bliver laveste fællesnævner, der bliver toneangivende Formulere visioner for SAND Danne netværk og skabe relationer Forhandlingsevne og erfaring Undervise og holde oplæg Konkrete og praktiske opgaver Værdi- og regelsæt Efter præsentationsrunden tog vi fat på SANDs værdi- og regelsæt. De ser ud som følger: Værdier 1. Vi er her for hinanden og vi tager hensyn til hinandens skrøbeligheder 2. Meddelelse og loyalitet 3. Engagement og ansvarlighed 4. Rummelighed 5. Ligeværdighed Reglerne 1. Meld afbud 2. Overhold tiden 3. Alkoholfri møder 4. Mødedisciplin a. Ingen tændte mobiler b. Overholde talerækken c. Give alle lov til at blive hørt Jørgen Jensen: Det er vigtigt at tingene bliver sendt ud i god tid. Ellers er det problematisk med togbilletter etc. Elbrønd: Jeg synes nr. 4 og 5 er meget, meget vigtige Sådan noget med at overholde tiden det er mere et praktisk problem

2 Hanne: Hvis værdier skal være mere end det papir, de er skrevet på, så skal man diskutere hver enkelt værdi, for alle mener noget forskelligt med fx rummelighed. Da Ask kom ind i SAND blev vi rost for vores rummelighed det gør vi ikke mere. Hvorfor ikke? Det er måske også værd at diskutere. Torben: Grunden er måske også den der diskussion med om vi skal åbne op for andre folk i forhold til rekrutteringen? Skal vi være enige om at vi skal være her alle sammen altså alle dem, der står i vores vedtægter? Jeg synes vi er rummelige. Mange af reglerne er ved at blive vane - fx behøver man ikke at sige at mobilerne skal slukkes mere. Ask: Sidste år snakkede vi også om at det er vigtigt at tage disse værdier op til debat løbende. Elbrønd: Mht. rummelighed Karin, der arrangerer turen til Bruxelles, hun har skrevet rundt til hele Europa at SAND er en god forening, der bliver vi hvert fald betragtet som rummelige. Men derfor kan vi jo stadig gøre det bedre. Og det er en diskussion værd Hansen: Der var nogle problemer med alkohol på Kystgården. Én ting er at vi skriver at møderne skal være alkoholfri, men vi skal være sikre på at folk forstår hvad det betyder At man så heller ikke drikker hele natten, så man er fuld næste dag Geisler: Rom blev ikke bygget på én dag man må have tålmodighed med folk Ting tager tid. Torben: Man skal respektere den gruppe, man er en del af. Mht. til drikkeri på temadagene; vi må acceptere at der er nogle, der har et problem det skal vi kunne rumme. Man skal ikke komme i en ordentlig brandert. Møderne skal for så vidt være alkoholfri! Man skal prøve at begrænse det, men også acceptere at nogle har det svært ved det. De må så gøre det stille og roligt i det skjulte. Hansen: Vi får flere og flere, der er på metadon. Vi skal have den rummelighed, der gør at vi lige tager det roligt. Ellers får vi de der tilstande som jeg lidt fornemmer - den holdning, flere SAND folk har til SVID folkene. Elbrønd: Vi er altså fortrinsvis misbrugere eller tidligere misbrugere og det er da svært. Men det gør da også at vi har en berettigelse Hvis fok siger at de ikke vil have en alkoholiker jamen, så sad vi ikke mange her. Hanne: Rummelighed er meget centralt i forhold til det her arbejde. På den ene side er der et krav om stabilitet, på den anden side er der mange, der har nogle problemer. Måske skulle man tage rummeligheden op til diskussion ca. en gang om året komme med eksempler Ask: Vi lavede jo en regel at hvis der er nogle, der møder meget fulde op så er det formanden for det pågældende nærudvalg, der skal tage sig af vedkommende. Der var jo også en sag i Nyborg med ham der vi måtte smide hjem fordi han væltede rundt Oplæg ved Hanne Ramsbøl Herefter tog Hanne udgangspunkt i sin masteropgave for at hjælpe med at afdække styrker og svagheder i SAND, samt formulere visioner for organisationen hvor vil vi hen? Hvor er SAND om tre år? Hanne startede med at sige, at SANDs bestyrelse er en bestyrelse med en masse kompetencer både fagligt og personligt. Det er utroligt at man kan sidde og være så åben det giver styrke i arbejdet. I sin masteropgave har Hanne brugt systemteorien: Den går ud på, at alting er systemer. Teorien er ikke optaget af mennesker, men kun af systemer. Hvert system har en funktion og man kigger så på, hvordan systemerne kommunikerer og samarbejder med hinanden?? Hvis vi siger at en kommune er et system så tænker de i krav, penge, regler I som system tænker på en hel anden måde for I har nogle erfaringer at trække på som mennesker. SAND er et system, boformerne er et system, kommunerne er et system og socialministeriet er et system hvor er de i forhold til hinanden? Og hvordan kan de kommunikere?? Hvordan startede SAND?

3 SAND startede i socialministeriet? I tiden var man meget optaget af brugerinddragelse. Derfor ville man have nogle brugere til at dele deres erfaringer. Pludselig var brugeroraniseringen derfor et system i socialministeriet. Ved at løse et problem, så skaber man et andet problem: Ved at starte SAND løste man problemet med brugerorganisering men man skabte samtidig faren for at SAND lukker sig om sig selv. Soc. Ministeriet Kommune Bruger- Org. Andre Ministe -rier Hvordan ser SAND sig selv? - Også i forhold til andre systemer? Boformer SAND Soc. Min. Kommuner

4 Hvordan ser bestyrelsen sig selv om system? I forhold til fx SAND udvalgene, boformerne, de hjemløse på gaden? SAND udvalg Andre org. Arb. Gruppe SANDs bestyrelse Sekretariat Beboere Hjemløse Så kan så se på de enkelte systemers interrelation hvis der er givne problemer, man gerne vil have belyst. Et eksempel på at man laver nye systemer, når man skal løse problemer kan være kommunalreformen. I SAND har man lavet små arbejdsgrupper for at synliggøre SAND i forhold til kommunalreformen. Og så opstår der nye systemer mellem bestyrelsen og de små arbejdsgrupper. Torben: Vi har lavet nogle funktionsbeskrivelser for formand og næstformand, så i princippet kan næstformanden komme til alle arbejdsgruppemøder. Både for at hjælpe og for at lodde en stemning. Ask: Arbejdsgrupperne har en tendens til at lukke sig om sig selv. Så hvis problemet bliver rejst i bestyrelsen, så siger man; det har vi en arbejdsgruppe til. Og så lukker man sig om sig selv. Torben: Det er rigtigt at vi skal passe på, at det ikke bliver nogen lukkede møder Hansen: Jeg kunne tænke mig at vi sætter nogle dage af og så fremægger grupperne i plenum og så kan vi diskutere gruppernes arbejde der. Så ved bestyrelsen alt, så er folk klædt på. Torben: Kunne man ikke samle tovholderne fra de forskellige arbejdsgrupper til et møde? Hanne: Det vigtige er at der er en lige linje i tingene At man arbejder hen i mod de mål, man har sat sig. Geisler: Man skal passe på at det ikke bliver en klub i klubben? Er det kun for bestyrelsen eller skal vi ud og hente folk i udvalgene og på boformerne? Hanne: Jeg er meget enig med dig for et skrækscenarium er en masse små systemer, der godt nok i udgangspunktet løste nogle problemer, men lukker sig totalt om sig selv. Hansen: Vi repræsenterer ikke SANDs bestyrelse, men folk ude på boformerne Centrale spørgsmål: Gør vi det, vi skal? Skal vi det, vi gør? Gør vi det, vi siger vi gør?

5 Det er vigtigt specielt for frivillige organisationer at stille sig selv disse spørgsmål. Holde fast i sit værdigrundlag og ikke bare være ministeriets eller boformernes forlængede arm. Torben: Jeg sidder og får lidt dårlig samvittighed over de der linjer Specielt 2 eren Er det det rigtige, vi gør? Jeg har været i tvivl. René: Er det ikke sundt at være i tvivl om det er rigtigt, det man gør? Ellers kommer man jo ikke videre Hanne: Man er nødt til at kigge indad. Både udad og indad Torben: Jeg har aldrig haft så svær en formandspost som den for nærudvalget. Den er så følelsesbetonet, for det er en udsat gruppe. Man kommer tæt på. Der er store menneskelige følelser med i den post der. Det sætter noget i gang oppe i hovedet på en. Hanne: Det er det der dilemma igen Hvor meget skal man ensrette? Erik: Du kan ikke ensrette, der er ikke et nærudvalg, der er ens. Vi er meget tættere på brugerne ude i nærudvalgene Ask: Jeg mener vi skal gøre det vi gør, men måske skal vi også gøre noget andet. Vi bør have en langt større kontakt til beboerrådene. Der gør vi ikke det, vi skal. Vi er blevet bedre til at blive mere synlige i forhold til omverdenen andre organisationer, i forhold til artikler etc. Vi skal tænke på om det er vores konstruktion af organisation, der gør at vi ikke henvender os mere til boformerne? Er det fordi vi ikke har lyst, ikke skal, eller er det bare noget landssekretæren, der tror, at vi skal det?? Geisler: VI har da haft den før at nærudvalgene fik til opgave at tage rundt til boformerne. For at få en mere direkte kontakt. Poul: Vi skal huske at boformerne er vores rødder. De fleste af os det er nogle år siden at vi har boet på institution Vi skal kvalitetssikre boformerne så bliver vi også nødt til at tage derud. Jørgen: Vi skal op og besøge de to nye institutioner beboerrådet på Svenstrupgaard. De nye i Thisted og Hanstholm. Vi har også noget kontakt til herberg i Ålborg, men det er aktive misbrugere, så det er lidt svært at få noget kontakt. De nye institutioner sagde ja tak til besøget det er jo ikke alle steder, der vil have besøget. Den i Hanstholm det bliver ligesom Svenstrupgaard at de kommer til at høre under flere forskellige paragraffer Hanne: Bruger i sekretariatet optimalt og rigtigt? Jeg har jo lov til at være systemet udefra, der forstyrrer jer Min rapport viser at alle i SAND mener at der er behov for sekretariatet. Bruger I ressourcerne godt nok? Jørgen: Når jeg ikke har kunnet gå til personalegruppen, så har jeg ringet til Ask fx med pengeansøgninger etc. og så har jeg fået hjælp til det. Så ligger beboerrådet det igennem Ask har lavet og så er det gået igennem. Det er meget positivt vi får den hjælp, vi beder om. Alle blev bedt om at forholde sig til nedenstående og komme med tre eksempler. 1. Hvad er det for tre ting, vi gerne vil have at SAND skal være kendt for?? a. Politisk b. Organisatorisk 2. Hvad gør vi for at få det til at lykkes? a. Eksempler b. Barrierer/muligheder 3. Hvilke resultater har vi (ikke) set? a. Hvordan kan man forstå det?

6 Ad. 1. Tæt kontakt til beboerne Nedbringe hjemløsheden Bidrage til at reducere fordomme omkring hjemløshed Oprette beboerråd De hjemløses egen organisation være talerør Sikre at lovgivningen følges Forbedre forholdene/kæmpe mod forringelse Sparringspartner for fx: Boformer (ansatte/ledere) Kommuner Socialministeriet Råbe op om problemstillinger Udbrede kendskabet til SANDs formålsparagraf Budskabet skal ud til folket dialogmøder? Bekæmpe asociale politiske tiltag Humanistisk menneskesyn Være med i alle relevante råd Udsatte råd Sociale (for-)brugerråd Regionale udviklingsråd Svarene siger noget om SANDs selvforståelse. Noget om systemet SAND. Det her bliver jo ikke noget værd, før der kommer handlinger på. Den, der går igen er den med kontakten med boformerne. At man har kontakt til beboerne og repræsenterer sine rødder. Formål: Mål: Tættere kontakt til boformerne Resultater: Hvad skal det føre med sig med tættere kontakt til boformerne? Aktiviteter: Hvad skal der ske? Succeskriterier: Hvad skal der til, før vi er tilfredse? Det kan være nødvendigt at tage alle de nævnte punkter og tage dem igennem punkterne for at få værdier konkretiseret. Man skal køre op og ned forholde de enkelte punkter til hinanden? Passer resultatet til målet? Er vores aktiviteter med til at nå vores formål? Er det en bestyrelsesopgave at tage kontakt til boformerne? Eller er det nærudvalgsopgave? Det skal initieres fra bestyrelsen - det er en nærudvalgsopgave at tage ud og hjælpe og støtte beboerrådene. Alle punkterne er opgaver, der kan klares i SAND regi vi skal have defineret hvem, det er hensigtsmæssigt, der løser dem; bestyrelsen, nærudvalgene, sekretariatet eller?? Formål: At være de hjemløses talerør Mål: At styrke organisationens rødder Resultater: At rekrutteringsgrundlaget til SAND er styrket Aktiviteter: Konkrete idéer til aktiviteter: Dialogmøder Informationsmateriale, nyhedsbrev, hjemmeside, opslagstavler Samarbejde med lederne

7 Succeskriterier: Målet er nået når: Lederne vil arbejde for at der skal være beboerråd på boformerne, ikke bare kan At 25 % af beboerne ved hvad SAND er Hvor mange boformer er der beboerråd på? Hvad er et realistisk succeskriterium? Torben: Det er vigtigt også at gøre sig klart, hvad SAND har at tilbyde beboerne? Antagelse: Gensidighed man skal have noget ud af det følelsen af at man rent faktisk kan gøre en forskel. Antagelserne er meget vigtige at tage med i sine overvejelser. Det er en måde at nå sit mål med. Geisler: Hvad ligger der af materiale ude i de lokale beboerråd? Udover kursuskataloget Så ved beboerrådet, at der også er SAND udvalg, bestyrelse og alt muligt. Informationsmateriale, nyhedsbrev. Hvis man er heldig så sidder man i beboerrådet 4-5 mdr. Torben: Vi skal have et møde med forstanderne - invitationen skal komme fra os. Det er en forudsætning. Sammenfatning: Dagen startede med hvad vil man gerne bidrage med, dernæst gik vi over til SANDs selvforståelse. Dernæst har vi plukket et punkt ud At være de hjemløses talerør det tager vi hul på til næste bestyrelsesmøde. Vi vil styrke organisationens rødder, fordi vi har erfaring for at der er nogle dilemmaer Og nu skal vi så kigge på, hvordan vil vi gøre det. Hvilke aktiviteter skal vi helt konkret have søsat? Vi skal have lavet en handleplan ud fra det folk gerne vil og det de er gode til! Dag 2 SANDs principprogram Det nuværende principprogram er ca. 2½ år gammelt, det blev lavet af en arbejdsgruppe med bl.a. Ole Rudolf, Hansen, Steen Viggo, Ask. Dengang var der en del snak om hvorvidt det skulle være specifikt eller generelt. Et eksempel er fixerum. Nogle sagde at det kunne man simpelthen ikke støtte, det ville være en legalisering af narko, mens andre mente at det i virkeligheden handlede om at give narkomanerne bedre livsvilkår. Det resulterede i formuleringen, at man skulle turde nye tiltage, hvis forskning peger på, at der er ræson i det. De politiske diskussioner ændrer sig og bestyrelsen ændrer sig, så derfor er det en god idé at kigge principprogrammet igennem. Overordnede betragtninger: At pille de ting ud, der er ændret praktisk, såvel som politisk eks. vis spørgsmålet om gældssanering. Evt. give konkrete eksempler - fx fixerum som eksempel på afsnittet om Misbrug og behandling. Stormøder/fyraftensmøder: Hvad er de aktuelle sager, hvad rører sig?? Samle en masse hjemløse og få diskuteret relevante emner. Evt. i en kirke I Ålborg har Kirkens Korshær månedlige aftener, måske kunne man hægte sig på det? Samarbejde med gadepræster. Udskifte ordet Nærudvalg med SAND udvalg Udskifte amtskommunale med kommunale Konkret: Misbrug og behandling: Rene sprøjter Der er mange steder i Kbh. hvor man kan hente rene kanyler, men det er der ikke ret mange andre steder. I Esbjerg kan man hente rent værktøj flere

8 steder. Diskussionen om udlevering af rent værktøj er den samme som diskussionen af fixerum er det en legalisering?? Lige meget hvad, så er der narkomaner i vores samfund Alkoholbehandling: man skal kunne sætte ind i det øjeblik, viljen er der. Regeringens 14 dages garanti er ikke optimal. Der skal være tilstrækkeligt med akutpladser, så man kan fange folk, når de er motiverede og der skal være tilstrækkeligt med døgnpladser. Arbejdsmarkedspolitik: Aktivering, matchgruppe 4 og 5 Arbejdsmarkedet tilpasses vores ressourcer for væsentligt at forbedre livskvaliteten for den enkelte Mangel på flexjobs og skånejobs Dem, der gerne vil arbejde, de skal have muligheden for det, det handler om at den enkelte skal være tilfreds. Det bliver farligt, når man fra centralt hold vil definere hvad der er det rigtige for andre mennesker. By- og boligpolitik: Billige to-rumsboliger Det forebyggende arbejde: Hvordan ryger folk ud i hjemløshed? Starthjælp, kontanthjælp, stigende boligpriser. Bostøtte: Man kunne lægge op til at det er kommuners opgave at se den her sammenhæng; at de får støtte (økonomisk, socialt ) så de kan blive i den her lejlighed. Øget rådighedsbeløb Udslusningsboliger: Folk vil ikke bo her frygter problemer og sociale ghettoer. I Århus har man søgt at øse det ved at renovere boligerne og så blande nogle grupper bytte lejligheder med almennyttige boligforeninger Efterværn: I Ribe Amt er der lagt op til dialog mellem SAND og en ny efterværnsmedarbejder. Efterværnet er centralt, så man ikke bare sidder alene i en lejlighed. Men vi skal supplere boformerne ikke overtager deres arbejde. SAND samarbejde omkring efterværn Hansen: Jeg har ca. 7 mennesker som jeg støtter, er bisidder for, lodser i røven etc. Det er gamle Østervang ere og Tre Ege-folk Betaler man ikke sine regninger, så kan man blive smidt ud vi har fået det ordnet sådan, at de faste udgifter er trukket fra bistandshjælpen, når den bliver udbetalt. Jørgen: Efterværnsmedarbejderne oppe ved os, de opfatter os da allerede som en samarbejdspartner. Der er også en, der har bedt om at komme med på vores beboermøde han ville gerne fortælle om udslusningsboliger i Nr. Sundby. Torben: Socialministeren har nedsat et udvalg om hvorfor folk bliver sat ud af deres boliger. Vi skal finde en model, hvor vi markerer os kraftigt på det her område. Punktet Brugerorganisering er helt fraværende i principprogrammet. Vi er længere fremme i dag og det er nødvendigt at få formuleret noget omkring det!

Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008

Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008 Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Johnna E., Bjarne R. (Sydvestjylland), Stig B., Steen S.(Hovedstaden), Per K. (Midtvest), Ewald P. (Århus), Pia N. (Fyn),

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 12. oktober 2005

Bestyrelsesmøde i SAND d. 12. oktober 2005 Bestyrelsesmøde i SAND d. 12. oktober 2005 Deltagere: Ole Kruuse, Niels Elbrønd, Jørgen Jensen, René Holmgren, Erik Hansen, Ole Rudolf, Torben Høecke, Ole Eriksen, Ask Svejstrup Afbud: Anne Grethe Thestrup,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2009

Referat af generalforsamling 2009 Referat af generalforsamling 2009 Deltagere: I alt 38 stemmeberettigede Dirigent: Peder Larsen Referent: Sofie Bay- Petersen 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen indstiller Sofie Bay- Petersen til

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Formand for SAND Hovedstaden Per Ernsten startede med at byde velkommen og indstillede til, at forsamlingen

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op.

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. 1. Valg af dirigent Leif El Andersen vælges til dirigent. 2. Præsentation

Læs mere

Bestyrelsesseminar i Finland d. 5. august 2008

Bestyrelsesseminar i Finland d. 5. august 2008 Bestyrelsesseminar i Finland d. 5. august 2008 Deltagere: Pia, Stig, Jørgen, Torben C., Bjarne, Per, René, Ole Skou, Johnna, Ask. Ole fortæller om sig selv: Han er snart 60 og har lavet social arb. siden

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.5.14 1. Velkommen til nye folk 2. Minievaluering af tour de boform

Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.5.14 1. Velkommen til nye folk 2. Minievaluering af tour de boform Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.5.14 Deltagere: Henrik Pedersen, Harald Gjersøe, Preben Madsen, Kurt G Andersen, Leif Jensen, Ole Svendsen, Pia Nedergaard, Steen Rosenquist, Ninna Beck Thornhal, René Køhn,

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2011

Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2011 Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2011 Deltagere: Per K, Per Søhus, René H, Stig B, Jesper L, Leif J. Ewald P, Jørgen J, Kim B, Ega, Birthe (Servicestyrelsen), Eva (Sekretariatet), Ask (Sekretariatet/ref.).

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 27. august 2008

Bestyrelsesmøde d. 27. august 2008 Bestyrelsesmøde d. 27. august 2008 Deltagere: Leif El, Kristian, Torben C, Bjarne, Stig, René, Per, Ewald, Ask og Sofie Referent: Ask/Sofie 1. Godkendelse af referat: Per nævnte at der ikke var skrevet

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Københavns Kommune Socialforvaltningen 2009 Formål Indsatsen for de borgere som har deres bolig på de socialpsykiatriske bocentre

Læs mere

Bestyrelsesmøde SAND Fyn 18. Marts 2015. Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene

Bestyrelsesmøde SAND Fyn 18. Marts 2015. Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene Afbud: Pia, Las og Stig Fra sekretariatet: Ask Vi skal snakke mærkesager, forretningsorden og næste møde Ask er her i dag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Tilstede: René, Pia, Per K, Bjarne, Torben, Stig, Leif J, Ewald, Johnna, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian, Søs, Kim B, Leif El. Referent: Sofie 1. Godkendelse af referent:

Læs mere

Rummelighed er der plads til alle?

Rummelighed er der plads til alle? Hotel Marselis d. 29 marts - 2012 Rummelighed er der plads til alle? - DEBATTEN OM INKLUSION OG RUMMELIGHED HAR STÅET PÅ I 13 ÅR HVAD ER DER KOMMET UD AF DET? - FORSØGER VI AT LØSE DE PROBLEMER VI HAR

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Tilstede: Torben, Per E, Leif, René, Pia, Johnna, Per K, Bjarne, Ewald, Susanne, Julie, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian Referent: Sofie 1. Godkendelse af referat:

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Ask præsenterer sekretariatet i SAND; Ole og Lise (ref.). Han siger, at han er glad for at se så mange nye ansigter bland brugerne. Deltagere: Ega, SAND Fyn; Ole S,

Læs mere

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND.

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Bestyrelsens beretning for 2011 Kære hjemløse venner Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Det plejer at være formanden, der får lov at stå her og fortælle hvad der er sket i løbet af året.

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 12.12.07

Bestyrelsesmøde i SAND d. 12.12.07 Bestyrelsesmøde i SAND d. 12.12.07 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben Christiansen (SAND Nord), Leif El (SAND Midtvest), Torben Høecke, Johnna Erichsen (SAND Sydvest), Ega (SAND Fyn), René Holmgren (SAND

Læs mere

Hvorfor overhovedet arbejde med det psykiske arbejdsmiljø?

Hvorfor overhovedet arbejde med det psykiske arbejdsmiljø? Oplæg om psykisk arbejdsmiljø på STS SCKK 15. marts 2004 Hvorfor overhovedet arbejde med det psykiske arbejdsmiljø? Beskrivelse af konflikten august 2000. Forløbet indtil. er " Leder af ny " Fyringer på

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Deltagere: Thomas Modvig, Martin S Berthelsen, Ask Svejstrup (ref.)

Deltagere: Thomas Modvig, Martin S Berthelsen, Ask Svejstrup (ref.) Ungegruppemøde d. 20.8.13 Deltagere: Thomas Modvig, Martin S Berthelsen, Ask Svejstrup (ref.) Afbud: Ewald og Jacob 1. Velkommen til nye medlemmer og intro af nye og gamle i gruppen Vi byder Thomas velkommen

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber?

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Tendenser (arbejdsspørgsmål): 1. At kunne forstå hvad der gør, at det senmoderne menneske søger ud i et subkulturelt

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet Noter til dias 1 Konflikthåndtering i detailhandelen Fortæl lidt om baggrunden for mødet Du kan for eksempel tage udgangspunkt i: Hvorfor butikken har valgt at holde dette møde om konflikthåndtering? Overvej

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev SØNDER ALLÉ RYESGADE For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev RUTEBILSTATIONEN NY BANEGÅRDSGADE SPANIEN TOLD BOD GADE HAVNEGADE EUROPAPLADS DESIGN: TANDEM DESIGN CAMP FOTO: ANDERS KAVIN TEKST OG

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Bænk til Bolig, møde d. 29.4.14

Bænk til Bolig, møde d. 29.4.14 Bænk til Bolig, møde d. 29.4.14 Deltager: Laura H. Højring (Kuben Management), Bent, René Holmgren, Isabella, Richardt, Rani, Ask Afbud: Harald, Jens V, Frederik. 1. Præsentation af deltagerne Rani bor

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Fælles SAND møde d.4.oktober 2007

Fælles SAND møde d.4.oktober 2007 Fælles SAND møde d.4.oktober 2007 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen (SAND Sydvestjylland), Ega, Egon Jensen (SAND Fyn), Carsten Sørensen (Hillerødgade), Ewald Pohle (SAND Kolding), Ask Svejstrup,

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub Klubbens navn: Klubbens værdigrundlag for børn og unge Vi vil gerne være en klub: Hvor unge føler sig velkomne og nødvendige for klubbens virke, og hvor unge forsætter

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Service. i og udenfor AA-gruppen

Service. i og udenfor AA-gruppen Service i og udenfor AA-gruppen Hvordan det var Hvad der skete Hvordan det er nu Min erfaring Selv om jeg har det elendigt efter mange års ædruelighed behøver jeg ikke at drikke. Jeg skal (blot) begynde

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe?

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe? Scleroseforeningens netværksgrupper Scleroseforeningens netværksgrupper er grupper, hvis deltagere enten selv har sclerose eller er pårørende. En netværksgruppe er et fællesskab, hvor man kan dele de oplevelser

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

Visionen (organisationens) gemmer vi til en anden dag. Den er stadig under udviklinging, og det er ok. Events og kommunikation.

Visionen (organisationens) gemmer vi til en anden dag. Den er stadig under udviklinging, og det er ok. Events og kommunikation. REFERAT Bestyrelsesmøde 5 / workshop Dato: 10.03.2009 Sted: Schleppegrellsgade 2, 1. Tv. Tid: 19.00 Tilstede: Klaus E. Jørgensen (KEJ), Ida K. F. Tinning (IKFT), Marianne Filtenborg (MF), Karin Elkjær

Læs mere