Bestyrelsesseminar, Brogården, maj 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesseminar, Brogården, 9. 10. maj 2006"

Transkript

1 Bestyrelsesseminar, Brogården, maj 2006 Formålet med seminaret er bl.a. at ryste den nye bestyrelse sammen. Herudover skal vi kigge på SANDs arbejdsopgaver, hvad er vores hhv. stærke og svage sider som organisation. Præsentationsrunde: Ask ligger op til at vi starter med en personlig præsentation hvad er ens styrker og svagheder, og hvad kan man bidrage med i forhold til SAND? Historie Forventninger til arbejdet Styrker/svagheder Hvad kan jeg bidrage med? Hvad vil bestyrelsesmedlemmerne bidrage til? Hvor ligger deres kompetencer og personlige styrker? Oprette brugerråd på boformerne Arbejde med at samle organisationen Administrativt arbejde Politisk arbejde Synliggøre hjemløse problematikker/brugerorganiseringen på landsplan herunder i andre kredse Synliggøre netværksgrupper Være med til at holde SAND på sporet i forhold til mål og værdier som er besluttet i fællesskab Styre lokale SAND udvalg Være med til at udvikle organisationen Bidrage til at arbejdet i SAND bliver holdarbejde Kvalitetssikre, så det ikke bliver laveste fællesnævner, der bliver toneangivende Formulere visioner for SAND Danne netværk og skabe relationer Forhandlingsevne og erfaring Undervise og holde oplæg Konkrete og praktiske opgaver Værdi- og regelsæt Efter præsentationsrunden tog vi fat på SANDs værdi- og regelsæt. De ser ud som følger: Værdier 1. Vi er her for hinanden og vi tager hensyn til hinandens skrøbeligheder 2. Meddelelse og loyalitet 3. Engagement og ansvarlighed 4. Rummelighed 5. Ligeværdighed Reglerne 1. Meld afbud 2. Overhold tiden 3. Alkoholfri møder 4. Mødedisciplin a. Ingen tændte mobiler b. Overholde talerækken c. Give alle lov til at blive hørt Jørgen Jensen: Det er vigtigt at tingene bliver sendt ud i god tid. Ellers er det problematisk med togbilletter etc. Elbrønd: Jeg synes nr. 4 og 5 er meget, meget vigtige Sådan noget med at overholde tiden det er mere et praktisk problem

2 Hanne: Hvis værdier skal være mere end det papir, de er skrevet på, så skal man diskutere hver enkelt værdi, for alle mener noget forskelligt med fx rummelighed. Da Ask kom ind i SAND blev vi rost for vores rummelighed det gør vi ikke mere. Hvorfor ikke? Det er måske også værd at diskutere. Torben: Grunden er måske også den der diskussion med om vi skal åbne op for andre folk i forhold til rekrutteringen? Skal vi være enige om at vi skal være her alle sammen altså alle dem, der står i vores vedtægter? Jeg synes vi er rummelige. Mange af reglerne er ved at blive vane - fx behøver man ikke at sige at mobilerne skal slukkes mere. Ask: Sidste år snakkede vi også om at det er vigtigt at tage disse værdier op til debat løbende. Elbrønd: Mht. rummelighed Karin, der arrangerer turen til Bruxelles, hun har skrevet rundt til hele Europa at SAND er en god forening, der bliver vi hvert fald betragtet som rummelige. Men derfor kan vi jo stadig gøre det bedre. Og det er en diskussion værd Hansen: Der var nogle problemer med alkohol på Kystgården. Én ting er at vi skriver at møderne skal være alkoholfri, men vi skal være sikre på at folk forstår hvad det betyder At man så heller ikke drikker hele natten, så man er fuld næste dag Geisler: Rom blev ikke bygget på én dag man må have tålmodighed med folk Ting tager tid. Torben: Man skal respektere den gruppe, man er en del af. Mht. til drikkeri på temadagene; vi må acceptere at der er nogle, der har et problem det skal vi kunne rumme. Man skal ikke komme i en ordentlig brandert. Møderne skal for så vidt være alkoholfri! Man skal prøve at begrænse det, men også acceptere at nogle har det svært ved det. De må så gøre det stille og roligt i det skjulte. Hansen: Vi får flere og flere, der er på metadon. Vi skal have den rummelighed, der gør at vi lige tager det roligt. Ellers får vi de der tilstande som jeg lidt fornemmer - den holdning, flere SAND folk har til SVID folkene. Elbrønd: Vi er altså fortrinsvis misbrugere eller tidligere misbrugere og det er da svært. Men det gør da også at vi har en berettigelse Hvis fok siger at de ikke vil have en alkoholiker jamen, så sad vi ikke mange her. Hanne: Rummelighed er meget centralt i forhold til det her arbejde. På den ene side er der et krav om stabilitet, på den anden side er der mange, der har nogle problemer. Måske skulle man tage rummeligheden op til diskussion ca. en gang om året komme med eksempler Ask: Vi lavede jo en regel at hvis der er nogle, der møder meget fulde op så er det formanden for det pågældende nærudvalg, der skal tage sig af vedkommende. Der var jo også en sag i Nyborg med ham der vi måtte smide hjem fordi han væltede rundt Oplæg ved Hanne Ramsbøl Herefter tog Hanne udgangspunkt i sin masteropgave for at hjælpe med at afdække styrker og svagheder i SAND, samt formulere visioner for organisationen hvor vil vi hen? Hvor er SAND om tre år? Hanne startede med at sige, at SANDs bestyrelse er en bestyrelse med en masse kompetencer både fagligt og personligt. Det er utroligt at man kan sidde og være så åben det giver styrke i arbejdet. I sin masteropgave har Hanne brugt systemteorien: Den går ud på, at alting er systemer. Teorien er ikke optaget af mennesker, men kun af systemer. Hvert system har en funktion og man kigger så på, hvordan systemerne kommunikerer og samarbejder med hinanden?? Hvis vi siger at en kommune er et system så tænker de i krav, penge, regler I som system tænker på en hel anden måde for I har nogle erfaringer at trække på som mennesker. SAND er et system, boformerne er et system, kommunerne er et system og socialministeriet er et system hvor er de i forhold til hinanden? Og hvordan kan de kommunikere?? Hvordan startede SAND?

3 SAND startede i socialministeriet? I tiden var man meget optaget af brugerinddragelse. Derfor ville man have nogle brugere til at dele deres erfaringer. Pludselig var brugeroraniseringen derfor et system i socialministeriet. Ved at løse et problem, så skaber man et andet problem: Ved at starte SAND løste man problemet med brugerorganisering men man skabte samtidig faren for at SAND lukker sig om sig selv. Soc. Ministeriet Kommune Bruger- Org. Andre Ministe -rier Hvordan ser SAND sig selv? - Også i forhold til andre systemer? Boformer SAND Soc. Min. Kommuner

4 Hvordan ser bestyrelsen sig selv om system? I forhold til fx SAND udvalgene, boformerne, de hjemløse på gaden? SAND udvalg Andre org. Arb. Gruppe SANDs bestyrelse Sekretariat Beboere Hjemløse Så kan så se på de enkelte systemers interrelation hvis der er givne problemer, man gerne vil have belyst. Et eksempel på at man laver nye systemer, når man skal løse problemer kan være kommunalreformen. I SAND har man lavet små arbejdsgrupper for at synliggøre SAND i forhold til kommunalreformen. Og så opstår der nye systemer mellem bestyrelsen og de små arbejdsgrupper. Torben: Vi har lavet nogle funktionsbeskrivelser for formand og næstformand, så i princippet kan næstformanden komme til alle arbejdsgruppemøder. Både for at hjælpe og for at lodde en stemning. Ask: Arbejdsgrupperne har en tendens til at lukke sig om sig selv. Så hvis problemet bliver rejst i bestyrelsen, så siger man; det har vi en arbejdsgruppe til. Og så lukker man sig om sig selv. Torben: Det er rigtigt at vi skal passe på, at det ikke bliver nogen lukkede møder Hansen: Jeg kunne tænke mig at vi sætter nogle dage af og så fremægger grupperne i plenum og så kan vi diskutere gruppernes arbejde der. Så ved bestyrelsen alt, så er folk klædt på. Torben: Kunne man ikke samle tovholderne fra de forskellige arbejdsgrupper til et møde? Hanne: Det vigtige er at der er en lige linje i tingene At man arbejder hen i mod de mål, man har sat sig. Geisler: Man skal passe på at det ikke bliver en klub i klubben? Er det kun for bestyrelsen eller skal vi ud og hente folk i udvalgene og på boformerne? Hanne: Jeg er meget enig med dig for et skrækscenarium er en masse små systemer, der godt nok i udgangspunktet løste nogle problemer, men lukker sig totalt om sig selv. Hansen: Vi repræsenterer ikke SANDs bestyrelse, men folk ude på boformerne Centrale spørgsmål: Gør vi det, vi skal? Skal vi det, vi gør? Gør vi det, vi siger vi gør?

5 Det er vigtigt specielt for frivillige organisationer at stille sig selv disse spørgsmål. Holde fast i sit værdigrundlag og ikke bare være ministeriets eller boformernes forlængede arm. Torben: Jeg sidder og får lidt dårlig samvittighed over de der linjer Specielt 2 eren Er det det rigtige, vi gør? Jeg har været i tvivl. René: Er det ikke sundt at være i tvivl om det er rigtigt, det man gør? Ellers kommer man jo ikke videre Hanne: Man er nødt til at kigge indad. Både udad og indad Torben: Jeg har aldrig haft så svær en formandspost som den for nærudvalget. Den er så følelsesbetonet, for det er en udsat gruppe. Man kommer tæt på. Der er store menneskelige følelser med i den post der. Det sætter noget i gang oppe i hovedet på en. Hanne: Det er det der dilemma igen Hvor meget skal man ensrette? Erik: Du kan ikke ensrette, der er ikke et nærudvalg, der er ens. Vi er meget tættere på brugerne ude i nærudvalgene Ask: Jeg mener vi skal gøre det vi gør, men måske skal vi også gøre noget andet. Vi bør have en langt større kontakt til beboerrådene. Der gør vi ikke det, vi skal. Vi er blevet bedre til at blive mere synlige i forhold til omverdenen andre organisationer, i forhold til artikler etc. Vi skal tænke på om det er vores konstruktion af organisation, der gør at vi ikke henvender os mere til boformerne? Er det fordi vi ikke har lyst, ikke skal, eller er det bare noget landssekretæren, der tror, at vi skal det?? Geisler: VI har da haft den før at nærudvalgene fik til opgave at tage rundt til boformerne. For at få en mere direkte kontakt. Poul: Vi skal huske at boformerne er vores rødder. De fleste af os det er nogle år siden at vi har boet på institution Vi skal kvalitetssikre boformerne så bliver vi også nødt til at tage derud. Jørgen: Vi skal op og besøge de to nye institutioner beboerrådet på Svenstrupgaard. De nye i Thisted og Hanstholm. Vi har også noget kontakt til herberg i Ålborg, men det er aktive misbrugere, så det er lidt svært at få noget kontakt. De nye institutioner sagde ja tak til besøget det er jo ikke alle steder, der vil have besøget. Den i Hanstholm det bliver ligesom Svenstrupgaard at de kommer til at høre under flere forskellige paragraffer Hanne: Bruger i sekretariatet optimalt og rigtigt? Jeg har jo lov til at være systemet udefra, der forstyrrer jer Min rapport viser at alle i SAND mener at der er behov for sekretariatet. Bruger I ressourcerne godt nok? Jørgen: Når jeg ikke har kunnet gå til personalegruppen, så har jeg ringet til Ask fx med pengeansøgninger etc. og så har jeg fået hjælp til det. Så ligger beboerrådet det igennem Ask har lavet og så er det gået igennem. Det er meget positivt vi får den hjælp, vi beder om. Alle blev bedt om at forholde sig til nedenstående og komme med tre eksempler. 1. Hvad er det for tre ting, vi gerne vil have at SAND skal være kendt for?? a. Politisk b. Organisatorisk 2. Hvad gør vi for at få det til at lykkes? a. Eksempler b. Barrierer/muligheder 3. Hvilke resultater har vi (ikke) set? a. Hvordan kan man forstå det?

6 Ad. 1. Tæt kontakt til beboerne Nedbringe hjemløsheden Bidrage til at reducere fordomme omkring hjemløshed Oprette beboerråd De hjemløses egen organisation være talerør Sikre at lovgivningen følges Forbedre forholdene/kæmpe mod forringelse Sparringspartner for fx: Boformer (ansatte/ledere) Kommuner Socialministeriet Råbe op om problemstillinger Udbrede kendskabet til SANDs formålsparagraf Budskabet skal ud til folket dialogmøder? Bekæmpe asociale politiske tiltag Humanistisk menneskesyn Være med i alle relevante råd Udsatte råd Sociale (for-)brugerråd Regionale udviklingsråd Svarene siger noget om SANDs selvforståelse. Noget om systemet SAND. Det her bliver jo ikke noget værd, før der kommer handlinger på. Den, der går igen er den med kontakten med boformerne. At man har kontakt til beboerne og repræsenterer sine rødder. Formål: Mål: Tættere kontakt til boformerne Resultater: Hvad skal det føre med sig med tættere kontakt til boformerne? Aktiviteter: Hvad skal der ske? Succeskriterier: Hvad skal der til, før vi er tilfredse? Det kan være nødvendigt at tage alle de nævnte punkter og tage dem igennem punkterne for at få værdier konkretiseret. Man skal køre op og ned forholde de enkelte punkter til hinanden? Passer resultatet til målet? Er vores aktiviteter med til at nå vores formål? Er det en bestyrelsesopgave at tage kontakt til boformerne? Eller er det nærudvalgsopgave? Det skal initieres fra bestyrelsen - det er en nærudvalgsopgave at tage ud og hjælpe og støtte beboerrådene. Alle punkterne er opgaver, der kan klares i SAND regi vi skal have defineret hvem, det er hensigtsmæssigt, der løser dem; bestyrelsen, nærudvalgene, sekretariatet eller?? Formål: At være de hjemløses talerør Mål: At styrke organisationens rødder Resultater: At rekrutteringsgrundlaget til SAND er styrket Aktiviteter: Konkrete idéer til aktiviteter: Dialogmøder Informationsmateriale, nyhedsbrev, hjemmeside, opslagstavler Samarbejde med lederne

7 Succeskriterier: Målet er nået når: Lederne vil arbejde for at der skal være beboerråd på boformerne, ikke bare kan At 25 % af beboerne ved hvad SAND er Hvor mange boformer er der beboerråd på? Hvad er et realistisk succeskriterium? Torben: Det er vigtigt også at gøre sig klart, hvad SAND har at tilbyde beboerne? Antagelse: Gensidighed man skal have noget ud af det følelsen af at man rent faktisk kan gøre en forskel. Antagelserne er meget vigtige at tage med i sine overvejelser. Det er en måde at nå sit mål med. Geisler: Hvad ligger der af materiale ude i de lokale beboerråd? Udover kursuskataloget Så ved beboerrådet, at der også er SAND udvalg, bestyrelse og alt muligt. Informationsmateriale, nyhedsbrev. Hvis man er heldig så sidder man i beboerrådet 4-5 mdr. Torben: Vi skal have et møde med forstanderne - invitationen skal komme fra os. Det er en forudsætning. Sammenfatning: Dagen startede med hvad vil man gerne bidrage med, dernæst gik vi over til SANDs selvforståelse. Dernæst har vi plukket et punkt ud At være de hjemløses talerør det tager vi hul på til næste bestyrelsesmøde. Vi vil styrke organisationens rødder, fordi vi har erfaring for at der er nogle dilemmaer Og nu skal vi så kigge på, hvordan vil vi gøre det. Hvilke aktiviteter skal vi helt konkret have søsat? Vi skal have lavet en handleplan ud fra det folk gerne vil og det de er gode til! Dag 2 SANDs principprogram Det nuværende principprogram er ca. 2½ år gammelt, det blev lavet af en arbejdsgruppe med bl.a. Ole Rudolf, Hansen, Steen Viggo, Ask. Dengang var der en del snak om hvorvidt det skulle være specifikt eller generelt. Et eksempel er fixerum. Nogle sagde at det kunne man simpelthen ikke støtte, det ville være en legalisering af narko, mens andre mente at det i virkeligheden handlede om at give narkomanerne bedre livsvilkår. Det resulterede i formuleringen, at man skulle turde nye tiltage, hvis forskning peger på, at der er ræson i det. De politiske diskussioner ændrer sig og bestyrelsen ændrer sig, så derfor er det en god idé at kigge principprogrammet igennem. Overordnede betragtninger: At pille de ting ud, der er ændret praktisk, såvel som politisk eks. vis spørgsmålet om gældssanering. Evt. give konkrete eksempler - fx fixerum som eksempel på afsnittet om Misbrug og behandling. Stormøder/fyraftensmøder: Hvad er de aktuelle sager, hvad rører sig?? Samle en masse hjemløse og få diskuteret relevante emner. Evt. i en kirke I Ålborg har Kirkens Korshær månedlige aftener, måske kunne man hægte sig på det? Samarbejde med gadepræster. Udskifte ordet Nærudvalg med SAND udvalg Udskifte amtskommunale med kommunale Konkret: Misbrug og behandling: Rene sprøjter Der er mange steder i Kbh. hvor man kan hente rene kanyler, men det er der ikke ret mange andre steder. I Esbjerg kan man hente rent værktøj flere

8 steder. Diskussionen om udlevering af rent værktøj er den samme som diskussionen af fixerum er det en legalisering?? Lige meget hvad, så er der narkomaner i vores samfund Alkoholbehandling: man skal kunne sætte ind i det øjeblik, viljen er der. Regeringens 14 dages garanti er ikke optimal. Der skal være tilstrækkeligt med akutpladser, så man kan fange folk, når de er motiverede og der skal være tilstrækkeligt med døgnpladser. Arbejdsmarkedspolitik: Aktivering, matchgruppe 4 og 5 Arbejdsmarkedet tilpasses vores ressourcer for væsentligt at forbedre livskvaliteten for den enkelte Mangel på flexjobs og skånejobs Dem, der gerne vil arbejde, de skal have muligheden for det, det handler om at den enkelte skal være tilfreds. Det bliver farligt, når man fra centralt hold vil definere hvad der er det rigtige for andre mennesker. By- og boligpolitik: Billige to-rumsboliger Det forebyggende arbejde: Hvordan ryger folk ud i hjemløshed? Starthjælp, kontanthjælp, stigende boligpriser. Bostøtte: Man kunne lægge op til at det er kommuners opgave at se den her sammenhæng; at de får støtte (økonomisk, socialt ) så de kan blive i den her lejlighed. Øget rådighedsbeløb Udslusningsboliger: Folk vil ikke bo her frygter problemer og sociale ghettoer. I Århus har man søgt at øse det ved at renovere boligerne og så blande nogle grupper bytte lejligheder med almennyttige boligforeninger Efterværn: I Ribe Amt er der lagt op til dialog mellem SAND og en ny efterværnsmedarbejder. Efterværnet er centralt, så man ikke bare sidder alene i en lejlighed. Men vi skal supplere boformerne ikke overtager deres arbejde. SAND samarbejde omkring efterværn Hansen: Jeg har ca. 7 mennesker som jeg støtter, er bisidder for, lodser i røven etc. Det er gamle Østervang ere og Tre Ege-folk Betaler man ikke sine regninger, så kan man blive smidt ud vi har fået det ordnet sådan, at de faste udgifter er trukket fra bistandshjælpen, når den bliver udbetalt. Jørgen: Efterværnsmedarbejderne oppe ved os, de opfatter os da allerede som en samarbejdspartner. Der er også en, der har bedt om at komme med på vores beboermøde han ville gerne fortælle om udslusningsboliger i Nr. Sundby. Torben: Socialministeren har nedsat et udvalg om hvorfor folk bliver sat ud af deres boliger. Vi skal finde en model, hvor vi markerer os kraftigt på det her område. Punktet Brugerorganisering er helt fraværende i principprogrammet. Vi er længere fremme i dag og det er nødvendigt at få formuleret noget omkring det!

Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008

Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008 Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Johnna E., Bjarne R. (Sydvestjylland), Stig B., Steen S.(Hovedstaden), Per K. (Midtvest), Ewald P. (Århus), Pia N. (Fyn),

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 12. oktober 2005

Bestyrelsesmøde i SAND d. 12. oktober 2005 Bestyrelsesmøde i SAND d. 12. oktober 2005 Deltagere: Ole Kruuse, Niels Elbrønd, Jørgen Jensen, René Holmgren, Erik Hansen, Ole Rudolf, Torben Høecke, Ole Eriksen, Ask Svejstrup Afbud: Anne Grethe Thestrup,

Læs mere

Bestyrelsesmøde d.5. februar 2008

Bestyrelsesmøde d.5. februar 2008 Bestyrelsesmøde d.5. februar 2008 Deltagere: Ewald Pohle, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Kristian Geisler, René Holmgren, Niels Poulsen, Birthe Poulsen, Ask

Læs mere

Referat af generalforsamling 2009

Referat af generalforsamling 2009 Referat af generalforsamling 2009 Deltagere: I alt 38 stemmeberettigede Dirigent: Peder Larsen Referent: Sofie Bay- Petersen 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen indstiller Sofie Bay- Petersen til

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Formand for SAND Hovedstaden Per Ernsten startede med at byde velkommen og indstillede til, at forsamlingen

Læs mere

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND.

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Bestyrelsens beretning for 2011 Kære hjemløse venner Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Det plejer at være formanden, der får lov at stå her og fortælle hvad der er sket i løbet af året.

Læs mere

Bestyrelsesseminar i Finland d. 5. august 2008

Bestyrelsesseminar i Finland d. 5. august 2008 Bestyrelsesseminar i Finland d. 5. august 2008 Deltagere: Pia, Stig, Jørgen, Torben C., Bjarne, Per, René, Ole Skou, Johnna, Ask. Ole fortæller om sig selv: Han er snart 60 og har lavet social arb. siden

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op.

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. 1. Valg af dirigent Leif El Andersen vælges til dirigent. 2. Præsentation

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.5.14 1. Velkommen til nye folk 2. Minievaluering af tour de boform

Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.5.14 1. Velkommen til nye folk 2. Minievaluering af tour de boform Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.5.14 Deltagere: Henrik Pedersen, Harald Gjersøe, Preben Madsen, Kurt G Andersen, Leif Jensen, Ole Svendsen, Pia Nedergaard, Steen Rosenquist, Ninna Beck Thornhal, René Køhn,

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Rummelighed er der plads til alle?

Rummelighed er der plads til alle? Hotel Marselis d. 29 marts - 2012 Rummelighed er der plads til alle? - DEBATTEN OM INKLUSION OG RUMMELIGHED HAR STÅET PÅ I 13 ÅR HVAD ER DER KOMMET UD AF DET? - FORSØGER VI AT LØSE DE PROBLEMER VI HAR

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere.

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere. Referat Generalforsamling, SAND Trekanten, 25.02.2016 Til stede: Betina, Malene, Poul, Per, Pernille, Jan, Lene, Jakob Til stede fra SANDs sekretariat: Sanna, Rene N. Velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Tilstede: Torben, Per E, Leif, René, Pia, Johnna, Per K, Bjarne, Ewald, Susanne, Julie, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian Referent: Sofie 1. Godkendelse af referat:

Læs mere

Bestyrelsesmøde SAND Fyn 18. Marts 2015. Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene

Bestyrelsesmøde SAND Fyn 18. Marts 2015. Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene Afbud: Pia, Las og Stig Fra sekretariatet: Ask Vi skal snakke mærkesager, forretningsorden og næste møde Ask er her i dag

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 27. august 2008

Bestyrelsesmøde d. 27. august 2008 Bestyrelsesmøde d. 27. august 2008 Deltagere: Leif El, Kristian, Torben C, Bjarne, Stig, René, Per, Ewald, Ask og Sofie Referent: Ask/Sofie 1. Godkendelse af referat: Per nævnte at der ikke var skrevet

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2011

Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2011 Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2011 Deltagere: Per K, Per Søhus, René H, Stig B, Jesper L, Leif J. Ewald P, Jørgen J, Kim B, Ega, Birthe (Servicestyrelsen), Eva (Sekretariatet), Ask (Sekretariatet/ref.).

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev efterår 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev efterår 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev efterår 2015 Penge til flyverkursus Bestyrelsen besluttede i efteråret 2014, at der skulle oprettes et Flyverkorps i Lænken. Hvis der opstår situationer i en forening,

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Tilstede: René, Pia, Per K, Bjarne, Torben, Stig, Leif J, Ewald, Johnna, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian, Søs, Kim B, Leif El. Referent: Sofie 1. Godkendelse af referent:

Læs mere

Bilag 4. Transskribering - Interview med Præst fra Mariakirken, Birgitte Jeppesen Interviewets varighed: 22:22 min

Bilag 4. Transskribering - Interview med Præst fra Mariakirken, Birgitte Jeppesen Interviewets varighed: 22:22 min Bilag 4 Transskribering - Interview med Præst fra Mariakirken, Birgitte Jeppesen Interviewets varighed: 22:22 min B: Inden for denne her tid har det primært været østeuropæere der har været i Mariatjenesten,

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet Noter til dias 1 Konflikthåndtering i detailhandelen Fortæl lidt om baggrunden for mødet Du kan for eksempel tage udgangspunkt i: Hvorfor butikken har valgt at holde dette møde om konflikthåndtering? Overvej

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Ask præsenterer sekretariatet i SAND; Ole og Lise (ref.). Han siger, at han er glad for at se så mange nye ansigter bland brugerne. Deltagere: Ega, SAND Fyn; Ole S,

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Social og Sundhedsskoler Dette projekt er et samarbejde

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Københavns Kommune Socialforvaltningen 2009 Formål Indsatsen for de borgere som har deres bolig på de socialpsykiatriske bocentre

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Isabella: Det sårer mig dybt, at jeg bliver ringet op, og får at vide at vedkomne der ringer, vil fejrer hendes død. Det gør man simpelthen ikke.

Isabella: Det sårer mig dybt, at jeg bliver ringet op, og får at vide at vedkomne der ringer, vil fejrer hendes død. Det gør man simpelthen ikke. Møde, SAND Fyn, 27.05.16 Afholdt på Stenløsevej 213 B Til stede: Helle, Isabella, Kim, Bo, Gerth, Jens, Dorthe, Sanne Fra sekretariatet: Sanna, René Velkomst v. Bo. Referent: Sanna Ordstyrer: Gerth Klage

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 12.12.07

Bestyrelsesmøde i SAND d. 12.12.07 Bestyrelsesmøde i SAND d. 12.12.07 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben Christiansen (SAND Nord), Leif El (SAND Midtvest), Torben Høecke, Johnna Erichsen (SAND Sydvest), Ega (SAND Fyn), René Holmgren (SAND

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber?

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Tendenser (arbejdsspørgsmål): 1. At kunne forstå hvad der gør, at det senmoderne menneske søger ud i et subkulturelt

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den Årsberetning 2011 Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat Godkendt i Integrationsrådet den 8.02.2012 Indhold Sammenfatning... 3 Aktiviteter... 3 Møder... 3 Deltagelse i andre mødefora... 4

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Aarhus Rådhus d. 6. april 2017 kl i værelse 426. TEKNIK OG MILJØ Ledelsessekretariatet Aarhus Kommune

Aarhus Rådhus d. 6. april 2017 kl i værelse 426. TEKNIK OG MILJØ Ledelsessekretariatet Aarhus Kommune Aarhus Rådhus d. kl. 15.00 i værelse 426 Mødedeltagere: Arne Nielsen (AN), Harlev Fællesråd Flemming Larsen (FL), Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd Johannes Raben-Beck (JRB), Vejlby-Risskov Fællesråd Klaus

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING Formål og værdier VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING KERNEFORTÆLLING At have nogenlunde styr på foreningens/aftenskolens formål og værdier er på mange måder helt grundlæggende og en forudsætning for megen anden

Læs mere

Tilsynsførende assistenter

Tilsynsførende assistenter Faggruppelandsmøde Dato: 19. - 20. maj 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation 2. Valg af mødeleder og referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Arbejdsfællesskaber: Somatik, Det nære sundhedsvæsen,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Service. i og udenfor AA-gruppen

Service. i og udenfor AA-gruppen Service i og udenfor AA-gruppen Hvordan det var Hvad der skete Hvordan det er nu Min erfaring Selv om jeg har det elendigt efter mange års ædruelighed behøver jeg ikke at drikke. Jeg skal (blot) begynde

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Bænk til Bolig, møde d. 29.4.14

Bænk til Bolig, møde d. 29.4.14 Bænk til Bolig, møde d. 29.4.14 Deltager: Laura H. Højring (Kuben Management), Bent, René Holmgren, Isabella, Richardt, Rani, Ask Afbud: Harald, Jens V, Frederik. 1. Præsentation af deltagerne Rani bor

Læs mere

Jeg bygger kirken -3

Jeg bygger kirken -3 kirken - Bøn og fællesskab Mål: Kirken forbindes ofte med en bygning, men kirken er meget mere end det. Kirken består af mennesker. Kirken er til for, at vi kan have fællesskab med Gud og med hinanden.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering.

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Aktivering Temadag SUS 10.november 2005 Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Sammivik har mange holdninger til og erfaringer med aktivering. Alle i

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere