Bestyrelsesseminar, Brogården, maj 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesseminar, Brogården, 9. 10. maj 2006"

Transkript

1 Bestyrelsesseminar, Brogården, maj 2006 Formålet med seminaret er bl.a. at ryste den nye bestyrelse sammen. Herudover skal vi kigge på SANDs arbejdsopgaver, hvad er vores hhv. stærke og svage sider som organisation. Præsentationsrunde: Ask ligger op til at vi starter med en personlig præsentation hvad er ens styrker og svagheder, og hvad kan man bidrage med i forhold til SAND? Historie Forventninger til arbejdet Styrker/svagheder Hvad kan jeg bidrage med? Hvad vil bestyrelsesmedlemmerne bidrage til? Hvor ligger deres kompetencer og personlige styrker? Oprette brugerråd på boformerne Arbejde med at samle organisationen Administrativt arbejde Politisk arbejde Synliggøre hjemløse problematikker/brugerorganiseringen på landsplan herunder i andre kredse Synliggøre netværksgrupper Være med til at holde SAND på sporet i forhold til mål og værdier som er besluttet i fællesskab Styre lokale SAND udvalg Være med til at udvikle organisationen Bidrage til at arbejdet i SAND bliver holdarbejde Kvalitetssikre, så det ikke bliver laveste fællesnævner, der bliver toneangivende Formulere visioner for SAND Danne netværk og skabe relationer Forhandlingsevne og erfaring Undervise og holde oplæg Konkrete og praktiske opgaver Værdi- og regelsæt Efter præsentationsrunden tog vi fat på SANDs værdi- og regelsæt. De ser ud som følger: Værdier 1. Vi er her for hinanden og vi tager hensyn til hinandens skrøbeligheder 2. Meddelelse og loyalitet 3. Engagement og ansvarlighed 4. Rummelighed 5. Ligeværdighed Reglerne 1. Meld afbud 2. Overhold tiden 3. Alkoholfri møder 4. Mødedisciplin a. Ingen tændte mobiler b. Overholde talerækken c. Give alle lov til at blive hørt Jørgen Jensen: Det er vigtigt at tingene bliver sendt ud i god tid. Ellers er det problematisk med togbilletter etc. Elbrønd: Jeg synes nr. 4 og 5 er meget, meget vigtige Sådan noget med at overholde tiden det er mere et praktisk problem

2 Hanne: Hvis værdier skal være mere end det papir, de er skrevet på, så skal man diskutere hver enkelt værdi, for alle mener noget forskelligt med fx rummelighed. Da Ask kom ind i SAND blev vi rost for vores rummelighed det gør vi ikke mere. Hvorfor ikke? Det er måske også værd at diskutere. Torben: Grunden er måske også den der diskussion med om vi skal åbne op for andre folk i forhold til rekrutteringen? Skal vi være enige om at vi skal være her alle sammen altså alle dem, der står i vores vedtægter? Jeg synes vi er rummelige. Mange af reglerne er ved at blive vane - fx behøver man ikke at sige at mobilerne skal slukkes mere. Ask: Sidste år snakkede vi også om at det er vigtigt at tage disse værdier op til debat løbende. Elbrønd: Mht. rummelighed Karin, der arrangerer turen til Bruxelles, hun har skrevet rundt til hele Europa at SAND er en god forening, der bliver vi hvert fald betragtet som rummelige. Men derfor kan vi jo stadig gøre det bedre. Og det er en diskussion værd Hansen: Der var nogle problemer med alkohol på Kystgården. Én ting er at vi skriver at møderne skal være alkoholfri, men vi skal være sikre på at folk forstår hvad det betyder At man så heller ikke drikker hele natten, så man er fuld næste dag Geisler: Rom blev ikke bygget på én dag man må have tålmodighed med folk Ting tager tid. Torben: Man skal respektere den gruppe, man er en del af. Mht. til drikkeri på temadagene; vi må acceptere at der er nogle, der har et problem det skal vi kunne rumme. Man skal ikke komme i en ordentlig brandert. Møderne skal for så vidt være alkoholfri! Man skal prøve at begrænse det, men også acceptere at nogle har det svært ved det. De må så gøre det stille og roligt i det skjulte. Hansen: Vi får flere og flere, der er på metadon. Vi skal have den rummelighed, der gør at vi lige tager det roligt. Ellers får vi de der tilstande som jeg lidt fornemmer - den holdning, flere SAND folk har til SVID folkene. Elbrønd: Vi er altså fortrinsvis misbrugere eller tidligere misbrugere og det er da svært. Men det gør da også at vi har en berettigelse Hvis fok siger at de ikke vil have en alkoholiker jamen, så sad vi ikke mange her. Hanne: Rummelighed er meget centralt i forhold til det her arbejde. På den ene side er der et krav om stabilitet, på den anden side er der mange, der har nogle problemer. Måske skulle man tage rummeligheden op til diskussion ca. en gang om året komme med eksempler Ask: Vi lavede jo en regel at hvis der er nogle, der møder meget fulde op så er det formanden for det pågældende nærudvalg, der skal tage sig af vedkommende. Der var jo også en sag i Nyborg med ham der vi måtte smide hjem fordi han væltede rundt Oplæg ved Hanne Ramsbøl Herefter tog Hanne udgangspunkt i sin masteropgave for at hjælpe med at afdække styrker og svagheder i SAND, samt formulere visioner for organisationen hvor vil vi hen? Hvor er SAND om tre år? Hanne startede med at sige, at SANDs bestyrelse er en bestyrelse med en masse kompetencer både fagligt og personligt. Det er utroligt at man kan sidde og være så åben det giver styrke i arbejdet. I sin masteropgave har Hanne brugt systemteorien: Den går ud på, at alting er systemer. Teorien er ikke optaget af mennesker, men kun af systemer. Hvert system har en funktion og man kigger så på, hvordan systemerne kommunikerer og samarbejder med hinanden?? Hvis vi siger at en kommune er et system så tænker de i krav, penge, regler I som system tænker på en hel anden måde for I har nogle erfaringer at trække på som mennesker. SAND er et system, boformerne er et system, kommunerne er et system og socialministeriet er et system hvor er de i forhold til hinanden? Og hvordan kan de kommunikere?? Hvordan startede SAND?

3 SAND startede i socialministeriet? I tiden var man meget optaget af brugerinddragelse. Derfor ville man have nogle brugere til at dele deres erfaringer. Pludselig var brugeroraniseringen derfor et system i socialministeriet. Ved at løse et problem, så skaber man et andet problem: Ved at starte SAND løste man problemet med brugerorganisering men man skabte samtidig faren for at SAND lukker sig om sig selv. Soc. Ministeriet Kommune Bruger- Org. Andre Ministe -rier Hvordan ser SAND sig selv? - Også i forhold til andre systemer? Boformer SAND Soc. Min. Kommuner

4 Hvordan ser bestyrelsen sig selv om system? I forhold til fx SAND udvalgene, boformerne, de hjemløse på gaden? SAND udvalg Andre org. Arb. Gruppe SANDs bestyrelse Sekretariat Beboere Hjemløse Så kan så se på de enkelte systemers interrelation hvis der er givne problemer, man gerne vil have belyst. Et eksempel på at man laver nye systemer, når man skal løse problemer kan være kommunalreformen. I SAND har man lavet små arbejdsgrupper for at synliggøre SAND i forhold til kommunalreformen. Og så opstår der nye systemer mellem bestyrelsen og de små arbejdsgrupper. Torben: Vi har lavet nogle funktionsbeskrivelser for formand og næstformand, så i princippet kan næstformanden komme til alle arbejdsgruppemøder. Både for at hjælpe og for at lodde en stemning. Ask: Arbejdsgrupperne har en tendens til at lukke sig om sig selv. Så hvis problemet bliver rejst i bestyrelsen, så siger man; det har vi en arbejdsgruppe til. Og så lukker man sig om sig selv. Torben: Det er rigtigt at vi skal passe på, at det ikke bliver nogen lukkede møder Hansen: Jeg kunne tænke mig at vi sætter nogle dage af og så fremægger grupperne i plenum og så kan vi diskutere gruppernes arbejde der. Så ved bestyrelsen alt, så er folk klædt på. Torben: Kunne man ikke samle tovholderne fra de forskellige arbejdsgrupper til et møde? Hanne: Det vigtige er at der er en lige linje i tingene At man arbejder hen i mod de mål, man har sat sig. Geisler: Man skal passe på at det ikke bliver en klub i klubben? Er det kun for bestyrelsen eller skal vi ud og hente folk i udvalgene og på boformerne? Hanne: Jeg er meget enig med dig for et skrækscenarium er en masse små systemer, der godt nok i udgangspunktet løste nogle problemer, men lukker sig totalt om sig selv. Hansen: Vi repræsenterer ikke SANDs bestyrelse, men folk ude på boformerne Centrale spørgsmål: Gør vi det, vi skal? Skal vi det, vi gør? Gør vi det, vi siger vi gør?

5 Det er vigtigt specielt for frivillige organisationer at stille sig selv disse spørgsmål. Holde fast i sit værdigrundlag og ikke bare være ministeriets eller boformernes forlængede arm. Torben: Jeg sidder og får lidt dårlig samvittighed over de der linjer Specielt 2 eren Er det det rigtige, vi gør? Jeg har været i tvivl. René: Er det ikke sundt at være i tvivl om det er rigtigt, det man gør? Ellers kommer man jo ikke videre Hanne: Man er nødt til at kigge indad. Både udad og indad Torben: Jeg har aldrig haft så svær en formandspost som den for nærudvalget. Den er så følelsesbetonet, for det er en udsat gruppe. Man kommer tæt på. Der er store menneskelige følelser med i den post der. Det sætter noget i gang oppe i hovedet på en. Hanne: Det er det der dilemma igen Hvor meget skal man ensrette? Erik: Du kan ikke ensrette, der er ikke et nærudvalg, der er ens. Vi er meget tættere på brugerne ude i nærudvalgene Ask: Jeg mener vi skal gøre det vi gør, men måske skal vi også gøre noget andet. Vi bør have en langt større kontakt til beboerrådene. Der gør vi ikke det, vi skal. Vi er blevet bedre til at blive mere synlige i forhold til omverdenen andre organisationer, i forhold til artikler etc. Vi skal tænke på om det er vores konstruktion af organisation, der gør at vi ikke henvender os mere til boformerne? Er det fordi vi ikke har lyst, ikke skal, eller er det bare noget landssekretæren, der tror, at vi skal det?? Geisler: VI har da haft den før at nærudvalgene fik til opgave at tage rundt til boformerne. For at få en mere direkte kontakt. Poul: Vi skal huske at boformerne er vores rødder. De fleste af os det er nogle år siden at vi har boet på institution Vi skal kvalitetssikre boformerne så bliver vi også nødt til at tage derud. Jørgen: Vi skal op og besøge de to nye institutioner beboerrådet på Svenstrupgaard. De nye i Thisted og Hanstholm. Vi har også noget kontakt til herberg i Ålborg, men det er aktive misbrugere, så det er lidt svært at få noget kontakt. De nye institutioner sagde ja tak til besøget det er jo ikke alle steder, der vil have besøget. Den i Hanstholm det bliver ligesom Svenstrupgaard at de kommer til at høre under flere forskellige paragraffer Hanne: Bruger i sekretariatet optimalt og rigtigt? Jeg har jo lov til at være systemet udefra, der forstyrrer jer Min rapport viser at alle i SAND mener at der er behov for sekretariatet. Bruger I ressourcerne godt nok? Jørgen: Når jeg ikke har kunnet gå til personalegruppen, så har jeg ringet til Ask fx med pengeansøgninger etc. og så har jeg fået hjælp til det. Så ligger beboerrådet det igennem Ask har lavet og så er det gået igennem. Det er meget positivt vi får den hjælp, vi beder om. Alle blev bedt om at forholde sig til nedenstående og komme med tre eksempler. 1. Hvad er det for tre ting, vi gerne vil have at SAND skal være kendt for?? a. Politisk b. Organisatorisk 2. Hvad gør vi for at få det til at lykkes? a. Eksempler b. Barrierer/muligheder 3. Hvilke resultater har vi (ikke) set? a. Hvordan kan man forstå det?

6 Ad. 1. Tæt kontakt til beboerne Nedbringe hjemløsheden Bidrage til at reducere fordomme omkring hjemløshed Oprette beboerråd De hjemløses egen organisation være talerør Sikre at lovgivningen følges Forbedre forholdene/kæmpe mod forringelse Sparringspartner for fx: Boformer (ansatte/ledere) Kommuner Socialministeriet Råbe op om problemstillinger Udbrede kendskabet til SANDs formålsparagraf Budskabet skal ud til folket dialogmøder? Bekæmpe asociale politiske tiltag Humanistisk menneskesyn Være med i alle relevante råd Udsatte råd Sociale (for-)brugerråd Regionale udviklingsråd Svarene siger noget om SANDs selvforståelse. Noget om systemet SAND. Det her bliver jo ikke noget værd, før der kommer handlinger på. Den, der går igen er den med kontakten med boformerne. At man har kontakt til beboerne og repræsenterer sine rødder. Formål: Mål: Tættere kontakt til boformerne Resultater: Hvad skal det føre med sig med tættere kontakt til boformerne? Aktiviteter: Hvad skal der ske? Succeskriterier: Hvad skal der til, før vi er tilfredse? Det kan være nødvendigt at tage alle de nævnte punkter og tage dem igennem punkterne for at få værdier konkretiseret. Man skal køre op og ned forholde de enkelte punkter til hinanden? Passer resultatet til målet? Er vores aktiviteter med til at nå vores formål? Er det en bestyrelsesopgave at tage kontakt til boformerne? Eller er det nærudvalgsopgave? Det skal initieres fra bestyrelsen - det er en nærudvalgsopgave at tage ud og hjælpe og støtte beboerrådene. Alle punkterne er opgaver, der kan klares i SAND regi vi skal have defineret hvem, det er hensigtsmæssigt, der løser dem; bestyrelsen, nærudvalgene, sekretariatet eller?? Formål: At være de hjemløses talerør Mål: At styrke organisationens rødder Resultater: At rekrutteringsgrundlaget til SAND er styrket Aktiviteter: Konkrete idéer til aktiviteter: Dialogmøder Informationsmateriale, nyhedsbrev, hjemmeside, opslagstavler Samarbejde med lederne

7 Succeskriterier: Målet er nået når: Lederne vil arbejde for at der skal være beboerråd på boformerne, ikke bare kan At 25 % af beboerne ved hvad SAND er Hvor mange boformer er der beboerråd på? Hvad er et realistisk succeskriterium? Torben: Det er vigtigt også at gøre sig klart, hvad SAND har at tilbyde beboerne? Antagelse: Gensidighed man skal have noget ud af det følelsen af at man rent faktisk kan gøre en forskel. Antagelserne er meget vigtige at tage med i sine overvejelser. Det er en måde at nå sit mål med. Geisler: Hvad ligger der af materiale ude i de lokale beboerråd? Udover kursuskataloget Så ved beboerrådet, at der også er SAND udvalg, bestyrelse og alt muligt. Informationsmateriale, nyhedsbrev. Hvis man er heldig så sidder man i beboerrådet 4-5 mdr. Torben: Vi skal have et møde med forstanderne - invitationen skal komme fra os. Det er en forudsætning. Sammenfatning: Dagen startede med hvad vil man gerne bidrage med, dernæst gik vi over til SANDs selvforståelse. Dernæst har vi plukket et punkt ud At være de hjemløses talerør det tager vi hul på til næste bestyrelsesmøde. Vi vil styrke organisationens rødder, fordi vi har erfaring for at der er nogle dilemmaer Og nu skal vi så kigge på, hvordan vil vi gøre det. Hvilke aktiviteter skal vi helt konkret have søsat? Vi skal have lavet en handleplan ud fra det folk gerne vil og det de er gode til! Dag 2 SANDs principprogram Det nuværende principprogram er ca. 2½ år gammelt, det blev lavet af en arbejdsgruppe med bl.a. Ole Rudolf, Hansen, Steen Viggo, Ask. Dengang var der en del snak om hvorvidt det skulle være specifikt eller generelt. Et eksempel er fixerum. Nogle sagde at det kunne man simpelthen ikke støtte, det ville være en legalisering af narko, mens andre mente at det i virkeligheden handlede om at give narkomanerne bedre livsvilkår. Det resulterede i formuleringen, at man skulle turde nye tiltage, hvis forskning peger på, at der er ræson i det. De politiske diskussioner ændrer sig og bestyrelsen ændrer sig, så derfor er det en god idé at kigge principprogrammet igennem. Overordnede betragtninger: At pille de ting ud, der er ændret praktisk, såvel som politisk eks. vis spørgsmålet om gældssanering. Evt. give konkrete eksempler - fx fixerum som eksempel på afsnittet om Misbrug og behandling. Stormøder/fyraftensmøder: Hvad er de aktuelle sager, hvad rører sig?? Samle en masse hjemløse og få diskuteret relevante emner. Evt. i en kirke I Ålborg har Kirkens Korshær månedlige aftener, måske kunne man hægte sig på det? Samarbejde med gadepræster. Udskifte ordet Nærudvalg med SAND udvalg Udskifte amtskommunale med kommunale Konkret: Misbrug og behandling: Rene sprøjter Der er mange steder i Kbh. hvor man kan hente rene kanyler, men det er der ikke ret mange andre steder. I Esbjerg kan man hente rent værktøj flere

8 steder. Diskussionen om udlevering af rent værktøj er den samme som diskussionen af fixerum er det en legalisering?? Lige meget hvad, så er der narkomaner i vores samfund Alkoholbehandling: man skal kunne sætte ind i det øjeblik, viljen er der. Regeringens 14 dages garanti er ikke optimal. Der skal være tilstrækkeligt med akutpladser, så man kan fange folk, når de er motiverede og der skal være tilstrækkeligt med døgnpladser. Arbejdsmarkedspolitik: Aktivering, matchgruppe 4 og 5 Arbejdsmarkedet tilpasses vores ressourcer for væsentligt at forbedre livskvaliteten for den enkelte Mangel på flexjobs og skånejobs Dem, der gerne vil arbejde, de skal have muligheden for det, det handler om at den enkelte skal være tilfreds. Det bliver farligt, når man fra centralt hold vil definere hvad der er det rigtige for andre mennesker. By- og boligpolitik: Billige to-rumsboliger Det forebyggende arbejde: Hvordan ryger folk ud i hjemløshed? Starthjælp, kontanthjælp, stigende boligpriser. Bostøtte: Man kunne lægge op til at det er kommuners opgave at se den her sammenhæng; at de får støtte (økonomisk, socialt ) så de kan blive i den her lejlighed. Øget rådighedsbeløb Udslusningsboliger: Folk vil ikke bo her frygter problemer og sociale ghettoer. I Århus har man søgt at øse det ved at renovere boligerne og så blande nogle grupper bytte lejligheder med almennyttige boligforeninger Efterværn: I Ribe Amt er der lagt op til dialog mellem SAND og en ny efterværnsmedarbejder. Efterværnet er centralt, så man ikke bare sidder alene i en lejlighed. Men vi skal supplere boformerne ikke overtager deres arbejde. SAND samarbejde omkring efterværn Hansen: Jeg har ca. 7 mennesker som jeg støtter, er bisidder for, lodser i røven etc. Det er gamle Østervang ere og Tre Ege-folk Betaler man ikke sine regninger, så kan man blive smidt ud vi har fået det ordnet sådan, at de faste udgifter er trukket fra bistandshjælpen, når den bliver udbetalt. Jørgen: Efterværnsmedarbejderne oppe ved os, de opfatter os da allerede som en samarbejdspartner. Der er også en, der har bedt om at komme med på vores beboermøde han ville gerne fortælle om udslusningsboliger i Nr. Sundby. Torben: Socialministeren har nedsat et udvalg om hvorfor folk bliver sat ud af deres boliger. Vi skal finde en model, hvor vi markerer os kraftigt på det her område. Punktet Brugerorganisering er helt fraværende i principprogrammet. Vi er længere fremme i dag og det er nødvendigt at få formuleret noget omkring det!

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Deltagere: Per Søhus, Jesper Lauritzen, Helle Madsen, René Holmgren, Stig Badentorph, Ewald Pohle, Pia Nedergaard, Leif Jensen, Ole Kruuse, Kjeld Sieljacks, Morten

Læs mere

Deltagere: René, Per K, Bjarne, Leif, Per E, Torben, Pia, Ewald, Niels P, Susanne, Ole, Ask, Sofie

Deltagere: René, Per K, Bjarne, Leif, Per E, Torben, Pia, Ewald, Niels P, Susanne, Ole, Ask, Sofie Bestyrelsesseminar på Skanderborg Vandrehjem d. 18. 20. august 2009 Deltagere: René, Per K, Bjarne, Leif, Per E, Torben, Pia, Ewald, Niels P, Susanne, Ole, Ask, Sofie Referent: Sofie/Susanne Hvem er SANDs

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Tilstede: René, Pia, Per K, Bjarne, Torben, Stig, Leif J, Ewald, Johnna, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian, Søs, Kim B, Leif El. Referent: Sofie 1. Godkendelse af referent:

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

11 Bilag 11.1 Interviewguide

11 Bilag 11.1 Interviewguide 11 ilag 11.1 Interviewguide it arbejde som socialarbejder - Hvor længe har du arbejdet på herberger? - Kan du beskrive, hvem der primært er brugere af herberget? - Kan du give en beskrivelse af din funktion

Læs mere

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2013/2014

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2013/2014 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2013/2014 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet Noter til dias 1 Konflikthåndtering i detailhandelen Fortæl lidt om baggrunden for mødet Du kan for eksempel tage udgangspunkt i: Hvorfor butikken har valgt at holde dette møde om konflikthåndtering? Overvej

Læs mere

Det bliver bare så tydeligt, at det skal være borgeren, der er i centrum

Det bliver bare så tydeligt, at det skal være borgeren, der er i centrum Det bliver bare så tydeligt, at det skal være borgeren, der er i centrum Effektundersøgelse af etikambassadør- uddannelse Bosted for udviklingshæmmede, efterår 2012 1. Indledning Denne rapport præsenterer

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Deltagere: Christina, Rie, Harald, Eluf, Pia, Astrid, Kurt, Kenneth, Helle. Fra sekretariatet: Ask, René, Susanne, Sofie. Steen kommer senere kommer kl. 14.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Indhold. Læsevejledning. Rådgiver interview med Signe

Indhold. Læsevejledning. Rådgiver interview med Signe Indhold Læsevejledning... 1 Rådgiver interview med Signe... 1 Rådgiver interview med Mette... Rådgiver interview med Per... Koordinator interview med Pernille... 1 Doblet interview med Sarah... Koordinator

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 12. oktober 2005

Bestyrelsesmøde i SAND d. 12. oktober 2005 Bestyrelsesmøde i SAND d. 12. oktober 2005 Deltagere: Ole Kruuse, Niels Elbrønd, Jørgen Jensen, René Holmgren, Erik Hansen, Ole Rudolf, Torben Høecke, Ole Eriksen, Ask Svejstrup Afbud: Anne Grethe Thestrup,

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Igangsætterhæftet er forfattet af:

Igangsætterhæftet er forfattet af: Igangsætterhæftet er forfattet af: Laura Linneberg Stubkjær Daglig leder, Selvhjælp Sydvest Mette Løvstad Daglig leder, Selvhjælp Silkeborg Hæftet er udgivet af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe),

Læs mere

Næste Fælles SAND møde bliver d. 26. februar på Mødecenter Odense. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi sender en invitation, når vi nærmer os.

Næste Fælles SAND møde bliver d. 26. februar på Mødecenter Odense. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi sender en invitation, når vi nærmer os. Næste Fælles SAND møde bliver d. 26. februar på Mødecenter Odense. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi sender en invitation, når vi nærmer os. Referat fra: Fælles SAND møde, d. 17.12.2013 Deltagere:

Læs mere

Bilag 4: Interview 3: Myndighedsrådgiver i Team myndighed og tilbud, samt socialrådgiver fra ungdoms-forsorgshjem i X kommune

Bilag 4: Interview 3: Myndighedsrådgiver i Team myndighed og tilbud, samt socialrådgiver fra ungdoms-forsorgshjem i X kommune Bilag 4: Interview 3: Myndighedsrådgiver i Team myndighed og tilbud, samt socialrådgiver fra ungdoms-forsorgshjem i X kommune Informant 3 (herefter inf.3): Myndighedsrådgiveren fra Team myndighed og tilbud

Læs mere

SAND møde d. 23. januar 2008

SAND møde d. 23. januar 2008 SAND møde d. 23. januar 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Stig B. (Skansegården), Michael B. Frederiksen, Jørgen V. Jensen (Roskilde), Tommy Olsen, Jens Dorow (Forsorgscenter Sydfyn), Martin,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Tilstede: Torben, Per E, Leif, René, Pia, Johnna, Per K, Bjarne, Ewald, Susanne, Julie, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian Referent: Sofie 1. Godkendelse af referat:

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Lærkehøj - et herberg for hjemløse

Lærkehøj - et herberg for hjemløse Lærkehøj - et herberg for hjemløse Rapport 1 Resumé og opmærksomhedspunkter November 2003 Finn Kenneth Hansen og Claus B. Olsen CASA Lærkehøj - et herberg for hjemløse Rapport 1 Resumé og opmærksomhedspunkter

Læs mere

BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007

BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007 Nr. 2 - juni 2007 BLANDEDE BOLCHER Inden feriestemningen for alvor sætter ind, sender vi sommerens nyhedsbrev ud. Vi har kaldt udgivelsen for blandede bolcher, fordi vi syntes, der var mange forskellige

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Bestyrelsesseminar, 8.4. 14

Bestyrelsesseminar, 8.4. 14 Bestyrelsesseminar, 8.4. 14 Deltagere: René H, René K, Frederik, Kurt, Per K, Pia, Bettina, Ninna, Ole S, Steen, Leif, Susanne, Ask, Sofie (ref.) 1. Konstituering af bestyrelsen Valg af næstformand: Per

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Interview med Mia den 4. april 2011

Interview med Mia den 4. april 2011 Interview med Mia den 4. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Mia Rosa laver en kort introduktion og præsenterer kort projektet (Er ikke optaget) I: Til at starte med, du

Læs mere

Anbragte børn og unge

Anbragte børn og unge Anbragte børn og unge Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d. 3. april 2002 Teknologirådets rapporter 2002/4 Anbragte børn og unge Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d.

Læs mere