Multimediedesigner 2 semester dec Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix"

Transkript

1 Multimediedesigner 2 semester dec Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix

2 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL 4 2 PROBLEMFORMULERING 4 3 RISIKOANALYSE Samarbejdsaftale 5 4 ANALYSE AF BRAVO TOURS Historie Idé/vision Målsætning Organisation Økonomi. 9 5 SITUATIONS ANALYSE Intern analyse Bravo Tours historiske og økonomiske udvikling: SW Analyse. 12 Stærke sider. 12 Svage sider Delkonklusion på den interne situation Ekstern analyse Efterspørgselsforhold. 13 Udbudsforhold: 14 Distributionsforhold: Brancheanalyse Konkurrentanalyse. 17 Truslen fra potentielle Indtrængere. 18 Truslen fra Substituerende produkter. 18 Leverandørernes forhandlingsmagt. 19 Købernes forhandlingsmagt. 19 Konkurrencesituationen i branchen Analyse af WASTEELS Analyse af Spies rejser OT-analyse. 22 Muligheder: 22 Trusler: Delkonklusion af omgivelserne STRATEGIER Vækststrategi Konkurrencestrategi Parametermix Produkt Pris Promotion. 28 Side 2 af 51

3 6.3.4 Distribution De generiske strategier Målgruppestrategi Positioneringsstrategi Eksempel 1 Tjæreborg Rejser Eksempel 2 Nadana Tours Positionering BRUGERANALYSE S-O-R modellen Stimuli. 32 Omverdenen Organisme Baggrund. 33 Kulturelle forhold: 34 Personlige forhold: 34 Psykologiske forhold: Beslutningsprocessen Respons Købsadfærd: 38 8 PLANER Markedsføringsplan: Tidsramme: Hovedmål: Væsentlige markedsføringsstrategier (distributionsstrategi): Parametre: Budgetter: Markedsføring Tryksags reklame: Internet portal PROJEKT AFGRÆNSNING KONKLUSION 51 Side 3 af 51

4 1 Formål Formålet med herværende rapport er, at benyttede teorier og modeller vi har lært i løbet af første og andet semester. 2 Problemformulering Vi er blevet ansat som konsulenter for rejsebureauet Bravo Tours. Vi har fået stillet opgaven at udarbejde en rapport og et produkt i form af en hjemmeside. De overordnede opgaver er for overskuelighedens skyld opstillet i punktform nedenfor: Analyse Analyse af branchen Udarbejdelse af en strategi Vurdere de organisatoriske forhold. Markedsføring Tilrettelægge en markedsføringskampagne En primær målgruppe skal vælges. Kampagnen skal laves til en målgruppe. En reklame skal udarbejdes. - Tryksag eller film Internet-side Virksomhedens ansigt på nettet. Brugervenlig salgsportal. Ensartet design i evt. tryksager og på hjemmesiden. Budget over salg via Internettet. Analysedelen skal munde ud i en analyse af Bravo Tours såvel som branchen generelt. Vi vil lave en analyse af Bravo Tours væsentligste konkurrenter og Bravo Tours nuværende situation på markedet. Ydermere vil vi udarbejde en konkret, målrettet strategi, der skal sikre virksomhedens vækst i fremtiden, samt lave en vurdering af virksomhedens organisatoriske forhold. Markedsføringsdelens hovedmål er at lave en markedsføringskampagne. Kampagnen skal resultere i en reklame, enten i form af en tryksag eller en film, og skal anvende både traditionelle medier og Internettet. Til dette formål skal en målgruppe identificeres. Der skal konstrueres og etableres en webside, der skal profilere virksomheden. Siden skal indeholde en salgsportal, så potentielle såvel som nuværende kunder kan bestille rejser direkte på Nettet. Siden skal passe ind i Bravo Tours overordnede markedsføringsstrategi. Endelig skal der laves et forslag til et resultatbudget over salgsportalen. Side 4 af 51

5 3 Risikoanalyse En risiko er et begreb vi bruger for at betegne mulige planafvigelser i projektet. Ved at nedfælde risici i et skema kan vi, hvis uheldet er ude, hurtigt fremdrage vores modtræk for at undgå en katastrofe. Skemaet kan således ud: Risiko Sandsynlighed Konsekvens Håndtering Problemer med at få ASP-delen til at virke optimalt Ca. 10 % Mindre alvorlig Forsinkelser i tidsplanen Ca. 15 % Alvorlig Kontakte de pågældende lærere, der ved noget om det Overarbejde for hele gruppen Forsinkelser i de uddelte arbejdsopgaver imellem gruppemedlemmerne Tabt arbejde pga. nedbrud i skolens netværk Ca. 20 % Ca. 5 % Mindre alvorlig Mindre alvorlig Overarbejde til det pågældende gruppemedlem Én gang til for Prins Knud! Skolens Edb-system indeholder ikke nødvendige programmer Force majeure Ca. 90 % Ca. 0,05 % Mindre alvorlig Katastrofal Arbejdet laves hjemme hos et af gruppemedlemmerne Ikke taget stilling til Frafald i gruppen Ca. 5 % Alvorlig Det forhenværendes gruppemedlems arbejdsopgaver bliver delt ud på de resterende medlemmer Hvis vores projektgruppe var i den situation, reelt at være i samarbejde med Bravo Tours, er det en god idé at nedfælde en samarbejdsaftale i form af en kontrakt. Et eksempel: mellem Bravo Tours & Individuals Inc. 3.1 Samarbejdsaftale 1 Formål. Formålet med denne samarbejdsaftale er at få klarlagt forholdet mellem Bravo Tours og Individuals Inc., i forbindelse med design af hjemmeside, udvikling af reklame og der tilhørende markedsføringsstrategi. Side 5 af 51

6 2 Fortrolighed. Ved denne kontrakts godkendelse gælder gensidig fortrolighed om oplysninger der vedrører projektet. Fortroligheden gælder for begge parter under og efter udfærdigelsen af projektet. Ligeledes må ingen tredjeparter der er i kontakt med projektet, direkte såvel som indirekte, på nogen måde videresende oplysninger angående projektet. 3 Levering. Levering af rapport samt produkt skal ske i henhold til indgået kontrakt. Forsinkelser kan ikke godkendes. Lever Individuals Inc. ikke op til forudsatte deadline, er Bravo Tours på ingen måde ansvarlig for udbetaling af fuld løn til Individuals Inc. 4 Ansvar for opbevaring af materialer. Bravo Tours opbevarer det færdige produkt samt en kopi af rapporten, som er udarbejdet i forbindelse med markedsføringen og strategianalysen. En kopi vil ligeledes blive opbevaret hos medlemmerne af projektgruppe Individuals Inc. Yderligere kopier må ikke laves af Bravo Tours uden Individuals Inc s skriftlige samtykke. Overholdes dette ikke, har Individuals Inc. al ret til at stævne Bravo Tours for brud på copyright-loven samt kontraktbrud. 5 Ophavsretten. Ophavsretten til alt elektronisk materiale - udført i projektet for Bravo Tours - har Bravo Tours brugsrettighed til. Kildekoder og billedmateriale lavet i forbindelse med projektet har Individuals Inc. ophavsretten til. Disse rettigheder fortsætter uændret efter samarbejdsaftalen er ophørt, medmindre andet aftales på et senere tidspunkt. 6 Gyldighed. Aftalen er gældende fra tirsdag den 2. oktober Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Dog kan dette kun forekomme med gyldig grund, og denne skal begrundes for den anden part Direktør, Bravo Tours Projekt leder, Individuals Inc. Side 6 af 51

7 4 Analyse af Bravo Tours. I dette afsnit vil vi analysere virksomheden. Vi gennemgår virksomhedens historie, ridser deres idéer og visioner op og beskriver deres målsætning. Derefter vurderer vi deres økonomiske og organisatoriske forhold. 4.1 Historie. Bravo Tours blev grundlagt 1. december 1998 af Peder Hornshøj og Henrik Søndergaard. Begge havde stor erfaring i rejsebranchen, idet Hornshøj kom fra et job som salgschef hos Star Tour Vest og Søndergaard var tidligere service- og produktionschef i Herning Rejser. Det var ikke svært at overtale bankerne til at skyde penge i projektet. Man besluttede at sende rejsegæster fra København og Billund, og allerede efter det første år i branchen havde Bravo Tours sendt gæster på sol ferier til en række destinationer i det Sydeuropæiske. Året efter udvidede man sortimentet med en række nye destinationer. 4.2 Idé/vision Idéen med Bravo Tours var fra starten at skabe et 100 % danskejet firma. 80 % af den danske charterbranche var udenlandsk ejet, og man ville opbygge en virksomhed bygget på danske værdier og normer. Man ville eksklusivt benytte danske guider 4.3 Målsætning Bravo Tours målsætning lyder: At levere et rent dansk alternativ til de store udenlandsk ejede selskaber i Danmark. Hos kunden vil man skabe følelsen af, at Bravo Tours er et lille selskab, der har tæt kontakt til kunderne. Man satser på den personlige service, og vil opnå at sende rejsende om året ud i verden. I overvejelserne om firmaets prispolitik har man valgt at droppe priser, der ender på 95 og 98 fordi man mener at priser, der ender på et skævt beløb kan vildlede kunderne. Samtidig har man indført børnerabat, så børn slipper for at skulle betale for hotellet, hvis de overnatter i forældrenes lejlighed. Modsat andre mindre udbydere har man valgt ikke at specialisere sig i enkelte destinationer. Selvom Bravo Tours ikke udbyder så mange destinationer som de store selskaber, har de, som de store, destinationer på 4 verdensdele. Derudover har Bravo Tours nogle få rejsemål, som de er de eneste der udbyder. Side 7 af 51

8 4.4 Organisation. Hornshøj, Søndergaard, Thomsen Salg (11 ansatte) + Hornshøj & Søndergaard Marketing: Hornshøj & Søndergaard Økonomi: Thomsen Produktion: Hornshøj, Søndergaard + salg Indkøb Personale Organisation i Bravo Tours bygger på en flad og flydende struktur, et funktionsprincip ifølge sidste års teori, hvor afdelingerne arbejder sammen om at drive virksomheden. Ledelsen består af økonomidirektør Thomsen og de to grundlæggere Hornshøj og Søndergaard. Endvidere er der 6 afdelinger: salg, marketing, økonomi, produktion, personale & indkøb. I salgsafdelingen er der 13 ansatte, deriblandt Hornshøj og Søndergaard. De står for den personlige kontakt til kunden som ønsker at købe en rejse. Marketingsafdelingen varetages af de to grundlæggere. Dennes funktion er reklameudvikling og markedsføring i forskellige medier. Grundet virksomhedens beskedne budget har man valgt at holde sig til forholdsvis billige reklameformer, såsom kataloger, hjemmeside, reklamer på tekst-tv og i lokalområdet. Produktionsafdelingen står for udtænkning af nye rejsemål, og selve arrangementet af rejsen. På grund af arbejdsdelingens flydende struktur varetagers også produktionsafdelingen af de to grundlæggere, dog med assistance af folk fra salgsafdelingen. Indkøbsafdelingen arbejder tæt sammen med produktionsafdelingen. Afdelingen har ikke nogle faste ansatte. Personaleafdelingen består af guider på de forskellige rejsedestinationer. Side 8 af 51

9 4.5 Økonomi. For at få større indblik i Bravo Tours virksomhed, er det nødvendigt at beregne forskellige nøgletal. I oplægget bliver der nævn et indtjeningsbeløb på 250 kr. som gennemsnit for hver solgt rejse. Dette tal er en standard indenfor rejsebranchen. Vi har undersøgt hvordan dette beløb fremkommer: Forventet Opsætning Antal gæster Indtægt pr. gæst Opsætning Antal gæster Indtægt pr. gæst Opsætning Antal gæster Indtægt pr. gæst 112,42 Som det tydeligt kan ses ud fra de foregående år, er en indtægt på 250 kr. pr. rejse meget ambitiøs tangerende til urealistisk. Af andre punkter i budgettet kan der nævnes, at de overhovedet ikke har regnet med udefrakommende farer. De har heller ikke budgetteret med konsulenter. 1/ / (budget) Bruttoresultat kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kapicitetsomkostninger kr ,00 kr ,00 kr ,00 Indtjenings bidrag kr ( ,00) kr ( ,00) kr ,00 Afskrivninger kr ( ,00) kr ,00 kr ,00 Resultat før renter kr ( ,00) kr ( ,00) kr ,00 Renteindtægter kr ,00 kr ,00 kr ,00 Resultat før skat kr ( ,00) kr ( ,00) kr ,00 Resultat efter skat (32%) kr ( ,24) kr ( ,04) kr ,04 Aktiver kr ,00 kr ,00 kr ,00 Egenkapital kr ( ,00) kr ( ,00) kr ( ,00) Gæld kr ,00 kr ,00 kr ,00 Antal ansatte NB. Vi har bemærket nogle uoverensstemmelser med de beregninger der er i opgaven og dem vi selv er kommet frem til. Vi vælger derfor at benytte os af tallene i tabellen ovenfor, og ikke den der forefindes i opgaven. Vi går desuden ud fra at virksomhedsskatten ligger på 32 % i de oplyste år. Side 9 af 51

10 For at kunne vurdere er vi nødt til at beregne på nøgletallene. Formlerne vi bruger lyder som følgende: Afkastningsgrad = Overskud af primær drift * 100 Aktiver Egenkapitalens forrentning = Ordinære resultat efter skat * 100 Egenkapital Soliditetsgrad = Egenkapital * 100 Aktiver i alt Eksempel, hvordan året beregnes: Afkastningsgrad = ( * 100)/ = 19,57 % Egenkapitalens forrentning = ( ,04 * 100) / = -66,24 % Soliditetsgrad = ( * 100) / = -22 % Afkastningsgrad -18,88 % -34,63 % 19,57 % Egenkapitalforrentning 142,49 % 52,10 % -66,24 % Soliditetsgrad -8,62 % -42,91 % -22 % 200% 150% 100% 50% 0% -50% % Afkastningsgrad Egenkapitalforrentning Soliditetsgrad Vi har nu følgende situation; Afkastgraden & soliditetsgraden er stigende og egenkapitalforrentningen er faldende, men hvad betyder det? For at tage det fra en begyndelse af så viser afkastningsgraden at virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital er stigende. Man kan se at de to første år har været svære år med en mængde gæld til opførelsen af virksomheden. Ser man på budgettet, så forventer de at få mindsket denne gæld, samtidig med at de forventer at tjene flere penge. Egenkapitalens forrentning viser hvordan investorernes penge er blevet forrentet. Som man tydeligt kan se på grafen, er det gået støt ned af. Hvorfor dette sker, er os en mindre gåde. Vi mener, at forklaringen skal findes i de negative tal vi bruger til beregningen. Side 10 af 51

11 Soliditetsgraden bekræfter næsten tallene fra afkastgraden, forstået på den måde, at den viser, hvor solid virksomheden er. Som man igen kan se af grafen, så starter Bravo Tours med at være en smule usolid, hvorefter de prøver at kæmpe sig ind på markedet, hvilket får soliditetsgraden til at falde. Skal vi igen følge budgettet, så forventer Bravo Tours, at de igen vil forbedre dem og komme op på -22 %. Alt i alt viser regnskabsanalysen, at det er hårdt at starte et rejseselskab, og at de første år er nogle meget hårde år, hvor der skal afvikles meget gæld samtidig med, at der skal findes en fast kundekreds og loyalitet. Side 11 af 51

12 5 Situations Analyse. 5.1 Intern analyse Bravo Tours historiske og økonomiske udvikling: Bravo Tours har, fra de startede i 1998, haft en lille stigning, i indtjeningen, som det er illustreret i skemaet på side 10 Bravo Tours er selv meget optimistiske i forhold til den økonomiske udvikling. Den lave indtjening 1999/2000 skyldes etableringsomkostninger, og en række andre konjunkturer, men underskuddet vendes i 2000/2001-budgettet SW Analyse. Stærke sider. Bravo Tours har nogle veldefinerede mål, bl.a. at de vil sende på ferie hvert år. Samtidig har de to grundlæggeres årelange erfaring indenfor rejsebranchen gjort det meget lettere at etablere en virksomhed. I en nystartet virksomhed er lysten til at skabe noget stor, og det er også her, Hornhøj og Søndergaards erfaring hjælper. Arbejdslysten hos medarbejderne i en nystartet virksomhed i rivende vækst er stor. Andre, mere uerfarne direktører ville måske blive overmodige og træffe nogle uheldige beslutninger, der i sidste ende kunne få alvorlige konsekvenser. Svage sider. Pga. at Bravo Tours er sådan et lille selskab, er budgettet, ikke mindst mht. markedsføringen, også derefter. Ved at tage en tilbagelænet position, hvor man så at sige lader kunderne komme til selskabet i stedet for omvendt, kommer man måske ikke ud til så mange potentielle kunder, som hvis man iværksatte en mere aggressiv markedsføringskampagne. Den flydende organisationsstruktur er måske tilstrækkeligt velfungerende i øjeblikket, men hvad med i fremtiden? Efterhånden som arbejdsopgaverne bliver mere udspecificerede i takt med virksomhedens vækst, er der næppe grobund for, at grundlæggerne varetager opgaverne i så mange forskellige afdelinger. Det vil blive for stor en byrde i det lange løb Delkonklusion på den interne situation. Hele Bravo Tours koncept bygger på, at det skal være en 100 % danskejet virksomhed. Dette behøves dog ikke nødvendigvis at være et aktiv, heller ikke blandt danske kunder. Ovennævnte kommer meget an på kundernes opfattelse af virksomheden. Side 12 af 51

13 Det er en fordel for virksomheden at forblive forholdsvis lille. Med kun tre personer i ledelsen er chancerne for interessekonflikter mindre og overblikket større. Kommandovejen fra menig medarbejder til ledelse er kort. Dette kommer også til udtryk fysisk, da ledelsen altid er synlig blandt de andre medarbejdere og hjælper til i den daglige arbejdsgang. Ledelsen har megen entusiasme for deres projekt, idet de som allerede velbetalte medarbejdere hos etablerede selskaber valgte at starte deres eget. Udviklingen i virksomheden afspejles også i antallet af medarbejdere, der har været stødt stigende siden starten. Økonomisk set så kører det ikke specielt godt for Bravo Tours. Deres regnskab bærer tydeligt præg af, at de er en nyopstartet virksomhed, med en masse gæld de skal have afviklet. Opfylder De ikke deres budget for året , risikerer de på længere sigt at miste deres troværdighed overfor investorer og samarbejdspartnere. Der er naturligvis også ulemper ved Bravo Tours organisation. En tænkt situation: Bravo Tours reklamekampagne i TV bliver en kæmpe succes, og selskabet drukner i bestillinger på rejser. Her vil den flydende organisation stå sin prøve, og det er meget muligt at den vil komme til kort. 5.2 Ekstern analyse. I den eksterne analyse vil vi se på, hvordan rejsebranchens situation er, og hvordan det influere på Bravo Tours. Vi vil kort gennemgå branchens nyere historie. Generelle makroforhold: Der er fire faktorer, der primært kan have indflydelse på markedsførelsen af Bravo Tours rejser. Disse bliver her fremstillet i en PEST-model: Political Economical Social Technological Kilde: International markedsføring side 140 Politiske og lovgivningsmæssige forhold Økonomiske og demografiske forhold Sociale og kulturelle forhold Teknologiske og fysiske forhold, herunder miljø Grunden til sådan en PEST-model er, for at kunne tage højde for de udstillede forhold. For eksempel skal der tages højde for om de fremtidige kunder man henvender sig til, overhovedet har råd og lyst til at tage på ferie i udlandet. Ligeledes skal Bravo Tours undlade at markedsføre rejsedestinationer i krigshærgede områder, da dette kunne have den uheldige effekt, at der ikke var nogle kunder at sende af sted. Hvad der ydermere skal tages hensyn til er, om der er kommet nogle lovgivningsmæssige ændringer. Dette kunne resultere i at potentielle kunder boykotter Bravo Tours, fordi enkelte hoteller Bravo Tours indlogerer gæster i, benytter sig af børnearbejdere. Det skal lige nævnes, at eksemplet er rent hypotetisk Efterspørgselsforhold. Efterspørgselsforholdene har indflydelse på produktets pris, i Bravo Tours tilfælde; Side 13 af 51

14 Rejser. Siden rejsepriserne allerede er fastlagt af Bravo Tours, er denne analyse overflødig og unødvendig. Udbudsforhold: I denne del, af den eksterne analyse belyses branche- og konkurrenceforholdene på rejsemarkedet. Et marked, som rejsemarkedet, er meget svært for et lille selskab som Bravo Tours at vinde større indpas i, da markedet domineres af store selskaber, såsom: Spies, Star Tour, Tjæreborg, Alle Tiders, Ving, Apollo og Dansk Folkeferie der sidder på 83 % af rejsemarkedet (iflg. Bravo Tours oplægget s. 14/15). Med sine sølle 0,5 % markedsandele, er Bravo Tours en lus mellem to negle. Distributionsforhold: Danskere brugere X antal kr. hvert år på rejser, hvoraf kun 0,5 % tilfalder Bravo Tours. Rejser bliver hovedsageligt bestilt via telefon, og betalt ved udbyderen. Dette kan der dog ændres på, ved hjælp af en snedig opfindelse kaldet Internettet. Bravo Tours ønsker at få en salgsportal på benene, hvor kunder kan bestille rejser og betale uden så meget som at skulle gå ud af en dør. Siden denne salgsform ikke er så udbredt indenfor rejsemarkedet, kunne dette medføre en markant stigning i bestillinger ved Bravo Tours Værdikæde. En værdikæde er til for at øge værditilvæksten for et produkt. Yderligere bruges den så en virksomheds ledelse kan vurdere et produkts værdi hos kunden samt at forbedre konkurrenceevnen for virksomheden. Dette gøres ved hjælp af nedenstående figur. Side 14 af 51

15 Støtte aktiviteter Virksomhedens infrastruktur Menneskelige ressourcer Teknologiudvikling Indkøb Primære aktiviteter Logistik Ind Fremstillingsprocesser:. Logistik Ud: Markedsføring Salg Service Upstream Downstream Primære aktiviteter. Fremstillingsprocesser: Denne proces udgøres af de tre chefer for Bravo Tours, som står for indkøb og vurdering af rejserne. Udvalget sker ud fra et mål om at have andre rejsemål end konkurrenterne. Logistik ud: Denne proces omhandler de data der bliver indgivet af kunden ved et køb af en rejse, og de data der sendes ud af Bravo Tours i form af bekræftelse på bestilling, billetter o. lign. Dette varetages af salgsafdelingen. Markedsføring/Salg: Der reklameres i lokalaviser, på tekst-tv og tv reklamer i lokalt tv. En anden og vigtig metode i markedsføringen, er deres kataloger. Kunden har mulighed for at bestille dem ved enten at ringe til service telefonen eller ved at bestille den på Bravo Tours hjemmeside. Side 15 af 51

16 Service: Personlig service med danske guider. Støtteaktiviteter. Indkøb: Ledelsen finder nye rejsemål, samt finder transportmuligheder til destinationerne. Teknologiudvikling: Kunder kan bestille rejser elektronisk, og andre rejser bliver indtastet direkte ind i computeren når de bestilles. Menneskelige ressourcer: Bravo Tours har valgt at ansætte et dansk personale på rejsemålene. Virksomhedens infrastruktur: Virksomheden har reelt tre ledere der laver alt fra økonomi til produktudvikling Brancheanalyse. Historie. Rejsebranchen, som vi kender i dag, med de store selskaber, startede sidst i 1960, hvor Spies og Tjæreborg Rejser for alvor trådte ind på det danske marked. I starten af 1990 erne overtages Tjæreborg af den anden rejsegigant Spies, hvilket giver Spies/Tjæreborg en markedsandel på mere en 80 %. Men de glemte at overveje kundernes ønsker, og de valgte ikke at sælge billige rejser, hvilket igen gav mulighed for, at konkurrenter kunne gå efter de kunder. Konsekvensen af den lave pris var, at der dukkede store mængder af små selskaber op som solgte discount rejser. Problemet med de små selskaber var, at de fleste solgte rejserne billigere end kostprisen, i håb om, at få et større del af markedet, og så derefter kunne tjene penge. Det endte, som vi nok kan huske, i store krak 1996 hvor bl.a. Calypso verdensrejser og Sultan Rejser måtte lukke. Disse discount rejser, var også ved at koste Spies/Tjæreborg rejser livet, men de blev reddet af det svenske selskab Scandinavian Leisure Group - ejet af engelske Air Tours - der opkøbte dem. Situationen lige nu er, at selskaberne sætter fokus på indtjeningen, samt deres egen overlevelse, hvilket har givet et mere stabilt marked. Lige nu ser fordelingen således ud: Selskab Markedsandel Ejet af, (nationalitet) Spies 18 % Engelsk Star Tour 18 % Engelsk Tjæreborg 17 % Engelsk Alletiders Rejser 14 % Schweiz Side 16 af 51

17 Ving 9 % Engelsk Apollo 4 % Schweiz Dansk Folkeferie 3 % (Dansk) Resten af markedet er fordelt mellem et stort antal nicheudbydere Konkurrentanalyse. Som vi har nævnt under vores korte gennemgang af historien, er konkurrencen meget hård. Spies, Star Tour, og Tjæreborg sidder på lidt over halvdelen af markedet. Den sidste halvdel er delt op mellem mange små virksomheder. De små virksomheder har for at differentiere sig, valgt at fokusere på en eller flere nicher, eksempler kunne være Tyrkiets eksperter, Grækenlands eksperter, og ungdomsrejser. Disse små virksomheder har nogle fordele i kræft af, at de er små, hvilket resulterer i, at de ikke har store driftsomkostninger, hvilket igen resulterer i lavere priser. Produktet rejser og ferie oplevelser, er også et besværligt produkt at sælge. Det skal konkurrere med en mængde andre produkter. Dette illustreres på figuren nedenunder. Pc er, stereo anlæg, mv. Bil rejser, camping, mv. Andre rejseselskaber Andre rejse selskaber der tilbyder ungdomsrejser og familie rejser Kilde Porters model over konkurrence niveauer. Side 164 i International Markedsføring Figuren skal forstås på den måde, at cirklen i midten repræsenter, hvilke produkter eller virksomheder Bravo Tours er i direkte konkurrence med. Den næste cirkel repræsenterer produkter i samme kategori. Ligeledes illustrerer den efterfølgende cirkel samme behov. Den sidste repræsenterer samme rådighedsbeløb. Bravo Tours direkte konkurrenter er derfor de andre virksomheder, der har valgt præcist samme segment. Da Bravo Tours har en meget bred målgruppe, har de mange konkurrenter. Hvis der skal sættes navn på nogle af dem, så er der Spies, Tjæreborg og Ving som operere på de fleste af segmenterne, men primært familie segmentet (de børne- og udflugtsorienterede), festsegmentet og oplevelsessegmentet. Endnu en konkurrent er Ung Rejs og Kilroy, idet de udbyder rejser med hovedvægt på unge menneskers ønske om at feste i tropeklima. Side 17 af 51

18 Vi kan så sætte de informationer sammen i modellen 5 Forces af Porter: Truslen fra potentielle Indtrængere ( invadører ) (Adgangsbarrierer) Leverandørernes forhandlingsmagt Konkurrencesituationen i branchen Rivalisering blandt De eksisterende firmaer Købernes forhandlingsmagt Truslen fra Substituerende produkter Kilde: Porters 5 kræfter side 172 i International Markedsføring Truslen fra potentielle Indtrængere. Rejsemarkedet er et forholdsvis nemt marked at komme ind på. Opfylder man lovens krav om en egenkapital på X antal kroner, så står markedet forholdsvist åbent. Finder man så den rigtig niche kan det være et vældig lukrativt marked. For at en indtrænger skal blive en stor trussel, kræver det en aggressiv markedsføringskampagne fra indtrængerens side, hvilket igen kræver en meget stor kapital. Alt i alt vil vi vurdere truslen fra potentielle indtrængere for lille til mellem. Vi har svært ved at forestille indtrængere med kapital stor nok til at lave kampagner og priskrig, til at overtage Bravo Tours kunder, og fordi der findes så mange eksempler på mindre rejseselskaber, der er gået konkurs, hersker der en tilbageholdenhed overfor storstilede introduktioner på rejsemarkedet. Truslen fra Substituerende produkter. Ser man på det produkt Bravo Tours sælger ferierejser - er der en mængde substituerende produkter. Der findes eksempelvis mange andre selskaber der er leveringsdygtige i rejser til Grækenland. Det, der kan mindske denne trussel er, hvis Bravo Tours leverer rejser som ingen andre selskaber leverer. Det kunne f.eks. være til et land med turismemuligheder, som endnu ikke er opdaget af de andre selskaber. Side 18 af 51

19 Alt i alt vil vi vurdere truslen fra substituerende produkter som middel til høj. Middel, da Bravo Tours prøver at differencer sig på markedet ved at køre på at det er dansk. Vi er dog ikke sikre på om denne strategi vil holde, da vi kan se hvad der skete gennem midten af 90 erne med den enorme priskrig. Vi mener, at der er en reel chance for, at kunden dropper deres loyalitet til fordel for en besparelse på nogle hundrede kroner. Der er også en reel fare for at danskerne har fået frygt for at rejse, efter terror angrebet den 11. september 2001, og at de derfor ville prioritere rejser, hvor der ikke skal flyves til. Det kunne evt. være camping, sommerhuse og kør selv ferier. Leverandørernes forhandlingsmagt. Dette punkt kan også diskuteres meget, for hvordan kan leverandørens forhandlingsmagt være stor eller lille? I opgaven er der oplyst at Bravo Tours har prøvet at differentiere sig på den måde, at de har valgt rejsedestinationer, der ikke nødvendigvis ligger samme sted som de andre danske selskaber. Et eksempel på dette er et af Bravo Tours nyheder i Egypten. Der har de valgt byen Hurghada i stedet for Sarm-el-Sheikh. Er Bravo Tours den første der vælger denne rejsedestination på verdensplan, er der en stor risiko for at leverandøren funder en anden kunde. Ser man på transporten til en rejsedestination kan risikoen betegnes som minimal, da der bestilles pladser på et rutefly eller hos andre rejseselskaber. Vi vil derfor vurdere, at leverandørernes forhandlingsmagt, som forholdsvis lille på normale rejsedestinationer, og være lidt højere på luksusrejser. Luksushoteller er der sikkert ikke så mange af som normale hoteller, og derfor kan Bravo Tours ikke bare vælge et konkurrerende hotel, hvis nu prisen stiger meget. Købernes forhandlingsmagt. Hvordan kan vi så vurdere købernes forhandlingsmagt? Der findes en mængde faktorer, der influerer på forhandlingsmagten. Den faktor vi mener Bravo Tours primært vil løbe ind i, er mulighed for, at kunden vælger et substituerende produkt. Bravo Tours produkt er meget lig de andre, der er på markedet. Selvom de konkurrende prøver at differencer sig ved at vælge nye destinationer, er der næsten altid en mulighed for, at finde en rejse der, ligner hos en konkurrent. Vi mener, at forhandlingsmagten hos kunden er stor. Bravo Tours er et forholdsvis lille selskab, og kunderne er meget vigtige for dem. Kunden har derfor en god chance for, at få rejsen lidt billigere end hos Bravo Tours konkurrenter. Side 19 af 51

20 Konkurrencesituationen i branchen. Rejsebranchen er en hård branche, hvor der hele tiden er strid om kunderne. Vi har før nævnt at 3 store selskaber tilsammen sidder på næsten 50 % af markedet. Dette giver ikke store markedsandele til de resterende selskaber. En forklaring på, hvorfor de tre selskaber har så stor en andel er, at kunderne er blevet meget forsigtige. De ønsker ikke at strande på en 35º varm lufthavn sydpå i flere dage fordi de købte en rejse hos et lav-budgets selskab. De vælger derfor et selskab de kender, og har tiltro til. Markedet er desuden præget af, at der er stor konkurrence mellem de store selskaber. Det resulterer i store reklamekampagner i forårsmånederne, og først på efteråret, hvor alle selskaber prøver at få en bid af næste sæsons gæster. Markedet kan beskrives som differentieret oligopol, hvilket vil sige, få store selskaber og en masse små. Vækstpotentialet på markedet er rimeligt stort: Ca. 1/5 af danskerne tager på charterrejse i løbet af et år. Det kan dog være svært at fange de sidste 4/5, da en stor del ønsker at holde ferie hjemme i Danmark. En anden del har valgt at bruge de penge en charterrejse koster, til noget andet. Der er stadig en stor priskonkurrence på markedet. Det er næsten det eneste parameter de små selskaber kan sælge rejser på, med mindre de vælger at specialisere sig inden for et område Analyse af WASTEELS. Historie WASTEELS-koncernen gjorde sin entre på det danske marked i september 1992, da de opkøbte Transalpino Rejser A/S-selv det resulterede i tab. Måneden efter trådte Ole Egholm, som tidligere havde været ansat hos Kilroy, til som direktør. I '95 fik de vendt underskud til et overskud på , samtidig med at omsætningen lå på 20 millioner kroner. Året efter købte de en gammel frisørsalon og byggede den om til et rejsebureau. Under åbningen gik virksomheden gennem en hurtig udskiftning af personalet, hvilket dog (ifølge deres egen analyser) ikke fik de store konsekvenser mht. kunderne. Den danske afdeling kom ud af 1996 med en omsætning på 23,2 millioner kroner og et tab på kr. I mellemtiden har de fået vendt skuden, således, at de i 2000 havde et overskud på kr. Målsætning: WASTEELS vil være den, der er bedst til at udbyde de billigste billetter til Europa og USA Side 20 af 51

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3 Indhold I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning............................... 3 1 Awesome Consulting 4 1.1 Om Awesome Consulting...................... 4 1.2 Mission og vision........................... 4 1.2.1

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase HH2F Nicklas Millard, Mads Rasmussen, Mads Therchilsen, Rasmus Ellegaard Eksamensperiode: 14-16. April 2010 Lyngvej 19, 4600 Køge 14. - 16. April 2010 Erhvervscase Fur Bryghus

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Guide til start af rejsebureau

Guide til start af rejsebureau Guide til start af rejsebureau Ønsker du at starte eget rejsebureau, har du mange muligheder for at glæde folk og samtidig leve af det. Der er dog også mange faktorer, du skal tage i betragtning, inden

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS Virksomhedsanalyse Fjällräven ApS Udarbejdet af Majli Sofie Knappe, 3eø Silkeborg Gymnasium, maj 2012 Virksomhedsbeskrivelse Fjällräven ApS er det danske datterselskab af den svenske koncern Fenix Outdoor.

Læs mere

KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG

KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG KATALOGER VÆKKER REJSELYST HOS SPIES GÆSTER MÅLRETTEDE KATALOGER SKABER EKSTRA INTERESSE OG SALG Spies Rejser skræddersyer kataloger med fokus på netop de destinationer, kunderne foretrækker. Salgsmodellering

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015-juni 2016. Institution. Vejen Business College

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015-juni 2016. Institution. Vejen Business College Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College Hhx Afsætning B Lisbeth Storm Christiansen STU-AfsætningBhh1314-F16-VØ

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER Profil Optik har både direct mail, tv og lokalaviser med i mediemixet. Via salgsmodellering har kæden

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Uddannelse VUC Vestegnen Hf enkeltfag Fag og niveau Erhvervsøkonomi C, Hf-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Hold Bemærkning Kasper Qvist

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Erhvervsøkonomi

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Plan 03.09.13. Oversigt. * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning

Plan 03.09.13. Oversigt. * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning Plan 03.09.13 Oversigt * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning Vækst via intensivering Vækst via diversifikaon Vækst via integraon Strategisk alliance Blue Ocean strategi Porteføljeanalyse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL

HGS FÆLLES KOMPETENCEMÅL Vi anbefaler, at der indgår mål fra alle følgende 6 kompetencer i grundforløbsprojektet på HGS. Hovedvægten af opgaven skal dog lægges på fagene IT, Erhvervsøkonomi samt Salg og service. Følgende beskrivelser

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Erhvervsøkonomi, C-niveau Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: Læser rutinemæssigt mail med højst enkelte

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point National Entreprenørskabsmesse 14 CP Bizz Mart Kategori: Idé og produkt/serviceydelse Ideen Hvor gode er eleverne til kort og præcist at fortælle om deres produkt/serviceydelse (Elevatortale)? I hvor høj

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2012 juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Foranalyse. Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen. Carlas cupcakes

Foranalyse. Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen. Carlas cupcakes Foranalyse Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Carlas cupcakes Brancheanalyse Branchen for cupcakes i Danmark Branchen er ikke speciel intens. Der er få virksomheder,

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier Valdemar Nygaard TEMA: EN REFERENCERAMME FOR ANALYSER

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere