FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE VIRKSOMHEDSKUNDER SAXO BANK VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE VIRKSOMHEDSKUNDER SAXO BANK VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE"

Transkript

1 SAXO BANK FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE VIRKSOMHEDSKUNDER VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE Før De udfylder og underskriver formularen, skal De være sikker på, at De har læst og forstået al information, som De har modtaget om en Saxo Bank handelskonto, herunder de almindelige forretningsbetingelser (herunder Erklæring om Risiko), Forretningsbetingelser for Værdipapirhandel, Forretningsbetingelser for Depotforvaltning, Forretningsbetingelser for Internationale Pengeoverførsler samt Ordreudførelsespolitik og Interessekonfliktpolitik (som De finder på vores hjemmeside I overensstemmelse med hvidvasklovens regler er Saxo Bank forpligtet til at indhente følgende dokumentation fra sine kunder. Vi forbeholder os desuden ret til at bede om yderligere dokumentation i visse tilfælde. Kontakt os venligst på , eller se afsnittet "FAQ Kontooprettelse" på hvis De har spørgsmål til dokumentationskravene. A VIRKSOMHEDSDOKUMENTATION B INDIVIDUEL DOKUMENTATION Udskrift fra Erhvervsstyrelsen eller lignende udenlandsk myndighed eller registreringsbevis Underskrevne vedtægter Dokumentation for tegnings- og underskriftsforhold Dokumentation for identitet (jf. pkt. B) for alle tegnings- og underskriftsberettigede Dokumentation for identitet og adresse (jf. pkt. B) for alle ejere angivet i afsnit 2 Yderligere dokumentation for ejerskabsstruktur (defineret nærmere i afsnit 2, A og B) Amerikansk skattebevis Legitimation Typer af godkendte dokumenter: Gyldigt pas (billed- og underskriftsside er påkrævet) Gyldigt kørekort Gyldigt ID-kort Identitetsdokumenter må ikke være udløbet, skal være udstedt af en offentlig myndighed og skal inkludere: Fulde navn CPR-nr. eller lignende ID-nr. Fødselsdato og -sted Tydeligt billede, der identificerer personen Underskrift Dokumentation for adresse Dokumentet skal være gyldigt og skal indeholde oplysninger om Deres nuværende bopæl og være udstedt af en offentlig myndighed. Typer af godkendte dokumenter: Gyldigt ID-kort udstedt af en offentlig myndighed Gyldigt forsikrings- eller sygesikringskort udstedt af en offentlig myndighed Skattekort (udstedt inden for de seneste 6 måneder) For at overholde FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) skal Saxo Bank indhente et amerikansk skattebevis (US tax certificate - W-8 eller W-9 alt efter hvad der er relevant) fra alle kunder. Såfremt det rette skattebevis ikke er på plads, er vi ikke i stand til at stille en konto til rådighed. For de fleste kunder er W-8BEN-E-blanketten den rette blanket. Men for at få et overblik over alle tilgængelige blanketter, anbefaler Saxo Bank Dem indtrængende at besøge webstedet eller at konsultere Deres eksterne skatterådgiver. Returner den udfyldte formular sammen med ovennævnte dokumentation direkte til Saxo Bank via: Skan formularen sammen med dokumentationen, og send disse pr. til De kan også sende formularen og dokumentationen med almindelig post til: Saxo Bank Philip Heymans Allé 15 DK-2900 Hellerup Danmark Att. Onboarding & KYC Har De spørgsmål til, hvordan De skal udfylde formularen, eller hvilke dokumenter De skal medsende, bedes De kontakte os på telefon eller læse mere på FAQ Kontooprettelse på 1 / 11

2 Udfyld formularen så nøjagtigt som muligt med blokbogstaver og med sort eller blå kuglepen. AFSNIT 1 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Henvisende Introducing Broker (hvis relevant): Virksomhedens registrerede navn: Virksomhedsnr. (CVR-nr.): Nuværende registreret adresse: Postnummer og by: Land: Postadresse (hvis anden): Postnummer og by: Land: Inklusive lande- og evt. områdekode, f.eks.: +44 (020) Primært telefonnummer: Andet telefonnummer (valgfrit): Kontoindehavers adresse: Formand: Administrerende direktør/viceadministrerende direktør: Tegningsberettigede: På vegne af virksomheden: Jeg/vi erklærer, at virksomheden handler i eget navn som anført ovenfor og ikke på vegne af tredjemand i enhver henseende i dette kundeforhold. Alle midler, der indbetales og handles på denne konto i Saxo Bank, er virksomhedens egne midler. 2 / 11

3 Momsnr. (kun obligatorisk for virksomheder registreret i EU): Marker feltet, hvis De ikke er momspligtig Bemærk: Momsnummeret skal kunne bekræftes via Europa-Kommissionens hjemmeside vatrequest.html?local=da. Hvis De har et europæisk momsnummer, som ikke kan bekræftes, bedes De kontakte de lokale myndigheder i Deres land. De bedes oplyse Saxo Bank A/S om Deres europæiske momsnummer, så snart nummeret kan bekræftes. Saxo Bank A/S er forpligtet til at beregne 25 % moms af alle relevante ydelser, indtil der indsendes et momsnummer, som kan bekræftes. LEI-nummer (kun obligatorisk for virksomheder registreret i EØS-lande): Hvis De har ret til et LEI-nummer, men endnu ikke fået et, bedes De markere dette felt for at bekræfte, at: (1) De forstår, at handel med derivatkontrakter ifølge loven kræver et LEI-nummer; (2) Selv om De har adgang til derivatkontrakter via handelsplatformen, har De ingen intentioner om at handle med derivatkontrakter hos Saxo Bank; (3) Hvis situationen ændrer sig, og De ønsker at handle med derivatkontrakter på et senere tidspunkt, vil De forinden indhente og indsende et LEI-nummer til Saxo Bank. Bemærk: Et LEI-nummer er en unik 20-cifret talkode, der kræves i forbindelse med handel og indberetning af derivatkontrakter i EØS, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR). LEI-numre udstedes af EU-godkendte lokale driftsenheder. En liste over godkendte lokale driftsenheder kan ses på: NACE kode (skal indeholde et bogstav og et tal med 4 cifre, eksempel A01.64): For at overholde Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA's) indberetningskrav skal alle kunder levere en NACE kode til angivelse af deres væsentligste økonomiske aktivitet. NACE koder blev etableret med forordning (EF) nr. 1893/2006 og giver rammerne for indsamling og præsentation af statistiske data i henhold til økonomisk aktivitet. NACE kan sammenlignes med ISIC i FN-regi og Standard Industrial Classification (SIC) i USA under Bureau of Labor Statistics' kompetenceområde. En fuldstændig liste over NACE koder findes her: IntPcKey=&STRLayoutCode=HIERARCHIC 3 / 11

4 AFSNIT 2 Ejeroplysninger Definition af ejerforhold for selskaber og fonde: Selskaber Fonde Personer, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer et selskab, eller kontrollerer mere end 25 % af aktierne eller stemmerettighederne. Personer, der på anden vis udøver kontrol over et selskabs ledelse. Personer, der er i henhold til en fonds vedtægter eller på anden vis er berettiget til 25 % eller mere af udloddet udbytte eller andre aktiver i en fond eller et tilsvarende juridisk arrangement, forudsat at man har kendskab til sådanne personer. Den gruppe af personer på hvis primære foranledning fonden eller et tilsvarende juridisk arrangement er stiftet eller drives. Personer, der kontrollerer 25 % eller mere af det udloddede udbytte eller andre aktiver i en fond eller et tilsvarende juridisk arrangement eller en tilsvarende enhed. Oplysninger om ejere Hvis der ikke er nogen personer, der kan klassificeres som ejer iht. ovennævnte definition, markeres dette felt Personens navn Adresse CPR-nr./ID-nr. (som det fremgår af Deres pas og/eller andet vedhæftet ID-kort) Antal aktier/stemmerettigheder (%) Ejes disse direkte eller indirekte? (vælg én) Personens navn Adresse CPR-nr./ID-nr. (som det fremgår af Deres pas og/eller andet vedhæftet ID-kort) Antal aktier/stemmerettigheder (%) Ejes disse direkte eller indirekte? (vælg én) Personens navn Adresse CPR-nr./ID-nr. (som det fremgår af Deres pas og/eller andet vedhæftet ID-kort) Antal aktier/stemmerettigheder (%) Ejes disse direkte eller indirekte? (vælg én) Personens navn Adresse CPR-nr./ID-nr. (som det fremgår af Deres pas og/eller andet vedhæftet ID-kort) Antal aktier/stemmerettigheder (%) Ejes disse direkte eller indirekte? (vælg én) Ved pladsmangel kan oplysningerne vedhæftes separat. 4 / 11

5 Som dokumentation for ejerstrukturen skal følgende dokumenter vedhæftes, jf. A eller B. A Et eller flere af de anførte dokumenter, der dokumenterer ejerstrukturen B Juridisk dokumentation for ejerskabs- og kontrolstruktur (i) Udskrift fra selskabsregister eller tilsvarende (ii) Koncernoversigt inkl. ejerskabsstruktur (underskrevet) (iii) Aktiebog (underskrevet) (iv) Seneste reviderede årsregnskab (v) Evt. aktionæroverenskomster (såfremt de indeholder information om den faktiske ejerskabsstruktur) (vi) Evt. pantsætningsaftaler (vii) Fondsvedtægter Dokumentet skal være udstedt eller bekræftet af en ekstern advokat eller revisor, der har beskikkelse/ autorisation i det land, hvor selskabet er hjemmehørende. Saxo Bank kan bede om yderligere dokumentation for at sikre overholdelse af hvidvasklovens regler. Væsentlige ændringer i ejerskabsstrukturen skal straks meddeles Saxo Bank. AFSNIT 3 KUNDEKLASSIFICERING Kundeklassificering I overensstemmelse med MiFID-direktivet er Saxo Bank forpligtet til at opdele og klassificere bankens kunder i tre kategorier. Detail, Professionel og Godkendt Modpart. Alle kunder vil som udgangspunkt blive klassificeret som detailkunder for at give dem den højeste beskyttelse fra myndighederne. Hvis De mener, at denne indledende klassificering ikke afspejler Deres nuværende niveau af viden og erfaring inden for visse (eller hele rækken af) investerings- og kurssikringsprodukter, kan De vælge en anden klassificering i Konto - MiFID - Statusvinduet på SaxoTreasurer eller ved at kontakte Deres Account Manager. AFSNIT 4 Valg af valuta på konto Valg af valuta på konto: 5 / 11

6 AFSNIT 5 Formål med og omfang af kundeforhold (alle felter er påkrævede) For at overholde FATF's anvisninger og EU-lovgivning om hvidvaskning af penge skal alle kreditinstitutter i EU indhente oplysninger om kundens formål med og forventede omfang af forretningsforbindelsen. Formål med og omfang af kundeoprettelse hos Saxo Bank Vælg venligst kun én af mulighederne Fastholdelse af kapital/kurssikring (minimering af risiko for tab) Vækst (investeringens værdi øges med tiden, og kursudsving accepteres) Spekulation (høj risiko accepteres til gengæld for potentielt højere afkast) Hvilken type instrumenter ønsker De at handle? Hvor stort et investeringsbeløb råder De omtrent over? Valutaspot Aktier < EUR Valutaforward CFD'er Valutaoptioner Obligationer > Futures Privat formueforvaltning Kontraktoptioner Aktieoptioner Hvor meget forventer De at investere hos Saxo Bank? Hvor mange handler foretager De typisk om måneden? < EUR > > / 11

7 AFSNIT 6 RISIKOADVARSEL (OBLIGATORISK) For at overholde EU-lovgivningen, dvs. MiFID-direktivet, skal Saxo Bank afgive følgende advarsel om risici ved komplekse produkter. OPLYSNINGER OM KARAKTERISTIKA OG RISICI VED VISSE KOMPLEKSE PRODUKTER Nedenfor følger en overordnet beskrivelse af karakteristika og risici ved visse komplekse produkter samt karakteristika for markederne for disse. De kan læse mere bagerst i Almindelige Forretningsbetingelser for Saxo Bank A/S og på under afsnittet "Uddannelse". Handel med finansielle produkter indebærer altid en risiko. Generelt bør De derfor kun handle finansielle produkter, såfremt De forstår produkterne og de risici, de indebærer. Valutahandel (FOREX) Ved valutahandel spekuleres i prisudviklingen af én valuta i forhold til en anden valuta, hvor den ene sælges og den anden købes. For eksempel kan britiske pund (GBP) sælges over for amerikanske dollars (USD), hvis man forventer, at USD vil stige over for GBP. Valuta handles som et marginprodukt. Dette indebærer, at De kan investere for mere, end De har til rådighed på Deres konto og derved låner til den større investering af Saxo Bank. Valuta kan handles som valutaspot, valutaforwards eller valutaoptioner. Valutaspot indebærer handel af én valuta mod en anden her og nu. Valutaforwards og valutaoptioner indebærer, at handel afvikles på et fremtidigt aftalt tidspunkt til bestemte priser aftalt på handelstidspunktet. Valutaforwards indebærer en forpligtelse til at gennemføre handlen til den aftalte pris på udløbsdatoen. Valutaoptioner giver mulighed for at indgå en handel i valutaspottets underliggende valutakryds på udløbsdatoen, hvis kursen på dette tidspunkt er mere fordelagtig i forhold til den gældende markedskurs. Solgte optioner giver omvendt en forpligtelse til at indgå en handel med køber (Saxo Bank) på udløbsdatoen, hvis køber ønsker det. Købte optioner giver dermed begrænset risiko i form af den præmie, der betales ved kontraktens indgåelse, mens solgte optioner giver ubegrænset risiko i form af en kursændring i valutaspottets underlæggende valutakryds. Valutamarkedet er verdens største finansmarked med handler døgnet rundt alle hverdage. Det er bl.a. karakteriseret ved en relativt lille profitmargin sammenlignet med øvrige produkter. Stor profit forudsætter derfor stor handelsvolumen. Dette opnås f.eks. ved at handle på marginer som beskrevet ovenfor. Ved valutahandel vil en gevinst hos én aktør på markedet altid modsvares af et tab hos en anden aktør, når der ses bort fra omkostninger i form af kommission og difference mellem købs- og salgskurser. Valutahandel gennemføres altid med Saxo Bank som modpart, idet Saxo Bank stiller priser baseret på de priser, som Saxo Bank kan opnå i markedet. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at Deres gevinst eller tab modsvares af tab eller gevinst til Saxo Bank, da Saxo Bank i høj grad søger at afdække risici med andre modparter. Da valuta handles på margin, og De dermed har mulighed for at indgå en større position end Deres midler hos Saxo Bank ellers tillader, kan en relativt lille negativ eller positiv markedsbevægelse få stor indvirkning på Deres investering. Valutahandel indebærer derfor en relativ høj grad af risiko. Dermed er der potentielt også mulighed for at opnå en relativ stor gevinst med et relativt lille indestående. Hvis Deres samlede eksponering ved marginhandler er større end den stillede margin, risikerer De at tabe mere end den stillede margin. CFD'er CFD'er eller Contract for Difference er spekulation i værdiudvikling. Produktet giver Dem mulighed for at spekulere i, hvorvidt værdien af et aktiv, f.eks. en bestemt aktie, vil stige eller falde i fremtiden. Hvis Deres spekulationer viser sig at være rigtige, tjener De værdiforskellen (minus omkostninger), men De skal omvendt betale værdiforskellen (plus omkostninger), hvis Deres spekulationer viser sig at være forkerte. Da CFD'er er bundet op på et underliggende aktiv, afhænger værdien af CFD'en af det pågældende underliggende aktiv. CFD'er handles altid som marginhandler (se herom ovenfor under valutahandler). CFD'er handles normalt med Saxo Bank som modpart, idet nogle dog handles på et reguleret marked. Prisudviklingen følger dog altid det underliggende produkt, som i de fleste tilfælde handles på et reguleret marked. For CFD'er på enkelte aktier følger kurs og likviditet kursen og likviditeten for den pågældende aktie på det marked, hvor aktien er optaget til handel, hvorimod for eksempel indeksbaserede CFD'er er et produkt, som Saxo Bank prisfastsætter OTC (over-the-counter) ud fra pris og likviditet fra både de underliggende aktier, futures-markedet, anslået fremtidigt udbytte, renteeffekter osv. 7 / 11

8 Da CFD'er handles på margin, og De dermed har mulighed for at indgå en større position end Deres midler hos Saxo Bank ellers tillader, kan en relativt lille negativ eller positiv bevægelse i det instrument, som CFD'en er baseret på, få stor indvirkning på Deres investering. CFD'er indebærer derfor en relativ høj grad af risiko. Dermed er der potentielt også mulighed for at opnå en relativ stor gevinst med et relativt lille indestående. Hvis Deres samlede eksponering ved marginhandler er større end den stillede margin, risikerer De at tabe mere end den stillede margin. Futures Futures indebærer spekulation i, hvorvidt prisen på et bestemt underliggende aktiv vil stige eller falde i fremtiden. En future indeholder en standardiseret forpligtelse til enten at købe eller sælge dette underliggende aktiv til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Aktivet kan f.eks. være råvarer, landbrugsvarer eller finansielle produkter. Afhængig af den pågældende future, skal aktivet enten afregnes som prisdifferencen, eller leveres fysisk på udløbsdatoen. Futures handles altid som marginhandler (se herom ovenfor under valutahandler). Futures-handel foregår altid i et reguleret marked, enten ved direkte handel i børsernes handelssystemer eller ved indrapportering af handler. Da futures handles på margin, og De dermed har mulighed for at indgå en større position end Deres midler hos Saxo Bank ellers tillader, kan en relativt lille negativ eller positiv markedsbevægelse få stor påvirkning på Deres investering. Handel med futures indebærer derfor en relativ høj grad af risiko. Dermed er der potentielt også mulighed for at opnå en relativ stor gevinst med et relativt lille indestående. Hvis Deres samlede eksponering ved marginhandler er større end den stillede margin, risikerer De at tabe mere end den stillede margin. Kontraktoptioner Optionshandel er yderst spekulativ og er pga. de dermed forbundne risici ikke egnet for alle investorer. Købere og sælgere af kontraktoptioner bør sætte sig ind i den type optioner (dvs. put eller call, købt eller solgt), de ønsker at handle, og de risici, der er forbundet hermed. Kontraktoptioner handles med Saxo Bank som modparten i handlen. En kontraktoption giver Dem ret eller pligt til enten at købe eller sælge en bestemt mængde eller værdi af det pågældende underliggende aktiv til en bestemt kurs, idet optionen enten udnyttes før eller på den angivne udløbsdato. En kontraktoption, der giver Dem ret til at købe eller pligt til at sælge, kaldes en call-option, mens en kontraktoption, der giver Dem ret til at sælge eller pligt til at købe, kaldes en put-option. En kontraktoption, der er "in the money" på udløbstidspunktet, vil altid blive udnyttet. Handel med kontraktoptioner er forbundet med høj risiko. Kontraktoptioner, der giver Dem ret til enten at sælge eller købe et underliggende aktiv (købte kontraktoptioner), kan være værdiløse på udløbstidspunktet, og Deres oprindelige investering (dvs. præmie og transaktionsomkostninger) vil være tabt. Kontraktoptioner, der giver Dem pligt til enten at sælge eller købe et underliggende aktiv (solgte kontraktoptioner), kan give betydelige (potentielt ubegrænsede) tab. For at sikre, at De er i stand til at dække eventuelle tab på solgte kontraktoptioner, kræver Saxo Bank margin. De potentielle tab kan ikke desto mindre overstige den stillede margin, og De vil hæfte for disse tab. Hvis Deres samlede eksponering ved marginhandler er større end den stillede margin, risikerer De at tabe mere end den stillede margin. Hvis en kontraktoptions underliggende aktiv er et marginhandlet produkt (dvs. et derivat), og hvis kontraktoptionen udnyttes af køber, vil køber (ved call-optioner) eller sælger (ved put-optioner) af kontraktoptionen erhverve en position i det underliggende marginhandlede produkt med de tilknyttede risici og hæftelser for at sikre en margin. Før De handler kontraktoptioner, bør De nøje læse vejledningen om kontraktoptioner, som De kan finde på Obligatorisk Jeg/vi erklærer hermed, at jeg/vi har læst og forstået advarslen om risici ved komplekse produkter. 8 / 11

9 AFSNIT 7 Underskrift og samtykke Jeg/vi bekræfter med min/vores underskrift(er): At have læst, forstået og accepteret de Almindelige Forretningsbetingelser (herunder erklæring om risiko), Forretningsbetingelser for Værdipapirhandel, Forretningsbetingelser for Depotforvaltning, Forretningsbetingelser for Internationale Pengeoverførsler, Vilkår og Betingelser for Brug samt Handelsbetingelserne (Commissions, Charges & Margin Schedule), og hele indholdet heraf; At have accepteret, at de Almindelige Forretningsbetingelser (herunder erklæring om risiko), Forretningsbetingelser for Værdipapirhandel, Forretningsbetingelser for Depotforvaltning, Forretningsbetingelser for Internationale Pengeoverførsler samt Handelsbetingelserne (Commissions, Charges & Margin Schedule) såvel som Ordreudførelsespolitik og Interessekonfliktpolitik med senere ændringer og alle andre til enhver tid gældende relevante vilkår og betingelser til enhver tid gælder for hele mit/vores kundeforhold med Saxo Bank; At have modtaget, læst og forstået materiale og produktoplysninger vedrørende relevante produkter; At have modtaget yderligere dybdegående mundtlige oplysninger om produkterne samt de tilknyttede muligheder og risici, som jeg/vi måtte have bedt om; At have modtaget tilfredsstillende svar på alle spørgsmål vedrørende betingelser, vilkår og andre forhold i forbindelse med relevante produkter. Jeg/vi bekræfter og accepterer, at de personlige oplysninger, jeg/vi har fremsendt til Saxo Bank: Deles med en hvilken som helst Introducing Broker med det formål at gennemføre due diligence-undersøgelse og godkende min/vores ansøgning, såfremt jeg har udpeget en Introducing Broker. Deles med tredjepartsbureauer, der arbejder på vegne af Saxo Bank-koncernen med det formål at udarbejde en kundeanalyse til brug i forbindelse med Saxo Bank-koncernens salgs- og marketingaktiviteter. Må anvendes til at udføre en søgning gennem en tredjepartsudbyder af autentificering med det formål at bekræfte min identitet. For at gennemføre dette har tredjepartsudbyderen af autentificering ret til at efterprøve mine/vores oplysninger og sammenholde dem med oplysninger i en hvilken som helst database (offentlig eller anden), som de har adgang til. De har også fremover ret til at bruge mine/vores oplysninger til at hjælpe andre virksomheder i forbindelse med verificering. Der opbevares en optegnelse over søgningen. Jeg/vi bekræfter endvidere: At de oplysninger jeg/vi har givet i denne formular er korrekte, samt at jeg/vi anerkender, at jeg/vi er forpligtet til at informere Saxo Bank straks i tilfælde af ændringer i disse oplysninger; At investeringsbeløbet er valgt af mig/os under hensyntagen til vores samlede økonomiske situation, samt at jeg/vi finder dette beløb rimeligt i forhold til denne situation; At jeg/vi anerkender, at Saxo Bank kun er i stand til at yde rådgivning i så henseende, hvis jeg/vi har givet Saxo Bank korrekte og fyldestgørende oplysninger i denne formular, eller hvis Saxo Bank på anden måde har bedt om det. 9 / 11

10 Jeg/vi accepterer med min/vores underskrift(er) nedenstående samtykkeerklæring: Mine/vores personlige oplysninger, herunder mit/vores navn, cpr-nummer, adresse m.v., samt kundeoplysninger, herunder kontooplysninger, posteringer, investeringer m.v., som jeg/vi afgiver ved oprettelsen af mig/os som kunde hos Saxo Bank eller senere eller som i øvrigt kommer i Saxo Banks besiddelse, kan videregives til andre selskaber i Saxo Bank-koncernen*. Visse selskaber i Saxo Bank-koncernen* er beliggende i lande, der ikke nødvendigvis yder den samme beskyttelse af mine personlige oplysninger og kundeoplysninger som Danmark. Videregivelse kan ske med det formål at leve op til regulatoriske forhold (herunder i henhold til hvidvaskloven), foretage risikostyring, yde og gennemføre investeringsrådgivning, investeringsydelser og andre ydelser, som Saxo Bank-koncernen* tilbyder, foretage markedsføring samt administrere mit kundeforhold. Selskaberne i Saxo Bank-koncernen* må fremsende markedsføringsmateriale til mig/os vedrørende investeringer og relaterede ydelser, herunder nye produkter og ydelser, som Saxo Bank-koncernen* tilbyder, samt nyhedsbreve, markedsoplysninger og investeringsmuligheder pr. , sms, almindelig post eller ved telefonisk henvendelse. * Saxo Bank-koncernen består for tiden af nedenstående selskaber. Se venligst vores hjemmeside for en opdateret liste. 10 / 11

11 SAXO BANK A/S HEADQUARTERS Saxo Capital Markets UK LTD. SAXO bank a/s Cyprus Philip Heymans Allé Bank Street - level 26 agia fylaxeos 1, 1st floor DK Hellerup Canary Wharf, London E14 5DA cy limassol Denmark United Kingdom cyprus Saxo Bank A/S ITALIA SBFS LTD. Saxo Capital Markets SA (Pty) Ltd. Corso Venezia Bank Street - level 26 The Place, 1 Sandton Drive Milano Canary Wharf, London E14 5DA Sandton, 2146, Johannesburg Italy United Kingdom South Africa Saxo Bank FX Sec. Japan k.k. SAXO BANK A/S NEDERLAND SAXO bank a/s warsaw (REp Office) Kamiyacho Sankei Building 10F WTC AMSTERDAM, B-TOWER 15TH FLOOR Ul. Nowy Świat 7 lok Azabudai, Minato-ku STRAWINSKYLAAN WARSAW Tokyo, Japan 1077 XW AMSTERDAM Poland Saxo Capital Markets HK LIMITED Saxo Capital Markets Pte. Ltd. Saxo Capital Markets UNITS , 12TH FLOOR 3 Church Street (Australia) Pty. Ltd. AGRICULTURAL BANK OF CHINA LEVEL 30, Level 25, 2 Park Street TOWER NO. 50 CONNAUGHT ROAD Samsung Hub Sydney, NSW 2000 Central Hong Kong SE Singapore Australia saxo privatbank A/S Saxo Bank A/S Greece (REP. OFFICE) SAXO BANK A/S AUSTRALIA (REP. OFFICE) Philip Heymans Allé 15 4 Vasilissis Sofias Avenue LEVEL 56, MLC CENTRE, MARTIN PLACE DK-2900 Hellerup Athens SYDNEY, NSW 2000 Denmark GREECE AUSTRALIA Saxo Bank A/S Sucursal en España Saxo Bank (Schweiz) AG Saxo Capital Markets Menkul Değerler A/Ş. Paseo de la Castellana 42, 2 PLANTA Rietstrasse 41 Dereboyu Caddesi Meydan Sokak No: Madrid Postfach 509 Beybi Giz Plaza, Kat:30 Bölüm SPAIN CH-8702 Zollikon, Switzerland Maslak-Istanbul, Turkey Saxo Bank A/S PRAGUE SAXO A/S MOSCOW (REP. OFFICE) Betlémský Palác Usacheva 2, str. 1 Husova 5, Praha 1, moscow Czech Republic russia SAXO CAPITAL MARKETS AGENTE DE VALORES S.A. zonamérica RUTA 8, KM 17500, OFICINA MONTEVIDEO URUGUAY Saxo Bank (Dubai) LIMITED SAXOBANQUE BELGIQUE SAXO BANK PANAMA SA Currency House, 1st Floor AVENUE LOUISE 480 TORRES DE LAS AMERICAS, PISO 29. TORRE C, SUITE 2908 DIFC, P.O. Box: Louizalaan WTC - PUNTA PACIFICA. Dubai, UAE 1050 Bruxelles, Belgium CIUDAD DE PANAMA, PANAMA Saxo IT INDIA SAXO MITTAL INVESTMENT SAXO BANK A/S BRAZIL 20th Floor, Tower 10C (FAR EAST ASIA) PTE. LTD. AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA º ANDAR, Cyber City, DLF Phase II 8 MARINA BOULEVARD #50-02, MARINA BAY UNIDADE 1601, SAO PAULO Gurgaon , Haryana, india FINANCIAL CENTRE TOWER 1, SINGAPORE BRAZIL INITTO A/S Philip Heymans Allé 15 DK-2900 Hellerup Denmark SAXO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED 20th Floor, Tower 10C Cyber City, DLF Phase II Gurgaon , Haryana, india Saxo Banque FRANCE SAXO CAPITAL MARKETS CY limited 10, rue de la Paix agia fylaxeos 1, 1st floor Paris cy limassol france cyprus Bemærk venligst, at alle oplysninger behandles fortroligt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Dato: Underskrift: SPECIALIST INDEN FOR HANDEL OG INVESTERING SAXO BANK l Philip Heymans Allé 15 l DK Hellerup l Danmark l Telefon Telefax l Reuters handelskode: SAXO l Web: 11 / 11

S A X O B A N K F O R M U L A R T I L K U N D E O P R E T T E L S E

S A X O B A N K F O R M U L A R T I L K U N D E O P R E T T E L S E VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE Før du udfylder og underskriver formularen, skal du være sikker på, at du har læst og forstået al information, som du har modtaget om en Saxo Bank handelskonto, herunder de almindelige

Læs mere

SAXO BANK FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE FOR VIRKSOMHEDSKUNDER

SAXO BANK FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE FOR VIRKSOMHEDSKUNDER SAXO BANK FORMULAR TIL KUNDEOPRETTELSE FOR VIRKSOMHEDSKUNDER VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE Før du udfylder og underskriver formularen, skal du være sikker på, at du har læst og forstået al information, som

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S ALMINDELIGE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO SAXO BANK BANK A/S A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S Page 1 of 32 1. DEFINITIONER FORTOLKNING AF VILKÅR 1.1 I disse Almindelige

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO LEGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. 1 1. Definitioner - Fortolkning af Vilkår 1.1 I disse Almindelige Forretningsbetingelser (herefter Betingelser ) har følgende begreber,

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Schroder Alternative Solutions Prospekt (investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Danmark Dette prospekt er ikke gyldigt, medmindre der vedlægges et tillæg, der er dateret februar 2011.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget.

Du bør ikke handle med afledte aktiver, medmindre du forstår den type kontrakt, som du indgår og risiciomfanget. RISIKOADVARSEL Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under referencenummer 124721.

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

PROSPEKT CARNEGIE FUND II

PROSPEKT CARNEGIE FUND II PROSPEKT CARNEGIE FUND II Salgsprospekt December 2011 CARNEGIE FUND II ("Fonden") er en personlig gensidig investeringsfond (investeringsforening) i henhold til Del II i Luxembourgs lov af 17. december

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning

Læs mere

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1)

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Nærværende Almindelige betingelser for Depot-/kontoaftale ( de Almindelige betingelser ) finder

Læs mere