DAF kårer de bedste investeringsforeninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAF kårer de bedste investeringsforeninger"

Transkript

1 DAF kårer de bedste investeringsforeninger Op mod hver femte dansker sparer op gennem en investeringsforening, for investeringsformen sørger for, at man ikke lægger alle æggene i samme kurv, men spreder risikoen. Investor kan målrette sin investering med internationale aktier, eller med udvalgte sektorer. Det er klare fordele. På minussiden tager investeringsforeningerne sig dog også typisk godt betalt, så det gælder om at være kritisk over for omkostningsstrukturerne. Men hvad kendetegner de gode investeringsforeninger, hvordan opnår de succes, det er nogle af de spørgsmål, som DAF har undersøgt ud fra en række prioriterede kriterier. Resultatet af undersøgelsen viser, at den høje søgang, på aktie- og obligationsmarkederne, har givet investorerne en ekstra udfordring omkring deres risikoprofil. Der er meget store spring fra lav, mellem og til høj risiko. Samtidig er der meget langt mellem top og bund. Det kan altså betale sig at se kritisk på, hvordan foreningerne kommer frem til deres risikoprofil og dermed, hvor man bør lægge sine kommende investeringer. Det er hovedresultaterne i den fjerde årlige undersøgelse, hvor DAF udpeger de bedste investeringsforeninger fordelt over seks forskellige risikogrupper. Hele undersøgelsen ligger på www. shareholders.dk - men vinderne kan du læse om på de følgende sider. Ud over selve resultaterne, ser vi også nærmere på fordelene ved indeksfonde, og så slutter vi af med en værktøjskasse til, hvordan investoren selv finder de gode investeringsforeninger. Go læselyst! APRIL 2009 AKTIONÆREN 11

2 Metode bag kåringen af DAFs investeringsforeningspriser 2009 Af Ulrik Dall Konsulent, cand.polit. Det er de foreninger, der har gjort det bedst set fra den private investors synspunkt, der belønnes. Aktionæren kårer vindere inden for seks kategorier ved især at sætte fokus på investeringsforeningernes langsigtede afkast. Afkast er målt ved afkast i henholdsvis 1 år, 3 år og 5 år. Det tilsikrer at de seneste afkast vægter mest, så gode resultater ikke alene skabes af resultater langt tilbage i tiden. Afkast det seneste år indgår således tre gange, medens afkast for 5 år siden, kun indgår én gang. Afkastene opgøres på grundlag af den indre værdi i investeringsforeningerne. Risikoen måles ved standardafvigelsen i afkastene målt over 5 år, dvs. jo større udsving i kurserne, desto større risiko er der. Omkostninger fragår afkastet, men vi har medtaget denne post særskilt. Fremtidige afkast er usikre, men omkostningerne vil blive afholdt, så man vil, alt andet lige, foretrække en afdeling med lave omkostninger frem for en afdeling med høje omkostninger. Kun afdelinger, der har eksisteret i 5 år eller længere, indgår i dysten. Dette skal netop understrege vigtigheden af gode afkast over en længere periode. I alt indgår knap 300 investeringsforeninger, en lille stigning i forhold til året før. Se yderligere kriterier samt den fulde undersøgelse på Data er venligt leveret af Fundcollect A/S. Metode bag beregningsmodellen DAF point = (afkast 1 år + afkast 3 år + afkast 5 år) - 5 x standard-afvigelse - 5 x ÅOP (d.v.s. årlige omkostning i %) Note: Afkast 3 år, hhv. 5 år er akkumuleret afkast efter 3 og 5 år, altså inkl. rentes rente Bedste investeringsforeninger Nordea Invest Korte Obligationer 5,61 3,82 3,09 1,09 0, Sparinvest Korte Obligationer 5,97 3,36 3,36 1,66 0, Sydinvest Danrente 4,99 3,35 2,85 1,16 0,55 22 Dårligste afdeling -3,59 0,34 1,31 1,95 0,59-9 Ulrik Dalls kommentarer: Kategorien obligationer - lav risiko består af 21 afdelinger med korte danske obligationer. Det er en ensartet gruppe, men alligevel er der stor forskel på vinderens resultater, og de tilsvarende resultater for de dårligste afdelinger. Nordea Invest sikrer sig førstepræmien ved gode afkast og en lav standardafvigelse, altså stabile afkast. Lars Eriksen, senior porteføljemanager, Nordea Invest Korte Obligationer Igen i år, er Nordea Invest Korte Obligationer vinder i kategorien obligationer med lav risiko. Det glæder senior porteføljemanager Lars Eriksen fra Nordea Invest: Vi har fokus på at skabe en merværdi for vore investorer, der kan retfærdiggøre de omkostninger, der er forbundet med at drive en investeringsforening. Derfor er han meget tilfreds med, at afdelingen kan udlodde et udbytte på 5,25 kroner per investeringsbevis á 100 kroner (børskurs p.t. omkring de 107), hvoraf 2,37 kroner er skattefri for private personer. Det er væsentligt højere end afkastet af korte statsobligationer på ca. 2,2 % årligt. Vi investerer primært i danske realkreditobligationer, hvor knap 85 % af midlerne er placeret, men også i gode virksomhedsobligationer i danske kroner udstedt af danske og udenlandske selskaber. Men risikoen skal være lav, understreger Lars Eriksen. 12 AKTIONÆREN APRIL 2009

3 1. Nordea Invest Lav Kuponrente 4,73 2,62 5,06 2,81 0, Nordea Invest Special Formueforvaltning Obl. 6,26 3,21 3,18 1,83 0, Sparinvest Danske Obligationer 7,35 3,08 3,83 2,83 0,79 19 Dårligste afdeling -27,55-10,10-3,85 9,59 1, Ulrik Dalls kommentarer: I denne kategori er der tilsammen 60 afdelinger. 3/4 af dem er i kategorien Øvrige danske obligationer, der typisk indeholder mellemlange og lange danske obligationer. Herudover er der indeksobligationer, europæiske obligationer og obligationer fra hele verden. Nordea Invest sætter sig på de to øverste pladser med to lidt specialiserede afdelinger. Førstepladsen erobres ved især gode afkast på femårs sigt, mens kursstabilitet (lav standardafvigelse) giver sølvmedaljen. De bageste pladser, præges af afdelinger med udenlandske obligationer, hvor store kursbevægelser, dårlige afkast i hele perioden og høje omkostninger, udgør en meget giftig kombination. De dårlige afkast på obligationerne i afdelingerne, er især forårsaget af kraftige kurstab på erhvervsobligationer og statsobligationer fra eksotiske lande. Men et afkast på minus 28 % er ikke, hvad man venter i en investeringsforening, der investerer i obligationer. Lars Eriksen, senior porteføljemanager, Nordea Invest Lav Kuponrente Nordea Invest Lav Kuponrente var sidste års sølvmedaljevinder, men har i år snuppet guldmedaljen. Lars Eriksen nævner, at den gennemsnitlige varighed for denne afdeling skal ligge mellem 3 og 6. Vi er meget tilfredse med at kunne give vore investorer et udbytte på 4,50 kroner per investeringsbevis (dagskurs ca. 100), hvoraf 2,44 kroner er skattefri for private personer. Han fremhæver, at afdelingen tilstræber et godt og stabilt langsigtet afkast. Der investeres i realkreditobligationer med lav kuponrente og tilsvarende erhvervsobligationer. Godt 75 % af midlerne er placeret i realkreditobligationer, og den gennemsnitlige effektive rente er nu ca. 4,2 % årligt. Her ligger en gevinstmulighed, hvis rentespændet til statsobligationer, som ventet af os i den kommende tid, indsnævres, nævner Lars Eriksen. Dette kunne finde sted i takt med, at finanskrisen indkapsles. 1. Lån & Spar Mix Invest Otium 2016 Pension -2,51 1,19 3,17 2,88 0, Nordea Invest Special Corporate Bonds -5,23-1,82 1,54 3,21 0, SEBinvest Investeringspleje Kort -6,51-0,95 3,56 4,94 1,19-21 Dårligste afdeling -46,47-16,54-6,97 18,91 1, Ulrik Dalls kommentarer: Denne gruppe indeholder 38 afdelinger. Det er internationale erhvervsobligationer og obligationer fra de såkaldte højrentelande, dvs. økonomisk ustabile lande som Brasilien, Rusland, Tyrkiet etc. Risikogruppen indeholder også de såkaldte blandede afdelinger, dvs. investeringsforeninger, der både kan investere i aktier og obligationer. Det er en broget gruppe, hvilket ses i den store forskel mellem resultaterne på førstepladserne og sidstepladserne. Generelt er det de blandede afdelinger, der ligger bedst. Det er lidt overraskende, idet de jo har mulighed for aktieinvesteringer, der, det sidste år, ikke har været så lukrative. Vinderen, Lån & Spar Mix Invest Otium 2016, er en af de mindste afdelinger og formuen på 16 millioner kroner ultimo 2008, nærmer sig faktisk lovens mindstegrænse på 10 millioner kroner. Afdelingen er en såkaldt Funds of Funds afdeling, der investerer i andre investeringsforeningsafdelinger.... fortsættes næste side APRIL 2009 AKTIONÆREN 13

4 Normalt er dette ikke attraktivt for investorerne, idet de påføres dobbelte omkostninger gennem de to lag investeringsforeningsafdelinger. I dette tilfælde har en kombination af gode afkast, den laveste standardafvigelse (mest stabile kurser) og lave direkte omkostninger givet guldmedaljen. Sølvmedaljen går til Nordea Invest for en afdeling med erhvervsobligationer, medens bronzemedaljen igen går til en blandet afdeling. Samlet kan det siges, at de tre vindere hører til de stille afdelinger, der ikke markedsføres så kraftigt. Nordea Invest Special Corporate Bonds er således en af de få afdelinger, der ikke er børsnoteret. De dårligt placerede afdelinger findes især blandt erhvervsobligationsafdelinger. Her har udfordringen været, at kurserne for erhvervsobligationer, udstedt af virksomheder med en ikke alt for god kreditvurdering (rating), faldt meget voldsomt, især i oktober Dette skete på baggrund af en frygt for, at sådanne virksomheder enten ikke kunne forlænge deres banklån eller ligefrem ville have vanskeligt ved at forrente og afdrage deres gæld. Preben Iversen, adm. direktør, Lån & Spar MixInvest Den vindende Lån & Spar MixInvest Otium 2016 er en lille investeringsforening, der hører til i gruppen Blandede investeringsforeninger, dvs. investeringsforeninger, der kan investere i såvel aktier som obligationer. Direktør Preben Iversen fremhæver, at tidshorisonten er meget vigtig for Lån & Spar MixInvest. I den vindende afdeling, er det år 2016, der er målet, medens en anden afdeling har målår Dette mål bestemmer risikovilligheden, siger Preben Iversen. Formuen er nu delt med ca. 50% aktier og 50% obligationer. Tidligere i 2008 var obligationsandelen højere, idet målåret på det tidspunkt var 2008, forklarer direktør Preben Iversen. Han tilskriver det relativt gode afkast i et vanskeligt år en høj obligationsandel og en aktieandel, der overvejende har bestået af stabile, defensive aktier. Han fremhæver endvidere, at Lån & Spar MixInvest er meget bevidst om at holde sine egne omkostninger meget lavt, da man jo betaler omkostninger til andre investeringsforeninger. Til gengæld sparer man en selvstændig, dyr analyseafdeling. Preben Iversen venter, at foreningens formue vil vokse støt i og med, at kunderne bliver bekendt med det nye tidsmæssige mål for investeringerne, altså tidshorisonten til år De gode resultater i 2008 ventes også at bidrage hertil. 1. ValueInvest Danmark, Japan 3,46-4,98 4,91 10,92 2, ValueInvest Danmark, Global -21,90-5,23 3,62 10,30 2, ValueInvest Danmark, Blue Chio -21,94-5,38 2,50 10,17 2,46-87 Dårligste afdeling -47,33-15,52-5,61 21,27 2, Ulrik Dalls kommentarer: Aktier med lav risiko er en stor gruppe på i alt 68 afdelinger. Det er afdelinger, der investerer i aktier fra USA, Japan og generelt internationalt (de såkaldte globale aktier). Også aktier inden for sundhedssektoren er med her. Den mest populære gruppe, målt både ved antal afdelinger og investeret beløb, findes her: Globale aktier. ValueInvest Danmark indtager alle tre medaljepladser. Guldmedaljevinderen (Japan-afdelingen) er endda den eneste aktieafdeling, der har opnået et positivt afkast i De flotte resultater er især opnået gennem en stabil kursudvikling, der viser sig som de mindste standardafvigelser i kategorien. Hertil kommer gode afkast, dog hører omkostningsprocenten til i den høje ende af kategorien. For afdelingerne med de dårlige placeringer, er det især dårlige afkast, der trækker ned i scoringen. 14 AKTIONÆREN APRIL 2009

5 Vinderteamet fra ValueInvest Danmark Claus Juul - Dennis Kostyvkovich - Klaus Petersen - Jens Hansen ValueInvest Danmark ValueInvest Danmark er en mindre investeringsforening. Porteføljemanager Klaus Petersen lægger megen vægt på, at investeringsprocessen foregår gennem solidt holdarbejde. De er nu fire porteføljeforvaltere, og Klaus Petersen forklarer, at investeringsprocessen foretages efter samme metode i alle afdelinger. Ved hjælp af nogle screeningsværktøjer, får man identificeret interessante selskaber, hvorefter man så selv analyserer regnskaberne. Der anvendes således ikke eksterne analyser fra investeringsbanker. Denne metode har været anvendt siden etableringen for godt 10 år siden. Der investeres mest i store selskaber, idet ValueInvest skal kunne sælge sine aktier igen, uden at påvirke markedet. Dette kan være vanskeligt i small cap-selskaber, siger Klaus Petersen. Han nævner ikke uden stolthed, at det altså fortsat er muligt at finde gode, undervurderede aktier, også blandt de store, likvide aktier. Selv i den gruppe er der altid gode selskaber, som bliver lidt glemt. Dem samler vi op % af investeringerne er i stabile og solide selskaber, hvis varer forbrugerne løbende efterspørger. Det er selskaber som Nestlé, Heinz, Henkel og Pfizer. I de globale afdelinger er der højst investeret i aktier (færre i Japan-afdelingen), fordi det er vigtigt at kunne følge hver aktie tæt. Vi vil helst ikke tabe penge for investorerne, siger Klaus Petersen. 1. BankInvest Fritid & Underholdning -27,46-6,09 5,95 12,50 2, Danske Invest Select Aktier Højt udbytte.-38,09-7,67 4,17 13,87 1, Danske Invest Select Danske Small Cap -47,27-9,24 10,12 19,62 2, Dårligste afdeling -69,33-29,55-8,71 23,52 1, Ulrik Dalls kommentarer: Denne gruppe omfatter i alt 88 afdelinger, altså den største af vore kategorier. Det er danske, nordiske, europæiske, fjernøstlige samt brancheaktier inklusiv den efterhånden lille gruppe af IT-aktieafdelinger. Vinderen er en sådan brancheaktieafdeling. BankInvest Fritid og Underholdning vinder guldmedaljen ved en stabil kursudvikling, dvs. lavere standardafvigelse end de fleste konkurrenter. Omkostningsprocenten er i den høje ende i kategorien, mens afkastene er næstbedst. Investeringsområdet anses for forholdsvist ufølsomt over for konjunkturudviklingen. Det er aktier inden for bryggerier, fødevarer, tobak og detailhandel. Det er igen en smal afdeling, idet formuen er relativt lille, sammenlignet med andre aktieafdelinger. Danske Invest erobrer anden- og tredjepladserne med afdelinger inden for europæiske aktier og mindre danske selskaber. For alle tre medaljevindere gælder det, at der er negative afkast på såvel ét års sigt som tre års sigt. Det ser værre ud for de afdelinger, der har klaret sig dårligere. Her er der negative afkast også efter fem år. Det er gruppen af hårdt ramte brancher, der ligger i bunden: IT aktier og finansaktier. APRIL 2009 AKTIONÆREN 15

6 Per Christoffersen, porteføljemanager, BankInvest Afdelingen er en mindre afdeling i BankInvest og porteføljemanager Per Christoffersen nævner, at afdelingens navn foreslås ændret på den kommende generalforsamling til BankInvest Globalt Forbrug, hvilket er et mere dækkende navn for investeringerne i globale forbrugsaktier. Beholdningen består af kun aktier inden for forbrugsvarer. Det er brancher som fødevarer, drikkevarer, tobak og personlig pleje. Det er navne som WalMart Stores, Carlsberg, Philip Morris (Marlboro), Nestlé og McDonald s, altså selskaber med meget stærke varemærker. Det er produkter, som forbrugerne ikke lige sparer på. Han nævner kosmetik, hvor kvindelige forbrugere er meget loyale mod bestemte varemærker. Tidligere indgik bilaktier også, men de er for længst solgt. 60% af aktierne er i øjeblikket i gruppen af stabile aktier, 33 % i gruppen af mere konjunkturfølsomme aktier, og så har man en post på 4% i Telekom Austria, som man vurderer ligner en aktie inden for stabilt forbrug. Geografisk er man undervægtet i USA, og har 35% af midlerne placeret der. Der er netop mange amerikanske selskaber inden for forbrugsgoder med meget stærke varemærker, og de sælger på globale markeder med vækst, herunder i emerging markets, hvor der, trods finanskrisen, fortsat er økonomisk vækst. Ca. 50% er investeret i europæiske aktier. Per Christoffersen ser gode langsigtede muligheder for denne afdeling, idet selskaberne i afdelingen har stærke positioner på markederne, og mange er innovative inden for både produktudvikling og markedsudvikling. 1. Sydinvest Latinamerika -45,76-1,04 15,86 26,59 2, Jyske Invest Latinamerikanske aktier -44,84-2,52 14,57 26,33 2, Danske Invest Select Global Emerging Markets -39,20-4,02 10,04 20,41 1,54-99 Dårligste afdeling -74,01-25,72-1,45 32,20 2, Ulrik Dalls kommentarer: Gruppen af højrisikoaktier er forholdsvis lille med kun 19 afdelinger. Der investeres i vækstområder som Latin-amerika, Østeuropa og andre vækstlande (emerging markets), f.eks. Indien og Kina. Gruppen er præget af store kursudsving, og standardafvigelsen er typisk det dobbelte af den forrige gruppe, aktier med mellemrisiko. De eksotiske markeder medfører også højere omkostninger. Hertil kommer så, at det sidste år har været endog meget dårligt for denne gruppe. Vinderen, Sydinvest Latinamerika, har kun tabt knap 46 % af sin værdi. Vinderen får sin plads på Niels Skovvart, Fondschef, Sydinvest vindertaburetten gennem fornemme resultater i de forrige år, og et i denne gruppe tåleligt resultat for Sydinvest Latinamerika var også vinder i denne kategori sidste år. I år tilfalder både førstepladsen og andenpladsen afdelinger, der investerer i latinamerikanske aktier. Det er især aktieafdelinger med østeuropæiske aktier, herunder russiske aktier, der kan findes i bunden af gruppen. Her er der negativt afkast selv efter fem år, store kursudsving og høje omkostninger. En giftig blanding for investorerne. Sydinvest Latinamerika har placeret ca. 60% af midlerne i Brasilien og 30% i Mexico. Fondschef Niels Skovvart forklarer vinderplaceringen med, at Sydinvest nok i højere grad, end andre investeringsforeninger med latinamerikanske aktier, har turdet afvige fra sammensætningen i de aktieindeks, man måler sig imod. Der har været fokus på aktier inden for råvarer, herunder guldminer, nævner han har været et vanskeligt år, men han er fortrøstningsfuld for afdelingens resultater i de kommende år: Når der kan spores tegn på, at konjunkturerne vender opad igen, kan man forvente kraftige stigninger i priserne på mange af de råvarer, Latinamerika er så rig på. Et økonomisk opsving kan derfor forventes at nå Latinamerika og de latinamerikanske aktier meget tidligt. Han understreger, at Brasilien og andre latinamerikanske lande, på mange måder, er godt rustet til at bekæmpe krisen: Der er fortsat en høj rente i disse lande, så her kan myndighederne aktivt bruge rentevåbnet til at mindske krisens omfang. Det er jo noget sværere i lande som USA og Schweiz. Note: Det skal understreges, at historiske præstationer ikke er nogen garanti for det fremtidige afkast. Endvidere påtager hverken forfatteren eller Dansk Aktionærforening sig noget ansvar for tab opstået som følge af investeringsbeslutninger med baggrund i denne analyse. 16 AKTIONÆREN APRIL 2009

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af Data er indsamlet i perioden 14. august til 14. september 2009 Danske Bank Jyske Bank Lån og Spar Bank Middelfart Sparekasse Nordea

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011 Guide til Nordea Invest Oktober 2011 En nem måde at investere på Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Det vil sige, at rundt regnet hver 7. dansker sparer op via investeringsforening. Næsten

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Kapitel 4 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A B 11080 1 ABN AMRO Invest Danmark

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen København, den 27. april 2010 Analyse af danske obligationsfondes afkast og performance: Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen Der er lavet talrige analyser af aktiefondenes afkast i forhold

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010 Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 2010 blev et godt år for de danske investeringsforeninger og deres 820.000 private investorer. De bedste afdelinger gav afkast på over 40 pct. til investorerne.

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Overblik over afkast, omkostninger og risiko

Overblik over afkast, omkostninger og risiko Kategori: Aktier Danmark Overblik over afkast, omkostninger og risiko Date 31.05.2014 Navn 1Investeringsforeninger Realisationsbeskattet BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier Aktiv 52,94 21,40 24,63

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Provisionsaftaler med investeringsforeninger

Provisionsaftaler med investeringsforeninger Provisionsaftaler med investeringsforeninger Ringkjøbing Landbobank samarbejder med forskellige investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser, og modtager i den forbindelse provisioner

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name

ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name DK0016268766 Alfred Berg Invest Emerging Markets Obli ABIEMO DK0010248764 Alfred Berg Invest Global Minimum Varian ABIGLMV DK0016108640 Alfred Berg Invest

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt?

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? København, den 9. januar 2012 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? De fleste private investorer har overladt forvaltningen

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Kapitel 4. Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling

Kapitel 4. Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Kapitel 4 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A B C D 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Active Revolution eller Varm Luft? Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA, Morningstar Denmark Kilde: Morningstar Direct, alle kalenderår opgjort ultimo

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere