Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012"

Transkript

1 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012

2 Nordea Invest en god investering Flere end danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser. Man bliver medlem af foreningen ved at købe en andel også kaldet et investeringsbevis. Når omkostningerne til handel med værdipapirer og administration er betalt, er det kun medlemmerne, der får del i det overskud, som foreningens investeringer giver i form af kursstigninger og udbytter. Investering via en forening giver en række fordele, som kan være svære at opnå, når man selv investerer direkte i aktier og obligationer. Professionel og aktiv pleje af dine investeringer Nordeas porteføljeforvaltere overvåger og plejer dagligt hver eneste investeringsforeningsprodukt i Nordea Invest. De analyserer løbende de mange virksomheder og markedernes udvikling og er vant til at reagere hurtigt, når der skal købes og sælges. Adgang til verdens kapitalmarkeder Som privatperson kan det være lidt af en udfordring at investere i områder som fx Fjernøsten og Latinamerika. Analyser og regnskaber fra interessante virksomheder er svære at få fat i. På grund af stordriftsfordelene i en investeringsforening har den almindelige private investor nem adgang til disse spændende investeringsmuligheder. Risikospredning fra første bevis Et grundlæggende investeringsråd er at sprede sine investeringer over mange lande, brancher og virksomheder. Det er ganske enkelt et lovmæssigt krav i en investeringsforening, at investeringerne spredes over mange forskellige værdipapirer, så allerede fra første bevis er du sikker på risikospredning.

3 Formålet med en investeringsforenings arbejde er at sikre attraktive produkter til investorerne målt på afkast, risiko, information, omkostninger, rådgivning m.v. Nordea Invest er blandt landets største og bedste investeringsforeninger. Vi har flere år i træk modtaget priser, blandt andet fra det uafhængige analyseinstitut Morningstar og Dansk Aktionærforening. Vi har over 40 forskellige produkter at vælge imellem. Som investor og medlem i Nordea Invest har du derfor rig mulighed for at vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer dig bedst. Læs eventuelt mere om investering i en forening på InvesteringsForeningsRådets hjemmeside: Investering i forening

4 Byggesten til din investering Det er sjældent et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. Hvad er aktier? En aktie er en ejerandel af en virksomhed, og prisen for denne andel er udtrykt i aktiekursen. Aktiekurser svinger fra dag til dag, når de forskellige aktier bliver handlet på børser rundtom i verden. De stiger og falder, afhængigt af hvordan de enkelte virksomheder klarer sig, hvordan brancher udvikler sig, og hvordan stemningen er på de givne markeder. Erfaringen viser dog, at selv om aktiekurser svinger en del, stiger de generelt over tid. Derfor er sandsynligheden for et positivt afkast for aktier størst, hvis man har en længere investeringshorisont. Hvad er obligationer? En obligation er et gældsbrev. Når du køber en obligation, låner du obligationsudstederen penge. Lånet bliver derefter betalt tilbage som renter, udtrækninger eller som samlet tilbagebetaling. Der er mange typer at vælge imellem. Lige fra de traditionelle realkreditobligationer og statsobligationer til de mere eksotiske obligationer både i Danmark og udlandet. De senere år er virksomhedsobligationer blevet meget populære. En virksomhed kan udstede obligationer som et alternativ til at udstede aktier. Køber man en virksomhedsobligation yder man samtidig et lån til virksomheden. Køber man derimod en aktie, bliver man medejer. Går en virksomhed fallit, er det aktionærerne, som står bagerst i køen. De, der har lånt penge til virksomheden, har en højere prioritet, og på den måde er der større sikkerhed for obligationsejeren end for aktionæren. Det anses generelt som mere sikkert at investere i obligationer end i aktier. Andelen af aktier og obligationer i din portefølje afhænger af din risikovillighed og investeringshorisont.

5 Aktier, obligationer eller indlånskonto? Historien viser, at det på lang sigt bedre har kunnet betale sig at investere bredt i aktier og obligationer end at sætte sin opsparing ind på en almindelig indlånskonto. Grafen viser udviklingen på en investering på 100 kr. fra 1996 til og med december Kontant Obligationer Aktier 1996 = Så meget er 100 kr. blevet til Kontant = Udvikling i de danske forbrugerpriser (Kilde: Danmarks Statistik) Obligationer = Danske statsobligationer med lang løbetid Aktier = Det samlede indeks over alle danske aktier noteret på Københavns Fondsbørs Husk, et historisk afkast er ingen garanti for et fremtidigt afkast. Aktier eller obligationer?

6 Investering handler om balance Når det gælder aktier, kan der være store udsving i kursen, mens kursen på obligationer typisk er langt mere stabil. En fornuftig løsning er som regel at vælge en kombination af investeringer i henholdsvis aktier og obligationer. Hvilken løsning der passer bedst til dit behov, afhænger først og fremmest af to ting: Hvilken risiko vil du påtage dig? Det vil sige, hvor store udsving i den investerede formue du er parat til at opleve. Hvor lang er din investeringshorisont? Det vil sige, hvornår du ønsker at gøre brug af din opsparing eller pension. En af tommelfingerreglerne er, at jo større kursudsving, du kan acceptere, og jo længere din investeringshorisont er, desto større andel bør aktier udgøre af dine samlede investeringer. Sammen med din rådgiver kan du vurdere, hvilke kombinationsmuligheder der passer dig bedst. Den almindelige økonomiske udvikling i samfundet kan få betydning for den kombination, du har valgt. Hvis aktiernes kurs falder mere end obligationernes, bør du, i samråd med din rådgiver, sælge ud af obligationerne og opkøbe aktier for at holde balancen. En anden tommelfingerregel er, at denne gennemgang og eventuelle rebalancering af dine investeringer bør finde sted minimum én gang årligt.

7 Figuren viser, inden for hvilke grænser en investering på kr. med 90 pct. sandsynlighed vil udvikle sig efter 6 år. Både risiko og afkast afhænger af, hvilken blanding af aktier og obligationer, man vælger. (Nordeas anbefaling pr ). Afkast og risiko for porteføljer med 6 års investeringshorisont Startformue kr. Obligationer Aktier Høj risiko kr Muligt afkast med 90 pct. sandsynlighed 70% 30% kr Lav risiko kr % 50% Middel risiko kr % 65% Forventet formue Lav Middel Høj Risikoklasse kr Max tab er beregnet med 95 pct. sandsynlighed kr Det handler om balance

8 Find de investeringer, der passer til dig I Investeringsforeningen Nordea Invest har vi mere end 40 produkter (ofte kaldet afdelinger). Hvert produkt alene spreder sin risiko ud på op til 400 forskellige værdipapirer (aktier og/eller obligationer), og kombineres de yderligere med andre produkter, opnås en god risikospredning. Hvor meget og i hvilke produkter du investerer, er noget, du fastlægger i samråd med din investeringsrådgiver afhængigt af dit eget temperament og ønske til involveringsgrad i dine investeringer. Du gør det selv Du ønsker selv at sammensætte dine investeringer. Du kombinerer måske dine enkeltaktier med investeringsforeningsprodukter og har tid og lyst til selv at følge med i markederne. Vi gør det for dig Du har andet at bruge din tid på og interesserer dig måske ikke særligt for investering. Du er dog interesseret i et godt afkast på din opsparing og er ganske tryg ved, at eksperterne ordner det hele for dig. Investeringsforeningen Nordea Invest tilbyder produkterne Basis 1, 2 eller 3, der på forhånd indeholder en fornuftig løbende balance mellem aktier og obligationer. Vi gør det sammen Du er ikke ekspert, men vil gerne være med til at bestemme din overordnede strategi, når du udvælger dine investeringer. Du synes også, det er spændende at følge lidt med i markederne og fx deltage i investormøder. I samråd med din rådgiver gennemgår du årligt eller efter behov din investeringsprofil, og din rådgiver kommer med anbefalinger til køb, salg og rebalancering. På næste side kan du se eksempler på 4 investeringsforeningsprodukter med forskellige investeringsuniverser. De er udvalgt af Nordea Strategic Investment and Advice som værende i fokus pr. 31. januar Inden du selv investerer, anbefaler vi, du taler med din rådgiver. Det er ofte meget individuelt, hvad der er bedst for dig og din økonomi.

9 Produkter i fokus Nordea Invest Fjernøsten Nordea Invest Fjernøsten investerer bredt i aktier fra Asien ekslusive Japan og Oceanien, dvs. Australien og New Zealand. Regionen er præget af solide offentlige balancer, sunde banker og en i Asien hastigt voksende middelklasse. Tilsammen vil det sikre en fortsat høj vækst i forhold til andre regioner, en vækst drevet af indenlandsk efterspørgsel, som vil blive yderligere positivt påvirket af en forventet gradvis lempelse af de aktuelle pengepolitiske stramninger. Samtidig er prisfastsættelsen på aktiemarkederne forbedret. Nordea Invest USA Nordea Invest USA investerer i amerikanske aktier. De seneste nøgletal tyder ikke på, at USA er på vej i recession. Jobmarkedet er i langsom bedring, profitterne i top og lagrene lavere end ventet. Indtjeningsestimaterne for 2012 er blevet sænket markant og med den seneste positive udvikling i de ledende indikatorer har de amerikanske virksomheder bedre muligheder for at leve op til forventningerne, end tilfældet er for de Japanske og Europæiske virksomheder. Samtidig viser ejendomsmarkedet bedre takter, og flere indikatorer peger på, at priserne er ved at nå bunden. Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder investerer i erhvervsobligationer og obligationer fra emerging markets lande. 75 pct. af væksten i verdensøkonomien stammer i disse år fra emerging markets. Selvom væksten i de store emerging markets lande svækkes vil de fortsat se pænt positiv vækst pga. solide statsfinanser og stigende realindkomster. For erhvervsobligationer er de fundamentale forhold stadig meget solide, og virksomhedernes renteudgifter i forhold til indtjening ligger på et meget lavt niveau. De stærke balancer vil få rentespændet til at indsnævres og erhvervssobligationer til at klare sig bedre end statsobligationer. Nordea Invest Østeuropa Nordea Invest Østeuropa investerer fortrinsvist i østeuropæiske aktier. Østeuropa afgrænses mod vest af det oprindelige EU og mod øst af Uralbjergene. Østeuropa nyder godt af væksten i de øvrige emerging markets lande, hvor der fortsat er stor efterspørgsel efter bl.a. energi. Især de russiske aktier, som udgør langt størstedelen af afdelingens investeringer, har klaret sig godt på det seneste, og med en rabat på pct. i forhold til globale aktier, er prisfastsættelsen forsat meget attraktiv. Hvilke investeringer passer til dig?

10 Investering med ansvar Nordea Invest har sammen med Nordea Wealth Management (Team Responsible Investment & Governance) udarbejdet en politik for samfundsansvarlige investeringer (SRI). Nordea Invest har ligesom Nordeas investeringsforeninger i de øvrige nordiske lande i 2007 underskrevet FN s Principper for ansvarlige investeringer (UNPRI, United Nations Principles for Responsible Investment). Dette indebærer, at Nordea inddrager FN s Global Compact i sine investeringsanalyser og beslutningsprocesser. Global Compact er et internationalt regelsæt for samfundsansvarlige investeringer. Screening og aktivt ejerskab For at sikre at SRIpolitikken overholdes i de selskaber, som Nordea Invest investerer i, er der opstillet en systematisk proces, hvor selskaberne bliver screenet, og der bliver lagt pres på dem, som ikke måtte leve op til kravene. Screeningsprocessen er udliciteret til det svenske rådgivningsfirma Ethix. Det gennemgår Nordea Invests investeringer to gange om året for at konstatere, om der er selskaber, som overtræder normerne. På baggrund af screeningen leverer Ethix en liste over anbefalinger, som Nordeas egen SRIkomite gennemgår og træffer sine beslutninger på baggrund af. Nordea Invest har en aftale med britiske Hermes, som er pioner inden for aktivt ejerskab. På vegne af Nordea Invest indgår Hermes i en dialog med de selskaber, som Ethix måtte identificere, og søger at få dem til at ændre holdning og adfærd. Derudover har Nordea eget team for ansvarlige investeringer, som er i dialog med en række internationale selskaber. Nordea Invest tror på, at aktivt ejerskab er den bedste måde at påvirke selskaberne og den bedste måde at sikre medlemmernes afkast. Er det imidlertid ikke muligt gennem aktivt ejerskab at få et selskab til at ændre adfærd, sælger Nordea Invest sine aktier og vil i fremtiden afholde sig fra at investere i selskabet. Hvis du vil læse blogs og se film fra de lande og virksomheder teamet for ansvarlige investeringer har besøgt, kan du følge med på nordeainvest.dk/ansvarligeinvesteringer Åbn og se alle produkter i Investeringsforeningen Nordea Invest

11 Investeringer med ansvar

12 Produkter i Investeringsforeningen Nordea Invest Aktieafdelinger Investerer i aktier. Det er værdipapirer, der repræsenterer en ejerandel i en virksomhed. Typisk svinger kursen på aktier mere end obligationer, men giver typisk også et højere afkast på langt sigt. *Afkast fra årets start til den 31. dec. 2011, målt på indre værdi. Aktier Aktieafdelinger * Værdiudvikling fra afdelings start pct. p.a. Starttidspunkt Aktier 43,3% 33,7% 20,9% 8,2% 1,7% Jan Aktier II 42,3% 33,2% 20,2% 7,8% 4,3% Jan Danmark 47,2% 45,2% 30,6% 20,0% 8,5% Feb Danske aktier 49,3% 45,9% 31,2% 20,3% 2,2% Nov Emerging Markets 52,3% 68,1% 27,8% 16,2% 10,9% Nov Europa 42,8% 30,1% 8,2% 15,8% 5,2% Sep Europa Small Cap 50,9% 49,7% 38,6% 12,7% 5,5% Mar Fjernøsten 50,9% 68,8% 24,5% 14,5% 2,0% Dec Global Teknologi** 45,0% 64,4% 23,1% 1,3% 0,5% Nov Global Value 35,7% 34,1% 11,5% 5,7% 3,6% Nov Global Vækst 42,3% 29,3% 15,0% 17,8% 4,3% Okt HealthCare 15,5% 13,5% 13,5% 11,2% 2,8% Okt Indien 5,7% 30,7% 36,9% 5,9% Okt Japan 27,1% 4,1% 24,9% 9,0% 1,8% Sep Kina 38,7% 51,1% 20,4% 17,9% 2,4% Maj 2008 Klima og Miljø 4,5% 2,9% 13,6% 3,4% Nov Latinamerika 46,5% 93,0% 26,1% 17,0% 2,0% Dec Norden 48,5% 47,6% 34,5% 20,1% 5,0% Dec Nordic Small Cap 44,2% 70,2% 33,3% 12,9% 9,6% Nov Stabile Aktier 23,0% 18,7% 12,1% 8,9% 1,3% Nov Stabile Aktier Akkumulerende 22,9% 18,7% 4,9% 6,4% 0,1% Dec USA 33,8% 18,6% 20,6% 5,0% 6,4% Sep Verden 39,6% 29,2% 16,5% 4,8% 6,3% Sep Østeuropa 65,9% 89,6% 23,8% 23,8% 10,5% Apr ** Tidligere Nordea Invest IT

13 Obligationsafdelinger Investerer i obligationer. Det er værdipapirer, der forpligter udstederen til at betale en fast rente til obligationsejeren én eller flere gange om året. Typisk svinger kursen på obligationer mindre end aktier, men giver typisk også lavere afkast. Balancerede afdelinger Investerer både i aktier og obligationer. Fordelen er, at investorerne i en og samme afdeling får kombineret fordelene ved de to typer værdipapirer. Derved opnår de en bred risikospredning. *Afkast fra årets start til den 31. dec. 2011, målt på indre værdi. Værdiudvikling fra Obligationsafdelinger * afdelings start pct. p.a. Starttidspunkt Fonde 8,6% 6,4% 6,5% 9,6% 9,7% Okt Globale obligationer 7,8% 8,1% 4,6% 6,6% 4,9% Maj 1991 HøjrenteLande 14,4% 30,4% 11,9% 6,5% 7,7% Nov Indeksobligationer 6,3% 6,8% 5,4% 10,3% 5,1% Nov Kapitalsikring 6,0% 2,4% 4,2% 1,4% 0,5% Mar Korte obligationer 0,8% 8,9% 4,3% 3,9% 3,6% Nov Korte obligationer Privat 5,6% 5,6% 3,9% 3,5% 4,5% Sep Korte obligationer 2*** 4,5% 4,5% Jan Lange obligationer 0,0% 9,2% 5,6% Maj 2010 Lange obligationer Privat 5,4% 6,4% 7,7% 7,7% 5,6% Jun Mellemlange obligationer 6,4% 7,5% 5,3% 6,3% 7,2% Jan Mellemlange obligationer Privat 5,4% 5,8% 5,7% 5,8% 6,8% Sep Verdens Obligationsmarkeder**** 0,3% 0,3% Dec Virksomhedsobligationer 0,1% 12,6% 4,2% 3,1% 3,9% Feb Virksomhedsobligationer Højrente 19,3% 46,2% 15,8% 2,3% 5,9% Okt *** Afdelingen startede den 24. januar **** Afdelingen startede den 12. december 2011 *Afkast fra årets start til den 31. dec. 2011, målt på indre værdi. A O Balancerede Balancerede afdelinger * Værdiudvikling fra afdelings start pct. p.a. Starttidspunkt Basis 1***** 6,9% 14,6% 8,6% 1,3 % 3,7% Maj 2002 Basis 2***** 16,9% 20,2% 11,0% 1,5% 2,7% Maj 2002 Basis 3***** 26,4% 25,1% 13,3% 3,1% 1,3% Maj 2002 Stabil Balanceret 10,7% 18,0% 3,0% 5,2% 3,8% Nov ***** Tidligere Nordea Invest Stratega

14 Investorinformation fra din investeringsforening Som investor og medlem i en investeringsforening er du sikret spændende og relevant information. Mindst én gang om året indkaldes alle navnenoterede medlemmer til generalforsamling. Generalforsamlingen er den øverst besluttende myndighed i investeringsforeningen. Magasinet kan du naturligvis også læse på nordeainvest.dk eller du kan downloade en gratis app til din ipad. Mød Magasinet på Facebook (Nordea Invest), og se film og ekstra billeder fra vores mange reportager. Vores hjemmeside nordeainvest.dk indeholder information, du har brug for at vide som medlem. På hjemmesiden finder du endvidere en komplet oversigt over, hvor meget de enkelte investeringsprodukter i Nordea Invest har givet i udbytte, og de daglige opdateringer i indre værdi, købs og salgskurs, dagens ændring og den officielle kurs kan følges tæt. Investeringsforeningen Nordea Invest producerer et af de mest anerkendte og læste blade i branchen ifølge analysebureauet Tranberg. Som navnenoteret investor modtager du fire gange årligt vores magasin i postkassen. Magasinet indeholder artikler og baggrundsstof om det samfund, vi lever i altid med en kobling til, hvad det betyder for vores investeringer. Dette materiale er udarbejdet i samarbejde mellem Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Invest Fund Management A/S og udgivet af Nordea Invest Fund Management A/S. Materialet er udelukkende udbudt som en service og en generel informationskilde til personlig orientering for læseren. Udgiveren tilstræber, at indholdet er korrekt, komplet og ajourført, men garanterer ikke, at indholdet er nøjagtigt og fuldstændigt og påtager sig ikke noget ansvar herfor. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter bedste skøn. Udgiveren er ikke ansvarlig for beslutninger og dispositioner, der foretages på grundlag af oplysningerne i materialet. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig og anden professionel rådgivning, som bør indhentes, før der tages beslutninger og dispositioner. Læseren gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, herunder tab af hele det investerede beløb, ligesom historiske afkast ikke garanterer fremtidige afkast. Alle rettigheder til dette materiale tilhører udgiveren, og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående tilladelse. Nordea Invest Fund Management A/S Nyropsgade 17, st København V Telefon Fax

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord................................................................

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2015... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3

INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Side 0 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i 2014... 3 Foreningens ledelsesberetning // Generelt og fælles for afdelingerne... 4 Foreningens ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Årsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Kort om strukturen i årsrapporten Gudme Raaschous årsrapport er opbygget med en række generelle afsnit og afsnit om de enkelte afdelinger. I de generelle

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

FORENINGSOPLYSNINGER. Side 2

FORENINGSOPLYSNINGER. Side 2 FORENINGSOPLYSNINGER Investeringsforeningen Absalon Invest blev stiftet den 14. november 1994. Foreningen hed indtil 1. oktober 2013 Alfred Berg Invest. Ultimo 2013 omfattede foreningen 13 afdelinger:

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Årsrapport 2009. Investeringsforeningen Danske Invest Select Årsrapport 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Select Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 15 16 15 82 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk

Læs mere