Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012"

Transkript

1 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012

2 Nordea Invest en god investering Flere end danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser. Man bliver medlem af foreningen ved at købe en andel også kaldet et investeringsbevis. Når omkostningerne til handel med værdipapirer og administration er betalt, er det kun medlemmerne, der får del i det overskud, som foreningens investeringer giver i form af kursstigninger og udbytter. Investering via en forening giver en række fordele, som kan være svære at opnå, når man selv investerer direkte i aktier og obligationer. Professionel og aktiv pleje af dine investeringer Nordeas porteføljeforvaltere overvåger og plejer dagligt hver eneste investeringsforeningsprodukt i Nordea Invest. De analyserer løbende de mange virksomheder og markedernes udvikling og er vant til at reagere hurtigt, når der skal købes og sælges. Adgang til verdens kapitalmarkeder Som privatperson kan det være lidt af en udfordring at investere i områder som fx Fjernøsten og Latinamerika. Analyser og regnskaber fra interessante virksomheder er svære at få fat i. På grund af stordriftsfordelene i en investeringsforening har den almindelige private investor nem adgang til disse spændende investeringsmuligheder. Risikospredning fra første bevis Et grundlæggende investeringsråd er at sprede sine investeringer over mange lande, brancher og virksomheder. Det er ganske enkelt et lovmæssigt krav i en investeringsforening, at investeringerne spredes over mange forskellige værdipapirer, så allerede fra første bevis er du sikker på risikospredning.

3 Formålet med en investeringsforenings arbejde er at sikre attraktive produkter til investorerne målt på afkast, risiko, information, omkostninger, rådgivning m.v. Nordea Invest er blandt landets største og bedste investeringsforeninger. Vi har flere år i træk modtaget priser, blandt andet fra det uafhængige analyseinstitut Morningstar og Dansk Aktionærforening. Vi har over 40 forskellige produkter at vælge imellem. Som investor og medlem i Nordea Invest har du derfor rig mulighed for at vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer dig bedst. Læs eventuelt mere om investering i en forening på InvesteringsForeningsRådets hjemmeside: Investering i forening

4 Byggesten til din investering Det er sjældent et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. Hvad er aktier? En aktie er en ejerandel af en virksomhed, og prisen for denne andel er udtrykt i aktiekursen. Aktiekurser svinger fra dag til dag, når de forskellige aktier bliver handlet på børser rundtom i verden. De stiger og falder, afhængigt af hvordan de enkelte virksomheder klarer sig, hvordan brancher udvikler sig, og hvordan stemningen er på de givne markeder. Erfaringen viser dog, at selv om aktiekurser svinger en del, stiger de generelt over tid. Derfor er sandsynligheden for et positivt afkast for aktier størst, hvis man har en længere investeringshorisont. Hvad er obligationer? En obligation er et gældsbrev. Når du køber en obligation, låner du obligationsudstederen penge. Lånet bliver derefter betalt tilbage som renter, udtrækninger eller som samlet tilbagebetaling. Der er mange typer at vælge imellem. Lige fra de traditionelle realkreditobligationer og statsobligationer til de mere eksotiske obligationer både i Danmark og udlandet. De senere år er virksomhedsobligationer blevet meget populære. En virksomhed kan udstede obligationer som et alternativ til at udstede aktier. Køber man en virksomhedsobligation yder man samtidig et lån til virksomheden. Køber man derimod en aktie, bliver man medejer. Går en virksomhed fallit, er det aktionærerne, som står bagerst i køen. De, der har lånt penge til virksomheden, har en højere prioritet, og på den måde er der større sikkerhed for obligationsejeren end for aktionæren. Det anses generelt som mere sikkert at investere i obligationer end i aktier. Andelen af aktier og obligationer i din portefølje afhænger af din risikovillighed og investeringshorisont.

5 Aktier, obligationer eller indlånskonto? Historien viser, at det på lang sigt bedre har kunnet betale sig at investere bredt i aktier og obligationer end at sætte sin opsparing ind på en almindelig indlånskonto. Grafen viser udviklingen på en investering på 100 kr. fra 1996 til og med december Kontant Obligationer Aktier 1996 = Så meget er 100 kr. blevet til Kontant = Udvikling i de danske forbrugerpriser (Kilde: Danmarks Statistik) Obligationer = Danske statsobligationer med lang løbetid Aktier = Det samlede indeks over alle danske aktier noteret på Københavns Fondsbørs Husk, et historisk afkast er ingen garanti for et fremtidigt afkast. Aktier eller obligationer?

6 Investering handler om balance Når det gælder aktier, kan der være store udsving i kursen, mens kursen på obligationer typisk er langt mere stabil. En fornuftig løsning er som regel at vælge en kombination af investeringer i henholdsvis aktier og obligationer. Hvilken løsning der passer bedst til dit behov, afhænger først og fremmest af to ting: Hvilken risiko vil du påtage dig? Det vil sige, hvor store udsving i den investerede formue du er parat til at opleve. Hvor lang er din investeringshorisont? Det vil sige, hvornår du ønsker at gøre brug af din opsparing eller pension. En af tommelfingerreglerne er, at jo større kursudsving, du kan acceptere, og jo længere din investeringshorisont er, desto større andel bør aktier udgøre af dine samlede investeringer. Sammen med din rådgiver kan du vurdere, hvilke kombinationsmuligheder der passer dig bedst. Den almindelige økonomiske udvikling i samfundet kan få betydning for den kombination, du har valgt. Hvis aktiernes kurs falder mere end obligationernes, bør du, i samråd med din rådgiver, sælge ud af obligationerne og opkøbe aktier for at holde balancen. En anden tommelfingerregel er, at denne gennemgang og eventuelle rebalancering af dine investeringer bør finde sted minimum én gang årligt.

7 Figuren viser, inden for hvilke grænser en investering på kr. med 90 pct. sandsynlighed vil udvikle sig efter 6 år. Både risiko og afkast afhænger af, hvilken blanding af aktier og obligationer, man vælger. (Nordeas anbefaling pr ). Afkast og risiko for porteføljer med 6 års investeringshorisont Startformue kr. Obligationer Aktier Høj risiko kr Muligt afkast med 90 pct. sandsynlighed 70% 30% kr Lav risiko kr % 50% Middel risiko kr % 65% Forventet formue Lav Middel Høj Risikoklasse kr Max tab er beregnet med 95 pct. sandsynlighed kr Det handler om balance

8 Find de investeringer, der passer til dig I Investeringsforeningen Nordea Invest har vi mere end 40 produkter (ofte kaldet afdelinger). Hvert produkt alene spreder sin risiko ud på op til 400 forskellige værdipapirer (aktier og/eller obligationer), og kombineres de yderligere med andre produkter, opnås en god risikospredning. Hvor meget og i hvilke produkter du investerer, er noget, du fastlægger i samråd med din investeringsrådgiver afhængigt af dit eget temperament og ønske til involveringsgrad i dine investeringer. Du gør det selv Du ønsker selv at sammensætte dine investeringer. Du kombinerer måske dine enkeltaktier med investeringsforeningsprodukter og har tid og lyst til selv at følge med i markederne. Vi gør det for dig Du har andet at bruge din tid på og interesserer dig måske ikke særligt for investering. Du er dog interesseret i et godt afkast på din opsparing og er ganske tryg ved, at eksperterne ordner det hele for dig. Investeringsforeningen Nordea Invest tilbyder produkterne Basis 1, 2 eller 3, der på forhånd indeholder en fornuftig løbende balance mellem aktier og obligationer. Vi gør det sammen Du er ikke ekspert, men vil gerne være med til at bestemme din overordnede strategi, når du udvælger dine investeringer. Du synes også, det er spændende at følge lidt med i markederne og fx deltage i investormøder. I samråd med din rådgiver gennemgår du årligt eller efter behov din investeringsprofil, og din rådgiver kommer med anbefalinger til køb, salg og rebalancering. På næste side kan du se eksempler på 4 investeringsforeningsprodukter med forskellige investeringsuniverser. De er udvalgt af Nordea Strategic Investment and Advice som værende i fokus pr. 31. januar Inden du selv investerer, anbefaler vi, du taler med din rådgiver. Det er ofte meget individuelt, hvad der er bedst for dig og din økonomi.

9 Produkter i fokus Nordea Invest Fjernøsten Nordea Invest Fjernøsten investerer bredt i aktier fra Asien ekslusive Japan og Oceanien, dvs. Australien og New Zealand. Regionen er præget af solide offentlige balancer, sunde banker og en i Asien hastigt voksende middelklasse. Tilsammen vil det sikre en fortsat høj vækst i forhold til andre regioner, en vækst drevet af indenlandsk efterspørgsel, som vil blive yderligere positivt påvirket af en forventet gradvis lempelse af de aktuelle pengepolitiske stramninger. Samtidig er prisfastsættelsen på aktiemarkederne forbedret. Nordea Invest USA Nordea Invest USA investerer i amerikanske aktier. De seneste nøgletal tyder ikke på, at USA er på vej i recession. Jobmarkedet er i langsom bedring, profitterne i top og lagrene lavere end ventet. Indtjeningsestimaterne for 2012 er blevet sænket markant og med den seneste positive udvikling i de ledende indikatorer har de amerikanske virksomheder bedre muligheder for at leve op til forventningerne, end tilfældet er for de Japanske og Europæiske virksomheder. Samtidig viser ejendomsmarkedet bedre takter, og flere indikatorer peger på, at priserne er ved at nå bunden. Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder investerer i erhvervsobligationer og obligationer fra emerging markets lande. 75 pct. af væksten i verdensøkonomien stammer i disse år fra emerging markets. Selvom væksten i de store emerging markets lande svækkes vil de fortsat se pænt positiv vækst pga. solide statsfinanser og stigende realindkomster. For erhvervsobligationer er de fundamentale forhold stadig meget solide, og virksomhedernes renteudgifter i forhold til indtjening ligger på et meget lavt niveau. De stærke balancer vil få rentespændet til at indsnævres og erhvervssobligationer til at klare sig bedre end statsobligationer. Nordea Invest Østeuropa Nordea Invest Østeuropa investerer fortrinsvist i østeuropæiske aktier. Østeuropa afgrænses mod vest af det oprindelige EU og mod øst af Uralbjergene. Østeuropa nyder godt af væksten i de øvrige emerging markets lande, hvor der fortsat er stor efterspørgsel efter bl.a. energi. Især de russiske aktier, som udgør langt størstedelen af afdelingens investeringer, har klaret sig godt på det seneste, og med en rabat på pct. i forhold til globale aktier, er prisfastsættelsen forsat meget attraktiv. Hvilke investeringer passer til dig?

10 Investering med ansvar Nordea Invest har sammen med Nordea Wealth Management (Team Responsible Investment & Governance) udarbejdet en politik for samfundsansvarlige investeringer (SRI). Nordea Invest har ligesom Nordeas investeringsforeninger i de øvrige nordiske lande i 2007 underskrevet FN s Principper for ansvarlige investeringer (UNPRI, United Nations Principles for Responsible Investment). Dette indebærer, at Nordea inddrager FN s Global Compact i sine investeringsanalyser og beslutningsprocesser. Global Compact er et internationalt regelsæt for samfundsansvarlige investeringer. Screening og aktivt ejerskab For at sikre at SRIpolitikken overholdes i de selskaber, som Nordea Invest investerer i, er der opstillet en systematisk proces, hvor selskaberne bliver screenet, og der bliver lagt pres på dem, som ikke måtte leve op til kravene. Screeningsprocessen er udliciteret til det svenske rådgivningsfirma Ethix. Det gennemgår Nordea Invests investeringer to gange om året for at konstatere, om der er selskaber, som overtræder normerne. På baggrund af screeningen leverer Ethix en liste over anbefalinger, som Nordeas egen SRIkomite gennemgår og træffer sine beslutninger på baggrund af. Nordea Invest har en aftale med britiske Hermes, som er pioner inden for aktivt ejerskab. På vegne af Nordea Invest indgår Hermes i en dialog med de selskaber, som Ethix måtte identificere, og søger at få dem til at ændre holdning og adfærd. Derudover har Nordea eget team for ansvarlige investeringer, som er i dialog med en række internationale selskaber. Nordea Invest tror på, at aktivt ejerskab er den bedste måde at påvirke selskaberne og den bedste måde at sikre medlemmernes afkast. Er det imidlertid ikke muligt gennem aktivt ejerskab at få et selskab til at ændre adfærd, sælger Nordea Invest sine aktier og vil i fremtiden afholde sig fra at investere i selskabet. Hvis du vil læse blogs og se film fra de lande og virksomheder teamet for ansvarlige investeringer har besøgt, kan du følge med på nordeainvest.dk/ansvarligeinvesteringer Åbn og se alle produkter i Investeringsforeningen Nordea Invest

11 Investeringer med ansvar

12 Produkter i Investeringsforeningen Nordea Invest Aktieafdelinger Investerer i aktier. Det er værdipapirer, der repræsenterer en ejerandel i en virksomhed. Typisk svinger kursen på aktier mere end obligationer, men giver typisk også et højere afkast på langt sigt. *Afkast fra årets start til den 31. dec. 2011, målt på indre værdi. Aktier Aktieafdelinger * Værdiudvikling fra afdelings start pct. p.a. Starttidspunkt Aktier 43,3% 33,7% 20,9% 8,2% 1,7% Jan Aktier II 42,3% 33,2% 20,2% 7,8% 4,3% Jan Danmark 47,2% 45,2% 30,6% 20,0% 8,5% Feb Danske aktier 49,3% 45,9% 31,2% 20,3% 2,2% Nov Emerging Markets 52,3% 68,1% 27,8% 16,2% 10,9% Nov Europa 42,8% 30,1% 8,2% 15,8% 5,2% Sep Europa Small Cap 50,9% 49,7% 38,6% 12,7% 5,5% Mar Fjernøsten 50,9% 68,8% 24,5% 14,5% 2,0% Dec Global Teknologi** 45,0% 64,4% 23,1% 1,3% 0,5% Nov Global Value 35,7% 34,1% 11,5% 5,7% 3,6% Nov Global Vækst 42,3% 29,3% 15,0% 17,8% 4,3% Okt HealthCare 15,5% 13,5% 13,5% 11,2% 2,8% Okt Indien 5,7% 30,7% 36,9% 5,9% Okt Japan 27,1% 4,1% 24,9% 9,0% 1,8% Sep Kina 38,7% 51,1% 20,4% 17,9% 2,4% Maj 2008 Klima og Miljø 4,5% 2,9% 13,6% 3,4% Nov Latinamerika 46,5% 93,0% 26,1% 17,0% 2,0% Dec Norden 48,5% 47,6% 34,5% 20,1% 5,0% Dec Nordic Small Cap 44,2% 70,2% 33,3% 12,9% 9,6% Nov Stabile Aktier 23,0% 18,7% 12,1% 8,9% 1,3% Nov Stabile Aktier Akkumulerende 22,9% 18,7% 4,9% 6,4% 0,1% Dec USA 33,8% 18,6% 20,6% 5,0% 6,4% Sep Verden 39,6% 29,2% 16,5% 4,8% 6,3% Sep Østeuropa 65,9% 89,6% 23,8% 23,8% 10,5% Apr ** Tidligere Nordea Invest IT

13 Obligationsafdelinger Investerer i obligationer. Det er værdipapirer, der forpligter udstederen til at betale en fast rente til obligationsejeren én eller flere gange om året. Typisk svinger kursen på obligationer mindre end aktier, men giver typisk også lavere afkast. Balancerede afdelinger Investerer både i aktier og obligationer. Fordelen er, at investorerne i en og samme afdeling får kombineret fordelene ved de to typer værdipapirer. Derved opnår de en bred risikospredning. *Afkast fra årets start til den 31. dec. 2011, målt på indre værdi. Værdiudvikling fra Obligationsafdelinger * afdelings start pct. p.a. Starttidspunkt Fonde 8,6% 6,4% 6,5% 9,6% 9,7% Okt Globale obligationer 7,8% 8,1% 4,6% 6,6% 4,9% Maj 1991 HøjrenteLande 14,4% 30,4% 11,9% 6,5% 7,7% Nov Indeksobligationer 6,3% 6,8% 5,4% 10,3% 5,1% Nov Kapitalsikring 6,0% 2,4% 4,2% 1,4% 0,5% Mar Korte obligationer 0,8% 8,9% 4,3% 3,9% 3,6% Nov Korte obligationer Privat 5,6% 5,6% 3,9% 3,5% 4,5% Sep Korte obligationer 2*** 4,5% 4,5% Jan Lange obligationer 0,0% 9,2% 5,6% Maj 2010 Lange obligationer Privat 5,4% 6,4% 7,7% 7,7% 5,6% Jun Mellemlange obligationer 6,4% 7,5% 5,3% 6,3% 7,2% Jan Mellemlange obligationer Privat 5,4% 5,8% 5,7% 5,8% 6,8% Sep Verdens Obligationsmarkeder**** 0,3% 0,3% Dec Virksomhedsobligationer 0,1% 12,6% 4,2% 3,1% 3,9% Feb Virksomhedsobligationer Højrente 19,3% 46,2% 15,8% 2,3% 5,9% Okt *** Afdelingen startede den 24. januar **** Afdelingen startede den 12. december 2011 *Afkast fra årets start til den 31. dec. 2011, målt på indre værdi. A O Balancerede Balancerede afdelinger * Værdiudvikling fra afdelings start pct. p.a. Starttidspunkt Basis 1***** 6,9% 14,6% 8,6% 1,3 % 3,7% Maj 2002 Basis 2***** 16,9% 20,2% 11,0% 1,5% 2,7% Maj 2002 Basis 3***** 26,4% 25,1% 13,3% 3,1% 1,3% Maj 2002 Stabil Balanceret 10,7% 18,0% 3,0% 5,2% 3,8% Nov ***** Tidligere Nordea Invest Stratega

14 Investorinformation fra din investeringsforening Som investor og medlem i en investeringsforening er du sikret spændende og relevant information. Mindst én gang om året indkaldes alle navnenoterede medlemmer til generalforsamling. Generalforsamlingen er den øverst besluttende myndighed i investeringsforeningen. Magasinet kan du naturligvis også læse på nordeainvest.dk eller du kan downloade en gratis app til din ipad. Mød Magasinet på Facebook (Nordea Invest), og se film og ekstra billeder fra vores mange reportager. Vores hjemmeside nordeainvest.dk indeholder information, du har brug for at vide som medlem. På hjemmesiden finder du endvidere en komplet oversigt over, hvor meget de enkelte investeringsprodukter i Nordea Invest har givet i udbytte, og de daglige opdateringer i indre værdi, købs og salgskurs, dagens ændring og den officielle kurs kan følges tæt. Investeringsforeningen Nordea Invest producerer et af de mest anerkendte og læste blade i branchen ifølge analysebureauet Tranberg. Som navnenoteret investor modtager du fire gange årligt vores magasin i postkassen. Magasinet indeholder artikler og baggrundsstof om det samfund, vi lever i altid med en kobling til, hvad det betyder for vores investeringer. Dette materiale er udarbejdet i samarbejde mellem Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Invest Fund Management A/S og udgivet af Nordea Invest Fund Management A/S. Materialet er udelukkende udbudt som en service og en generel informationskilde til personlig orientering for læseren. Udgiveren tilstræber, at indholdet er korrekt, komplet og ajourført, men garanterer ikke, at indholdet er nøjagtigt og fuldstændigt og påtager sig ikke noget ansvar herfor. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter bedste skøn. Udgiveren er ikke ansvarlig for beslutninger og dispositioner, der foretages på grundlag af oplysningerne i materialet. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig og anden professionel rådgivning, som bør indhentes, før der tages beslutninger og dispositioner. Læseren gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, herunder tab af hele det investerede beløb, ligesom historiske afkast ikke garanterer fremtidige afkast. Alle rettigheder til dette materiale tilhører udgiveren, og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående tilladelse. Nordea Invest Fund Management A/S Nyropsgade 17, st København V Telefon Fax

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011 Guide til Nordea Invest Oktober 2011 En nem måde at investere på Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Det vil sige, at rundt regnet hver 7. dansker sparer op via investeringsforening. Næsten

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. Herved indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger mandag den 25. maj 2009 kl. 9.00 i nedennævnte investeringsforeninger og afdelinger heraf, samt specialforeninger: Investeringsforeningen BankInvest

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser November 2007 Mulighed for højere af kast af midler under v irksomhedsskatteordningen Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Opdateret 14-09-2016 Indhold Generelle navneændringer... 3 Aktier... 4 Verden... 4 Aktier II... 5 Basis 1... 5 Basis 2... 6 Basis 3... 6 Basis 4... 7 Danmark...

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Generalforsamling 2012. Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest

Generalforsamling 2012. Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest For den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen

Læs mere

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/13 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Jyske Invest afkast for 2013

Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/10 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke opfattes

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Internationale Obligationer. Spred din risiko og få investeringer med grokraft. Investeringsforeningen Spred din risiko og få investeringer med grokraft Investeringsforeningen I perioden 6.-19. juni 2001 åbner vi en ny afdeling, som udnytter mulighederne på de internationale obligationsmarkeder.

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

generalforsamling 2010

generalforsamling 2010 Danske Invest Velkommen til Velkommen til generalforsamling 2010 Fælles generalforsamling li for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de investorer i de danske investeringsforeninger Analyse januar 2009 Et portræt af de 850.000 investorer i de danske investeringsforeninger InvesteringsForeningsRådet har taget initiativ til at udarbejde denne samlede beskrivelse af de 850.000 danskere,

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere