Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012"

Transkript

1 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012

2 Nordea Invest en god investering Flere end danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser. Man bliver medlem af foreningen ved at købe en andel også kaldet et investeringsbevis. Når omkostningerne til handel med værdipapirer og administration er betalt, er det kun medlemmerne, der får del i det overskud, som foreningens investeringer giver i form af kursstigninger og udbytter. Investering via en forening giver en række fordele, som kan være svære at opnå, når man selv investerer direkte i aktier og obligationer. Professionel og aktiv pleje af dine investeringer Nordeas porteføljeforvaltere overvåger og plejer dagligt hver eneste investeringsforeningsprodukt i Nordea Invest. De analyserer løbende de mange virksomheder og markedernes udvikling og er vant til at reagere hurtigt, når der skal købes og sælges. Adgang til verdens kapitalmarkeder Som privatperson kan det være lidt af en udfordring at investere i områder som fx Fjernøsten og Latinamerika. Analyser og regnskaber fra interessante virksomheder er svære at få fat i. På grund af stordriftsfordelene i en investeringsforening har den almindelige private investor nem adgang til disse spændende investeringsmuligheder. Risikospredning fra første bevis Et grundlæggende investeringsråd er at sprede sine investeringer over mange lande, brancher og virksomheder. Det er ganske enkelt et lovmæssigt krav i en investeringsforening, at investeringerne spredes over mange forskellige værdipapirer, så allerede fra første bevis er du sikker på risikospredning.

3 Formålet med en investeringsforenings arbejde er at sikre attraktive produkter til investorerne målt på afkast, risiko, information, omkostninger, rådgivning m.v. Nordea Invest er blandt landets største og bedste investeringsforeninger. Vi har flere år i træk modtaget priser, blandt andet fra det uafhængige analyseinstitut Morningstar og Dansk Aktionærforening. Vi har over 40 forskellige produkter at vælge imellem. Som investor og medlem i Nordea Invest har du derfor rig mulighed for at vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer dig bedst. Læs eventuelt mere om investering i en forening på InvesteringsForeningsRådets hjemmeside: Investering i forening

4 Byggesten til din investering Det er sjældent et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. Hvad er aktier? En aktie er en ejerandel af en virksomhed, og prisen for denne andel er udtrykt i aktiekursen. Aktiekurser svinger fra dag til dag, når de forskellige aktier bliver handlet på børser rundtom i verden. De stiger og falder, afhængigt af hvordan de enkelte virksomheder klarer sig, hvordan brancher udvikler sig, og hvordan stemningen er på de givne markeder. Erfaringen viser dog, at selv om aktiekurser svinger en del, stiger de generelt over tid. Derfor er sandsynligheden for et positivt afkast for aktier størst, hvis man har en længere investeringshorisont. Hvad er obligationer? En obligation er et gældsbrev. Når du køber en obligation, låner du obligationsudstederen penge. Lånet bliver derefter betalt tilbage som renter, udtrækninger eller som samlet tilbagebetaling. Der er mange typer at vælge imellem. Lige fra de traditionelle realkreditobligationer og statsobligationer til de mere eksotiske obligationer både i Danmark og udlandet. De senere år er virksomhedsobligationer blevet meget populære. En virksomhed kan udstede obligationer som et alternativ til at udstede aktier. Køber man en virksomhedsobligation yder man samtidig et lån til virksomheden. Køber man derimod en aktie, bliver man medejer. Går en virksomhed fallit, er det aktionærerne, som står bagerst i køen. De, der har lånt penge til virksomheden, har en højere prioritet, og på den måde er der større sikkerhed for obligationsejeren end for aktionæren. Det anses generelt som mere sikkert at investere i obligationer end i aktier. Andelen af aktier og obligationer i din portefølje afhænger af din risikovillighed og investeringshorisont.

5 Aktier, obligationer eller indlånskonto? Historien viser, at det på lang sigt bedre har kunnet betale sig at investere bredt i aktier og obligationer end at sætte sin opsparing ind på en almindelig indlånskonto. Grafen viser udviklingen på en investering på 100 kr. fra 1996 til og med december Kontant Obligationer Aktier 1996 = Så meget er 100 kr. blevet til Kontant = Udvikling i de danske forbrugerpriser (Kilde: Danmarks Statistik) Obligationer = Danske statsobligationer med lang løbetid Aktier = Det samlede indeks over alle danske aktier noteret på Københavns Fondsbørs Husk, et historisk afkast er ingen garanti for et fremtidigt afkast. Aktier eller obligationer?

6 Investering handler om balance Når det gælder aktier, kan der være store udsving i kursen, mens kursen på obligationer typisk er langt mere stabil. En fornuftig løsning er som regel at vælge en kombination af investeringer i henholdsvis aktier og obligationer. Hvilken løsning der passer bedst til dit behov, afhænger først og fremmest af to ting: Hvilken risiko vil du påtage dig? Det vil sige, hvor store udsving i den investerede formue du er parat til at opleve. Hvor lang er din investeringshorisont? Det vil sige, hvornår du ønsker at gøre brug af din opsparing eller pension. En af tommelfingerreglerne er, at jo større kursudsving, du kan acceptere, og jo længere din investeringshorisont er, desto større andel bør aktier udgøre af dine samlede investeringer. Sammen med din rådgiver kan du vurdere, hvilke kombinationsmuligheder der passer dig bedst. Den almindelige økonomiske udvikling i samfundet kan få betydning for den kombination, du har valgt. Hvis aktiernes kurs falder mere end obligationernes, bør du, i samråd med din rådgiver, sælge ud af obligationerne og opkøbe aktier for at holde balancen. En anden tommelfingerregel er, at denne gennemgang og eventuelle rebalancering af dine investeringer bør finde sted minimum én gang årligt.

7 Figuren viser, inden for hvilke grænser en investering på kr. med 90 pct. sandsynlighed vil udvikle sig efter 6 år. Både risiko og afkast afhænger af, hvilken blanding af aktier og obligationer, man vælger. (Nordeas anbefaling pr ). Afkast og risiko for porteføljer med 6 års investeringshorisont Startformue kr. Obligationer Aktier Høj risiko kr Muligt afkast med 90 pct. sandsynlighed 70% 30% kr Lav risiko kr % 50% Middel risiko kr % 65% Forventet formue Lav Middel Høj Risikoklasse kr Max tab er beregnet med 95 pct. sandsynlighed kr Det handler om balance

8 Find de investeringer, der passer til dig I Investeringsforeningen Nordea Invest har vi mere end 40 produkter (ofte kaldet afdelinger). Hvert produkt alene spreder sin risiko ud på op til 400 forskellige værdipapirer (aktier og/eller obligationer), og kombineres de yderligere med andre produkter, opnås en god risikospredning. Hvor meget og i hvilke produkter du investerer, er noget, du fastlægger i samråd med din investeringsrådgiver afhængigt af dit eget temperament og ønske til involveringsgrad i dine investeringer. Du gør det selv Du ønsker selv at sammensætte dine investeringer. Du kombinerer måske dine enkeltaktier med investeringsforeningsprodukter og har tid og lyst til selv at følge med i markederne. Vi gør det for dig Du har andet at bruge din tid på og interesserer dig måske ikke særligt for investering. Du er dog interesseret i et godt afkast på din opsparing og er ganske tryg ved, at eksperterne ordner det hele for dig. Investeringsforeningen Nordea Invest tilbyder produkterne Basis 1, 2 eller 3, der på forhånd indeholder en fornuftig løbende balance mellem aktier og obligationer. Vi gør det sammen Du er ikke ekspert, men vil gerne være med til at bestemme din overordnede strategi, når du udvælger dine investeringer. Du synes også, det er spændende at følge lidt med i markederne og fx deltage i investormøder. I samråd med din rådgiver gennemgår du årligt eller efter behov din investeringsprofil, og din rådgiver kommer med anbefalinger til køb, salg og rebalancering. På næste side kan du se eksempler på 4 investeringsforeningsprodukter med forskellige investeringsuniverser. De er udvalgt af Nordea Strategic Investment and Advice som værende i fokus pr. 31. januar Inden du selv investerer, anbefaler vi, du taler med din rådgiver. Det er ofte meget individuelt, hvad der er bedst for dig og din økonomi.

9 Produkter i fokus Nordea Invest Fjernøsten Nordea Invest Fjernøsten investerer bredt i aktier fra Asien ekslusive Japan og Oceanien, dvs. Australien og New Zealand. Regionen er præget af solide offentlige balancer, sunde banker og en i Asien hastigt voksende middelklasse. Tilsammen vil det sikre en fortsat høj vækst i forhold til andre regioner, en vækst drevet af indenlandsk efterspørgsel, som vil blive yderligere positivt påvirket af en forventet gradvis lempelse af de aktuelle pengepolitiske stramninger. Samtidig er prisfastsættelsen på aktiemarkederne forbedret. Nordea Invest USA Nordea Invest USA investerer i amerikanske aktier. De seneste nøgletal tyder ikke på, at USA er på vej i recession. Jobmarkedet er i langsom bedring, profitterne i top og lagrene lavere end ventet. Indtjeningsestimaterne for 2012 er blevet sænket markant og med den seneste positive udvikling i de ledende indikatorer har de amerikanske virksomheder bedre muligheder for at leve op til forventningerne, end tilfældet er for de Japanske og Europæiske virksomheder. Samtidig viser ejendomsmarkedet bedre takter, og flere indikatorer peger på, at priserne er ved at nå bunden. Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder investerer i erhvervsobligationer og obligationer fra emerging markets lande. 75 pct. af væksten i verdensøkonomien stammer i disse år fra emerging markets. Selvom væksten i de store emerging markets lande svækkes vil de fortsat se pænt positiv vækst pga. solide statsfinanser og stigende realindkomster. For erhvervsobligationer er de fundamentale forhold stadig meget solide, og virksomhedernes renteudgifter i forhold til indtjening ligger på et meget lavt niveau. De stærke balancer vil få rentespændet til at indsnævres og erhvervssobligationer til at klare sig bedre end statsobligationer. Nordea Invest Østeuropa Nordea Invest Østeuropa investerer fortrinsvist i østeuropæiske aktier. Østeuropa afgrænses mod vest af det oprindelige EU og mod øst af Uralbjergene. Østeuropa nyder godt af væksten i de øvrige emerging markets lande, hvor der fortsat er stor efterspørgsel efter bl.a. energi. Især de russiske aktier, som udgør langt størstedelen af afdelingens investeringer, har klaret sig godt på det seneste, og med en rabat på pct. i forhold til globale aktier, er prisfastsættelsen forsat meget attraktiv. Hvilke investeringer passer til dig?

10 Investering med ansvar Nordea Invest har sammen med Nordea Wealth Management (Team Responsible Investment & Governance) udarbejdet en politik for samfundsansvarlige investeringer (SRI). Nordea Invest har ligesom Nordeas investeringsforeninger i de øvrige nordiske lande i 2007 underskrevet FN s Principper for ansvarlige investeringer (UNPRI, United Nations Principles for Responsible Investment). Dette indebærer, at Nordea inddrager FN s Global Compact i sine investeringsanalyser og beslutningsprocesser. Global Compact er et internationalt regelsæt for samfundsansvarlige investeringer. Screening og aktivt ejerskab For at sikre at SRIpolitikken overholdes i de selskaber, som Nordea Invest investerer i, er der opstillet en systematisk proces, hvor selskaberne bliver screenet, og der bliver lagt pres på dem, som ikke måtte leve op til kravene. Screeningsprocessen er udliciteret til det svenske rådgivningsfirma Ethix. Det gennemgår Nordea Invests investeringer to gange om året for at konstatere, om der er selskaber, som overtræder normerne. På baggrund af screeningen leverer Ethix en liste over anbefalinger, som Nordeas egen SRIkomite gennemgår og træffer sine beslutninger på baggrund af. Nordea Invest har en aftale med britiske Hermes, som er pioner inden for aktivt ejerskab. På vegne af Nordea Invest indgår Hermes i en dialog med de selskaber, som Ethix måtte identificere, og søger at få dem til at ændre holdning og adfærd. Derudover har Nordea eget team for ansvarlige investeringer, som er i dialog med en række internationale selskaber. Nordea Invest tror på, at aktivt ejerskab er den bedste måde at påvirke selskaberne og den bedste måde at sikre medlemmernes afkast. Er det imidlertid ikke muligt gennem aktivt ejerskab at få et selskab til at ændre adfærd, sælger Nordea Invest sine aktier og vil i fremtiden afholde sig fra at investere i selskabet. Hvis du vil læse blogs og se film fra de lande og virksomheder teamet for ansvarlige investeringer har besøgt, kan du følge med på nordeainvest.dk/ansvarligeinvesteringer Åbn og se alle produkter i Investeringsforeningen Nordea Invest

11 Investeringer med ansvar

12 Produkter i Investeringsforeningen Nordea Invest Aktieafdelinger Investerer i aktier. Det er værdipapirer, der repræsenterer en ejerandel i en virksomhed. Typisk svinger kursen på aktier mere end obligationer, men giver typisk også et højere afkast på langt sigt. *Afkast fra årets start til den 31. dec. 2011, målt på indre værdi. Aktier Aktieafdelinger * Værdiudvikling fra afdelings start pct. p.a. Starttidspunkt Aktier 43,3% 33,7% 20,9% 8,2% 1,7% Jan Aktier II 42,3% 33,2% 20,2% 7,8% 4,3% Jan Danmark 47,2% 45,2% 30,6% 20,0% 8,5% Feb Danske aktier 49,3% 45,9% 31,2% 20,3% 2,2% Nov Emerging Markets 52,3% 68,1% 27,8% 16,2% 10,9% Nov Europa 42,8% 30,1% 8,2% 15,8% 5,2% Sep Europa Small Cap 50,9% 49,7% 38,6% 12,7% 5,5% Mar Fjernøsten 50,9% 68,8% 24,5% 14,5% 2,0% Dec Global Teknologi** 45,0% 64,4% 23,1% 1,3% 0,5% Nov Global Value 35,7% 34,1% 11,5% 5,7% 3,6% Nov Global Vækst 42,3% 29,3% 15,0% 17,8% 4,3% Okt HealthCare 15,5% 13,5% 13,5% 11,2% 2,8% Okt Indien 5,7% 30,7% 36,9% 5,9% Okt Japan 27,1% 4,1% 24,9% 9,0% 1,8% Sep Kina 38,7% 51,1% 20,4% 17,9% 2,4% Maj 2008 Klima og Miljø 4,5% 2,9% 13,6% 3,4% Nov Latinamerika 46,5% 93,0% 26,1% 17,0% 2,0% Dec Norden 48,5% 47,6% 34,5% 20,1% 5,0% Dec Nordic Small Cap 44,2% 70,2% 33,3% 12,9% 9,6% Nov Stabile Aktier 23,0% 18,7% 12,1% 8,9% 1,3% Nov Stabile Aktier Akkumulerende 22,9% 18,7% 4,9% 6,4% 0,1% Dec USA 33,8% 18,6% 20,6% 5,0% 6,4% Sep Verden 39,6% 29,2% 16,5% 4,8% 6,3% Sep Østeuropa 65,9% 89,6% 23,8% 23,8% 10,5% Apr ** Tidligere Nordea Invest IT

13 Obligationsafdelinger Investerer i obligationer. Det er værdipapirer, der forpligter udstederen til at betale en fast rente til obligationsejeren én eller flere gange om året. Typisk svinger kursen på obligationer mindre end aktier, men giver typisk også lavere afkast. Balancerede afdelinger Investerer både i aktier og obligationer. Fordelen er, at investorerne i en og samme afdeling får kombineret fordelene ved de to typer værdipapirer. Derved opnår de en bred risikospredning. *Afkast fra årets start til den 31. dec. 2011, målt på indre værdi. Værdiudvikling fra Obligationsafdelinger * afdelings start pct. p.a. Starttidspunkt Fonde 8,6% 6,4% 6,5% 9,6% 9,7% Okt Globale obligationer 7,8% 8,1% 4,6% 6,6% 4,9% Maj 1991 HøjrenteLande 14,4% 30,4% 11,9% 6,5% 7,7% Nov Indeksobligationer 6,3% 6,8% 5,4% 10,3% 5,1% Nov Kapitalsikring 6,0% 2,4% 4,2% 1,4% 0,5% Mar Korte obligationer 0,8% 8,9% 4,3% 3,9% 3,6% Nov Korte obligationer Privat 5,6% 5,6% 3,9% 3,5% 4,5% Sep Korte obligationer 2*** 4,5% 4,5% Jan Lange obligationer 0,0% 9,2% 5,6% Maj 2010 Lange obligationer Privat 5,4% 6,4% 7,7% 7,7% 5,6% Jun Mellemlange obligationer 6,4% 7,5% 5,3% 6,3% 7,2% Jan Mellemlange obligationer Privat 5,4% 5,8% 5,7% 5,8% 6,8% Sep Verdens Obligationsmarkeder**** 0,3% 0,3% Dec Virksomhedsobligationer 0,1% 12,6% 4,2% 3,1% 3,9% Feb Virksomhedsobligationer Højrente 19,3% 46,2% 15,8% 2,3% 5,9% Okt *** Afdelingen startede den 24. januar **** Afdelingen startede den 12. december 2011 *Afkast fra årets start til den 31. dec. 2011, målt på indre værdi. A O Balancerede Balancerede afdelinger * Værdiudvikling fra afdelings start pct. p.a. Starttidspunkt Basis 1***** 6,9% 14,6% 8,6% 1,3 % 3,7% Maj 2002 Basis 2***** 16,9% 20,2% 11,0% 1,5% 2,7% Maj 2002 Basis 3***** 26,4% 25,1% 13,3% 3,1% 1,3% Maj 2002 Stabil Balanceret 10,7% 18,0% 3,0% 5,2% 3,8% Nov ***** Tidligere Nordea Invest Stratega

14 Investorinformation fra din investeringsforening Som investor og medlem i en investeringsforening er du sikret spændende og relevant information. Mindst én gang om året indkaldes alle navnenoterede medlemmer til generalforsamling. Generalforsamlingen er den øverst besluttende myndighed i investeringsforeningen. Magasinet kan du naturligvis også læse på nordeainvest.dk eller du kan downloade en gratis app til din ipad. Mød Magasinet på Facebook (Nordea Invest), og se film og ekstra billeder fra vores mange reportager. Vores hjemmeside nordeainvest.dk indeholder information, du har brug for at vide som medlem. På hjemmesiden finder du endvidere en komplet oversigt over, hvor meget de enkelte investeringsprodukter i Nordea Invest har givet i udbytte, og de daglige opdateringer i indre værdi, købs og salgskurs, dagens ændring og den officielle kurs kan følges tæt. Investeringsforeningen Nordea Invest producerer et af de mest anerkendte og læste blade i branchen ifølge analysebureauet Tranberg. Som navnenoteret investor modtager du fire gange årligt vores magasin i postkassen. Magasinet indeholder artikler og baggrundsstof om det samfund, vi lever i altid med en kobling til, hvad det betyder for vores investeringer. Dette materiale er udarbejdet i samarbejde mellem Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Invest Fund Management A/S og udgivet af Nordea Invest Fund Management A/S. Materialet er udelukkende udbudt som en service og en generel informationskilde til personlig orientering for læseren. Udgiveren tilstræber, at indholdet er korrekt, komplet og ajourført, men garanterer ikke, at indholdet er nøjagtigt og fuldstændigt og påtager sig ikke noget ansvar herfor. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter bedste skøn. Udgiveren er ikke ansvarlig for beslutninger og dispositioner, der foretages på grundlag af oplysningerne i materialet. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig og anden professionel rådgivning, som bør indhentes, før der tages beslutninger og dispositioner. Læseren gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, herunder tab af hele det investerede beløb, ligesom historiske afkast ikke garanterer fremtidige afkast. Alle rettigheder til dette materiale tilhører udgiveren, og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående tilladelse. Nordea Invest Fund Management A/S Nyropsgade 17, st København V Telefon Fax

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011 Guide til Nordea Invest Oktober 2011 En nem måde at investere på Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Det vil sige, at rundt regnet hver 7. dansker sparer op via investeringsforening. Næsten

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

generalforsamling 2010

generalforsamling 2010 Danske Invest Velkommen til Velkommen til generalforsamling 2010 Fælles generalforsamling li for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

DAF kårer de bedste investeringsforeninger

DAF kårer de bedste investeringsforeninger DAF kårer de bedste investeringsforeninger Op mod hver femte dansker sparer op gennem en investeringsforening, for investeringsformen sørger for, at man ikke lægger alle æggene i samme kurv, men spreder

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere