Udbudsbetingelser. C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune"

Transkript

1 Udbudsbetingelser C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia November 2007

2 C1 Udbud af citybuskørsel Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Udbudets omfang afregningsvognplaner Driftsvognplaner Udligningsophold Køreplantimer Afgivelse og vurdering af tilbud Afgivelse af tilbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Vurdering af tilbud Bydere Busmateriel og miljøforhold Generelle krav til busmateriel og -udstyr Idriftsættelse af busser Dokumentation Miljøforhold Støj Rengøring Design Anlæg og lokaler Busanlæg, som stilles til rådighed af operatøren Busanlæg, som evt. stilles til rådighed af Movia Personalefaciliteter Fordeling af driftsudgifter mv Lokaleråd Rengøring af lokaler Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og øvrigt IT-udstyr Generelt Busradio, buscomputer, passagertællesystem og billetteringsudstyr Movia-information og reklamer Movia information Reklamer Gratisaviser Kontraktperiode og kontraktindgåelse Forlængelse af kontraktperioden Kontraktindgåelse Oplysningspligt Generelt Operatørens oplysningspligt ved driftsuregelmæssigheder mv Operatørens oplysningspligt i forbindelse med kundehenvendelser...29

3 C1 Udbud af citybuskørsel Side Operatørens oplysningspligt ved kontraktudløb Ændringer i kørselsomfanget i kontraktperioden Ændringer i køreplantimetal Ændringer i busantal Køreplanskift Ændring i betalingen, ændring i ruter, ekstra- og dubleringskørsel samt andre forhold Betaling Betalingsbetingelser i forbindelse med afregning af kontraktbetalingen Betalingsbetingelser i forbindelse med udgået kørsel Regulering af betalingen Regulering af de månedlige satser Beregning af faktorer til regulering af de køreplantimeafhængige omkostninger Aktindsigt Offentliggørelse Misligholdelse, tvistløsning og øvrige juridiske bestemmelser Sikkerhedsstillelse Virksomhedsoverdragelse Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Personaleforhold Arbejdsmiljø Chaufføruddannelse Information til chaufførerne Krav til drifts- og trafikstyring Normal trafikal situation Sædvanlige/daglige hændelser i den normale trafik Usædvanlige hændelser i trafikken Ekstraordinære hændelser Kvalitetsstyring Krav og ønsker til driftskvalitet Kundetilfredshed Grad af udført kørsel Kvalitetsbrister Busoverdragelse ved kontraktudløb...50 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Busantal, driftsomfang og linjeføring mv...53 Bilag 2 Vurdering af tilbud...56 Bilag 3 Misligholdelse, tvistløsning og øvrige juridiske bestemmelser...59 Bilag 4 Krav og ønsker til busmateriellet...67 Bilag 5 Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og øvrigt IT-udstyr...87 Bilag 6 Kvalitetsstyring - Operatørmodellen Bilag 7 Busoverdragelse

4 C1 Udbud af citybuskørsel Side 4 Indledning Citybussen er et helt nyt koncept udviklet af Movia i samarbejde med Københavns Kommune. Der er tale om betjening af det centrale København (middelalderbyen) med små busser med en kapacitet på op til ca 30 passagerer. Det forventes, at Citybussen især vil være attraktiv for turister og andre besøgende i byen, som bl.a. kan benytte bussen som sightsseeingbus. Desuden forventes det at Citybussen vil tiltrække brugere af P-anlæg samt ældre og handicappede. Endelig vil Citybussen generelt set være et attraktvt tilbud til alle, som har behov for hurtig og bekvem transport mellem den indre bys forretninger, arbejdspladser, forlystelser, seværdigheder ol. Citybussen er karakteriseret ved, at der er kort afstand mellem stoppestederne og at der er hyppig drift med en bus mindst hvert minut. På visse dele af strækningen skal der være mulighed for at stige af og på mellem stoppestederne. Disse delstrækninger er i det efterfølgende benævnt som vinkeområder. Citybussen skal fortrinsvis betjene de små gader i middelalderbyen, hvor der i forvejen ikke er og ikke kan etableres drift med almindelige busser. I afsnit 1 og bilag 1 er der foretaget en nærmere beskrivelse af ruteføring, kørselsomfang, busantal mv. Der lægges som nævnt vægt på, at driften af Citybussen udføres med små busser, som desuden skal være støjsvage og meget miljøvenlige. Det kræves derfor i dette udbud, at der - udover busser med diesel eller andre alternative drivmidler - også skal bydes med busser, der har el som drivmiddel. I afsnit 4 og bilag 4 er der foretaget en nærmere beskrivelse af krav og ønsker til busmateriel. Der vil i dette udbud blive tale om en relativ kort kontraktperiode på kun 2 år, som dog kan forlænges, såfremt Movia og operatøren er enige om det. Under alle omstændigheder er udbudet omfattet af reglerne om busoverdragelse, jf. afsnit 21 og bilag Udbudets omfang Trafikselskabet Movia, herefter kaldet Movia, udbyder i dette udbud; C1 - udbud af citybuskørsel i Københavns Kommune (C1), ca køreplantimer pr. år med 9 driftsbusser og mindst 2 reservebusser. Den udbudte kørsel foregår som anført i indledningen - i det centrale København (middelalderbyen), og vil være en ringlinje med start og slut ved Rådhuspladsen. Movia fastsætter ruteføring, køreplanintervaller, driftsomfang, overordnede korrespondancer, stoppestedsplacering, øvrige stoppestedsforhold mv. og varetager forhandlinger med kommuner, politi og vejmyndigheder herom. Operatørerne inddrages i størst muligt omfang. Til brug for tilbudsgivningen er der i bilag 1 angivet mere detaljerede oplysninger om busforbrug og driftsomfang. Da såvel busforbrug som driftsomfang ikke er endeligt fastlagt, vil begge dele indgå som tema i forhandlingsfasen. Efter driftsstart kan de endelige vognplaner blive ændret i løbet af kontraktperioden. Dette udbud indeholder kun 1 udbudsenhed, og ifølge de gældende planer vil citybussen skulle betjene følgende strækning:

5 fremgår C1 Udbud af citybuskørsel Side 5 Rådhuspladsen (Amagerterminalen) Studiestræde Hammerichsgade - Bernstoffsgade Polititorvet Niels Brocksgade Ny kongensgade Frederiksholms kanal Kompagnistræde Læderstræde Store Kirkestræde Lille Kongensgade Kongens Nytorv - Tordenskjoldsgade Holbergsgade Nyhavn Havnebuskajen Nyhavn - Kvæsthusgade Sankt Annæ Plads Bredgade Dronningens Tværgade Store Kongensgade Gothersgade Landemærket - Krystalgade Nørregade Vendersgade Linnésgade Frederiksborggade Nørre Voldgade - Nørregade Vestergade Rådhuspladsen. Rutekort fremgår af bilag afregningsvognplaner Der er endnu ikke udarbejdet afregningsvognplaner for citybussen. De endelige planer vil blive fremsendt til operatøren senest 3 måneder forud for driftsstart. 1.2 Driftsvognplaner Hvis Movia anmoder herom, skal operatøren levere driftsvognplaner til Movia. Movia kan anvende operatørens driftsvognplaner i forbindelse med drift af IT-systemer. Movia vil automatisere denne forretningsgang i løbet af kontraktperioden. Operatøren vil herefter få ansvar for selv at lægge driftsvognplaner direkte ind i Movias IT-system. Leverance af driftsvognplaner er omfattet af Movias sanktionssystem, jf. bilag Udligningsophold I afregningsvognplanerne fastsættes normalt minimumtider til ophold ved endestationer på 2 minutter. Disse minimumendestationsophold som ikke kan anvendes til pausetid, er også gældende ved endestationer, hvor der sker chaufførskift. Movia er indstillet på efter aftale, at øge endestationsopholdet på bestemte tidspunkter, såfremt der konstateres behov herfor. Bussen skal ved endestationer være tilgængelig for publikum mindst 5 minutter før planmæssig afgangtid, med mindre kort ophold efter forudgående tur, overholdelse af køre- og hviletidsbestemmelserne eller andet hindrer, at der afsættes denne tid. 1.4 Køreplantimer Antallet af køreplantimer pr. år er beregnet som daglig produktion pr. dagtype ganget med antallet af dage for et år, der for ovennævnte er fastsat til 250 dage med hverdagsplan, 55 dage med lørdagsplan og 60 dage med søndagsplan. Reduceret drift, som følge af ferie, er fratrukket køreplantimetallet. Af bilag 1U tillige nuværende km-afstand samt oplysninger om personalefaciliteter.

6 C1 Udbud af citybuskørsel Side 6 Opgørelse af køreplantid Ved køreplantid forstås den køretid, der indgår i de køreplaner, Movia fastlægger. Ophold medregnes ikke, heller ikke de ophold, der fremgår af køreplanen. Køreplantiden opgøres i køreplantimer. Tomkørsel medregnes ikke. Ved tillægstid forstås den køretid, der indgår som ophold i de køreplaner, Movia fastlægger. Køreplantid og tillægstid er oplyst i bilag 1 svarende til produktionen i en normaluge (som uge 4). Den oplyste køreplantid for de nævnte dagperioder og den oplyste tillægstid vil være udgangspunktet for udregning af reguleringen for ændringer i tidsforbruget til pauser og ændringer i dag- og døgnfordelingen. Ændringen vil blive foretaget en gang pr. år og vil blive udregnet med udgangspunkt i produktionen for uge 4 hvert år. Den første regulering vil blive foretaget i januar 2010 gældende fra 1. januar 2010 til 31. december Reguleringen vil tage højde for ændringer, som er foretaget i køreplanen fra udbudstidspunktet og til den køreplan, som er gældende i uge Næste regulering vil tage højde for ændringer i køreplanen for uge og til uge og vil blive foretaget i januar 2011 o.s.v. Principperne for udregningen af reguleringen er nærmere beskrevet i afsnit Afgivelse og vurdering af tilbud 2.1 Afgivelse af tilbud Dette udbud af rutekørsel foretages som udbud efter forhandling i henhold til EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts Udbudsmaterialet består af følgende: Udbudsbetingelserne Bilag 1-7 til udbudsbetingelserne Tilbudsblanket, inkl. skemaer til uddybning Driftsredegørelse Prækvalificerede bydere har adgang til det samlede udbudsmateriale på udbudshjemmesiden med internetadressen: Tilbud skal afgives på dansk, ligesom efterfølgende kommunikation, skriftlig såvel som mundtlig under kontraktforhandlinger samt under den senere driftsperiode, skal foregå på dansk. Tilbud skal afgives i overensstemmelse med udbudsmaterialets bestemmelser og krav, som fastsat af Movia i det følgende.

7 C1 Udbud af citybuskørsel Side 7 Tilbud baseret på eksempelvis anden ruteføring eller andre juridiske vilkår end angivet i bilag 3 accepteres således ikke. Ved afgivelse af tilbud skal anvendes den særlige tilbudsblanket, der kan downloades på udbudshjemmesiden under menupunktet Udbudsmateriale. Tilbudsblanketten inklusive skemaer og andre bilag skal indsendes via udbudshjemmesiden. Prisen skal indeholde samtlige ydelser, som operatøren skal levere, og i tilbudet skal prisen opdeles i: a) Faste omkostninger Pris pr. måned (anlæg, administration m.v.) b) Busafhængige omkostninger Pris pr. driftsbus (renter, afskrivning, vedligeholdelse og pr. måned renholdelse, forsikring m.v.) c) Køreplantimeafhængige omkostninger Pris pr. køreplantime (chaufførløn, brændstof m.v.) Samtlige priser, der skal angives i danske kroner, skal være i prisniveau juni Alle priser skal være inkl. evt. moms og afgifter. Alle prisangivelser i nærværende udbudsmateriale er inkl. moms. Tilbudsgiver skal indgive tilbud med el-drevne busser. Samtidig skal tilbudsgiver indgive alternative tilbud med tilsvarende bustyper- og materiel, der anvender anden form for miljøvenlig drivmiddel. Hvert tilbud skal ledsages af følgende skemaer: Skema 1: Liste over tilbudte busser Evt. skema 2: Anskaffelsespris til brug ved busoverdragelse Evt. skema 3: Forbehold og bemærkninger, jf. nedenfor Skema 4: Kvalitet af drift, uddybning For hver tilbudt bustype skal indsendes: Skema 5: Busoplysningsskema Tilbudene skal også ledsages af: En driftsredegørelse, jf. nedenfor Tegninger af bustyper i A4-format, jf. afsnit 4 Billeder af bussens interiør og eksteriør Kopi af busmotorens typegodkendelsescertifikat, jf. afsnit 4 Forbehold, som tilbudsgiver ønsker taget i betragtning, og som efter udbudsbetingelserne kan tages i betragtning, skal anføres i skema 3 (Forbehold og bemærkninger). Evt.

8 C1 Udbud af citybuskørsel Side 8 forbehold, som ikke er anført i et sådant bilag, vil således ikke være gældende. Det kræves, at forbehold så vidt muligt prissættes. Det skal af skema 1 (Liste over tilbudte busser) fremgå, hvilke reservebusser, der vil kunne indsættes ved nedbrud og lignende. Der betales ikke særskilt for reservebusser, og udgifterne hertil må derfor indregnes i tilbudspriserne for driftsbusserne. I driftsredegørelsen skal tilbudsgiver udfylde en forpligtende redegørelse for driften og de ressourcer, der vil blive anvendt i forbindelse med den tilbudte kørsel. Redegørelsen skal afgives på den særlige blanket, som kan downloades fra udbudsportalen. Tilbudsgiveren skal udfylde alle punkter angivet i driftsredegørelsen. Tilbud, der skal være bindende til 1.oktober 2008, indsendes på den særlige tilbudsblanket inkl. bilag - via udbudshjemmesiden. Fristen for afgivelse af tilbud er Mandag den 7. januar 2008, kl. 12:00 Ethvert tilbud, der modtages efter dette tidspunkt vil blive afvist. 2.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet/forståelse af udbudsmaterialet eller vedrørende proceduremæssige spørgsmål skal stilles skriftligt til Movias Kørselsaftaleafdeling via udbudshjemmesiden under menupunktet Send Spørgsmål. Henvendelser med henblik på verifikation af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk. Alle skriftlige spørgsmål - samt de telefoniske forespørgsler, som Movia vurderer, kan have generel interesse for de øvrige tilbudsgivere - besvares på udbudshjemmesiden og offentliggøres under menupunktet Spørgsmål og Svar, samt evt. pr. . Det angives ikke, hvem der har stillet spørgsmålet. Spørgsmål vil så vidt muligt blive besvaret løbende, og senest den 21. december, med kopi til alle selskaber, der er opfordret til at afgive tilbud. Spørgsmål, som fremsendes senere end den 19. december, vil ikke blive besvaret. 2.3 Vurdering af tilbud Efter åbning af de indkomne tilbud vil Movia foretage en foreløbig evaluering af tilbudene for at afgøre, om de individuelle tilbud er afgivet i overensstemmelse med udbudsmaterialets betingelser. Under denne fase af evalueringen kan Movia, uden på nogen måde at forpligte sig, anmode enhver tilbudsgiver om at afgive uddybende eller supplerende oplysninger om tilbudet.

9 C1 Udbud af citybuskørsel Side 9 Efter at have konstateret, hvorvidt de indkomne tilbud er afgivet i overensstemmelse med udbudsmaterialets betingelser eller ej, evalueres godkendte tilbud i henhold til nedenstående delkriterier: Pris 40 % Kvalitet af drift 35 % Kvalitet af busmateriel 25 % De nævnte delkriterier indgår i den samlede vurdering med de anførte procentangivelser. I bilag 2 er der redegjort nærmere for, hvad Movia vil lægge vægt på ved bedømmelsen af disse delkriterier. Efter evaluering og forhandling om de godkendte tilbud vil Movia vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud, bedømt ud fra ovenstående prioriterede delkriterier. Movia forbeholder sig retten at vurdere de indkomne tilbud særskilt efter hvilket drivmiddel, det tilbudte materiel anvender. Movia vil således ikke vurdere de indkomne tilbud inder ét, men forbeholder sig retten til ud fra det valgte drivmiddel at finde det økonomisk mest fordelagtige blandt de indkomne tilbud, der tilbyder netop dette drivmiddel. Movia forbeholder sig ret til i overensstemmelse med reglerne i EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv at annullere udbudet helt eller delvist og foretage nyt udbud af kørslen. Driftsstart er sat til medio oktober Den endelige dato vil blive aftalt under forhandlignerne. 3. Bydere Aftale om buskørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller en anden juridisk person. Byderen, for selskaber den ansvarlige leder, skal opfylde de kvalifikationskrav, der er anført i lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar 2003 om buskørsel samt den i henhold hertil udstedte bekendtgørelse nr. 11 af 5. januar 2005 (begge med senere ændringer), og skal have tilladelse fra Færdselsstyrelsen til erhvervsmæssig personbefordring. Det skal senest i forbindelse med kontraktstart dokumenteres, at der foreligger det nødvendige antal tilladelser til den aftalte kørsel. Alle de i udbudsbetingelserne omhandlede ydelser skal udføres i fuld overensstemmelse med dansk lovgivning. Hvis byderen er bosat i udlandet, skal opgives en person med bopæl eller hjemsted i Danmark, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på byderens vegne, mod hvem der på byderens vegne kan rettes søgsmål, og med hvem alle forhandlinger kan føres, og alle meddelelser gives med bindende virkning for byderen. Der må kun anvendes underleverandør til driftsudførelsen efter nærmere aftale med Movia, som skal godkende enhver underleverandør.

10 C1 Udbud af citybuskørsel Side Busmateriel og miljøforhold 4.1 Generelle krav til busmateriel og -udstyr Tilbudsgiverne anskaffer selv det fornødne antal drifts- og reservebusser. De busser, der anvendes til kørslen, skal være egnede til kørselsopgaven og kunne følge køreplanen. Udelukkende til inspiration for byderne er nedenfor angivet eksempler på busser. Byderne har, uanset valg af bustype og fabrikat, det fulde ansvar for busserne. Movia kan ikke stilles til ansvar herfor. Tecnobus Gulliver: Tel: Fax: Bredamenarinibus - M 200 E Tel

11 C1 Udbud af citybuskørsel Side 11 Gruau Microbus Electric Tél. : +33(0) Movia opfordrer tilbudsgiverne til at undersøge de udbudte linjer for bump, broer og andre vejforhold, der kan have indflydelse på hvilke bustyper, der vil kunne betjene de enkelte linjer. Tilbudsgiver er ansvarlig for, at det tilbudte materiel er tilpasset den udbudte kørsel. Busserne skal til enhver tid opfylde kravene i nærværende udbudsbetingelser, herunder mekaniske og IT-mæssige funktioner, samt være velvedligeholdte, rene og præsentable. Der henvises i øvrigt til bilag 4 og 5. Manglende opfyldelse af ovenstående indgår i Movias sanktionssystem, jf. bilag Idriftsættelse af busser Såfremt de tilbudte busser ikke kan idriftsættes fra planlagt kontraktstart, skal der på tilbudsblanketten anføres en idriftsættelsesdato for de tilbudte busser. Såfremt levering og idriftsættelse sker senere end det aftalte tidspunkt, modregnes der i første afregning kr. pr. bus pr. driftsdøgn beregnet fra tilbudt idriftsættelse og frem til idriftsættelse sker. Dette vilkår gælder både drifts- og reservebusser. Der kan ikke tages forbehold for dette vilkår. Movia betragter først en bus som leveret og idriftsat, når den fremstår i fuld funktionsdygtig stand og er til fuld rådighed for normal drift, og når Movia har modtaget skriftlig meddelelse om datoen for bussens idriftsættelse. Manglende opfyldelse af ovenstående indgår i Movias sanktionssystem, jf. bilag 3. Ydermere skal operatøren, inden bussen regnes for idriftsat, have indsendt en udfyldt blanket med oplysninger til brug for Movias busdatabase. Denne blanket kan rekvireres i Movias Kørselsaftaleafdeling.

12 C1 Udbud af citybuskørsel Side Dokumentation Hvert tilbud skal være ledsaget af en liste over de busser, der vil blive anvendt til kørslen. For hver af de tilbudte bustyper skal indsendes busoplysningsskema, tegninger og billeder af bussens eksteriør og interiør samt miljødokumentation. Se bilag 4. Busoplysningsskemaet til dette udbud, findes på udbudshjemmesiden som skema 5. Tegninger, der viser bussernes udformning og indretning indsendes i A4-format som bilag til tilbudene. Tegninger i mål 1:20 skal kunne rekvireres af Movia med kort varsel i forhandlingsfasen. Movia bistår gerne operatøren med vejledning i forbindelse med indkøb af nye busser samt renovering af brugte busser. Skiltning af busserne skal ske efter Movias anvisninger, se endvidere bilag 4. Ved udskiftning af busser i kontraktperioden skal indskiftede drifts- og reservebusser mindst opfylde samme krav som de busser der erstattes. Udskiftning af busser i kontraktperioden skal dog altid aftales med Movia, og der skal ydermere indsendes en udfyldt blanket for hver bus, med oplysninger til Movias busdatabase, jf. afsnit Miljøforhold Emissioner Movia ønsker lave emissioner af især partikler, kvælstofoxider (NO x er) samt CO 2. Busserne skal som minimum leve op til EEV-standard. Kortlægning af miljøforhold Operatøren er forpligtet til i hele kontraktperioden at medvirke til at kortlægge miljøforholdene i virksomheden. Arbejdsmiljøforhold er beskrevet i afsnit 17. Movia kræver udpeget en miljøansvarlig hos operatøren, der skal være Movias kontaktperson i alle miljøspørgsmål, jf. driftsredegørelsen. Operatøren skal anvende Movias manual for kortlægning af miljøforhold, som revideres efter behov i samarbejde med operatørerne. Manualen beskriver de miljøforhold og den metode, som skal anvendes til miljøkortlægningen. Manualen kan rekvireres ved henvendelse til Movias Kørselsaftaleafdeling. Kortlægning af miljøforholdene indgår i Movias udarbejdelse af grønt regnskab for den samlede busdrift i Movia-området. Miljøkortlægningen, udarbejdelse af grønt regnskab og revision af kortlægningsmanualen drøftes i Movias miljøfaggruppe, hvori de miljøansvarlige fra operatørerne og Movia deltager. Miljøfaggruppen mødes efter behov. Operatøren skal være villig til i kontraktperioden at indføre miljøledelse efter anvisning fra Movia. Evt meromkostninger herved aftales i givet fald nærmere mellem operatøren og Movia.

13 C1 Udbud af citybuskørsel Side Støj Movia ønsker, at busserne har så lavt et støjniveau som muligt. Udvendig støj må max være 77 db(a), mens indvendig støj max må være 72 db(a). Al unødig støj fra busserne, herunder bremseskrig, skal undgås. Det påhviler derfor operatøren at sikre, at busleverandøren har truffet de fornødne foranstaltninger til at forhindre unødig støj. Hvis der trods dette forekommer unødig støj fra bussen under driften, skal operatøren hurtigst muligt udbedre dette forhold. Såfremt der forekommer støj på mere end den aftalte værdi i db(a), fx ved stoppested, jf. bilag 4, har Movia ret til at kræve den pågældende bus udtaget af drift omgående. Bussen kan genindsættes i driften, når støjkravet igen overholdes. Retningslinjer for grænseværdier, målemetoder mv. angående støj fremgår af bilag Rengøring Busserne skal altid være rengjorte udvendigt og indvendigt, dog forlanges ikke rengøring hyppigere end 1 gang pr. driftsdøgn. Trafiktjenesten udfører kontrol af rengøringsstandarden i busserne, hvor en repræsentant for operatøren altid bliver inviteret til at deltage. Ved Trafiktjenestens kontrol benyttes nedenstående punkter. Disse er en indikation af, hvad der bliver lagt vægt på, men Movia tager forbehold for eventuelle ændringer i disse punkter i løbet af kontraktperioden.

14 C1 Udbud af citybuskørsel Side 14 Tilfredsstillende rengøring Uudvendig rengøringu - vasket udvendig samme dag (her tages hensyn til vejrliget) Utilfredsstillende rengøring Udvendig rengøringu - ikke vasket samme dag (her tages hensyn til vejrliget) U"Køkkenborde" og IndgangspartiU U"Køkkenborde" og indgangspartiu - rengjort, uden pletter - ikke rengjort, støvet og plettet - forrude pudset - forrude tåget af trafikfilm UGulv og hjulkasseru UGulv og hjulkasseru - rengjort, uden sorte pletter mv. - ikke rengjort - radiatorer rengjorte - mange pletter og en del snavs - mere end 1 stk graffiti - radiatorer ikke rengjorte USæder (inkl rygge og bag langsæder)u USæder (inkl rygge og bag langsæder)u - alle er rene - meget snavsede - mere end 3 sæder med graffiti/tyggegummi - manglende oprydning (feks aviser) UVægge, loft, taglemme og fladeru UVægge, loft, taglemme og fladeru - rene flader - snavsede flader - taglemme tilfredsstillende - mere end 1 stk klistermærke/graffiti - taglemme utilfredsstillende UVinduerU UVinduerU - rene indfatninger - snavsede indfatninger - ufedtede ruder - fedtede eller snavsede ruder - mere end 1 stk klistermærke/graffiti UTrinkasser, ramper og trapperu UTrinkasser, ramper og trapperu - rengjorte - snavsede - meget grus/sand og andre effekter UDøreU UDøreU - rene ruder og beklædning - snavsede ruder og beklædning UIndvendige spejle/mellemruderu UIndvendige spejle/mellemruderu - rene, bagside ren - fedtede - rene - klistermærke/graffiti UHoldestængerU UHoldestængerU - rene - støvede og snavsede 4.7 Design Movia lægger vægt på, at samtlige bussers designmæssige udformning - såvel udvendigt som indvendigt - signalerer kvalitet og ensartethed. I bilag 4 har Movia beskrevet en række krav til det udvendige design for følgende emner: Farveholdning Logo Operatørmarkering

15 C1 Udbud af citybuskørsel Side 15 Det indvendige design og bussernes indretning har også betydning for kundernes oplevelse af kvalitet og ensartethed i busproduktet. Movia har valgt, at følgende elementer indgår i bussernes indvendige design: Gulve Trinkanter Sæder Chaufførbagvæg og skillevæg Holdestænger Håndstropper Trafikinformation Movia bistår gerne den enkelte operatør med udformning af designkrav i forbindelse med indkøb af nye busser. 5. Anlæg og lokaler 5.1 Busanlæg, som stilles til rådighed af operatøren Byderne sørger som udgangspunkt selv for tilvejebringelse af busanlæg/opstillingsplads. Meddelelse om anlæggets placering skal fremsendes til Movia senest 2 måneder efter kontraktindgåelse. Skriftlig accept fra pågældende kommunes tekniske forvaltning af anlæggets anvendelse til busanlæg/opstillingsplads skal vedlægges tilbudet. Er anlæggets placering ikke fastsat på tilbudstidspunktet, skal accept fra kommunen indsendes hurtigst muligt og senest 1 måned før kontraktstart. De af Movia krævede IT-funktioner, herunder den elektroniske indberetning af oplysninger om driften mv., forudsætter, at operatøren har IT-terminaler, kommunikationsudstyr og linjer på busanlæg og driftskontorer. Til disse formål er operatøren forpligtet til at etablere, drive og anvende en selvstændig og permanent ADSL-forbindelse til internettet. På alle IT-terminaler, der anvendes til de af Movia krævede funktioner, skal opkoblingen på internettet være Explorer 6, en senere version eller tilsvarende. Alle omkostninger hertil betales af operatøren. I forbindelse med indførelsen af rejsekort etablerer Movia en selvstændig ADSLforbindelse på busanlægget. Alle omkostninger til etablering og drift af denne forbindelse betales af Movia. Operatøren har pligt til at sikre, at operativsystem og kommunikationslinje er aktiv hele tiden. Hvis operatøren konstaterer problemer, har han pligt til straks at søge problemet løst. Ved problemer af længere varighed end 60 minutter skal Movia straks underrettes om tidspunkt for, hvornår problemet opstår og hvornår det er løst. Manglende overholdelse af ovennævnte er omfattet af Movias sanktionssystem, jf. bilag 3.

16 C1 Udbud af citybuskørsel Side 16 Der aftales nærmere vilkår for betjening af operatørens IT-udstyr, som også benyttes til Movia-krævede IT-funktioner. Fra kontraktstart omfatter Movias IT-udstyr på hvert busanlæg og driftskontor, som operatøren er ansvarlig for: WLAN 1 stk: til rejsekort Router (2 stk.) Reservedele til stempelautomater Reserveudstyr til rejsekort. 5.2 Busanlæg, som evt. stilles til rådighed af Movia Såfremt der bilve tale om drift med el-busser, hvor det vil blive nødvendigt at minimere mængden af tomkørsel, er Movia pt i gang med at undersøge, om der evt. kan anvises et egnet garageringssted i nærheden af ruten for citybussen. Såfremt dette bliver aktuelt, vil de nærmere vilkår for anvendelsen heraf indgå som et tema i forhandlingsfasen. 5.3 Personalefaciliteter Movia har etableret personalefaciliteter (opholdslokaler/toiletfaciliteter) for de fleste linjer, normalt placeret ved linjens endestationer. Opholdslokaler/ toiletfaciliteter skal benyttes af operatørerne for de pågældende linjer. Placeringen af lokale- og toiletfaciliteter er anført i bilag 1, hvor det også fremgår, hvilke andre linjer der også benytter lokalerne. Afløsning kan som hovedregel kun finde sted ved linjens endestationer. I de situationer, hvor lokalet er beliggende på strækningen, kan der efter en konkret vurdering evt. indgås en særlig aftale med Movia om afløsning på strækningen. Arbejdsmiljømæssige hensyn kan herunder indgå som begrundelse for afløsning på strækningen. Movia ønsker således afløsning ved endestationer eller ved en større terminal, der passeres på ruten, således at kunderne berøres mindst muligt. Chaufførafløsning på strækningen kan kun finde sted, såfremt operatøren indestår for, at dette sker på under 2 minutter udover ekspedition af påstigere. Overholdes dette ikke, vil Movia kunne anvende bestemmelserne om modregning, jf. bilag 3, eller opsige aftalen om afløsning på strækningen. Evt ønske om afløsning på strækningen skal anføres i driftsredegørelsen. Movias lokaler er udstyret med det fornødne antal stole, borde, lamper og køkkenfaciliteter. Til dækning af lejeudgifter, skatter og afgifter samt udvendige og større indvendige vedligeholdelsesarbejder betaler brugerne til Movia et beløb baseret på antallet af driftsbusser. Denne betaling udgør i juni 2007-prisniveau kr. pr. driftsbus pr. år. Betalingen indgår i de månedlige afregninger og reguleres efter bestemmelserne i afsnit 12 og 13. Herudover betaler brugerne løbende driftsudgifter, bortset fra udgifter til TV- og radiolicens, som betales af Movia. I bilag 1 er der for Movias lokaler givet vejledende oplysning om størrelsesordenen af de samlede løbende driftsudgifter, inkl. skønnede udgifter til de krævede rengøringsprogrammer, jf. afsnit 5.6

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik Juni 2014 KON TRAKT midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Side Fælles A-kontrakt for busselskaber hos Midttrafk... 3 1. Generelt... 3 2. Køreplanlægning...

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr

IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr Bilag 5 IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr 5.1 Tekniske specifikationer og andre forhold vedrørende IT-udstyr...2 5.1.1 Indledning...2 5.1.2 IT-systemer...2

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Udbudsmateriale. Rengøring. Fredensborg-Humlebæk Kommune. EU-udbud 2006/S 30-033175. info@serviceconsult-56822385

Udbudsmateriale. Rengøring. Fredensborg-Humlebæk Kommune. EU-udbud 2006/S 30-033175. info@serviceconsult-56822385 Udbudsmateriale Rengøring EU-udbud 2006/S 30-033175 info@serviceconsult-56822385 Indholdsfortegnelse: 1. Tilbudsbetingelser... 3 1.1 Udbudsform, tilbudsgivere, omfang og mulige delaftaler... 3 1.2 Inddeling

Læs mere

- Lønindekset for den private sektor (DS ILON2 Total - Sæsonkorrigeret), Vægt 60 % i januar 2008

- Lønindekset for den private sektor (DS ILON2 Total - Sæsonkorrigeret), Vægt 60 % i januar 2008 Bilag 1 Regulering for pris- og lønudvikling ( 21) Reguleringen efter 21 sker efter udviklingen i et fælles omkostningsindeks for buskørsel i Danmark. Omkostningsindekset beregnes hver måned af Trafikselskaberne

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Greve Kommune. Udbud Drift af genbrugshjælpemiddeldepot. EU-udbud nr. 2010/S 166-255086

Greve Kommune. Udbud Drift af genbrugshjælpemiddeldepot. EU-udbud nr. 2010/S 166-255086 Greve Kommune Udbud Drift af genbrugshjælpemiddeldepot EU-udbud nr. 2010/S 166-255086 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Opgavens omfang... 5 1.2 Mål og værdier for ældreområdet i Greve Kommune...

Læs mere

INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE

INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE SÆRLIGE BETINGELSER OG TILBUDSLISTE - KONTRAKT Maj 2015 Indhold 1 Orientering om kontrakten... 3 2 Særlige betingelser... 4 2.1 Kontraktindgåelse... 4 2.2 Kontraktens varighed

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner

Udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner Udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner EU-udbud 2005/S 127-125997 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse: 1. Tilbudsbetingelser.... 4 1.1

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

EU udbud af Konsulentassistance

EU udbud af Konsulentassistance EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet... 10 Driftsmøder... 10 Kapitel 3

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Begrænset EU-udbud af rengøringsservice Kontraktvilkår - Viborg Kommune

Indholdsfortegnelse. Begrænset EU-udbud af rengøringsservice Kontraktvilkår - Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 0. Definitioner... 2 1. Kontraktparter... 3 2. Kontraktens skriftlige grundlag, fortolkning og ændring... 3 3. Kontraktens ydelser og omfang... 4 4. Kontraktperiode...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

EU-udbud. vedrørende. udbringning af mad. til. Roskilde Kommune

EU-udbud. vedrørende. udbringning af mad. til. Roskilde Kommune Den 26. maj 2010 EU-udbud vedrørende udbringning af mad til Roskilde Kommune 1 Tilbudsdisposition Ved udformning af tilbud skal tilbudsgiver relatere dette til udbudsmaterialets opbygning. Dvs. at tilbuddet

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere