Udbudsbetingelser. C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune"

Transkript

1 Udbudsbetingelser C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia November 2007

2 C1 Udbud af citybuskørsel Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Udbudets omfang afregningsvognplaner Driftsvognplaner Udligningsophold Køreplantimer Afgivelse og vurdering af tilbud Afgivelse af tilbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Vurdering af tilbud Bydere Busmateriel og miljøforhold Generelle krav til busmateriel og -udstyr Idriftsættelse af busser Dokumentation Miljøforhold Støj Rengøring Design Anlæg og lokaler Busanlæg, som stilles til rådighed af operatøren Busanlæg, som evt. stilles til rådighed af Movia Personalefaciliteter Fordeling af driftsudgifter mv Lokaleråd Rengøring af lokaler Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og øvrigt IT-udstyr Generelt Busradio, buscomputer, passagertællesystem og billetteringsudstyr Movia-information og reklamer Movia information Reklamer Gratisaviser Kontraktperiode og kontraktindgåelse Forlængelse af kontraktperioden Kontraktindgåelse Oplysningspligt Generelt Operatørens oplysningspligt ved driftsuregelmæssigheder mv Operatørens oplysningspligt i forbindelse med kundehenvendelser...29

3 C1 Udbud af citybuskørsel Side Operatørens oplysningspligt ved kontraktudløb Ændringer i kørselsomfanget i kontraktperioden Ændringer i køreplantimetal Ændringer i busantal Køreplanskift Ændring i betalingen, ændring i ruter, ekstra- og dubleringskørsel samt andre forhold Betaling Betalingsbetingelser i forbindelse med afregning af kontraktbetalingen Betalingsbetingelser i forbindelse med udgået kørsel Regulering af betalingen Regulering af de månedlige satser Beregning af faktorer til regulering af de køreplantimeafhængige omkostninger Aktindsigt Offentliggørelse Misligholdelse, tvistløsning og øvrige juridiske bestemmelser Sikkerhedsstillelse Virksomhedsoverdragelse Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Personaleforhold Arbejdsmiljø Chaufføruddannelse Information til chaufførerne Krav til drifts- og trafikstyring Normal trafikal situation Sædvanlige/daglige hændelser i den normale trafik Usædvanlige hændelser i trafikken Ekstraordinære hændelser Kvalitetsstyring Krav og ønsker til driftskvalitet Kundetilfredshed Grad af udført kørsel Kvalitetsbrister Busoverdragelse ved kontraktudløb...50 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Busantal, driftsomfang og linjeføring mv...53 Bilag 2 Vurdering af tilbud...56 Bilag 3 Misligholdelse, tvistløsning og øvrige juridiske bestemmelser...59 Bilag 4 Krav og ønsker til busmateriellet...67 Bilag 5 Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og øvrigt IT-udstyr...87 Bilag 6 Kvalitetsstyring - Operatørmodellen Bilag 7 Busoverdragelse

4 C1 Udbud af citybuskørsel Side 4 Indledning Citybussen er et helt nyt koncept udviklet af Movia i samarbejde med Københavns Kommune. Der er tale om betjening af det centrale København (middelalderbyen) med små busser med en kapacitet på op til ca 30 passagerer. Det forventes, at Citybussen især vil være attraktiv for turister og andre besøgende i byen, som bl.a. kan benytte bussen som sightsseeingbus. Desuden forventes det at Citybussen vil tiltrække brugere af P-anlæg samt ældre og handicappede. Endelig vil Citybussen generelt set være et attraktvt tilbud til alle, som har behov for hurtig og bekvem transport mellem den indre bys forretninger, arbejdspladser, forlystelser, seværdigheder ol. Citybussen er karakteriseret ved, at der er kort afstand mellem stoppestederne og at der er hyppig drift med en bus mindst hvert minut. På visse dele af strækningen skal der være mulighed for at stige af og på mellem stoppestederne. Disse delstrækninger er i det efterfølgende benævnt som vinkeområder. Citybussen skal fortrinsvis betjene de små gader i middelalderbyen, hvor der i forvejen ikke er og ikke kan etableres drift med almindelige busser. I afsnit 1 og bilag 1 er der foretaget en nærmere beskrivelse af ruteføring, kørselsomfang, busantal mv. Der lægges som nævnt vægt på, at driften af Citybussen udføres med små busser, som desuden skal være støjsvage og meget miljøvenlige. Det kræves derfor i dette udbud, at der - udover busser med diesel eller andre alternative drivmidler - også skal bydes med busser, der har el som drivmiddel. I afsnit 4 og bilag 4 er der foretaget en nærmere beskrivelse af krav og ønsker til busmateriel. Der vil i dette udbud blive tale om en relativ kort kontraktperiode på kun 2 år, som dog kan forlænges, såfremt Movia og operatøren er enige om det. Under alle omstændigheder er udbudet omfattet af reglerne om busoverdragelse, jf. afsnit 21 og bilag Udbudets omfang Trafikselskabet Movia, herefter kaldet Movia, udbyder i dette udbud; C1 - udbud af citybuskørsel i Københavns Kommune (C1), ca køreplantimer pr. år med 9 driftsbusser og mindst 2 reservebusser. Den udbudte kørsel foregår som anført i indledningen - i det centrale København (middelalderbyen), og vil være en ringlinje med start og slut ved Rådhuspladsen. Movia fastsætter ruteføring, køreplanintervaller, driftsomfang, overordnede korrespondancer, stoppestedsplacering, øvrige stoppestedsforhold mv. og varetager forhandlinger med kommuner, politi og vejmyndigheder herom. Operatørerne inddrages i størst muligt omfang. Til brug for tilbudsgivningen er der i bilag 1 angivet mere detaljerede oplysninger om busforbrug og driftsomfang. Da såvel busforbrug som driftsomfang ikke er endeligt fastlagt, vil begge dele indgå som tema i forhandlingsfasen. Efter driftsstart kan de endelige vognplaner blive ændret i løbet af kontraktperioden. Dette udbud indeholder kun 1 udbudsenhed, og ifølge de gældende planer vil citybussen skulle betjene følgende strækning:

5 fremgår C1 Udbud af citybuskørsel Side 5 Rådhuspladsen (Amagerterminalen) Studiestræde Hammerichsgade - Bernstoffsgade Polititorvet Niels Brocksgade Ny kongensgade Frederiksholms kanal Kompagnistræde Læderstræde Store Kirkestræde Lille Kongensgade Kongens Nytorv - Tordenskjoldsgade Holbergsgade Nyhavn Havnebuskajen Nyhavn - Kvæsthusgade Sankt Annæ Plads Bredgade Dronningens Tværgade Store Kongensgade Gothersgade Landemærket - Krystalgade Nørregade Vendersgade Linnésgade Frederiksborggade Nørre Voldgade - Nørregade Vestergade Rådhuspladsen. Rutekort fremgår af bilag afregningsvognplaner Der er endnu ikke udarbejdet afregningsvognplaner for citybussen. De endelige planer vil blive fremsendt til operatøren senest 3 måneder forud for driftsstart. 1.2 Driftsvognplaner Hvis Movia anmoder herom, skal operatøren levere driftsvognplaner til Movia. Movia kan anvende operatørens driftsvognplaner i forbindelse med drift af IT-systemer. Movia vil automatisere denne forretningsgang i løbet af kontraktperioden. Operatøren vil herefter få ansvar for selv at lægge driftsvognplaner direkte ind i Movias IT-system. Leverance af driftsvognplaner er omfattet af Movias sanktionssystem, jf. bilag Udligningsophold I afregningsvognplanerne fastsættes normalt minimumtider til ophold ved endestationer på 2 minutter. Disse minimumendestationsophold som ikke kan anvendes til pausetid, er også gældende ved endestationer, hvor der sker chaufførskift. Movia er indstillet på efter aftale, at øge endestationsopholdet på bestemte tidspunkter, såfremt der konstateres behov herfor. Bussen skal ved endestationer være tilgængelig for publikum mindst 5 minutter før planmæssig afgangtid, med mindre kort ophold efter forudgående tur, overholdelse af køre- og hviletidsbestemmelserne eller andet hindrer, at der afsættes denne tid. 1.4 Køreplantimer Antallet af køreplantimer pr. år er beregnet som daglig produktion pr. dagtype ganget med antallet af dage for et år, der for ovennævnte er fastsat til 250 dage med hverdagsplan, 55 dage med lørdagsplan og 60 dage med søndagsplan. Reduceret drift, som følge af ferie, er fratrukket køreplantimetallet. Af bilag 1U tillige nuværende km-afstand samt oplysninger om personalefaciliteter.

6 C1 Udbud af citybuskørsel Side 6 Opgørelse af køreplantid Ved køreplantid forstås den køretid, der indgår i de køreplaner, Movia fastlægger. Ophold medregnes ikke, heller ikke de ophold, der fremgår af køreplanen. Køreplantiden opgøres i køreplantimer. Tomkørsel medregnes ikke. Ved tillægstid forstås den køretid, der indgår som ophold i de køreplaner, Movia fastlægger. Køreplantid og tillægstid er oplyst i bilag 1 svarende til produktionen i en normaluge (som uge 4). Den oplyste køreplantid for de nævnte dagperioder og den oplyste tillægstid vil være udgangspunktet for udregning af reguleringen for ændringer i tidsforbruget til pauser og ændringer i dag- og døgnfordelingen. Ændringen vil blive foretaget en gang pr. år og vil blive udregnet med udgangspunkt i produktionen for uge 4 hvert år. Den første regulering vil blive foretaget i januar 2010 gældende fra 1. januar 2010 til 31. december Reguleringen vil tage højde for ændringer, som er foretaget i køreplanen fra udbudstidspunktet og til den køreplan, som er gældende i uge Næste regulering vil tage højde for ændringer i køreplanen for uge og til uge og vil blive foretaget i januar 2011 o.s.v. Principperne for udregningen af reguleringen er nærmere beskrevet i afsnit Afgivelse og vurdering af tilbud 2.1 Afgivelse af tilbud Dette udbud af rutekørsel foretages som udbud efter forhandling i henhold til EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts Udbudsmaterialet består af følgende: Udbudsbetingelserne Bilag 1-7 til udbudsbetingelserne Tilbudsblanket, inkl. skemaer til uddybning Driftsredegørelse Prækvalificerede bydere har adgang til det samlede udbudsmateriale på udbudshjemmesiden med internetadressen: Tilbud skal afgives på dansk, ligesom efterfølgende kommunikation, skriftlig såvel som mundtlig under kontraktforhandlinger samt under den senere driftsperiode, skal foregå på dansk. Tilbud skal afgives i overensstemmelse med udbudsmaterialets bestemmelser og krav, som fastsat af Movia i det følgende.

7 C1 Udbud af citybuskørsel Side 7 Tilbud baseret på eksempelvis anden ruteføring eller andre juridiske vilkår end angivet i bilag 3 accepteres således ikke. Ved afgivelse af tilbud skal anvendes den særlige tilbudsblanket, der kan downloades på udbudshjemmesiden under menupunktet Udbudsmateriale. Tilbudsblanketten inklusive skemaer og andre bilag skal indsendes via udbudshjemmesiden. Prisen skal indeholde samtlige ydelser, som operatøren skal levere, og i tilbudet skal prisen opdeles i: a) Faste omkostninger Pris pr. måned (anlæg, administration m.v.) b) Busafhængige omkostninger Pris pr. driftsbus (renter, afskrivning, vedligeholdelse og pr. måned renholdelse, forsikring m.v.) c) Køreplantimeafhængige omkostninger Pris pr. køreplantime (chaufførløn, brændstof m.v.) Samtlige priser, der skal angives i danske kroner, skal være i prisniveau juni Alle priser skal være inkl. evt. moms og afgifter. Alle prisangivelser i nærværende udbudsmateriale er inkl. moms. Tilbudsgiver skal indgive tilbud med el-drevne busser. Samtidig skal tilbudsgiver indgive alternative tilbud med tilsvarende bustyper- og materiel, der anvender anden form for miljøvenlig drivmiddel. Hvert tilbud skal ledsages af følgende skemaer: Skema 1: Liste over tilbudte busser Evt. skema 2: Anskaffelsespris til brug ved busoverdragelse Evt. skema 3: Forbehold og bemærkninger, jf. nedenfor Skema 4: Kvalitet af drift, uddybning For hver tilbudt bustype skal indsendes: Skema 5: Busoplysningsskema Tilbudene skal også ledsages af: En driftsredegørelse, jf. nedenfor Tegninger af bustyper i A4-format, jf. afsnit 4 Billeder af bussens interiør og eksteriør Kopi af busmotorens typegodkendelsescertifikat, jf. afsnit 4 Forbehold, som tilbudsgiver ønsker taget i betragtning, og som efter udbudsbetingelserne kan tages i betragtning, skal anføres i skema 3 (Forbehold og bemærkninger). Evt.

8 C1 Udbud af citybuskørsel Side 8 forbehold, som ikke er anført i et sådant bilag, vil således ikke være gældende. Det kræves, at forbehold så vidt muligt prissættes. Det skal af skema 1 (Liste over tilbudte busser) fremgå, hvilke reservebusser, der vil kunne indsættes ved nedbrud og lignende. Der betales ikke særskilt for reservebusser, og udgifterne hertil må derfor indregnes i tilbudspriserne for driftsbusserne. I driftsredegørelsen skal tilbudsgiver udfylde en forpligtende redegørelse for driften og de ressourcer, der vil blive anvendt i forbindelse med den tilbudte kørsel. Redegørelsen skal afgives på den særlige blanket, som kan downloades fra udbudsportalen. Tilbudsgiveren skal udfylde alle punkter angivet i driftsredegørelsen. Tilbud, der skal være bindende til 1.oktober 2008, indsendes på den særlige tilbudsblanket inkl. bilag - via udbudshjemmesiden. Fristen for afgivelse af tilbud er Mandag den 7. januar 2008, kl. 12:00 Ethvert tilbud, der modtages efter dette tidspunkt vil blive afvist. 2.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet/forståelse af udbudsmaterialet eller vedrørende proceduremæssige spørgsmål skal stilles skriftligt til Movias Kørselsaftaleafdeling via udbudshjemmesiden under menupunktet Send Spørgsmål. Henvendelser med henblik på verifikation af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk. Alle skriftlige spørgsmål - samt de telefoniske forespørgsler, som Movia vurderer, kan have generel interesse for de øvrige tilbudsgivere - besvares på udbudshjemmesiden og offentliggøres under menupunktet Spørgsmål og Svar, samt evt. pr. . Det angives ikke, hvem der har stillet spørgsmålet. Spørgsmål vil så vidt muligt blive besvaret løbende, og senest den 21. december, med kopi til alle selskaber, der er opfordret til at afgive tilbud. Spørgsmål, som fremsendes senere end den 19. december, vil ikke blive besvaret. 2.3 Vurdering af tilbud Efter åbning af de indkomne tilbud vil Movia foretage en foreløbig evaluering af tilbudene for at afgøre, om de individuelle tilbud er afgivet i overensstemmelse med udbudsmaterialets betingelser. Under denne fase af evalueringen kan Movia, uden på nogen måde at forpligte sig, anmode enhver tilbudsgiver om at afgive uddybende eller supplerende oplysninger om tilbudet.

9 C1 Udbud af citybuskørsel Side 9 Efter at have konstateret, hvorvidt de indkomne tilbud er afgivet i overensstemmelse med udbudsmaterialets betingelser eller ej, evalueres godkendte tilbud i henhold til nedenstående delkriterier: Pris 40 % Kvalitet af drift 35 % Kvalitet af busmateriel 25 % De nævnte delkriterier indgår i den samlede vurdering med de anførte procentangivelser. I bilag 2 er der redegjort nærmere for, hvad Movia vil lægge vægt på ved bedømmelsen af disse delkriterier. Efter evaluering og forhandling om de godkendte tilbud vil Movia vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud, bedømt ud fra ovenstående prioriterede delkriterier. Movia forbeholder sig retten at vurdere de indkomne tilbud særskilt efter hvilket drivmiddel, det tilbudte materiel anvender. Movia vil således ikke vurdere de indkomne tilbud inder ét, men forbeholder sig retten til ud fra det valgte drivmiddel at finde det økonomisk mest fordelagtige blandt de indkomne tilbud, der tilbyder netop dette drivmiddel. Movia forbeholder sig ret til i overensstemmelse med reglerne i EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv at annullere udbudet helt eller delvist og foretage nyt udbud af kørslen. Driftsstart er sat til medio oktober Den endelige dato vil blive aftalt under forhandlignerne. 3. Bydere Aftale om buskørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller en anden juridisk person. Byderen, for selskaber den ansvarlige leder, skal opfylde de kvalifikationskrav, der er anført i lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar 2003 om buskørsel samt den i henhold hertil udstedte bekendtgørelse nr. 11 af 5. januar 2005 (begge med senere ændringer), og skal have tilladelse fra Færdselsstyrelsen til erhvervsmæssig personbefordring. Det skal senest i forbindelse med kontraktstart dokumenteres, at der foreligger det nødvendige antal tilladelser til den aftalte kørsel. Alle de i udbudsbetingelserne omhandlede ydelser skal udføres i fuld overensstemmelse med dansk lovgivning. Hvis byderen er bosat i udlandet, skal opgives en person med bopæl eller hjemsted i Danmark, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på byderens vegne, mod hvem der på byderens vegne kan rettes søgsmål, og med hvem alle forhandlinger kan føres, og alle meddelelser gives med bindende virkning for byderen. Der må kun anvendes underleverandør til driftsudførelsen efter nærmere aftale med Movia, som skal godkende enhver underleverandør.

10 C1 Udbud af citybuskørsel Side Busmateriel og miljøforhold 4.1 Generelle krav til busmateriel og -udstyr Tilbudsgiverne anskaffer selv det fornødne antal drifts- og reservebusser. De busser, der anvendes til kørslen, skal være egnede til kørselsopgaven og kunne følge køreplanen. Udelukkende til inspiration for byderne er nedenfor angivet eksempler på busser. Byderne har, uanset valg af bustype og fabrikat, det fulde ansvar for busserne. Movia kan ikke stilles til ansvar herfor. Tecnobus Gulliver: Tel: Fax: Bredamenarinibus - M 200 E Tel

11 C1 Udbud af citybuskørsel Side 11 Gruau Microbus Electric Tél. : +33(0) Movia opfordrer tilbudsgiverne til at undersøge de udbudte linjer for bump, broer og andre vejforhold, der kan have indflydelse på hvilke bustyper, der vil kunne betjene de enkelte linjer. Tilbudsgiver er ansvarlig for, at det tilbudte materiel er tilpasset den udbudte kørsel. Busserne skal til enhver tid opfylde kravene i nærværende udbudsbetingelser, herunder mekaniske og IT-mæssige funktioner, samt være velvedligeholdte, rene og præsentable. Der henvises i øvrigt til bilag 4 og 5. Manglende opfyldelse af ovenstående indgår i Movias sanktionssystem, jf. bilag Idriftsættelse af busser Såfremt de tilbudte busser ikke kan idriftsættes fra planlagt kontraktstart, skal der på tilbudsblanketten anføres en idriftsættelsesdato for de tilbudte busser. Såfremt levering og idriftsættelse sker senere end det aftalte tidspunkt, modregnes der i første afregning kr. pr. bus pr. driftsdøgn beregnet fra tilbudt idriftsættelse og frem til idriftsættelse sker. Dette vilkår gælder både drifts- og reservebusser. Der kan ikke tages forbehold for dette vilkår. Movia betragter først en bus som leveret og idriftsat, når den fremstår i fuld funktionsdygtig stand og er til fuld rådighed for normal drift, og når Movia har modtaget skriftlig meddelelse om datoen for bussens idriftsættelse. Manglende opfyldelse af ovenstående indgår i Movias sanktionssystem, jf. bilag 3. Ydermere skal operatøren, inden bussen regnes for idriftsat, have indsendt en udfyldt blanket med oplysninger til brug for Movias busdatabase. Denne blanket kan rekvireres i Movias Kørselsaftaleafdeling.

12 C1 Udbud af citybuskørsel Side Dokumentation Hvert tilbud skal være ledsaget af en liste over de busser, der vil blive anvendt til kørslen. For hver af de tilbudte bustyper skal indsendes busoplysningsskema, tegninger og billeder af bussens eksteriør og interiør samt miljødokumentation. Se bilag 4. Busoplysningsskemaet til dette udbud, findes på udbudshjemmesiden som skema 5. Tegninger, der viser bussernes udformning og indretning indsendes i A4-format som bilag til tilbudene. Tegninger i mål 1:20 skal kunne rekvireres af Movia med kort varsel i forhandlingsfasen. Movia bistår gerne operatøren med vejledning i forbindelse med indkøb af nye busser samt renovering af brugte busser. Skiltning af busserne skal ske efter Movias anvisninger, se endvidere bilag 4. Ved udskiftning af busser i kontraktperioden skal indskiftede drifts- og reservebusser mindst opfylde samme krav som de busser der erstattes. Udskiftning af busser i kontraktperioden skal dog altid aftales med Movia, og der skal ydermere indsendes en udfyldt blanket for hver bus, med oplysninger til Movias busdatabase, jf. afsnit Miljøforhold Emissioner Movia ønsker lave emissioner af især partikler, kvælstofoxider (NO x er) samt CO 2. Busserne skal som minimum leve op til EEV-standard. Kortlægning af miljøforhold Operatøren er forpligtet til i hele kontraktperioden at medvirke til at kortlægge miljøforholdene i virksomheden. Arbejdsmiljøforhold er beskrevet i afsnit 17. Movia kræver udpeget en miljøansvarlig hos operatøren, der skal være Movias kontaktperson i alle miljøspørgsmål, jf. driftsredegørelsen. Operatøren skal anvende Movias manual for kortlægning af miljøforhold, som revideres efter behov i samarbejde med operatørerne. Manualen beskriver de miljøforhold og den metode, som skal anvendes til miljøkortlægningen. Manualen kan rekvireres ved henvendelse til Movias Kørselsaftaleafdeling. Kortlægning af miljøforholdene indgår i Movias udarbejdelse af grønt regnskab for den samlede busdrift i Movia-området. Miljøkortlægningen, udarbejdelse af grønt regnskab og revision af kortlægningsmanualen drøftes i Movias miljøfaggruppe, hvori de miljøansvarlige fra operatørerne og Movia deltager. Miljøfaggruppen mødes efter behov. Operatøren skal være villig til i kontraktperioden at indføre miljøledelse efter anvisning fra Movia. Evt meromkostninger herved aftales i givet fald nærmere mellem operatøren og Movia.

13 C1 Udbud af citybuskørsel Side Støj Movia ønsker, at busserne har så lavt et støjniveau som muligt. Udvendig støj må max være 77 db(a), mens indvendig støj max må være 72 db(a). Al unødig støj fra busserne, herunder bremseskrig, skal undgås. Det påhviler derfor operatøren at sikre, at busleverandøren har truffet de fornødne foranstaltninger til at forhindre unødig støj. Hvis der trods dette forekommer unødig støj fra bussen under driften, skal operatøren hurtigst muligt udbedre dette forhold. Såfremt der forekommer støj på mere end den aftalte værdi i db(a), fx ved stoppested, jf. bilag 4, har Movia ret til at kræve den pågældende bus udtaget af drift omgående. Bussen kan genindsættes i driften, når støjkravet igen overholdes. Retningslinjer for grænseværdier, målemetoder mv. angående støj fremgår af bilag Rengøring Busserne skal altid være rengjorte udvendigt og indvendigt, dog forlanges ikke rengøring hyppigere end 1 gang pr. driftsdøgn. Trafiktjenesten udfører kontrol af rengøringsstandarden i busserne, hvor en repræsentant for operatøren altid bliver inviteret til at deltage. Ved Trafiktjenestens kontrol benyttes nedenstående punkter. Disse er en indikation af, hvad der bliver lagt vægt på, men Movia tager forbehold for eventuelle ændringer i disse punkter i løbet af kontraktperioden.

14 C1 Udbud af citybuskørsel Side 14 Tilfredsstillende rengøring Uudvendig rengøringu - vasket udvendig samme dag (her tages hensyn til vejrliget) Utilfredsstillende rengøring Udvendig rengøringu - ikke vasket samme dag (her tages hensyn til vejrliget) U"Køkkenborde" og IndgangspartiU U"Køkkenborde" og indgangspartiu - rengjort, uden pletter - ikke rengjort, støvet og plettet - forrude pudset - forrude tåget af trafikfilm UGulv og hjulkasseru UGulv og hjulkasseru - rengjort, uden sorte pletter mv. - ikke rengjort - radiatorer rengjorte - mange pletter og en del snavs - mere end 1 stk graffiti - radiatorer ikke rengjorte USæder (inkl rygge og bag langsæder)u USæder (inkl rygge og bag langsæder)u - alle er rene - meget snavsede - mere end 3 sæder med graffiti/tyggegummi - manglende oprydning (feks aviser) UVægge, loft, taglemme og fladeru UVægge, loft, taglemme og fladeru - rene flader - snavsede flader - taglemme tilfredsstillende - mere end 1 stk klistermærke/graffiti - taglemme utilfredsstillende UVinduerU UVinduerU - rene indfatninger - snavsede indfatninger - ufedtede ruder - fedtede eller snavsede ruder - mere end 1 stk klistermærke/graffiti UTrinkasser, ramper og trapperu UTrinkasser, ramper og trapperu - rengjorte - snavsede - meget grus/sand og andre effekter UDøreU UDøreU - rene ruder og beklædning - snavsede ruder og beklædning UIndvendige spejle/mellemruderu UIndvendige spejle/mellemruderu - rene, bagside ren - fedtede - rene - klistermærke/graffiti UHoldestængerU UHoldestængerU - rene - støvede og snavsede 4.7 Design Movia lægger vægt på, at samtlige bussers designmæssige udformning - såvel udvendigt som indvendigt - signalerer kvalitet og ensartethed. I bilag 4 har Movia beskrevet en række krav til det udvendige design for følgende emner: Farveholdning Logo Operatørmarkering

15 C1 Udbud af citybuskørsel Side 15 Det indvendige design og bussernes indretning har også betydning for kundernes oplevelse af kvalitet og ensartethed i busproduktet. Movia har valgt, at følgende elementer indgår i bussernes indvendige design: Gulve Trinkanter Sæder Chaufførbagvæg og skillevæg Holdestænger Håndstropper Trafikinformation Movia bistår gerne den enkelte operatør med udformning af designkrav i forbindelse med indkøb af nye busser. 5. Anlæg og lokaler 5.1 Busanlæg, som stilles til rådighed af operatøren Byderne sørger som udgangspunkt selv for tilvejebringelse af busanlæg/opstillingsplads. Meddelelse om anlæggets placering skal fremsendes til Movia senest 2 måneder efter kontraktindgåelse. Skriftlig accept fra pågældende kommunes tekniske forvaltning af anlæggets anvendelse til busanlæg/opstillingsplads skal vedlægges tilbudet. Er anlæggets placering ikke fastsat på tilbudstidspunktet, skal accept fra kommunen indsendes hurtigst muligt og senest 1 måned før kontraktstart. De af Movia krævede IT-funktioner, herunder den elektroniske indberetning af oplysninger om driften mv., forudsætter, at operatøren har IT-terminaler, kommunikationsudstyr og linjer på busanlæg og driftskontorer. Til disse formål er operatøren forpligtet til at etablere, drive og anvende en selvstændig og permanent ADSL-forbindelse til internettet. På alle IT-terminaler, der anvendes til de af Movia krævede funktioner, skal opkoblingen på internettet være Explorer 6, en senere version eller tilsvarende. Alle omkostninger hertil betales af operatøren. I forbindelse med indførelsen af rejsekort etablerer Movia en selvstændig ADSLforbindelse på busanlægget. Alle omkostninger til etablering og drift af denne forbindelse betales af Movia. Operatøren har pligt til at sikre, at operativsystem og kommunikationslinje er aktiv hele tiden. Hvis operatøren konstaterer problemer, har han pligt til straks at søge problemet løst. Ved problemer af længere varighed end 60 minutter skal Movia straks underrettes om tidspunkt for, hvornår problemet opstår og hvornår det er løst. Manglende overholdelse af ovennævnte er omfattet af Movias sanktionssystem, jf. bilag 3.

16 C1 Udbud af citybuskørsel Side 16 Der aftales nærmere vilkår for betjening af operatørens IT-udstyr, som også benyttes til Movia-krævede IT-funktioner. Fra kontraktstart omfatter Movias IT-udstyr på hvert busanlæg og driftskontor, som operatøren er ansvarlig for: WLAN 1 stk: til rejsekort Router (2 stk.) Reservedele til stempelautomater Reserveudstyr til rejsekort. 5.2 Busanlæg, som evt. stilles til rådighed af Movia Såfremt der bilve tale om drift med el-busser, hvor det vil blive nødvendigt at minimere mængden af tomkørsel, er Movia pt i gang med at undersøge, om der evt. kan anvises et egnet garageringssted i nærheden af ruten for citybussen. Såfremt dette bliver aktuelt, vil de nærmere vilkår for anvendelsen heraf indgå som et tema i forhandlingsfasen. 5.3 Personalefaciliteter Movia har etableret personalefaciliteter (opholdslokaler/toiletfaciliteter) for de fleste linjer, normalt placeret ved linjens endestationer. Opholdslokaler/ toiletfaciliteter skal benyttes af operatørerne for de pågældende linjer. Placeringen af lokale- og toiletfaciliteter er anført i bilag 1, hvor det også fremgår, hvilke andre linjer der også benytter lokalerne. Afløsning kan som hovedregel kun finde sted ved linjens endestationer. I de situationer, hvor lokalet er beliggende på strækningen, kan der efter en konkret vurdering evt. indgås en særlig aftale med Movia om afløsning på strækningen. Arbejdsmiljømæssige hensyn kan herunder indgå som begrundelse for afløsning på strækningen. Movia ønsker således afløsning ved endestationer eller ved en større terminal, der passeres på ruten, således at kunderne berøres mindst muligt. Chaufførafløsning på strækningen kan kun finde sted, såfremt operatøren indestår for, at dette sker på under 2 minutter udover ekspedition af påstigere. Overholdes dette ikke, vil Movia kunne anvende bestemmelserne om modregning, jf. bilag 3, eller opsige aftalen om afløsning på strækningen. Evt ønske om afløsning på strækningen skal anføres i driftsredegørelsen. Movias lokaler er udstyret med det fornødne antal stole, borde, lamper og køkkenfaciliteter. Til dækning af lejeudgifter, skatter og afgifter samt udvendige og større indvendige vedligeholdelsesarbejder betaler brugerne til Movia et beløb baseret på antallet af driftsbusser. Denne betaling udgør i juni 2007-prisniveau kr. pr. driftsbus pr. år. Betalingen indgår i de månedlige afregninger og reguleres efter bestemmelserne i afsnit 12 og 13. Herudover betaler brugerne løbende driftsudgifter, bortset fra udgifter til TV- og radiolicens, som betales af Movia. I bilag 1 er der for Movias lokaler givet vejledende oplysning om størrelsesordenen af de samlede løbende driftsudgifter, inkl. skønnede udgifter til de krævede rengøringsprogrammer, jf. afsnit 5.6

17 C1 Udbud af citybuskørsel Side 17 vedr. rengøring af lokaler, men ekskl. lejeudgifter, skatter og afgifter samt større ud- og indvendige vedligeholdelsesarbejder. Såfremt en operatør fremsætter særlige ønsker til et af Movias lokaler såsom opstillingsplads til skabe, indretning af billetsalg eller lignende, som ikke er til stede i eksisterende eller planlagte lokaler, afholdes merudgiften hertil af operatøren. Der sker ikke refusion ved kontraktophør. Operatøren har ved kontraktophør pligt til at retablere lokalerne og afmontere skabe mv. Såfremt der mellem Movia og operatøren i kontraktperioden aftales opstillet toilet ved endestationer uden denne facilitet, afholdes etableringsudgiften med 50 % af Movia og 50 % af operatøren. Ved kontraktophør kan Movia forlange at overtage toilettet mod refusion af operatørens andel af etableringsudgiften. 5.4 Fordeling af driftsudgifter mv. Hvis et Movia-lokale eller -toilet benyttes af flere operatører, varetages administrationen af lokalet af den "største bruger", som hermed er ansvarlig for betaling af de løbende driftsudgifter vedrørende el, vand og varme, rengøring, telefon, renovation, mindre udog indvendige vedligeholdelsesarbejder, vedligeholdelse af udenomsarealer, snerydning, reparationer som følge af hærværk og indbrud, evt. tyverisikring samt evt. drift af serviceautomater mv. Driftsomkostningerne (ekskl. lejeudgifter, skatter og afgifter samt større ud- og indvendige vedligeholdelsesarbejder) fordeles mellem selskaberne i forhold til den vagtplanmæssige benyttelse af lokalet (antallet af spise- og kaffepauser). "Største bruger" er i den forbindelse ansvarlig for opkrævning af de øvrige brugeres omkostningsandele. Pauseantal og tidspunkter skal på forlangende oplyses til Movia. Beregningsgrundlaget kan evt. blive ændret i kontraktperioden, således at udgiftsfordelingen i forhold til den vagtplanmæssige benyttelse ændres til en fordeling af udgifterne i forhold til antal busanløb til lokalerne. Operatører, der kun benytter toiletfaciliteter i et pauselokale, kan ikke blive "største bruger". Der vil i tilslutning til kontraktforhandlingerne blive indgået særlig lejeaftale om benyttelse af Movias lokalefaciliteter og toiletter. Disse aftaler er uopsigelige i kontraktperioden, medmindre operatøren ophører med at benytte lokalet/toilettet i forbindelse med linjeændringer. Ved beregning af udgiftsfordelingen, når flere brugere anvender samme lokale, indgår spise- og kaffepauser med en vægt på 1/1 og mulighed kun for toiletbenyttelse med en vægt på 1/4. Det beregnes, at der er tale om en spise- eller kaffepause, når opholdet ved det pågældende lokale er 10 min. eller derover (ekskl. evt. udligningsophold). Toiletbenyttelse beregnes som øvrige busanløb ved de lokaler og toiletter, som operatøren har adgang til på den pågældende linje. Procentandelene afrundes til nærmeste med 5 delelige tal. Som hovedregel tages procentfordelingen kun op til revision 1 gang årligt i november måned. Ved væsentlige ændringer i kontraktperioden, fx når én eller flere operatører ved et køreplanskift til- eller fraflytter et lokale, kan procentfordelingen dog tages op til revision i forbindelse hermed. I bilag 1 er der for Movias lokale- og toiletfaciliteter givet

18 C1 Udbud af citybuskørsel Side 18 vejledende oplysning om størrelsesordenen af procentandelene pr. lokale for de enkelte linjer. I de situationer, hvor ansvaret som største bruger overdrages til en anden operatør, typisk i forbindelse med et køreplanskift, har den hidtidige største bruger pligt til at forestå ren- og vedligeholdelse af lokalet indtil det tidspunkt, hvor Movia har indgået nye lejeaftaler, dels med den nye "største bruger" og dels med evt. øvrige brugere, samt til det tidspunkt, hvor overdragelsesforretning har fundet sted. Ved overdragelsesforretningen, som finder sted i det pågældende lokale, deltager repræsentanter fra den hidtidige "største bruger", den nye "største bruger" samt fra Movia. Udgifter til evt. flytning af Movias lokaler og toiletter i forbindelse med linjeændringer afholdes af Movia. Medarbejdere fra Movias Trafiktjeneste har efter aftale med "største" eller "eneste bruger" adgang til alle Movia-ejede lokaler. 5.5 Lokaleråd "Eneste" eller "største bruger" af de enkelte lokaler opfordres til at nedsætte lokaleråd samt udpege en lokaleansvarlig leder, som skal inddrages i alle forhold vedrørende lokalet. Rådene skal være sammensat af medarbejderrepræsentanter for de enkelte brugere og en ledelsesrepræsentant for "største bruger". Udover de generelle forhold vedrørende indretning af lokalerne skal lokalerådene samt de lokaleansvarlige medvirke ved tilsyn af lokalerne sammen med Movia. Operatøren har pligt til løbende at indberette fejl og mangler ved lokalerne/ toiletterne sammen med de månedlige afregninger. 5.6 Rengøring af lokaler Rengøringsarbejdet i de enkelte lokaler/toiletter skal udføres i henhold til de nedenfor anførte rengøringsprogrammer, der omfatter såvel daglig rengøring som hovedrengøring og vinduespolering. Manglende overholdelse af rengøringspligten er omfattet af Movias sanktionssystem, jf. bilag 3. Daglig rengøring Det rengøringsarbejde, der skal udføres, fremgår af efterfølgende frekvensprogrammer, benævnt rengøringsprogram 1, 2 og 3: Rengøringsprogram 1: Omfatter lokaler, hvor der dagligt færdes 40 medarbejdere eller derover Rengøringsprogram 2: Omfatter lokaler, hvor der dagligt færdes under 40 medarbejdere Rengøringsprogram 3: Omfatter toiletbygninger generelt

19 C1 Udbud af citybuskørsel Side 19 Rengøringsarbejdet skal alle steder udføres med de i programmerne nævnte arbejdsoperationer og frekvenser. Herudover skal der hver dag ca timer efter rengøringen udføres en soignering efter behov i alle chaufførlokaler/toiletter omfattende: Udluftning Tømning og rengøring af affaldsbeholdere Aftørring af borde Fjernelse af affald og synligt løst snavs fra gulve og inventar Forsyning med toiletpapir, håndsæbe og håndklæder Hovedrengøring Der skal udføres hovedrengøring mindst én gang årligt. Det forudsættes, at det daglige rengøringsarbejde tilrettelægges på en sådan måde, at hovedrengøring af objekter, herunder inventar, flisevægge osv. ikke er påkrævet. Der skal således alene udføres hovedrengøring i form af eksempelvis: Afvaskning af gitterarmaturer Nedtagning og afvaskning af lampekupler Nedvaskning/aftørring af vægge Indvendig afvaskning af skabe i "køkkenarrangementerne" (inkl. tømning og påpladssætning) Nedvaskning/aftørring af lofter Indvendig afvaskning af taskeskabe Opskuring og "mætning" af gulve Afvaskning af vinduesrammer Afvaskning af radiatorer Evt. andet Som det fremgår af rengøringsprogrammerne, skal gardiner dog vaskes 2 gange årligt. Vinduespolering Vinduespoleringsarbejdet skal tilrettelægges, således at poleringen sker med følgende frekvenser: Termoruder poleres 6 gange årligt udvendigt og 4 gange årligt indvendigt Ældre sprossede ruder med forsatsruder poleres 6 gange årligt udvendigt, 4 gange årligt indvendigt og 2 gange årligt mellem ruderne Tårnbygninger (glastårne) i standardtoiletter poleres indvendigt 2 gange årligt Indre glas, herunder glasdøre, poleres 4 gange årligt For oplukkelige vinduer gælder, at der 1 gang årligt foretages en aftørring af bundrammen.

20 C1 Udbud af citybuskørsel Side 20 Rengøringsprogrammer På de næste sider er en skematisk fremstilling af de 3 rengøringsprogrammer. Programmerne er udviklet i samarbejde med Rengøringsteknisk Institut. Tal før skråstregen angiver antal gange. Bogstav efter skråstregen angiver: u = uge, m = måned, å = år, E/B = efter behov. Rengøringsprogram Movia chaufførlokaler med 40 personer/dag eller derover Arbejdsprogram Toiletter Indgangspartier Gangarealer Primære opholdsrum Sekundære opholdsrum + primære rum for ikke-rygere Garderober, bokse, omklædning Depoter Telefonrum Lufte ud, tømme og rengøre affaldsbeholdere 7/u 7/u 7/u 7/u 7/u 7/u 1/u 7/u Afstøve/aftørre borde. Rengøre køkkenborde/vaske 7/u 7/u 7/u 7/u 7/u 1/u 7/u Afstøve/aftørre øvrige flader på inventar og bygningsdele inden for nåhøjde, fjerne pletter 2/u 2/u 1/u 1/u 1/u 2/u 2/m 1/u Aftørre/støvsuge stolebænke 1/u 1/u 2/m 2/u 1/u 2/u Fjerne pletter på døre/karme. Rengøre sparkeplader og håndtag E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B Afstøve tilgængelige højtsiddende flader 2/m 2/m 1/m 1/m 1/m 1/m 1/m 1/m Rengøre wc-kummer, håndvaske, fliser og øvrig sanitet, herunder spejle 7/u 1/u Rengøre flisevægge 1/u 1/u 1/u Forsyne med toiletpapir, håndsæbe og håndklæder 7/u Afstøve gulv/let støvsugning 4/u 5/u 5/u 5/u Vaske gulv, inkl fejning el lign, grundig støvsugning 7/u 7/u 7/u 3/u 2/u 2/u 1/u 2/u Rengøre måtter Fjerne pletter på tekstile gulvbelægninger E/B E/B E/B E/B E/B E/B E/B Gardinvask 2/å

Udbudsbetingelser. A4 Almindelig rutekørsel i hovedstadsområdet

Udbudsbetingelser. A4 Almindelig rutekørsel i hovedstadsområdet Udbudsbetingelser A4 Almindelig rutekørsel i hovedstadsområdet Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia August 2008 A4 Udbud af almindelig rutekørsel Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udbudets omfang...5 1.1 Udbudsenheder...5

Læs mere

Udbudsbetingelser S3 Udbud af servicebuskørsel i områderne Midt og Storkøbenhavn

Udbudsbetingelser S3 Udbud af servicebuskørsel i områderne Midt og Storkøbenhavn Udbudsbetingelser S3 Udbud af servicebuskørsel i områderne Midt og Storkøbenhavn Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia Februar 2008 S3 Udbud af servicebuskørsel Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...5

Læs mere

Udbudsbetingelser til 19. udbud af almindelig rutekørsel

Udbudsbetingelser til 19. udbud af almindelig rutekørsel HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side 1 Udbudsbetingelser til 19. udbud af almindelig rutekørsel 1. UDBUDDETS OMFANG... 5 1.1 AFREGNINGSVOGNPLANER... 5 1.2 DRIFTSVOGNPLANER... 5 1.3 UDLIGNINGSOPHOLD...

Læs mere

Udbudsbetingelser. U3 Lokalbusser i Køge Kommune

Udbudsbetingelser. U3 Lokalbusser i Køge Kommune Udbudsbetingelser U3 Lokalbusser i Køge Kommune Kontrakter Trafikselskabet Movia Marts 2011 U3 Lokalbusser i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Udbuddets omfang... 5 1.1 Udbudsenhed.

Læs mere

Udbudsbetingelser. T2 Udbud af tele- og servicebuskørsel i hovedstadsområdet

Udbudsbetingelser. T2 Udbud af tele- og servicebuskørsel i hovedstadsområdet Udbudsbetingelser T2 Udbud af tele- og servicebuskørsel i hovedstadsområdet Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia Marts 2009 T2 Udbud af tele- og servicebuskørsel side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 0HIndledning...

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet.

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet. Rejsekortet Midttrafik billetsystem, Rejsekortet indeholder dels kontaktløse chipkort, dels et system til kontantbillettering. Udstyr til kontantbillet erstatter det eksisterende udstyr, inkl. klippekortsmaskiner,

Læs mere

Udbudsbetingelser S5 Udbud af servicebuskørsel i Frederiksberg Kommune

Udbudsbetingelser S5 Udbud af servicebuskørsel i Frederiksberg Kommune Udbudsbetingelser S5 Udbud af servicebuskørsel i Frederiksberg Kommune Kontrakter Trafikselskabet Movia December 2011 S5 Udbud af servicebuskørsel i Frederiksberg Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Kravspecifikation Bilag A Rejsekort

Kravspecifikation Bilag A Rejsekort Kravspecifikation Bilag A Rejsekort Information om indførelse af Rejsekort FynBus kommende billetsystem, Rejsekortet, indeholder dels kontaktløse chipkort og dels et system til kontantbillettering. Udstyr

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser for 18. udbud af almindelig rutekørsel

Udbudsbetingelser for 18. udbud af almindelig rutekørsel HUR 18. udbud af almindelig rutekørsel side 1 Udbudsbetingelser for 18. udbud af almindelig rutekørsel 1. Udbuddets omfang... 4 1.1 Afregningsvognplaner... 4 1.2 Driftsvognplaner... 4 1.3 Udligningsophold...

Læs mere

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel 4. december 2008 På enhed 7 (Hurtigbussen 555/666) er der ikke virksomhedsoverdragelse af personale - ej heller chauffører. Se passagertal for Hurtigbussen

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 Bilag 9 Busoverdragelse 9.1 Beregning af overtagelsespriser for busser ved kontraktudløb... 2 9.2 Procedure og tidsplan for busoverdragelse... 2 9.3

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser til 1. udbud af telebuskørsel

Udbudsbetingelser til 1. udbud af telebuskørsel Trafikselskabet Movia 1. udbud af telebuskørsel, januar 2007 Side 1 Udbudsbetingelser til 1. udbud af telebuskørsel 0. Generelt... 3 0.1 Telebusbetjening... 3 0.2 Servicebusbetjening... 4 1. Udbudets omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser for 17. udbud af almindelig rutekørsel

Udbudsbetingelser for 17. udbud af almindelig rutekørsel HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel side 1 Udbudsbetingelser for 17. udbud af almindelig rutekørsel 1. Udbuddets omfang... 3 1.1 Afregningsvognplaner... 3 1.2 Driftsvognplaner... 3 1.3 Udligningsophold...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Udbudsbetingelser. B9 Udbud af kørsel med patientbusser

Udbudsbetingelser. B9 Udbud af kørsel med patientbusser Udbudsbetingelser B9 Udbud af kørsel med patientbusser Trafikselskabet Movia/Region Sjælland Juni 2009 B9 Udbud af patientbusser Indholdsfortegnelse side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 1. Udbudets

Læs mere

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang Brugsaftale Version 18.02.2016 Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse og Alugod Gruppe, Det Danske Spejderkorps c/o Bjarne van Reeuwijk Toftegårdsvej 20 3500 Værløse indgås hermed brugsaftale for

Læs mere

Movia ændrer ikke kravet på R-buslinjerne. Der kan således ikke køres med højgulvsbus på linjerne.

Movia ændrer ikke kravet på R-buslinjerne. Der kan således ikke køres med højgulvsbus på linjerne. Spørgsmål og Svar 15. januar 2013 Præsisering af udbudsbetingelserne 6.4.4 Billetteringssystem - rejsekort, side 93 Anden fase: Slutinstallation og test Teksten: Movia monterer i denne proces de aktive

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1

HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1 Bilag 6 Betaling og regulering af satser mv 6.1 Betaling...2 6.2 Regulering af de månedlige satser...3 6.2.1 Acontoregulering...3 6.2.2 Efterregulering...4

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Trafikservice tilretter løbende retningslinjerne for kvalitetsbrister. Retningslinjerne er altid tilgængelige for operatørernes ledelse.

Trafikservice tilretter løbende retningslinjerne for kvalitetsbrister. Retningslinjerne er altid tilgængelige for operatørernes ledelse. Operatører og medarbejdere i TSE - Movia Sagsnummer Sagsbehandler CLL Direkte +45 20 69 65 57 Fax 49 26 63 05 CLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 April 2014. Retningslinjer for

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg 8. juli 2014 5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg Spørgsmål / Fejl De med gråt markerede spørgsmål og svar indgik i 1.-4. rettelsesblad Svar / Rettelser 1. Rettelse til timetallet i pakke 2 2.

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Movia gennemfører udbuddet i seks faser jf. nedenstående oversigt. De seks faser har en samlet længde på 2½ år.

Movia gennemfører udbuddet i seks faser jf. nedenstående oversigt. De seks faser har en samlet længde på 2½ år. Notat Til: Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. august 2017 Funktionskrav til udbud A17 - Ballerup

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 7. Udbud Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 Der mangler svar på nogle af spørgsmålene. Disse vil blive besvaret senere dog senest d. 30.11.2012. Nr. Spørgsmål Svar 1 Pakke 772 Sydtrafik anmodes

Læs mere

Særlig fokus: Mulighed for 12-årige kontrakter afhængigt af leveret kvalitet. Stor fokus på miljø: bussernes

Særlig fokus: Mulighed for 12-årige kontrakter afhængigt af leveret kvalitet. Stor fokus på miljø: bussernes Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 MLL 04.c Status for udbud Sagsfremstilling: Bestyrelsen orienteres med mellemrum om fremdrift og status for de igangværende udbud af

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 8 side 1

HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 8 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 8 side 1 Bilag 8 Redegørelse for drift og ressourcer 8.1 Personaleressourcer... 3 8.1.1 Oversigt over antal medarbejdere... 3 8.1.2 Navn på kontaktpersoner

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel.

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. april 2010 MLL 10 Udbudsstatus marts 2010 Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling:

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Busselskabet Aarhus Sporveje

Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fac: 72409901 www.busselskabet.dk Busselskabet Aarhus Sporveje Udbudsmateriale til bekendtgørelsen Bybusindkøb Udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse

Læs mere

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg mellem Assens Kommune (udlejer) Rådhus Allé 5 5610 Assens og Glamsdalens Idrætsefterskole (lejer) Langbygårdsvej 86 5620 Glamsbjerg

Læs mere

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 8 Side 1 af 3 Udbud af regional buskørsel Sagsbehandler:

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Spørgsmål og Svar. 17. januar 2012. Præcisering af udbudsbetingelserne. 11. januar 2012. Præcisering og ændring af udbudsbetingelserne

Spørgsmål og Svar. 17. januar 2012. Præcisering af udbudsbetingelserne. 11. januar 2012. Præcisering og ændring af udbudsbetingelserne Spørgsmål og Svar Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. 17. januar 2012

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79317 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital Udbud af Koloskopiudstyr til Kirurgisk Afd. K på Bispebjerg Hospital Udbudsbetingelser Ordregivers sagsnr. 13007595 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER... 4 3. GENERELT... 4 3.1 TILBUDDETS

Læs mere

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Kolding Kommune, HR-Arbejdsmiljø ønsker et tilbud på levering af et elektronisk handlingsplansværktøj. Kolding Kommune ønsker, at indgå

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Generel kravspecifikation

Generel kravspecifikation Bilag 4a: Generel kravspecifikation Generel kravspecifikation I dette bilag beskrives en række generelle krav, som gælder for samtlige delaftaler. Hvis der er skærpede krav til løsning af den enkelte delaftale,

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning

Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning 1. Indledning Halsnæs Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på en koncessionsaftale om levering

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsmateriale til. A14 Udbud af almindelig rutekørsel i Movia

Udbudsmateriale til. A14 Udbud af almindelig rutekørsel i Movia Udbudsmateriale til A14 Udbud af almindelig rutekørsel i Movia Kontrakter og operatører Trafikselskabet Movia Oktober 2015 A14 Udbud af almindelig rutekørsel Side 6 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter.

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter. 6. Udbud Spørgsmål og svar - Spørgsmål 1-3 offentliggjort d. 07.11.2011 - Spørgsmål 4-16 offentliggjort d. 21.11.2011 - Spørgsmål 17-28 offentliggjort d. 30.11.2011 Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvilket kilometertal

Læs mere

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer.

Kravspecifikation. Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer. 02-11-2015 Sagsnr. 2015-0198257 Kravspecifikation Drift og vedligehold af oplukkelige broer i København, El-installationer Maskininstallationer Hydraulikinstallationer Side 1 af 6 Kravspecifikation til

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere