Udbudsbetingelser. B9 Udbud af kørsel med patientbusser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. B9 Udbud af kørsel med patientbusser"

Transkript

1 Udbudsbetingelser B9 Udbud af kørsel med patientbusser Trafikselskabet Movia/Region Sjælland Juni 2009

2 B9 Udbud af patientbusser Indholdsfortegnelse side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Udbudets omfang Afgivelse og vurdering af tilbud Afgivelse af tilbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Vurdering af tilbud Bydere Busmateriel og miljøforhold Generelle krav til busmateriel og -udstyr Idriftsættelse af busser Dokumentation Miljøforhold Støj Rengøring Ordregivers krav vedrørende IT systemer Informationsmaterialer og reklamer Kontraktperiode og kontraktindgåelse Forlængelse af kontraktperioden (option for ordregiver) Kontraktindgåelse Oplysningspligt Generelt Operatørens oplysningspligt ved driftsuregelmæssigheder mv Operatørens oplysningspligt i forbindelse med henvendelser fra kunder/patienter Ændringer i kørselsomfanget m.m. i kontraktperioden Betaling Regulering af betalingen Aktindsigt Offentliggørelse Misligholdelse, tvistløsning og øvrige juridiske bestemmelser Sikkerhedsstillelse Personaleforhold Arbejdsmiljø Chaufføruddannelse...21

3 B9 Udbud af patientbusser Indholdsfortegnelse side Arbejdsdeling Krav til drifts- og trafikstyring Drifts- og trafikstyring ved forskellige trafikale forhold Øvrigt...22 Bilagsfortegnelse...24 Bilag 1 Krav og ønsker til busmateriellet...25 Bilag 2 Garanti...33 Bilag 3 Garanti...34 KONTRAKT...35

4 B9 Udbud af patientbusser side 4 Indledning Trafikselskabet Movia (i det følgende benævnt Movia) er i forbindelse med kommunalreformen oprettet i henhold til lov nr. 582 af 24. juni 2005 som et fælleskommunalt selskab (omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse). Movia skal bl.a. varetage offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel samt individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede - inden for det geografiske område, som Movia dækker (Sjælland, Møn og Lolland-Falster). Hertil kan Movia efter aftale med kommuner og regioner varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som de pågældende kommuner eller regioner skal varetage efter anden lovgivning. Region Sjælland (det følgende benævnt Regionen) er ligeledes oprettet i forbindelse med kommunalreformen, og består geografisk af tidligere Storstrøms, Vestsjællands og Roskilde Amter. Regionen varetager som sin hovedopgave sygehusdriften i området. Movia og Regionen udbyder i samarbejde den i nærværende udbud indeholdte opgave og vil i det følgende fælles være benævnt ordregiver. 1. Udbudets omfang Der er på nuværende tidspunkt idriftsat i alt fire patientbusser, to fra tidligere Storstrøms Amt og to fra tidligere Vestsjællands Amt. Kørslen udføres i dag i henhold til kontrakt mellem Regionen og Falck - med Ditobus A/S som underleverandør. Der skal som i dag på alle hverdage køres med to busser på ruten Nakskov Rigshospitalet og to busser på ruten Slagelse Rigshospitalet. Der vil på begge ruter være tale om henholdsvis en tidlig og en senere afgang fra udgangspunktet og tilsvarende forskellige afgange retur fra Rigshospitalet. Der køres efter en fastlagt køreplan, og der optages og afsættes alene patienter ved hospitalerne i Nakskov, Nykøbing F., Køge, Slagelse, Holbæk og Rigshospitalet. Patienter vil blive bragt til og fra disse opsamlingssteder af vogne, der kører i Movia Flextrafik. Derfor vil der på opsamlingsstederne være ophold på op til 10 minutter. Ved forsinkelser kan det blive nødvendigt, at busserne kan kommunikere med den øvrige trafik hos Movia Flextrafik. Her kan henvises til afsnit 5, hvor det nødvendige kommunikationsudstyr er beskrevet. Kørslen vil i starten blive udført som speciel rutekørsel i Region-regi men kan eventuelt i kontraktperioden blive omdannet til almindelig rutekørsel i Movia-regi, hvilket kan betyde, at busserne skal udstyres med billetteringsudstyr m.m. Her henvises til afsnit 9. I nedenstående køreplaner beskrives det kørselsomfang, som i øjeblikket forventes at skulle gennemføres ved kontraktstart. Der kan i kontraktperioden blive tale om ændringer i dette omfang.

5 B9 Udbud af patientbusser side 5 Der kan eventuelt blive tale om at ændre ruterne, hvilket igen kan give andre køretider. Her kan henvises til afsnit 9. Kørslen udbydes i to udbudsenheder. Udbudsenhed 1 omfatter de to busser, der skal køre mellem Nakskov og Rigshospitalet, medens udbudsenhed 2 omfatter de to busser, der skal køre mellem Slagelse og Rigshospitalet. For alle 4 busser gælder, at der køres på alle hverdage. Der kan dog blive tale om kørsel på enkelte helligedage. 1.1 Udbudsenhed 1 Bus nr. 1 vil køre fra Slagelse via Holbæk til Rigshospitalet med afgang fra Slagelse kl. 06:05. Der køres efter følgende køreplan: Bus 1 (UD) Ankomst til stop Afgang Slagelse 05:45-05:55 06:05 Holbæk 06:40-06:50 07:00 Ankomst Rigshospitalet 08:30 Bus nr. 1 vil køre fra Rigshospitalet via Holbæk til Slagelse med afgang fra Rigshospitalet kl. 12:30. Der køres efter følgende køreplan: Bus 1 (HJEM) Ankomst bus Henteinterval ved stop Afgang bus Afgang Rigshospitalet 12:30 Holbæk 13:20 13:20-13:30 13:30 Slagelse 14:15 14:15-14:25 Bus nr. 2 vil køre fra Slagelse via Holbæk til Rigshospitalet med afgang fra Slagelse kl. 08:20. Der køres efter følgende køreplan: Bus 2 (UD) Ankomst til stop Afgang Slagelse 08:00-08:10 08:20 Holbæk 08:55-09:05 09:15 Ankomst Rigshospitalet 10:30

6 B9 Udbud af patientbusser side 6 Bus nr. 2 vil køre fra Rigshospitalet via Holbæk til Slagelse med afgang fra Rigshospitalet kl. 14:30. Der køres efter følgende køreplan: Bus 2 (HJEM) Ankomst bus Henteinterval ved stop Afgang bus Afgang Rigshospitalet 14:30 Holbæk 15:40 15:40-15:50 15:50 Slagelse 16:35 16:35-16: Udbudsenhed 2 Bus nr. 3 vil køre fra Nakskov via Nykøbing F. og Køge til Rigshospitalet med afgang fra Nakskov kl. 06:15. Der køres efter følgende køreplan: Bus 3 (UD) Ankomst til stop Afgang Nakskov 05:55-06:05 06:15 Nykøbing F 06:55-07:05 07:15 Køge 08:10-08:20 08:30 Ankomst Rigshospitalet 09:30 Bus nr. 3 vil køre fra Rigshospitalet via Køge og Nykøbing F. til Nakskov med afgang fra Rigshospitalet kl. 12:00. Der køres efter følgende køreplan: Bus 3 (HJEM) Ankomst bus Henteinterval ved stop Afgang bus Afgang Rigshospitalet 12:00 Køge 12:35 12:35-12:45 12:45 Nykøbing F 13:45 13:45-13:55 13:55 Nakskov 14:45 14:45-14:55 Bus nr. 4 vil køre fra Nakskov via Nykøbing F. og Køge til Rigshospitalet med afgang fra Nakskov kl. 07:45.

7 B9 Udbud af patientbusser side 7 Der køres efter følgende køreplan: Bus 4 (UD) Ankomst til stop Afgang Nakskov 07:25-07:35 07:45 Nykøbing F 08:25-08:35 08:45 Køge 09:40-09:50 10:00 Ankomst Rigshospitalet 10:55 Bus nr. 4 vil køre fra Rigshospitalet via Køge og Nykøbing F. til Nakskov med afgang fra Rigshospitalet kl. 14:00. Der køres efter følgende køreplan: Bus 4 (HJEM) Ankomst bus Henteinterval ved stop Afgang bus Afgang Rigshospitalet 14:00 Køge 14:35 14:35-14:45 14:45 Nykøbing F 15:45 15:45-15:55 15:55 Nakskov 16:45 16:45-16:55 For hver af de to udbudsenheder vil der være tale om en option på en ekstra driftsbus. Denne ekstrabus skal idriftsættes senest 6 måneder efter at ordregiver skriftligt har udløst optionen. Optionen opdeles i Option I, der af ordregiver udløses inden for de første 12 måneder af driftsperioden og Option II, der af ordregiver udløses mellem 12 og 24 måneder efter driftsstart. 2. Afgivelse og vurdering af tilbud 2.1 Afgivelse af tilbud Dette udbud af rutekørsel foretages som udbud efter forhandling i henhold til EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts Udbudsmaterialet består af følgende: Udbudsbetingelserne Bilag 1-3 til udbudsbetingelserne Kontrakt Tilbudsblanket, inkl. skemaer til uddybning Driftsredegørelse Bydere har adgang til det samlede udbudsmateriale på udbudshjemmesiden med internetadressen:

8 B9 Udbud af patientbusser side 8 Tilbud skal afgives på dansk, ligesom efterfølgende kommunikation, skriftlig såvel som mundtlig under kontraktforhandlinger samt under den senere driftsperiode, skal foregå på dansk. Tilbud skal afgives i overensstemmelse med udbudsmaterialets bestemmelser og krav, som fastsat af ordregiver i det følgende. Tilbud baseret på eksempelvis anden ruteføring eller andre juridiske vilkår end angivet i Kontrakten accepteres således ikke. Der kan afgives tilbud på enkelte enheder eller kombinationer af disse. Ved afgivelse af kombinerede tilbud skal der samtidig afgives tilbud på de enkelte udbudsenheder, der indgår i kombinationen. Der kan ikke afgives tilbud på udbudsenheder, som indebærer forbehold om, at andre udbudsenheder vindes. Ved afgivelse af tilbud skal anvendes den særlige tilbudsblanket, der kan downloades på udbudshjemmesiden under menupunktet Udbudsmateriale. Tilbudsblanketten inklusive skemaer og andre bilag skal indsendes til ordregiver via udbudshjemmesiden. Prisen skal angives i en samlet pris pr. bus pr. kørselsdag for kørsel til Rigshospitalet og retur. Der skal angives en særskilt pris på optionsbusserne. Dels en pris, hvis optionen udløses inden for de første 12 måneder af driftsperioden (option I), dels en pris, hvis optionen udløses inden for driftsperiodens første måneder (option II). For alle tilbud med nye busser (EURO V) skal der angives en tillægspris pr. kørselsdag på indsættelse af busser med højere miljøstandard (f.eks. EEV-dieselbusser). Ved tilbud med brugte busser, skal der på tilbudsblanketten angives en pris pr. kørselsdag på opgradering af busserne til EURO V. Ekstra emissionsudstyr er et ønske (fx et partikelfilter). Tillægsprisen pr. kørselsdag og typen af ekstra emissionsudstyr kan angives på tilbudsblanketten. Ovennævnte priser vil være udgangspunktet for de månedlige afregninger. Samtlige priser, der skal angives i danske kroner, skal være i prisniveau juni Alle priser skal være inkl. eventuel moms og afgifter. Alle prisangivelser i nærværende udbudsmateriale er inkl. moms. EU har vedtaget en ændring af momssystemdirektivet, der indebærer, at leveringsstedet for erhvervsmæssig leasing af transportmidler fra den 1. januar 2010 er i kundens land. Dette betyder, at en dansk erhvervsvirksomhed, der leaser et transportmiddel, fra 1. januar 2010 altid skal betale moms af denne leasingydelse i Danmark. Uanset tilbudet i nærværende udbud skal angives i prisniveau juni 2009, skal tilbudsgiver i sin prisangivelse allerede i forbindelse med tilbudsgivningen tage højde for ovennævnte. Der vil dermed ikke i kontraktperioden blive mulighed for regulering af prisen med den begrundelse, at der skal betales moms af ovennævnte leasingydelse i Danmark.

9 B9 Udbud af patientbusser side 9 Hvert tilbud skal ledsages af følgende skemaer: Skema 1: Liste over tilbudte busser Skema 2 (evt.): Renovering og midlertidigt materiel Skema 3 (evt.): Forbehold og bemærkninger, jf. nedenfor Skema 4: Busoplysningsskema for hver bustype Såfremt indholdet i et skema er fuldstændig ens for flere tilbud, er det kun nødvendigt at udfylde ét skema. Hvilke tilbud det enkelte skema dækker, skal noteres i øverste højre hjørne. For hver tilbudt bustype indsendes én gang: Tegninger af bustyper i A4-format, jf. afsnit 4 Billeder af bussens interiør og eksteriør Kopi af busmotorens typegodkendelsescertifikat, jf. afsnit 4 Dokumentation for brændstofforbrug på alle busser o For nye busser på 12 m og derover leveres SORT-målerapport Desuden indsendes én gang: Driftsredegørelse, jf. nedenfor Garanti, jf. afsnit 14 Det skal af skema 1 (Liste over tilbudte busser) fremgå, hvilke reservebusser der vil kunne indsættes ved nedbrud og lignende. Der betales ikke særskilt for reservebusser, og udgifterne hertil må derfor indregnes i tilbudspriserne for driftsbusserne. Forbehold, som tilbudsgiver ønsker taget i betragtning, og som i følge udbudsmaterialet kan tages i betragtning, skal anføres i skema 3 (Forbehold og bemærkninger). Eventuelle forbehold, som ikke er anført i skema 3, vil således ikke være gældende. Det kræves, at forbehold så vidt muligt prissættes. I driftsredegørelsen skal tilbudsgiver udfylde en forpligtende redegørelse for driften og de ressourcer, der vil blive anvendt i forbindelse med den tilbudte kørsel. Redegørelsen skal afgives på den særlige blanket, som kan downloades fra udbudshjemmesiden under menupunktet Udbudsmateriale. Tilbudsgiveren skal udfylde alle punkter angivet i driftsredegørelsen. Tilbud skal være bindende til 1.marts Fristen for afgivelse af tilbud er Tirsdag, den 1. september 2009, kl. 12:00 Ethvert tilbud, der modtages efter dette tidspunkt vil blive afvist.

10 B9 Udbud af patientbusser side Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet/forståelse af udbudsmaterialet eller vedrørende proceduremæssige spørgsmål skal stilles skriftligt til ordregiver via udbudshjemmesiden under menupunktet Send Spørgsmål. Henvendelser med henblik på verifikation af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk. Alle skriftlige spørgsmål - samt de telefoniske forespørgsler, som ordregiver vurderer, kan have generel interesse for de øvrige tilbudsgivere - besvares på udbudshjemmesiden og offentliggøres under menupunktet Spørgsmål og Svar. De prækvalificerede operatører orienteres pr. . Det angives ikke, hvem der har stillet spørgsmålet. Spørgsmål vil så vidt muligt blive besvaret løbende, og senest 6 dage inden udløb af fristen for afgivelse af tilbud, med kopi til alle prækvalificerede operatører, der er opfordret til at afgive tilbud. Spørgsmål, som ikke er fremsendt senest 10 dage inden tilbudsfristens udløb, vil ikke blive besvaret. Sidste frist for at fremsende spørgsmål vil i nærværende udbud være fredag den 21. august Vurdering af tilbud Efter åbning af de indkomne tilbud vil ordregiver foretage en foreløbig evaluering af tilbudene for at afgøre, om de individuelle tilbud er afgivet i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Under denne fase af evalueringen kan ordregiver, uden på nogen måde at forpligte sig, anmode enhver tilbudsgiver om at afgive uddybende eller supplerende oplysninger om tilbudet. Efter forhandlinger og evaluering af de godkendte og forhandlede tilbud vil Movia vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud, bedømt ud fra nedenstående vægtede delkriterier: Pris 40 % Kvalitet af drift 30 % Kvalitet af busmateriel 30 % De nævnte delkriterier indgår i den samlede vurdering med de anførte procentangivelser. Ordregiver forbeholder sig ret til i overensstemmelse med reglerne i EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv at annullere udbudet helt eller delvist og foretage nyt udbud af kørslen. I det følgende er nærmere beskrevet, hvad ordregiver vil lægge vægt på ved sin bedømmelse af de enkelte delkriterier Delkriterier Pris Tilbudsprisen angives på tilbudsblanketten, og den heri angivne pris pr. dag vil blive anvendt ved vurderingen. De tilbudte priser på optioner vil ligeledes indgå i vurderingen.

11 B9 Udbud af patientbusser side 11 Kvalitet af drift Ordregiver tager i sin vurdering af dette delkriterium udgangspunkt i det i driftsredegørelsen oplyste. Kvalitet af busmateriel Ordregiver lægger ved sin vurdering af dette delkriterium vægt på tilbudsgivernes oplysninger i busoplysningsskemaet om: Vedligeholdelse Bussens emissioner Kapacitet Indretning I bilag 1 til udbudsbetingelserne er beskrevet dels de krav, som busmateriellet skal opfylde, og dels de kvalitative ønsker ordregiver har til busmateriellet derudover. Graden af opfyldelsen af ordregivers ønsker til busmateriellet vil således indgå i bedømmelsen af kvaliteten af busmateriellet. 3. Bydere Aftale om buskørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller en anden juridisk person. Byderen, for selskaber den ansvarlige leder, skal opfylde de kvalifikationskrav, der er anført i lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar 2003 om buskørsel samt den i henhold hertil udstedte bekendtgørelse nr af 12. december 2007 (begge med senere ændringer), og skal have tilladelse fra Færdselsstyrelsen til erhvervsmæssig personbefordring. Det skal senest i forbindelse med kontraktstart dokumenteres, at der foreligger det nødvendige antal tilladelser til den aftalte kørsel. Alle de i udbudsmaterialet omhandlede ydelser skal udføres i fuld overensstemmelse med dansk lovgivning. Hvis byderen er bosat i udlandet, skal opgives en person med bopæl eller hjemsted i Danmark, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på byderens vegne, mod hvem der på byderens vegne kan rettes søgsmål, og med hvem alle forhandlinger kan føres, og alle meddelelser gives med bindende virkning for byderen. Der må kun anvendes underleverandør til driftsudførelsen efter nærmere aftale med ordregiver, som skal godkende enhver underleverandør.

12 B9 Udbud af patientbusser side Busmateriel og miljøforhold 4.1 Generelle krav til busmateriel og -udstyr Operatørerne anskaffer selv det fornødne antal drifts- og reservebusser. De busser, der anvendes til kørslen, skal være egnede til kørselsopgaven, og operatøren er ansvarlig for, at det tilbudte materiel er tilpasset kørslen på de udbudte enheder. Endvidere skal alle busser til enhver tid opfylde alle krav i nærværende udbudsmateriale samt være velvedligeholdte, rene og præsentable. Der henvises i øvrigt til bilag Idriftsættelse af busser Såfremt de tilbudte busser ikke kan være klar til idriftsættes fra driftsstart, skal der ved tilbudsgivningen medfølge en bindende leveringsplan for de tilbudte busser. Der kan ikke tages forbehold for denne leveringsplan. Hvis idriftsættelse af de tilbudte busser ifølge leveringsplanen sker senere end driftsstart, skal det fremgå af tilbudet, hvilke busser der indsættes midlertidigt. Såfremt levering og idriftsættelse sker senere end de anførte tidspunkter i den beskrevne leveringsplan, reduceres den månedlige kontraktsum med 2.000,- kr. pr bus pr. driftsdøgn frem til levering sker. Dette vilkår gælder både drifts- og reservebusser. Der kan ikke tages forbehold for dette vilkår. Ordregiver betragter først en bus som leveret og idriftsat, når den fremstår i fuld funktionsdygtig stand og er til fuld rådighed for normal drift, og når ordregiver har modtaget skriftlig meddelelse om datoen for bussens idriftsættelse. 4.3 Dokumentation Hvert tilbud skal være ledsaget af en liste over de busser, der vil blive anvendt til kørslen (skema 1). Hvis tilbudet omfatter flere udbudsenheder, skal det klart fremgå, hvilke busser der bydes med på hvilke udbudsenheder. For hver af de tilbudte bustyper skal indsendes busoplysningsskema, billeder af bussens eksteriør og interiør samt miljødokumentation, jf. bilag 1. Busoplysningsskemaet (skema 4) til dette udbud kan downloades fra udbudshjemmesiden under menupunktet Udbudsmateriale. Tegninger, der viser bussernes udformning og indretning indsendes i A4-format som bilag til tilbudene. Tegninger i mål 1:20 skal kunne rekvireres af ordregiver med kort varsel i forhandlingsfasen. Såfremt der bydes med brugte busser, skal tilbudet vedlægges en renoveringsplan, der beskriver, hvordan de brugte busser renoveres og forbedres (skema 2). Hvis der bydes med brugte busser, hvor der forekommer afvigelser fra enkelte krav, anføres det, hvilke afvigelser, der er tale om. Emner på renoveringsplan og evt. liste med afvigelser fra krav vil indgå i forhandlingerne. Ordregiver bistår gerne operatøren med vejledning i forbindelse med indkøb af nye busser samt renovering af brugte busser.

13 B9 Udbud af patientbusser side 13 Ved udskiftning af busser i kontraktperioden skal indskiftede drifts- og reservebusser mindst opfylde samme krav som tidligere anvendte busser. Udskiftning af busser i kontraktperioden skal dog altid aftales med ordregiver. 4.4 Miljøforhold Brændstof Operatøren skal anvende svovlfri dieselolie eller andet drivmiddel, der forurener mindre end dette, jf. bilag 1, og skal endvidere sikre adgang til et brændstoflager, som altid har en kapacitet til mindst 20 dages forbrug. Emissioner For alle tilbud med nye busser (EURO V) skal der, jf. afsnit 2, angives en tillægspris på indsættelse af busser med højere miljøstandard (f.eks. EEV-dieselbusser). Der stilles nedenstående minimumskrav til bussernes miljømæssige standard: Krav: Ønske: Minimum EURO III. På EURO III-dieselbusser er partikelfilter et krav. Hvis partikelfilteret monteres i forbindelse med renovering af busserne til kontraktstart, eller hvis partikelfilteret udskiftes i kontraktperioden, skal det nye filter være principgodkendt af Færdselsstyrelsen. Ved tilbud med brugte busser skal der på tilbudsblanketten, jf. afsnit 2, angives en pris på opgradering af busserne til EURO V. Ved opgradering af EURO III-busser er partikelfilter fortsat et krav. Ekstra emissionsudstyr er et ønske (f.eks. et partikelfilter hvor dette ikke er et krav). Et partikelfilter skal være principgodkendt af Færdselsstyrelsen. Tillægsprisen og typen af ekstra emissionsudstyr kan angives på tilbudsblanketten. Typegodkendelsescertifikat Operatøren skal i tilbudet vedlægge en kopi af motorernes typegodkendelsescertifikat som dokumentation for hvilken miljøstandard (EURO III, EURO IV osv.) busserne lever op til. Af dette skal fremgå, hvilke værdier motoren er testet til for de regulerede emissionstyper (PM, NOx, HC og CO), inkl. evt. emissionsreducerende udstyr. Værdierne skal i øvrigt fremgå af busoplysningsskemaet. Emissionsnormerne og kravene til partikelfiltre mv. er nærmere beskrevet i bilag 1. Brændstofforbrug og CO 2 Tilbudet skal vedlægges dokumentation for bussernes brændstofforbrug. For nye busser på 12 meter eller derover skal UITPs SORT (Standardised On-Road Test Cycles) anvendes.

14 B9 Udbud af patientbusser side 14 Forbrugstallene fra SORT-cyklerne 1, 2 og 3 skal angives på busoplysningsskemaet. For øvrige nye busser kan anden officiel dokumentation accepteres. Til tilbud med brugte busser skal der så vidt muligt vedlægges samme dokumentation og forbrugstallene fra SORT-cyklerne 1, 2 og 3 angives på busoplysningsskemaet. Såfremt disse SORT-forbrugstal ikke eksisterer, skal de brugte bussers hidtige gennemsnitlige brændstofforbrug oplyses på busoplysningsskemaet. Ligeledes skal det oplyses, hvad operatøren forventer af bussernes brændstofforbrug ved den kørsel, tilbudet omfatter. Kortlægning af miljøforhold Operatøren er forpligtet til i hele kontraktperioden at medvirke til at kortlægge miljøforholdene i virksomheden. Arbejdsmiljøforhold er beskrevet i afsnit 15. Operatøren skal anvende ordregivers manual for kortlægning af miljøforhold, som revideres efter behov i samarbejde med operatørerne. Manualen beskriver de miljøforhold og den metode, som skal anvendes til miljøkortlægningen. Manualen kan rekvireres ved henvendelse til Movias kørselsaftaleafdeling. Kortlægning af miljøforholdene indgår i ordregivers udarbejdelse af grønt regnskab for den samlede busdrift i kørslesområdet. Miljøkortlægningen, udarbejdelse af grønt regnskab og revision af kortlægningsmanualen drøftes i ordregivers miljøfaggruppe, hvori de miljøansvarlige fra operatørerne og ordregiver deltager. Miljøfaggruppen mødes efter behov. Operatøren skal være villig til i kontraktperioden at indføre miljøledelse efter anvisning fra ordregiver. Evt. meromkostninger herved aftales i givet fald nærmere mellem operatøren og ordregiver. Miljøsyn Operatøren er forpligtet til i hele kontraktperioden at foretage årlige miljøsyn på busserne jf. bilag Støj Al unødig støj fra bussen, herunder bremseskrig, skal undgås. Det påhviler derfor operatøren at sikre, at busleverandøren har truffet de fornødne foranstaltninger til at forhindre unødig støj. Hvis der trods dette forekommer unødig støj fra bussen under driften skal operatøren hurtigst muligt, udbedre dette forhold. Såfremt der forekommer støj på mere end 77 db(a) målt udvendigt, f.eks. ved stoppested, jf. bilag 1, har ordregiver ret til at kræve bussen udtaget af drift omgående og indtil operatøren har udbedret forholdet. Retningslinjer for grænseværdier, målemetoder mv. angående støj fremgår af bilag Rengøring Busserne skal altid være rengjorte udvendigt og indvendigt, dog forlanges ikke udvendig rengøring hyppigere end 1 gang pr. driftsdøgn.

15 B9 Udbud af patientbusser side 15 Det er alene operatørens ansvar at foretage den nødvendige daglige rengøring af busserne. 5. Ordregivers krav vedrørende IT systemer Hver bus vil i Movias trafikplanlægningssystem, Planetsystemet, få tildelt et vognnummer og skal være forsynet med kommunikationsudstyr med tilsluttet GPS antenne. Kommunikationsudstyret skal kunne kommunikere med Planetsystemet og være monteret med en SMS terminal, der kan modtage og sende meddelelser til/fra Planetsystemet. Udstyret skal sende GPSpositioner hvert minut til Movia Flextrafik. Hertil skal bussen være udstyret med en PC, som kan kommunikere med Planetsystemet og modtage e- mails. Hvert vognløb er én fysisk vogn med ét sæt modtageudstyr. Movia Flextrafik, vil altså kun kommunikere data- og telefonmæssigt til én specifik vogn, og der vil kun blive oprette ét datanummer til modtagelse af ture og ét telefonnummer til vognen i Movia, Flextrafiks system. Det er op til operatøren, hvordan han vil håndtere driften, så der leves op til ovenstående krav. Der skal kunne modtages beskeder, der svarer til max. antal tegn for normale SMS beskeder, og som indeholder alle gyldige tegn. Den anvendte terminal skal kunne sende følgende beskeder til Planetsystemet tilknyttet positionering (GPS): 1# 1#XXX# 3#XXXXXXX# 4# 5# 6# 7# 8#XXXXXXX# 9#XXXXXXX# Hvor X kan være et tal mellem 1-9 Beskederne skal kunne sendes til kun via TDCmobil s net. Disse krav, samt alt hvad der er i beskrivelsen til Winfleet kræves, kan ses på: Winfleet er Movias overvågningssystem. Der betales en brugerlicens til Protracking Aps pr. vogn der sender GPS positioner til Winfleet via Planetsystemet. For biler som sender via SMS er prisen på ca. 795,- kr. pr. bil, og ca ,- kr. hvis der benyttes GPRS. Snitfladerne kan bestilles på ovennævnte web-adresse.

16 B9 Udbud af patientbusser side 16 Omkostninger til udvikling af andet bilsoftware, så det kan kommunikere med Planet/Winfleet, påhviler operatøren og/eller producenten af bilsoftware. Terminalen skal kunne sende til 5-cifret GSM/mobiltelefoncenter. Udgiften hertil anslås til ca , - DKK i prisniveau 2008 for det billigste udstyr. Kendte leverandører Protracking Aps, Holstebrovej 72, 8800 Viborg, tlf Digana-Taximat A/S, Ørslevvestervej 72A, 4173 Fjenneslev, tlf Informationsmaterialer og reklamer Ordregiver råder helt og fuldt over bussens reklamepladser - både indvendigt og udvendigt - og kan frit sælge disse. Samtidig kan ordregiver anbringe bl.a. eget logo på bussen. Operatøren skal give mulighed for at ordregiver kan opstille/fremlægge informationsmateriale i bussen. Operatøren kan dog placere eget firmanavn på bussen. Placering og størrelse aftales nærmere med ordregiver. 7. Kontraktperiode og kontraktindgåelse Kontrakten vil træde i kraft ved underskrift, og driftsstart forventes at blive den 4. januar Der skal indgives tilbud på en 6-årig kontrakt gældende fra driftsstart den 4. januar 2010 til 31. december Kontrakten er for begge parter uopsigelig i hele den aftalte kontraktperiode, jf. dog Kontraktens 16. Ved udløbet af kontraktperioden har ordregiver ikke pligt til at overtage nogen del af operatørens faste ejendom, busser, opstillingsplads/garage, radio-, IT- og telefonudstyr eller andet. 7.1 Forlængelse af kontraktperioden (option for ordregiver) Ordregiver har ret til at forlænge kontraktperioden på uændrede vilkår for hele eller dele af Kontrakten med op til yderligere 2 år på uændrede vilkår i øvrigt. Ordregiver kan udnytte denne option, hvis det meddeles operatøren med mindst 6 måneders skriftligt varsel.

17 B9 Udbud af patientbusser side Kontraktindgåelse Ordregiver vil efter tildelingen af kørslen indgå kontrakt med operatøren. Udbudsvilkårene vil indgå i Kontrakten. De samlede udbudsvilkår vil således være en integreret del af kontraktgrundlaget. 8. Oplysningspligt 8.1 Generelt Ændringer i operatørens organisationsplan i kontraktperioden skal skriftligt meddeles ordregiver. Operatøren er forpligtet til, senest samtidig med kontraktstart, at etablere en elektronisk kommunikation til ordregiver, herunder Regionens Servicecenter og Movia Flextrafik Trafikstyring. Til denne kommunikation kan anvendes mobiltelefon. Her henvises samtidig til afsnit 5. Operatøren er forpligtet til af egen drift straks at give ordregiver oplysninger om samtlige forhold, der kan hindre, forstyrre eller true operatørens opfyldelse af den indgåede kontrakt. Operatøren har i øvrigt pligt til at orientere ordregiver om alle forhold, der kan have eller kan få betydning for valg af betjeningsområde, betjeningstid, evt. ruteføring og/eller køreplanlægning. 8.2 Operatørens oplysningspligt ved driftsuregelmæssigheder mv. Operatøren skal umiddelbart underrette Regionens Servicecenter og Movia Flextrafik Trafikstyring om alle driftsuregelmæssigheder, forsinkelser og lignende, som kan have betydning for ordregivers besvarelse af forespørgsler fra patienter/kunder, pressen eller andre. Operatøren skal indberette driftsuregelmæssigheder efter ordregivers anvisninger. I tilfælde af trafikuheld skal operatøren hurtigst muligt melde uheldet til Regionens Servicecenter og Movia Flextrafik Trafikstyring. Det skal oplyses, om der er sket personskade eller omfattende materiel skade, f.eks. brand i bus. 8.3 Operatørens oplysningspligt i forbindelse med henvendelser fra kunder/patienter Skriftlige henvendelser fra kunder/patienter til ordregiver vedrørende operatøren eller dennes medarbejdere besvares af ordregiver efter udtalelse fra operatøren. Henvendelser direkte til operatøren besvares af operatøren, og ordregiver skal samtidig underrettes ved fremsendelse af kopi heraf og af operatørens svar. Henvendelser direkte til operatøren af generel eller principiel karakter fremsendes til ordregiver til besvarelse. Normalt skal henvendelser fra kunder/patienter besvares inden for 3 hverdage. ordregiver kan dog i særlige sager kræve, at operatøren svarer inden for 24 timer. Ordregiver kan under særlige omstændigheder forlænge svarfristen, hvis operatøren anmoder herom.

18 B9 Udbud af patientbusser side 18 Svarene overføres direkte mellem operatøren og ordregiver via et elektronisk system. 9. Ændringer i kørselsomfanget m.m. i kontraktperioden Omfanget af den udbudte kørsel, som beskrevet i afsnit 1, er den forventede kørsel ved driftsstart. Det kan i kontraktperioden komme på tale, at ændre dette omfang, eksempelvis ved ændring af det beskrevne ruteforløb, idet ruten kan lægges forbi andre hospitaler/opsamlingssteder. Hvis disse ændringer betyder en ændring i den daglige køretid på mere end +/- 30 minutter, er begge parter forpligtet til at deltage i en forhandling om tilpasning af kontraktens betalingsbestemmelser. Ændringer i køretiden på op til +/- 30 minutter udløser ikke nogen gensidig forhandlingspligt/-krav, men skal tåles for begge parter. Ved kontraktstart vil der alene være tale om befordring af siddende patienter. Såfremt der i kontraktperioden måtte blive behov for befordring af andre typer patienter (eksempelvis liggende patienter), der kræver anden indretning af bussen, skal operatøren være indforstået hermed. Parterne skal i denne situation forhandle en tilpasning af kontrakten med henblik på de omkostninger, som måtte være nødvendige at afholde til bussens indretning m.m. Ved kontraktstart vil der være tale om speciel rutekørsel, og kontrakten vil blive administreret af Regionen. Såfremt der i kontraktperioden måtte blive tale om at gøre kørslen åben (almindelig rutekørsel), vil kontraktens administration overgå til Movia. Ved en eventuel overgang til almindelig rutekørsel med billettering vil der blive tale om installation af bl.a. billetteringsudstyr. Parterne skal i denne situation forhandle en tilpasning af kontrakten med henblik på de omkostninger, som måtte være nødvendige at afholde til installation af udstyret. 10. Betaling Betalinger mellem ordregiver og operatøren kan kun ske via en af operatøren oplyst bankkonto, og reguleres i øvrigt som anført i afsnit 11 nedenfor. Operatøren indsender senest den 3. hverdag i hver måned en elektronisk faktura til Regionen. Fakturabeløbet udbetales til operatøren bagud i månedlige rater den 15. bankdag i efterfølgende måned. Der betales alene for gennemførte ture. 11. Regulering af betalingen Den aftalte tilbudssum reguleres for udviklingen i forbrugerprisindekset i alt (Pris6). Der foretages ikke efterregulering. Tilbud skal afgives i prisniveau juni 2009.

19 B9 Udbud af patientbusser side 19 Hvis indekset bortfalder eller ændres i kontraktperioden, forbeholder ordregiver sig ret til at indsætte et andet tilsvarende indekstal, såfremt dette sker under hensyntagen til den hidtidige vægtning af udviklingen i det relevante delindeks. Regulering af prisen foretages én gang årligt, således at tilbudsprisen som afregnes fra driftsstart januar 2010 reguleres med den procentvise udvikling i indekset fra juni 2009 til senest offentliggjorte indeks før 1. oktober Herefter reguleres prisen i forhold til senest offentliggjorte indeks før den 1. oktober 2010, 2011 osv. Såfremt administrationen af nærværende kontrakt måtte over til Movia, forbeholder ordregiver sig muligheden for at lade reguleringen ske efter andet indeks. 12. Aktindsigt Offentliggørelse Ordregiver kan videregive oplysninger, såfremt dette er påkrævet i henhold til lovgivningen eller en afgørelse er truffet herom af en domstol eller offentlig myndighed, herunder f.eks. den danske stat, konkurrencemyndighederne eller Europakommissionen. Efter kontraktindgåelse vil der i henhold til EU s udbudsregler bl.a. blive afgivet følgende oplysninger til EU: Ordregivers navn og adresse Kontraktens art Beskrivelse af tjenesteydelsens art Udbudsprocedure Dato for tildeling af ordren Navn og adresse på operatørerne Angivelse af om kontrakten er eller forventes udlagt til underleverandør samt værdien af denne del Kriterier for tildeling af kontrakter Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Derudover vil ordregiver efter kontraktindgåelsen kunne offentliggøre følgende oplysninger: Navne på tilbudsgiverne Den gennemsnitlige køreplantimepris for de indgåede kontrakter Der kan ikke ved forbehold kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. Operatøren og ordregiver skal ved meddelelser til offentligheden, herunder udtalelser til nyhedsmedierne, optræde loyalt over for hinanden. Meddelelser til offentligheden, herunder udtalelser til nyhedsmedier vedrørende spørgsmål af generel trafikpolitisk karakter med relation til ordregivers område bør så vidt muligt alene foretages af ordregiver.

20 B9 Udbud af patientbusser side Misligholdelse, tvistløsning og øvrige juridiske bestemmelser Reglerne om misligholdelse, modregninger i betalingen, tvistløsning samt en række andre juridiske bestemmelser er samlet i Kontrakten. Der kan ikke tages forbehold over for indholdet i Kontrakten. 14. Sikkerhedsstillelse Til sikkerhed for opfyldelse af alle operatørens forpligtelser som tilbudsgiver i forbindelse med indgivelse af tilbud i nærværende udbud stilles gennem anerkendt pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på kr. pr. driftsbus, der bydes med. Garantien skal indsendes sammen med tilbudet, og den skal indestå indtil 10 dage efter at ordregiver har underrettet operatøren om, hvem der har fået kørslen tildelt, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. Garantien skal udformes som anført i bilag 2. Til sikkerhed for operatørens opfyldelse af kørselsaftalen stilles gennem anerkendt pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på kr. pr. driftsbus. Garantien skal stilles senest 1-2 uger efter at ordregiver officielt har tildelt kørslen og den skal indestå indtil 3 måneder efter kontraktperiodens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. Garantien skal udformes som anført i bilag Personaleforhold 15.1 Arbejdsmiljø Det er et krav, at driften sker på en arbejdsmiljømæssigt forsvarlig måde, og i fuld overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. I den forbindelse henviser ordregiver til anvisningerne for de problemområder, som er fremhævet i Arbejdstilsynets miljøvejviser nr. 30 for transport af passagerer (2008). Følgende problemområder er særligt fremhævet i miljøvejviseren: Arbejdspladsvurdering, APV Risiko for ulykker Psykisk arbejdsmiljø Ergonomisk arbejdsmiljø Støj Vibrationer Indeklima Helkropsvibrationer Der henvises til driftsredegørelsen, hvor tilbudsgiver skal beskrive, hvordan arbejdsmiljølovgivningens krav på særlig væsentlige områder opfyldes.

21 B9 Udbud af patientbusser side 21 Operatøren er forpligtet til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for såvel chauffører som øvrige medarbejdere i virksomheden. Ved busindkøb stiller ordregiver særlige krav til chaufførinddragelse ved chaufførpladsens indretning, jf. bilag 1 om indretning af chaufførpladsen Det er ordregivers forventning, at operatøren oplyser sit personale om de registreringer, der dagligt foretages i busserne via det anvendte IT-udstyr. For strækninger på 50 km. og derover gælder særlige EU-regler om køre- og hviletid (Rådets forordning 3820/85 EØF). Strækninger under 50 km er med hensyn til køre- og hviletid omfattet af de almindelige danske arbejdsmiljøregler Chaufføruddannelse Alle chauffører skal have gennemgået et kursus i udvidet førstehjælp, inden de sættes til selvstændig tjeneste i den aftalte kørsel. Gennemførelse af uddannelsen skal dokumenteres skriftligt. Alle chauffører skal ligeledes gennemgå kurset Befordring af bevægelseshæmmede, der er af 5 dages varighed - eller tilsvarende uddannelse - inden de sættes til selvstændig tjeneste i den aftalte kørsel. Gennemførelse af kurset Befordring af bevægelseshæmmede skal dokumenteres skriftligt. Operatøren skal sikre, at alle chauffører efterfølgende gennemgår et genopfriskningskursus i såvel førstehjælp som kurset Befordring af bevægelseshæmmede minimum hvert andet år. Gennemførelse af genopfriskningskursus skal dokumenteres skriftligt. De hos operatøren ansatte, som skal beskæftiges med den udbudte kørsel, skal efter nærmere aftale med Movia deltage i en introduktion hos Movia af ca. 1 dags varighed, hvor bl.a. trafikstyringscentralen og et anvendte planlægningssystem (Planet) vil blive introduceret. Chauffører skal i tjenesten være velsoignerede og præsentable samt bære uniform med synligt firmalogo. Operatøren og dennes chauffører kan under udførelsen af den tildelte kørsel få kendskab til forhold, som kan være underlagt tavshedspligt, og hvor overtrædelse af denne tavshedspligt kan sanktioneres med bestemmelser i straffeloven Arbejdsdeling Der vil i forbindelse med kørslen være tilknyttet en hos Regionen ansat sundhedsfaglig medarbejder, som vil være til stede i bussen og varetage kontakten til og omsorgen for passagererne under transporten. Denne medarbejder er alene undergivet instruks fra Regionen, og vil af Regionen blive udstyret med de nødvendige kommunikationsmidler i form af mobiltelefoner, PDA, radioer m.m.

22 B9 Udbud af patientbusser side 22 Ansvaret for indrapportering af eventuelle utilsigtede hændelser, som måtte ske under transporten, påhviler den hos Regionen ansatte medarbejder. (Bekendtgørelse nr. 451 af 21. maj 2007 om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet.) Chaufføren har ansvaret for selve kørslen og overholdelse af den fastlagte køreplan. Hertil er det chaufførens opgave at hjælpe kunder/patienter i forbindelse med af- og påstigning, ligesom det alene er chaufførens ansvar altid at holde bussen i pæn og rengjort stand. 16. Krav til drifts- og trafikstyring Operatøren er ansvarlig for at kørslen gennemføres efter de angivne køreplaner og skal hertil til enhver tid efterkomme de af ordregiver givne henstillinger og anvisninger i forbindelse med udførelsen af den udbudte kørsel. For at sikre den aftalte trafikafvikling er operatøren forpligtet til at føre et løbende tilsyn med afvikling af kørslen. Tilbud på kørsel skal indeholde en driftsredegørelse, som bl.a. omfatter en beskrivelse af, hvordan operatøren vil føre tilsyn med trafikafviklingen, og hvordan der gribes ind med aktiv trafikstyring i tilfælde af uregelmæssigheder. Beskrivelsen skal blandt andet indeholde oplysninger om operatørens driftsorganisation, forretningsgange, ressourceindsats, anvendte hjælpemidler og hvordan gennemførte aktiviteter dokumenteres. Medmindre andet aftales ved kontraktstart er operatøren forpligtet til at indgå en aftale med ordregiver i løbet af kontraktperioden om, hvordan ordregivers IT-systemer anvendes. Aftalen vil indeholde vilkår og retningslinjer for, hvordan ordregivers IT-udstyr anvendes til driftstilsyn, aktiv trafikstyring og dokumentation af driftsafviklingen. Hvis det ønskes aftalt ved kontraktstart, at operatøren anvender eget IT-udstyr til driftstilsyn, aktiv trafikstyring og dokumentation af driftsafviklingen, skal operatøren beskrive, hvordan IT-udstyret vil blive anvendt til ovennævnte aktiviteter. Ordregiver forventer, at ovennævnte beskrivelser indgår i driftsredegørelsen Drifts- og trafikstyring ved forskellige trafikale forhold I situationer, hvor trafikale eller andre ydre forhold påvirker den planlagte kørsel negativt, har operatøren pligt til straks at gribe ind, og om nødvendigt indsætte driftspersonale til afhjælpning. Operatørens dispositioner skal sikre, dels at regelmæssig kørsel genoprettes hurtigst muligt, dels at kunderne/patienerne generes mindst muligt. I tilfælde af busnedbrud og lignende er operatøren altid forpligtet til at indsætte reservebusser Øvrigt Ordregiver skal i hele driftstiden kunne komme i kontakt med operatøren eller en repræsentant for denne.

23 B9 Udbud af patientbusser side 23 Hvis reservebusser er garageret et andet sted end driftsbusserne, skal dette oplyses. Driftsbusserne kan uden for de tidsrum, hvor der udføres kørsel i henhold til nærværende kontrakt, frit anvendes til anden kørsel. Den aftalte reservebuspark skal altid være til rådighed ved nedbrud mv. Operatøren skal sørge for, at vognene efterses for glemte sager og for at evt. fundne sager indsamles, registreres (minimum dato, vogn og kundens/patientens navn). Penge, værdipapirer, særligt værdifulde smykker og lignende skal snarest afleveres til politiet, medens andre fundne sager kan opbevares på driftskontoret i op til 30 dage efter at kørslen har fundet sted og derefter afleveres til politiet. Forespørgsler til Regionens Servicecenter og Movia Flextrafik Trafikstyring om fundne sager vil blive henvist til operatøren, som derfor i almindelig kontortid, dvs. minimum i tidsrummet kl på hverdage, må kunne besvare forespørgsler herom fra kunderne/patienterne. Kontortid skal oplyses i driftsredegørelsen.

24 B9 Udbud af patientbusser Bilagsfortegnelse side 24 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Krav og ønsker til busmateriellet Indretning og udstyr Myndighedskrav Ind- og udstigning Sidde- og ståpladser Midtergang og gulvarealer Særlige indretninger Indeklima og ruder Indvendig belysning Indretning af chaufførpladsen Sikkerhedsforhold Miljø Miljøsyn Emissioner Emissionsreducerende udstyr Støj, udvendig og indvendig Farver og design...32 Bilag 2 Garanti Bilag 3 Garanti KONTRAKT Formål/Forudsætninger Kontraktgrundlag Kontraktperioden Operatørens ydelser Pris / Betaling / Regulering Ejerforhold Underleverandører Overdragelse af rettigheder Kontrol Regnskaber og budget Skadeforvoldelse Diskretion Konkurs mv Udskiftning af chauffører Erstatning Misligholdelse Sikerhedsstillelse Genforhandling Tvistigheder / Lovvalg Underskrifter... 43

25 B9 Udbud af patientbusser Bilag 1 side 25 Bilag 1 Krav og ønsker til busmateriellet Nedenfor fremgår krav og ønsker til de driftsbusser, der skal anvendes til kørslen i dette udbud. Der er tale om minimumskrav - overvejende i form af funktionskrav - og ordregiver opfordrer tilbudsgiver til i sit tilbud at fremkomme med forslag til opfyldelse af disse funktionskrav i form af mere detaljeret indretning af bussen. Som udgangspunkt vil der blive stillet samme krav til reservebusserne. Her vil ordregiver dog give mulighed for, at nogle af nedenstående krav efter aftale kan frafaldes. 1.1 Indretning og udstyr Myndighedskrav Alle busser skal opfylde de krav til indretning og færdselssikkerhed, som myndighederne måtte stille Bustyper Længde Der stilles ikke krav om bussernes længde. Bussen skal have en sådan længde, at den i forbindelse med indretningen kan opfylde nedenstående krav. Dørkombination Der skal minimum være én dør til ind- og udstigning, og denne dør skal placeres således, at ind- og udstigning kan ske på den for patienterne letteste måde. Andre bustyper Ordregiver forbeholder sig ret til i forhandlingsfasen at efterspørge tilbud med andre bustyper samt ændringer i indretningen af busserne Ind- og udstigning Døre Den fri dørbredde ved åbning skal være mindst 70 cm. Trin Den maksimale højde ved ind- og udstigning må ikke overstige 24 cm til plan vej, svarende til 15 cm til kantsten. Knæling Bussen skal kunne knæle, således at ind- og udstigningshøjden reduceres med mindst 7 cm. Trafikselskabet Movia/Region Sjælland Juni 2008

26 B9 Udbud af patientbusser Bilag 1 side 26 Kørestolsrampe/lift Bagerst i bussens højre side skal der være indgang, hvor der er monteret kørestolslift, som både pladsmæssigt og vægtmæssigt kan løfte el-kørestole Sidde- og ståpladser Kapacitet Busserne skal have en kapacitet på minimum 34 fremadvendte siddepladser + 2 kørestolspladser + 1 hvileplads, hvor patienten kan ligge. Der skal være plads til at arbejde ved denne hvileplads. Kørestolene skal kunne fastspændes forsvarligt til bussens gulv med godkendte bespændinger, ligesom der skal være mulighed for at fastspænde patienten i kørestolen med godkent sele. På samme måde skal den liggende patient på hvilepladsen kunne fastspændes med godkendt sele. Sæder Af de 34 siddepladser, skal minimum 6 siddepladser kune omdannes til hvilepladser ved at stoleryggen kan lægges længere tilbage end normalt er for bussæder. Hertil skal minimum 2 af de i alt 34 siddepladser være særlige hvileplader med ekstra støtte i sædet (egnet til bl.a. hoftepatienter og lignende). Der skal være fodstøtte og klapbord til hvert sæde. Sædeafstand Der skal være minimum 90 cm mellem sæderækkerne Midtergang og gulvarealer Der må ikke være trin inde i bussen, hverken i gangpartiet eller mellem sæderne. Ståhøjden i bussen skal overalt være minimum 200 cm. Hattehylderne i begge sider af bussen skal i hele bussens længde være monteret med håndtag, hvori der kan holdes fast under kørslen ved færden frem og tilbage i bussen Særlige indretninger Ud over de 34 siddepladser + 2 kørestolspladser + 1 hvileplads, skal der i bussen være indrettet et toilet i sædeniveau. Toilettet skal være med vandskyl og være indrettet på en sådan måde, at der er adgang for en kørestol. I bussen skal endvidere være indrettet køkken med køleskab, varmt og koldt vand samt plads til afsætning. Trafikselskabet Movia/Region Sjælland Juni 2008

27 B9 Udbud af patientbusser Bilag 1 side 27 Bussen skal indeholde et større skab, hvor genoplivningskuffert, førstehjælpsudstyr og diverse puder og tæpper kan opbevares. Skabet skal kunne aflåses. Skabets indhold, såsom genoplivningskuffert, førstehjælpsudstyr og diverse puder og tæpper, anskaffes af og tilhører Regionen. Bagerst i bussen skal der til den sundhedsfaglige medarbejder være indrettet en skrivepult med tilhørende siddeplads. Denne siddeplads er ikke medregnet i de 34 siddepladser, som er minimumskravet Indeklima og ruder Generelt Alle busser skal kunne sikre et behageligt indeklima, og der skal være mulighed for at bussen kan holdes opvarmet, når denne holder stille i venteposition over et længere tidsrum, eksempelvis ved Rigshospitalet. Temperaturen i bussen bør ligge mellem 18 C og 22 C. Temperaturen i bussen måles ved en såkaldt standmåling, hvor motoren kører og dørene er lukkede. Temperaturmålingen foretages 1,2 m over gulv i midtergangen ved henholdsvis forog bagaksel. Gennemsnittet af de målte temperaturer anses som udtryk for bussens indvendige temperatur. Af hensyn til målingens pålidelighed foretages målingen 3 gange med 1 minuts mellemrum. Målemetoden kan efterfølgende justeres, hvis de anførte forudsætninger ikke er hensigtsmæssige at arbejde med. Klimaanlæg Klimaanlæg er et krav. For klimaanlægget gælder følgende krav til funktionaliteten: Efter tilkobling af klimaanlægget skal den målte temperatur i bussen kunne sænkes med 3-6 grader i forhold til den nærmeste udvendige skyggetemperatur. Temperatursænkningen skal kunne opnås inden for 10 minutter, når bussens døre er lukkede. Derudover skal affugtning af indblæsningsluften kunne ske i et omfang, der forhindrer duggede ruder. Klimaanlægget forventes at være automatisk styret, men skal kunne tilkobles/frakobles fra chaufførpladsen. Ruder Toningsgraden på ruder skal være fuldtonet. Hvis operatøren ønsker det, kan busserne udstyres med 4 klap/skydevinduer. Dette skal ske efter aftale med ordregiver. Trafikselskabet Movia/Region Sjælland Juni 2008

28 B9 Udbud af patientbusser Bilag 1 side 28 Taglemme Alle nye busser på 10 meter eller derover skal have mindst to taglemme, der kan betjenes uafhængigt af hinanden fra chaufførpladsen Indvendig belysning I alle busser skal orienteringslys være jævnt fordelt over hele bussen. Lyset skal tændes efter behov, så passagererne til enhver tid kan orientere sig i bussen. Under særlige forhold (ingen vejbelysning, regn, sne, slud mv.) er det dog tilladt at kunne dæmpe belysningen i busserne for at undgå reflekser i frontruden. Der skal være læselys ved hver af de 34 siddepladser. Over ind- og udstigningsdøre skal der monteres kraftig blændfri punktbelysning. Lysmængden skal afstemmes i forhold til den øvrige belysning og være tændt, når dørene står i åben position Indretning af chaufførpladsen Indretning af chaufførpladsen skal ske i samarbejde med repræsentanter for chaufførerne. Indretningen skal overholde gældende regler Branchevejledning om busser i rutekørsel (eller opdatering heraf) Sikkerhedsforhold Cyklist- og sidespejle Alle busser skal udstyres med såkaldte cyklistspejle, der giver chaufførerne større udsyn ved højresving til sikkerhed for cyklister m.fl. Endvidere skal sidespejle monteres i en højde og med en vinkel ud fra bussiden, således at spejlarmene ved indkørsel til stoppestederne ikke er til fare for ventende passagerer. Det må forventes, at en minimumshøjde på 180 cm over kantstenen sikrer dette. Denne minimumshøjde skal, så vidt det er muligt, efterleves. Bakalarm og -kamera Alle busser skal forsynes med bakalarm i form af et lydsignal. Når bussen er i bakgear, skal chaufføren kunne se området bag bussen på en TV-skærm. Brandslukningsudstyr Alle busser skal forsynes med automatisk virkende brandslukningsudstyr placeret relevante steder som f.eks. motorrummet. Trafikselskabet Movia/Region Sjælland Juni 2008

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Udbudsbetingelser. B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik)

Udbudsbetingelser. B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Udbudsbetingelser B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia Maj 2008 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel.

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. april 2010 MLL 10 Udbudsstatus marts 2010 Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling:

Læs mere

Udbudsbetingelser B7 Udbud af garantivogne i Flextrafik

Udbudsbetingelser B7 Udbud af garantivogne i Flextrafik Udbudsbetingelser B7 Udbud af garantivogne i Flextrafik Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia April 2009 B7 Udbud af garantivogne i Flextrafik side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbudets omfang...

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Udbudsbetingelser T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Kontrakter Trafikselskabet Movia August 2011 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79317 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 1 Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsbetingelser. B10 Udbud af Flextrafik i Region Hovedstaden

Udbudsbetingelser. B10 Udbud af Flextrafik i Region Hovedstaden Udbudsbetingelser B10 Udbud af Flextrafik i Region Hovedstaden Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia Marts 2010 B10 Udbud af Flextrafik i Region Hovedstaden Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 1.

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

1.1 Fælles busforskrifter

1.1 Fælles busforskrifter Fælles busforskrifter, marts 2012 side 1 1.1 Fælles busforskrifter 1.1.1 Myndighedskrav Alle busser skal opfylde de krav til indretning, færdselssikkerhed med videre, som myndighederne måtte stille som

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser. Udbudsbetingelser

Indkøb af gummihjulslæsser. Udbudsbetingelser Indkøb af gummihjulslæsser Udbudsbetingelser Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26661 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 7 Odense Renovation A/S

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Patientbus Udbud af kørsel med patientbusser

Udbudsbetingelser. Patientbus Udbud af kørsel med patientbusser Udbudsbetingelser Patientbus Udbud af kørsel med patientbusser Trafikselskabet Movia/Region Sjælland september 2017 Udbud af patientbusser Indholdsfortegnelse side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser S5 Udbud af servicebuskørsel i Frederiksberg Kommune

Udbudsbetingelser S5 Udbud af servicebuskørsel i Frederiksberg Kommune Udbudsbetingelser S5 Udbud af servicebuskørsel i Frederiksberg Kommune Kontrakter Trafikselskabet Movia December 2011 S5 Udbud af servicebuskørsel i Frederiksberg Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10 ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser UB Udbudsbetingelser September 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 01 Kontrol EP Dato 2013-09-23 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 2 Van 2 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 2 Van 2 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 2 Van 2 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Taxireglement Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 I medfør af 13, stk 2 i lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 fastsætter Hedensted Kommune følgende bestemmelser for taxikørsel i kommunen. Almindelige

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. A4 Almindelig rutekørsel i hovedstadsområdet

Udbudsbetingelser. A4 Almindelig rutekørsel i hovedstadsområdet Udbudsbetingelser A4 Almindelig rutekørsel i hovedstadsområdet Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia August 2008 A4 Udbud af almindelig rutekørsel Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udbudets omfang...5 1.1 Udbudsenheder...5

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 2. Vurdering af tilbud. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 2 side 1

Bilag 2. Vurdering af tilbud. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 2 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 2 side 1 Bilag 2 Vurdering af tilbud 2.1 Delkriterier... 2 2.1.1 Pris... 2 2.1.2 Kvalitet af drift... 2 2.1.3. Kvalitet af busmateriel... 5 HUR 17. udbud af

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 8 side 1

HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 8 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 8 side 1 Bilag 8 Redegørelse for drift og ressourcer 8.1 Personaleressourcer... 3 8.1.1 Oversigt over antal medarbejdere... 3 8.1.2 Navn på kontaktpersoner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 K E N D E L S E Arriva Danmark A/S (advokat Esben Kjær, København) mod Hovedstadsområdets Trafikselskab

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune Reglement for taxikørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune I medfør af 13 stk. 2 i lovbekendtgørelse af nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v. med senere ændringer fastsætter Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere