Programmering C. Casper Hermansen Klasse 2.7 Programmering C. Navn: Casper Hermansen. Klasse: 2.7. Fag: Programmering C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programmering C. Casper Hermansen Klasse 2.7 Programmering C. Navn: Casper Hermansen. Klasse: 2.7. Fag: Programmering C"

Transkript

1 Navn: Casper Hermansen Klasse: 2.7 Fag: Skole: Roskilde tekniske gymnasium Side 1 af 16

2 Indhold Indledende aktivitet... 3 Projektbeskrivelse:... 3 Krav:... 3 Målgrupper:... 3 Problemformulering:... 3 Diskussion og valg af løsningsforslag:... 3 Resurseplan for projektet:... 4 Interaktion 1 9. marts Interaktion marts Interaktion marts Afsluttende aktiviteter Bilag Side 2 af 16

3 Indledende aktivitet Projektbeskrivelse: Som sagt, vil jeg gerne programmere et program, til hjælp med udregning af sinus og cosinus i retvinklede trekanter. Programmet skal hjælpe folk, som tit sidder og anvender sinus og cosinus, som gerne skulle kunne udregne sinus og cosinus uden de store beregninger. Derfor skal programmet indeholde felter, hvor det så er meningen for brugeren, at indtaste de kendte værdier, og ved et klik udregne enten sinus eller cosinus. Den seneste PISA undersøgelse fra 2009, viser, at danskere er blevet dårligere til matematik siden Programmet skal der også være en hjælp til forståelse af vinkelberegning, således at det også kan bruges i form af uddannelse, se her. Med dette i tankerne, kan jeg formulere nogle krav til mit produkt. Krav: - Programmet skal være brugervenligt. - Hurtigt at anvende. - Forståeligt for brugeren Målgrupper: Min primære målgruppe, er folk, der anvender sinus og cosinus til hverdag og hurtigt skal udregne sinus eller cosinus. Min sekundære målgruppe, er primært elever på gymnasiet, der har svært ved forståelsen af vinkelberegning og har brug for at se på nogle billeder for at forbedre forståelse. Problemformulering: Det problem jeg vil forsøge løse i dette projekt, er at, programmere et program, som skal hjælpe folk med at udregne sinus og cosinus i en retvinklet trekant. Løsningsforslag: Det jeg havde forestillet mig, var at lave et program, til anvendelse af sinus og cosinus, ved hjælp af programmet Lazarus. Da programmet har bådet en primær målgruppe og sekundær målgruppe, skal programmet samtidig give en forståelse af sinus og cosinus. Diskussion og valg af løsningsforslag: Som sagt, vil jeg gerne programmere et program i Lazarus, som skal hjælpe med udregne sinus og cosinus i retvinklede trekanter. Programmet fokuserer primært på folk, som tit sidder med udregning af disse Side 3 af 16

4 vinkler. Til det skal det helst være nemt anvendeligt. Oven i det, skal programmet også give et lille indblik i, hvor sinus og cosinus gælder i en trekant og til det, havde jeg tænkt mig, at have en trekant og måske en enhedscirkel inde i mit program, som gerne skulle give lidt illustreret hjælp. Derfor vælger jeg at lave et program i Lazarus, til hjælp og forståelse af udregning af sinus og cosinus i en retvinklet trekant. Værktøjer til implementering af løsning: Da dette er et elektronisk program kræver det en computer for anvende det. Resurseplan for projektet: - Computer - Program: Lazarus Tidsplan: Overaktivitet Underaktivitet 18/ / / / / / Problemformulering X Indledende aktivitet Projektbeskrivelse Krav Målgruppe Problemformulering Løsningsforslag x Første prototype Planlægning Krav- og testspecifikation Design Implementering Test x Anden prototype Planlægning Krav- og testspecifikation Design Implementering Test x Tredje prototype Planlægning Krav- og testspecifikation Design Implementering Test x Side 4 af 16

5 Interaktion 1 9. marts 2011 Interaktionsplanlægning I denne interaktion vil jeg gerne vise min brugerflade til min målgruppe, i håb om at få noget feedback på, hvordan de ønsker den skal se ud. Billedet nedenfor, er det første udkast til en brugerflade, hvor der indgår inputfelter til at indtaste værdier og en knap, der kan beregne cosinus og sinus. I brugerflade indgår der også en skitse af en trekant, som senere hen gerne skulle blive en retvinklet trekant, der beskrev, hvordan sinus og cosinus blev beregnet i en trekant. Kravspecifikation og testspecifikation Visuelle krav: - Programmet skal have en grafisk brugerflade - I brugerfladen skal en trekant fremkomme som skal omhandle programmet Informationskrav: - Brugerfladen skal kunne informere, hvor der skal indtastes værdier, hvis man vil udregne f.eks. cosinus. Testspecifikation Visuelle/informationskrav: Design - Målgruppens testperson skal afprøve programmets første iteration ved at starte programmet og se om det opfylder de krav, som er blevet stillet. o Bestået: o Ikke bestået: o Kommentar: Visuelt design: Det vigtige for dette program er ikke farverne og derfor er ingen grund til, at finde på en baggrundsfarve. Dette er heller ikke blevet ønsket af målgruppen og vil derfor ikke gøre noget ved dette. Informationsdesign: Programmet skal oplyse programmets formål, altså at når det åbnes, så brugeren med det samme, gøres opmærksom på, hvad dette program har til formål. Til at understøtte dette, skal der gerne være Side 5 af 16

6 skrevet, hvor man skal indsætte værdier for at udregne sinus og cosinus. Interaktionsdesign: I det første udkast til en prototype, skal det være sådan, at der er input-felter og knapper til at udregne sinus og cosinus. Jeg har også forsøgt mig at lave en trekant i programmet, da det skal hjælpe en del af målgruppen. Dog er det ikke kommet så langt endnu, at det står helt pænt og færdigt opsat og der kan sagtens komme ændringer. Implementering For at implementere programmets første interaktion, skal Lazarus anvendes, hvorefter man kan starte programmet, for at se brugerfladen. Et af de vigtige krav til denne prototype var, at programmet nu kunne udregne en sinusværdi. For at dette kan afprøves skal sourcekoden anvendes, hvor man indsætter de to længder, som man gerne vil finde sinusværdien af. Det er ikke den mest kompliceret kode, der skal bruges til dette. Du angiver din udregning Sin(10/6); til at være Float, da det er decimaltal. For at få resultatet frem i et lille pop-up vindue, bruges kommandoen ShowMessage. I denne kommando, skriver hvordan udregningen skal stå. mine linjer i trekanten ved hjælp af canvas.lineto();. Det lille kodestykke til venstre, er den måde jeg har forbundet trekanten på i mit program. Først vælger jeg er punkt at starte ved og til det bruger jeg canvas.moveto();. Herefter vælger jeg så at forbinder For at lave mine inputfelter og beregningsknapper har jeg anvendt, Lazarus egen toolbar. Side 6 af 16

7 Test Visuel test: Først skal brugeren, se om programmet har en brugerflade, hvor der også indgår en skitse til hjælp af forståelsen: Informationstest: Bestået: De visuelle krav er bestået, da der, ved opstart af programmet, indgår en brugerflade samt en lille skitse. Ikke bestået: Kommentar: Det samme gøres for informationskravene. Her skal der bedømmes om brugerfladen giver den information, som er beskrevet i informationskravene. Interaktionstest: Bestået: Informationskravene er også bestået, fordi brugeren kunne finde ud af, hvad programmet omhandlede og hvad inputfelterne mente og hvordan man kunne beregne sinus og cosinus. Ikke bestået: Kommentar: Bestået: Det er også bestået, da programmet kan udregne en sinus værdi og der er også en trekant i programmet. Ikke bestået: Kommentar: Denne interaktion er bestået, med henblik på alle kravene og fungerede efter hensigten. Jeg skal nu sætte mig ind i af kommandoerne str og val, til min næste miniprototype. Side 7 af 16

8 Interaktion marts 2011 Interaktionsplanlægning: Jeg vil prøve i denne prototype, at kode mit program, så når den skal udregne sinus og cosinus, så kan man indtaste det i input-felterne og samtidig fokusere på, at lave en cirkel i min brugerflade. Kravspecifikation Visuelle krav: - Programmet skal have en grafisk brugerflade - Brugerfladen skal indeholde en trekant og en enhedscirkel, som skal give en forståelse af programmet Informationskrav: - Programmets brugerflade skal give information om programmets navn - Brugerfladen skal kunne informere, hvor der skal indtastes værdier, hvis man vil udregne f.eks. sinus Interaktionskrav: - Der skal være en Beregn knap hvorved, sinus eller cosinus vil blive udregnet - Pop-up vindue, med hvilke værdier man vil have løst, samt et brugbart resultat Testspecifikation Visuelle/informationskrav: Design - Testpersonen skal afprøve programmet, ved at starte det op og undersøge om det opfylder kravene o Bestået: o Ikke bestået: o Kommentar Visuelt design: Programmet skal, som mine overordnede krav uddyber, være simpel og forståelig. Derfor vil brugerfladen, nok ikke ændre sig det største i sidste ende. En ting er dog sikkert, at så længe brugerne ikke ønsker nogle specielle farver eller ligne, så vil farven forblive som den er. Informationsdesign: Som det også er nævnt i den tidligere interaktion, så skal brugeren vide, idet programmet åbnes, hvad dette program kan bruges til. Der skal dog, så det gøres helt klart og tydeligt, være en titel, som angiver navnet på programmet. Interaktionsdesign: Side 8 af 16

9 Programmet skal, som mine overordnede krav uddyber, skal brugerfladen være simpel og forståelig. Indtil videre, skal det lille pop-up vindue med resultat bare komme frem og fungere. Implementering Billedet til venstre viser et eksempel på en udregne af sinus med værdierne a=20 og c=10. Eksemplet ovenfor er baseret ud fra denne sourcekode. Først definere jeg min modstående og hypotenuse og så også min udregning af de to. Som det kan ses, så bruger jeg kommandoen val. Val gør det, at den konverterer en string til både en integer og decimal tal. For at programmet ikke skulle give mig ERROR, så blev jeg nødt til at bruge if statement, som sagde, at hvis hypotenusen er større end 0, så skal den udregne sinus. Jeg vælger så at bruge str til at minimere antallet af decimaler. Denne ene linje, angiver en cirkel i programmet. Dette laver jeg, da et krav var at lave en enhedscirkel til forståelse af sinus og cosinus. Ligesom i min tidligere prototype, hvor jeg beskrev en trekant, bruger jeg canvas igen. I stedet for LineTo, bruger jeg canvas.ellipse();, hvor jeg så vælger nogle punkter den skal strække sig over. Test Visuel test: Side 9 af 16

10 Brugeren skal nu finde ud af, om programmet indtil videre opfylder de krav og ønsker, som blev stillet til denne prototype: Informationstest: Bestået: Endnu en gang har programmet en brugerflade, som opfylder kravet om en trekant. Ikke bestået: Programmet indeholder en cirkel, men der mangler de to akser, som der er i en enhedscirkel, og derfor er dette krav ikke helt bestået. Kommentar: Det var lidt mystisk at teste programmet denne gang, da der, hvor man skal trykke for at beregne cosinus, tegner en trekant og en cirkel. Det kunne være smart at lave en knap for sig selv, som angav at, ved at trykke på denne knap, bliver der tegnet en trekant og en enhedscirkel. I næste prototype ville det være godt, hvis man både kunne udregne cosinus og sinus, ved at indsætte nogle værdier i inputfelterne. En lille detalje kunne være, at i stedet for at regne sinus og cosinus ud, så finde ud af den rigtige vinkel i radianer. Her bliver der igen testet om brugerfladens information, opfylder kravene, som er sat i starten af interaktionen. Interaktionstest: Bestået: Ikke bestået: Der er ikke sket nogen ændring siden sidst, og der er heller ikke kommet en titel på programmet endnu. Kommentar: Bestået: Ikke bestået: Kommentar: Denne interaktion er ikke opfyldt fulligt, da der ikke være sket nogle ændringer med henblik på informationen og der manglede også nogle visuelle ting. Der er dog kommet en kommentar omkring det visuelle, hvor der også indgår ønsker til næste prototype. Interaktion marts 2011 Interaktionsplanlægning: Kravet om en trekant og en enhedscirkel var ikke helt bestået. Brugeren ønsker en knap, der ved at trykke på den, vil en trekant og en enhedscirkel komme frem. Udover det, vil brugeren gerne kunne regne både sinus og cosinus i radianer, ved at indsætte værdier i inputfelterne. Det vil sige, at det er det jeg primært vil fokusere på i denne prototype. Side 10 af 16

11 Kravspecifikation Visuelle krav: - Programmet skal have en grafisk brugerflade - Brugerfladen skal indeholde en trekant og en enhedscirkel, som skal give en forståelse af programmet - Der skal være en eller flere knapper til at trykke på - Det skal være muligt at fremhæve en enhedscirkel eller en trekant Informationskrav: - Programmets brugerflade skal give information om programmets navn - Brugerfladen skal kunne informere, hvor der skal indtastes værdier, hvis man vil udregne f.eks. sinus - To knapper skal vise, at ved at trykke her, vil en trekant komme frem og det samme for en enhedscirkel Testspecifikation Visuelle/informationskrav: Design - Testpersonen skal afprøve programmet, ved at starte det op og undersøge om det opfylder kravene o Bestået: o Ikke bestået: o Kommentar Visuelt design: En af de ting, som blev ønsket af målgruppen var, at der var mulighed for at kunne få en trekant og en enhedscirkel med ind i programmet. Det har jeg så forsøgt at gøre, ved at lave en knap, som gerne skulle vise en trekant ved at klikke på den, og en tegning af en enhedscirkel. Informationsdesign: Det er vigtigt at programmet selv kan vise, hvad det hedder og at de muligheder programmet kan, er vist så forbrugeren af programmet selv kan guide sig rundt og finde ud af hvordan og hvorledes det fungere. Den knap jeg fortalte om i de visuelle design, skal gerne vise at ved at trykke her, kommer der en trekant frem. Side 11 af 16

12 Interaktionsdesign: Som det kan ses på billedet nedenunder, så har jeg i min sidste iteration fået lavet en titel på mit program, samt en knap i bunden til visning af en trekant og en skitse af en enhedscirkel. Implementering Ved testningen af prototypen fandt jeg ud af, at alle mine krav ikke var bestået. Et af kravene til denne prototype var, at kunne indtaste nogle værdier i felter a og c, og derfor klikke Beregn v. Når min testperson klikkede i inputfeltet c, poppede mit resultat boks op uden at have fundet et svar. Programmet ville derefter ikke til at lukke ned på ordentlig vis. Dette var grundet en lille detalje, som jeg havde overset. Billedet til højre viser et vindue fra programmet, som kaldes Objekt Inspector. Det jeg ikke var opmærksom på, var at mit input-felt c, var sat til, OnClick -> Beregn1Click. Det vil sige, at jeg havde kommet til at sige, at når der klikkes i feltet c, så skal den beregne sinus, hvilket jo ikke var muligt. Dette fik jeg så hurtigt rettet op på og gik videre med et de ønsker som jeg havde fået fra målgruppen, nemlig at kunne udregne vinklen i radianer i stedet for sinus og cosinus værdier. For at det til at fungere, så måtte jeg tilføje en ny uses til sourcekoden, som hed Math. Dette var nødvendigt, for eller kunne programmet ikke finde ud af at bruge ArcSin og ArcCos. Forneden ses den nyeste version af sourcekoden til udregning af radianer ved brug af sinus. Som det fremkommer af sourcekoden, så er det eneste, som er blevet ændret er Sin til ArcSin. Side 12 af 16

13 Min første tanke, på det med at lave en trekant, var det bare skulle være en retvinklet trekant, hvor der så stod vinklerne A, B, C og sidelængderne a, b, c. Med tiden fik jeg en ny ide, som gik ud på, at lave trekanten efter de værdier, som blev indtastet i input-felterne. Det krævede at jeg definerede mine a og c felter, og i dette tilfælde blev jeg nødt til at kalde dem for x og y, da programmet ellers ikke kunne finde ud af det. Som også beskrevet i en tidligere iteration, så bruger jeg canvas.moveto(); og canvas. LineTo(); til at angive hvor en linje skal lægges henne og føres hen til. Den måde jeg havde tænkt mig at gøre det på, var ved at kigge på denne tegning, og se på, hvordan koordinaterne skulle ændres i forhold til de indtastede værdier. For at komme fra (50,50) til (50,350), så skal (50,50) adderes med a-værdien således: (50,x+50), så ville længden af a, nemlig indrette sig efter den værdi, der vil blive indtastet i input-feltet. Test Visuel test: Til at starte med, skal målgruppen, ligesom i de forrige test procedure, teste om de visuelle krav er blevet opfyldt. Bestået: De visuelle krav er bestået, da der er en grafisk brugerflade med et program, som har titel og input-felter, samt de knapper der er blevet sat krav om. Ikke bestået: Side 13 af 16

14 Informationstest: Interaktionstest: Kommentar: Kan ikke helt forstå, hvad den enhedscirkel gør i programmet, uden at der er blevet trykket på knappen Enhedscirkel. Bestået: Denne gang er informationskravene opfyldt, da brugerfladen fortæller om programmets navn, og også de to knapper, der skulle kunne tegne en trekant og en enhedscirkel. Ikke bestået: Kommentar: Bestået: Det krav omkring enhedscirkel er næsten opfyldt. Der er en enhedscirkel i programmet. Når der klikkes på trekantsknappen, kommer der også trekant frem. Ikke bestået: Der kommer ikke nogen enhedscirkel frem når man trykker på dens knap. Kommentar: I denne prototype blev alle kravene heller ikke opfyldt helt. Der kom ikke en enhedscirkel frem, når der blev trykket på knappen. Dog var informationskravene og de visuelle krav bestået. Afsluttende aktiviteter Nu har jeg så, så godt som jeg nu kunne, færdiggjort mit program, som delvist fungere efter hensigten. Min primære målgruppe, som var folk der skulle bruge sinus og cosinus tit, er blevet opfyldt, da jeg har fået programmet nogle koder, der gør det muligt at udregne sinus og cosinus til radiantal. Min sekundære målgruppe var til elever, som kan have svært ved det med vinkler og sinus og cosinus. Derfor skulle der helst være nogle skitser der gjorde det muligt at forstå. Det har været svært at få lavet det som jeg havde haft i tankerne, og er derfor ikke blevet helt færdigt, da jeg ikke kunne finde ud af, hvordan jeg skulle kode det. Denne tegning, var det første jeg havde i tankerne, da jeg ville lave dette program. Det der er ændret er, at jeg også tænkte på, at der også skulle være en enhedscirkel i mit program og det kan ikke ses på min første skitse. Side 14 af 16

15 Billedet ved siden af, er sådan mit program endte med at se ud. Jeg synes selv at det er blevet flot og rimelig nemt at overskue, og dette var også et af mine vigtige krav. Begge beregningsknapper duer som de skal og derfor er den primæres målgruppes behov opfyldt. Desværre er den sekundære målgruppe ikke helt blevet opfyldt. Den informationsøgning jeg har brugt mest tid er, var da jeg skulle læse og forstå kommandoerne val og str, samt at få dem implementeret. Med min tid med programmet Lazarus, har jeg haft stødt på mange forhindringer. Det største problem jeg havde, var, som jeg også har beskrevet tidligere, at hver gang jeg klikkede i mit input-felt c, så begyndte programmet at udregne, hvilket det ikke skulle. Problemet var som sagt at jeg havde sat den til at gøre det, uden jeg havde tænkt over det, så derfor skal man være meget opmærksom hvad man klikker på og ændrer i, da det kan have konsekvenser for resten af koden. En god måde at holde styr på sig kode, er at når du for eksempel skal have så mange input-felter, så kald dem, edit_a og edit_c, så det er muligt at videre hvad der er hvad, når man skal skrive koden og referere til de input-felter. En meget vigtig ting, som man skal gøre når man laver et program, er at dokumentere alle de ting man gør og møder. Hvis man kommer ud for at programmet giver en fejl, som du har svært ved at finde ud af osv. så dokumenter det. Ellers synes jeg at Lazarus er et rigtig god program at arbejde i, men som sagt skal man være forpasselig med, hvad man klikker på. Side 15 af 16

16 Bilag Side 16 af 16

Børn, unge og sundhed Automatisering

Børn, unge og sundhed Automatisering Gr. 8 Børn, unge og sundhed Automatisering Kage, hvornår? Thomas Qvistorff Kanstrup og Thorbjørn Louring Koch 1.6 Kom/IT RTG 30/4 2010 Indhold Indledning... 3 Planlægning... 3 Kommunikationsplanlægning...

Læs mere

Bogstavregning. Formler... 46 Reduktion... 47 Ligninger... 48. Bogstavregning Side 45

Bogstavregning. Formler... 46 Reduktion... 47 Ligninger... 48. Bogstavregning Side 45 Bogstavregning Formler... 6 Reduktion... 7 Ligninger... 8 Bogstavregning Side I bogstavregning skal du kunne regne med bogstaver og skifte bogstaver ud med tal. Formler En formel er en slags regne-opskrift,

Læs mere

VIA læreruddannelsen Silkeborg. WordMat kompendium

VIA læreruddannelsen Silkeborg. WordMat kompendium VIA læreruddannelsen Silkeborg WordMat kompendium Bolette Fisker Olesen 25-11-2015 Indholdsfortegnelse Ligning... 2 Løs ligning... 2 WordMat som lommeregner... 4 Geometri... 4 Trekanter... 4 Funktioner...

Læs mere

Afstand fra et punkt til en linje

Afstand fra et punkt til en linje Afstand fra et punkt til en linje Frank Villa 6. oktober 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver til analytisk geometri (side 338)

Forslag til løsning af Opgaver til analytisk geometri (side 338) Forslag til løsning af Opgaver til analytisk geometri (side 8) Opgave Linjerne har ligningerne: a : y x 9 b : x y 0 y x 8 c : x y 8 0 y x Der må gælde: a b, da Skæringspunkt mellem a og b:. Det betyder,

Læs mere

Den bedste dåse, en optimeringsopgave

Den bedste dåse, en optimeringsopgave bksp-20-15e Side 1 af 7 Den bedste dåse, en optimeringsopgave Mange praktiske anvendelser af matematik drejer sig om at optimere en variabel ved at vælge en passende kombination af andre variable. Det

Læs mere

Ugur Kitir HTX - Roskilde 01/05 2009

Ugur Kitir HTX - Roskilde 01/05 2009 Vi har fået opgaven i forbindelse med vores produkt til vores interne prøve. Jeg skal i opgaven konkretisere hvad min målgruppe er og ud fra det skal beskrive et design der passer til målgruppen. Jeg starter

Læs mere

Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold.

Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold. Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold. Her ses da alle sider og undersider som siden fodbold indeholder. Nu kan du gå i gang med f.eks. at tilføje nye sider. Klik

Læs mere

Sorteringsmaskinen. Hej med dig!

Sorteringsmaskinen. Hej med dig! Sorteringsmaskinen Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom!

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende

Læs mere

01 Introduktion. Yderligere informationer kontakt bim@protecvinduer.com

01 Introduktion. Yderligere informationer kontakt bim@protecvinduer.com 01 Introduktion Dette dokument indeholder informationer om Pro Tec vinduer BIM objekter. Der er vejledninger til at bruge disse objekter, opsætning af objekterne samt links til Pro Tec s hjemmeside der

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Xtra eksempler. Trigonometri, boksplot, potensfunktioner, to ligninger med to ubekendte

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Xtra eksempler. Trigonometri, boksplot, potensfunktioner, to ligninger med to ubekendte Matematik på Åbent VUC Trin Xtra eksempler Trigonometri, boksplot, potensfunktioner, to ligninger med to ubekendte Trigonometri Sinus og cosinus Til alle vinkler hører der to tal, som kaldes cosinus og

Læs mere

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk Netværksguide sådan bruger du dit netværk Danmarks måske stærkeste netværk Step 1 Formålet med guiden Hvor kan netværk hjælpe? Netværk er blevet et centralt middel, når det gælder om at udvikle sig fagligt

Læs mere

Potens & Kvadratrod. Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 22 Ekstra: 4 Point: Matematik / Potens & Kvadratrod

Potens & Kvadratrod. Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 22 Ekstra: 4 Point: Matematik / Potens & Kvadratrod Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium Potens & Kvadratrod Opgaver: Ekstra: Point: http://madsmatik.dk/ d.0-0-01 1/1 Potenser: Du har måske set udtrykket før eller måske 10 1. Begge to er det vi kalder

Læs mere

Crowdsourcing, Innovation og brugerinvolvering

Crowdsourcing, Innovation og brugerinvolvering Notat SEGES P/S Koncern Digital Ansvarlig jupo Crowdsourcing, innovation og brugerinvolvering Oprettet 08-02-2016 Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling Side 1 af 13 Crowdsourcing,

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Sådan ser du svarprocenten og rykker for eller tilbagekalder besvarelser I denne vejledning kan du læse, hvordan du kan følge arbejdspladsens svarprocent på spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.129 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.129 Side 1 Side 1 Til denne vejledning laver vi lidt ekstra ved hvert billede. Vi skal bruge det der hedder Image Curl. Vi skal altså bruge en fil der kan hentes på min hjemmeside under Photofiltre 7 og nederst på

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det nu er muligt at bogføre

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Indhold: A. Oprettelse af profil på Endomondo B. Oprettelse af selve ruten C. Redigering af oprettet rute D. Oprettelse af interessepunkter

Læs mere

Matematik Eksamensprojekt

Matematik Eksamensprojekt Matematik Eksamensprojekt Casper Wandrup Andresen, 2.F I dette projekt arbejdes der bl.a. med parabler, vektorer, funktioner, sinus, cosinus, tangens, differentialregning, integralregning samt de øvrige/resterende

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Respondenter Procent Skriv navn 13 100,0% I alt 13 100,0% Respondenter Procent I en gruppe 13 100,0% Individuelt 0 0,0% I alt 13 100,0%

Respondenter Procent Skriv navn 13 100,0% I alt 13 100,0% Respondenter Procent I en gruppe 13 100,0% Individuelt 0 0,0% I alt 13 100,0% Vælg din vejleder Skriv navn 13 100,0% Vælg din vejleder - Skriv navn Lars Ditrichson Lars dietrichson Lars Grubbe Dietrichson lars dietrichson Lars Dietrictson Lars Grubbe Ditrichson Blev projektet udarbejdet

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.166 Side 1 Lave små grafik knapper i Photofiltre

Vejledning til Photofiltre nr.166 Side 1 Lave små grafik knapper i Photofiltre Side 1 Photofiltre er jo først og fremmest et fotoredigeringsprogram. MEN det er også udmærket til at lave grafik med. F.eks. disse knapper er hurtig og nemme at lave. Her er der sat en hvid trekant med

Læs mere

Delmængder af Rummet

Delmængder af Rummet Delmængder af Rummet Frank Nasser 11. juli 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Secret Sharing. Olav Geil Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet email: olav@math.aau.dk URL: http://www.math.aau.dk/ olav.

Secret Sharing. Olav Geil Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet email: olav@math.aau.dk URL: http://www.math.aau.dk/ olav. 1 Læsevejledning Secret Sharing Olav Geil Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet email: olav@math.aau.dk URL: http://www.math.aau.dk/ olav September 2006 Nærværende note er tænkt som et oplæg

Læs mere

Picasa Web. En ressource i SkoleIntra. Version: August 2012

Picasa Web. En ressource i SkoleIntra. Version: August 2012 Picasa Web En ressource i SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er PicasaWeb?...4 Kom på!...5 Google-konto...5 Når du er logget ind: Indstillinger...5 Når du er logget ind: Upload...6

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side172)

Forslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side172) Forslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side17) Opgave 1 Hvis sønnens alder er x år, så er faderens alder x år. Der går x år, før sønnen når op på x år. Om x år har faderen en alder på: x x

Læs mere

Andreas Lauge V. Hansen klasse 3.3t Roskilde HTX

Andreas Lauge V. Hansen klasse 3.3t Roskilde HTX IT -Eksamen Andreas Lauge V. Hansen klasse 3.3t Roskilde HTX [Vælg en dato] Indhold Indledning... 2 Teori... 3 Hvorfor dette design... 4 Produktet... 4 Test og afprøvning... 9 Konklusion... 10 Indledning

Læs mere

Funktionalligninger - løsningsstrategier og opgaver

Funktionalligninger - løsningsstrategier og opgaver Funktionalligninger - løsningsstrategier og opgaver Altså er f (f (1)) = 1. På den måde fortsætter vi med at samle oplysninger om f og kombinerer dem også med tidligere oplysninger. Hvis vi indsætter =

Læs mere

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS AU Studier STADS DANS Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Oktober 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Oprettelse af Aktivitet

Oprettelse af Aktivitet Oprettelse af Aktivitet 1. Fra Organizerens forside Kalender vælges og det ønskede tidspunkt for aktiviteten. 2. Nu dukker formen frem som aktiviteten bliver oprettet med. Formen har som udgangspunkt 3

Læs mere

Spørgeskema på HVAL.DK

Spørgeskema på HVAL.DK Skive, d. 24-05-2006 Journal nr. 7.5.286 Spørgeskema på HVAL.DK Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med Videndeling. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2

Læs mere

Arealer under grafer

Arealer under grafer HJ/marts 2013 1 Arealer under grafer 1 Arealer og bestemt integral Som bekendt kan vi bruge integralregning til at beregne arealer under grafer. Helt præcist har vi denne sætning. Sætning 1 (Analysens

Læs mere

1. Må en eksaminand være andet end spiller fx lys- og lyd-designer, scenograf, instruktør i et eksamensprojekt?

1. Må en eksaminand være andet end spiller fx lys- og lyd-designer, scenograf, instruktør i et eksamensprojekt? Spørgsmål vedrørende eksamen i dr:amatik 1. Må en eksaminand være andet end spiller fx lys- og lyd-designer, scenograf, instruktør i et eksamensprojekt? Ja. Den pågældende eksaminand bedømmes i spillet

Læs mere

Trigonometri. for 8. klasse. Geert Cederkvist

Trigonometri. for 8. klasse. Geert Cederkvist Trigonometri Ved konstruktion af bygningsærker, hor der kræes stor nøjagtighed, er der ofte brug for, at man kan beregne sider og inkler i geometriske figurer. Alle polygoner kan deles op i trekanter,

Læs mere

Få en nedsivningstilladelse på en time. Sådan gør vi i Hedensted Kommune

Få en nedsivningstilladelse på en time. Sådan gør vi i Hedensted Kommune Få en nedsivningstilladelse på en time Sådan gør vi i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Fakta om åben land Tæt på 1000 påbud Vi har meddelt 650 tilladelser i 2011-2013 Vi er pt. fem personer der er tilknyttet

Læs mere

https://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf14/nov/141127_initiativer_til_videreudvikling _af_folkeskolens_proever.pdf

https://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf14/nov/141127_initiativer_til_videreudvikling _af_folkeskolens_proever.pdf Digitalt prøvesæt Dette er et opgavesæt, som jeg har forsøgt at forestille mig, det kan se ud, hvis det skal leve op til ordene i det der er initiativ 3 i rækken af initiativer til videreudvikling af folkeskolens

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU. Eksempel på løsning af matematik A eksamenssæt STX143-MAT/A-05122014 Matematik A, STX. Anders Jørgensen & Mark Kddafi

MATEMATIK A-NIVEAU. Eksempel på løsning af matematik A eksamenssæt STX143-MAT/A-05122014 Matematik A, STX. Anders Jørgensen & Mark Kddafi MATEMATIK A-NIVEAU Eksempel på løsning af matematik A eksamenssæt STX143-MAT/A-05122014 Matematik A, STX 2016 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 2012

Læs mere

Andreas Møinichen og Aske Märcher 10-05-2011

Andreas Møinichen og Aske Märcher 10-05-2011 Programmering Læring om Cos(x) og Sin(x) Andreas Møinichen og Aske Märcher 10-05-2011 LÆRER: KARL BJARNASON Roskilde Tekniske gymnasium. Klasse 2.1 Indholdsfortegnelse PROJEKTBESKRIVELSE... 3 INDLEDNING...

Læs mere

Computerspil - Kappa

Computerspil - Kappa Computerspil - Kappa Indledende aktivitet Kommunikationsplanlægning: Ressourceplanlægning: Iterationsplanlægning Brugerhistorier Kravspecifikation og testspecifikation Krav som skal opfyldes for at passe

Læs mere

Facitliste til Trigonometri i praksis 8.-9. klasse Erik Bilsted 1.udgave, 1. oplag

Facitliste til Trigonometri i praksis 8.-9. klasse Erik Bilsted 1.udgave, 1. oplag [1] Facitliste til Trigonometri i praksis 8.-9. klasse Erik Bilsted 1.udgave, 1. oplag 2009 Alinea København Kopiering af denne bog er kun tilladt ifølge aftale med COPY-DAN Forlagsredaktion: Heidi Freiberg

Læs mere

Informations Teknologi Indholdsfortegnelse

Informations Teknologi Indholdsfortegnelse Informations Teknologi Indholdsfortegnelse Arbejdsmetode:... 2 System udviklingen:... 2 Forløbs beskrivelse:... 2 Test:... 3 Arbejdsmetode: Vi startede med at finde ud af, hvad vi ville lave. Vi besluttede

Læs mere

Finde invers funktion til en 2-gradsfunktion - ved parallelforskydning. John V Petersen

Finde invers funktion til en 2-gradsfunktion - ved parallelforskydning. John V Petersen Finde invers funktion til en 2-gradsfunktion - ved parallelforskydning John V Petersen Finde invers funktion til en 2-gradsfunktion - ved parallelforskydning 2015 John V Petersen art-science-soul Indhold

Læs mere

Det er altså muligt at dele lige på to kvalitativt forskellige måder: Deling uden forståelse af helheden Deling med forståelse af helheden

Det er altså muligt at dele lige på to kvalitativt forskellige måder: Deling uden forståelse af helheden Deling med forståelse af helheden DELE 1 Vejledning Division Allerede i børnehaven oplever man børn travlt optaget af at dele legetøj, mad eller andet af interesse ud fra devisen en til dig og en til mig. Når der ikke er flere tilbage

Læs mere

Manual til skinnelayoutprogram

Manual til skinnelayoutprogram Manual til skinnelayoutprogram Version 1.1 13. marts 2005 Skinnelayoutmanual af 13. marts 2005, version 1.1 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt over startbillede... 3 3 Menulinie... 4

Læs mere

Cecilie Maria Nielsen, Mathias Fornitz Eriksen og Martin Arnetoft klasse 1.6 07-05-2010

Cecilie Maria Nielsen, Mathias Fornitz Eriksen og Martin Arnetoft klasse 1.6 07-05-2010 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Eksamensopgave Kommunikation/it Cecilie Maria Nielsen, Mathias Fornitz Eriksen og Martin Arnetoft klasse 1.6 07-05-2010 Vi har valgt at beskæftige os med opgave 1 fra oplæget.

Læs mere

Afstandsformlerne i Rummet

Afstandsformlerne i Rummet Afstandsformlerne i Rummet Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Generisk programmering - opgave 2 - Doxygen

Generisk programmering - opgave 2 - Doxygen Generisk programmering - opgave 2 - Doxygen Morten Wendelboe Datalogisk Institut, Københavns Universitet Universitetsparken 1, 2100 København Ø morty@diku.dk Resumé. Denne opgave ser på mulighederne for

Læs mere

Dansk Ride Forbunds Stævnesystem Netværksopsætning

Dansk Ride Forbunds Stævnesystem Netværksopsætning Dansk Ride Forbunds Stævnesystem Netværksopsætning Redigeret april 2009 Stævnesystemet kan bruges i netværksopsætning med flere stævnesystemer der benytter en fælles database. På denne måde kan man arbejde

Læs mere

Manual til de lokale webredaktører

Manual til de lokale webredaktører Skolelederne.org marts 2007 Manual til de lokale webredaktører Nedenstående er en kort udgave af manualen til hjemmeside systemet Webupdate 5 med enkelte personlige erfaringskommentarer.. Mvh Søren Thomsen.

Læs mere

Pendulbevægelse. Måling af svingningstid: Jacob Nielsen 1

Pendulbevægelse. Måling af svingningstid: Jacob Nielsen 1 Pendulbevægelse Jacob Nielsen 1 Figuren viser svingningstiden af et pendul i sekunder som funktion af udsvinget i grader. For udsving mindre end 20 grader er svingningstiden med god tilnærmelse konstant.

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Gå på netbank og borgerservice med Her viser vi, hvordan du bestiller og bruger, så du kan bruge netbank og de mange offentlige internettjenester. Når du vil logge på

Læs mere

KOM/IT DESIGN MANUAL AF SAF

KOM/IT DESIGN MANUAL AF SAF 10/28/2015 KOM/IT DESIGN MANUAL AF SAF Af Nichlas, Lizette, Jake og jonas indholdsfortegnelse Inledning... 3 Problemformulering... 3 Om SAF.... 3 Brainstorming for SAF... 3 Valg af idé.... 4 Færdige produkt...

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller Informationsfolder Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller regionsyddanmark.dk Det gode samarbejde Indledning Denne folder har til formål at sætte fokus på det

Læs mere

Lektion 9 Statistik enkeltobservationer

Lektion 9 Statistik enkeltobservationer Lektion 9 Statistik enkeltobservationer Middelværdi med mere Hyppigheds- og frekvens-tabeller Diagrammer Hvilket diagram er bedst? Boxplot Lektion 9 Side 1 Når man skal holde styr på mange oplysninger,

Læs mere

Areal. Et af de ældste skrifter om matematik, der findes, hedder Rhind Papyrus. NTRO

Areal. Et af de ældste skrifter om matematik, der findes, hedder Rhind Papyrus. NTRO Areal Et af de ældste skrifter om matematik, der findes, hedder Rhind Papyrus. NTRO Det stammer fra Egypten og er ca. 3650 år gammelt. I Rhind Papyrus findes optegnelser, der viser, hvordan egypterne beregnede

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 189 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget sammen med social-

Læs mere

Bilag 4: Transskription af interview med Ida

Bilag 4: Transskription af interview med Ida Bilag 4: Transskription af interview med Ida Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet i grove træk handler om, anonymitet, og at Ida til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål hun

Læs mere

Videopoint. Vejledning til simpelt brug

Videopoint. Vejledning til simpelt brug Videopoint Vejledning til simpelt brug 0. Indledning Videopoint er et smart værktøj, der gør fysikstuderende i stand til, nærmest legende let, at analysere bevægelser af forskellige objekter. Eksempelvis

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

MATEMATIK C. Videooversigt

MATEMATIK C. Videooversigt MATEMATIK C Videooversigt Deskriptiv statistik... 2 Eksamensrelevant... 2 Eksponentiel sammenhæng... 2 Ligninger... 3 Lineær sammenhæng... 3 Potenssammenhæng... 4 Proportionalitet... 4 Rentesregning...

Læs mere

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere)

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere) Brugervejledning til Landsforeningen Danske Folkedanseres Medlemssystem (For dansere) 1 Indhold Første gang systemet skal have at vide, hvem du er.... 3 Log Ud - VIGTIGT!... 4 Log ind når du har oprettet

Læs mere

FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN EXCEL FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER DEL 4: FORMATERING AF REGNEARKET INFORMATIONSBOKS

FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN EXCEL FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER DEL 4: FORMATERING AF REGNEARKET INFORMATIONSBOKS FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN Få overblik over lønnen Excel for tillidsrepræsentanter Del 4: Formatering af regnearket Trin 8: Justér visningen af tallene Nu er vi færdige med selve tal-beregningerne i Excel.

Læs mere

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi Refleksionsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation

Læs mere

Få mere synlighed! Vejledningshæfte

Få mere synlighed! Vejledningshæfte Få mere synlighed! Vejledningshæfte Vejledning Sådan kommer dit arrangement på OplevRudersdal.dk Dit arrangement kommer nemt og enkelt på www.oplevrudersdal.dk ved at du opretter dit arrangement på hjemmesiden.

Læs mere

Temaopgave: Parameterkurver Form: 6 timer med vejledning Januar 2010

Temaopgave: Parameterkurver Form: 6 timer med vejledning Januar 2010 Temaopgave: Parameterkurver Form: 6 timer med vejledning Januar 1 Parameterkurver Vi har tidligere set på en linjes parameterfremstilling, feks af typen: 1 OP = t +, hvor t R, og hvor OP er stedvektor

Læs mere

Brug af billeder på hjemmesiden og redigering af billeder i Paint Net

Brug af billeder på hjemmesiden og redigering af billeder i Paint Net Brug af billeder på hjemmesiden og redigering af billeder i Paint Net Af webmaster Nis Hollesen, sidst redigeret 14.06.16 Fast anvendelse af billeder på norddjurs.dk Husk at kigge på og eventuelt redigere

Læs mere

Tal, funktioner og grænseværdi

Tal, funktioner og grænseværdi Tal, funktioner og grænseværdi Skriv færdig-eksempler der kan udgøre en væsentlig del af et forløb der skal give indsigt vedrørende begrebet grænseværdi og nogle nødvendige forudsætninger om tal og funktioner

Læs mere

Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014.

Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014. Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014. Anna er 14 år, går på Virupskolen i Hjortshøj, og bor i Hjortshøj. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Bilag 10. Interview med Arda

Bilag 10. Interview med Arda Interview med Arda 5 10 15 20 25 30 Cecilia: Vil du ikke starte med at fortælle lidt om din motivation for at søge ind til Politiet? Arda: Min motivation for at søge ind til Politiet Der er rimelig mange.

Læs mere

Gratis E-kursus. Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til

Gratis E-kursus. Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til Gratis E-kursus Få succes med din online markedsføring - Online markedsføring alle kan være til Bloggens styrke Indledning 3 Hvad er en blog? 5 Hvorfor blogge? 7 Sådan kommer du i gang 9 Få succes med

Læs mere

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog.

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Forord Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Brug af vejledningen samt installation af softwaren sker helt på eget ansvar. Vejledningen opdateres efter behov og må frit kopieres

Læs mere

Bilag F - Caroline 00.00

Bilag F - Caroline 00.00 Bilag F - Caroline 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig, det var hvis du kunne fortælle mig om en helt almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Caroline: Ja. Jamen det er jo fyldt med

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL FEBRUAR 2016 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2007 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE KRAV SIDE

Læs mere

Frivilligt arbejde som et springbræt til Integration - et kompetenceafklaringsredskab. Manual

Frivilligt arbejde som et springbræt til Integration - et kompetenceafklaringsredskab. Manual Introduktion Frivilligt arbejde som et springbræt til Integration - et kompetenceafklaringsredskab Manual Kompetenceafklaringsredskabet er skabt og produceret i løbet af 2013-2015 som et samarbejdsprojekt

Læs mere

FEEDFORWARD FEEDBACK

FEEDFORWARD FEEDBACK FEEDFORWARD FEEDBACK Metoden bruges til at give en målrettet og konstruktiv feedback. Jeg har gode erfaringer med at bruge metoden i mindre grupper. Metoden sikrer den konstruktive vinkel i debatten, og

Læs mere

Vejledning i brug af Finale NotePad 2008 Pædagogisk konsulent Niels Rebsdorf, CFU i Vejle, UCL

Vejledning i brug af Finale NotePad 2008 Pædagogisk konsulent Niels Rebsdorf, CFU i Vejle, UCL Vejledning i brug af Finale NotePad 2008 Pædagogisk konsulent Niels Rebsdorf, CFU i Vejle, UCL Når programmet er pakket ud og installeret, er du klar. Når du åbner programmet, hjælper Document Setup Wizard

Læs mere

CD-DIRECT Eksport til MS-Office

CD-DIRECT Eksport til MS-Office CD-DIRECT Eksport til MS-Office Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport fra CD-DIRECT... 4 2.1 Angivelse af filformat...4 2.2 Valg af datafelter... 5 2.3 Angivelse af filnavn samt

Læs mere

Polynomier et introforløb til TII

Polynomier et introforløb til TII Polynomier et introforløb til TII Formål At introducere polynomier af grad 0, 1, 2 samt højere, herunder grafer og rødder At behandle andengradspolynomiet og dets graf, parablen, med fokus på bl.a. toppunkt,

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Sådan

Læs mere

De 2D Constraints, der findes i programmet, er vist herunder (dimension er også en form for 2D Constraint). Fig. 298

De 2D Constraints, der findes i programmet, er vist herunder (dimension er også en form for 2D Constraint). Fig. 298 Inventor 2011 - Del 1 Featuren Circular Pattern 2D Constraints Constraints er bindinger, der kan oprettes mellem de forskellige elementer i fx en Sketch. Du har allerede arbejdet med nogle af dem, programmet

Læs mere

Evaluering af mentorforløb - udarbejdet af mentor Natalia Frøhling

Evaluering af mentorforløb - udarbejdet af mentor Natalia Frøhling Evaluering af mentorforløb - udarbejdet af mentor Natalia Frøhling Evalueringen er lavet i december 2012 med 5 unge mellem 18-30 år to unge kvinder og tre unge mænd. Mentor har interviewet Mentees, transskriberet

Læs mere

Webformular er en indholdstype, der viser en skræddersyet kontaktformular, hvor du selv styrer hvilke felter som brugeren skal udfylde.

Webformular er en indholdstype, der viser en skræddersyet kontaktformular, hvor du selv styrer hvilke felter som brugeren skal udfylde. Beskrivelse Webformular er en indholdstype, der viser en skræddersyet kontaktformular, hvor du selv styrer hvilke felter som brugeren skal udfylde. Opret Webformular En webformular oprettes i fire trin:

Læs mere

Geometri med Geometer I

Geometri med Geometer I f Frans Kappel Øvre, Morsø Gymnasium Geometri med Geometer I Markeringspil: Klik på et objekt (punkt, linje, cirkel) for at markere det. Hvis du trykker Shift samtidig kan du markere flere objekter eller

Læs mere

Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af.

Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af. DIN VEJ TIL MÅLRETTET KOMPETENCEUDVIKLING INDLEDNING Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af. Kursets 3 dele: 1. Titlen

Læs mere

Release note R2.0 2015. Mandag den 23. marts 2015. Autocore Salg

Release note R2.0 2015. Mandag den 23. marts 2015. Autocore Salg Release note R2.0 2015 Mandag den 23. marts 2015 Autocore Salg Semler Services 16-03-2015 Indhold Indledning... 3 Support for Browser... 3 FVS Salgsordre... 3 Indhold funktion:... 3 Listebillede:... 4

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

Matematik projekt 4. Eksponentiel udvikling. Casper Wandrup Andresen 2.F 16-01-2009. Underskrift:

Matematik projekt 4. Eksponentiel udvikling. Casper Wandrup Andresen 2.F 16-01-2009. Underskrift: Matematik projekt 4 Eksponentiel udvikling Casper Wandrup Andresen 2.F 16-01-2009 Underskrift: Teorien bag eksponentiel udvikling er som sådan meget enkel. Den har forskriften: B er vores begndelsesværdi

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Præsentationer Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 8 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 21 Vejledende løsning... Side 22 GoogleDocs Præsentationer

Læs mere

Tegning og figurer. 1 Tegn med GeoGebra. Du skal bruge Computer. Tablet. 2 Rundt om og indeni Du skal bruge Målebånd. Kvadratpapir.

Tegning og figurer. 1 Tegn med GeoGebra. Du skal bruge Computer. Tablet. 2 Rundt om og indeni Du skal bruge Målebånd. Kvadratpapir. Tegning og figurer 1 Tegn med GeoGebra Du skal bruge Computer Tablet KG 2 Rundt om og indeni Du skal bruge Målebånd Kvadratpapir Arbejdsark 23 24 KG Værksted 3: Byg huse. 25 26 27 Værksted 4: Tegn, hvad

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet:

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet: Mein Sport Af Christian Falkesgaard Brendholdt Kompetencenområder: Mundtlig kommunikation og skriftlig kommunikation Færdigheds-vidensområder: Lytning (trin 1, fase 3) Læsning (trin 1, fase 3) Tekster

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere