Projekt Unge med ADHD fastholdelse i job Fredericia, den 1. november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Unge med ADHD fastholdelse i job Fredericia, den 1. november 2011"

Transkript

1 Projekt Unge med ADHD fastholdelse i job Fredericia, den 1. november 2011 Tegninger af Niels Villum Petersen Screen Beans Art A Bit Better Corporation

2 Min baggrund Tandlæge og ergoterapeut Udviklingschef i ADHD-foreningen Projektleder på projekterne VoksenADHD ( ) og ADHDuddannelse for støttepersoner ( ) samt faglig konsulent på projektet Unge med ADHD fastholdelse i job ( ) Kontaktinformation

3 Indhold Unge med ADHD uddannelse og arbejde Hvad er ADHD? Hvordan kommer vanskelighederne til udtryk? Pause Kommunikation og samarbejde Støttemuligheder

4 ADHD og uddannelse Studier har vist, at i sammenligning med andre på samme alder havde voksne med ADHD i gennemsnit 2-3 års kortere uddannelser, og de havde jobs, som var socialt lavere rangerende (Søren Dalsgaard, Et liv i kaos, 2007) En amerikansk undersøgelse har vist, at det kun var lykkedes 32% af de unge med ADHD at færdiggøre high school, mens det var lykkedes for alle i kontrolgruppen (Barkley et al., 2006)

5 ADHD og arbejde Det er svært for mange unge med ADHD at fastholde et job I en amerikansk undersøgelse havde 55% af de voksne med ADHD oplevet at blive fyret mod 23% i kontrolgruppen. Til gengæld havde de også været i stand til at skaffe sig dobbelt så mange job (Barkley, 2006) Meget tyder på, at en stor del af de voksne med ADHD modtager en eller anden form for overførselsindkomst (ADHD-foreningens Flyverprojekt Samme tendens viser en undersøgelse foretaget af Center for Ligebehandling af Handicappede i 2006)

6 HVAD ER ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder = opmærksomhed = underskud = hyperaktivitet = forstyrrelse

7 Kernesymptomerne ADHD påvirker hjernens evne til at regulere: Opmærksomhed Aktivitetsniveau (for højt eller for lavt) Impulskontrol - i varierende grad

8 Forskellige typer ADHD - med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse ( ADD ) ADHD - med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet ADHD - med såvel opmærksomhedsforstyrrelse som hyperaktivitet og impulsivitet

9 Forskel på ADHD hos mænd og kvinder? ADHD kommer ofte anderledes til udtryk hos piger og kvinder end hos drenge og mænd men ikke altid! Mange piger har de samme opmærksomhedsproblemer, som drenge, men ofte ikke samme grad af hyperaktivitet og impulsivitet Det kan være sværere at opdage ADHD hos piger, og deres problemer tillægges ofte andre årsager som fx dårlig opdragelse, dovenskab og manglende evner

10 Årsager til ADHD Flere faktorer spiller formentlig ind på såvel udviklingen som forløbet: Tvillingestudier tilskriver genetiske faktorer omkring 80 % af årsagsforklaringen Meget tyder på, at ADHD skyldes en biologisk forstyrrelse i de dele af hjernen, der bl.a. styrer impulser, og som sørger for, at vi kan tage initiativer, planlægge, overskue og gennemføre handlinger Påvirkning af hjernen før, under og efter fødslen kan spille en rolle for udvikling af symptomer, som helt eller delvist opfylder kriterierne for ADHD-diagnosen Intet tyder på, at ADHD alene skyldes psykosociale forhold, men betingelserne i omgivelserne påvirker i nogen grad, hvordan symptomerne kommer til udtryk

11 Er ADHD en ny opfindelse? Sir George Frederick Still ( ) Englands første professor i pædiatri Beskrev i 1902 Fysiske abnormiteter hos børn ud fra 43 børn fra egen praksis, der havde alvorlige problemer med: * At fastholde vedvarende opmærksomhed og selvregulation * Som ofte var aggressive og trodsige * Der ikke rettede sig på revselse og tugtelse * Var følelseslabile * Havde ringe evne til at hæmme deres vilje * Ikke kunne lære konsekvenserne af deres handlinger, selv om de var normalt begavede

12 Hvor mange har ADHD? Hyppigheden af ADHD er undersøgt i flere epidemiologiske undersøgelser, især i USA: 2-4 (4,7) 1 % af den voksne befolkning voksne mennesker i Danmark 1. Kessler, R.C.et al.: The Prevalence and Correlates of Adult ADHD in the United States: Results from The National Comorbidity Survey Replication, American Journal of Psychiatry, 2006

13 Er hyppigheden stigende? Mulige årsager til at flere diagnosticeres: Mere viden om og øget fokus på tilstanden også hos voksne Bedre diagnostiske redskaber Aftabuisering af psykiatrien Ændrede krav i samfundet (bl.a. skole, uddannelse og erhvervsliv) Flere for tidligt fødte børn overlever Andet fx miljøpåvirkninger??

14 Øget risiko for komorbiditet % har mindst én tillægsdiagnose, ca. 60 % har mindst to fx: Adfærdsproblemer en del med regulær adfærdsforstyrrelse Angsttilstand Depression Tourettes syndrom Aspergers Syndrom/autisme evt. med OCD Læsevanskeligheder, ordblindhed og indlæringsvanskeligheder Personlighedsforstyrrelse

15 ADHD og misbrug Unge og voksne med ADHD har en højere risiko for udvikling af såvel stof- som alkoholmisbrug Unge med ADHD, som ikke får stillet en diagnose og kommer i behandling, risikerer at ende i misbrug, fordi de oplever, at de fungerer bedre i samfundet, når de selvmedicinerer sig med forskellige stoffer En stor undersøgelse fra 2003 dokumenterer, at medicin mod ADHD halverede risikoen for senere udvikling af misbrug. Effekten er størst hos unge, med en næsten 6 gange højere risiko for udvikling af misbrug blandt ubehandlede.

16 Lene Buchvardt, ADHDforeningen Hvad betyder en diagnose for mennesker med ADHD? Mulighed for at søge viden og få større selvforståelse Mulighed for bedre forståelse og støtte fra både det professionelle og det private netværket Mulighed for behandling og at indlære nye færdigheder Bedre mulighed for at få relevant kompensation

17 Nye færdigheder skal indlæres Før jeg fik ADHD-diagnosen var jeg sikker på, at jeg var dum og uduelig, men diagnosen gav mig en knage at hænge det op på, og jeg fandt ud af, at jeg ikke var dum. Med medicinen fik jeg klart overblik og ro, og så fik jeg mod til at starte på en uddannelse. Men det er ikke nok at få et navn en krykke man skal også lære at bruge den Betina, 36 år, fik diagnosen som 32-årig

18 Vanskelighederne varierer fra menneske til menneske Noget er fælles, men meget er forskelligt ADHD præges af individuelle træk og påvirkes af, hvilke betingelser en person har igennem livet

19 Mennesker med ADHD kan også være Initiativrige Igangsættere Spontane Kreative Aktive Hurtige Engagerede Vedholdende Livlige sjove Bærer sjældent nag Siger deres mening

20 Eksekutive funktioner Studier af både børn og voksne med ADHD peger på gennemgående vanskeligheder med eksekutive funktioner, som er: en samlet betegnelse for de processer, der kontrollerer og styrer kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige funktioner en forudsætning for at kunne tænke systematisk, planlægge, lagre og anvende tidligere erfaringer afgørende for evnen til at tilpasse sig nye situationer

21 Problemer med organisering og planlægning Mennesker med ADHD har svært ved at organisere og planlægge fx daglige opgaver bevare overblikket og handle målrettet gøre ting i den rigtige rækkefølge gøre det færdigt, de er i gang med tage sig sammen holde orden Det har store konsekvenser for deres muligheder for at få hverdagen til at fungere, styre økonomien, gennemføre en uddannelse, overskue og planlægge arbejdsopgaver, overholde deadlines etc.

22 Mangler overblik Hvis jeg skal prøve at give et billede af min hverdag, sådan i forhold til andres hverdag, så oplever jeg det lidt, som om jeg står nede i en labyrint, hvor jeg står i midten. Der er ligesom vægge rundt omkring mig, og jeg kan ikke se andet end lige der, hvor jeg står. Og så skal jeg prøve at finde vejen igennem labyrinten for at nå mit mål, som er at fuldføre hverdagen. Hvor normale mennesker, de har måske også den labyrint, men så ser de den bare ovenfra, så for dem er det meget nemmere at nå igennem den labyrint (ung mand med ADHD på filmen Et liv i kaos ).

23 I Alle forhold også i samtale

24

25 Udmattes hurtigere end andre Mennesker med ADHD kan have vanskeligheder med at automatisere handlinger, som for andre hurtigt bliver rutiner De skal bruge mange ressourcer på at koncentrere sig for at fungere så godt som muligt Derfor udmattes de hurtigere end andre De kan fungere meget forskelligt fra dag til dag

26 ADHD og stress Mennesker med ADHD bruger megen energi på at manøvrere og er derfor konstant i alarmberedskab Der opstår meget hurtigt en følelse af kaos eller katastrofe Mennesker med ADHD oplever det selv som fortvivlelse en følelse af at mislykkes

27 Opmærksomhed Mennesker med ADHD har svært ved at filtrere uvedkommende indtryk fra, og de bliver let afledt af alt, hvad der forgår omkring dem. Opmærksomhed fokuseres

28 ADHD opmærksomhed afledes

29

30 Vedholdende opmærksomhed Mennesker med ADHD har ofte svært ved at koncentrere sig i længere tid ad gangen. De kan være hurtige til at klare de første opgaver, men lige så snart opgaverne bliver rutineprægede, kan de ikke bevare energien. Det bevirker, at de sætter en masse ting i gang, som de har svært ved at fuldføre

31 Dårlig tidsfornemmelse Mennesker med ADHD har dårlig tidsfornemmelse og svigtende tidsregulering i alle livets forhold De kan godt aflæse klokken, men har svært ved at overskue og vurdere, hvor lang tid en aktivitet vil tage Derfor kommer de ofte for sent, bliver ikke færdige med opgaver til tiden etc.

32 Lene Buchvardt, ADHDforeningen Unge med ADHD kan være en særlig sårbar gruppe De har ofte en problemfyldt institutions- og skoletid bag sig De mangler færdigheder, som andre unge har erhvervet Mange har lavt selvværd, ringe selvtillid og tro på fremtiden De modnes ofte senere end andre De kan have svært ved at begå sig socialt blandt almindelige unge De føler skyld og skam over ikke at leve op til forventningerne Mange er præget af mistillid til omgivelserne Evt. tristhed eller en regulær depression

33 De kan have behov for Anerkendelse og forståelse fra omgivelserne Motivation Selvforståelse og redskaber til at takle vanskelighederne Rådgivning og vejledning i at vælge fx en egnet uddannelse En overskuelig handleplan med realistiske mål og delmål Tæt opfølgning og jævnlige evalueringer Forskellige støtteforanstaltninger i hjem, under uddannelse og på arbejdsmarkedet

34 Kommunikation og samarbejde Mennesker med ADHD forstår, opfatter og fortolker på en anden måde end andre De er ikke automatiserede i kommunikation og samarbejde, og de har ofte brug for, at omgivelserne kompenserer

35 Almindelige samværsformer og kommunikation kan volde vanskeligheder fordi det forudsætter, at man kan fastholde sin opmærksomhed, si og sortere og finde det væsentlige har en god sprogforståelse og gode kognitive evner er i stand til at opfatte og forstå sociale og følelsesmæssige signaler kan hæmme sine impulser kan sætte sig ind i, hvad andre tænker, føler og mener Kan man ikke det, har man brug for, at omgivelserne kompenserer

36 Samarbejdsbaseret Problemløsning En anderledes metode til at takle og hjælpe børn med adfærdsproblemer. Metoden er udviklet på baggrund af mange års forskning og praktisk Erfaring af Ross W. Greene, psykolog, ph.d., Harvard Medical School Ross Greene tager udgangspunkt i: Mennesker gør det godt, hvis de kan, hvis de ikke kan må vi finde ud af, hvad der kommer i vejen for dem og hjælpe I modsætning til: Mennesker gør det godt hvis de vil, hvis de ikke vil, må vi få dem til at ville (motivere dem, belønning og straf)

37 Det handler ikke om manglende vilje, det handler om manglende færdigheder Vi må prøve at forstå, hvad der kommer i vejen for den enkelte Det, der virker for andre mennesker, virker ofte ikke for mennesker med ADHD Der er brug for en anden tilgang

38 Vanskelighederne kommer til udtryk i mødet med omgivelserne Når vi kender den enkeltes funktionsniveau, kan vi tilpasse vore forventninger og de krav, vi stiller Krav skal forstås i bred forstand, altså ikke kun de direkte krav vi stiller, men også de implicitte krav, der ligger i situationer, kommunikation og aktiviteter.

39 Vi kan bruge vores overblik til at holde den røde tråd og skabe forudsigelighed tydelighed struktur ro orden Vi kan skabe overskuelighed

40 De 9 H er Hvad skal jeg lave? (indhold) Hvorfor skal jeg lave det? (mening) Hvordan skal jeg lave det? (metode) Hvor skal jeg lave det? (placering) Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt) Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont) Hvem skal jeg lave det sammen med?(personer) Hvor meget skal jeg lave?(mængde) Hvad skal jeg lave bagefter?

41 Den gode samtale Send en kort og konkret dagsorden før mødet Fremhæv det vigtigste med en tekstmarker Sæt god tid af til samtalen indlæg evt. pause(r) Opfordr den unge til at tage en bisidder med Reserver et roligt rum eller hold mødet i den unges hjem Send en påmindelse inden mødet

42 Den gode samtale Undgå store og åbne spørgsmål fx Hvordan går det i hverdagen? Spørg konkret, skræl sproget for overflødigt indhold Giv tydelige beskeder sig hvad de skal i stedet for, hvad de ikke skal Giv få overskuelige valgmuligheder Undgå at springe unødigt i samtalen - Gør én ting færdig ad gangen Visualiser gerne det, I snakker om

43 Den gode samtale Undlad ironi og sarkasme Vær tydelig, undlad vage ord som måske eller senere Brug klare deadlines og sørg for, at der ikke er løse ender Hjælp med at konkretisere ønsker og sætte realistiske mål Spørg om borgerens opfattelse af det, I aftaler Summér op aftaler og gensidige forventninger Skriv aftaler ned, fordi ord forsvinder

44 Vækstmodellen - vejen til den gode samtale Hvad går godt? Udfordringer Muligheder Aftaler Vækstmodellen (2009): Marianne Grønbæk & Henrik Pors Det bedste ved samtalen

45 Man skal erkende problemet, før man kan løse det Vi skal selvfølgelig se på den enkeltes ressourcer, men vi skal også se på vanskelighederne At erkende vanskelighederne er også at erkende mennesket med ADHD Det er ofte en lettelse for mennesker med ADHD, at nogen forstår deres vanskeligheder

46 Funktionsevnemetoden Spørgsmål fra samtaleskemaet Har du problemer med at passe hjemmet? Hvilke problemer? Har du problemer med at udføre aktiviteter i dit hjem? Hvilke problemer? Har du problemer med at udføre et arbejde eller tage en uddannelse? Hvilke problemer?

47 Dialogguiden

48 Kravtilpasning Hvis vi kan tilpasse kravene, så de passer til den unges funktionsniveau og aktuelle overskud, så øges muligheden for succes og risikoen for problemskabende adfærd reduceres

49 Struktur Mennesker med ADHD kan have svært ved at se strukturen for sig, og de bruger en masse energi på at tage beslutninger hele tiden, eller de bliver overvældet og slået ud af de krav om stillingtagen eller handling, som de hele tiden konfronteres med. De kommer som en konsekvens af deres vanskeligheder ofte til at skabe kaos i deres omgivelser, samtidig med at de trives bedst med ro, orden og forudsigelighed

50 Kravtilpasning via struktur Struktur er med til at give tilværelsen og hverdagen rammer Mennesker med ADHD kan have behov for hjælp til at skabe struktur i hjemmet, under uddannelsen eller på jobbet Hjælp til at etablere faste rytmer og rutiner Hjælp til at få lavet dagsplaner Hjælp til at lave konkrete planer for aktiviteter og opgaver og til at prioritere dem

51 Mennesker med ADHD er ofte visuelle tænkere Visualisering er med til at afhjælpe problemer i forhold til arbejdshukommelsen og risikoen for at blive afledt sparer mange ord og diskussioner gør det muligt for mennesker med ADHD at frigive hjernemæssig energi til læring, arbejdsopgaver og daglige opgaver i hjemmet kan være i skrift eller billeder

52 Mange opgaver kan forekomme uoverskuelige

53 Med lidt hjælp til at sætte dem i system, kan de blive overkommelige Hente brød Lave kaffe Smøre mad Dække bord Tørre borde af Feje gulvet Vaske gulv

54 Uddannelse og job Afdæk ressourcer og vanskeligheder Screen virksomheden eller uddannelsesinstitutionen for at vurdere, om stedet er egnet eller om forholdene kan tilpasses den unge med ADHD s funktionsniveau Iværksæt evt. relevante støtteforanstaltninger Følg tæt op

55 Screening af virksomheden Screen virksomheden eller uddannelsesinstitutionen for at vurdere, om stedet er egnet eller om forholdene kan tilpasses den unges funktionsniveau

56

57 Virksomhedens fysiske placering og tilgængelighed Det er vigtigt, at der ikke er for langt, og at det er rimelig enkelt at benytte offentlig transport til og fra arbejdsstedet. Nogle mennesker med ADHD har behov for hjælp til at finde vejen og træne systemer for selv at kunne transportere sig

58 Fysiske rammer Observér arbejdspladsens indretning. Hvor vil medarbejderen med ADHD skulle arbejde? Er der meget støj og snakken, aktivitet, lugte, vinduer eller pynt i rummet? Er der mulighed for at sidde for sig selv eller afskærme arbejdspladsen?

59 Fysiske rammer Afskærm arbejdspladsen Vend arbejdsbordet med front mod væggen Brug høretelefoner Fjern overflødig pynt Skab ro og orden Tydelig markering af arbejdspladsen Mulighed for enearbejdsplads Mulighed for bevægelse i løbet af arbejdsdagen.

60 Organisationen Det kan være en god idé med en personlig arbejdshåndbog med nødvendige informationer som fx: Tydeligt beskrevne ansvarsområder for både medarbejderen med med ADHD, kolleger og leder Konkret funktionsbeskrivelse for eget job

61 Forventninger Uskrevne regler tydeliggøres og formidles konkret på skrift hænges fx op i frokoststuen. Afklar forventninger inden første arbejdsdag fx vedrørende mødetider, pauser, sygemeldinger, rygning mv.

62

63 Fraværspolitik Flextid Mulighed for senere mødetid En fast morgenrutine Opringning af en kollega Afhentning af en kollega

64 Pauser Tilrettelagte pauser med mulighed for lystbetonede aktiviteter. Tydeligt beskrevne pauseantal, længde, og hvor det foregår. For nogle mennesker med ADHD kan det være en hjælp at få mulighed for at holde pauser på andre tidspunkter end resten af personalet.

65 Arbejdsklima Tydelige forventninger til adfærd og kommunikation Fast og tydelig dagsorden ved møder Tydelige forventninger til socialt engagement Mulighed for støtte fra en kollega Mulighed for fleksibel/ begrænset deltagelse i sociale arrangementer

66 Arbejdsopgaverne Læg vægt på interesserne Konkret skriftlig arbejdsplan og opgavebeskrivelse evt. suppleret med billeder Arbejdsopgaver delt op i mindre dele Tydeliggjort progression i opgaverne fx ved hjælp af visuel tidsstyring (Time Timer) Tydelige deadlines Positiv feedback

67 Variation Planlagt variation i arbejdsopgaverne Variation i arbejdsmetoder Mulighed for skiftende roller (individuelle/teamopgaver)

68 Kontaktperson og samarbejde Kontaktperson med viden om ADHD Tydelig beskrivelse af samarbejdsflader og måder Tilfør viden om ADHD til medarbejderne.

69 Eksempler på hjælpemidler PDA / mobiltelefon med udvidet funktion Medicinæske med alarm IT-hjælpemidler En læsepen Whiteboard GPS Tænd-sluk-ure Time-timer Diktafon Kugle- eller kædedyner Luft- og kuglepuder / stol med bevægelsesmuligheder

70 Succes hos unge med ADHD Forståelse, anerkendelse og indflydelse på indsatsen Selvforståelse og redskaber til at takle vanskelighederne Inddragelse af netværket Rådgivning, vejledning og motivation til at vælge uddannelse el. job En overskuelig handleplan med realistiske mål og delmål Tæt opfølgning og jævnlige evalueringer Forskellige støtteforanstaltninger Et tæt tværfagligt samarbejde særlig fokus på overgangen Tænk langsigtet gode perioder vil veksle med dårlige

71 ADHD-foreningens nyhedsmail kan fås ved tilmelding på Tak for opmærksomheden

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD ADHD hos voksne Jeg er ikke doven jeg har ADHd Jeg fandt ud af det ved en tilfældighed - læste en artikel om en dame i halvtredserne, der havde fundet ud af, at hun havde ADHD. Jeg var selv 28. Jeg gik

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

Indhold Indledning ADHD Diagnose og udredning

Indhold Indledning ADHD Diagnose og udredning Indhold Indledning 1 ADHD 2 Diagnose og udredning 3 Min egen ADHD-profil 4 Generelle forhold 5 Manglende tidsfornemmelse 5 Organisering og planlægning 6 Det sociale sammenspil 6 Behandling 7 Medicin 7

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

BAUNEGÅRDS BEHANDLINGSGUIDE

BAUNEGÅRDS BEHANDLINGSGUIDE S BEHANDLINGSGUIDE Indhold Behandling på Baunegård... 4 Behandlingsindsats inden for det autistiske spektrum... 9 Teori om autisme... 9 Theory of mind... 10 Central Coherence... 11 Eksekutive funktioner...

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole Evalueringsrapport 2013 Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer Havredal gl. Skole Udgiver: Havredal gl. Skole Ulvedalsvej 32-34, Havredal 7470 Karup J Tlf: 86 66 22 68 E-mail: kirsten@hgs.dk

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C.

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Projekt VoksenADHD 2007-2010 1 Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Tlf. 70 21 50 55 email: info@adhd.dk www.adhd.dk Redaktion: Signe Skovgaard Schmidt Illustrationer: Niels Villum Petersen

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Når en voksen har ADD Skrevet af Klavs Nicholson, psykiater

Når en voksen har ADD Skrevet af Klavs Nicholson, psykiater Når en voksen har ADD Skrevet af Klavs Nicholson, psykiater Copyright Klavs Nicholson, 2006 Udgave 1.2.0 En bog om de problemer en voksen med ADD møder i hverdagen, og hvordan man løser problemerne. Bogen

Læs mere

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Værd at vide om ADHD www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Før du læser videre Hæftet henvender sig til forældre til børn med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), tidligere DAMP (Deficits

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Bachelorprojekt- 7 sem. 2013/2014. Naturpædagogik

Bachelorprojekt- 7 sem. 2013/2014. Naturpædagogik University Collage Sjælland- Pædagoguddannelsen György Bihari, PR10s021, 10E Velj: Lotte Stegeager Gruppenummer, 43 Naturpædagogik Bachelorprojekt om hvordan Adventure Education og naturpædagogik kan hjælpe

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere