Psykisk APV afslørede mobning på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykisk APV afslørede mobning på"

Transkript

1 Psykisk APV afslørede mobning på Daka Mød B.S. Christiansen på TekSams årsdag 7. oktober 1

2 Inspiration, motivation og B.S. Christiansen Side 3 Carsten Koch: - Man kunne jo heller ikke forudse vindmøllerne Side 5 Jeg tog tælling Side 9 Værd at vide Side 13 LEDEr Svær vej ud af krisen Mange spejder efter lyspunkter under krisen. Desværre er der ingen umiddelbare tegn på lys for enden af tunnelen, og vejen ud af krisen bliver svær. Vi får i år den laveste globale vækst siden 2 verdenskrig, og danske virksomheder forventer, at spinkle, positive tegn tidligst kan komme i Stigningen i ledigheden fortæller os med al tydelighed, hvor skrøbelige vi er, når krisen hærger på de eksportmarkeder, man normalt afsætter en stor del af sine produkter på. Den store, fælles udfordring for medarbejdere og ledere i virksomhederne er, at ingen ved, hvordan verden ser ud på den anden side af tunnelen. Det eneste, der kan siges med sikkerhed, er, at den er fundamentalt forandret fra situationen før, krisen satte ind. Derfor er vi nødt at forberede os på fremtiden på en helt anden måde end, hvad vi tidligere har gjort. TekSams årsdag den 7. oktober i Odense har derfor det helt nødvendige tema: Samarbejde også i en krisetid. Vi håber, at det vedkommende program kan give samarbejdsudvalgene inspiration til øget dialog og samarbejde om, hvordan den enkelte virksomhed kan komme styrket ud af krisen. Udover at vi på årsdagen giver kontante bud på veje ud af krisen, så er der også oplæg om virksomhedens sociale kapital og vigtigheden i arbejdet med fælles strategier for de medarbejdere, som skal føre virksomheden igennem krisen. Alt sammen med fokus på de forhold, der kan styrke samarbejdet og den økonomiske bundlinje i virksomhederne. Vi har på årsdagen indhentet erfaringer om sådanne processer fra to virksomheder: svineslagteriet TiCan og vindmølleproducenten LM Glasfiber. De vil på årsdagen fortælle, hvordan de har styrket dialog og samarbejde for at forbedre virksomhedens konkurrenceevne og produktivitet. I sidste måned kom Arbejderbevægelses Erhvervsråd med en analyse af udviklingen i virksomhedernes produktivitet. Konklusionen er nedslående. En sløj produktivitet bremser dansk velstand. Fra 1970 til 1999 har den gennemsnitlige årlige vækst i produktiviteten ligget på 2,0-3,5 pct. Herefter blev der trykket mere på bremsen end speederen. Fra 2000 og til i dag har væksten i produktiviteten kun været på 0,5 pct. Situationen forværres yderligere af, at de fleste andre OECD-lande klarer sig markant bedre end os. Analysen konkluderer, at havde væksten de seneste år holdt sig på 2,0 pct., ville bruttonationalproduktet være løftet med 250 mia. kr. Eller kr. mere pr. dansker børn og voksne. Lad de dystre tal være en opfordring til, at indsatsen for en øget produktivitet i virksomheden bliver et af de emner, som samarbejdsudvalget arbejder med. Vi har her et fælles ansvar for at komme styrket igennem, når krisen slipper sit tag. God læselyst. ansvarshavende Udgiver: Teksam sekretariat, DI/CO-industri REDAKTION: Samarbejdskonsulenter Lars Poulsen, DI, Peter Dragsbæk, CO-Industri JOURNALISTER: Ingrid Pedersen GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Jannie Jalloh Foto: Karsten Weirup, Per Gudmann, LD istockphoto, Tine Hvolby, 2

3 Inspiration, motivation og B.S. Christiansen Kom til TekSams årsdag og hør, hvordan andre sikrer samarbejdet under krisen 3 Foto: Per Gudmann

4 Inspiration, motivation og B.S. Christiansen Forudsætningen for at komme gennem en krise er, at man forbereder sig. På slagteriet Tican var der behov for at ændre kulturen og de gamle traditioner, hvis slagteriet skulle overleve. Det har de gjort og det har blandt andet været en opgave for samarbejdeudvalget. På TekSams årsdag i Odense Congress Center 7. oktober fortæller tillidsrepræsentant Peter Uno og administrerende direktør, Ove Thejls, hvordan de har gjort. Temaet for årsdagen er netop Samarbejde også i en krisetid. Her er inspiration og motivation til arbejdet i samarbejdsudvalget både fra de flere hundrede andre deltagere og fra oplægsholderne. Blandt de øvrige tilbud på årsdagen er Carsten Koch, direktør for Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forhenværende minister. Han giver et bud på, om den økonomiske krise har nået bunden og hvordan verden ser ud, når den vender. Også på LM Glasfiber har de oplevet krise. Fællestillidsrepræsentant Lauge Nielsen og HR-direktør Aksel Riewe Henriksen fortæller, hvordan man greb afskedigelsen af 190 medarbejdere an så skånsomt som muligt, og ph.d. Helle Kryger Aggerholm fortæller, hvorfor det er så vigtigt, at have fokus på dem, der bliver tilbage, når man har måttet afskedige medarbejdere og hun beretter om de dyre lærepenge, nogle virksomheder, der ikke har husket dette, har betalt. Peter Hasle, seniorforsker hos NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbedjsmiljø, taler om virksomhedens sociale kapital, der netop gør den i stand til at løse sine kerneopgaver også når der er modgang. BS om samarbejde i vanskelige situationer Jægersoldat, sikkerhedskonsulent og coach B.S. Christiansen, der er en af NATOs bedst uddannede elitesoldater slutter dagen med at fortælle om vigtigheden af samarbejde i kritiske situationer. Han siger, at den væsentligste forudsætning for at komme gennem de kriser og konflikter, der opstår, og få samarbejdet til at fungere i en vanskelig situation er, at man forbereder sig, har styr på sig selv og det, man kan have styr på inden det går galt. For B.S. Christiansen gælder det om at tro på sagen, være i balance med sig selv og konstant yde sit ypperste. Han fortæller om erfaringer fra et anderledes, til tider ekstremt og operativt liv, hvor risikovillighed er lig med frihed, og hvor det at turde er en afgørende faktor for udvikling. Han har lært, at man kun kan flytte grænser ved først at overskride grænser, og at platformen er afgørende for at nå de mål, der sættes, og at man skal tage et ansvar. Ikke bare for sig selv, men også for teamet. B.S. Christiansen har gennem livet lært utroligt meget om de menneskelige ressourcer og værdier. Han strækker sig over emner lige fra lederskab, teamwork, de menneskelige aspekter, livets muligheder og begrænsninger, samarbejde, krise og konfliktløsning, parforhold, børneopdragelse og mange andre spændende budskaber. Alle medlemmer af samarbejdsudvalg inden for DI s og CO-industris område er velkomne til årsdagen. Deltagelse er gratis, men det er nødvendigt at tilmelde sig. Se invitation og tilmeldingsblanket på 4

5 Man kunne jo heller ikke forudse vindmøllerne Krisen går over, og også i fremtiden skal danske virksomheder satse på samarbejde, omstillingsparathed og kreativitet, for man kan ikke forudse, hvilke industrier, der er interessante i fremtiden, siger Carsten Koch Carsten Koch, direktør for Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forhenværende skatte- og sundhedsminister, mener, at danske erhvervsvirksomheder skal basere fremtiden på to af de forhold, der er unikke for det danske arbejdsmarked: Det gode samarbejdsklima og den danske flexicurity-model. - De to ting hænger i nogen grad sammen, understreger han, men han mener også, at det er dem, der gør det danske arbejdsmarked omstillingsparat, så man hurtigt kan starte en ny produktion, når en gammel industri lukker eller flytter til udlandet. - Men man kan ikke i dag pege på én sektor, hvor man forventer, der kan skabes mange nye arbejdspladser i fremtiden, siger han og tilføjer, at man jo heller ikke kunne forudse, at vindmøller i løbet af ganske få år ville blive Danmarks største eksportsucces. - Når jeg trods alt er optimistisk med hensyn til fremtidens danske arbejdspladser, skyldes det netop, at danske virksomheder og deres ansatte er kreative, så selv om vi ikke kan udpege en bestemt sektor og sige, at det er dér, fremtiden ligger, er folk i virksomhederne jo gode til selv at få Af Ingrid Pedersen Foto: LD, istockphoto 5

6 Carsten Koch øje på mulighederne, understreger han og tilføjer, at det jo er imod al logik, at der findes eksempelvis møbelfabrikker i Danmark. Det kunne sagtens være gået dem ligesom tekstilindustrien, der flyttede til lavindkomstlande. - Så alle vore fine teorier holder heldigvis ikke altid, siger han. 122 kriser Carsten Koch er økonom, og han lyder da også som en økonom, når han forklarer, hvorfor der er økonomisk krise, hvor længe den varer, og hvordan vi kommer ud af den. Han indleder med at fortælle, at Den Internationale Valutafond har beregnet, at der siden 1960 har været 122 større og mindre økonomiske kriser, og at de i gennemsnit har varet knap et år, og hvis de omfatter flere lande samtidig, bliver de typisk forlænget med yderligere et halvt år. - Men det betyder ikke, at man bare skal læne sig tilbage og lade tiden selv løse krisen, understreger han og fremhæver, at han bare nævner det for at gøre klart, at kriser kommer og går, og man står ikke på helt bar bund, når man skal finde løsninger på dem. - Der er handlemuligheder, men problemet er, at krisen virker selvforstærkende. Medierne er med til at gøre nedturen værre, end den er, så folk kryber i flyverskjul, sælger hus og sommerhus, lader være med at bruge penge og sparer i stedet penge op. Det virker logisk for den enkelte, men det sætter ikke gang i økonomien, siger han. - Men man kan være helt rolig, for der kommer et opsving igen. Man skal dog ikke forvente, at de gode tider forud for krisen med en historisk lave rente og arbejdsløshed kommer igen, tilføjer han og begrunder det med, at produktivitetsudviklingen i Danmark er lavere end i de omkringliggende lande. Han forventer heller ikke et opsving, der er baseret på belåning af stigende friværdier og aktiekursernes stigning. I USA raser for tiden en debat, om man kunne have forudset, at en økonomi, der var baseret på en prisboble af formuegoder ville kollapse, og om en klog centralbank kunne have forhindret det ved at sørge for, at renten ikke var for lav. - På samme måde kan man diskutere, om vi kunne have forhindret det herhjemme, hvis ikke vi havde fastfrosset ejendomsskatterne og indført afdragsfrie lån 6

7 Carsten Koch med videre. Jeg tror godt, man kan sige, at den slags forbrug finansieret af stigende boligpriser og bankernes vilje til at låne penge ud med sikkerhed i aktier, der er købt for lånte penge, ikke komme igen lige med det samme men på længere sigt kan man nok ikke forhindre det, for den menneskelige drift, der hedder grådighed, kan man ikke lovgive sig ud af, siger han. Han nævner også, at krisen bliver forlænget af, at små innovative virksomheder med gode ideer har svært ved at låne penge, og så kan de ikke komme i gang eller udvide produktionen. Staten skal låne ud Han nævner, at der for tiden er en tendens til at sige, at alt er bankernes skyld, fordi man skal finde en syndebuk. - Og det er da rigtigt, at bankerne for tiden har en restriktiv udlånspolitik. Men det skyldes nok, at de rent ud sagt er på røven. De har lånt rigtig meget ud, og de har ikke penge at låne ud, siger han og forklarer, at selv om vi har fået bankpakkerne, var de ikke et spørgsmål om at redde bankerne. Det var et spørgsmål om at redde hele Danmarks økonomi. - Hvis de danske bankers økonomi ikke var blevet reddet, var landets økonomi heller ikke. Nu skal de have høvlet den værste gæld af, før de kan begynde at låne penge ud igen, siger han. I mellemtiden ser han gerne, at Vækstfonden eller andre får mulighed for at låne penge ud og gerne at staten stiller risikovillig kapital til rådighed, så der kan komme gang i udlånene til virksomhederne. Det, der kan produceres i udlandet Carsten Koch er godt klar over, at en masse Kloge- Åger har forslag til, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Et af hans gode eksempler er sundhed og sygdomsforebyggelse. Men også her skal man være opmærksom på, at det, der kan produceres i udlandet, vil blive produceret i udlandet det gælder alt lige fra medicin til udstyr for eksempel, måleudstyr og stomiposer. - Det, vi kan holde på, er produktion af ting, der kræver hurtighed, nærhed, individuel service og kompleksitet, siger han. Men uanset hvad, er mere uddannelse en forudsætning, for de ufaglærte job flytter som sagt til udlandet eller bliver overtaget af robotter. Pigerne har fattet det. De stryger derudad med uddannelser det gælder heldigvis også indvandrerpigerne. - Nogle af drengene dropper helt ud, mens andre mere krølhjernede udvikler deres talenter indenfor spil eller andet. Og det er den slags udvikling, der er brug for. Jeg tror som sagt ikke, man kan forudse en bestemt 7

8 Carsten Koch branche, men en række områder, hvor man kan udvikle noget nyt, siger han. God mad og rengøring Han mener for eksempel, at der er muligheder for ting, der kan aflaste folk i deres hjem. Han nævner, at der inden for fødevareområdet er brug for at udvikle individuelt tilpasset mad af høj kvalitet, som er ordentlig tilberedt. - Det samme gælder rengøring. Her mangler helt klart nogle metoder, for ingen vil jo betale for rengøringshjælp i dag med mindre de kan få det sort, og på samme måde vil folk gerne slippe for at bruge masser af tid på indkøb, men også her er det for dyrt at købe sig til den service, det er, at få maden pakket og leveret. Her er brug for kreative løsninger Carsten Koch mener også, at der er muligheder og behov for udvikling af infrastruktur i ulandene, udstyr til vandprojekter og lignende, men problemet er, at der er mange om buddet og knap så mange, der er villige til at betale for det. Han regner heller ikke med, at elbiler er den ny vindmølle. - I modsætning til, hvad mange tror, er elbilen ikke født i Danmark, og mange andre lande er længere fremme, end vi er, siger han. Til gengæld er Danmark stadig i front, når det drejer sig om fremstilling af biomasse af affald, og på affaldsbehandlingsområdet har vi stadig en førende position. I sit fremtidsscenarium nævner Carsten Koch overhovedet ikke landbruget. - Nej. Hele landbrugsproduktionen tilhører ulandene i fremtiden. Hele det europæiske landbrug kører i dag kun på EU-subsidier. Det er slet ikke konkurrencedygtigt, så det er kun forædlingen, vi skal tage os af i fremtiden, vurderer han og sammenligner med tekstilindustrien. Arbejdet med design og finish ligger i Danmark, mens hele produktionen ligger i lavindkomstlande. - Sådan vil det måske også gå med fødevarefremstillingen, gætter Carsten Koch. 8

9 Af Ingrid Pedersen Foto Tine Hvolby Jeg tog En psykisk APV på Daka Proteins i Løsning sidste år afslørede alvorlige mobningsproblemer. Processen med at lave en mobningspolitik har nu gjort en forskel 9

10 Karsten Sorth, daværende fabrikschef. For fabriksdirektør Karsten Sorth var det lidt af en maveplasker, at virksomheden Daka Proteins havde brug for en politik mod mobning. - Ja, den tog jeg lige tælling på, indrømmer han om det chok, han fik, da en undersøgelse af virksomhedens psykiske arbejdsmiljø viste, at næsten hver fjerde 24 procent havde følt sig mobbet inden for det seneste år. Han var ikke i tvivl om, at sagen var alvorlig, for de havde brugt Arbejdsmiljøinstituttets officielle spørgeskema, som de fleste andre også bruger. Virksomheden havde aldrig tidligere været klar over, at problemet var så stort for spørgsmålet var ikke blevet stillet ved tidligere arbejdsmiljøundersøgelser. En sikkerhedsrepræsentant havde ganske vist nævnt problemet for tre år siden, men ingen vurderede, at det var så alvorligt før tallene fra den psykiske APV forelå. De havde bare opfattet, at der var tale om en rå og ubarmhjertig, men kærlig tone mellem medarbejderne, der for størstedelens vedkommende har baggrund i slagteribranchen, der altid har været kendt for en barsk tone. Fedt og protein De cirka 80 ansatte på Daka Proteins laver fedt og protein af alt det affald, der bliver til overs fra en gris, når fødevareindustrien har taget det, den kan bruge. De bryder sig ikke om udtrykket affald om råvarerne og bruger ordet biprodukter. Under alle omstændigheder omdannes mave, knogler og tryner til fedt, der blandes i foder til mink og svin, og til protein, der blandes i foder til kæledyr og pelsdyr. Aage Hansen, der var tillidsrepræsentant, da mobningspolitikken blev lavet, har været ansat i 33 år, og han kalder det en god arbejdsplads. Han er godt klar over, at i mange menneskers øjne er det ulækkert at arbejde med slagteriaffald og selvdøde dyr. Før i tiden var det da også både beskidt og hårdt, men i dag kører produktionen i lukkede systemer, så medarbejderne kun sjældent kommer i kontakt med de tons dyrerester, der årligt passerer gennem fabrikken. - Men vi har hverken akkord eller knokkelarbejde. Og lønnen har altid været god, understreger han. Derfor har virksomheden aldrig haft problemer med at tiltrække eller fastholde arbejdskraft. Gennemsnitsancienniteten er på 16 år. Han havde heller ikke opfattet mobningsproblemer. 10

11 Käthe Rasmussen, controller. - Der var måske en hård tone og drillerier, hvis man for eksempel havde lavet en svejsning, der var utæt, siger han og tilføjer, at der også tit blev snakket om folk, der ikke var til stede. Men mobning kunne han ikke se. Efterhånden som de har arbejdet med problemstillingerne, kan han godt se, at drillerierne måske ikke altid blev opfattet, som de var afsendt, og at nogle af dem, der var gode til at drille andre, måske ikke var så gode til selv at tage imod. Ingen værktøj Käthe Rasmusssen, controller, fortæller, at efter sikkerhedsrepræsentantens vurdering af, at der var mobningsproblemer, deltog hun og flere andre på DI s årsmøde, hvor de hørte flere rigtig gode oplæg om mobning. Hun gik også på nettet og fandt under stop mobning en masse inspiration. - Det fortvivlende var, at man godt kunne beskrive problemet, men der manglede en værktøjskasse, så vi kunne løse problemerne, siger produktionsleder Morten Englund, der er daglig sikkerhedsleder. Løsningen var at lave den psykiske arbejdspladsvurdering, og derefter var der ikke længere tvivl om, at der måtte gribes ind. APV en blev suppleret af en temadag og en række uddybende gruppeinterviews, som en psykolog fra virksomhedens arbejdsmiljørådgiver stod for. De bekræftede problemerne. Der var ingen tvivl om, at selve mobningspolitikken hørte hjemme i SU, men det samlede SU består af ti personer. Det var for mange, så en arbejdsgruppe på fire fabrikschefen, produktionslederen, controlleren og tillidsrepræsentanten satte sig sammen og lavede udkastet til den politik, der senere blev vedtaget i SU og implementeret i virksomheden. I øjeblikket er de ved at overføre den til Dakas øvrige afdelinger, der er fordelt over hele landet. Det mest besøgte møde - Der var meget debat undervejs, konstaterer Aage Hansen. Politikken blev præsenteret for medarbejderne på et kick-off møde, som to konsulenter fra TekSam, Lars Poulsen, DI, og Peter Dragsbæk, CO-industri, deltog i. Daka Proteins er ejet af den danske og svenske kødindustri. Virksomheden fremstiller proteinmel og fedt af slagteriaffald og døde dyr fra landbruget. Ingen kæledyr ender på Daka. Det er for følelsesladet. Protein blandes i foder til kæle- og pelsdyr, fedt bruges til mink og svin. Daka Biodiesel omdanner selvdøde dyr fra landbruget til biodiesel, der kan erstatte oliebaseret benzin og diesel som brændstof til biler. En bil kan køre 350 kilometer på en død gris. 11

12 Morten Englund, produktionsleder. Aage Hansen, daværende tillidsrepræsentant, reparatør. De fortalte om mobning og dens ødelæggende konsekvenser. I øvrigt et af de mest velbesøgte møder i virksomhedens historie. - Og der var en meget positiv dialog, engagement og mange kommenterer, fremhæver Karsten Sorth. Godmodigt drilleri Alle er dog klar over, at det ikke er selve politikken ikke papiret, den er skrevet på, der forhindrer mobning, men hele den diskussion, der gik forud. Den betyder, at alle er klar over, at nogle kolleger følte sig mobbede, selv om andre mente, de bare drillede godmodigt. Det betyder, at det i dag er helt normalt, at en kollega indskyder en bemærkning, hvis en udtalelse lyder som mobning. - Det er blevet meget mere legalt at sige, hvis man observerer mobning, siger Morten Englund. Det fremgår af politikken, at alle skal gribe ind eller videregive sine observationer, hvis man ser mobning, og fænomenet er præciseret. Mobning er, når en ansat eller en person med tilknytning til arbejdspladsen gentagne gange over længere tid oplever en ubehagelig, nedværdigende eller sårende behandling og samtidig føler, det er vanskeligt at forsvare sig imod det. Hvis ikke problemerne bliver løst gennem mobningsudvalget, kan ledelsen anvende sanktionerne i det fagretslige system overfor en person, der mobber. Det kan i sidste ende være en fyreseddel, men det har man aldrig måtte tage i brug, siden politikken blev vedtaget i december Aage Hansen nævner et enkelt eksempel på, at politikken fungerer. En kollega blev flyttet fra en gruppe til en anden. Han følte sig ikke vel modtaget i den nye gruppe og efter en snak med kollegerne, blev han mere accepteret i gruppen. - Faktisk synes jeg, medarbejderne har taget et stort ansvar for at få politikken til at fungere, siger Karsten Sorth, der vurderer, at det i sig selv forebygger mobning, at nogle tør tage ansvar og påtale det, når det forekommer. Alle medlemsvirksomheder kan få TekSams hjælp til at udforme en mobningspolitik. Karsten Sorth viser tallene, der afslører, hvor udbredt mobning var på virksomheden. - Det er bestemt ikke noget, jeg er stolt af, erklærer han. 7 ud af 25 nnf ere 4 af 14 håndværkere og 4 af 23 funktionærer svarede, at de har følt sig mobbede i løbet af det seneste år. De fleste siger, at kolleger har gjort sig skyldige i mobningen, et par stykker siger, der er ledere eller underordnede, der mobber. 12

13 Værd at vide TekSams årsdag Samarbejde også i en krisetid TekSams årsdag 2009 afholdes onsdag den 7. oktober på Odense Congress Center under temaet Samarbejde også i en krisetid. Læs programmet på Deltagelse er gratis for medlemmer af samarbejdsudvalgene inden for industriens område. To aktuelle pjecer Som omtalt i denne udgave af TekSam Nyt, har TekSam netop udgivet to aktuelle pjecer: Fra Fravær til Nærvær Mangfoldighed i virksomhederne Pjecerne er sendt til formand og næstformand i samarbejdsudvalgene. Har man ikke modtaget pjecen eller har man behov for flere eksemplarer så send en mail til med angivelse af antal og modtageradresse. Pjecerne er gratis. Kontakt til TekSam TekSams samarbejdskonsulenter kan kontaktes via TekSams sekretariat: Peter Dragsbæk, CO-industri: Lars Poulsen, DI: CO-industri. Telefon DI. Telefon

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

tre år opnået en produktivitetsstigning på 40 procent. Læs hvordan Kagefabrikken Bisca i Stege har på

tre år opnået en produktivitetsstigning på 40 procent. Læs hvordan Kagefabrikken Bisca i Stege har på Kagefabrikken Bisca i Stege har på tre år opnået en produktivitetsstigning på 40 procent. Læs hvordan og hør mere på TEKSAMs årsdag Mange invitationer til konflikt på moderne virksomheder 1 Bisca Side

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

850 deltog i årsdagen

850 deltog i årsdagen December 2010 Leanus 10 virksomheders erfaringer 850 deltog i årsdagen Østen eller Lean hvordan Alfa Laval biholdt arbejdspladser i Kolding 1 To nye projekter Side 3 850 hørte Giv kurven et knæk Side 4

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse NOTAT Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse Udarbejdet af LAU Området for Sundhedsuddannelser Endelig udgave 31.03.2015 Indhold 1. Introduktion... 1 2. Begrebsdefinitioner... 1 2.1.1 Mobning...

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Viden og anbefaling om mobning

Viden og anbefaling om mobning Viden og anbefaling om mobning Mobning - viden og anbefalinger LO og FTF sætter fokus på, hvordan man kan forebygge mobning på arbejdspladserne. Mobning er udbredt på de danske arbejdspladser. Vi skal

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk. Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Kilde: The Economist, marts 2007 Omdømmeundersøgelse marts 2006

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Side 7. TekSam Nyt December 2011. Hos Rynkeby undgår de afskedigelser i lavsæsonen og bruger i stedet tiden på at uddanne sig Side 3

Side 7. TekSam Nyt December 2011. Hos Rynkeby undgår de afskedigelser i lavsæsonen og bruger i stedet tiden på at uddanne sig Side 3 TekSam Nyt Hos Rynkeby undgår de afskedigelser i lavsæsonen og bruger i stedet tiden på at uddanne sig Side 3 Side 7 900 deltagere i TekSams årsdag hørte om ubehagelige beslutninger og gode løsninger,

Læs mere

TekSam Nyt September 2014

TekSam Nyt September 2014 TekSam Nyt September 2014 Side 11 I Norge er mobbetilfældene halveret Side 3 muligt ansvar Medarbejderne i Welltec skal have mest WELLTEC Mest muligt ansvar 3 Arbejdsglæde, motivation og succes STEEN HILDEBRANDT

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden!

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! 1. Status på efterspørgslen efter arbejdskraft 2. Metoder til at rekruttere og fastholde medarbejdere 3. Sygefravær og arbejdsmiljø 4. De

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Tlf. 39 65 02 28 www.gentofte-skole.dk. 50 skoler knækker mobbekurven

Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Tlf. 39 65 02 28 www.gentofte-skole.dk. 50 skoler knækker mobbekurven Dagsorden Gentofte Skole Spørgeskemaundersøgelser på 4., 6. og 8. årgang Den videre proces Målsætning Gentofte Skole At give 50 skoler 6-8 konkrete antimobbemetoder, som skal implementeres i skolernes

Læs mere

TekSam Nyt September 2013

TekSam Nyt September 2013 TekSam Nyt September 2013 Side 3 nye muligheder Ortofon 3D-printede pickupper giver Otte virksomheder får mere glæde af deres Side samarbejds udvalg 10 Udvikling og produktion TekSams årsdag Side 2 Printede

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi

Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Få nærvær og arbejdsglæde og medarbejdere der skaber værdi Syntax A/S har mere end 25 års erfaring i at afdække, hvilke tiltag der skal til for at give din virksomhed maksimal effekt vores redskab er værdimåling

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

NÅR SU FÅR NYE KOMPETENCER. Erfaringer fra otte virksomheder

NÅR SU FÅR NYE KOMPETENCER. Erfaringer fra otte virksomheder NÅR SU FÅR NYE KOMPETENCER Erfaringer fra otte virksomheder Indhold NÅR SU FÅR NYE KOMPETENCER Erfaringer fra otte virksomheder Når SU får nye kompetencer... 4 SU bliver mere kompetent, når de går i aktiv

Læs mere