Psykisk APV afslørede mobning på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykisk APV afslørede mobning på"

Transkript

1 Psykisk APV afslørede mobning på Daka Mød B.S. Christiansen på TekSams årsdag 7. oktober 1

2 Inspiration, motivation og B.S. Christiansen Side 3 Carsten Koch: - Man kunne jo heller ikke forudse vindmøllerne Side 5 Jeg tog tælling Side 9 Værd at vide Side 13 LEDEr Svær vej ud af krisen Mange spejder efter lyspunkter under krisen. Desværre er der ingen umiddelbare tegn på lys for enden af tunnelen, og vejen ud af krisen bliver svær. Vi får i år den laveste globale vækst siden 2 verdenskrig, og danske virksomheder forventer, at spinkle, positive tegn tidligst kan komme i Stigningen i ledigheden fortæller os med al tydelighed, hvor skrøbelige vi er, når krisen hærger på de eksportmarkeder, man normalt afsætter en stor del af sine produkter på. Den store, fælles udfordring for medarbejdere og ledere i virksomhederne er, at ingen ved, hvordan verden ser ud på den anden side af tunnelen. Det eneste, der kan siges med sikkerhed, er, at den er fundamentalt forandret fra situationen før, krisen satte ind. Derfor er vi nødt at forberede os på fremtiden på en helt anden måde end, hvad vi tidligere har gjort. TekSams årsdag den 7. oktober i Odense har derfor det helt nødvendige tema: Samarbejde også i en krisetid. Vi håber, at det vedkommende program kan give samarbejdsudvalgene inspiration til øget dialog og samarbejde om, hvordan den enkelte virksomhed kan komme styrket ud af krisen. Udover at vi på årsdagen giver kontante bud på veje ud af krisen, så er der også oplæg om virksomhedens sociale kapital og vigtigheden i arbejdet med fælles strategier for de medarbejdere, som skal føre virksomheden igennem krisen. Alt sammen med fokus på de forhold, der kan styrke samarbejdet og den økonomiske bundlinje i virksomhederne. Vi har på årsdagen indhentet erfaringer om sådanne processer fra to virksomheder: svineslagteriet TiCan og vindmølleproducenten LM Glasfiber. De vil på årsdagen fortælle, hvordan de har styrket dialog og samarbejde for at forbedre virksomhedens konkurrenceevne og produktivitet. I sidste måned kom Arbejderbevægelses Erhvervsråd med en analyse af udviklingen i virksomhedernes produktivitet. Konklusionen er nedslående. En sløj produktivitet bremser dansk velstand. Fra 1970 til 1999 har den gennemsnitlige årlige vækst i produktiviteten ligget på 2,0-3,5 pct. Herefter blev der trykket mere på bremsen end speederen. Fra 2000 og til i dag har væksten i produktiviteten kun været på 0,5 pct. Situationen forværres yderligere af, at de fleste andre OECD-lande klarer sig markant bedre end os. Analysen konkluderer, at havde væksten de seneste år holdt sig på 2,0 pct., ville bruttonationalproduktet være løftet med 250 mia. kr. Eller kr. mere pr. dansker børn og voksne. Lad de dystre tal være en opfordring til, at indsatsen for en øget produktivitet i virksomheden bliver et af de emner, som samarbejdsudvalget arbejder med. Vi har her et fælles ansvar for at komme styrket igennem, når krisen slipper sit tag. God læselyst. ansvarshavende Udgiver: Teksam sekretariat, DI/CO-industri REDAKTION: Samarbejdskonsulenter Lars Poulsen, DI, Peter Dragsbæk, CO-Industri JOURNALISTER: Ingrid Pedersen GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Jannie Jalloh Foto: Karsten Weirup, Per Gudmann, LD istockphoto, Tine Hvolby, 2

3 Inspiration, motivation og B.S. Christiansen Kom til TekSams årsdag og hør, hvordan andre sikrer samarbejdet under krisen 3 Foto: Per Gudmann

4 Inspiration, motivation og B.S. Christiansen Forudsætningen for at komme gennem en krise er, at man forbereder sig. På slagteriet Tican var der behov for at ændre kulturen og de gamle traditioner, hvis slagteriet skulle overleve. Det har de gjort og det har blandt andet været en opgave for samarbejdeudvalget. På TekSams årsdag i Odense Congress Center 7. oktober fortæller tillidsrepræsentant Peter Uno og administrerende direktør, Ove Thejls, hvordan de har gjort. Temaet for årsdagen er netop Samarbejde også i en krisetid. Her er inspiration og motivation til arbejdet i samarbejdsudvalget både fra de flere hundrede andre deltagere og fra oplægsholderne. Blandt de øvrige tilbud på årsdagen er Carsten Koch, direktør for Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forhenværende minister. Han giver et bud på, om den økonomiske krise har nået bunden og hvordan verden ser ud, når den vender. Også på LM Glasfiber har de oplevet krise. Fællestillidsrepræsentant Lauge Nielsen og HR-direktør Aksel Riewe Henriksen fortæller, hvordan man greb afskedigelsen af 190 medarbejdere an så skånsomt som muligt, og ph.d. Helle Kryger Aggerholm fortæller, hvorfor det er så vigtigt, at have fokus på dem, der bliver tilbage, når man har måttet afskedige medarbejdere og hun beretter om de dyre lærepenge, nogle virksomheder, der ikke har husket dette, har betalt. Peter Hasle, seniorforsker hos NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbedjsmiljø, taler om virksomhedens sociale kapital, der netop gør den i stand til at løse sine kerneopgaver også når der er modgang. BS om samarbejde i vanskelige situationer Jægersoldat, sikkerhedskonsulent og coach B.S. Christiansen, der er en af NATOs bedst uddannede elitesoldater slutter dagen med at fortælle om vigtigheden af samarbejde i kritiske situationer. Han siger, at den væsentligste forudsætning for at komme gennem de kriser og konflikter, der opstår, og få samarbejdet til at fungere i en vanskelig situation er, at man forbereder sig, har styr på sig selv og det, man kan have styr på inden det går galt. For B.S. Christiansen gælder det om at tro på sagen, være i balance med sig selv og konstant yde sit ypperste. Han fortæller om erfaringer fra et anderledes, til tider ekstremt og operativt liv, hvor risikovillighed er lig med frihed, og hvor det at turde er en afgørende faktor for udvikling. Han har lært, at man kun kan flytte grænser ved først at overskride grænser, og at platformen er afgørende for at nå de mål, der sættes, og at man skal tage et ansvar. Ikke bare for sig selv, men også for teamet. B.S. Christiansen har gennem livet lært utroligt meget om de menneskelige ressourcer og værdier. Han strækker sig over emner lige fra lederskab, teamwork, de menneskelige aspekter, livets muligheder og begrænsninger, samarbejde, krise og konfliktløsning, parforhold, børneopdragelse og mange andre spændende budskaber. Alle medlemmer af samarbejdsudvalg inden for DI s og CO-industris område er velkomne til årsdagen. Deltagelse er gratis, men det er nødvendigt at tilmelde sig. Se invitation og tilmeldingsblanket på 4

5 Man kunne jo heller ikke forudse vindmøllerne Krisen går over, og også i fremtiden skal danske virksomheder satse på samarbejde, omstillingsparathed og kreativitet, for man kan ikke forudse, hvilke industrier, der er interessante i fremtiden, siger Carsten Koch Carsten Koch, direktør for Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forhenværende skatte- og sundhedsminister, mener, at danske erhvervsvirksomheder skal basere fremtiden på to af de forhold, der er unikke for det danske arbejdsmarked: Det gode samarbejdsklima og den danske flexicurity-model. - De to ting hænger i nogen grad sammen, understreger han, men han mener også, at det er dem, der gør det danske arbejdsmarked omstillingsparat, så man hurtigt kan starte en ny produktion, når en gammel industri lukker eller flytter til udlandet. - Men man kan ikke i dag pege på én sektor, hvor man forventer, der kan skabes mange nye arbejdspladser i fremtiden, siger han og tilføjer, at man jo heller ikke kunne forudse, at vindmøller i løbet af ganske få år ville blive Danmarks største eksportsucces. - Når jeg trods alt er optimistisk med hensyn til fremtidens danske arbejdspladser, skyldes det netop, at danske virksomheder og deres ansatte er kreative, så selv om vi ikke kan udpege en bestemt sektor og sige, at det er dér, fremtiden ligger, er folk i virksomhederne jo gode til selv at få Af Ingrid Pedersen Foto: LD, istockphoto 5

6 Carsten Koch øje på mulighederne, understreger han og tilføjer, at det jo er imod al logik, at der findes eksempelvis møbelfabrikker i Danmark. Det kunne sagtens være gået dem ligesom tekstilindustrien, der flyttede til lavindkomstlande. - Så alle vore fine teorier holder heldigvis ikke altid, siger han. 122 kriser Carsten Koch er økonom, og han lyder da også som en økonom, når han forklarer, hvorfor der er økonomisk krise, hvor længe den varer, og hvordan vi kommer ud af den. Han indleder med at fortælle, at Den Internationale Valutafond har beregnet, at der siden 1960 har været 122 større og mindre økonomiske kriser, og at de i gennemsnit har varet knap et år, og hvis de omfatter flere lande samtidig, bliver de typisk forlænget med yderligere et halvt år. - Men det betyder ikke, at man bare skal læne sig tilbage og lade tiden selv løse krisen, understreger han og fremhæver, at han bare nævner det for at gøre klart, at kriser kommer og går, og man står ikke på helt bar bund, når man skal finde løsninger på dem. - Der er handlemuligheder, men problemet er, at krisen virker selvforstærkende. Medierne er med til at gøre nedturen værre, end den er, så folk kryber i flyverskjul, sælger hus og sommerhus, lader være med at bruge penge og sparer i stedet penge op. Det virker logisk for den enkelte, men det sætter ikke gang i økonomien, siger han. - Men man kan være helt rolig, for der kommer et opsving igen. Man skal dog ikke forvente, at de gode tider forud for krisen med en historisk lave rente og arbejdsløshed kommer igen, tilføjer han og begrunder det med, at produktivitetsudviklingen i Danmark er lavere end i de omkringliggende lande. Han forventer heller ikke et opsving, der er baseret på belåning af stigende friværdier og aktiekursernes stigning. I USA raser for tiden en debat, om man kunne have forudset, at en økonomi, der var baseret på en prisboble af formuegoder ville kollapse, og om en klog centralbank kunne have forhindret det ved at sørge for, at renten ikke var for lav. - På samme måde kan man diskutere, om vi kunne have forhindret det herhjemme, hvis ikke vi havde fastfrosset ejendomsskatterne og indført afdragsfrie lån 6

7 Carsten Koch med videre. Jeg tror godt, man kan sige, at den slags forbrug finansieret af stigende boligpriser og bankernes vilje til at låne penge ud med sikkerhed i aktier, der er købt for lånte penge, ikke komme igen lige med det samme men på længere sigt kan man nok ikke forhindre det, for den menneskelige drift, der hedder grådighed, kan man ikke lovgive sig ud af, siger han. Han nævner også, at krisen bliver forlænget af, at små innovative virksomheder med gode ideer har svært ved at låne penge, og så kan de ikke komme i gang eller udvide produktionen. Staten skal låne ud Han nævner, at der for tiden er en tendens til at sige, at alt er bankernes skyld, fordi man skal finde en syndebuk. - Og det er da rigtigt, at bankerne for tiden har en restriktiv udlånspolitik. Men det skyldes nok, at de rent ud sagt er på røven. De har lånt rigtig meget ud, og de har ikke penge at låne ud, siger han og forklarer, at selv om vi har fået bankpakkerne, var de ikke et spørgsmål om at redde bankerne. Det var et spørgsmål om at redde hele Danmarks økonomi. - Hvis de danske bankers økonomi ikke var blevet reddet, var landets økonomi heller ikke. Nu skal de have høvlet den værste gæld af, før de kan begynde at låne penge ud igen, siger han. I mellemtiden ser han gerne, at Vækstfonden eller andre får mulighed for at låne penge ud og gerne at staten stiller risikovillig kapital til rådighed, så der kan komme gang i udlånene til virksomhederne. Det, der kan produceres i udlandet Carsten Koch er godt klar over, at en masse Kloge- Åger har forslag til, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Et af hans gode eksempler er sundhed og sygdomsforebyggelse. Men også her skal man være opmærksom på, at det, der kan produceres i udlandet, vil blive produceret i udlandet det gælder alt lige fra medicin til udstyr for eksempel, måleudstyr og stomiposer. - Det, vi kan holde på, er produktion af ting, der kræver hurtighed, nærhed, individuel service og kompleksitet, siger han. Men uanset hvad, er mere uddannelse en forudsætning, for de ufaglærte job flytter som sagt til udlandet eller bliver overtaget af robotter. Pigerne har fattet det. De stryger derudad med uddannelser det gælder heldigvis også indvandrerpigerne. - Nogle af drengene dropper helt ud, mens andre mere krølhjernede udvikler deres talenter indenfor spil eller andet. Og det er den slags udvikling, der er brug for. Jeg tror som sagt ikke, man kan forudse en bestemt 7

8 Carsten Koch branche, men en række områder, hvor man kan udvikle noget nyt, siger han. God mad og rengøring Han mener for eksempel, at der er muligheder for ting, der kan aflaste folk i deres hjem. Han nævner, at der inden for fødevareområdet er brug for at udvikle individuelt tilpasset mad af høj kvalitet, som er ordentlig tilberedt. - Det samme gælder rengøring. Her mangler helt klart nogle metoder, for ingen vil jo betale for rengøringshjælp i dag med mindre de kan få det sort, og på samme måde vil folk gerne slippe for at bruge masser af tid på indkøb, men også her er det for dyrt at købe sig til den service, det er, at få maden pakket og leveret. Her er brug for kreative løsninger Carsten Koch mener også, at der er muligheder og behov for udvikling af infrastruktur i ulandene, udstyr til vandprojekter og lignende, men problemet er, at der er mange om buddet og knap så mange, der er villige til at betale for det. Han regner heller ikke med, at elbiler er den ny vindmølle. - I modsætning til, hvad mange tror, er elbilen ikke født i Danmark, og mange andre lande er længere fremme, end vi er, siger han. Til gengæld er Danmark stadig i front, når det drejer sig om fremstilling af biomasse af affald, og på affaldsbehandlingsområdet har vi stadig en førende position. I sit fremtidsscenarium nævner Carsten Koch overhovedet ikke landbruget. - Nej. Hele landbrugsproduktionen tilhører ulandene i fremtiden. Hele det europæiske landbrug kører i dag kun på EU-subsidier. Det er slet ikke konkurrencedygtigt, så det er kun forædlingen, vi skal tage os af i fremtiden, vurderer han og sammenligner med tekstilindustrien. Arbejdet med design og finish ligger i Danmark, mens hele produktionen ligger i lavindkomstlande. - Sådan vil det måske også gå med fødevarefremstillingen, gætter Carsten Koch. 8

9 Af Ingrid Pedersen Foto Tine Hvolby Jeg tog En psykisk APV på Daka Proteins i Løsning sidste år afslørede alvorlige mobningsproblemer. Processen med at lave en mobningspolitik har nu gjort en forskel 9

10 Karsten Sorth, daværende fabrikschef. For fabriksdirektør Karsten Sorth var det lidt af en maveplasker, at virksomheden Daka Proteins havde brug for en politik mod mobning. - Ja, den tog jeg lige tælling på, indrømmer han om det chok, han fik, da en undersøgelse af virksomhedens psykiske arbejdsmiljø viste, at næsten hver fjerde 24 procent havde følt sig mobbet inden for det seneste år. Han var ikke i tvivl om, at sagen var alvorlig, for de havde brugt Arbejdsmiljøinstituttets officielle spørgeskema, som de fleste andre også bruger. Virksomheden havde aldrig tidligere været klar over, at problemet var så stort for spørgsmålet var ikke blevet stillet ved tidligere arbejdsmiljøundersøgelser. En sikkerhedsrepræsentant havde ganske vist nævnt problemet for tre år siden, men ingen vurderede, at det var så alvorligt før tallene fra den psykiske APV forelå. De havde bare opfattet, at der var tale om en rå og ubarmhjertig, men kærlig tone mellem medarbejderne, der for størstedelens vedkommende har baggrund i slagteribranchen, der altid har været kendt for en barsk tone. Fedt og protein De cirka 80 ansatte på Daka Proteins laver fedt og protein af alt det affald, der bliver til overs fra en gris, når fødevareindustrien har taget det, den kan bruge. De bryder sig ikke om udtrykket affald om råvarerne og bruger ordet biprodukter. Under alle omstændigheder omdannes mave, knogler og tryner til fedt, der blandes i foder til mink og svin, og til protein, der blandes i foder til kæledyr og pelsdyr. Aage Hansen, der var tillidsrepræsentant, da mobningspolitikken blev lavet, har været ansat i 33 år, og han kalder det en god arbejdsplads. Han er godt klar over, at i mange menneskers øjne er det ulækkert at arbejde med slagteriaffald og selvdøde dyr. Før i tiden var det da også både beskidt og hårdt, men i dag kører produktionen i lukkede systemer, så medarbejderne kun sjældent kommer i kontakt med de tons dyrerester, der årligt passerer gennem fabrikken. - Men vi har hverken akkord eller knokkelarbejde. Og lønnen har altid været god, understreger han. Derfor har virksomheden aldrig haft problemer med at tiltrække eller fastholde arbejdskraft. Gennemsnitsancienniteten er på 16 år. Han havde heller ikke opfattet mobningsproblemer. 10

11 Käthe Rasmussen, controller. - Der var måske en hård tone og drillerier, hvis man for eksempel havde lavet en svejsning, der var utæt, siger han og tilføjer, at der også tit blev snakket om folk, der ikke var til stede. Men mobning kunne han ikke se. Efterhånden som de har arbejdet med problemstillingerne, kan han godt se, at drillerierne måske ikke altid blev opfattet, som de var afsendt, og at nogle af dem, der var gode til at drille andre, måske ikke var så gode til selv at tage imod. Ingen værktøj Käthe Rasmusssen, controller, fortæller, at efter sikkerhedsrepræsentantens vurdering af, at der var mobningsproblemer, deltog hun og flere andre på DI s årsmøde, hvor de hørte flere rigtig gode oplæg om mobning. Hun gik også på nettet og fandt under stop mobning en masse inspiration. - Det fortvivlende var, at man godt kunne beskrive problemet, men der manglede en værktøjskasse, så vi kunne løse problemerne, siger produktionsleder Morten Englund, der er daglig sikkerhedsleder. Løsningen var at lave den psykiske arbejdspladsvurdering, og derefter var der ikke længere tvivl om, at der måtte gribes ind. APV en blev suppleret af en temadag og en række uddybende gruppeinterviews, som en psykolog fra virksomhedens arbejdsmiljørådgiver stod for. De bekræftede problemerne. Der var ingen tvivl om, at selve mobningspolitikken hørte hjemme i SU, men det samlede SU består af ti personer. Det var for mange, så en arbejdsgruppe på fire fabrikschefen, produktionslederen, controlleren og tillidsrepræsentanten satte sig sammen og lavede udkastet til den politik, der senere blev vedtaget i SU og implementeret i virksomheden. I øjeblikket er de ved at overføre den til Dakas øvrige afdelinger, der er fordelt over hele landet. Det mest besøgte møde - Der var meget debat undervejs, konstaterer Aage Hansen. Politikken blev præsenteret for medarbejderne på et kick-off møde, som to konsulenter fra TekSam, Lars Poulsen, DI, og Peter Dragsbæk, CO-industri, deltog i. Daka Proteins er ejet af den danske og svenske kødindustri. Virksomheden fremstiller proteinmel og fedt af slagteriaffald og døde dyr fra landbruget. Ingen kæledyr ender på Daka. Det er for følelsesladet. Protein blandes i foder til kæle- og pelsdyr, fedt bruges til mink og svin. Daka Biodiesel omdanner selvdøde dyr fra landbruget til biodiesel, der kan erstatte oliebaseret benzin og diesel som brændstof til biler. En bil kan køre 350 kilometer på en død gris. 11

12 Morten Englund, produktionsleder. Aage Hansen, daværende tillidsrepræsentant, reparatør. De fortalte om mobning og dens ødelæggende konsekvenser. I øvrigt et af de mest velbesøgte møder i virksomhedens historie. - Og der var en meget positiv dialog, engagement og mange kommenterer, fremhæver Karsten Sorth. Godmodigt drilleri Alle er dog klar over, at det ikke er selve politikken ikke papiret, den er skrevet på, der forhindrer mobning, men hele den diskussion, der gik forud. Den betyder, at alle er klar over, at nogle kolleger følte sig mobbede, selv om andre mente, de bare drillede godmodigt. Det betyder, at det i dag er helt normalt, at en kollega indskyder en bemærkning, hvis en udtalelse lyder som mobning. - Det er blevet meget mere legalt at sige, hvis man observerer mobning, siger Morten Englund. Det fremgår af politikken, at alle skal gribe ind eller videregive sine observationer, hvis man ser mobning, og fænomenet er præciseret. Mobning er, når en ansat eller en person med tilknytning til arbejdspladsen gentagne gange over længere tid oplever en ubehagelig, nedværdigende eller sårende behandling og samtidig føler, det er vanskeligt at forsvare sig imod det. Hvis ikke problemerne bliver løst gennem mobningsudvalget, kan ledelsen anvende sanktionerne i det fagretslige system overfor en person, der mobber. Det kan i sidste ende være en fyreseddel, men det har man aldrig måtte tage i brug, siden politikken blev vedtaget i december Aage Hansen nævner et enkelt eksempel på, at politikken fungerer. En kollega blev flyttet fra en gruppe til en anden. Han følte sig ikke vel modtaget i den nye gruppe og efter en snak med kollegerne, blev han mere accepteret i gruppen. - Faktisk synes jeg, medarbejderne har taget et stort ansvar for at få politikken til at fungere, siger Karsten Sorth, der vurderer, at det i sig selv forebygger mobning, at nogle tør tage ansvar og påtale det, når det forekommer. Alle medlemsvirksomheder kan få TekSams hjælp til at udforme en mobningspolitik. Karsten Sorth viser tallene, der afslører, hvor udbredt mobning var på virksomheden. - Det er bestemt ikke noget, jeg er stolt af, erklærer han. 7 ud af 25 nnf ere 4 af 14 håndværkere og 4 af 23 funktionærer svarede, at de har følt sig mobbede i løbet af det seneste år. De fleste siger, at kolleger har gjort sig skyldige i mobningen, et par stykker siger, der er ledere eller underordnede, der mobber. 12

13 Værd at vide TekSams årsdag Samarbejde også i en krisetid TekSams årsdag 2009 afholdes onsdag den 7. oktober på Odense Congress Center under temaet Samarbejde også i en krisetid. Læs programmet på Deltagelse er gratis for medlemmer af samarbejdsudvalgene inden for industriens område. To aktuelle pjecer Som omtalt i denne udgave af TekSam Nyt, har TekSam netop udgivet to aktuelle pjecer: Fra Fravær til Nærvær Mangfoldighed i virksomhederne Pjecerne er sendt til formand og næstformand i samarbejdsudvalgene. Har man ikke modtaget pjecen eller har man behov for flere eksemplarer så send en mail til med angivelse af antal og modtageradresse. Pjecerne er gratis. Kontakt til TekSam TekSams samarbejdskonsulenter kan kontaktes via TekSams sekretariat: Peter Dragsbæk, CO-industri: Lars Poulsen, DI: CO-industri. Telefon DI. Telefon

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Side 10. Tavlemøderne har ændret Rose Poultry Årsdagen. Samarbejdet fungerer i en kristid side 3. o 1. November 2009 Teksam Nyt

Side 10. Tavlemøderne har ændret Rose Poultry Årsdagen. Samarbejdet fungerer i en kristid side 3. o 1. November 2009 Teksam Nyt november 2009 Side 10 Tavlemøderne har ændret Rose Poultry Årsdagen Samarbejdet fungerer i en kristid side 3 o 1 Krisen før krisen Side 3 Husk dem, der bliver tilbage Side 7 Rose Poultry Et forum, hvor

Læs mere

Mobning blandt djøferne

Mobning blandt djøferne Mobning blandt djøferne Resultater fra Djøfs stress- og mobbeundersøgelse 2010 v/chefkonsulent Lisbeth Kjersgård Djøfs Politiske Afdeling Om undersøgelsen Mini stress- og mobbeundersøgelse gennemført i

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Pænt favel 1. LM Glasfiber måtte fyre 190 medarbejdere, men prøvede at gøre det så skånsomt som muligt. Copyright LM Glasfiber. Juni 2009.

Pænt favel 1. LM Glasfiber måtte fyre 190 medarbejdere, men prøvede at gøre det så skånsomt som muligt. Copyright LM Glasfiber. Juni 2009. LM Glasfiber måtte fyre 190 medarbejdere, men prøvede at gøre det så skånsomt som muligt Copyright LM Glasfiber Pænt favel 1 Sig ordentligt farvel Side 3 Folk har taget det pænt Side 5 Omsorg giver mindre

Læs mere

SOCIAL KAPITAL FORANDRINGER KRÆVER MEDARBEJDERNES ENGAGEMENT.

SOCIAL KAPITAL FORANDRINGER KRÆVER MEDARBEJDERNES ENGAGEMENT. SOCIAL KAPITAL FORANDRINGER KRÆVER MEDARBEJDERNES ENGAGEMENT. MOBNING. DET GØR VI NOGET VED. NORDIC SUGAR LAVER POLITIK MOD MOBNING 1 Nordic Sugar Side 3 Mobning er dyrt... Side 7 Mobning har altid eksisteret

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Stress og mobning Tilføjet af Kiirsten Pedersen søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret lørdag 26. juli 2008 Det defineres som mobning når en person eller en gruppe regelmæssigt og over længere tid udsætter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

tre år opnået en produktivitetsstigning på 40 procent. Læs hvordan Kagefabrikken Bisca i Stege har på

tre år opnået en produktivitetsstigning på 40 procent. Læs hvordan Kagefabrikken Bisca i Stege har på Kagefabrikken Bisca i Stege har på tre år opnået en produktivitetsstigning på 40 procent. Læs hvordan og hør mere på TEKSAMs årsdag Mange invitationer til konflikt på moderne virksomheder 1 Bisca Side

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

ALLE IDEER HAR EN CHANCE

ALLE IDEER HAR EN CHANCE ALLE IDEER HAR EN CHANCE En forslagskasse til medarbejdernes ideer var ikke nok. Den blev aldrig brugt, siger Jørgen Bjergskov PÅ NKT KAN ALLE KOMME MED GODE IDEER OG INGEN AF DEM BLIVER KASSERET UDEN

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

og en god boligrådgiver

og en god boligrådgiver Der er mange ting at tage stilling til, hvis man står over for at skulle købe sin første bolig. Man kan få mange gode råd især om det økonomiske i det lokale pengeinstitut. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen

Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen Kroghs Forlag Indhold 7 Forord Birgit Madsen 11 Frosset ude Lotte, 13 år 17 Totalt ydmyget Nikolaj, 15 år 21 Jeg flippede ud Jeanne, 12

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9.

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. juni 2015, 05:00 Del: Vi kan sagtens konkurrere med kineserne, polakkerne og tyskerne,

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lederskabet og MED-systemets rolle Skive Kommune

Lederskabet og MED-systemets rolle Skive Kommune Lederskabet og MED-systemets rolle Skive Kommune Kommunaldirektør Per Mathiasen HR-chef Ricki Laursen Konstant lavt sygefravær 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skive (KRL)

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

HK Explore 2012 - Konstante forandringer hur1gere! Handletank # 1. Program Ø Inspiration Ø Fokus Ø Handlinger Ø Præsentationer

HK Explore 2012 - Konstante forandringer hur1gere! Handletank # 1. Program Ø Inspiration Ø Fokus Ø Handlinger Ø Præsentationer HK Explore 2012 - Konstante forandringer hur1gere! Handletank # 1 Program Ø Inspiration Ø Fokus Ø Handlinger Ø Præsentationer Metode &mål Metode Ø Udefraà ind Ø Medlemmet i centrum professionelt og personligt

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR April 2009 FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR 1 LEDEr Ingen strejker og halveret sygefravær Side 3 Fravær og nærvær Side 6 Tillid, retfærdighed og samarbejde Side 8 Ansvar for den gode arbejdsplads Side 11 Samarbejde

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere