FOAs A-kasse Forslag til ny struktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOAs A-kasse Forslag til ny struktur"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Forslag til ny struktur

2 Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Elisabeth Bruun Olesen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel Oplag: 300 eksemplarer Tryk: FOAs Trykkeri oktober 2008

3 OFFENTLIGT ANSATTES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse er en centralstyret a- kasse med lokale administrationskontorer. Dette er beskrevet i vedtægtens afsnit 7. Der er en lokalenhed i tilknytning til alle FOA s faglige afdelinger. OAA dækker medlemmer, som arbejder inden for FOA s faglige områder, jfr. bilag 1 til vedtægten. Organisationsplan for A-kassen FOA Fag og Arbejde A-kassen FOA Fag og Arbejdes A-kasse er en centralstyret a-kasse med lokale administrationskontorer, som kaldes lokalenheder. Dette er beskrevet i vedtægtens afsnit 7. A-kassens hovedbestyrelse fastsætter antal lokalenheder. Pt. er der 21 lokalenheder. Der oprettes et call-center med udvidede åbningstider baseret på en overløbsmodel. FOA Fag og Arbejdes A-kasse dækker medlemmer, som arbejder inden for FOA s faglige områder, jfr. bilag 1 til vedtægten. Organisationsplan for A-kassen HB OAA HB/FOA Delegeretmøde PL OAA A-kassesekretær PL/FOA HB A-kassens Ledelsessekretariat Konsulenter Sekretærer A-kassechef Direktionen/FOA Bogholderi-Debitorer-Kontingent Personalesektionen IT-udvikling og udvikling Øvrig intern service PL/Daglig pol. Ledelse A-kassechef A-kassens Hovedkontor Forsikringsafdelingen Sektion Sektion Sektion Sektion Fællessekretariat Øerne 1 Øerne 2 Jylland Information og udvikling Sekt.leder Sekt.leder Sekt.leder Sektionsleder Sektionsleder Kons. Kons. Kons. Konsulenter Sekretærer Fuldm. Fuldm. Fuldm. Område Øst Chef Konsulenter Fuldmægtige Udvikling og Drift Chef (stedfortræder) Konsulenter A-kasse Ledelse Chef Konsulenter Sekretærer Område Vest Chef Konsulenter Fuldmægtige 10 lokalenheder 12 lokalenheder 24 lokalenheder 9 A-kasseledere 10 A-kasseledere 22 A-kasseledere Fuldmægtige Fuldmægtige Fuldmægtige Sagsbehandlere Sagsbehandlere Sagsbehandlere 46 afdelinger Odense/ Svendborg Vejle/ Lillebælt/ Kolding Sønderjylland/ Sønderborg Silkeborg- Skanderborg /Herning Århus/ Horsens Holstebro/ Viborg/Skive Varde/Esbjerg Randers/ Grenå Ålborg/ Mariager Fjord Bornholm TF/FOA 1/KLS LFS Roskilde/Køge SOSU Storkøbenhavn Nordsjælland/ Frederikssund Midtsjælland Holbæk/ Nordvestsjælland Sydsjælland Thisted/Morsø Hjørring/ Frederikshavn /Brønderslev Guldborgsund/ Lolland Opgavefordeling Der er a-kassebetjening i samtlige faglige afdelinger 1

4 Opgavefordeling Opgavefordeling Hovedledelse: Fastsætter normering af personale og forhandler overenskomstforhold Uddannelses- og personaleudvikling Overordnede og samlede personaleadministration A-kassens eksterne repræsentation Beskæftigelsespolitik i relation til A-kasselovgivning m.v. Ankesager samt dispensationsansøgninger Afgørelser inden for 87 (sanktioner, svig) Tilsyn: internt i a-kassen, Adir., AMS og Revision Rådgivning og vejledning af lokalenheder Analyser/statistikker/undersøgelser Lovfortolkning og OAA s regelsæt Forretningsgange - standardbreve - interne blanketter Informationsvirksomhed - Undervisning Udvikling og vedligeholdelse af IT-systemer IT-drift - vedligeholdelse af brugervejledning, kørselsplaner m.v. Kontingentopkrævning/kontrolsletning/fordelingsregnskab Refusion regnskab og adm. regnskab, budget, fastsættelse af adm.kontingent Offentligt udlæg i ydelser debitorer inddrivelse af gæld til a- kassen Hovedledelse: Fastsætter normering af personale og forhandler overenskomstforhold Uddannelses-, kompetence- og personaleudvikling Overordnet og samlet personaleadministration A-kassens eksterne repræsentation Beskæftigelsespolitik i relation til A-kasselovgivning m.v. Ankesager samt dispensationsansøgninger Afgørelser inden for 87 (sanktioner, svig) Tilsyn: internt i a-kassen, Adir., AMS og Revision Rådgivning og vejledning af lokalenheder Analyser/statistikker/undersøgelser Lovfortolkning og a-kassens regelsæt Forretningsgange - standardbreve - interne blanketter Informationsvirksomhed - Undervisning Udvikling og vedligeholdelse af IT-systemer IT-drift vedligeholdelse af brugervejledning, kørselsplaner m.v. Kontingentopkrævning/kontrolsletning/fordelingsregnskab Refusion regnskab og adm. regnskab, budget, fastsættelse af adm. kontingent Offentligt udlæg i ydelser debitorer inddrivelse af gæld til a- kassen 2

5 Lokalenhederne: Medlemsadministration A-kasselovgivning vedrørende kontingentadministration, herunder rykning, sletning, genoptagelse, sanktion Optagelser, overflytning, udmeldelser, forsikringsskift Indhentelse af dokumentationsmateriale til brug for sagsbehandlingen Beregning og godkendelse af ydelser samt udbetaling af diverse ydelser VEU-godtgørelse og befordringstilskud, samt befordringsgodtgørelse iht. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsespolitik. Attestation af SVU-ansøgninger. Sagsafgørelser inden for samtlige lovområder, dog undtaget 87, samt diverse dispensationsansøgninger. Vejledning af medlemmer, rådighedsvurderinger, samarbejde med AF og kommuner m.fl. Administrative reguleringer, udbetaling af evt. acontobeløb Lokalenhederne: Medlemsadministration A-kasselovgivning vedrørende kontingentadministration, herunder rykning, sletning, genoptagelse, sanktion Optagelser, overflytning, udmeldelser, forsikringsskift Indhentelse af dokumentationsmateriale til brug for sagsbehandlingen Beregning og godkendelse af ydelser samt udbetaling af diverse ydelser VEU-godtgørelse og befordringstilskud, samt befordringsgodtgørelse iht. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsespolitik. Attestation af SVU-ansøgninger. Sagsafgørelser inden for samtlige lovområder, dog undtaget 87, samt diverse dispensationsansøgninger. Vejledning af medlemmer, rådighedsvurderinger og systematiske rådighedssamtaler, samarbejde med jobcentre og kommuner m.fl. Administrative reguleringer Ekstern repræsentation i lokalområderne Ledelsesstruktur i OAA Ledelsesstruktur i FOAs A-kasse Hovedledelse Hovedledelse Politisk Ledelse: A-kassesekretær: Ansvarlig for overordnede politiske beslutninger vedrørende a-kassens drift og sager til beslutning i hovedbestyrelsen. Politisk ansvarlig for: Beskæftigelsespolitiken og de politiske målsæt- Politisk Ledelse: Ansvarlig for overordnede politiske beslutninger vedrørende a-kassens drift og sager til beslutning i hovedbestyrelsen. Formandskabet: Varetager den daglige politiske ledelse, herunder samarbejdet mellem de faglige afdelinger og 3

6 Direktionen: A-kassechef: ninger for a-kassen. Struktur og organisatorisk udvikling samt samarbejdet mellem de faglige afdelinger og lokalenheder. De daglige forretninger i a-kassen og sager til Politisk Ledelse og HB. A-kassens kontakt til myndigheder og presse. Ekstern repræsentation. Styring og optimal udnyttelse af de samlede ressourcer, sikre helhed, sammenhæng og koordinering på tværs Øverste administrative leder af a-kassen. Medlem af Direktionen. Direkte foresat for a-kassens sektionsledere samt medarbejderne i a-kassens Ledelsessekretariat. Ansvarlig for afholdelse af: - A-kasseledelsesmøder 1 gang om måneden og - et årligt to dages forsikringsseminar for a-kasseledere, konsulenter og fuldmægtige i a-kassen. Herudover afholdes i samarbejde med forbundet: - Et årligt ledelsesseminar for Politisk Ledelse (PL), alle administrative ledere i forbundet og a-kassen samt alle afdelingsformænd. - En beskæftigelsespolitisk konference for ledere, konsulenter fra forbund og a-kasse samt afdelingernes arbejdsmarkeds- og socialpolitiske ansvarlige og a-kasseledere fra lokalenhederne. - To årlige arbejdsmarkedspolitiske områdemøder for a-kasseledere og fuldmægtige fra lokalenhederne og de arbejdsmarkeds- og socialpolitiske ansvarlige fra de faglige afdelinger. Sektionslederne: (5 stk.) Refererer til a-kassechefen og har den direkte ledelse af personalet i sektionerne. De 3 geografiske sektionsledere er ansvarlige for afholdelse af områdemøder med sektionens lokale a-kasseledere og fuldmægtige, hvor nye regler og forretningsgange m.m. drøftes. Sektionslederen for Information og Udvikling er bl.a. ansvarlig for koordinationen op i mod ITafdelingen. Sektionslederen for Fællessekretariatet udfører herudover opgaver i Ledelsessekretariatet. lokalenhederne. A-kassechef: Øverste administrative leder af a-kassen. Medlem af Direktionen i FOA og sammen med denne ansvarlig for optimal udnyttelse af de samlede ressourcer. Cheferne: I alt 4. En for Udvikling og Drift, to områdechefer og en for A-kasse Ledelse (Ledelsessekretariatet). Alle refererer til a-kassechefen og har den direkte ledelse af personalet i deres afdelinger. Områdecheferne har herudover den direkte ledelse af a-kasselederne, og en af cheferne er stedfortræder for a-kassechefen i dennes fravær. 4

7 Lokalenhederne A-kassen har 46 lokalenheder med 59 lokalkontorer, heraf er 6 satellitkontorer, der kun har åbent én til to gange ugentligt. A-kasseledere: (41) refererer til de 3 geografiske sektionsledere, og har ansvar for daglig ledelse af lokalkontoret i samarbejde med den faglige afdeling. A-kasselederne har ansvaret for, at der løbende afholdes sagsbehandlermøder, hvor nye regler og forretningsgange gennemgås, samt at der i samarbejde med faglig afdeling afholdes fælles personalemøder, hvor arbejdsforhold og personalepolitik drøftes. Lokalenhederne A-kassen har 21 lokalenheder. Hver lokalenhed varetager a- kassebetjening for de faglige afdelinger, der hører til lokalenhedens geografiske område. A-kasseledere: (i alt 21) refererer til de 2 områdechefer. A- kasselederne har ansvar for den daglige ledelse af lokalenheden med a- kassebetjening i hver af de faglige afdelinger, der hører til i det geografiske område, en lokalenhed dækker. Netværksstruktur Der er på tværs af linieorganisationen etableret 4 regelnetværk, som er ansvarlige for vedligeholdelse af a-kassens interne regler og forretningsgange på Schultz online, standardbreve listebeskrivelser samt beskrivelse af nødvendige rettelser i FIKS systemet. Herudover er netværkene også ansvarlige for a-kassens interne tilsyn inden for netværkets emneområde. Sektionslederne har ledelsesansvaret. Alle sektioner er repræsenteret i netværkene. Herudover er der repræsentation fra lokalenhederne ligesom Økonomisk sekretariat indgår i to netværk. Sektionsledere og konsulenter indgår desuden som undervisere i a-kassens interne kursusvirksomhed. Netværksstruktur Der er på tværs af linieorganisationen etableret 3 regelnetværk. De er ansvarlige for vedligeholdelse af a-kassens interne regler og forretningsgange på Schultz online, standardbreve, listebeskrivelser samt beskrivelse af nødvendige rettelser i FIKS systemet. Herudover er netværkene også ansvarlige for a-kassens interne tilsyn inden for netværkets emneområde. Alle afdelinger i a-kassen er repræsenteret i netværkene. Herudover er der repræsentation fra lokalenhederne og Økonomisk Sekretariat. Koncept for organiseringen af arbejdet i lokalenhederne Nedenstående har til formål at sikre, at der opnås så stor ensartethed som muligt i organiseringen af arbejdet i lokalenhederne. Den enkelte a- kasseleder har ud fra det fastsatte koncept mulighed for selvstændigt at lede lokalenheden, således er konceptet kun en ramme indenfor hvilken, a-kasselederen arbejder. Én a-kasseleder kan være leder af en eller flere lokalenheder med et eller flere kontorer. I lokalenheder på mere end 12 medarbejdere, vil bemandingen være en Koncept for organiseringen af arbejdet i lokalenhederne Formålet med konceptet er at sikre, at der opnås så stor ensartethed som muligt i organiseringen af arbejdet i lokalenhederne. Den enkelte a-kasseleder kan selvstændigt lede lokalenheden ud fra det fastsatte koncept. Konceptet skal kun ses som en ramme, som a-kasselederen arbejder indenfor. En a-kasseleder er leder af en lokalenhed. Lokalenheden servicerer alle faglige afdelinger i lokalenhedens geografiske område med a- kassebetjening i hver enkelt faglig afdeling. Lokalenheden bemandes af en a-kasseleder, en eller flere fuldmægtige 5

8 a-kasseleder og et antal fuldmægtige, samt et antal sagsbehandlere. I andre situationer vil bemandingen være en a-kasseleder for flere lokalenheder og et antal fuldmægtige, samt et antal sagsbehandlere. efter konkret administrativ vurdering og et antal sagsbehandlere afhængig af den tildelte normering. De største lokalenheder kan tildeles en konsulent efter konkret administrativ vurdering og behov. Som hovedregel, vil der være én fuldmægtig på hvert fast bemandet kontor. A-kasselederen og fuldmægtigene udgør et ledelsesteam i forhold til lokalenhedens arbejde. Sagsbehandlerne kan fordeles på flere funktioner, f.eks. en medlemsgruppe, en forsikringsgruppe og eventuelt en vejledningsgruppe. Organiseringen af arbejdet i grupperne skal sikre, at servicering af medlemmerne er i højsæde. Det er også vigtigt, at sikre ro til sagsbehandlingen. A-kasselederens arbejdsopgaver vil være at lede og fordele arbejdet, justere forholdet mellem grupperne samt være berøringsfladen til den faglige afdeling og til hovedledelsen. En af lokalenhedens fuldmægtige indgår som stedfortræder for a- kasselederen i forhold til personalet, kontakten til faglig afdeling og hovedledelsen. Fuldmægtiges arbejdsopgaver vil være, at koordinere arbejdet i gruppen/på kontoret, sagsbehandling og at supervisere sagsbehandlerne i gruppen/på kontoret. Ansvar og kompetencefordeling A-kassens hovedledelse har ansvaret for: at fortolke love og bekendtgørelser samt fastlægge forretningsgange og kvalitets-krav for hele a-kassens arbejde samt at føre tilsyn med lokalenhedens arbejde at fastsætte lokalenhedens normering, personalets løn og overenskomstforhold i henhold til gældende overenskomster Som hovedregel er der én fuldmægtig på hvert fast bemandet kontor. A-kasselederen og fuldmægtigene udgør et fagligt ledelsesteam i forhold til sagsbehandlingen i lokalenheden. Sagsbehandlerne kan fordeles på flere funktioner, f.eks. en medlemsgruppe, en forsikringsgruppe og en vejledningsgruppe. Organiseringen af arbejdet i grupperne skal sikre, at servicering af medlemmerne er i højsædet, og at lokalenheden lever op til de kvalitetskrav hovedbestyrelsen fastlægger. A-kasselederens arbejdsopgave består i at lede og fordele arbejdet, herunder justere forholdet mellem grupperne. A-kasselederen står desuden for kontakten til de faglige afdelinger og a-kassens hovedledelse. A-kasselederen har ansvaret for, at samtlige faglige afdelinger i det område, lokalenheden dækker, får kvalificeret a-kassebetjening i de enkelte afdelinger. Lokalenhedens fuldmægtige koordinerer det daglige arbejde og superviserer sagsbehandlerne i gruppen og/eller på et kontor i de faglige afdelinger, der hører til lokalenheden. Under a-kasselederens fravær står fuldmægtigene desuden for kontakten til de faglige afdelinger og hovedledelsen. Ansvar og kompetencefordeling A-kassens hovedledelse har ansvaret for: at fortolke love og bekendtgørelser samt fastlægge forretningsgange og kvalitetskrav for hele a-kassens arbejde samt at føre tilsyn med lokalenhederne at fastsætte lokalenhedens normering og personalets lønog overenskomstforhold i henhold til gældende overenskomster 6

9 at fastsætte overordnede retningslinjer for ansættelse og evt. afskedigelse af medarbejdere i lokalenheden samt sikre den nødvendige efteruddannelse for hele personalet i a-kassen information og mødevirksomhed mellem hovedkontoret og lokale a-kasseledere samt inddragelse af afdelingsformænd og arbejdsmarkedspolitiske ansvarlige i a-kassens mødevirksomhed at fastsætte overordnede retningslinjer for ansættelse og evt. afskedigelse af medarbejdere i lokalenheden samt sikre den nødvendige efteruddannelse og kompetenceudvikling for personalet i a-kassen information og mødevirksomhed mellem hovedkontoret og lokale a-kasseledere samt inddragelse af de faglige afdelinger i a-kassens mødevirksomhed Faglig afdeling har ansvaret for: at lokalenheden er bekendt med afdelingens krav til medlemsservicering og at medvirke til, at medlemmerne oplever faglig afdeling og lokalenhed som en integreret enhed at a-kasselederen deltager i afdelingens daglige ledelses- og bestyrelsesmøder, så det derved sikres, at der er sammenhæng mellem den faglige afdelings virke og a- kassens virke, både i forhold til personale og medlemmer at a-kassen er vidende om de faglige områder (overenskomster, arbejdsmarkedspolitiske aftaler, lokalaftaler m.v.) og ændringer i disse den lokale og regionale arbejdsmarkedspolitik og repræsentation i råd og udvalg og samarbejdet om den regionale arbejdsmarkedspolitik med RAR, LO/Amt og andre FOA-afdelinger i regionen. samarbejdet med kommunerne om sygdomsopfølgning og fastholdelse mv. at der udarbejdes samarbejdsaftale med a-kassen og at den løbende revideres. A-kasselederen har ansvaret for: at lokalenheden arbejder inden for afdelingens krav til medlemsservice og inden for de beskæftigelsespolitiske mål og rammer, forbundet og den faglige afdeling beslutter Faglig afdeling har ansvaret for: at lokalenheden er bekendt med afdelingens krav til medlemsservicering i den faglige afdeling og at medvirke til, at medlemmerne oplever den faglige afdeling og lokalenheden som en integreret enhed at sikre, at a-kasselederen får de nødvendige informationer om den del af den faglige afdelings arbejde, der har afsmittende virkning på a-kassens arbejde at lokalenheden er vidende om de faglige områder (overenskomster, arbejdsmarkedspolitiske aftaler, lokalaftaler m.v.) og ændringer i disse den lokale og regionale beskæftigelsespolitik, repræsentation i råd og udvalg og samarbejdet om den lokale og regionale beskæftigelsespolitik med bl.a. LBR, RBR og LO. Repræsentation kan eventuelt ske ved a-kasseleder eller fuldmægtig. samarbejdet med kommunerne om sygdomsopfølgning og fastholdelse mv. at der i samarbejde med a-kasselederen udarbejdes samarbejdsaftale med lokalenheden, og at den løbende revideres. A-kasselederen har ansvaret for: den overordnede ledelse af lokalenhedens medarbejdere, såvel de medarbejdere, der arbejder i lokalenheden som de medarbejdere, der er placeret i de lokale faglige afdelingers kontorer for at give a-kassebetjening dér at lokalenheden arbejder inden for afdelingens krav til 7

10 at der samarbejdes med den faglige afdeling, så der sikres integration, både i forhold til medlemmer og personale samt, at der indgås samarbejdsaftale med afdelingen og at denne løbende revideres den daglige ledelse af lokalenhedens medarbejdere i samarbejde med afdelingen og information og mødevirksomhed over for personalet i lokalenheden at lokalenhedens opgaver udføres inden for de af hovedledelsen fastlagte tidsrammer, forretningsgange og kvalitetskrav at lokalenhedens sager afgøres i henhold til lovgivningen og de retningslinjer, der afstikkes af hovedledelsen og pligt til at deltage i defineret mødeplan med henholdsvis sektionen og hovedledelsen medlemsservice og inden for de overordnede beskæftigelsespolitiske mål og rammer, forbundet beslutter at placere åbningstiderne efter en forhandling med faglig afdeling. at samarbejde med de faglige afdelinger om a- kassebetjeningen og sikre så høj integration som muligt mellem de faglige afdelinger og lokalenheden at medvirke til at der indgås samarbejdsaftale med de faglige afdelinger, og at disse løbende revideres information og mødevirksomhed over for alle ansatte i lokalenheden uanset hvor de ansatte er fysisk placeret inden for det geografiske område, hvor lokalenheden skal give faglige afdelinger a-kassebetjening at lokalenhedens opgaver udføres inden for de af hovedledelsen fastlagte tidsrammer, forretningsgange og kvalitetskrav at lokalenhedens sager afgøres i henhold til lovgivningen og de retningslinjer, der afstikkes af hovedledelsen og pligt til at deltage i defineret mødeplan med henholdsvis sektionen og hovedledelsen Rammer for samarbejde mellem lokalenheden og FOA afdelinger A-kasselederen skal i et samarbejde med den faglige afdeling sikre integration både i forhold til medlemmer og personale. Dette samarbejde beskrives i en samarbejdsaftale som mindst én gang årligt tages op til eventuel revision. Aftalen beskriver bl.a. følgende punkter: I forhold til medlemmerne: hvorledes a-kasselederen indgår i afdelingens daglig ledelses- og bestyrelsesmøder afdelingen fastsætter i samarbejde med a-kasselederen Rammer for samarbejde mellem lokalenheden og FOA afdelingen A-kasselederen skal i et samarbejde med de faglige afdelinger, en lokalenhed dækker, sikre den bedst mulige integration i forhold til medlemmer og personale. Samarbejdet beskrives i samarbejdsaftaler med hver af de faglige afdelinger, som hører til lokalenhedens område. Samarbejdsaftalen tages op til eventuel revision mindst én gang årligt. Aftalen beskriver bl.a. følgende punkter: I forhold til medlemmerne: hvorledes a-kasselederen får kendskab til og viden om den del af den faglige afdelings arbejde og beslutninger, der kan have afsmittende virkning på lokalenhedens arbejde, at a-kasselederen efter en forhandling med den faglige 8

11 lokalenhedens åbningstider for personligt fremmøde og telefontid den faglige afdeling og a-kasselederen fastsætter i samarbejde hvorledes den fælles medlemsadministration organiseres, således at begge parter bidrager ligeligt hertil. den faglige afdeling aftaler i samarbejde med a- kasselederen, hvorledes førstegangs henvendelser vedrørende ledighed og øvrige sager med fagligt indhold skal behandles. hvorledes a-kassens samarbejde med AF og a-kassens pligtige vejlednings- og kontaktforløb med alle ledige tilrettelægges i samarbejde med den faglige afdeling hvorledes a-kassens samarbejde med AF og kommuner om svagt stillede ledige samt sygemeldte ledige tilrettelægges i samarbejde med den faglige afdeling. afdeling placerer lokalenhedens åbningstider for personligt fremmøde og telefontid på ugens enkelte dage at den faglige afdeling og a-kasselederen i samarbejde fastsætter, hvorledes den fælles medlemsadministration organiseres, således at begge parter bidrager ligeligt hertil a-kasselederen i samarbejde med den faglige afdeling aftaler, hvorledes førstegangshenvendelser vedrørende ledighed og øvrige sager med fagligt indhold skal behandles og hvorledes a-kassens samarbejde med jobcentrene og a- kassens vejledningsindsats med alle ledige tilrettelægges i samarbejde med den faglige afdeling og hvorledes a-kassens samarbejde med jobcentrene og kommuner om svagt stillede ledige samt sygemeldte ledige tilrettelægges i samarbejde med den faglige afdeling. I forhold til personalet: det anbefales, at tillidsarbejdet integreres mellem den faglige afdeling og lokalenhed. Således kan en tillidsrepræsentant vælges blandt det samlede HK-personale hvor antallet af medarbejdere berettiger hertil anbefales det, at der etableres fælles SU for den faglige afdeling og lokalenheden, uagtet at medarbejderne i henholdsvis afdeling og lokalenhed har valgt egen tillidsrepræsentant hvor antallet af medarbejdere ikke berettiger til et SU, tilrettelægges samarbejdet med medarbejderne efter intentionerne i samarbejdsaftalen. A-kasselederen indgår sammen med afdelingsformanden på arbejdsgiversiden repræsenterende a-kassen tilsvarende udføres sikkerhedsarbejdet i samarbejde mellem den faglige afdeling, lokalenheden og det samlede personale. A-kasselederen varetager arbejdsgiveransvaret over for a- kassepersonalets sikkerhed og arbejdsmiljø de overordnede retningslinjer for ansættelse og afskedigelse samt uddannelse og efteruddannelse fastlægges af hovedledelsen, jf. vedtægter samt HB-beslutning I forhold til personalet: de overordnede retningslinjer for ansættelse og afskedigelse, uddannelse og efteruddannelse fastlægges af hovedledelsen, jf. vedtægter samt HB-beslutning. evt. flexaftaler aftales lokalt i den enkelte lokalenhed i samarbejde med personalet og gælder alle ansatte i lokalenheden uanset deres arbejdssted - Jf. dog overordnede retningslinjer fastlagt af hovedledelsen og den årlige budgetramme fastlagt af hovedbestyrelsen. 9

12 personalepolitiske aftaler og lokalaftaler, herunder evt. flexaftaler, aftales lokalt i samarbejde med personalet, jf. dog overordnede retningslinjer fastlagt af hovedledelsen og den årlige budgetramme fastlagt af hovedbestyrelsen. 10

13

14 Staunings Plads København V Tlf.:

Delegeretmøde den 9. december 2008 Ny Struktur vedtaget

Delegeretmøde den 9. december 2008 Ny Struktur vedtaget FOA Fag og Arbejde A-kassen FOA Fag og Arbejdes A-kasse er en centralstyret a-kasse med lokale administrationskontorer, som kaldes lokalenheder. Dette er beskrevet i vedtægtens afsnit 7. A-kassens hovedbestyrelse

Læs mere

FOAs A-kasse Forslag til ændring af vedtægter

FOAs A-kasse Forslag til ændring af vedtægter F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Forslag til ændring af vedtægter Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Bo E. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto:

Læs mere

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest Stillingsbetegnelse Afdelingsformanden Kontorchef (A-niveau) Reference Repræsentantskabsgeneralforsamlingen Afdelingsbestyrelsen Nærmeste overordnede Ansvarsområde Øverste politiske leder af afdelingen

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

FOAs A-kasse Rammebudget

FOAs A-kasse Rammebudget F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Rammebudget Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel

Læs mere

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd Den 29. august 2014 LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd DA, LO og FTF er enige om nedenstående rammer for de regionale arbejdsmarkedsråd, som etableres pr. 1. januar

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du Til tillidsrepræsentanten FOAs F O A F A G O G A R B E J D E Klageinstans Sådan klager du Du har ret til at klage I en organisation med ca. 200.000 medlemmer og mere end 1000 medarbejdere fordelt over

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent Vedtægter for Danske A-kasser 1 Formål og hjemsted Stk. 1. Danske A-kasser er brancheorganisationen for de statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Stk. 2. Danske A-kassers formål er: at styrke

Læs mere

Til arbejdsgiveren FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Send medarbejderne på VEU-uddannelse. og scor kassen

Til arbejdsgiveren FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Send medarbejderne på VEU-uddannelse. og scor kassen Til arbejdsgiveren FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Send medarbejderne på VEU-uddannelse og scor kassen Pjecen Send medarbejderne på VEU-uddannelse og scor kassen er udgivet af FOA Fag og Arbejdes

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

FOAs A-kasse F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E

FOAs A-kasse F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Regnskab 2004-2007 Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Referat for FOA ungdoms formelle landsmøde

Referat for FOA ungdoms formelle landsmøde Referat for FOA ungdoms formelle landsmøde den 05 03 2016. Valg af dirigent Ebbe Jacobsen er indstillet af ungdoms netværket og enstemmigt valgt. Gennemgang af dagsorden Dagsordenen bliver vedtaget og

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening. 1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering.

Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening. 1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering. Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening 1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf fire vælges blandt skolernes bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Tag a-kassen med til samtalen

Tag a-kassen med til samtalen F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Sygemeldte ledige Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret er udgivet

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

. 1. Afdelingens navn og hjemsted

. 1. Afdelingens navn og hjemsted 1 . 1. Afdelingens navn og hjemsted Stk. 1. Afdelingens navn er FOA - Fag og Arbejde Vendsyssel. Stk. 2. Afdelingen har hjemsted i Hjørring Kommune. Stk. 3. Afdelingen har kontorer i Hjørring og Brønderslev

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE...

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... 4 1.1 REGIONENS HOVEDOPGAVER... 4 1.2 REGION SJÆLLANDS VISION... 4 1.3 DE GRUNDLÆGGENDE ORGANISATORISKE

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed. Marts 2012 Arbejdsløshedskassen F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Regler. i Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Regler. i Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Regler i Teknik- og Servicesektoren Ansvar og kompetence for de faglige udvalg januar 2012 2 FOA Fag og Arbejde Regler i Teknik- og Servicesektoren Ansvar og kompetence for

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Retningslinjer for fastsættelse af kontingenter

Retningslinjer for fastsættelse af kontingenter Retningslinjer for fastsættelse af kontingenter Hovedbestyrelsen indstiller enstemmigt til kongressens godkendelse, at kontingenter for de kommende år fastsættes af hovedbestyrelsen på grundlag af budgetoplæg

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde Svendborg afdeling Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde, Svendborg afdeling Møllergade 56 5700 Svendborg Tlf. 4697 2727 Fax. 4697 2718 Faglig afdeling Fax. 4697 2719 A-kassen

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Regulativ for valg af delegerede i Pensionskassen PenSam for perioden frem til 31. januar 2016

Regulativ for valg af delegerede i Pensionskassen PenSam for perioden frem til 31. januar 2016 Pensionskassen PenSam Regulativ for valg af delegerede i Pensionskassen PenSam for perioden frem til 31. januar 2016 Reglerne for valg af delegerede er fastsat i overensstemmelse med 12 i vedtægterne for

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Vejledning til nyuddannede 2011 Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærerforeninger Ifølge punkt 10.3.3. i Uddannelsesforbundets

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden marts 2010/jca Bestyrelsens forretningsorden 1. Hjemmel Iht. vedtægter 6 stk. 6a : Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden dog under hensyn til stk. 6b.6e. Henvisningerne i stk. 6b..6e er indarbejdet

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen åbnede konferencen om Beskæftigelsesreformen. DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesreformen er vedtaget, og lovgivningen er på plads. Nu gælder

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 Beretning 2007 4 Afgørelser i FOAs Klageinstans 2007.... 6 13-2006 FOA Vestlolland indklaget. 7 15-2006 FOA Horsens indklaget.. 7 16-2006 FOA Forbundet

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e og scor kassen! Pjecen Send medarbejderne på VEU-uddannelse og scor kassen er udgivet af FoAs a-kasse i februar 2005. Pjecen henvender

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA gør meget mere end at sikre gode overenskomster og at arbejde politisk for medlemmernes interesser. Når du er medlem af FOA, står vi også klar til at hjælpe

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Vil du med i a-kassen? Det betaler sig

Vil du med i a-kassen? Det betaler sig Februar 2013 F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Vil du med i a-kassen? Det betaler sig Vil du med i a-kassen? Det betaler sig Vil du med i kassen? Det betaler sig Er udgivet af FOAs A-kasse

Læs mere

Forstanderens funktioner er blandt andet:

Forstanderens funktioner er blandt andet: Stillingsbetegnelse Forstander Navn Organisatorisk placering Forstanderen refererer direkte til bestyrelsen for Den selvejende Institution Pensionatet Mette Marie. Forstanderen har desuden et forpligtende

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for regionalforeningerne i Den Danske Dyrlægeforening. Nugældende Forslag Bemærkninger

Forslag til ændring af vedtægter for regionalforeningerne i Den Danske Dyrlægeforening. Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af vedtægter for regionalforeningerne i Den Danske Dyrlægeforening Nugældende Forslag Bemærkninger Vejledende vedtægter for regionalforeninger Navn 1 Foreningens navn er... Foreningen

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Værd at vide om. medlemstal

F O A F A G O G A R B E J D E. Værd at vide om. medlemstal F O A F A G O G A R B E J D E Værd at vide om medlemstal Værd at vide om FOAs medlemstal Medlemmerne vil og skal altid være i centrum for FOAs arbejde. Men medlemskab af en fagforening er ikke noget, der

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Konkurrencen mellem a-kasserne skærpes løbende. Alle a-kasser har fokus på pris og kvalitet.

Konkurrencen mellem a-kasserne skærpes løbende. Alle a-kasser har fokus på pris og kvalitet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Samlet regnskabsoversigt (t.kr.)... 4 Ledelsens påtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæring... 5 Regnskabsoplysninger... 7 Refusionsregnskab

Læs mere

Analyse af kommunale serviceudgifter for budget 2015

Analyse af kommunale serviceudgifter for budget 2015 Analyse af kommunale serviceudgifter for 1 Analyse af kommunale serviceudgifter for Hvert år aftales niveauet for den kommunale økonomi mellem KL og Finansministeriet. Her aftales et samlet tal for de

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere