FOAs A-kasse Forslag til ny struktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOAs A-kasse Forslag til ny struktur"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Forslag til ny struktur

2 Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Elisabeth Bruun Olesen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel Oplag: 300 eksemplarer Tryk: FOAs Trykkeri oktober 2008

3 OFFENTLIGT ANSATTES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse er en centralstyret a- kasse med lokale administrationskontorer. Dette er beskrevet i vedtægtens afsnit 7. Der er en lokalenhed i tilknytning til alle FOA s faglige afdelinger. OAA dækker medlemmer, som arbejder inden for FOA s faglige områder, jfr. bilag 1 til vedtægten. Organisationsplan for A-kassen FOA Fag og Arbejde A-kassen FOA Fag og Arbejdes A-kasse er en centralstyret a-kasse med lokale administrationskontorer, som kaldes lokalenheder. Dette er beskrevet i vedtægtens afsnit 7. A-kassens hovedbestyrelse fastsætter antal lokalenheder. Pt. er der 21 lokalenheder. Der oprettes et call-center med udvidede åbningstider baseret på en overløbsmodel. FOA Fag og Arbejdes A-kasse dækker medlemmer, som arbejder inden for FOA s faglige områder, jfr. bilag 1 til vedtægten. Organisationsplan for A-kassen HB OAA HB/FOA Delegeretmøde PL OAA A-kassesekretær PL/FOA HB A-kassens Ledelsessekretariat Konsulenter Sekretærer A-kassechef Direktionen/FOA Bogholderi-Debitorer-Kontingent Personalesektionen IT-udvikling og udvikling Øvrig intern service PL/Daglig pol. Ledelse A-kassechef A-kassens Hovedkontor Forsikringsafdelingen Sektion Sektion Sektion Sektion Fællessekretariat Øerne 1 Øerne 2 Jylland Information og udvikling Sekt.leder Sekt.leder Sekt.leder Sektionsleder Sektionsleder Kons. Kons. Kons. Konsulenter Sekretærer Fuldm. Fuldm. Fuldm. Område Øst Chef Konsulenter Fuldmægtige Udvikling og Drift Chef (stedfortræder) Konsulenter A-kasse Ledelse Chef Konsulenter Sekretærer Område Vest Chef Konsulenter Fuldmægtige 10 lokalenheder 12 lokalenheder 24 lokalenheder 9 A-kasseledere 10 A-kasseledere 22 A-kasseledere Fuldmægtige Fuldmægtige Fuldmægtige Sagsbehandlere Sagsbehandlere Sagsbehandlere 46 afdelinger Odense/ Svendborg Vejle/ Lillebælt/ Kolding Sønderjylland/ Sønderborg Silkeborg- Skanderborg /Herning Århus/ Horsens Holstebro/ Viborg/Skive Varde/Esbjerg Randers/ Grenå Ålborg/ Mariager Fjord Bornholm TF/FOA 1/KLS LFS Roskilde/Køge SOSU Storkøbenhavn Nordsjælland/ Frederikssund Midtsjælland Holbæk/ Nordvestsjælland Sydsjælland Thisted/Morsø Hjørring/ Frederikshavn /Brønderslev Guldborgsund/ Lolland Opgavefordeling Der er a-kassebetjening i samtlige faglige afdelinger 1

4 Opgavefordeling Opgavefordeling Hovedledelse: Fastsætter normering af personale og forhandler overenskomstforhold Uddannelses- og personaleudvikling Overordnede og samlede personaleadministration A-kassens eksterne repræsentation Beskæftigelsespolitik i relation til A-kasselovgivning m.v. Ankesager samt dispensationsansøgninger Afgørelser inden for 87 (sanktioner, svig) Tilsyn: internt i a-kassen, Adir., AMS og Revision Rådgivning og vejledning af lokalenheder Analyser/statistikker/undersøgelser Lovfortolkning og OAA s regelsæt Forretningsgange - standardbreve - interne blanketter Informationsvirksomhed - Undervisning Udvikling og vedligeholdelse af IT-systemer IT-drift - vedligeholdelse af brugervejledning, kørselsplaner m.v. Kontingentopkrævning/kontrolsletning/fordelingsregnskab Refusion regnskab og adm. regnskab, budget, fastsættelse af adm.kontingent Offentligt udlæg i ydelser debitorer inddrivelse af gæld til a- kassen Hovedledelse: Fastsætter normering af personale og forhandler overenskomstforhold Uddannelses-, kompetence- og personaleudvikling Overordnet og samlet personaleadministration A-kassens eksterne repræsentation Beskæftigelsespolitik i relation til A-kasselovgivning m.v. Ankesager samt dispensationsansøgninger Afgørelser inden for 87 (sanktioner, svig) Tilsyn: internt i a-kassen, Adir., AMS og Revision Rådgivning og vejledning af lokalenheder Analyser/statistikker/undersøgelser Lovfortolkning og a-kassens regelsæt Forretningsgange - standardbreve - interne blanketter Informationsvirksomhed - Undervisning Udvikling og vedligeholdelse af IT-systemer IT-drift vedligeholdelse af brugervejledning, kørselsplaner m.v. Kontingentopkrævning/kontrolsletning/fordelingsregnskab Refusion regnskab og adm. regnskab, budget, fastsættelse af adm. kontingent Offentligt udlæg i ydelser debitorer inddrivelse af gæld til a- kassen 2

5 Lokalenhederne: Medlemsadministration A-kasselovgivning vedrørende kontingentadministration, herunder rykning, sletning, genoptagelse, sanktion Optagelser, overflytning, udmeldelser, forsikringsskift Indhentelse af dokumentationsmateriale til brug for sagsbehandlingen Beregning og godkendelse af ydelser samt udbetaling af diverse ydelser VEU-godtgørelse og befordringstilskud, samt befordringsgodtgørelse iht. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsespolitik. Attestation af SVU-ansøgninger. Sagsafgørelser inden for samtlige lovområder, dog undtaget 87, samt diverse dispensationsansøgninger. Vejledning af medlemmer, rådighedsvurderinger, samarbejde med AF og kommuner m.fl. Administrative reguleringer, udbetaling af evt. acontobeløb Lokalenhederne: Medlemsadministration A-kasselovgivning vedrørende kontingentadministration, herunder rykning, sletning, genoptagelse, sanktion Optagelser, overflytning, udmeldelser, forsikringsskift Indhentelse af dokumentationsmateriale til brug for sagsbehandlingen Beregning og godkendelse af ydelser samt udbetaling af diverse ydelser VEU-godtgørelse og befordringstilskud, samt befordringsgodtgørelse iht. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsespolitik. Attestation af SVU-ansøgninger. Sagsafgørelser inden for samtlige lovområder, dog undtaget 87, samt diverse dispensationsansøgninger. Vejledning af medlemmer, rådighedsvurderinger og systematiske rådighedssamtaler, samarbejde med jobcentre og kommuner m.fl. Administrative reguleringer Ekstern repræsentation i lokalområderne Ledelsesstruktur i OAA Ledelsesstruktur i FOAs A-kasse Hovedledelse Hovedledelse Politisk Ledelse: A-kassesekretær: Ansvarlig for overordnede politiske beslutninger vedrørende a-kassens drift og sager til beslutning i hovedbestyrelsen. Politisk ansvarlig for: Beskæftigelsespolitiken og de politiske målsæt- Politisk Ledelse: Ansvarlig for overordnede politiske beslutninger vedrørende a-kassens drift og sager til beslutning i hovedbestyrelsen. Formandskabet: Varetager den daglige politiske ledelse, herunder samarbejdet mellem de faglige afdelinger og 3

6 Direktionen: A-kassechef: ninger for a-kassen. Struktur og organisatorisk udvikling samt samarbejdet mellem de faglige afdelinger og lokalenheder. De daglige forretninger i a-kassen og sager til Politisk Ledelse og HB. A-kassens kontakt til myndigheder og presse. Ekstern repræsentation. Styring og optimal udnyttelse af de samlede ressourcer, sikre helhed, sammenhæng og koordinering på tværs Øverste administrative leder af a-kassen. Medlem af Direktionen. Direkte foresat for a-kassens sektionsledere samt medarbejderne i a-kassens Ledelsessekretariat. Ansvarlig for afholdelse af: - A-kasseledelsesmøder 1 gang om måneden og - et årligt to dages forsikringsseminar for a-kasseledere, konsulenter og fuldmægtige i a-kassen. Herudover afholdes i samarbejde med forbundet: - Et årligt ledelsesseminar for Politisk Ledelse (PL), alle administrative ledere i forbundet og a-kassen samt alle afdelingsformænd. - En beskæftigelsespolitisk konference for ledere, konsulenter fra forbund og a-kasse samt afdelingernes arbejdsmarkeds- og socialpolitiske ansvarlige og a-kasseledere fra lokalenhederne. - To årlige arbejdsmarkedspolitiske områdemøder for a-kasseledere og fuldmægtige fra lokalenhederne og de arbejdsmarkeds- og socialpolitiske ansvarlige fra de faglige afdelinger. Sektionslederne: (5 stk.) Refererer til a-kassechefen og har den direkte ledelse af personalet i sektionerne. De 3 geografiske sektionsledere er ansvarlige for afholdelse af områdemøder med sektionens lokale a-kasseledere og fuldmægtige, hvor nye regler og forretningsgange m.m. drøftes. Sektionslederen for Information og Udvikling er bl.a. ansvarlig for koordinationen op i mod ITafdelingen. Sektionslederen for Fællessekretariatet udfører herudover opgaver i Ledelsessekretariatet. lokalenhederne. A-kassechef: Øverste administrative leder af a-kassen. Medlem af Direktionen i FOA og sammen med denne ansvarlig for optimal udnyttelse af de samlede ressourcer. Cheferne: I alt 4. En for Udvikling og Drift, to områdechefer og en for A-kasse Ledelse (Ledelsessekretariatet). Alle refererer til a-kassechefen og har den direkte ledelse af personalet i deres afdelinger. Områdecheferne har herudover den direkte ledelse af a-kasselederne, og en af cheferne er stedfortræder for a-kassechefen i dennes fravær. 4

7 Lokalenhederne A-kassen har 46 lokalenheder med 59 lokalkontorer, heraf er 6 satellitkontorer, der kun har åbent én til to gange ugentligt. A-kasseledere: (41) refererer til de 3 geografiske sektionsledere, og har ansvar for daglig ledelse af lokalkontoret i samarbejde med den faglige afdeling. A-kasselederne har ansvaret for, at der løbende afholdes sagsbehandlermøder, hvor nye regler og forretningsgange gennemgås, samt at der i samarbejde med faglig afdeling afholdes fælles personalemøder, hvor arbejdsforhold og personalepolitik drøftes. Lokalenhederne A-kassen har 21 lokalenheder. Hver lokalenhed varetager a- kassebetjening for de faglige afdelinger, der hører til lokalenhedens geografiske område. A-kasseledere: (i alt 21) refererer til de 2 områdechefer. A- kasselederne har ansvar for den daglige ledelse af lokalenheden med a- kassebetjening i hver af de faglige afdelinger, der hører til i det geografiske område, en lokalenhed dækker. Netværksstruktur Der er på tværs af linieorganisationen etableret 4 regelnetværk, som er ansvarlige for vedligeholdelse af a-kassens interne regler og forretningsgange på Schultz online, standardbreve listebeskrivelser samt beskrivelse af nødvendige rettelser i FIKS systemet. Herudover er netværkene også ansvarlige for a-kassens interne tilsyn inden for netværkets emneområde. Sektionslederne har ledelsesansvaret. Alle sektioner er repræsenteret i netværkene. Herudover er der repræsentation fra lokalenhederne ligesom Økonomisk sekretariat indgår i to netværk. Sektionsledere og konsulenter indgår desuden som undervisere i a-kassens interne kursusvirksomhed. Netværksstruktur Der er på tværs af linieorganisationen etableret 3 regelnetværk. De er ansvarlige for vedligeholdelse af a-kassens interne regler og forretningsgange på Schultz online, standardbreve, listebeskrivelser samt beskrivelse af nødvendige rettelser i FIKS systemet. Herudover er netværkene også ansvarlige for a-kassens interne tilsyn inden for netværkets emneområde. Alle afdelinger i a-kassen er repræsenteret i netværkene. Herudover er der repræsentation fra lokalenhederne og Økonomisk Sekretariat. Koncept for organiseringen af arbejdet i lokalenhederne Nedenstående har til formål at sikre, at der opnås så stor ensartethed som muligt i organiseringen af arbejdet i lokalenhederne. Den enkelte a- kasseleder har ud fra det fastsatte koncept mulighed for selvstændigt at lede lokalenheden, således er konceptet kun en ramme indenfor hvilken, a-kasselederen arbejder. Én a-kasseleder kan være leder af en eller flere lokalenheder med et eller flere kontorer. I lokalenheder på mere end 12 medarbejdere, vil bemandingen være en Koncept for organiseringen af arbejdet i lokalenhederne Formålet med konceptet er at sikre, at der opnås så stor ensartethed som muligt i organiseringen af arbejdet i lokalenhederne. Den enkelte a-kasseleder kan selvstændigt lede lokalenheden ud fra det fastsatte koncept. Konceptet skal kun ses som en ramme, som a-kasselederen arbejder indenfor. En a-kasseleder er leder af en lokalenhed. Lokalenheden servicerer alle faglige afdelinger i lokalenhedens geografiske område med a- kassebetjening i hver enkelt faglig afdeling. Lokalenheden bemandes af en a-kasseleder, en eller flere fuldmægtige 5

8 a-kasseleder og et antal fuldmægtige, samt et antal sagsbehandlere. I andre situationer vil bemandingen være en a-kasseleder for flere lokalenheder og et antal fuldmægtige, samt et antal sagsbehandlere. efter konkret administrativ vurdering og et antal sagsbehandlere afhængig af den tildelte normering. De største lokalenheder kan tildeles en konsulent efter konkret administrativ vurdering og behov. Som hovedregel, vil der være én fuldmægtig på hvert fast bemandet kontor. A-kasselederen og fuldmægtigene udgør et ledelsesteam i forhold til lokalenhedens arbejde. Sagsbehandlerne kan fordeles på flere funktioner, f.eks. en medlemsgruppe, en forsikringsgruppe og eventuelt en vejledningsgruppe. Organiseringen af arbejdet i grupperne skal sikre, at servicering af medlemmerne er i højsæde. Det er også vigtigt, at sikre ro til sagsbehandlingen. A-kasselederens arbejdsopgaver vil være at lede og fordele arbejdet, justere forholdet mellem grupperne samt være berøringsfladen til den faglige afdeling og til hovedledelsen. En af lokalenhedens fuldmægtige indgår som stedfortræder for a- kasselederen i forhold til personalet, kontakten til faglig afdeling og hovedledelsen. Fuldmægtiges arbejdsopgaver vil være, at koordinere arbejdet i gruppen/på kontoret, sagsbehandling og at supervisere sagsbehandlerne i gruppen/på kontoret. Ansvar og kompetencefordeling A-kassens hovedledelse har ansvaret for: at fortolke love og bekendtgørelser samt fastlægge forretningsgange og kvalitets-krav for hele a-kassens arbejde samt at føre tilsyn med lokalenhedens arbejde at fastsætte lokalenhedens normering, personalets løn og overenskomstforhold i henhold til gældende overenskomster Som hovedregel er der én fuldmægtig på hvert fast bemandet kontor. A-kasselederen og fuldmægtigene udgør et fagligt ledelsesteam i forhold til sagsbehandlingen i lokalenheden. Sagsbehandlerne kan fordeles på flere funktioner, f.eks. en medlemsgruppe, en forsikringsgruppe og en vejledningsgruppe. Organiseringen af arbejdet i grupperne skal sikre, at servicering af medlemmerne er i højsædet, og at lokalenheden lever op til de kvalitetskrav hovedbestyrelsen fastlægger. A-kasselederens arbejdsopgave består i at lede og fordele arbejdet, herunder justere forholdet mellem grupperne. A-kasselederen står desuden for kontakten til de faglige afdelinger og a-kassens hovedledelse. A-kasselederen har ansvaret for, at samtlige faglige afdelinger i det område, lokalenheden dækker, får kvalificeret a-kassebetjening i de enkelte afdelinger. Lokalenhedens fuldmægtige koordinerer det daglige arbejde og superviserer sagsbehandlerne i gruppen og/eller på et kontor i de faglige afdelinger, der hører til lokalenheden. Under a-kasselederens fravær står fuldmægtigene desuden for kontakten til de faglige afdelinger og hovedledelsen. Ansvar og kompetencefordeling A-kassens hovedledelse har ansvaret for: at fortolke love og bekendtgørelser samt fastlægge forretningsgange og kvalitetskrav for hele a-kassens arbejde samt at føre tilsyn med lokalenhederne at fastsætte lokalenhedens normering og personalets lønog overenskomstforhold i henhold til gældende overenskomster 6

9 at fastsætte overordnede retningslinjer for ansættelse og evt. afskedigelse af medarbejdere i lokalenheden samt sikre den nødvendige efteruddannelse for hele personalet i a-kassen information og mødevirksomhed mellem hovedkontoret og lokale a-kasseledere samt inddragelse af afdelingsformænd og arbejdsmarkedspolitiske ansvarlige i a-kassens mødevirksomhed at fastsætte overordnede retningslinjer for ansættelse og evt. afskedigelse af medarbejdere i lokalenheden samt sikre den nødvendige efteruddannelse og kompetenceudvikling for personalet i a-kassen information og mødevirksomhed mellem hovedkontoret og lokale a-kasseledere samt inddragelse af de faglige afdelinger i a-kassens mødevirksomhed Faglig afdeling har ansvaret for: at lokalenheden er bekendt med afdelingens krav til medlemsservicering og at medvirke til, at medlemmerne oplever faglig afdeling og lokalenhed som en integreret enhed at a-kasselederen deltager i afdelingens daglige ledelses- og bestyrelsesmøder, så det derved sikres, at der er sammenhæng mellem den faglige afdelings virke og a- kassens virke, både i forhold til personale og medlemmer at a-kassen er vidende om de faglige områder (overenskomster, arbejdsmarkedspolitiske aftaler, lokalaftaler m.v.) og ændringer i disse den lokale og regionale arbejdsmarkedspolitik og repræsentation i råd og udvalg og samarbejdet om den regionale arbejdsmarkedspolitik med RAR, LO/Amt og andre FOA-afdelinger i regionen. samarbejdet med kommunerne om sygdomsopfølgning og fastholdelse mv. at der udarbejdes samarbejdsaftale med a-kassen og at den løbende revideres. A-kasselederen har ansvaret for: at lokalenheden arbejder inden for afdelingens krav til medlemsservice og inden for de beskæftigelsespolitiske mål og rammer, forbundet og den faglige afdeling beslutter Faglig afdeling har ansvaret for: at lokalenheden er bekendt med afdelingens krav til medlemsservicering i den faglige afdeling og at medvirke til, at medlemmerne oplever den faglige afdeling og lokalenheden som en integreret enhed at sikre, at a-kasselederen får de nødvendige informationer om den del af den faglige afdelings arbejde, der har afsmittende virkning på a-kassens arbejde at lokalenheden er vidende om de faglige områder (overenskomster, arbejdsmarkedspolitiske aftaler, lokalaftaler m.v.) og ændringer i disse den lokale og regionale beskæftigelsespolitik, repræsentation i råd og udvalg og samarbejdet om den lokale og regionale beskæftigelsespolitik med bl.a. LBR, RBR og LO. Repræsentation kan eventuelt ske ved a-kasseleder eller fuldmægtig. samarbejdet med kommunerne om sygdomsopfølgning og fastholdelse mv. at der i samarbejde med a-kasselederen udarbejdes samarbejdsaftale med lokalenheden, og at den løbende revideres. A-kasselederen har ansvaret for: den overordnede ledelse af lokalenhedens medarbejdere, såvel de medarbejdere, der arbejder i lokalenheden som de medarbejdere, der er placeret i de lokale faglige afdelingers kontorer for at give a-kassebetjening dér at lokalenheden arbejder inden for afdelingens krav til 7

10 at der samarbejdes med den faglige afdeling, så der sikres integration, både i forhold til medlemmer og personale samt, at der indgås samarbejdsaftale med afdelingen og at denne løbende revideres den daglige ledelse af lokalenhedens medarbejdere i samarbejde med afdelingen og information og mødevirksomhed over for personalet i lokalenheden at lokalenhedens opgaver udføres inden for de af hovedledelsen fastlagte tidsrammer, forretningsgange og kvalitetskrav at lokalenhedens sager afgøres i henhold til lovgivningen og de retningslinjer, der afstikkes af hovedledelsen og pligt til at deltage i defineret mødeplan med henholdsvis sektionen og hovedledelsen medlemsservice og inden for de overordnede beskæftigelsespolitiske mål og rammer, forbundet beslutter at placere åbningstiderne efter en forhandling med faglig afdeling. at samarbejde med de faglige afdelinger om a- kassebetjeningen og sikre så høj integration som muligt mellem de faglige afdelinger og lokalenheden at medvirke til at der indgås samarbejdsaftale med de faglige afdelinger, og at disse løbende revideres information og mødevirksomhed over for alle ansatte i lokalenheden uanset hvor de ansatte er fysisk placeret inden for det geografiske område, hvor lokalenheden skal give faglige afdelinger a-kassebetjening at lokalenhedens opgaver udføres inden for de af hovedledelsen fastlagte tidsrammer, forretningsgange og kvalitetskrav at lokalenhedens sager afgøres i henhold til lovgivningen og de retningslinjer, der afstikkes af hovedledelsen og pligt til at deltage i defineret mødeplan med henholdsvis sektionen og hovedledelsen Rammer for samarbejde mellem lokalenheden og FOA afdelinger A-kasselederen skal i et samarbejde med den faglige afdeling sikre integration både i forhold til medlemmer og personale. Dette samarbejde beskrives i en samarbejdsaftale som mindst én gang årligt tages op til eventuel revision. Aftalen beskriver bl.a. følgende punkter: I forhold til medlemmerne: hvorledes a-kasselederen indgår i afdelingens daglig ledelses- og bestyrelsesmøder afdelingen fastsætter i samarbejde med a-kasselederen Rammer for samarbejde mellem lokalenheden og FOA afdelingen A-kasselederen skal i et samarbejde med de faglige afdelinger, en lokalenhed dækker, sikre den bedst mulige integration i forhold til medlemmer og personale. Samarbejdet beskrives i samarbejdsaftaler med hver af de faglige afdelinger, som hører til lokalenhedens område. Samarbejdsaftalen tages op til eventuel revision mindst én gang årligt. Aftalen beskriver bl.a. følgende punkter: I forhold til medlemmerne: hvorledes a-kasselederen får kendskab til og viden om den del af den faglige afdelings arbejde og beslutninger, der kan have afsmittende virkning på lokalenhedens arbejde, at a-kasselederen efter en forhandling med den faglige 8

11 lokalenhedens åbningstider for personligt fremmøde og telefontid den faglige afdeling og a-kasselederen fastsætter i samarbejde hvorledes den fælles medlemsadministration organiseres, således at begge parter bidrager ligeligt hertil. den faglige afdeling aftaler i samarbejde med a- kasselederen, hvorledes førstegangs henvendelser vedrørende ledighed og øvrige sager med fagligt indhold skal behandles. hvorledes a-kassens samarbejde med AF og a-kassens pligtige vejlednings- og kontaktforløb med alle ledige tilrettelægges i samarbejde med den faglige afdeling hvorledes a-kassens samarbejde med AF og kommuner om svagt stillede ledige samt sygemeldte ledige tilrettelægges i samarbejde med den faglige afdeling. afdeling placerer lokalenhedens åbningstider for personligt fremmøde og telefontid på ugens enkelte dage at den faglige afdeling og a-kasselederen i samarbejde fastsætter, hvorledes den fælles medlemsadministration organiseres, således at begge parter bidrager ligeligt hertil a-kasselederen i samarbejde med den faglige afdeling aftaler, hvorledes førstegangshenvendelser vedrørende ledighed og øvrige sager med fagligt indhold skal behandles og hvorledes a-kassens samarbejde med jobcentrene og a- kassens vejledningsindsats med alle ledige tilrettelægges i samarbejde med den faglige afdeling og hvorledes a-kassens samarbejde med jobcentrene og kommuner om svagt stillede ledige samt sygemeldte ledige tilrettelægges i samarbejde med den faglige afdeling. I forhold til personalet: det anbefales, at tillidsarbejdet integreres mellem den faglige afdeling og lokalenhed. Således kan en tillidsrepræsentant vælges blandt det samlede HK-personale hvor antallet af medarbejdere berettiger hertil anbefales det, at der etableres fælles SU for den faglige afdeling og lokalenheden, uagtet at medarbejderne i henholdsvis afdeling og lokalenhed har valgt egen tillidsrepræsentant hvor antallet af medarbejdere ikke berettiger til et SU, tilrettelægges samarbejdet med medarbejderne efter intentionerne i samarbejdsaftalen. A-kasselederen indgår sammen med afdelingsformanden på arbejdsgiversiden repræsenterende a-kassen tilsvarende udføres sikkerhedsarbejdet i samarbejde mellem den faglige afdeling, lokalenheden og det samlede personale. A-kasselederen varetager arbejdsgiveransvaret over for a- kassepersonalets sikkerhed og arbejdsmiljø de overordnede retningslinjer for ansættelse og afskedigelse samt uddannelse og efteruddannelse fastlægges af hovedledelsen, jf. vedtægter samt HB-beslutning I forhold til personalet: de overordnede retningslinjer for ansættelse og afskedigelse, uddannelse og efteruddannelse fastlægges af hovedledelsen, jf. vedtægter samt HB-beslutning. evt. flexaftaler aftales lokalt i den enkelte lokalenhed i samarbejde med personalet og gælder alle ansatte i lokalenheden uanset deres arbejdssted - Jf. dog overordnede retningslinjer fastlagt af hovedledelsen og den årlige budgetramme fastlagt af hovedbestyrelsen. 9

12 personalepolitiske aftaler og lokalaftaler, herunder evt. flexaftaler, aftales lokalt i samarbejde med personalet, jf. dog overordnede retningslinjer fastlagt af hovedledelsen og den årlige budgetramme fastlagt af hovedbestyrelsen. 10

13

14 Staunings Plads København V Tlf.:

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

FOAs A-kasse Rammebudget

FOAs A-kasse Rammebudget F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Rammebudget Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel

Læs mere

FOAs A-kasse F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E

FOAs A-kasse F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Regnskab 2004-2007 Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Tag a-kassen med til samtalen

Tag a-kassen med til samtalen F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Sygemeldte ledige Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret Tag a-kassen med til samtalen på sygedagpengekontoret er udgivet

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 Beretning 2007 4 Afgørelser i FOAs Klageinstans 2007.... 6 13-2006 FOA Vestlolland indklaget. 7 15-2006 FOA Horsens indklaget.. 7 16-2006 FOA Forbundet

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e og scor kassen! Pjecen Send medarbejderne på VEU-uddannelse og scor kassen er udgivet af FoAs a-kasse i februar 2005. Pjecen henvender

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job FOA s elektroniske jobsøgningsportal

Find dit nye job på FOA Job FOA s elektroniske jobsøgningsportal FOA: Jobsøgning FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Find dit nye job på FOA Job FOA s elektroniske jobsøgningsportal på www.foa.dk Hvad kan du bruge FOA Job til? FOA Job er et tilbud til dig, der søger nyt

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs dommer: Marie Louise Andersen (pr. 1/1-07) Sekretær :

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik pr. 15. december 2009 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK (BFE). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere