FOAs A-kasse Forslag til ny struktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOAs A-kasse Forslag til ny struktur"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Forslag til ny struktur

2 Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Elisabeth Bruun Olesen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel Oplag: 300 eksemplarer Tryk: FOAs Trykkeri oktober 2008

3 OFFENTLIGT ANSATTES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse er en centralstyret a- kasse med lokale administrationskontorer. Dette er beskrevet i vedtægtens afsnit 7. Der er en lokalenhed i tilknytning til alle FOA s faglige afdelinger. OAA dækker medlemmer, som arbejder inden for FOA s faglige områder, jfr. bilag 1 til vedtægten. Organisationsplan for A-kassen FOA Fag og Arbejde A-kassen FOA Fag og Arbejdes A-kasse er en centralstyret a-kasse med lokale administrationskontorer, som kaldes lokalenheder. Dette er beskrevet i vedtægtens afsnit 7. A-kassens hovedbestyrelse fastsætter antal lokalenheder. Pt. er der 21 lokalenheder. Der oprettes et call-center med udvidede åbningstider baseret på en overløbsmodel. FOA Fag og Arbejdes A-kasse dækker medlemmer, som arbejder inden for FOA s faglige områder, jfr. bilag 1 til vedtægten. Organisationsplan for A-kassen HB OAA HB/FOA Delegeretmøde PL OAA A-kassesekretær PL/FOA HB A-kassens Ledelsessekretariat Konsulenter Sekretærer A-kassechef Direktionen/FOA Bogholderi-Debitorer-Kontingent Personalesektionen IT-udvikling og udvikling Øvrig intern service PL/Daglig pol. Ledelse A-kassechef A-kassens Hovedkontor Forsikringsafdelingen Sektion Sektion Sektion Sektion Fællessekretariat Øerne 1 Øerne 2 Jylland Information og udvikling Sekt.leder Sekt.leder Sekt.leder Sektionsleder Sektionsleder Kons. Kons. Kons. Konsulenter Sekretærer Fuldm. Fuldm. Fuldm. Område Øst Chef Konsulenter Fuldmægtige Udvikling og Drift Chef (stedfortræder) Konsulenter A-kasse Ledelse Chef Konsulenter Sekretærer Område Vest Chef Konsulenter Fuldmægtige 10 lokalenheder 12 lokalenheder 24 lokalenheder 9 A-kasseledere 10 A-kasseledere 22 A-kasseledere Fuldmægtige Fuldmægtige Fuldmægtige Sagsbehandlere Sagsbehandlere Sagsbehandlere 46 afdelinger Odense/ Svendborg Vejle/ Lillebælt/ Kolding Sønderjylland/ Sønderborg Silkeborg- Skanderborg /Herning Århus/ Horsens Holstebro/ Viborg/Skive Varde/Esbjerg Randers/ Grenå Ålborg/ Mariager Fjord Bornholm TF/FOA 1/KLS LFS Roskilde/Køge SOSU Storkøbenhavn Nordsjælland/ Frederikssund Midtsjælland Holbæk/ Nordvestsjælland Sydsjælland Thisted/Morsø Hjørring/ Frederikshavn /Brønderslev Guldborgsund/ Lolland Opgavefordeling Der er a-kassebetjening i samtlige faglige afdelinger 1

4 Opgavefordeling Opgavefordeling Hovedledelse: Fastsætter normering af personale og forhandler overenskomstforhold Uddannelses- og personaleudvikling Overordnede og samlede personaleadministration A-kassens eksterne repræsentation Beskæftigelsespolitik i relation til A-kasselovgivning m.v. Ankesager samt dispensationsansøgninger Afgørelser inden for 87 (sanktioner, svig) Tilsyn: internt i a-kassen, Adir., AMS og Revision Rådgivning og vejledning af lokalenheder Analyser/statistikker/undersøgelser Lovfortolkning og OAA s regelsæt Forretningsgange - standardbreve - interne blanketter Informationsvirksomhed - Undervisning Udvikling og vedligeholdelse af IT-systemer IT-drift - vedligeholdelse af brugervejledning, kørselsplaner m.v. Kontingentopkrævning/kontrolsletning/fordelingsregnskab Refusion regnskab og adm. regnskab, budget, fastsættelse af adm.kontingent Offentligt udlæg i ydelser debitorer inddrivelse af gæld til a- kassen Hovedledelse: Fastsætter normering af personale og forhandler overenskomstforhold Uddannelses-, kompetence- og personaleudvikling Overordnet og samlet personaleadministration A-kassens eksterne repræsentation Beskæftigelsespolitik i relation til A-kasselovgivning m.v. Ankesager samt dispensationsansøgninger Afgørelser inden for 87 (sanktioner, svig) Tilsyn: internt i a-kassen, Adir., AMS og Revision Rådgivning og vejledning af lokalenheder Analyser/statistikker/undersøgelser Lovfortolkning og a-kassens regelsæt Forretningsgange - standardbreve - interne blanketter Informationsvirksomhed - Undervisning Udvikling og vedligeholdelse af IT-systemer IT-drift vedligeholdelse af brugervejledning, kørselsplaner m.v. Kontingentopkrævning/kontrolsletning/fordelingsregnskab Refusion regnskab og adm. regnskab, budget, fastsættelse af adm. kontingent Offentligt udlæg i ydelser debitorer inddrivelse af gæld til a- kassen 2

5 Lokalenhederne: Medlemsadministration A-kasselovgivning vedrørende kontingentadministration, herunder rykning, sletning, genoptagelse, sanktion Optagelser, overflytning, udmeldelser, forsikringsskift Indhentelse af dokumentationsmateriale til brug for sagsbehandlingen Beregning og godkendelse af ydelser samt udbetaling af diverse ydelser VEU-godtgørelse og befordringstilskud, samt befordringsgodtgørelse iht. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsespolitik. Attestation af SVU-ansøgninger. Sagsafgørelser inden for samtlige lovområder, dog undtaget 87, samt diverse dispensationsansøgninger. Vejledning af medlemmer, rådighedsvurderinger, samarbejde med AF og kommuner m.fl. Administrative reguleringer, udbetaling af evt. acontobeløb Lokalenhederne: Medlemsadministration A-kasselovgivning vedrørende kontingentadministration, herunder rykning, sletning, genoptagelse, sanktion Optagelser, overflytning, udmeldelser, forsikringsskift Indhentelse af dokumentationsmateriale til brug for sagsbehandlingen Beregning og godkendelse af ydelser samt udbetaling af diverse ydelser VEU-godtgørelse og befordringstilskud, samt befordringsgodtgørelse iht. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsespolitik. Attestation af SVU-ansøgninger. Sagsafgørelser inden for samtlige lovområder, dog undtaget 87, samt diverse dispensationsansøgninger. Vejledning af medlemmer, rådighedsvurderinger og systematiske rådighedssamtaler, samarbejde med jobcentre og kommuner m.fl. Administrative reguleringer Ekstern repræsentation i lokalområderne Ledelsesstruktur i OAA Ledelsesstruktur i FOAs A-kasse Hovedledelse Hovedledelse Politisk Ledelse: A-kassesekretær: Ansvarlig for overordnede politiske beslutninger vedrørende a-kassens drift og sager til beslutning i hovedbestyrelsen. Politisk ansvarlig for: Beskæftigelsespolitiken og de politiske målsæt- Politisk Ledelse: Ansvarlig for overordnede politiske beslutninger vedrørende a-kassens drift og sager til beslutning i hovedbestyrelsen. Formandskabet: Varetager den daglige politiske ledelse, herunder samarbejdet mellem de faglige afdelinger og 3

6 Direktionen: A-kassechef: ninger for a-kassen. Struktur og organisatorisk udvikling samt samarbejdet mellem de faglige afdelinger og lokalenheder. De daglige forretninger i a-kassen og sager til Politisk Ledelse og HB. A-kassens kontakt til myndigheder og presse. Ekstern repræsentation. Styring og optimal udnyttelse af de samlede ressourcer, sikre helhed, sammenhæng og koordinering på tværs Øverste administrative leder af a-kassen. Medlem af Direktionen. Direkte foresat for a-kassens sektionsledere samt medarbejderne i a-kassens Ledelsessekretariat. Ansvarlig for afholdelse af: - A-kasseledelsesmøder 1 gang om måneden og - et årligt to dages forsikringsseminar for a-kasseledere, konsulenter og fuldmægtige i a-kassen. Herudover afholdes i samarbejde med forbundet: - Et årligt ledelsesseminar for Politisk Ledelse (PL), alle administrative ledere i forbundet og a-kassen samt alle afdelingsformænd. - En beskæftigelsespolitisk konference for ledere, konsulenter fra forbund og a-kasse samt afdelingernes arbejdsmarkeds- og socialpolitiske ansvarlige og a-kasseledere fra lokalenhederne. - To årlige arbejdsmarkedspolitiske områdemøder for a-kasseledere og fuldmægtige fra lokalenhederne og de arbejdsmarkeds- og socialpolitiske ansvarlige fra de faglige afdelinger. Sektionslederne: (5 stk.) Refererer til a-kassechefen og har den direkte ledelse af personalet i sektionerne. De 3 geografiske sektionsledere er ansvarlige for afholdelse af områdemøder med sektionens lokale a-kasseledere og fuldmægtige, hvor nye regler og forretningsgange m.m. drøftes. Sektionslederen for Information og Udvikling er bl.a. ansvarlig for koordinationen op i mod ITafdelingen. Sektionslederen for Fællessekretariatet udfører herudover opgaver i Ledelsessekretariatet. lokalenhederne. A-kassechef: Øverste administrative leder af a-kassen. Medlem af Direktionen i FOA og sammen med denne ansvarlig for optimal udnyttelse af de samlede ressourcer. Cheferne: I alt 4. En for Udvikling og Drift, to områdechefer og en for A-kasse Ledelse (Ledelsessekretariatet). Alle refererer til a-kassechefen og har den direkte ledelse af personalet i deres afdelinger. Områdecheferne har herudover den direkte ledelse af a-kasselederne, og en af cheferne er stedfortræder for a-kassechefen i dennes fravær. 4

7 Lokalenhederne A-kassen har 46 lokalenheder med 59 lokalkontorer, heraf er 6 satellitkontorer, der kun har åbent én til to gange ugentligt. A-kasseledere: (41) refererer til de 3 geografiske sektionsledere, og har ansvar for daglig ledelse af lokalkontoret i samarbejde med den faglige afdeling. A-kasselederne har ansvaret for, at der løbende afholdes sagsbehandlermøder, hvor nye regler og forretningsgange gennemgås, samt at der i samarbejde med faglig afdeling afholdes fælles personalemøder, hvor arbejdsforhold og personalepolitik drøftes. Lokalenhederne A-kassen har 21 lokalenheder. Hver lokalenhed varetager a- kassebetjening for de faglige afdelinger, der hører til lokalenhedens geografiske område. A-kasseledere: (i alt 21) refererer til de 2 områdechefer. A- kasselederne har ansvar for den daglige ledelse af lokalenheden med a- kassebetjening i hver af de faglige afdelinger, der hører til i det geografiske område, en lokalenhed dækker. Netværksstruktur Der er på tværs af linieorganisationen etableret 4 regelnetværk, som er ansvarlige for vedligeholdelse af a-kassens interne regler og forretningsgange på Schultz online, standardbreve listebeskrivelser samt beskrivelse af nødvendige rettelser i FIKS systemet. Herudover er netværkene også ansvarlige for a-kassens interne tilsyn inden for netværkets emneområde. Sektionslederne har ledelsesansvaret. Alle sektioner er repræsenteret i netværkene. Herudover er der repræsentation fra lokalenhederne ligesom Økonomisk sekretariat indgår i to netværk. Sektionsledere og konsulenter indgår desuden som undervisere i a-kassens interne kursusvirksomhed. Netværksstruktur Der er på tværs af linieorganisationen etableret 3 regelnetværk. De er ansvarlige for vedligeholdelse af a-kassens interne regler og forretningsgange på Schultz online, standardbreve, listebeskrivelser samt beskrivelse af nødvendige rettelser i FIKS systemet. Herudover er netværkene også ansvarlige for a-kassens interne tilsyn inden for netværkets emneområde. Alle afdelinger i a-kassen er repræsenteret i netværkene. Herudover er der repræsentation fra lokalenhederne og Økonomisk Sekretariat. Koncept for organiseringen af arbejdet i lokalenhederne Nedenstående har til formål at sikre, at der opnås så stor ensartethed som muligt i organiseringen af arbejdet i lokalenhederne. Den enkelte a- kasseleder har ud fra det fastsatte koncept mulighed for selvstændigt at lede lokalenheden, således er konceptet kun en ramme indenfor hvilken, a-kasselederen arbejder. Én a-kasseleder kan være leder af en eller flere lokalenheder med et eller flere kontorer. I lokalenheder på mere end 12 medarbejdere, vil bemandingen være en Koncept for organiseringen af arbejdet i lokalenhederne Formålet med konceptet er at sikre, at der opnås så stor ensartethed som muligt i organiseringen af arbejdet i lokalenhederne. Den enkelte a-kasseleder kan selvstændigt lede lokalenheden ud fra det fastsatte koncept. Konceptet skal kun ses som en ramme, som a-kasselederen arbejder indenfor. En a-kasseleder er leder af en lokalenhed. Lokalenheden servicerer alle faglige afdelinger i lokalenhedens geografiske område med a- kassebetjening i hver enkelt faglig afdeling. Lokalenheden bemandes af en a-kasseleder, en eller flere fuldmægtige 5

8 a-kasseleder og et antal fuldmægtige, samt et antal sagsbehandlere. I andre situationer vil bemandingen være en a-kasseleder for flere lokalenheder og et antal fuldmægtige, samt et antal sagsbehandlere. efter konkret administrativ vurdering og et antal sagsbehandlere afhængig af den tildelte normering. De største lokalenheder kan tildeles en konsulent efter konkret administrativ vurdering og behov. Som hovedregel, vil der være én fuldmægtig på hvert fast bemandet kontor. A-kasselederen og fuldmægtigene udgør et ledelsesteam i forhold til lokalenhedens arbejde. Sagsbehandlerne kan fordeles på flere funktioner, f.eks. en medlemsgruppe, en forsikringsgruppe og eventuelt en vejledningsgruppe. Organiseringen af arbejdet i grupperne skal sikre, at servicering af medlemmerne er i højsæde. Det er også vigtigt, at sikre ro til sagsbehandlingen. A-kasselederens arbejdsopgaver vil være at lede og fordele arbejdet, justere forholdet mellem grupperne samt være berøringsfladen til den faglige afdeling og til hovedledelsen. En af lokalenhedens fuldmægtige indgår som stedfortræder for a- kasselederen i forhold til personalet, kontakten til faglig afdeling og hovedledelsen. Fuldmægtiges arbejdsopgaver vil være, at koordinere arbejdet i gruppen/på kontoret, sagsbehandling og at supervisere sagsbehandlerne i gruppen/på kontoret. Ansvar og kompetencefordeling A-kassens hovedledelse har ansvaret for: at fortolke love og bekendtgørelser samt fastlægge forretningsgange og kvalitets-krav for hele a-kassens arbejde samt at føre tilsyn med lokalenhedens arbejde at fastsætte lokalenhedens normering, personalets løn og overenskomstforhold i henhold til gældende overenskomster Som hovedregel er der én fuldmægtig på hvert fast bemandet kontor. A-kasselederen og fuldmægtigene udgør et fagligt ledelsesteam i forhold til sagsbehandlingen i lokalenheden. Sagsbehandlerne kan fordeles på flere funktioner, f.eks. en medlemsgruppe, en forsikringsgruppe og en vejledningsgruppe. Organiseringen af arbejdet i grupperne skal sikre, at servicering af medlemmerne er i højsædet, og at lokalenheden lever op til de kvalitetskrav hovedbestyrelsen fastlægger. A-kasselederens arbejdsopgave består i at lede og fordele arbejdet, herunder justere forholdet mellem grupperne. A-kasselederen står desuden for kontakten til de faglige afdelinger og a-kassens hovedledelse. A-kasselederen har ansvaret for, at samtlige faglige afdelinger i det område, lokalenheden dækker, får kvalificeret a-kassebetjening i de enkelte afdelinger. Lokalenhedens fuldmægtige koordinerer det daglige arbejde og superviserer sagsbehandlerne i gruppen og/eller på et kontor i de faglige afdelinger, der hører til lokalenheden. Under a-kasselederens fravær står fuldmægtigene desuden for kontakten til de faglige afdelinger og hovedledelsen. Ansvar og kompetencefordeling A-kassens hovedledelse har ansvaret for: at fortolke love og bekendtgørelser samt fastlægge forretningsgange og kvalitetskrav for hele a-kassens arbejde samt at føre tilsyn med lokalenhederne at fastsætte lokalenhedens normering og personalets lønog overenskomstforhold i henhold til gældende overenskomster 6

9 at fastsætte overordnede retningslinjer for ansættelse og evt. afskedigelse af medarbejdere i lokalenheden samt sikre den nødvendige efteruddannelse for hele personalet i a-kassen information og mødevirksomhed mellem hovedkontoret og lokale a-kasseledere samt inddragelse af afdelingsformænd og arbejdsmarkedspolitiske ansvarlige i a-kassens mødevirksomhed at fastsætte overordnede retningslinjer for ansættelse og evt. afskedigelse af medarbejdere i lokalenheden samt sikre den nødvendige efteruddannelse og kompetenceudvikling for personalet i a-kassen information og mødevirksomhed mellem hovedkontoret og lokale a-kasseledere samt inddragelse af de faglige afdelinger i a-kassens mødevirksomhed Faglig afdeling har ansvaret for: at lokalenheden er bekendt med afdelingens krav til medlemsservicering og at medvirke til, at medlemmerne oplever faglig afdeling og lokalenhed som en integreret enhed at a-kasselederen deltager i afdelingens daglige ledelses- og bestyrelsesmøder, så det derved sikres, at der er sammenhæng mellem den faglige afdelings virke og a- kassens virke, både i forhold til personale og medlemmer at a-kassen er vidende om de faglige områder (overenskomster, arbejdsmarkedspolitiske aftaler, lokalaftaler m.v.) og ændringer i disse den lokale og regionale arbejdsmarkedspolitik og repræsentation i råd og udvalg og samarbejdet om den regionale arbejdsmarkedspolitik med RAR, LO/Amt og andre FOA-afdelinger i regionen. samarbejdet med kommunerne om sygdomsopfølgning og fastholdelse mv. at der udarbejdes samarbejdsaftale med a-kassen og at den løbende revideres. A-kasselederen har ansvaret for: at lokalenheden arbejder inden for afdelingens krav til medlemsservice og inden for de beskæftigelsespolitiske mål og rammer, forbundet og den faglige afdeling beslutter Faglig afdeling har ansvaret for: at lokalenheden er bekendt med afdelingens krav til medlemsservicering i den faglige afdeling og at medvirke til, at medlemmerne oplever den faglige afdeling og lokalenheden som en integreret enhed at sikre, at a-kasselederen får de nødvendige informationer om den del af den faglige afdelings arbejde, der har afsmittende virkning på a-kassens arbejde at lokalenheden er vidende om de faglige områder (overenskomster, arbejdsmarkedspolitiske aftaler, lokalaftaler m.v.) og ændringer i disse den lokale og regionale beskæftigelsespolitik, repræsentation i råd og udvalg og samarbejdet om den lokale og regionale beskæftigelsespolitik med bl.a. LBR, RBR og LO. Repræsentation kan eventuelt ske ved a-kasseleder eller fuldmægtig. samarbejdet med kommunerne om sygdomsopfølgning og fastholdelse mv. at der i samarbejde med a-kasselederen udarbejdes samarbejdsaftale med lokalenheden, og at den løbende revideres. A-kasselederen har ansvaret for: den overordnede ledelse af lokalenhedens medarbejdere, såvel de medarbejdere, der arbejder i lokalenheden som de medarbejdere, der er placeret i de lokale faglige afdelingers kontorer for at give a-kassebetjening dér at lokalenheden arbejder inden for afdelingens krav til 7

10 at der samarbejdes med den faglige afdeling, så der sikres integration, både i forhold til medlemmer og personale samt, at der indgås samarbejdsaftale med afdelingen og at denne løbende revideres den daglige ledelse af lokalenhedens medarbejdere i samarbejde med afdelingen og information og mødevirksomhed over for personalet i lokalenheden at lokalenhedens opgaver udføres inden for de af hovedledelsen fastlagte tidsrammer, forretningsgange og kvalitetskrav at lokalenhedens sager afgøres i henhold til lovgivningen og de retningslinjer, der afstikkes af hovedledelsen og pligt til at deltage i defineret mødeplan med henholdsvis sektionen og hovedledelsen medlemsservice og inden for de overordnede beskæftigelsespolitiske mål og rammer, forbundet beslutter at placere åbningstiderne efter en forhandling med faglig afdeling. at samarbejde med de faglige afdelinger om a- kassebetjeningen og sikre så høj integration som muligt mellem de faglige afdelinger og lokalenheden at medvirke til at der indgås samarbejdsaftale med de faglige afdelinger, og at disse løbende revideres information og mødevirksomhed over for alle ansatte i lokalenheden uanset hvor de ansatte er fysisk placeret inden for det geografiske område, hvor lokalenheden skal give faglige afdelinger a-kassebetjening at lokalenhedens opgaver udføres inden for de af hovedledelsen fastlagte tidsrammer, forretningsgange og kvalitetskrav at lokalenhedens sager afgøres i henhold til lovgivningen og de retningslinjer, der afstikkes af hovedledelsen og pligt til at deltage i defineret mødeplan med henholdsvis sektionen og hovedledelsen Rammer for samarbejde mellem lokalenheden og FOA afdelinger A-kasselederen skal i et samarbejde med den faglige afdeling sikre integration både i forhold til medlemmer og personale. Dette samarbejde beskrives i en samarbejdsaftale som mindst én gang årligt tages op til eventuel revision. Aftalen beskriver bl.a. følgende punkter: I forhold til medlemmerne: hvorledes a-kasselederen indgår i afdelingens daglig ledelses- og bestyrelsesmøder afdelingen fastsætter i samarbejde med a-kasselederen Rammer for samarbejde mellem lokalenheden og FOA afdelingen A-kasselederen skal i et samarbejde med de faglige afdelinger, en lokalenhed dækker, sikre den bedst mulige integration i forhold til medlemmer og personale. Samarbejdet beskrives i samarbejdsaftaler med hver af de faglige afdelinger, som hører til lokalenhedens område. Samarbejdsaftalen tages op til eventuel revision mindst én gang årligt. Aftalen beskriver bl.a. følgende punkter: I forhold til medlemmerne: hvorledes a-kasselederen får kendskab til og viden om den del af den faglige afdelings arbejde og beslutninger, der kan have afsmittende virkning på lokalenhedens arbejde, at a-kasselederen efter en forhandling med den faglige 8

11 lokalenhedens åbningstider for personligt fremmøde og telefontid den faglige afdeling og a-kasselederen fastsætter i samarbejde hvorledes den fælles medlemsadministration organiseres, således at begge parter bidrager ligeligt hertil. den faglige afdeling aftaler i samarbejde med a- kasselederen, hvorledes førstegangs henvendelser vedrørende ledighed og øvrige sager med fagligt indhold skal behandles. hvorledes a-kassens samarbejde med AF og a-kassens pligtige vejlednings- og kontaktforløb med alle ledige tilrettelægges i samarbejde med den faglige afdeling hvorledes a-kassens samarbejde med AF og kommuner om svagt stillede ledige samt sygemeldte ledige tilrettelægges i samarbejde med den faglige afdeling. afdeling placerer lokalenhedens åbningstider for personligt fremmøde og telefontid på ugens enkelte dage at den faglige afdeling og a-kasselederen i samarbejde fastsætter, hvorledes den fælles medlemsadministration organiseres, således at begge parter bidrager ligeligt hertil a-kasselederen i samarbejde med den faglige afdeling aftaler, hvorledes førstegangshenvendelser vedrørende ledighed og øvrige sager med fagligt indhold skal behandles og hvorledes a-kassens samarbejde med jobcentrene og a- kassens vejledningsindsats med alle ledige tilrettelægges i samarbejde med den faglige afdeling og hvorledes a-kassens samarbejde med jobcentrene og kommuner om svagt stillede ledige samt sygemeldte ledige tilrettelægges i samarbejde med den faglige afdeling. I forhold til personalet: det anbefales, at tillidsarbejdet integreres mellem den faglige afdeling og lokalenhed. Således kan en tillidsrepræsentant vælges blandt det samlede HK-personale hvor antallet af medarbejdere berettiger hertil anbefales det, at der etableres fælles SU for den faglige afdeling og lokalenheden, uagtet at medarbejderne i henholdsvis afdeling og lokalenhed har valgt egen tillidsrepræsentant hvor antallet af medarbejdere ikke berettiger til et SU, tilrettelægges samarbejdet med medarbejderne efter intentionerne i samarbejdsaftalen. A-kasselederen indgår sammen med afdelingsformanden på arbejdsgiversiden repræsenterende a-kassen tilsvarende udføres sikkerhedsarbejdet i samarbejde mellem den faglige afdeling, lokalenheden og det samlede personale. A-kasselederen varetager arbejdsgiveransvaret over for a- kassepersonalets sikkerhed og arbejdsmiljø de overordnede retningslinjer for ansættelse og afskedigelse samt uddannelse og efteruddannelse fastlægges af hovedledelsen, jf. vedtægter samt HB-beslutning I forhold til personalet: de overordnede retningslinjer for ansættelse og afskedigelse, uddannelse og efteruddannelse fastlægges af hovedledelsen, jf. vedtægter samt HB-beslutning. evt. flexaftaler aftales lokalt i den enkelte lokalenhed i samarbejde med personalet og gælder alle ansatte i lokalenheden uanset deres arbejdssted - Jf. dog overordnede retningslinjer fastlagt af hovedledelsen og den årlige budgetramme fastlagt af hovedbestyrelsen. 9

12 personalepolitiske aftaler og lokalaftaler, herunder evt. flexaftaler, aftales lokalt i samarbejde med personalet, jf. dog overordnede retningslinjer fastlagt af hovedledelsen og den årlige budgetramme fastlagt af hovedbestyrelsen. 10

13

14 Staunings Plads København V Tlf.:

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

FOAs A-kasse Beretning 2004-2008

FOAs A-kasse Beretning 2004-2008 F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Beretning 2004-2008 Delegeretmøde 9. december 2008 Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Elisabeth Bruun Olesen Layout:

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter som tovholderinstitution og Produktionsskolen

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20

1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20 Familie - og Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarked/ØPA3 NOTAT Dato: 30.september 2005 Sagsnr.: 258639 Dok.nr.: 1608690 AN Implementeringsplan for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. INDLEDNING...

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Gældende pr.. januar 204 Indhold Forord... 3 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5

Læs mere

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion Dansk Byggeris vedtægter 2015 Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion 2 Indhold Side 4 Navn og formål 4 Medlemmerne 6 Repræsentantskab 8 Bestyrelsen 8 Regioner 10

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere