Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret /UNI C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret 25.05.2005/UNI C"

Transkript

1 Vejledning i anvendelse af C619 til EVE indberetning Sidst revideret /UNI C C619 EVE-indberetning, flettefil danner en CSV-fil med oplysninger om antal årselever og kroneforbrug fordelt på EVE-grupper, som kan anvendes til indberetning til EVE portalen. Der hentes oplysninger fra både AMU-bidrag og ÅU-bidrag. Samtidig med bestillingen af C619 EVE-indberetning bliver B619 Informationsudtræk, AMU/ÅU bestilt, som udviser grundlaget for beregningerne i C619 EVE-indberetning. Vejledningen er opdelt i følgende afsnit: Baggrunden for indholdet i C619 EVE-indberetning Bestilling af udtrækket C619 EVE-indberetning, flettefil Detaljerne bag C619 B619 Informationsudtræk, AMU/ÅU Baggrunden for indholdet i C619 EVE-indberetning I EASY findes mulighed for modtagelse af de nødvendige stamdata fra Undervisningsministeriet, således at den totale beregning af hvad der skal indberettes til EVE portalen, kan ske i EASY-A. Det skal først og fremmest afgøres hvilke årselevbidrag, som finansieres af EVE-rammen. Her er det uddannelsen, som elevernes er indmeldt på, som afgør hvem der medtages i udtrækket. Elevernes uddannelser er CØSA-formåls data, som udsendes fra Undervisningsministeriet til EASY-A. I vinduet A870 CØSA-formål ses det, hvilke uddannelser som elever kan indmeldes på, der indgår i EVE rammen. Kolonnen Inf. EVE (indenfor EVE) udviser om uddannelsen finansieres af EVE rammen:

2 Hernæst skal det afgøres hvilken EVE-gruppe et årselev bidrag befinder sig i. Det afgøres af hvilken EVE-gruppe der er knyttet til det fag, en elev er placeret på. EVE-gruppernes tilknytning til fag er ligesom CØSA-formåls data udmeldt fra Undervisningsministeriet til EASY-A. I vinduet A888b AUF-grupper for UVM-fag vises hvilken EVE-gruppe et fag eventuelt er tilknyttet: Når EVE beregningen skal gennemføres avendes undervisningstakst fratrukket deltagerbetaling som endeligt reduceres med en præmie faktor (pt. er reduktionsfaktoren 90%). Undervisningstaksten ses i vinduet B673 Takstkatalog, UVM-fag, hvor der fokuseres på ÅUUNT og FKBUN som grundtyper for henholdsvis ÅU og AMU. Som det ses, udmeldes undervisningstaksten per fag:

3 I forbindelse med EVE beregningen er det undervisningstaksten uden moms som anvendes. Deltagerbetalingen ses i vinduet B756 Takstkatalog, EVE-grupper, hvor det er grundtypen BETAX, der fokuseres på:

4 Her er det også takst uden moms, som der anvendes til EVE beregningen. Det bemærkes, at deltagerbetalingen udmeldes per EVE-gruppe. Endeligt afgøres reduktionsfaktoren af en trimmevariabel (EVE-faktor), som ses i vinduet A910 Trimmeoplysninger: Opsummerende skal følgende stamdata være på plads, før EVE beregningen fungerer: registrering af hvilke uddannelser, som er finansieret af EVE rammen registrering af hvilken EVE-gruppe fag er tilknyttet registrering af hvilken undervisningstakst der udløses ved undervisning i et fag registrering af hvilken deltagerbetaling der skal udløses ved undervisning i et fag tilknyttet en bestemt EVE-gruppe registrering af en reduktionsfaktor Bestilling af udtrækket C619 EVE-indberetning, flettefil Ved bestilling af udtrækket skal man både angive et filnavn for det beregnede udtræk (C619) og for grundlaget (svarer til B619), samtidig med at der angives en slutmåned, således at der udtrækkes År til slutmåned bidrag fra EASY-A:

5 Et eksempel på resultatet af udtrækket kan være (efter indlæsning i et regneark):

6 Udtrækket er delt op i følgende kolonner: Takst findes : Hvis der står J er der fundet både undervisningstakst og deltagerbetaling på de underliggende årselev bidrag. Hvis der står N har der enten manglet undervisningstakst eller deltagerbetaling på den underliggende årselevbidrag. Typisk mangler udmelding af takster for de fag eleverne går på der for de årselev bidrag der vises i Antal årselever. N markerede bidrag kan ikke indberettes, men man får overblik over hvor stort årselevbidrag der burde have talt med i kroneforbruget. EVE-gruppe findes : hvis der står J er uddannelsen eleven er indmeldt på markeret som værende finansieret af EVE rammen og faget eleven er placeret på er også tildelt en EVEgruppe. Hvis der står N deltager eleven på et AMU eller ÅU fag, som ikke har en EVE-gruppe tilknyttet, mens elevens uddannelse er markeret som værende finansieret af EVE-rammen; enten er eleven placeret på et forkert fag ifht. Uddannelsen, eller også har undervisningsministeriet ikke udmeldt EVE-gruppe til faget. Hvis der står U er elevens uddannelse ikke markeret som værende finansieret af EVE rammen, men det fag eleven er placeret på er tildelt en EVE-gruppe. o N markerede bidrag kan ikke indberettes, men man får overblik over hvor stort årselevbidrag der burde have talt med i kroneforbruget. o U markerede bidrag skal ikke indberettes. Man bliver gjort opmærksom på, at selvom et fag (eventuelt ved et uheld) er tildelt en EVE-gruppe, er faget ikke nødvendigvis finansieret af EVE rammen. FKB : Indenfor eller Udenfor er mulighederne. Disse skal indberettes hver for sig til EVE indberetningsportalen. EVE-gruppe (Kode) : EVE-gruppen kodenummer EVE-gruppe (Betegnelse) : navnet på EVE-gruppen, blot til information Antal årselever : antal tilskudsberettigede årselever Kroneforbrug : udregnet ved ([Undervisningstakst] [Deltagerbetaling]) * [Årselever] * [Reduktionsprocent]. Grundtallen er uden moms. Man sætte filter på regnearket, således at man kun ser hvad der skal indberettes. Her er vist data uden fejl, indenfor FKB:

7 De viste data kan umiddelbart indtastes i EVE portalen:

8 Detaljerne bag C619 B619 Informationsudtræk, AMU/ÅU Dette CSV-træk anvendes også som datagrundlag for EVE-indberetning i batchjobbet C619 EVEindberetning, flettefil. Der hentes oplysninger fra både AMU-bidrag og ÅU-bidrag. Elever og årselever vises som hhv. planlagte og realiserede tal. De realiserede tal deles op i tilskuds- og ikke tilskudsgivende elever og årselever. Planlagte elever og årselever beregnes med 100% belægning (fuld) samt med den belægningspct. som er angivet i trimmevariablen 'AMU/ÅU belægningspct.' (norm). Når jobbet kan bestilles via C619, er der automatisk valgt Nej til periodisering. Jobbet kan bestilles separat og her kan der vælges Ja til periodiseret, således at elever og årselever fordeles forholdsmæssigt over de enkelte måneder. Log: For at udregne planlagte_elever_norm og planlagte_elever_fuld gøres brug af kvotienten på holdet. Hvis der i udregning af disse tal indgår et hold, hvor kvotient ikke er angivet kan disse tal ikke beregnes. Resultatet vil blive et 0 for disse værdier. Dette skrives i loggen med angivelse af det pågældende hold. Når data importeres i et regneark, kan der søges efter de konkrete hold og fag, som udviste utilstrækkelige stamdata, I C619 EVE-indberetning. Sammenhængen mellem informationerne i C619 og B619 kan udtrykkes som følger. Takst findes i C619 = J kræver at kolonnerne i B619 Tilskud årselev takst (AW) og Tilskud årselev deltagerbetaling (AY) begge har et tal i sig (ikke er blanke). Udtrykt i Excel: =HVIS(ELLER(AY2="";AW2="");"N";"J") EVE-gruppe findes i C619 = J kræver at kolonnerne i B619 EVE-gruppe (Kode) (AP) ikke er tom og at Indenfor EVE (BB) er sat til J. Udtrykt i Excel: =HVIS(AP2="";"N";HVIS(BB2="N";"U";"J")) FKB i C619 = Indenfor kræver at kolonnen i B619 Indenfor FKB (BA) = J ellers er bidraget Udenfor Udtrykt i Excel: =HVIS(BA2="J";"Indenfor";"Udenfor") Kroneforbruget i C619 dannes ved at beregne følgende i B619: Tilskud årselev takst (AW) Tilskud årselev deltagerbetaling (AY) ganget med Tilskud_årselever (AI) ganget med 0,9.

9 Udtrykt i Excel: =((AW2-AY2)*AI2)*0,9 Opretter man de nævnte formler, vil man se at de beregnede data i C619 stemmer overens med en pivottering af B619:

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus

Elevbetalinger Inspirationsdag. 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Elevbetalinger Inspirationsdag 6. december 2012 i København 7. december 2012 i Århus 17. december 2012 i Århus Baggrund Det var tidligere et stort arbejde at opkræve/fakturere rekvireret undervisning Rekvireret

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter

Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter Offentliggørelse af uddannelsesaktiviteter på skolens hjemmeside Sidst opdateret 13.07.2005/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forberedelse af data Overførsel af data (aktivitetsudbud)

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere