Hvad l rte du mon af denne antologi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad l rte du mon af denne antologi?"

Transkript

1 Hvad l rte du mon af denne antologi? Af redaktøren Annette Hildebrand Jensen Måske læste du kun et par af artiklerne i denne bog, måske slugte du det hele. Det kan være, at du særligt stak næsen i de udenlandske baggrundsartikler eller var mere optaget af, hvordan nogle har anvendt Cooperative Learning i Danmark. Forhåbentlig blev du nysgerrig efter at vide mere eller fik lukket et hul, som har drillet din forståelse. Afslutningsvis vil jeg her opsummere et par af de vigtigste pointer fra indledningskapitlet. Ikke alle gruppearbejder er lærende gruppearbejder, og ikke alt gruppearbejde resulterer i læring. Det er en misforståelse at tro, at blot fordi man som lærer decentraliserer sin undervisning og aktiverer sine elever, så lærer de mere. Det at anvende Cooperative Learnings strukturer er heller ikke nogen garanti for relevant læringsudbytte, dertil er det for komplekst. Denne kompleksitet handler om, at samarbejdet skal baseres på bestemte interpersonelle, psykologiske og pædagogiske forhold, som nøje skal reflekteres og siden italesættes og håndhæves, stilladseres og evalueres, for at arbejdet bliver en succes. Jeg håber, at du, kære læser, kan finde mening i det følgende skema, som jeg låner med velvilje fra finske Pasi Sahlberg. Skemaet minder os om fire centrale principper i Cooperative Learning (som de blandt andre defineres af Spencer Kagan) og den plads, de har i tre forskellige grader af samarbejde. Brug det til at forstå de grupper, du møder i din undervisningskontekst. 113

2 Samarbejdsniveau Positiv, gensidig afhængighed Elever erfarer, at de ikke kan lykkes uden hinandens støtte og bidrag. Den gensidige afhængighed skabes gennem fælles mål, materialer og belønninger. Individuel ansvarlighed Hver elev er ansvarlig for hele teamets fremskridt. Hvert medlem oplever på en og samme tid, at han eller hun er klar til at præsentere læringsresultaterne på vegne af hele teamet. Hver elev har ansvar for sin egen underopgave. Gensidig ansvarlighed er baseret på fælles ressourcer, rum og opgaver. Træning af sociale færdigheder Der er blevet øvet på de færdigheder, der kræves i forbindelse med opgaven, og eleverne er blevet trænet til at deltage effektivt i teamaktiviteter. Arbejdsopgavens kompleksitet Der er ikke noget rigtigt svar på opgaven, eller det er i det mindste ikke åbenlyst. Alle ved noget om opgaven, ingen ved alt om den. Højt Moderat Elever har brug for hinanden i løbet af læreprocessen, enten gennem materiale eller ekspertise. Interaktionen er ikke drevet af fælles mål, men snarere af individuelle motiver. Færdigheder, der er behov for, identificeres og øves under læreprocessen. Træningen af sociale færdigheder er ikke systematisk. Læringsopgaven har åbne komponenter, men styres af læreren eller materialet, så de dækkes. Der er elever, der ikke bidrager eller kun bidrager lidt til opgaven. 114

3 Lavt Elever kan lykkes uden hinandens bidrag. Individuelle bidrag er vigtigere end teamets fælles mål. Interaktionen er tilfældig og ofte styret af konkurrence. Ingen struktureret ansvarlighed. Der kan være en eller få i teamet, der har ansvar for fremskridt og for præsentationen af resultater. Ansvarlighed fremmes gennem personlige sanktioner. Der fokuseres ikke på sociale færdigheder og attituder, og eleverne trænes ikke i dem. Eleverne opmuntres ikke til at ændre deres sociale adfærdsmønstre. Læringsopgaven er lukket og kræver ikke forskellige perspektiver. Læringen er rettet mod tilegnelsen af information og viden. Der er ikke det store rum til individuelle ideer eller værdier. Yael Sharan gennemgik i sin artikel seks forskellige CL-skoler, og flere andre forfattere har henvist til andre udlægninger af CL end Spencer Kagans. Her til slut vil jeg servere et overskueligt skema, der evt. kan være opsamlende for den lettere forvirrede læser. 115

4 STAD, TGT, TAI, RUNDKREDS Robert Slavin og kolleger JIGSAW (puslespil) Elliot Aronson og kolleger LEARNING TOGETHER OG ACADEMIC CONTROVERSY (læring i fællesskab og akademisk meningsudveksling) David og Roger Johnson Centrale karakteristika ved seks metoder til Cooperative Learning Metode(r) Forfatter(e) Teori Forventede resultater Arbejdsorganisering Neobehaviorisme Gruppedynamik Gruppedynamik Konfliktløsning. Tilegnelsen af konkret viden og læringsfærdigheder. Forbedret motivation for at lære gennem oplevelse af succes og anerkendelse. Mestring af bogligt materiale, der er udleveret af læreren, lige status for alle medlemmer af teamet. Forbedret motivation til at præstere, positive interpersonelle relationer, psykologisk tilpasning. Læreren underviser direkte. Indøvelse af viden i team gennem spil og konkurrencer teamene imellem. Evaluering med baggrund i tidligere præstationer. Deling af arbejdet, gensidig afhængighed gennem opgavespecialisering. Gensidig støtte for læring mellem jævnaldrende. Individuel testning. Anviste mål for teamet, deling af arbejde og ressourcer, individuel ansvarlighed, sociale færdigheder, gruppeprocesser. 116

5 STRUCTURAL APPROACH (strukturel tilgang) Spencer Kagan Gruppedynamik Trækker på alle metoder til Cooperative Learning. Forbedring af: samarbejde, sammenhængskraft, refleksion, vidensdeling kommunikation, præstationsevne. Brug af sekvenser eller strukturer med social interaktion, der hver består af flere elementer eller handlinger, med det formål at opnå definerede faglige mål. Mere end 90 strukturer kan bruges i timerne, der kan udformes på et utal af måder. Rolledifferentiering i små grupper, skrevne instruktioner til team med fokus på multifacetterede opgaver, der kræver forskellige færdigheder. Teamplanlægning og undersøgelse af multifacetterede problemer, varierende grad af koordination i gruppen, arbejdsdeling, syntetisering af alles bidrag og præsentation af teamets produkter. COMPLEX IN- STRUCTION (kompleks læring) Elizabeth Cohen og Rachel Lotan Gruppedynamik. De mange intelligenser. Den såkaldte Expectation states theory. Lighed i social status og læringsmuligheder med det formål at forbedre læring og sociale relationer. GROUP INVE- STIGATION (teamundersøgelse) Shlomo Sharan og Yael Sharan Deweys uddannelsesfilosofi: Iboende motivation, konstruktivisme, gruppedynamik. Herbert A. Thelens begreb Classroom Society. Opnåelse af viden, inddragelse i forståelse og løsningen af problemer, intellektuel og social udvikling. 117

6 Jeg vil runde Perspektiver på Cooperative Learning af med nogle anbefalinger til nye brugere af strukturarbejdet. Det er erfaringer, jeg har gjort mig gennem de seneste seks år som underviser i og med Cooperative Learning. 1. Vælg nogle få strukturer, som du anser for særligt anvendelige for dig og din klasse. Bliv god til at anvende de få, før du udvider med flere strukturer. Brug strukturerne med omtanke og som et element i din varierede undervisning og altså ikke hele tiden. 2. Sørg for, at eleverne er klar til at gå i gang med strukturerne. Det kan handle om at opbygge det gode psykiske læringsmiljø i klassen, så det er præget af tryghed og anerkendelse og er et miljø, hvor samarbejde er noget, alle virkelig vil. Jeg håber, bogen har givet dig nogle nyttige vinkler på arbejdet med at udvikle denne parathed hos eleverne. 3. Vær omhyggelig med din instruktion vedrørende strukturerne og målet med dem. Er instruktionen det mindste uklar, kan alt ske. 4. Evaluer arbejdet med strukturerne, både gruppers og pars arbejde. Få elevernes input i den forbindelse, og læg mærke til, hvordan både den fagrettede og den sociale og personlige læring hænger sammen. 5. Tal med dine kolleger om Cooperative Learning. På den måde skaber I en platform for at dele glæder og udfordringer i forbindelse med det nye arbejde. I kan også inspirere hinanden til brugen af nye strukturer, som I muligvis går sammen om at udføre de første gange. Jeg ønsker dig fortsat god arbejdslyst med eller uden strukturer. I sidste ende er det eleverne, vi skal have i fokus, og alt det, de skal lære, mens de er i gang med at blive mennesker. 118

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Artikel som afslutning på FoU: Niveaudeling og undervisningsdifferentiering, 2011. Baggrunden er et udviklingsprojekt under Ministeriet

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

Ro og klasseledelse i folkeskolen

Ro og klasseledelse i folkeskolen Dorte Marie Søndergaard Helle Plauborg Thomas Szulevicz Tine Basse Fisker Torben Mørup Lene Tetzlaff-Petersen Mette With Hagensen Agnete V. Hansen Gitte Øgendal Helle Saabye Pedersen Pia Werborg Ro og

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere