DET KONTANTLØSE SAMFUND: VIRTUELLE PENGE TIL BØRNEFAMILIEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONTANTLØSE SAMFUND: VIRTUELLE PENGE TIL BØRNEFAMILIEN"

Transkript

1 DET KONTANTLØSE SAMFUND: VIRTUELLE PENGE TIL BØRNEFAMILIEN Af Pernille Kanstrup Vejleder: Mia Olsen, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse Uddannelse: Cand.ling.merc ved Copenhagen Business School Januar sider typeenheder (62,2 normalsider)

2 EXECUTIVE SUMMARY In recent years, our society has become rapidly more digitalized. This has also influenced the way we handle money, the payment cards is already a common and used way to pay for goods and services, next step is paying by mobile phones. They are already a big part of the human living and have developed into managing a large number of digital functions. The Smartphone is the new era of mobile phones and makes almost everything possible. Now the Smartphone will be our mobile wallet, however this may cause some difficulties for some people, for example children. This thesis deals the problem statement: Which factors must be looked upon when a mobile wallet is to be marketed towards families with children in Denmark? The investigation has a hermeneutic approach and seeks to involve the consumers by using questionnaires and focus groups. The consumer behaviour theory used in this thesis is Philip Kotler s model of Factors Influencing Consumer Behavior. Especially the influence of reference groups has been used to determine the consumer behaviour of children. The Questionnaires and focus groups have together with a consumer behaviour analysis provided data to give suggestions on how to market the mobile wallet towards families with children. The findings were that parents are very concerned that a mobile wallet will have a bad influence in children s learning on what money is and they thought that the children would overuse the mobile wallet; therefore it had to function as a debit card. Furthermore the children and the parents were concerned about safety when using a mobile wallet. The children also want the mobile wallet to be easy to use and be a fast method of payment. Therefore the marketers need to focus on four different factors when making the advertisements of mobile wallets towards the families. They have to focus on: The ease of use, safety and faster payment The positive influence on children s learning That it works as a debit card That it gives children a good understanding on what money is 2

3 Guidelines have been given to the marketers with suggestions on how to market a mobile wallet towards families with children on tactic level. This can be used in further research at the operative level on how to market mobile wallets.

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INTRODUKTION PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING BEGREBSDEFINITION METODEBESKRIVELSE INDDRAGELSE AF FORBRUGERADFÆRDSTEORI INDUKTIV OG DEDUKTIV METODE TEORETISK TILGANG EMPIRI SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER FOKUSGRUPPEINTERVIEWS ALDERSGRUPPER RELIABILITET OG VALIDITET AF INDSAMLET EMPIRI RESUMÉ DET KONTANTLØSE SAMFUND MOBILE BETALINGSLØSNINGER INTERESSE FOR MOBILE BETALINGER PÅ DET DANSKE MARKED VANSKELIGHEDER FOR IMPLEMENTERING AF MOBILBETALING DAGENS DANMARK BETALINGSMARKEDET DANKORTETS INDFØRELSE FORDELE OG ULEMPER VED ET KONTANTLØST SAMFUND FIKTIVT KONTANTLØST SAMFUND RESUMÉ MOBILTELEFONER MOBILTELEFONENS HISTORIE FREMTIDENS MOBILTELEFON FIKTIV MOBILPUNG FORDELE OG ULEMPER VED MOBILPUNGE RESUMÉ FORBRUGERADFÆRD REFERENCEGRUPPER MOBILTELEFONENS ROLLE I FAMILIENS KOMMUNIKATIONSADFÆRD RESUMÉ BØRNEFAMILIER BØRN OG MOBILTELEFONER RESUME 46

5 7.0 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE FOR FORÆLDRE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE FOR BØRN RESUMÉ FOKUSGRUPPEUNDERSØGELSER LOMMEPENGE INDLÆRING OM ØKONOMI SIKKERHED HVORNÅR ER BØRNENE GAMLE NOK TIL MOBILTELEFONER OG MOBILPUNGE? FOKUSGRUPPERNES FORDELE OG ULEMPER VED MOBILPUNG RESUMÉ EVALUERING AF DEN EMPIRISKE ANALYSE KONKLUSION VIDENSKABELIGT BIDRAG PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE 78 Bilag 1: Mailkorrespondance Telenor Bilag 2: Rapport af spørgeskemaundersøgelse for forældre Bilag 3: Rapport af spørgeskemaundersøgelse for børn 2

6 FIGURER Figur 1: Danmark- Finland i Hofstedes kulturdimensioner Figur 2: Den Hermeneutiske Spiral Figur 3: Transaktioner med betalingskort i EU- lande Figur 4: Fremtidens mobiltelefon Figur 5: Den fiktive Mobilpung Figur 6: Factors Influencing Consumer Behavior Figur 7: Maslows Behovspyramide Figur 8: Respondenternes årlige husstandsindkomst Figur 9: Forældrenes holdning til elektroniske lommepenge Figur 10: Hvordan skal forældrenes mobilpung fungere? Figur 11: Hvad har forældrene købt over mobiltelefonen? Figur 12: Aldersfordeling ved første mobiltelefon og første smartphone Figur 13: Børnenes lommepenge, tøjpenge og fornøjelser Figur 14: Hvor vigtig er mobiltelefonen for børn? Figur 15: Hvad bruger børn deres mobiltelefon til? Figur 16: Børnenes køb over mobiltelefonen Figur 17: Hvor ofte har børn deres mobiltelefon kontra pung på sig? Figur 18: Vil børn bruge en mobilpung? Figur 19: Er børn for eller imod et kontantløst samfund? Figur 20: Hvad er det vigtigste for børn, når de skal betale?

7 TABELLER Tabel 1: Dokumentation af fokusgrupper Tabel 2: Fokusgruppernes fordele og ulemper ved mobilpunge

8 1.0 INTRODUKTION Less cash in circulation makes things safer, both for the staff that handle cash, but also of course for the public Per Karlsson, Svenska Bank Föreningen (CBSNews, 2012) Det kontantløse samfund omtales oftere og oftere i medierne, ligesom flere forskere også viser interesse for området. Således findes der efterhånden mange forskningsartikler på området, men da det stadig befinder sig i introduktionsfasen og fænomenet heller ikke er udbredt internationalt endnu, er det stadig nyt og uhåndgribeligt i den brede befolkning. Det kontantløse samfund skal gøre hverdagen lettere både for forbrugeren og for virksomhederne. Idéen er, at interaktionen mellem forbruger og virksomhed skal gøres både lettere og tidsbesparende. Men det er ikke kun forbrugerne og virksomhederne, der kan drage fordel af at droppe kontanterne og begynde at bruge elektroniske betalingsmidler, også samfundet kan have en stor interesse i det. Blandt andet kan det mindske røverier, som det allerede er set i Sverige (CBSNews, 2012). Samtidig vil det også gøre sort arbejde mere kompliceret, da pengene som udgangspunkt let vil kunne spores, når betalingen foregår digitalt. Derudover er kontanter en stor udgift for samfundet. Ifølge Nationalbankens undersøgelse af omkostninger ved kontantbetalinger i Danmark koster det det danske samfund 5,8 mia. kroner årligt (Nationalbanken, 2011, s. 74). Det billigste betalingsmiddel er Dankort, efterfulgt af kontanter, mens de to dyreste betalingsformer er internationale debet- og kreditkort (Nationalbanken, 2011, s. 73). Der er mange, der arbejder på at muliggøre et kontantløst samfund herunder projektorganisation Copenhagen Finance IT Region (CFIR). CFIR og en del af deres samarbejdspartnere, blandt andet InnovationLab og CBS, arbejder intensivt på at gøre Danmark til verdens første kontantløse samfund (Fremtidens Penge, 2009). CFIR blev dannet i 2009 med henblik på at styrke den danske position indenfor IT og finans. Sammen med deres samarbejdspartnere stabler de projekter på benene, herunder Fremtidens Penge, som arbejder mod et kontantløst samfund. (CFIR, 2012) Samtidig viser Danmarks Statistik, at 97 procent af de årige har brugt mobiltelefoner eller smartphones de seneste tre måneder, og ud af dem har 55 procent brugt dem til at gå på 5

9 internettet med (Danmarks Statistik, 2012b). Derudover er der cirka 95 procent af de 16-74, der ejer en mobiltelefon (Tystrup, 2010). Cirka hver tredje dansker har en smartphone 1 frem for en ordinær mobiltelefon (Iversen, 2011). I 2009 købte hver tiende en vare eller service over mobiltelefonen, en stigning fra én ud af 50 i 2008 (Tystrup, 2010). Herudfra ses det, at forbrugerne på meget kort tid er blevet mere tolerante over for mobiltelefonen som et nyt betalingsmiddel. Mobile betalinger er imidlertid ikke et nyt fænomen, men noget der langsomt vinder mere og mere indpas. Det startede med køb af ringetoner i slut 90 erne, hvor man sendte en SMS til udbyderen af ringetonen og beløbet blev trukket via mobilregningen. Salget af ringetoner fik sit helt store gennembrud i 2003 (Gopinath, 2005). I dag findes der flere former for elektroniske betalingsmidler for eksempel smartcards som DSB s rejsekort, der er udstyret med en Near- Field- Communication (NFC) chip. Også Google benytter sig af NFC- chippen i deres svar på en mobilpung, Google Wallet, som blev introduceret 19. september 2011 (Geron, 2011). 1.1 PROBLEMFELT For at et samfund kan blive kontantløst, er man nødt til at vinde forbrugernes accept. Som nævnt tidligere arbejdes der i Danmark på at blive det første kontantløse samfund, og i den forbindelse kunne det derfor være interessant at finde ud af, hvad danskernes holdning til en mobilpung er. Det vil umiddelbart være meget omfattende at lave en komplet analyse af hele Danmarks befolkning og derfor vælges det at koncentrere dette projekt om et enkelt segment. Dagens unge i Danmark er vokset op i den elektroniske tidsalder, og de må derfor antages at være mere åbne over for mulighederne ved en mobilpung, end resten af Danmarks befolkning er. Den ældre del af befolkningen har i forvejen sværere ved at begå sig i den elektroniske verden end den yngre del af befolkningen (Ældresagen, 2012; Doro, 2012), og vurderes derfor som mindre modtagelige overfor ideen om et kontantløst samfund. Derimod vil børnefamilierne i denne sammenhæng være et interessant segment at arbejde med, da de er en sammensætning af forældre i forskellige aldre med børn i flere forskellige aldersgrupper, 1 Definition: En mobiltelefon, der er i stand til at udføre mange af de samme funktioner som computeren. Den har typisk en forholdsvis stor skærm og et styresystem, der kan køre forskellige applikationer (Oxford Dictionaries, 2012) 6

10 omfattende alt fra babyer og børn til tweens 2, teenagere og unge voksne. De forskellige aldersgrupper og sammensætningen heraf gør også, at de individuelt har forskellige behov. Alle disse individuelle behov skal dækkes samtidig med, at familien som en enhed har særlige behov. Det vil derfor være interessant at se, hvordan familier af forskellige sammensætninger vil tage imod idéen om et kontantløst samfund via en mobilpung, og hvilke faktorer der har indvirkning på tolerancen af konceptet. Det interessante er egentlig ikke forældrene og deres eventuelle accept af et kontantløst samfund og en mobilpung i forhold til dem selv, men nærmere deres forhold til om det er noget, de mener deres børn skal have. Børn under 18 år er stadig ikke myndige og det antages derfor, at mange af dem er afhængige af forældrene og deres økonomi. Noget der også er interessant i den forbindelse, er hvor stor en andel af børn under 18 år, der får lommepenge, da dette er penge barnet antages selv at råde over, og de skulle i så fald gives elektronisk. 1.2 PROBLEMFORMULERING Det kontantløse samfund har været under udvikling i mere end to årtier, men det har endnu ikke opnået den fulde udbredelse. Det er et forholdsvist nyt område som der er blevet forsket en del i, men der er blevet forsket mere i de forskellige digitale udfordringer end der er forsket i, hvad forbrugeren siger til dette nyere fænomen. Ifølge Mallat skal forbrugeren nu inddrages (2002, s. 650). På baggrund af ovenstående vil dette projekt komme med et forslag til et svar på følgende spørgsmål: Hvilke faktorer skal der slås på, når en mobilpung skal markedsføres til børnefamilier i Danmark? 1.3 AFGRÆNSNING Børnefamilier i Danmark er udvalgt som fokusområde, da det umiddelbart ser ud til, at det er denne gruppe, der vil have flest udfordringer ved at bruge mobilpungen; De er interessante, da de er en meget blandet gruppe af brugere som en mobilpung eventuelt ville skulle tilpasses. Børnefamilier betegnes i dette projekt som forældre og deres børn under 18 år, da børn under 2 Tweens er betegnelse for unge der er ved at overgå fra barn til teenagere og defineres som unge mellem 8 og 12 år (Ekström, 2010, s 408) 7

11 18 år og disses forhold til penge er forældrenes ansvar. Når børnene fylder 18 år og derved bliver myndige, har forældrene ikke længere ret til at sætte retningslinjer for dem, og børn over 18 år indgår derfor ikke i denne undersøgelse. Projektet koncentrerer sig om børn og deres eventuelle brug af en mobilpung, men da de som nævnt er forældrenes ansvar, vil det være forældrenes holdning og ikke børnenes, der bliver lagt størst vægt på i forbindelse med en eventuel implementering af mobilpungen. Dog kan børnene ikke helt udelukkes fra diskussionen, da der også vil skulle rettes eventuelle markedsføringstiltag imod dem. Det er imidlertid svært at få alle aldersgrupper repræsenteret i den empiriske analyse, da det antages, at børn under ti år ikke vil kunne forholde sig til, hvordan et kontantløst samfund vil være, og hvad det vil sige at betale med sin mobiltelefon. For at kunne forstå det i den alder, hvis dette er muligt, antages det, at de vil have brug for en voksens hjælp til at forklare, hvad det indebærer. I denne proces kan børnene blive påvirket af forældrenes holdning, og derfor er det, psykologisk set, svært at have små børn og yngre tweens (7-9 år) aktivt med i en empirisk analyse, så de vil udelukkende være repræsenteret af forældrene. De lidt ældre tweens (10-11 år) og teenagere vil derimod både være repræsenteret af forældrene og dem selv. Derudover vil projektet udelukkende omfatte de sjællandske familier. Årsagen til dette er, at sjællænderne har en lidt større tendens til at betale over mobiltelefonen end resten af den danske befolkning (Tystrup, 2010). Mobilbetalinger handler i høj grad også om diverse sikkerhedsspørgsmål og andre tekniske spørgsmål. For at forbrugerne skal føle sig trygge, er det vigtigt, at sikkerheden er i top, når de anvender mobilbetalinger. Derudover vil der være en masse tekniske spørgsmål til, hvordan en mobilpung skal fungere, for eksempel om der kan bruges mobilbetaling uden strøm på mobiltelefonen. Da sikkerhed og diverse andre tekniske spørgsmål imidlertid falder udenfor cand.ling.mercs uddannelsesområde, og vil indeholde nok stof til en hel afhandling i sig selv, hvis der skal arbejdes i dybden med dem, vil de ikke indgå i dette projekt. Dog vil der i beskrivelsen af den fiktive pung i afsnit 4.3 være en overfladisk beskrivelse af sikkerhedsspørgsmålet, dette gøres, fordi det vil lette forståelsen af en mobilpung til deltagerne i fokusgruppen. Ydermere vil der ikke blive taget stilling til eventuelle lovgivningsmæssige forhold, som vil kunne have en indflydelse på implementeringen af en mobilpung på det danske marked. 8

12 En mobilpung vil kunne ses i mange forskellige afskygninger. Derfor vil det være nødvendigt overfor respondenterne i dette projekt at afgrænse funktionerne, så den mobilpung de skal forholde sig til er klart defineret. Dette vil den blive i afsnit 4.3. Der ses bort fra andre udgaver af mobilpungen end den dér beskrevne. Afhandlingen vil ikke komme med løsninger på en konkret markedsføringsplan, da dette vil være en hel afhandling i sig selv. Denne afhandling koncentrerer sig om en markedsføringsplan på det taktiske plan, mens en konkret markedsføringsplan er på et operativt niveau. Målet med projektet her, er således at komme med en form for retningslinjer, som kan bruges, når de forskellige udbydere i branchen skal markedsføre deres produkt. Formålet med dette projekt er udelukkende at komme ind under huden på, og forstå forbrugerne, for derigennem at kunne identificere faktorer, der kan bruges i markedsføringen. En mobilpung vil kunne have mange forskellige udbydere. Man kan forestille sig, at det vil have interesse for eksempelvis banker, butikskæder, varehuse eller telefonselskaber. Da udbyderen imidlertid kan påvirke forbrugerens syn på mobilpung, vil dette projekt koncentrere sig om banker som udbydere. Dette er valgt, da tidligere analyser af det finske marked har vist, at forbrugerne har mere tiltro til en bank som udbyder end andre aktører (Mallat, 2002, s. 655). En af grundene hertil, kan være at forbrugerne i forvejen er vant til, at banken er med til at håndtere deres penge. Som nævnt omhandler analysen imidlertid kun om det finske folk, så på hvilken baggrund vil det kunne overføres til de danske forbrugere? Geert Hofstede står bag en meget kendt og brugt sammenligning af forskellige lande, Hofstedes 4+1 kulturdimensioner. Dimensionerne er lav/høj magtdistance, individualisme/kollektivisme, maskulinitet/feminitet, lav/høj usikkerhedsundvigelse og lang- /kortsigtet orientering (Hofstede). Undersøgelsen er foretaget blandt virksomheder, men da virksomhedernes kulturelle adfærd i høj grad defineres af medarbejderne, som også er landets forbrugere, kan der godt argumenteres for at bruge Hofstedes 4+1 kulturdimensioner til at sammenligne Danmarks og Finlands forbrugere. Danmark og Finland er meget lig hinanden på det kulturelle niveau, hvilket ses på figur 1 på næste side. 9

13 Figur 1: Danmark Finland i Hofstedes kulturdimensioner Kilde: Geert Hofstedes Homepage Da Danmark og Finland ligger tæt op ad hinanden i alle dimensioner på nær høj/lav usikkerhedsundvigelse (UAI), er der et godt grundlag for at antage, at danskerne og finnerne er rimelig ens. Danmark har ydermere en lav usikkerhedsundvigelse, hvilket umiddelbart vil betyde, at danskerne er mere åbne overfor forandringer og nye muligheder end finnerne er. Derudover ligger Danmark og Finland på henholdsvis 2. og 3. pladsen på EU s liste, som viser antallet af betalingskort- transaktioner per indbygger i de enkelte lande (jf. kap. 3.3 Dagens Danmark - betalingsmarkedet). Så også her ses ligheden mellem de to lande. 1.4 BEGREBSDEFINITION Begrebet mobilpung vil umiddelbart kunne opfattes som en pung med betalingsmidler, der kan tages med overalt af forbrugerne, og da det er muligt med den allerede eksisterende fysiske pung som vi kender den i dag, er der brug for yderligere forklaring. Når mobilpungen omtales i denne afhandling menes der en elektronisk integreret pung i mobiltelefonen. 10

14 2.0 METODEBESKRIVELSE I dette kapitel vil den metodiske tilgang til projektet blive gennemgået. Metodebeskrivelsen forklarer, hvilke elementer vidensproduktionsprocessen består af. Der lægges vægt på den videnskabsteoretiske tilgang, og hvilken rolle denne udgør med hensyn til valg af teoretikere. Derudover inddrages samfundsvidenskaben, som i modsætning til den videnskabsteoretiske tilgang ikke er kausalt determinerende, men bygger på socialt konstruerede forklaringer (Andersen, 2005, s. 34). Vidensproduktionsprocessen i dette projekt består af en problemformulering, teori og empiri. Teorien og empirien vil blive analyseret og fortolket, for til sidst at munde ud i en konklusion og en perspektivering. Alt dette vil blive forklaret mere detaljeret i det følgende. 2.1 INDDRAGELSE AF FORBRUGERADFÆRDSTEORI I forhold til problemformuleringen og problemfeltet er det relevant for dette projekt at inddrage teorier om forbrugeradfærd for kunne komme med anbefalinger til, hvordan en mobilpung kan markedsføres mod børnefamilier. Ifølge Heine Andersen (1990) er der især tre tilgange indenfor forbrugerforskning, der kan skelnes imellem, når forbrugernes adfærd skal forsøges analyseret og kortlagt. Disse er behaviorisme, kognitiv psykologi og fortolkningsvidenskab (1990 s ). Både behaviorisme og kognitiv psykologi er positivistiske tilgange til forbrugeradfærd, mens fortolkningsvidenskab er post- positivistisk og hermeneutisk tolkende. (Andersen, 1990, s.135). Med det behavioristiske paradigme menes der, at forbrugere kun reagerer på ydre stimuli. Hele forbrugerens adfærd er altså betinget af egenskaber og stimuli ved den ydre og objektive verden. (Andersen, 1990, s. 114). Kognitiv psykologi er en styringstankegang. Med den kognitive tankegang bliver de ydre stimuli formidlet af hjernens mentale aktiviteter, som indeholder forudbestemte love og regler. Ligesom en computer vil forbrugeren gennemgå informationsbehandlingsprocesser, hvorefter intellektet vil styre kroppen. Som eksempel på en meget brugt teori indenfor den kognitive tankegang er S- O- R- modellen (Stimuli- Organisme- Respons) (Andersen, 1990, s.129). Fælles for behaviorismen og den kognitive psykologi er, at de undersøger kausalsammenhænge. 11

15 Det fortolkningsvidenskabelige paradigme er forbrugerforskningens post- positivist og ser forbrugeren som aktivt medskabende af dennes oplevelser af omverdenen. Hensigten her er, at bidrage med nye indsigter i forbrugerens adfærdsformer, rollemønstre og kulturelle afhængigheder (Andersen, 1990, s. 135). Forbrugeradfærden og bevidstheden bliver studeret og gennem interviews og/eller observationer søger man forståelse for forbrugeradfærden. Respondenten bliver set som medskabende subjekt til vidensproduktionen, og ses altså ikke som underliggende forskeren (Andersen, 1990, s. 135). I dette projekt vil forbrugeren derfor blive anset som et selvstændigt tænkende individ. Så i stedet for at forudsige forbrugeradfærden som det er forsøgt med mange tidligere modeller og teorier, vil dette projekt forsøge at skabe en forståelse for forbrugeren. Forbrugeren er ikke udelukkende styret af ydre stimuli, men også af egne følelser, tanker og kulturelle normer. Forbrugeren anses for at søge identitet og anerkendelse gennem forbruget og via de forskellige referencegrupper, som de indgår socialt i, vil de også udtrykke status og identitet (Arnould og Thompson, 2005, s. 871). Når forbrugerne opfattes ud fra dette paradigme, hvor denne både er præget af omgivelser, interne konflikter og modstridende holdninger, gør at forbrugeren bliver meget mere kompliceret og fragmenteret end ved den positivistiske tilgang. Problemformuleringen lægger op til, at projektet skrives med en fortolkningsvidenskabelig tilgang frem for en positivistisk tilgang. Den fortolkningsvidenskabelige tilgang er hermeneutisk tolkende og dette findes mere passende til projektets empiri, da der her søges en fortolkning og forståelse af børnefamilierne holdning til et kontantløst samfund og en mobilpung for at kunne komme med en anbefaling til, hvilke faktorer eventuelle interessenter kan slå på for at markedsføre deres mobilpung. Det er nødvendigt at kunne føle empati med børnefamilierne, lære dem bedre at kende og forstå dem bedre. Derfor er den positivistiske tilgang ikke så hensigtsmæssigt i denne opgave, da den vil stræbe efter en sikker viden. På baggrund af den hermeneutiske tilgang vælges det at udvikle to spørgeskemaer og afholde to fokusgruppeinterviews. Spørgeskemaerne og ikke mindst fokusgruppeinterviewene vil kræve en vis indføling fra interviewerens side, når interviewene skal analyseres. Der vil ikke komme et rigtigt eller forkert svar, men derimod et 12

16 svar baseret på respondenternes følelser over for en mobilpung til deres børn. Det vil ikke give et entydigt svar, men et svar på, hvad størstedelen af respondenternes holdning er. 2.2 INDUKTIV OG DEDUKTIV METODE Der skelnes mellem induktiv og deduktiv metode, når man forsøger at skabe viden om forbrugeradfærd (Andersen, 2005, s. 32). Dog er det meget få forskere, der udelukkende benytter sig af den ene eller anden metode, da det ofte i samfundsvidenskabelige studier er svært forklare eller forstå alt ved brug af kun en enkelt metode (Andersen, 2005, s.33). At arbejde induktivt, betyder at man tager udgangspunkt i empirien. Arbejder man derimod deduktivt tager man udgangspunkt i teorien og generelle antagelser og herefter testes antagelsen i en konkret situation (Thurén, 2005, s.19). Den deduktive metode bygger som sagt på eksisterende litteratur og teori, dog er der især en ting man skal være opmærksom på ifølge Heine Andersen (1990), hvis man benytter den deduktive metode. Denne metode kan nemlig nemt blive selvbekræftende, da man som forsker kan have svært ved at se objektivt på tingene, og derfor analyserer og tolker ud fra egne fordomme og forsøger at bekræfte disse eller allerede eksisterende teori (Andersen, 1990, s. 136). Dette er noget, der vil forsøges undgået ved at have det in mente gennem analysen og tolkningen af empirien. I dette projekt arbejdes der både ud fra den deduktive og den induktive metode. Den deduktive metode kommer til udtryk, når der bruges eksisterende litteratur indenfor forbrugeradfærd, det kontantløse samfund og mobilpunge til at forklare udviklingen af det kontantløse samfund og mobiltelefonens betydning for forbrugere i dag, samt hvordan forbrugerne/forældrene agerer overfor ideen om et kontantløst samfund og mobilpunge, og hvorfor de agerer som de gør. Den induktive metode vil komme til udtryk, når der via empirien bliver bidraget med ny viden til forskningen indenfor mobilpunge og forbrugeradfærd. 2.3 TEORETISK TILGANG Forskningen indenfor et kontantløst samfund og indenfor en mobilpung er forholdsvist nyt, hvilket medvirker til, at den eksisterende teori er begrænset. Dog er der som tidligere nævnt et 13

17 stigende antal forskere, der viser interesse for området, samtidig med at diverse medier også viser større interesse. Dette medfører, at litteraturen på området er begyndt at vokse. På trods af dette er det kontantløse samfund og mobilpungen som forskningsområde i et tidligt stadie, hvilket litteraturen også bærer præg af. Der er stadig kun få videnskabelige bearbejdninger og redegørelser, der understøtter litteraturens argumentation. Derfor vil der også blive trukket på nogle af de mere brugte teorier, fra kendte teoretikere som Philip Kotler og Abraham Maslow til at analysere forbrugeradfærden. Valget af disse teorier vil, sammen med andre, blive gennemgået i det følgende. Projektet vil have sit afsæt indenfor følgende teoretiske områder: Kommunikationsteori Forbrugeradfærd Kulturteori Teori omkring børnefamiliernes kommunikation inddrages for at få en forståelse for børnefamiliernes behov og adfærd i forhold til mobiltelefonen. Til dette anvendes teoretikerne Kerry Devitt og Debi Roker, da de har foretaget en empirisk analyse af, hvordan mobiltelefonen påvirker kommunikationen i familier, og der hermed vil være mulighed for at trække på deres viden. Mobiltelefonen som betalingsmiddel vil fylde rigtig meget i forbrugernes hverdag, både for børn og forældre. Derfor er det er relevant at få klarlagt, hvor stor en del mobiltelefonen er i deres liv på nuværende tidspunkt, da det alt andet lige kan påvirke deres motivation for at bruge den som betalingsmiddel i enten positiv eller negativ retning. Da denne afhandling som nævnt hovedsageligt bliver skrevet ud fra en fortolkningsvidenskabelig og hermeneutisk tilgang, har det været nødvendigt at finde en teori der følger samme tilgang. Kotlers teori og model om Factors Influencing Consumer Behavior (2005, s. 144) vil blive brugt til at understrege det komplekse ved forbrugeren og dennes adfærd. Maslows behovspyramide (Kotler og Armstrong, 2005, s. 158) hænger godt sammen med det psykologiske aspekt i Kotlers model, og vil derfor også blive inddraget. Kulturteorien er også tilknyttet Kotlers model, og da kultur er en basal faktor i forbrugeradfærden, vil denne også blive inddraget. Derudover er Hofstedes kulturdimensioner allerede nævnt i afsnit 1.3, for at vise, at Niina Mallats empiriske analyser af det kontantløse samfund og mobilpunge på det 14

18 finske marked, umiddelbart godt kan overføres til det danske. Mallat har udført flere studier omkring det kontantløse samfund og mobilpunge, og har bidraget meget til den nyere litteratur, og vil derfor være en teoretiker, der vil blive benyttet meget i denne sammenhæng. 2.4 EMPIRI Som nævnt tidligere, vil dette projekt have en fortolkningsvidenskabelig tilgang, som er hermeneutiske tolkende. Når man arbejder ud fra det hermeneutiske paradigme, accepteres det, at man som forsker vil have svært ved at undgå at arbejde ud fra ens forudforståelse af, hvordan verden hænger sammen (Thurén, 2005, s. 69) og i dette tilfælde, hvordan forbrugere agerer og hvorfor. Denne forudforståelse er bygget på forskerens egne erfaringer og observationer. Den hermeneutiske tolkning forklares nemmere ved hjælp af Ib Andersen hermeneutiske spiral (Andersen, 2005, s. 198). Forståelse Dialog Fortolkning Ny forståelsesramme Ny fortolkning Figur 2: Den Hermeneutiske Spiral, Ib Andersen,

19 Forskeren har en forudforståelse, og har derefter en dialog med børnefamilierne via fokusgruppeinterviews. Ud fra disse dialoger fortolker forskeren respondenternes udsagn og argumentation, hvorefter forskeren danner en ny forståelsesramme, som udmunder i en ny fortolkning. Dette kan gentages til det uendelige, da man ved at have en dialog med forbrugerne hele tiden vil få nye input omkring deres adfærd, som forårsager en ny forståelsesramme for forskeren, når denne har fortolket interviewene. Derfor omtales den hermeneutiske spiral også ofte som den hermeneutiske cirkel (Andersen, 2005, s. 198). Projektet vil både bestå af sekundær og primær empiri. Der er indsamlet registerdata og sekundær empiri omkring forbrugernes holdning til mobilpunge. Den primære empiri vil bestå af spørgeskemaundersøgelser besvaret af henholdsvis forældre til børn under 18 år og børn i alderen år. Derudover vil der blive foretaget kvalitative fokusgruppeinterviews. Spørgeskemaundersøgelserne som er kvantitative vil af mange opfattes som en positivistisk metode, i og med, at der vil blive brugt lukkede spørgsmål, som vil gøre undersøgelsen mere målbar. På sin vis vil det også være en positivistisk tilgang i dette projekt, når de forskellige statistikker for forældrenes og børnenes holdninger bliver sat op, men det vil stadig forsøges fortolket ud fra den hermeneutiske tilgang. Så projektet vil være hermeneutisk tolkende, men med et lille tvist af en positivistisk tilgang i form af statistikker både fra den primære og sekundære empiri. Spørgeskemaerne og fokusgruppeinterviewenes opbygning vil blive gennemgået i de følgende afsnit SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER Den empiriske del af analysen vil bestå af to spørgeskemaundersøgelser og to fokusgruppeinterviews. Det ene spørgeskema vil henvende sig til forældre, hvorimod det andet vil henvende sigt til børn i alderen år. Som nævnt tidligere, vil det ikke være hensigtsmæssigt at inkludere børn under 10 år i en spørgeskemaundersøgelse. Det vil svært at lave en spørgeundersøgelse for denne aldersgruppe, der er pædagogisk korrekt, og det er meningen, at børnene skal kunne besvare spørgeskemaet uden hjælp fra forældrene. 16

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Overblikpapir 2. Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013

Overblikpapir 2. Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013 Overblikpapir 2 Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013 Introduktion...2 Positivisme...2 Triangulering...3 Survey...4 Konvertering til kvantitative data...4 Operationalisering...4

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring

Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring Kandidatspeciale Aalborg Universitet Turisme 10. semester Kandidatspeciale

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD DEL I Kvalitativ og kvantitativ research Researchparadigmer Kvalitativ og kvantitativ reseach Ofte er der et mix mellem de to paradigmer. Qualitative Data Quantitative Data PRIMARY DATA Observations Interviews

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ2

Store IT-Innovationer TØ2 Store IT-Innovationer TØ2 TØ2 Kontor One minute papers fra sidst Fremlæggelser Øvelse: Strip Sequence Tips og tricks til OO1 Næste gang Kontor Kontor Turing 123 - Rasmus og Kirstine Kontortid? - Evt fredag

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere