BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG"

Transkript

1 BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/ ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive på sociale medier, viser ny undersøgelse fra Børnerådet. Undersøgelsen viser også, at de Facebook-aktive har mere social selvtillid, end dem der ikke er på Facebook. Der er dog ingen forskel på de to gruppers generelle trivsel. 97 pct. af de 13-årige har mindst én profil på et socialt medie, som de bruger flere gange om ugen. Facebook er det mest poplære sociale medie, hvor 86 pct. af de 13-årige har en profil. Det viser en ny undersøgelse blandt ca børn i 7. klasse fra Børnerådets Børne- og Ungepanel om deres brug af nettet og de sociale medier. Undersøgelsen viser også, at de 13-årige, der er på Facebook, har mere social selvtillid end 13-årige, der ikke er på Facebook. Den viser dog også, at der umiddelbart ikke er forskel på de to gruppers trivsel, når de bliver spurgt til, om de er ensomme, har det dårligt for tiden, oplever dårligere stemning derhjemme, og om det synes, de er dygtige i skolen. Formand for Børnerådet Per Larsen siger: Undersøgelsen bekræfter meget tydeligt, at de sociale medier er en fuldstændig integreret del af de unges sociale liv og altså også for de helt unge i 7. klasse. Vores undersøgelse giver nogle pejlinger på, hvad det betyder for de unges relationer og trivsel. Det bliver vi nødt til at have noget mere viden om. Derfor vil vi nu gå i gang med en større undersøgelse af emnet. Vi vil blandt gerne vide mere om mobning i det digitale univers. UNDERSØGELSENS HOVEDRESULTATER 97 pct. har mindst én profil på et socialt medie. Drengene er underrepræsenterede på de fleste sociale medier. Facebookbrugerne har mere social selvtillid end dem, der ikke er på Facebook. 58 pct. af de 13-årige giver udtryk for, at de altid eller ofte er én af dem i klassen, som de andre gerne vil være sammen med. Det siger blot 48 pct. af ikke- Facebookbrugerne. Der er ingen sammenhæng mellem brug af Facebook og 13-åriges generelle trivsel, faglige selvtillid, oplevelse af stemning i hjemmet eller ensomhed.

2 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK NR 3 APRIL SOCIALE MEDIER ER EN INTEGRERET DEL AF 13-ÅRIGES LIV 97 pct. af de 13-årige har mindst én profil på et socialt medie, som de bruger flere gange om ugen. Selvom Facebook er det sociale medie, som klart flest 13-årige har en profil på (86 pct.), er Snapchat, Youtube 1 og Instagram også populære. 1 Det er ikke sikkert, at alle de unge faktisk har en konto/profil på Youtube. Det kan godt være, at de bare bruger Youtube. Tallet siger, at 66 pct. Betragter sig selv som brugere med en profil, som de bruge jævnligt. Tallene viser, at mange 13-årige er aktive på flere forskellige sociale medier (figur 1). Det peger på, at de 13-åriges digitale sociale univers ofte spænder bredt. Det er ikke et spørgsmål om de 13-årige er på sociale medier, men kun hvilke sociale medier, de agerer på. Det er en fast del af den ungdomskultur, de er del af, som ét af interviewede børn siger i et interview: Interviewer: Hvorfor tror I, så mange på jeres alder er på Facebook? Emil: Jeg tror bare, Facebook er det, man gør som ung i øjeblikket. FIGUR 1 PÅ HVILKE SIDER HAR DU EN PROFIL, SOM DU BRUGER FLERE GANGE OM UGEN? (SÆT GERNE FLERE KRYDS) Alle Dreng Pige Antal svar: Alle kønsforskelle er statistisk signifikante (chi < 0,05) undtagen andre. Der er for få brugere af Pinterest og MySpace til at vurdere om forskellen mellem drenge og pigers brug statistisk signifikant % 85% 88% 69% 55% 8 66% 74% 58% 57% 4 7 Facebook Snapchat Youtube Instagram 2 17% 27% 30% 34% 26% 1 9% 13% Twitter Google+ Formspring 1 10% 1 8% 5% 10% 3% 5% 3% Andre Tumblr Ingen Pinterest MySpace 13-åriges liv på sociale medier er tredje del af Børnerådets undersøgelse Portræt af 7. klasse. I løbet af foråret 2014 offentliggøres resultater fra undersøgelsen, der afsluttes med en rapport, der tegner et samlet portræt af 7. klasse i Danmark Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel samt opfølgende fokusgrupper med 19 børn, der går i 7. klasse. 81 pct. af børnene, der har deltaget i undersøgelsen, er 13 år, 7 pct. er 12 år, og 12 pct. er 14 år. Vi betegner gruppen samlet set som 13-årige. Undersøgelsens metoder er beskrevet bagest i notatet.

3 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK NR 3 APRIL Det lyder måske lidt dumt, men det er ikke fordi, at man er mere med, fordi man har en facebookprofil. Men måske føler man sig lidt udenfor, hvis man ikke har en. LINE Børnenes svar viser også, at der er forskel på, hvilke sociale medier drenge og piger bruger. Pigerne er generelt overrepræsenteret på de sociale medier særligt på Instagram, Snapchat og Twitter. Der er også flere piger på Facebook, Formspring og Tumblr, mens drengene er mere på Youtube og Google+. Der er også flere drenge end piger, som slet ikke har en profil på et socialt medie. SOCIAL SELVTILLID OG TRIVSEL En analyse af sammenhængen mellem 13-åriges brug af Facebook og deres generelle trivsel tegner langt fra et entydigt billede. På den ene side viser analysen, at de 13-årige, der er på Facebook, har mere social selvtillid end 13-årige, der ikke er på Facebook: 58 pct. af Facebookbrugerne siger, at de altid eller ofte er én af dem i klassen, som de andre gerne vil være sammen med. Det siger kun 48 pct. af ikke-facebookbrugerne. En forklaring kan være, at de unge oplever høj grad af anerkendelse gennem de mange likes, som de kan høste på fx Facebook og Instagram. Som nogle af børnene siger, gør en Facebookprofil ikke nødvendigvis, at man er mere med, men det kan give en følelse af at være med det kan være et selvtillidsboost: Line: Det er det med at være en del af normen. Det lyder måske lidt dumt, men det er ikke fordi, at man er mere med, fordi man har en facebookprofil. Men måske føler man sig lidt udenfor, hvis Hans: Jens: man ikke har en. Jeg tror ikke, man kommer mere med, fordi man har en profil, men det FØLER man nok bare. Man FØLER sig nok mere udenfor, hvis man ikke har en. Jeg tror, der er mange, som godt kan lide tanken om, at der er nogle der faktisk godt kan lide dem, som de er. Det er måske et lille selvtillidsboost, som folk godt kan lide at få. Der er rigtig mange, der går efter likes og følgere. Jo flere følgere og likes, man får, jo sejere føler man sig. På den anden side er der ikke nogen sammenhæng mellem, om unge er på Facebook og deres generelle trivsel. Når de unge bliver spurgt om de er ensomme, har det dårligt for tiden, oplever dårligere stemning derhjemme, og om de synes, der er dygtige i skolen, er der ingen umiddelbar forskel på Facebook-brugerne og dem, der ikke er på Facebook. FÆLLESSKABER PÅ FACEBOOK I undersøgelsen er de unge blevet spurgt om, hvad det værste og det bedste ved at være på Facebook er. Her svarer knap halvdelen, at det bedste er, at være i kontakt med sine venner både nære venner, man ser til hverdag i fx skolen, og venner, der bor længere væk. Det værste, siger størstedelen, er når folk skriver grimme ting til hinanden, hvis man blive tagget ufrivilligt eller blive kontaktet af fremmede.

4 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK NR 3 APRIL FIGUR 2 HVIS DU IKKE HAR EN PROFIL PÅ FACEBOOK, VIL VI GERNE HØRE HVORFOR? (SÆT GERNE FLERE KRYDS) Facebook interesserer mig ikke Jeg vil hellere bruge tid på andre ting Jeg har ikke lyst Jeg tror, at jeg ville bruge for meget tid på det Jeg må ikke for mine forældre Andet Jeg tror at det ville stresse mig Jeg er bange for at jeg ikke kan lægge de rigtig billeder på eller skrive gode statusopdateringer Jeg er bange for, at jeg ville blive udsat for mobning Ved ikke Mine venner er ikke på Facebook 38% % 14% 9% 8% 4% 3% Antal svar: Svarmulighederne er udviklet med udgangspunkt i brainstorms med fire 7. klasser. Et typisk svar er: Altså, der er meget godt ved Facebook: At man kan skrive til sine veninder og lægge billeder ud. Det værste er, at man kan blive mobbet eller at folk skiver til ens billeder, at man er mega grim At mange af de unge betragter Facebook som en platform til dyrkelse af fællesskaber, er ikke ensbetydende med, at man er inkluderet, hvis man er på, og ekskluderet, hvis man ikke er på. Facebook kan virke både inkluderende og ekskluderende ligesom andre arenaer, hvor 13-årige dyrker fællesskaber: skolegården, klasseværelset, fodboldklubben osv. Data fra undersøgelsen giver ikke mulighed for en tilbundsgående analyse af de unges komplekse fællesskaber og de inklusions- og eksklusionsmekanismer, der er på sociale medier. Uddybende interview peger dog i retning af, at fx Facebook ikke udgør en særlig platform for eksklusion eller mobning. Mobning og eksklusion findes på Facebook, og mobning på Facebook kan nogle gange forekomme hårdere end i det fysiske rum. Men den er ikke løsrevet fra den mobning, der finder sted i skolegården eller i fodboldklubben. Det siger den nyeste mobbeforskning 2, og det siger en del af de 13-årige, vi har talt med: Interviewer: Hvis man bliver mobbet på Facebook, bliver man så også ofte mobbet på skolen? Ole: Ja, det vil jeg tro. Jeg tror ikke bare, du mobber én på Facebook, uden at du kender ham i virkeligheden. Interviewer: Men tror I, at det er nemmere at mobbe på Facebook? Mads: Ja, det tror jeg [ ] Ole: Når folk er bag en skærm, tror de, at det er lidt helligt. Så er det lige meget, hvad de skriver, så betyder det ikke rigtig noget. Det er bare på en computer. Men 2 Fx Mobning Gentænkt (2013), som er en del af Ålborg universitets store mobbeforskningsprojekt, exbus.

5 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK NR 3 APRIL Altså, der er meget godt ved Facebook: At man kan skrive til sine veninder og lægge billeder ud. Det værste er, at man kan blive mobbet eller at folk skiver til ens billeder, at man er mega grim. sådan er det ikke altid for personen, der får de beskeder. Vi har spurgt de 13-årige, som ikke er på Facebook til deres valg. Deres svar peger på, at det er et aktivt fravalg, at de ikke har en profil. 38 pct har fravalgt Facebook, fordi det ikke interesserer dem, 32 pct. fordi de hellere vil bruge tiden på andre ting og 32 pct. fordi de simpelthen ikke har lyst til at være der. Det er relativt få, der siger, at frygt for mobning eller manglende evne til lægge de rigtige billeder eller skrive gode statusopdateringer, er årsag, til at de ikke har en profil (figur 2). Uddybende interview peger på, at Facebook er et aktivt fravalg for de 14 pct., som ikke har en profil. 13-årige, der har en profil på Facebook har diskuteret, hvad det betyder for 13-åriges fællesskaber at være eller ikke være på Facebook. Her peger børnene ret entydigt på, at man ikke er udenfor, hvis man ikke er på Facebook. Et generelt perspektiv er, at den største ulempe ved ikke at være på Facebook er, at man kan være bagud på nyheder. Men nyheden skal nok komme frem: Interviewer: Går man glip af noget ved ikke at være på Facebook? Ole: Nej Mads: Jo lidt Iben: Det kommer an på Tina: Jo, det synes jeg Mads: Man hører det nok fra ens venner nogenlunde hurtigt alligevel. Fx at nu kommer de her to sammen, og så kører den nok rundt Ole: Hvis der er nogen, der siger, at de er i et forhold, så tror jeg også, man lægger mærke til det uden at være på Facebook Mads: Det kommer an på, om man er tæt med personen Ole: Ellers er det jo ligegyldigt. Jeg vil ikke sige, at man går glip af noget.

6 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK NR 3 APRIL METODE: HVORDAN HAR VI LAVET UNDERSØGELSEN? KVANTITATIV DEL De kvantitative data er resultatet af første spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets nye Børne- og Ungepanel. Panelet består af elever fra 7. klasse fra 110 klasser fra almenområdet 3 og 11 klasser fra specialområdet fordelt over hele landet børn har svaret på det første spørgeskema. Det giver en svarprocent på 76 pct. De deltagende klasser er en del af et tilfældigt udtræk foretaget af Danmarks Pædagogiske Universitet. Der er lidt flere piger, der har svaret på spørgeskemaet (51,6 pct.), end der er blandt børn i 7. klasse på landsplan (49,1). Forskellen er statistisk signifikant, hvilket betyder, at man i læsningen af resultaterne bør holde sig for øje, at pigerne er en anelse overrepræsenterede. Spørgeskemaundersøgelsen kalder vi Portræt af 7. klasse. Med portrættet undersøges en række temaer, som er en del af 7.-klasseelevernes liv: Skole, familie, sociale medier, fritid og krop, kærester og følelser. Temaerne er valgt på baggrund af Børnerådets indsatsområder for 2014 samt brainstorms med tre 7. klasser på to forskellige skoler. 3 Det er ikke alle specialskoler, der er organiseret omkring klassetrin. I de tilfælde, hvor en udvalgt skole ikke har 7. klassetrin, har lærerne på skolen udvalgt en gruppe børn, der er vurderet alderssvarende. Alle specialklasser har haft spørgeskemaet til gennemlæsning og vurderet det egnet til deres netop deres børn og deres særlige behov. Spørgsmålene til de enkelte temaer er udviklet af Børnerådet. Derudover har Medierådet for Børn og Unge og Sex & Samfund bidraget med viden og input til temaerne Sociale medier og Krop, kærester og følelser. KVALITATIV DEL Vi har gennemført fire uddybende gruppeinterview med 20 elever fra 7. klasse på to forskellige skoler lidt udenfor københavnsområdet. Alle navne er ændrede i rapporten af hensyn til anonymitet. Citater kan være tilpasset af hensyn til læsbarhed. Interviewene varede min. og var semistrukturerede med en interviewguide, som tog udgangspunkt i resultaterne fra den del af spørgeskemaundersøgelsen, der handlede nettet og sociale medier. Interviewene handlede om at få de unges forklaringer på resultaterne samt at komme med eksempler fra deres eget liv. LITTERATUR EU Kids Online Medierådet for Børn og Unge og Berlingske Media 2013: Teenagere deres private og offentlige liv på sociale medier. Tænketanken Digitale Unge 2013: Fokusgruppeundersøgelse: Inges private og offentlige liv på sociale medier. Center for ungdomsforskning 2009: Unge og teknologi. BØRNEINDBLIK NR. 3/ ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE HEIDI SØRENSEN T: REDAKTØR BODIL LIV HOLM T: BØRNERÅDET VESTERBROGADE 35A 1620 KØBENHAVN V

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2015 2. ÅRGANG 6. APRIL 2015 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN Hvad vil

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK viden og råd om unges trivsel og mistrivsel Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 8 Krop og ydre Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 119 1. Indledning Nutidens unge vokser op omgivet af perfekte kroppe. Hvor de end befinder sig, er der billeder af veltrimmede,

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv Niels Ulrik Sørensen, Ane Grubb, Iben Warring Madsen og Jens Christian Nielsen Når det er svært at være ung i DK unges beretninger

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere