Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen."

Transkript

1 1910 Efterregulering: Hvad er efterregulering (startside) Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. Her får du først en introduktion til, hvad efterregulering er. Hvad er efterregulering? To gange om året laves en efterregulering af boligstøtte for at undersøge om borgere, der får boligstøtte, har fået for meget udbetalt året før. Oplysningspligten skal overholdes Borgere, der får boligstøtte, har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i deres situation. Det kan fx være, hvis deres indkomst stiger. Overholder borgeren ikke sin oplysningspligt, kan det være, at borgeren har fået for meget i boligstøtte og derfor skal betale boligstøtte tilbage. Hvordan beregner vi efterreguleringen? Efterreguleringen laves ved at sammenligne de oplysninger, som i løbet af året er oplyst med årsopgørelserne fra SKAT for de personer, der bor eller har boet i boligen. Er det i alt indkomst på mindst kr. (boligydelse) eller kr.(boligsikring), som borgeren ikke har givet besked om, skal han/hun betale boligstøtte tilbage. Se øvrige artikler og oversigter om efterregulering: Top ti spørgsmål og svar Omregning af boligstøtten for 2013 Breve og udsendelsesplan Individuelle brevtekster Frister for tilbagebetaling Feriepenge Fejl i årsopgørelsen Når borgeren klager eller sender ny dokumentation Hvis en solidarisk hæfter giver nye oplysninger Beregning af klagefrist Behandling af klagesager Administrative fejl Oversigt over genvejsstaster og koder i KMD

2 Borgeren kan læse mere om, hvorfor han/hun skal betale boligstøtte tilbage på Borgeren skal betale for meget udbetalt boligstøtte tilbage og vil senere få en regning på beløbet fra Opkrævning. Typisk årsag I langt de fleste tilfælde skyldes efterreguleringen, at borgeren - eller en person, borgeren bor/ har boet sammen med - har haft en højere indkomst, end den de har oplyst til os. Vi har kontrolleret, om den oplyste indkomst svarer til den indkomst, som fremgår af årsopgørelsen fra SKAT. Sådan hjælper du borgeren Vær opmærksom på, at brevet kan være meget svært at læse, da hver enkelt regulering bliver listet op. Det kan være lettere at slå op i fagsystemerne frem for at åbne deres brev. Giv eventuelt sagen til en erfaren kollega. Boligstøtte, Efterregulering

3 1911 Efterregulering: Omregning af boligstøtten for 2014 Når borgeren ringer om et efterreguleringskrav for 2013, er det vigtigt også at spørge ind til indtægterne i 2014, hvis borgeren fortsat får boligstøtte. Borgeren kan læse mere om tilbagebetaling af boligstøtte på 1. Kontroller i KMD Boligstøtte, hvilke indkomstoplysninger vi aktuelt beregner boligstøtten ud fra, og sammenhold oplysningerne med eindkomst / årsopgørelsen 2. Hvis indkomsten i KMD Boligstøtte er forkert, skal du PARTSHØRE borgeren i telefonen: Fortæl, at vi kan se, at boligstøtten for i år også bliver beregnet på et forkert grundlag Oplys, hvilken indkomst vi kan se i eindkomst / årsopgørelsen Spørg om borgeren har bemærkninger til den indkomst, vi kan se Forklar borgeren, at vi beregner boligstøtten igen ud fra de oplysninger, vi kan se i eindkomst/årsopgørelsen og fra det tidspunkt, hvor indkomstændringen er sket Oplys, hvis den nye beregning betyder, at borgeren har fået for meget i boligstøtte Fortæl, at han/hun skal tilbagebetale boligstøtten, fordi han/hun ikke har fortalt os, at indkomsten er ændret. Ønsker borgeren en skriftlig partshøring, eller vurderer du, at sagen er for svær at forklare i telefonen, skal du sende er partshøringsbrev til borgeren. Skriv et udførligt journalnotat. Husk at skrive: at det er en partshøring hvilke oplysninger, du har partshørt over hvilke konsekvenser, det har for borgeren borgerens eventuelle bemærkninger. Omberegn sagen i KMD Boligstøtte og overfør et eventuelt krav til Opkrævningen. Boligstøtte, Efterregulering

4 1912 Efterregulering: Breve og udsendelsesplan I november måned får borgere, der har fået for meget i boligstøtte i 2013, et brev om, at de skal betale boligstøtte tilbage. Borgeren kan læse mere om, hvorfor de skal betale boligstøtte tilbage på Hvornår sender vi breve til borgerne om efterregulering? Alle breve om efterregulering er dateret den og bliver sendt til borgeren efter følgende plan: Papirbreve bliver sendt den med B-post Digital Post bliver afleveret i E-boks den Indhold i brevet I brevet er der indsat følgende tekst inden klageafsnittet: "På borger.dk/tilbagebetaling, kan du læse mere om, hvorfor du skal betale boligstøtte tilbage, og hvordan du gør. I slutningen af november sender vi et indbetalingskort på beløbet til den person, som har fået boligstøtte udbetalt. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål." Vedlæg til brevet

5 Med brevet sender vi også et vedlæg, der kort beskriver, hvad borgeren skal være opmærksom på. Her finder du det vedlæg, vi har sendt til borgeren sammen med brevet: Få hjælp til brevet (pdf) ***************************************** Læs mere om klagefrist i artikel 1918 Læs mere om tilbagebetalingsfrist i artikel 1913 **************************************** INSTRUKSKATALOG: Boligstøtte, efterregulering

6 1913 Efterregulering: Sådan kan borgeren betale tilbage Her kan du læse, hvornår og hvordan borgeren skal betale gælden tilbage. Borgeren kan læse mere om, hvorfor de skal betale boligstøtte tilbage på Borgeren får ikke et indbetalingskort sammen med brevet om efterregulering. Opkrævningen sender indbetalingskortet ultimo november med betalingsfrist den 1. januar Obs! Der løber ikke renter på kravet. Viderestil til Opkrævningen I følgende situationer skal du viderestille telefonen til Opkrævningen. Borgeren ønsker: at betale før indbetalingskortet er sendt ud at indgå en afdragsordning at få trukket et beløb i den løbende boligstøtte. Du skal oplyse telefonnummer til borgeren, inden du stiller telefonen videre: Opkrævningen Boligstøtte, Efterregulering

7 1914 Efterregulering: Når borgeren sender ny dokumentation for 2013 Når borgeren kontakter os, skal vi vurdere, om der er behov for at indhente yderligere dokumentation for indkomst i 2013 fra borger og/eller kommunen. Hvis vi mangler eller afventer oplysninger, eller det er første gang vi får en henvendelse fra borgeren, skal vi lave et advis til opkrævningen: Overskrift: Efterregulering Ej færdigbehandlet Advis dato: Dags dato Hvis sagen kan færdigbehandles, ud fra de oplysninger vi har: Lav en genberegning i efterreguleringssystemet, så borgeren får en ny afgørelse Husk individuel brevtekst. Se artikel Hvis der er behov for yderligere oplysninger/dokumentation fra borgeren: Aftal med borgeren, hvilke dokumenter han/hun skal sende Opret erindringsadvis 14 dage frem og skriv journalnotat. Hvis borgeren ikke sender det aftalte eller sender forkerte oplysninger og/eller dokumentation Send manuelt brev Efterregulering, indkomstdokumentation mangler til borgeren. Hvis der er behov for yderligere oplysninger/dokumentation fra kommunen: Send til kommunen. Husk at bruge funktionen Send Digitalt Opret erindringsadvis 14 dage frem og skriv journalnotat. Genoptagelse/ændring af efterreguleringskrav Når du skal genoptage opkrævningen af efterreguleringskravet, skal du sende et af nedenstående adviser til Opkrævningen. Advis dato skal være dags dato. Efterregulering klar til opkrævning kravet bortfaldet Efterregulering klar til opkrævning kravet nedsat afgørelse sendt til borgeren xx-xx-xx Efterregulering klar til opkrævning kravet fastholdt afgørelse sendt til borgeren xx-xxxx

8 Du skal sende de samme adviser, uanset om opkrævningen af efterreguleringskravet er sat i bero eller ej. ************************************************* INSTRUKSKATALOG: Boligstøtte, efterregulering

9 1915 Efterregulering: Feriepenge når borger har skiftet eller stoppet arbejde Hvis en borger oplyser, at en person i boligen har skiftet job eller er stoppet med at arbejde og derfor har fået beregnet feriepenge, skal du kontrollere dette i eindkomst. Borgeren har kun mulighed for at få korrigeret for feriepenge, hvis han/hun har været ansat på funktionærlignende forhold. Hvis det fremgår af eindkomst, at borgeren hver måned har fået beregnet feriepenge, er det ikke muligt at korrigere for disse feriepenge. Borgeren kan læse mere om, hvorfor han/hun skal betale boligstøtte tilbage på Periode uden boligstøtte Hvis feriepengene er beregnet i en periode, hvor borgeren ikke har modtaget boligstøtte, skal beløbet ikke indgå i den uoplyste indkomst. Ikke besked om feriepenge Hvis borgeren ikke har givet besked om feriepengene, skal han/hun sende en kopi af den lønseddel, hvor beregningen af feriepenge fremgår. Det står normalt på den sidste lønseddel fra den tidligere arbejdsgiver. Det er kun de feriepenge, der er beregnet for 2013, vi kan se bort fra i den uoplyste indkomst. Øvrige års feriepenge indgår fortsat i den uoplyste indkomst. Hvis feriepengene er beregnet i den periode, hvor borgeren har fået boligstøtte, skal du undersøge, om borgeren har givet kommunen besked om dette. Hvis det fremgår af journalen, at borgeren har givet besked om feriepenge til kommunen, og kommunen ikke har behandlet oplysningerne korrekt, ser vi bort fra det fulde feriepengebeløb. Borgeren har opfyldt sin oplysningspligt og modtaget boligstøtten i god tro. Se artikel 1929 om administrative fejl. Hvis det ikke fremgår af journalen, at borgeren har givet kommunen besked, skal du indhente dokumenter fra kommunen. Øvrige ferieforhold Særlig feriegodtgørelse og 6. ferieuge som udbetales omkring maj måned i boligstøtteåret indgår i den uoplyste indkomst, hvis borgeren ikke har givet besked om udbetalingen.

10 Boligstøtte, Efterregulering

11 1916 Efterregulering: Top ti spørgsmål og svar Her er, hvad borgerne oftest spørger om, når de har fået et brev om, at de skal betale boligstøtte tilbage for Spørgsmål Svar Hvorfor skal jeg betale boligstøtte tilbage? De typiske årsager til, at du skal betale boligstøtte tilbage for året før er, at: du har skiftet job/er stoppet med at arbejde, og ikke har fortalt kommunen/ Udbetaling Danmark, at du har fået dine feriepenge opgjort (Løsning: Kontroller om feriepengenene er korrekt registreret. Feriepenge optjent i 2013 bliver først udbetalt i 2014, og skal derfor ikke indgå i den uoplyste indkomst for 2013, men sættes ind som korrektionsbeløb). du har fået udbetalt 6. ferieuge og ikke har fortalt det til kommunen/ Udbetaling Danmark. du har fået udbetalt særlig feriegodtgørelse og ikke har fortalt det til kommunen/ Udbetaling Danmark. du har fået løn, bonus, kapitalindkomst (fx renteindtægter), aktieudbytte, børns indkomster mv. og glemt at fortælle det til kommunen/udbetaling Danmark. du har ikke fået boligstøtte hele året og har stået med for lav indkomst i en periode, hvor der ikke er udbetalt boligstøtte (Løsning: Kan omberegnes i L med de faktiske indkomster fra E- indkomst). du er gået fra forudbetalt løn til bagudbetalt førtids-/folkepension (Løsning: Korriger i L for den måneds ekstra pension, der er udbetalt). du har oplyst om uvæsentlige indtægtsstigninger i løbet af sidste år, der ikke har ført til en omregning af boligstøtten i boligstøtteåret (Løsning: kan ses i L stigning/fald + uoplyst indkomst = udsving).

12 Jeg har kontaktet min kommune og/eller Udbetaling Danmark flere gange. Hvorfor får jeg så en regning? Mit barn har aldrig underskrevet en erklæring om solidarisk hæftelse. Hvorfor får han/hun så et brev? Jeg har ikke tjent så meget, som der står i brevet, hvorfor skal jeg så betale tilbage? Det kan være, fordi du har: oplyst om mindre indkomststigninger, som ikke har været høj nok til, at din boligstøtte er blevet beregnet om i løbet af året givet oplysningen om indkomststigning til en anden afdeling i kommunen/ Udbetaling Danmark. (Vurder, om vi skal indhente sagsakter fra kommunen). Erklæringen om solidarisk hæftelse bliver automatisk sendt ud, når barnet bliver 18 år. (Kontroller i KMD sag om der ligger en underskrevet hæftelseserklæring. Hvis ikke skal erklæringen indhentes fra kommunen). Vi har fået oplysningerne om indkomst fra SKAT. Du/I kan selv kontrollere om oplysningerne i brevet passer med oplysningerne på din/jeres årsopgørelse. Hvorfor er mit barns indkomst med i beregningen, når han/hun har frikort? Vi har fået flere breve med krav, Skal alle kravene betales? Dit barns indkomst indgår i beregningen af boligstøtten, uanset om barnet har frikort. Hvis barnet er under 18 år, trækker vi kr. (boligydelse) / kr. (boligsikring) fra i barnets indkomst, inden vi beregner boligstøtten (2013-tal). Hvis du har fået mere end et krav, kan det skyldes: at du har boet i to forskellige kommuner i 2013 og modtaget boligstøtte i begge kommuner. I de tilfælde skal begge krav betales. at du bor/har boet sammen med andre over 18 år. De hæfter solidarisk for tilbagebetalingskravet. Du skal som boligstøttemodtager betale det beløb tilbage, som står i brevet, vi har sendt til dig. at du har fået tilkendt førtidspension eller folkepension i Boligstøtte, Efterregulering

13 1917 Efterregulering: Fejl i årsopgørelsen Hvis borgeren ringer og oplyser, at der må være fejl i årsopgørelsen, skal borgeren selv kontrollere sine oplysninger på årsopgørelsen. Borgeren kan læse mere om tilbagebetaling af boligstøtte på Borgeren skal: kontrollere om oplysningerne fra arbejdsgiveren stemmer overens med lønsedlerne. Han/hun kan se oplysningerne fra arbejdsgiveren i skattemappen kontakte arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren har indberettet forkert oplysninger kontrollere oplysninger om indberettet kapitalindkomst fra hans/hendes pengeinstitut. Det er arbejdsgiveren, der skal rette eventuelle fejl hos SKAT. Når oplysningerne er indberettet, får borgeren en ny årsopgørelse. Vi får automatisk besked om den nye årsopgørelse og sender et brev til borgeren med den nye beregning. Indtil vi har fået en ny årsopgørelse, fastholder vi kravet. Der er ikke mulighed for, at borgeren kan få henstand. Boligstøtte, Efterregulering

14 1918 Efterregulering: Beregning af klagefrist Beregning af klagefrist Alle breve om efterregulering er dateret den og bliver sendt til borgeren efter følgende plan: Papirbreve bliver sendt den med B-post Digital post bliver afleveret i e-boks den Det betyder, at klagefristen skal regnes fra den for breve sendt med almindelig post og fra den for breve leveret i e-boks. OBS! Vi kan ikke afvise at modtage en klage på grund af overskridelse af klagefristen.

15 1922 Efterregulering: Individuel brevtekst til at indsætte i systembreve Emne Hvornår skal teksten bruges Individuel brevtekst til at indsætte under Individuel brevtekst til regningskrav Ny beregning krav uændret Klagesag delvis medhold Når vi genberegner en sag om efterregulering og fastholder vores krav om tilbagebetaling. Klagesag, hvor vi nedsætter borgerens krav. Vi har fået nye oplysninger og har lavet en ny beregning. Oplysningerne ændrer ikke på, hvor meget du skal betale tilbage. Vi har behandlet din klage og lavet en ny beregning af, hvor meget du skal betale tilbage. Vi giver dig delvis medhold i din klage. Du skal derfor betale et mindre beløb tilbage. Henvendelse delvis medhold Henvendelse, hvor vi nedsætter borgerens krav. Du har kontaktet os, fordi du skal betale boligstøtte for 2013 tilbage. Vi har lavet en ny beregning, der viser, at du skal betale et mindre beløb. Når du skriver den manuelle tekst, skal du selv taste den i L350. Du kan IKKE kopiere teksten direkte ind i brevene, uden at layoutet skrider.

16 1924 Efterregulering: Behandling af klagesager Nøglepersoner i hvert center skal behandle klager over efterreguleringskrav. Denne artikel beskriver opgavefordelingen mellem klagegruppen i Hillerød og udpegede kunderådgivere i centrene. Visitering af efterreguleringsklager Klagegruppen visiterer efterreguleringsklager, der er kommet ind som Klage eller Klage Øvrige, over til arbejdspakken: Klage- efterregulering. Udpegede klagerådgivere opretter klagesag i KMD Sag. Klagegruppen har samme opgave i forhold til at visitere klager, der kommer ind på mail. Behandling af klager fra arbejdspakken "Klage - efterregulering" Udpegede klagerådgivere udsøger efterreguleringsklagerne fra arbejdspakken Klage - efterregulering og sørger for, at klagerne bliver fordelt og behandlet ud fra centrets sædvanlige CPR-nummer fordeling. Klagerne deles ud til behandling hos de kunderådgivere, der sidder med efterreguleringsklager. Klager over efterregulering skal behandles færdige i centrene. Det betyder, at de selv indhenter eventuelt supplerende oplysninger, opretter adviser og følger op på, om disse er modtaget. Beregning af klagefrister. Se artikel 1918 Centrene sørger for at oprette rykkerspær til Opkrævningen, så snart sagen modtages. Ved medhold eller delvist medhold Efterreguleringssystemet danner selv en ny afgørelse med ny klagefrist. Se individuelle brevtekster i artikel Ved delvist medhold oprettes advis [Centernavn] - efterregulering afventer delvist medhold med prioritet lav og afdeling bolig-back med en opfølgningsfrist, som ligger en uge efter udløbet af den nye klagefrist. Hvis borgeren ikke har henvendt sig ved klagefristens udløb ændres rykkerspær Der oprettes advis til Opkrævningen. Adviset skal have overskriften Klage rykkerspær slettes og klagesagen afsluttes. Hvis borgeren fastholder sin klage, pakkes og sendes klagen til Ankestyrelsen (se nedenfor) og rykkerspærret til Opkrævningen opretholdes. Ved fastholdelse af efterreguleringen, skal kunderådgiveren gøre følgende: Send fastholdelsesbrev ( efterregulering, klage, afgørelse fastholdes) til borgeren med kort begrundelse for fastholdelse af kravet Udfyld genvurderingsskema til Ankestyrelsen ( )

17 Pak med fastholdelsesbrev, genvurderingsskema samt øvrige relevante journaler og dokumenter, herunder klage og afgørelse (se vejledning) Send en til udpeget kunderådgiver i dit center og skriv Efterregulering - cpr. nr. - til Ankestyrelsen". Instruks: Vejledning pakke sag til klagegruppen.docx. Klagesag til Ankestyrelsen Centrene sørger selv for at sagen bliver sendt til Ankestyrelsen, at kravet bliver sat i bero i Opkrævningen, og at klage bliver registreret i ATP-BI. De sørger også for at indhente dokumentation fra borgeren ( ) og/eller sikker mail til kommunen (HUSK CPR-nummer på borgeren i mailen). Praktiske spørgsmål Nøglepersonerne kan kontakte klagegruppen, hvis de har spørgsmål om opgavefordelingen og praktiske spørgsmål. Klagegruppen består af: Anne Dorte Kristensen (AKI) Annette K Hansen (AKH) Susanne Niss Pedersen (SNP) Juridiske spørgsmål: Merete Lindqvist (MKL) Efterregulering behandling af klager

18 1929 Efterregulering: Administrative fejl Hvad er en administrativ fejl? En administrativ fejl er en fejl i sagsbehandlingen, der betyder, at boligstøtten er beregnet forkert. Hvad skal du gøre, hvis der er fejl i en efterreguleringssag? Hvis der er sket en fejl i sagsbehandlingen af boligstøttesagen tilbage i 2013, skal vi vurdere, om borgeren har modtaget boligstøtten uberettiget og mod bedre vidende (god/ond tro). Hvis borgeren fx har kunne se af bevillingsbrevet, at der er sket en fejl i beregningen, så skal borgeren betale boligstøtten tilbage. Eksempler, hvor vi fastholder kravet: 14 dages løn er blevet indkodet som en månedsløn Engangsbeløb så som bonus, overarbejdsbetaling, fratrædelsesgodtgørelse, særlig feriegodtgørelse, honorarer, B-indkomst osv. er indkodet forkert. Skal indgå i beregningen og dermed den uoplyste indkomst. Eksempler, hvor borgeren ikke skal betale tilbage: Borgeren har givet besked om feriepenge. Kommunen/Udbetaling Danmark har ikke behandlet oplysningen korrekt. Vi skal i den uoplyste indkomst se bort fra beløb, som er optjent i 2013, men først kan hæves i Borger har ikke givet besked om feriepenge. Vi skal indhente dokumentation for beregningen. Vi skal i den uoplyste indkomst se bort fra beløb, som er optjent i 2013, men først kan hæves i Overgang fra forudbetalt ydelse til bagudbetalt førtidspension/folkepension (udbetaling af én måneds ekstra pension). Vi ser bort fra beløbet i den uoplyste indkomst. Administrative fejl skal afskrives uden for refusionsordningen. Hvis for meget udbetalt boligstøtte ikke kan opkræves hos ansøger på grund af en administrativ fejl, afskriver vi beløbet uden for refusionsordningen. Instruks: Håndtering af annullering af krav i Opkrævning Hvem kan godkende administrative fejl? Følgende nøglepersoner er udpeget til at godkende administrative fejl: Center Frederikshavn Holstebro Nøglepersoner Jytte Neldeberg (JNG) Palle S. Tellefsen (PST) Susanne Niss Petersen (SNP)

19 Haderslev Laila Sørensen (LSE) Betty Erna Gustavsen (BEG) Pia Kryger Fogh (PKF) Ole Raun-Petersen (OA) Vordingborg Hillerød Lene Mikkelsen (LMI) Trine Larsen (TEL) Liselotte Kruse Juhl (LJU) Asger Olesen (AOL) Anne Carina Bressendorff (ACB) Lone Werner (LWR) Nobiale Barkaji (NB) Sebastian Kreibke (SEK)

20 1933 Efterregulering: Når en solidarisk hæfter giver nye oplysninger Den borger, der har søgt om og modtaget boligstøtte, kan oplyse om alle forhold, der har betydning for efterreguleringen. Det gælder både oplysninger, der handler om ansøger selv og andre personer i boligen. Ringer en solidarisk hæfter med nye oplysninger, vil vores behandling afhænge af, om de handler om den solidariske hæfter selv eller fx modtageren af boligstøtte. Når en solidarisk hæfter ringer med nye oplysninger til en efterreguleringssag, skal du skelne mellem om han/hun giver: oplysninger om egne forhold: Noter oplysningerne på sagen og lav ny beregning. oplysninger om øvrige personers forhold: Hvis oplysningerne betyder, at vi kan nedsætte eller se bort fra kravet, noterer vi oplysningerne på sagen og laver en ny beregning. Hvis oplysningerne betyder, at boligstøttemodtager har fået udbetalt for meget boligstøtte i 2014, skal vi partshøre boligstøttemodtager, inden vi laver ny beregning. o o o Noter oplysningerne på sagen. Ring til ansøger eller send en skriftlig partshøring. Lav ny beregning, når ansøger vender tilbage, eller når partshøringsfristen udløber. Boligstøtte -> Efterregulering

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW/LØSNINGSSUBFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOWS OG LØSNINGSSUBFLOWS...

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Kontrolansvar Arbejdsmarkedsstyrelsen fører kontrol med a- kasser (totalkontrol)

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Kommunen skal anvende skemaet, når den videresender en klage til Ankestyrelsen over en afgørelse

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst)

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Att: Andreas Bo Larsen Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Den 17. november 2006 har KL modtaget Skatteministeriets

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT 17. maj 2002 Side 1 Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT Lars Frelle-Petersen Den Digitale Taskforce, Finansministeriet lfp@tforce.dk 17. maj 2002 Side 2 Den digitale udfordring

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 13. december 2013 Ref. nr.: 4-2013 Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød www.atp.dk CVR-nr.: 33 23 62 39 Indhold

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere