Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen."

Transkript

1 1910 Efterregulering: Hvad er efterregulering (startside) Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. Her får du først en introduktion til, hvad efterregulering er. Hvad er efterregulering? To gange om året laves en efterregulering af boligstøtte for at undersøge om borgere, der får boligstøtte, har fået for meget udbetalt året før. Oplysningspligten skal overholdes Borgere, der får boligstøtte, har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i deres situation. Det kan fx være, hvis deres indkomst stiger. Overholder borgeren ikke sin oplysningspligt, kan det være, at borgeren har fået for meget i boligstøtte og derfor skal betale boligstøtte tilbage. Hvordan beregner vi efterreguleringen? Efterreguleringen laves ved at sammenligne de oplysninger, som i løbet af året er oplyst med årsopgørelserne fra SKAT for de personer, der bor eller har boet i boligen. Er det i alt indkomst på mindst kr. (boligydelse) eller kr.(boligsikring), som borgeren ikke har givet besked om, skal han/hun betale boligstøtte tilbage. Se øvrige artikler og oversigter om efterregulering: Top ti spørgsmål og svar Omregning af boligstøtten for 2013 Breve og udsendelsesplan Individuelle brevtekster Frister for tilbagebetaling Feriepenge Fejl i årsopgørelsen Når borgeren klager eller sender ny dokumentation Hvis en solidarisk hæfter giver nye oplysninger Beregning af klagefrist Behandling af klagesager Administrative fejl Oversigt over genvejsstaster og koder i KMD

2 Borgeren kan læse mere om, hvorfor han/hun skal betale boligstøtte tilbage på Borgeren skal betale for meget udbetalt boligstøtte tilbage og vil senere få en regning på beløbet fra Opkrævning. Typisk årsag I langt de fleste tilfælde skyldes efterreguleringen, at borgeren - eller en person, borgeren bor/ har boet sammen med - har haft en højere indkomst, end den de har oplyst til os. Vi har kontrolleret, om den oplyste indkomst svarer til den indkomst, som fremgår af årsopgørelsen fra SKAT. Sådan hjælper du borgeren Vær opmærksom på, at brevet kan være meget svært at læse, da hver enkelt regulering bliver listet op. Det kan være lettere at slå op i fagsystemerne frem for at åbne deres brev. Giv eventuelt sagen til en erfaren kollega. Boligstøtte, Efterregulering

3 1911 Efterregulering: Omregning af boligstøtten for 2014 Når borgeren ringer om et efterreguleringskrav for 2013, er det vigtigt også at spørge ind til indtægterne i 2014, hvis borgeren fortsat får boligstøtte. Borgeren kan læse mere om tilbagebetaling af boligstøtte på 1. Kontroller i KMD Boligstøtte, hvilke indkomstoplysninger vi aktuelt beregner boligstøtten ud fra, og sammenhold oplysningerne med eindkomst / årsopgørelsen 2. Hvis indkomsten i KMD Boligstøtte er forkert, skal du PARTSHØRE borgeren i telefonen: Fortæl, at vi kan se, at boligstøtten for i år også bliver beregnet på et forkert grundlag Oplys, hvilken indkomst vi kan se i eindkomst / årsopgørelsen Spørg om borgeren har bemærkninger til den indkomst, vi kan se Forklar borgeren, at vi beregner boligstøtten igen ud fra de oplysninger, vi kan se i eindkomst/årsopgørelsen og fra det tidspunkt, hvor indkomstændringen er sket Oplys, hvis den nye beregning betyder, at borgeren har fået for meget i boligstøtte Fortæl, at han/hun skal tilbagebetale boligstøtten, fordi han/hun ikke har fortalt os, at indkomsten er ændret. Ønsker borgeren en skriftlig partshøring, eller vurderer du, at sagen er for svær at forklare i telefonen, skal du sende er partshøringsbrev til borgeren. Skriv et udførligt journalnotat. Husk at skrive: at det er en partshøring hvilke oplysninger, du har partshørt over hvilke konsekvenser, det har for borgeren borgerens eventuelle bemærkninger. Omberegn sagen i KMD Boligstøtte og overfør et eventuelt krav til Opkrævningen. Boligstøtte, Efterregulering

4 1912 Efterregulering: Breve og udsendelsesplan I november måned får borgere, der har fået for meget i boligstøtte i 2013, et brev om, at de skal betale boligstøtte tilbage. Borgeren kan læse mere om, hvorfor de skal betale boligstøtte tilbage på Hvornår sender vi breve til borgerne om efterregulering? Alle breve om efterregulering er dateret den og bliver sendt til borgeren efter følgende plan: Papirbreve bliver sendt den med B-post Digital Post bliver afleveret i E-boks den Indhold i brevet I brevet er der indsat følgende tekst inden klageafsnittet: "På borger.dk/tilbagebetaling, kan du læse mere om, hvorfor du skal betale boligstøtte tilbage, og hvordan du gør. I slutningen af november sender vi et indbetalingskort på beløbet til den person, som har fået boligstøtte udbetalt. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål." Vedlæg til brevet

5 Med brevet sender vi også et vedlæg, der kort beskriver, hvad borgeren skal være opmærksom på. Her finder du det vedlæg, vi har sendt til borgeren sammen med brevet: Få hjælp til brevet (pdf) ***************************************** Læs mere om klagefrist i artikel 1918 Læs mere om tilbagebetalingsfrist i artikel 1913 **************************************** INSTRUKSKATALOG: Boligstøtte, efterregulering

6 1913 Efterregulering: Sådan kan borgeren betale tilbage Her kan du læse, hvornår og hvordan borgeren skal betale gælden tilbage. Borgeren kan læse mere om, hvorfor de skal betale boligstøtte tilbage på Borgeren får ikke et indbetalingskort sammen med brevet om efterregulering. Opkrævningen sender indbetalingskortet ultimo november med betalingsfrist den 1. januar Obs! Der løber ikke renter på kravet. Viderestil til Opkrævningen I følgende situationer skal du viderestille telefonen til Opkrævningen. Borgeren ønsker: at betale før indbetalingskortet er sendt ud at indgå en afdragsordning at få trukket et beløb i den løbende boligstøtte. Du skal oplyse telefonnummer til borgeren, inden du stiller telefonen videre: Opkrævningen Boligstøtte, Efterregulering

7 1914 Efterregulering: Når borgeren sender ny dokumentation for 2013 Når borgeren kontakter os, skal vi vurdere, om der er behov for at indhente yderligere dokumentation for indkomst i 2013 fra borger og/eller kommunen. Hvis vi mangler eller afventer oplysninger, eller det er første gang vi får en henvendelse fra borgeren, skal vi lave et advis til opkrævningen: Overskrift: Efterregulering Ej færdigbehandlet Advis dato: Dags dato Hvis sagen kan færdigbehandles, ud fra de oplysninger vi har: Lav en genberegning i efterreguleringssystemet, så borgeren får en ny afgørelse Husk individuel brevtekst. Se artikel Hvis der er behov for yderligere oplysninger/dokumentation fra borgeren: Aftal med borgeren, hvilke dokumenter han/hun skal sende Opret erindringsadvis 14 dage frem og skriv journalnotat. Hvis borgeren ikke sender det aftalte eller sender forkerte oplysninger og/eller dokumentation Send manuelt brev Efterregulering, indkomstdokumentation mangler til borgeren. Hvis der er behov for yderligere oplysninger/dokumentation fra kommunen: Send til kommunen. Husk at bruge funktionen Send Digitalt Opret erindringsadvis 14 dage frem og skriv journalnotat. Genoptagelse/ændring af efterreguleringskrav Når du skal genoptage opkrævningen af efterreguleringskravet, skal du sende et af nedenstående adviser til Opkrævningen. Advis dato skal være dags dato. Efterregulering klar til opkrævning kravet bortfaldet Efterregulering klar til opkrævning kravet nedsat afgørelse sendt til borgeren xx-xx-xx Efterregulering klar til opkrævning kravet fastholdt afgørelse sendt til borgeren xx-xxxx

8 Du skal sende de samme adviser, uanset om opkrævningen af efterreguleringskravet er sat i bero eller ej. ************************************************* INSTRUKSKATALOG: Boligstøtte, efterregulering

9 1915 Efterregulering: Feriepenge når borger har skiftet eller stoppet arbejde Hvis en borger oplyser, at en person i boligen har skiftet job eller er stoppet med at arbejde og derfor har fået beregnet feriepenge, skal du kontrollere dette i eindkomst. Borgeren har kun mulighed for at få korrigeret for feriepenge, hvis han/hun har været ansat på funktionærlignende forhold. Hvis det fremgår af eindkomst, at borgeren hver måned har fået beregnet feriepenge, er det ikke muligt at korrigere for disse feriepenge. Borgeren kan læse mere om, hvorfor han/hun skal betale boligstøtte tilbage på Periode uden boligstøtte Hvis feriepengene er beregnet i en periode, hvor borgeren ikke har modtaget boligstøtte, skal beløbet ikke indgå i den uoplyste indkomst. Ikke besked om feriepenge Hvis borgeren ikke har givet besked om feriepengene, skal han/hun sende en kopi af den lønseddel, hvor beregningen af feriepenge fremgår. Det står normalt på den sidste lønseddel fra den tidligere arbejdsgiver. Det er kun de feriepenge, der er beregnet for 2013, vi kan se bort fra i den uoplyste indkomst. Øvrige års feriepenge indgår fortsat i den uoplyste indkomst. Hvis feriepengene er beregnet i den periode, hvor borgeren har fået boligstøtte, skal du undersøge, om borgeren har givet kommunen besked om dette. Hvis det fremgår af journalen, at borgeren har givet besked om feriepenge til kommunen, og kommunen ikke har behandlet oplysningerne korrekt, ser vi bort fra det fulde feriepengebeløb. Borgeren har opfyldt sin oplysningspligt og modtaget boligstøtten i god tro. Se artikel 1929 om administrative fejl. Hvis det ikke fremgår af journalen, at borgeren har givet kommunen besked, skal du indhente dokumenter fra kommunen. Øvrige ferieforhold Særlig feriegodtgørelse og 6. ferieuge som udbetales omkring maj måned i boligstøtteåret indgår i den uoplyste indkomst, hvis borgeren ikke har givet besked om udbetalingen.

10 Boligstøtte, Efterregulering

11 1916 Efterregulering: Top ti spørgsmål og svar Her er, hvad borgerne oftest spørger om, når de har fået et brev om, at de skal betale boligstøtte tilbage for Spørgsmål Svar Hvorfor skal jeg betale boligstøtte tilbage? De typiske årsager til, at du skal betale boligstøtte tilbage for året før er, at: du har skiftet job/er stoppet med at arbejde, og ikke har fortalt kommunen/ Udbetaling Danmark, at du har fået dine feriepenge opgjort (Løsning: Kontroller om feriepengenene er korrekt registreret. Feriepenge optjent i 2013 bliver først udbetalt i 2014, og skal derfor ikke indgå i den uoplyste indkomst for 2013, men sættes ind som korrektionsbeløb). du har fået udbetalt 6. ferieuge og ikke har fortalt det til kommunen/ Udbetaling Danmark. du har fået udbetalt særlig feriegodtgørelse og ikke har fortalt det til kommunen/ Udbetaling Danmark. du har fået løn, bonus, kapitalindkomst (fx renteindtægter), aktieudbytte, børns indkomster mv. og glemt at fortælle det til kommunen/udbetaling Danmark. du har ikke fået boligstøtte hele året og har stået med for lav indkomst i en periode, hvor der ikke er udbetalt boligstøtte (Løsning: Kan omberegnes i L med de faktiske indkomster fra E- indkomst). du er gået fra forudbetalt løn til bagudbetalt førtids-/folkepension (Løsning: Korriger i L for den måneds ekstra pension, der er udbetalt). du har oplyst om uvæsentlige indtægtsstigninger i løbet af sidste år, der ikke har ført til en omregning af boligstøtten i boligstøtteåret (Løsning: kan ses i L stigning/fald + uoplyst indkomst = udsving).

12 Jeg har kontaktet min kommune og/eller Udbetaling Danmark flere gange. Hvorfor får jeg så en regning? Mit barn har aldrig underskrevet en erklæring om solidarisk hæftelse. Hvorfor får han/hun så et brev? Jeg har ikke tjent så meget, som der står i brevet, hvorfor skal jeg så betale tilbage? Det kan være, fordi du har: oplyst om mindre indkomststigninger, som ikke har været høj nok til, at din boligstøtte er blevet beregnet om i løbet af året givet oplysningen om indkomststigning til en anden afdeling i kommunen/ Udbetaling Danmark. (Vurder, om vi skal indhente sagsakter fra kommunen). Erklæringen om solidarisk hæftelse bliver automatisk sendt ud, når barnet bliver 18 år. (Kontroller i KMD sag om der ligger en underskrevet hæftelseserklæring. Hvis ikke skal erklæringen indhentes fra kommunen). Vi har fået oplysningerne om indkomst fra SKAT. Du/I kan selv kontrollere om oplysningerne i brevet passer med oplysningerne på din/jeres årsopgørelse. Hvorfor er mit barns indkomst med i beregningen, når han/hun har frikort? Vi har fået flere breve med krav, Skal alle kravene betales? Dit barns indkomst indgår i beregningen af boligstøtten, uanset om barnet har frikort. Hvis barnet er under 18 år, trækker vi kr. (boligydelse) / kr. (boligsikring) fra i barnets indkomst, inden vi beregner boligstøtten (2013-tal). Hvis du har fået mere end et krav, kan det skyldes: at du har boet i to forskellige kommuner i 2013 og modtaget boligstøtte i begge kommuner. I de tilfælde skal begge krav betales. at du bor/har boet sammen med andre over 18 år. De hæfter solidarisk for tilbagebetalingskravet. Du skal som boligstøttemodtager betale det beløb tilbage, som står i brevet, vi har sendt til dig. at du har fået tilkendt førtidspension eller folkepension i Boligstøtte, Efterregulering

13 1917 Efterregulering: Fejl i årsopgørelsen Hvis borgeren ringer og oplyser, at der må være fejl i årsopgørelsen, skal borgeren selv kontrollere sine oplysninger på årsopgørelsen. Borgeren kan læse mere om tilbagebetaling af boligstøtte på Borgeren skal: kontrollere om oplysningerne fra arbejdsgiveren stemmer overens med lønsedlerne. Han/hun kan se oplysningerne fra arbejdsgiveren i skattemappen kontakte arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren har indberettet forkert oplysninger kontrollere oplysninger om indberettet kapitalindkomst fra hans/hendes pengeinstitut. Det er arbejdsgiveren, der skal rette eventuelle fejl hos SKAT. Når oplysningerne er indberettet, får borgeren en ny årsopgørelse. Vi får automatisk besked om den nye årsopgørelse og sender et brev til borgeren med den nye beregning. Indtil vi har fået en ny årsopgørelse, fastholder vi kravet. Der er ikke mulighed for, at borgeren kan få henstand. Boligstøtte, Efterregulering

14 1918 Efterregulering: Beregning af klagefrist Beregning af klagefrist Alle breve om efterregulering er dateret den og bliver sendt til borgeren efter følgende plan: Papirbreve bliver sendt den med B-post Digital post bliver afleveret i e-boks den Det betyder, at klagefristen skal regnes fra den for breve sendt med almindelig post og fra den for breve leveret i e-boks. OBS! Vi kan ikke afvise at modtage en klage på grund af overskridelse af klagefristen.

15 1922 Efterregulering: Individuel brevtekst til at indsætte i systembreve Emne Hvornår skal teksten bruges Individuel brevtekst til at indsætte under Individuel brevtekst til regningskrav Ny beregning krav uændret Klagesag delvis medhold Når vi genberegner en sag om efterregulering og fastholder vores krav om tilbagebetaling. Klagesag, hvor vi nedsætter borgerens krav. Vi har fået nye oplysninger og har lavet en ny beregning. Oplysningerne ændrer ikke på, hvor meget du skal betale tilbage. Vi har behandlet din klage og lavet en ny beregning af, hvor meget du skal betale tilbage. Vi giver dig delvis medhold i din klage. Du skal derfor betale et mindre beløb tilbage. Henvendelse delvis medhold Henvendelse, hvor vi nedsætter borgerens krav. Du har kontaktet os, fordi du skal betale boligstøtte for 2013 tilbage. Vi har lavet en ny beregning, der viser, at du skal betale et mindre beløb. Når du skriver den manuelle tekst, skal du selv taste den i L350. Du kan IKKE kopiere teksten direkte ind i brevene, uden at layoutet skrider.

16 1924 Efterregulering: Behandling af klagesager Nøglepersoner i hvert center skal behandle klager over efterreguleringskrav. Denne artikel beskriver opgavefordelingen mellem klagegruppen i Hillerød og udpegede kunderådgivere i centrene. Visitering af efterreguleringsklager Klagegruppen visiterer efterreguleringsklager, der er kommet ind som Klage eller Klage Øvrige, over til arbejdspakken: Klage- efterregulering. Udpegede klagerådgivere opretter klagesag i KMD Sag. Klagegruppen har samme opgave i forhold til at visitere klager, der kommer ind på mail. Behandling af klager fra arbejdspakken "Klage - efterregulering" Udpegede klagerådgivere udsøger efterreguleringsklagerne fra arbejdspakken Klage - efterregulering og sørger for, at klagerne bliver fordelt og behandlet ud fra centrets sædvanlige CPR-nummer fordeling. Klagerne deles ud til behandling hos de kunderådgivere, der sidder med efterreguleringsklager. Klager over efterregulering skal behandles færdige i centrene. Det betyder, at de selv indhenter eventuelt supplerende oplysninger, opretter adviser og følger op på, om disse er modtaget. Beregning af klagefrister. Se artikel 1918 Centrene sørger for at oprette rykkerspær til Opkrævningen, så snart sagen modtages. Ved medhold eller delvist medhold Efterreguleringssystemet danner selv en ny afgørelse med ny klagefrist. Se individuelle brevtekster i artikel Ved delvist medhold oprettes advis [Centernavn] - efterregulering afventer delvist medhold med prioritet lav og afdeling bolig-back med en opfølgningsfrist, som ligger en uge efter udløbet af den nye klagefrist. Hvis borgeren ikke har henvendt sig ved klagefristens udløb ændres rykkerspær Der oprettes advis til Opkrævningen. Adviset skal have overskriften Klage rykkerspær slettes og klagesagen afsluttes. Hvis borgeren fastholder sin klage, pakkes og sendes klagen til Ankestyrelsen (se nedenfor) og rykkerspærret til Opkrævningen opretholdes. Ved fastholdelse af efterreguleringen, skal kunderådgiveren gøre følgende: Send fastholdelsesbrev ( efterregulering, klage, afgørelse fastholdes) til borgeren med kort begrundelse for fastholdelse af kravet Udfyld genvurderingsskema til Ankestyrelsen ( )

17 Pak med fastholdelsesbrev, genvurderingsskema samt øvrige relevante journaler og dokumenter, herunder klage og afgørelse (se vejledning) Send en til udpeget kunderådgiver i dit center og skriv Efterregulering - cpr. nr. - til Ankestyrelsen". Instruks: Vejledning pakke sag til klagegruppen.docx. Klagesag til Ankestyrelsen Centrene sørger selv for at sagen bliver sendt til Ankestyrelsen, at kravet bliver sat i bero i Opkrævningen, og at klage bliver registreret i ATP-BI. De sørger også for at indhente dokumentation fra borgeren ( ) og/eller sikker mail til kommunen (HUSK CPR-nummer på borgeren i mailen). Praktiske spørgsmål Nøglepersonerne kan kontakte klagegruppen, hvis de har spørgsmål om opgavefordelingen og praktiske spørgsmål. Klagegruppen består af: Anne Dorte Kristensen (AKI) Annette K Hansen (AKH) Susanne Niss Pedersen (SNP) Juridiske spørgsmål: Merete Lindqvist (MKL) Efterregulering behandling af klager

18 1929 Efterregulering: Administrative fejl Hvad er en administrativ fejl? En administrativ fejl er en fejl i sagsbehandlingen, der betyder, at boligstøtten er beregnet forkert. Hvad skal du gøre, hvis der er fejl i en efterreguleringssag? Hvis der er sket en fejl i sagsbehandlingen af boligstøttesagen tilbage i 2013, skal vi vurdere, om borgeren har modtaget boligstøtten uberettiget og mod bedre vidende (god/ond tro). Hvis borgeren fx har kunne se af bevillingsbrevet, at der er sket en fejl i beregningen, så skal borgeren betale boligstøtten tilbage. Eksempler, hvor vi fastholder kravet: 14 dages løn er blevet indkodet som en månedsløn Engangsbeløb så som bonus, overarbejdsbetaling, fratrædelsesgodtgørelse, særlig feriegodtgørelse, honorarer, B-indkomst osv. er indkodet forkert. Skal indgå i beregningen og dermed den uoplyste indkomst. Eksempler, hvor borgeren ikke skal betale tilbage: Borgeren har givet besked om feriepenge. Kommunen/Udbetaling Danmark har ikke behandlet oplysningen korrekt. Vi skal i den uoplyste indkomst se bort fra beløb, som er optjent i 2013, men først kan hæves i Borger har ikke givet besked om feriepenge. Vi skal indhente dokumentation for beregningen. Vi skal i den uoplyste indkomst se bort fra beløb, som er optjent i 2013, men først kan hæves i Overgang fra forudbetalt ydelse til bagudbetalt førtidspension/folkepension (udbetaling af én måneds ekstra pension). Vi ser bort fra beløbet i den uoplyste indkomst. Administrative fejl skal afskrives uden for refusionsordningen. Hvis for meget udbetalt boligstøtte ikke kan opkræves hos ansøger på grund af en administrativ fejl, afskriver vi beløbet uden for refusionsordningen. Instruks: Håndtering af annullering af krav i Opkrævning Hvem kan godkende administrative fejl? Følgende nøglepersoner er udpeget til at godkende administrative fejl: Center Frederikshavn Holstebro Nøglepersoner Jytte Neldeberg (JNG) Palle S. Tellefsen (PST) Susanne Niss Petersen (SNP)

19 Haderslev Laila Sørensen (LSE) Betty Erna Gustavsen (BEG) Pia Kryger Fogh (PKF) Ole Raun-Petersen (OA) Vordingborg Hillerød Lene Mikkelsen (LMI) Trine Larsen (TEL) Liselotte Kruse Juhl (LJU) Asger Olesen (AOL) Anne Carina Bressendorff (ACB) Lone Werner (LWR) Nobiale Barkaji (NB) Sebastian Kreibke (SEK)

20 1933 Efterregulering: Når en solidarisk hæfter giver nye oplysninger Den borger, der har søgt om og modtaget boligstøtte, kan oplyse om alle forhold, der har betydning for efterreguleringen. Det gælder både oplysninger, der handler om ansøger selv og andre personer i boligen. Ringer en solidarisk hæfter med nye oplysninger, vil vores behandling afhænge af, om de handler om den solidariske hæfter selv eller fx modtageren af boligstøtte. Når en solidarisk hæfter ringer med nye oplysninger til en efterreguleringssag, skal du skelne mellem om han/hun giver: oplysninger om egne forhold: Noter oplysningerne på sagen og lav ny beregning. oplysninger om øvrige personers forhold: Hvis oplysningerne betyder, at vi kan nedsætte eller se bort fra kravet, noterer vi oplysningerne på sagen og laver en ny beregning. Hvis oplysningerne betyder, at boligstøttemodtager har fået udbetalt for meget boligstøtte i 2014, skal vi partshøre boligstøttemodtager, inden vi laver ny beregning. o o o Noter oplysningerne på sagen. Ring til ansøger eller send en skriftlig partshøring. Lav ny beregning, når ansøger vender tilbage, eller når partshøringsfristen udløber. Boligstøtte -> Efterregulering

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst.

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst. Side 1 af 5 Tilbagebetaling af boligstøtte Du har fået et brev fra Udbetaling Danmark, hvis du skal betale boligstøtte tilbage. Her på siden kan du læse mere om, hvorfor du skal betale boligstøtte tilbage,

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelsen af boligstøtten for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag.... 4 Familieydelser.... 5 Efterregulering

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Ændring af satser pr. 1. januar 2017...2 Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Kontanthjælpsloftet... 3 Ændring

Læs mere

Ankestyrelsen har i sin afgørelse fra den 29. oktober 2015 afgjort, at kommunen skal behandle din sag igen.

Ankestyrelsen har i sin afgørelse fra den 29. oktober 2015 afgjort, at kommunen skal behandle din sag igen. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4.,-4 3000 Helsingør Center for Job og Uddannelse Team Kontanthjælpudbetaling Tlf.: 49282112 Mail:kontanthjaelp_ydelse@helsi ngor.dk www.helsingor.dk Dato 19-11-2015 Journal

Læs mere

Introduktion til nye og forbedrede boligstøttebreve

Introduktion til nye og forbedrede boligstøttebreve Introduktion til nye og forbedrede boligstøttebreve 16-09-2015 Dagsorden Overordnede principper Standardafsnit Afslagsbreve Bevillingsbreve Ændringsbreve Ophørsbreve Kombinationsbreve Reguleringer Gæld

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 7. november 2013 Ref. nr.: 3-2013 Indhold Boligstøtte... 2 Mellemkommunal refusion... 2 Hvilke sager indgår i den mellemkommunale

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Uge 48 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Giv besked til Udbetaling

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Indhold Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ November 2015 Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Nye regler for Boligstøtte i 2016... 2 Kommunikation til

Læs mere

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre.

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre. Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre. Med denne pjece ønsker vi at give et overblik over, hvad der sker, når man bliver enke eller enkemand efter en person, der har modtaget

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Information fra Udebetaling Danmark til kommunernes Borgerservice Indhold Tværgående.... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Barsel.... 3 Ressourceforløbsydelse eller

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte, Mellemkommunal refusion, ændring i processen for

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Januar 2014 Med denne pjece ønsker vi at give et overblik over, hvad der sker, når man bliver enke eller enkemand efter en person,

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice Oktober 2014 Uge 41 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Undtagelsesmodel... 2

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide Guide til til uddannelsesog kontanthjælp kontanthjælp januar 2014 INDHOLD s. 04 1. former for økonomisk støtte S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 04 Særlig støtte

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema Udbetaling Danmark skal bruge et ankeskema, når de videresender klager i sociale og beskæftigelsesmæssige sager til Ankestyrelsen. Her finder du dels en generel

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse under ferie

Pjece om ledighedsydelse under ferie Pjece om ledighedsydelse under ferie Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Version 2.0 - august 2014 Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret

Frederiksberg Kommune. Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret Indhold 1 Indledning 2 2 Baggrund 3 2.1 Udført arbejde 3 3 Behandling af advis - resultat 4 3.1 Samlet krav om tilbagebetaling 5 4 Videre forløb 6 4.1 Anbefaling

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574.

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574. Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 10. juni 2014. Nr. 574. Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel

Læs mere

Vejledning til selvbetjening:

Vejledning til selvbetjening: Vejledning til selvbetjening: Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Funktionalitet på løsningen... 2 Ferieår... 3 Avanceret søgning... 3 Download oversigt... 3 Sortering af ansøgninger

Læs mere

Boligsikring 2000 Oversigt

Boligsikring 2000 Oversigt forside Boligsikring 2000 Oversigt i kor orte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligsikring i 2000 Boligsikring udgør i 2000: 72% af forskellen mellem (A) Din husleje og

Læs mere

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Med denne pjece ønsker vi at give et overblik til efterladte efter en person, der har modtaget en hædersgave og/eller en månedlig ydelse

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede BEK nr 984 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-3316 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice februar 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 2 Idriftsættelse af nye selvbetjeningsløsninger...

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Nyt fra Kontrolområdet/ Februar 2016 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Kontrolområdet... 2 Indsats for igangværende sager... 2 Afgørelser fra Ankestyrelsen...

Læs mere

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse. 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Revalideringsydelse 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Læs mere

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob.

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob. NOTAT Behandling af fleksløntilskud Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet fleksløntilskud er indført januar 2013. 1. Overordnet

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Forslag. 2. I overskriften før 93 indsættes efter»tilbagebetaling«:»og efterbetaling«. 3. I 93 indsættes efter»skal«:», jf. dog 93 a, stk. 1-3,«.

Forslag. 2. I overskriften før 93 indsættes efter»tilbagebetaling«:»og efterbetaling«. 3. I 93 indsættes efter»skal«:», jf. dog 93 a, stk. 1-3,«. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 5. september 2014 UDKAST Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og andre

Læs mere

Vejledning til csv-fil

Vejledning til csv-fil Vejledning til csv-fil Dokumentversion csv-version Dato Beskrivelse 3.00 1.0.0 17.03.2015 Afvisningsårsag UDBKONK kan angives af udbetaler Indhold Beskrivelse af felter i csv-filen... 2 Udbetaler SE-nr....

Læs mere

Borgere må gerne sende papirdokumentation, selvom de søger om boligstøtte digitalt

Borgere må gerne sende papirdokumentation, selvom de søger om boligstøtte digitalt Til alle kommuner 11. juli 2013 Ref. nr.: Oplys venligst ved Nyhedsbrev fra Boligstøtte Udbetaling Danmark henvendelse Dette er det første nyhedsbrev om boligstøtte fra Udbetaling Danmark. Vi vil fremadrettet

Læs mere

Kommunikationsprocesser

Kommunikationsprocesser Kommunikationsprocesser Udbetaling Danmark, 1. september 2011 Version 1.2 1 Giv helhedsorienteret vejledning Udbetaling Danmark, 1. september 2011 Version 1.2 2 Definition af helhedsorienteret vejledning

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte

Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit i relation til implementeringen af kontanthjælpsloftet (supplement

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at 0 Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at kunderådgiver gennemgår sagen inden agterskrivelse / afgørelse

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

International Pension... 6 International Pension flytter til Holstebro... 6

International Pension... 6 International Pension flytter til Holstebro... 6 Fagligt nyt Information fra Udbetaling Danmark til kommunernes Borgerservice Indhold Boligstøtte.... 2 Implementering af Kontanthjælpsloftet... 2 Boligstøtten ændrer sig for borgere på integrationsydelse....

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om kontanthjælp. Kontanthjælp er

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Kerneprocesser Førtidspension

Kerneprocesser Førtidspension Kerneprocesser Førtidspension An nsøgnin ng Førtidspension Håndter ansøgninger om tillæg 21 2.1 Førtidspension Start løbende førtidspension 2.2 Start Opret of oplys Afgør FØP sag FØP sag FØP sag 221 2.2.1

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen

Læs mere