FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne"

Transkript

1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Pionererne

2 De første formænd Kabellodder A. Jensen er formand fra 19. marts 1899 til 18. juni 1901 for det nystiftede Københavns kommunale Arbejderforbund. Sprøjtefører Carl Petersen er formand for det reorganiserede Københavns kommunale Arbejderforbund fra 16. juni 1901 og til 19. maj 1915, da han vinder formandsposten på den 1. ordinære kongres med 17 stemmer, mens kabellodder A. Jensen kun fik 12 stemmer. Husassistent Marie Christensen er formand for Københavns Tjenestepigeforening fra 15. november 1899 dernæst formand for De samvirkende danske tjenestepigeforeninger fra 1904, indtil hun går af på kongressen i 1926 som formand for Husassistenternes Forbund. 2

3 Lidt om historien bag FOA FOA Forbundet af Offentligt Ansatte stiftedes den 17. december 1992 på en fælles kongres i København efter at DKA s og HAF s kongresser i oktober måned samme år havde godkendt en sammenlægning af de 2 forbund. En urafstemning blandt de 2 forbunds medlemmer havde ligeledes godkendt sammenlægningen med et stort flertal. Det nye forbund FOA så dagens lys den 1. januar Forud for denne sammenlægning var gået et forgæves forsøg i 70 erne, som endte med at HAF s kongres i 1979 sagde nej til en sammenlægning med DKA, mens DKA s kongres allerede dengang stemte ja til en sammenlægning. Med dannelsen af FOA fik LO og Danmark sit 3. største fagforbund med omkring medlemmer, hvoraf størsteparten var beskæftigede indenfor den offentlige sektor. Omkring 88 procent af medlemmerne var og er kvinder. Omkring halvdelen af medlemmerne arbejder indenfor social- og sundhedsområdet. FOA er opdelt i 4 sektorer: Social- og Sundhedssektoren, Pædagogisk sektor, Køkken- og Rengøringssektoren og Teknik- og Servicesektoren. 3

4 Københavns Kommunale Arbejderforenings optagelse i DsF. Den allerførste tid Det er ikke tilfældigt, at FOA og begge de to oprindelige forbunds rødder har sit udspring i København. Københavns kommune var datidens største kommunale arbejdsplads, hvor man både beskæftigede faglærte og ufaglærte. I Københavnsområdet tjente ligeledes langt de fleste tjenestepiger i private hjem borgerskabets hjem, selvom der også på landet var mange tjenestepiger fæstede på herregårde, gårde og på præstegårde. København var samtidig arnestedet for en række øvrige faglige organisationer, som havde set dagens lys flere år forinden, og som sammen med det opvoksende socialdemokratiske parti satte sit præg på den faglige og politiske scene. De samvirkende Fagforbund DsF som var datidens navn for LO, blev således stiftet i 1898 af de forbund, som fandtes blandt alle de privatansattes faglige organisationer. Allerede den 24. juli 1901 indmeldtes Københavns Kommunale Arbejderforbund i DsF, mens man skal helt hen til den 9. august 1918, førend Husassistenternes Forbund bliver medlem af DsF. Forinden var der dog sket en række ting. 4

5 De kommunale arbejdere og funktionærer Der eksisterede allerede før 1898 flere faglige foreninger, som organiserede blandt andet de kommunalt ansatte, men der var ingen samlet fælles organisation for de kommunalt ansatte. Derfor tog Københavns kommunale Kedel- og Maskinpasserforening initiativ til at indkalde samtlige kommunale funktionærer og arbejdere til et fælles møde den 4. december 1898 i Lille Kannikestræde 5, hvor værtshuset Kalkebaljen lå. Målet var en sammenslutning af kommunens arbejdere. I første omgang lykkedes det ikke. Allerede dengang slog modsætninger mellem Dansk Arbejdsmandsforbund D.A.F. og det, der senere skulle blive til Københavns Kommunal Arbejderforening og siden DKA ud i lys lue. D.A.F. krævede, at enhver skulle stå som medlem indenfor sit fag, mens de ikke-faglærte skulle stå som medlemmer af D.A.F. Alligevel fortsatte en række kommunalt ansatte deres bestræbelser på at samle sig i et fælles forbund, og den 19.februar 1899 blev der igen indkaldt til møde i Kalkebaljen. I spidsen for initiativet stod kabellodder A. Jensen. På mødet blev nedsat et lovudvalg. På baggrund af dettes arbejde blev der igen indkaldt til generalforsamling i Kalkebaljen den 19. marts 1899, hvor kabellodder A. Jensen blev valgt som foreningens første formand. Annoncen der indkalder til stiftelsen af Københavns Kommunale Arbejderforening i

6 Sprøjtefører Carl Petersens brev til Socialdemokraten vedrørende reorganiseringen af Københavns Kommunale Arbejderforening. I starten bestod foreningen af 47 medlemmer. Af kabellodder A. Jensen eget lovsæt fra 1899 fremgår det at disse fordelte sig på følgende områder: Ladegårdens Funktionærer, Vestre Fængsels Funktionærer, Vandpåfylderne, Hospitalsfunktionærer, Nattevægterfunktionærer og Lysstationens Funktionærer. Senere kom der flere til og disse skulle meget hurtigt formere sig til regulære afdelinger under foreningen. Efter dannelsen optog man både funktionærer og arbejdere i skøn forening. Dette gav hurtigt anledning til store stridigheder med en række andre forbund især D.A.F. men også andre forbund følte sig trådt for nær. I slutningen af 1900 enedes så repræsentanter for Københavns kommunale Arbejderforening, Belysningsvæsenets Bestillingsmands Organisation og Brandfolkenes Organisation om at søge mod en sammenslutning, som kunne forene alle kommunens arbejdere og funktionærer i et stort fælles forbund. Efter et omfattende forudgående udvalgsarbejde blev der indkaldt til en stiftende kongres i den reorganiserede Københavns Kommunale Arbejderforening den juli I kongressen deltog 35 delegerede med stemmeret. På kongressen vedtog man bl.a. de nye love, som indebar at de faste lønarbejdere d.v.s. arbejdsmænd ikke kunne optages som medlemmer. Ved afstemningen om formandsposten valgtes sprøjtefører Carl Petersen til formand i et kampvalg med kabellodder A. Jensen. Det var bl.a. udtryk for, at med de nye medlemsorganisationer under det fælles tag, var magtforholdene i foreningen tippet. 6

7 Marie Christensens indkaldelse til stiftelsesmødet, som førte til dannelsen af Københavns Tjenestepige Forening. Beslutningen om at udelukke de faste lønarbejdere førte efterfølgende til mange års stridigheder, idet en række af disse medlemmer valgte at videreføre den tidligere organisation. De nægtede ligeledes at udlevere den gamle organisations ejendele til det reorganiserede forbund. Således blev den første fane først overdraget til den reorganiserede forening i I 1907 får foreningen sin første afdeling i provinsen, nemlig i Roskilde, men først på kongressen i 1920 udvider forbundet sit område til at omfatte hele landet under navnet Dansk Kommunal Arbejderforbund. Siden blev der meget senere påhæftet betegnelsen Forbundet for Offentlige Ansatte. 7

8 Første håndskrevne dagsorden til den første generalforsamling i Tjenestepigernes Forening 27.april Tjenestepigerne Næsten samtidig med at de kommunalt ansatte søger sammen udsendte en tjenestepige ved navn Marie Christensen en opfordring til alle de københavnske tjenestepiger om at møde op den 15. november 1899 i Gothersgade 49 for at danne en tjenestepige-forening. Hun havde selv bekostet og fået trykt 200 indbydelser, som hun havde delt ud over hele byen og håbede nu på et stort fremmøde. Der kom 32 den aften. 24 af de fremmødte meldte sig ind. Marie Christensen blev samtidig valgt til foreningens første formand. Blandt foreningens største mærkesager var en afskaffelse af Tyendeloven og Skudsmålsbogen. Foreningen fik desuden meget hurtigt en fane, som afstak bemærkelsesværdigt fra de øvrige faglige organisationers faner på den tid. Den blev i 1903 skænket foreningen af en kreds af damer, som hørte til foreningens passive medlemmer. Hesteskoen symboliserede ifølge Marie Christensen lykke, da det er lykke for kvinden at søge det huslige arbejde, og det er netop dette, tjenestepigerne udfører. Svalerne er budbringere for foreningen udover landet. Løvetandsblomsten som tidligere var blevet nedtrampet og ringeagtet, bliver nu beundret ganske som tjenestepigestanden. Den juli 1904 bliver tjenestepigernes initiativ til landsforbundet De samvirkende danske Tjenestepigeforeninger, som i starten bestod af 4 afdelinger, nemlig i København, Ålborg, Århus og Odense. 8

9 Den trykte tekst af indkaldelsen På årsmødet den juli 1914 skifter foreningen navn til Husassistenternes Forbund og fra 1. oktober 1946 kommer navnet til at lyde på Husligt Arbejder Forbund efter at en urafstemning blandt medlemmerne havde vedtaget dette med omkring 75 procent af de afgivne stemmer. 9

10 Frem mod nutiden I forhold til DKA undergår HAF s medlemsskare i det 20.-århundrede den største forandring fra privat ansatte tjenestepiger til offentligt ansatte husmoderafløsere videre til hjemmehjælpere og køkken-, rengørings- og husassistenter på institutioner m.v., mens DKA hele vejen igennem århundredet fastholder sin oprindelige kommunale og amtskommunale tilknytning Både DKA og HAF bliver dermed tjenere og serviceudøvere i det offentlige velfærdssamfund, som nu folder sig ud for fuld styrke efter 2. verdenskrigs slutning. Begge organisationer vokser eksplosivt medlemsmæssigt som følge af velfærdssamfundets udbygning. Resultatet bliver senere samtidig den sammensmeltning af DKA og HAF, som for 10 år siden førte til dannelsen af FOA Forbundet af Offentligt Ansatte. 10

11 11

12 En hilsen fra en nuværende til de forhenværende Af Dennis Kristensen Forbundsformand Det er gennem fortiden man lærer at forstå nutiden. Det gælder også det faglige arbejde. Den indsats, som husassistenten, kabellodderen og sprøjteføreren gjorde i slutningen af forrige og begyndelsen af sidste århundrede som datidens pionerer, var ikke nogen selvfølge. De påtog sig en opgave, som set med nutidens øjne var næsten uløselig. De lagde grunden til den faglige organisation, som i dag udgør Forbundet af Offentligt Ansatte FOA. Det bør vi være dem dybt taknemmelige for. De gik forrest i kampen for det velfærdssamfund, som de dybest set mere fornemmede end forstod, i et samfund som dengang byggede på så store klassemodsætninger, som vi andre til gengæld kan have svært ved at føle og forstå. De var alle 3 stærke personligheder og store individualister, som hele tiden bevarede en glødende tro på deres sag. Det fortæller nogle af de dokumenter og arkivalier, personlige breve m.v., som vises i FOA s lille jubilæumsudstilling lidt om. Meget af det er fra tiden omkring forrige århundredeskifte og stammer i visse tilfælde direkte fra stifternes egen hånd. På den måde bliver historien pludselig levende og nærværende. Det er nu 10 år siden, FOA blev dannet på basis af DKA og HAF. Der er sket meget også i de sidste 10 år, men forinden har der i knap 100 år fundet en kamp og opbygning sted, som er fundamentet for vores nuværende faglige fællesskab. Vi skal være stolte over, hvad vore forgængere gjorde, men vi skal samtidig selv vide at bruge nutiden som afsæt for den måde, som vi vil forme fremtiden på. Det skylder vi vore forgængere og deres historie, hvis vi selv vil skrive ny historie. Forbundet af Offentligt Ansatte Staunings Plads København V Tlf.:

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

Normalt kredses der mest om forholdene

Normalt kredses der mest om forholdene 22 ARBEJDERHISTORIE NR. 3 2013 LÆRLINGE- OPRØR I FAG- BEVÆGEL- SEN: LLO og Faglig Ungdom 1966-1979 Af Knud Holt Nielsen Normalt kredses der mest om forholdene på universiteterne og perioden 1968-1971,

Læs mere

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede INTRODUKTION Det er en stor del af vores selvforståelse

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Revolutionen og magten - Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922

Revolutionen og magten - Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922 1 Revolutionen og magten - Sønderborg-arbejdernes historie 1872-1922 af Frode Sørensen ISBN 87-87153-564 Resumé af bogen som blev udgivet på 90-årsdagen for revolutionen i Sønderborg den 6. november 2008

Læs mere

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing: Intet er umuligt for Vorherre og en blikkenslager Træk af Rør-

Læs mere

Velfærd, solidaritet og fællesskab

Velfærd, solidaritet og fællesskab Velfærd, solidaritet og fællesskab Landsbrancheklubben 3F kommunale/regionale specialarbejdere 1951-2011 Af Anne Brædder, Arne Hansen og Peter Jonassen Klubbens kontaktoplysninger Landsbrancheklubben for

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

279 ud af de 894 kvinder, der i perioden

279 ud af de 894 kvinder, der i perioden 53 FAG- FORENINGS KVINDER I PARTI- POLITIK Af Karin Sandvad 279 ud af de 894 kvinder, der i perioden fra 1909 til ca.1950 blev valgt ind i de kommunale råd, var socialdemokrater. Det var langt flere, end

Læs mere

75 års forskel i dansk idræt

75 års forskel i dansk idræt 75 års forskel i dansk idræt Små og store begivenheder i Dansk Arbejder Idrætsforbund 1929-2004 2 Forord Med dette jubilæumsskrift har jeg forsøgt at give læseren et billede af DAI s udvikling og arbejde

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Organisatorisk beretning 2011-2012

Organisatorisk beretning 2011-2012 Organisatorisk beretning 2011-2012 Landsledelsens organisatoriske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 40 året for Folkebevægelsens stiftelse fejres med

Læs mere

Produktionen lå underdrejet, arbejdsmarkedet

Produktionen lå underdrejet, arbejdsmarkedet 63 "ARBEJDS- SPÆRRIN- GEN" - fra de københavnske havnearbejderes dannelseshistorie 1899-1919 Af Annette Østergaard Schultz Havnearbejdernes kamp mod skruebrækkere i begyndelsen af århundredet viser, at

Læs mere

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 28. årgang nr. 2 2011

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 28. årgang nr. 2 2011 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 28. årgang nr. 2 2011 Erik Jensen på socialdemokraterne struer generalforsamling september 2010 Læs inde i bladet: En retssag mellem Gjellerup sogneråd

Læs mere

Krøniken om Lænken Af Henrik Risegaard Jensen

Krøniken om Lænken Af Henrik Risegaard Jensen Krøniken om Lænken Af Henrik Risegaard Jensen Side 1 af 26 Af Henrik Risegaard Jensen Medlem af Rødovre Lænken Konsulent for Rødovre Lænkens bestyrelse Medlem af Landsforeningens udvalg af pårørende og

Læs mere

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA 25 år 9. april 1983 9. april 2008 Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA jubilæumsredaktion 2008 ASRA Arbejderhistorisk støttekreds Ringkøbing amt 25 års Jubilæumsskrift

Læs mere

Kvinders valgret. frihed, lighed og stemmeret

Kvinders valgret. frihed, lighed og stemmeret Kvinders valgret frihed, lighed og stemmeret Demokrati men ikke for alle Demokrati betyder folkestyre. I dag forstår vi i Danmark et folkestyre som et samfund, hvor folket skal styre, og hvor den politiske

Læs mere

Siden fagbevægelsens første dage har de

Siden fagbevægelsens første dage har de 73 KØN OG KLASSE KAMP OG KOM- PROMIS Historien om de faglige klubber på Radiometer ca. 1960-1994 1 Af Vibeke Kold Har kvinder og mænd fælles interesser på fabriksgulvet? Har faglærte og ikke-faglærte?

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Udgivet af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Lemvig Redaktion: Elky Madsen Leo Skaaning Bent Kruuse Jørn

Læs mere

Kommunalt storforbrug af 120-dages regel

Kommunalt storforbrug af 120-dages regel 8. OKTOBER 1998 17 LANGTIDSSYGE Kommunalt storforbrug af 120-dages regel Den offentlige sektor formår kun i meget ringe omfang at udvise fleksibilitet over for langtidssyge medarbejdere, som i stedet afskediges

Læs mere

GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010

GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 Mundtlig beretning. Kære sendemænd uanset køn. Kære medlemmer af Grænseforeningen. Kære samarbejdspartnere og gæster fra begge sider af grænsen. I forbindelse

Læs mere

HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER Og MÆND?

HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER Og MÆND? HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER Og MÆND? En antologi om ligeløn i Danmark 10:12 Redigeret af: Mette Deding Helle Holt 10:12 HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND? EN ANTOLOGI OM

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

Sdr. Harridslev Brugsforening

Sdr. Harridslev Brugsforening Sdr. Harridslev Brugsforening 75 års jubileum 1905-1980 Blade af Sdr. Harridslev Brugs' historie De to grene indenfor dansk andelsbevægelse, der fik den største betydning for lokalsamfundene, var andelsmejerierne

Læs mere