Ombygning med omtanke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ombygning med omtanke"

Transkript

1 28. FEBRUAR 71. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN Ombygning med omtanke Beboerne fik nye lejligheder og medarbejderne nye kollegaer, da Unohuset blev ombygget. Forløbet gik godt, fordi ledelsen inddrog medarbejderne, siger Yvonne Hauberg Bech 05 14

2 2 SOCIALPÆDAGOGEN 5/ FEBRUAR ISSN Selvom det optimale ville være, at socialøkonomiske virksomheder også giver økonomisk mening, så er det nok for ambitiøst et mål at have, at det altid skal give sorte tal på bundlinjen Ansvarshavende Forbundsformand Benny Andersen Redaktion Jens Nielsen (redaktør), Lone Marie Pedersen, Maria Rørbæk, Steven Leweson (layout), Prik, læserindlæg, artikler og anmeldel ser er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens eller organisationens mening. Redaktionen påtager sig intet ansvar for uopfordret indsendt stof. KOMMENTAR Det giver god socialøkonomisk mening Af Marie Sonne Forbundsnæstformand Alle artikler fra Socialpædagogen tilbage til 1999 kan findes på Adresse Socialpædagogen Brolæggerstræde København K Tlf Fax Åbningstid: mandag-onsdag 9-15, torsdag 9-17, fredag Læserbreve og kronikker Socialpædagogen er forpligtet til at optage læserbreve fra medlemmer. De må højst fylde anslag. Læserbreve med injurierende indhold kan afvises. Kronikker bringes efter en redaktionel vurdering og må højst fylde anslag. Læserbreve og kronikker, der bringes i bladet, offentliggøres også på internettet. Indlæg sendes til Annoncer Sendes til Se priser, formater, deadlines osv. på Kommende deadlines Deadline for læserbreve og stillingsannoncer til 6/2014, der udkommer den 14. marts, er mandag den 3. marts kl. 12. Deadline for stillingsannoncer til 7/2014 er den 17. marts kl. 12. For tekstsideannoncer er deadline til 7/2014 onsdag den 12. marts. Redaktionen af 5/2014 er afsluttet den Abonnement Abonnementspris 2014: 955,00 kr. inkl. moms (24 numre) Løssalg: 47,00 kr. + porto Oplag i perioden Produktion Datagraf Communications A/S, Aarhus Forsidefoto Søren Kjeldgaard FOTO: RICKY JOHN MOLLOY Midt i februar kunne man i Dagbladet Information læse, at Beskæftigelsesministeriet har besluttet at støtte landets socialøkonomiske virksomheder med en økonomisk håndsrækning og en lovændring, der bl.a. gør det muligt at lade virksomheden registrere som socialøkonomisk og dermed blive synlig for omverden. Det var en vældig positiv nyhed, synes jeg. For der er ingen tvivl om, at socialøkonomiske virksomheder hver dag gør en enorm forskel for de mange udsatte borgere, de har ansat. Det at have et arbejde noget at stå op til giver for rigtig mange af os mening. Det er et sted, vi hører til, hvor vi deltager i et fællesskab, hvor vi gør en forskel, bruger os selv sammen med andre. Kort sagt: det giver livskvalitet. Og det gælder også for den psykisk syge og den fysisk eller mentalt handicappede borger. Så vi mener, der er alle gode grunde til at støtte udviklingen af de socialøkonomiske virksomheder. Vi spurgte sidste forår et repræsentativt udsnit af private virksomheder om deres holdning til det rummelige arbejdsmarked. Undersøgelsen viste tydeligt, at erhvervslivet gerne vil og kan se muligheder i at åbne dørene for udsatte medarbejdere. 45 pct. af dem svarede fx, at det bliver en mere mangfoldig og spændende arbejdsplads. Og 38 pct. pegede på, at det giver virksomheden mulighed for at profilere sig som socialt ansvarlig. Så viljen er der. Og det synes jeg er meget positivt. Vi mener, at der vil være god mening i at organisere nogle meget fleksible ansættelsesforløb, der er målrettet den enkelte. Og med en socialpædagogisk støtte som bindeled mellem den udsatte og virksomheden kan man sikre, at borgeren holdes fast i forløbet, og at virksomheden kan få hjælp til at finde rundt i regler og muligheder. På den måde bliver det også nemmere for virksomheder at sige ja. En fjerdedel af de virksomheder, vi spurgte, svarede fx, at de mener, der er brug for en støtteperson for, at det kan lykkes. Og 44 pct. mener, der er brug for mere fleksible tilskudsordninger. Men tal fra SFI viser dog, at antallet af mennesker med handicap i beskæftigelse er faldende, og vi ved, at der fortsat er særlige grupper, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Så det er godt, at ministeren har fokus på udviklingen. Og også har øje for, at det kræver støtte både økonomisk og organisatorisk. For selvom det optimale ville være, at socialøkonomiske virksomheder også giver økonomisk mening, så er det nok for ambitiøst et mål at have, at det altid skal give sorte tal på bundlinjen. Der må være plads til et større perspektiv! NORDISK MILJØMÆRKNING TRYKSAG Medlem af Danske Specialmedier

3 SOCIALPÆDAGOGEN 3 INDHOLD FOTO: SØREN KJELDGAARD FOTO: RICKY JOHN MOLLOY 04 OMPLACERING Da Unohuset skulle bygges om, satte det gang i en lavine af forandringer. Beboerne er voksne døve udviklingshæmmede med diagnoser inden for autismespektret. Ombygningen betød, at beboerne fik nye naboer og medarbejderne nye kollegaer, og så blev ledelsesstrukturen lavet om. Det hele lykkedes, bl.a. fordi der var så god tid til ombygningen, at alle kunne deltage. Medarbejderne fik indflydelse på stort set alt, bl.a. hvem de gerne ville arbejde sammen med. For socialpædagog og arbejdsmiljørepræsentant Runa Møller betød ombygningen, at hun fik lyst til at blive syv år mere på arbejdsmarkedet 04 En nænsom flytning for alle 09 Ombygning med plads til medbestemmelse 15 UDVIKLINGSHÆMMEDE Ferieture og andre fornøjelser aflyses 16 TILLIDSREFORM Det er med velfærden som trumfkort, at den danske samfundsmodel kan, skal og vil vise sig levedygtig, og det er i det lys tillidsreformen skal ses. For det er gennem tillid, faglighed og partnerskab i den offentlige indsats, at velfærden kan udvikles yderligere og indsatserne gøres endnu mere effektive. Det var budskabet fra finansminister Bjarne Corydon (S), da han gæstede Socialpædagogernes hovedbestyrelse til en debat om tillidsreformen og om de hindringer, arbejdet med den støder på 16 Corydon: Vi skal vinde på velfærden 12 ANBRAGTE BØRN En nat gik Laus mor ned af trapperne til døgnafdelingen. Hun bankede på og rakte sit spædbarn frem: Du bliver nødt til at tage ham. Sådan lyder et af de konkrete eksempler på den fleksible døgninstitution, som Glostrup Observationshjem har udviklet sig til, fortæller forstander Mette Ove. Her kan udsatte børn og deres familier få et skræddersyet tilbud, så forældrene gradvist tager mere eller mindre ansvar for deres børn 20 HOVEDBESTYRELSEN Masser af projekter 21 ANKESTYRELSEN Tredje gang var lykkens gang 22 UDLICITERING Skal varme hænder være private? 12 Den fleksible døgninstitution

4 4 SOCIALPÆDAGOGEN OMPLACERING En nænsom flytning for alle Diskuter på facebook Da Unohuset skulle ombygges, fik medarbejderne indflydelse på stort set alle beslutninger, også hvor de gerne selv ville arbejde. Det var en god proces, mener to af stedets socialpædagoger, der under byggeriet fik brug for deres tidligere uddannelser som henholdsvis teknisk assistent og indretningsarkitekt Af Lone Marie Pedersen, Foto: Søren Kjeldgaard Det hele startede med, at 11 voksne beboere i Unohuset i CFD (tidligere Center for Døve) skulle have nye lejligheder i stedet for de gamle og utidssvarende små boliger, de boede i. Da byggeriet var besluttet, blev der samtidig sat Bør man kunne fravælge at arbejde sammen med bestemte kollegaer? I forbindelse med en stor ombygning og omstrukturering i Unohuset fik medarbejderne mulighed for at sige, hvis de ikke ville arbejde sammen med en bestemt kollega. Bør ledelsen tage hensyn til hvem, der gerne vil arbejde sammen med hvem? Hvornår og hvornår ikke? Deltag i debatten på facebook / se hvordan på gang i en sand regn af forandringer for beboere og for medarbejdere. Gamle rutiner og vaner blev kastet op i luften, nye faglige ideer kom til, og der opstod nye muligheder for at gøre tingene anderledes. Alt var til diskussion, og alt blev diskuteret på lange personalemøder. Det meste af det blev afgjort gennem almindeligt flertal i personalegruppen, medmindre der var tale om beslutninger, som kun ledelsen kunne træffe. Det er fire år siden, processen gik i gang, og resultatet i dag er, at beboerne er flyttet ind i gode, nye lejligheder, og medarbejderne har fået nye arbejdspladser og nye kollegaer. Det har krævet mange kræfter at nå så langt. Men når socialpædagogerne Runa Møller og Yvonne Hauberg Bech i dag ser på de resultater, der kom ud af anstrengelserne, er de enige om, at ja, det har været en lang rejse at nå så langt, men det har været det hele værd. Målet var, at Unohuset skulle være et godt sted at bo for beboerne og en god arbejdsplads for medarbejderne med gode faglige udfordringer. Begge dele er lykkedes, mener de to socialpædagoger. For 53-årige Runa Møller er det let at vurdere, hvad de nye arbejdsforhold konkret har betydet for hende: Hele processen og de resultater, vi har opnået, har lagt syv år ekstra til mit arbejdsliv, fordi jeg nu både har lyst og kræfter til at blive længere tid på arbejdsmarkedet, siger hun. CFD er en selvejendende organisation med driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune. Beboerne er voksne med diagnoser inden for autismespektret. Desuden er de døve og har psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. Deres diagnose inden for autismespektret betyder bl.a., at de har meget svært ved forandringer, og en

5 SOCIALPÆDAGOGEN 5 flytning skal forklares på en helt anden måde, end hvis der var tale om en gruppe beboere i en boligforening. Al kommunikation med beboerne foregår på tegnsprog. Medbestemmelse til alle Da det var besluttet, at der skulle bygges nye boliger, valgte ledelsen af Unohuset at inddrage medarbejderne mest muligt i de beslutninger, der skulle træffes. Både Runa Møller, der er arbejdsmiljørepræsentant, og Yvonne Hauberg Bech har været med hele vejen og deltaget aktivt. Yvonne Hauberg Bech har været medarbejderrepræsentant i den byggestyregruppe, som arbejdspladsen etablerede for at holde styr på alle de bolde, som under byggeprocessen blev kastet op i luften. Gruppen bestod af leder- og medarbejderrepræsentanter, og deres opgave var at styre organisationen sikkert gennem forløbet. Målet var også, at beboerne skulle have den højst mulige grad af med- og selvbestemmelse på, hvordan de skulle bo. De kunne fx til dels selv bestemme indretningen af lejligheden. Til den proces fik Yvonne Hauberg Bech brug for ikke kun sin pædagoguddannelse og sine omkring 15 års erfaring i Unohuset, men også sin tidligere uddannelse som teknisk assistent. Det samme gjorde Runa Møller, der ud over sin pædagoguddannelse også har en uddannelse som indretningsarkitekt. Sammen byggede de små modeller af de nye huse og af den enkelte beboers lejlighed. Det gav beboerne mulighed for at placere små modelmøbler i lejligheden, så de kunne få et realistisk billede af deres nye bolig. Modellerne viste sig at være guld værd for beboerne, mener både personalet og de pårørende, som der under hele byggeprocessen var et tæt samarbejde med. Der blev udarbejdet mapper til hver enkelt beboer med beskrivelse af datoer for nedpakning af nuværende lejlighed, flyttedato osv. Det er vigtigt med gode naboer De hidtidige to huse i Unohuset var blevet til tre huse, som beboerne skulle flytte ind i. Det betød, at beboerne skulle have nye naboer, og personalet valgte at kigge med nye øjne på beboersammensætningen og finde en ny fordeling, som gav bedre forhold både for beboere og medarbejdere. Personalet brugte derfor rigtig lang tid på detaljeret at gennemgå hver enkelt beboer for at OVERBLIK Socialpædagog Yvonne Hauberg Bech (tv) byggede sammen med en kollega små modeller af alle lejligheder, så beboerne kunne få en fornemmelse af, hvordan deres nye bolig ville blive

6 6 SOCIALPÆDAGOGEN Hele processen og de resultater, vi har opnået, har lagt syv år ekstra til min arbejdsliv, fordi jeg nu både har lyst og kræfter til at blive længere tid på arbejdsmarkedet Runa Møller, socialpædagog og arbejdsmiljørepræsentant, Unohuset Fire år med forandringer se, hvem der havde udbytte af at bo med hvem, og om der var særlige forhold, der skulle tages hensyn til. Da to af beboerne i samme periode havde fået diagnosen charge, faldt det naturligt, at de skulle bo i samme hus. Deres diagnose kræver, at pædagogerne forstår at udvikle pædagogiske strategier i forhold til sanseintegration. En anden beboer havde behov for at bo tæt på pædagogernes soverum, og andre specielle forhold omkring hver enkelt beboer blev afdækket. De pårørende bidrog aktivt i den proces og kunne supplere med vigtige informationer. Afdækningen viste, at nogle beboere ikke havde brug for en nattevagt, og de blev derfor alle samlet i et hus. Selv om vi gik fra to huse til tre, skulle vi bibeholde samme normering. Det kunne lade sig gøre ved, at der ikke var behov for nattevagt i et af husene, siger Runa Møller. Da beboerne var placeret i husene, fik de så vidt muligt selv lov til at vælge den lejlighed, de gerne ville bo i. Og også her var de små modeller til stor hjælp. Hvor vil du arbejde Der er ansat 20 socialpædagoger til de 11 beboere. Ændringerne i beboernes boligforhold påvirkede også personalegruppen, der skulle arbejde i nye huse og med nye kollegaer. Ledelsen ønskede, at alle medarbejdere skulle tage stilling til, hvilket hus de gerne ville arbejde i. Den grundige gennemgang af beboerne betød, at medarbejderne hver især havde fået et billede af, hvilke arbejdsopgaver der var i forbindelse med de konkrete beboere, og det var en god viden at have, da de selv skulle pege på, hvor de gerne ville arbejde. Til den proces fik de hjælp fra to ledere fra andre afdelinger under CFD, som interviewede hver enkelt medarbejder om deres faglige og personlige interesser og kompetencer. Her kunne medarbejderne sige, hvilket hus de gerne ville arbejde i. Og var de i tvivl, kunne de få hjælp til at blive afklaret. Der blev lagt vægt på, at lederne var neutrale og ikke på forhånd havde kendskab til medarbejderne. Der blev afsat minimum 45 minutter til hver enkelt medarbejder, og interviewet skulle have karakter af samtale. Alle oplysninger, som medarbejderne gav, var fortrolige. Inden samtalen skulle medarbejderne gøre sig tanker om følgende spørgsmål: Hvad giver dig værdi og glæde i arbejdet? Hvad glæder du dig til? Hvad kan bekymre dig? Hvilke faglige emner har din interesse? Hvor ser du dig selv placeret fremover? Har du nogen personlige ting, du vil nævne ved dette møde? Medarbejderne havde mulighed for at sige, hvis der fx var en kollega, som de ikke ønskede at arbejde sammen med. Beboerne i Unohuset i Herlev skulle have nye boliger, og det startede en lavine af forandringer. Beboerne er voksne med diagnoser inden for autismespektret. Desuden er de døve og har psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. To boenheder blev til tre, og det betød, at beboerne skulle have nye naboer og medarbejderne nye kollegaer. Desuden blev ledelsesstrukturen ændret. I de fire år, hvor omstillingen stod på, blev alt kastet op i luften og grundigt debatteret. I denne og den næste artikel fortæller to medarbejdere og en leder, hvordan det er lykkedes at lande helskindet på benene med en helt ny organisation. Vi er blevet lyttet til Runa Møller var ikke i tvivl om, hvor hun gerne ville placeres. Hendes ønske var det hus, hvor der ikke var nattevagter. I stedet for en nattevagt hver uge har hun nu kun nattevagt hver anden uge. Jeg tog min alder og min søvnrytme i betragtning, da jeg valgte. Jeg har brug for mere ro og stabilitet. Desuden ønskede jeg at arbejde med beboere, som selv kan noget mere. Det var et godt skifte for hende, selv om der også er det minus ved hendes arbejde, at der er meget alenearbejde. Det betyder, at der ikke

7 SOCIALPÆDAGOGEN 7 umiddelbart er en kollega at støtte sig til. Men med minusser og plusser stillet op over for hinanden, gav det flest plusser. At ledelsen valgte at inddrage medarbejderne i hele processen og interviewe dem hver især om deres erhvervsønsker var afgørende for, at 46-årige Yvonne Hauberg Bech i dag er på arbejdspladsen. Vi har fået lov til at sige fra, og vi er blevet lyttet til. Det var især to af husene, hun gerne ville arbejde i. Hun valgte det hus, hvor beboernes udviklingsniveau er forskelligt, og tempoet er afvekslende. Hun valgte også lidt ud fra, at hun gerne ville følge nogle af de beboere, hun før ombygningen havde arbejdet med. Endelig var der en bestemt beboer i det nye hus, som ville give hende helt nye faglige udfordringer, og det tiltalte hende. Den pågældende beboer stiller rigtig mange krav til min faglighed. Beboeren har fx et meget veludviklet tegnsprog, og det betyder, at vi kommer ned i mange detaljer. Men der var også andre hensyn, der spillede ind, da Yvonne Hauberg Bech traf sit valg: Jeg valgte også lidt ud fra min personlighed og ud fra, hvilke kollegaer jeg gerne ville arbejde sammen med, siger hun. Runa Møller supplerer: Vi havde nok hver især en fornemmelse af, hvilke arbejdsområder de forskellige kollegaer ville vælge. Stort set alle medarbejdere fik deres første prioritet opfyldt. Efterfølgende har et par stykker ønsket at skifte hus, og det har kunnet lade sig gøre uden problemer. For Yvonne Hauberg Bech var det et vigtigt valg: Personligt havde jeg det sådan, at hvis jeg ikke fik et af mine to ønsker opfyldt, ville jeg ikke fortsætte med at arbejde her. Hvordan har vi det egentlig Runa Møller har som arbejdsmiljørepræsentant i hele omstillingsprocessen haft sin opmærk- CFD s sociale tilbud CFD s sociale tilbud på det pædagogiske og sundhedsfaglige område består 15 døgn- og dagtilbud, der modsvarer de meget forskellige behov som funktionshæmmede døve og døvblinde borgere har. Tilbuddene omfatter i alt omkring 230 pladser i Gladsaxe, Nærum, Glostrup og Nyborg. Målgruppen for tilbuddene på dette område er døve og døvblinde (både døvblindfødte og døvblindblevne) med en række forskellige vanskeligheder som autisme, udviklingshæmning, ADHD og psykiatriske lidelser. CDF er en selvejende organisation med driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune. Medarbejderne skal være fagligt kvalificeret, og kommunikation er omdrejningspunktet. Brugerne har vidt forskellige kommunikationsbehov, men alle med udgangspunkt i tegnsprog. Alle medarbejdere gennemgår CDF s tegnsprogsuddannelse og et internt neuropædagogisk uddannelsesforløb. Læs mere om CDF på DRØMMEJOB De fleste medarbejdere fik lov at vælge, hvor de gerne ville arbejde, fortæller socialpædagog og arbejdsmiljørepræsentant Runa Møller (tv) og forhenværende leder Lone Pallesen Suhr

8 8 SOCIALPÆDAGOGEN Personligt havde jeg det sådan, at hvis jeg ikke fik et af mine to ønsker opfyldt, ville jeg ikke fortsætte med at arbejde her Yvonne Hauberg Bech, socialpædagog, Unohuset somhed rettet mod, at forløbet skulle være bedst muligt for alle medarbejdere. Det virker som om folk har været ærlige, da de blev interviewet, og det er min oplevelse, at langt de fleste er tilfredse. Nogle skulle have længere tid til at finde sig til rette end andre. Straks fra start blev det besluttet, at der både for beboere og medarbejdere skulle være tid nok til, at alle kunne følge med i omstillingsprocessen, og at alle spørgsmål kunne tages op. Nu er alle ved at være på plads i deres nye job, og der er tid til at mærke efter, om der er ting, som ikke fungerer om der er medarbejdere, som ikke trives. For selv om det har været et forløb over lang tid, hvor der ikke blev truffet forhastede beslutninger, så har det også været en meget stressende periode for personalet, forklarer Runa Møller. Derfor er det aftalt, at alle medarbejdere skal igennem et supervisionsforløb, hvor man har mulighed for at drøfte, hvordan den enkelte medarbejder trives både på det faglige og det personlige plan. Omstillingsprocessen har vendt op og ned på det hele og ud af dét er der kommet nye løsninger. Måske fordi omstillingen også har haft fokus på det faglige udviklingspotentiale i medarbejdergruppen. Et konkret eksempel på faglighed er det, som internt i medarbejdergruppen er døbt den blå bog, som er et blåt ringbind, hvor der meget detaljeret er skrevet ned, hvad der er arbejdsrutinen omkring hver enkelt beboer. Det betyder, at vikarer og afløsere hurtigt kan sætte sig ind i, hvad der er centrale behov for den enkelte beboer, forklarer Runa Møller. Det slider ikke at vide, hvad du skal stille op med en beboer. Det hele kan risikere at vælte, hvis du ikke ved, hvad der er de rigtige arbejdsrutiner omkring en bestemt beboer, siger hun. Når Runa Møller og Yvonne Hauberg Bech ser tilbage på hele omstillingsprocessen, er de i det store og hele tilfredse. Vi fik nye udfordringer, og vi greb bolden, siger Yvonne Hauberg Bech. Men der er også ting, som de ikke er tilfredse med, og som de gerne ville have gjort anderledes. Personalet kunne være blevet inddraget tidligere i byggeprocessen, så alle beboernes forskellige behov fra starten blev tænkt ind i byggeriet, siger hun.

9 SOCIALPÆDAGOGEN 9 OMPLACERING Ombygning med plads til medbestemmelse Både beboere og personale skulle føle sig godt tilpas i den nye struktur, og der skulle samtidig være en ligelig fordeling af dygtige medarbejdere i hele organisationen. Det går ikke, at alle de fagligt stærke medarbejder bliver samlet i én gruppe, siger daværende leder af Unohuset Af Lone Marie Pedersen, Foto: Søren Kjeldgaard Da Unohuset i CFD (tidligere Center for Døve) for fire år siden stod over for en total ombygning, var det ikke uden nervøsistet, at daværende leder, socialpædagog Lone Pallesen Suhr, sammen med de to afdelingsledere beslut- tede, at både beboere og medarbejdere skulle inddrages mest muligt i processen. Vi var bange for, om vi kunne styre processen. Men det gik meget mere gnidningsløst, end vi havde turdet håbe på. Opskriften på den succes er først og fremmest tid, tid og atter tid. Der skal være tid til, at alle, både medarbejdere og beboere, kan følge med. CFD er en selvejendende organisation med driftsoverenskomst med Gladsaxe kommune. I Unohuset bor der 11 voksne med diagnoser inden for autismespektret. Desuden er de døve, og nogle har psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. Mens medarbejderne var med i byggeprocessen tidligt i forløbet, blev beboerne på grund af deres handicap først indraget i byggeriet, da de konkret kunne tage stilling til den bolig, de skulle bo i. Mennesker med autisme kan ikke klare at blive inddraget i for mange uafklarede spørgsmål, som en byggeproces rejser. Det vil sætte dem i et va-

10 10 SOCIALPÆDAGOGEN Processen viste, at medarbejderne søgte forskellige faglige udfordringer. Fx lagde nogle medarbejdere billet ind på de mere plejekrævende opgaver med beboere, der ofte har et begrænset ekspressivt sprog. Mens de pædagoger, der i hverdagen søger lidt mere varierede arbejdsopgaver, valgte gruppen af beboere med et mere blandet funktionsniveau Lone Pallesen Suhr, fhv. leder af Unohuset kuum med en utryg og kaotisk hverdag, forklarer Lone Pallesen Suhr. Vi gjorde os mange etiske tanker om, hvordan og hvor meget vi kunne sikre, at beboerne kunne finde sig selv i hele projektet og få indflydelse på deres fremtidige livssituation, fx hvordan de selv ønskede at indrette deres lejlighed, siger hun. Der skal være det rette match Sideløbende med det konkrete byggeri blev der sat en proces i gang blandt medarbejderne, hvor man diskuterede, hvilket hus beboerne skulle bo i, og medarbejderne skulle efterfølgende hver især tage stilling til, hvor de gerne ville arbejde (se artiklen En nænsom flytning for alle på side 4). Ombygningen betød, at to huse blev til tre, og man ønskede at fordele beboerne ud fra deres støttebehov. Således at der var flest peronaleressourcer i de huse, hvor støttehovet var størst, forklarer Lone Pallesen Suhr. Det gik rigtig lang tid med at få beboerne fordelt, men forløbet gav samtidig også hver enkelt medarbejder et billede af, hvilken beboergruppe, de gerne ville arbejde med. I den proces var det vigtigt at sørge for, at beboersammensætningen i alle tre huse samlet set skulle virke tiltrækkende på medarbejderne, siger Lone Pallesen Suhr. Medarbejderne fik ganske vist som udgangspunkt lov til at vælge i hvilket hus, de gerne ville arbejde, men den endelige fordeling var alene ledelsens beslutning, da det er ledelsens ansvar at sørge for, at den nødvendige faglighed er til stede overalt i organisationen. Det går ikke, at alle de fagligt stærke medarbejdere bliver samlet i én gruppe, siger Lone Pallesen Suhr. Men i praksis løste tingene stort set sig selv, og med få undtagelser kunne ledelsen godkende medarbejdernes ønsker til placering. Processen viste, at medarbejderne søgte forskellige faglige udfordringer. Fx lagde nogle medarbejdere billet ind på de mere plejekrævende opgaver med beboere, der ofte har et begrænset ekspressivt sprog. Mens de pædagoger, der i hverdagen søger lidt mere varierede arbejdsopgaver, valgte gruppen af beboere med et mere blandet funktionsniveau, siger Lone Pallesen Suhr. Mere ledelse Ledelsen valgte også at inddrage medarbejderne i, hvordan en kommende ledelsesstruktur skulle se ud, og præsenterede dem for tre modeller uden på forhånd at anbefale nogen af modellerne. På store stykker papir på væggen blev fordele og ulemper ved de tre modeller skrevet ned. Herefter skulle alle medarbejdere vælge en af de tre modeller. Kun en medarbejder ønskede at fortsætte med uændret ledelsesstruktur, hvor lederne i nogen udstrækning deltager i det konkrete arbejde med beboerne. En medarbejder var ligeglad, og resten pegede på modellen med en leder og en stedfortræder, som ikke indgik i det daglige konkrete arbejde med beboerne. Den model imødekom medarbejdernes ønske om mere synlig ledelse. Lone Pallesen Suhr og de to afdelingsledere ønskede også mere ledelse i organisationen, så de var ret tilfredse med, at det også var den ledelsesstruktur, som medarbejderne så entydigt ønskede. Fra bestemmer til professionel I de 12 år, Lone Pallesen Suhr har været leder, har hendes lederrolle ændret sig fundamentalt. Det samme har det pædagogiske arbejde. Til marts er det 25 år siden, at Lone Pallesen Suhr som nyuddannet socialpædagog blev ansat i Unohuset. Dengang bestemte pædagogerne. Vi havde en opfattelse af, at vi bedst vidste, hvad der var godt for beboerne. Vi tog fx alle med på samme type aktiv ferie, fordi vi mente, at de alle havde godt af at bevæge sig, siger hun. Men efterhånden fik beboerne mere og mere medbestemmelse og selvbestemmelse på deres eget liv. Serviceloven fastslog, at beboerne skulle inddrages, og det skulle pædagogerne så til at lære. I stedet for at være bestemmende og proak-

11 SOCIALPÆDAGOGEN 11 tive, skulle pædagogerne træde et skridt tilbage, være mere lyttende, observerende og iværksættende med udgangspunkt i, hvad den enkelte beboer gerne vil, forklarer Lone Pallesen Suhr. Det kræver, at vi kan lægge vore egne private normer til side og være professionelle og personlige, når vi træder ind over dørtræsklen til beboernes hjem. Umiddelbart er arbejdet nemmere for medarbejderne, når det er dem, der bestemmer. Men det giver til gengæld modstand fra beboerne i form af fx vold og uro, som pædagogen så skal forsøge at håndtere, forklarer Lone Pallesen Suhr. Derfor er læren i dag, at hvis medarbejderne møder modstand hos beboeren, skal man prøve at gøre tingene på en anden måde, siger hun. Lederen takker af Da Unohuset var på plads både byggemæssigt og personalemæssigt, var der tid til at føre den beslutning, som Lone Pallesen Suhr længe selv havde kendt til, ud i livet. Hun ville gerne skifte sit lederjob ud og igen blive menig medarbejder i Unohuset. I de 12 år, hun har været leder, har jobbet udviklet sig til at være mere og mere ledelse og mindre og mindre tid til, at lederen deltager i det pædagogiske arbejde med beboerne. Og det er især her, hendes faglige engagement ligger. Da processen i personalegruppen var overstået, bad jeg om at blive fritaget for lederjobbet, siger hun. Lone Pallesen Suhr havde et halv år før sin fratræden underrettet sin chef og personalegruppen om sin beslutning, så man i god tid kunne finde hendes afløser. Lone Pallesen Suhr fortsatte som almindelig pædagog i et af husene. Jeg blev fantastisk godt modtaget af mine kollegaer, siger hun. Jobbet havde hun dog kun et halvt år, indtil der igen var bud efter hende. Da den faglige konsulent inden for det pædagogiske og sundhedsfaglige område i CFD gik på pension, valgte hun at søge jobbet. I dag er det således ikke kun Unohuset, der kan trække på Lone Pallesen Suhrs faglige viden. Hendes rådgivning er landsdækkende og omfatter de sociale tilbud inden for CFD. Og derudover samarbejder hun med de øvrige nordiske lande. Jeg har intet økonomisk ansvar. Ingen personaleledelse. Jeg kan hellige mig det faglige arbejde. Mit arbejdsmiljø er ikke længere stressfyldt, sådan som det var, da jeg var leder. INDFLYDELSE Forhenværende leder af Unohuset Lone Pallesen Suhr (tv) valgte at inddrage medarbejderne mest muligt, og der blev holdt mange møder med socialpædagog og arbejdsmiljørepræsentant Runa Møller, før alle brikker var på plads

12 12 SOCIALPÆDAGOGEN ANBRAGTE BØRN Det er ikke alle forældre, der er i stand til at modtage familiebehandling, og det er vigtigt at sige, at der fortsat er mange børn, der har behov for at blive anbragt uden for hjemmet. Men i det omfang, hvor det er muligt, er målet at klæde forældrene på så barnet kan blive eller komme tilbage i sit eget hjem Mette Ove, forstander Den fleksible døgninstitution Den moderne døgninstitution er ikke bare en døgninstitution men et fleksibelt tilbud til udsatte børn og unge, der fx også kan foregå i barnets hjem. Det er kongstanken hos forstanderen på Glostrup Observationshjem Af Maria Rørbæk, Foto: Ricky John Molloy Laus ophold på Glostrup Observationshjem startede med en opringning til politiet. En fuld mor havde taget sin baby med på værtshus, fortalte bartenderen. Betjenten ringede til Den Sociale Døgnvagt, der hentede barnet, Lau på to måneder, som samme nat blev kørt ud på observationshjemmet. På daværende tidspunkt var hans mor ikke i stand til at tage sig af ham, og tidligere ville det nok have været starten på et ophold, der kun indebar, at Lau boede en periode på observationshjemmet for så formentlig at flytte i plejefamilie eller tilbage til sin mor. Nu blev det i stedet begyndelsen på et meget fleksibelt tilbud til såvel Lau som hans mor et tilbud, der blev skræddersyet undervejs. For år siden havde Glostrup Observationshjem én klar kerneydelse: At have børn mellem 0 og 6 år anbragt i en periode. Nu har vi ikke længere én kerneydelse: Vi har mange, siger Mette Ove, der de sidste fire år har været forstander på Glostrup Observationshjem. Ud over at vi stadig har anbragte børn i alderen 0-6 år, har vi familier indskrevet på døgninstitution, vi har efterværn for familier, familiebehandling, familieressourceundersøgelser og forældre, der her har samvær med børnene, mens børnene er anbragt. For mig at se er der ikke nogen grænser for, hvad man kan lave af aftaler og ordninger. Kun fantasien sætter grænser, siger hun. Mad og søvn I Laus tilfælde var der i første omgang brug for en akut indsats. Den nat, Lau ankom til Glostrup Observationshjem, var han slap og bleg, han græd utrøsteligt og ville ikke have øjenkontakt. Kroppen sitrede, og det var tydeligt, at han ikke havde fået nok at spise. Derfor gjaldt det om at dække de helt basale behov: Sørge for at han fik mad, en seng at sove i, ro og struktur. De næste to måneder kom Lau langsomt i trivsel. Han tog på og fik det her glimt i øjet, der viste, at han havde lyst til livet, fortæller Mette Ove. Samtidig var Laus mor Lilli i behandling for sit alkoholmisbrug, og efter behandlingen havde hun et stort ønske om at få sit barn hjem. Forvaltningen vurderede, at hun skulle have en chance, men i stedet for, at Lau flyttede hjem til hende, flyttede Lilli ind på Glostrup Observationshjem. Oven på afdelingen for anbragte børn, er der nemlig indrettet en familieafdeling, og her fik Lilli et værelse. Den næste tid overtog hun gradvist alle de opgaver, der er forbundet med plejen af et spædbarn lige fra at made og skifte til at sørge for, at der er købt bleer ind, og at tøjet bliver vasket. I begyndelsen passede hun ham kun nogle timer om dagen, så havde hun ham i dagtimerne og afleverede ham på døgnafdelingen om aftenen, så hun selv kunne sove og få overskud, og efter en eller to uger gik det så fint, at Lau flyttede op til sin mor 24 timer i

Anbragt og uddannet. Socialpædagogen. Fra han var 10 boede Thomas på døgninstitution og uden den havde han aldrig fået en uddannelse, siger han i dag

Anbragt og uddannet. Socialpædagogen. Fra han var 10 boede Thomas på døgninstitution og uden den havde han aldrig fået en uddannelse, siger han i dag 15. februar 70. årgang Socialpædagogen Anbragt og uddannet Fra han var 10 boede Thomas på døgninstitution og uden den havde han aldrig fået en uddannelse, siger han i dag 18 04 09 13 2 Socialpædagogen

Læs mere

20. JUNI 71. ÅRGANG. Vi har medvind

20. JUNI 71. ÅRGANG. Vi har medvind 20. JUNI 71. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 13 14 Vi har medvind I hverdagen kan det måske være svært at se, men socialpædagogernes fokus på løsninger høster bred politisk anerkendelse. Og det skal udnyttes, siger

Læs mere

Farvel. En medarbejders afsked kan medføre sorg og sorgen kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Tema om relationer, der brydes

Farvel. En medarbejders afsked kan medføre sorg og sorgen kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Tema om relationer, der brydes 22. NOVEMBER 70. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 23 13 Farvel En medarbejders afsked kan medføre sorg og sorgen kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Tema om relationer, der brydes 2 SOCIALPÆDAGOGEN

Læs mere

Socialpædagogen. Undervisning i første række

Socialpædagogen. Undervisning i første række 3. februar 69. årgang Socialpædagogen Undervisning i første række På Stutgårdsskolen opprioriteres skolefagligheden og de sociale problemer parkeres uden for klasseværelset 18 03 09 12 2 Socialpædagogen

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

27. november 66. årgang. Socialpædagogen. Khat: Når børnesoldater vil glemme. Socialpædagogikkens mange ansigter AIEJI-kongres 2009

27. november 66. årgang. Socialpædagogen. Khat: Når børnesoldater vil glemme. Socialpædagogikkens mange ansigter AIEJI-kongres 2009 27. november 66. årgang Socialpædagogen Khat: Når børnesoldater vil glemme 18 24 09 Socialpædagogikkens mange ansigter AIEJI-kongres 2009 2 Socialpædagogen 24/2009 27. november Vi har løbende arbejdet

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

TEMA VISION 2017 En mentor ved hånden i den svære overgang Sofprofilen: Fra rollespilsmager til gadeplansmedarbejder

TEMA VISION 2017 En mentor ved hånden i den svære overgang Sofprofilen: Fra rollespilsmager til gadeplansmedarbejder Sofbladet Personalebladet for ansatte i Socialforvaltningen i Københavns Kommune NR.2 MAJ 2015 TEMA VISION 2017 En mentor ved hånden i den svære overgang Sofprofilen: Fra rollespilsmager til gadeplansmedarbejder

Læs mere

Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser. Social Fokus. Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat. Farvel til 18-årsgrænsen

Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser. Social Fokus. Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat. Farvel til 18-årsgrænsen Social Fokus udsat marts 2012 Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat Farvel til 18-årsgrænsen Nye veje i Norddjurs fra min stol Henriette Zeeberg Ung,

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

02/15 SOCIALRÅDGIVEREN. Tilbage på job, men hvordan? Nye og lavere sagstal fra DS Det Danmark, vi kender Minister trækker voksenreform efter kritik

02/15 SOCIALRÅDGIVEREN. Tilbage på job, men hvordan? Nye og lavere sagstal fra DS Det Danmark, vi kender Minister trækker voksenreform efter kritik 02/15 SOCIALRÅDGIVEREN Efter stress Tilbage på job, men hvordan? Nye og lavere sagstal fra DS Det Danmark, vi kender Minister trækker voksenreform efter kritik Pisken er ikke den rette medicin Lavere ydelser

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT SOCIALRÅDGIVEREN. job til udsatte unge. DS advarer mod at spare i psykiatrien. Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned

FRA UDSAT TIL ANSAT SOCIALRÅDGIVEREN. job til udsatte unge. DS advarer mod at spare i psykiatrien. Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned 11/14 SOCIALRÅDGIVEREN FRA UDSAT TIL ANSAT Virksomhedspraktik skaffer job til udsatte unge DS advarer mod at spare i psykiatrien Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned Beretning: Få indblik i din

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere

INGE BLEV SYNDEBUK LONES NYE KLUMME NÅR ROS KLINGER HULT 9 VIL GERNE PÅ PENSION MEN ÆLDRE LEDERE KAN LOKKES TIL AT BLIVE 16

INGE BLEV SYNDEBUK LONES NYE KLUMME NÅR ROS KLINGER HULT 9 VIL GERNE PÅ PENSION MEN ÆLDRE LEDERE KAN LOKKES TIL AT BLIVE 16 14 22. september 2011 BRØNDERSLEV INGE BLEV SYNDEBUK LONES NYE KLUMME NÅR ROS KLINGER HULT 9 VIL GERNE PÅ PENSION MEN ÆLDRE LEDERE KAN LOKKES TIL AT BLIVE 16 OVER 200 SAGER I JOBCENTRE UANSTÆNDIGT OG KYNISK

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

Pigen med. barometerarmen. bladet. Letbank Ny slags netbank til personer med enkle behov

Pigen med. barometerarmen. bladet. Letbank Ny slags netbank til personer med enkle behov ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2014 63. årgang bladet Pigen med barometerarmen En Low Arousal-tilgang har fået Annabel til at stoppe med at bide i sig selv, når frustrationerne

Læs mere

Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU. bladet. side 12. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010. 60.

Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU. bladet. side 12. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010. 60. ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010 60. årgang bladet Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU side 12 Annonce 4 Kort nyt 5 Leder Når forpligtelsen til at

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8

FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8 15 6. oktober 2011 SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING? FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8 VELFÆRDEN TILBAGE, TAK! HØRING FORMULERER

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned...

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned... ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012 61. årgang bladet Leg bryder barrierer ned... 1 n LEV november 2012 Pamhulegård handicap venlig feriebolig 700 m² dejligt stort landhus

Læs mere