Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar"

Transkript

1 - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Chritianen Afkaffele af formuekattekuren amt et lovudkat om nye regler, hvor bindende var om værdianættele ikke gælder, hvi der er en afvigele på mindt 30 pct. og mindt 1 mio. kr. mellem på den ene ide aktivet handelværdi og på den anden ide værdianættelen i henhold til det bindende var, vil i mange tilfælde vankeliggøre eller helt umuliggøre et generationkifte. Formuekattekuren I mere end 30 år har katteydere ved generationkifte kunnet anvende formuekattekuren ved værdianættele af aktier i forbindele med generationkifte indenfor den nære familie. Formuekattekuren er en teknik beregningregel, der oprindeligt blev anvendt til at fatætte kuren på aktier ved beregning af formuekat. Formuekatten blev ophævet for mange år iden, men efterfølgende har beregningreglen kunnet anvende ved værdianættele af aktier i forbindele med generationkifte. Undtaget var kun tilfælde, hvor der forelå relevant omætning af aktierne til tredjemand eller Bodil Chritianen Tommy V. Chritianen

2 - 2 andre helt pecielle forhold om retlige eller faktike ændringer i og omkring det pågældende elkab, der endnu ikke havde givet ig udlag i det regnkab, der om udgangpunkt kal danne grundlag for beregningen af formuekattekuren. Cirkulære nr. 185 af 17/ Reglerne om værdianættele af aktier til formuekattekuren ved generationkifte i familieforhold er fatat i det velkendte cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdianættele af aktiver og paiver i dødboer m.v. og ved gaveafgiftberegning. Om overdragele af aktier i familieforhold fremgår af 1982-cirkulæret pkt. 17, tk. 2, at: Værdianættelen for unoterede aktier kal ke efter aktierne handelværdi. Ofte vil der ikke kunne fremkaffe oplyninger om handelværdien ud fra tedfundne omætninger, eller omætningerne har fundet ted under forhold, om bevirker, at den anvendte overdragelekur er uegnet om udtryk for handelværdien. I å fald vil en kur udregnet efter de af Ligningrådet fatatte retninglinjer for beregning af formuekattekuren kunne anvende ved værdianættelen. I 1999 fatlog den daværende katteminiter, Ole Stavad, ved bevarelen af et pørgmål i Folketinget følgende om værdianættele af aktier ved generationkifte: Ved beregning af bo- og gaveafgift kal man efter loven og Cirkulære nr. 185 af , om er udtedt af Skatteminiteriet Departement, anvende handelværdien. Hvi der imidlertid ikke kan fremkaffe oplyninger om handelværdien ud fra tedfunden omætning, å betemmer cirkulæret, at formuekattekuren kan finde anvendele. Der er altå her tale om lempeligere adgang til at anvende kattekuren end ved avancebekatningen ved arv og handel mellem intereeforbundne parter. Hvi formuekattekuren lægge til grund for afgiftberegningen i forbindele med arveforkud og gave, finder den automatik anvendele ved avanceopgørelen på de pågældende aktier cirkulæret giver altå katteydere et retkrav på i vie ituationer at anvende kattekuren del ved beregning af bo- og gaveafgift, del ved avancebekatning ved gave og arveforkud. Bodil Chritianen Tommy V. Chritianen

3 cirkulæret betemmeler om værdianættele af aktier er imidlertid nu blevet ophævet. Ophævelen har efter cirkulære nr af 4. februar 2015 virkning for værdianættele af aktier m.v., hvor det tidpunkt, der kal lægge til grund ved værdianættelen, er den 5. februar 2015 eller enere. Efter et tyreignal fra SKAT af den 5. februar 2015 vil TSS-cirkulære m.v. kunne finde anvendele i tilfælde, hvor cirkulæret ikke fremadrettet kan anvende, dv. ved familieoverdrageler og ved arveudlæg. SKAT er dog ikke bundet af en værdianættele beregnet på grundlag af cirkulæret. Hvad betyder ophævelen Formuekattekuren fører ofte frem til en fordelagtig kur og medfører et lempeligt generationkifte kattemæigt. Skatten eliminere ikke, men overføre til næte generation om en latent kattebyrde, hvi formuekattekuren er for lav. Det erkende, at der kan være et problem, hvi der ker overdragele til børn, der ikke er kattepligtige til Danmark. Her vil en kattebyrde hvilende på aktierne om følge af, at der er anvendt en favorabel overdragelekur, ikke medføre en tørre kat til Danmark, når børnene ælger aktierne, da børnene bekatte i det land, hvori de bor. Og her kan aktierne måke ælge kattefrit. Anvendele af formuekattekuren har imidlertid gennem mange år været et ret ikkert pejlemærke, om både rådgivere og katteydere har kunnet forlade ig på. Men nu kræve der en mere præci værdianættele. Det kan i praki give ganke betydelige problemer. Bodil Chritianen Tommy V. Chritianen

4 - 4 Bindende var bliver uikkert Vil den loyale og retkafne borger øge at ikre ig mod en efterfølgende katteag, og kan handelværdien ikke objektivt fatlå, har der her hidtil været mulighed for at få et bindende var. Med et kommende nyt lovforlag vil et bindende var imidlertid ikke altid være bindende for kattemyndighederne. Det drejer ig om tilfælde, hvor det bindende var vedrører værdianættele af konkrete aktiver, f.ek. aktier, fat ejendom eller goodwill. Efter det foreliggende lovudkat vil et bindende var ålede alligevel - ikke være bindende, hvi kattemyndighederne på grundlag af enten et efterfølgende alg eller ud fra tørrelen af det efterfølgende afkat på aktivet kan andynliggøre, at aktivet værdi på tidpunktet for afgivelen af det bindende var afveg mindt 30 pct. og amtidig mindt 1 mio. kr. fra den værdi, der blev lagt til grund i det bindende var. Dette gælder, elv om katteyderen loyalt har afgivet alle relevante oplyninger, og elv om katteyderen efter bedte evne har anmodet om bindende var på en given værdi, om efter både han og han eventuelle vurderingmænd opfattele er handelværdien. Konekvenen af de to regelændringer Det må antage, at der fremover vil herke uikkerhed om de anvendte værdier ved generationkifte af familieejede virkomheder, da formuekattekuren ikke længere kan anvende om tandardkur. Endvidere må det antage, at et generationkifte vil udløe væentlige tørre katter og afgifter end hidtil, da formuekattekuren har været udtryk for en fordelagtig kur. Dette vil ganke givet i mange tilfælde udelukke generationkifte til næte generation. Udløe der ålede betydelige katter og afgifter ved overdragele af aktier, vil dette måke kræve tørre udlodninger fra elkabet, hvilket i ig elv vil udløe yderligere katter i form af udbyttekat. Reultatet kan derfor nemt blive, at et generationkifte udelukke, og at virkomheden ælge til en kapitalfond eller en udenlandk køber med deraf følgende tab af arbejdplader i Danmark. Bodil Chritianen Tommy V. Chritianen

5 - 5 Endvidere vil den manglende mulighed for at få et bindende var blive en alvorlig hæmko for et generationkifte. Hvi det af uforudigelige årager efter et generationkifte måtte vie ig, at virkomheden er mere værd end antaget ekempelvi fordi en udenlandk køber uventet melder ig på banen vil dette kunne udløe en maiv uventet ektra bekatning. Dette vil være tilfældet, elv om den udenlandke køber afvie. o Bodil Chritianen Tommy V. Chritianen

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Bolig- og erhvervområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Kommuneplantillæg nr. 11, til Syddjur Kommuneplan 2009 Yderligere information kan få ho: SYDDJURS KOMMUNE Hovedpotadree: Hovedgaden 77 8410 Rønde

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Fakta og baggrund om formueskattekursen

Fakta og baggrund om formueskattekursen Regeringen har ophævet reglerne om værdiansættelse efter den såkaldte formueskattekurs. Dette er sket med virkning fra den 5. februar 2015. Reglerne er hidtil blevet brugt i forbindelse med overdragelse

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker 1 Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM En håndbog om En håndbog om ejltrim SEJL TRIM Stuart H. Walker 2 Andre bøger af Stuart H. Walker The Technique of Small Boat Racing (ed.) The Tactic of Small Boat

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død Generationsskifte med skattemæssig succession i levende live og ved død Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 6. november 2009 Forfattere Cpr. nr. Underskrifter

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse Storgruppe 9736

Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse Storgruppe 9736 Den Teknik-Naturvidenkabelige aiuddannele Storgruppe 9736 Titel: Digital ignalbehandling Synopi: Projektperiode: P //98-9/5/98 Projektgruppe: 347 Deltagere: Clau Albøge Mad Chritenen Tonny Gregeren Karten

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 Nye skatteregler for medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) Skatteministeriet J. nr. 12-0173449 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) 1 I selskabsskatteloven,

Læs mere

Side 1 af 8 Generationsskifte med succession trods alt? TfS 2001, 318 Af skattekonsulent Bent Zimmermann og skattekonsulent Jesper Boesen, Deloitte & Touche Skat I TfS 2001, 119 har Skatteministeriet,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem,

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere