Stort tema om vandsektorloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stort tema om vandsektorloven"

Transkript

1 vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr Læs også: Ny rapport slår fast: Forbrugerejede vandværker er mest effektive FVD fortsætter kampen for at komme ud af vandsektorloven Stort tema om vandsektorloven Brædstrup Vandværk må ikke bruge sin opsparing Reportage fra Christiansborg-konferencen: Vandsektorloven i modvind fra flere sider

2 Optimal produktivitet via trådløs forbindelse SITRANS F M MAG 8000 GSM/GPRS kommunikationsmodul Dagens professionelle operatører indenfor drikkevandsindustrien anvender mere og mere mobilteknologien til at optimere produktiviteten på den mest omkostnings- og tidsbesparende måde. I forlængelse af de allerede kendte fordele og styrker ved MAG 8000 vandmåler, tilbyder Siemens nu en nøjagtig og kompakt løsning for trådløs kommunikation. Kommunikationsmodulet logger samtlige måledata fra MAG 8000 og sender dem til en defineret modtager som eller SMS med brugerdefineret interval. Resultatet af dette er optimeret ydelse og produktivitet. Som indbygningsmodul for både MAG 8000 og MAG 8000 CT vandmåler, kan der sikres trådløs overvågning af installationen, selv om man er på farten. siemens.com/flow

3 Vandposten er medlemsblad for Foreningen af Vandværker i Danmark - FVD. Udkommer fem gange årligt: Februar, april, juni, september og november. Oplag: eksemplarer. Ansvarshavende redaktør: Bent Soelberg Redaktion: Steen Sørensen, Pernille Weile, Niels Toftegaard, Mette Kingod, Niels Grann, Pia Legêne, Anja Chemnitz. Redaktion afsluttet: 28. oktober Layout: Niels Toftegaard Tryk: Zeuner Grafisk FVD Solrød Center 20 C, 1. sal 2680 Solrød Strand , CVR nr Bank Reg.nr Kontonr Telefontid: Mandag til torsdag kl. 9-14, fredag kl Abonnementspris for 2014: Kr. 240,- (ex. moms). Opsigelse af Vandpost-abonnement og medlemskab af FVD skal ske skriftligt med min. 3 måneders varsel til årsskifte. Annoncepriser 2014 (ex. moms): 1/4 side: kr. 1/2 side: kr. 1/1 side: kr. Bagside: kr. Indstik: kr. Annoncemateriale: Annoncer modtages i PDFformat. Farver skal være gråtoner eller CMYK. Satsformat (bredde x højde): 1/1 side: mm. 1/1 side til kant: mm til beskæring. 1/2 side: mm og mm. 1/4 side: mm og mm. Indhold leder 5 Forbrugerejede vandværker leverer vand til den bedste pris kort nyt 6 Indberetning, kontingentsatser, indekstal og nyt i butikken foreningsnyt 8 Mange besøgende på Fredericia-udstillingen 10 Velbesøgte temamøder i Region Midt 11 Regionsbestyrelse på ø-besøg 12 Nyt om hjemmesiden kurser 14 Alle skal have mulighed for at komme på kurser 15 Fødselsdatoer bruges til deltagerbevis og kursuscertifikat forsikring 16 Solceller, netbank, storm og brand 16 Risiko for ventetid på grund af stormen 17 Forsikringspræmier i 2014 nyt fra sagsbehandlerne 19 Kort nyt: Ny liste med kontrolmålinger og vandsektorlov for fjernvarmen 20 Ny vejledning løser ikke problemer i kommunernes sagsbehandling 22 Ny lov om vandplaner og ny lov om kortlægning 23 Historien om de 67 øre 25 Undgå fejldimensioneringer ved nye tilslutninger 26 LER og graveskader: Luskede entreprenører og sløsede vandværker 28 Ledningsejere skal være opmærksomme på nye jernbaner 31 Udskiftning af målere: Få VVS eren til det 33 Måleroplysninger: Nytteværdi ved målere 37 Vandafgift ændres igen 38 Solceller igen - vandværker måske skattepligtige tethys 39 Guide til HACCP og risikovurdering? artikler 43 Vandværk anmeldt til politiet og indkaldt i fogedretten vandsektorloven 47 Reportage fra Christiansborg 49 Det sagde politikerne 50 Ny analyse slår fast: Forbrugereje giver effektive vandværker 54 Landsformanden opfordrer: Vandværkerne kan gøre en forskel månedens vandværk 57 Brædstrup Vandværk: Måtte ikke bruge opsparingen post til vandposten 60 Vandværksmesser om fredagen 61 Udstillinger bliver evalueret 62 Fjernaflæselige målere på Strib Vandværk Forsidefoto: FVD s landsformand Ole Wiil på talerstolen i Christiansborgs fællessal, hvor FVD holdt konference om vandsektorloven. Foto: Niels Toftegaard. Vandposten trykkes med miljøvenlige vegetabilske farver. nyt om navne 65 Nyt om navne i FVD 3

4 it værktøjer til vandforsyninger Rambøll har udviklet en række fleksible og brugervenlige it værktøjer til vandforsyninger. Det betyder, at data om forbrugsafregning, finansbogholderi, målerstyring, ledningsregistrering og hjemmeside altid er lige ved hånden. Kontakt projektchef, Jan Nielsen, for yderligere info: Vandanlæg til salg Detaljer I forbindelse med en gennemgribende renovering af Tønder Vandværk har man opstillet et interimsanlæg til produktion af drikkevand i byggeperioden. Anlægget skal nu afmonteres og sættes til salg. Vandbehandlingsanlægget der er til salg består af 6 identiske trykfilter og er opstillet i Information om anlægget: 6 stk. filterbeholder udført i sort stål. Dimension: total højde 3100 mm, diameter ø 2600 mm, areal 5,3 m2 Rørtilslutning ind- og ud: DN 200 mm Filtermateriale: Kvarts Overfladebehandling: ingen Skyllepumpe Kapacitet 150 m3/h Kompressor (iltning) Rørsystem: PEH- rør inklusiv ventiler Tilbud på hele eller dele af anlægget modtages For yderlig information kontakt: ca DN200 Tønder Vand A/S v/ Flemming Kondrup Tlf Mail: v/ Allan Jacobsen Tlf Mail: Tønder Forsyning Stationsvej 5 DK-6261 Bredebro Tlf vandposten november 2013

5 forbrugereje er bedst leder Forbrugerejede vandværker leverer vand til den bedste pris Uanset om man er omfattet af vandsektorloven eller ej, kan samtlige af FVD s godt medlemmer glæde sig over rapporten fra Copenhagen Economics: Den konkluderer nemlig klokkeklart, at forbrugereje er den bedste forudsætning for godt vand til den bedste pris. Og det kan vi alle være stolte af! AF OLE WIIL, LANDSFORMAND, FVD Endelig fik vi dokumentation for det, vi hele tiden har gået og råbt og skreget om: Vandsektorloven giver ingen mening for de forbrugerejede vandværker. Den 30. september afholdt FVD en stor konference om netop vandsektorloven. Her præsenterede konsulenthuset Copenhagen Economics sin økonomiske analyse af den forbrugerejede vandsektor, og konklusionen er klar: Vandsektorloven giver dyrere vand uden grund, da vi i forvejen er både effektive og billige. En stor del af denne Vandpost har vandsektorloven som tema - det kan du læse fra side 47. Arbejdet gavner alle medlemmer Men nu er det jo kun 131 af FVD s medlemmer, der er omfattet af loven. Og flere mindre vandværker har også spurgt, hvad de får ud af vores arbejde mod vandsektorloven. Jeg mener, at det kommer os alle til gode, og det er der mindst tre gode grunde til: Rapporten fra Copenhagen Economics analyserer den forbrugerejede vandsektor og konkluderer klart og tydeligt, at netop denne ejerform giver de bedste incitamenter for at levere billigt drikkevand: Vi er både mere effektive og har de laveste priser sammenlignet med de kommunalt ejede vandværker. Vores fokus på vandsektorloven er med til at skabe fokus på hele den forbrugerejede vandsektor og dens kvaliteter, og landspolitikerne har flere gange givet udtryk for, at de meget gerne er med til at bevare den decentrale struktur, der er så unik for Danmark. Vandsektorloven forhindrer de naturlige fusioner og sammenlægninger af vandværker, der hvert år er ca. 25 af i FVD. For ingen ved deres fulde fem er interesseret i at komme over m 3 og dermed ramle ind i vandsektorloven, og samtidig skaber skattebetaling en hindring for, at små vandværker kan lægges sammen med større af slagsen, som allerede er i loven. Flere mindre vandværker har også spurgt, hvad de får ud af vores arbejde mod vandsektorloven. Jeg mener, at det kommer os alle til gode. Personligt synes jeg, at det var en fantastisk konference på Christiansborg, og jeg er meget glade for de mange vandværker, der mødte op og gav udtryk for deres enorme opbakning til vores fælles kamp. Salg af regnskabskontor For nylig valgte FVD at sælge Vandværkernes Regnskabskontor. Det blev oprettet i 1999, og den oprindelige tanke var, at de vandværker, som ville være tilknyttet regnskabskontoret, senere hen skulle have mulighed for at lave aftaler indbyrdes, således at to eller flere vandværker i fællesskab kunne etablere og drive deres eget administrationskontor. Vi havde derfor et ønske om, at regnskabskontoret kun skulle eksistere i en kortere årrække, indtil vandværkerne havde etableret disse administrationskontorer. Her 15 år efter har det vist sig, at vandværkerne istedet ønsker at være tilknyttet et eksternt regnskabskontor. Og da det aldrig har været FVD s ønske at drive et decideret regnskabskontor som et af sine faste tilbud, besluttede FVD s landsbestyrelse at afhænde Vandværkernes Regnskabskontor. Derudover har det været forbundet med stigende omkostninger at drive et enkeltmandsfirma, og med salget er det derfor håbet, at det også for vandværkerne bliver en bedre forretning. Den nye ejer er Bente Hessellund Jepsen, som i forvejen står for mange vandværkers administration og regnskab gennem sit firma Vandværkernes edb service. Der er således tale om et yderst kompetent regnskabsfirma, og vi håber, at I vil tage godt i mod den nye ejer. november 2013 vandposten 5

6 kort nyt Sådan undgår du forkerte opkrævninger fra FVD Hvert år ringer mange vandværker til FVD, fordi de har fået en forkert opkrævning fra FVD. Her er en tjekliste, så du og vandværket kan undgå det: Kontingentsatser for 2014 I januar udsender FVD opkrævninger for kontingenter, forsikringer og vandpostabonnementer. Herunder kan du se de nye priser. Alle priser er ekskl. moms. Husk at fortæl FVD, hvis vandværket ikke findes længere - f.eks. ved en fusion med et andet vandværk. Sørg også for, at du har meldt dig ud af FVD, hvis du ikke ønsker at være medlem. Kontroller at vandværket får det rette antal Vandposter. Opsig eventuelle forsikringer, som vandværket ikke længere behøver. Og: hvis vandværket har fået ny formand eller kasserer, så husk at meddel adresseskiftet, så FVD s opkrævning havner det rette sted. Gebyr på check: Vær opmærksom på, at FVD opkræver et gebyr på 49,- for indbetalinger med check. Antal forbrugere Kontingent , , , , , , , , , , , , ,00 Indberetning af tal til FVD februar åbner FVD for indberetningen af vandværkernes nøgletal til foreningen. Tallene bruges til at beregne kontingentsats og nok så vigtigt: at vandværkets forsikring dækker korrekt. Hvis vandværket indberetter for lave tal, risikerer man at forsikringen kun dækker delvist, hvis uheldet er ude. Ligesom sidste år sker indberetning elektronisk fra FVD s hjemmeside ved hjælp af vandværkets login. FVD skal bruge tre tal: Antal forbrugere: Forbrugere = antal husstande, virksomheder, gårde, børnehave osv. Det registrerede antal husstande for området kan hentes hos kommunen, hvis vandværket ikke selv har en oversigt over, hvor mange det har tilsluttet ledningsnettet. Antal målere: Det antal hovedmålere, der er sat op hos forbrugerne der kan være flere husstande under een hovedmåler - f.eks. i en beboelsesejendom med flere lejligheder. Oppumpet m³: Alt, der går gennem vandværkets hovedmåler både oppumpet vand, spild på ledningsnettet og eventuelt købt vand fra andre vandværker , , , , , , , , , , , , , ,00 Grundtaktst: 1.665,00 Variabel takst pr. forbruger: 5,10-1,85 Passivt medlemsskab: 1.040,00 Vandpostabonnement: 240,00 6 vandposten november 2013

7 kort nyt Rettelse: Odder Vandværk er forbrugerejet I sidste nummer af Vandposten står der i billedteksten på s. 27 at Odder Vandværk er et kommunalt vandværk. Det er ikke korrekt Odder Vandværk er et forbrugerejet a.m.b.a.-selskab og medlem af FVD. Det beklager vi især overfor Odder Vandværk. Vil du læse mere om Odder Vandværk kan du klikke ind på Passive medlemmer: Uglerup Smedie & VVS Tage Bagger A/S Nye vandværker: Næsborg Vandværk Hem Vandværk I/S Møldrup Vandværk Ringkøbing-Skjern Vand A/S Ask Store Vandværk Velkommen til nye medlemmer Indekstal for 2013: 107,10 Vækst på 1,5 % FVD har udgivet indekstallet for Indekstallet er baseret på tal fra Danmarks Statistik. Indekstallet anvendes til indeksering af forsynings- og stikledningsbidrag. Indekstallet for 2012 var 105,52. Dermed er der tale om en vækst på 1,5 %. Vandværkernes Regnskabskontor er solgt FVD har pr. 1. november solgt Vandværkernes Regnskabskontor til Bente Hessellund Jepsen, som i forvejen ejer Vandværkernes edb service i Holsted og tillige underviser på FVD s kurser i håndbog 3 om regnskab. En af grundene til, at FVD har solgt regnskabskontoret, er blandt andet, at omkostningerne ved at drive et enkeltmandskontor blev for store, så med salget er der sikret en fortsat god pris for regnskabsservicen. Er du kunde i regnskabskontoret, har du fået et brev med mere information, og din aftale vil blive videreført uden ændringer. Vil du læse mere om den nye ejer af regnskabskontoret, kan du klikke ind på www. vand-edb.dk. Nyt i butikken: Drikkedunk og kasket Butikken i FVD har fået nye varer på hylden. Drikkedunken er blevet lidt mindre (nu 400 ml) og meget pænere. Tutten er af gummi og åbningen i toppen er tilpas stor, så der kan komme en opvaskebørste ned i. Du kan stadig få påtrykt vandværkets eget navn og evt. logo (i én farve), men så skal du dog købe min. 500 stk. Den nye kasket er sort med spænde bagi, så den passer til alle hoveder. Priser (ekskl. moms og forsendelse): Dunk m. FVD-logo: 12,95 kr./stk Dunk med FVD-logo samt eget logo: 14,85 kr./stk Kasket: 25,00 kr. Vil du købe ind, så klik på butik øverst til højre på november 2013 vandposten 7

8 foreningsnyt udstilling i fredericia Rigtig mange besøgende på Fredericia-udstillingen Flotte stande med store biler samt fællesmøde trak gæster til Fredericia-udstillingen i begyndelsen af oktober. AF NIELS TOFTEGAARD, FVD Sjældent har så mange vandværksfolk besøgt en Fredericia-udstilling. Mere end 350 vandværksfolk blev klogere på vand og teknik, da der var vandværksudstilling i messecentret i Fredericia. Det store fremmøde skyldes dels en ualmindelig flot udstilling, hvor blandt andet et par store brøndborerbiler så imponerende ud, men også et fællesmøde for vandsektorlovsvandværker, der lå samtidig med udstillingen, gav flere besøgende. Konceptet med åbent hele fredagen har også spillet ind, men da konceptet er helt nyt, vil FVD trods det gode resultat evaluere fredagsudstillingerne nærmere via et spørgeskema i foråret til både udstillere og gæster. Ca. 60 firmaer udstillede på messen i Fredericia, og flere af dem havde taget det helt styre udstyr med i form af store lastbiler og mobile anlæg til f.eks. vandbehandling og lækagesporing. Foto: Niels Toftegaard. Dog er det sikkert, at pølsevognen som frokost erstattes af en frokostbuffet, som vil løbe over et par timer, så de besøgende vandværksfolk mere frit kan vælge, hvornår de vil spise frokost. Roskilde allerede i januar De seneste par år har Sjællandsudstillingen ligget i maj, men risikoen for godt vejr gør det lidt mindre skægt at gå rundt indenfor i en messehal. Derfor er Roskilde-udstillingen nu flyttet til januar. Messekalenderen for 2014: Roskilde: Fre. 24. jan. fra 09:00 16:00 Aars: Fre. 21. marts 09:00 16:00 Fredericia: Primo oktober - nærmere info følger. Alle vandværker vil modtage udstillingskataloget til Roskilde først i det nye år. FVD s messer favner alle dele af vandværksdriften her er det f.eks. affugtning til rum med iltningstrapper eller filtre, men derudover kan man blive klogere på alt lige fra regnskab, målere, ledninger, rensning, kalkknusning og meget andet. Foto: Bent Soelberg. 8 vandposten november 2013

9 udstilling i fredericia foreningsnyt Det synes vandværkerne om udstillingen Foto: Niels Toftegaard Foto: Niels Toftegaard René Dandanell, kasserer i Taulov Vandværk Hvad synes du om messerne? Jeg synes, de er gode. Især er det rart at møde dem, som jeg har snakket med over telefonen så mange gange. Er der en konkret grund til, at du er her i dag? Jeg havde et par konkrete spørgsmål om økonomi og regnskabsføring, så jeg har talt med leverandøren af vores regnskabssystem. Hvad synes du om den lange åbningstid? Nu arbejder jeg i hverdagene, så den lange åbningstid gør, at jeg kan kigge forbi men hvis udstillingen lå længere væk, ville det stadig knibe med at nå det. Nu ligger vores vandværk tæt på Fredericia, så er det fint nok. Egon Dybdal (tv.), kasserer, og Bjarne Wiese (th.), formand, Hinnerup Vandværk Hvad synes I om messerne? Egon: Vi er her for netværkets skyld det betyder meget at få sat nogle ansigter på vores leverandører. Er I her for noget særligt? Bjarne: Vi skal have en ny kildeplads, så vi har talt med nogle brøndborere. Og messerne er også en god måde at holde sig opdateret og lærer noget nyt for vi har jo fundet ud af, at der er mere i en ny kildeplads end bare at lave en ny boring. I er under vandsektorloven, og for jer har der været fællesmøde samtidig med udstillingen. Hvad synes I om det? Bjarne: Jeg synes det er godt med et arrangement også. Nu var det så om vandsektorloven, men det kunne jo være om alt muligt andet ledelsessystemer, hygiejne osv. november 2013 vandposten 9

10 foreningsnyt temamøder i region midt Velbesøgte temamøder i Region Midt Med de i september måned gennemførte temamøder vel overstået, takker bestyrelsen i Region Midt alle fremmødte for den store opbakning, arrangementerne har fået. AF NIELS CHRISTIAN RAVN, FORMAND REGION MIDT Bestyrelsen har i længere tid følt, at der udover de traditionelle kursusaftner i håndbogsemner hvor der kun undtagelsesvis er tid til at diskutere andre presserende emner også burde gøres noget for de mange anonyme vandværker, der normalt ikke har tradition for at møde op. Temamøderne blev derfor meldt ud som arrangementer for vandværker i alle størrelser, samt at disse skulle afvikles fordelt geografisk rundt i regionen med om muligt hensyntagen til begrænset transport for den enkelte. Dette har tilsyneladende tilskyndet rigtig mange til at deltage med over tohundrede fremmødte til de syv arrangementer. Region Midts bestyrelse er således ovenud tilfredse og takker alle for den positivitet og gode stemning, der kunne spores hos alle, samt tak for de mange spørgsmål og kommentarer, der traditionen tro fremkommer, når vandværksfolk mødes til en faglig god aften, og som er med til at gøre aftenen til en af de bedre. Tethys Temaet for møderne var primært en fortolkning af den sidste nye bekendtgørelse vedrørende Kvalitetssikring på almene vandforsyninger med gennemgang af ledelsessystemer og uddannelse af den driftsansvarlige. Bestyrelsen fik her hjælp af FVD s eksperter på området og udvikler af det it-baserede digitale ledelsessystem Tethys, Ole og Lasse Opstrup. Derfor en stor tak til dem for deres velvillige deltagelse. Region Midts bestyrelse er således ovenud tilfredse og takker alle for den positivitet og gode stemning, der kunne spores hos alle, samt tak for de mange spørgsmål og kommentarer. 25-meter-zoner og BNBO Bekendtgørelsen fra sidste år vedrørende 25-meter beskyttelseszonen, der nu er implementeret og sat i værk rundt ved vandværkerne, blev kort gennemgået med mulighed for, at få uddybet evt. tvivlsspørgsmål. Ikke mindst gennemgangen af 25-meterzonens afløser, de kommende boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), og den fremtidige grundvandsbeskyttelse af indvindingsområder gav anledning til spørgsmål og eftertænksomhed. Størrelsen af indvindingsområdet eller det grundvandsdannende område for den enkelte boring overraskede mange, men som beskrevet skal det vand, der pumpes op, også erstattes, og det er kun den begrænsede del af nedbøren, der nedsiver, som bidrager hertil. Total grundvandbeskyttelse er derfor en vanskelig sag, både hvad angår at bestemme grundvandsdannelsen, og hvorfra vandet strømmer, samt dernæst bekosteligt, hvad enten der er tale om dyrkningskompensation eller direkte opkøb. Det er derfor en god ide for det enkelte vandværk at starte med sikring af de kildepladsnære områder tæt på boringerne, samt lade kommunerne tage sig af de åbenlyse problemområder såsom punktforureninger, hvad enten de skyldes tidligere tiders uvidenhed eller nuværende manglende menneskelig forståelse for beskyttelse af miljøet. Mikrobiologiske forureninger På møderne var der herudover tid til at sætte fokus på mikrobiologisk forurening og grænseværdier med de snart gammelkendte forureningsårsager fra utætte forerør over rentvandstanken til reparation på ledningsnettet, samt hvis de åbenlyse forureningskilder kan udelukkes, et idekatalog over de sidste nye tekniske tiltag til eliminering af mulige forureningskilder, og dermed forhåbentlig en endelig løsning på de mange plagsomme overskridelser med coliforme mikroorganismer. Bestyrelsen er ikke i tvivl om, at de kommende arrangementer i Region Midt skal gennemføres efter samme model, idet der fortsat er rigeligt med emner at tage op. Bestyrelsen vil derfor invitere alle regionens vandværker til at tilmelde sig og møde op, når temamøder i regionen bliver opslået på FVD s hjemmeside under Kurser. Alle er desuden velkommen til at fremkomme med forslag til nye centrale geografiske steder, hvor arrangementer kan afholdes. 10 vandposten november 2013

11 region fyn på ø-besøg foreningsnyt Frede Jensen fra Region Fyns bestyrelse skulle lige prøve øens brandbil. Værkets hovedtavle og pumper. Regionsbestyrelse på ø-besøg Bestyrelsen for Region Fyn besøgte Bjørnø i det sydfynske øhav. AF PALLE CHRISTENSEN, FORMAND, REGION FYN. Vandværket på Bjørnø er særdeles velholdt og opdateret. Der er 21 andelshavere ud af 23 mulige - de sidste to arbejdes der ihærdigt på at få med i andelsselskabet. Helge Nordholt, der er daglige leder af vandværket, viste os rundt på øen og fortalte om fortræffelighederne ved at være øbo. Et nybygget beboerhus vidner om stort sammenhold på øen. Men Helge kunne fortælle om mange flere herligheder og ikke mindst om vandværkets historie. Den årlige volumen mangler en del inden man når grænsen for vandsektorloven - med omsætning på ca m 3 vil det vare en rum tid inden man behøver at tænke på vandsektorloven Det er et vandværk, der er i top med hensyn til vandkvalitet og forsyningssikkerhed med en rentvandstank, der på trods af formindsket vandstand kan holde i mindst en uge så kommer man ikke til at lide nød m.h.t. drikkevand på Bjørnø. Tak til Helge og tak for kaffe! Diehl ønsker en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår Vi holder lukket 24/12-1/1, begge dage inklusiv HYDRUS - præcision og kvalitet HYDRUS ultralydsmåleren leverer med sin simple plug&play installation, integrerede radio og 16 års batterilevetid en langvarig stabilitet med præcise målinger og størrer fleksibilitet. Kontakt os for et uforpligtende tilbud. Glentevej Esbjerg Ø Telefon Fax november 2013 vandposten 11

12 hjemmeside status Status på FVD s nye hjemmeside FVD er fortsat i fuld sving med at implementere foreningens nye hjemmeside. Og det går fremad dag for dag. AF METTE KINGOD OG NIELS TOFTEGAARD, FVD Langt det meste af indholdet på den gamle hjemmesiden er ny at finde på den nye. På nuværende tidspunkt er de største punkter, der endnu mangler, vandrådenes sider og dokumenter, samt en oversigt med de tv-indslag, FVD har produceret indtil nu. Men bunken af flyttekasser bliver mindre og mindre dag for dag. Ganske snart kan vi åbne for Din side, hvor du med dit brugernavn og kodeord kan logge dig ind. Din side vil indeholde en række velkendte funktioner og en række nye. En person fra hvert vandværk tildeles rollen som administrator. Det betyder, at vedkommende kan holde oversigten over personer tilknyttet vandværket ajour, kan administrere abonnementer på Vandposten og foretage den årlige indberetning til FVD. Alle kan dog selv ændre i deres stamdata. Det vil sige, at alle kan ændre i adresse, telefonnummer og mail. Som noget nyt vil der også være let adgang til at se og deltage i procesbenchmarking. Her kan du finde et link til benchmarkingfunktionen på Tethys - FVD s ledelsessystem - og der er adgang hertil fra menuen Indberetning på Din Side. Sådan er hjemmesiden bygget op Selve hjemmesiden er bygget op med en forside (som blev gennemgået i sidste nummer af Vandposten), sektionsforsider og tekstsider. Sektionsforsiderne......giver et overblik over de muligheder, der er under et givent menupunkt. Lad os tage udgangspunkt i menuen Drift og administration. Sektionsforsiden er en slags mellemstation, inden du når frem til den egentlige information, du leder efter. Her har du tre muligheder, for at komme videre. Flisemenuen Hvis du allerede ved, at du skal bruge information om f.eks. 25m-zonerne, så kan du finde det direkte link hertil i sektionsforsidens såkaldte fliser, som du finder længere nede på siden. Her er al information om f.eks. boringer listet op med links. Der er fliser for alle underemner på en sektionsforside. Undermenuen i toppen Lige under hovedmenuen finder på du hver sektionsforside en undermenu, der viser de emner, menuen i dette tilfælde Drift og administration indeholder. Så hvis du ved, at du leder efter information om boringer, men ikke præcist hvad, kan du benytte menuen her. Søg og find Du kan også bruge søgefeltet, som du finder øverst på siderne. 12 vandposten november 2013

13 status hjemmeside Tekstsiderne......indeholder en mængde information, links og filer, du kan hente ned på din egen computer. Når du f.eks. går ind på siden om 25-meter-zonerne, vil der være forskellige elementer, du kan gå på opdagelse i. Øverst oppe vil du stadig have mulighed for at navigere rundt på hjemmesidens emner og underemner. Tekst, video, billeder... På den gamle hjemmeside var meget af informationen pakket ind i forskellige pdf-filer. Det har vi prøvet at lave om på, for vi synes ikke, der er nogen grund til først at downloade en fil, åbne Adobe Reader og så begynde at finde den information du søger, hvis det kan skrives direkte på hjemmesiden. Derfor er meget information nu til at læse direkte på siderne, og teksten kan også være suppleret med forklarende billeder, tabeller eller videoer. Nogle emner kræver dog fortsat en lang vejledning i pdf-format, og de vil selvfølgelig stadig kunne downloades. Husk, at du også kan bruge printfunktionen. Boksene Den sorte boks indeholder yderligere information til teksten til venstre. Derudover finder du på nogen sider også links til relevante FVD-kurser, om det emne du læser om. Det hvide område nederst i højrespalten er reserveret til filer, du kan downloade. Det kan være en vejledning, en håndbog eller forskellige standardskabeloner, FVD har udarbejdet til brug på vandværket. Her er det f.eks. et ansøgningsskema. Giv det videre Har du lagt mærke til, at der på en del sider er mulighed for at dele f.eks. en god vejledning eller relevant information på både din egen Facebook-profil og din egen LinkedIn-side, hvis du har sådan en. På den måde kan du dele alle de gode guldkorn med andre. Den nye hjemmeside har også en smart printfunktion, som kan bruges på alle tekstsider. Mange muligheder for at komme omkring I højrespalterne på hver side har du yderligere muligheder for at læse mere. Det kan være andre og relaterede sider på FVD s hjemmeside, eller det kan være information på andre hjemmesider, her f.eks. hos Naturstyrelsen. Kontakt Hvis du har brug for at kontakte en person fra FVD direkte, vil du på de fleste sider finde en kontaktperson med kontaktoplysninger. FVD på LinkedIn FVD har også sin egen LinkedIn-profil, som du altid kan komme videre til. Det sker via LinkedIn-ikonet nederst på alle sider på fvd.dk. november 2013 vandposten Flere links Nederst på alle sider er der genveje til en række andre sider. Nyhedsbrevet FVD udgiver også et elektronisk nyhedsbrev, som udkommer mindst en gang pr. måned. Du kan tildmelde dig nyhedsbrevet enten i bunden af alle sider eller via menuen Nyt og Presse. 13

14 kurser kun driftsleder på kursus Alle skal have mulighed for at komme på kursus Det er nok, at blot en enkelt person på vandværket tager kursus i drift og hygiejne. Har dit vandværk allerede haft den driftsansvarlige på kursus, er det derfor ikke længere muligt at få flere personer tilmeldt. Det giver plads til de vandværker, som stadig mangler kurserne. AF NIELS GRANN OG ANJA CHEMNITZ, FVD S KURSUSAFDELING Der er desværre fortsat et stort pres for at få plads på FVD s kurser i drift og hygiejne, da Miljøministeriet stiller krav om, at den driftsansvarlige på vandværket skal igennem sådanne kurser inden udgangen af For at opfylde bekendtgørelsen er det nok, at blot en enkelt person fra vandværket (den driftsansvarlige) kommer på kursus. Den driftsansvarlige har herefter instruktionsbeføjelse overfor øvrige medarbejdere på vandværket, samt overfor de personer fra firmaer, som vandforsyningen arbejder sammen med. Fra 2014 er disse FVD-kurser derfor forbeholdt den driftsansvarlige på forsyningen for at sikre, at flest mulige vandværker kan opfylde bekendtgørelsen. Det betyder samtidig, at det kun er muligt at få én person fra vandværket på drifts- og hygiejnekurserne. Vandværker, der tidligere har haft en person på kursus, har derfor heller ikke mulighed for at tilmelde endnu en person. Forpligtelse til at få alle uddannet Undtagelsen er naturligvis, hvis den hidtidige driftsansvarlige har forladt vandværket, og en ny er blevet tilknyttet. I det tilfælde skal vandværket kontakte FVD s kursusafdeling. Disse ændringer sker på grund den store interesse, vandværkerne viser overfor FVD s kurser i drift og hygiejne. Vi er naturligvis glade for, at flere personer fra samme vandværk finder kurserne relevante, men vi føler også en forpligtelse for, at alle vandværker i foreningen skal have mulighed for at få den driftsansvarlige på kursus. Når vi nærmer os det mål, vil der naturligvis igen blive åbnet for, at flere på samme vandværk kan komme på disse kurser. Tilmeld dig selvstudiekurserne Nu er det muligt at tilmelde sig selvstudiekurserne, og dermed få de lovpligtige kurser i hygiejne og drift, uden at skulle deltage i FVD s to- og tre-dages kurser. Klik ind på og vælg de kurser, hvor der er tilføjet selvstudie i overskriften. Her kan du også læse flere detaljer om kurserne. Benyt Thvilum GIS! Markedets mest brugervenlige ledningsregistreringssystem Mangler du at få registreret dine ledninger digitalt, løser vi gerne opgaven. Har du dine ledninger registreret i et andet system, konverterer vi gerne til Thvilum GIS. Vores løsninger tager altid udgangspunkt i vandværkets behov. Vi har ekspertisen - vi jo laver ikke andet! RØNHØJVEJ ODDER TELEFON vandposten november 2013

15 fødselsdato på kursusbevis kurser Fødselsdatoer bruges til deltagerbevis og kursuscertifikat Hvorfor skal jeg oplyse min fødselsdato når jeg tilmelder mig et kursus? Det spørger mange vandværker om og her kommer svaret. AF NIELS GRANN, KURSUSLEDER I FVD Mange vandværksfolk har spurgt til, hvorfor de skal oplyse fødselsdato, når en person skal tilmeldes et kursus. Årsagen er at de kursister, der deltager på drift- og hygiejnekurserne, modtager et deltagerbevis og et certifikat for bestået prøve, hvorpå fødselsdatoen fremgår. Da der hverken er vandværksnavn eller adresse på deltagerbeviset, er fødselsdatoen anført i tilfælde af navnedubletter. FVD ønsker fremover at udlevere disse kursusbeviser efter kursets sidste lektion, hvorfor det er nødvendigt at få oplyst fødselsdatoen før kurset. Tidligere oplyste kursusdeltagerne fødselsdato på selve kurset. Behøver ikke på temaaftner Fremover vil deltagere på håndbogskurserne også få et deltagerbevis, hvor fødselsdatoen vil fremgå. Til temaarrangementer m.v., er der ikke brug for fødselsdatoen, men på tilmeldingsformularen på hjemmesiden er der alligevel et felt til fødselsdato. FVD arbejder på at fjerne dette felt fra formularen og selvom det lyder nemt, er det desværre ikke tilfældet, så vi vil spare læseren for den tekniske forklaring. Indtil videre kan man dog nøjes med at anføre en fiktiv dato, f.eks Vælg dit vandværk fra listen I forbindelse med kursustilmeldingen på FVD s hjemmeside oplever nogle vandværker, at det er besværligt at angive vandværkets navn. Hjemmesiden er koblet sammen med FVD s medlemskartotek, så i feltet med vandværkets navn skal man nøjes med at skrive de tre første bogstaver og dernæst vælge det rette vandværk fra listen nedunder. Så udfyldes adresse mv. automatisk med oplysningerne fra medlemskartoteket. Problemer med regnskabet? Vi har et godt kendskab til de regnskabsmæssige forhold herunder den nye vandsektorlov, som revisor for både små og store vandværker i Danmark. Vi assisterer med: Bogføring - momsregnskab - udarbejdelse af regnskaber - revision - budgetter - takstblade Ledreborg Allé 130 C, Roskilde Telefon direkte november 2013 vandposten 15

16 RENSNING OG INSPEKTION AF RENTVANDS TANKE Læs mere på Rensning + videoinspektion + tilstandskontrol af vandtanke og vandbeholdere Solceller, netba Tryg og FVD har for nylig afholdt møde og talt om vandværksforsikringerne. Det er der kommet et par nye ting ud af, som du kan læse om her. AF NIELS TOFTEGAARD OG PIA LEGÊNE, FVD Spuling + desinficering af vandtanke og vandbeholdere Rensning, herefter videoinspektion og tilstandskontrol af vandtanken udført af en dykker, dette sker samtidig med at værket er i drift. Vi udfører også spuling og desinficering af vandtanke. Samtidig foretages et grundigt tjek af vedligeholdelsestilstanden. Alt sammen dokumenteret i en rapportmappe. JH-DYK har siden 2001 udarbejdet tilstandskontroller for vandværker i hele landet. Foto: Colourbox Bjarkevej 12 - Skovby Galten - Tlf.: Entreprenører medforsikret mod storm og brand Når vandværket får udført entreprenørarbejde af et eksternt firma, har firmaet mulighed for at blive dækket mod storm og brand af vandværkets forsikring. Mange entreprenører vil gerne have dokumentation for dette, og hidtil har det været i form af et notat, som kan fås hos FVD. Dog er det også nok blot at printe forsikringsbetingelserne fra FVD s hjemmeside, da det også står heri helt præcist står det i forsikringsbetingelserne til All Risk-forsikringen. Risiko for ventetid på grund af stormen Rigtig mange vandværker har meldt skader ind på grund af stormen, der ramte Danmark mandag den 28. oktober. Derfor har FVD s forsikringsselskab Tryg travlt, og det kan betyde længere sagsbehandlingstid end normalt. Vandværkerne behøver dog ikke frygte, at deres anmeldelse er gået tabt, blot fordi Tryg ikke vender tilbage så hurtigt som normalt. Hvis vandværket har modtaget et skadesnummer, er sagen registreret hos Tryg, og den vil også blive behandlet. 16 vandposten november 2013

17 solceller, netbank, storm og brand forsikring nk, storm og brand Foto: Colourbox Foto: HOFOR Hacking af netbank - op til tre personer dækket Vandposten har tidligere skrevet om forsikringsdækningen af netbankstyveri. I nogle vandværker skal der nemlig to personer til at betale en regning via netbanken f.eks. at formanden opretter en betaling i netbanken hvorefter eksempelvis kasseren logger på og godkender betalingen. Det er nu medtaget i betingelserne, så op til tre personer kan have adgang. Retten til erstatning for elektronisk tyveri er derfor betinget af: Netbanken er knyttet til vandværkets CVR-nr. Forsikringstagers it-systemer er sikret af tilstrækkeligt stærke adgangskoder, der regelmæssigt ændres. Computeren låses, når den forlades. Der logges af netbanken, når den ikke bruges. Vandværket efterlever bankens sikkerhedsregler med hensyn til elektroniske overførsler. Internetforbindelsen er beskyttet med firewall og antivirusprogram, som automatisk opdateres. Op til tre personer kan have adgang med hver deres adgangskode, men koderne skal opbevares, så uvedkommende ikke har adgang til dem. Sker der et tyveri, skal adgang til kontoen og selve kontoen straks spærres og tyveriet anmeldes til politiet og Tryg uden ubegrundet ophold. De fulde betingelser kan læses under All Risk-forsikringen på FVD s hjemmeside. Solceller dækket Der er godt nyt for vandværker med solceller: All Risk-forsikringen, som er en del af basispakken, dækker nu også solcelleanlæg både monteret på selve vandværksbygningen og opstillet på et areal ved siden af. Forsikringen dækker anlæg op til 6 KW med en maksimal forsikringssum på kr. Dog er det et krav, at anlægget overholder gældende lovgivning, og at det er opført af en KSO-certificeret installatør (KSO: Kvalitetssikringsordning for biobrændselsanlæg, solvarmeanlæg og solcelleanlæg). Det er også vigtigt, at transientbeskytte solcelleanlægget. Alle detaljerne om dækningen kan læses i forsikringsbetingelserne under All Risk-forsikringen på FVD s hjemmeside. Forsikringspræmier i 2014 Tryg har i år sat indeksreguleringen for forsikringer lavere end normalt, nemlig kun på 1,22 og det er under halvdelen i forhold til reguleringen sidste år. Ydermere vil minimumspræmierne ikke stige, og prisen for entrepriseforsikringer og ulykkesforsikringen vil også forblive uforandret. Du kan også læse mere om priser, dækning og selvrisiko i det nye tarifblad for 2014 på FVD s hjemmeside under forsikringer. november 2013 vandposten 17

18 Jubilæum Som tiden dog bare ga r og ga r. Til næste a r kan vi fejre 40 gode a r i lækagesporingsbranchen. Dette jubilæum glæder vi os meget til at dele med dig. Det kommer til at ske pa vores adresse, den 22. maj Blandt meget andet vil der være lidt godt til ganen og konkurrencer med flotte præmier. Mere info følger. Allerede nu tager vi dog hul pa festlighederne med nogle særdeles fordelagtige tilbud. Du kan pa udvalgte produkter opna ekstraordinært store rabatter pa helt op til 40%. Overva gning Lokalisering Pinpointing Vand er vort vigtigste ra stof. Gennem utætte vandledninger pumpes alligevel store mængder rent drikkevand ud i undergrunden, Dette er et stort samfundsproblem, vi alle bør forholde os til. Året - Døgnet - Danmark rundt Sidst, men ikke mindst ønskes du en glædelig jul og et godt nyta r Grundlagt 1974 Leif Koch A/S Rugvænget Taastrup Telefon:

19 kort nyt nyt fra sagsbehandlerne Kartoffelpesticider, opløsningsmidler og metaller Miljøministeriets liste over kontrolmålinger for stoffer i drikkevandet er blevet udvidet. Vær blandt andet opmærksom, hvis der dyrkes kartofler i vandoplandet. AF PERNILLE WEILE, FVD Miljøministeriet har i oktober haft ændringer af kvalitetsbekendtgørelsen i høring. For vandforsyningerne betyder det en udvidelse af listen over kontrolmålinger for pesticider og en udvidelse af listen over grænseværdier for organiske mikroforureninger. Det er fint, at listen bliver udvidet, når der er behov for det. Og for disse stoffer gælder det, at de kun må tilføjes vandværkets kontrolprogram, hvis der er et begrundet behov. Kartoffelpesticid For pesticiderne betyder det, at programmet er opdateret med tre stoffer. Det ene er aktivstoffet Metalaxyl, og de to andre stoffer er nedbrydningsprodukter fra Metalaxyl. Kontrol for stofferne har vist sig relevante i områder, hvor der har været kartoffelavl. Det er værd at bemærke sig, at kommunen kan udvide vandværkets kontrolprogram. Men det gælder kun i de tilfælde, hvor der er risiko for forurening med stoffet og dets nedbrydningsprodukter inden for vandværkets opland, fordi der har været kartoffelproduktion i området. Listen er også udvidet med kvalitetskrav til en række organiske mikroforureninger og suppleres med godt 20 stoffer. Det er fenoler, metalforbindelser, nitroforbindelser og opløsningsmidler. Samlet for dem gælder også, at kommunen alene kan udvide kontrolprogrammet, hvis det kan godtgøres, at der er fare for forureninger af drikkevandet på grund af tidligere tiders brug af stofferne i området. Foto: Colourbox Fjernvarmeværker risikerer vandsektorlov Vi betaler for meget for vores fjernvarme, mener både erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) og klima- og energiminister Martin Lidegaard (R). Derfor skal fjernvarmesektoren effektiviseres. Regeringen skal dog ikke umiddelbart regne med støtte fra Enhedslisten partiets miljøordfører Per Clausen siger i en pressemeddelelse: Jeg håber ikke, regeringen har tænkt sig at slæbe fjernvarmesektoren gennem samme proces, som vi har slæbt vandsektoren igennem. Her har vi pålagt de forbrugerejede vand- og spildevandsselskaber et bureaukrati, som er dyrere end de besparelser, man teoretisk set kan opnå. Konsekvensen bliver dyrere ikke billigere vand. Enhedslisten medvirker ikke til en tilsvarende proces på fjernvarmeområdet, siger han. Dansk Fjernvarme er ligeledes skeptisk. Brancheforeningen skriver i en pressemeddelelse, at priserne på fjernvarme nok er steget, men at det skyldes højere afgifter. nt Foto: Mads Nissen november 2013 vandposten 19

20 nyt fra sagsbehandlerne magtfordrejning i kommunerne Ny vejledning løser ikke problemer i kommunernes sagsbehandling På det seneste har FVD set flere sager, hvor kommuner går alt for langt i deres krav og påbud til vandværker. En ny vejledning fra Naturstyrelsen ser desværre ikke ud til at kunne afhjælpe dette problem. AF PERNILLE WEILE, FVD Ønskes: Ny vejledning om kvalitetskrav til drikkevand som redskab for et bedre samarbejde mellem vandværkerne og myndighederne. Det er den melding, FVD har sendt til Naturstyrelsen i forbindelse med høringen af en ny vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvilke krav, der stilles til drikkevandets kvalitet, og hvordan der føres kontrol med vandkvaliteten. Det er en gennemgang af den kontrolhyppighed, der er fastsat i bekendtgørelsen af samme navn, og det er nyttigt at få sat lidt ekstra ord på de relativt vanskelige regler for fastsættelse af et relevant kontrolprogram for vandforsyningen. Ikke godt nok Men for afsnittene om forholdsregler mod en utilfredsstillende vandkvalitet har vi råbt vagt i gevær. For FVD oplever desværre oftere og oftere, at kommuner overreagerer eller træffer ulovlige afgørelser i forbindelse med overskridelser af kvalitetskravene. Derfor vil vi gerne have bedre beskrivelser i vejledningen om, hvordan forskellige typer forureningssager kan løses, så afgørelserne står i et fornuftigt forhold med den overskridelse, der har fundet sted. Der skal ikke herske tvivl om, at der straks skal gribes ind, hvis der er tale om f.eks. overskridelser af de mikrobiologiske parametre det giver sig selv. Det være sig med kogeanbefaling mv., og kommunen skal straks sørge for opsporing af forureningskilden, så vandkvaliteten hurtigt kan blive tilfredsstillende. Men ved mindre overskridelser Ved andre overskridelser bør det af vejledningen fremgå, hvordan kommunen og vandforsyningen i et samarbejde kan løse problemet uden hysteri, sundhedsrisici og på en sådan måde, at vandværket kan drives videre på fornuftig vis. Det åbner reglerne allerede i dag mulighed for, og det er dem, vi skal have frem i lyset og beskrevet, så de kan blive brugt. Andet er samfundsmæssigt alt for dyrt. Det er garanteret de allerfleste steder, hvor der mellem kommune og vandværk er et særdeles godt samarbejde, og hvor kommunen administrerer de strenge krav, den nu en gang er sat til at administrere, og hvor mulighederne for påbud, men også dispensationsmulighederne tages i anvendelse. Og reglerne om dispensation fortjener i høj grad at blive nævnt 20 vandposten november 2013

Sådan fungerer det på Hesselager Vandværk

Sådan fungerer det på Hesselager Vandværk vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 192 2014 Stor reportage fra Roskildeudstillingen Læs også: Erfarne folk glade for kurser Vandværker: Vi kan godt lide Tethys Bliv

Læs mere

Sammenlægning af vandværker:

Sammenlægning af vandværker: vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 198 2015 Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema:

Læs mere

TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk. Velbesøgt udstilling i Aars. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 188 2013 Velbesøgt udstilling i Aars TETHYS Ledelsessystem udviklet af vandværksfolk til vandværksfolk TIL MÅLING OG OVERVÅGNING

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 187 2013 Siger vi farvel til vandsektorloven i 2013? På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring Fuld dokumenteret

Læs mere

Vandpost sætter fokus på godt dansk vand. Minitema om vandanalyser. Fremtiden for de 67 øre. Odenseværker undgår forureninger.

Vandpost sætter fokus på godt dansk vand. Minitema om vandanalyser. Fremtiden for de 67 øre. Odenseværker undgår forureninger. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 195 2014 Læs også: Minitema om vandanalyser Fremtiden for de 67 øre Odenseværker undgår forureninger Øster Hurup Vandværk: Vandpost

Læs mere

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 186 2012 Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Læs mere

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 193 2014 FVD s mening om vandsektorlovsrapporten Læs også: - Få hjælp til Jupiter - Status på BNBO - Risikovurdering i Tethys - Slam

Læs mere

Dialog med kommunen gav fornuftig indsatsplan fremfor BNBO. FVD om atomaffald: Gør som Holland. Generalforsamlinger. i regionerne.

Dialog med kommunen gav fornuftig indsatsplan fremfor BNBO. FVD om atomaffald: Gør som Holland. Generalforsamlinger. i regionerne. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark juni nr. 194 2014 Generalforsamlinger i regionerne Fra side 9 Dialog med kommunen gav fornuftig indsatsplan fremfor BNBO FVD om atomaffald:

Læs mere

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner.

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 197 2015 Nytårshilsner fra regionerne Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen Arden Vandværk: Fra BAM til boring Læs også : Minitema

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Sikker vandforsyning. posten. Registrering af vandværkernes. Store heddinge Vandværk 100 år. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

Sikker vandforsyning. posten. Registrering af vandværkernes. Store heddinge Vandværk 100 år. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark posten juni nr. 184 2012 vandtilstandsrapporter Sikker vandforsyning Registrering af vandværkernes ledningsnet Store heddinge Vandværk 100 år Xergi a

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 182 2012 posten Ny FVD drikkedunk Spildevandsforsyninger har brug for målerdata Klokken er 7 om morgenen, og kaffen snurrer på kanden... Til

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: 15-11-2011 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser 2012 2015 v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

FAKTUELT. Blank afvisning: Miljøminister Karen Ellemann afviser minimumskrav til spildevandsudledninger

FAKTUELT. Blank afvisning: Miljøminister Karen Ellemann afviser minimumskrav til spildevandsudledninger ARTIKELTYPE FAKTUELT FAKTUELT NR. 1 1 JUNI 2010 Blank afvisning: Miljøminister Karen Ellemann afviser minimumskrav til spildevandsudledninger Læs mere side 12 Kloak på afrikansk Kloakmester på ferie endte

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning 3 Juni 2012 Årgang 80 Tema: Klimatilpasning Spildevandscenter Avedøre, Brøndby Kommune og Brøndby Kloakforsyning A/S samarbejder bl.a. om et LAR-projekt på Brøndbyvester Skole Samarbejde i Brøndby 19 18

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere