#16 december Organisering af FM FM partnerskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#16 december 2012. Organisering af FM FM partnerskaber"

Transkript

1 #16 december 2012 FM Update Organisering af FM FM partnerskaber Funktionsudbud

2 Leder Farvel til 2012 goddag til 2013 Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: Copenhagen Admiral Hotel, hvor DFM konferencen 2013 afholdes januar. Kære DFM-er Året 2012 er så småt ved at rinde ud og du sidder nu med årets sidste udgave af FM Update. Endnu et år med mange nye tiltag i DFM regi og personligt synes jeg det var et år der havde rekord fart på. I 2012 etablerede vi os med selvstændig adresse i Borgergade. Ved årets start afholdt vi en fantastisk årskonference med bred appel og med rekorddeltagelse af 150 FM ere. Derudover har vi udbudt vores første kurser med succes ligesom der har været et godt og varieret udbud af medlemsmøder. Uddannelsesdagen i år havde også rekorddeltagelse og i oktober afholdt vi for første gang en velbesøgt messe med fokus på CAFMsystemer godt bakket op af en fornyet og opdateret leverandøroversigt. Også i 2012 kunne vi byde velkommen til en lang række nye medlemmer og endelig har vi Internt revitaliseret den organisatoriske struktur og vores mange udvalg er kommet godt fra start. Alt i alt en ganske tilfredsstillende præstation på kun et år. Fremtidens DFM netværk Bestyrelsen mødes om nogle få dage til den årlige strategidag, og jeg ser frem til for første gang at skulle byde formændene for DFMs udvalg velkommen til vores drøftelser om den fremadrettede strategi. Det er en kolossal styrke for det strategiske arbejde, at vi har dedikerede FM ere i spidsen for udvalg, som fordyber sig i faglige emner alle med FM som omdrejningspunkt. Selv har jeg fornøjelsen af at sidde for bordenden i Politik- og Brancheudvalget, hvor jeg sammen med næstformanden, to kolleger og foreningens direktør arbejder med den erhvervspolitiske profil. På det områder er der stadig et stykke vej at gå. Målsætningen for både udvalget, men også for DFMs bestyrelse er, at vi i højere grad skal finde vores plads på det politisk landkort, opfattes som en troværdig og nødvendig høringsog samarbejdspart og i det hele taget finde vores ben, når det kommer til den offentlige meningsdannelse. Vi har defineret flere gode mærkesager, som vi vil sætte på dagsordenen i Men hvis vi skal lykkes med det, skal vi sammen med medlemmerne finde gode casehistorier, som styrker troværdigheden og underbygger vores synspunkter. Jeg håber at DFMs medlemmer vil tage positivt mod vore spørgsmål, hvis vi henvender os for at få belyst en problemstilling in real life. Udvalgene Jeg ved at nogle af udvalgene også har brug for support fra medlemmerne. Vores FM-leverandører er alle blevet bedt om at medvirke til at belyse bæredygtighedskoncepter i FM, og har bidraget med værdifuld viden. Uddannelsesudvalget og kursusudvalget arbejder med en medlemsundersøgelse, for at få afklaret hvilke tanker medlemmerne har, om udvikling af FM-erens kompetencer, og senest har aktivitetsudvalget og sekretariatet efterlyst inputs til gode medlemsaktiviteter i det kommende år. Det er vigtigt for os, så vidt det er muligt, at ramme interesser og forventninger hos medlemmerne, når vi indbyder til medlemsmøder, sådan at vi også i 2013 kan skabe rammerne for interessante møder og gode netværkstimer. Vi ses til årskonferencen 2013 Allerede i januar 2013 ligger DFM netværks årskonference. Der er lagt op til to rigtig gode dage på Copenhagen Admiral Hotel den 24. og 25. januar Hovedtemaet er Facilities Management fra strategi til praksis, med fokus på bæredygtige, tværfaglige helhedsløsninger. Vi har oplevet en fantastisk interesse fra indlægsholdere, som har ønsket at dele viden og erfaringer med medlemmerne, og jeg ser frem til to gode dage i selskab med mine FM-kolleger. Jeg skal for en god ordens skyld nævne, at der er endnu en mulighed for at møde i januar, nemlig den 31., hvor DFM netværk holder sin årlige generalforsamling, og hvor vi håber at se interesserede medlemmer til en god drøftelse af, hvordan foreningen skal forme sig både på kort og på lang sigt. Jeg vil slutte med at ønske dig, dine kolleger og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Mogens Kornbo Bestyrelsesformand, DFM 2

3 Indhold Merværdi eller kerneydelse? Virksomheders uderum Side 4 >> Organisering af FM i relation til kernevirksomhed Side 10 >> Forskningsresultater fra CFM Side 20 >> Smartere styring af teknisk drift gennem funktionsudbud Side 25 >> Ericsson Danmark opnåede guld i Coor Green Services Side 28 >> DFM Indsigt Side 32 >> DFM Update 2012 Udsendt temaer # 13 gul primo marts DFM Konferencen 2012 # 14 grøn primo juni Bæredygtig FM, EFCM 2012 Merværdi i FM # 15 rød primo september Space Management værktøjer, Sourcing, Commissioning, Fra forskningen # 16 blå primo december Organisering af FM, FM partnerskaber, Funktionsudbud DFM Update 2013 Deadline temaer foreløbigt # 17 gul medio februar DFM Konferencen 2013 # 18 grøn medio maj Udvidet særudgave i samarbejde med CFM, Realdania Forskning # 19 rød medio august Portefølgemanagement # 20 blå medio november Udviklingstendeser og trends Husk at forslag og ideer til artikler, gode cases m.v. er meget velkomne. Sendes til redaktør af FM Update arkitekt m.a.a. Kjeld Nielsen, Vedrørende annoncering i FM Update, kontakt DFM sekretariatet: Telefon , Per Anker Jensen Håndbog i Facilities Management rådet og markedet i Danmark og vore sprogbeslægtede nabolande. Håndbogen foreligger tillige oversat til en FM branchens uundværlige håndbog engelsk i udgave en med ny, titlen: udvidet Facilities Management og for ajourført Student and Practitioners udgave. udgivet af Center for Hvert Facilities firma- bl.a. på DTU. medlem og personligt medlem modtager et eksemplar af håndbogen. Dette gælder dog ikke for studentermedlemmer. For FM studerende sælges den til særpris. Bestil den på Håndbog i Facilities Management 3. udgave, 2011 Hermed foreligger en nyrevideret og udvidet udgave af den eneste håndbog i Facilities Management på dansk. Håndbogen som udkom første gang i 2001 giver i denne udgave en opdateret sammenhængende og dækkende beskrivelse af Facilities Management (FM). Udvidelsen af bogen omfatter i særlig grad de strategiske aspekter af FM. Udover disse indholdsmæssige fornyelser fremstår bogen nu i et helt nyt grafisk layout i farvetryk. Håndbogen er udformet, så den både kan bruges som lærebog og som opslagsbog, og der lægges vægt på de aspekter af FM, som har særlig betydning i Danmark og de nordiske lande. Håndbog i Facilities Management 1. og 2. udgave har vært en del av pensum i Masterprogrammet Eiendomsutvikling og forvaltning/fm ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet fra programmet startet i 2005 og er også benyttet ved bachelorprogrammer på norske faghøyskoler. Denne nye 3. utgave er fortsatt den eneste faglitteratur på et nordisk språk som behandler FM i sin fulle bredde og med aktuelle beskrivelser og eksempler som er vel tilpasset nordisk praksis i de viktigste disipliner. Boken vil uten tvil fortsatt bli mye benyttet som faglitteratur og kildematerial i Norge. Olav Egil Sæbøe, rådgiver, Pro-FM Consulting og ekstern underviser på NTNU Håndbogen henvender sig både til studerende og praktikere inden for FM, og den sigter mod at styrke fagom- Management Realdania Forskning (CFM) i Bogen benyttes som lærebog både i dansk og engelsk udgave, As a textbook for Facilities-related courses, or even for practitioners, it is comprehensive and well laid-out What I found especially appealing was the fact that the book s chapters actually represents the various disciplines FM borrows its concepts from. Fra anmeldelse af den engelske udgave i Facilities, Vol 27, No. 1/ Håndbogen giver i denne udgave en aktuel status over udviklingen af FM i Danmark fastslår terminologien på grundlag af de nye europæiske standarder giver et indblik i den internationale udvikling på området præsenterer relevante teorier, metoder og værktøjer dækker alle væsentlige discipliner inden for FM som organisation, økonomistyring, strategisk ledelse og planlægning, bygherre- og driftsherrefunktioner, FM og byggeri, space management, ejendomsdrift, services, IKT, miljø og arbejdsmiljø hovedvægt på forhold af betydning på strategisk og taktisk niveau Forfatteren Per Anker Jensen er professor på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og har været blandt de toneangivende i udviklingen af Facilities Management i Danmark siden starten af DFM i Bogen er baseret på forfatterens mange års erfaring fra praksis, aktiv deltagelse i udviklingen af FM i Danmark og internationalt samt siden 2005 hans arbejde med forskning og undervisning på DTU. I 2007 og 2008 var Per Anker Jensen bestyrelsesmedlem i EuroFM og leder af EuroFM s Research Network Group. Fra 2008 har han været leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning (CFM) på DTU, og i 2009 blev han udnævnt som professor i FM. Per Anker Jensen Håndbog i Facilities ManageMent Per Anker Jensen Håndbog i Facilities ManageMent 3. udvidede udgave G Der kan mæssigt og faste tingene midler ti Første udgave af håndbogen blev udgivet i forbindelse med 10-års jubilæet for Dansk Facilities Management netværk (DFM) i marts Denne udgave udgives primo 2011 samtidig med at DFM kan fejre sit 20 års jubilæum. Sekretariat: SpacePro Dampfærgevej 8 DK-2100 København Ø T ISBN

4 Illustration: OliviaA, 9 år Merværdi eller kerneydelse? Af Anja Kiersgaard, FM Update Under denne lidt kryptiske overskrift gemmer der sig en række artikler om noget, som har mere end én funktion. Det er en god FM-grundtanke at sikre god udnyttelse af faciliteterne og det kan være en konstruktiv måde at få gennemført tiltag på, at de simpelthen kan medføre værdi udover at de også skal bygges, renoveres, drives eller lignende af ren og skær nødvendighed. Det rammer nok ikke helt skævt når vi afslører, at der vil være endnu en vinkel på artikelserien: Det er noget med noget grønt. Det første indslag i rækken tager fat i et emne, som der heldigvis er en støt stigende interesse for: arbejdsmiljø trivsel og sundhed på arbejdspladsen kan fremmes ved hjælp af grønne udearealer. Af Lene Lottrup, Landskabsarkitekt, erhvervsphd Arkitema, Plan og Landskab Virksomheders uderum et aktiv for virksomheders sundheds- og trivselsstrategi Grønne uderum I løbet af de seneste årtier er der kommet stadig større fokus på betydningen af menneskers adgang til grønne naturlige udearealer. Kommunerne har fokus på, hvordan byens parker og bynære skove kan fremme folkesundheden, skoler inddrager nærliggende naturområder som ramme for undervisningen, og ved hospitaler anlægges haver for at støtte patienternes helbredelsesproces. En af grundene til det øgede fokus på sammenhængen mellem adgang til grønne udearealer og menneskers sundhed og trivsel er en stadig stigende mængde videnskabelige undersøgelser, der underbygger sammenhængen. Men mange mennesker har også en intuitiv oplevelse af sammenhængen. Vi løber hellere i skoven end i byen; vi betaler gerne mere for et hus med udsigt over bugten end ét med udsigt til naboen; og vi opsøger ofte skov eller strand, hvis vi har en krise i vores liv. Men dette fokus på udearealernes muligheder er først lige begyndt at brede sig til arbejdslivet. Virksomheders udearealer har i de fleste tilfælde ikke været genstand for megen interesse, og slet ikke fra et sundheds- og trivselsperspektiv. Mange industri- og erhvervsområder har udearealer, der udelukkende er anlagt med fokus på logistik, men i løbet af de senere år er der kommet flere eksempler på både anlægs- og forskningsprojekter, der har fokuseret på betydningen af et grønt, tilgængeligt og attraktivt udemiljø på arbejdspladsen. Virksomheders uderum Både danske og internationale undersøgelser har fundet sammenhænge mellem medarbejderes adgang eller udsigt til grønne udeområder og deres trivsel, stressniveau, arbejdstilfredshed, og effektivitet på jobbet. Det danske erhvervsphd-projekt Uderum & Arbejdsliv har undersøgt eksisterende forskning på området, analyseret data fra en stor svensk spørgeskemaundersøgelse og lavet et case studium af 6 danske virksomheder. Virksomhederne havde forskellige typer af grønne udemiljøer, og var valgt for at gøre det muligt at undersøge, hvilket potentiale udemiljøet har for både virksomheder og medarbejdere. Casestudiet fokuserede på medarbejdernes brug af virksomhedens udemiljøer, deres præferencer for bestemte karaktertræk i udemiljøerne, og sammenhænge mellem brug og udformning af udemiljøerne og medarbejdernes sundhed, trivsel og arbejdsevne. Den sundhedsfremmende udsigt Den type kontakt til udemiljøet, der har været størst fokus på i undersøgelserne, er udsigten til udemiljøet fra arbejdspladsen. Det skyldes muligvis at udsigten til udemiljøet er den mest ukomplicerede måde at være i kontakt med udemiljøet i løbet af arbejdsdagen. I modsætning til fysisk adgang, som f.eks. en gåtur, der ofte er begrænset til pauser, er arbejdspladsens udsigt en del af det nære arbejdsmiljø, der påvirker medarbejderen uafbrudt, og det kan også forklare hvorfor udsigtens indhold kan have stor betydning for medarbejderne. Der er fundet sammenhæng mellem udsigt til et grønt udemiljø og øget generel sundhed og trivsel, øget jobtilfredshed og arbejdsevne samt nedsat stressniveau. Også i PhD en undersøges gevinsten af udsigt til 4

5 FM Udenfor Mannaz har til huse i skovlignende omgivelser i Hørsholm, Foto: Lene Lottrup grønne udemiljøer, og der findes sammenhæng mellem denne type udsigt og medarbejderes trivsel og stressniveau. Som noget nyt ses en forskel i hvordan mænd og kvinder har udbytte af udsigt til udemiljøet. Der er fundet sammenhæng mellem adgang til grønt udemiljø og bedre trivsel for både mænd og kvinder, men kun sammenhæng mellem adgang til grønt udemiljø og lavere stressniveau for mænd. For kvinder ses derimod en sammenhæng mellem høj trivsel og lavt stressniveau (se figur 1). Flere studier peger også på vigtigheden af, at medarbejderne selv vurderer udsigten som attraktiv, og både PhD ens case studium og en del andre studier finder, at medarbejdere foretrækker udsigt til naturlige elementer frem for udsigt til bygninger og infrastruktur. Det sundhedsfremmende udeophold mest for mænd Case studiet (som foregik i sommerhalvåret) viste, at under halvdelen af medarbejderene brugte udemiljøet Figur 1. Mænd og kvinders udbytte af udsigt til udemiljøet (Fra ph.d.- afhandlingen Uderum & Arbejdsliv) Stressniveau Stressniveau Adgang til grønt udemiljø Adgang til grønt udemiljø Trivsel Trivsel Mænd Kvinder 5

6 FM Udenfor Walk & talk-sti hos Coloplast, Humlebæk, Foto: Coloplast i løbet af arbejdsdagen, og at den mest almindelige udendørs aktivitet i alle 6 virksomheder ikke overraskende var at spise frokost. Men både sociale aktiviteter (f.eks. at tale med kollegaer), fysiske aktiviteter (f.eks. at motionere) og sanseorienterende aktiviteter (f.eks. at nyde solskin eller fuglesang) var populære blandt de medarbejdere, der brugte udemiljøet i løbet af arbejdsdagen. Der var en tydelig kønsforskel i brugen af udemiljøet. Mandlige medarbejdere brugte udemiljøet mere end kvindelige medarbejdere, og kvindelige medarbejdere følte langt oftere end deres mandlige kolleger, at de havde for travlt til at gå udenfor i løbet af arbejdsdagen. PhD en finder, at fysisk adgang til udemiljøet er en endnu større gevinst for trivselsfremme og stressreduktion end udsigt til udemiljøet, og er det første studium der sammenligner udsigt og fysisk adgang. En forskerpark i skoven Et eksempel på en virksomhed, der bruger udemiljøet som et aktiv både i forhold til virksomhedens ydelse og medarbejdernes trivsel er Mannaz, der har til huse i forskerparken Scion DTU i Hørsholm. Forskerparken er tilplantet af Arboretet, der er en forskningsenhed under Landbohøjskolen (nu fakultetet Life ved Københavns Universitet), og der er strenge krav til virksomhedernes ageren i området for at sikre at skovkarakteren bevares. Udemiljøet har betydning for både virksomhed og medarbejdere på flere forskellige niveauer. På et individuelt niveau fortæller medarbejdere, at en gå- eller løbetur i skoven kan give ny energi og klarhed til hjernen, og at der på turen ofte viser sig nye perspektiver på de konkrete opgaver, der ligger på arbejdsbordet. En medarbejder siger hvis jeg har arbejdet længe på samme projekt og mine tanker begynder at køre i ring, så overtaler jeg mig selv til at gå en tur, selv om jeg har travlt For erfaringen viser at tiden er godt givet ud På et mellemmenneskeligt niveau beskriver medarbejderne udemiljøet som et uformelt rum, hvor hierarkier mellem mennesker blegner og andre samtaler opstår end inde på kontoret. En teamleder har holdt medarbejderudviklingssamtaler som gåture i skoven, og har oplevet det som en god ramme for en ærlig og konstruktiv kommunikation. På et virksomhedsniveau har den naturskønne placering stor betydning for at virksomheden, der tilbyder efteruddannelsesforløb til erhvervslivets ledere, kan holde kursusaktiviteter i egne lokaler. Kursisterne oplever udemiljøet som en essentiel faktor i kursusoplevelsen, og efterhånden er placeringen i skoven blevet et symbol på virksomhedens vision. En af virksomhedens ledende medarbejdere siger vi ser os selv som kilden i skoven, -kilden til viden Book walk & talk-stien i mødekalenderen Coloplast i Humlebæk ligger ikke som Mannaz som en del af et større naturområde, men virksomheden har på egen grund et stort grønt område med en lille sø og både nattergale og dådyr. Området har tidligere ligget ubenyttet hen som en bufferzone mellem virksomhed og motorvej, men som et led i en strategi om at fremme medarbejdernes sundhed og trivsel, er der nu etableret en walk & talk-sti i området og opsat borde og bænke ved søen, så medarbejderne har mulighed for at holde møde og samtidig få motion, sol i ansigtet og frisk ilt til 6

7 FM Udenfor Eksisterende forhold i Skejby, Århus, Foto: Natur og Miljø, Århus Kommune Idé til fremtidigt projekt Visualisering: Arkitema Architects hjernen. Stien kan bookes i virksomhedens mødekalender, og medarbejderne kan låne diktafoner og headsæt i receptionen. Walk & Talk-stien blev indviet i juni 2012, og når vejret tillader det bliver stien dagligt brugt til mindre møder af mange forskellige typer medarbejdere. Fra erhvervsområde til vidensbydel Skejby i den nordlige del af Århus er et område med mange videnstunge virksomheder, flere undervisningsinstitutioner og et stort universitetshospital. Området er planlagt som et traditionelt erhvervsområde, hvor udearealerne primært bruges til infrastruktur samt store græsplæner som tjener virksomhedernes behov for eventuelle udvidelsesmuligheder. I 2011 indgik nogle af områdets virksomheder et samarbejde med Århus Kommune og Skov & Landskab, Københavns Universitet, om at udvikle en ny grøn byrumsplan for området. Formålet med samarbejdet var at diskutere, hvordan områdets udemiljø i højere grad end i dag kan blive et sammenbindende element i området, der understøtter medarbejdernes sundhed og trivsel, motiverer til kommunikation mellem virksomhederne og kan være 7

8 FM Udenfor en del af virksomhedernes branding. I den forbindelse har det været nødvendigt at fokusere på nye typer af organisering og forvaltning i området. I dag er det første anlægsprojekt ved at blive realiseret, og det forventes at der startes flere projekter i området fremover. Virksomheders udemiljø som et aktiv for virksomheders sundhedsog trivselsstrategi I de seneste år har der været et stadig stigende fokus på sundheds- og trivselsfremmende strategier på virksomheder både i Danmark og i udlandet. Det fysiske arbejdsmiljø har ofte spillet en vigtig rolle i disse strategier, men virksomhedernes udemiljøer er sjældent blevet set som en del af det fysiske arbejdsmiljø i denne sammenhæng. Både forskning og eksempler viser, at adgang til et frodigt, grønt udemiljø kan have betydning for medarbejdernes sundhed og trivsel, og muligvis også spille en positiv rolle for medarbejdernes arbejdsevne. Der er positivt udbytte af adgang til et grønt udemiljø i løbet af arbejdsdagen uafhængigt af alder, uddannelsesmæssig baggrund, placering i virksomhedens hierarki og køn (selv om forskning antyder at adgang til udemiljøet gavner mænd og kvinder på forskellige måder), og det indikerer at virksomheders udemiljø har potentialet til at spille en positiv rolle i mange forskellige typer af virksomheder og for mange forskellige medarbejdere. Yderligere litteratur om erhvervsphd-projektet Uderum & Arbejdsliv: Lottrup, L., Workplace Greenery: Use, preferences, and health benefits of green outdoor environments at workplaces. PhD thesis. University of Copenhagen, Denmark, and Arkitema Architects, Denmark (download en webudgave på portal-life/files/ /forest_landscape_research_50_2012_lenelottrup_workplace_greenery. pdf Lottrup, L.; Stigsdotter, U.K.; Meilby, H.; Corazon, S.S., Associations between use, activities and characteristics of the outdoor environment at workplaces. Urban Forestry and Urban Greening, 11 (2). Lottrup, L.; Grahn, P.; Stigsdotter, U.K., in press. Workplace greenery and perceived level of stress: Benefits of access to a green outdoor environment at the workplace, Landscape and Urban Planning Tvedt, T., Grønt udemiljø skaber trivsel på jobbet. Grønt Miljø, 5, s Stenbæk, D., Kan du se et træ fra kontoret, er du gladere på jobbet. Omkring Domicilet, Dagbladet Sjællandske, s Videnscenter for Arbejdsmiljø, Dårlige vaner hindrer arbejdsglæde. dk/aktuelt/nyheder/2012/05/07-daarlige-vaner-forhindrer-arbejdsglaede Link til interview med Lene om PhD ens resultater: https://vimeo.com/ Faktaboks om erhvervsphd-samarbejdet ErhvervsPhD en Uderum & Arbejdsliv er et samarbejde mellem Skov & Landskab, Københavns Universitet; Plan & Landskab, Arkitema Architects; og Stressklinikken, Institut for arbejdsmedicin, Hillerød Hospital. PhD-projektet er baseret på forskning udført på Skov & Landskab fra 2007 til 2011, og på erfaringer fra implementering af forskning i konkrete landskabsprojekter i Arkitema i samme periode. Projektet baseres på et litteraturstudium af 16 relevante studier og et casestudy af seks danske virksomheder. Derudover er data fra en tidligere svensk spørgeskemaundersøgelse brugt. 8

9 MCG Real Estate Integrated Workplace Management Løsning Avancert, enkelt og smart Planon er i brug hos nogle af Danmarks og Verdens største virksomheder. I alt over 1300 Kunder som har lagt særlig vægt på en komplet løsning med Ejendomsdatabase og -administration Registrering af ordre, rekvisitioner og fejl samt håndtering af arbejdsopgaver Indbygget integration til CAD tegninger Forvaltning af tekniske anlæg, installationer og udstyr Centrale registre med adresser, personale, håndværkere, leverandører og kunder Arealforvaltning med visuelt overblik over arealer, bygninger, lokaler og arbejdspladser Forebyggende vedligehold af bygninger og udstyr med langsigtet planlægning Management af serviceaftaler med eksterne leverandører og interne kunder (SLA) Management af omfattende driftsbudgetter Asset og Key management Kantine administration Rapportering med nøgletal og Dashboard Energiforvaltning Rengøring og meget mere Friktionsløs integration til eksisterende systemer (SAP, Oracle, HR m.m.) Modulær, skalerbar og en standardløsning som er Web og Windowsbaseret Realisering fra A til Z. mcg fm understøtter kunden med implementeringen af løsningen hurtig og effektiv. IT-løsning l understø else af FM med fokus på effek vitet og integra on Komplet standardløsning Modulært og skalerbart system Brugervenlighed i centrum Fleksibelt Best prac ces Ledelsesrapportering Omfa ende dækningsområder: - Facili es Management - Ejendomsadministra on - Dri og vedligehold - Service Management - Energiforvaltning Your Productivity Partner DK-2840 Holte, Hanne Nielsens Vej 10, Tel , fax , web: Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele Coor leverer intelligente serviceløsninger, som supporterer virksomheder i op- og nedgang og bidrager til deres lønsomhed og fremgang. Sammen med kunderne identificerer vi forbedringsmuligheder og implementerer nye løsninger. I et foranderligt forretningsmiljø tilbyder vi unikke og fleksible løsninger, som skaber forretningsfordele for din virksomhed. Vi kalder det Service med IQ. 9

10 Organisering af FM Organisering af FM i relation til kernevirksomhed Af Per Anker Jensen, Professor, Center for Facilities Management Realdania Forskning (CFM) Danmark Tekniske Universitet Udgangspunktet for denne artikel er en afhandling (Jensen, 2004) udarbejdet som afslutning på uddannelsen MBA BYG ved CBS tilbage i På daværende tidspunkt var jeg ansat som assisterende projektchef i bygherreorganisationen for DR Byen. Efter at jeg i 2005 blev ansat på DTU har jeg bearbejdet hovedresultaterne i første omgang til et konferencepaper ved EFMC 2007 i Zürich (Jensen, 2007) og senere til en artikel i det videnskabelige tidsskrift Journal of Facilities Management (Jensen, 2011). For denne artikel modtog jeg en anerkendelse fra forlaget Emerald, der udgiver tidsskriftet, i form af en Highly Commended Paper Award Nærværende udgave er en let forkortet dansk udgave af artiklen. Af hensyn til læsevenlighed og omfang har jeg udeladt litteraturreferencer udover ovennævnte henvisninger, men de findes alle i den originale artikel. Formålet med afhandlingen var at analysere og udarbejde forslag til organisering af strategiske supportfunktioner i forhold til DR s kernevirksomhed, når byggeprojektet og relokaliseringen var afsluttet og bygherrefunktionen opløst og delvist integreret i DR s almindelige organisation. Baggrunden var en bekymring for om det ville være muligt at fastholde en opmærksomhed på strategisk FM hos DR s topledelse efter relokaliseringen. Artiklen fokuserer på de resultater, der er af general interesse for andre organisationer. Formålet med artiklen er således at afklare de organisatoriske relationer mellem supportfunktioner og kernevirksomhed og hvilke former for relationer, der vurderes at være mest hensigtsmæssige for strategiske og operationelle funktioner. Resultaterne underbygges med et case studie af FM i LEGO, som er gennemført i Problemstillingen er anskueliggjort i figur 1 og fokus er på relationerne angivet med pile. Værdikædeteori Michael Porter s værdikædeteori har haft stor betydning for ledelsestænkningen i de seneste årtier, og danner også grundlag for modellen for FM i den første europæiske FM standard. En central illustration af teorien er vist i figur 2. Som det fremgår udgør primære aktiviteter og supportaktiviteter en grundlæggende sondring i værdikædeteorien: Primære aktiviteter er de aktiviteter, der er involveret i den fysiske skabelse af produktet og dets salg og overførsel til køberen samt opfølgende assistance. De primære aktiviteter kan opdeles i fem generiske kategorier som vist i den nederste del af figur 2. Supportaktiviteter understøtter de primære aktiviteter. De stiplede linjer i figur 2 antyder, at nogle supportaktiviteter primært understøtter enkelte af de primære aktiviteter, mens andre understøtter flere, og virksomhedsmæssig infrastruktur understøtter alle. Figur 1. Illustration af problemstillingen Eksternt leverandørsystem af supportydelser DR s strategiske support funktioner DR s ikke-strategiske support funktioner DR s kernevirksomhed Grænseflade Relationer 10

11 Organisering af FM Det skal bemærkes, at der ikke hos Porter er tale om en sondring mellem værdiskabende og ikke-værdiskabende aktiviteter. Både primære og supportaktiviteter er værdiaktiviteter, og supportaktiviteter betragtes derfor også som værdiskabende. Værdikæden omfatter den totale værdi opdelt i værdiaktiviteter og margin. Inden for hver kategori af primære og supportaktiviteter findes der 3 forskellige aktivitetstyper: Direkte aktiviteter, der er direkte involveret i værdiskabelse for kunden Indirekte aktiviteter, der gør det muligt at udføre de direkte aktiviteter kontinuerligt Kvalitetssikringsaktiviteter, der skal tilsikre kvaliteten af andre aktiviteter Værdikæden benyttes primært af Porter til at analysere muligheder for at virksomheder kan skabe konkurrencemæssige fordele. Det er en central pointe, at alle aktiviteter uanset om de er primære eller sekundære og uanset om de er direkte, indirekte eller kvalitetssikring kan medvirke til at skabe konkurrencemæssige fordele. Porter beskæftiger sig ikke eksplicit med FM, men med udgangspunkt i beskrivelsen af de forskellige aktiviteter kan der uddrages følgende: Supportaktiviteten Indkøb omfatter udover indkøb af råvarer tillige anskaffelse af forsyninger, laborato- rieudstyr, kontorudstyr og bygninger, som er væsentlige emner i FM. Indirekte aktiviteter omfatter bl.a. vedligehold, planlægning og drift af faciliteter, hvilket indebærer, at D&V i relation til bygninger, der benyttes til primære aktiviteter, også er en primær aktivitet, mens D&V af bygninger, der benyttes til supportaktiviteter, også er supportaktiviteter. Supportaktiviteten Virksomhedens infrastruktur omfatter bl.a. tværgående planlægning, økonomifunktioner og myndighedsrelationer, hvorfor de overordnede FM-aktiviteter må betragtes som en del af denne supportaktivitet. I tilknytning til ovenstående skal det for det første bemærkes, at betegnelsen faciliteter er direkte oversat fra facilities i Porter s amerikanske tekst, og at facilities på angelsaksiske sprog omfatter bygninger som et centralt element. For det andet skal det bemærkes, at det i FM er en grundlæggende tanke at samle alle FM-funktioner i relation til virksomheden under et samlet ansvar med henblik på at samordne supporten til de interne kunder. Den opsplitning af de FM-relaterede aktiviteter, som den generiske værdikæde tilsyneladende indebærer, er således uhensigtsmæssig som grundlag for organisering af FM. Omvendt indeholder værdikæden nogle af de centrale elementer i FM: Figur 2. Michael Porter s generiske værdikæde Virksomhedens infrastruktur Supportaktiviteter Human Resource Management Teknologisk udvikling Indkøb Margin Internt rettet logistik Fremstilling Eksternt rettet logistik Marketing og salg Service Primære aktiviteter 11

Organisering af FM i relation til kernevirksomhed

Organisering af FM i relation til kernevirksomhed Organisering af FM i relation til kernevirksomhed Per Anker Jensen, Professor, Center for Facilities Management Realdania Forskning (CFM) Danmark Tekniske Universitet www.cfm.dtu.dk INDLEDNING Udgangspunktet

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Ejendomsstrategier og porteføljestyring Ejendomsstrategier og porteføljestyring Per Anker Jensen Professor 31. marts 2014 Hvad er en strategi? Strategos - hærleder? Strategi er et spørgsmål om at vinde krigen og overleve! Niveauer i tilpasning

Læs mere

PROGRAM. 15:00 Velkomst og DFM eksempler på udbyttet af netværk. Mogens Kornbo / DFM-net

PROGRAM. 15:00 Velkomst og DFM eksempler på udbyttet af netværk. Mogens Kornbo / DFM-net 15:00 Velkomst og DFM eksempler på udbyttet af netværk PROGRAM Mogens Kornbo / DFM-net 15:30 Benchmarking cases Flemming Wulff Hansen / DFM-benchmarking 16:00 FM_ Trends og visioner Claus F. Christensen

Læs mere

Velkommen til årskonferencen 2013. FM fra strategi til praksis - med fokus på bæredygtige, tværfaglige helhedsløsninger

Velkommen til årskonferencen 2013. FM fra strategi til praksis - med fokus på bæredygtige, tværfaglige helhedsløsninger Velkommen til årskonferencen 2013 FM fra strategi til praksis - med fokus på bæredygtige, tværfaglige helhedsløsninger Velkommen til årskonferencen 2013 Velkomst ved bestyrelsesformand Mogens Kornbo Introduktion

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Velkommen til DFM netværks årskonference 2014

Velkommen til DFM netværks årskonference 2014 Velkommen til DFM netværks årskonference 2014 2014 Fremtidens FM Strategi, partnerskab og rightsourcing som værdiskaber Årets gang i DFM netværk - Organisering - Årets aktiviteter i DFM netværk 2013 -

Læs mere

Velkommen Velkommen til generalforsamling til i DFM netværk i

Velkommen Velkommen til generalforsamling til i DFM netværk i Velkommen Velkommen til generalforsamling til i DFM netværk i DFM 24. netværk marts 2015 2013 Årsberetning 2014 bestyrelsesformand Mogens Kornbo Organisering Bestyrelse Udvalg Sekretariat Årsberetning

Læs mere

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Program 09.30: Velkomst og introduktion til projektets resultater

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

Årsberetning 2013. Bestyrelsesformand Mogens Kornbo

Årsberetning 2013. Bestyrelsesformand Mogens Kornbo 2013 Bestyrelsesformand Mogens Kornbo 2013 hovedpunkter Præsentationer Bestyrelsen Sekretariatet Udvalgene Medlemstal Årets aktiviteter Udvalgenes formænd har ordet Samarbejder Det videre arbejde DFM netværks

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU FM og bæredygtighed 6. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU Jesper Ole Jensen, SBI/Aalborg universitet Program:

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Hvad drejer det sig om?

Hvad drejer det sig om? Hvad drejer det sig om? Kapitlet fokuserer på de forhold, der har indflydelse på: - hvordan organisationens struktur skal designes og - hvor mange formelle regler, der skal være for, at organisationens

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse Facilities Management - State-of-the-art civilingeniør, driftschef

Læs mere

Dansk Facilities Management Netværk. Årskonference 2011 27. & 28. januar 2011. Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand, DFM

Dansk Facilities Management Netværk. Årskonference 2011 27. & 28. januar 2011. Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand, DFM Dansk Facilities Management Netværk Årskonference 2011 27. & 28. januar 2011 Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand, DFM DFM Årsplan 2011 DFM konference 2011 - fremtidens facilities management Uddrag fra programmet

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik Maj 2017 Job og personprofil Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik 1 1. Baggrund Da den nuværende afdelingsleder for Vej og Trafik under afdeling - Trafik & Byg i Assens Kommune har valgt nye udfordringer

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme Ejendomsdrift Journalnr.: Dato: 18.10.016 Skrevet af: JEWI Funktionsbeskrivelse for souschef i Ejendomsdrift Stillingsbetegnelse: Souschef. Ansættelsessted:

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces

Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces Lektor og vicecenterleder Susanne Balslev Nielsen CFM s 2. nordiske konference 29-30 august 2016 I gennemsnit ejer

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Facility Management Drift & vedligehold

Facility Management Drift & vedligehold DFM netværk og hvad er tendenserne inden for FM v/eva Kartholm, direktør DFM Facility Management Drift & vedligehold Agenda Begrebsafklaring DFMs foreninger Trends Strategisk fokus Trends her og nu + på

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Kursuskatalog Efterår 2013

Kursuskatalog Efterår 2013 Kursuskatalog Efterår 2013 Forord Kære DFM er Jeg er meget glad for, for første gang at kunne præsenterer dig for et egentlig kursuskatalog fra DFM netværk. Kataloget er et resultat af kursusudvalgets

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

AAU Proces- og IT governance

AAU Proces- og IT governance AAU it services Selma Lagerlöfs Vej 300 9 2 2 0 A A L B O R G Ø S T S A G S B E H A N D L E R : P R O C E S - & P O R T E F Ø L J E L E D E R K A S P E R S Ø N D E R G A A R D A N D E R S E N T + 4 5 9

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere