#16 december Organisering af FM FM partnerskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#16 december 2012. Organisering af FM FM partnerskaber"

Transkript

1 #16 december 2012 FM Update Organisering af FM FM partnerskaber Funktionsudbud

2 Leder Farvel til 2012 goddag til 2013 Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: Copenhagen Admiral Hotel, hvor DFM konferencen 2013 afholdes januar. Kære DFM-er Året 2012 er så småt ved at rinde ud og du sidder nu med årets sidste udgave af FM Update. Endnu et år med mange nye tiltag i DFM regi og personligt synes jeg det var et år der havde rekord fart på. I 2012 etablerede vi os med selvstændig adresse i Borgergade. Ved årets start afholdt vi en fantastisk årskonference med bred appel og med rekorddeltagelse af 150 FM ere. Derudover har vi udbudt vores første kurser med succes ligesom der har været et godt og varieret udbud af medlemsmøder. Uddannelsesdagen i år havde også rekorddeltagelse og i oktober afholdt vi for første gang en velbesøgt messe med fokus på CAFMsystemer godt bakket op af en fornyet og opdateret leverandøroversigt. Også i 2012 kunne vi byde velkommen til en lang række nye medlemmer og endelig har vi Internt revitaliseret den organisatoriske struktur og vores mange udvalg er kommet godt fra start. Alt i alt en ganske tilfredsstillende præstation på kun et år. Fremtidens DFM netværk Bestyrelsen mødes om nogle få dage til den årlige strategidag, og jeg ser frem til for første gang at skulle byde formændene for DFMs udvalg velkommen til vores drøftelser om den fremadrettede strategi. Det er en kolossal styrke for det strategiske arbejde, at vi har dedikerede FM ere i spidsen for udvalg, som fordyber sig i faglige emner alle med FM som omdrejningspunkt. Selv har jeg fornøjelsen af at sidde for bordenden i Politik- og Brancheudvalget, hvor jeg sammen med næstformanden, to kolleger og foreningens direktør arbejder med den erhvervspolitiske profil. På det områder er der stadig et stykke vej at gå. Målsætningen for både udvalget, men også for DFMs bestyrelse er, at vi i højere grad skal finde vores plads på det politisk landkort, opfattes som en troværdig og nødvendig høringsog samarbejdspart og i det hele taget finde vores ben, når det kommer til den offentlige meningsdannelse. Vi har defineret flere gode mærkesager, som vi vil sætte på dagsordenen i Men hvis vi skal lykkes med det, skal vi sammen med medlemmerne finde gode casehistorier, som styrker troværdigheden og underbygger vores synspunkter. Jeg håber at DFMs medlemmer vil tage positivt mod vore spørgsmål, hvis vi henvender os for at få belyst en problemstilling in real life. Udvalgene Jeg ved at nogle af udvalgene også har brug for support fra medlemmerne. Vores FM-leverandører er alle blevet bedt om at medvirke til at belyse bæredygtighedskoncepter i FM, og har bidraget med værdifuld viden. Uddannelsesudvalget og kursusudvalget arbejder med en medlemsundersøgelse, for at få afklaret hvilke tanker medlemmerne har, om udvikling af FM-erens kompetencer, og senest har aktivitetsudvalget og sekretariatet efterlyst inputs til gode medlemsaktiviteter i det kommende år. Det er vigtigt for os, så vidt det er muligt, at ramme interesser og forventninger hos medlemmerne, når vi indbyder til medlemsmøder, sådan at vi også i 2013 kan skabe rammerne for interessante møder og gode netværkstimer. Vi ses til årskonferencen 2013 Allerede i januar 2013 ligger DFM netværks årskonference. Der er lagt op til to rigtig gode dage på Copenhagen Admiral Hotel den 24. og 25. januar Hovedtemaet er Facilities Management fra strategi til praksis, med fokus på bæredygtige, tværfaglige helhedsløsninger. Vi har oplevet en fantastisk interesse fra indlægsholdere, som har ønsket at dele viden og erfaringer med medlemmerne, og jeg ser frem til to gode dage i selskab med mine FM-kolleger. Jeg skal for en god ordens skyld nævne, at der er endnu en mulighed for at møde i januar, nemlig den 31., hvor DFM netværk holder sin årlige generalforsamling, og hvor vi håber at se interesserede medlemmer til en god drøftelse af, hvordan foreningen skal forme sig både på kort og på lang sigt. Jeg vil slutte med at ønske dig, dine kolleger og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Mogens Kornbo Bestyrelsesformand, DFM 2

3 Indhold Merværdi eller kerneydelse? Virksomheders uderum Side 4 >> Organisering af FM i relation til kernevirksomhed Side 10 >> Forskningsresultater fra CFM Side 20 >> Smartere styring af teknisk drift gennem funktionsudbud Side 25 >> Ericsson Danmark opnåede guld i Coor Green Services Side 28 >> DFM Indsigt Side 32 >> DFM Update 2012 Udsendt temaer # 13 gul primo marts DFM Konferencen 2012 # 14 grøn primo juni Bæredygtig FM, EFCM 2012 Merværdi i FM # 15 rød primo september Space Management værktøjer, Sourcing, Commissioning, Fra forskningen # 16 blå primo december Organisering af FM, FM partnerskaber, Funktionsudbud DFM Update 2013 Deadline temaer foreløbigt # 17 gul medio februar DFM Konferencen 2013 # 18 grøn medio maj Udvidet særudgave i samarbejde med CFM, Realdania Forskning # 19 rød medio august Portefølgemanagement # 20 blå medio november Udviklingstendeser og trends Husk at forslag og ideer til artikler, gode cases m.v. er meget velkomne. Sendes til redaktør af FM Update arkitekt m.a.a. Kjeld Nielsen, Vedrørende annoncering i FM Update, kontakt DFM sekretariatet: Telefon , Per Anker Jensen Håndbog i Facilities Management rådet og markedet i Danmark og vore sprogbeslægtede nabolande. Håndbogen foreligger tillige oversat til en FM branchens uundværlige håndbog engelsk i udgave en med ny, titlen: udvidet Facilities Management og for ajourført Student and Practitioners udgave. udgivet af Center for Hvert Facilities firma- bl.a. på DTU. medlem og personligt medlem modtager et eksemplar af håndbogen. Dette gælder dog ikke for studentermedlemmer. For FM studerende sælges den til særpris. Bestil den på Håndbog i Facilities Management 3. udgave, 2011 Hermed foreligger en nyrevideret og udvidet udgave af den eneste håndbog i Facilities Management på dansk. Håndbogen som udkom første gang i 2001 giver i denne udgave en opdateret sammenhængende og dækkende beskrivelse af Facilities Management (FM). Udvidelsen af bogen omfatter i særlig grad de strategiske aspekter af FM. Udover disse indholdsmæssige fornyelser fremstår bogen nu i et helt nyt grafisk layout i farvetryk. Håndbogen er udformet, så den både kan bruges som lærebog og som opslagsbog, og der lægges vægt på de aspekter af FM, som har særlig betydning i Danmark og de nordiske lande. Håndbog i Facilities Management 1. og 2. udgave har vært en del av pensum i Masterprogrammet Eiendomsutvikling og forvaltning/fm ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet fra programmet startet i 2005 og er også benyttet ved bachelorprogrammer på norske faghøyskoler. Denne nye 3. utgave er fortsatt den eneste faglitteratur på et nordisk språk som behandler FM i sin fulle bredde og med aktuelle beskrivelser og eksempler som er vel tilpasset nordisk praksis i de viktigste disipliner. Boken vil uten tvil fortsatt bli mye benyttet som faglitteratur og kildematerial i Norge. Olav Egil Sæbøe, rådgiver, Pro-FM Consulting og ekstern underviser på NTNU Håndbogen henvender sig både til studerende og praktikere inden for FM, og den sigter mod at styrke fagom- Management Realdania Forskning (CFM) i Bogen benyttes som lærebog både i dansk og engelsk udgave, As a textbook for Facilities-related courses, or even for practitioners, it is comprehensive and well laid-out What I found especially appealing was the fact that the book s chapters actually represents the various disciplines FM borrows its concepts from. Fra anmeldelse af den engelske udgave i Facilities, Vol 27, No. 1/ Håndbogen giver i denne udgave en aktuel status over udviklingen af FM i Danmark fastslår terminologien på grundlag af de nye europæiske standarder giver et indblik i den internationale udvikling på området præsenterer relevante teorier, metoder og værktøjer dækker alle væsentlige discipliner inden for FM som organisation, økonomistyring, strategisk ledelse og planlægning, bygherre- og driftsherrefunktioner, FM og byggeri, space management, ejendomsdrift, services, IKT, miljø og arbejdsmiljø hovedvægt på forhold af betydning på strategisk og taktisk niveau Forfatteren Per Anker Jensen er professor på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og har været blandt de toneangivende i udviklingen af Facilities Management i Danmark siden starten af DFM i Bogen er baseret på forfatterens mange års erfaring fra praksis, aktiv deltagelse i udviklingen af FM i Danmark og internationalt samt siden 2005 hans arbejde med forskning og undervisning på DTU. I 2007 og 2008 var Per Anker Jensen bestyrelsesmedlem i EuroFM og leder af EuroFM s Research Network Group. Fra 2008 har han været leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning (CFM) på DTU, og i 2009 blev han udnævnt som professor i FM. Per Anker Jensen Håndbog i Facilities ManageMent Per Anker Jensen Håndbog i Facilities ManageMent 3. udvidede udgave G Der kan mæssigt og faste tingene midler ti Første udgave af håndbogen blev udgivet i forbindelse med 10-års jubilæet for Dansk Facilities Management netværk (DFM) i marts Denne udgave udgives primo 2011 samtidig med at DFM kan fejre sit 20 års jubilæum. Sekretariat: SpacePro Dampfærgevej 8 DK-2100 København Ø T ISBN

4 Illustration: OliviaA, 9 år Merværdi eller kerneydelse? Af Anja Kiersgaard, FM Update Under denne lidt kryptiske overskrift gemmer der sig en række artikler om noget, som har mere end én funktion. Det er en god FM-grundtanke at sikre god udnyttelse af faciliteterne og det kan være en konstruktiv måde at få gennemført tiltag på, at de simpelthen kan medføre værdi udover at de også skal bygges, renoveres, drives eller lignende af ren og skær nødvendighed. Det rammer nok ikke helt skævt når vi afslører, at der vil være endnu en vinkel på artikelserien: Det er noget med noget grønt. Det første indslag i rækken tager fat i et emne, som der heldigvis er en støt stigende interesse for: arbejdsmiljø trivsel og sundhed på arbejdspladsen kan fremmes ved hjælp af grønne udearealer. Af Lene Lottrup, Landskabsarkitekt, erhvervsphd Arkitema, Plan og Landskab Virksomheders uderum et aktiv for virksomheders sundheds- og trivselsstrategi Grønne uderum I løbet af de seneste årtier er der kommet stadig større fokus på betydningen af menneskers adgang til grønne naturlige udearealer. Kommunerne har fokus på, hvordan byens parker og bynære skove kan fremme folkesundheden, skoler inddrager nærliggende naturområder som ramme for undervisningen, og ved hospitaler anlægges haver for at støtte patienternes helbredelsesproces. En af grundene til det øgede fokus på sammenhængen mellem adgang til grønne udearealer og menneskers sundhed og trivsel er en stadig stigende mængde videnskabelige undersøgelser, der underbygger sammenhængen. Men mange mennesker har også en intuitiv oplevelse af sammenhængen. Vi løber hellere i skoven end i byen; vi betaler gerne mere for et hus med udsigt over bugten end ét med udsigt til naboen; og vi opsøger ofte skov eller strand, hvis vi har en krise i vores liv. Men dette fokus på udearealernes muligheder er først lige begyndt at brede sig til arbejdslivet. Virksomheders udearealer har i de fleste tilfælde ikke været genstand for megen interesse, og slet ikke fra et sundheds- og trivselsperspektiv. Mange industri- og erhvervsområder har udearealer, der udelukkende er anlagt med fokus på logistik, men i løbet af de senere år er der kommet flere eksempler på både anlægs- og forskningsprojekter, der har fokuseret på betydningen af et grønt, tilgængeligt og attraktivt udemiljø på arbejdspladsen. Virksomheders uderum Både danske og internationale undersøgelser har fundet sammenhænge mellem medarbejderes adgang eller udsigt til grønne udeområder og deres trivsel, stressniveau, arbejdstilfredshed, og effektivitet på jobbet. Det danske erhvervsphd-projekt Uderum & Arbejdsliv har undersøgt eksisterende forskning på området, analyseret data fra en stor svensk spørgeskemaundersøgelse og lavet et case studium af 6 danske virksomheder. Virksomhederne havde forskellige typer af grønne udemiljøer, og var valgt for at gøre det muligt at undersøge, hvilket potentiale udemiljøet har for både virksomheder og medarbejdere. Casestudiet fokuserede på medarbejdernes brug af virksomhedens udemiljøer, deres præferencer for bestemte karaktertræk i udemiljøerne, og sammenhænge mellem brug og udformning af udemiljøerne og medarbejdernes sundhed, trivsel og arbejdsevne. Den sundhedsfremmende udsigt Den type kontakt til udemiljøet, der har været størst fokus på i undersøgelserne, er udsigten til udemiljøet fra arbejdspladsen. Det skyldes muligvis at udsigten til udemiljøet er den mest ukomplicerede måde at være i kontakt med udemiljøet i løbet af arbejdsdagen. I modsætning til fysisk adgang, som f.eks. en gåtur, der ofte er begrænset til pauser, er arbejdspladsens udsigt en del af det nære arbejdsmiljø, der påvirker medarbejderen uafbrudt, og det kan også forklare hvorfor udsigtens indhold kan have stor betydning for medarbejderne. Der er fundet sammenhæng mellem udsigt til et grønt udemiljø og øget generel sundhed og trivsel, øget jobtilfredshed og arbejdsevne samt nedsat stressniveau. Også i PhD en undersøges gevinsten af udsigt til 4

5 FM Udenfor Mannaz har til huse i skovlignende omgivelser i Hørsholm, Foto: Lene Lottrup grønne udemiljøer, og der findes sammenhæng mellem denne type udsigt og medarbejderes trivsel og stressniveau. Som noget nyt ses en forskel i hvordan mænd og kvinder har udbytte af udsigt til udemiljøet. Der er fundet sammenhæng mellem adgang til grønt udemiljø og bedre trivsel for både mænd og kvinder, men kun sammenhæng mellem adgang til grønt udemiljø og lavere stressniveau for mænd. For kvinder ses derimod en sammenhæng mellem høj trivsel og lavt stressniveau (se figur 1). Flere studier peger også på vigtigheden af, at medarbejderne selv vurderer udsigten som attraktiv, og både PhD ens case studium og en del andre studier finder, at medarbejdere foretrækker udsigt til naturlige elementer frem for udsigt til bygninger og infrastruktur. Det sundhedsfremmende udeophold mest for mænd Case studiet (som foregik i sommerhalvåret) viste, at under halvdelen af medarbejderene brugte udemiljøet Figur 1. Mænd og kvinders udbytte af udsigt til udemiljøet (Fra ph.d.- afhandlingen Uderum & Arbejdsliv) Stressniveau Stressniveau Adgang til grønt udemiljø Adgang til grønt udemiljø Trivsel Trivsel Mænd Kvinder 5

6 FM Udenfor Walk & talk-sti hos Coloplast, Humlebæk, Foto: Coloplast i løbet af arbejdsdagen, og at den mest almindelige udendørs aktivitet i alle 6 virksomheder ikke overraskende var at spise frokost. Men både sociale aktiviteter (f.eks. at tale med kollegaer), fysiske aktiviteter (f.eks. at motionere) og sanseorienterende aktiviteter (f.eks. at nyde solskin eller fuglesang) var populære blandt de medarbejdere, der brugte udemiljøet i løbet af arbejdsdagen. Der var en tydelig kønsforskel i brugen af udemiljøet. Mandlige medarbejdere brugte udemiljøet mere end kvindelige medarbejdere, og kvindelige medarbejdere følte langt oftere end deres mandlige kolleger, at de havde for travlt til at gå udenfor i løbet af arbejdsdagen. PhD en finder, at fysisk adgang til udemiljøet er en endnu større gevinst for trivselsfremme og stressreduktion end udsigt til udemiljøet, og er det første studium der sammenligner udsigt og fysisk adgang. En forskerpark i skoven Et eksempel på en virksomhed, der bruger udemiljøet som et aktiv både i forhold til virksomhedens ydelse og medarbejdernes trivsel er Mannaz, der har til huse i forskerparken Scion DTU i Hørsholm. Forskerparken er tilplantet af Arboretet, der er en forskningsenhed under Landbohøjskolen (nu fakultetet Life ved Københavns Universitet), og der er strenge krav til virksomhedernes ageren i området for at sikre at skovkarakteren bevares. Udemiljøet har betydning for både virksomhed og medarbejdere på flere forskellige niveauer. På et individuelt niveau fortæller medarbejdere, at en gå- eller løbetur i skoven kan give ny energi og klarhed til hjernen, og at der på turen ofte viser sig nye perspektiver på de konkrete opgaver, der ligger på arbejdsbordet. En medarbejder siger hvis jeg har arbejdet længe på samme projekt og mine tanker begynder at køre i ring, så overtaler jeg mig selv til at gå en tur, selv om jeg har travlt For erfaringen viser at tiden er godt givet ud På et mellemmenneskeligt niveau beskriver medarbejderne udemiljøet som et uformelt rum, hvor hierarkier mellem mennesker blegner og andre samtaler opstår end inde på kontoret. En teamleder har holdt medarbejderudviklingssamtaler som gåture i skoven, og har oplevet det som en god ramme for en ærlig og konstruktiv kommunikation. På et virksomhedsniveau har den naturskønne placering stor betydning for at virksomheden, der tilbyder efteruddannelsesforløb til erhvervslivets ledere, kan holde kursusaktiviteter i egne lokaler. Kursisterne oplever udemiljøet som en essentiel faktor i kursusoplevelsen, og efterhånden er placeringen i skoven blevet et symbol på virksomhedens vision. En af virksomhedens ledende medarbejdere siger vi ser os selv som kilden i skoven, -kilden til viden Book walk & talk-stien i mødekalenderen Coloplast i Humlebæk ligger ikke som Mannaz som en del af et større naturområde, men virksomheden har på egen grund et stort grønt område med en lille sø og både nattergale og dådyr. Området har tidligere ligget ubenyttet hen som en bufferzone mellem virksomhed og motorvej, men som et led i en strategi om at fremme medarbejdernes sundhed og trivsel, er der nu etableret en walk & talk-sti i området og opsat borde og bænke ved søen, så medarbejderne har mulighed for at holde møde og samtidig få motion, sol i ansigtet og frisk ilt til 6

7 FM Udenfor Eksisterende forhold i Skejby, Århus, Foto: Natur og Miljø, Århus Kommune Idé til fremtidigt projekt Visualisering: Arkitema Architects hjernen. Stien kan bookes i virksomhedens mødekalender, og medarbejderne kan låne diktafoner og headsæt i receptionen. Walk & Talk-stien blev indviet i juni 2012, og når vejret tillader det bliver stien dagligt brugt til mindre møder af mange forskellige typer medarbejdere. Fra erhvervsområde til vidensbydel Skejby i den nordlige del af Århus er et område med mange videnstunge virksomheder, flere undervisningsinstitutioner og et stort universitetshospital. Området er planlagt som et traditionelt erhvervsområde, hvor udearealerne primært bruges til infrastruktur samt store græsplæner som tjener virksomhedernes behov for eventuelle udvidelsesmuligheder. I 2011 indgik nogle af områdets virksomheder et samarbejde med Århus Kommune og Skov & Landskab, Københavns Universitet, om at udvikle en ny grøn byrumsplan for området. Formålet med samarbejdet var at diskutere, hvordan områdets udemiljø i højere grad end i dag kan blive et sammenbindende element i området, der understøtter medarbejdernes sundhed og trivsel, motiverer til kommunikation mellem virksomhederne og kan være 7

8 FM Udenfor en del af virksomhedernes branding. I den forbindelse har det været nødvendigt at fokusere på nye typer af organisering og forvaltning i området. I dag er det første anlægsprojekt ved at blive realiseret, og det forventes at der startes flere projekter i området fremover. Virksomheders udemiljø som et aktiv for virksomheders sundhedsog trivselsstrategi I de seneste år har der været et stadig stigende fokus på sundheds- og trivselsfremmende strategier på virksomheder både i Danmark og i udlandet. Det fysiske arbejdsmiljø har ofte spillet en vigtig rolle i disse strategier, men virksomhedernes udemiljøer er sjældent blevet set som en del af det fysiske arbejdsmiljø i denne sammenhæng. Både forskning og eksempler viser, at adgang til et frodigt, grønt udemiljø kan have betydning for medarbejdernes sundhed og trivsel, og muligvis også spille en positiv rolle for medarbejdernes arbejdsevne. Der er positivt udbytte af adgang til et grønt udemiljø i løbet af arbejdsdagen uafhængigt af alder, uddannelsesmæssig baggrund, placering i virksomhedens hierarki og køn (selv om forskning antyder at adgang til udemiljøet gavner mænd og kvinder på forskellige måder), og det indikerer at virksomheders udemiljø har potentialet til at spille en positiv rolle i mange forskellige typer af virksomheder og for mange forskellige medarbejdere. Yderligere litteratur om erhvervsphd-projektet Uderum & Arbejdsliv: Lottrup, L., Workplace Greenery: Use, preferences, and health benefits of green outdoor environments at workplaces. PhD thesis. University of Copenhagen, Denmark, and Arkitema Architects, Denmark (download en webudgave på portal-life/files/ /forest_landscape_research_50_2012_lenelottrup_workplace_greenery. pdf Lottrup, L.; Stigsdotter, U.K.; Meilby, H.; Corazon, S.S., Associations between use, activities and characteristics of the outdoor environment at workplaces. Urban Forestry and Urban Greening, 11 (2). Lottrup, L.; Grahn, P.; Stigsdotter, U.K., in press. Workplace greenery and perceived level of stress: Benefits of access to a green outdoor environment at the workplace, Landscape and Urban Planning Tvedt, T., Grønt udemiljø skaber trivsel på jobbet. Grønt Miljø, 5, s Stenbæk, D., Kan du se et træ fra kontoret, er du gladere på jobbet. Omkring Domicilet, Dagbladet Sjællandske, s Videnscenter for Arbejdsmiljø, Dårlige vaner hindrer arbejdsglæde. dk/aktuelt/nyheder/2012/05/07-daarlige-vaner-forhindrer-arbejdsglaede Link til interview med Lene om PhD ens resultater: https://vimeo.com/ Faktaboks om erhvervsphd-samarbejdet ErhvervsPhD en Uderum & Arbejdsliv er et samarbejde mellem Skov & Landskab, Københavns Universitet; Plan & Landskab, Arkitema Architects; og Stressklinikken, Institut for arbejdsmedicin, Hillerød Hospital. PhD-projektet er baseret på forskning udført på Skov & Landskab fra 2007 til 2011, og på erfaringer fra implementering af forskning i konkrete landskabsprojekter i Arkitema i samme periode. Projektet baseres på et litteraturstudium af 16 relevante studier og et casestudy af seks danske virksomheder. Derudover er data fra en tidligere svensk spørgeskemaundersøgelse brugt. 8

9 MCG Real Estate Integrated Workplace Management Løsning Avancert, enkelt og smart Planon er i brug hos nogle af Danmarks og Verdens største virksomheder. I alt over 1300 Kunder som har lagt særlig vægt på en komplet løsning med Ejendomsdatabase og -administration Registrering af ordre, rekvisitioner og fejl samt håndtering af arbejdsopgaver Indbygget integration til CAD tegninger Forvaltning af tekniske anlæg, installationer og udstyr Centrale registre med adresser, personale, håndværkere, leverandører og kunder Arealforvaltning med visuelt overblik over arealer, bygninger, lokaler og arbejdspladser Forebyggende vedligehold af bygninger og udstyr med langsigtet planlægning Management af serviceaftaler med eksterne leverandører og interne kunder (SLA) Management af omfattende driftsbudgetter Asset og Key management Kantine administration Rapportering med nøgletal og Dashboard Energiforvaltning Rengøring og meget mere Friktionsløs integration til eksisterende systemer (SAP, Oracle, HR m.m.) Modulær, skalerbar og en standardløsning som er Web og Windowsbaseret Realisering fra A til Z. mcg fm understøtter kunden med implementeringen af løsningen hurtig og effektiv. IT-løsning l understø else af FM med fokus på effek vitet og integra on Komplet standardløsning Modulært og skalerbart system Brugervenlighed i centrum Fleksibelt Best prac ces Ledelsesrapportering Omfa ende dækningsområder: - Facili es Management - Ejendomsadministra on - Dri og vedligehold - Service Management - Energiforvaltning Your Productivity Partner DK-2840 Holte, Hanne Nielsens Vej 10, Tel , fax , web: Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele Coor leverer intelligente serviceløsninger, som supporterer virksomheder i op- og nedgang og bidrager til deres lønsomhed og fremgang. Sammen med kunderne identificerer vi forbedringsmuligheder og implementerer nye løsninger. I et foranderligt forretningsmiljø tilbyder vi unikke og fleksible løsninger, som skaber forretningsfordele for din virksomhed. Vi kalder det Service med IQ. 9

10 Organisering af FM Organisering af FM i relation til kernevirksomhed Af Per Anker Jensen, Professor, Center for Facilities Management Realdania Forskning (CFM) Danmark Tekniske Universitet Udgangspunktet for denne artikel er en afhandling (Jensen, 2004) udarbejdet som afslutning på uddannelsen MBA BYG ved CBS tilbage i På daværende tidspunkt var jeg ansat som assisterende projektchef i bygherreorganisationen for DR Byen. Efter at jeg i 2005 blev ansat på DTU har jeg bearbejdet hovedresultaterne i første omgang til et konferencepaper ved EFMC 2007 i Zürich (Jensen, 2007) og senere til en artikel i det videnskabelige tidsskrift Journal of Facilities Management (Jensen, 2011). For denne artikel modtog jeg en anerkendelse fra forlaget Emerald, der udgiver tidsskriftet, i form af en Highly Commended Paper Award Nærværende udgave er en let forkortet dansk udgave af artiklen. Af hensyn til læsevenlighed og omfang har jeg udeladt litteraturreferencer udover ovennævnte henvisninger, men de findes alle i den originale artikel. Formålet med afhandlingen var at analysere og udarbejde forslag til organisering af strategiske supportfunktioner i forhold til DR s kernevirksomhed, når byggeprojektet og relokaliseringen var afsluttet og bygherrefunktionen opløst og delvist integreret i DR s almindelige organisation. Baggrunden var en bekymring for om det ville være muligt at fastholde en opmærksomhed på strategisk FM hos DR s topledelse efter relokaliseringen. Artiklen fokuserer på de resultater, der er af general interesse for andre organisationer. Formålet med artiklen er således at afklare de organisatoriske relationer mellem supportfunktioner og kernevirksomhed og hvilke former for relationer, der vurderes at være mest hensigtsmæssige for strategiske og operationelle funktioner. Resultaterne underbygges med et case studie af FM i LEGO, som er gennemført i Problemstillingen er anskueliggjort i figur 1 og fokus er på relationerne angivet med pile. Værdikædeteori Michael Porter s værdikædeteori har haft stor betydning for ledelsestænkningen i de seneste årtier, og danner også grundlag for modellen for FM i den første europæiske FM standard. En central illustration af teorien er vist i figur 2. Som det fremgår udgør primære aktiviteter og supportaktiviteter en grundlæggende sondring i værdikædeteorien: Primære aktiviteter er de aktiviteter, der er involveret i den fysiske skabelse af produktet og dets salg og overførsel til køberen samt opfølgende assistance. De primære aktiviteter kan opdeles i fem generiske kategorier som vist i den nederste del af figur 2. Supportaktiviteter understøtter de primære aktiviteter. De stiplede linjer i figur 2 antyder, at nogle supportaktiviteter primært understøtter enkelte af de primære aktiviteter, mens andre understøtter flere, og virksomhedsmæssig infrastruktur understøtter alle. Figur 1. Illustration af problemstillingen Eksternt leverandørsystem af supportydelser DR s strategiske support funktioner DR s ikke-strategiske support funktioner DR s kernevirksomhed Grænseflade Relationer 10

11 Organisering af FM Det skal bemærkes, at der ikke hos Porter er tale om en sondring mellem værdiskabende og ikke-værdiskabende aktiviteter. Både primære og supportaktiviteter er værdiaktiviteter, og supportaktiviteter betragtes derfor også som værdiskabende. Værdikæden omfatter den totale værdi opdelt i værdiaktiviteter og margin. Inden for hver kategori af primære og supportaktiviteter findes der 3 forskellige aktivitetstyper: Direkte aktiviteter, der er direkte involveret i værdiskabelse for kunden Indirekte aktiviteter, der gør det muligt at udføre de direkte aktiviteter kontinuerligt Kvalitetssikringsaktiviteter, der skal tilsikre kvaliteten af andre aktiviteter Værdikæden benyttes primært af Porter til at analysere muligheder for at virksomheder kan skabe konkurrencemæssige fordele. Det er en central pointe, at alle aktiviteter uanset om de er primære eller sekundære og uanset om de er direkte, indirekte eller kvalitetssikring kan medvirke til at skabe konkurrencemæssige fordele. Porter beskæftiger sig ikke eksplicit med FM, men med udgangspunkt i beskrivelsen af de forskellige aktiviteter kan der uddrages følgende: Supportaktiviteten Indkøb omfatter udover indkøb af råvarer tillige anskaffelse af forsyninger, laborato- rieudstyr, kontorudstyr og bygninger, som er væsentlige emner i FM. Indirekte aktiviteter omfatter bl.a. vedligehold, planlægning og drift af faciliteter, hvilket indebærer, at D&V i relation til bygninger, der benyttes til primære aktiviteter, også er en primær aktivitet, mens D&V af bygninger, der benyttes til supportaktiviteter, også er supportaktiviteter. Supportaktiviteten Virksomhedens infrastruktur omfatter bl.a. tværgående planlægning, økonomifunktioner og myndighedsrelationer, hvorfor de overordnede FM-aktiviteter må betragtes som en del af denne supportaktivitet. I tilknytning til ovenstående skal det for det første bemærkes, at betegnelsen faciliteter er direkte oversat fra facilities i Porter s amerikanske tekst, og at facilities på angelsaksiske sprog omfatter bygninger som et centralt element. For det andet skal det bemærkes, at det i FM er en grundlæggende tanke at samle alle FM-funktioner i relation til virksomheden under et samlet ansvar med henblik på at samordne supporten til de interne kunder. Den opsplitning af de FM-relaterede aktiviteter, som den generiske værdikæde tilsyneladende indebærer, er således uhensigtsmæssig som grundlag for organisering af FM. Omvendt indeholder værdikæden nogle af de centrale elementer i FM: Figur 2. Michael Porter s generiske værdikæde Virksomhedens infrastruktur Supportaktiviteter Human Resource Management Teknologisk udvikling Indkøb Margin Internt rettet logistik Fremstilling Eksternt rettet logistik Marketing og salg Service Primære aktiviteter 11

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Ejendomsstrategier og porteføljestyring Ejendomsstrategier og porteføljestyring Per Anker Jensen Professor 31. marts 2014 Hvad er en strategi? Strategos - hærleder? Strategi er et spørgsmål om at vinde krigen og overleve! Niveauer i tilpasning

Læs mere

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Program 09.30: Velkomst og introduktion til projektets resultater

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kursuskatalog Efterår 2013

Kursuskatalog Efterår 2013 Kursuskatalog Efterår 2013 Forord Kære DFM er Jeg er meget glad for, for første gang at kunne præsenterer dig for et egentlig kursuskatalog fra DFM netværk. Kataloget er et resultat af kursusudvalgets

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse Facilities Management - State-of-the-art civilingeniør, driftschef

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Facility Management Drift & vedligehold

Facility Management Drift & vedligehold DFM netværk og hvad er tendenserne inden for FM v/eva Kartholm, direktør DFM Facility Management Drift & vedligehold Agenda Begrebsafklaring DFMs foreninger Trends Strategisk fokus Trends her og nu + på

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, DTU Management Leder af Center for Facilities Management. Erfaringer fra 36 nordiske FM-cases

Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, DTU Management Leder af Center for Facilities Management. Erfaringer fra 36 nordiske FM-cases Facilities Management i Norden fra kostnadsbesparelse til verdiskaping Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, DTU Management Leder af Center for Facilities Management 1 Disposition Erfaringer

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler Erfaringer med brugen af funktionsaftaler 2011-09-21 Verner Bentzen Vice President KEENAN HENDRICKSE South Africa Keenan has type 1 diabetes DFM / E&Y - Funktionsaftaler 2011-09-21 Slide no 2 Funktionsaftale

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG M i byggeprojekter pstartsmøde orgergade 111 1. november 2012 tokholmsporten visualisering: BIG Velkomst og præsentation Kommissorium Kort om baggrunden for initiativet Kommentar til baggrunden i almindelighed

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Indhold Danske virksomheders outsourcing en succeshistorie?

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Facilities Management TI/den 23.02.2010 Modul 2: Drift- og arealforvaltning Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Space>Pro / Pakhus 12 / Dampfærgevej 8, 5.sal / 2100 København Ø / 61 26 66 99 Space

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

HR og ledelse ledelse med vilje

HR og ledelse ledelse med vilje HR og ledelse ledelse med vilje Tue Byskov Bøtkjær, Vice President, HR & Communications Om Ledelse af medarbejdere Agenda Ledelse af medarbejdere inspiration i om kompetenceudvikling, fastholdelse l og

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

DFM netværks Årskonference program

DFM netværks Årskonference program DFM netværks Årskonference program 2014 Fremtidens FM Strategi, partnerskab og rightsourcing som værdiskaber Konferencen holdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, København fra torsdag den 23. januar kl.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere