DFS generalforsamling den 9. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFS generalforsamling den 9. marts 2013"

Transkript

1 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5. Formandens beretning. 6. Kassereren fremlægger regnskab og budget til godkendelse. 7. Bestyrelsen fremlægger til generalforsamlingens beslutning sit forslag mht. hvilke institutioner og foreninger, der skal have ret til at udpege medlemmer til bestyrelsen, sammen med eventuelle forslag herom indsendt af medlemmerne. 8. Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 10. Fastsættelse af kontingent for det følgende år. 11. Valg af to revisorer for det indeværende år. 12. Evt. Generalforsamlingen startede kl. 17:56 1. Valg af dirigent. Erik Bendtsen blev valgt til dirigent. Asger Sørensen påpegede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt for sent. Der var ikke yderligere kommentarer til dette. 2. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen for generalforsamlingen blev godkendt. (Under mødet blev det dog besluttet at behandle punkt 10 umiddelbart efter punkt 6.) 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. Jørgen Huggler gennemgik kort referatet fra generalforsamlingen i 2012 ved at opsummere indholdet af de forskellige punkter i referatet. Referatet blev herefter godkendt. 4. Valg af referent. Louise Jensen blev valgt til referent. 5. Formandens beretning. Jørgen Huggler aflagde som formand for DFS årsberetningen: "DFS Formandens beretning 8. marts 2013 Der har været afholdt to bestyrelsesmøder. På det første (17/4-2012) konstituerede bestyrelsen sig som følger: På generalforsamlingen var flg. valgt: Finn Collin (KU), Jørgen Huggler (DPU), Stig Andur Pedersen (RUC), Thomas Schwarz Wentzer (AU), Lars Binderup (SDU), Stig Skov Mortensen (DPU, studentermedlem). Følgende var derefter indstillet af deres institutter: Søren Gosvig Olesen (KU), Asger Sørensen (DPU), Carsten Fogh Nielsen (AU), Søren Riis (RUC), Cynthia Grund (SDU), Øjvind Larsen (CBS), Patrik Telléus (Ålborg), Finn Jespersen 1

2 (Gymnasieskolen). Herefter konstituerede bestyrelsen sig med flg. forretningsudvalg: Jørgen Huggler formand, Søren Riis næstformand, Asger Sørensen sekretær, Lars Binderup kasserer. Finn Collin er redaktør af DYP. Endvidere har der været afholdt et bestyrelsesmøde 12. dec. 2012, især om forberedelserne til dette årsmøde 2013, om årsmødet 2014, samt om samarbejdet med Dansk Magisterforening. I årets løb er årskalenderen med oversigt over deadlines blevet opdateret. Forhandlingerne med Dansk Magisterforening om støtte i størrelsen kr. til en studentermedhjælper hos DM, som skal hjælpe med nogle af de problemer vi har kalender, medlemslister, labels har haft positivt resultat. Vores medhjælper er Louise Jensen. Hun er i gang med at revidere og opdatere medlemskartoteket. Desuden laver hun en mailingliste til et nyhedsbrev, som hun vil udsende 4 gange årligt, hver gang efter først at have henvendt sig til de foreninger, som hører under DFS' paraply. Finn Jespersen fra gymnasieskolen har taget initiativ til et nyt nettidsskrift, Filosofiske anmeldelser, som sigter mod at anmelde filosofiske værker på dansk, det kunne fx være Carl Henrik Kochs netop udkomne store bog om Newton. Finn Jespersen er redaktør, Louise Jensen skaffer bøgerne fra forlagene, Dansk Magisterforening sørger for sats og publikationen, der vil findes på Magisterforeningens hjemmeside. Anmelderne vil primært være filosofistuderende fra hele landet, i 2013 organiseret af Stig Skov Mortensen. Lars Binderup har omorganiseret økonomien til at blive netbank-baseret. Igen er revisionen af medlemskartoteket et centralt element. Louise Jensen vil fremover kunne kontrollere indbetalinger via netbank og således opdatere medlemskartoteket. Binderup har herved gjort DFS til en officiel organisation med cvr.-nr og pbs betalingsservice (i dag betegnet Nets'). Efter årsmødet her er det planen, at det kongresprogramlægnings-program, som er udviklet af af den filosofiuddannede Set Lonnert fra Uppsala, og som har været anvendt af årsmøderne på DPU, RUC og her på SDU, skal evalueres, sådan at vi kan beslutte, om dette program enten skal opdateres, eller om vi kan bruge Dansk Magisterforenings kongresprogram, eller om der skal findes en helt tredje løsning. Ideen med et sådant kongresprogram er elektronisk at aflaste de enkelte arrangører af årsmødet, og måske i sidste ende at overføre organiseringen af parallelsektionerne til bestyrelsen, understøttet af DM. Organiseringen af årsmøderne vil sikkert kunne lettes, hvis man hjælpes i gang tidligere, ved at en stor del af rammerne for indtastning ligger parat på forhånd, sådan at man (det kunne være en mulighed) blot skal henvende sig til Louise Jensen, hvis man fx. vil organisere en parallelsession. Det er også i år lykkedes at få udsendt DYP, stor tak til Finn Collin for dette. Men vi har desværre stadig en betydelig uoverensstemmelse mellem årgang og udgivelsesår, som vi må bestræbe os på at hjælpe Finn med at indhente. Bl.a. idet det hos nye medlemmer i nogle tilfælde vækker undren, at de må vente meget længe på at modtage det eksemplar, der skulle følge med deres medlemsskab. Se senere under kontingent, hvor kasserer Lars Binderup vil fremkomme med et forslag. Kollegerne i Aalborg har påtaget sig at arrangere årsmødet Der var tidligere indkommet en melding om at CBS var villig til at arrangere årsmødet 2014, men kollegerne der måtte melde fra lige efter sommerferien Jeg vil meget gerne udtrykke glæde over CBS villighed og tidlige melding om, at man ikke for indeværende kunne magte opgaven. Det er en glæde, at det styrkede filosofimiljø i Aalborg med deres helt nye uddannelser straks var parat til at indtræde i turnusrækken. Forøgelsen af denne kreds er en aflastning af de øvrige institutioner. Aarhus er næst i rækken - til årsmødet 2015 Hvad angår internationale forhold deltager en del medlemmer af foreningen som reviewere for FISP-verdenskongressen 2013 i Athen." Til årsberetningen var følgende kommentarer: 2

3 Tjek af kontingentindbetalinger Lars Binderup fortalte, at Louise Jensen har endnu ikke modtaget fuldmagtspapirer fra Danske Bank endnu. Derfor har hun ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at tjekke kontingentindbetalinger via netbank. Vedligeholdelse af DFS medlemskartotek sker derfor i øjeblikket ved, at Lars Binderup manuelt sender oplysninger om indbetalinger til Louise Jensen. Da DFS nu er CVR registret har det åbnet muligheden for, at medlemmer kan betale kontingent via netbetalinger, men Lars Binderup påpegede, at der ikke er arbejdet videre på dette. DYP Vedrørende DYP fortalte Finn Collin, at det har styrket kvaliteten af bidragene til Danish Yearbook of Philosophy, at artiklerne nu bliver peer reviewed. Problemet er blot, at der bliver indsendt få bidrag til DYP. Danske filosoffer skriver mange manuskripter, så derfor bør gøres en indsats for, at gøre dem opmærksomme på muligheden for at publicere i DYP. I denne forbindelse kunne ph.d. studerende udgøre en særlig relevant målgruppe. Endvidere vil det være oplagt at opfordre keynote talerne fra DFS årsmøder at indsende manuskripter over deres foredrag til DYP. Forlaget vil ifølge Finn Collin nok ikke have, at flere bind bliver slået sammen. Finn Collin slog fast, at der skal arbejdes på at komme ajour med hensyn til DYP udgivelserne, men problemet er, at når bestyrelsen er hjemme igen efter et møde, så stopper de gode intentioner. Finn Collin opfordrede til, at når de enkelt institutioner deltager i internationale konferencer, så skal bestyrelsesmedlemmer helt rutinemæssigt forsøge at få hovedtalerne til at indsende deres foredrag som manuskript til DYP. Der blev spurgt til, om specialestuderende må skrive i DYP. Finn Collins holdning til dette var, at for at sikre et højt niveau i DYP, så skal specialestuderende som udgangspunkt have publiceret i et andet tidsskrift først, og hvis det er ok, så kan de avancere til DYP. DM s rolle i forbindelse med årsmøderne Jørgen Huggler fremlagde i årsberetningen et forslag til at inddrage DM mere i årsmødeplanlægningen. Lars Binderup indvendte i denne forbindelse, at det kræver en faglig baggrund at lave programmet, men der vil være andre opgaver DM kan hjælpe med. Endvidere tillagde Lars Binderup det betydning, at planlægningen af årsmøderne foregår på de forskellige institutioner, da det giver arrangørerne mulighed for at sætte deres eget præg på årsmøderne. Asger Sørensen påpegede, at DM kan hjælpe med de administrative opgaver i forbindelse med årsmøderne og at dette var en del af planen med DM-samarbejdet. Ydermere vil det styrke muligheden for planlægning af årsmødet, hvis der laves rutiner. Jørgen Huggler pointerede, at han fremlagde DM s rolle i forbindelse med DFS årsmøderne som noget der skal diskuteres på et bestyrelsesmøde, og at hans baggrund for at tage det op var, at det kan lette institutionernes arbejde i forbindelse med årsmøderne. Søren Riis synes, at samarbejdet med DM er rigtig godt og foreslog, at kommunikationen måske kan forbedres/ udbygges via samarbejdet med DM. Med hensyn til årsmødet synes han, at det skulle være reglen, at filosofistuderende kommer til årsmødet. 6. Kassereren fremlægger regnskab og budget til godkendelse. Forud for fremlægningen af årsregnskabet havde Lars Binderup en kommentar vedrørende DFS medlemskartotek. DFS vil gerne bruge DM medlemssystem til selskabets medlemskartotek, men 3

4 da DM på nuværende tidspunkt ikke har leveret systemet, så har Louise Jensen lavet en opdateret udgave af DFS medlemskartotek i et Excel ark. Louise Jensen uddybede, at der er nogle særlige behov i forbindelse med DFS medlemssystem, og da DM står over for en stor opdatering af det nuværende medlemssystem, så har det ikke været hensigtsmæssigt at bruge ressourcer på at finde en løsning i det DM s nuværende medlemssystem. Når DM s nye system er implementeret i april eller maj, vil der blive arbejdet på en løsning, der kan i mødekomme DFS krav til medlemssystemet. Regnskab: Indtægter og udgifter følger hinanden. DFS udgifter er primært til FISP og DYP. Der er i de senere år ikke sendt girokort med DYP, hvilket kan være en af forklaringerne på det lave medlemsantal i I forbindelse med årsmøderne i både 2012 og 2013 har det været et problem, at en del årsmødedeltagere har angivet, at de er DFS medlemmer uden at være det. I 2013 nåede man at sende rykkermail til de falske medlemmer umiddelbart inden årsmødet. Derimod er der ikke sendt nogen kontingentrykker til de årsmødedeltagere der på falsk grundlag deltog gratis i årsmødet i Dette er ikke blevet gjort, da Lars ¾ år efter årsmødet syntes, at det måske var for sent at sende rykkere til deltagerne. Derfor spurgte han til generalforsamlingen, om de fremmødte mente, at det vil være for sent at rykke for de manglende kontingentbetalinger her et år efter årsmødet? På generalforsamlingen var holdningen, at det ikke er for sent at sende en rykker, og at det kan skrives på en pæn måde. Generalforsamlingen gav mandat til, at der bliver skrevet til de falske medlemmer, at DFS går ud fra, at det er en fejl, at kontingentet ikke er blevet betalt, da de i forbindelse med tilmeldingen til årsmødet i 2012 angav, at de var medlemmer. Med hensyn til det lave medlemstal, nævnte Cynthia Grund, at hun troede, at DFS skulle have over 100 medlemmer for at være kunne være medlem af FISP. I forhold til dette mente Lars ikke, at FISP tager medlemstallet så nøje, og hvis man ser på årsmødemedlemstallet, så er det langt højere. Lars havde endvidere lavet et budget for Baseret på et skøn, så forventes det, at udgiftsposterne i 2013 bliver de samme som i Efter fremlæggelsen af regnskabet spurgte Lars Binderup, om det ville være muligt at rykke punkt 10 på dagsordenen frem og behandle det i forlængelse af regnskabet. Der var ingen indvendinger mod at behandle punkt 10 efter punkt Fastsættelse af kontingent for det følgende år. DFS-medlemskabet på 175/350 kr inkluderer gratis deltagelse i DFS årsmøde samt et eksemplar af DYP. I forhold til kontingentbetalingerne er det derfor et problem, at DYP er to år bagud, hvilket vil sige, at medlemmerne fra foreningsåret 2011/2012 og 2012/2013 endnu ikke har modtaget deres årbog. Lars kunne berette, at han ind i mellem får henvendelser fra medlemmer, der spørger til, hvorfor de ikke har fået deres DYP, og han pointerede, at han anser det som problematisk, at DFS skylder medlemmerne deres DYP så langt tilbage. 4

5 På baggrund af dette fremlagde Lars to mulige løsningsforslag, der kan sikre, at der igen kommer overensstemmelse mellem medlemsår og udgivelsestidspunktet for DYP. A: DYP udelades fra kontingentet i de næste 1-2 år. B: Der skal udgives flere DYP for at indhente de to udgivelser der pt. mangler. Finn Collin fortalte, at DYP primært finansieres af FKK, og at DFS desuden får 20% rabat ved forlaget. Løsning A vil betyde, at der vil være 1-2 år, hvor nogle nuværende medlemmer ikke får et eksemplar DYP, hvis de ikke har været medlemmer i de foregående år. Asger Sørensen gjorde det klart, at han er imod A og pointerede, at bestyrelsen ikke er enig i, at A er løsningen. Derimod mente han, at det måske er en holdningsændring i bestyrelsen, der skal til. Hidtil har holdningen været, at det er Finn Collin der står for DYP, men Asger mente, at bestyrelsen bør stå mere sammen om årbogen. En kombination af A og B blev også foreslået som en mulig løsningsmodel. Jørgen Huggler stillede et par opklarende spørgsmål til Finn Collin vedrørende DYP: Hvad er flaskehalsen med hensyn til DYP, og hvilke krav har forskningsrådet vedrørende DYP? Finn Collin fortalte, at den største flaskehals er det begrænsede antal manuskripter der modtages. Forskningsrådet spørger nogle gange efter en regning på udgivelser, hvor Finn så svarer, at de ikke har fået regningen, da der ikke er udgivet nogen (pga. at DYP er bagud). Søren Riis foreslog, at løsningsforslag B kan gennemføres ved at vælge tre guest-editors, der i løbet af et år synkront arbejder på hver deres DYP. Finn Collin mente ikke, at dette vil være noget problem i forhold til forskningsrådet, at der er guesteditors, så længe det er ham, der samler trådene. Cynthia Grund foreslog, at organisationen/administrationen af DYP kunne ændres, sådan at der lukkes for modtagelse af flere bidrag til den enkelte udgave, når der er modtaget 4-5 manuskripter. Endvidere pointerede hun, at DYP måske mangler en profil der skal noget til for at få folk til at indsende et manuskript til DYP. Peter Storm Henningsen fremhævede, at en af konsekvenserne ved at vælge A er, at det kan give sure medlemmer/problemer, når kontingentprisen igen sættes op. Dette kan resultere i, at DYP ikke kan blive integreret i medlemskabet igen. Patrik Telleus spurgte, hvorfor ingen af pengene fra kontingentet går til årsmødearrangøren, når medlemmer har gratis adgang til årsmødet, og deltagergebyret således er inkluderet i prisen. Lars forklarede, at der er tradition for, at det er sådan, og når afholdelse årsmøderne går på skift mellem institutionerne, så fordeles udgiften. På baggrund af løsningsforslag A og B blev der opstillet to mulige kontingent niveauer, der skulle stemmes om. Der var enighed om, at kontingentet i forbindelse med løsningsmodel A skulle være 5

6 200 kr. for erhvervsaktive og 100 kr. for studerende og arbejdsløse, mens kontingentet ved løsning B, som hidtil, skulle være 350 kr. for erhvervsaktive og 200 kr. for studerende. De to forslag der blev bragt for afstemning var således: A: kr (erhvervsaktiv)/100 kr (studerende, arbejdsløs) - Uden DYP i 1 år - Kontingentet inkluderer medlemskab og adgang til årsmødet i Kontingentindtægten vil primært gå til årsmødearrangøren, mens en mindre til vil gå til DFS. - Løsningen vil betyde, at alle årsmødedeltagere bliver medlemmer. B: kr (erhvervsaktiv)/200 kr (studerende, arbejdsløs) - Kontingentet uændret i forhold til 2012/ Kontingentet inkluderer som hidtil medlemskab, DYP og årsmødedeltagelse. Cynthia Grund pointerede, at hvis man beslutter A, så kommer kontingentet ikke til at stige igen så er niveauet lagt. Asger Sørensen opfordrede til, at stemme for at kontingentniveauet fastholdes på det nuværende niveau. Resultatet af afstemningen blev: A: 6 stemmer B: 6 stemmer På grund af stemmelighed kunne det nye forslag (løsningsforslag A) ikke vedtages. Kontingentet forbliver derfor på det nuværende niveau og DYP er fortsat inkluderet i kontingentet. 7. Bestyrelsen fremlægger til generalforsamlingens beslutning sit forslag mht. hvilke institutioner og foreninger, der skal have ret til at udpege medlemmer til bestyrelsen, sammen med eventuelle forslag herom indsendt af medlemmerne. Stig Skov Mortensen foreslog, at TIDskrift skal udpege en studerende til bestyrelsen. På baggrund af CBS afståelse af at afholde årsmødet mente Stig endvidere, at CBS ikke skal have udpegningsret til bestyrelsen. Det blev besluttet, at CBS virke i bestyrelsen kan drøftes på et bestyrelsesmøde. 6

7 Med hensyn til at lade TIDskrift udpege et studentermedlem til bestyrelsen, mente Jørgen Huggler at man kunne lave en etårig forsøgsperiode, men bad samtidig Stig Skov Mortensen uddybe sit synspunkt. Stig Skov Mortensen forklarede, at TIDskrift har redaktioner på KU, RUC, DPU, AU og har endvidere kontakt til AAU. TIDskrift har således god kontakt til studerende på landets universiteter. Forslaget blev bragt til afstemning og enstemmigt vedtaget. Det betyder, at der nu er 9 institutioner med i bestyrelsen. 8. Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen Der var ingen kommentarer til dette punkt 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Peter Storm Henningsen, SDU, stillede op til. Da der var en ledig plads i bestyrelsen, blev Peter Storm Henningsen optaget i bestyrelsen uden valg. Ingen af de nuværende medlemmer trådte ud af bestyrelsen. 11. Valg af to revisorer for det indeværende år. Det blev besluttet at fortsætte med de samme revisorer Nikolaj Nottelmann og Jan Faye. 12. Evt. Der var ingen kommentarer til dette punkt. Mødet afsluttedes kl. 19:25 7

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter)

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter) Referat fra generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund/Dansk Klatreforbund, d. 19. marts 2006 Generalforsamlingen blev afholdt i Løvstræde 8a, 3. sal, København K. Dagsorden: 1. Formalia. Valg af dirigent

Læs mere

NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april 1988-23 april 2013. DPHF Nyhedsbrev - marts 2013.

NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april 1988-23 april 2013. DPHF Nyhedsbrev - marts 2013. Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR 23 april 1988-23 april 2013 Kære Medlemmer www.paedhist.dk Indhold side 2 Indvitation til Generalforsamling og Årsmøde 2013 3 Dagsorden og regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere