inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august Betonelementerne blev støbt på byggepladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen"

Transkript

1 2. årgang Nr. 5 marts 2012 inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august Betonelementerne blev støbt på byggepladsen

2 Side Side 7 Side 22 Side 4 Kære læsere Så er vi her igen denne gang med 36 sider! Vort motto er: "Alt for vore mindst læsere". To fra redaktionen har været til to rejsegilder. Jo, der sker meget i ALBOA! Også m.h.t. LIV i vore afdelinger bl.a. udflugter, hyggeklub og julearrangementer, samt indkøb til afdelingerne, f.eks. ny grill m.v. Indenfor ledelsen har vi et 35 års jubilæum, hvor utallige mange den 30. marts vil komme og hilse på Knud Rasmussen. I midten af dette nummer har vi hele seks sider, som vi godt kan kalde "Nyt fra bestyrelsen". Siderne kan tages ud og gemmes hvis du har lyst til det. Håber også du har lyst til at blive "ansat" i redaktionen se side 26. Vi kommer igen til sommer d.v.s. juni...! Venlig hilsen fra redaktionen Indhold Leder års jubilæum... 4 Nye legepladser m.v... 6 Dejlig udflugt års jubilæum Nekrolog Nye altaner m.v Repræsentantskabsmøde Nye boliger Rejsegilde Farvel og goddag Stavtrup Bymidte åbnet Læserne mener Juletræsfest Julestue Pensionistferie Ejendomsfunktionærer...bagsiden 2. ÅRGANG marts 2012 blad nr. 5 Udkommer 4 gange årligt Oplag: eksemplarer / Tryk/Layout: Uni-Tryk Redaktion sluttet uge 8. Næste nummer udkommer i juni 2012 Deadline næste nummer 15. maj 2012 Forside: Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit Redaktion: Øyvind Kragh-Larsen (ansvarshavende) tlf Poul Ankersen tlf Poul Fisker tlf Erlind Daugaard tlf Lis-Linette Knoth Grand tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J Tlf , Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt. Ret til ændringer forbeholdes 2 Marts 2012

3 Leder Af Poul Ankersen, Medlem af formandskabet År 2012 bliver et spændende år i alboa Alboa - fusionen mellem Bo og Liv, Højbjerg og Viby Andelsboligforening er gået ind i sit andet leveår. Vi har en stor bestyrelse Indtil nu har vores hovedbestyrelse bestået af de samlede hovedbestyrelser i de tre gamle foreninger, og når bestyrelsen møder fuldtalligt op, er vi hele 19 til bestyrelsesmøderne foruden direktør og administrationschef. Det kan lyde som om det er en stor og besværlig forsamling, hvor man kunne frygte, at møderne ville trække ud i det uendelige, fordi alle skulle have deres synspunkter frem og kæmpe for egne, måske endda de gamle foreningers synspunkter. Dette har ingenlunde været tilfældet. Vore bestyrelsesmøder har været præget af en villighed eller evne til at få det til at fungere. Alle synes at have været præget af tanken om: Nu er vi sammen, det er den nye boligorganisation, som vi arbejder for og vil gøre gavn for. Bevares, det har måske fra tid til anden krævet en stram styring fra mødeledelsen, men grundet alles gode samarbejdsvilje er det faktisk gået forbavsende godt. Den 12. maj 2012 er det slut Lørdag den 12. maj i år afholdes der repræsentantskabsmøde i Alboa, hvor vi ifølge tidligere aftaler, skal skære bestyrelsen ned til ni medlemmer. Vi kommer til at tage afsked med gode kolleger, som hver på sin post har ydet en fortræffelig indsats i beboerdemokratiets tjeneste. På længere sigt vil trods ovenstående betragtninger en mindre bestyrelse være at foretrække. Det er utvivlsomt lettere at skabe et mere homogent team ud af en mindre forsamling. Der skal lyde en tak til alle bestyrelsesmedlemmer, som har medvirket til at gøre den store gamle bestyrelse langt mere arbejdsdygtig, end man havde turdet håbe på fra starten. Administrationen For administrationen har fusionen også skabt lettelser i det daglige arbejde. Nu skal man ikke længere spekulere på, om det er en Viby-, Højbjergeller Bo & Liv lejer man henvender sig til. Nu er der kun én slags nemlig Alboalejere. Aarhusbolig I det gamle år så vi også nyskabelsen Aarhusbolig, som er et fælles opnoteringssystem for alle århusianske boligforeninger. Det havde været undervejs længe, idet der i en årrække eksisterede tre forskellige opnoteringssystemer her i byen. Nu er der kun ét, og det koster blot kr. 100,- om året, at være opnoteret eller at forny sin anciennitet. Havde alle boligforeningerne haft nok i sig selv og haft egen opnotering, kunne prisen for at søge bolig overalt i Århus let snige sig op på over kr ,- om året. Marts

4 35-års jubilæum En stor beboerdemokrat kan fejre 35-års jubilæum som hovedbestyrelsesmedlem Tekst: John Jensen, direktør Foto: Jan Rasmussen, infochef Højbjerg Andelsboligforenings mangeårige tidligere formand kan den 18. marts 2012 fejre 35-års jubilæum som hovedbestyrelsesmedlem, heraf næsten 25 år på formandsposten. Knud Rasmussen blev indvalgt i hovedbestyrelsen den 18. marts 1977, 7 år efter at Højbjerg Andelsboligforening var gået over til et repræsentantskab som øverste myndighed. Knud Rasmussen markerede sig ret hurtigt som et meget kompetent hovedbestyrelsesmedlem, og da Harley Madsen, boligforeningens daværende formand, afgik ved døden i maj 1987, blev Knud Rasmussen konstitueret som formand den 27. juli 1987 for efterfølgende at blive valgt til formand på repræsentantskabsmødet den 5. september I Knud Rasmussens tid som medlem af hovedbestyrelsen, har Højbjerg Andelsboligforening udviklet sig til en stor og velfungerende boligorganisation kendetegnet ved kvalitetsbyggeri med hovedvægten lagt på tæt lavt byggeri. Siden Knud Rasmussens tiltræden som hovedbestyrelsesmedlem, er der opført ca nye boliger, og heraf er kun 30 boliger opført som et etagebyggeri. Knud Rasmussen har altid været meget bredt vidende, visionær og god til at følge med samfundsudviklingen. Ikke mindst takket være Knud Rasmussens åbenhed for nytænkning blev administrationsselskabet ALBOA, søsat den 1. maj Administrationsselskabet ALBOA, som administrerede Viby Andelsboligforening, Højbjerg Andelsboligforening samt boligforeningen BO&LIV blev afviklet med udgangen af 2010, hvor den nye boligorganisation ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus så dagens lys. RECEPTION Knud Rasmussen, medlem af ALBOA s formandskab, kan den 18. marts 2012 fejre 35-års jubilæum som medlem af organisationsbestyrelsen i Højbjerg Andelsboligforening/ALBOA. Heraf de seneste næsten 25 år som formand. Det ønsker ALBOA at markere - og inviterer hermed beboere, familie, venner, samarbejdspartnere og medarbejdere til reception: FREDAG DEN 30. MARTS 2012 KL I Beboerhuset - Håndværkerparken, Pottemagertoften 4, 8270 højbjerg Med venlig hilsen ORGANISATIONSBESTYRELSEN almen boligorganisation aarhus VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8270 VIBY J // Marts 2012

5 At fusionsprocessen fik et fornuftigt forløb var Knud Rasmussen også stærkt medvirkende til. ALBOA som har godt boliger, er den næststørste boligorganisation i Aarhus, og landets niende største boligorganisation. Ud over at have været engageret i det beboerdemokratiske arbejde i egen boligorganisation, har Knud Rasmussen også ydet en stor indsats i BL-regi i form af næsformandsposten i 5. kreds, sammenslutningen af aarhusianske boligorganisationer, i perioden I samme periode var Knud Rasmussen medlem af bestyrelsen i Boligselskabernes Landsforening. Jeg har haft et rigtig godt og tæt samarbejde med Knud siden 1. august 1988, et samarbejde som har budt på gensidig respekt, med en klar definition af grænserne for, hvor ansvaret skal placeres. Dette har fungeret rigtig godt. Knud har taget sig af den politiske del, og jeg har koncentreret mig om den administrative del. Knud Rasmussen har i alle årene været en ualmindelig god sparringspartner. Er der nogen der fortjener at blive fejret for en beboerdemokratisk indsats langt ud over det normale, er det Knud Rasmussen. 35 år i beboerdemokratiets tjeneste taler sit eget sprog. I alle årene har Knud været en ualmindelig pæn repræsentant for boligbevægelsen i almindelighed, og for Højbjerg Andelsboligforening i særdeleshed. En pænere repræsentant findes givetvis ikke! Kære Knud, tusind tak fordi du har villet bruge så mange timer på frivilligt arbejde til gavn og glæde for vore mange beboere. Der skal også lyde en rigtig stor tak til Alice Rasmussen, Knuds kone, fordi vi har måttet låne ham så meget!...tillykke med jubilæet! Byttelejlighed? Ønsker du at bytte din lejlighed, aflever blot denne kupon til boligforeningens kontor, så vil den komme med i næste blad. ALBOA Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J. Brug venligst denne vedstående kupon. Husk tydeligt navn, adresse og telefonnummer 15. maj 2012 er sidste frist til næste nr. Haves: Ønskes: Henvendelse: Tlf.: Evt. navn/kontaktperson: Indsendt af: (bringes ikke i bladet) Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Haves: 3 vær. 77 kvm, 1. sal, Saralystparken, Højbjerg Ønskes: 3 vær. Rækkehus, 1 plan, Hjulbjergvej eller Håndværkerparken. Henv.: Tlf Kontaktperson: Lisbeth Haves: 3 værelses gårdhavehus i 2 planer på 85 m2 med have til begge sider. Bavnebakken i Hasselager. Ønskes: 3-4 værelses lejlighed i et plan i stueplan med have eller 1. sal med altaner i Hasselager, Kolt eller Viby området. Henv.: Tlf Kontaktperson: Birgitte Haves: 2 vær. lejlighed, 1. sal, Stautrup Ønskes: 2 vær. Lejlighed ved jorden, Nygårdsvej Henv.: Tlf Kontaktperson: Thora Nielsen Marts

6 Indvielse i afdeling 43 af ny grill og nyrenoverede legepladser Sportslegepladsen Rosentorvet Banantorvet Teatertorvet Æbletorvet Dette er navnene på de 5 torve med legepladser i Håndværkerparken II afd. 43. Alle afdelingens 5 legepladser har netop gennemgået en renovering/fornyelse, og det skulle markeres. Skrevet af Turi Juul-Lassen, afd Foto: Henning T. Nielsen Legepladsudvalget under afdelingsbestyrelsen har de seneste 2 år arbejdet på at få en renovering/fornyelse af afdelingens legepladser i stand. Denne fornyelse har været højt prioriteret af afdelingsbestyrelsen, som ønsker, at vores afdeling skal være et attraktivt område at bo i også for børnefamilier. Det var derfor med glæde, at vi i afdelingsbestyrelsen kunne konstatere, at beboerne bakkede op om legepladsprojektet, som blev vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde den 9. juni Legepladsudvalget har søgt penge hos forskellige fonde til dette legepladsprojekt. Siden det ekstraordinære afdelingsmøde, hvor projektet blev vedtaget, har vi fået bevilliget kr. fra en fond i Århus Kommune som hjælp til reetableringen af legepladserne. Ved udformningen af de nye legepladser har legepladsudvalget lagt vægt på, at legepladserne skulle være forskellige og tilbyde forskelligartede udfordringer. Hver af de 5 legepladser skulle have sit særpræg og sin målgruppe, men kan selvfølgelig benyttes af alle aldersgrupper. Banantorvet er indrettet som småbørnslegeplads. Legepladsen på Teatertorvet er for de mellemstore børn, mens etableringen af Sportslegepladsen har været med henblik på de største børn. Rosentorvet er med grill og pavillon vores familietorv, og legeområdet her er spændende og inspirerende for børns fantasi og legemuligheder. Ved siden af afdelingens Fælleshus ligger Æbletorvet med hyggelegepladsen. 6 Marts 2012

7 Da de sidste praktiske detaljer på legepladserne var kommet på plads, blev afdeling 43 beboere inviteret til indvielse. Også selv om måneden nu hed oktober, sommeren var blevet til efterår, og vejret var blevet koldt! Indvielsen skulle naturligvis foregå på Rosentorvet, så vi samtidig kunne indvie vores nye grill. Tidspunktet var lørdag den 22. oktober 2011 fra kl. 12. Her kunne man så sammen med sine medbeboere nyde varme grillpølser, øl og sodavand ved de nye, fine borde/ bænkesæt eller i pavillonen. Mange beboere mødte op til grillfesten. Heldigvis holdt det tørt, og solen fandt også vej til Rosentorvet. Lidt arbejdslørdag blev det også til, og det var bare rigtig hyggeligt! Aftenen forinden var der blevet leveret sand til de nye sandkasser. Sandkassen på Rosentorvet havde imidlertid været aflåst, så sandet var blevet læsset af på asfalten ved siden af. Men Tonny fra legepladsudvalget fik fikset låsen, og flere beboere hentede skovle. Så ved fælles hjælp og på skift blev sandet hurtigt skovlet op i sandkassen. Vi havde et vellykket og hyggeligt arrangement, som afdelingsbestyrelsen gerne vil gentage i det nye år. Derudover håber vi i afdelingsbestyrelsen, at beboerne fremover vil tage grillen i brug og benytte sig af, at vi nu har fået en grillplads. Det er en god måde at mødes med naboerne og få en hyggesnak. Lokalerne udlejes til fest, foredrag, reception, konference, kursusvirksomhed m.v. til både private og firmaer. For yderligere information: Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf Marts

8 Dejlig udflugt til Valdemar Slot Af Inge, afd. 9, Saralystparken En stor flok glade pensionister var klar til tiden, da der var dømt udflugt til Valdemar Slot. Ikke noget med at komme for sent her! Efter en tid på motorvejen var der kaffe og rundstykker. Det skubbede gevaldigt til det gode humør, som holdt resten af turen. På Valdemar Slot fik vi først middagsmad karbonader og jordbærgrød. De fynske jordbær er dog lidt anderledes, end dem vi kender. De lignede og smagte som kirsebær og solbær, men smagte nu udmærket. Efter maden fik vi en fin rundvisning på hele slottet. Rundvisningen sluttede 8 Marts 2012

9 i køkkenet. Og her kiggede vi forgæves efter Carolines lyserøde gummihandsker. Men de var vel slidt op af at pudse alt kobberet! Det var nemlig så velpudset, at det næsten blændede! Efter en dejlig sejltur samlede bussen os op i Svendborg, og turen gik videre til Kværndrup Kro. Her ventede der kaffe og æblekage. En dejlig dag, hvor det ikke var fynsk forår, men fynsk sommer, når den er bedst. Tak for en dejlig tur, som vi håber bliver gentaget i UDLEJNING SELSKABSLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER Ønsker du at leje et selskabslokale eller et gæsteværelse skal du henvende dig til udlejningsafdelingen hos ALBOA: Vestergårdsvej Viby J Tlf Bemærk! Dette gælder kun de lokaler der udlejes og administreres af ALBOA. Marts

10 10 års jubilæum i Onsdagsklubben i Saralystparken Den 25.april 2012 kan Onsdagsklubben fejre 10 års jubilæum Det vil vi fejre med åbent hus i selskabslokalet Saralystparken 28, fra kl. 14 til kl. 16. Vi byder på en kop kaffe og et stykke brød. Her kan man samtidig se lidt af det, der bliver lavet i klubben. Vi er ca damer, der mødes til hyggeligt samvær. Det kan være strikketøj, sytøj, klippeklistre eller bare en snak.verdenssituationen skal jo vendes en gang imellem. Hvis der er nogle af pigerne der er væk flere gange, uden vi ved hvorfor, tager vi telefonen for at høre, om noget er galt. Det kan også være en god måde, at lære nogen nye naboer at kende, så det er også en grund til at komme i klubben. Vi betaler 5 kr. for kaffe pr. gang, og skiftes til at have brød med. Juleafslutningen er ret festlig, her har vi pakkespil, og så får vi lidt godt at spise. Fire af damerne har været med i alle 10 år, og klubben har været ledet af Anny Rasmussen i alle år, og det gør hun med blød hånd. Vi hygger os, men der må også gerne komme mænd. Vi har flere spil kort, der kan bruges til whist. Kom og hils på og se hvad vi laver. Med venlig Hilsen Anny Rasmussen 10 Marts 2012

11 Marts

12 Nekrolog SØREN MORTENSEN Det er med dyb sorg at vi har modtaget meddelelsen om, at medlem af ALBOA s bestyrelse, Søren Mortensen er afgået ved døden den 15. februar 2012 i en al for tidlig alder. Søren ventede på at få et nyt hjerte, men det lykkedes ikke i tide at finde et hjerte der passede. Søren har i en årrække været et kæmpe aktiv for Højbjerg Andelsboligforening/ ALBOA. Han brændte virkelig for det beboerdemokratiske arbejde hvor specielt det boligsociale arbejde fyldte meget. Søren blev indvalgt i Højbjerg Andelsboligforenings hovedbestyrelse den 25. marts Vi lærte Søren at kende som et uhyre aktivt, velforberedt og pligtopfyldende bestyrelsesmedlem. Han bestred en række tillidshverv: Kredsrepræsentant i 5. kreds, sammenslutning af almene boligorganisationer i Aarhus. Medlem af bestyrelsen i Rundhøj Fjernvarme. Medlem af repræsentantskabet i Østjysk Energi. Formand for ALBOA s energi- og forsyningsudvalg. Formand for ALBOA s boligsociale udvalg. Søren var uhyre hjælpsom og trådte gerne til når et afdelingsmøde manglede en dirigent eller én til at fremlægge regnskab/budget. Det klarede Søren på en meget kompetent måde. I forbindelse med fusionen mellem Viby Andelsboligforening, Højbjerg Andelsboligforening og boligforeningen BO&LIV, var Søren en af de bærende kræfter, som bakkede op om den nye boligorganisation ALBOA. Vi havde gerne set at vi kunne gøre brug af de mange fine egenskaber Søren var i besiddelse af, mange år frem i tiden. Sådan skulle det desværre ikke være. Vore tanker går i denne svære stund til Sørens familie og hans kone Helle. Æret være Søren Mortensens minde. Bestyrelsen ALBOA 12 Marts 2012

13 Nekrolog Amalie Kjerstine Flindt er død 77 år: "Jeg har kendt Amalie, siden hun flyttede ind i Frederiksparken 1. februar 2004 og lige fra første møde, var der en god kemi imellem os. Amalie var en rigtig gæv pige, der altid var sprudlende. Utrolig sjov og frisk. Et åbent og aktivt menneske, og utrolig hjælpsom. Hun var morgenmenneske og allerede ved halvnitiden kunne hun være på farten, om sommeren på cykel, om vinteren på gå-ben, på vej til en eller anden aktivitet, for Amalie var i alle henseender en aktiv pige. Medlem af Århus 1900 Ældre Idræt og Dansk Vandrelav. Deltog hver eneste mandag formiddag i Århus Vandrelavs ugentlige tur, uanset hvordan vejret var - en tur der altid foregik i omegnen af Århus. Deltog i weekendture med tilknytning til kulturelle oplevelser. Tog på højskoleophold, når hun fandt et interessant emne. Gik ture på hærvejen, og så var der hendes næsten årlige ferie/vandretur til et sted i udlandet, blandt andet Skotland, Azorerne og Spanien. Lige som hun også i mange år fulgte forskellige kursusrækker i Ældresagen på Vester Alle. En helt personlig god oplevelse i den forbindelse havde jeg, da vi i 2011 blev enige om at melde os til et kursusseminar på Århus Universitets kursuscenter Sandbjerg Gods i Sønderjylland. Emnet var Anden verdenskrig, og noget som vi begge interesserede os for. Her kunne Amalie supplere med nogle af sine egne oplevelser fra dengang, som en pige, der var opvokset i grænselandet i Sølsted. I 2007 blev Amalie medlem af afdelingsbestyrelsen i Frederiksparken, og var naturligvis også her aktiv fra den første dag. Hun var altid interesseret i, hvordan vort dejlige område så ud, og kom med ideer og forslag til ændringer. Deltog med interesse i alle afdelingens møder, budgetmøder og repræsentantskabsmøder. Vort venskab blev virkelig nærværende, da min mand blev syg i 2008 og efterfølgende måtte på plejehjem. I hele sygdomsperioden ringede Amalie ofte på min dør og spurgte til, hvordan jeg havde det, og vi blev dengang hurtigt enige om at bytte nøgler, således at når en af os ikke var hjemme i flere dage, kiggede den anden efter post og blomster og i øvrigt holdt øje med om alt var vel, også i det daglige. Lige som hun efter min mands død var meget opmærksom på, hvordan jeg havde det. Vi talte dagligt sammen, og hvis der blot gik to dage hvor vi ikke havde set hinanden, så blev der kontaktet. Og vi gav altid besked, hvis en af os tog på weekend eller andet. Den 28. december ringede Amalie som sædvanligt også på, og sagde: - Ja det er jo så i morgen, jeg rejser til Madeira, og jeg er hjemme igen søndag den 8. januar, så nu passer du godt på det hele. På vej op ad trappen vendte hun sig om og sagde: - Nu skal jeg bare lige have balkjolen strøget og fødderne i vand, så er jeg klar. Det var sidste gang, jeg mødte Amalie! Onsdag 4. januar blev jeg kontaktet af Mikael, en nevø, der frygtede at der var sket Amalie en ulykke på Madeira! - Desværre var det sandt. Amalie er ikke mere! - Vi skal ikke mere se hende fare af sted til et eller andet arrangement med vandrestøvler og kasket på hovedet, eller se hende i hurtiggang komme rundt om hjørnet på Oddervej, når hun lige i en fart måske har været ude at handle eller på vej hjem fra en af alle hendes aktiviteter. Men som jeg sagde til et nært familiemedlem: - Amalie var taget ud på et af sine elskede togter, en vandretur og i det miljø, der betød så utrolig meget for hende denne gang kom hun desværre ikke tilbage. Ære være Amalies minde! Vi er mange, der tænker på dig!" Birthe Due Rasmussen Frederiksparken Marts

14 Lys, luft og altaner Kastanietræet bliver flot igen og så er der sagt ja til altaner Af Inge, afd. 9, Saralystparken Vi glæder os Afdelingens smukke kastanietræ ønskede flere af afdelingens beboere fældet, det kunne man dog ikke blive enige om, det blev i stedet vedtaget at træet skulle beskæres, det må man sige, Bladets at blev. adresse: Nu Vi har har de nu berørte fået opgange oprettet fået en lys adresse ind til bladet: i lejlighederne, jeg vil dog sige beskæringen blev lidt kraftigere end vi havde regnet med, men bestyrelsen har fået lovning på at træet bliver mindst lige så flot som før, så det kan vi glæde os til om Det nogle skal år. selvfølgelig lige rettes i kolofonen. Opsætning af altaner På Det beboermødet kunne være i afd. en 9 blev god der idé besluttet at et forslag om opsætning af at Torben lavede et banner i bladet, f.eks.: altaner skulle til urafstemning, forslaget blev heldigvis vedtaget med et pænt flertal, så nu kan det kun gå for langsomt. Beskæringen af kastanietræet er måske ikke så køn, men træet bliver flot igen, og mange beboere kan glæde sig over mere lys i lejlighederne. Har du noget på send os en 14 Marts 2012

15 Repræsentantskabsmøde 30/11 24 sider referat fra repræsentantskabsmødet den 30. november sider fra temamødet om Diverse politikker 8 sider om TV-signaler 4 sider om udvalg 60 sider, der er kortet ned til 6 sider Indhold Nybyggeri Renoveringer m.v. Repræsentantskabsmøde den 12. maj 2012 Afdelingsmøder Økonomi Budget Forslag Diverse politikker Vigtige datoer Mange udvalg o.m.m. Redaktion: Poul Fisker Marts

16 Repræsentantskabsmøde 30/11 Orienteringen fra bestyrelsen - var omfattende. Vi indleder med at lade projektsekretariatet skrive om nybyggeri, renoveringer m.v. Nybyggeri Pilevangen i Solbjerg: Der bygges på en storparcel, som er opdelt i 3 delparceller med hver sin bygherre: - Lasse Larsen Byggefirma opfører 8 stk. ejerboliger - Århus Omegn opfører 20 stk. familieboliger samt fælleshus - ALBOA opfører 12 stk. +55 boliger ALBOA får brugsret til fælleshuset. Lasse Larsen Byggefirma opfører alle 40 boliger. Arbejdet blev påbegyndt i maj Indflytning kan finde sted i sommeren etape i Stavtrup, Salamanderparken, omfatter 91 stk. familieboliger og fælleshus, der opføres af Dansk Boligbyg i totalentreprise. Byggeriet er påbegyndt i februar 2011 med etapevis indflytning forsommeren/eftersommeren etape i Stavtrup, Salamanderparken. Omfatter 40 stk. familieboliger og 20 stk. +55 boliger, der også opføres af Dansk Boligbyg. Arbejdet blev påbegyndt i september 2011 med etapevis indflytning vinteren/foråret Renoverings- og ombygningssager: Afdeling 1 Grundtvigsvej: Planerne om at udføre 6 tagboliger er sat i bero efter licitationen, da den økonomiske ramme ikke kan overholdes. Afdeling 5 Øster Allé: Der udføres tagudskiftning i perioden februar 2011 januar Afdeling 13 Stenkildeparken: Igangværende renovering af badeværelserne afsluttes i november Afdeling 16 Høvænget: Renovering af klimaskærm og fjernvarmeledninger udføres i marts december Afdeling 26 Kjærslund: Renovering af bl.a. klimaskærmen blev påbegyndt i august 2011 og forventes afsluttet i december Renoveringsstøttesager i afdeling 24 Søndervangen I og afdeling 39 Hjulbjergvej afventer Landsbyggefondens godkendelse af, at der kan igangsættes tilbudsindhentning og beboergodkendelse. Renoveringssager i afdeling 18, 19 og 27 Vestergårdsparken, afdeling 33 Abildgade og afdeling 35 Kalkærparken søges godkendt hos Landsbyggefonden (berettiget til renoveringsstøtte). Byggeskadefonden har oprettet en ny byggeskadeordning, som omfatter renoverings- og forbedringsarbejder. De igangværende 4 renoveringssager er tilmeldt denne ordning. Repræsentantskabsmøde 12. maj Repræsentantskabsmødet holdes lørdag den 12. maj Det er endnu ikke besluttet, hvor mødet skal holdes, men det bliver ikke i Beboerhuset. På mødet skal der vælges en ny bestyrelse. Der skal vælges: - formand for 2 år - 8 bestyrelsesmedlemmer, heraf 4 for 2 år og 4 for 1 år. - 2 suppleanter for 1 år. Der vil ligeledes være valg til diverse udvalg. Herudover skal regnskabet for ALBOA og afdelingsregnskaberne fremlægges til godkendelse. Vedtægtsændringer overvejes, så der indarbejdes afholdelse af 2 ordinære repræsentantskabsmøder. Afdelingsmøder 2012 Mødeforberedelse og mødeafvikling har været drøftet i administrationen, og man har udarbejdet et procesforløb på baggrund af erfaringerne fra Processen, som skal afprøves i 2012, bliver: I forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabsmødet i maj måned anmodes afdelingsbestyrelsen om at oplyse: - Sted og dato for afdelingsmødet i september. - Afdelingsbestyrelsens ønske om dato for afholdelse af budgetmøde, der skal finde sted i uge 32 og 33. Svarfrist inden 1. juni. Forslag til indkaldelse til afdelingsmøde udsendes løbende til godkendelse hos afdelingsformanden. Udsendes generelt pr. mail. Indkaldelse senest 4 uger før afdelingsmødet. Ultimo juli udsendes indkaldelse til budgetmøde sammen med budgetudkast. Til budgetmødet skal afdelingsbestyrelsen give besked om, hvorvidt man ønsker deltagelse i afdelingsmøde af: - dirigent fra ALBOA - en medarbejder fra ALBOA i for- bindelse med fremlæggelse af budget/regnskab Forslag, som skal behandles på afdelingsmødet, og som er tilgået afdelingsbestyrelsen, skal fremsendes 16 Marts 2012

17 Repræsentantskabsmøde 30/11 til administrationen senest 12 dage før mødet. Endelig dagsorden med bilag udsendes senest en uge før afdelingsmødet til alle beboere i afdelingen. Driftsafdelingen Muligheden for individuel køkkenrenovering bliver fortsat vedtaget i mange afdelinger, ligesom der i flere afdelinger åbnes mulighed for individuel renovering af badeværelser. Råderet ALBOA har udarbejdet nye retningslinjer for udarbejdelse og håndtering af individuelle råderetssager med ret til godtgørelse. I forbindelse med de ordinære afdelingsmøder i 2012 opfordres afdelingerne til at få vedtaget et råderetskatalog for afdelingen. Ledelsessekretariatet Perioden siden seneste repræsentantskabsmøde i juni måned har i høj grad været præget af aktiviteterne i forbindelse med først afvikling af budgetmøderne med afdelingsbestyrelserne i august måned og dernæst afdelingsmøderne i september måned i alt cirka 150 møder! Efterfølgende har der været opfølgningen på afdelingsmøderne, dvs. kopiering af mødereferater, afholdelse af urafstemninger om bl.a. husdyrhold, trappevask m.m. samt øvrige beslutninger. Derudover er der afholdt månedlige møder i formandskabet og organisationsbestyrelsen (juli måned dog undtaget). Der pågår stadig aktiviteter som følge af fusionen pr. 1. januar 2011, men vi er kommet meget langt, og processen skrider planmæssigt fremad. Husordensreglement I 2010 trådte ny lovgivning om almene boliger i kraft, og en af ændringerne var, at kompetencen for vedtagelse af husorden nu ligger på afdelingsmødet. I afdelinger, hvor der ikke tidligere er vedtaget et husordensreglement, har afdelingsbestyrelserne i samarbejde med inspektøren udarbejdet et forslag til nyt husordensreglement for afdelingen. Efterfølgende er disse forslag blevet drøftet og vedtaget på afdelingsmøderne. I langt de fleste afdelinger i ALBOA er der pr. 30. september 2011 et gældende husordensreglement, som er vedtaget på et afdelingsmøde. Have- og markvandringer Den årlige gennemgang af afdelingerne gennemføres i de fleste afdelinger i perioden marts juli, og danner bl.a. en del af grundlaget for det kommende års budget. Afdelingsfoldere Der er lavet et nyt koncept med A5 foldere til beboerne. Folderne opdeles i velkomstfoldere, husordensregler, husdyrregler, haveregler, tekniske installationer i boligen o.l., og hver type folder har samme udseende med forskellige farver. Udsættelser Vi har ikke mange udsættelser af lejere p.g.a. manglende huslejebetaling. ALBOA har kun haft 7 udsættelser i Årsagen til at vi har få udsættelser skyldes måske den praksis, som har været gældende i flere år, hvor kommunen får besked om udsættelser, der er på vej, og hvor kommunen så får mulighed for at forhindre en udsættelse. Udlejning Den nye lov om gebyrbetaling for at bevare sin medlemsanciennitet er stadig genstand for mange diskussioner med tidligere medlemmer! Vi har d.d. fået 73 henvendelser fra Beboerklagenævnet. Heraf har 59 fået at vide, at de har mistet deres medlemsanciennitet, 2 har fået medhold og 12 mangler at blive afgjort. Ingen af de tidligere medlemmer har indtil nu ønsket at føre sagen ved en domstol. Fusionen De største hurdler omkring fusionsarbejdet er nu vel overstået. Der mangler dog stadig en del oplysningsmateriale, som skal omskrives. Men det går planmæssigt. Det sværeste er dog at memorere de nye afdelingsnumre. Det er ikke nemt at lære gamle cirkusheste nye numre. Udlejningsvanskeligheder Vi har stadig ingen udlejningsvanskeligheder, men dog en afdeling med en tynd venteliste afd. 36, Byagerparken i Beder. Økonomi Generelt: Økonomifunktionen beskæftiger sig overordnet med bogføring af ind- og udbetalinger, huslejevarslinger, kreditorer, løn, udarbejdelse af årsregnskaber, budgetter, byggeregnskaber og forbrugsregnskaber. I huslejefunktionen arbejdes der overordnet med huslejeopkrævninger, boligstøtte, lån, afstemninger, flytteafregninger, debitorer samt forbrugsregnskaber. Budget Det er meningen, at det beboervenlige budget skal videreudvikles og blive mere forståeligt for ikke budget- og regnskabskyndige. Denne proces arbejdes der videre på i forbindelse med 2013 budgettet, hvor de erfaringer, der er gjort i forbindelse med forløbet for 2012, ligeledes vil blive tilpasset. Vi nærmer os med hastige skridt årsafslutningen for På samme måde som ved budgetudarbejdelsen, skal der fremadrettet udarbejdes cirka 100 regnskaber i løbet af perioden januar til marts måned. Disse skal herefter revideres af revisionen og godkendes af afdelingsbestyrelsen inden udgangen af april. Regnskaberne godkendes herefter af repræsentantskabet i maj Marts

18 Repræsentantskabsmøde 30/11 måned og skal være indberettet til Landsbyggefonden senest den 1. juni. Budget godkendt Budgetforslaget fra ALBOA 2012 blev godkendt. Budgettet viser et overskud på kr , der henlægges til arbejdskapitalen. Forslag vedrørende henlæggelser Plan for langtidsplanlagt vedligeholdelse fremlægges og godkendes på et afdelingsmøde som er en del af budgettet lød et forslag fra afd. 42. Begrundelse: Boligorganisationen er ifølge vedtægterne forpligtet til at styrke og udvikle beboerdemokratiet. Det er beboerne, der bor i afdelingen, der betaler henlæggelserne. Derfor vil det styrke beboerdemokratiet, hvis beboerne er med til at drøfte og prioritere i hvilken rækkefølge henlæggelserne skal bruges. Direktør John Jensen oplyser: - Der er naturligvis ikke noget til hinder for, at man drøfter langtidsbudgettet på afdelingsmødet, og det vil også være naturligt at oplyse, hvilke større vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres i budgetåret. Men større indflydelse på langtidsbudgettet har afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet ikke! Efter direktørens orientering besluttede forslagsstilleren at trække forslaget! Forslag fortrinsret Børnefamiliers fortrinsret til egnede familieboliger. Forslag stillet af Troels Munthe fra Vejlby Vest, afd. 37. Begrundelse: Afdelingsbestyrelsen skal kunne beslutte, at man ønsker, at børnefamilier får en fortrinsret til familieegnede boliger i afdelingen. Denne beslutning skal ALBOA viderebringe til kommunen som en dispensationsansøgning i forhold til de gældende udlejningsregler. Vigtige datoer 12. maj: Repræsentanskabsmøde 1. juni (senest): Dato for budgetmøde indberettes Juli: Indkaldelse til budgetmøde Uge i august: Budgetmøde Knud Rasmussen: - Bestyrelsen støtter op om forslaget fra Troels Munthe, men vil dog gerne stille et ændringsforslag, som lyder: Afdelingen kan anmode ALBOA om at søge kommunen om dispensation fra de generelle udlejningsregler. Samtidig fremsendes begrundelse for ansøgningen, om der fortsat skal være fortrinsret for børnefamilier til familievenlige boliger i afdelingen. Troels Munthe: - Jeg er meget tilfreds med ændringsforslaget. Dirigenterne satte ændringsforslaget til afstemning ved oprækning af stemmesedler: - For forslaget stemte 86 - Imod stemte 12 - Hverken for eller imod stemte 2. Ændringsforslaget blev vedtaget. Forslag udlændinge Forslag om præcisering af udbudskrav ved brug af udenlandsk arbejdskraft. Det var Jeppe Weng Mikkelsen, der foreslog, at fagforeningsadresser oplyses. Det gav stor debat! 76 stemte imod, 11 stemte for og 13 stemte hverken for eller imod. Forslaget blev således ikke vedtaget! En deltager sagde: Sådan et forslag hører ikke hjemme her Forslag overførsel af penge Overførsel af midler fra arbejdskapitalen til dispositionsfonden. Sådan lød et forslag fra Troels Munthe, afd. 37, Vejlby Vest. ALBOAS direktør John Jensen svarede: - Arbejdskapitalen kan stort set anvendes til alt. Det kan Dispositionsfondens midler ikke. Dispositionsfonden er et sikkerhedsnet, som spændes ud, hvis afdelingerne eller organisationen kommer i økonomisk krise. Det er også derfor, at Dispositionsfonden skal bygges op til et minimum pr. lejemålsenhed før man kan stoppe indbetaling af pligtmæssige bidrag. Efter en ret stor debat stemte 88 imod, 6 stemte for, 6 stemte hverken for eller imod. Forslaget faldt! TV-signaler Under "eventuelt" blev der gennemgået 8 sider om TV-signaler fremover. Anker Aagaard gennemgik resultatet af møderne med Stofa og YouSee: - Det er vor opfattelse, at vi virkelig har fået et par gode tilbud, som ligger under det vi oplyste i forbindelse med budgetterne for Marts 2012

19 Repræsentantskabsmøde 30/11 John Jensen: - ALBOA indgår en rammeaftale med YouSee og Stofa, som betyder, at alle kommer til at betale det samme for:- Pakke 1 hos Stofa og grundpakken hos YouSee. Det er ALBOA, som indgår aftalen med signalleverandøren, som så viderefakturerer til afdelingerne. Det betyder, at vi på sigt får regnskaber, som balancerer. Og det betyder, at prisen er fast hele året. Fremtidig antenne-betaling vil bestå af: - Pakkepris - Eventuel regulering fra sidste år - Afskrivning på antenneanlæg Proceduren vil være, at det på kommende afdelingsmøder besluttes: - Hvem der skal levere signalet - om man vil have en kollektiv løsning eller en individuel løsning Køb af strøm Peter Andersen, afd. 10, Lykkesholms Allé: - Vi kan jo selv vælge leverandør af strøm. Mulighederne bør undersøges. Det må være muligt at få en skarp pris. Søren Mortensen, organisationsbestyrelsen svarede: - Energiudvalget har modtaget din henvendelse. Der har været møde med lokalenergi. Problematikken drøftes i udvalget, og du vil få svar på din henvendelse. Solceller Ingolf Romlund, afd. 17, M.P. Hansensvej: - Hvad er holdningen til solceller i ALBOA? I Rosenhøj vil der blive etableret solceller. Ole Østergaard, organisationsbestyrelsen: - I afdeling 39 Hjulbjergvej har man planer om at indarbejde solceller i forbindelse med udskiftning af afdelingens tage. Mange udvalg Navn Bemanding Arrangementsudvalg... 3 Boligsocialt arbejde... 3 Byggeudvalg HAB...1) Byggeudvalg VA...1) Byggeudvalg NYT... 7 Egmontgården... 1 Energi- og forsyningsudvalg... 5 Fonden Lyseng Idrætscenter.. 1 Fritidsudvalg... 1 Grundejerforeningen Stautrup.. IT- og antenneudvalg... 3 Kredsarrangementer Kunstudvalg... 2 Kursusudvalg... 4 Vedtægts- og lovudvalg... 4 Visitationsudvalg... 4 Formandens navn følger Gør igangværende arbejde færdig Marts

20 Repræsentantskabsmøde 30/11 Svar, direktør, ALBOA: - Vi har faktisk et projekt, som vi arbejder med: Nordens største solcelleanlæg. Der er tale om kvadratmeter solceller på tagene i afdeling 37 Vejlby Vest. Der har rent faktisk d.d. været møde med NRGI, som skal være rådgiver på projektet. Lidt af hvert Lone Terkildsen, afd. 38, Tranbjergparken, og Peter Andersen, afd. 10, Lykkesholms Allé, var igen gode dirigenter! De styrede de 100 stemmeberettigede på vanlig vis! Lone sørgede for julesangen (mødet var den ). Bitte Emmery spurgte til fisken, der i mange år hørte til springvandet i gården på Vestergårdsvej i Viby. I sin tid kom der vand ud af fiskens mund. Men det hele bliver nu repareret! NB: Der er hegn omkring! Poul Ankersen bød velkommen og forelagde mundtligt organisationsbestyrelsens beretning. Han efterlyste i øvrigt personer (skribenter) til vort bladarbejde. Og apropos blad vores udstilling ved indgangen kan nu godt diskuteres! Temamøde om... diverse politikker Indhold Administrationsbidrag Sammenligning med andre boligorganisationer Arbejdskapital Dispositionsfond Likviditetsoversigt Egentrækningsret (Landsbyggefonden) Likviditetsbudget (Landsbyggefonden) Henlæggelsespolitik Afdelingernes egenkapital Henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse: - istandsættelse ved fraflytning - tab ved fraflytninger Huslejeniveau...Nye boliger - se side 21 og Marts 2012

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Michael Korsholm Kim S. Jensen Peter Andersen Jens Løkke Møller, personalechef Kjeld Jespersen, administrationschef

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Dagsorden:

Læs mere

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER:

INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: December 2014 INDHOLD DIVERSE POLITIKKER: ADMINISTRATIONSBIDRAG... side 3 Bilag 1: Oversigt over administrationsomkostninger... side 4 ARBEJDSKAPITAL... side 5 Bilag: Arbejdskapital pr. 1.1. 2014... side

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 6/5-2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). Afbud: Ernst (nr. 259) og Jørgen (nr. 157). Referent: Thora.

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet September 2013 Tagrenoveringen Med denne folder ønsker vi at informere om afdelingens kommende projekter. Tagrenoveringen er nu tæt på sin opstart. Kontraktforhandlingerne

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2014 - vedlagt 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2014

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj

Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj www.afd12lbf.dk Referat af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde torsdag d. 21. januar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

AB-møde den 1. oktober 2013

AB-møde den 1. oktober 2013 AB-møde den 1. oktober 2013 Tilstedeværende af AB-medlemer: Leif, Yasser, Mohammed, Mirsa, Hassan, Sabir og Ibrahim Afbud: Pia Mortensen Møde med Allan Søstrøm Fortalte kort om udviklingen i afd. 6 (Tryghed,

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere