inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august Betonelementerne blev støbt på byggepladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen"

Transkript

1 2. årgang Nr. 5 marts 2012 inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august Betonelementerne blev støbt på byggepladsen

2 Side Side 7 Side 22 Side 4 Kære læsere Så er vi her igen denne gang med 36 sider! Vort motto er: "Alt for vore mindst læsere". To fra redaktionen har været til to rejsegilder. Jo, der sker meget i ALBOA! Også m.h.t. LIV i vore afdelinger bl.a. udflugter, hyggeklub og julearrangementer, samt indkøb til afdelingerne, f.eks. ny grill m.v. Indenfor ledelsen har vi et 35 års jubilæum, hvor utallige mange den 30. marts vil komme og hilse på Knud Rasmussen. I midten af dette nummer har vi hele seks sider, som vi godt kan kalde "Nyt fra bestyrelsen". Siderne kan tages ud og gemmes hvis du har lyst til det. Håber også du har lyst til at blive "ansat" i redaktionen se side 26. Vi kommer igen til sommer d.v.s. juni...! Venlig hilsen fra redaktionen Indhold Leder års jubilæum... 4 Nye legepladser m.v... 6 Dejlig udflugt års jubilæum Nekrolog Nye altaner m.v Repræsentantskabsmøde Nye boliger Rejsegilde Farvel og goddag Stavtrup Bymidte åbnet Læserne mener Juletræsfest Julestue Pensionistferie Ejendomsfunktionærer...bagsiden 2. ÅRGANG marts 2012 blad nr. 5 Udkommer 4 gange årligt Oplag: eksemplarer / Tryk/Layout: Uni-Tryk Redaktion sluttet uge 8. Næste nummer udkommer i juni 2012 Deadline næste nummer 15. maj 2012 Forside: Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit Redaktion: Øyvind Kragh-Larsen (ansvarshavende) tlf Poul Ankersen tlf Poul Fisker tlf Erlind Daugaard tlf Lis-Linette Knoth Grand tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J Tlf , Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt. Ret til ændringer forbeholdes 2 Marts 2012

3 Leder Af Poul Ankersen, Medlem af formandskabet År 2012 bliver et spændende år i alboa Alboa - fusionen mellem Bo og Liv, Højbjerg og Viby Andelsboligforening er gået ind i sit andet leveår. Vi har en stor bestyrelse Indtil nu har vores hovedbestyrelse bestået af de samlede hovedbestyrelser i de tre gamle foreninger, og når bestyrelsen møder fuldtalligt op, er vi hele 19 til bestyrelsesmøderne foruden direktør og administrationschef. Det kan lyde som om det er en stor og besværlig forsamling, hvor man kunne frygte, at møderne ville trække ud i det uendelige, fordi alle skulle have deres synspunkter frem og kæmpe for egne, måske endda de gamle foreningers synspunkter. Dette har ingenlunde været tilfældet. Vore bestyrelsesmøder har været præget af en villighed eller evne til at få det til at fungere. Alle synes at have været præget af tanken om: Nu er vi sammen, det er den nye boligorganisation, som vi arbejder for og vil gøre gavn for. Bevares, det har måske fra tid til anden krævet en stram styring fra mødeledelsen, men grundet alles gode samarbejdsvilje er det faktisk gået forbavsende godt. Den 12. maj 2012 er det slut Lørdag den 12. maj i år afholdes der repræsentantskabsmøde i Alboa, hvor vi ifølge tidligere aftaler, skal skære bestyrelsen ned til ni medlemmer. Vi kommer til at tage afsked med gode kolleger, som hver på sin post har ydet en fortræffelig indsats i beboerdemokratiets tjeneste. På længere sigt vil trods ovenstående betragtninger en mindre bestyrelse være at foretrække. Det er utvivlsomt lettere at skabe et mere homogent team ud af en mindre forsamling. Der skal lyde en tak til alle bestyrelsesmedlemmer, som har medvirket til at gøre den store gamle bestyrelse langt mere arbejdsdygtig, end man havde turdet håbe på fra starten. Administrationen For administrationen har fusionen også skabt lettelser i det daglige arbejde. Nu skal man ikke længere spekulere på, om det er en Viby-, Højbjergeller Bo & Liv lejer man henvender sig til. Nu er der kun én slags nemlig Alboalejere. Aarhusbolig I det gamle år så vi også nyskabelsen Aarhusbolig, som er et fælles opnoteringssystem for alle århusianske boligforeninger. Det havde været undervejs længe, idet der i en årrække eksisterede tre forskellige opnoteringssystemer her i byen. Nu er der kun ét, og det koster blot kr. 100,- om året, at være opnoteret eller at forny sin anciennitet. Havde alle boligforeningerne haft nok i sig selv og haft egen opnotering, kunne prisen for at søge bolig overalt i Århus let snige sig op på over kr ,- om året. Marts

4 35-års jubilæum En stor beboerdemokrat kan fejre 35-års jubilæum som hovedbestyrelsesmedlem Tekst: John Jensen, direktør Foto: Jan Rasmussen, infochef Højbjerg Andelsboligforenings mangeårige tidligere formand kan den 18. marts 2012 fejre 35-års jubilæum som hovedbestyrelsesmedlem, heraf næsten 25 år på formandsposten. Knud Rasmussen blev indvalgt i hovedbestyrelsen den 18. marts 1977, 7 år efter at Højbjerg Andelsboligforening var gået over til et repræsentantskab som øverste myndighed. Knud Rasmussen markerede sig ret hurtigt som et meget kompetent hovedbestyrelsesmedlem, og da Harley Madsen, boligforeningens daværende formand, afgik ved døden i maj 1987, blev Knud Rasmussen konstitueret som formand den 27. juli 1987 for efterfølgende at blive valgt til formand på repræsentantskabsmødet den 5. september I Knud Rasmussens tid som medlem af hovedbestyrelsen, har Højbjerg Andelsboligforening udviklet sig til en stor og velfungerende boligorganisation kendetegnet ved kvalitetsbyggeri med hovedvægten lagt på tæt lavt byggeri. Siden Knud Rasmussens tiltræden som hovedbestyrelsesmedlem, er der opført ca nye boliger, og heraf er kun 30 boliger opført som et etagebyggeri. Knud Rasmussen har altid været meget bredt vidende, visionær og god til at følge med samfundsudviklingen. Ikke mindst takket være Knud Rasmussens åbenhed for nytænkning blev administrationsselskabet ALBOA, søsat den 1. maj Administrationsselskabet ALBOA, som administrerede Viby Andelsboligforening, Højbjerg Andelsboligforening samt boligforeningen BO&LIV blev afviklet med udgangen af 2010, hvor den nye boligorganisation ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus så dagens lys. RECEPTION Knud Rasmussen, medlem af ALBOA s formandskab, kan den 18. marts 2012 fejre 35-års jubilæum som medlem af organisationsbestyrelsen i Højbjerg Andelsboligforening/ALBOA. Heraf de seneste næsten 25 år som formand. Det ønsker ALBOA at markere - og inviterer hermed beboere, familie, venner, samarbejdspartnere og medarbejdere til reception: FREDAG DEN 30. MARTS 2012 KL I Beboerhuset - Håndværkerparken, Pottemagertoften 4, 8270 højbjerg Med venlig hilsen ORGANISATIONSBESTYRELSEN almen boligorganisation aarhus VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8270 VIBY J // Marts 2012

5 At fusionsprocessen fik et fornuftigt forløb var Knud Rasmussen også stærkt medvirkende til. ALBOA som har godt boliger, er den næststørste boligorganisation i Aarhus, og landets niende største boligorganisation. Ud over at have været engageret i det beboerdemokratiske arbejde i egen boligorganisation, har Knud Rasmussen også ydet en stor indsats i BL-regi i form af næsformandsposten i 5. kreds, sammenslutningen af aarhusianske boligorganisationer, i perioden I samme periode var Knud Rasmussen medlem af bestyrelsen i Boligselskabernes Landsforening. Jeg har haft et rigtig godt og tæt samarbejde med Knud siden 1. august 1988, et samarbejde som har budt på gensidig respekt, med en klar definition af grænserne for, hvor ansvaret skal placeres. Dette har fungeret rigtig godt. Knud har taget sig af den politiske del, og jeg har koncentreret mig om den administrative del. Knud Rasmussen har i alle årene været en ualmindelig god sparringspartner. Er der nogen der fortjener at blive fejret for en beboerdemokratisk indsats langt ud over det normale, er det Knud Rasmussen. 35 år i beboerdemokratiets tjeneste taler sit eget sprog. I alle årene har Knud været en ualmindelig pæn repræsentant for boligbevægelsen i almindelighed, og for Højbjerg Andelsboligforening i særdeleshed. En pænere repræsentant findes givetvis ikke! Kære Knud, tusind tak fordi du har villet bruge så mange timer på frivilligt arbejde til gavn og glæde for vore mange beboere. Der skal også lyde en rigtig stor tak til Alice Rasmussen, Knuds kone, fordi vi har måttet låne ham så meget!...tillykke med jubilæet! Byttelejlighed? Ønsker du at bytte din lejlighed, aflever blot denne kupon til boligforeningens kontor, så vil den komme med i næste blad. ALBOA Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J. Brug venligst denne vedstående kupon. Husk tydeligt navn, adresse og telefonnummer 15. maj 2012 er sidste frist til næste nr. Haves: Ønskes: Henvendelse: Tlf.: Evt. navn/kontaktperson: Indsendt af: (bringes ikke i bladet) Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Haves: 3 vær. 77 kvm, 1. sal, Saralystparken, Højbjerg Ønskes: 3 vær. Rækkehus, 1 plan, Hjulbjergvej eller Håndværkerparken. Henv.: Tlf Kontaktperson: Lisbeth Haves: 3 værelses gårdhavehus i 2 planer på 85 m2 med have til begge sider. Bavnebakken i Hasselager. Ønskes: 3-4 værelses lejlighed i et plan i stueplan med have eller 1. sal med altaner i Hasselager, Kolt eller Viby området. Henv.: Tlf Kontaktperson: Birgitte Haves: 2 vær. lejlighed, 1. sal, Stautrup Ønskes: 2 vær. Lejlighed ved jorden, Nygårdsvej Henv.: Tlf Kontaktperson: Thora Nielsen Marts

6 Indvielse i afdeling 43 af ny grill og nyrenoverede legepladser Sportslegepladsen Rosentorvet Banantorvet Teatertorvet Æbletorvet Dette er navnene på de 5 torve med legepladser i Håndværkerparken II afd. 43. Alle afdelingens 5 legepladser har netop gennemgået en renovering/fornyelse, og det skulle markeres. Skrevet af Turi Juul-Lassen, afd Foto: Henning T. Nielsen Legepladsudvalget under afdelingsbestyrelsen har de seneste 2 år arbejdet på at få en renovering/fornyelse af afdelingens legepladser i stand. Denne fornyelse har været højt prioriteret af afdelingsbestyrelsen, som ønsker, at vores afdeling skal være et attraktivt område at bo i også for børnefamilier. Det var derfor med glæde, at vi i afdelingsbestyrelsen kunne konstatere, at beboerne bakkede op om legepladsprojektet, som blev vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde den 9. juni Legepladsudvalget har søgt penge hos forskellige fonde til dette legepladsprojekt. Siden det ekstraordinære afdelingsmøde, hvor projektet blev vedtaget, har vi fået bevilliget kr. fra en fond i Århus Kommune som hjælp til reetableringen af legepladserne. Ved udformningen af de nye legepladser har legepladsudvalget lagt vægt på, at legepladserne skulle være forskellige og tilbyde forskelligartede udfordringer. Hver af de 5 legepladser skulle have sit særpræg og sin målgruppe, men kan selvfølgelig benyttes af alle aldersgrupper. Banantorvet er indrettet som småbørnslegeplads. Legepladsen på Teatertorvet er for de mellemstore børn, mens etableringen af Sportslegepladsen har været med henblik på de største børn. Rosentorvet er med grill og pavillon vores familietorv, og legeområdet her er spændende og inspirerende for børns fantasi og legemuligheder. Ved siden af afdelingens Fælleshus ligger Æbletorvet med hyggelegepladsen. 6 Marts 2012

7 Da de sidste praktiske detaljer på legepladserne var kommet på plads, blev afdeling 43 beboere inviteret til indvielse. Også selv om måneden nu hed oktober, sommeren var blevet til efterår, og vejret var blevet koldt! Indvielsen skulle naturligvis foregå på Rosentorvet, så vi samtidig kunne indvie vores nye grill. Tidspunktet var lørdag den 22. oktober 2011 fra kl. 12. Her kunne man så sammen med sine medbeboere nyde varme grillpølser, øl og sodavand ved de nye, fine borde/ bænkesæt eller i pavillonen. Mange beboere mødte op til grillfesten. Heldigvis holdt det tørt, og solen fandt også vej til Rosentorvet. Lidt arbejdslørdag blev det også til, og det var bare rigtig hyggeligt! Aftenen forinden var der blevet leveret sand til de nye sandkasser. Sandkassen på Rosentorvet havde imidlertid været aflåst, så sandet var blevet læsset af på asfalten ved siden af. Men Tonny fra legepladsudvalget fik fikset låsen, og flere beboere hentede skovle. Så ved fælles hjælp og på skift blev sandet hurtigt skovlet op i sandkassen. Vi havde et vellykket og hyggeligt arrangement, som afdelingsbestyrelsen gerne vil gentage i det nye år. Derudover håber vi i afdelingsbestyrelsen, at beboerne fremover vil tage grillen i brug og benytte sig af, at vi nu har fået en grillplads. Det er en god måde at mødes med naboerne og få en hyggesnak. Lokalerne udlejes til fest, foredrag, reception, konference, kursusvirksomhed m.v. til både private og firmaer. For yderligere information: Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf Marts

8 Dejlig udflugt til Valdemar Slot Af Inge, afd. 9, Saralystparken En stor flok glade pensionister var klar til tiden, da der var dømt udflugt til Valdemar Slot. Ikke noget med at komme for sent her! Efter en tid på motorvejen var der kaffe og rundstykker. Det skubbede gevaldigt til det gode humør, som holdt resten af turen. På Valdemar Slot fik vi først middagsmad karbonader og jordbærgrød. De fynske jordbær er dog lidt anderledes, end dem vi kender. De lignede og smagte som kirsebær og solbær, men smagte nu udmærket. Efter maden fik vi en fin rundvisning på hele slottet. Rundvisningen sluttede 8 Marts 2012

9 i køkkenet. Og her kiggede vi forgæves efter Carolines lyserøde gummihandsker. Men de var vel slidt op af at pudse alt kobberet! Det var nemlig så velpudset, at det næsten blændede! Efter en dejlig sejltur samlede bussen os op i Svendborg, og turen gik videre til Kværndrup Kro. Her ventede der kaffe og æblekage. En dejlig dag, hvor det ikke var fynsk forår, men fynsk sommer, når den er bedst. Tak for en dejlig tur, som vi håber bliver gentaget i UDLEJNING SELSKABSLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER Ønsker du at leje et selskabslokale eller et gæsteværelse skal du henvende dig til udlejningsafdelingen hos ALBOA: Vestergårdsvej Viby J Tlf Bemærk! Dette gælder kun de lokaler der udlejes og administreres af ALBOA. Marts

10 10 års jubilæum i Onsdagsklubben i Saralystparken Den 25.april 2012 kan Onsdagsklubben fejre 10 års jubilæum Det vil vi fejre med åbent hus i selskabslokalet Saralystparken 28, fra kl. 14 til kl. 16. Vi byder på en kop kaffe og et stykke brød. Her kan man samtidig se lidt af det, der bliver lavet i klubben. Vi er ca damer, der mødes til hyggeligt samvær. Det kan være strikketøj, sytøj, klippeklistre eller bare en snak.verdenssituationen skal jo vendes en gang imellem. Hvis der er nogle af pigerne der er væk flere gange, uden vi ved hvorfor, tager vi telefonen for at høre, om noget er galt. Det kan også være en god måde, at lære nogen nye naboer at kende, så det er også en grund til at komme i klubben. Vi betaler 5 kr. for kaffe pr. gang, og skiftes til at have brød med. Juleafslutningen er ret festlig, her har vi pakkespil, og så får vi lidt godt at spise. Fire af damerne har været med i alle 10 år, og klubben har været ledet af Anny Rasmussen i alle år, og det gør hun med blød hånd. Vi hygger os, men der må også gerne komme mænd. Vi har flere spil kort, der kan bruges til whist. Kom og hils på og se hvad vi laver. Med venlig Hilsen Anny Rasmussen 10 Marts 2012

11 Marts

12 Nekrolog SØREN MORTENSEN Det er med dyb sorg at vi har modtaget meddelelsen om, at medlem af ALBOA s bestyrelse, Søren Mortensen er afgået ved døden den 15. februar 2012 i en al for tidlig alder. Søren ventede på at få et nyt hjerte, men det lykkedes ikke i tide at finde et hjerte der passede. Søren har i en årrække været et kæmpe aktiv for Højbjerg Andelsboligforening/ ALBOA. Han brændte virkelig for det beboerdemokratiske arbejde hvor specielt det boligsociale arbejde fyldte meget. Søren blev indvalgt i Højbjerg Andelsboligforenings hovedbestyrelse den 25. marts Vi lærte Søren at kende som et uhyre aktivt, velforberedt og pligtopfyldende bestyrelsesmedlem. Han bestred en række tillidshverv: Kredsrepræsentant i 5. kreds, sammenslutning af almene boligorganisationer i Aarhus. Medlem af bestyrelsen i Rundhøj Fjernvarme. Medlem af repræsentantskabet i Østjysk Energi. Formand for ALBOA s energi- og forsyningsudvalg. Formand for ALBOA s boligsociale udvalg. Søren var uhyre hjælpsom og trådte gerne til når et afdelingsmøde manglede en dirigent eller én til at fremlægge regnskab/budget. Det klarede Søren på en meget kompetent måde. I forbindelse med fusionen mellem Viby Andelsboligforening, Højbjerg Andelsboligforening og boligforeningen BO&LIV, var Søren en af de bærende kræfter, som bakkede op om den nye boligorganisation ALBOA. Vi havde gerne set at vi kunne gøre brug af de mange fine egenskaber Søren var i besiddelse af, mange år frem i tiden. Sådan skulle det desværre ikke være. Vore tanker går i denne svære stund til Sørens familie og hans kone Helle. Æret være Søren Mortensens minde. Bestyrelsen ALBOA 12 Marts 2012

13 Nekrolog Amalie Kjerstine Flindt er død 77 år: "Jeg har kendt Amalie, siden hun flyttede ind i Frederiksparken 1. februar 2004 og lige fra første møde, var der en god kemi imellem os. Amalie var en rigtig gæv pige, der altid var sprudlende. Utrolig sjov og frisk. Et åbent og aktivt menneske, og utrolig hjælpsom. Hun var morgenmenneske og allerede ved halvnitiden kunne hun være på farten, om sommeren på cykel, om vinteren på gå-ben, på vej til en eller anden aktivitet, for Amalie var i alle henseender en aktiv pige. Medlem af Århus 1900 Ældre Idræt og Dansk Vandrelav. Deltog hver eneste mandag formiddag i Århus Vandrelavs ugentlige tur, uanset hvordan vejret var - en tur der altid foregik i omegnen af Århus. Deltog i weekendture med tilknytning til kulturelle oplevelser. Tog på højskoleophold, når hun fandt et interessant emne. Gik ture på hærvejen, og så var der hendes næsten årlige ferie/vandretur til et sted i udlandet, blandt andet Skotland, Azorerne og Spanien. Lige som hun også i mange år fulgte forskellige kursusrækker i Ældresagen på Vester Alle. En helt personlig god oplevelse i den forbindelse havde jeg, da vi i 2011 blev enige om at melde os til et kursusseminar på Århus Universitets kursuscenter Sandbjerg Gods i Sønderjylland. Emnet var Anden verdenskrig, og noget som vi begge interesserede os for. Her kunne Amalie supplere med nogle af sine egne oplevelser fra dengang, som en pige, der var opvokset i grænselandet i Sølsted. I 2007 blev Amalie medlem af afdelingsbestyrelsen i Frederiksparken, og var naturligvis også her aktiv fra den første dag. Hun var altid interesseret i, hvordan vort dejlige område så ud, og kom med ideer og forslag til ændringer. Deltog med interesse i alle afdelingens møder, budgetmøder og repræsentantskabsmøder. Vort venskab blev virkelig nærværende, da min mand blev syg i 2008 og efterfølgende måtte på plejehjem. I hele sygdomsperioden ringede Amalie ofte på min dør og spurgte til, hvordan jeg havde det, og vi blev dengang hurtigt enige om at bytte nøgler, således at når en af os ikke var hjemme i flere dage, kiggede den anden efter post og blomster og i øvrigt holdt øje med om alt var vel, også i det daglige. Lige som hun efter min mands død var meget opmærksom på, hvordan jeg havde det. Vi talte dagligt sammen, og hvis der blot gik to dage hvor vi ikke havde set hinanden, så blev der kontaktet. Og vi gav altid besked, hvis en af os tog på weekend eller andet. Den 28. december ringede Amalie som sædvanligt også på, og sagde: - Ja det er jo så i morgen, jeg rejser til Madeira, og jeg er hjemme igen søndag den 8. januar, så nu passer du godt på det hele. På vej op ad trappen vendte hun sig om og sagde: - Nu skal jeg bare lige have balkjolen strøget og fødderne i vand, så er jeg klar. Det var sidste gang, jeg mødte Amalie! Onsdag 4. januar blev jeg kontaktet af Mikael, en nevø, der frygtede at der var sket Amalie en ulykke på Madeira! - Desværre var det sandt. Amalie er ikke mere! - Vi skal ikke mere se hende fare af sted til et eller andet arrangement med vandrestøvler og kasket på hovedet, eller se hende i hurtiggang komme rundt om hjørnet på Oddervej, når hun lige i en fart måske har været ude at handle eller på vej hjem fra en af alle hendes aktiviteter. Men som jeg sagde til et nært familiemedlem: - Amalie var taget ud på et af sine elskede togter, en vandretur og i det miljø, der betød så utrolig meget for hende denne gang kom hun desværre ikke tilbage. Ære være Amalies minde! Vi er mange, der tænker på dig!" Birthe Due Rasmussen Frederiksparken Marts

14 Lys, luft og altaner Kastanietræet bliver flot igen og så er der sagt ja til altaner Af Inge, afd. 9, Saralystparken Vi glæder os Afdelingens smukke kastanietræ ønskede flere af afdelingens beboere fældet, det kunne man dog ikke blive enige om, det blev i stedet vedtaget at træet skulle beskæres, det må man sige, Bladets at blev. adresse: Nu Vi har har de nu berørte fået opgange oprettet fået en lys adresse ind til bladet: i lejlighederne, jeg vil dog sige beskæringen blev lidt kraftigere end vi havde regnet med, men bestyrelsen har fået lovning på at træet bliver mindst lige så flot som før, så det kan vi glæde os til om Det nogle skal år. selvfølgelig lige rettes i kolofonen. Opsætning af altaner På Det beboermødet kunne være i afd. en 9 blev god der idé besluttet at et forslag om opsætning af at Torben lavede et banner i bladet, f.eks.: altaner skulle til urafstemning, forslaget blev heldigvis vedtaget med et pænt flertal, så nu kan det kun gå for langsomt. Beskæringen af kastanietræet er måske ikke så køn, men træet bliver flot igen, og mange beboere kan glæde sig over mere lys i lejlighederne. Har du noget på send os en 14 Marts 2012

15 Repræsentantskabsmøde 30/11 24 sider referat fra repræsentantskabsmødet den 30. november sider fra temamødet om Diverse politikker 8 sider om TV-signaler 4 sider om udvalg 60 sider, der er kortet ned til 6 sider Indhold Nybyggeri Renoveringer m.v. Repræsentantskabsmøde den 12. maj 2012 Afdelingsmøder Økonomi Budget Forslag Diverse politikker Vigtige datoer Mange udvalg o.m.m. Redaktion: Poul Fisker Marts

16 Repræsentantskabsmøde 30/11 Orienteringen fra bestyrelsen - var omfattende. Vi indleder med at lade projektsekretariatet skrive om nybyggeri, renoveringer m.v. Nybyggeri Pilevangen i Solbjerg: Der bygges på en storparcel, som er opdelt i 3 delparceller med hver sin bygherre: - Lasse Larsen Byggefirma opfører 8 stk. ejerboliger - Århus Omegn opfører 20 stk. familieboliger samt fælleshus - ALBOA opfører 12 stk. +55 boliger ALBOA får brugsret til fælleshuset. Lasse Larsen Byggefirma opfører alle 40 boliger. Arbejdet blev påbegyndt i maj Indflytning kan finde sted i sommeren etape i Stavtrup, Salamanderparken, omfatter 91 stk. familieboliger og fælleshus, der opføres af Dansk Boligbyg i totalentreprise. Byggeriet er påbegyndt i februar 2011 med etapevis indflytning forsommeren/eftersommeren etape i Stavtrup, Salamanderparken. Omfatter 40 stk. familieboliger og 20 stk. +55 boliger, der også opføres af Dansk Boligbyg. Arbejdet blev påbegyndt i september 2011 med etapevis indflytning vinteren/foråret Renoverings- og ombygningssager: Afdeling 1 Grundtvigsvej: Planerne om at udføre 6 tagboliger er sat i bero efter licitationen, da den økonomiske ramme ikke kan overholdes. Afdeling 5 Øster Allé: Der udføres tagudskiftning i perioden februar 2011 januar Afdeling 13 Stenkildeparken: Igangværende renovering af badeværelserne afsluttes i november Afdeling 16 Høvænget: Renovering af klimaskærm og fjernvarmeledninger udføres i marts december Afdeling 26 Kjærslund: Renovering af bl.a. klimaskærmen blev påbegyndt i august 2011 og forventes afsluttet i december Renoveringsstøttesager i afdeling 24 Søndervangen I og afdeling 39 Hjulbjergvej afventer Landsbyggefondens godkendelse af, at der kan igangsættes tilbudsindhentning og beboergodkendelse. Renoveringssager i afdeling 18, 19 og 27 Vestergårdsparken, afdeling 33 Abildgade og afdeling 35 Kalkærparken søges godkendt hos Landsbyggefonden (berettiget til renoveringsstøtte). Byggeskadefonden har oprettet en ny byggeskadeordning, som omfatter renoverings- og forbedringsarbejder. De igangværende 4 renoveringssager er tilmeldt denne ordning. Repræsentantskabsmøde 12. maj Repræsentantskabsmødet holdes lørdag den 12. maj Det er endnu ikke besluttet, hvor mødet skal holdes, men det bliver ikke i Beboerhuset. På mødet skal der vælges en ny bestyrelse. Der skal vælges: - formand for 2 år - 8 bestyrelsesmedlemmer, heraf 4 for 2 år og 4 for 1 år. - 2 suppleanter for 1 år. Der vil ligeledes være valg til diverse udvalg. Herudover skal regnskabet for ALBOA og afdelingsregnskaberne fremlægges til godkendelse. Vedtægtsændringer overvejes, så der indarbejdes afholdelse af 2 ordinære repræsentantskabsmøder. Afdelingsmøder 2012 Mødeforberedelse og mødeafvikling har været drøftet i administrationen, og man har udarbejdet et procesforløb på baggrund af erfaringerne fra Processen, som skal afprøves i 2012, bliver: I forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabsmødet i maj måned anmodes afdelingsbestyrelsen om at oplyse: - Sted og dato for afdelingsmødet i september. - Afdelingsbestyrelsens ønske om dato for afholdelse af budgetmøde, der skal finde sted i uge 32 og 33. Svarfrist inden 1. juni. Forslag til indkaldelse til afdelingsmøde udsendes løbende til godkendelse hos afdelingsformanden. Udsendes generelt pr. mail. Indkaldelse senest 4 uger før afdelingsmødet. Ultimo juli udsendes indkaldelse til budgetmøde sammen med budgetudkast. Til budgetmødet skal afdelingsbestyrelsen give besked om, hvorvidt man ønsker deltagelse i afdelingsmøde af: - dirigent fra ALBOA - en medarbejder fra ALBOA i for- bindelse med fremlæggelse af budget/regnskab Forslag, som skal behandles på afdelingsmødet, og som er tilgået afdelingsbestyrelsen, skal fremsendes 16 Marts 2012

17 Repræsentantskabsmøde 30/11 til administrationen senest 12 dage før mødet. Endelig dagsorden med bilag udsendes senest en uge før afdelingsmødet til alle beboere i afdelingen. Driftsafdelingen Muligheden for individuel køkkenrenovering bliver fortsat vedtaget i mange afdelinger, ligesom der i flere afdelinger åbnes mulighed for individuel renovering af badeværelser. Råderet ALBOA har udarbejdet nye retningslinjer for udarbejdelse og håndtering af individuelle råderetssager med ret til godtgørelse. I forbindelse med de ordinære afdelingsmøder i 2012 opfordres afdelingerne til at få vedtaget et råderetskatalog for afdelingen. Ledelsessekretariatet Perioden siden seneste repræsentantskabsmøde i juni måned har i høj grad været præget af aktiviteterne i forbindelse med først afvikling af budgetmøderne med afdelingsbestyrelserne i august måned og dernæst afdelingsmøderne i september måned i alt cirka 150 møder! Efterfølgende har der været opfølgningen på afdelingsmøderne, dvs. kopiering af mødereferater, afholdelse af urafstemninger om bl.a. husdyrhold, trappevask m.m. samt øvrige beslutninger. Derudover er der afholdt månedlige møder i formandskabet og organisationsbestyrelsen (juli måned dog undtaget). Der pågår stadig aktiviteter som følge af fusionen pr. 1. januar 2011, men vi er kommet meget langt, og processen skrider planmæssigt fremad. Husordensreglement I 2010 trådte ny lovgivning om almene boliger i kraft, og en af ændringerne var, at kompetencen for vedtagelse af husorden nu ligger på afdelingsmødet. I afdelinger, hvor der ikke tidligere er vedtaget et husordensreglement, har afdelingsbestyrelserne i samarbejde med inspektøren udarbejdet et forslag til nyt husordensreglement for afdelingen. Efterfølgende er disse forslag blevet drøftet og vedtaget på afdelingsmøderne. I langt de fleste afdelinger i ALBOA er der pr. 30. september 2011 et gældende husordensreglement, som er vedtaget på et afdelingsmøde. Have- og markvandringer Den årlige gennemgang af afdelingerne gennemføres i de fleste afdelinger i perioden marts juli, og danner bl.a. en del af grundlaget for det kommende års budget. Afdelingsfoldere Der er lavet et nyt koncept med A5 foldere til beboerne. Folderne opdeles i velkomstfoldere, husordensregler, husdyrregler, haveregler, tekniske installationer i boligen o.l., og hver type folder har samme udseende med forskellige farver. Udsættelser Vi har ikke mange udsættelser af lejere p.g.a. manglende huslejebetaling. ALBOA har kun haft 7 udsættelser i Årsagen til at vi har få udsættelser skyldes måske den praksis, som har været gældende i flere år, hvor kommunen får besked om udsættelser, der er på vej, og hvor kommunen så får mulighed for at forhindre en udsættelse. Udlejning Den nye lov om gebyrbetaling for at bevare sin medlemsanciennitet er stadig genstand for mange diskussioner med tidligere medlemmer! Vi har d.d. fået 73 henvendelser fra Beboerklagenævnet. Heraf har 59 fået at vide, at de har mistet deres medlemsanciennitet, 2 har fået medhold og 12 mangler at blive afgjort. Ingen af de tidligere medlemmer har indtil nu ønsket at føre sagen ved en domstol. Fusionen De største hurdler omkring fusionsarbejdet er nu vel overstået. Der mangler dog stadig en del oplysningsmateriale, som skal omskrives. Men det går planmæssigt. Det sværeste er dog at memorere de nye afdelingsnumre. Det er ikke nemt at lære gamle cirkusheste nye numre. Udlejningsvanskeligheder Vi har stadig ingen udlejningsvanskeligheder, men dog en afdeling med en tynd venteliste afd. 36, Byagerparken i Beder. Økonomi Generelt: Økonomifunktionen beskæftiger sig overordnet med bogføring af ind- og udbetalinger, huslejevarslinger, kreditorer, løn, udarbejdelse af årsregnskaber, budgetter, byggeregnskaber og forbrugsregnskaber. I huslejefunktionen arbejdes der overordnet med huslejeopkrævninger, boligstøtte, lån, afstemninger, flytteafregninger, debitorer samt forbrugsregnskaber. Budget Det er meningen, at det beboervenlige budget skal videreudvikles og blive mere forståeligt for ikke budget- og regnskabskyndige. Denne proces arbejdes der videre på i forbindelse med 2013 budgettet, hvor de erfaringer, der er gjort i forbindelse med forløbet for 2012, ligeledes vil blive tilpasset. Vi nærmer os med hastige skridt årsafslutningen for På samme måde som ved budgetudarbejdelsen, skal der fremadrettet udarbejdes cirka 100 regnskaber i løbet af perioden januar til marts måned. Disse skal herefter revideres af revisionen og godkendes af afdelingsbestyrelsen inden udgangen af april. Regnskaberne godkendes herefter af repræsentantskabet i maj Marts

18 Repræsentantskabsmøde 30/11 måned og skal være indberettet til Landsbyggefonden senest den 1. juni. Budget godkendt Budgetforslaget fra ALBOA 2012 blev godkendt. Budgettet viser et overskud på kr , der henlægges til arbejdskapitalen. Forslag vedrørende henlæggelser Plan for langtidsplanlagt vedligeholdelse fremlægges og godkendes på et afdelingsmøde som er en del af budgettet lød et forslag fra afd. 42. Begrundelse: Boligorganisationen er ifølge vedtægterne forpligtet til at styrke og udvikle beboerdemokratiet. Det er beboerne, der bor i afdelingen, der betaler henlæggelserne. Derfor vil det styrke beboerdemokratiet, hvis beboerne er med til at drøfte og prioritere i hvilken rækkefølge henlæggelserne skal bruges. Direktør John Jensen oplyser: - Der er naturligvis ikke noget til hinder for, at man drøfter langtidsbudgettet på afdelingsmødet, og det vil også være naturligt at oplyse, hvilke større vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres i budgetåret. Men større indflydelse på langtidsbudgettet har afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet ikke! Efter direktørens orientering besluttede forslagsstilleren at trække forslaget! Forslag fortrinsret Børnefamiliers fortrinsret til egnede familieboliger. Forslag stillet af Troels Munthe fra Vejlby Vest, afd. 37. Begrundelse: Afdelingsbestyrelsen skal kunne beslutte, at man ønsker, at børnefamilier får en fortrinsret til familieegnede boliger i afdelingen. Denne beslutning skal ALBOA viderebringe til kommunen som en dispensationsansøgning i forhold til de gældende udlejningsregler. Vigtige datoer 12. maj: Repræsentanskabsmøde 1. juni (senest): Dato for budgetmøde indberettes Juli: Indkaldelse til budgetmøde Uge i august: Budgetmøde Knud Rasmussen: - Bestyrelsen støtter op om forslaget fra Troels Munthe, men vil dog gerne stille et ændringsforslag, som lyder: Afdelingen kan anmode ALBOA om at søge kommunen om dispensation fra de generelle udlejningsregler. Samtidig fremsendes begrundelse for ansøgningen, om der fortsat skal være fortrinsret for børnefamilier til familievenlige boliger i afdelingen. Troels Munthe: - Jeg er meget tilfreds med ændringsforslaget. Dirigenterne satte ændringsforslaget til afstemning ved oprækning af stemmesedler: - For forslaget stemte 86 - Imod stemte 12 - Hverken for eller imod stemte 2. Ændringsforslaget blev vedtaget. Forslag udlændinge Forslag om præcisering af udbudskrav ved brug af udenlandsk arbejdskraft. Det var Jeppe Weng Mikkelsen, der foreslog, at fagforeningsadresser oplyses. Det gav stor debat! 76 stemte imod, 11 stemte for og 13 stemte hverken for eller imod. Forslaget blev således ikke vedtaget! En deltager sagde: Sådan et forslag hører ikke hjemme her Forslag overførsel af penge Overførsel af midler fra arbejdskapitalen til dispositionsfonden. Sådan lød et forslag fra Troels Munthe, afd. 37, Vejlby Vest. ALBOAS direktør John Jensen svarede: - Arbejdskapitalen kan stort set anvendes til alt. Det kan Dispositionsfondens midler ikke. Dispositionsfonden er et sikkerhedsnet, som spændes ud, hvis afdelingerne eller organisationen kommer i økonomisk krise. Det er også derfor, at Dispositionsfonden skal bygges op til et minimum pr. lejemålsenhed før man kan stoppe indbetaling af pligtmæssige bidrag. Efter en ret stor debat stemte 88 imod, 6 stemte for, 6 stemte hverken for eller imod. Forslaget faldt! TV-signaler Under "eventuelt" blev der gennemgået 8 sider om TV-signaler fremover. Anker Aagaard gennemgik resultatet af møderne med Stofa og YouSee: - Det er vor opfattelse, at vi virkelig har fået et par gode tilbud, som ligger under det vi oplyste i forbindelse med budgetterne for Marts 2012

19 Repræsentantskabsmøde 30/11 John Jensen: - ALBOA indgår en rammeaftale med YouSee og Stofa, som betyder, at alle kommer til at betale det samme for:- Pakke 1 hos Stofa og grundpakken hos YouSee. Det er ALBOA, som indgår aftalen med signalleverandøren, som så viderefakturerer til afdelingerne. Det betyder, at vi på sigt får regnskaber, som balancerer. Og det betyder, at prisen er fast hele året. Fremtidig antenne-betaling vil bestå af: - Pakkepris - Eventuel regulering fra sidste år - Afskrivning på antenneanlæg Proceduren vil være, at det på kommende afdelingsmøder besluttes: - Hvem der skal levere signalet - om man vil have en kollektiv løsning eller en individuel løsning Køb af strøm Peter Andersen, afd. 10, Lykkesholms Allé: - Vi kan jo selv vælge leverandør af strøm. Mulighederne bør undersøges. Det må være muligt at få en skarp pris. Søren Mortensen, organisationsbestyrelsen svarede: - Energiudvalget har modtaget din henvendelse. Der har været møde med lokalenergi. Problematikken drøftes i udvalget, og du vil få svar på din henvendelse. Solceller Ingolf Romlund, afd. 17, M.P. Hansensvej: - Hvad er holdningen til solceller i ALBOA? I Rosenhøj vil der blive etableret solceller. Ole Østergaard, organisationsbestyrelsen: - I afdeling 39 Hjulbjergvej har man planer om at indarbejde solceller i forbindelse med udskiftning af afdelingens tage. Mange udvalg Navn Bemanding Arrangementsudvalg... 3 Boligsocialt arbejde... 3 Byggeudvalg HAB...1) Byggeudvalg VA...1) Byggeudvalg NYT... 7 Egmontgården... 1 Energi- og forsyningsudvalg... 5 Fonden Lyseng Idrætscenter.. 1 Fritidsudvalg... 1 Grundejerforeningen Stautrup.. IT- og antenneudvalg... 3 Kredsarrangementer Kunstudvalg... 2 Kursusudvalg... 4 Vedtægts- og lovudvalg... 4 Visitationsudvalg... 4 Formandens navn følger Gør igangværende arbejde færdig Marts

20 Repræsentantskabsmøde 30/11 Svar, direktør, ALBOA: - Vi har faktisk et projekt, som vi arbejder med: Nordens største solcelleanlæg. Der er tale om kvadratmeter solceller på tagene i afdeling 37 Vejlby Vest. Der har rent faktisk d.d. været møde med NRGI, som skal være rådgiver på projektet. Lidt af hvert Lone Terkildsen, afd. 38, Tranbjergparken, og Peter Andersen, afd. 10, Lykkesholms Allé, var igen gode dirigenter! De styrede de 100 stemmeberettigede på vanlig vis! Lone sørgede for julesangen (mødet var den ). Bitte Emmery spurgte til fisken, der i mange år hørte til springvandet i gården på Vestergårdsvej i Viby. I sin tid kom der vand ud af fiskens mund. Men det hele bliver nu repareret! NB: Der er hegn omkring! Poul Ankersen bød velkommen og forelagde mundtligt organisationsbestyrelsens beretning. Han efterlyste i øvrigt personer (skribenter) til vort bladarbejde. Og apropos blad vores udstilling ved indgangen kan nu godt diskuteres! Temamøde om... diverse politikker Indhold Administrationsbidrag Sammenligning med andre boligorganisationer Arbejdskapital Dispositionsfond Likviditetsoversigt Egentrækningsret (Landsbyggefonden) Likviditetsbudget (Landsbyggefonden) Henlæggelsespolitik Afdelingernes egenkapital Henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse: - istandsættelse ved fraflytning - tab ved fraflytninger Huslejeniveau...Nye boliger - se side 21 og Marts 2012

inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år.

inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år. 2. årgang Nr. 6 juli 2012 inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år. Side 44 Side 43 Side 23 Side 44 Kære læsere ALBOA inside var sidste gang på

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 10 juli 2013

inside 3. årgang Nr. 10 juli 2013 3. årgang Nr. 10 juli 2013 inside Langt om længe blev det forår. Torben Møller fejer op i Salamanderparken efter nybyggeriet. Afdelingen ligger et godt stykke ude ad Ormslevvej. I baggrunden holder hans

Læs mere

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING Nr. 1 marts 2008 INDHOLD Varmepenge retur 3 Lej en urtehave 4 Fastelavn og rejsegilde afd. 22 5 Kamp- og muskelhunde forbudt 6 Havearbejde i Saralystparken 7

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. juni 2015

skræppebladet med andre øjne nr. juni 2015 Kontant repræsentantskabsmøde - side 4 Forsvarsministeren læser også Skræppebladet - side 9 Boligsocialt arbejde skal tænkes på langt sigt - side 12 Verdens mest berejste pølsevogn - side 15 t 4 9 12 15

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere