Økonomiudvalget REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl under behandlingen af pkt Peter Chr. Jacobsen forlod mødet kl under behandlingen af pkt Fraværende: Bemærkninger: Pkt. 333 udgik af dagsordenen

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 322. Økonomiudvalgets årsmål Finansiel rådgivning - Orientering fra 4. kvartal Boligselskabet Sydbo, afdeling 1, Aabenraavej dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse Boligselskabet Sydbo, afdeling 2, Aabenraavej - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse Boligselskabet af 1943 i Vojens, afdeling 19, Sommersted - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse Haderslev Andels Boligforening, afdeling 12, Aarøsund Landevej - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse Haderslev Andels Boligforening, afdeling 15, Thrigesvej dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse Haderslev Andels Boligforening, afdeling 18, Hjortebrovej - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse Haderslev Andels Boligforening, afdeling 24, 26 og 29 - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse Haderslev Andels Boligforening, afdeling 31, Jacob Knudsens Vej - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse Færdiggørelse af igangværende byggemodninger (erhverv m.m.), tillægsbevilling Endelig vedtagelse kommuneplantillæg 1-07 og lokalplan Institution mellem Hajstrup og Aarøsund Takster på dagtilbudsområdet fra 1. april Orientering om baggrund, proces og økonomi vedrørende is-arena LUKKET DAGSORDEN 336. Overdragelse af areal

3 Økonomiudvalget, Side Økonomiudvalgets årsmål 2008 DIPELI / 08/1085 Økonomiudvalget drøftede i sit møde den 23. januar indledningsvis mulige emner til årsmål for Resultatet af Økonomiudvalgets drøftelser er forelagt Direktionen den 29. januar, hvortil Direktionen har haft følgende bemærkninger: "Direktionen anbefaler, at Økonomi udvalget forelægges endeligt udkast til årsmål for 2008, idet opgaver relateret til styreform økonomisk styring fokus på personalepolitikken de stående udvalgs idéer til anvendelse af visionspuljen sam den kommunale organisation - politisk og administrativt fremhæves." Med afsæt i Økonomiudvalgets drøftelse sammenholdt med Direktionens bemærkninger forelægges udkast til Økonomiudvalgets årsmål for 2008 til endelig godkendelse i Økonomiudvalget. Udkastet er vedlagt sagen som bilag. Behandles i Økonomiudvalget den 6. februar Peter Lindberg, Byrådssekretariatet. Bilag Økonomiudvalgets årsmål 2008 (440299) Byrådsekretariatet indstiller: at Økonomiudvalgets årsmål 2008 godkendes. Fraværende: Gunnar Nielsen Godkendt.

4 Økonomiudvalget, Side Finansiel rådgivning - Orientering fra 4. kvartal 2007 DINIPY / 06/14226 Sammenlægningsudvalget har på mødet den 27. juni 2006, pkt. 140 godkendt kommunens finansielle strategi fra I forlængelse heraf har Sammenlægningsudvalget på mødet den 12. december 2006, pkt. 287 godkendt Nordea som kommunens finansielle rådgiver på aktiv- og passivsiden for en periode på 4 år fra 1. januar Nordea har i vedlagte bilag vist situationen for kommunens aktiv- og passivside i 4. kvartal Endvidere vedlægges beholdningsoversigt pr. 16. januar Sagen behandles i Direktionen den 29. januar 2008 samt i Økonomiudvalget den 6. februar Økonomichefen er tovholder. Bilag Nordea - Kvartalsrapport - 4. kvt (436844) Nordea - Økonomisk status pr. ultimo 4. kvartal 2007 (436886) Beholdningsoversigt pr. 16. januar 2008 (436880) Intern Service indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Emil Raun, Willy Feddersen Godkendt. Fraværende: Gunnar Nielsen Taget til efterretning.

5 Økonomiudvalget, Side Boligselskabet Sydbo, afdeling 1, Aabenraavej dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse DIFLFO / 04/4595 Boligselskabet Sydbo har ansøgt om dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen ved udamortisering af oprindelige realkreditlån vedr. afdeling 1. Afdelingen har skæringsdag den 1/ og består af 78 familieboliger med i alt m2 og en gennemsnitsstørrelse på ca. 72 m2. Lejen for familieboliger i afdelingen udgør pr. 1/ kr./m2 i gennemsnit. Til renovering i afdelingen forventes afholdt udgifter på ca. 15 mill. kr., der vil medføre en huslejestigning med ca. 96 kr./m2. Afdelingen vil derudover afholde en del ustøttede arbejder. Iflg. Landsbyggefondens huslejestatistik andrager lejen i den øvrige del af landet i tæt/lavt byggeri ibrugtaget i i gennemsnit 472 kr./m2/år. I nybyggeri andrager lejen gennemsnitligt 732 kr. m2/år. Med forbehold for kommunalbestyrelsens stillingtagen har Landsbyggefonden meddelt fritagelse for betaling af den andel af ydelse (50%) vedr. afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter eventuel konvertering), der ikke indbetales til Landsbyggefondens dispositionsfond. Juridiske aspekter I henhold til 45, stk. 1 i bekendtgørelse af drift af almene boliger m. v. ophører overførsel til byggefonden ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen. Lejen nedsættes ikke, og likvide midler, der fremkommer i en afdeling som følge heraf, overføres kontant til dispositionsfonden. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen efter 45, stk. 2, med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk. 1 til dispositionsfonden kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond og nybyggerifonden. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd

6 Økonomiudvalget, Side 613 Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet På den baggrund indstiller Byrådssekretariatet omhandlede dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen godkendt. Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales Boligselskabet Sydbo, afdeling 2, Aabenraavej - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse DIFLFO / 04/4595 Boligselskabet Sydbo har ansøgt om dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse ved udamortisering af oprindelige realkreditlån vedr. afdeling 2. Afdelingen har skæringsdag den 1. januar 1973 og består af 35 familieboliger med i alt m2 og en gennemsnitsstørrelse på ca. 55 m2. Lejen for familieboliger i afdelingen udgør pr. 1/ i gennemsnit 567 kr./m2. Til ombygning og renovering m. v. i afdelingen forventes afholdt udgifter på ca. 19 mill. kr., der vil medføre en lejestigning med ca. 356 kr./m2. Afdelingen påregner endvidere at gennemføre forbedrings- og opretningsarbejder. Iflg. Landsbyggefondens huslejestatistik andrager lejen pr. 1/ i den øvrige del af landet i tæt-lavt byggeri ibrugtaget i gennemsnitligt 519 kr./m2/år. I nybyggeri andrager lejen 732 kr./m2/år i gennemsnit. Med forbehold for kommunalbestyrelsens stillingtagen har Landsbyggefonden meddelt fritagelse for betaling af den andel af ydelse (50%) vedr. afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter eventuel konvertering), der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond.

7 Økonomiudvalget, Side 614 Juridiske aspekter I henhold til 45, stk. 1 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m. v. ophører overførsel til byggefonden ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen. Lejen nedsættes ikke, og likvide midler, der fremkommer i en afdeling som følge heraf, overføres kontant til dispositionsfonden. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen efter 45, stk. 2, med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk. 1 til dispositionsfonden kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond og nybyggerifonden. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet På den baggrund indstiller Byrådssekretariatet omhandlede dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen godkendt. Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales Boligselskabet af 1943 i Vojens, afdeling 19, Sommersted - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse DIFLFO / 07/4289 Boligselskabet af 1943 i Vojens har ansøgt om dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse ved udamortisering af oprindelige realkreditlån vedr. afdeling 19, Sommersted. Landsbyggefonden har den 25/ udarbejdet forslag til kapitaltilførsel - behandlet i Byrådets møde den 31. januar i

8 Økonomiudvalget, Side 615 henhold til 92 stk. 1 samt 97 i lov om almene boliger m. m. Under forudsætning af, at alle parter tiltræder kapitaltilførslen og med forbehold for kommunens stillingtagen, har fonden meddelt fritagelse for betaling af 50% af den andel af ydelse vedr. afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter evt. konvertering), der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond, jfr. endvidere bekendtgørelse om drift af almene boliger m. v. af 13/ , 32, stk. 2. Fonden oplyser, at udamortiserede låneydelser i driftsstøttesager principielt skal anvendes til tilbagebetaling af ydet kapitaltilførsel, nemlig først tilbagebetaling af reservefondslån fra realkreditinstitutterne, dernæst lån fra kommunen og til sidst lån fra Landsbyggefonden. Juridiske aspekter I henhold til 45, stk. 1 i bekendtgørelse af drift af almene boliger m. v. ophører overførsel til byggefonden ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen. Lejen nedsættes ikke, og likvide midler, der fremkommer i en afdeling som følge heraf, overføres kontant til dispositionsfonden. Lejen nedsættes ikke, og likvide midler, der fremkommer i en afdeling som følge heraf, overføres kontant til dispositionsfonden. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen efter 45, stk. 2, med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk. 1 til dispositionsfonden kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond og nybyggerifonden Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet På den baggrund indstiller Byrådssekretariatet omhandlede dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen godkendt. Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales.

9 Økonomiudvalget, Side Haderslev Andels Boligforening, afdeling 12, Aarøsund Landevej - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse DIFLFO / 05/11418 Haderslev Andels Boligforening har ansøgt om dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen ved udamortisering af oprindelige realkreditlån vedr. afdeling 12, Aarøsund Landevej. Afdelingen - etagebebyggelse - har skæringsdato i 1948 og består af 24 familieboliger med m2 og en gennemsnitsstørrelse på 78 m2. Lejen for familieboliger i afdelingen udgør pr. 1/ kr. i gennemsnit. Til renovering m. v. i afdelingen forventes afholdt udgifter på ca. 16 mill. kr., der vil medføre en lejestigning med ca. 317 kr./m2. Iflg. Landsbyggefondens huslejestatistik andrager lejen i den øvrige del af landet for tilsvarende boliger ibrugtaget i kr./m2/år i gennemsnit. Afdelingen har været besigtiget den 27/ Med forbehold for kommunalbestyrelsens stillingtagen har Landsbyggefonden meddelt fritagelse for betaling af den andel af ydelse (50%) vedr. afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter eventuel konvertering), der ikke indbetales til Landsbyggefondens dispositionsfond. Juridiske aspekter I henhold til 45, stk. 1 i bekendtgørelse af drift af almene boliger m. v. ophører overførsel til byggefonden ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen. Lejen nedsættes ikke, og likvide midler, der fremkommer i en afdeling som følge heraf, overføres kontant til dispositionsfonden. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen efter 45, stk. 2, med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk. 1 til dispositionsfonden kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond og nybyggerifonden. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet

10 Økonomiudvalget, Side 617 På den baggrund indstiller Byrådssekretariatet omhandlede dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen godkendt. Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales Haderslev Andels Boligforening, afdeling 15, Thrigesvej dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse DIFLFO / 04/1232 Haderslev Andels Boligforening har ansøgt om dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse ved udamortisering af oprindelige realkreditlån vedr. afdeling 15. Afdelingen har skæringsdato i 1954 og består af 48 familieboliger - etagebebyggelse - med i alt m2 og en gennemsnitsstørrelse på ca. 73 m2. Lejen i afdelingen udgør i kr./m2/år i gennemsnit. Til renovering m. v. har fonden givet tilsagn om ydelsesstøtte på baggrund af en anskaffelsessum ved skema A på kr., hvilket vil medføre en lejestigning på ca. 247 kr./m2. Iflg. Landsbyggefondens huslejestatistik andrager lejen pr. 1/ i den øvrige del af landet for tilsvarende boliger ibrugtaget i kr./m2/år i gennemsnit. Med forbehold for kommunalbestyrelsens stillingtagen har Landsbyggefonden meddelt fritagelse for betaling af den andel af ydelse (50%) vedr. afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter eventuel konvertering), der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond. Juridiske aspekter I henhold til 45, stk. 1, i bekendtgørelse om drift af almene boliger m. v. ophører overførsel til byggefonden ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen.

11 Økonomiudvalget, Side 618 Lejen nedsættes ikke, og likvide midler, der fremkommer i en afdeling som følge heraf, overføres kontant til dispositionsfonden. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen efter 45, stk. 2, med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk. 1 til dispositionsfonden kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond og nybyggerifonden. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet På den baggrund indstiller Byrådssekretariatet omhandlede dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen godkendt. Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales Haderslev Andels Boligforening, afdeling 18, Hjortebrovej - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse DIFLFO / 08/1249 Haderslev Andels Boligforening har ansøgt om dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen ved udamortisering af oprindelige realkreditlån vedr. afdeling 18, Hjortebrovej. Afdelingen med etagebygninger har skæringsdag i 1955 og består af 102 familieboliger med i alt m2 og en gennemsnitsstørrelse på ca. 72 m2. Lejen for familieboliger i afdelingen udgør pr. 1/ kr. i gennemsnit. Til renovering m. v. i afdelingen forventes afholdt udgifter på ca. 35 mill. kr., der medfører en lejestigning på ca. 171 kr./m2.

12 Økonomiudvalget, Side 619 Iflg. Landsbyggefondens huslejestatistik andrager lejen i den øvrige del af landet pr. 1/ for tilsvarende boliger ibrugtaget i kr./m2/år i gennemsnit. Afdelingen har været besigtiget den 17/ Med forbehold for kommunalbestyrelsens stillingtagen har Landsbyggefonden meddelt fritagelse for betaling af den andel af ydelse (50%) vedr. afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter eventuel konvertering), der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond. Juridiske aspekter I henhold til 45 i bekendtgørelse af drift af almene boliger m. v. ophører overførsel til byggefonden ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen. Lejen nedsættes ikke, og likvide midler, der fremkommer i en afdeling som følge heraf, overføres kontant til dispositionsfonden. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen efter 45, stk. 2, med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk. 1 til dispositionsfonden kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond og nybyggerifonden. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet På den baggrund indstiller Byrådssekretariatet omhandlede dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen godkendt. Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales.

13 Økonomiudvalget, Side Haderslev Andels Boligforening, afdeling 24, 26 og 29 - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse DIFLFO / 07/10771 Haderslev Andels Boligforening har ansøgt om dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse ved udamortisering af oprindelige realkreditlån vedr. afdeling 24, Varbergvej 2-70 og , afdeling 26, Varbergvej og afdeling 29, Varbergvej Da Landsbyggefonden i skrivelser af 20. marts 2007 vedr. de tre afdelinger har meddelt en foreløbig udmelding om tilskud i henhold til 91a (huslejestøtte) i lov om almene boliger m. v., har fonden den 20. december 2007 med forbehold for kommunens stillingtagen meddelt fritagelse for betaling af den andel af ydelse (50%) vedr. afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter eventuel konvertering), der ikke indbetales til Landsbyggefondens Landsdispositionsfond. Juridiske aspekter I henhold til 45, stk. 1, i bekendtgørelse om drift af almene boliger m. v. ophører overførsel til byggefonden ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen. Lejen nedsættes ikke, og likvide midler, der fremkommer i en afdeling som følge heraf, overføres kontant til dispositionsfonden. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen efter 45, stk. 2, med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk. 1 til dispositionsfonden kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond og nybyggeridelen. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at kommunen i lighed med Landsbyggefonden godkender dispensationen fra

14 Økonomiudvalget, Side 621 dispositionsfondsforpligtelsen. Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales Haderslev Andels Boligforening, afdeling 31, Jacob Knudsens Vej - dispensation fra dispositionsfondsforpligtelse DIFLFO / 04/1606 Haderslev Andels Boligforening har ansøgt om dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen ved udamortisering af oprindelige realkreditlån vedr. afdeling 31, Jacob Knudsens Vej. Der er konstateret byggeskader i afdelingen, og anmeldelse er foretaget til Byggeskadefonden. Boligorganisationen har søgt om særlig driftsstøtte til restarbejderne. Afdelingen, tæt/lav bebyggelse med 2 boligafsnit, har skæringsdag den 1/ / og består af 84 familieboliger med i alt m2 og en gennemsnitlig størrelse på ca. 78 m2. Lejen for boligerne udgør for 2006 i gennemsnit 652 kr./m2 (excl. vand). Iflg. Landsbyggefondens huslejestatistik andrager lejen pr. 1/ i den øvrige del af landet i tæt/lavt byggeri ibrugtaget i kr./m2/år. I nybyggeri andrager lejen i gennemsnit 732 kr./m2/år. Med forbehold for kommunalbestyrelsens stillingtagen har Landsbyggefonden meddelt fritagelse for betaling af den andel af ydelse (50%) vedr. afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter eventuel konvertering), der ikke indbetales til Landsbyggefondens dispositionsfond. Juridiske aspekter I henhold til 45, stk. 1, i bekendtgørelse af drift af almene boliger m. v. ophører overførsel til byggefonden ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen.

15 Økonomiudvalget, Side 622 Lejen nedsættes ikke, og likvide midler, der fremkommer i en afdeling som følge heraf, overføres kontant til dispositionsfonden. Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål, kan lejen efter 45, stk. 2, med Landsbyggefondens godkendelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen nedsættes, og overførsel efter stk.1 til dispositionsfonden kan tilsvarende helt eller delvis undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond og nybyggerifonden. Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet På den baggrund indstiller Byrådssekretariatet omhandlede dispensation fra dispositionsforpligtelsen godkendt. Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales Færdiggørelse af igangværende byggemodninger (erhverv m.m.), tillægsbevilling. DIHOHH / 07/26841 For 2 større byggemodninger til erhvervsformål ved Industri Vest (Fabriksvej og Tingvejen) i Vojens og ved Lysbjergvej / Skovgårdvej i Hammelev gælder, at der ikke er gennemført færdiggørelsesarbejder (kantsten, asfaltslidlag m.m.). I området henligger fortsat enkelte ikke-solgte araler til erhvervsformål. De pågældende arbejder forudsættes gennemført i 2008, og om specielt området i Hammelev skal bemærkes, at der enkelte steder forudsættes anlagt langsgående p-områder til lastvogne. De konkrete vejstrækninger fremgår af de til sagen hørende bilag. Byggemodningerne er foretaget over en længere årrække, og der er til de manglende færdiggørelsesarbejder udarbejdet overslag over det nødvendige kapitalbehov. Herudover er der ved Fjordparken ved Haderslev Havn konstateret et merforbrug på kr, udover den i februar 2006 givne bevilling på kr. Merforbruget skyldes primært opførelsen af en

16 Økonomiudvalget, Side 623 toiletbygning, som er blevet ca dyrere end oprindeligt anslået. Økonomiske forhold Sagen indeholder en samlet ansøgning om tillægsbevilling til 3 igangværende områder på i alt kr, finansieret af kommunens kassebeholdning, til færdiggørelse / afslutning af disse. Det bemærkes, at der for erhvervsområdernes vedkommende tidligere er tilgået kommunekassen indtægter fra salg af arealer. Bevillingspåtegning til stednr , Fjordparken, etape 0, gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr, finansieret af kommunens kassebeholdning. Anlægsbevillingen udgør herefter kr. til stednr , Industriareal 3.etape, 1.del (Tingvejen, Fabriksvej), gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr., finansieret af kommunens kassebeholdning. Anlægsbevillingen udgør herefter kr. til stednr , Skovgårdvej / Hammelev, gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr., finansieret af kommunens kassebeholdning. Anlægsbevillingen udgør herefter kr. Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Vej & Park, Hans Ole Hede Bilag Oversigtsplan Lysbjergvej m.m. (417579) Oversigtsplan (Tingvejen, Fabriksvej) (417577) Teknik & Miljøservice indstiller, at der ansøges en samlet tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr, fordelt på ovennævnte stednr., finansieret af kommunens kassebeholdning. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den

17 Økonomiudvalget, Side 624 Fraværende : Tonny Thomsen Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet Fraværende: Ingen Anbefales Endelig vedtagelse kommuneplantillæg 1-07 og lokalplan Institution mellem Hajstrup og Aarøsund DISTVJ / 05/12346 Ovennævnte planforslag har været fremlagt i en 8 ugers offentlighedsperiode fra den 12. september til og med den 7. november Der indkom ingen indsigelser i høringsperioden. Haderslev Kommunes beslutning om at der ikke skulle udarbejdes en egentlig miljøvurdering blev offentliggjort i perioden fra den 12. september til den 10. oktober Beslutningen er ikke blevet påklaget. Teknik og Miljøservice anbefaler, at planforslagene med mindre redaktionelle tilretninger vedtages endeligt. Sagen forelægges Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet til endelig beslutning. Plan og Byg / Stephen V. Jensen Bilag Plandokumenter_forslag_ og 1-07 (374741) Teknik og Miljøservice indstiller at kommuneplantillæg nr samt lokalplan vedtages endeligt.

18 Økonomiudvalget, Side 625 Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Ingen Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Yrsa Theisen, Asta Freund Godkendt. Fraværende: Ingen Udgik af dagsordenen Takster på dagtilbudsområdet fra 1. april 2008 DIKAMI / 07/24528 Byrådet besluttede i sit møde den 29. november 2007, at egenbetalingen for deltidsbrugere af pladser i vuggestuer, 0-6 års institutioner og børnehaver fra fastsættes til 60% af betalingen for fuldtidsbrugere og at egenbetalingen for deltidsbrugere af pladser i dagplejen fra samme dato fastsættes til 85% af betalingen for fuldtidsbrugere. Effekten på fuldtidstaksten ved ændringer i antallet af deltidsbørn: Institutionerne: Byrådet har for institutionernes vedkommende vedtaget at 2 deltidsbørn skal indgå som 1 fuldtidsbarn. I institutionerne betales dog 60 pct. af fuldtidstaksten for et deltidsbarn 2 deltidsbørn betaler således (2*60 pct.=120 pct.) en større andel end et fuldtidsbarn. Dette betyder at en stigning i antallet af deltidsbørn vil få taksten for fuldtidsbørn til at falde. I vuggestuen var indregnet 1 deltidsbarn med 60 pct. betaling. Dette bevares i den nye beregning, så der er ingen ændringer i

19 Økonomiudvalget, Side 626 fuldtidstaksten i vuggestuen. Der er heller ingen ændring i fuldtidstaksten i 0-6 års institutionerne, da de samme 16 deltidsbørn der betalte 60 pct. tidligere, indgår i beregningen igen og der er ikke forventes flere deltidsbørn. I børnehaverne forventes det samlede antal deltidsbørn at blive 65 hvoraf 22 går igen fra sidste beregning som deltidsbørn der betaler 60 pct. af fuldtidstaksten. Dagplejen: I dagplejen gør det modsatte sig gældende, særligt så længe der ikke er deltidsansatte dagplejere. I dagplejen kan en fuldtidsdagplejer ikke passe 2 deltidsbørn for et fuldtidsbarn. Forældrene skal dog betale 85 pct. af fuldtidstaksten så det alene er de 15 pct. af udgiften der overføres på fuldtidstaksten. Jo flere deltidsbørn desto større bliver udgiften i alt pr. barn. En stigning i antallet af deltidsbørn i dagplejen vil derfor få fuldtidstaksten til at stige. Der indregnes et forventet antal deltidsbørn på 70 deltidsbørn mod 50 i seneste beregning. Da den procentvise andel deltidsbørnene skal betale hhv. 60 pct./85 pct. er dette indregnet i det omregnede fuldtidsbørnetal. Tallet er derfor forandret i dagplejen og børnehaverne i forhold til tidligere beregning. Forældrene opkræves 25 % af driftsudgiverne ekskl. ejendomsudgifter m.v. Taksten opkræves over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri. Økonomiske forhold Beregningerne hviler på det godkendte budget for 2008 samt dagplejens/daginstitutionernes normerede børnetal. Takster, fuldtidspladser: Dagplejen Vuggestue Børnehaver års institutioner Takster, deltidspladser: Dagplejen, 32 timer Vuggestue

20 Økonomiudvalget, Side 627 Børnehave års institutioner Juridiske aspekter Forældrene skal orienteres om taksterne en måned før takstændringer, d.v.s. inden udgangen af februar måned 2008, jvf. 26 bekendtgørelse nr af Taksterne er gældende for resten af 2008 med mindre andet bestemmes ved taksternes vedtagelse. Egenbetalingen kan ikke reguleres som følge af eventuel forskel mellem budgetterede og faktiske udgifter, jvf. samme bekendtgørelse 27. Sagen skal via Økonomiudvalget forelægges Byrådet til afgørelse. Afdelingschef Kåre Michelsen. Bilag Takster dagtilbudsområdet (433679) Børne- og Familieservice, Dagtilbud, indstiller at de beregnede takster anbefales over for Byrådet Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Knud Erik Hansen Godkendt. Fraværende: Ingen Anbefales.

21 Økonomiudvalget, Side Orientering om baggrund, proces og økonomi vedrørende is-arena DIBITW / 08/1171 Formålet med dette dagsordenspunkt er at give Udvalget for Erhverv og Kulturs medlemmer en orientering om diverse forhold i forbindelse med de indledende drøftelser af muligheder for opførelse af en ny isarena i Haderslev Kommune. Orienteringen fremgår af bilaget "OPP: Baggrund, proces og økonomi", som i hovedoverskrifter indeholder beskrivelser af: 1. Baggrunden for projektet 2. Hvad er et OPP-projekt? 3. Hvilke forudsætninger er der for etablering af et OPP-projekt? 4. Den fremtidige proces 5. Økonomiske overvejelser Endvidere vedlægges beslutningsgrundlag for etablering af ny isarena. Beslutningsgrundlaget er udarbejdet af styregruppen for isarenaen. Såvel OPP-projektmodellen som et traditionelt anlægsprojekt vil være en omfattende opgave og Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at der snarest muligt ansættes en projektleder til styring af den videre proces, da der for nuværende ikke er tilstrækkelige ressourcer i den kommunale administration til løsning af denne specialopgave. Økonomiske forhold De økonomiske beregninger, som har dannet grundlag for ansøgningen om deponeringsfritagelse til Velfærdsministeriet fremgår af det vedlagte notat samt ansøgningen. Det skal understreges, at der på nuværende tidspunkt ikke skal tages bevillingsmæssig stilling til projektet. Personalemæssige forhold Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at der ansættes en projektleder, og der således meddeles bevilling hertil. Det forventes, at projektlederens ansættelsesvarighed vil være 2½ år. Sagen fremsendes via Økonomiudvalget til Byrådet. Willy Feddersen. Bilag OPP - Is-arena: Baggrund, proces og økonomi (433471) Lånetilsagn til OPP Isarena (433492)

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, tidligere Byrådssal i Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sag nr.

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen ankom kl. 16.13 under

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-10-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Lone Ravn forlod mødet efter behandlingen af pkt.

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 09-09-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget besluttede at behandle den udsendte

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 13-06-2007 Mødested: Vojens. BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. marts 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere