Dimittend- undersøgelse Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra IT-Universitetet i København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København"

Transkript

1 Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra IT-Universitetet i København

2 Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side 17 2

3 Om undersøgelsen Indledning Det følgende præsenterer resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse udført blandt IT-Universitets dimittender fra 2008 til 2011 udført i oktober Baggrund Spørgeskemaundersøgelsen er del af en større dimittendundersøgelse. Den samlede dimittendundersøgelse har tre spor. Denne rapport afspejler punkt 2: 1) Registerbaseret undersøgelse over samtlige dimittender foretaget af Damvad ) Spørgeskema udsendt til dimittender foretaget af Studieadministrationen ) Aftagerundersøgelse - foretages af Studieadministrationen foråret 2012 Formål Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at belyse dimittendernes egen oplevelse af deres uddannelse og de tilegnede kompetencer/ deres faglighed, som de tager sig ud efter endt uddannelse. Der er to aspekter som ligger til grund for spørgsmålene i undersøgelsen: Et bagudrettet perspektiv: Spørgsmål som sigter efter dimittendernes evaluering. af uddannelsens fagindhold dengang de gik her - og af IT- Universitet som uddannelsesinstitution Et nutidigt perspektiv: Spørgsmål som undersøger hvordan dimittenderne oplever at deres faglighed og kompetencer er i spil i deres nuværende karrieresituation Bemærk at dimittendernes vurdering er subjektiv og at undersøgelsen både direkte og indirekte afspejler den virkelighed den enkelte dimittend oplever efter endt uddannelse. Respondenter De adspurgte var alle dimittender fra IT-Universitet fra årerne 2008 til Svarprocenten var 51 % af det samlede antal dimittender, hvilket vil sige 442 besvarelser i alt. Respondenter fordelte sig godt ud på alle de involverede dimittend år, med flest nyligt dimitterede: % % % % Grundlag Spørgsmålene I undersøgelsen er baseret på studieordningen og input fra fokusgrupper, samt interviews med både dimittender og interessenter (uddannelseskoordinatorer, studiechef, studerende, studievejledere, linjeledere, Ressearch and Learning Support, mfl.). Spørgsmålene i undersøgelsen er 3

4 testet af flere omgange på dimittender. Invitation til deltagelse og link til det online spørgeskema blev sendt til dimittenderne per brev, per mail, samt per telefon blandt den sidste gruppe. Repræsentative tal Antallet af respondenter fra de enkelte linjer svarer nogenlunde til linjernes størrelser de pågældende år. Der en overvægt af dimittender indenfor Digital Design og Kommunikation, og der en klar overvægt af mænd (309 besvarelser) frem for kvinder (133 besvarelser). Dette svarer alt sammen pænt til sammensætningen på kandidatuddannelsen de pågældende år 1. Det var selvfølgelig muligt at deltage i undersøgelsen på både dansk og engelsk. De fire linjer på cand.it Alle dimittenderne I undersøgelsen har en cand.it fra IT-Universitet I København. Der er fire specialiserede fagområder (herefter kaldet linjer) indenfor uddannelsen, som de nuværende dimittender fordeler sig på: Software Development and Technology Hører til den tekniske software faglighed. Digital Design og Kommunikation Faglighed indenfor design, interaktion og kommunikation. E-business Hører fagligt til indenfor det samfundsvidenskabelige/ forretningsmæssige hjørne. Uddannelsen adskiller sig lidt fra de øvrige ved at have en større grad af valgfrihed undervejs i forløbet. Uddannelsen udbydes i et samarbejde med Copenhagen Business School. Games Omhandler spil og har tre spor: Design, Analyse og Technology. Dimittender fra forløberen Media Technology and Games er den primære kilde i denne undersøgelse. Data De følgende tal og konklusioner er baseret på svar fra respondenter på alle uddannelses linjerne, undtagen hvor det eksplicit er nævnt at det ikke er tilfældet. Data findes på side 16 til Jævnfør nøgletal på uddannelsen 2008, 2009, De kan findes på Om IT-Universitetet > Nøgletal > Nøgletal - uddannelse ( 4

5 Samlede resultater Resultater blandt dimittender fra

6 Indledning Det følgende er en opsummering af de væsentligste resultater samlet set. Det følgende er tiltænkt alle som er interesseret og giver en bred indføring i spørgeskemaundersøgelsens samlede resultater. Dimittenderne er overvejende positive over IT-Universitet Dimittenderne er overvejende positive over IT-Universitet og størstedelen af de adspurgte vil i høj grad anbefale andre at læse på IT-Universitet (se figur). En stor andel af dimittenderne peger desuden på at studiemiljøet på både universitet som helhed og på de enkelte linjer er godt. Kun 2 % af det samlede antal adspurgte dimittender erklærer sig uenige i at studiemiljøet på ITU er godt 2. 2 For mere information om studiemiljøet se data side 16ff. 6

7 Uddannelsen ruster de studerende til mødet med erhvervslivet Dimittenderne fra IT-Universitet oplever at deres uddannelse har rustet dem til mødet med arbejdslivet (se figur). Dimittenderne bruger i høj grad kompetencer fra deres uddannelse, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Erhvervserfaringer allerede inden endt uddannelse Fagligt relevant studiejob Undersøgelsen peger i retning af at IT-Universitetets studerende er ambitiøse og målrettede allerede på deres studie. 70 % af de adspurgte havde et fagligt relevant studiejob ved siden af studierne på IT- Universitet. Projektsamarbejde med virksomheder 61 % af de studerende har lavet projekter eller skrevet speciale i samarbejde med virksomheder og/eller organisationer i løbet af deres studie på IT-Universitetet. 7

8 Dimittenderne har stærke samarbejdskompetencer Erhvervsrettede kompetencer Undersøgelsen viser, at ikke blot de faglige kompetencer øges via en uddannelse på IT-Universitetet. Også andre former for kompetencer trænes - såsom samarbejdsevner, innovation og selvstændighed: Samarbejde: 81 % af dimittenderne oplever at deres uddannelse i høj eller nogen grad har fremmet deres evner til at samarbejde med mennesker, som har andre faglige baggrunde end deres egen. Løsningsorienteret: samlet set oplever 85 % af dimittenderne at deres uddannelse fra IT-Universitetet har fremmet deres evner til at arbejde løsningsorienteret med problemstillinger relatreret til IT. Tilegnelse af ny viden: 86 % af de adspurgte oplever at de i høj eller nogen grad er blevet bedre til at tilegne sig ny viden igennem deres uddannelse på ITU. Overholde deadlines: 72 % svarer at de i høj eller nogen grad er blevet bedre til at overholde deadlines igennem deres uddannelse på ITU. Selvstændighed: 73 % af dimittenderne oplever at deres uddannelse har fremmet deres evner til at arbejde selvstændigt Arbejder struktureret: 73 % af de adspurgte mener at deres uddannelse i høj eller nogen grad har fremmet deres evner til at arbejde struktureret. Dimittender fra IT-Universitet arbejder med innovation Innovation og IT 79 % af det samlede antal dimittender svarer at deres uddannelse har fremmet evnen til at arbejde innovativt med problemstillinger relateret til it, i høj eller nogen grad. Ligeledes svarer kun 18 % af det samlede antal dimittender at de ikke bruger kompetencer inden for området innovation og entrepreneurship i deres nuværende karrieresituation. Flot beskæftigelsesgrad - trods konjunkturer Forholdsvis høj grad af beskæftigelse 83 % af dimittenderne i undersøgelsen er i lønnet beskæftigelse. Af de som svarer at de ikke er i lønnet beskæftigelse, har 26 % været det, siden de dimitterede. Den højeste grad af beskæftigelse er blandt dimittender fra E-business og Software Development and Technology. De følgende svar indenfor beskæftigelse baserer sig på de 83 % af dimittenderne som svarede ja, til at de var i lønnet beskæftigelse. 8

9 Får i høj grad job indenfor fagområdet Dimittenderne arbejder med det, de er uddannet til Størstedelen af dimittenderne arbejder i høj grad eller delvist indenfor deres uddannelses fagområde (se figur): Faglige kvalifikationer og praktisk erfaring giver job Kvalifikationer som fører til det første job Dimittenderne oplever, at både faglige kvalifikationer og praktisk erfaring var afgørende for at de fik deres første job. De faglige kvalifikationer fra kandidatuddannelsen vægtes højest, men bacheloruddannelsen og praktisk erfaring fra studiejob har også stor betydning. Tre ud af fire dimittenderne peger på, at faglige kvalifikationer fra deres uddannelse i cand.it var afgørende for at de fik deres første job. Vejen til det første job Hvordan fik dimittenderne deres første job? Størstedelen af dimittenderne fik deres første job igennem ansøgning på stillingsopslag og studiejob. En del fik det første job via netværk og virksomhedskontakter opnået i løbet af studiet, fx igennem projekteller specialearbejde. Endelig får en del dimittender job ad andre veje såsom tidligere jobs, headhunting, karrieremessen IT Match Making, sociale medier, praktikforløb, egen virksomhed, projektansættelser/vikariater eller lignende. 9

10 TOP 7 Over kvalifikationer som førte til det første job ifølge dimittender fra IT-Universitet 1. Faglige kvalifikationer fra uddannelsen i cand.it 2. Erfaring fra studiejob 3. Faglige kvalifikationer fra bachelor 4. Netværk / personlige kontakter 5. Gode karakterer 6. Specialeemne 7. Erfaring fra speciale- og/eller projektarbejde med virksomhed / organisation Dimittenderne udnytter kompetencer fra deres bachelor Dimittendernes forskellige bachelorbaggrunde Dimittenderne kommer fra et bredt spektrum af bacheloruddannelser og alle de adspurgte dimittender har læst deres bacheloruddannelse på en videregående uddannelsesinstitution. Størstedelen af dimittenderne har en tværfaglig profil hvor de kombinerer en samfundsvidenskabelig, økonomisk, kunstnerisk, humanistisk eller professions- bachelor med kandidatuddannelsen i IT: Kompetencer fra bachelor spiller en rolle efter endt uddannelse 38 % af de dimittender som er i job svarer at de faglige kvalifikationer fra deres bachelor var afgørende for at de fik deres første job. Dette tal viser at dimittenderne aktivt bruger kompetencer fra deres bacheloruddannelse og kombinerer disse med uddannelsen i cand.it efter endt udddannelse. 10

11 Dimittenderne får en unik tværfaglig profil Dimittenderne har faglig selvtillid og kombinerer kompetencer 52 % af dimittenderne erklærer sig helt enige og 32 % til dels enige, i følgende udsagn: Min kandidatuddannelse fra IT-Universitet har kombineret med min bachelorbaggrund sikret mig en it-faglig profil, der gør mig attraktiv på arbejdsmarkedet Meget tyder dermed på at dimittenderne aktivt bruger deres tværfaglighed og bachelorbaggrund efter endt uddannelse. Derudover illustrerer citatet at kandidaterne oplever at deres uddannelse er meningsfuld og gør dem attraktiv for arbejdsmarkedet. Bredt spekter af kompetencer i brug Dimittenderne benytter sig af et bredt spekter af kompetencer. Således benytter de tekniske profiler for eksempel ikke blot tekniske kompetencer men påpeger også at de i høj eller nogen grad benytter kompetencer indenfor kommunikation, organisation og business, projektstyring og ledelse mm. Variationen er ikke forbløffende stor når man ser samme tal for de enkelte uddannelses linjer - selvom der selvfølgelig er forskelle. Programmering og teknologi 76 % af dimittenderne benytter kompetencer indenfor programmering og teknologi, for eksempel software og systemudvikling, i deres nuværende karrieresitation. Kommunikation 88 % af dimittenderne benytter kompetencer indenfor kommunikation, for eksempel generelt formidling, digital formidling, e-læring mv.. Kun 7 % af dimittenderne svarer at de slet ikke benytter kompetencer indenfor dette fagområde. Konstruktion og udvikling 85 % af dimittenderne anvender kompetencer indenfor konstruktion og udvikling, for eksempel koncept eller produktudvikling, test, usability eller lignende. Projektstyring og ledelse 76 % af dimittenderne benytter kompetencer indenfor projektstyring og ledelse i deres nuværende karrieresituation. Organisation og Business 63 % benytter kompetencer indenfor organisation og business, hvilket for eksempel indebærer strategiske, juridiske og økonomiske aspekter. 31 % benytter slet ikke kompetencer indenfor dette område. Innovation og entrepreneurship 78 % af dimittenderne benytter kompetencer indenfor dette innovation, idéudvikling, konceptudvikling eller lignende i deres nuværende karrieresituation. 11

12 Efterspurgte kompetencer Dimittendernes nuværende karrieresituation afspejles 54 % af dimittenderne efterspørger kompetencer som de gerne ville have haft med sig fra deres uddannelse i cand.it. Dimittendernes ønsker til kompetencer, giver først og fremmest mange gode og relevante indspark til evaluering og forbedring af uddannelsen. Derudover siger de meget om dimittendernes nuværende karrieresituation. Teknisk tunge fag og erhvervsrettede kompetencer eftertragtet Især de teknisk tunge fag i programmering er efterspurgte blandt dimittenderne. Dette tyder på at dimittenderne ser karrieremuligheder og en fremtid indenfor fagområdet i IT. Dette understøttes af at dimittenderne ligeledes efterspørger viden indenfor projektstyring og ledelse og organisation og business. Tilsyneladende har dimittenderne både ambitioner og forventninger om at arbejde strategisk og ledelsesmæssigt med IT. Inspiration til nuværende og kommende studerende Nuværende og kommende studerende kan bruge viden om, hvilke kompetencer dimittenderne efterspørger, når de reflekterer over faglig specialisering, valgfag og overvejer retningen på deres uddannelse. Dimittenderne oplever i høj grad, at det er en fordel at have en teknisk tung profil, samt erhvervsrettede kompetencer indenfor projektstyring, ledelse og organisation/business allerede på kandidatuddannelsen. 12

13 Interesse i højt fagligt niveau og specialist-viden Specialiseret viden og højt fagligt niveau Mange dimittender efterspørger et højere fagligt niveau på uddannelsen til cand.it med bedre mulighed for faglig specialisering og faglig fordybelse undervejs i uddannelsen. Dette afspejler formentligt at dimittenderne i høj grad arbejder som specialister indenfor det IT faglige område og derfor ønsker specialiseret viden og dybde. Derudover giver det konstruktiv feedback til evaluering og faglig videreudvikling af uddannelsen. Kompetencer på de enkelte linjer Der er både forskel på hvilke kompetencer dimittenderne på de enkelte linjer i særlig høj grad anvender, og hvilke kompetencer de særligt efterspørger. Dimittender fra Games Dimittenderne fra Games er i højere grad selvstændige, iværksættere og entrepreneurer. De anvender i høj grad kompetencer indenfor programmering, teknologi, konstruktion og udvikling af IT. De tekniske kompetencer er eftertragtet blandt alle dimittenderne fra Games. Dimittenderne er især stærke indenfor tværfagligt samarbejde og bruger i høj grad deres kernefaglige it-kompetencer. Beskæftigelsesgraden blandt de tekniske profiler på Games er den højeste blandt alle dimittender på IT-Universitetet, men desværre er det ikke alle dimittender som det lykkedes at finde arbejde indenfor spil / i spilindustrien. Dimittender fra Software Development and Technolgy Dimittenderne fra Software Development and Technology arbejder i meget høj grad indenfor deres faglige område og har en flot beskæftigelsesgrad. Færre dimittender fra Software Development and Technology oplever, at de har manglet kompetencer fra deres uddannelse på IT-Universitetet. Dimittenderne arbejder tilsyneladende som specialister indenfor IT og får i høj grad job på faglige kvalifikationer fra deres kandidatuddannelse. Dimittender fra Digital Design og Kommunikation Dimittenderne fra Digital Design og Kommunikation får kompetencer indenfor dét at arbejde innovativt og løsningsorienteret med IT og de får i høj grad gode tværfaglige samarbejdskompetencer. Dimittenderne benytter i høj grad kommunikative kompetencer i deres arbejdsliv, samt et bredt spektrum af kompetencer som for eksempel projektstyring og ledelse, samt programmering, entrepreneurship og innovation. Dimittenderne fra Digital Design og Kommunikation finder kompetencer indenfor projektstyring, ledelse, organisation og programmering attraktive har et ønske om mere faglig specialisering og akademisk dybde. Dimittender fra E-business Dimittenderne fra E-business har en høj beskæftigelsesgrad. Dimittenderne har allerede på studiet en tæt kontakt til erhvervslivet: en høj andel havde relevant studiejob og mange lavede projekter eller skrev speciale i samarbejde med virksomheder. Det er i høj grad kompetencer inden for projektstyring og ledelse samt organisation og business som dimittenderne fra E- business bruger i deres arbejdsliv. Dimittenderne fra E-bussiness efterspørger meget forskellige kompetencer og arbejder tilsyneladende indenfor et bredt IT-fagligt felt. Fælles er at dimittenderne efterspørger mere faglig dybde og ikke er nær så glade for IT-Universitetet og studiemiljøet som resten af dimittenderne. 13

14 Professionsbachelorer Om professionsbachelorerne på IT-Universitetet IT-Universitetet optager professionsbachelorer på lige fod med øvrige universitetsbachelorer. Professionsbachelorerne udgør 11% af det samlede antal respondenter. Gruppen ligner de øvrige respondenter hvad angår køn, alder m.m.. Langt størstedelen af dimittenderne med en professionsbachelor i denne undersøgelse læste på linjen Digital Design og Kommunikation (51 %). Professionsbachelorerne får en unik IT-faglig profil Dimittender med en professionsbachelor oplever i lige så høj grad som de øvrige dimittender at kandidatuddannelsen fra IT-Universitetet i kombination med deres bachelorbaggrund, sikrer dem en ITfaglig profil, som gør dem attraktive på arbejdsmarkedet. Professionsbachelorerne klarer sig lige så flot som de øvrige dimittender Undersøgelsen tyder på at dimittender med en bachelorbaggrund i høj grad får job på baggrund af faglige kvalifikationer og kompetencer, på trods af at færre i denne gruppe havde relevant studiejob i løbet af kandidatstudierne. Professionsbachelorerne er stort set lige så tilfredse med uddannelsen på IT- Universitetet og i lige så høj grad i beskæftigelse efter endt uddannelse. De kompetencer som dimittender med en professionsbachelor anvender i deres nuværende karrieresituation adskiller sig ligeledes ikke mærkbart, fra de kompetencer dimittender med andre bachelorbaggrunde anvender efter endt uddannelse. Interessante pointer Her er et udpluk af nogle spændende pointer og teser som dimittendundersøgelsen peger på: Dimittenderne bruger både de kompetencer, som de har opnået på deres kandidat og de kompetencer som de opnåede på deres bachelor i deres efterfølgende karriere. Professionsbachelorer klarer sig lige så flot som de øvrige dimittender Dimittender fra IT-Universitetet er ambitiøse og målrettede de benytter kompetencer indenfor IT og ønsker sig yderligere viden indenfor området. Størstedelen af dimittenderne fra IT-Universitetet oplever at de er blevet bedre til at overholde deadlines på deres kandidatstudie. Det er en vigtig egenskab indenfor arbejde med IT og IT projekter. Samarbejde med erhvervslivet i løbet af studiet og studiejobs, giver øget beskæftigelse efter endt uddannelse Jo højere grad af programmering på uddannelsen jo lettere er det at få job. Stillingerne er desuden mere stabile. Dimittender fra IT-Universitetet har en unik profil hvor de ofte kombinerer en bachelor fra et andet uddannelsessted med en kandidat i IT. Dimittender fra IT-Universitetet har fagligt relevante job efter endt uddannelse Dimittenderne arbejder med IT i en bred forstand: de benytter også en lang række andre kompetencer såsom projektledelse, innovation, business og konceptudvikling. De linjer på uddannelsen, hvor beskæftigelsesgraden efter endt uddannelse er størst, er også de linjer, hvor tilfredsheden omkring studiemiljøet på uddannelsen er lavest. 14

15 Opsummering Overordnet viser undersøgelsen at dimittenderne bruger deres faglighed og deres kompetencer på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Undersøgelsen viser at dimittenderne i høj grad får job på baggrund af deres faglighed og at de arbejder indenfor deres faglige felt. Resultaterne tyder på at en uddannelse ved IT-Universitet ruster den studerende til mødet med erhvervslivet. Mange dimittender får nogle erhvervsrettede kompetencer i løbet af deres studier, som de også bruger efterfølgende. Her kan i særlig høj grad nævnes dimittendernes samarbejdsevner, at de er løsningsorienterede og at de selv i høj grad mener at evnen til at tilegne sig ny viden bliver forbedret via et studie på IT-Universitet. Omvendt viser undersøgelsen også at der er rum til forbedring indenfor det faglige. Mange dimittender efterspørger yderligere kompetencer - fx indenfor programmering og teknologi, projektstyring og ledelse, samt organisation og business. Ligeledes efterspørger dimittenderne mulighed for en højere grad af faglig fordybelse og specialisering. Dimittenderne anvender et bredt spekter af kompetencer efter endt uddannelse. Undersøgelsen tyder i høj grad på at dimittenderne oplever at de har gode karrieremuligheder og tror på en fremtid indenfor fagområdet i IT. Dette understøttes af at dimittenderne efterspørger viden indenfor programmering, konstruktion, projektstyring, ledelse, samt viden om organisationer og business. 15

16 Data samlet rapport A. Adgangsgrundlag Hvad kendetegner bedst din adgangsgivende uddannelse? Professionsbachelor / mellemlang videregående uddannelse 47 11% Humanistisk universitetsbachelor (inkl. informationsvidenskab) % Naturvidenskabelig universitetsbachelor (inkl. ingeniøruddannelser og it-uddannelser) % Erhvervsøkonomisk universitetsbachelor 46 11% Samfundsvidenskabelig universitetsbachelor 40 9% Sundhedsvidenskabelig universitetsbachelor 1 0% Kunstnerisk bachelor eller tilsvarende fra en af de kunstneriske uddannelser (inkl. arkitekt) 29 7% Anden uddannelsesbaggrund % Ubesvaret 0 0% Basis 438 B. Om uddannelsens indhold i forhold til arbejdslivet I hvilken grad mener du, at din uddannelse fra IT- Universitetet har rustet dig til arbejdslivet? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ubs. Basis Markér i skalaen % % 29 7% 5 1% 0 0% 3 1% 437 I hvilken grad bruger du kompetencer inden for følgende områder i din nuværende karrieresituation? Programmering og teknologi (fx software- og systemudvikling, it-udvikling I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ubs. Basis % 83 19% 83 19% 89 20% 4 1% 9 2% Dette er for eksempel: studerende som i forvejen havde en kandidatgrad, eller havde to bacheloruddannelser. Der er dog en vis fejlmargen på dette spørgsmål mange af de som har svaret Andet har misforstået. Enkelte har for eksempel svaret at de havde en cand.it i Digital Design og Kommunikation som adgangsgivende grundlag, eller de har ikke vidst at deres læreruddannelse var en professionsbachelor. Se datasæt på de enkelte linjer for uddybning af Andet. 16

17 m.m.) Kommunikation (fx generel formidling, digital formidling, e-læring m.m.) Konstruktion og udvikling (fx koncept og/eller produktudvikling, test, usability m.m.) Projektstyring og ledelse (fx ledelse, projektledelse, IT Alignment og enterprise arkitektur m.m.) Organisation og business (fx strategiske, juridiske og økonomiske aspekter, identifikation og specifikation af behov m.m.) Innovation og entrepreneurship (fx idéudvikling, konceptudvikling m.m.) % % 87 20% 31 7% 8 2% 11 3% % % 83 19% 46 11% 5 1% 13 3% % % % 84 19% 5 1% 12 3% % 89 20% % % 10 2% 14 3% % % % 79 18% 4 1% 12 3% 435 I hvilken grad mener du, at din uddannelse fra IT- Universitetet har fremmet dine evner til at: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ubs. Basis Arbejde struktureret % % 87 20% 19 4% 5 1% 5 1% 433 Overholde deadlines % % 74 17% 33 8% 10 2% 5 1% 433 Arbejde løsningsorienteret med problemstillinger relateret til it Arbejde innovativt med problemstillinger relateret til it % % 42 10% 10 2% 6 1% 6 1% % % 63 15% 14 3% 7 2% 6 1% 433 Tilegne dig ny viden % % 39 9% 13 3% 4 1% 6 1% 433 Arbejde selvstændigt % % 91 21% 18 4% 5 1% 6 1% 433 Samarbejde med mennesker med andre faglige baggrunde end din egen % % 53 12% 15 3% 4 1% 7 2% 433 C. Evaluering af uddannelsen fra IT-Universitetet Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Enig Til dels enig Hverken enig eller uenig Til dels uenig Uenig Ved ikke Ubs. 17

18 Basis Min kandidatuddannelse fra IT-Universitetet har - kombineret med min bachelorbaggrund - sikret mig en itfaglig profil, der gør mig attraktiv på arbejdsmarkedet % % 32 7% 16 4% 15 3% 5 1% 2 0% 429 Har du savnet kompetencer, som du mener, du burde have haft fra din kandidatuddannelse fra IT-Universitetet? Ja % Nej % Ved ikke 67 16% Ubesvaret 0 0% Basis 427 Inden for hvilke overordnede områder har du oplevet at savne kompetencer? Programmering og teknologi (fx software- og systemudvikling, it-udvikling m.m.) 93 40% Kommunikation (fx generel formidling, digital formidling, e-læring m.m.) 40 17% Konstruktion og udvikling (fx koncept og/eller produktudvikling, test, usability m.m.) 51 22% Projektstyring og ledelse (fx ledelse, projektledelse, IT Alignment og enterprise arkitektur m.m.) 94 41% Organisation og business (fx strategiske, juridiske og økonomiske aspekter, identifikation og specifikation af behov m.m.) 78 34% Innovation og entrepreneurship (fx idéudvikling, konceptudvikling m.m.) 41 18% Andet % Ubesvaret 2 1% Basis 232 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Enig Til dels enig Hverken enig eller uenig Til dels uenig Uenig Ved ikke Ubs. Basis 4 Dette er for eksempel: erhvervsrettede aktiviteter, webkompetencer, faglig og akademiske kompetencer. Se datasættene for de enkelte linjer, for en nærmere beskrivelse af hvad dimittenderne på hver linje har svaret i Andet. 18

19 Min uddannelse på IT-Universitetet har givet mig et godt fagligt netværk Der var et godt studiemiljø på IT- Universitetet generelt Studiemiljøet på min linje var godt 98 23% % % 31 7% 39 9% 1 0% 1 0% % % 41 10% 24 6% 8 2% 8 2% 2 0% % % 48 11% 26 6% 16 4% 7 2% 2 0% 424 Vil du anbefale andre at studere på IT-Universitetet? (Markér i skalaen) Ja - i høj grad Ja - i nogen grad Ja - i mindre grad Nej - slet ikke Ved ikke Ubs. Basis Markér i skalaen % % 12 3% 4 1% 0 0% 2 0% 424 D. Beskæftigelse Er du lige nu helt eller delvist i lønnet beskæftigelse? Ja % Nej 69 16% Ubesvaret 1 0% Basis 422 Spørgsmål til de som svarede nej til at de var i beskæftigelse: Har du været i lønnet beskæftigelse siden du afsluttede din cand. it? Ja 18 26% Nej 52 74% Ubesvaret 0 0% Basis 70 Spørgsmål til de som svarede ja til at de var i beskæftigelse: Hvilken type beskæftigelse er du i? Fastansættelse % Tidsbegrænset stilling 32 9% Projektansættelse 8 2% Selvstændig 20 6% Freelancer 6 2% 19

20 Ansættelse med offentlig støtte (løntilskud, 6 ugers selvvalgt, videnpilot, praktik ell. lignende) 8 2% Andet 9 3% Ubesvaret 0 0% Basis 352 Spørgsmål til de som svarede ja til at de var i beskæftigelse: Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse fra IT-Universitetet og dit nuværende job? Jobbet ligger i meget høj grad inden for min uddannelses fagområde % Jobbet ligger delvist inden for min uddannelses fagområde % Jobbet ligger udenfor min uddannelses fagområde, men kræver generelle akademiske kompetencer 12 3% Der er ingen faglig sammenhæng mellem min uddannelse og mit nuværende job 11 3% Ved ikke 0 0% Ubesvaret 0 0% Basis 352 Spørgsmål til de som svarede ja til at de var i beskæftigelse: Hvordan fik du dit første job efter du afsluttede din cand. it? Gennem studiejob % Gennem virksomhedskontakter fra studiet (fx projekt- eller specialearbejde) 34 9% Gennem netværk % Gennem ansøgning på stillingsopslag % Gennem uopfordret ansøgning 27 7% Via AF, a-kasse eller fagforening 4 1% Ved ikke 1 0% Andet % Ubesvaret 0 0% Basis 370 Spørgsmål til de som svarede ja til at de var i beskæftigelse: Hvad vurderer du var afgørende for, at du fik dit første job? Faglige kvalifikationer fra min cand. it % Faglige kvalifikationer fra min bachelor % Erfaring fra projekt- og specialearbejde med virksomhed/organisation 74 20% Erfaring fra studiejob % 5 Dette er især ved at starte selvstændig virksomhed, men også headhunting, karrieremessen IT Match Making og videnskabeligt arbejde (speciale ph.d.) nævnes. Se datasættene for de enkelte linjer, for en nærmere beskrivelse af hvad dimittenderne på hver linje har svaret i Andet. 20

21 Specialeemne 76 21% Gode karakterer 89 24% Netværk / personlige kontakter % Ved ikke 10 3% Andet % Ubesvaret 1 0% Basis 370 Hvilken af følgende betegner bedst din nuværende situation? Er mellem jobs 11 58% Er på barsels- eller forældreorlov 1 5% Er ledig i beskæftigelse (løntilskud, 6 ugers selvvalgt, videnpilot ell. lign.) 2 11% Er i praktik 3 16% Er sygemeldt 0 0% Ubesvaret 2 11% Basis 19 Spørgsmål til de som svarede nej til at de var i beskæftigelse: Hvilken af følgende betegner bedst din nuværende situation? Søger efter mit første job 35 65% Er på barsels- eller forældreorlov 7 13% Er ledig i beskæftigelse (løntilskud, 6 ugers selvvalgt, videnpilot ell. lign.) 6 11% Er i praktik 3 6% Er sygemeldt 1 2% Ubesvaret 2 4% Basis 54 E. Erhvervssamarbejde i løbet af studie Har du lavet projekter eller skrevet speciale i samarbejde med virksomheder og/eller organisationer i løbet af dit studie på IT-Universitetet? Ja % 6 Her nævnes i høj grad personlige kvalifikationer, samt kombinationen af bachelor og kandidat. Ligeledes nævnes erhvervserfaring som lå forud for uddannelsen. Se datasæt for de enkelte linjer, for en nærmere beskrivelse af hvad dimittenderne på hver linje, har svaret i Andet. 21

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

udieadministrationen Indhold

udieadministrationen Indhold udieadministrationen Indhold FORMÅL MED DIMITTENDUNDERSØGELSEN... 4 1. GENERELT OM UNDERSØGELSEN OG OM POPULATIONEN... 4 1.1 DELTAGERPOPULATION FORDELT PÅ KØN OG LINJER... 5 1.2 GENERELT OM POPULATIONEN

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT)

Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT) Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT) Af Sanne Fraas November 2012 Indhold Om undersøgelsen... 2 Baggrund... 2 Nuværende jobsituation... 3 Beskæftigelse... 3 Indflydelse på arbejdssituationen...

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET Vi gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med it OM IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-Universitetet i København er et selvstændigt,

Læs mere

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejdet med evt. case-virksomhed... 2 Hvad har

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Fra studium til job. U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e d e t

Fra studium til job. U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e d e t CENTRE OF AFRICAN STUDIES U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Fra studium til job U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I DIGITAL DESIGN OG KOMMUNIKATION DIN DIGITALE FREMTID Synes du, det er spændende at arbejde med digitale medier? Vil du gerne udfordre og designe de digitale medier

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet

Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet Studenterundersøgelsen, notat 3 Erhvervsrettethed blandt universitetsstuderende Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet De

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Dette faktaark omhandler undervisningsomfang og kvalitet blandt Djøf Studerendes medlemmer. De studerende efterspørger mere undervisning og ikke mindst tættere

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING BLIV BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING HVEM STUDERER SOFTWAREUDVIKLING? Verdens mest succesfulde virksomheder som Google og Apple er skabt af mennesker

Læs mere

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Innovation & Management skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Institut for Antropologi Line Græsted Bjerring Februar 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere