Dimittend- undersøgelse Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra IT-Universitetet i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København"

Transkript

1 Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra IT-Universitetet i København

2 Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side 17 2

3 Om undersøgelsen Indledning Det følgende præsenterer resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse udført blandt IT-Universitets dimittender fra 2008 til 2011 udført i oktober Baggrund Spørgeskemaundersøgelsen er del af en større dimittendundersøgelse. Den samlede dimittendundersøgelse har tre spor. Denne rapport afspejler punkt 2: 1) Registerbaseret undersøgelse over samtlige dimittender foretaget af Damvad ) Spørgeskema udsendt til dimittender foretaget af Studieadministrationen ) Aftagerundersøgelse - foretages af Studieadministrationen foråret 2012 Formål Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at belyse dimittendernes egen oplevelse af deres uddannelse og de tilegnede kompetencer/ deres faglighed, som de tager sig ud efter endt uddannelse. Der er to aspekter som ligger til grund for spørgsmålene i undersøgelsen: Et bagudrettet perspektiv: Spørgsmål som sigter efter dimittendernes evaluering. af uddannelsens fagindhold dengang de gik her - og af IT- Universitet som uddannelsesinstitution Et nutidigt perspektiv: Spørgsmål som undersøger hvordan dimittenderne oplever at deres faglighed og kompetencer er i spil i deres nuværende karrieresituation Bemærk at dimittendernes vurdering er subjektiv og at undersøgelsen både direkte og indirekte afspejler den virkelighed den enkelte dimittend oplever efter endt uddannelse. Respondenter De adspurgte var alle dimittender fra IT-Universitet fra årerne 2008 til Svarprocenten var 51 % af det samlede antal dimittender, hvilket vil sige 442 besvarelser i alt. Respondenter fordelte sig godt ud på alle de involverede dimittend år, med flest nyligt dimitterede: % % % % Grundlag Spørgsmålene I undersøgelsen er baseret på studieordningen og input fra fokusgrupper, samt interviews med både dimittender og interessenter (uddannelseskoordinatorer, studiechef, studerende, studievejledere, linjeledere, Ressearch and Learning Support, mfl.). Spørgsmålene i undersøgelsen er 3

4 testet af flere omgange på dimittender. Invitation til deltagelse og link til det online spørgeskema blev sendt til dimittenderne per brev, per mail, samt per telefon blandt den sidste gruppe. Repræsentative tal Antallet af respondenter fra de enkelte linjer svarer nogenlunde til linjernes størrelser de pågældende år. Der en overvægt af dimittender indenfor Digital Design og Kommunikation, og der en klar overvægt af mænd (309 besvarelser) frem for kvinder (133 besvarelser). Dette svarer alt sammen pænt til sammensætningen på kandidatuddannelsen de pågældende år 1. Det var selvfølgelig muligt at deltage i undersøgelsen på både dansk og engelsk. De fire linjer på cand.it Alle dimittenderne I undersøgelsen har en cand.it fra IT-Universitet I København. Der er fire specialiserede fagområder (herefter kaldet linjer) indenfor uddannelsen, som de nuværende dimittender fordeler sig på: Software Development and Technology Hører til den tekniske software faglighed. Digital Design og Kommunikation Faglighed indenfor design, interaktion og kommunikation. E-business Hører fagligt til indenfor det samfundsvidenskabelige/ forretningsmæssige hjørne. Uddannelsen adskiller sig lidt fra de øvrige ved at have en større grad af valgfrihed undervejs i forløbet. Uddannelsen udbydes i et samarbejde med Copenhagen Business School. Games Omhandler spil og har tre spor: Design, Analyse og Technology. Dimittender fra forløberen Media Technology and Games er den primære kilde i denne undersøgelse. Data De følgende tal og konklusioner er baseret på svar fra respondenter på alle uddannelses linjerne, undtagen hvor det eksplicit er nævnt at det ikke er tilfældet. Data findes på side 16 til Jævnfør nøgletal på uddannelsen 2008, 2009, De kan findes på Om IT-Universitetet > Nøgletal > Nøgletal - uddannelse (http://www.itu.dk/da/om-it-universitetet/nogletal/nogletal-uddannelse) 4

5 Samlede resultater Resultater blandt dimittender fra

6 Indledning Det følgende er en opsummering af de væsentligste resultater samlet set. Det følgende er tiltænkt alle som er interesseret og giver en bred indføring i spørgeskemaundersøgelsens samlede resultater. Dimittenderne er overvejende positive over IT-Universitet Dimittenderne er overvejende positive over IT-Universitet og størstedelen af de adspurgte vil i høj grad anbefale andre at læse på IT-Universitet (se figur). En stor andel af dimittenderne peger desuden på at studiemiljøet på både universitet som helhed og på de enkelte linjer er godt. Kun 2 % af det samlede antal adspurgte dimittender erklærer sig uenige i at studiemiljøet på ITU er godt 2. 2 For mere information om studiemiljøet se data side 16ff. 6

7 Uddannelsen ruster de studerende til mødet med erhvervslivet Dimittenderne fra IT-Universitet oplever at deres uddannelse har rustet dem til mødet med arbejdslivet (se figur). Dimittenderne bruger i høj grad kompetencer fra deres uddannelse, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Erhvervserfaringer allerede inden endt uddannelse Fagligt relevant studiejob Undersøgelsen peger i retning af at IT-Universitetets studerende er ambitiøse og målrettede allerede på deres studie. 70 % af de adspurgte havde et fagligt relevant studiejob ved siden af studierne på IT- Universitet. Projektsamarbejde med virksomheder 61 % af de studerende har lavet projekter eller skrevet speciale i samarbejde med virksomheder og/eller organisationer i løbet af deres studie på IT-Universitetet. 7

8 Dimittenderne har stærke samarbejdskompetencer Erhvervsrettede kompetencer Undersøgelsen viser, at ikke blot de faglige kompetencer øges via en uddannelse på IT-Universitetet. Også andre former for kompetencer trænes - såsom samarbejdsevner, innovation og selvstændighed: Samarbejde: 81 % af dimittenderne oplever at deres uddannelse i høj eller nogen grad har fremmet deres evner til at samarbejde med mennesker, som har andre faglige baggrunde end deres egen. Løsningsorienteret: samlet set oplever 85 % af dimittenderne at deres uddannelse fra IT-Universitetet har fremmet deres evner til at arbejde løsningsorienteret med problemstillinger relatreret til IT. Tilegnelse af ny viden: 86 % af de adspurgte oplever at de i høj eller nogen grad er blevet bedre til at tilegne sig ny viden igennem deres uddannelse på ITU. Overholde deadlines: 72 % svarer at de i høj eller nogen grad er blevet bedre til at overholde deadlines igennem deres uddannelse på ITU. Selvstændighed: 73 % af dimittenderne oplever at deres uddannelse har fremmet deres evner til at arbejde selvstændigt Arbejder struktureret: 73 % af de adspurgte mener at deres uddannelse i høj eller nogen grad har fremmet deres evner til at arbejde struktureret. Dimittender fra IT-Universitet arbejder med innovation Innovation og IT 79 % af det samlede antal dimittender svarer at deres uddannelse har fremmet evnen til at arbejde innovativt med problemstillinger relateret til it, i høj eller nogen grad. Ligeledes svarer kun 18 % af det samlede antal dimittender at de ikke bruger kompetencer inden for området innovation og entrepreneurship i deres nuværende karrieresituation. Flot beskæftigelsesgrad - trods konjunkturer Forholdsvis høj grad af beskæftigelse 83 % af dimittenderne i undersøgelsen er i lønnet beskæftigelse. Af de som svarer at de ikke er i lønnet beskæftigelse, har 26 % været det, siden de dimitterede. Den højeste grad af beskæftigelse er blandt dimittender fra E-business og Software Development and Technology. De følgende svar indenfor beskæftigelse baserer sig på de 83 % af dimittenderne som svarede ja, til at de var i lønnet beskæftigelse. 8

9 Får i høj grad job indenfor fagområdet Dimittenderne arbejder med det, de er uddannet til Størstedelen af dimittenderne arbejder i høj grad eller delvist indenfor deres uddannelses fagområde (se figur): Faglige kvalifikationer og praktisk erfaring giver job Kvalifikationer som fører til det første job Dimittenderne oplever, at både faglige kvalifikationer og praktisk erfaring var afgørende for at de fik deres første job. De faglige kvalifikationer fra kandidatuddannelsen vægtes højest, men bacheloruddannelsen og praktisk erfaring fra studiejob har også stor betydning. Tre ud af fire dimittenderne peger på, at faglige kvalifikationer fra deres uddannelse i cand.it var afgørende for at de fik deres første job. Vejen til det første job Hvordan fik dimittenderne deres første job? Størstedelen af dimittenderne fik deres første job igennem ansøgning på stillingsopslag og studiejob. En del fik det første job via netværk og virksomhedskontakter opnået i løbet af studiet, fx igennem projekteller specialearbejde. Endelig får en del dimittender job ad andre veje såsom tidligere jobs, headhunting, karrieremessen IT Match Making, sociale medier, praktikforløb, egen virksomhed, projektansættelser/vikariater eller lignende. 9

10 TOP 7 Over kvalifikationer som førte til det første job ifølge dimittender fra IT-Universitet 1. Faglige kvalifikationer fra uddannelsen i cand.it 2. Erfaring fra studiejob 3. Faglige kvalifikationer fra bachelor 4. Netværk / personlige kontakter 5. Gode karakterer 6. Specialeemne 7. Erfaring fra speciale- og/eller projektarbejde med virksomhed / organisation Dimittenderne udnytter kompetencer fra deres bachelor Dimittendernes forskellige bachelorbaggrunde Dimittenderne kommer fra et bredt spektrum af bacheloruddannelser og alle de adspurgte dimittender har læst deres bacheloruddannelse på en videregående uddannelsesinstitution. Størstedelen af dimittenderne har en tværfaglig profil hvor de kombinerer en samfundsvidenskabelig, økonomisk, kunstnerisk, humanistisk eller professions- bachelor med kandidatuddannelsen i IT: Kompetencer fra bachelor spiller en rolle efter endt uddannelse 38 % af de dimittender som er i job svarer at de faglige kvalifikationer fra deres bachelor var afgørende for at de fik deres første job. Dette tal viser at dimittenderne aktivt bruger kompetencer fra deres bacheloruddannelse og kombinerer disse med uddannelsen i cand.it efter endt udddannelse. 10

11 Dimittenderne får en unik tværfaglig profil Dimittenderne har faglig selvtillid og kombinerer kompetencer 52 % af dimittenderne erklærer sig helt enige og 32 % til dels enige, i følgende udsagn: Min kandidatuddannelse fra IT-Universitet har kombineret med min bachelorbaggrund sikret mig en it-faglig profil, der gør mig attraktiv på arbejdsmarkedet Meget tyder dermed på at dimittenderne aktivt bruger deres tværfaglighed og bachelorbaggrund efter endt uddannelse. Derudover illustrerer citatet at kandidaterne oplever at deres uddannelse er meningsfuld og gør dem attraktiv for arbejdsmarkedet. Bredt spekter af kompetencer i brug Dimittenderne benytter sig af et bredt spekter af kompetencer. Således benytter de tekniske profiler for eksempel ikke blot tekniske kompetencer men påpeger også at de i høj eller nogen grad benytter kompetencer indenfor kommunikation, organisation og business, projektstyring og ledelse mm. Variationen er ikke forbløffende stor når man ser samme tal for de enkelte uddannelses linjer - selvom der selvfølgelig er forskelle. Programmering og teknologi 76 % af dimittenderne benytter kompetencer indenfor programmering og teknologi, for eksempel software og systemudvikling, i deres nuværende karrieresitation. Kommunikation 88 % af dimittenderne benytter kompetencer indenfor kommunikation, for eksempel generelt formidling, digital formidling, e-læring mv.. Kun 7 % af dimittenderne svarer at de slet ikke benytter kompetencer indenfor dette fagområde. Konstruktion og udvikling 85 % af dimittenderne anvender kompetencer indenfor konstruktion og udvikling, for eksempel koncept eller produktudvikling, test, usability eller lignende. Projektstyring og ledelse 76 % af dimittenderne benytter kompetencer indenfor projektstyring og ledelse i deres nuværende karrieresituation. Organisation og Business 63 % benytter kompetencer indenfor organisation og business, hvilket for eksempel indebærer strategiske, juridiske og økonomiske aspekter. 31 % benytter slet ikke kompetencer indenfor dette område. Innovation og entrepreneurship 78 % af dimittenderne benytter kompetencer indenfor dette innovation, idéudvikling, konceptudvikling eller lignende i deres nuværende karrieresituation. 11

12 Efterspurgte kompetencer Dimittendernes nuværende karrieresituation afspejles 54 % af dimittenderne efterspørger kompetencer som de gerne ville have haft med sig fra deres uddannelse i cand.it. Dimittendernes ønsker til kompetencer, giver først og fremmest mange gode og relevante indspark til evaluering og forbedring af uddannelsen. Derudover siger de meget om dimittendernes nuværende karrieresituation. Teknisk tunge fag og erhvervsrettede kompetencer eftertragtet Især de teknisk tunge fag i programmering er efterspurgte blandt dimittenderne. Dette tyder på at dimittenderne ser karrieremuligheder og en fremtid indenfor fagområdet i IT. Dette understøttes af at dimittenderne ligeledes efterspørger viden indenfor projektstyring og ledelse og organisation og business. Tilsyneladende har dimittenderne både ambitioner og forventninger om at arbejde strategisk og ledelsesmæssigt med IT. Inspiration til nuværende og kommende studerende Nuværende og kommende studerende kan bruge viden om, hvilke kompetencer dimittenderne efterspørger, når de reflekterer over faglig specialisering, valgfag og overvejer retningen på deres uddannelse. Dimittenderne oplever i høj grad, at det er en fordel at have en teknisk tung profil, samt erhvervsrettede kompetencer indenfor projektstyring, ledelse og organisation/business allerede på kandidatuddannelsen. 12

13 Interesse i højt fagligt niveau og specialist-viden Specialiseret viden og højt fagligt niveau Mange dimittender efterspørger et højere fagligt niveau på uddannelsen til cand.it med bedre mulighed for faglig specialisering og faglig fordybelse undervejs i uddannelsen. Dette afspejler formentligt at dimittenderne i høj grad arbejder som specialister indenfor det IT faglige område og derfor ønsker specialiseret viden og dybde. Derudover giver det konstruktiv feedback til evaluering og faglig videreudvikling af uddannelsen. Kompetencer på de enkelte linjer Der er både forskel på hvilke kompetencer dimittenderne på de enkelte linjer i særlig høj grad anvender, og hvilke kompetencer de særligt efterspørger. Dimittender fra Games Dimittenderne fra Games er i højere grad selvstændige, iværksættere og entrepreneurer. De anvender i høj grad kompetencer indenfor programmering, teknologi, konstruktion og udvikling af IT. De tekniske kompetencer er eftertragtet blandt alle dimittenderne fra Games. Dimittenderne er især stærke indenfor tværfagligt samarbejde og bruger i høj grad deres kernefaglige it-kompetencer. Beskæftigelsesgraden blandt de tekniske profiler på Games er den højeste blandt alle dimittender på IT-Universitetet, men desværre er det ikke alle dimittender som det lykkedes at finde arbejde indenfor spil / i spilindustrien. Dimittender fra Software Development and Technolgy Dimittenderne fra Software Development and Technology arbejder i meget høj grad indenfor deres faglige område og har en flot beskæftigelsesgrad. Færre dimittender fra Software Development and Technology oplever, at de har manglet kompetencer fra deres uddannelse på IT-Universitetet. Dimittenderne arbejder tilsyneladende som specialister indenfor IT og får i høj grad job på faglige kvalifikationer fra deres kandidatuddannelse. Dimittender fra Digital Design og Kommunikation Dimittenderne fra Digital Design og Kommunikation får kompetencer indenfor dét at arbejde innovativt og løsningsorienteret med IT og de får i høj grad gode tværfaglige samarbejdskompetencer. Dimittenderne benytter i høj grad kommunikative kompetencer i deres arbejdsliv, samt et bredt spektrum af kompetencer som for eksempel projektstyring og ledelse, samt programmering, entrepreneurship og innovation. Dimittenderne fra Digital Design og Kommunikation finder kompetencer indenfor projektstyring, ledelse, organisation og programmering attraktive har et ønske om mere faglig specialisering og akademisk dybde. Dimittender fra E-business Dimittenderne fra E-business har en høj beskæftigelsesgrad. Dimittenderne har allerede på studiet en tæt kontakt til erhvervslivet: en høj andel havde relevant studiejob og mange lavede projekter eller skrev speciale i samarbejde med virksomheder. Det er i høj grad kompetencer inden for projektstyring og ledelse samt organisation og business som dimittenderne fra E- business bruger i deres arbejdsliv. Dimittenderne fra E-bussiness efterspørger meget forskellige kompetencer og arbejder tilsyneladende indenfor et bredt IT-fagligt felt. Fælles er at dimittenderne efterspørger mere faglig dybde og ikke er nær så glade for IT-Universitetet og studiemiljøet som resten af dimittenderne. 13

14 Professionsbachelorer Om professionsbachelorerne på IT-Universitetet IT-Universitetet optager professionsbachelorer på lige fod med øvrige universitetsbachelorer. Professionsbachelorerne udgør 11% af det samlede antal respondenter. Gruppen ligner de øvrige respondenter hvad angår køn, alder m.m.. Langt størstedelen af dimittenderne med en professionsbachelor i denne undersøgelse læste på linjen Digital Design og Kommunikation (51 %). Professionsbachelorerne får en unik IT-faglig profil Dimittender med en professionsbachelor oplever i lige så høj grad som de øvrige dimittender at kandidatuddannelsen fra IT-Universitetet i kombination med deres bachelorbaggrund, sikrer dem en ITfaglig profil, som gør dem attraktive på arbejdsmarkedet. Professionsbachelorerne klarer sig lige så flot som de øvrige dimittender Undersøgelsen tyder på at dimittender med en bachelorbaggrund i høj grad får job på baggrund af faglige kvalifikationer og kompetencer, på trods af at færre i denne gruppe havde relevant studiejob i løbet af kandidatstudierne. Professionsbachelorerne er stort set lige så tilfredse med uddannelsen på IT- Universitetet og i lige så høj grad i beskæftigelse efter endt uddannelse. De kompetencer som dimittender med en professionsbachelor anvender i deres nuværende karrieresituation adskiller sig ligeledes ikke mærkbart, fra de kompetencer dimittender med andre bachelorbaggrunde anvender efter endt uddannelse. Interessante pointer Her er et udpluk af nogle spændende pointer og teser som dimittendundersøgelsen peger på: Dimittenderne bruger både de kompetencer, som de har opnået på deres kandidat og de kompetencer som de opnåede på deres bachelor i deres efterfølgende karriere. Professionsbachelorer klarer sig lige så flot som de øvrige dimittender Dimittender fra IT-Universitetet er ambitiøse og målrettede de benytter kompetencer indenfor IT og ønsker sig yderligere viden indenfor området. Størstedelen af dimittenderne fra IT-Universitetet oplever at de er blevet bedre til at overholde deadlines på deres kandidatstudie. Det er en vigtig egenskab indenfor arbejde med IT og IT projekter. Samarbejde med erhvervslivet i løbet af studiet og studiejobs, giver øget beskæftigelse efter endt uddannelse Jo højere grad af programmering på uddannelsen jo lettere er det at få job. Stillingerne er desuden mere stabile. Dimittender fra IT-Universitetet har en unik profil hvor de ofte kombinerer en bachelor fra et andet uddannelsessted med en kandidat i IT. Dimittender fra IT-Universitetet har fagligt relevante job efter endt uddannelse Dimittenderne arbejder med IT i en bred forstand: de benytter også en lang række andre kompetencer såsom projektledelse, innovation, business og konceptudvikling. De linjer på uddannelsen, hvor beskæftigelsesgraden efter endt uddannelse er størst, er også de linjer, hvor tilfredsheden omkring studiemiljøet på uddannelsen er lavest. 14

15 Opsummering Overordnet viser undersøgelsen at dimittenderne bruger deres faglighed og deres kompetencer på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Undersøgelsen viser at dimittenderne i høj grad får job på baggrund af deres faglighed og at de arbejder indenfor deres faglige felt. Resultaterne tyder på at en uddannelse ved IT-Universitet ruster den studerende til mødet med erhvervslivet. Mange dimittender får nogle erhvervsrettede kompetencer i løbet af deres studier, som de også bruger efterfølgende. Her kan i særlig høj grad nævnes dimittendernes samarbejdsevner, at de er løsningsorienterede og at de selv i høj grad mener at evnen til at tilegne sig ny viden bliver forbedret via et studie på IT-Universitet. Omvendt viser undersøgelsen også at der er rum til forbedring indenfor det faglige. Mange dimittender efterspørger yderligere kompetencer - fx indenfor programmering og teknologi, projektstyring og ledelse, samt organisation og business. Ligeledes efterspørger dimittenderne mulighed for en højere grad af faglig fordybelse og specialisering. Dimittenderne anvender et bredt spekter af kompetencer efter endt uddannelse. Undersøgelsen tyder i høj grad på at dimittenderne oplever at de har gode karrieremuligheder og tror på en fremtid indenfor fagområdet i IT. Dette understøttes af at dimittenderne efterspørger viden indenfor programmering, konstruktion, projektstyring, ledelse, samt viden om organisationer og business. 15

16 Data samlet rapport A. Adgangsgrundlag Hvad kendetegner bedst din adgangsgivende uddannelse? Professionsbachelor / mellemlang videregående uddannelse 47 11% Humanistisk universitetsbachelor (inkl. informationsvidenskab) % Naturvidenskabelig universitetsbachelor (inkl. ingeniøruddannelser og it-uddannelser) % Erhvervsøkonomisk universitetsbachelor 46 11% Samfundsvidenskabelig universitetsbachelor 40 9% Sundhedsvidenskabelig universitetsbachelor 1 0% Kunstnerisk bachelor eller tilsvarende fra en af de kunstneriske uddannelser (inkl. arkitekt) 29 7% Anden uddannelsesbaggrund % Ubesvaret 0 0% Basis 438 B. Om uddannelsens indhold i forhold til arbejdslivet I hvilken grad mener du, at din uddannelse fra IT- Universitetet har rustet dig til arbejdslivet? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ubs. Basis Markér i skalaen % % 29 7% 5 1% 0 0% 3 1% 437 I hvilken grad bruger du kompetencer inden for følgende områder i din nuværende karrieresituation? Programmering og teknologi (fx software- og systemudvikling, it-udvikling I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ubs. Basis % 83 19% 83 19% 89 20% 4 1% 9 2% Dette er for eksempel: studerende som i forvejen havde en kandidatgrad, eller havde to bacheloruddannelser. Der er dog en vis fejlmargen på dette spørgsmål mange af de som har svaret Andet har misforstået. Enkelte har for eksempel svaret at de havde en cand.it i Digital Design og Kommunikation som adgangsgivende grundlag, eller de har ikke vidst at deres læreruddannelse var en professionsbachelor. Se datasæt på de enkelte linjer for uddybning af Andet. 16

17 m.m.) Kommunikation (fx generel formidling, digital formidling, e-læring m.m.) Konstruktion og udvikling (fx koncept og/eller produktudvikling, test, usability m.m.) Projektstyring og ledelse (fx ledelse, projektledelse, IT Alignment og enterprise arkitektur m.m.) Organisation og business (fx strategiske, juridiske og økonomiske aspekter, identifikation og specifikation af behov m.m.) Innovation og entrepreneurship (fx idéudvikling, konceptudvikling m.m.) % % 87 20% 31 7% 8 2% 11 3% % % 83 19% 46 11% 5 1% 13 3% % % % 84 19% 5 1% 12 3% % 89 20% % % 10 2% 14 3% % % % 79 18% 4 1% 12 3% 435 I hvilken grad mener du, at din uddannelse fra IT- Universitetet har fremmet dine evner til at: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Ubs. Basis Arbejde struktureret % % 87 20% 19 4% 5 1% 5 1% 433 Overholde deadlines % % 74 17% 33 8% 10 2% 5 1% 433 Arbejde løsningsorienteret med problemstillinger relateret til it Arbejde innovativt med problemstillinger relateret til it % % 42 10% 10 2% 6 1% 6 1% % % 63 15% 14 3% 7 2% 6 1% 433 Tilegne dig ny viden % % 39 9% 13 3% 4 1% 6 1% 433 Arbejde selvstændigt % % 91 21% 18 4% 5 1% 6 1% 433 Samarbejde med mennesker med andre faglige baggrunde end din egen % % 53 12% 15 3% 4 1% 7 2% 433 C. Evaluering af uddannelsen fra IT-Universitetet Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Enig Til dels enig Hverken enig eller uenig Til dels uenig Uenig Ved ikke Ubs. 17

18 Basis Min kandidatuddannelse fra IT-Universitetet har - kombineret med min bachelorbaggrund - sikret mig en itfaglig profil, der gør mig attraktiv på arbejdsmarkedet % % 32 7% 16 4% 15 3% 5 1% 2 0% 429 Har du savnet kompetencer, som du mener, du burde have haft fra din kandidatuddannelse fra IT-Universitetet? Ja % Nej % Ved ikke 67 16% Ubesvaret 0 0% Basis 427 Inden for hvilke overordnede områder har du oplevet at savne kompetencer? Programmering og teknologi (fx software- og systemudvikling, it-udvikling m.m.) 93 40% Kommunikation (fx generel formidling, digital formidling, e-læring m.m.) 40 17% Konstruktion og udvikling (fx koncept og/eller produktudvikling, test, usability m.m.) 51 22% Projektstyring og ledelse (fx ledelse, projektledelse, IT Alignment og enterprise arkitektur m.m.) 94 41% Organisation og business (fx strategiske, juridiske og økonomiske aspekter, identifikation og specifikation af behov m.m.) 78 34% Innovation og entrepreneurship (fx idéudvikling, konceptudvikling m.m.) 41 18% Andet % Ubesvaret 2 1% Basis 232 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Enig Til dels enig Hverken enig eller uenig Til dels uenig Uenig Ved ikke Ubs. Basis 4 Dette er for eksempel: erhvervsrettede aktiviteter, webkompetencer, faglig og akademiske kompetencer. Se datasættene for de enkelte linjer, for en nærmere beskrivelse af hvad dimittenderne på hver linje har svaret i Andet. 18

19 Min uddannelse på IT-Universitetet har givet mig et godt fagligt netværk Der var et godt studiemiljø på IT- Universitetet generelt Studiemiljøet på min linje var godt 98 23% % % 31 7% 39 9% 1 0% 1 0% % % 41 10% 24 6% 8 2% 8 2% 2 0% % % 48 11% 26 6% 16 4% 7 2% 2 0% 424 Vil du anbefale andre at studere på IT-Universitetet? (Markér i skalaen) Ja - i høj grad Ja - i nogen grad Ja - i mindre grad Nej - slet ikke Ved ikke Ubs. Basis Markér i skalaen % % 12 3% 4 1% 0 0% 2 0% 424 D. Beskæftigelse Er du lige nu helt eller delvist i lønnet beskæftigelse? Ja % Nej 69 16% Ubesvaret 1 0% Basis 422 Spørgsmål til de som svarede nej til at de var i beskæftigelse: Har du været i lønnet beskæftigelse siden du afsluttede din cand. it? Ja 18 26% Nej 52 74% Ubesvaret 0 0% Basis 70 Spørgsmål til de som svarede ja til at de var i beskæftigelse: Hvilken type beskæftigelse er du i? Fastansættelse % Tidsbegrænset stilling 32 9% Projektansættelse 8 2% Selvstændig 20 6% Freelancer 6 2% 19

20 Ansættelse med offentlig støtte (løntilskud, 6 ugers selvvalgt, videnpilot, praktik ell. lignende) 8 2% Andet 9 3% Ubesvaret 0 0% Basis 352 Spørgsmål til de som svarede ja til at de var i beskæftigelse: Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse fra IT-Universitetet og dit nuværende job? Jobbet ligger i meget høj grad inden for min uddannelses fagområde % Jobbet ligger delvist inden for min uddannelses fagområde % Jobbet ligger udenfor min uddannelses fagområde, men kræver generelle akademiske kompetencer 12 3% Der er ingen faglig sammenhæng mellem min uddannelse og mit nuværende job 11 3% Ved ikke 0 0% Ubesvaret 0 0% Basis 352 Spørgsmål til de som svarede ja til at de var i beskæftigelse: Hvordan fik du dit første job efter du afsluttede din cand. it? Gennem studiejob % Gennem virksomhedskontakter fra studiet (fx projekt- eller specialearbejde) 34 9% Gennem netværk % Gennem ansøgning på stillingsopslag % Gennem uopfordret ansøgning 27 7% Via AF, a-kasse eller fagforening 4 1% Ved ikke 1 0% Andet % Ubesvaret 0 0% Basis 370 Spørgsmål til de som svarede ja til at de var i beskæftigelse: Hvad vurderer du var afgørende for, at du fik dit første job? Faglige kvalifikationer fra min cand. it % Faglige kvalifikationer fra min bachelor % Erfaring fra projekt- og specialearbejde med virksomhed/organisation 74 20% Erfaring fra studiejob % 5 Dette er især ved at starte selvstændig virksomhed, men også headhunting, karrieremessen IT Match Making og videnskabeligt arbejde (speciale ph.d.) nævnes. Se datasættene for de enkelte linjer, for en nærmere beskrivelse af hvad dimittenderne på hver linje har svaret i Andet. 20

21 Specialeemne 76 21% Gode karakterer 89 24% Netværk / personlige kontakter % Ved ikke 10 3% Andet % Ubesvaret 1 0% Basis 370 Hvilken af følgende betegner bedst din nuværende situation? Er mellem jobs 11 58% Er på barsels- eller forældreorlov 1 5% Er ledig i beskæftigelse (løntilskud, 6 ugers selvvalgt, videnpilot ell. lign.) 2 11% Er i praktik 3 16% Er sygemeldt 0 0% Ubesvaret 2 11% Basis 19 Spørgsmål til de som svarede nej til at de var i beskæftigelse: Hvilken af følgende betegner bedst din nuværende situation? Søger efter mit første job 35 65% Er på barsels- eller forældreorlov 7 13% Er ledig i beskæftigelse (løntilskud, 6 ugers selvvalgt, videnpilot ell. lign.) 6 11% Er i praktik 3 6% Er sygemeldt 1 2% Ubesvaret 2 4% Basis 54 E. Erhvervssamarbejde i løbet af studie Har du lavet projekter eller skrevet speciale i samarbejde med virksomheder og/eller organisationer i løbet af dit studie på IT-Universitetet? Ja % 6 Her nævnes i høj grad personlige kvalifikationer, samt kombinationen af bachelor og kandidat. Ligeledes nævnes erhvervserfaring som lå forud for uddannelsen. Se datasæt for de enkelte linjer, for en nærmere beskrivelse af hvad dimittenderne på hver linje, har svaret i Andet. 21

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD 23. oktober 2012 Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse Rapport udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer Socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 2.1 De første år på arbejdsmarkedet portræt af en

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere