IVAs Dimittendundersøgelse 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IVAs Dimittendundersøgelse 2010"

Transkript

1 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold og herunder ledighed, mobilitet, jobindhold og sektorplacering. Formålet er endvidere at få belyst erhvervede kompetencer på uddannelserne i informationsvidenskab og kulturformidling og efterspurgte og brugte kompetencer i forbindelse med opnået beskæftigelse. Dimittendundersøgelserne er ligeledes et interaktivt redskab i den forstand, at respondenter her har mulighed for at anføre mere kvalitativt betonede betragtninger omkring de forhold, der spørges til. Denne dimittendundersøgelse rettede sig mod dimittendårgangene i alt 686 dimittender. I alt indkom 249 besvarelser. Tak til alle dimittender der medvirkede til undersøgelsen. Studieadministrationen og Studiechef Jette Hyldegaard Datagrundlag På dataindsamlingstidspunktet (januar 2011) var 687 studerende fra de pågældende årgange dimitteret fra Det informationsvidenskabelige Akademi. Dimittenderne blev indbudt til at deltage ved hjælp af et login til et elektronisk spørgeskema. Der blev returneret 248 gyldige besvarelser, hvad modsvarer en svarprocent på 36 %. Undersøgelsen baserer sig således på niveau, hvor undersøgelsen kan vise tendenser i den samlede dimittendpopulation, men er selvsagt ikke et fuldstændigt dækkende datamateriale for populationen. Enkelte respondenter har kun udfyldt dele af spørgeskemaet, men dog i et sådant omfang, at de er medtaget i undersøgelsesudvalget. Af denne årsag vil der til tider være færre besvarede end forventet i tabeller. Undersøgelsespopulationen fordeler sig som følgende på dimissionsåret: Tabel 1: Dimissionsår Procentandel % % % % % Total 100% g Procentandel For spørgsmål vedrørende datamateriale og eventuel erhvervelse heraf henvises til IVAs Studieadministration: 1

2 Undersøgelsens hovedkonklusioner Dimittenderne beskæftigelse er høj efter første dimittendår. Overvægten af dimittenderne finder job på folkebiblioteker og dernæst andre biblioteker indenfor offentlig og privat sektor. Ud af denne respondentgruppe har éen dimittend valgt forskervejen (Det stemmer overens med et generelt billede af tidligere dimittendundersøgelser, hvor højst 1% har valgt forskervejen). Kun få dimittender har ledelsesansvar udover projektledelse. Projektledelse er til gengæld en almindelig efterspurgt kompetence, også i forhold til ønsker til efteruddannelse. Dimittenderne betoner de personlige kvalifikationer som afgørende faktor i forhold til at få job. Derudover nævner de følgende elementer som kunne kvalificere uddannelsesforløbet i forhold til arbejdsmarkedets krav: De hyppigst nævnte elementer er kvalifikationer i form af Formidling Kommunikation IT viden (søgning, styring, arkitektur) Erfaringer og kompetencer udviklet gennem studieaktiviteter i praksis (udenfor universitetet) Uddannelsesniveauet hos dimittenderne og videreuddannelsesmønsteret for bachelorer/db er Denne undersøgelse omfatter 49% kandidatrespondenter og 51% bachelorer/bibliotekarer DB og 1 ph.d. Dette fordelingsmønster afviger fra brutto populationen af dimittender, hvor uddannelsesniveauet på dimittenderne 2010 tegner sig således: Kandidater : 55/24% Bibliotekar DB: 68/ 30% BA: 106/46% Blandt bachelordimittenderne/db erne har 21 % siden genoptaget en videregående uddannelse, og i færd med, eller har færdiggjort en kandidatgrad. Kandidatgraden gennemføres på IVA og flere andre institutioner: IVA KU/KUA ITU CBS AAU Andre Beskæftigelsen Både kandidaternes og bachelorernes beskæftigelse ligger på ca. 80%. For den øvrige del af bachelordimittenderne gælder det som beskrevet ovenfor, at de er i færd med at videreuddanne sig. 17% meddeler, at de pt. er udenfor beskæftigelse, mens 1% af bachelordimittenderne svarer at de er selvstændige(/freelance). Kandidatledigheden er på 19%. Den største andel af ledige (16%) er på 2

3 dimittendårgang 2010 dvs. de nyeste dimittender. 2% af kandidaterne betegner sig som selvstændige (/freelance). Beskæftigelsen (kand. + ba) Har job: 80 % Ledige 18%, hovedvægten (16%) er fra årgang 2010 Selvstændig/freelance 2% Beskæftigelsessektor Privat: 23% heraf selvstændige/iværksættere 3% Offentlig 77% Stat/Kommune /Interesseorg. Jobtitler De 6 populæreste Bibliotekar (cand scient bibl, voksen-, børne-, 55%) Information/ -manager, - arkitekt, - specialist, 6% Researcher, 5% Projektleder, 4% Document controller, 4% (Organisations)konsulent, 3% Har du ledelsesansvar? Virksomhedsleder Personaleansvar Projektansvar Budgetansvar Ja 2% 4% 53% 19% Nej 98% 96% 47% 81% Total Efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig at arbejde nytænkende og kreativt 64% 25% 7% 2% 2% 3

4 at indgå i et tværfagligt samarbejde 72% 21% 5% 1% 1% at indgå konstruktivt i gruppearbejde med hvad det indebærer at arbejdsdeling, kritik og samarbejde 54% 35% 7% 2% 1% at organisere og strukturere eget arbejde effektivt 74% 20% 5% 1% 1% at formulere og udføre forskningsprojekter, udviklingsarbejde og lign. at formidle min professionelle viden, så den engagerer målgruppen 24% 38% 26% 4% 8% 43% 38% 12% 3% 3% at lede projekter 38% 41% 14% 2% 4% at vedligeholde og udbygge egne kompetencer gennem selvstændigt tilrettelagt læring 46% 37% 13% 3% 1% at arbejde projektorienteret 55% 30% 10% 3% 2% at bruge engelsk som arbejdssprog 23% 25% 29% 13% 10% Hvad mener du er grunden til at netop du blev udvalgt til din nuværende stilling? Stor Nogen Hverken eller Mindre Ingen Jeg havde de rette faglige kvalifikationer 48% 40% 5% 5% 2% Jeg havde de rette akademiske kvalifikationer (metode, overblik, analytisk sans etc.) 31% 36% 16% 5% 12% Jeg havde de rette personlige kvalifikationer 71% 26% 2% 1% 1% Jeg havde de rette praktiske erfaringer 28% 22% 21% 10% 19% Jeg havde erfaring fra studiejob 32% 21% 12% 9% 26% Jeg havde de rette erfaringer fra frivilligt/organisatorisk arbejde 8% 10% 17% 12% 53% Jeg havde skrevet opgave/speciale på området 15% 18% 15% 15% 37% Jeg havde gode karakterer 11% 23% 19% 18% 28% 4

5 Jeg havde de rette kontakter/netværk 29% 18% 11% 12% 30% Jeg havde erfaringer fra udenlandsophold 1% 6% 11% 5% 77% Jeg var villig til at flytte efter jobbet 7% 4% 17% 3% 69% Andet 14% 10% 17% 0% 60% Hvordan kunne dimittender blive bedre rustet til arbejdsmarkedet De hyppigst nævnte elementer er kvalifikationer i form af Formidling Kommunikation IT viden (søgning, styring, arkitektur) Erfaringer og kompetencer udviklet gennem studieaktiviteter i praksis (udenfor universitetet) Ønsker til efter/videreuddannelse 1. At blive Bibliotekar D.B 2. Børnelitteratur 3. Børnelitteratur og formidling i børnehøjde 4. Børneområdet - hvor jeg allerede er i gang med en diplomudd. 5. Coaching eller master i læreprocesser-agtigt forløb (er dog gravid så det er på den lange bane) 6. Copyright management, (biblioteks)ledelse, biblioteksorienteret IT-teknologi. 7. Formidling 8. Formidling børn 9. formidling på nettet; copyright; 10. Informationsvidenskabelige område 11. IT 12. it, projektstyring, markedsføring, undervisning 13. IT og system udvikling (f.eks. applikationsspecifikt) 14. Jeg har taget et enkelt kursus på ITU, og jeg over vejer at udvide det til en Master. 15. Jeg kunne godt tænke mig et længere pædagogisk forløb i undervisning af voksne. 16. Kommunikation/journalistik 17. Kulturformidling og/eller informationsarkitektur 18. Kultur og formidling. 19. Ledelse 20. Ledelse (her inkluderet konflikthåndtering), projektstyring, webdesign. 21. master 22. Misbrugs konsulent (Hazelden Graduate School of Addiction Studies - Center City, Minnesota, USA) 23. procesledelse 24. Procesledelse og ledelse generelt 25. Projektledelse 26. Projektledelse 27. Projektledelse 5

6 6 28. Projektledelse 29. Projektledelse, it-certificering 30. Projektledelse og kommunikation 31. Projektledelse og personaleledelse 32. Projektleder 33. samarbejde og ledelse 34. Skal på Avanceret Photoshop-kursus og har planer om at lære de mere tekniske aspekter ved webopdatering/websystemer og noget databaseprogrammering 35. starte på kandidat 2011 på KU - kultur og formidling 36. Teknisk viden, kurser i programmering 37. undervisning, projektledelse, uddannelse 38. Vejledningsfagligt

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet ProjektGruppeEksamen Delrapport 6: Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet En sammenligning imellem gruppebaserede projekteksaminer 2006

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. Delrapport. Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N.

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. Delrapport. Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Delrapport Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning 2009 Nærværende rapport beskriver

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2013 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere