Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø)"

Transkript

1 Ansættelse af national talentchef for Science Talenter (Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø) Stillings- og personprofil: Stillingen som talentchef på Mærsk McKinney Møller Videncenter (ScienceTalenter) er ledig til besættelse 1/ ScienceTalenter varetager den nationale talentpleje inden for det naturvidenskabelige område for børn og unge i alderen 12 til 20 år. Talentchefen refererer til rektor på Sorø Akademis Skole, indgår i skolens ledelsesteam og er daglig leder af ScienceTalenter, som er det nationale center for talentpleje indenfor naturvidenskab, og som, rent organisatorisk, fungerer som en selvstændig afdeling af Sorø Akademi. Ansættelsesudvalget har følgende medlemmer: Rektor Kristian Jacobsen, Sorø Akademis Skole Konstitueret talentchef, Uffe Svegaard, ScienceTalenter Medarbejderrep. Maya Høffding Nissen, ScienceTalenter 1 medarbejderrepræsentant fra sciencelærergruppen, Sorø Akademis Skole Keld Nørgaard, læringskonsulent (grundskoleområdet) UVM Jens Refslund Poulsen, fagkonsulent i talentudvikling (gymnasieområdet) UVM Professor Nils Overgaard Andersen, Københavns Universitet, fmd. Advisory Board 1 repræsentant for Dansk Industri Rektor er formand for ansættelsesudvalget. Rektor tager den endelige beslutning om ansættelse. ScienceTalenter lige nu: Talentchefen er leder af ScienceTalenter, som med afsæt i Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter danner rammen om den nationale talentpleje i naturvidenskab. Centret huser også den naturvidenskabelige undervisning på Sorø Akademi Skole. ScienceTalenter varetager den nationale talentpleje i naturvidenskab for børn og unge i alderen 12 til 20 år.

2 ScienceTalenter arbejder for, at: alle kommuner har tilbud til naturvidenskabelige talenter alle ungdomsuddannelser har tilbud til naturvidenskabelige talenter der kommer folkelig og politisk fokus på naturvidenskabelige talenter flere unge starter på en naturvidenskabelig uddannelse ScienceTalenters strategi er: vi inspirerer undervisere vi afholder camps og events for unge naturvidenskabelige talenter vi hjælper med at skabe talentudviklingsmiljøer på landets skoler vi skaber og faciliterer netværk for talenterne vi skaber dialog og debat om talentpleje ScienceTalenter afholder camps, undervisningsforløb, konkurrencer og events for unge talenter fra hele landets grund- og gymnasieskoler. ScienceTalenter skaber rammerne for et innovativt undervisningsmiljø, hvor talenterne mødes om faglige udfordringer samtidig med, at de indgår i et socialt fællesskab, hvor de kan være sammen med andre med samme interesse som dem selv, lære hinanden at kende, skabe netværk og venskaber. ScienceTalenter har et tæt samarbejde med andre uformelle læringsmiljøer (fx NTS), med de videregående uddannelser inden for de tekniske og naturvidenskabelige områder og med en række større og mindre virksomheder. ScienceTalenters camps involverer ofte besøg på universiteter eller virksomheder. ScienceTalenter inspirerer undervisere ved at holde kurser i, hvordan lærerne kan undervise talenterne hjemme på deres egne skoler, og hvordan man kan styrke talentindsatsen lokalt. Kurserne foregår på Videncentret eller ude på skolerne. Derudover sætter ScienceTalenter løbende fokus på talentindsatsen ved at afholde og deltage i nationale og internationale konferencer om talent og science, arrangere faglige og politiske debatter om talent i uddannelsessystemet, samt udvikle koncepter, uddannelser, netværk og events, der fremmer den nationale talentindsats. ScienceTalenter danner den overordnede ramme om den nationale talentpleje i naturvidenskab, og blev etableret for at skabe et udviklingssted for særligt interesserede og talentfulde unge fra hele landet.

3 Kontrakt og løn Der lægges op til en åremålsansættelse i lønramme 36 med bopælspligt i attraktiv lejebolig på Akademigrunden og tæt på Videncentret. Kontrakt og løn tilpasses efter forhandling. Personprofil: Vi har store forventninger til den nye talentchef. Uddannelsesmæssig og anden baggrund: Akademiker med undervisnings-/formidlingserfaring - og måske også forskningsmæssig baggrund - på det naturvidenskabelige eller tekniske område. Andre relevante uddannelser kan være kombinationer af naturvidenskabelige uddannelser, eksempelvis biologi og teknologi eller medicin og teknologi, eller en uddannelse inden for naturfagsdidaktik. Det afgørende er evne til at udvikle naturvidenskabelige talenter og skabe et levende miljø på Videncentret. Det er således vigtigt, at talentchefen har forståelse for de enkelte naturvidenskabelige fags ligheder og forskelle, så han/hun kan skabe sammenhæng mellem dem i det praktiske arbejde i Videncentret. Kendskab til talentudvikling og science: Det vil være en væsentlig kvalifikation, at talentchefen har bred uddannelsespolitisk indsigt og viden om, hvordan uddannelsessystemet fungerer i Danmark. Talentchefen skal kunne se Videncentret og dets aktiviteter i en større uddannelsesmæssig sammenhæng og i den forbindelse formulere bud på, hvordan naturvidenskabelig talentudvikling kan medvirke til at skabe innovation i uddannelsessystemet som helhed. Det er endvidere vigtigt, at talentchefen kan lide at beskæftige sig med børn og unge! Han/hun skal kunne lide at agere i en ungdomskultur og skal med sin positive omgang med de unge fungere som rollemodel for elever og medarbejdere. Der er som udgangspunkt bopælspligt for talentchefen i den dertil indrettede lejlighed i indkvarteringsbygningen, som i daglig tale kaldes Talenthotellet. Det vil endelig have stor betydning, såfremt talentchefen har erfaring med formidling, planlægning af udstillinger o.l. samt eksperimentelt arbejde. Talentchefen skal kunne tale og skrive dansk flydende, da dansk alt overvejende er undervisningssprog og internt arbejdssprog. Talentchefen

4 skal desuden være flydende i skrift og tale på engelsk, og gerne tale andre sprog. Et inspirerende og empatisk menneske Den ideelle talentchef kombinerer mange gode personlige egenskaber. Han/hun har følgende karakteristika: Imødekommende, åben, udadvendt og initiativrig Tillidvækkende, opsøgende og kontaktskabende Kommunikerende og velformuleret i skrift og tale Pædagogisk og lyttende Socialt fleksibel, udogmatisk Robust, vedholdende og arbejdsom Velorganiseret og disciplineret selvstarter Overblik, analytisk og beslutsom Visionær, kreativ, problemløser Gennemslagskraft, ikke-konfliktsky, situationsfornemmelse, politisk tæft Empatisk, teambuilder og konfliktløser Talentchefen er daglig leder for medarbejderne i Videncentret; 2 sekretærer, 1 pedel, 1 laborant, 4 akademiske medarbejdere og 5 ambassadører som er frikøbte lærere, som underviser på camps mv. Det er derfor vigtigt at talentchefen også er, eller kan blive, en dygtig leder: En dygtig leder Skal være synlig, igangsættende og opfølgende. Skal være en drivkraft i arbejdet og samtidig være en integrator, så der bliver skabt sammenhæng i Videncentrets aktiviteter. Skal motivere, udvise ledelsesmæssig handlekraft og på samme tid være fleksibel og lydhør over for andres synspunkter. Skal formidle samarbejde internt i ScienceTalenter og i forhold til Sorø Akademis Skole, Undervisningsministeriet samt eksterne interessenter og samarbejdspartnere. Skal forstå og kunne arbejde sammen med personer, uddannelsesinstitutioner, forsknings- og udviklingsmiljøer med forskellige naturvidenskabelige specialer. Skal profilere ScienceTalenter på en professionel og kvalitetsbevidst måde, så det fortsat vil være kendt og anerkendt for sin evne til at tiltrække og udvikle talenter inden for naturvidenskab i hele uddannelsessystemet. Skal være i stand til at rejse midler (fundraising) til ScienceTalenters drift og udvikling. Skal sikre troværdig information og kommunikation internt og eksternt.

5 En leder som flytter noget Skal formulere, skabe opbakning til og gennemføre strategier vedrørende Science Talenters satsningsområder inden for talentudvikling og fundraising. Skal angive og kunne begrunde udviklingsretningen, prioritere ressourceanvendelsen og skabe opbakning i en sammensat kreds af interessenter. Skal være udogmatisk og kunne sikre handlefrihed og muligheder for kreativ udfoldelse på en disciplineret måde. Skal udvikle og vedligeholde et omfattende netværk i forskellige kredse, der er relevante for positionering af ScienceTalenter som et førende center for udvikling af talenter inden for naturvidenskab. Stillingsbeskrivelse for talentchefen: Stillingsbetegnelsen er talentchef. Talentchefen er daglig leder af ScienceTalenter og Videncentret med tilhørende Indkvarteringshus og refererer til rektor for Sorø Akademis Skole. Talentchefen er ansvarlig for at lede og udvikle ScienceTalenter i overensstemmelse med fastlagte målsætninger, politikker og retningslinjer. Talentchefen holder, i samarbejde med rektor, Undervisningsministeriet orienteret om alle væsentlige spørgsmål vedrørende ScienceTalenters arbejde med national talentudvikling og -pleje. Hovedfunktioner og beføjelser Talentchefen fungerer som daglig leder og har, sammen med rektor, ansvar for at drive og profilere Videncentret professionelt, kvalitets- og serviceorienteret. Talentchefen udarbejder forslag til vision, mission, mål og strategier for ScienceTalenter og Videncentrets aktiviteter. Forslaget drøftes med rektor, Advisory Board samt Undervisningsministeriet. Talentchefen udarbejder og følger op på budgetter, aflægger regnskab samt varetager en række administrative opgaver i samarbejde med administrationschefen på Sorø Akademis Skole. Talentchefen etablerer og vedligeholder gode samarbejdsrelationer med samarbejdspartnere, sponsorer og andre relevante interessenter. Talentchefen tager initiativ til at inddrage relevante interessenter i udviklingen og gennemførelsen af ScienceTalenters aktiviteter.

6 Talentchefen sikrer ScienceTalenter nødvendige kompetencer til at rådgive og inspirere samarbejdspartnere i forbindelse med udvikling af nye talentaktiviteter. Talentchefen tager initiativ til og medvirker selv i udviklingen af nye talentudviklingsaktiviteter. Talentchefen koordinerer de forskellige aktiviteter. Talentchefen er ansvarlig for at formidle informationer om ScienceTalenters aktiviteter og udarbejder i den forbindelse en årlig redegørelse samt opbygger og vedligeholder en hjemmeside. Talentchefen medvirker til at skabe og opretholde et udviklingspræget miljø i Videncentret og et godt samarbejde med relevante parter på Sorø Akademis Skole og andre steder. Møder Talentchefen forbereder i samarbejde med rektor møderne i det rådgivende Advisory Board, som sekretariatsbetjenes af ScienceTalenter. Talentchefen indgår i skolens ledelsesteam, og deltager i ugentlige ledelsesmøder med rektor, vicerektor, 2 uddannelsesledere og administrationschefen ved behandling af dagsordenspunkter af relevans for talentplejen. Talentchefen deltager i øvrige møder efter konkret vurdering. Talentchefen deltager i møder i eksterne fora, hvor det er nødvendigt for at varetage ScienceTalenters interesser og formål. Talentchefen tager initiativ til at arrangere møder, hvor det er relevant for at gennemføre ScienceTalenters aktiviteter.

Evaluering af ScienceTalenter

Evaluering af ScienceTalenter August 2014 CEPRA Evaluering af ScienceTalenter Evalueringsrapport 1. Forord Denne evaluering er udført for Undervisningsministeriet i perioden januar 2014- august 2014. CEPRAs kontaktperson ved ScienceTalenter

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Årsberetning 2012. ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste

Årsberetning 2012. ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste Årsberetning 2012 ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter Akademigrunden 18 4180 Sorø mail@sciencetalenter.dk Forord: så Ét af de vigtigste værdigrundlag i Ny Nordisk

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

ADM. DIREKTØR EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV

ADM. DIREKTØR EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV ADM. DIREKTØR Profilen er udarbejdet for ansættelsesudvalget v/konstitueret bestyrelsesformand Kolja Nielsen EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV September 2014 2 Situationen Ansvarsområde

Læs mere

TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede

TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede TALENTUNDERVISNING i grundskolen Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede NTS-CENTERET 1 Hvorfor talentudvikling? Ligesom

Læs mere

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune Tina Overgaard København den 2. september 2014 OPLÆG TIL JOBPROFIL Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune 1. Indledning Aarhus Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Virksomhed: University College Nordjylland Stillingsbetegnelse: Professionshøjskoledirektør Dato: 18. august 2015 1. Rammeanalyse 1. Kunde University College Nordjylland 2. Kontaktpersoner

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund

Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund 22.05.2013. Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Odense ZOO s nuværende direktør gennem 10 år Henrik Lehmann Andersen har fået nyt job, hvorfor bestyrelsen for Odense ZOO

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere