Hæmodynamik og inotropi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hæmodynamik og inotropi"

Transkript

1 Hæmodynamik og inotropi Vejledning gældende for afd 4141 og FT 3043, Rigshospitalet Version 1 Februar 2013 Udarbejdet af Finn Møller Pedersen

2 2 Hæmodynamik og inotropi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forkortelser og definitioner... 3 Hæmodynamik... 4 Ejection fraction (EF)... 5 Inotropika - inddeling... 6 Sympatomimetika... 6 Virkning på sympatikusreceptorer... 7 Effekt af sympatikusstimulation... 7 Dosering og hæmodynamisk effekter... 8 Fosfor diesterase hæmmere (PDE-hæmmere) Milrinon (Corotrop ) Calcium sensitizers Levosimendan (Simdax ) Na + -K + -ATPase hæmmere Digoxin Vasodilatatorer Specifikke tilstande Mitralinsufficiens (MI) Aortastenose (AS) Højresidig dysfunktion/svigt Hjertetransplantation Valg af inotropika ved Low cardiac output syndrome (LCOS) postoperativt Algoritme ved Low cardiac output syndrome Algoritme ved LV-dysfunktion/svigt Algoritme ved RV-dysfunktion/svigt Referencer Referencer (Levosimendan) [2]

3 3 Hæmodynamik og inotropi Forkortelser og definitioner HR (Heart rate) = Hjertefrekvens (min -1 ) SV (Slagvolumen) = Den mængde blod, der pumpes ud ved hver kontraktion = EDV ESV ( ml) CO (Cardiac Output) = SV (ml) HR (min 1 ) CI (Cardiac Index) = Hjertets minutvolumen indekseret (l/min/m 2 ); CO (l/min) BSA (m 2 ) MAP Middel arterie tryk (65-95 mmhg) MPAP (PAMP) Middel pulmonal arterie tryk (10-22 mmhg) CVP (Central venous pressure) Central venøst tryk (0-8 mmhg) LAP (Left atrial pressure) Venstre atriums tryk (6-12 mmhg) PCWP (Pulmonary capillary wedge pressure) Pulmonalt indkilingstryk (6-12 mmhg) EDPAP (End Diastolic Pulmonary Artery Pressure) Slutdiastolisk pulmonal tryk RV (right ventricle) LV (left ventricle) Højre ventrikel Venstre ventrikel EDV (End-diastolisk volumen) ESV (End-systolisk volumen) Slut-diastolisk volumen (fyldning før kontraktion) Slut-systolisk volumen (fyldning efter kontraktion) LVEDP (Left ventricular end-diastolic pressure) LVEDV (Left ventricular end-diastolic volume) Venstre ventrikels slutdiastoliske tryk Venstre ventrikels slutdiastoliske volumen EF (Ejection fraction) = EDV ESV = SV (normalt %) EDV EDV SVR (Systemisk vaskulær resistance) (MAP CVP) 80 ( dyn sec cm 5 ) CO PVR (Pulmonal vaskulær resistance) (MPAP PCWP) 80 ( dyn sec cm 5 ) CO TPG (Transpulmonal gradient) MPAP LAP (PCWP) (5-10 mmhg) [3]

4 4 Hæmodynamik og inotropi Hæmodynamik Hæmodynamik er læren om blodets strømning, tryk og pulséren. Der er normalt et vel afstemt forhold i mellem hjertets fyldning, -frekvens og kontraktilitet samt karrenes tonus. Cardiac output er produktet af slagvolumen og hjertefrekvens. Slagvolumen afhænger af preload, afterload og kontraktilitet. Se fig 1. Preload (førbelastning) er graden af strækning af muskelfibrene forud for en kontraktion. Det tilhørende volumen kaldes slutdiastolisk volumen (EDV). En øgning i EDV vil, via Starling s lov, medføre et øget slagvolumen indtil fibrene overstrækkes og slagvolumen falder. Se figur 1. I daglig klinisk brug anvender vi CVP og PCWP/LAP som surrogat mål for preload. Imidlertid er der ikke en liniær relation imellem volumen og tryk, hvorfor disse tryk ikke er fyldestgørende som mål for fyldningsgraden. Fig.1 Afterload (efterbelastning) defineres ved Vægspændingen ( Wall stress ) under systolen, der igen bestemmes af modstanden mod blodets uddrivelse (trykket i aorta) samt ventriklens geometri P x r Vægspændingen = v P = Systolisk tryk i ventriklen r = radius af ventriklen v = tykkelsen af myokardiet En øgning af trykket i aorta, vil øge det arbejde ventriklen skal præstere for at uddrive blodet (øget afterload). [4]

5 5 Hæmodynamik og inotropi Kontraktilitet er forkortningshastigheden af muskelfibrene. Afhænger af den intracellulære calciumkoncentration, der overvejende reguleres via sympatikustonus samt cirkulerende adrenalin og er uafhængig af ændringer i preload og afterload. Ejection fraction (EF) Ejection fraction er andelen af det diastoliske volumen, der pumpes ud ved hver kontraktion. EF = EDV ESV = SV (normalt %) EDV EDV Eks: Normal hjertefunktion Kronisk hjerteinsufficiens SV = 60 ml SV = 60 ml EDV = 100 ml EDV = 300 ml EF = 60 % EF = 20 % Eksemplet illustrerer, at en patient med kronisk kompenseret hjerteinsufficiens og nedsat EF, opretholder et normalt slagvolumen og dermed sufficient cirkulation som følge af et øget slutdiastoliske volumen. [5]

6 6 Hæmodynamik og inotropi Inotropika - inddeling Inotropika kan klassificeres efter 1. Virkningsmåde I. Sympatikusstimulerende (sympatomimetika) II. Fosfor-diesterase-hæmmere (PDE-hæmmere) III. Calcium-sensitizers IV. Na + -K + -ATPase hæmmere 2. Effekt I. inopressorer II. inodilatatorer Sympatomimetika Klassifikation 1. Struktur I. Katekolaminer i Endogene (dopamin, adrenalin, noradrenalin) ii Syntetiske (dobutamin, isoprenalin) II. Nonkatekolaminer (efedrin, metaoxedrin) 2. Virkning I. Direkte virkende (adrenalin, dopamin, noradrenalin, isoprenalin, metaoxedrin) II. Indirekte virkende (dopamin, efedrin) Virkningsmekanisme Kardiovaskulære β 1 -receptorer findes i hjertet og stimulation øger dannelsen af intracellulært camp, der øger calciuminflux og dermed kontraktiliteten (positiv inotrop effekt); se fig. 2. Sympatomimetika øger myokardiets iltforbrug. Ydermere øges hjertefrekvensen (positiv kronotrop effekt), - impulsoverledningen (positiv dromotrop effekt) og - automaticiteten (positiv bathmotrop effekt). β 2 -receptorer findes i glat muskulatur. Stimulation medfører vasodilatation. α 1 -receptor findes i glat muskulatur. Stimulation medfører vasokonstriktion α 2 -receptor stimulation medfører vasodilatation via præ-synaptisk hæmning af noradrenalin afgivelsen. Metabolisering Katekolaminer Virkningsvarigheden er kort 1-2 min. De nedbrydes ved hjælp af Mono-Amin-Oxidase (MAO) og Catechol- O-Methyl-Transferase (COMT), der findes i den synaptiske kløft. Er således uafhængig af lever- og nyrefunktion. Nonkatekolaminer Virkningsvarigheden noget længere. Omsættes overvejdende ved hjælp af MAO. [6]

7 7 Hæmodynamik og inotropi Virkning på sympatikusreceptorer Dopamin Dosis (µg/kg/min) < > 10 α 1 β 1 β 2 DA * + ++ (+) (+) Dobutamin 2-20 (+) ++ + Adrenalin 0,01-0,03 0,04-0,10 > 0, Noradrenlin 0,01-1, Isoprenalin 0,01-0, *DA = dopaminerge receptorer Effekt af sympatikusstimulation Receptor Lokalisation Virkning α 1 Systemiske arterioler Abdominale viscera Hud Skeletmuskel Vener Pulmonale arterioler Vasokonstriktion α 2 Præ- og postsynaptiske nerveterminaler CNS Vasodilatation Sedation, analgesi, nedsat sympatikus tonus β 1 Hjertet Øget kontraktilitet (inotropi) Øget hjertefrekvens (kronotropi) Øget impulsoverledning (dromotropi) Øget automacitet (bathmotropi) β 2 Vener Pulmonale arterioler Systemiske arterioler Abdominale viscera Koronar kar Skeletmuskel Vasodilatation [7]

8 8 Hæmodynamik og inotropi Dosering og hæmodynamisk effekter Dopamin 1. Direkte- og indirekte virkende via afgivelse af noradrenalin fra nerveterminaler. Øger myokardiet iltforbrug. 2. I lav dosering ses øget diurese, men ingen effekt på udvikling af evt nyreinsufficiens [8] 3. Virkningsvarighed 1-2 min. Ingen dosisændring ved nedsat nyrefunktion 3 µg/kg/min ( 3 ml/time) δ 1 diurese 3-10 µg/kg/min (3-10 ml/time) 1 = 2 > CO HR PCWP SVR > 10 µg/kg/min (> 10 ml/time) > 1 = 2 CO HR PCWP SVR Adrenalin 1. Direkte virkende. Øger myokardiet iltforbrug. 2. I lav dosering udløser adrenalin mindre takykardi sammenlignet med dopamin og dobutamin i ækvipotente doser. 3. Virkningsvarighed 1-2 min. Ingen dosisændring ved nedsat nyrefunktion. 0,01-0,03 g/kg/min (1-3 ml/time) 1 = 2 > CO HR PCWP SVR 0,04-0,1 g/kg/min (4-10 ml/time) 1 = 2 = CO HR PCWP SVR > 0,1 g/kg/min (> 10 ml/time) > 1 = 2 CO HR PCWP SVR Noradrenalin 1. Direkte virkende. Øger myokardiet iltforbrug. 2. Virkningsvarighed 1-2 min. Ingen dosisændring ved nedsat nyrefunktion. 0,01-1,0 µg/kg/min (1-100 ml/time) > 1 CO HR PCWP SVR Dobutamin (Dobutrex ) 1. Direkte virkende. Øger myokardiet iltforbrug. 2. Systemisk- og pulmonal vasodilaterende. Mindsker tilløbstrykkene. 3. Virkningsvarighed 1-2 min. Ingen dosisændring ved nedsat nyrefunktion µg/kg/min (1-20 ml/time) 1 > 2 > ( ) CO HR PCWP SVR Isoprenalin 1. Direkte virkende. Øger myokardiet iltforbrug. 2. Systemisk- og pulmonal vasodilaterende. Mindsker tilløbtrykkene. Takykardi. Den udtalte systemiske vasodilation og samtidig takykardi kan medføre iskæmi. 3. Virkningsvarighed 1-2 min. Ingen dosisændring ved nedsat nyrefunktion. 0,01-0,05 µg/kg/min (1-5 ml/time) 1 = 2 CO HR PCWP SVR [8]

9 9 Hæmodynamik og inotropi Metaboliske effekter af sympatomimetika β 2 -receptor stimulation forårsager en række betydende metaboliske effekter 1. Øget lipolyse 2. Øget glykolyse og glykogenolyse medfører stigning i blod glukose 3. Nedsat insulin afgivelse 4. Hypokaliæmi 5. Lactacidose. Flere undersøgelser har vist at adrenalin mindsker splanknicus perfusionen, sænker phi (ph i ventrikelmucosa), øger s-laktat og øger blod glukose. Samme ændringer ses ikke/eller i meget mindre grad ved dopamin, dobutamin eller Noradrenalin. Stigningen i s-laktat er forbigående (svinder indenfor 1 døgn) og synes ikke ledsaget af en dårlig prognose som laktacidose udløst af kardiogent shock. Sympatomimetika Digoxin Milrinon Fig.2 [9]

10 10 Hæmodynamik og inotropi Fosfor diesterase hæmmere (PDE-hæmmere) Milrinon (Corotrop ) 1. Virker positiv inotropt via en hæmning af enzymet fosfordiesterase (PDE). I myokardiets celler nedbrydes camp til inaktive metabolitter ved hjælp af PDE. Gennem en hæmning af PDE, opretholdes virkningen af camp (øget calcium-influx og dermed øget kontraktilitet). Se figur Øger ikke (eller kun lidt) myokardiets iltforbrug. 3. Positiv lusitrop effekt (øget diastolisk relaksation). 4. Virker systemisk- og pulmonalt vasodilaterende som følge af en hæmning af camp i karrene. Mindsker tilløbstrykkene. 5. Halveringstid min. Udskilles renalt og undergår tubulær sekretion. 6. Ved nyreinsufficiens stærkt forlænget halveringstid 20 timer. Dosis reduktion ved nedsat nyrefunktion/crrt behandling. 7. Dosering: Bolus µg/kg over minutter, efterfulgt af vedligeholdelsesdosis 0,1-0,5 µg/kg/min (1-5 ml/time). Bolus anvendes normalt ikke til patienter, der opstarter behandling på intensiv. 8. Hæmodynamisk effekter: CO HR PCWP SVR Calcium sensitizers Levosimendan (Simdax ) 1. Virker positiv inotropt via calcium sensitization. Dette bevirker en øget kontraktilitet ved et uændret calcium indhold i cellen. 2. Øger ikke myokardiets iltforbrug og er ikke arytmogent. 3. Positiv lusitrop effekt. 4. Virker systemisk og pulmonalt vasodilaterende via en aktivering af ATP-følsomme kalium kanaler i glat muskulatur. Mindsker tilløbstrykkene. 5. Stimulation af disse ATP-følsomme kalium kanaler i myocytterne virker tillige prækonditionerende og beskytter myokardiet mod iskæmi. Kliniske undersøgelser bekræfter en gavnlig effekt målt på reduktion i postoperativt enzymudslip. 6. Halveringstid ca.60 min. Metaboliseres fuldstændigt i leveren. Omkring 5 % metaboliseres til OR-1896, en aktiv metabolit, der i sig selv er positiv inotropt virkende og har en halveringstid på ca. 80 timer. De hæmodynamiske effekter efter 24 timer infusion af levosimendan holder sig således i 7-9 dage som følge af denne aktive metabolit. Ved nedsat nyrefunktion forlænges halveringstiden af den aktive metabolit (Levosimendan bør, uanset nyrefunktion, ikke gives udover 24 timer). 7. Dosering: Bolus µg/kg over 1 time efterfulgt af vedligeholdelsesdosis 0,1-0,2 µg/kg/min i max 24 timer. Bolus anvendes normalt ikke til patienter, der opstarter behandling på intensiv. En meta-analyse finder mindsket mortalitet, hvis man undlader bolus og holder dosis 0,1 µg/kg/min. 8. Hæmodynamisk effekter: CO HR PCWP SVR [10]

11 11 Hæmodynamik og inotropi Na + -K + -ATPase hæmmere Digoxin 1. Virker positivt inotropt via en hæmning af Na-K-pumpen (se fig.2). Hæmningen medfører, sekundært til en Na + -Ca ++ udveksling, en øgning i intracellulært calcium og dermed en øgning i kontraktilitet. 2. Hæmmer overledningen i A-V knuden og øger refraktær perioden. 3. Halveringstid timer. Udskilles overvejende renalt. 4. Normal dosering: I. Mætningsdosis: µg/kg p.o. (10-15 µg/kg hos ældre). Ved iv-indgift reduceres doserne med II %. Vedligeholdelsesdosering typisk 0,125-0,25 mg p.o. dagligt ved normal nyrefunktion. Dosisreduktion ved nedsat nyrefunktion. Monitoreres ved hjælp af s-digoxin. [11]

12 12 Hæmodynamik og inotropi Vasodilatatorer Nitroglycerin (NTG) 1. Virker direkte vasodilaterende 2. Plasmahalveringstid 1-4 min. 3. Dosering: 0,2-5,0 µg/kg/min (2-50 ml/time) I. Ved lave infusionshastigheder( < 2 µg/kg/min (< 20 ml/time)) ses overvejende venodilatation, medførende fald i fyldningstryk og -volumen (mindsket preload) II. Ved højere infusionshastigheder tillige pulmonal- og systemisk vasodilatation (afterload reduktion) 4. Hæmodynamiske effekter I. Øgning i slagvolumen II. Mindskning af vægspænding og dermed ilt forbrug III. Øget perfusion af subendokardium IV. Opretholdelse af koronare perfusion 5. Indikationer I. Lavere infusionshastigheder i Myokardie iskæmi ii Forebyggelse/behandling af spasmer i fri radialis-graft iii Kardielt svigt med/uden lungeødem iv Pulmonal hypertension II. Højere infusionshastigheder i Hypertension 6. Bivirkninger/ulemper I. Fald i SaO 2 på grund af mindsket/ophævet Hypoksisk Pulmonal Vasokonstriktion (HPV) II. Udvikling af takyfylaksi, hvilket begrænser anvendelse i længere tid Nitroprussid (Nipride ) 1. Virker direkte vasodilaterende 2. Hurtigt indsættende virkning. Virkningsvarighed 1-2 min. Nedbrydes i leveren til thiocyanat, der udskilles renalt. 3. Dosering: 0,1-5,0 µg/kg/min (1-50 ml/time) I. Længerevarende behandling med doser > 2 µg/kg/min (> 20 ml/time) bør undgås på grund af risiko for cyanid intoksikation. 4. Indikationer I. Perioperativ hypertension II. Hjerteinsufficiens med forhøjet SVR III. Afterload reduktion før, under og efter kirurgi i Mitralinsufficiens ii Aortainsufficiens iii Ventrikelseptumdefekt [12]

13 13 Hæmodynamik og inotropi 5. Bivirkninger I. Koronar steal fænomén II. Refleks takykardi III. Fald i SaO 2 på grund af mindsket/ophævet HPV 6. Cyanid/thiocyanat forgiftning: I. Ses kun ved dosering > 2 mikrog/kg/min, ved langvarig brug eller ved lever- og nyreinsufficiens. Kendetegnes ved en afkobling af den aerobe metabolisme medførende laktacidose. Der ses samtidig høj SvO 2, da vævene ikke kan udnytte ilt. Klinisk ses kvalme, sløvhed, disorientation og kramper. Desuden kan ses methæmoglobinæmi på grund af cyanids binding til hæmoglobin. II. Klinisk relevant methæmoglobinæmi ses kun ved dosering > 10 µg/kg/min eller langvarigt brug og er i øvrigt hurtig reversibel. Ved betydende methæmoglobinæmi kan man forsøge behandling med methylenblåt 1-2 mg/kg givet i.v. over 3-5 minutter. Forsigtighed ved samtidig cyanid forgiftning. Dialyse ikke effektiv. Prostacyklin (Flolan ) 1. Virker vasodilaterende. Hæmmer trombocyt aggregation. 2. Kort virkningsvarighed. Kan administreres kontinuerligt iv / kontinuerligt som inhalation 3. Dosering: I. IV: 5-40 ng/kg/min iv II. Inhalation: 5-50 ng/kg/min som kontinuerlig inhalation 4. Indikation I. Pulmonal hypertension II. Antikoagulation, hvor heparin er kontraindiceret. 5. Bivirkninger I. Fald i SaO 2 på grund af mindsket/ophævet HPV II. Hypotension Nitric Oxid (NO) 1. Administreres ved inhalation. Virker vasodilaterende via ventilerede alveoler. Medfører I. Fald i PVR (og ofte øgning i CO ved uændret pulmonaltryk) II. Mindsket shuntning pga optimering af ventilation/perfusion og dermed stigning i SaO 2 2. Kort virkningsvarighed. Inaktiveres ved binding til hæmoglobin under dannelse af methæmoglobin. 3. Dosering: 5-40 (80) ppm ved pulmonal hypertension. 4. Indikationer I. Hypoxæmi II. Pulmonal hypertension 5. Monitorering: I. Methæmoglobin (< 2 %) II. NO 2 (< 1 ppm) [13]

14 14 Hæmodynamik og inotropi Specifikke tilstande Mitralinsufficiens (MI) Patofysiologi præoperativ 1. Kendetegnes ved I. Lav-modstand udløb til venstre atrium II. Høj-modstand udløb til aorta 2. Graden af regurgitation (tilbageløb) bestemmes af I. størrelsen af mitralostiet II. længden af systolen III. trykgradienten mellem venstre atrium og -ventrikel. 3. Ved lettere grader af MI ses udvikling af venstresidig hypertrofi + dilatation. Et øget SV opretholder forward CO (volumenarbejde). Dilatation af venstre atrium og +/- atrieflimren 4. Ved sværere grader af MI ses tiltagende dilatation af venstre atrium med stigende LAP og PAMP. Faldende forward CO. Eventuelt højresidigt svigt. Fysiologi postoperativ 1. Kompetent klap medfører I. Elimination af lav-modstand udløb til venstre atrium II. Ikke længere behov for øget SV III. Venstre ventrikel går fra volumenarbejde til overvejende trykarbejde Hæmodynamiske mål postoperativt 1. Opretholde SR. 2. Ved HR < 80 min -1, da evt. AAI-pace til min -1 med henblik på at mindske længden af diastolen og dermed fyldningsgraden af venstre ventrikel obs samtidig iskæmisk hjertesygdom. 3. Ved AF holde HR < 100 ved hjælp af cordarone og evt digoxin (husk at kontrollere pace-elektroder). Evt DVI-/VVI-pace 4. Undgå excessiv øgning i preload - LAP / PCWP 15 mmhg 5. LV afterload reduktion - især ved systolisk dysfunktion I. Nitroprussid; initialt 0,1-0,3 µg/kg/min (1-3 ml/min) titreret til effekt 6. Inotropi I. Dobutamin 3-10 µg/kg/min eller Adrenalin 0,01-0,03 (0,05) µg/kg/min II. Levosimendan 0,1-0,2 µg/kg/min ± pace eller Milrinon 0,1-0,5 µg/kg/min ± pace 7. Undgå stigning i PVR og dermed RV-svigt Opretholde normocapni PEEP 10 cm H 2 O Inotropi Afterload reduktion af RV (NO) [14]

15 15 Hæmodynamik og inotropi Aortastenose (AS) Patofysiologi præoperativ 1. Mild stenose I. Asymptomatisk, kompenseret II. Stigende trykgradient med udvikling af LV hypertrofi 2. Moderat stenose I. LV hypertrofi + dilatation II. Øget O 2 -forbrug/nedsat O 2 -tilførsel pga hypertrofisk myokardium; eventuelt nedsat EF 3. Kritisk stenose I. Preload reserve opbrugt. II. Nedsat EF, stigende LAP med lungestase/-ødem og ultimativt RV- svigt Hæmodynamiske mål - postoperativt 1. Opretholde SR. Atriale systole bidrager med ca. 30 % af LVEDV 2. Undgå øgning i HR af hensyn til koronarperfusionen (obs subendokardiel iskæmi) 3. Opretholde/optimere preload PCWP mmhg (op til 18 mmhg pga nedsat LV compliance) 4. Opretholde diastolisk blodtryk af hensyn til koronarperfusionen I. Noradrenalin 0,01-0,2 µg/kg/min 5. Ved behov for inotropi er følgende af betydning I. Undgå øgning i HR II. Positiv lusitrop effekt (øget diastolisk relaksation) Kan opnås med i Levosimendan 0,1-0,2 µg/kg/min eller ii Milrinon 0,1-0,5 µg/kg/min Med begge stoffer kan man β-blokere en eventuel for hurtig hjertefrekvens/takykardi og fortsat have en positiv inotrop virkning pga alternative virkningsmekanismer Højresidig dysfunktion/svigt Kan forårsages af højresidigt myokardieinfarkt eller være sekundært til pulmonal hypertension. Hvis årsagen til pulmonal hypertension er venstresidig svigt, da behandle dette. Højre ventrikel er generelt meget preload sensitiv, hvilket accentueres i forbindelse med infarkt. Nitroglycerin/Prostacyklin iv bør ikke anvendes tll patienter med RV-infarkt, da disse mindsker preload og derved forværrer en eventuel hypotension. I stedet kan anvendes NO/prostacyklin som inhalation, da de aflaster RV uden at mindske preload. Behandlingen involverer 1. Opretholde adækvat preload 2. Opretholde tilstrækkeligt perfusionstryk til højre ventrikel I. Noradrenalin 0,01-0,2 µg/kg/min 3. Mindske RV afterload I. Nitric Oxid 5-40 (80) ppm / Prostacyklin 5-50 ng/kg/min som kontinuerlig inhalation II. Nitroglycerin 0,2-2 µg/kg/min 4. Øge RV kontraktilitet I. Milrinon 0,1-0,5 µg/kg/min eller Levosimendan 0,1-0,2 µg/kg/min II. Adrenalin 0,01-0,03 (0,05) µg/kg/min [15]

16 16 Hæmodynamik og inotropi Hjertetransplantation Patofysiologi Den tilgrundlæggende årsag til hjerte transplantation er oftest LV-svigt med sekundær pulmonal hypertension. Indsættelse af donor hjerte, der er vant til normale tryk i lungekredsløbet, medfører ofte postoperativ dysfunktion/svigt af højre ventrikel. Grundet denervation er direkte sympatikusstimulation ikke muligt. Respons på baroreceptor stimulation er derfor afhængig af dannelsen af cirkulerende catecholaminer. Hæmodynamiske mål - postoperativt Behandlingen retter sig i den postoperative fase primært imod understøttelse/aflastning af højre ventrikel. 1. CVP mmhg 2. HR min -1 I. Isoprenalin 0,01-0,05 µg/kg/min II. A-pace 3. Opretholde tilstrækkeligt perfusionstryk til højre ventrikel I. Noradrenalin 0,01-0,2 µg/kg/min 4. Mindske RV afterload I. Nitric Oxid 5-40 (80) ppm / Prostacyklin 5-50 ng/kg/min som kontinuerlig inhalation II. Nitroglycerin 0,2-2 µg/kg/min 5. Øge RV kontraktilitet I. Milrinon 0,1-0,5 µg/kg/min eller Levosimendan 0,1-0,2 µg/kg/min II. Adrenalin 0,01-0,03 (0,05) µg/kg/min Valg af inotropika ved Low cardiac output syndrome (LCOS) postoperativt 1. Akutte setting, hvor umiddelbar reetablering af cirkulation og blodtryk er målet. Adrenalin og/eller noradrenalin er førstevalg i disse situationer. 2. Subakutte setting/definitiv behandling: I. Ved LV-svigt på iskæmisk baggrund anbefales Levosimendan pga i Ingen øgning i O 2 -forbrug eller HR ii Farmakologisk prækonditionering via ATP-følsomme Kalium-kanaler (beskytter myokardiet mod iskæmi) II. Ved LV-svigt på baggrund af MI kan vælges Dobutrex/lav dosis adrenalin ved ønske om øgning i HR - alternativt anvendes Milrinon / Levosimendan ± AAI-pace. III. Ved LV-svigt på baggrund af stunned myokardium (typisk Aortastenose patienter med LVhypertrofi), har Levosimendan en teoretisk fordel fremfor Milrinon (ingen øgning i O 2 -forbrug eller HR). Begge stoffer virker positivt lusitropt (øget diastolisk relaksation). [16]

17 17 Hæmodynamik og inotropi Algoritme ved Low cardiac output syndrome CI < 2,0 l/m 2 /min og/eller SvO 2 < 0,55 (og SaO 2 > 95) Udeluk ekstrakardielle årsager (tamponade, pneumothorax) CVP < 8 mmhg LAP (PCWP) < 10 mmhg CVP > LAP (PCWP) Volumen optimering Hct RV-dysfunktion/svigt se algoritme CVP 8-12 mmhg LAP (PCWP) (AS* 18) mmhg LAP (PCWP) > 15 mmhg (undtaget AS*) +/- AAI-/DDD-pace min -1 CI < 2,0 l/m 2 /min og/eller SvO 2 < 0,55 (og SaO 2 > 95) LAP (PCWP) (AS* 18) mmhg Målværdier CI 2,0 l/m 2 /min og/eller SvO 2 > 0,60 (og SaO 2 > 0,95) CVP 8-12 mmhg LAP (PCWP) (AS* 18) mmhg MAP > 65 mmhg TD > 0,5 ml/kg/time s-laktat < 3 mmol/l LV-dysfunktion/svigt se algoritme *AS = Aortastenose I stedet for LAP (PCWP), kan anvendes EDPAP 3 (forudsat normalt pulmonaltryk) [17]

18 18 Hæmodynamik og inotropi Algoritme ved LV-dysfunktion/svigt CI < 2,0 l/m 2 /min og/eller SvO 2 < 0,55 (og SaO 2 > 95) LAP (PCWP) > 15 (AS* > 18) mmhg MAP > mmhg MAP > 65 mmhg MAP < mmhg Nitroglycerin 0,2-2 µg/kg/min 1. Noradrenalin 2. Dopamin CI < 2,0 l/m 2 /min og/eller SvO 2 < 0,55 (og SaO 2 > 95) LAP (PCWP) (AS* 18) mmhg CI < 2,0 l/m 2 /min og/eller SvO 2 < 0,55 (og SaO 2 > 95) MAP > Levosimendan/Milrinon/Dobutamin ± Noradrenalin 2. Adrenalin Målværdier CI 2,0 l/m 2 /min og/eller SvO 2 > 0,60 (og SaO 2 > 0,95) CVP 8-12 mmhg LAP (PCWP) (AS* 18) mmhg MAP > 65 mmhg TD > 0,5 ml/kg/time s-laktat < 3 mmol/l *AS = Aortastenose I stedet for LAP (PCWP), kan anvendes EDPAP 3 (forudsat normal pulmonaltryk) [18]

19 19 Hæmodynamik og inotropi Algoritme ved RV-dysfunktion/svigt CI < 2,0 l/m 2 /min og/eller SvO 2 < 0,55 (og SaO 2 > 95) CVP > LAP (PCWP) CVP < 12 mmhg CVP > 15 mmhg CVP > 15 mmhg + RV-infarkt Volumen optimering Hct CVP mmhg Volumen optimering Hct CVP 18 mmhg MAP > 75 mmhg MAP < 65 mmhg Levosimendan /Milrinon/Dobutamin ± NTG (ikke ved RV-infarkt) 1. Levosimendan/Milrinon/Dobutamin ± Noradrenalin 2. Adrenalin Ved Pulmonal hypertension samt PAMP > ⅔ MAP 1. NO 2. Prostacyklin inhalation Ved Pulmonal hypertension samt PAMP > ⅔ MAP 1. NO 2. Prostacyklin inhalation Målværdier CI 2,0 l/m 2 /min og/eller SvO 2 > 0,60 (og SaO 2 > 0,95) LAP (PCWP) > CVP LAP (PCWP) mmhg MAP > 65 mmhg TD > 0,5 ml/kg/time s-laktat < 3 mmol/l I stedet for LAP (PCWP), kan anvendes EDPAP 3 (forudsat normal pulmonaltryk) [19]

20 20 Hæmodynamik og inotropi Referencer 1. Sidebotham, D et al: Cardiothoracic Critical Care. Butterworth-Heinemann, Philidelphia Jermias, A & Brown, DL: Cardiac intensive care. Saunders elsevier, Philadelphia Griffin MJ, Hines RL: Management of perioperative ventricular dysfunction. J.Cardiothorac.Vasc.Anesth. 2001; 15: DiNardo, JA : Anesthesia for valve replacement in patiens with acquired valvular heart disease,in Anesthesia for cardiac surgery. 2 nd ed. Appleton & Lange Carl M et al: S3 guidelines for intensive care in cardiac surgery patients: Hemodynamic monitoring and cardiocirculatory system. Ger Med Sci 2010;8:Doc 12. DOI: / ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure Eur Heart J 2008;29: Day NP, Phu NH, Bethell DP, Mai NT, Chau TT, Hien TT, White NJ: The effects of dopamine and adrenaline infusions on acid-base balance and systemic haemodynamics in severe infection. Lancet 1996; 348: Totaro RJ, Raper RF: Epinephrine-induced lactic acidosis following cardiopulmonary bypass. Crit Care Med. 1997; 25: Levy B, Bollaert PE, Charpentier C, Nace L, Audibert G, Bauer P, Nabet P, Larcan A: Comparison of norepinephrine and dobutamine to epinephrine for hemodynamics, lactate metabolism, and gastric tonometric variables in septic shock: a prospective, randomized study. Intensive Care Med. 1997; 23: De Backer D, Creteur J, Silva E, Vincent JL: Effects of dopamine, norepinephrine, and epinephrine on the splanchnic circulation in septic shock: which is best? Crit Care Med. 2003; 31: Bellomo R, Chapman M, Finfer S, Hickling K, Myburgh J: Low-dose dopamine in patients with early renal dysfunction: a placebo-controlled randomised trial. Australian and New Zealand Intensive Care Society (ANZICS) Clinical Trials Group. Lancet 2000; 356: Martin C, Papazian L, Perrin G, Saux P, Gouin F. Norepinephrine or dopamine for the treatment of hyperdynamic septic shock? Chest 1993;103: Martin C, Viviand X, Leone M, Thirion X: Effect of norepinephrine on the outcome of septic shock. Crit Care Med. 2000; 28: De Backer D, Biston P, Devriendt J, Madl C, Chochrad D, Aldecoa C, Brasseur A, Defrance P, Gottignies P, Vincent JL: Comparison of dopamine and norepinephrine in the treatment of shock. N.Engl.J.Med. 2010; 362: Felker GM, Benza RL, Chandler AB, Leimberger JD, Cuffe MS, Califf RM, Gheorghiade M, O'Connor CM: Heart failure etiology and response to milrinone in decompensated heart failure: results from the OPTIME-CHF study. J.Am.Coll.Cardiol. 2003; 41: Taniguchi T, Shibata K, Saito S, Matsumoto H, Okeie K: Pharmacokinetics of milrinone in patients with congestive heart failure during continuous venovenous hemofiltration. Intensive Care Med. 2000; 26: [20]

21 21 Hæmodynamik og inotropi Referencer (Levosimendan) 17. Follath F, Cleland JG, Just H, Papp JG, Scholz H, Peuhkurinen K, Harjola VP, Mitrovic V, Abdalla M, Sandell EP, Lehtonen L: Efficacy and safety of intravenous levosimendan compared with dobutamine in severe low-output heart failure (the LIDO study): a randomised double-blind trial. Lancet 2002; 360: Moiseyev VS, Poder P, Andrejevs N, Ruda MY, Golikov AP, Lazebnik LB, Kobalava ZD, Lehtonen LA, Laine T, Nieminen MS, Lie KI: Safety and efficacy of a novel calcium sensitizer, levosimendan, in patients with left ventricular failure due to an acute myocardial infarction. A randomized, placebo-controlled, double-blind study (RUSSLAN). Eur.Heart J. 2002; 23: Mebazaa A, Nieminen MS, Packer M, Cohen-Solal A, Kleber FX, Pocock SJ, Thakkar R, Padley RJ, Poder P, Kivikko M: Levosimendan vs dobutamine for patients with acute decompensated heart failure: the SURVIVE Randomized Trial. JAMA 2007; 297: Zairis MN, Apostolatos C, Anastasiadis P, et al. The effect of a Calcium Sensitizer or an Inotrope or None in Chronic Low Output Decompensated Heart failure: Results From the Calcium Sensitizer or Inotrope or None in Low Output Heart Failure Study (CASINO). J Am Coll Cardiol 2004; 43: A Jalanko M, Kivikko M, Harjola VP, Nieminen MS, Laine M: Oral levosimendan improves filling pressure and systolic function during long-term treatment. Scand.Cardiovasc.J. 2011; 45: Lilleberg J, Nieminen MS, Akkila J, Heikkila L, Kuitunen A, Lehtonen L, Verkkala K, Mattila S, Salmenpera M: Effects of a new calcium sensitizer, levosimendan, on haemodynamics, coronary blood flow and myocardial substrate utilization early after coronary artery bypass grafting. Eur.Heart J. 1998; 19: Jӧrgensen K, Bech-Hanssen O, Houltz E, Ricksten SE: Effects of levosimendan on left ventricular relaxation and early filling at maintained preload and afterload conditions after aortic valve replacement for aortic stenosis. Circulation 2008; 117: Leppikangas H, Jarvela K, Sisto T, Maaranen P, Virtanen M, Lehto P, Karlsson S, Koobi T, Lindgren L: Preoperative levosimendan infusion in combined aortic valve and coronary bypass surgery. Br.J.Anaesth. 2011; 106: Kersten JR, Montgomery MW, Pagel PS, Warltier DC: Levosimendan, a new positive inotropic drug, decreases myocardial infarct size via activation of K-(ATP) channels. Anesth.Analg. 2000; 90: Tritapepe L, De S, V, Vitale D, Guarracino F, Pellegrini F, Pietropaoli P, Singer M: Levosimendan pretreatment improves outcomes in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. Br.J.Anaesth. 2009; 102: De Hert SG, Lorsomradee S, Cromheecke S, Van der Linden PJ: The effects of levosimendan in cardiac surgery patients with poor left ventricular function. Anesth.Analg. 2007; 104: Lahtinen P, Pitkanen O, Polonen P, Turpeinen A, Kiviniemi V, Uusaro A: Levosimendan reduces heart failure after cardiac surgery: a prospective, randomized, placebo-controlled trial. Crit Care Med. 2011; 39: Momeni M, Rubay J, Matta A, Rennotte MT, Veyckemans F, Poncelet AJ, Clement dc, Anslot C, Joomye R, Detaille T: Levosimendan in congenital cardiac surgery: a randomized, double-blind clinical trial. J.Cardiothorac.Vasc.Anesth. 2011; 25: Lechner E, Hofer A, Leitner-Peneder G, Freynschlag R, Mair R, Weinzettel R, Rehak P, Gombotz H: Levosimendan versus milrinone in neonates and infants after corrective open-heart surgery: A pilot study. Pediatr.Crit Care Med. 2012; 13: [21]

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403 Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system De cardiovaskulære parametre afhænger af mange forskellige ting, der igen er indbyrdes afhængige af hinanden. Her skal der ses på sammenhænget mellem forskellige

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE FSAIO Landskursus 19. september 2011 PROJEKTSYGEPLEJERSKENS ARBEJDE INDEN FOR SEPSISFORSKNING

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2).

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). 1) Aorta store arterier arterioler kapillærer venoler vener De forskellige kar Elastiske kar: aorta og store

Læs mere

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin & Dansk Cardiologisk Selskabs

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin & Dansk Cardiologisk Selskabs Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin & Dansk Cardiologisk Selskabs Retningslinier for præhospital og interhospital transport af hjertepatienter Udkast til høring planlagt til 11. juni 2007

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab

Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab Rekommandationer Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab Elektive kirurgiske patienter kan spise indtil

Læs mere

ALPE Essential - Mermaid Care A/S

ALPE Essential - Mermaid Care A/S Tænk hvis Tænk hvis du selv kunne udføre lungefunktionsundersøgelser målrettet anæstesiens udfordringer og problemstillinger omkring patientens præoperative oxygeneringsevne? Traditionelle lungefunktionsundersøgelser

Læs mere

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin Instruks Side 1 af 5 Formål At undersøge regionale forskelle i hjertemuskulaturens gennemblødning under farmakologisk udvidelse af koronarkarrene. Målgruppe og anvendelsesområde Denne instruks gælder for

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Arbejdet i et postoperativt smerteteam

Arbejdet i et postoperativt smerteteam Arbejdet i et postoperativt smerteteam Lone Nikolajsen, Forskningsoverlæge, ph.d. Det Postoperative Smerteteam & Dansk Smerteforskningscenter Aarhus Universitetshospital Danmark FSAIO, 19. September 2011

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Hjerteklapsygdomme Diagnostik og behandling

Hjerteklapsygdomme Diagnostik og behandling Hjerteklapsygdomme Diagnostik og behandling Sten Lyager Nielsen Overlæge, dr. med., PhD Hjerte- lunge- karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital - Skejby Aarhus University Hospital Skejby Milepæle

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Trænings Overvejelser Person Medicin efter AMI Falder om på gaden m. pludselig AMI Kort om hjertet og årsag til AMI Genoptræning efter et AMI

Trænings Overvejelser Person Medicin efter AMI Falder om på gaden m. pludselig AMI Kort om hjertet og årsag til AMI Genoptræning efter et AMI Fysisk træning til patienter med hjertesygdom AMI 13. april 2011 Hvidovre Fysioterapeut Martin Walsøe AMI - patient Person FP. Jytte Petersen, 68 år, gift, 2 voksne børn Spiser usundt Lever livet Går tur

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG.

Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG. Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG. Udarbejdet af Stud.Med Mohamed Ebrahim Københavns Universitet Juli 2014 Forord: Da jeg læste kardiologi på 8 semester, erfarede jeg

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1 Eksamensbesvarelse 16. januar 2007 Karakteren 02 Opgave 1 Mitokondrierne danner energi til cellens eget brug ATP ADP energi(atp) Cellekernen indeholder vores genetiske arvemateriale DNA. I en celle er

Læs mere

HJERTEKLAPSYGDOM, diagnose og behandling

HJERTEKLAPSYGDOM, diagnose og behandling HJERTEKLAPSYGDOM, diagnose og behandling Rapport fra en ad hoc arbejdsgruppe under Dansk Cardiologisk Selskab Henrik Egeblad, Ulrik Abildgaard, Henning Bagger, Jens Berning, Kenneth Egstrup, Knud Nørregaard

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Gæller Seniorrådgiver Alfred Jokumsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals 1 DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet FISKE

Læs mere

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Vores opgave At beskrive evidensen for træning, så det kan omsættes til praksis herunder træningsindhold,

Læs mere

Hypertension hos kvinder - under graviditet

Hypertension hos kvinder - under graviditet Hypertension hos kvinder - under graviditet Elisabeth R Mathiesen Professor Chief Endocrinologist, DMsc Copenhagen Centre for Pregnant Women with Diabetes Rigshospitalet, Faculty of Heslth Sceince, University

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Isotopkardiografi Dato: 2009.12.01

Isotopkardiografi Dato: 2009.12.01 Instruks Side 1 af 5 Formål At vurdere hjertets pumpefunktion Målgruppe og anvendelsesområde Sygeplejersker, bioanalytikere og læger på afd. Z, som arbejder i rum 1 Undersøgelsesprincip Der injiceres 99M

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso Instruks Side 1 af 6 Formål At beskrive den korrekte procedure for vurdering af hjertets pumpefunktion og volumen-forhold for højre og venstre ventrikel, samt bestemmelse af minutvolumen. Målgruppe og

Læs mere

Bilag 3 Avanceret genoplivning for specielt uddannet personale

Bilag 3 Avanceret genoplivning for specielt uddannet personale Bilag 3 Avanceret genoplivning for specielt uddannet personale Følgende er en instruks for den avancerede hjertestopbehandling. Avanceret hjertestopbehandling udføres af hjertestophold eller andre med

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

National klinisk retningslinje: for transfusion med blodkomponenter

National klinisk retningslinje: for transfusion med blodkomponenter National klinisk retningslinje: indikation for transfusion med blodkomponenter National klinisk retningslinje: Indikation for transfusion med blodkomponenter Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Højintens træning for løbere

Højintens træning for løbere Højintens træning for løbere Tanja Ravnholt Cand. Scient Humanfysiologi tanjaravnholt@hotmail.com Indhold Intensitetsbegrebet Højintens træning Uholdenhedspræstationens 3 faktorer Fysiologiske adaptationer

Læs mere

PULMONAL HYPERTENSION Diagnose og behandling

PULMONAL HYPERTENSION Diagnose og behandling PULMONAL HYPERTENSION Diagnose og behandling Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Dansk Lungemedicinsk Selskab Dansk Reumatologisk Selskab Ad hoc redaktion: Jens Erik Nielsen-Kudsk

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Store og lille kredsløb

Store og lille kredsløb Store og lille kredsløb Hjertets opbygning Funk6on og opbygning af det store og det lille kredsløb. Det store kredsløb og det lille kredsløb. Det store kredsløb Fra venstre hjertekammer ud 6l hele legemet

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Hjertesvigt Diagnose og behandling. Per Hildebrandt

Hjertesvigt Diagnose og behandling. Per Hildebrandt Hjertesvigt Diagnose og behandling Per Hildebrandt Hjerteinsufficiens: Definition Symptomer på hjerteinsufficiens, typisk åndenød eller træthed i hvile eller under anstrengelser, eller ankelødemer samt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

DEN AKUT KRITISK SYGE INFEKTIONSMEDICINSKE PATIENT SEPSIS. Jannik Helweg-Larsen Rigshospitalet Infektionsmedicinsk Afdeling 2013

DEN AKUT KRITISK SYGE INFEKTIONSMEDICINSKE PATIENT SEPSIS. Jannik Helweg-Larsen Rigshospitalet Infektionsmedicinsk Afdeling 2013 DEN AKUT KRITISK SYGE INFEKTIONSMEDICINSKE PATIENT SEPSIS Jannik Helweg-Larsen Rigshospitalet Infektionsmedicinsk Afdeling 2013 Case 1: Traumecentret RH kl. 16 52 årig mand 3 dage tiltagende smerter i

Læs mere

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby, December 11, 2014 Otsuka og Lundbecks

Læs mere

Overskrift her. Tekst starter uden punktopstilling. teksten, brug forøg indrykning. punktopstilling, brug formindsk indrykning

Overskrift her. Tekst starter uden punktopstilling. teksten, brug forøg indrykning. punktopstilling, brug formindsk indrykning forøg forøg -Træthed i fodbold -Gentaget sprint (høj intens arbejdsevne) -Betydning af aerob form & aerob træning Slide 1 Ph.d stud. Peter M. Christensen Institut for Idræt & Ernæring Københavns Universitet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

LÆGEMIDLER ANVENDT UNDER ANÆSTESI

LÆGEMIDLER ANVENDT UNDER ANÆSTESI Anæstesiologisk afdeling R Nr: LÆGEMIDLER ANVENDT UNDER ANÆSTESI AN 35 Udarbejdet af: Tom Pedersen og Bente Dyrlund Pedersen Godkendt af: Afdelingsledelsen Ansvar: Afdelingsledelsen Specielt til præmedicinering

Læs mere

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T Standard protocols University hospitals PACS Secondary health care PACS Primary health care Generic names as T1, PD and T2 weighted. Standard positioning Basic pulse sequences: Brain 0.2 Tesla 1.5 Tesla

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Blandevejledninger... 19

Blandevejledninger... 19 Indholdsfortegnelse 1. DEL... 4 Resumé... 4 Indledning... 4 Dato for ikrafttrædelse... 4 Dato for revidering... 4 Baggrund... 4 A. Den potentielle organdonor... 4 B. Hjernedødsundersøgelse og organbevarende

Læs mere

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S Program Hvad er NIV, og hvorfor behandle med NIV Fysiologi og KOL i

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Troels Dirch Poulsen - CURRICULUM VITAE

Troels Dirch Poulsen - CURRICULUM VITAE Troels Dirch Poulsen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Titel: Overlæge, Speciallæge i anæstesi og thoraxanæstesi, Diplom i offentlig forvaltning. (Engelsk titel: Diploma of Public Administration,

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Rapport nr. 2: Syre/base homeostase

Rapport nr. 2: Syre/base homeostase Rapport nr. 2: Syre/base homeostase Gruppe E2 Instruktør: Sissel Kursusleder: Ulla Friss INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... s. 3 Dagens patient-kasuistisk Teori og Diskussion... s. 3 Fremgangsmåde... s. 3 Cykeltræning

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

Telekardiologi Erfaringer og udfordringer. Olav Wendelboe Nielsen Kardiologisk afd. B, Rigshospitalet

Telekardiologi Erfaringer og udfordringer. Olav Wendelboe Nielsen Kardiologisk afd. B, Rigshospitalet Telekardiologi Erfaringer og udfordringer Olav Wendelboe Nielsen Kardiologisk afd. B, Rigshospitalet Pervasive Healthcare Telemedicin hvor er vi? Teknologien er udviklet Integreret telefoni Television

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014

Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014 Page 1 of 5 Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014 Af Torben Bjerregaard Larsen* Baggrund valg af antikoagulantia Nyeste opgørelse viser, at der i øjeblikket er omkring

Læs mere

Centralt virkende analgetika

Centralt virkende analgetika Centralt virkende analgetika Birgitte Brock Overlæge, lektor Klinisk farmakologisk afd og Farmakologisk Institut Århus Sygehus og Aarhus Universitet Fysiologisk inddeling af smertetilstande Nociceptive

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

Motion, livsstil og befolkningsudvikling

Motion, livsstil og befolkningsudvikling Naturfagsprojekt 2 Motion, livsstil og befolkningsudvikling Ida Due, Emil Spange, Nina Mikkelsen og Sissel Lindblad, 1.J 20. December 2010 Indledning Hvordan påvirker vores livsstil vores krop? Hvorfor

Læs mere

15. Mandag Endokrine kirtler del 3

15. Mandag Endokrine kirtler del 3 15. Mandag Endokrine kirtler del 3 Fokus er især på: forskelle og ligheder mellem pensumhormoner: Insulin, glukagon, adrenalin og cortisol. Bogens beskrivelse er udmærket, dog meget kvantitativ og en smule

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÈ

BILAG I PRODUKTRESUMÈ BILAG I PRODUKTRESUMÈ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nespo 10 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 10

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang Velkommen til vores workshop Buteyko Program Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program Lad os så komme i gang Hvem var Konstantin Buteyko? Russisk professor i fysiologi, med et dødeligt højt

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Lattergas i Ortopædkirurgisk Ambulatorium Instruks Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Formål:

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

LIFEPAK DEFIBRILLATORER. Fuld energi op til 360 joule til de pateinter som har brug for det.

LIFEPAK DEFIBRILLATORER. Fuld energi op til 360 joule til de pateinter som har brug for det. LIFEPAK DEFIBRILLATORER Fuld energi op til 360 joule til de pateinter som har brug for det. Fuld energi op til 360 joule til de pateinter som har brug for det. Alle Physio-Control defibrillatorer kan afgive

Læs mere

CPOP-dag. Line Kjeldgaard Pedersen Ph.D studerende og Kursist i Ortopædkirurgi

CPOP-dag. Line Kjeldgaard Pedersen Ph.D studerende og Kursist i Ortopædkirurgi CPOP-dag Line Kjeldgaard Pedersen Ph.D studerende og Kursist i Ortopædkirurgi Min Ph.D Børne Ortopædkirurgi og smertebehandling Cerebral Parese Ph.D-projekter: Smerte behandling hos børn med CP i forbindelse

Læs mere

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml o o o o ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml ikke er positivt for parenterale formuleringer med

Læs mere

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013

Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 + = Medicin og delir DSG s årsmøde 2013 Jens-Ulrik Rosholm Overlæge, klin. lekt., ph.d. Geriatrisk afd. G, OUH Hvor stor betydning har medicin for delir? I Drugs is probably the most common cause for delirium

Læs mere

Vejledende retningslinier for klinisk arbejdstest i relation til iskæmisk hjertesygdom.

Vejledende retningslinier for klinisk arbejdstest i relation til iskæmisk hjertesygdom. Vejledende retningslinier for klinisk arbejdstest i relation til iskæmisk hjertesygdom. Fra en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Cardiologisk Selskab 2001 Kari Saunamäki, Kenneth Egstrup, Lars Krusell, Hans

Læs mere

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Hjertedepression - og andre somatiske depressioner Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Liaison = Forbindelse Liaisonpsykiatrisk Enhed, Psykiatrisk Center København Tilsyn (ca. 1600/år) Somatoforme

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters Kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Lungesygdom Dette er en kort oversigt over anbefalinger til fysioterapeuter, der Dette

Læs mere