Ellen Mariehjemmet Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: Mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ellen Mariehjemmet Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk"

Transkript

1 Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: Mail: Virksomhedsplan

2 Virksomhedsbeskrivelse Institutionens navn Adresse Vesterbrogade 3c, 3250 Gilleleje Tlf Fax Hjemmeside Institutionstype Normering Bestyrelsen Ældreboliger ombygget efter lov om almene boliger, uden kommunal overenskomst. Hjemmet består af 26 renoverede 1-værelses lejligheder med køkken og bad, foruden én bolig til brug for aflastnings- eller rekreationsophold. 28 fuldtidsstillinger som dækker pleje, køkken, rengøring, sekretær, pedel, cafe samt ledelse Lilly Kristoffersen formand Jan Most næstformand Birgit Serup bestyrelsesmedlem 1. Historie Rose Marie Rørdam Holm stiftede det første Mariehjem i Navnet foran Mariehjem er opkaldt efter stifterens kvindelige slægtninge, der alle havde Marie som en fast del af deres navn. Rose Marie Rørdam Holm var hospitalssygeplejerske i København, og mødte i sit daglige arbejde mange mennesker uden fast bopæl og uden familie. For at give disse mennesker en værdig tilværelse under hjemlige forhold, oprettede hun det første Mariehjem. Hendes grundlæggende tanke var at skabe små hjem med et trygt og nært miljø uden institutionspræg. 2

3 2. blev oprettet i 1972 som en del af Fonden Mariehjemmenes fællesskab. Siden1999 har været drevet som et privat, selvvisiterende plejecenter uden driftsoverenskomst med nogen kommune. Vi modtager beboere indenfor det somatiske område og fra alle kommuner i Danmark. Vi kan modtage personer som har brug for aflastnings- eller rekreationsophold i kortere eller længere tid. Vi kan også modtage beboere, som selv ønsker at betale for opholdet. ledes af en bestyrelse, der består af 4 medlemmer. Det tilstræbes at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer har kendskab til lokalområdet. Det er bestyrelsens opgave at sikre at institutionen både administrativt og økonomisk fungerer ud fra formålet. Til at varetage den daglige ledelse har bestyrelsen ansat en forstander Bestyrelsesmøder holdes i henhold til vedtægterne og mindst 4 gange om året. Ved bestyrelsesmøderne deltager bestyrelsen, en repræsentant fra Fonden Mariehjemmene, beboerrepræsentant, personalerepræsentant og forstanderen. Beboerrepræsentanten, medarbejderrepræsentanten, repræsentanten fra Fonden Mariehjemmene samt forstanderen, har ikke stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år på regnskabsmødet med formand og næstformand, genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmøder holdes fortrinsvis på institutionen. Klager over institutionens forhold skal sendes til forstanderen eller formanden for bestyrelsen. Alle skriftlige klager bliver drøftet ved førstkommende bestyrelsesmøde. har 26 et rums lejligheder og eget produktionskøkken, hvor maden til hjemmet bliver tilberedt. Derudover driver vi som en integreret del af, Cafe Ellen. Cafeen findes i gadeplan og vender direkte ud mod Torvet i Gilleleje. Både husets beboere, pårørende, gæster og byens borgere benytter cafeen, som holder åbent i dagtimerne. I cafeen serveres der sandwich, salater, kaffe og kager samt dagens varme ret, som er identisk med den der serveres på. Formål s formål tager afsæt i vedtægterne for og Servicelovens bestemmelser. Beboere, pårørende og medarbejdere arbejder sammen i et forpligtende fællesskab om, at skabe de bedste livsbetingelser for beboerne, med stor vægt på den enkelte beboers frihed og handlemulighed, og dermed indflydelse på egen situation. At medarbejderne på samarbejder i dialog med hinanden, har højt informationsniveau og udviklingsmuligheder, og at medarbejderne griber og udnytter de muligheder for nye tiltag, som kan skabe trivsel og nye perspektiver. 3

4 Visioner og værdier På stræber vi efter at beboerne og deres pårørende oplever trygge rammer og ligeværdige forhold. Vi ønsker at medarbejderne oplever som en tryg, udviklende og troværdig arbejdsplads. Det opnår vi ved Respekt for de enkelte borgeres personlighed og integritet, som giver dem mulighed for indflydelse på egen situation At der ydes kvalificeret og professionel vejledning, pleje og omsorg At styrke den sociale kontakt og livsudfoldelse, som giver beboerne mulighed for at leve et liv så tæt på det liv de ville have ført, hvis de var i eget hjem At styrke den sociale kontakt med pårørende og lokalsamfundet At skabe, afprøve og justere nye ideer indenfor s rammer At tilbyde medarbejderne kompetenceudvikling og uddannelse At give medarbejderne indflydelse og medansvar for godt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø Beboere og medarbejdere samarbejder i et forpligtende fællesskab som stiller krav til hver enkelt om at sige til og fra i særlige situationer. s referenceramme indeholder ord som, ligeværdighed, dialog, tillid, faglighed, professionalisme og ansvarlighed. Virksomhedsplan Virksomhedsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem medarbejdere og ledelse og anvendes i det daglige arbejde. Virksomhedsplanen udarbejdes for en 2 års periode, og lægges frem for bestyrelsen til godkendelse. 4

5 Organisationsdiagram Fonden Mariehjemmene Bestyrelsen Mariehjemmenes hovedkontor Sekretær Forstander Pedel Terapi Souschef Køkken Rengøring/vaskeri Aftenvagt Dagvagt Nattevagt Personalenormeringen svarer til 28 fuldtidsstillinger Det fastansatte personale består af 2 sygeplejersker 6 sygehjælpere 6 social- og sundhedshjælpere 5 social- og sundhedsassistenter 1 køkkenleder 3 køkkenmedhjælpere 1 cafeansvarlig 2 rengøringsmedarbejdere 1 aktivitetsmedarbejder 1 aktivitetsmedarbejder i KLAP projekt 4 ungarbejdere ( med begrænset timeantal) i dagligstuen, weekends. 1 sekretær 1 forstander. Herudover et antal vikarer som kan tilkaldes ved sygdom og ferier Læger og fysioterapeut rekvireres efter beboernes ønske og behov. Damefrisør og gymnastikpædagog kommer en gang om ugen. Fodterapeut efter aftale Tandpleje, omsorgstandplejen er et specielt tilbud, til beboere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne som gør dem ude af stand til at benytte almindelig tandklinik. Øvrige beboere kan benytte byens tandlager efter behov. Præsten kan tilkaldes ved anmodning fra beboerne 5

6 Årsberetning Der har ikke været de store problemer med ejendommen i årene Der pågår løbende vedligeholdelse. I haven ved cafeen er der ændret på terrassen og bedene, så cafeens gæster har fået flere pladser i haven med eftermiddagssol. Der har været de obligatoriske tilsyn fra Beredskabet, hvor der kun har været småting at bemærke. Der har været afholdt møder i brugerpårørenderådet med referat hvert kvartal. Referater fra disse møder sættes på opslagstavlen samt udsendes via vores lokale beboerblad Mariehønen så alle, også de som ikke deltog i mødet, kan læse om det. Mariehønen kan også læses på s hjemmeside. Mariehønens redaktør er en medarbejder Jytte. Der var embedslæge tilsyn i 2012, 2013 og Vi har haft 5 kommunale tilsyn, 1anmeldt og 2 uanmeldte i 2012 og 1 anmeldt og 1 uanmeldt i 2013, rapporterne ligger på hjemmesiden. Samarbejdsudvalg (nu omdøbt til AMO = arbejdsmiljøorganisation) og sikkerhedsudvalg har holdt møder hvert kvartal. Vi har udarbejdet APV i 2013, omhandlende både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Der var ikke store problemer og de småting der var, er løst. Vores arbejdsmiljøfokus i 2014 er forflytninger Der har allerede været afholdt en eftermiddag med erfaringsudveksling Der har været afholdt bestyrelsesmøder hvert kvartal. Vi har deltaget i Gribskov Kommunes Ældremesse hvert år, repræsenteret af medarbejdere både fra både plejen og fra cafeen. Vi har et meget fint og konstruktivt samarbejde med Gribskov Kommune, og henvisninger fra borgere som ønsker bolig på, sker i samarbejde med visitations- afdelingen i Gribskov Kommune. Venteliste og prioritering administrerer vi selv. I 2012, indrettede vi et rehabiliteringsrum med diverse træningsredskaber som bliver flittigt brugt. Vi har købt en badestol og en beboer har købt en side by side cykel. Vi er begyndt at installere loftlifte hvor der er behov herfor. Der blev indført daglig råkost og brunchdage I 2013 koncentrerede plejen sig om dokumentation og den tilhørende lovgivning. Vi havde for første gang en ernæringsstuderende i praktik i 2 måneder. prøvekørte den ny elektroniske fakturering og Jette og Kirsten indrettede nye moderne kontorer. Pedellen sagde sin stilling op og hans opgaver blev varetaget af sekretær og rengøringsmedarbejder. Medarbejderne deltog i relevante faglige kurser og undervisning. Blandt andet, var alle på obligatorisk brandkursus. Vi har afholdt MUS samtaler med samtlige fastansatte medarbejdere i 2012 og Vores sygefravær er meget lavt. 6

7 Resultatopgørelse Det overordnede mål for handleplanen for , var at sætte fokus på modtagelse af nye beboere. Ønsket var inspireret af servicestyrelsens temadag om samarbejde med pårørende som vi deltog i. Indhentning af helbredsoplysninger var Sundhedsstyrelsens tema for Arbejdet omhandlede visitationen som papirgang, besøg i hjemmet eller på inden indflytning, selve modtagelsen incl. forventningsafstemning og opfølgende samtaler. Målet var: At der skabes en fælles forståelse af hvad en god modtagelse af en ny beboer er samt at udarbejde en fælles manual til brug ved modtagelse. De enkelte faggruppers input til en forbedret modtagelse blev drøftet i faggrupperne, tværfagligt og der blev udarbejdet en fælles manual til brug ved indflytning på. Manualen sikrer at alle relevante informationer bliver givet. Det er vores indtryk at nye beboere føler sig ventet og velkommen og at der straks fra indflytning, knyttes kontakt til de pårørende med henblik på et godt samarbejde. Alle nye beboere og deres pårørende er informeret om huset Ellen og personalet er ikke i tvivl om den enkeltes opgave i forbindelse med indflytningen. Der arbejdes ud fra den nye modtagelsesmanual hver gang en ny beboer modtages og der følges konsekvent op med 3 måneders samtaler for at forstærke et godt samarbejde med beboer og pårørende. Målet er nået Handleplan for 2014 til 2016 Vi ønsker at arbejde med s visioner og værdier. Der er, for en del år tilbage, udarbejdet visioner og værdier for huset, men vi mener at det er tid at revidere disse og holde dem op mod Fonden Mariehjemmenes strategi. Vi er i en tid, hvor udviklingen går meget stærkt. Vi har behov for at se på hvordan vores holdning skal være til tiltag som medicinsk teknologi. Målet er: At bestyrelsen, beboere, pårørende og alle faggrupper på, får mulighed for at reflektere over de eksisterende visioner og værdier samt holde disse op mod egen praksis og komme med ideer til ændringer. Der skal skabes tid og rum til at hver enkelt kan forholde sig til-og føle ejerskab til visioner og værdier. Resultat: At s vision og værdier er tidssvarende og den enkelte bestyrelsesmedlem/ medarbejder føler ejerskab herfor. 7

8 Afslutning Udarbejdelse af virksomhedsplan på, sker i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Denne Virksomhedsplan har fokus på at arbejde med s visioner og værdier så disse er up to date og den enkelte føler ejerskab heraf. På personalet vegne Kirsten Schaumburg forstander 8

Virksomhedsplan 2011

Virksomhedsplan 2011 Virksomhedsplan 2011 Louise Mariehjemmet * 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 4 ORGANISATIONSPLAN... 5 FORORD... 6 INDLEDNING... 6 IDÉGRUNDLAG... 7 VISION... 7 VÆRDIGRUNDLAG...

Læs mere

Organistionsudvikling på spisesedlen

Organistionsudvikling på spisesedlen Virksomhedsplan 2015 Organistionsudvikling på spisesedlen 1 2 Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 5 Organisationsplan... 6 Hjemmets historie... 7 Fonden Mariehjemmenes historik... 7 Værdier...

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet

Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Marianne Kjer Lisbeth Pedersen Rødovre Kommune har

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi.

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi. Fristedet, Broby & Den Blå Ambassade, Faaborg Servicedeklaration Socialpsykiatri Syd Stedet, hvor man bliver mødt, som man er. Yder mest psykiatri for pengene. Den gode arbejdsplads med respekt, ansvarlighed

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Ungdomspensionen Jens Jessensvej 12 2000 Frederiksberg

Virksomhedsplan 2014. Ungdomspensionen Jens Jessensvej 12 2000 Frederiksberg UNGDOMSPENSIONEN Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 71 52 13 upjj@frederiksberg.dk Virksomhedsplan 2014 Ungdomspensionen Jens Jessensvej 12 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord 3

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere