Odsherred Kommune. IT strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odsherred Kommune. IT strategi"

Transkript

1 Odsherred Kommune IT strategi April 2016

2 Indhold 1. INDLEDNING 3 1. DE STRATEGISKE UDFORDRINGER NU-SITUATIONEN 5 2. VISION 7 3. PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 9 1. IT-PLATFORM 9 1. Principper 9 2. DRIFT OG SERVICES Principper STYRING OG UDVIKLING Principper IT-PÆDAGOGISK ANVENDELSE Principper 12

3 1. Indledning I foråret 2011 blev der, i Odsherred Kommune, nedsat et IT-strategi-udvalg, som skulle afdække folkeskolernes nuværende måde at organisere deres IT på, med henblik på at lave en fremadrettet strategi for skoleområdet. Det udmøntede sig i en IT-strategi samt en økonomi og handleplan for perioden 'IT-strategien ' blev forelagt Børne & Uddannelsesudvalget i efteråret 2011, som behandlede og godkendte den. Den blev derefter forlagt for kommunalbestyrelsen, som godkendte den. Til gennemførelse af den første del af IT- strategien blev der tildelt 5,76 millioner kr. som anlæg i De efterfølgende år lagde skolerne 1,5 millioner kr. til drift og til gennemførelsen af den resterende del af IT strategien. I 2016 er der blevet udarbejdet en revideret IT-strategi, der skal løbe i perioden Der er, i forbindelse med den nye IT-strategi, udarbejdet en evaluering af ITstrategien fra IT-strategien består af fire dele: Vision, er den overordnede vision for digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2. Pejlemærker, er en uddybning af visionen (delvisioner). Pejlemærkerne er de punkter, som vi sigter efter. Pejlemærker beskrives nærmere i afsnit 3. Principper, er en beskrivelse af nogle foretrukne valg, der ligger inden for pejlemærket og som skal være med til at understøtte realiseringen af visionen. Initiativer og målsætninger, er de konkrete målbare mål, som vi måler strategien på, i forhold til de initiativer der skal igangsættes for at realiserer visionen. Initiativer og målsætninger fremgår af bilag 1 (Odsherred Handlingsplan og økonomioverslag Skole it v1). Sammenhængen mellem de fire dele kan illustreres på følgende måde: Odsherred Kommune skole IT-strategi Side 3 af 13

4 KMD A/S Skole-IT DIAS 3 Strategiens elementer Rød tråd Vision Pejlemærker Principper Målsætninger Handlingsplan (initiativer) Overordnet Flere års holdbarhed Konkret Kortere levetid Dynamisk Skole-IT Vision, pejlemærker og principper er det overordnede, der skal virke i den periode, strategien dækker, hvorimod initiativer og målsætninger er elementer, der løbende udvikles og ændres i takt med udviklingen. Disse revideres årligt. Gennem 4 fokusområder skabes sammenhængen fra vision, via pejlemærker og principper, til konkrete målsætninger og initiativer i handlingsplanen. Disse fokusområder er: Pædagogisk IT-anvendelse er væsentlig, fordi IT i folkeskolen grundlæggende handler om den optimale pædagogiske og didaktiske anvendelse af digitale medier i forhold til elevernes faglige og personlige udvikling. Fokusområdet skal sikre, at Odsherred Kommunes arbejde med Skole-IT begrundes pædagogisk. Styring og udvikling er væsentlig for at sikre, at den nødvendige styring er på plads for derved at kunne skabe rammerne for at realisere skole-itstrategien. Derudover vil udvikling af den praktiske anvendelse af IT i folkeskolen understøtte kommunes strategiske målsætninger for Skole-IT i Odsherred. IT-platform er et centralt fokusområde, som har fundamental betydning for anvendelse af IT i folkeskolen. Fokusområdet skal sikre at IT-infrastrukturen er fleksibel og tilgængelig, at driften er stabil og velfungerende og den nødvendige service stilles til rådighed. Drift og service sikrer, at driften er stabil og velfungerende og den nødvendige support stilles til rådighed. Odsherred Kommunes skole-it-strategi er gældende for perioden Strategien revideres mindst en gang om året, så der sikres en sammenhæng med de forandringer der sker i omverdenen. Odsherred Kommune skole IT-strategi Side 4 af 13

5 Grundlag og afgrænsning af strategien: Strategien er gældende for Odsherred Kommunes 3 folkeskoler Strategien omfatter: o o o o o Alt digitalt udstyr som anvendes i skolen, uanset hvem der ejer det Alle digitale læremidler som anvendes, uanset hvor de er Anvendelsen af digitalt udstyr og digitale læremidler De kompetencer, der er nødvendige for anvendelsen Skole IT-strategien er underliggende og skal understøtte Odsherred Kommunes overordnede digitaliseringsstrategi Strategien er forankret i skolelederfora 1. De strategiske udfordringer nu-situationen Strategien tager udgangspunkt i de udfordringer, der kendertegner IT i folkeskolen i dag i Odsherred Kommune, samt de eksterne forventninger til anvendelse af IT blandt andet fra Undervisningsministeriet, forældre, andre uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.v. Analysen af den nuværende situation på IT-området i Odsherred Kommune har identificeret følgende udfordringer: Det grundlæggende IT-kompetenceniveau blandt det pædagogiske personale skal fortsat højnes. IT-Strategien skal fortsat understøtte Windows-platformen. I takt med flere pædagogiske IT-platforme, stiger behovet for det pædagogiske personales interne/eksterne uddannelse. 1:1-device i overbygningen er udfordret. De nuværende Tablets som blev indkøbt i 2013 er meget slidte og vi kan ikke holde princippet med 1:1, da mange Surfaces efter 3 års brug er slidte eller gået i stykker. Surface RT opfylder ikke alle de faglige krav, der stilles i dag. Det giver bl.a. problemer i forbindelse med 9. klasses afgangsprøve. PC-status på skolerne. Se nedenstående opgørelse. Samlet antal PC er på skolerne fordelt efter alder. (Kilde: Odsherred Skole-IT forår 2016.) Biosyear Total Biosyear Total Utidssvarende PC er 538 Tidssvarende PC er 1185 En 'Utidssvarende PC' defineres som en PC der er mere end 4 år gammel og på en vurdering af PC-modellen, konfigurationen og nuværende stand. Odsherred Kommune skole IT-strategi Side 5 af 13

6 Tidssvarende PC defineres som en PC der er under 4 år gammel. Der er samlet 1723 PC er på skolerne, hvoraf de 538 af PC erne er utidssvarende. Af de resterende 1185 PC er, der defineres som tidssvarende, skal der trækkes ca. 329 PC er fra som er indkøbt til det pædagogiske personale. Derudover skal der fratrækkes yderligere 243, stationære PC er, der bliver brugt som tavle-pc er. Herefter er der samlet 613 tidsvarende PC er til eleverne fra 0-6 klasse. Samlet elevtal 1. januar 2016 = 2314 Elevtal januar klasse = 1569 Elevtal januar klasse = 745 Eleverne på skolerne fra klasse har adgang til ca. 613 tidssvarende PC er. Med det nuværende elevtal fra klasse som er 1569 elever betyder det at: Vi har 2 til 3 elever pr. tidssvarende PC fra klasse, der kan bruges i en pædagogisk sammenhæng. Der mangler ca. 956 PC er for at have en 1-1 dækning i klasse. Vi er langt fra en 1 til 1 situation i Odsherred fra 0-6 klasse. Det anbefales at vi arbejder hen imod dette. Skole: Status Interaktive tavler: Samlet oversigt over boards på skolerne i Odsherred 2015/2016 Board type Antal boards Defekt board Slidt board Defekt projektor Slidt projektor Antal PC Slidt PC'er Sydskolen afd. Asnæs Qomo tavler Sydskolen afd. Vig Smartboards Sydskolen afd. Grevinge Activ boards Sydskolen afd. Fårevejle Activ boards Sydskolen afd. Hørve Smartboards Nordskolen afd. Billesvej Smartboards Nordskolen afd. Grundtvigsvej Smartboards Nordskolen afd. Højby Smartboards Nordskolen afd. Egebjerg Smartboards Nordskolen afd. Odden Smartboards Nr. Asmindrup skole Activ boards Fordeling af boards Samlet Antal board Sydskolen 132 Antal board Nordskolen 98 Antal board Nr. Asmindrup skole 13 Interaktive tavler i alt 243 Odsherred Kommune skole IT-strategi Side 6 af 13

7 2. Vision Visionen skal i strategiperioden fra sikre, at der forsat skabes et solidt fundament for udviklingen af skole-it i folkeskolen i Odsherred Kommune. Vision 2019 Folkeskolens IT- og mediedidaktik samt digitale medier i Odsherred er tidssvarende og fundament for læring, der skaber resultater. Tidssvarende betyder, at den digitale skole er en realitet, der anvender IT som en naturlig del af læringsprocessen og afspejler den teknologiske virkelighed. Fundament betyder en stabil og velfungerende ITplatform, som bygger på fællesskab og lige muligheder, og som er anvendelig, fleksibel og tilgængelig. Læring betyder, at elevens faglighed, udvikling, engagement og IT-færdigheder styrkes, samt at differentiering understøttes. Resultater betyder, at digitale medier medvirker til, at der sker udvikling i elevernes kompetencer, så flere får en ungdomsuddannelse. Visionen skal realisere fundamentet for den digitale skole, hvor anvendelse af digitale medier og digitale læremidler er en integreret del af læringsmiljøet og processen. Odsherred Kommune skole IT-strategi Side 7 af 13

8 Figuren giver et overblik over Skole-IT strategiens vision, pejlemærker og principper: Principper Pejlemærker Vision Folkeskolens IT- og mediedidaktik samt digitale medier i Odsherred er tidssvarende og fundament for læring, der skaber resultater. IT-platform Vi har fælles platform af digitale medier og læremidler, der løbende udskiftes og udvikles, og hvor alle har adgang til at anvende dem aktivt i undervisning og læring Vi sikrer, at vores IT-platform er tidssvarende, så den lever op til de krav der stilles til anvendelse af digitale medier og læringsmidler. Det fundament af digitale lærermidler vi har på tværs af skolerne i Odsherred kommune, skal fortsat sikres. Vi sikrer en effektiv og velfungerende IT-platform via løbende udvikling og udskiftning af platformens elementer. Vi sikrer, at de digitale læremidler og medier er tilgængelige, der hvor læringen finder sted. Drift og Service Vores platform af digitale medier og læremidler er altid tilgængelig og vi har en effektiv support og drift Vores fælles IT-platform er velfungerende og stabil, og er grundlaget for, at IT i undervisningen fungerer optimalt, og understøtter alle elevers læring. Vi har en effektiv selvstændig Skole-IT afdeling, der står for drift og service, der drives af dedikerede ressourcer. Skole-IT har klare aftaler med PLC og IT-vejleder på den enkelte skole/afdeling om ansvarsområder og arbejdsopgaver. Styring og udvikling Der er fælles centrale og klare rammer for udvikling, investering og styring af IT i Odsherred skolevæsen. Vi sikrer, at de økonomiske rammer og investeringer er afstemt og vi handler omkostningseffektivt. Vi har en fælles politik for styring og udvikling af IT i Odsherred skolevæsen, og vi følger et fælles budget. Skolerne tager udgangspunkt i en fælles plan for investering, vedligeholdelse og udvikling af det fælles IT-grundlag. August 2009 Pædagogisk IT-anvendelse Vi har eleven i centrum og anvender IT som et aktivt værktøj, der understøtter læring og skaber bedre resultater Vi har en klar plan for kompetenceudvikling, som øger anvendelsen af IT i undervisningen. Det pædagogiske personale skal have grundlæggende IT kompetencer. Vi stimulerer og effektiviserer det pædagogiske personales anvendelse af digitale læremidler. Vi anvender digitale læremidler, så vi fremmer læringsprocessen på alle niveauer i folkeskolen, således at IT skal blive en integreret del af alle skolens fag Vi understøtter elevernes Digitale Dannelse, så de er i stand til at agere i samfundet. DIAS 3 Vi er opdaterede med udviklingen inden for det pædagogiske IT-område og vi er ajourførte med nye muligheder, forudsætninger og behov. Odsherred Kommune skole IT-strategi Side 8 af 13

9 3. Pejlemærker og principper Strategien for realisering af vision 2019 kan udmøntes i nedenstående pejlemærker og principper. 1. IT-platform 1. Principper Vi sikrer løbende udskiftning af IT-platformens elementer Det betyder, at vi løbende udskifter pc-udstyr således at det som udgangspunkt ikke er over tre år gammelt og at vi sikrer at netværket og servere har den nødvendige struktur der skal til for at understøtte og endelig at vores grundlæggende pædagogiske software understøtter de pædagogiske behov. Det er vigtigt, fordi IT er et så væsentligt element i folkeskolen nu og i fremtiden at kvalitet og kapacitet skal være på plads og at det sker løbende er vigtigt i forhold til sikre en økonomisk effektivitet, med flerårige budgetter m.v. Vi sikrer et fælles fundament af læremidler på tværs af skolerne i Odsherred kommune Det betyder, at vi løbende sikrer, at der er et fælles udbud af digitale læremidler (undervisningssoftware m.v.), som kan anvendes af alle, og at der er mulighed for at den enkelte lærer kan anvende andre digitale læremidler, hvor det anses for at give værdi. Det betyder tilsvarende, at vi løbende evaluerer og tager stilling til platformens sammensætning. Det er vigtigt, fordi en standardiseret platform sikrer effektivitet i forhold til drift og vedligeholdelse samt videndeling på tværs af fag, trin og skoler. Vi sikrer en effektiv og velfungerende IT-platform via løbende udvikling og udskiftning af platformens elementer Det betyder, at vi løbende udskifter vores digitale medier (eksempelvis PC er, notebooks, SmartPhones, tablets, digitale tavler m.v.), således at de understøtter de pædagogiske behov. Udviklingen sker gennem løbende vurdering og evaluering af interne og eksterne erfaringer, samt gennem inspiration. Odsherred Kommune skole-it-strategi Side 9 af 13

10 Det er vigtigt, fordi IT-platformen er en væsentlig del af rygraden i folkeskolen nu og i fremtiden og fordi det sikrer en økonomisk og driftsmæssig effektivitet. Vi sikrer, at de digitale læremidler og medier er tilgængelige, der hvor læringen finder sted Det betyder, at vores lærere og elever kan anvende vores IT-platform hele døgnet, året rundt, uanset om de befinder sig på skolen eller udenfor. Det betyder også, at de i høj grad kan anvende egne digitale medier. Det er vigtigt, fordi IT-platformen skal være tilgængelig, der hvor læringen skal finde sted, og at de digitale læremidler kan anvendes, hvor der er behov (på skolen, hjemme, på farten etc.) 2. Drift og services 1. Principper Vores IT-platform er velfungerende og stabil, og er grundlaget for, at IT i undervisningen fungerer optimalt Det betyder, at vi kan forvente at gennemføre undervisningen og prøveafvikling som planlagt uden at skulle forholde os til driftsproblemer m.v. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at gøre anvendelse af IT til en naturlig og integreret del af undervisningen og tilknyttede aktiviteter (forberedelse, efterbehandling m.v.) Vi har en effektiv selvstændig Skole-IT, der drives af dedikerede ressourcer Det betyder, at vi har en centraliseret drifts- og supportafdeling, som er indrettet til formålet og som tager højde for de vilkår, der gælder for ITanvendelse i folkeskolen. Vores drift og support omfatter både digitale medier og læremidler. Skolenettet er selvstændigt for at bevare tilgængelighed og åbenhed Det er vigtigt, fordi anvendelse af IT ikke må være tilfældig og afhænge af funktionalitet og tilgængelighed Vi har klare aftaler med drift og serviceafdelingen og forventningerne er afstemte Det betyder, at vi har et aftalt servicekatalog, der beskriver og fastlægger, hvilket niveau af service og support vores brugere kan få og hvornår, samt at vi løbende følger op på, om serviceniveauet lever op til det aftalte. Odsherred Kommune skole-it-strategi Side 10 af 13

11 Det er vigtigt, fordi vi har en centraliseret drift og support af vores ITplatform og fordi vores brugere skal vide, hvad de kan forvente af support og service 3. Styring og udvikling 1. Principper Vi sikrer, at de økonomiske rammer & investeringer er afstemt og vi handler omkostningseffektivt Det betyder, at vi løbende revurderer den måde, vi anvender ressourcerne på i skolen i dag i forhold til de nye muligheder, IT-udviklingen på det pædagogiske område giver, og at vi aktivt arbejder med at skabe sammenhæng med mål og behov og de gældende økonomiske rammer. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at udnytte vores ressourcer effektivt. Vi har en fælles politik for styring og udvikling af IT i folkeskolen, og vi følger et fælles budget Det betyder, at vi har et sæt politikker for styring og udvikling af pædagogisk IT, som er fælles for alle skolerne i Odsherred Kommune og fælles for budgettet til investering og drift af den pædagogiske IT-platform. Det betyder også, at der sker en fælles prioritering af anvendelsen af de økonomiske ressourcer. Det er vigtigt for at kunne udvikle og drive den fælles pædagogiske ITplatform og for at sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne. Vi tager udgangspunkt i en fælles plan for investering, vedligeholdelse og udvikling af skolernes fælles IT-platform Det betyder, at der udarbejdes og vedtages en fælles plan, der omhandler de aktiviteter og investeringer, der skal gennemføres i de kommende år. Det er vigtigt, fordi det fastholder det fællesskab, der er bygget op omkring en standardiseret pædagogisk IT-platform og fordi det sikrer en gennemsigtig og effektiv prioritering og styring af økonomien. Odsherred Kommune skole-it-strategi Side 11 af 13

12 4. IT-pædagogisk anvendelse 1. Principper Vi har en klar plan for kompetenceudvikling, som øger anvendelsen af IT i undervisningen. Det betyder, at vi har identificeret og planlagt, hvordan vi gennem lokale uddannelsestilbud, fællesskaber, erfa-netværk m.v., udvikler vore pædagogiske personale digitale kompetencer. Det er vigtigt, fordi vi ønsker en effektiv anvendelse af vores ressourcer gennem kompetenceudvikling, der er baseret på videndeling, hvor vi udnytter hinandens kompetencer mest muligt. Vi stimulerer og effektiviserer det pædagogiske personale anvendelse af digitale læremidler, så det bliver en naturlig del af undervisningen i folkeskolen Det betyder, at vi sætter anvendelsen af de digitale læremidler på den pædagogiske dagsorden og at vi udarbejder fælles planer og mål for en øget anvendelse af digitale læremidler, som et integreret værktøj i undervisningen. Det er vigtigt, fordi en optimal anvendelse af digitale læremidler skaber øget kvalitet, effektivitet og resultater af undervisningen. Vi anvender digitale læremidler, så vi fremmer læringsprocessen på alle niveauer i folkeskolen Det betyder, at vi løbende evaluerer vores anvendelse af digitale læremidler med henblik på at sikre den bedst mulige læring. Det er vigtigt, fordi vi ønsker at anvende digitale læremidler, der understøtter de pædagogiske resultater, vi ønsker at opnå. Vi understøtter elevernes Digitale Dannelse, så de er i stand til at agere i samfundet Det betyder, at vi udvikler elevernes kritiske kompetencer inden for anvendelse af digitale muligheder og kompetencer i forhold til at vurdere kvalitet og risici ved anvendelse af digitale/sociale medier, herunder etik og moral. Det er vigtigt, fordi vi ønsker, at vores elever får et kompetent forhold til at anvende IT. Vi er opdaterede med udviklingen inden for det pædagogiske IT-område og vi er ajourførte med nye muligheder, forudsætninger og behov Odsherred Kommune skole-it-strategi Side 12 af 13

13 Det betyder, at vi løbende følger anvendelse og udvikling inden for det pædagogiske IT-område og at det blandt andet sker gennem aktiv dialog med eksterne leverandører og den øvrige uddannelsesverden. Det er vigtigt, fordi vi søger inspiration til nye måder at løse undervisningsopgaven på og til udvikling og effektivisering af den pædagogiske IT-platform. Odsherred Kommune skole-it-strategi Side 13 af 13

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it Digitaliseringsstrategi 2010 2014 Skole-it Vedtaget december 2010 Dok. 138908-10 1. Indledning Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2010 over en periode på ca. 4 måneder fra marts til juni

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2013-2017 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2013 FOTO: DORTHE SEVELSTED IVERSEN INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 CENTRALE BEGREBER... 4 VISION...

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Forord Formålet med Den strategiske agenda for it i folkeskolen er at give kommunerne konkrete forslag til, hvordan man kan målrette og prioritere udviklingsindsatsen

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

DAGTILBUD OG UDDANNELSE SKOLEBESTYRELSESVALG 2014

DAGTILBUD OG UDDANNELSE SKOLEBESTYRELSESVALG 2014 DAGTILBUD OG UDDANNELSE SKOLEBESTYRELSESVALG 2014 1 INDHOLD Nye skolebestyrelser 3 Sådan sammensættes skolebestyrelserne 4 Hvem kan stemme - og hvem kan vælges som forældrerepræsentant 6 Orienteringsmøde

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE DAGTILBUD OG UDDANNELSE VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE LIV, LEG OG LÆRING KÆRE FORÆLDRE TIL KOMMENDE SKOLEBØRN Jeres barn skal starte i skole til august 2014, hvis barnet er født i 2008 eller tidligere. Derfor

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

IT-strategi for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen

IT-strategi for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen IT-strategi for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen 2013-16 1. Indledning Strategien tager sit afsæt i regeringens nationale strategi for IT i folkeskolen, Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi, KL

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD Vi vil styrke børn sproglige kompetencer i Odder Kommune Barnets sprog er vigtigt for dets personlige og sociale udvikling. Sproget er vores vigtigste middel til at fortælle andre, hvad vi har behov for,

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning) Status - Hvor er vi nu? Målet har indtil nu været at få et velfungerende lokalt netværk, et tilstrækkeligt antal computere i den daglige undervisning og at der i hvert klasse lokale skal forefindes en

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Den 12. april 2016: Præsentation af Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Underskrevet den 11. april 2016, formidlet til skoleledere samt Dialogforum den 12. april 2016, offentliggøres

Læs mere

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til Notat Side 1 af 10 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne I forbindelse med udvalgsbehandlingen af indstillingen Flere computere til

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere