Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje."

Transkript

1 Notat 3 - Økonomi Dette notat er udarbejdet med henblik på at give en generel orientering om forhold, der kan være relevante og/eller som man bør være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af en idé/projekt til Fonden Realdanias idékonkurrence om bevaringsværdige bondegårde alternative anvendelsesformer. Notatet er alene af oversigtskarakter og giver således ikke en udtømmende redegørelse for de forhold og/eller støttemuligheder, der er relevante for et givent projekt. Konkurrencedeltagere opfordres derfor til at foretage egne undersøgelser af de forhold, som findes relevante for en given idé/projekt. Fonden Realdania giver ingen garanti for, at notatet er udtømmende og fraskriver sig ethvert erstatningskrav som følge af brug af notatet. Indledning I forbindelse med ny bebyggelse, ændret anvendelse og/eller ombygning af eksisterende bebyggelse, bør der udarbejdes et anlægs og driftsbudget for projektet. Forudsætningen for et realistisk driftsbudget er ofte et grundlæggende kendskab til markedet. Dette kan understøttes af en konkret markedsundersøgelse med et indhold og omfang, der er tilpasset projektet, og som belyser flest mulige af de forhold, der er relevante for at vurdere, om det pågældende projekt er bæredygtigt. Informationskilderne er mangfoldige her gives enkelte eksempler: Danmarks Statistik: Kommunernes hjemmeside: eks Kommunernes Landsforbund: Ministerierne: eks. Økonomi og erhvervsministeriet: Markedsundersøgelsens hovedelementer Målgruppen: Kan indeholde elementer som alder, køn, familie status, lokal tilknytning til området, etnisk baggrund, interesseområder, kulturelle tilhørsforhold. Eksisterende befolkningssammensætning i lokalområdet: Er den lokale befolkning den primære målgruppe, sekundære eller målgruppe overhovedet? Befolkningsudvikling: Er der i området en positiv eller negativ befolkningstilvækst? Offentlige institutioner mm.: Pasningsmuligheder for børn, valgmuligheder indenfor skoleområdet, institutionspladser i tilknytning til skole, og andre institutioner. Uddannelsesinstitutioner: Relevante uddannelsesmuligheder på kort og langt sigt. Beskæftigelssituationen: Beskæftigelsessituationen i nærområdet, dels i andre områder sammenholdt med mulighederne indenfor eks. offentlige transportmuligheder. Erhvervslivet: Satser man lokalt på denne skitserede projekttype?. Indkøbsmuligheder: Nærbutikker, indkøbscentre mm. Offentlige transportmuligheder: Alternative transportmuligheder for individuel transport. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje. Naturoplevelser: Sammenholdes med målgruppens forventninger mm. Beskatningsforhold i kommunen: Er beskatningen attraktiv? Overnatningsmuligheder/turisme: Er projektet afhængig af eksterne overnatningsmuligheder? Miljøspørgsmål: Vil projektet betinge særlige miljøtilladelser eller godkendelser? 1

2 Lejelovgivning Hvis et projekt omfatter en eller anden form for udlejning, kan det ved vurderingen af projektets bæredygtighed endvidere være afgørende hvilken lovgivning, der regulerer den pågældende bebyggelse, herunder om bebyggelsen er underlagt reglerne for det private eller det almene område. Der skelnes mellem privat og almen boligudlejning. Inden for privat udlejning skelnes endvidere mellem, om lejemålet er beliggende i et reguleret eller et ureguleret område. Endelig er der regler for erhvervslejemål. Lejelovens bestemmelser gælder for leje herunder fremleje af hus eller husrum, det vil sige, at bl.a. leje af bolig med fuld kost, eller aftale mellem et hotel og dets gæster ikke omfattes af loven, ligesom der i anden lovgivning kan findes bestemmelser, der omfatter lejeforholdet. Ved vurderingen af lejefastsættelse og -reguleringen for boliger skal det undersøges, om ejendommen er beliggende i en kommune med huslejeregulering efter boligreguleringslovens bestemmelser. Lovgivning Lov om leje: Lovbekendtgørelse nr. 347 som ændret ved L nr.447 og L nr. 402 og L nr Reglerne om huslejeregulering for beboelseslejligheder er som udgangspunkt gældende for kommuner med registerfolketal, der pr oversteg indbyggere. Boligreguleringsloven. : Lovbekendtgørelse nr. 348, som ændret ved L nr.402 og L nr Erhvervslejeloven: Lov nr. 934 som ændret ved L nr og L nr Kommunalbestyrelserne kan imidlertid beslutte, at reglerne ikke skal gælde og omvendt at reglerne skal gælde, selv om registerfolketallet ikke betinger det. Kommunerne oplyser, om boligreguleringsloven finder anvendelse i kommunen. Lov om leje af Almene boliger: Lovbekendtgørelse nr. 562 om leje af almene boliger. Reglerne for lejefastsættelse og regulering for erhvervslejemål findes i erhvervslejeloven. Lovbekendtgørelse nr. 662 om almene boliger samt støttede private andelsboliger. Bekendtgørelse nr 1103 om drift af almene boliger mm. Boliger i regulerede områder: Betydningen af, at boligreguleringslovens bestemmelser er gældende, er blandt andet, at lejen for de fleste lejemål fastsættes og reguleres efter reglerne om omkostningsbestemt leje. 2 Lejefastsættelse for boliger og erhverv, indenfor det private område Lejefastsættelsen er blandt andet afhængig af, om lejemålene indrettes i en nyopført ejendom, indrettes i et tidligere erhvervslejemål eller indrettes i en eksisterende boligejendom.

3 Boliger i uregulerede områder Lejefastsættelse og lejereguleringen for lejemål i de uregulerede områder er efter bestemmelsen i lejelovens 47 det lejedes værdi som ikke er beregneligt, men et udtryk for den leje, der er almindeligt gældende i kvarteret eller området for tilsvarende hus og husrum med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, udstyr og vedligeholdelsesstand. Erhvervslejemål Lejefastsættelse efter erhvervslejelovens bestemmelser gælder for lokaler, der udelukkende anvendes til andet end beboelse. Ved lejeaftalens indgåelse fastsættes lejens størrelse og lejens regulering efter parternes aftale. Lejeregulering kan foretages efter parternes aftale eller reguleres efter lovens bestemmelser om fastsættelse til markedslejen. Almene boliger Lov om leje af almene boliger gælder for: Leje af almene boliger, der tilhører en almen boligorganisation. Almene ældreboliger, der tilhører en selvejende institution. Ustøttede almene plejeboliger, jf lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Den samlede leje for en afdelings boliger og lokaler skal til enhver tid fastsættes således, at den giver afdelingen mulighed for, af sine indtægter, at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder til foreskrevne bidrag, henlæggelser og lignende bestemmelsen om balanceprincippet. I det følgende gives der anvisninger på hvorledes et anlægsbudget henholdsvis et driftsbudget kan struktureres. 3

4 Bilag 1 Dette er et forslag til hvordan et anlægsbudget kan sættes op. Anlægsbudget Grundudgifter: Grundværdi / Bygningsværdi Liggeudgifter El-tilslutning Varmetilslutning Vandtilslutning Kloaktilslutning/-afgift Fællesantenne m.m. Grundudgifter i alt Alle tal i tusinde kr. inkl. moms Håndværkerudgifter: Håndværker Reserve/uforudset Forurening Håndværkerudgifter i alt Omkostninger: Bygherrerådgivning Byggeadministration Lydmåling Geoteknik Landinspektør Advokat Byggelån Garantiprovision m.v. Omkostninger i alt Total anlægsudgift 4

5 Bilag 2 Dette er et forslag til hvordan et driftsbudget kan sættes op. Driftsbudget Indtægter: Lejeindtægter Andre indtægter Diverse renteindtægter Indtægter i alt Alle tal i tusinde kr. inkl. moms Udgifter: Prioritetsudgifter Byggelånsrenter Ejendomsskatter Renovation El-udgifter Forsikringer Abonnementer Reparation og vedligehold Vedligeholdelsesudgifter / planlagte Tilsynsudgifter Renholdelse, snerydning m.v. Administrationsudgifter Regnskabsassistance Revision Øvrige udgifter Udgifter i alt Driftsbudget i alt 5

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejens fastsættelse i boliglejemål

Lejens fastsættelse i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejens fastsættelse i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Juridisk konsulent Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål

Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål et kludetæppe af Jakob Juul-Sandberg 1. Introduktion Siden 1. verdenskrig har dansk ret indeholdt særlige regler, der begrænser aftalefriheden

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

Bilag til lejelovskommissionens betænkning

Bilag til lejelovskommissionens betænkning Bilag til lejelovskommissionens betænkning Betænkning nr. 1331 Boligministeriet Bilagsdel til betænkning Udgivet af Boligministeriet Februar 1997 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, Statens

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere