Fritid og fællesskaber - Udvidet fritidsvejledning og fripas en vej til inklusion* i fritiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritid og fællesskaber - Udvidet fritidsvejledning og fripas en vej til inklusion* i fritiden"

Transkript

1 Eva Mahony Et udviklingsprojekt, der har fokus på at kvalificere fritidsmulighederne for børn og unge i specialtilbud med et særligt fokus på Greve Nord Fritid og fællesskaber - Udvidet fritidsvejledning og fripas en vej til inklusion* i fritiden Undersøgelse af børn og unges fritid Juni 2011 *Ved inklusion forstår vi, at børn og unge sikres mulighed for at indgå som ligeværdige deltagere i et anerkendende og udviklende fællesskab inden for - eller så tæt på almenområdet som muligt. Det er de voksnes ansvar at skabe fællesskaber, der fleksibelt understøtter det enkelte barns faglige, sociale og personlige udvikling. Greve kommunes Børne- og ungepolitik 2011

2 Indhold Baggrund for undersøgelsen..side 2 Undersøgelsens præmisser og tendenser.side 4 Baggrundsoplysninger Deltagere i undersøgelsen, oplysninger om alder, køn, skole, familiebaggrund..side 5 Spørgsmål 1 Hvad vil du helst lave i din fritid?...side 6 Spørgsmål 2 Går du i SFO, klub eller i Ungdomsskolen (fra 15 år)?...side 9 Spørgsmål 3 Er du medlem i en forening(f.eks. spejder, skakklub e.l.) eller en sportsklub?...side 11 Spørgsmål 4 Hvad er vigtigt for dig for at være medlem af en forening eller sportsklub?...side 15 Spørgsmål 5 Hvis du ikke er medlem af en forening/klub, hvad kunne så få dig til at blive medlem?...side 17 Hvilke interesser har du, som du kunne tænke dig at dyrke i fritiden?...side 18 Spørgsmål 6 Har du et fritidsjob?...side 20 Hvilket fritidsjob kunne du tænke dig, hvis det var muligt?...side 21 Spørgsmål 7 Hvis du kunne bestemme eller ønske - Er der så noget, der skal være anderledes for at din fritid bliver så god som mulig?...side 22 Forældre og lærer/pædagogkommentarer...side 25 Bilag Spørgeskema.side 33 Brev til forældre...side 37 Brev til ledere, lærere og pædagoger..side 38

3 2 Baggrund for undersøgelsen Greve kommune sætter i de næste tre år særligt fokus på fritiden hos børn og unge i vores specialtilbud i samarbejde med forældre og med et særligt fokus på Greve Nord. Det gør vi for at være med til at sikre, at børnene/de unge har et så godt fritidsliv som muligt. Baggrund I 2009 viste en status: - At en del børn og unge i specialtilbud ikke gik i SFO, klub eller til andre fritidsaktiviteter. - At en del af disse børn og unge blev oplevet som ensomme og isolerede i deres fritid. - At en del af disse børn og unge enten begik kriminalitet eller blev vurderet at være i risiko for det. Midler fra SATS puljen På baggrund af dette har Greve kommune søgt og fået bevilget kr. fra SATS puljemidlerne til at give en ekstra hjælp til de børn og unge, der har brug for en helt særlig indsats omkring fritiden. Det kan f.eks. være med fripas dvs. kontingentfrihed i en periode og med udvidet vejledning til, hvordan forældre og børn/ unge kan vælge en klub eller forening og alle de praktiske ting ved indmeldelse. Der kan også være hjælp i begyndelsen til at skabe kontakten mellem familien, barnet og fritidstilbuddet og endelig kan der være andre idéer, der kan være med til at støtte børn og unges inklusion i fritidstilbud. Projektet er berammet til 3 år. Første del af projektet - Undersøgelsen Første del af projektet har fokus på at spørge børn og unge om deres overvejelser og ønsker ift. fritiden. Vi har derfor bedt forældre, lærere og pædagoger tale med barnet/ den unge om fritiden på baggrund af syv udvalgte spørgsmål. Undersøgelsen er foregået fra april juni 2011 og alle børn og unge i specialtilbud i kommunen er blevet tilbudt at være med. Forældrene har bestemt, om deres barn måtte deltage i undersøgelsen. Vi er opmærksomme på, at forældreansvaret for børnenes fritid bibeholdes og på at se vores indsats som en støtte og hjælp til familien. Hvordan skal undersøgelsen anvendes? Undersøgelsens resultater skal bruges til: - At kvalificere dialogen mellem skole og forældre om indsatsen ift. det enkelte barns fritid. - At kvalificere dialogen på teammøder om specialtilbuddets samlede indsats omkring børnenes fritid. Herudover skal overblikket og de tendenser der er fremkommet i undersøgelsen anvendes som arbejdsredskab i det videre arbejde med at sikre, at indsatser og tilbud på fritidsområdet tilgodeser børn og unges behov bedst muligt. Vi vil i projektet have et særligt fokus på børn og unge i Greve Nord. Det videre forløb I juni mdr. mødes ledere for specialtilbud, klubledere, PPR fagfolk i specialtilbud, konsulenter i Kultur og fritid og andre nøglepersoner omkring børn og unge for at drøfte de samlede resultater af undersøgelsen og de første idéer til det videre forløb med at skabe løsningsmuligheder. Anden del af projektet dialog med klubber, frivillige foreninger og erhvervsvirksomheder. Efter sommerferien går vi i gang med anden del af projektet, som handler om at skabe sammenhæng mellem de behov, ønsker og overvejelser, der er fremkommet i undersøgelsen og de muligheder der findes. Heri indgår muligheden for udvidet fritidsvejledning samt fripas for de børn og unge, der har brug for en særlig indsats.

4 3 Sammenhæng til øvrige indsatser omkring børn og unges fritid Vi vil løbende have fokus på at skabe sammenhæng mellem dette projekt og de øvrige indsatser, der er i gang omkring børn og unges fritid herunder dialog med KFI netværkene og Greve Nord projektet. Vi vil arbejde for, at der bliver skabt dialog og overblik ift. foreninger og kontaktpersoner, der er særligt kvalificerede og særligt interesserede i at gøre en indsats overfor børn med særlige behov. Vi glæder os til at være med til at kvalificere fritiden for børn og unge i vores specialtilbud sammen med specialtilbud, klubber, frivillige foreninger og erhvervsvirksomheder. Venlig hilsen Projektgruppen for projekt Fritid og Fællesskaber Projektgruppen Specialtilbudsledere: Mette Bruun, John Kongsgart, Klubledere: Carsten Sørensen, Inge Agerbeck, Conni Bergendorff Pedersen Konsulenter Kultur og fritid: Jakob Møller Nielsen, Eva Rothenberg, Nikolai Trautner, afdelingsleder Arenaskolen, Birte Drevs, familierådgiver, Lone Christensen, udviklingskonsulent PPR Spørgsmål kan rettes til Projektleder Lone Christensen, Udviklingskonsulent Pædagogisk Psykologisk Rådgivning/ PPR på eller mobil

5 4 Undersøgelsens præmisser og tendenser Undersøgelsens præmisser Undersøgelsen baserer sig på en dialog mellem børn/unge og deres forældre, lærere og pædagoger. Udgangspunktet er syv udvalgte spørgsmål. Undersøgelsen giver svar fra ca. 50 % af børn og unge fra Greve kommune, der går i kommunens specialtilbud. Børn og unge, der går i specialtilbud udenfor kommunen har ikke deltaget i denne undersøgelse. Det skal overvejes at inddrage disse børn og unge i projektet på et senere tidspunkt. Formålet med undersøgelsen er at igangsætte en proces hos alle parter, hvor udvikling af fritiden er i fokus. Formålet er endvidere at få øje på mønstre og sammenhænge, der kan være med til at skabe gode løsningsmuligheder. Resultaterne af undersøgelsen skal derfor ses som et øjebliksbillede af, hvad børn og unge selv siger med kommentarer fra forældre og lærere og pædagoger tæt på barnet/den unge. Undersøgelsens tendenser Spørgsmål 1: Hvad vil du helst lave i din fritid? De fleste børn/ unge svarer, at de helst vil: 1)Være sammen med kammerater, 2)Være sammen med familie, 3)Gå til sport og 4)Spille computerspil. Spørgsmål 2: Går du i SFO, klub eller i Ungdomsskolen? Ca. 70 % går i SFO, klub eller i Ungdomsskolen. Spørgsmål 3: Er du medlem af en forening eller sportsklub? Ca. 35 % er medlem af en sportsklub eller forening. En del af disse børn og unge går også i SFO og klub der er således ikke sammenhæng mellem valg af SFO, klub og forening. Spørgsmål 4: Hvad er vigtigt for dig for at være medlem af en forening eller sportsklub? De fleste børn/unge svarer: 1) At mange af mine venner også går der, 2) At den ligger tæt på, hvor jeg bor, 3)At der er gode træningstider. Spørgsmål 5: Hvis du ikke er medlem af en forening/ klub, hvad kunne så få dig til at blive medlem? De fleste børn og unge svarer: 1)At der var mulighed for at prøve at komme nogle gange inden jeg melder mig ind, 2) At nogle af mine venner tog mig med, 3)At mine forældre tog mig med. Se eksempler på børn og unges interesser, børn og unge ønsker at dyrke i fritiden side 18 Spørgsmål 6:Har du et fritidsjob? Ca. 16 % har et fritidsjob. Se eksempler på, hvilke fritidsjob børn og unge kunne tænke sig, hvis det var muligt side 21. Spørgsmål 7: Hvis du kunne bestemme eller ønske Flere børn giver udtryk for tilfredshed med deres fritid andre har konkrete ønsker til forbedringer. Se børn og unges kommentarer side 22. Kommentarer fra forældre, lærere og pædagoger Flere forældre og lærere/ pædagoger har suppleret børn og unges svar og giver gode idéer til det videre arbejde. Se kommentarer side 25.

6 5 Baggrundsoplysninger Deltagere i undersøgelsen Oplysninger om alder, køn, skole, familiebaggrund m.v. Antal elever i alt i skoletilbuddet Grevebørn/ udenbys børn Antal deltagere i undersøgelse Køn drenge Aldergennemsnit Anden etnisk baggrund Øjebliksbillede juni 2011 Bugtskolen 22/17 = 39 (n=5) 4 13,0 0 15/ 4 = 19 (n=13) 7 10,1 1 42/1 = 43 (n=30) 20 15,1 8 35/0 = 35 (n=17) 10 11,2 6 45/1 = 46 (n=30) 25 11,8 2 Tunegrupperne 19/4 = 23 (n=4) 3 11,3 0 9/0 = 9 (n=8) 7 13,4 0 29/0 = 29 (n=10) 9 11,2 1 Ordblindecentret OC* 18/0 = 18 (n=0) Familiehusenes skole 21/0 = 21 (n=10) 13 10,2 3 33/0 = 33 (n=19) 11 14,3 7 Noten 4/6 = 10 (n=3) 1 16,3 0 Total 305/340 (n=152) ,6 28 *Det er aftalt med Ordblindecentret, OC, at de anvender tilbagemeldinger på spørgeskemaerne i de kommende skole-hjemsamtaler. Kommentar til antal deltagere i undersøgelsen: Specialtilbuddene anbefales at fastholde fokus på at kvalificere børn og unges fritid i de kommende skole- hjemsamtaler også ift. de børn og unge, der ikke har deltaget i denne undersøgelse.

7 Antal Antal 6 Spørgsmål 1 Hvad vil du helst lave i din fritid? Find selv på eller sæt kryds ud for de 3* vigtigste Fritidsinteresser (n= *Hvis børnene har sat flere krydser end tre, er de talt med Greve Nord Fritidsinteresser (n=49)

8 7 Fritidsinteresser opgjort pr. skoletilbud Antal (n=5) (n=13) (n=30) (n=17) (n=30) (n=4) (n=8) (n=10) (n=10) (n=19) (n=3) (n=152) Bugt Dam Ungdom Spe Tjørnely Tune Strand Talekl. Fam. Noten Total Skolen agergrp. skl. cialkl. grp. grp. grp. Huse Sport Spejder Skakklub Familie Fritidsjob Gå i biografen Være på SFO Være i klub Gå i svømme hal Kammerat er Rollespil med andre Spille computer spil Surfe på internettet Selv spille musik Høre musik Se tv/dvd Gå til fester Tegne/male Gå på biblioteket Kæresten Andet Ikke besvaret Kirke Mose gård

9 8 Kommentarer til Spørgsmål 1 Fritidsinteresser Kommentarer fritidsinteresser Bugtskolen Tager i klub for at være sammen med vennerne og spille computer. Gå til fodbold. Jeg er retarderet og har derfor ikke samme muligheder som mine jævnaldrende. Spille rollespil sammen med kammerater Alt er vigtigt for mig. Spille fodbold. Sport dyrker jeg meget, så det er vigtigt, svømning hører med til sport, venner/ veninder er vildt vigtige men også kæresten. Lege med mine hunde. Skriver selv sange. Gå tur med min hund og lege med den. Er sammen med min farmor og mine to kusiner én gang om ugen. Kommer i Tune hallen (hos min far). Det er svært at finde noget i Greve, da jeg har muskelsvind og sidder i kørestol. Være sammen med min bedste ven. Svømmehal er ikke det bedste pga meget slem børneeksem. Evt. fitnesscenter. Hvis man måtte sætte kryds på dem alle, så gjorde jeg det, for det er sjovt alt sammen, men det ville jeg bare ikke lave hver dag. Jeg elsker dyr. Ridning. Vores dreng vil jo ikke rigtig indrømme, at der er noget han godt kan lide at lave, men han kan jo godt lide at være sammen med familie, være sammen med kammerater og gå i biografen. Skydeklub, elektronikklub. Kunne godt tænke mig, der var en fiskeklub. Men elsker også ridning. Jeg spiller musical på Tåstrup Ungdomsskole. Spille fodbold med vennerne Klub, skal være Idrætsfritidsklubben Jeg kan godt lide mange af de andre ting end lige de 3 Motorcrossbane, street hockey,baseball,ishockey, Rcsenter(?) Gå til motorcross. Gå til ridning. Det ved jeg ikke. Jeg er i gang med at finde fitness. Der er mere end tre. Noten Gå til dans.

10 Antal Antal 9 Spørgsmål 2 Går du i SFO, klub eller i Ungdomsskolen (fra 15 år)? SFO klub ungdomsskole Vil gerne gå i SFO/klub/ungdomsskole SFO, klub og ungdomsskole BugtskolenDamagergrp.Ungdomskl. Specialkl. Tjørnelygrp. Tunegrp. Strandgrp. Talekl. Fam.huse Kirkemose Noten Total (n=5) (n=13) (n=30) (n=17) (n=30) (n=4) (n=8) (n=10) (n=10) (n=19) (n=3) (n=152) Greve Nord, Midt, Syd SFO Klub Ungdomsskole Vil gerne gå i SFO/klub/ungdomsskole SFO, klub og ungdomsskole Nord Midt Syd Udenfor Greve Ikke besvaret Total (n=49) (n=36) (n=49) (n=6) (n=12) (n=152)

11 10 Kommentarer til Spørgsmål 2 Går du i SFO, klub eller i Ungdomsskolen (fra 15 år)? Kommentar til SFO/klub/ungdomsskole Vil gerne gå i Havana klub Gerne mere tid med G-klassens brugere ( aftentilbud) Midler til flere klubaftener på Damager Jeg går ikke til noget Mosede klub er en god klub, jeg anbefaler den til alle drenge og piger Har lige meldt sig ud af klubben Vil gerne gå i en superklub. Jeg kan rigtig godt lide min klub Jeg er der stort set aldrig pga. at der er for meget støj(om sin klub) Det tror jeg ikke (om han kunne tænke sig at gå i SFO, klub eller Ungdomsskolen) Kommer ikke tit Vil gerne gå i klub Går ikke til noget nu. Har gået på Brogården og Mosede klub. Kommer ikke i klubben.

12 Antal Antal 11 Spørgsmål 3 Er du medlem i en forening(f.eks. spejder, skakklub e.l.) eller en sportsklub? 60 Nej, Jeg har aldrig været medlem Medlem af forening Ja, jeg har været medlem, men er det ikke nu Ja, jeg er medlem BugtskolenDamagergrp.Ungdomskl. Specialkl. Tjørnelygrp. Tunegrp. Strandgrp. Talekl. Fam.huse Kirkemose Noten Total (n=5) (n=13) (n=30) (n=17) (n=30) (n=4) (n=8) (n=10) (n=10) (n=19) (n=3) (n=152) Greve Nord, Midt, Syd 60 Nej, Jeg har aldrig været medlem Medlem af forening Ja, jeg har været medlem, men er det ikke nu Ja, jeg er medlem Nord Midt Syd Udenfor Greve Ikke besvaret Total (n=49) (n=36) (n=49) (n=6) (n=12) (n=152)

13 12 Kommentarer til Spørgsmål 3 Er du medlem i en forening(f.eks. spejder, skakklub e.l.) eller en sportsklub? Bugtskolen Kommentar til foreninger FCK fanklub Ja. Jeg har været medlem men er det ikke nu, da det er svært at få egnet tilbud til handicappede børn. Vores datter vil meget gerne gå til dans Nej Skal meldes ind i Tune idrætsforening Jeg har spillet el-fodbold Jeg har været med i Greve springklub Vores dreng har gået til ju-jutsi men pga. manglende koncentrationstoppede vi. Han har gået sammen med sin far til forældre/ barn hold i week-ender. Jeg har gået til spejder Har været medlem af Greve handicapidræt/ gymnastik. De kunne ikke håndtere ham i bussen og til gymnastik. Går til svømning 1 gang ugentlig i Greve svømmehal Gik på et lille hold til FDF, som desværre blev nedlagt og slået sammen med et andet hold (på det lille hold gik det fint) Jeg har været spejder. Det var sjovt men blev kedeligt efter to år. Starter til ridning i næste uge Jeg vil gerne være med i en cykelklub og rideklub ( heste) Min mor er medlem af autistforeningen Har gået til spejder Har gået til spejder i 7 år, men gør det ikke mere Jeg har tidligere gået til badminton, karate mv. Jeg har været med i FDF Stjernedrys er en fodboldklub for børn/ unge med udviklingsforstyrrelser Jeg har tidligere været medlem af FDF Karlslunde Jeg har tidligere gået til fodbold og hip-hop Jeg har tidligere gået til sejlads Jeg har tidligere gået til spejder. Træning 2 gange om ugen. Tirsdag og onsdag og fredag. Det startede som et projekt og nu går jeg der bare. Jeg har tidligere været medlem af Tune Bordtennis Jeg har tidligere været medlem af en rideklub

14 13 Spørgsmål 3 Er du medlem i en forening(f.eks. spejder, skakklub e.l.) eller en sportsklub? Hvilke foreninger? Bugtskolen Bugtskolen Bugtskolen Tunegrupperne Tunegrupperne Tunegrupperne Hvilke foreninger FHIF, Racerunning ( cykling for fysisk handicappede) Stjernedrys Greve, fodboldklub Stjernedrys(fodbold) GSF- Greve sportsfiskerklub - ZOO i Kbh. Stjernedrys ( fodbold i Greve) Ridning, svømning i Roskilde Greve svømmeklub Karlslunde rideklub, handicapridning, multiminen, Greve gym( Specialhold, Greve børnekor(johanneskirken) Stjernedrys Fodbold og boksning Hundige boldklub, boksning, fodbold Har været hos Solrøds konkurrencehold. Er nu i Greve svømmehal, ungdomshold. Himmelev- Vedelev boldklub Karlslunde idrætsforening Karlslunde fodboldklub Stjernedrys - fodbold Parkour Greve fodbold Tune IF Håndbold Håndbold, fodbold, ridning Fodbold, Greve IF Fodbold Karlslunde badminton Stjernedrys Krop og hop/ dans Tune tennis GHIF Greve Handicapidræt Strandkirkens unge Tune fitnesscenter CBL. Stjernedrys Algestrup sportsrideklub Stjerne drys Tune IF svømning Stjernedrys Stjernedrys Stjernedrys Er medlem i Runescape, Tsmember( Computerspil)

15 14 Greve fodbold Ishøj Zumbahold Rideklub Greve Strand Badmintonklub Greve fodbold Greve svømmeklub Hundige boldklub/ Greve Taekwondoklub Fodboldklub. Spejderklub. Greve Fodbold Solrød svømmeklub Teammila - rideskole Spejder Greve Stjernedrys Hundige boldklub - målmand CIK - boksning Christianshavn Askerød boksning - BKM Jeg har tidligere været medlem af rideklub Karlslunde FDF

16 Antal Antal 15 Spørgsmål 4 Hvad er vigtigt for dig for at være medlem af en forening eller sportsklub? Vigtigt for at være medlem af forening/sportsklub Ligger tæt på Mange af mine venner går der Kender træneren/de voksne Gode træningstider Billigt at gå i forening/sportsklub Ikke besvaret Bugtskolen Damagergrp. Ungdomskl.Specialkl. Tjørnelygrp.Tunegrp.Strandgrp. Talekl. Fam.huseKirkemose Noten (n=5) (n=13) (n=30) (n=17) (n=30) (n=4) (n=8) (n=10) (n=10) (n=19) (n=3) (n=152) Total Greve Nord, Midt, Syd Vigtigt for at være medlem af forening/sportsklub Ligger tæt på Mange af mine venner går der Kender træneren/de voksne Gode træningstider Billigt at gå i forening/sportsklub Ikke besvaret Nord Midt Syd Udenfor Greve Ikke besvaret Total (n=49) (n=36) (n=49) (n=6) (n=12) (n=152)

17 16 Spørgsmål 4 Hvad er vigtigt for dig for at være medlem af en forening eller sportsklub? Kommentarer Kommentarer At jeg kender de voksne+ familie Damagergruppern Tider der passer med mors og fars arbejdstid Har brug for hjælp til at komme dertil. Det er svært at finde et sportstilbud til børn, der har særlige vanskeligheder. Der mangler også hold, der ikke er konkurrenceorienterede. Vil gerne gå i klub, men mine venner skal meget gerne også gå dér. Kun at det er en god træner, at man kan få noget ud af det. Jeg ønsker mig ikke noget Det er vigtigt for mig at træne Det er svært, når jeg bruger kørestol Det ved jeg ikke ( barnets udsagn). At der findes nogen i foreningen, der kan påtage sig et ekstra ansvar i forhold til at informere og fastholde ( kontaktpersonens udsagn) At det skal være sjovt Jeg går ikke til sport mere - så jeg siger?? Underordnet: Vil bare gerne ride At træneren ved og forstår hvordan jeg er, så han kan hjælpe mig til det sociale At der er meget struktur Ingen af dem Jeg kan godt lide at bokse - gider ikke gå i Greve..og der er nogen søde mennesker

18 Antal Antal 17 Spørgsmål 5 Hvis du ikke er medlem af en forening/klub, hvad kunne så få dig til at blive medlem? Hvad kunne få dig til at blive medlem af forening/sportsklub Nogen fortalte hvilke foreninger/klubber og muligheder, der er Mine forældre tog mig med Nogle af mine venner tog mig med Skolen hjalp mig med at finde forening/klub Mulighed for at prøve nogle gange inden medlemskab Der er en voksen jeg kender 10 0 BugtskolenDamagergrp.Ungdomskl. Specialkl. Tjørnelygrp. Tunegrp. Strandgrp. Talekl. Fam.huse Kirkemose Noten Total (n=5) (n=13) (n=30) (n=17) (n=30) (n=4) (n=8) (n=10) (n=10) (n=19) (n=3) (n=152) Greve Nord, Midt, Syd Hvad kunne få dig til at blive medlem af forening/sportsklub Nogen fortalte hvilke foreninger/klubber og muligheder, der er Mine forældre tog mig med Nogle af mine venner tog mig med Skolen hjalp mig med at finde forening/klub Mulighed for at prøve nogle gange inden medlemskab Der er en voksen jeg kender 10 0 Nord Midt Syd Udenfor Greve Ikke besvaret Total (n=49) (n=36) (n=49) (n=6) (n=12) (n=152) Kommentarer Man lavede bedre tilbud til handicappede, så træningstimerne lå på ordentlige tider. Sport for udviklingshæmmede børn, hvor der kan tages hensyn. Det skal ikke være tvang eller fast At jeg selv er interesseret i det

19 18 Spørgsmål 5 Hvilke interesser har du, som du kunne tænke dig at dyrke i fritiden? Bugtskolen Bugtskolen Kommentarer Kørestolsrugby Fodbold Arbejder i haven sammen med min familie Spille på PC og høj musik Gymnastik. Mor: Jeg kunne godt tænke mig mulighed for orienteringsløb for min søn, jeg tror, det vil passe godt til ham, men jeg har ikke kunne finde et tilbud i nærheden. Fodbold Noget med dans eller gymnastik eller fodbold Kung Fu, fodbold Jeg vil gerne cykle sammen med min veninde, så jeg selv kan motionere uden at betale Fodbold, Badminton Fodbold - Have et job Svømning Fodbold, springgymnastik. Vigtigt at min farfar tager mig med Badminton, ridning, tennis El- hockey Svømning, springgymnastik Rollespil Kampsport, boksning, golf, fodbold Rollespil, Fitnessvægte, svømning, gymnastik ( forhindringsbane, fysisk udholdenhed) Vil ikke gå i klub eller til sport Jeg kan lide at klatre og sådan noget action eller have et fritidsjob selvom jeg ikke er gammel nok Ridning Ridning Gå i svømmehal med min familie. Spille computer. Cykle. Svømning Være sammen med familie, gå i biografen, være sammen med kammerater, spille computerspil Jumpstyle Billedkunst, badminton Fodbold Jeg har prøvet svømning, badminton, karate, bordtennis m.m. men der er for meget socialt. Jeg misforstår og så giver jeg op. Min knallert, kammerater. Det er vigtigt at jeg er interesseret.

20 19 Tunegrupperne Tunegrupperne Kommentarer Arbejde, Fitness Parkour Trampolin Høvdingebold Fodbold. Fitnesscenter for -13+ årige Ridning Spille musik og høre musik Være sammen med venner Boksning Fodbold Gå til noget med trampolin Fiskeklub Fodbold, motorcross, madlavning, gå på byggelegeplads og bygge ting, gå til dans og sang. Spejder, karate, dans Ridning Venner, kærester Badminton Jeg kunne måske godt tænke mig at have noget med heste at gøre igen. Ridning Ikke lige nu Fitness

21 Antal Antal 20 Spørgsmål 6 Har du et fritidsjob? 100 Fritidsjob Nej, har aldrig haft fritidsjob Ja, har haft fritidsjob, men har det ikke mere Ja, har fritidsjob Bugtskolen Damagergrp. Ungdomskl.Specialkl.Tjørnelygrp.Tunegrp.Strandgrp. Talekl. Fam.huseKirkemose Noten (n=5) (n=13) (n=30) (n=17) (n=30) (n=4) (n=8) (n=10) (n=10) (n=19) (n=3) (n=152) Total Greve Nord, Midt, Syd 100 Fritidsjob Nej, har aldrig haft fritidsjob Ja, har haft fritidsjob, men har det ikke mere Ja, har fritidsjob Nord Midt Syd Udenfor Greve Ikke besvaret Total (n=49) (n=36) (n=49) (n=6) (n=12) (n=152)

22 21 Spørgsmål 6 Hvilket fritidsjob kunne du tænke dig, hvis det var muligt? Tunegrupperne Tunegrupperne Noten Kommentarer Sætte tøj på plads Gå med aviser I butik Servicemedarbejder i netto eller lagerarbejde Tøjbutik Et hvor jeg blev godt lønnet Arbejde i Føtex eller Bilka Føtex En forretning Kok Bartender Murer Butik Bilmekaniker Gå med avis Hundelufter, flaskedreng Spiltester til PC eller playstation At hjælpe ældre mennesker Arbejdsdreng på autoværksted Være ansat i en butik eller noget Dyrehandel Gå med aviser Bibliotek Tøj, legetøj, sko Noget med biler o.l. Hjælpe til på en rideskole Hjælpetræner Hjælpe til på en rideskole God løn Avisbud - god løn God løn Alt. Kunne tænke mig et job, hvor man tjener lidt penge. Alt vil have interesse, bare ikke aviser. Gå med aviser Passe heste Kunne godt tænke mig et fritidsjob - kiosk Bilka Forskellige ting Ved ikke. Måske arbejde i Netto eller sådan noget. Butiksmedhjælper Børnehave- SFO- rengøring

23 22 Spørgsmål 7 Hvis du kunne bestemme eller ønske.. Er der så noget, der skal være anderledes for at din fritid bliver så god som mulig? Bugtskolen Bugtskolen Ønsker til god fritid Nej, er glad for min klub. Der sker en masse og mine venner går der også. Flere legemuligheder Tilbud skal være mere synlige for børn med særlige behov Jeg ville gerne gå til dans, ridning, gymnastik og svømning Noget relevant handicapidræt. Vi kender kun til fodbold, som vores datter ikke er interesseret i og gymnastik, der er sent om aftenen. Vi så gerne, der var noget dans eller gymnastik i eftermiddagstimerne. At jeg havde flere venner at besøge Ja. Jeg vil godt have et fritidsjob Nej At alting ikke er så dyrt, jeg skal nemlig selv betale, da jeg ikke har en mor eller far Nej, ikke endnu Nej, ikke endnu Ville svømme meget mere. Nej Det ved jeg ikke Nej Nej Jeg har det meget godt Jeg har det meget godt Har det fint nok. Mange penge Ja. Jeg vil gerne have et job Nej, faktisk ikke At få lov at gå i klub Jeg har en god fritid, når jeg kommer hjem fra skole. At jeg har det rart med mine venner Vil gerne spille fodbold hver dag At der var flere venner i klubben At jeg kunne gå, eller der ikke er trapper, de steder, jeg skal hen Være mere sammen med familien Mulighed for at kunne gå til dans flere gange om ugen Fritidsjob, en ATV, playstation på værelset

24 23 Tunegrupperne Tunegrupperne Ønsker til god fritid Jeg vil rigtig gerne have et fritidsjob. Det ville bare være så sjovt og jeg kan lide at have ansvar. Jeg begår ikke kriminalitet, Jeg gider ikke sidde på min bare ende i en celle. Det er meget sjovere at drille de voksne (ha ha) og så synes jeg, at man smider de ni hårde år, man har brugt af sit liv væk. Du går jo i skole for at få en uddannelse og arbejde og så sidder du i en celle og når du kommer hjem, så skal du gøre rent på en skole eller sådan noget og så er de ni år gået på at lave i bøger og lave læsetest, som du har kæmpet med og så er de ni år af dit liv gået, som du ikke får igen. Det er mit mål at klare mig igennem de ni år så jeg bliver uddannet og bliver student og får et godt job, som man tjener mange penge på og så har du råd til at købe en fed bil eller et fedt hus eller tage på ferie og du kan gå på pension og tænke tilbage på det gode liv i stedet for at sidde og tænke på, at du sad i en celle og tog stoffer. Det er jo bedst at gå i skole selvom det er hårdt nogen gange. Bedre mulighed for at have hund med rundt Få et dyr Være sammen med mor, far og lillebror Mulighed for at lege med venner, som ikke er i SFO tilbud Postbud Ved ikke At have venner Nej - Kunne være fedt, hvis vi tog nogle ture rundt på en båd og evt. fiskede fra båden Jeg ville rigtig gerne gå til ridning for jeg elsker heste eller arbejde i en butik Næh, den er fin som den er At der var forskellige sportsting, jeg kunne gå til, hvor der var børn ligesom mig med ADHD og voksne der var god til mig Ses mere med mine venner En fodboldbane/græsplæne i Havana. Bedre spilletider/haltider til Stjernedrys Jeg kunne godt tænke mig at komme i en klub, der passer til mine behov samt gå til ridning på en rideskole med struktur En bio i Greve Bio i Greve Biograf i Greve En biograf i Greve At have nogle flere venner

25 24 Ønsker til god fritid Stort ønske om idrætsfritidsklubben Spille computerspil Nej At gå til parkour??? Nej Mere rollespil Nogen skal spille fodbold med mig. Ja, hvis jeg kunne gå til motorcross At få en to hjulet crosser og køre motorcross Bedre legepladser, skove med mulighed for leg, trygge miljøer Den er allerede god Passe en hest som om det var ens egen Nej, laver noget mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Fritidsjob Den er god min fritid - keder mig ikke. Mekaniker At jeg havde en interesse at holde mig til. Ja Nej, den er som den er. Hvis jeg kunne begynde til go cart eller paintball Et arbejde Noten Flere penge og mindre politi Noten Flere penge :-)

26 25 Forældre og lærer/pædagogkommentarer Bugtskolen Bugtskolen Forældre/lærer/pædagog kommentarer Den unge har kontaktperson i fritiden i klubben Han føler sig aldrig alene i fritiden eller ensom. Hans klub betyder meget, som han er glad for. Hvis han skulle gå til sport(fodbold) skulle det være et hold, hvor der går personer som ham, som har et handicap. At lave nogle faste legegrupper Vores søn vil gerne lave noget i sin fritid, men han skal vises vejen, kan ellers godt falde for computer. Han vil gerne lave aktiviteter udendørs, hvis han har muligheden. Rollespil vil han rigtig gerne, men vi har ikke set noget tilbud til børn med handicaps. Jeg synes, at vi mangler nogle oplysninger om fritidsaktiviteter og klubtilbud for børn med specielle behov. Man skal søge det, det kommer ikke af sig selv, når alderen nåes. Det er vigtigt, der er gode fritidstilbud, da handicappede børn hurtigere bliver ensomme, da de ikke selv kan besøge deres kammerater og forældrene ikke altid har tid og overskud til at have børn med hjemme, da man konstant skal holde øje med, hvad de laver, også selvom de bliver ældre.idrætstilbud i kombination med SFO-delen ville være oplagt, da børnene skal hentes og bringes til alt. Eksempelvis dans, zumba, gymnastik på SFOén. Jf. tidligere kommentar: Sport for udviklingshæmmede børn. Pige i specialklasse. Pigen ønsker sig et fritidsjob. Har været i praktik i SFO og tøjbutik. Hendes ressourcer er begrænsede og hun har evt. brug for et " lommepengejob", hvor der ydes tilskud til lønnen. ( lærer) Vi skal være opmærksomme på, at barnet/ den unge måske føler sig ensom i fritiden. Svært at udfylde skemaet for et barn på 8 år i specialklasse. Han skifter fra SFO til klub, hvor mulighederne svarer mere til hans alder, så hvis han føler sig ensom i SFO ændres der på det ved skifte til klub. Er opmærksom på, hvor mange gange hun tager i klub - mht. om hun føler sig tryg i klubben - om der er nogen at være sammen med. Mor er hjemme, når vores datter kommer hjem med taxa fra skole. Derfor er der en base/ tryghed at komme hjem til. Hun har klubhåndbold og kusiner at være sammen

27 26 med. Går tur med hund. Hun kan også lide at sidde stille på sit værelse og tegne/ male samtidig med hun hører musik. Forældre/lærer/pædagog kommentarer Lærer: Har selv ønsket at gå i SFO/ klub, men har ikke fået lov af forældre. Er oplevelsesfattig. Lærer: Har brug for særlig opmærksomhed i klub Lærer: Ønsker meget at gå i Havana klub, men har fået afslag. Han har desværre ikke mange kammerater i klub Oasen, så tilbuddet bliver ikke brugt meget. Vi skal have særlig opmærksomhed på, om barnet føler sig alene eller ensom i fritiden. Hans største forhindring er hans kørestol. Det er meget få steder, han kan komme ind. Vi skal køre langt for at han kan være med til at spille i de forskellige handicapsportsgrene. De andre på holdene er enten meget ældre ca år eller meget yngre. Dette skema er udfyldt af barnets kontaktperson. Dette barn har en mor, der slet ikke er integreret i samfundet og som ikke har sproglige forudsætninger for at kunne vejlede og oplyse sit barn om det danske forneingslivs muligheder. Derfor vil det være en fordel for et barn som dette, hvis enten SFO eller klub havde mulighed for at introducere barnet for nogle foreningsmuligheder. Dette er selvfølgelig også en del af den opgave, jeg har som kontaktperson. Jeg tænker, at hvis man fra kommunal side kunne tilbyde et oplysningskursus til frivillige forningsledere indeholdende oplysning om og eksempler på hvilke barrierer udsatte børn og unge kan have for at blive indlemmet i foreningslivet, at så kunne det være foreningslivet kunne have fokus på, at enkelte børn og unge kræver en særlig støtte i forhold til rekruttering og fastholdelse. Ellers er der stor fare for at disse børn bliver alene og ensomme i fritiden. Hun har en " voksenven" 21 timer/mdr. Jeg afventer desuden sagsbehandleren for tilbud i fritiden med " rum" for hende. Vores dreng har Aspergers syndrom, hvorfor han reagerer lidt anderledes end andre unge. Vi er meget opmærksomme på, at han ikke altid sidder hjemme om eftermiddagen.han går i klub og til dans. Han er aldrig ude om aftenen( hans eget valg). Han har ikke venner, han ses med udenfor klub/ skole/ dans, men det trives han med. I forhold til

28 27 kriminalitet er vi selvfølgelig bekymrede især grundet hans diagnose, som gør, at han kan have problemer med at sætte grænser. Han skal støttes i forhold til at deltage i klubben/ andet. Forældre/lærer/pædagog kommentarer Vi er som forældre bekymrede over fremtiden mht. kriminalitet og afhængighed/ misbrug. Det hører man jo ofte i forbindelse med unge med ADHD. Vores barns handicap bevirker, at han har problemer med sociale kompetencer og med at indgå i relationer. Er nu mere bevidst om de forskelle, der er på ham og de andre børn. Det oplever han bl.a. når hans mindre søskende har venner på besøg. Det vil han også gerne ligesom han også gerne vil gå til sport m.v. Han har selv flere gange givet udtryk for, at han er ensom og savner at have venner. Som forældre bekymrer dette os meget. Vi har forsøgt foreninger for " normale"men uden større held. Vi har derfor store forhåbninger til resultaterne af denne undersøgelse, som vi hilser meget velkommen. Idéer til, hvad der kan gøres for at udvikle indsatsen i fritiden: Oplysning til og uddannelse af trænere i " normale" foreninger, så de er bedre rustet til at inkludere børn med nedsat psykisk funktionsevne ( måske "minigrupper" i foreningerne. Mere målrettet information til forældre om egnede tilbud f.eks. via konsulenterne i PPR. Økonomisk støtte til etablering af sportstilbud for børn med udviklingsforstyrrelser. Større fokus i SFO regi på fysisk udfoldelse i SFO tiden evt. økonomisk støtte til ture i svømmehal, naturlegepladser m.v. Vi har prøvet FDF, fodbold, bordtennis, badminton m.m. men uden held. Alle disse fritidsaktiviteter er generelt forbundet med larm og mange mennesker, som et barn med autisme har meget svært ved at kunne klare. Det ville være rart, hvis der var nogle tilbud, hvor der var mulighed for noget afskærmning og et mindre antal personer. Det ville også være en hjælp, hvis skolen kunne introducere nogle forskellige fritidsaktiviteter for eleverne (tage dem med rundt til forskellig slags sport og lade dem afprøve det i små hold Mor: Mosede klub og min datters specialpædagog Hanne i særdeleshed yder et fremtragende stykke arbejde indenfor de rammer der gives. Der er i høj grad brug for at styrke den fælles opmærksomhed på bl.a. ensomhedsfølelse og manglende

29 28 pigevenskaber, hvilket skole, klub, familierådgiver og forældre har en dialog om i nærmeste fremtid. Forældre/lærer/pædagogkommentarer Der mangler fritidstilbud til børn med særlige vanskeligheder. Man kan ikke sætte et barn med ADHD til at koncentrere sig i en time om f.eks. at spille musik/ lave billedkunst/ gå til dans. Det kræver et hold med samme problemer og et hensyn/ en pædagogik ud fra dette. Desuden er der i region Sjælland ikke tilskud til aktiviteter til ADHD børn. Det får man kun som autist. Forældre: Det kunne være rart at give vores barn nogle gode oplevelser ift. fritidsaktiviteter - svømning og gymnastik osv., men vores dreng er ikke rigtig indstillet på at prøve. Han vil helst være, hvor han føler sig tryg (SFO- hjemme) i vante omgivelser. Vores dreng kan ikke rigtig gå seriøst ind i sådan en undersøgelse. Men han går ikke til noget og har ikke lyst til noget. Vi forældre kunne godt tænke os, at han lærte at svømme, men han siger, at han ikke kan lide at komme på offentlige steder. Han sagde i øvrigt, at den eneste forening han gad være med i, skulle være" foreningen for nedlæggelse af skolen" Vi er meget opmærksomme og det har været et stort problem med ensomhed. Der har manglet en målrettet indsats i skole/ SFO. Der mangler aktiviteter i fritiden for disse børn med vanskeligheder. Vi kan ikke bruge de almindelige tilbud. Det kan være nødvendigt med støtte til deltagelse og transport. Han er for nylig startet på aflastning/ klub én gang om ugen. Han gør det kun et par gange- så gider han ikke Vil gerne have specialbadminton. Svært at vide, hvornår man skal melde barnet på almindeligt hold Har ikke kontakt til venner udenfor Havana Vores dreng er meget alene i sin fritid (ingen venner). Havana er hårdt arbejde for ham (socialt liv kræver meget), men det har hjulpet lidt. Der er intet socialt netværk/ samvær mellem klassens forældre/ elever, hvilket måske ville åbne lidt op. Han har på mange måder opgivet at gå til sport, men havde han/ vi hørt om et fodboldhold som "Stjernedrys" tidligere tror jeg det ville have været lige ham. Blev der oprettet karatehold med ADHDklog træner og for børn som vores dreng, ville han være klar.

30 29 Tunegrupperne Tunegrupperne Forældre/lærer/pædagogkommentarer Har ikke lyst til at gå til sport. Er meget glad for at gå i klub Havana. Jeg synes, at udbuddet af tilbud til de årige er mangelfulde, hvis man ikke har interesse for boldspil. Især drengene her i byen ser vi ofte drive rundt.oprettelse af f.eks. netcafé ( det er ok med brugerbetaling) eller et voksenstyret knallertværksted, hvor de kunne samles over en fælles interesse, kunne være et hit. Kedsomhed fører ofte til dumheder. Mor: Der er brug for fritidsaktiviteter eller sportskluber, hvor der er plads til børn med særlige behov. Det er ikke brugbart, at man skal køre langt for at benytte de få klubber, der er. De har ikke for meget tålmodighed i forvejen og har svært ved at rumme, at man skal langt for at komme dertil. Det er vigtigt, der er undervisere, der har kendskab til børn med særlige behov. De har ligeså meget brug for at gå til sport m.m. Vi har særlig opmærksomhed på ensomhed i fritiden. Det er så nemt at gemme sig i computerverdenen. Vi skal køre meget og lave " legeaftaler". De unge mister nærmiljøvenskaber, når de går på skoler langt væk fra hjemmet. Tilbuddene i kommunen matcher fint mit barns behov. P.t. Stjernedrys, som er en rigtig god fodboldklub. De kunne evt. godt bruge noget mere opbakning fra kommunen, da de altid får de dårligste haltider og banetræning. Det gør det svært for os forældre at deltage, da vi så skal tage fri fra arbejde bl.a. derfor er der indsat støtteperson, som også hjælper med social træning ift. at deltage på et hold.vores dreng er indimellem ensom men ikke opsøgende overfor kriminalitet. Forslag til forbedringer: Flere sportsaktivitetstilbud til børn med udviklingsforstyrrelser, gerne individsport såsom bordtennis, bowling, karate, fiskeri osv. Havana er blevet for lille til de mange børn med mange forskellige vanskeligheder trods de nye ekstra m2. Der er meget støj og uro, hvilket gør, at mit barn ofte vælger det fra og tager hjem efter skole. Forældre: Lige nu er det særligt vigtigt, at der findes en klub til hende for at udvikle den sociale del. Vi har søgt en plads i klubben Havana men afventer svar, hvorvidt der er plads.

31 30 Noten Forældre/lærer/pædagogkommentarer Kontaktperson til ham, som kan hjælpe ham i dagligdagen (vi arbejder på det) Heppe på sidelinien i fodbold. Spille bold med ham i hverdagen og hjælpe ham på fodboldskole. Vores dreng opholder sig meget hjemme efter skole. Han ringer ikke til kammerater. Jeg mener det ville være godt for Jonas at komme i Idrætsfritidsklubben efter skole han er meget glad for sport) Han har et handicap, som gør, at det er sværere for ham at deltage i alle aktiviteter i fritiden. Han er bevidst om det, men det irriterer ham. Han er meget glad for at gå i idrætsfritidsklubben, da han føler der altid er en voksen at tale med og som tager hensyn til ham og inddrager ham i fællesaktiviteter. Forældre: ej der er umiddelbart ikke noget, vi skal være særligt opmærksomme på. Det drejer sig om en dreng, der fungerer godt i sin fritid. Har en aflastningsfamilie. Vi,som forældre, vil meget gerne have vores dreng til at gå til noget i fritiden, men det er svært at få ham overbevist. Vi skal have særlig opmærksomhed på, at han måske er i risiko for at blive indblandet i kriminalitet. At der kan ydes hjælp til støtteperson i fritiden ( om at udvikle indsatsen i fritiden) Vi skal have særlig opmærksomhed på, at barnet er i risiko for at blive indblandet i kriminalitet. At barnet har støtte-kontaktperson i fritiden eller andre ordninger ( om at udvikle indsatsen i fritiden) Bedre oplysning om tilbud og indmeldelsestider. Bedre tilbud til børn, som har brug for specielle tilbud f.eks. autister el. ADHD-børn. At trænerne har forståelse for disse børn. Bedre oplysning om tilbud og indmeldelsestider. Bedre tilbud til børn, som har brug for specielle tilbud f.eks. autister el. ADHD-børn. At trænerne har forståelse for disse børn.( om at udvikle indsatsen) Mor anbefaler træning - kickboksning har han gået til med succes - mistede desværre interessen. Drengen er velkoordineret og ville få succes med alle sportsgrene. Alle er meget bekymrede, drengen er i kriminalitet - flere verserende retssager. Fripas til sportsklub vil være sagen.

32 31 Noten Noten Forældre/lærer/pædagogkommentarer Forældre er meget bekymrede. Pigen er allerede involveret i kriminalitet. Diverse retssager, dårligt selskab/ hash. Vil gerne tage knallertkørekort ( fart og spænding). Pigen profiterer af skoletilbud på Noten. Er i øvrigt voksenafvisende. Aftentilbud skal være uforpligtende. Fripas vil ikke hjælpe. Pigen har brug for efterværn efter skolen på Noten. Er ikke kriminel eller på kanten til det. Mangler netværk. Fripas ville være genialt.

33 32 Bilag Spørgeskema Brev til forældre Brev til ledere, lærere og pædagoger

34 Projekt Fritid og fællesskaber for børn og unge Spørgsmål til børn og unge om fritid Til børn og unge i Greve kommune. Vi vil gerne tale med dig om, hvordan du har det i fritiden, så hele din dag bliver så god som mulig. Vi vil derfor bede dig svare på nogle spørgsmål, som handler om din hverdag. Måske er du tilfreds med din fritid og måske har du nogle ønsker til fritiden, som dine forældre og skolen i fællesskab kan hjælpe dig med. Dine svar skal bruges til, at vi sammen med dig får mere at vide om det. Tak for hjælpen og god fornøjelse. Oplysninger om alder, køn, skole, familiebaggrund m.v. Dato: Hvad hedder din skole? Bor du i Greve Nord, Greve Midt, Greve Syd, udenfor kommunen? Er du dreng eller pige? Hvor gammel er du? Udover dansk, har du så en anden etnisk baggrund f.eks. dansk/tyrkisk, dansk/pakistansk e.l. 1) Hvad vil du helst lave i din fritid? Find selv på eller sæt kryds ud for de 3 vigtigste. Gå til sport Gå til spejder Gå i skakklub Være sammen med familie Have et fritidsjob Gå i biografen Være på SFO Være i klub Gå i svømmehallen, Være sammen med kammerater Spille rollespil med andre Spille computerspil Surfe på internettet Selv spille musik Høre musik Se TV/ DVD Gå til fester Tegne eller male Gå på biblioteket Være sammen med kæresten Andet Skriv evt. kommentarer: 1

35 Projekt Fritid og fællesskaber for børn og unge Spørgsmål til børn og unge om fritid 2) Går du i SFO, i klub eller i Ungdomsskolen (fra 15 år)? Jeg går i SFO skriv hvilken SFO Jeg går i klub skriv hvilken klub Jeg går i Ungdomsskolen skriv hvilket hold Kunne du tænke dig at gå i SFO, klub eller i Ungdomsskolen, hvis det var muligt? Skriv evt. kommentarer: 3) Er du medlem i en forening(f.eks. spejder, skakklub e.l.) eller en sportsklub? Sæt kryds Nej, jeg har aldrig været medlem Ja, jeg har været medlem, men er det ikke nu Ja, Jeg er medlem Hvis du er medlem af en forening eller klub, så skriv hvilken Skriv evt. kommentarer: 4) Hvad er vigtigt for dig for at være medlem af en forening eller sportsklub? Sæt kryds ved det, der er vigtigst. Max. tre krydser. At den ligger tæt på hvor jeg bor At mange af mine venner også går der At jeg kender træneren/ de voksne At der er nogle gode træningstider At det er billigt at gå i foreningen eller sportsklubben Skriv evt. kommentarer: 2

36 Projekt Fritid og fællesskaber for børn og unge Spørgsmål til børn og unge om fritid 5) Hvis du ikke er medlem af en forening/klub, hvad kunne så få dig til at blive medlem? Sæt kryds ved det, der er vigtigst. Max. 3 krydser. At der var nogen der fortalte mig, hvilke foreninger/ klubber og muligheder der er At mine forældre tog mig med At nogle af mine venner tog mig med At skolen hjalp mig med at finde den klub, forening eller sportsklub, der passer til mig At der var mulighed for at prøve at komme nogle gange, inden jeg melder mig ind At der var en voksen jeg kender, der blev der Andet Hvilke interesser har du, som du kunne tænke dig at dyrke i fritiden? 6) Har du et fritidsjob? Sæt kryds Nej, jeg har aldrig haft et fritidsjob Ja, jeg har haft et fritidsjob, men har det ikke mere Ja, Jeg har et fritidsjob Hvis du har et fritidsjob, så skriv hvilken type job og hvor Hvilket fritidsjob kunne du tænke dig, hvis det var muligt? Kommentarer: Svar: 7) Hvis du kunne bestemme eller ønske.. Er der så noget, der skal være anderledes for at din fritid bliver så god som mulig? 3

37 Projekt Fritid og fællesskaber for børn og unge Spørgsmål til børn og unge om fritid Til forældre, lærere og pædagoger: Når I taler sammen om barnets/ den unges fritid vil vi bede jer skrive: Om I som voksne skal have særlig opmærksomhed på, at barnet/ den unge måske føler sig alene og ensom i fritiden. Om I som voksne skal have særlig opmærksomhed på, at barnet/ den unge måske er i risiko for at blive indblandet i kriminalitet. Om barnet/ den unge har støtte- kontaktperson i fritiden eller andre ordninger. Om I har idéer til, hvad der kan gøres for at udvikle indsatsen overfor barnet i fritiden? Andet af betydning fra forældre, lærer og pædagog synspunkt, f.eks. er der praktiske forhold der kan være en barriere ift. at udvikle barnets fritidsmuligheder? Forældre, lærer og pædagogkommentarer: 4

38 Greve Kommune Center for Børn & Familier Projekt Fritid og fællesskaber for børn og unge Spørgsmål om børn og unges fritid Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Jerismosevej Greve Telefon: Kære forældre Må jeres barn deltage i en undersøgelse om børn og unges fritid? Greve kommune sætter i den kommende tid særligt fokus på fritidsvaner hos børn og unge i vores specialtilbud i samarbejde med jer som forældre. Det gør vi for at være med til at sikre, at børnene/de unge har et så godt fritidsliv som muligt. 7. april 2011 Tal med: Lone Christensen Direkte: Fax: Vi vil derfor bede forældre, lærere og pædagoger tale med barnet/den unge om syv udvalgte spørgsmål vedr. fritiden. Målet er at blive klogere på, om barnet/den unge oplever at have et godt fritidsliv. Målet er også at finde ud af om forældre, lærere, pædagoger eller andre kan gøre noget mere for at skabe gode muligheder for barnet/den unge i fritiden. Udover dette skal svarene anvendes til at få et overblik over alle børn og unges fritid og fritidsønsker i vores specialtilbud. Dette sker anonymt idet der ikke er navn på spørgeskemaerne. Målet er at udvikle indsatser og tilbud på fritidsområdet, så de tilgodeser børn og unges behov bedst muligt. Lærere og pædagoger vil tage kontakt til jer for at aftale, hvordan og hvornår I taler sammen om spørgsmålene til fritiden. Hvis I har yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte jeres barns skoletilbud. På flg. hjemmesider kan man orientere sig om nogle af de mange fritidstilbud i kommunen: Venlig hilsen Lone Christensen Projektleder

39 Greve Kommune Center for Børn & Familier Projekt Fritid og fællesskaber for børn og unge Spørgsmål om børn og unges fritid Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Jerismosevej Greve Telefon: Kære ledere, lærere og pædagoger i specialtilbud I den kommende tid skal vi sammen med forældre sætte særligt fokus på fritidsvaner hos børn og unge i vores specialtilbud. Det gør vi for at være med til at sikre, at børnene/de unge har et så godt fritidsliv som muligt. Baggrund I 2009 viste en status: - At en del børn og unge i specialtilbud ikke gik i SFO, klub eller til andre fritidsaktiviteter. - At en del af disse børn og unge blev oplevet som ensomme og isolerede i deres fritid. - At en del af disse børn og unge enten begik kriminalitet eller blev vurderet at være i risiko for det. 7. april 2011 Tal med: Lone Christensen Direkte: Fax: Midler fra SATS puljen På baggrund af dette har vi som kommune søgt og fået bevilget kr. fra SATS puljemidlerne til over en treårig periode at give en ekstra hjælp til de børn og unge, der har brug for en helt særlig indsats. Det kan f.eks. være med fripas dvs. kontingentfrihed i en periode og med udvidet vejledning til, hvordan forældre og børn/ unge vælger en klub eller forening og alle de praktiske ting ved indmeldelse. Der kan også være hjælp i begyndelsen til at skabe kontakt mellem familien og fritidstilbuddet og endelig kan der være andre idéer, der kan være med til at støtte børn og unges inklusion i fritidstilbud. Undersøgelsen Første del af projektet har fokus på at spørge børn og unge om deres overvejelser og ønsker ift. fritiden. Vi vil derfor bede jer have en dialog med forældre og barnet/ den unge om fritiden på baggrund af syv udvalgte spørgsmål. Undersøgelsen løber fra april juni Forældrene bestemmer, om deres barn må deltage i undersøgelsen.

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen CASA CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007

Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007 Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007 Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Klubben er børnenes fristed. Børn skal have et rum, hvor de har det sjovt - samtidig med at de har mulighed for at blive bedre til nogle konkrete ting:

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING. ØNSKE OM BARN (sæt gerne flere kryds)

NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING. ØNSKE OM BARN (sæt gerne flere kryds) Rejsekontoret Südergraben 36 24937 Flensburg Postboks 389 6330 Padborg Tlf. +49 (0) 461 5047 400/401 info@feriebarn.dk NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING I 2016 er det muligt at vælge et ophold på

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

SOMMER FERIE AKTIVITETER

SOMMER FERIE AKTIVITETER SOMMER FERIE AKTIVITETER 2015 Nu kan alle børn og unge mellem 6 og 18 år tilmelde sig Fredensborg Kommunes fedeste ferieaktiviteter på nettet vi kalder det UPLOAD FERIEAKTIVITER UPLOAD din ferie med fx

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder:

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder: Kontaktinformationer: Administration: Dalum Ungdomsskole Bergendals Alle 25 Tlf.: 63 75 30 40 www.min-klub.dk Ungdomsskoleleder: Erik Ravn Nielsen Klubleder: Nina F. Øhlenschlæger Mobil: 29 63 10 26 Odense

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner - en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte af Henning Hansen November, 1998 DBU-Træner Indholdsfortegnelse Beskrivelse af projektet...3 Projektets

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012 Kandidater til skolebestyrelsesvalget 2012 Navn: Betina Lau Nr.: 1 Jonathan i nuværende.c Sofie i nuværende 3.A Jeg er 38 år, uddannet jurist med speciale i familieret. Jeg er gift og har 4 børn i alderen

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Odense Kommune og Idrætspolitisk Forum Fyn. Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Vil du gerne være en del af en forening eller klub, hvor du kan komme og bevæge og have det sjovt sammen

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38 GIF S Vintersæson 2011/2012 Start uge 38 Velkommen til en nye sæson. Endelig lyder startskuddet til en ny vintersæson oven på nogle måneder, hvor vi har brugt mange timer på at få adgang samt bruge Guldborgland

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Glæden ved sammenhold KropAmok Tlf. 21617223 Stadionvej 4 8543 Hornslet WWW.hornsletif.dk/KropAmok MMJ@NTI.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 1 Fakta

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme Pressemeddelelse Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme - Et nyt hjælpemiddel kan forbedre tilværelsen for børn og voksne med sanseforstyrrelser og samtidig understøtte kommunernes og

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda Kom og vær med når første sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS løber af stablen. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og fornøjelige aktiviteter for både store og små, unge og gamle.

Læs mere

HELE SOMMEREN. For yderligere information eller spørgsmål kontakt fritid@ltk.dk eller fritid og idræt på 45 97 30 00

HELE SOMMEREN. For yderligere information eller spørgsmål kontakt fritid@ltk.dk eller fritid og idræt på 45 97 30 00 Sommerferie- aktiviteter 2011 Som noget nyt tilbyder Lyngby-Taarbæk Kommune sommerferieaktiviteter for alle børn i skolealderen. Alle børn i kommunens folke- og privatskoler kan tilmelde sig aktiviteterne.

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

Personale! Pia K. Jensen Leder. Startede i huset i 1985.

Personale! Pia K. Jensen Leder. Startede i huset i 1985. Personale! Pia K. Jensen Leder Startede i huset i 1985. Uden forkundskaber røg jeg lige på køkkenet, og bagte hver dag til 150 børn. Siden fik jeg flere timer, og tog til sidst klubuddannelsen hvorefter

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010.

Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. Børnebrugerundersøgelse i klub Diget 2010. I juni 2010 udførte klub Diget, i samarbejde med udefrakommende konsulent 10 børneinterview. Børnebrugerundersøgelsen er en del af et 3 årigt udviklingsprojekt,

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger RPAQ Danish_RPAQ Version Number 1. updated 17/December/27 RPAQ Undersøgelse af de seneste 4 ugers fysiske aktiviteter Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet

Læs mere

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben.

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Esbjerg d. 15. november 2011 Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Klubbens sundhedspolitik er udarbejdet på baggrund af: Esbjerg kommunes Sundhedspolitik. Politik for sundhedsfremme. Esbjerg kommunes

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Unge og fritidsaktiviteter i Hvidovre Kommune

Unge og fritidsaktiviteter i Hvidovre Kommune Unge og fritidsaktiviteter i Hvidovre Kommune - deltagelse og barrierer Delrapport September 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt-Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen CASA Unge og fritidsaktiviteter

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011. Vil du med?

SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011. Vil du med? SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011 Vil du med? Hej gymnast! Kunne du tænke dig nogle superfede og aktive dage fyldt med sjove oplevelser? Så skynd dig at overtale din bedste ven/veninde og tilmeld dig

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost 1 Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost Mina Händel og Jeanett Pedersen 1 Program Baggrund Resultater fysisk aktivitet i Sund Start Resultater kost i Sund Start Fremtidig forskning Spørgsmål 2 Baggrund

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere