Jeg er vred, så hør på mig!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg er vred, så hør på mig!"

Transkript

1 Jeg er vred, så hør på mig! Jeg er vred, så hør på mig! Om et uudnyttet potentiale i kundekontakten af ph.d., kommunikationsforsker og -rådgiver Anne Katrine Lund, Kontakten til vrede kunder er svær. Det er meget vigtige ambassadører at få omvendt fra kilder til megen negativ omtale til tilfredse eller måske ligefrem positive ambassadører for organisationen. Mange organisationer, både private og offentlige, spilder ressourcer på at have ineffektive reklamations eller customer relationsafdelinger, der forsøger at tage sig af de utilfredse kunder. Man forsøger at forklare eller måske lige frem sende erkendtligheder som plaster på såret. Indsatsen er ofte ikke alene spildt, men lige frem med til at gøre kunden endnu mere vred, for det er svært at kommunikere med vrede kunder. I SAS har man draget nyttet af erfaringerne fra dansk retorikforskning og gjort kundekontakten bedre. Det har krævet en stor indsats med analyse, idealafklaring og kompetenceudvikling. Men nu begynder resultaterne at vise sig 1. Gemt bag vrede og brok Ros og brok At klagende kunder skal tages endog meget alvorligt er en gammel sandhed. McDonalds har i en menneskealder haft som læresætning, at en tilfreds kunde fortæller det til én mens en utilfreds kunde taler med mindst ti. En læresætning der skal appellere til at yde den ypperste service, men som især dækker fænomenet ros/brok. Yderligere alvorligt skal de kunder tages, der ligefrem kontakter organisationen med en anke. Det er som regel udtryk for både en større utilfreds- 2/Marts 2003 Strategi & Ledelse 1

2 Jeg er vred, så hør på mig! hed og en form for loyalitet: kunden vil gerne ændre forholdene. Men naturligvis er der også en del kunder, der klager for at opnå fordele. Uanset det dybereliggende motiv føler kunderne altid, at de har ydet noget ved at klage og de forventer at blive taget alvorligt. Lære af fejl Antallet af klager vokser og vokser i både offentligt og privat regi i disse år, og de fleste steder har organisationerne ikke kunnet følge med. Klagerne bliver langt fra alle steder prioriteret så højt som de burde, det går ud over både organisationens egen udvikling; hvis man ikke lærer af sine fejl, bliver man sjældent bedre og omdømmet hos kunderne; svarene er så dårlige, at de gør ondt værre og kunderne får en endnu værre historie at fortælle alle omgivelserne. I SAS har man altid taget klagerne alvorligt, men frustrationerne ulmede, for klagehåndteringen virkede ikke optimal på hverken medarbejdere eller ledere. Derfor besluttede man at analysere kvaliteten, effekten og produktionen af klagerne for at optimere alle tre. Inspirationen var hentet direkte fra forskningen. I den første ph.d.-afhandling i retorik herhjemme var den målrettede kommunikations kvalitet og produktion analyseret med klare indikationer af alvorlige problemer i danske organisationer (Lund, 2000). Det arbejde besluttede SAS i samarbejde med mig at fortsætte erfaringerne beskrives på de følgende sider hele vejen fra erkendelse til forandring. Scandinavian Airlines har i store tal 1000 flyvninger, passagerer og ca. 300 formelle klager på en dag. Customer Relations funktionen fik via reference direkte til den daværende koncernchef Jan Stenberg opgaven og mandatet til dels at fokusere på at vende utilfredse kunder til tilfredse, dels at fungere som kundens ombudsmand internt i virskomheden. Til denne opgave har Customer Relations Department 21 kontorer rundt i hele verden med store kontorer i Stockholm, Oslo, København, New York, London og Helsinki. Der er ca. 80 medarbejdere ansat til at håndtere kundernes henvendelser 2. At analysere klagekommunikation konstruktivt Analyser af klagekommunikation foregår ofte i fokusgrupper, hvor allerede utilfredse kunder meget let får gejlet hinanden op til yderligere raserianfald mod organisationen og får bekræftet hinanden i, at de i hvert fald ikke er til falds for en ydmyg beklagelse og tre flasker vin. Resultaterne er ofte nedslående læsning for organisationerne, der får endnu 2 Strategi & Ledelse 2/Marts 2003

3 Jeg er vred, så hør på mig! sværere ved at leve op til al den kritik. Og ikke mindst ofte savner konstruktive input, der reelt kan hjælpe arbejdet med at blive bedre. Den umiddelbare reaktion Deltagerobservation For at undgå denne faldgruppe nøjedes vi ikke med at høre en efterrationaliseret vurdering fra en gruppe kunder, men besøgte kunderne enkeltvis med de friske breve i hånden og var så at sige med til at opleve deres umiddelbare reaktion ord for ord. Denne såkaldte protokolanalyse har sin rod hos kognitionspsykologer og retorikere, der interesserer sig for tekstproduktion (eksempelvis Ericsson & Simon 1993, Flower et al og har bl.a. været afprøvet i forbindelse med Lund, 2000.) Udover disse konstruktive input fra modtagerne af teksterne, var det mindst lige så afgørende at få indblik i omstændighederne i forbindelse med produktionen af brevene til kunderne. Hvordan arbejdede skribenterne? Hvad styrede deres valg? Hvad var de i tvivl om undervejs? Hvordan forløb arbejdsprocessen? Disse indblik kan heller ikke blot indsamles ved at bede medarbejdere og ledere i interview sætte lyd på, hvordan kommunikationskulturen er, men kræver deltagerobservationer, så man kan få et reelt indblik i de ofte usagte styringsmekanismer i en kommunikationskultur (Lund, 2000); hvem viser man sine udkast til? Hvordan fungerer arbejdsgangene i praksis? Etc. Tilgangen har været ægte scheinsk, som han udtrykker det i dette citat: Den grundlæggende model ( ) kan bedst beskrives som et iterativt (gentagende, o.a.) klinisk interview, dvs. en række af møder og fælles opdagelser mellem undersøgeren og forskellige motiverede informanter, der lever i organisationen og er bærere af dens kultur. Min antagelse er, at kun en fælles indsats mellem en insider og en outsider kan tyde de væsentligste antagelser og deres mønster af indbyrdes relationer (Schein, 1994, p. 161). Målet var at få et solidt indblik kommunikationskulturen for her at kunne finde en del af forklaringer på, hvorfor brevene så ud, som de gjorde og samtidig kunne skaffe grundlaget for effektiviseringer og forbedringer af såvel arbejdsgange som tekster. Dette omfattende analytiske arbejde blev for en stor dels vedkommende gennemført af Elisabeth Hoff-Clausen og Helle Petersen. 2/Marts 2003 Strategi & Ledelse 3

4 Jeg er vred, så hør på mig! 3. Velkendte udfordringer for danske organisationer Kommunikationskultur Analysen afdækkede en lang række udfordringer for kvalitet og i kommunikationskulturen, der ikke kom bag på os. Problemstillingerne er langt fra kun velkendte fra SAS, men fra de fleste danske organisationer. Forholdet til kommunikation er endnu de fleste steder meget overfladisk, når det drejer sig om det, man kunne kalde rutinekommunikationen. Kun de glittede brochurer, hjemmesiderne og til nød salgsbrevene arbejdes der bevidst strategisk med, hvilket efterlader en afgrund af dårlig kommunikation og ikke mindst ressourcespild og unødige frustrationer i mange danske organisationer. Tænk eksempelvis på, hvor mange ressourcer der kunne spares i de fleste forsikringsselskaber og pensionskasser ved, at man skrev så klart, så kunderne ikke behøvede at ringe ind. Oftest er forholdet til kommunikationens kvalitet og produktion præget af en naiv tiltro til en konsensus, der oftest er ikke eksisterende. Kvaliteten styres langt fra altid af veldefinerede sluser; en kontorchef skriver under og tjekker, en sekretær læser igennem, en kollega plejer at kaste et kritisk blik, eller måske støtter man sig til en kommunikationspolitik, der angiver de overordnede linier for åbenhed og ærlighed uden at få synderlig konstruktiv skrivehjælp fra den kant. Standardsvar Hos SAS var udfordringerne da også i tråd med disse generelle erfaringer fra danske organisationer. Kunderne følte sig ikke hørt og oplevede ofte, at de fik standardsvar, nogle gange blev de ligefrem yderlige irriterede over svaret fra Customer Relations. Samtidig brugte medarbejderne lang tid på at være i tvivl om, hvad de egentlig skulle gøre og havde en langt fra hensigtsmæssig arbejdsproces. Udfordringerne konkretiseres yderligere i de næste afsnit for hvor gjorde det mest ondt kvalitetsmæssigt i kundekontakten? Og hvorfor? 4. Så læs dog, hvad jeg skriver den individuelle behandling af kunder SAS er ikke i tvivl: hver kunde skal behandles individuelt. Derfor eksisterer eksempelvis de standardbreve, der huserer i de fleste andre organisationer ikke hos det skandinaviske 4 Strategi & Ledelse 2/Marts 2003

5 Jeg er vred, så hør på mig! luftfartsselskab. Men det ændrer ikke ved, at kunder ofte oplever, at de ikke er blevet behandlet individuelt. Eksempel NN udfyldte i lufthavnen en såkaldt claim report, hvor hun fortalte om en forsinkelse på et Lufthansa-fly fra Budapest, der sendte hende på en forgæves løbetur gennem lufthavnen i Frankfurt for at nå sit fly videre til Skandinavien. Hun nåede frem få minutter før, men kom ikke med, da hun fik at vide, at flyet var fyldt. Hendes klage var arrig. I returbrevet beklagede SAS-medarbejderen ulejligheden og forklarede, hvor stor vægt SAS og partnere lægger på punktlighed, og at man derfor ikke kunne lade hende boarde på det sene tidspunkt. Det svar fandt NN utilfredsstillende. Da det jo netop var pga. af en forsinkelse hos Lufthansa, at hun ikke nåede det næste fly, kunne hun jo med rette føle sig misforstået og skidt behandlet ved at få, hvad der kan opleves som en reprimande om punktlighed. Intet sted i brevet tog SAS og partnere ansvaret og undskyldte den flyforsinkelse, der i første omgang var skyld i, at hun kom for sent til næste fly. Ligesom hun ikke fik nogen forklaring på, hvorfor hun så fik at vide, at flyet var fuldt, hvis det handlede om punktlighed. Mangelfuld læsning Sådan mangelfuld læsning gav kunderne indtryk af, at de havde fået et standardsvar, da den problemstilling, som returbrevet behandlede, ikke var den, som kunden mente at have henvendt sig med. Den mangelfulde læsning skyldtes ikke, at medarbejderne ikke var bevidste om, at alt står og falder med, at de forstår kunden. Den konsensus var delt af alle, men det ser i analysen af kommunikationskulturen ud til, at medarbejderne var for hurtige til at danner sig et indtryk af kundens klage uden at nærlæse brevet. En anden desværre klassisk fejl i klagekommunikationen er manglen på reel beklagelse, som også SAS havde problemer med. Meget ofte kommer medarbejdere i reklamationsafdelinger til for hurtigt at gå i forsvarsposition, og der er en generel uvilje de fleste steder mod at indrømme fejl. Dette buldrer naturligvis mod kundernes ofte store ønske om netop at få en undskyldning. Således også hos SAS, mange kunder henvender sig jo netop, fordi de synes, at SAS har gjort en fejl, og de ikke vil lade SAS dø i synden. Dette motiv forsømte medarbejderne ofte at tage tilstrækkeligt hensyn til, da de læste og besvarede kundernes breve. Kundeudtalelsen her er karakteristisk: 2/Marts 2003 Strategi & Ledelse 5

6 Jeg er vred, så hør på mig! Jag hade väntet att de bett mig om ursäkt, att jag skulle få upprättelse, få bekräftat att jag blivit illa behandlad. Ordene er som taget ud af de fleste klagendes mund. De fleste danske organisationer er fedtede med oprigtige undskyldninger og beklagelser af andet end hul karakter. Så udsagnet fra denne arrige dansker kan gælde for de fleste private og offentlige organisationer herhjemme: Det er det sædvanlige SAS siger: Vi gør ikke noget galt. Sig dog for fanden: Vi har trådt i spinaten, end of story. Indrømme fejl Indrømmelse af fejl behøver ikke betyde, at kunden skal have medhold. I eksemplet ville det fx ikke ændre sagens afgørelse, at man havde inkluderet en indrømmelse af og undskyldning for, at det var Lufthansa, der var skyld i, at hun kom for sent til sit næste fly. At en indrømmelse nødvendigvis må føre til medhold og kompensation kan være en antagelse, der afholder medarbejdere fra eksplicit at indrømme visse fejl. En kunde talte netop om den problemstilling: Hvis man i det mindst bare anerkender, at man har trådt i spinaten, så har man allerede taget meget af brodden. Måske gør de det ikke, fordi de er bange for, at folk så vil forlange kompensationer. Det bedste svar ville have været: Ja, vi har lavet et goof!. Anerkend det! Jeg tror næsten, at jeg så bare ville have sagt, okay, don t do it again. Et beslægtet problem afledt af den hastige og derved mangelfulde læsning var, at kunderne nogle gange følte, at SAS smøg sig uden om at svare på nogle af deres spørgsmål. Kunden kan for eksempel direkte have formuleret en række spørgsmål, hvoraf kun nogle besvares eller kunden kan blot have bragt forskellige aspekter af sagen frem, hvoraf kun nogle adresseres. Eksempel: En kunde henvendte sig, fordi en ordning om en ledsagerrejse blev lavet om, så det det ikke blev muligt at komme med på de mest travle afgange om fredagen og søndagen. Ønskede man det, skulle man betale 200 kr. ekstra. Kunden berettede i brevet om, at det gav familien økonomiske problemer. Hun udbad sig en forklaring og understregede, at de var meget loyale kunder, der havde brugt ordningen hver tredje uge i over fem år. 6 Strategi & Ledelse 2/Marts 2003

7 Jeg er vred, så hør på mig! Returbrevet var langt og omhyggeligt. Medarbejderen forklarede venligt, at man på de travle afgange af økonomiske årsager havde valgt at prioritere Business Class-kunderne, der betaler dobbelt så meget for deres billet. Men medarbejderen undlod at uddybe, hvorfor man så kunne komme med for 200 kr. mere. Kunden følte sig glemt i svaret og ikke anerkendt: De blæser også højt og flot på, at vi bruger SAS hver tredje uge. Jeg skriver selv, at vi føler, vi har været trofaste kunder, men det nævner de slet ikke i brevet de tager ikke noget af det personlige i mit brev over i deres, det ville måske have hjulpet lidt, så jeg havde følt, at det var mit brev, de svarede på, i stedet for en mere generel opremsning af reglerne. Lidt mere personligt måtte det godt have været, lidt mere at jeg får svar på de spørgsmål jeg stiller, i stedet for at det bliver en opremsning af fakta i deres returbrev. Kunderne oplevede med andre ord den gang ofte, at SAS breve netop ikke var individuelle eller som en anden kunde meget kritisk udtrykkte det: Hvis jeg skal være helt ærlig, får jeg sådan et avissælgeragtigt indtryk af den, der har skrevet brevet én, der sidder inde på Berlingeren og ringer op til folk og går frem efter et skema, hvor der er seks forskellige muligheder, for hvert svar, man giver dem. Min henvendelse har så ikke passet ind i de normale svarmuligheder, SAS har haft, og så har jeg fået et svar, der ikke passede på mig, men det var efter skemaet. Det er indtrykket, jeg får, fordi de ikke svarer på det, jeg henvender mig om. Abstrakte svar Det skyldtes ofte også abstraktionsgraden i svarene til kunderne. Mens kundens klagepunkt altid er meget konkret, da den jo skyldes egne oplevelser, så var returbrevene i deres formuleringer ofte meget generelle. Det var formuleringer, som kunne være svar på en lang række spørgsmål, i stedet for at være svar rettet specifikt mod den enkelte kundes konkrete situation eller spørgsmål. Ofte var der tale om, at medarbejderne ikke sprogligt tog udgangspunkt i og henviste til kundens brev, når besvarelsen blev skrevet. Eksempelvis som da en kunde klagede over, at der ikke længere serveredes kaffe på den korte flyvetur, han plejer at tage, og fik et svar, der handlede om de generelle nye vinde i flybranchens i dag, der har betydet forandringer i måltidskoncepterne. Svaret var jo ikke forkert, men hvordan kaffe kan blive til generelle nedgangstider kræver en hel del mellem- 2/Marts 2003 Strategi & Ledelse 7

8 Jeg er vred, så hør på mig! regninger fra kundens side. At kaffe ikke blot handler om bønner, men også om en hel del personale i midtergangen, skal han eksempelvis selv slutte sig til. Problemerne var ofte, at der ikke bygges bro mellem kundens henvendelse og returbrevet. Returbrevene er pr. definition svar på kundernes henvendelser, og derfor forventer kunden naturligvis også, at returbrevet vil stå i tæt forbindelse med deres eget brev. En af forklaringerne på dette problem viser netop nytten af studier i kommunikationskulturen. Det var nemlig meget fremherskende, at medarbejderne havde indtrykket af, at det var vigtigt at være meget faktabaseret i sin kommunikation. Uden mere håndgribelige retningslinier tolkes idealet umiddelbart af medarbejderne som et krav om at være objektiv og saglig, der i praksis førte til, at kommunikationen ofte blev generel og distanceret. Afsenderbaserede svar Eksempel Men nogen uklarhed og utilfredshed bunder også i, at den skrivende medarbejder tog udgangspunkt i sin egen virkelighedsopfattelse frem for kundens og dermed ikke fik målrettet sin kommunikation godt nok. Medarbejderen benyttede eksempelvis ord, som betyder ét for hende selv, men noget andet for kunden. Forklaringerne blev dermed afsenderbaserede frem for at tage udgangspunkt i modtagerens forudsætninger. To kunder henvendte med et krav om at få refunderet en hotelovernatning. De skulle til bryllup i en landsby i Frankrig, men nåede pga. en række flyforsinkelser på ruten Oslo- København-Nice, så sent frem til Nice, at de måtte overnatte der. Formelt set er der ingen tvivl. De er nået frem til flyrejsens bestemmelsessted og som alle andre flyselskaber kan SAS aldrig garantere et bestemt ankomsttidspunkt. Medarbejderen afviste derfor kundernes krav om kompensation, men fik gjort det lidt klodset: Ved forsinkelser under reisen som medfører ekstra overnatting for passasjeren er det vanlig at SAS dekker kostnadene til dette. Hadde det i dette tilfellet blitt nødvendig med overnatting i København mellom 21. og 22. august ville flyselskabet dekket dette. Slik det fremgår av tilsendt bankutdrag gjelder dette en overnatting i Nice etter endt reise, og vi har derfor ikke anledning til å dekke kostnaden. Ved protokolanalysen udtrykte kunderne, at det var en dårlig forklaring på, hvorfor de ikke kan få refunderet hotellet de forstod ikke rigtig, hvorfor det ikke kunne lade sig gøre. Forklaringen var her ikke målrettet kunden, bl.a. henvises til 8 Strategi & Ledelse 2/Marts 2003

9 Jeg er vred, så hør på mig! reisen, hvilket for SAS-medarbejderen betyder fly-rejsen med SAS, mens det for kunderne naturligvis betyder hele den rejse, de er ude på, inklusiv deres videre tur fra Nice til landsbyen. De blev derfor forvirrede af, at der først står, at SAS normalt dækker omkostningerne til overnatning ved forsinkelser under reisen ; Aha, det er inkluderet For siden i brevet at erfare, at SAS ikke refunderer denne overnatning, da den er efter endt reise. Analysen viste bl.a. også problemer med stilblanding, sproglige uklarhed og fejl mv. For os var der dog ingen tvivl om, at det vigtigste i første omgang ikke var den sproglige finpudsning, men et strategisk orienteret projekt, der tog fat i de dybereliggende problemer analysen havde afsløret i kvalitet og arbejdsprocesser. 5. Hvad du ønsker At efterleve værdier Det er jo desværre langt fra alle ønsker, der går i opfyldelse ved at blive formuleret, men ikke desto mindre betyder formuleringen ofte et nødvendigt første skridt i realiseringen. Analysen havde vist megen uklarhed hos medarbejderne om, hvad de egentlig skulle. Ligesom breve og kunder havde vidnet om svingende stil og kvalitet. Derfor blev første skridt mod forbedring en nødvendig afdækning af, hvad et godt brev overhovedet skulle rumme. Det blev til mange lange diskussioner med ledelsen, med medarbejdere og på tværs i SAS, vi slog os ikke til tåls med de generelle formuleringer af værdier i SAS, men tog udgangspunkt heri i et omfattende arbejde med at konkretisere det, så medarbejderne ikke kun skulle pejle efter abstrakte udsagn, men også fik et reelt indblik i, hvordan disse værdier efterleves. Det betød, at idealerne blev ledsaget af en omfattende kommunikationshåndbog, der udover at rumme idealer for kommunikationen; hvordan vil vi gerne opfattes, hvad er et godt brev osv. også rummede spilleregler for samspillet om kommunikationen i afdelingerne og skitserede en hensigtsmæssig arbejdsproces hele vejen fra kundens klage dukker op, til svarbrevet frankeres. Operationalisere iagttagelser Grundtanken var at operationalisere alle iagttagelserne til konstruktive råd og arbejdsredskaber, der skulle gøre vejen fra idealer til virkelighed så konkret og realistisk som muligt. Eksempelvis ledte analysen af den mangelfulde læsning til udvikling af et noteringsark til udfyldning under 2/Marts 2003 Strategi & Ledelse 9

10 Jeg er vred, så hør på mig! læsningen, og derudover introducerede vi en opdeling af klagerne i tre kategorier; klager, faktasager og kritik. Målet med denne opdeling var at skærpe medarbejdernes opmærksomhed på de bagvedliggende motiver hos kunderne. I grove træk dækker typerne over: Klager: Kundens motiv: at søge oprejsning Klager er den type henvendelser, hvor kundens grundlæggende motiv for at henvende sig er at søge oprejsning. Klager handler oftest om ubehagelige enkeltbegivenheder, som kunden har været udsat for typisk en ydmygelse, en ødelagt oplevelse eller en stor ulejlighed, hvor kunden er blevet personligt eller erhvervsmæssigt ramt. Kritik: Kundens motiv: at bidrage til ændringer Kritik er den type henvendelser, hvor kundens grundlæggende motiv er at bidrage til ændringer. Konstruktiv kritik handler primært om gentagne uheldige oplevelser eller gængse SAS-procedurer, mens den positive kritik oftest angår en enkeltbegivenhed. Fakta-sager: Kundens motiv: at få orden i sagerne Fakta-sager er den type henvendelser, hvor kundens grundlæggende motiv er at få orden i sagerne. Fakta-sager handler primært om regler, kundeordninger, billetter, udgifter og bagage. Fakta er der naturligvis i alle henvendelser også i klagerne og kritikken. Men fakta-sager handler oftest mere om fakta end om følelser. Ofte findes brevene i blandingsformer men ved at skærpe medarbejdernes blik for motiverne, kunne vi enklere arbejde med det strategiske i brevene. På trods af dette arbejde med at konkretisere idealerne i en omfattende kommunikationshåndbog stolede vi ikke på, at ord alene ville gøre en forskel, men introducerede det i forbindelse med kompetenceudvikling af samtlige sagsbehandlere i Skandinavien. 6. Fra ord til forandring Kommunikationshåndbog Kommunikationshåndbogen var blot et nødvendigt udgangspunkt for forandringsprocessen af brevene fra SAS. De skandinaviske ledere skulle beslutte sig for samlede idealer, medarbejderne skulle kunne finde støtte og vejledning et konkret sted, og nye medarbejdere skulle enkelt kunne sluses direkte ind og straks stræbe efter den rette kvalitet i 10 Strategi & Ledelse 2/Marts 2003

11 Jeg er vred, så hør på mig! stedet for at blive fanget i falsk mesterlære. Men papir forandrer sjældent meget. Derfor satte vi samtidig en omfattende intervention i gang. Målene var enkle: at få medarbejderne til at fokusere på det strategiske i kommunikation, sikre effektive individuelle arbejdsprocesser og bedre kommunikationskulturen som sådan. Vejen var og er belagt med mange forhindringer, men resultaterne er for længst begyndt at vise sig. Det er for omfattende i denne sammenhæng at beskrive alle indsatser og barrierer, men i grove træk har vi sat ind på tre niveauer: centralt, lokalt og individuelt. Centralt Lokalt Individuelt Fra centralt hold har dels kommunikationshåndbogen, dels et markant ledelsesfokus vist medarbejderne, at det ikke var en midlertidig grille, men et seriøst, konkret arbejde mod bedre kommunikation, der var i gang. Ledelsen gik eksempelvis også selv først på kursus. Lokalt har de enkelte landekontorer arbejdet meget bevidst med deres kommunikationskulturer katalyseret af processen. Eksempelvis har man på afdelingsmøderne løbende taget centrale problemstillinger op både de større linier som fx brevtyperne eller arbejdsprocessen og de mindre problemstillinger, som hvad er en god begyndelse. Hvert land har holdt kommunikationskurser, hvor håndbogen er blevet introduceret, og medarbejderne har arbejdet med redskaberne og haft lejlighed til at diskutere en lang række cases. Individuelt er hver medarbejder blevet coachet ud fra en analyse af, hvor han/hun stod kvalitetsmæssigt, og hvor der skulle sættes ind. Denne coaching stod jeg for som ekstern analytiker med et friskt, apolitisk blik på tekster og skribent, og den er fulgt op hvert halve år på baggrund af nye stikprøver. Samtidig har den lokale gruppeleder fulgt løbende op på anbefalingerne, og det er eksempelvis en integreret del af medarbejderudviklingssamtalerne. Barriererne har ikke været få. Et kommunikationskulturskifte er ikke enkelt og mange medarbejdere har haft stærke modstandsreaktioner på forandringerne. For nogle var det eksempelvis grænseoverskridende at skulle vise egne tekster frem, mens andre havde svært ved at slippe et traditionelt fokus på, om der var formelle fejl, og så derfor ikke det strategiske i teksterne. Andre igen skulle lige lære at arbejde på den nye måde og oplevede en midlertidig forlængelse af sagsbehandlingstiden, hvilket stressede en del medarbejdere undervejs. Den turbulente virkelighed for SAS har hel- 2/Marts 2003 Strategi & Ledelse 11

12 Jeg er vred, så hør på mig! ler ikke just gjort arbejdet de seneste tre år lettere; kartelsag, ulykke i Milano, nye priskoncepter mv. har alt sammen lagt et enormt arbejdspres på netop Customer Relationsafdelingerne. Men både medarbejdere og ledelse har holdt fast, og hver medarbejder har bevæget sig i sin egen takt frem mod bedre breve. Ikke alle er perfekte, men langt de fleste har i dag en meget høj kvalitet. Eksempelvis fik en norsk medarbejder for nylig dette takkebrev fra en kunde, der havde bedt om refusion for udlæg i forbindelse med forsinket bagage og havde fået et svar, der levede op til alle de nye idealer. Hans reaktion vakte jubel på gangene: Kjære xxx Mange takk for helt uvanlig hurtig og positivt svar om du ikke har noe imot det jeg vil gjerne få vise ditt brev til ledergruppen vår her i xxx som et eksempel på fremragende kunde- og servicebehandling både i tid, innhold og resultat. Jeg tillater meg å sende kopi til din konsernsjef (og min kjenning) som bør glede seg over medarbeidere som dette. Med vennlig hilsen Adm. direktør og stadig fornøyd SAS-kunde Brevet han reagerer så positivt på rummer såmænd ikke nogle fantastiske nyheder eller store gaver. Han får blot refunderet sit udlæg, får at vide hvad spillereglerne er en anden gang og får det med et personligt glimt i øjet, der gør indtryk. Det er langt fra alle klagere, det lykkes at omvende på denne måde, men flere og flere føler sig godt behandlet og bliver på den måde omvendt fra negative til positive ambassadører. Kunderne vil gerne tilgive fejl, men de vil behandles ordentligt og opleve, at SAS arbejder på at blive bedre. Medarbejderne er blevet meget bedre til at bruge hinanden på kryds og tværs, og langt de fleste giver udtryk for, at det er blevet meget sjovere at gå på arbejde. Så historien om det uudnyttede potentiale i kundekontakten tegner lyst, men den er langt fra slut kvaliteten skal holdes høj, nye medarbejdere skal læres op, og frem for alt skal SAS jo blive endnu bedre til at lære af alle de fejl, som Customer Relations opsnapper i brevene fra kunderne 12 Strategi & Ledelse 2/Marts 2003

13 Jeg er vred, så hør på mig! 7. Litteratur Ericsson, A. K., Simon, H. A.(1993). Protocol Analysis Verbal Reports as Data. USA, Massachusetts Institute of Technology: The MIT Press. Flower L. & Ackerman J. (1994). Writers at Work, Fort Worth: Hartcourt Brace & Company. Lund, A.K. & Petersen H. (1999a). Det sku vær så godt. København: Samfundslitteratur. Lund, A.K. (1999b). Kommunikation det klarer stavekontrollen. Retorikmagasinet. 34, pp Lund, A.K. (2000): Brevet i brug. Fjernkommunikative genrer i retorisk perspektiv. Ph.d.afhandling forsvaret ved Københavns Universitet Lund, A.K. (2003): Den forsømte kommunikation. Brevet i organisationshverdagen. Samfundslitteratur. Schein, E. (1986/1994). Organisationskultur og ledelse. Holte: Forlaget Valmuen. 2/Marts 2003 Strategi & Ledelse 13

14 Jeg er vred, så hør på mig! 14 Strategi & Ledelse 2/Marts 2003

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre

Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre Spontane hermeneutikere Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre Eksempler på spørgsmålstyper - 1 - Åbne lukkede spørgsmål Åbne spørgsmål bringer personen på banen, giver

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Tilsyn om bortfald af offentligt forsørgelsesgrundlag og opfølgning herpå Opfølgning i sag om lydsignaler til fare for handicappede Målrettet

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 203 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 203 September 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Workshop 7 Flersproglighed som resurse Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Faglige og sproglige mål udvikling af fag og sprog følges ad * Deltagerne får ideer til at inddrage

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet.

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Undersøgelsen fokuserer på spørgsmål, der vedrører, hvad

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor Baggrund: Recovery er kommet på den politiske dagsorden. Efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med

Læs mere

Vigtigt at reflektere og fordybe. Alle kender til arbejdssituationer, der giver anledning til selvbebrejdelser:

Vigtigt at reflektere og fordybe. Alle kender til arbejdssituationer, der giver anledning til selvbebrejdelser: Refleksion 2 Vigtigt at reflektere og fordybe Alle kender til arbejdssituationer, der giver anledning til selvbebrejdelser: Du klarede ikke opgaven, som du skulle; bare du havde sagt noget andet; du havde

Læs mere

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet.

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Undersøgelsen fokuserer på spørgsmål, der vedrører, hvad

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0226 afsagt den 17. april 2015 ****************************** KLAGER ES (3 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Koreaspecialisten (Tumlare Corporation

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

En personlighedstest i forbindelse med en jobsøgning

En personlighedstest i forbindelse med en jobsøgning Af Anne Cathrine Schjøtt Personlighedstest: Lær dig selv at kende Personlighedstests er kommet for at blive. Derfor kan man lige så godt åbne sindet og blive gode venner med de skriftlige tests, lyder

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

lad gå videre Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre

lad gå videre Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre Deltagerbegrænsning hurtig tilmelding anbefales Lad gå videre bedre strategisk lederkommunikation Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre Bliv en stærkere rådgiver med

Læs mere

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces 24.04.08 Når virksomheden melder forandringer ud til medarbejderne, er aktiv involering af mellemlederne en kritisk succesfaktor. Af Helle Petersen

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Små situationer. Prøv det, prøv det, prøv det... Case 1. Gennem rollespil kan vi øve os på situationer der ligner virkeligheden.

Små situationer. Prøv det, prøv det, prøv det... Case 1. Gennem rollespil kan vi øve os på situationer der ligner virkeligheden. Små situationer Prøv det, prøv det, prøv det... Gennem rollespil kan vi øve os på situationer der ligner virkeligheden. Case 1 To af dine medarbejdere (Rita og Susan) er blevet uenige om hvem der skal

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -KUBI Side 1 af 6 Et oplæg til dokumentation og evaluering...1 Dokumentations modeller: -KUBI...1 KUBI - modellen )...3 Indledning...3

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Erfaringer med dialogsamtaler ved klager

Erfaringer med dialogsamtaler ved klager Erfaringer med dialogsamtaler ved klager En interviewundersøgelse blandt patienter og personale - kort fortalt Introduktion Undersøgelsen af dialogsamtaler ved klager er en interviewundersøgelse af patienters

Læs mere

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Feedback, anerkendende kommunikation

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM503, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 7 26,9% 11-15 timer 7 26,9% 16-20 timer 9 34,6% 21-25 timer 2 7,7%

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER - Menneskelige reaktioner på forandringer

FORANDRINGSPROCESSER - Menneskelige reaktioner på forandringer FORANDRINGSPROCESSER - Menneskelige reaktioner på forandringer Den 26. november 2014 Ved chefkonsulent og partner: Birgitte Kurup bk@u-k.dk tlf. nr. 29437572 Silkeborgvej 781, 8220 Brabrand De to niveauer

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads,

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads, Synspunkt Af Ebbe Lavendt UDEN FOR På en stor dansk psykologarbejdsplads sker der systematiske brud på de etiske principper. Skyldes det ressourcemangel eller befinder stedet sig bare uden for etikken?

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Kend dine rettigheder på. flyrejsen

Guide. Foto: Scanpix. Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Kend dine rettigheder på. flyrejsen Foto: Scanpix Guide Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Kend dine rettigheder på flyrejsen Kend dine rettigheder INDHOLD: Forsinkelser meldes til politiet...4 Guide: Det har

Læs mere

At være pårørende til en dement

At være pårørende til en dement At være pårørende til en dement Fortalt af Erik Hansen Erik Hansen, pårørende til en dement ægtefælle fortæller: Min kone Elly Elly, min kone gennem 55 år, fik konstateret Alzheimers Demens i 2003. Hun

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet.

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet. FORRÅELSE Konferencen om forråelse, indtrykkene fra årets konference giver stadig genlyd rundt omkring på arbejdspladserne. Assistent klubben a holdte sin årlige konference for medlemmerne midt i marts

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90 SYVENDE TRIN: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl. 6. Kapitel Handling Læs fjerde afsnit på side 90 Efter din ihærdige indsats med trinnene fra 4 6 er du nu blevet i stand til at føre din beslutning

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen

Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen Tema: Net Promoter Score Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Af Povl Mors Sales solutions International

Af Povl Mors Sales solutions International Af Povl Mors Sales solutions International Bedre kundeservice Hvad er god service Hvordan sælge flere ydelser ind Mine holdninger Betydningen af ros og ris Bedre forståelse af mig selv Konklusion: Et formidabelt

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL ESSAY GENEREL BESKRIVELSE MODEL PROCES - MODEL ESSAY KOMMUNIKATIONSMODEL PENTAGON OM TÆNKE- OG SKRIVEPROCESSEN GENERELT OVERVEJELSER - REFLEKSION MODEL TJEKLISTE EKSEMPLER GENEREL BESKRIVELSE - MODEL Essay-genrens

Læs mere

Verdens bedste SKAT. Henrik Meng Meng & Company a/s

Verdens bedste SKAT. Henrik Meng Meng & Company a/s Verdens bedste SKAT Henrik Meng Meng & Company a/s Venues tider og steder, Tour de Skat 04-5 2016 2 I har mange bolde i luften i SKAT udover Sund fornuft Kundeservicestrategi Kundesegmenter KPI er TAK

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Social og Sundhedsskoler Dette projekt er et samarbejde

Læs mere

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad.

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Samtalens rammer og indhold I hvor stor grad fik du afklaret samtalens rammer (formål,

Læs mere