Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32"

Transkript

1 Faxe Kommune SSP læseplan Side 1 af 32

2 Indhold: Indledning & forord side 3 Formål side 4 0. klasse / Børnehaveklassen side 5 1. klasse side 6 2. klasse side 7 3. klasse side 8 4. klasse side 9 5. klasse side klasse side klasse side klasse side klasse side 14 Foredrag / oplæg Børn og unges sociale liv med Internet og mobil side 15 Forældremøde Forældrerollen forældreholdninger, et fælles ansvar side 16 Jeg er sej når jeg siger nej side 16 Forebyggelse af børns flertalsmisforståelser Politi: Besøg på lokalpolitistationen side 17 Færdsel 9. & 10. klasse side 18 Strafferetten og 9. klasse side 19 Ungdomskultur og dens faldgruber side 20 Bilag: Oplæg til forældreaftale klasse side 21 Oplæg til forældreaftale klasse side 24 Links, litteratur & materialer: 4. til 7. klasse side til 9. klasse side 30 Side 2 af 32

3 Indledning & forord Indledning: I forlængelse af den politisk vedtagen Børnepolitik i Faxe Kommune og nøgleordene i denne, er som flg.: Forebyggende sundhedstiltag Tværfaglighed Tidlig indsats Inddragelse Helhed Rummelighed Fælles ansvar Fritids- og kulturliv som en central del af barnets og den unges liv Mennesker frem for sager Og SSP s politisk vedtagne formål, er som flg.: At gøre afstanden så kort som mulig mellem de forskellige aktører der arbejder med børn og unge bl.a. ved at omsætte viden, indsigt og analyse til handling. At dokumentere det forebyggende og kriminalitetsforebyggende arbejde. At implementere børnepolitikken. Og Retsplejeloven 114 som siger: Politidirektøren skal virke for at etablere kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politi og hver kommune i politikredsen, herunder med inddragelse af skoler og sociale myndigheder. kan vi her præsentere Faxe Kommunes SSP-læseplan Forord: Skolens rolle er central i det kriminalpræventive arbejde, fordi vi her kan få en bred gruppe af børn, unge og forældre i tale. Vi ved fra de nyeste undersøgelser, at skolen er det sted, hvor børn møder nogle af de vigtigste kammerater og voksne i deres liv. Forslagene i Faxe Kommunes SSP-læseplan er vores bud på, hvordan man specifikt arbejder med kriminalpræventiv undervisning i de forskellige klassetrin i folkeskolen. Vi har ladet os inspirere af allerede eksisterende materiale og nyeste viden om forebyggende undervisning. Vi har valgt at tage teten, ved at placere den kriminalpræventiv undervisning i Faxe Kommune, i det timeløse fag, som ifølge 7 i folkeskoleloven omfatter: Færdselslære, sundheds-, seksualundervisning, familiekundskab, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Det er i øvrigt vores håb, at emnerne i SSP-læseplanen også løbende inddrages i den øvrige undervisning der hvor lærerne finder det hensigtsmæssigt. Hvis den enkelte klasselærer vurderer, at der på nogle punkter er brug for en tidligere indsats, er det selvfølgelig muligt at afvige fra SSP læseplanen. Side 3 af 32

4 Formålet med SSP læseplanen i Faxe Kommune er At forebygge kriminalitet At reducere intolerance og fremme demokratiet og retssamfundet At synliggøre og skabe forståelse for børne- og ungdomskulturen, så voksne omkring dem bedre kan forstå og handle. At give børn og unge kompetencer til at kunne klare sig i livet. At gøre en særlig indsats for at børn og unge oplever et godt socialt skolemiljø. At styrke børn og unges selvværd. At skabe et netværk af tydelige og troværdige voksne omkring børn og unge gennem forældresamarbejde og de voksne, som børn møder i dagligdagen. At lære og bevidstgøre børn og unge om, at de dagligt skal vælge til og fra mht. tobak, alkohol, stoffer, social adfærd & kriminalitet osv. At bevidstgøre børn og unge om skadelige livsstilsvaner, herunder brug og misbrug af rusmidler. Side 4 af 32

5 0.klasse/ Børnehaveklassen Elever: Motto: I klassen taler vi pænt til hinanden Plads til alle / accept af forskelligheder Kammeratskab Legekammerater Venskab Klasseregler At eleverne lærer at give plads og lytte til andre. At eleverne lærer at udtrykke deres egne meninger og respektere andres. At skabe åbenhed blandt børnene om, hvordan de og andre trives. Forældre: Start på opbygning af forældrenetværk og de første forældreaftaler Madpakker Skolens forventninger til forældre Forældres forventninger til skolen Forældre til forældre Fødselsdage (Hvor fejres dagen, hvem skal med, Varighed, gavestørrelser osv.) Sengetider At forældrene i klassen får kendskab til og bliver trygge ved hinanden og skolen. At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. Ærlig snak (Dialogspil, Specialpædagogisk Forlag) Den Usynlige Klassekammerat Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning/ Sparring SSP-læreren Side 5 af 32

6 1. klasse Elever: Motto: I klassen hjælper vi hinanden Samværsregler Drilleri Plads til forskellighed Fødselsdage Hjælpsomhed At eleverne lærer reglerne for at tage ordet og lytte. At eleverne lærer at udtrykke deres egen mening og respektere andres. At eleverne lærer at sige fra hvis andre driller eller mobber. At eleverne lærer at hjælpe andre end sig selv og de allernærmeste. Trin for Trin (Om empati.) Forældre: Opfølgning på klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Madpakker Skolens forventninger til forældre Forældres forventninger til skolen Forældredialog Fødselsdage Sengetider At forældrene i klassen får kendskab til og bliver trygge ved hinanden og skolen. At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. Den Usynlige Klassekammerat Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning/ sparring SSP-læreren Side 6 af 32

7 2. klasse Elever: Motto: I klassen lyver vi ikke for hinanden Den gode kammerat Sladre Lyve Vi taler pænt til og om hinanden At eleverne lærer, hvad en god kammerat er og hvornår man ikke er en god kammerat. At eleverne lærer at løse egne konflikter. Forældre: Opfølgning på klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Madpakker Fødselsdage Mobiltelefoner Mobning Påklædning SMS & Chat Sengetider At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. Den Usynlige Klassekammerat Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning/ sparring SSP-læreren Side 7 af 32

8 3. klasse Elever: Motto: Vi mobber ikke mobbefri zone! Den gode kammerat At være udenfor At gøre nar af Sprogbrug Voksen mobning voksne mobber også At øge elevernes indsigt og medansvar for hinandens trivsel. At øge elevernes muligheder for at træffe hensigtsmæssige valg i de forskellige situationer de møder. Forældre: Opfølgning på klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Fødselsdage Madpakker Mobiltelefoner Mobning Påklædning SMS & Chat Ude- og Sengetider At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. Sikker chat, Internet og SMS Den Usynlige Klassekammerat Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning / sparring SSP-læreren Foredrag / oplæg Til elever sikker Chat, om børn og unges sociale liv med internet og mobil ( Se side 15 ) Side 8 af 32

9 4. klasse Elever: Motto: Vi vælger det gode kammeratskab Selvværd og ligeværd Vi ødelægger ikke hinandens ting (hærværk) Sprogbrug Mobning med fokus på SMS, chat og MMS Kammeratskab, venner, bekendte og forskellen på disse Valg og konsekvenser At eleverne bliver beviste om, hvilke følelser der kommer i spil ved det skrevne ord. At eleverne bliver i stand til at agere hensigtsmæssigt i samvær med andre. At øge elevernes muligheder for at træffe hensigtsmæssige valg i de forskellige situationer de møder. At eleverne opnår forståelse for andres væremåde og handlinger. Forældre: Opfølgning på klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Fødselsdage Madpakker Mobiltelefoner Mobning Påklædning og mærkevarer SMS & Chat Lommepenge Ude- og sengetider At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. Dit liv - dit valg. (DKR) Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning og sparring: SSP-læreren Foredrag/oplæg Til elever sikker chat om børn og unges sociale liv med internet og mobil ( se side 15 ) Side 9 af 32

10 5. klasse Elever: Motto: Vi stjæler ikke Interne tyverier Butikstyveri Hærværk / hæleri Gruppe-klikedannelser Mobning Præpubertet og sundhed (mad, motion og rygning) SMS og chat At eleverne bliver bevidste om konsekvenserne ved tyverier og hærværk. At eleverne bliver i stand til at sige fra og sætte egne grænser. At eleverne opnår forståelse for og accept af andres grænser. At eleverne får kendskab til tobakkens sundhedsskadelige virkninger. Dit Liv Dit Valg Forældre: Opfølgning på klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Fødselsdage - fester Madpakker Mobiltelefoner Mobning Påklædning og mærkevarer SMS & Chat Lommepenge Ude- og sengetider Forældreansvar generelt Rygning herunder vandpibe At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning og sparring: SSP-læreren Foredrag/oplæg Til elever sikker chat om børn og unges sociale liv med internet og mobil ( se side 15 ) Til elever: jeg er sej... når jeg siger, temadag Til forældre: jeg er sej.når jeg siger nej forældremøde om flertalsmisforståelser ( se side 16 ) Side 10 af 32

11 6. klasse Elever: Motto: Vi respekterer hinanden, selvom vi er forskellige Kærester Identitet gennem medier (sex, mode osv.) SMS og chat Flertalsmisforståelser Grænsesøgning Kriminalitet med forsat fokus på tyveri, hæleri og hærværk Rygning herunder vandpibe Alkohol Hash At eleverne bliver beviste om egne og andres grænser. At eleverne bliver opmærksomme på hvilke signaler kropslige, verbale og skriftlige de sender og modtager. At eleverne får kendskab til konfliktløsning og evt. trænes i konfliktmægling. At eleverne får kendskab til de flertalsmisforståelser der er forbundet til tobak, alkohol og hash. Forældre: Opfølgning på klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Forældreansvar generelt en teenager på vej.. Fester og alkohol Mobiltelefoner Mobning Påklædning og mærkevarer SMS & Chat Lommepenge Ude- og sengetider Rygning herunder vandpibe Hash At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. Carina-en historie om tweenies på bytur. (Her og nu) Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning og sparring: SSP-læreren Side 11 af 32

12 7. klasse Elever: Motto: Vi passer på os selv og hinanden (og accepterer et nej) Livsstil Forhold til forældre Flertalsmisforståelser X hale rygestop support for unge Rusmidler Aldersgrænser Fester uden alkohol At sige nej Kropsprog og signaler Intolerance At eleverne får mulighed for at tage stilling til og udveksle erfaringer og holdninger til livsstilsrelaterede emner (kammeratskab, skole, tobak, alkohol, fester, fritidsinteresser etc.). At den enkelte elev får mulighed for at tage stilling til, hvad der er godt for ham eller hende. At eleverne bliver opmærksomme på de flertalsmisforståelser og gruppepres der er på spil, når det handler om alkohol, fester, sex og stoffer. At skabe dialog om livsstilsrelaterede emner. Forældre: Opfølgning på klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Information om det at være forældre til en teenager, herunder sex, alkohol og stoffer. Fælles holdninger til rygning, alkohol Fester og alkohol Fælles ansvar for børnene i fritiden. Lommepenge. Konfirmation og herunder Blå Mandag Lommepenge Udetider Vores børn At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At være opmærksom på kommende elever og forældre fra de små skoler. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. Blå mandag (DKR) Blå mandag (DKR) Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning og sparring: SSP-læreren Foredrag og oplæg Til forældre: Det vigtige forældresamarbejde. Temaaften for forældre med afsæt i unges debutalder, risikovillighed og sociale overdrivelser ( se side 16 ) Politi: strafferetten ( se side 19 ) Side 12 af 32

13 8. klasse Elever: Motto: Tænk dig om vælg kriminalitet og misbrug fra! Den kriminelle lavalder Straffeattesten Vold Rusmidler Misbrug Tyveri hæleri Knallertkørsel Politiets rolle Loyal mod hvem? Kropsprog og signaler Gruppeforståelse / selvtægt At eleverne får mulighed for at tage stilling til og udveksle erfaringer og holdninger til rusmidler, vold, kriminalitet, kærester, sex etc. At den enkelte elev får mulighed for at tage stilling hvad der er et godt liv og hvad der kræves for at opnå dette. At konsekvenserne for kriminalitet diskuteres både fra offerets og gerningsmandens vinkel. At eleverne bliver opmærksomme på de flertalsmisforståelser og gruppepres, der er på spil, når det handler om rusmidler, kriminalitet, sex og knallertkørsel. At eleverne bliver beviste om hvordan man som individ og gruppe undgår gruppepres. Forældre: Opfølgning på klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Forældrebackup i de klasser hvor eleverne samles fra flere forskellige skoler Alkohol og stoffer Den kriminelle lavalder og straffeattest Unges problemer Lektier Kammeratskab Udetider Vores børn At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. (gode råd til forældre) Bliv tryg i nattelivet Unge i byen (DKR) Bliv tryg i nattelivet Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning og sparring: SSP-læreren Oplæg og foredrag Til forældre: Politi: Den kriminelle lavalder og straffeattest Til elever: Politi: Straffeattest, Vold, Tyveri/hæleri, Knallertkørsel, bandekriminalitet og politiets rolle. ( se side 20 ) Side 13 af 32

14 9. klasse Elever: Motto: Tænk dig om vælg det gode liv Gruppepres Rusmidler Doping Knallert- og bilkørsel og spiritus Sidste skoledag At eleverne får mulighed for at tage stilling til og udveksle erfaringer og holdninger til rusmidler, vold, kriminalitet, kærester, sex etc. At den enkelte elev får mulighed for at tage stilling hvad der er et godt liv og hvad der kræves for at opnå dette. At konsekvenserne for kriminalitet diskuteres både fra offerets og gerningsmandens vinkel. At eleverne bliver opmærksomme på de flertalsmisforståelser og gruppepres, der er på spil, når det handler om rusmidler, kriminalitet, sex og knallertkørsel. At eleverne bliver beviste om hvordan man som individ og gruppe undgår gruppepres. At eleverne får et grundlæggende kendskab til, hvilke dopingstoffer der findes, og hvorfor nogle bruger doping, samt hvilke konsekvenser det kan medføre. At skole, forældre og elever sammen får planlagt hvor og hvordan sidste skoledag skal forløbe. Forældre: Opfølgning på klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Ændret adfærd Alkohol og stoffer Unges problemer Lektier Uddannelsesvalg Sidste skoledag At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At skole, forældre og elever sammen får planlagt hvor og hvordan sidste skoledag skal forløbe. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. Sidste skoledag (DKR) En stille aften (Dilemmaspil og film) (DKR) Sidste skoledag (DKR) Piger og alkohol (Her og Nu) En stille aften (Dilemmaspil og film) (DKR) Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning og sparring: SSP-læreren Oplæg og foredrag Til elever: Politi: i forlængelse af emner fra 8. klasse herunder unge og fart. ( se side 19 ) Politi: strafferetten ( se side 18 ) Side 14 af 32

15 Børn og unges sociale liv med Internet og mobil Beskrivelse af indhold/ formålet med undervisningen metode hvordan foregår det? Debat/Foredrag? Hvem underviser Målgruppe Varighed Forventninger til lærerne (forberedelse) Kontaktperson De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med at kommunikere på net og mobil. Det er vigtigt at huske de positive sider, selvom oplægget her stiller skarpt på de negative sider af børn og unges sociale liv online, nemlig mobning, trusler og seksuelt overskridende oplevelser. Formålet med oplæggene er: - At vise, at en del af børn og unges kommunikation og sociale liv i dag foregår online - At vise redskaber til, hvordan forældre/fagpersoner kan håndtere problemer i forbindelse med online mobning, trusler og overgreb. - At give ideer til, hvordan voksne kan involvere sig og støtte positiv brug af digitale medier Foredrag for elever med oplæg og debat Skolens SSP-lærer Elever klasse. Klasselæreren vurderer, hvornår det skal være. 2 lektioner Afsætte 3 lektioner ( 2 til oplæg og 1 til efterfølgende debat ) Skolens SSP-lærer Materiale Side 15 af 32

16 Forældremøde Forældrerollen/ forældreholdninger.. et fælles ansvar. Beskrivelse af indhold/ formålet med undervisningen At give forældre sidste nye viden om hvad der rør sig omkring 7. klasses elever, samt bevidstgøre forældrene om hvor vigtige de er for deres unges trivsel. Der tages afsæt i risikoadfærd (tobak, alkohol, sex og stoffer ) metode hvordan foregår det? Debat/Foredrag? Hvem underviser Målgruppe Varighed Forventninger til lærerne Praktiske forhold Kontaktperson Pris Mere information Forældremøde med oplæg, gruppedrøftelser og fællesdebat. SSP-konsulent Christina Hansen Forældre til børn på 7.årgang 2 ½ time Klasselærer deltager i aftenmødet, og understøtter udarbejdelsen af klasssekontrakter SSP-lærer eller SSP- konsulenten Gratis Skolens SSP-lærer sørger for koordinering, da dette møde tilbydes årgangen og ikke den enkelte 7. klasse. jeg er sej når jeg siger nej, en metode til forebyggelse af risikoadfærd. Evedensevalueret Undervisningskoncept udviklet af politiet. Henvender sig til 5. klasse og deres forældre, og køres som pilotprojekt i skoleåret på Rolloskolen, Bavneskolen og Nordskov. Efterfølgende er planen at det skal implementeres på alle Faxe kommunes skoler, i et samarbejde med politikredsens øvrige 6 kommuner (Næstved, Vordingborg, Slagelse, Lolland, Guldborgsund og Sorø ) Undervisningen varetages af politiet og skolens SSP-lærer. Yderligere info i særskilt materiale, der er under udarbejdelse. Yderligere info, og interesse for materialet kontakt skolens SSP-lærere, eller SSP- konsulent, Christina Hansen på eller Side 16 af 32

17 Besøg på lokalpolitistationen Beskrivelse af indhold/ formålet med undervisningen metode hvordan foregår det? Debat/Foredrag? Hvem underviser Målgruppe Varighed Forventninger til lærerne (forberedelse) Praktiske forhold Kontaktperson Pris Mere information Rundvisning på lokalpolitistationen. Foredrag/ klasseundervisning om praktisk politiarbejde. Politibetjent/politiassistent Alle 1 lektion, 45 min Lokalpolitiet i Næstved, Sektion for forebyggelse og eksternt samarbejde, tlf Gratis Side 17 af 32

18 Færdsel Beskrivelse af indhold/ formålet med undervisningen metode hvordan foregår det? Debat/Foredrag? Hvem underviser Målgruppe Varighed Forventninger til lærerne (forberedelse) Praktiske forhold Kontaktperson Pris Mere information Færdsel, 9. / 10. kl. Emnet gennemarbejdes som en temaperioden, evt. tværfagligt introduktion, video, herefter klasseundervisning ved læreren. Afslutning med trafikinformatører og politi. Politi ved introduktionen (videoforevisning af filmen Dødskørsel på storskærm) samt ved afslutningen. Filmen forefindes i lok.pol. Næstved. Skolens lærer. Afsluttende foredrag ved trafikinformatører. 9. / 10. kl. 2 dage til en uge. Klassen skal have gennemarbejdet enten det til emnet fra skolen udviklede materiale eller et tilsvarende af læreren til emnet udviklede materiale. Video/DVD forevisning i fælleslokalitet. Samt undervisning i klasselokaler. Apparatur: Video/DVD, storskærm, overhead, evt. whiteboard /flip-over efter aftale. Lokalpolitiet i Næstved, Sektion for forebyggelse og eksternt samarbejde, tlf Gratis Side 18 af 32

19 Strafferetten Beskrivelse af indhold/ formålet med undervisningen metode hvordan foregår det? Debat/Foredrag? Hvem underviser Målgruppe Varighed Forventninger til lærerne (forberedelse) Praktiske forhold Kontaktperson Pris Mere information Modtagertilpasset undervisning i straffelovens kapitler om hhv. tyveri/ hæleri og hærværk, samt vold, tvang, selvtægt, våbenlov, anholdelse, straffeattest, vidnepligt, seksuelle overgreb (herunder signaler) og andre tilsvarende emner efter skolens ønske. Der foretages klasseundervisning med udgangspunkt i det i klassen gennemgået materiale. Politiet klasse. 1 2 lektioner, hvis flere emnegrupper medtages forventes yderligere 1 2 lektioner. Klassen skal have gennemarbejdet enten det til emnet fra skolen udviklede materiale eller et tilsvarende af læreren til emnet udviklede materiale. Undervisning i klasselokale. Apparatur: Video/DVD, overhead, evt. whiteboard /flip-over efter aftale. Lokalpolitiet i Næstved, Sektion for forebyggelse og eksternt samarbejde, tlf Gratis Side 19 af 32

20 Ungdomskultur og dens faldgruber herunder gruppekriminalitet. Beskrivelse af indhold/ formålet med undervisningen metode hvordan foregår det? Debat/Foredrag? Hvem underviser Målgruppe Varighed Forventninger til lærerne (forberedelse) Praktiske forhold Kontaktperson Pris Mere information Dagens ungdomskultur med dens fristelser og faldgruber (herunder alkohol og stoffer). Positive og negative forhold, der kræver valg og stillingtagen for den enkelte unge. Fokus er at fremprovokere de unges og deres forældres holdninger. Oplæg med efterfølgende debat. Emner som vold, hæleri, selvtægt og ansvarlighed overfor hinanden kan også trækkes ind. Politiet Elever i klasse. Emnet kan også bruges til et forældremøde. Ca. 90 minutter Der skal i god tid inden den aftalte dato, laves klare aftaler omkring behovet for evt. forberedelse af elever og ligeledes efterbehandling af emnet. Undervisning i klasselokale. Apparatur: Video/DVD, overhead, evt. whiteboard /flip-over efter aftale. Lokalpolitiet i Næstved, Sektion for forebyggelse og eksternt samarbejde, tlf Gratis Side 20 af 32

21 Forældreaftale Aftalen bør revideres én gang årligt evt. på det første forældremøde i hver årgang. De afsnit der ikke er relevante overspringes.. Klasse på skolen, den 200. Vi aftaler hermed følgende regler for klassen. Fødselsdage: Holdes i klassen Holdes hjemme Holdes ude (Mc Donalds, badeland m.v) Holdes om eftermiddagen Holdes om aftenen Antal timer Fødselsdagsfester kan være rene pige/drengefester eller med hele klassen. Det er ikke i orden at plukke i klassen, når der inviteres til fødselsdag. Enig Uenig Gaver til fødselsdag må max. udgøre en værdi af kr. Bemærkninger: Mobiltelefoner og legetøj i øvrigt: Er det i orden at medbringe legetøj? Ja Nej Hvis ja, hvilke regler opstilles der i klassen? Er det i orden at medbringe mobiltelefoner i klassen? Ja Nej Hvis ja, hvilke regler opstilles der i klassen? Bemærkninger: Side 21 af 32

22 Påklædning I klassen er vi enige om at eleverne påklædning ikke skal virke stødende, udfordrende eller provokerende på andre. For drengenes vedkommende kan følgende påklædning have en forkert indvirkning på andre: For pigernes vedkommende kan følgende påklædning have en forkert indvirkning på andre: Sprogbrug og socialisering Som forældre har vi ansvaret for, at vores børn har et ordentligt sprog. Sammen med skolen vil vi arbejde for, at eleverne i klassen taler pænt til hinanden og behandler hinanden på en anstændig måde, så alle føler sig tilpas i klassen. Mobning tolereres ikke! Enig Uenig Bemærkninger: Fritid Hvis børn i klassen vil lege sammen laver vi følgende aftale: Hvordan informerer vi hinanden, så vi ved hvor børnene er? Aftaler om kørsel: Komme-hjem tidspunkter og sengetider: Børns komme hjem-tidspunkter om aftenen og sengetider er ofte et diskussionsemne i hjemmet. Det kan derfor være gavnligt for forældre at vende dette emne med andre. Hvilket tidspunkt er et rimeligt komme hjem-tidspunkt? Hverdage Weekend Bør være i seng? Hverdage Weekend Bemærkninger: Side 22 af 32

23 Desuden lover vi hinanden: At alle parter viser tillid til hinanden i forhold til at overholde denne aftale At børnene ikke overnatter hos hinanden uden en forhåndsaftale At det er i orden, at vi viser grænser overfor hinandens børn i forhold til de regler der findes i værtsfamilien. Hvis nogle af os oplever situationer, som vi undrer os over eller er i tvivl om, henvender vi os til hinanden. Forældrene har det endelige ansvar og skal derfor altid have besked, (også fra klasselæren) hvis der opstår rygter eller bekymringer omkring et barn. Denne aftale revideres hvert år. Næste gang d. 200 Andet Underskrifter På skolens vegne På forældrenes vegne Side 23 af 32

24 Forældreaftale Aftalen bør revideres én gang årligt evt. på det første forældremøde i hver årgang. De afsnit der ikke er relevante overspringes.. Klasse på skolen, den 200. Vi aftaler hermed følgende regler for klassen. Private fester Ved private fester må der kun drikkes følgende: Ved private fester vil der altid være forældre tilstede under hele festen. Festerne slutter senest kl. Bemærkninger: Byfester, halfester og lign. Må de unge gå alene? Ja: Nej: Hvis nej ifølge med: Må der drikkes alkohol ved disse arrangementer? Ja: Nej: Bemærkninger: Konfirmation Skal hele klassen følges ad Blå Mandag? Hvor skal de hen? Skal der voksne med? Hvad må der drikkes? Hvor mange penge skal de have med? Hvornår skal de være hjemme? Side 24 af 32

25 Sidste skoledag Sidste skoledag er ofte en længe ventet festdag, og den skal derfor fejres. Tal med de unge og hinanden om dagens forløb. Hvad må der drikkes? Afholder skolen eller andre et eftermiddagsarrangement? Skal der holdes fest om aftenen? Skal der arrangeres kørsel? Mobiltelefoner Er det i orden at medbringe mobiltelefoner i klassen? Ja Nej Hvis ja, hvilke regler opstilles der i klassen? Bemærkninger: Påklædning I klassen er vi enige om at eleverne påklædning ikke skal virke stødende, udfordrende eller provokerende på andre. For drengenes vedkommende kan følgende påklædning have en forkert indvirkning på andre: For pigernes vedkommende kan følgende påklædning have en forkert indvirkning på andre: Sprogbrug og socialisering Som forældre har vi ansvaret for, at vores børn har et ordentligt sprog. Sammen med skolen vil vi arbejde for, at eleverne i klassen taler pænt til hinanden og behandler hinanden på en anstændig måde, så alle føler sig tilpas i klassen. Mobning tolereres ikke! Enig Uenig Bemærkninger: Fritid Side 25 af 32

26 Hvis børn i klassen vil være sammen laver vi følgende aftale: Hvordan informerer vi hinanden, så vi ved hvor børnene er? Aftaler om kørsel: Komme-hjem tidspunkter og sengetider: Børns komme hjem-tidspunkter om aftenen og sengetider er ofte et diskussionsemne i hjemmet. Det kan derfor være gavnligt for forældre at vende dette emne med andre. Hvilket tidspunkt er et rimeligt komme hjem-tidspunkt? Hverdage Weekend Bør være i seng? Hverdage Weekend Bemærkninger: Desuden lover vi hinanden: At alle parter viser tillid til hinanden i forhold til at overholde denne aftale At børnene ikke overnatter hos hinanden uden en forhåndsaftale At det er i orden, at vi viser grænser overfor hinandens børn i forhold til de regler der findes i værtsfamilien. Hvis nogle af os oplever situationer, som vi undrer os over eller er i tvivl om, henvender vi os til hinanden. Forældrene har det endelige ansvar og skal derfor altid have besked, (også fra klasselæren) hvis der opstår rygter eller bekymringer omkring et barn. Denne aftale revideres hvert år. Næste gang d. 200 Andet Underskrifter På skolens vegne På forældrenes vegne Side 26 af 32

27 Links, litteratur & materialer kl. Dit liv - dit valg Kan anvendes fra 4. kl. Omfattende materiale. Min. 20 lektioner, hvis alt skal gennemgås. Omhandler følgende emner: Identitet levevilkår og livsstil: - rettigheder og pligter - fritid valg og konsekvenser: - etik og moral - mobning og drilleri - gruppepres perspektiver: - kriminalitet - misbrug Materialet består af lærerbog med kopiark. Hvert emne kan tages uafhængig af de andre. Sammen med mobning (DR-projekt). Dvder kan bestilles på Kan anvendes fra 4 kl. Materialet består af 6 dilemmaspil på DVD + lærerark med arbejdsspørgsmål. Tidsforbrug: Hvad er mobning? En del af fællesskabet? Sladrehank eller god kammerat? Hvornår siger du fra? Hvad med mobil og web? Kan vi bruge de voksne? 2-4 lektioner Tilhørende hjemmeside: Side 27 af 32

28 Carina - historien om tweenies på bytur Fra slutningen af 5. kl. Elevbog + lærerbog med tilhørende opgaver. Tidsforbrug: Ca lektioner, hvis alt skal gennemgås. Elevbog indeholder 7 små noveller, omhandlende 5 børn, som tager i biografen en aften. Temaer: Forældre - og opdragelse Samværskultur: - gruppepres - overskride grænser - behovet for at føle sig voksen - alkohol og rygning De enkelte noveller + arbejdsspørgsmål kan bruges hver for sig, men materialet fungerer bedst, hvis eleverne har læst alle novellerne. Omfattende materialer som med udgangspunkt i rygning arbejder med begreberne sociale overdrivelser og misforståelser. DKR anbefaler, at man bruger en temadag til at arbejde med materialet. Kræver en del matematisk forståelse og det anbefales derfor, at man bruger nogle matematiktimer på projektet inden temadagen. Tidsforbrug: ca lektioner inkl. matematiktimer Kan anvendes fra 6. kl. Baggrundsstof til lærer: Stor hjemmeside om stoffer, alkohol og misbrug. Indeholder faktaoplysninger med meget mere. God at hente informationer på, hvis der er noget i ovenstående emne, man er usikker på. Hjemmeside som er opdelt i 4 hovedgrupper: børn unge forældre fagfolk Indeholder materiale om stort set alle problematikker inden for området. Varighed 1-4 lektioner Side 28 af 32

Faxe Kommune SSP Læseplan

Faxe Kommune SSP Læseplan Faxe Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning & forord side 2 Formål side 3 0. klasse / Børnehaveklassen side 4 1. klasse side 5 2. klasse side 6 3. klasse side 7 4. klasse side 8 5. klasse side 9 6. klasse

Læs mere

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet L Æ S E P L A N U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6.

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning SSP-Trivselsplan - forebyggende Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formålet med forebyggende... 4 Formålet med læseplanen... 4 Materialer... 4 Undervisningen...

Læs mere

SSP Læseplan Vordingborg Kommune Revideret udgave Oktober 2016

SSP Læseplan Vordingborg Kommune Revideret udgave Oktober 2016 SSP Læseplan Vordingborg Kommune Revideret udgave Oktober 2016 Indhold Indledning... 2 Retsplejeloven 115: SSP-reglen... 3 Social pejling og flertalsmisforståelse... 4 Sundhedsplejen... 5 Links... 6 Læseplan

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler. Med en anerkendende

Læs mere

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 SSP læseplan Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 Forord: I løbet af 2012 og 2013 har vi i Norddjurs kommune udarbejdet en ny sammenhængende Børnepolitik, en politik for inklusion og

Læs mere

Trivselsarbejde i klasserne

Trivselsarbejde i klasserne Det forudsættes, at der til hver afdeling er tilknyttet en AKT-lærer, der kan hjælpe med problemløsning, igangsætning og forslag til forskellige materialer og metoder. Metoder og materialer er tænkt som

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 INDHOLD: Forord... 3 Baggrund... 3 Anvendelse af læseplanen... 4 Bh. Klasse... 6 1. Klasse... 7 2. Klasse... 8 3. Klasse... 9 4.. Klasse...10

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen Vesterbro 20-9-2013 SSP KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen 2 Forslag til læseplan for Kriminalpræventiv undervisning i 0. - 10. klasse på Vesterbro Afsnit Side

Læs mere

SKOLE SOCIAL P POLITI. Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet

SKOLE SOCIAL P POLITI. Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet SKOLE SOCIAL P POLITI Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet Forord Denne læseplan for folkeskolens undervisning i at forebygge misbrug

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen...4

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017 INDHOLD: FORORD:... 3 BAGGRUND:... 3 FORMÅL:... 3 ANVENDELSE AF LÆSEPLANEN:... 4 OVERSIGT:... 5 BH. KLASSE:... 6 1.

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse Mellemtrin 3.- 6.klasse Selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs .til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs Indholdsfortegnelse Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen Side 3 Indledning Side 4 Børnehaveklasse Side 5 1. Klasse... Side 6 2. Klasse..

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole Dronninglund Skole Den røde tråd En koordineret indsats i den forebyggende og sundhedsfremmende undervisning på Dronninglund Skole Redigeret oktober 2013 Indhold HVAD ER DEN RØDE TRÅD: 2 UNDERVISNINGEN

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning Gratis FOreBYGGelsestilBUD - til skoler og KLUBBer g sparrin events Under visning Oplæg ! Kære lærere og pædagoger I sidder her med SSP Frederiksberg og Forebyggelsesområdets fælles tilbudspjece over den

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Kære lærere og pædagoger

Kære lærere og pædagoger 0.-10. Kære lærere og pædagoger Vi har i SSP i Frederikshavn Kommune udarbejdet et vejlednings og idékatalog, som omhandler forslag til den kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning. Kataloget

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Kriminalpræventiv læringsplan

Kriminalpræventiv læringsplan Kriminalpræventiv læringsplan for Frederikssund Kommunes skoler Forord I 2009 fik Frederikssund kommune sin første kriminalpræventive læringsplan for folkeskolen. Vi præsenterer her i 2015 en opdateret

Læs mere

Til klasselæreren: Målsætning for den kriminalpræventive undervisning:

Til klasselæreren: Målsætning for den kriminalpræventive undervisning: Til klasselæreren: SSP er som bekendt den forkortede betegnelse for det kriminalpræventive samarbejde mellem det lokale Skolevæsen, kommunens Sociale forvaltning og Politiet. Det er et samarbejde, der

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Trivselslæseplan for 6. klasse. Fra barn til ung SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 6. klasse. Fra barn til ung SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 6. klasse Fra barn til ung SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk.

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Sammen kan vi mere! SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Et godt forældresamarbejde er af stor betydning for at kunne styrke den sociale kapital

Læs mere

Trivselslæseplan for 8. klasse

Trivselslæseplan for 8. klasse Trivselslæseplan for 8. klasse Ungdomskultur et spørgsmål om valg! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden

Læs mere

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 Greve Kommune Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 KFI læseplan 2 Indhold Kriminalitetsforbyggende undervisningsforløb for 3.-10. klasse. Identitet og handlekompetence... 3 Formål med indsatsen...

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Trivselslæseplan for 2. klasse. Åbenhed og ærlighed SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 2. klasse. Åbenhed og ærlighed SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 2. klasse Åbenhed og ærlighed SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Mød os lokalt! - og på Facebook Mike Bell tlf. 51 27 48 84 mike.bell@kalundborg.dk Brian Larsen tlf. 20 31 06 31 brian.larsen@kalundborg.dk Lotte Houlind tlf.

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Trivselslæseplan for 9. klasse

Trivselslæseplan for 9. klasse Trivselslæseplan for 9. klasse Selvstændig stillingtagen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme Undervisningstilbud - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme 2016-17 Side 1 Kære læser - lærere, pædagoger m.fl. Vi kan med stolthed præsentere forebyggelseskataloget 2016/17 som

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 1 UNDERVISNING OG INFORMATION Dette forebyggelseshæfte er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse Hæftet er udgivet af Folkesundhed København Tekst: Andrea Collén Redaktion: Henrik Borggren

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

DEN RØDE TRÅD EN KOORDINERET INDSATS I DEN FOREBYGGENDE OG SUNDHEDSFREMMENDE UNDERVISNING PÅ DRONNINGLUND SKOLE.

DEN RØDE TRÅD EN KOORDINERET INDSATS I DEN FOREBYGGENDE OG SUNDHEDSFREMMENDE UNDERVISNING PÅ DRONNINGLUND SKOLE. DEN RØDE TRÅD Dronninglund Skole EN KOORDINERET INDSATS I DEN FOREBYGGENDE OG SUNDHEDSFREMMENDE UNDERVISNING PÅ DRONNINGLUND SKOLE. OVERBYGNINGEN Identitet og gruppepres - Krop og følelser Misbrug, kriminalitet

Læs mere

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD - TIL SKOLER OG KLUBBER Sparring 20 16/17 Undervisning Events Oplæg ! KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi kan her præsentere SSP Frederiksberg og Forebyggelsesteamets fælles tilbudspjece

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2013-14

Skoletilbud fra SSP i 2013-14 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre

Læs mere

Trivselslæseplan for 1. klasse. Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 1. klasse. Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 1. klasse Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Trivselslæseplan for 7. klasse. Selvværd og samvær SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 7. klasse. Selvværd og samvær SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 7. klasse Selvværd og samvær SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde.

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde. Antimobbe-handleplan Mål På Vestbjerg Skole accepterer vi ikke mobning. Vi ønsker en skole, hvor alle oplever en hverdag med tryghed og anerkendelse, og hvor vi lærer det enkelte barn respekt for medmennesket

Læs mere

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2016

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2016 Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2016 Indhold Forord... 3 Formål med indsatsen... 3 Det overordnede formål... 3 KFI i Greve Kommune... 4 Organisering... 4 Forældreinddragelse... 4 Det skal skoleledelsen

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

Forældre fremmer fællesskabet

Forældre fremmer fællesskabet Forældre fremmer fællesskabet Klasserådsmøde onsdag den 22. januar 2014. 60 klasserødder var mødt frem til fælles møde. Anne Gunnerud Mortensen (SSP-konsulent) indledte med et oplæg, som er vedhæftet i

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være.

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Trivselsfolder Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Fællesskabet og den enkeltes trivsel er afhængig af hinanden for at skabe et optimalt læringsmiljø. Det

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

lyngholm skolens antimobbe politik

lyngholm skolens antimobbe politik lyngholm skolens antimobbe politik Lyngholmskolen skal være et rart sted at være for at kunne være et godt sted at lære. Derfor accepteres mobning ikke. Når vi bliver bekendt med mobning, imødegår vi den

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

Trivselslæseplan for 4. klasse Mine og dine grænser

Trivselslæseplan for 4. klasse Mine og dine grænser Trivselslæseplan for 4. klasse Mine og dine grænser SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere

Esajasskolens Sociale Læringsplan

Esajasskolens Sociale Læringsplan Indholdsfortegnelse. Indledning/brug af hæftet s. 4 Børnehaveklassen s. 5 1. klasse s. 6 2. klasse s. 7 3. klasse s. 8 4. klasse s. 9 5. klasse s. 10 6. klasse s. 11 7. klasse s. 12 8. klasse s. 13 9.

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

Trivselslæseplan for 10. klasse

Trivselslæseplan for 10. klasse Trivselslæseplan for 10. klasse Voksen næsten! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018 Forældreaftaler/forældrenetværk 0. - 2. klasse / årgang Forældrearrangement (ca. 45 min.) SSP-konsulenten laver et oplæg, der skal styrke sammenholdet blandt elever og forældre. Undgå mobning og optimér

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Læseplan for kriminal- og misbrugspræventiv undervisning Frederikssund Kommunale skolevæsen

Læseplan for kriminal- og misbrugspræventiv undervisning Frederikssund Kommunale skolevæsen Læseplan for kriminal- og misbrugspræventiv undervisning Frederikssund Kommunale skolevæsen Dellæseplan/tilføjelse til det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Formålet

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Trivselslæseplan for 5. klasse. Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 5. klasse. Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 5. klasse Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Alle de andre gør det

Alle de andre gør det SSP-kontaktlærer Thomas Aistrup Social pejling En videnbaseret indsats - Ringstedforsøget, Århus eksperimentet, m.m. Metatænkning - børn og unge overfører fra et emne til et andet Fokus på metoden ikke

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Formålet med at tale og skrive om trivsel på skolen er fortsat at minimere mobning på skolen. Vallensbæk Skole har gennem lang tid gjort en aktiv indsats for at minimere

Læs mere