Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32"

Transkript

1 Faxe Kommune SSP læseplan Side 1 af 32

2 Indhold: Indledning & forord side 3 Formål side 4 0. klasse / Børnehaveklassen side 5 1. klasse side 6 2. klasse side 7 3. klasse side 8 4. klasse side 9 5. klasse side klasse side klasse side klasse side klasse side 14 Foredrag / oplæg Børn og unges sociale liv med Internet og mobil side 15 Forældremøde Forældrerollen forældreholdninger, et fælles ansvar side 16 Jeg er sej når jeg siger nej side 16 Forebyggelse af børns flertalsmisforståelser Politi: Besøg på lokalpolitistationen side 17 Færdsel 9. & 10. klasse side 18 Strafferetten og 9. klasse side 19 Ungdomskultur og dens faldgruber side 20 Bilag: Oplæg til forældreaftale klasse side 21 Oplæg til forældreaftale klasse side 24 Links, litteratur & materialer: 4. til 7. klasse side til 9. klasse side 30 Side 2 af 32

3 Indledning & forord Indledning: I forlængelse af den politisk vedtagen Børnepolitik i Faxe Kommune og nøgleordene i denne, er som flg.: Forebyggende sundhedstiltag Tværfaglighed Tidlig indsats Inddragelse Helhed Rummelighed Fælles ansvar Fritids- og kulturliv som en central del af barnets og den unges liv Mennesker frem for sager Og SSP s politisk vedtagne formål, er som flg.: At gøre afstanden så kort som mulig mellem de forskellige aktører der arbejder med børn og unge bl.a. ved at omsætte viden, indsigt og analyse til handling. At dokumentere det forebyggende og kriminalitetsforebyggende arbejde. At implementere børnepolitikken. Og Retsplejeloven 114 som siger: Politidirektøren skal virke for at etablere kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politi og hver kommune i politikredsen, herunder med inddragelse af skoler og sociale myndigheder. kan vi her præsentere Faxe Kommunes SSP-læseplan Forord: Skolens rolle er central i det kriminalpræventive arbejde, fordi vi her kan få en bred gruppe af børn, unge og forældre i tale. Vi ved fra de nyeste undersøgelser, at skolen er det sted, hvor børn møder nogle af de vigtigste kammerater og voksne i deres liv. Forslagene i Faxe Kommunes SSP-læseplan er vores bud på, hvordan man specifikt arbejder med kriminalpræventiv undervisning i de forskellige klassetrin i folkeskolen. Vi har ladet os inspirere af allerede eksisterende materiale og nyeste viden om forebyggende undervisning. Vi har valgt at tage teten, ved at placere den kriminalpræventiv undervisning i Faxe Kommune, i det timeløse fag, som ifølge 7 i folkeskoleloven omfatter: Færdselslære, sundheds-, seksualundervisning, familiekundskab, uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Det er i øvrigt vores håb, at emnerne i SSP-læseplanen også løbende inddrages i den øvrige undervisning der hvor lærerne finder det hensigtsmæssigt. Hvis den enkelte klasselærer vurderer, at der på nogle punkter er brug for en tidligere indsats, er det selvfølgelig muligt at afvige fra SSP læseplanen. Side 3 af 32

4 Formålet med SSP læseplanen i Faxe Kommune er At forebygge kriminalitet At reducere intolerance og fremme demokratiet og retssamfundet At synliggøre og skabe forståelse for børne- og ungdomskulturen, så voksne omkring dem bedre kan forstå og handle. At give børn og unge kompetencer til at kunne klare sig i livet. At gøre en særlig indsats for at børn og unge oplever et godt socialt skolemiljø. At styrke børn og unges selvværd. At skabe et netværk af tydelige og troværdige voksne omkring børn og unge gennem forældresamarbejde og de voksne, som børn møder i dagligdagen. At lære og bevidstgøre børn og unge om, at de dagligt skal vælge til og fra mht. tobak, alkohol, stoffer, social adfærd & kriminalitet osv. At bevidstgøre børn og unge om skadelige livsstilsvaner, herunder brug og misbrug af rusmidler. Side 4 af 32

5 0.klasse/ Børnehaveklassen Elever: Motto: I klassen taler vi pænt til hinanden Plads til alle / accept af forskelligheder Kammeratskab Legekammerater Venskab Klasseregler At eleverne lærer at give plads og lytte til andre. At eleverne lærer at udtrykke deres egne meninger og respektere andres. At skabe åbenhed blandt børnene om, hvordan de og andre trives. Forældre: Start på opbygning af forældrenetværk og de første forældreaftaler Madpakker Skolens forventninger til forældre Forældres forventninger til skolen Forældre til forældre Fødselsdage (Hvor fejres dagen, hvem skal med, Varighed, gavestørrelser osv.) Sengetider At forældrene i klassen får kendskab til og bliver trygge ved hinanden og skolen. At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. Ærlig snak (Dialogspil, Specialpædagogisk Forlag) Den Usynlige Klassekammerat Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning/ Sparring SSP-læreren Side 5 af 32

6 1. klasse Elever: Motto: I klassen hjælper vi hinanden Samværsregler Drilleri Plads til forskellighed Fødselsdage Hjælpsomhed At eleverne lærer reglerne for at tage ordet og lytte. At eleverne lærer at udtrykke deres egen mening og respektere andres. At eleverne lærer at sige fra hvis andre driller eller mobber. At eleverne lærer at hjælpe andre end sig selv og de allernærmeste. Trin for Trin (Om empati.) Forældre: Opfølgning på klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Madpakker Skolens forventninger til forældre Forældres forventninger til skolen Forældredialog Fødselsdage Sengetider At forældrene i klassen får kendskab til og bliver trygge ved hinanden og skolen. At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. Den Usynlige Klassekammerat Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning/ sparring SSP-læreren Side 6 af 32

7 2. klasse Elever: Motto: I klassen lyver vi ikke for hinanden Den gode kammerat Sladre Lyve Vi taler pænt til og om hinanden At eleverne lærer, hvad en god kammerat er og hvornår man ikke er en god kammerat. At eleverne lærer at løse egne konflikter. Forældre: Opfølgning på klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Madpakker Fødselsdage Mobiltelefoner Mobning Påklædning SMS & Chat Sengetider At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. Den Usynlige Klassekammerat Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning/ sparring SSP-læreren Side 7 af 32

8 3. klasse Elever: Motto: Vi mobber ikke mobbefri zone! Den gode kammerat At være udenfor At gøre nar af Sprogbrug Voksen mobning voksne mobber også At øge elevernes indsigt og medansvar for hinandens trivsel. At øge elevernes muligheder for at træffe hensigtsmæssige valg i de forskellige situationer de møder. Forældre: Opfølgning på klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Fødselsdage Madpakker Mobiltelefoner Mobning Påklædning SMS & Chat Ude- og Sengetider At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. Sikker chat, Internet og SMS Den Usynlige Klassekammerat Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning / sparring SSP-læreren Foredrag / oplæg Til elever sikker Chat, om børn og unges sociale liv med internet og mobil ( Se side 15 ) Side 8 af 32

9 4. klasse Elever: Motto: Vi vælger det gode kammeratskab Selvværd og ligeværd Vi ødelægger ikke hinandens ting (hærværk) Sprogbrug Mobning med fokus på SMS, chat og MMS Kammeratskab, venner, bekendte og forskellen på disse Valg og konsekvenser At eleverne bliver beviste om, hvilke følelser der kommer i spil ved det skrevne ord. At eleverne bliver i stand til at agere hensigtsmæssigt i samvær med andre. At øge elevernes muligheder for at træffe hensigtsmæssige valg i de forskellige situationer de møder. At eleverne opnår forståelse for andres væremåde og handlinger. Forældre: Opfølgning på klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Fødselsdage Madpakker Mobiltelefoner Mobning Påklædning og mærkevarer SMS & Chat Lommepenge Ude- og sengetider At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. Dit liv - dit valg. (DKR) Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning og sparring: SSP-læreren Foredrag/oplæg Til elever sikker chat om børn og unges sociale liv med internet og mobil ( se side 15 ) Side 9 af 32

10 5. klasse Elever: Motto: Vi stjæler ikke Interne tyverier Butikstyveri Hærværk / hæleri Gruppe-klikedannelser Mobning Præpubertet og sundhed (mad, motion og rygning) SMS og chat At eleverne bliver bevidste om konsekvenserne ved tyverier og hærværk. At eleverne bliver i stand til at sige fra og sætte egne grænser. At eleverne opnår forståelse for og accept af andres grænser. At eleverne får kendskab til tobakkens sundhedsskadelige virkninger. Dit Liv Dit Valg Forældre: Opfølgning på klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Fødselsdage - fester Madpakker Mobiltelefoner Mobning Påklædning og mærkevarer SMS & Chat Lommepenge Ude- og sengetider Forældreansvar generelt Rygning herunder vandpibe At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning og sparring: SSP-læreren Foredrag/oplæg Til elever sikker chat om børn og unges sociale liv med internet og mobil ( se side 15 ) Til elever: jeg er sej... når jeg siger, temadag Til forældre: jeg er sej.når jeg siger nej forældremøde om flertalsmisforståelser ( se side 16 ) Side 10 af 32

11 6. klasse Elever: Motto: Vi respekterer hinanden, selvom vi er forskellige Kærester Identitet gennem medier (sex, mode osv.) SMS og chat Flertalsmisforståelser Grænsesøgning Kriminalitet med forsat fokus på tyveri, hæleri og hærværk Rygning herunder vandpibe Alkohol Hash At eleverne bliver beviste om egne og andres grænser. At eleverne bliver opmærksomme på hvilke signaler kropslige, verbale og skriftlige de sender og modtager. At eleverne får kendskab til konfliktløsning og evt. trænes i konfliktmægling. At eleverne får kendskab til de flertalsmisforståelser der er forbundet til tobak, alkohol og hash. Forældre: Opfølgning på klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Forældreansvar generelt en teenager på vej.. Fester og alkohol Mobiltelefoner Mobning Påklædning og mærkevarer SMS & Chat Lommepenge Ude- og sengetider Rygning herunder vandpibe Hash At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. Carina-en historie om tweenies på bytur. (Her og nu) Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning og sparring: SSP-læreren Side 11 af 32

12 7. klasse Elever: Motto: Vi passer på os selv og hinanden (og accepterer et nej) Livsstil Forhold til forældre Flertalsmisforståelser X hale rygestop support for unge Rusmidler Aldersgrænser Fester uden alkohol At sige nej Kropsprog og signaler Intolerance At eleverne får mulighed for at tage stilling til og udveksle erfaringer og holdninger til livsstilsrelaterede emner (kammeratskab, skole, tobak, alkohol, fester, fritidsinteresser etc.). At den enkelte elev får mulighed for at tage stilling til, hvad der er godt for ham eller hende. At eleverne bliver opmærksomme på de flertalsmisforståelser og gruppepres der er på spil, når det handler om alkohol, fester, sex og stoffer. At skabe dialog om livsstilsrelaterede emner. Forældre: Opfølgning på klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Information om det at være forældre til en teenager, herunder sex, alkohol og stoffer. Fælles holdninger til rygning, alkohol Fester og alkohol Fælles ansvar for børnene i fritiden. Lommepenge. Konfirmation og herunder Blå Mandag Lommepenge Udetider Vores børn At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At være opmærksom på kommende elever og forældre fra de små skoler. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. Blå mandag (DKR) Blå mandag (DKR) Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning og sparring: SSP-læreren Foredrag og oplæg Til forældre: Det vigtige forældresamarbejde. Temaaften for forældre med afsæt i unges debutalder, risikovillighed og sociale overdrivelser ( se side 16 ) Politi: strafferetten ( se side 19 ) Side 12 af 32

13 8. klasse Elever: Motto: Tænk dig om vælg kriminalitet og misbrug fra! Den kriminelle lavalder Straffeattesten Vold Rusmidler Misbrug Tyveri hæleri Knallertkørsel Politiets rolle Loyal mod hvem? Kropsprog og signaler Gruppeforståelse / selvtægt At eleverne får mulighed for at tage stilling til og udveksle erfaringer og holdninger til rusmidler, vold, kriminalitet, kærester, sex etc. At den enkelte elev får mulighed for at tage stilling hvad der er et godt liv og hvad der kræves for at opnå dette. At konsekvenserne for kriminalitet diskuteres både fra offerets og gerningsmandens vinkel. At eleverne bliver opmærksomme på de flertalsmisforståelser og gruppepres, der er på spil, når det handler om rusmidler, kriminalitet, sex og knallertkørsel. At eleverne bliver beviste om hvordan man som individ og gruppe undgår gruppepres. Forældre: Opfølgning på klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Forældrebackup i de klasser hvor eleverne samles fra flere forskellige skoler Alkohol og stoffer Den kriminelle lavalder og straffeattest Unges problemer Lektier Kammeratskab Udetider Vores børn At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. (gode råd til forældre) Bliv tryg i nattelivet Unge i byen (DKR) Bliv tryg i nattelivet Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning og sparring: SSP-læreren Oplæg og foredrag Til forældre: Politi: Den kriminelle lavalder og straffeattest Til elever: Politi: Straffeattest, Vold, Tyveri/hæleri, Knallertkørsel, bandekriminalitet og politiets rolle. ( se side 20 ) Side 13 af 32

14 9. klasse Elever: Motto: Tænk dig om vælg det gode liv Gruppepres Rusmidler Doping Knallert- og bilkørsel og spiritus Sidste skoledag At eleverne får mulighed for at tage stilling til og udveksle erfaringer og holdninger til rusmidler, vold, kriminalitet, kærester, sex etc. At den enkelte elev får mulighed for at tage stilling hvad der er et godt liv og hvad der kræves for at opnå dette. At konsekvenserne for kriminalitet diskuteres både fra offerets og gerningsmandens vinkel. At eleverne bliver opmærksomme på de flertalsmisforståelser og gruppepres, der er på spil, når det handler om rusmidler, kriminalitet, sex og knallertkørsel. At eleverne bliver beviste om hvordan man som individ og gruppe undgår gruppepres. At eleverne får et grundlæggende kendskab til, hvilke dopingstoffer der findes, og hvorfor nogle bruger doping, samt hvilke konsekvenser det kan medføre. At skole, forældre og elever sammen får planlagt hvor og hvordan sidste skoledag skal forløbe. Forældre: Opfølgning på klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Ændret adfærd Alkohol og stoffer Unges problemer Lektier Uddannelsesvalg Sidste skoledag At der laves fælles regler og forældresamarbejdet åbent diskuteres. At der vælges forældrerepræsentanter som arrangerer et socialt arrangement for hele klassen samt forældre. At skole, forældre og elever sammen får planlagt hvor og hvordan sidste skoledag skal forløbe. At forældrene tager medansvar for elevernes trivsel. Sidste skoledag (DKR) En stille aften (Dilemmaspil og film) (DKR) Sidste skoledag (DKR) Piger og alkohol (Her og Nu) En stille aften (Dilemmaspil og film) (DKR) Ansvarlige for undervisning: Klasselæreren og teamet omkring klassen Rådgivning og sparring: SSP-læreren Oplæg og foredrag Til elever: Politi: i forlængelse af emner fra 8. klasse herunder unge og fart. ( se side 19 ) Politi: strafferetten ( se side 18 ) Side 14 af 32

15 Børn og unges sociale liv med Internet og mobil Beskrivelse af indhold/ formålet med undervisningen metode hvordan foregår det? Debat/Foredrag? Hvem underviser Målgruppe Varighed Forventninger til lærerne (forberedelse) Kontaktperson De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med at kommunikere på net og mobil. Det er vigtigt at huske de positive sider, selvom oplægget her stiller skarpt på de negative sider af børn og unges sociale liv online, nemlig mobning, trusler og seksuelt overskridende oplevelser. Formålet med oplæggene er: - At vise, at en del af børn og unges kommunikation og sociale liv i dag foregår online - At vise redskaber til, hvordan forældre/fagpersoner kan håndtere problemer i forbindelse med online mobning, trusler og overgreb. - At give ideer til, hvordan voksne kan involvere sig og støtte positiv brug af digitale medier Foredrag for elever med oplæg og debat Skolens SSP-lærer Elever klasse. Klasselæreren vurderer, hvornår det skal være. 2 lektioner Afsætte 3 lektioner ( 2 til oplæg og 1 til efterfølgende debat ) Skolens SSP-lærer Materiale Side 15 af 32

16 Forældremøde Forældrerollen/ forældreholdninger.. et fælles ansvar. Beskrivelse af indhold/ formålet med undervisningen At give forældre sidste nye viden om hvad der rør sig omkring 7. klasses elever, samt bevidstgøre forældrene om hvor vigtige de er for deres unges trivsel. Der tages afsæt i risikoadfærd (tobak, alkohol, sex og stoffer ) metode hvordan foregår det? Debat/Foredrag? Hvem underviser Målgruppe Varighed Forventninger til lærerne Praktiske forhold Kontaktperson Pris Mere information Forældremøde med oplæg, gruppedrøftelser og fællesdebat. SSP-konsulent Christina Hansen Forældre til børn på 7.årgang 2 ½ time Klasselærer deltager i aftenmødet, og understøtter udarbejdelsen af klasssekontrakter SSP-lærer eller SSP- konsulenten Gratis Skolens SSP-lærer sørger for koordinering, da dette møde tilbydes årgangen og ikke den enkelte 7. klasse. jeg er sej når jeg siger nej, en metode til forebyggelse af risikoadfærd. Evedensevalueret Undervisningskoncept udviklet af politiet. Henvender sig til 5. klasse og deres forældre, og køres som pilotprojekt i skoleåret på Rolloskolen, Bavneskolen og Nordskov. Efterfølgende er planen at det skal implementeres på alle Faxe kommunes skoler, i et samarbejde med politikredsens øvrige 6 kommuner (Næstved, Vordingborg, Slagelse, Lolland, Guldborgsund og Sorø ) Undervisningen varetages af politiet og skolens SSP-lærer. Yderligere info i særskilt materiale, der er under udarbejdelse. Yderligere info, og interesse for materialet kontakt skolens SSP-lærere, eller SSP- konsulent, Christina Hansen på eller Side 16 af 32

17 Besøg på lokalpolitistationen Beskrivelse af indhold/ formålet med undervisningen metode hvordan foregår det? Debat/Foredrag? Hvem underviser Målgruppe Varighed Forventninger til lærerne (forberedelse) Praktiske forhold Kontaktperson Pris Mere information Rundvisning på lokalpolitistationen. Foredrag/ klasseundervisning om praktisk politiarbejde. Politibetjent/politiassistent Alle 1 lektion, 45 min Lokalpolitiet i Næstved, Sektion for forebyggelse og eksternt samarbejde, tlf Gratis Side 17 af 32

18 Færdsel Beskrivelse af indhold/ formålet med undervisningen metode hvordan foregår det? Debat/Foredrag? Hvem underviser Målgruppe Varighed Forventninger til lærerne (forberedelse) Praktiske forhold Kontaktperson Pris Mere information Færdsel, 9. / 10. kl. Emnet gennemarbejdes som en temaperioden, evt. tværfagligt introduktion, video, herefter klasseundervisning ved læreren. Afslutning med trafikinformatører og politi. Politi ved introduktionen (videoforevisning af filmen Dødskørsel på storskærm) samt ved afslutningen. Filmen forefindes i lok.pol. Næstved. Skolens lærer. Afsluttende foredrag ved trafikinformatører. 9. / 10. kl. 2 dage til en uge. Klassen skal have gennemarbejdet enten det til emnet fra skolen udviklede materiale eller et tilsvarende af læreren til emnet udviklede materiale. Video/DVD forevisning i fælleslokalitet. Samt undervisning i klasselokaler. Apparatur: Video/DVD, storskærm, overhead, evt. whiteboard /flip-over efter aftale. Lokalpolitiet i Næstved, Sektion for forebyggelse og eksternt samarbejde, tlf Gratis Side 18 af 32

19 Strafferetten Beskrivelse af indhold/ formålet med undervisningen metode hvordan foregår det? Debat/Foredrag? Hvem underviser Målgruppe Varighed Forventninger til lærerne (forberedelse) Praktiske forhold Kontaktperson Pris Mere information Modtagertilpasset undervisning i straffelovens kapitler om hhv. tyveri/ hæleri og hærværk, samt vold, tvang, selvtægt, våbenlov, anholdelse, straffeattest, vidnepligt, seksuelle overgreb (herunder signaler) og andre tilsvarende emner efter skolens ønske. Der foretages klasseundervisning med udgangspunkt i det i klassen gennemgået materiale. Politiet klasse. 1 2 lektioner, hvis flere emnegrupper medtages forventes yderligere 1 2 lektioner. Klassen skal have gennemarbejdet enten det til emnet fra skolen udviklede materiale eller et tilsvarende af læreren til emnet udviklede materiale. Undervisning i klasselokale. Apparatur: Video/DVD, overhead, evt. whiteboard /flip-over efter aftale. Lokalpolitiet i Næstved, Sektion for forebyggelse og eksternt samarbejde, tlf Gratis Side 19 af 32

20 Ungdomskultur og dens faldgruber herunder gruppekriminalitet. Beskrivelse af indhold/ formålet med undervisningen metode hvordan foregår det? Debat/Foredrag? Hvem underviser Målgruppe Varighed Forventninger til lærerne (forberedelse) Praktiske forhold Kontaktperson Pris Mere information Dagens ungdomskultur med dens fristelser og faldgruber (herunder alkohol og stoffer). Positive og negative forhold, der kræver valg og stillingtagen for den enkelte unge. Fokus er at fremprovokere de unges og deres forældres holdninger. Oplæg med efterfølgende debat. Emner som vold, hæleri, selvtægt og ansvarlighed overfor hinanden kan også trækkes ind. Politiet Elever i klasse. Emnet kan også bruges til et forældremøde. Ca. 90 minutter Der skal i god tid inden den aftalte dato, laves klare aftaler omkring behovet for evt. forberedelse af elever og ligeledes efterbehandling af emnet. Undervisning i klasselokale. Apparatur: Video/DVD, overhead, evt. whiteboard /flip-over efter aftale. Lokalpolitiet i Næstved, Sektion for forebyggelse og eksternt samarbejde, tlf Gratis Side 20 af 32

21 Forældreaftale Aftalen bør revideres én gang årligt evt. på det første forældremøde i hver årgang. De afsnit der ikke er relevante overspringes.. Klasse på skolen, den 200. Vi aftaler hermed følgende regler for klassen. Fødselsdage: Holdes i klassen Holdes hjemme Holdes ude (Mc Donalds, badeland m.v) Holdes om eftermiddagen Holdes om aftenen Antal timer Fødselsdagsfester kan være rene pige/drengefester eller med hele klassen. Det er ikke i orden at plukke i klassen, når der inviteres til fødselsdag. Enig Uenig Gaver til fødselsdag må max. udgøre en værdi af kr. Bemærkninger: Mobiltelefoner og legetøj i øvrigt: Er det i orden at medbringe legetøj? Ja Nej Hvis ja, hvilke regler opstilles der i klassen? Er det i orden at medbringe mobiltelefoner i klassen? Ja Nej Hvis ja, hvilke regler opstilles der i klassen? Bemærkninger: Side 21 af 32

22 Påklædning I klassen er vi enige om at eleverne påklædning ikke skal virke stødende, udfordrende eller provokerende på andre. For drengenes vedkommende kan følgende påklædning have en forkert indvirkning på andre: For pigernes vedkommende kan følgende påklædning have en forkert indvirkning på andre: Sprogbrug og socialisering Som forældre har vi ansvaret for, at vores børn har et ordentligt sprog. Sammen med skolen vil vi arbejde for, at eleverne i klassen taler pænt til hinanden og behandler hinanden på en anstændig måde, så alle føler sig tilpas i klassen. Mobning tolereres ikke! Enig Uenig Bemærkninger: Fritid Hvis børn i klassen vil lege sammen laver vi følgende aftale: Hvordan informerer vi hinanden, så vi ved hvor børnene er? Aftaler om kørsel: Komme-hjem tidspunkter og sengetider: Børns komme hjem-tidspunkter om aftenen og sengetider er ofte et diskussionsemne i hjemmet. Det kan derfor være gavnligt for forældre at vende dette emne med andre. Hvilket tidspunkt er et rimeligt komme hjem-tidspunkt? Hverdage Weekend Bør være i seng? Hverdage Weekend Bemærkninger: Side 22 af 32

23 Desuden lover vi hinanden: At alle parter viser tillid til hinanden i forhold til at overholde denne aftale At børnene ikke overnatter hos hinanden uden en forhåndsaftale At det er i orden, at vi viser grænser overfor hinandens børn i forhold til de regler der findes i værtsfamilien. Hvis nogle af os oplever situationer, som vi undrer os over eller er i tvivl om, henvender vi os til hinanden. Forældrene har det endelige ansvar og skal derfor altid have besked, (også fra klasselæren) hvis der opstår rygter eller bekymringer omkring et barn. Denne aftale revideres hvert år. Næste gang d. 200 Andet Underskrifter På skolens vegne På forældrenes vegne Side 23 af 32

24 Forældreaftale Aftalen bør revideres én gang årligt evt. på det første forældremøde i hver årgang. De afsnit der ikke er relevante overspringes.. Klasse på skolen, den 200. Vi aftaler hermed følgende regler for klassen. Private fester Ved private fester må der kun drikkes følgende: Ved private fester vil der altid være forældre tilstede under hele festen. Festerne slutter senest kl. Bemærkninger: Byfester, halfester og lign. Må de unge gå alene? Ja: Nej: Hvis nej ifølge med: Må der drikkes alkohol ved disse arrangementer? Ja: Nej: Bemærkninger: Konfirmation Skal hele klassen følges ad Blå Mandag? Hvor skal de hen? Skal der voksne med? Hvad må der drikkes? Hvor mange penge skal de have med? Hvornår skal de være hjemme? Side 24 af 32

25 Sidste skoledag Sidste skoledag er ofte en længe ventet festdag, og den skal derfor fejres. Tal med de unge og hinanden om dagens forløb. Hvad må der drikkes? Afholder skolen eller andre et eftermiddagsarrangement? Skal der holdes fest om aftenen? Skal der arrangeres kørsel? Mobiltelefoner Er det i orden at medbringe mobiltelefoner i klassen? Ja Nej Hvis ja, hvilke regler opstilles der i klassen? Bemærkninger: Påklædning I klassen er vi enige om at eleverne påklædning ikke skal virke stødende, udfordrende eller provokerende på andre. For drengenes vedkommende kan følgende påklædning have en forkert indvirkning på andre: For pigernes vedkommende kan følgende påklædning have en forkert indvirkning på andre: Sprogbrug og socialisering Som forældre har vi ansvaret for, at vores børn har et ordentligt sprog. Sammen med skolen vil vi arbejde for, at eleverne i klassen taler pænt til hinanden og behandler hinanden på en anstændig måde, så alle føler sig tilpas i klassen. Mobning tolereres ikke! Enig Uenig Bemærkninger: Fritid Side 25 af 32

26 Hvis børn i klassen vil være sammen laver vi følgende aftale: Hvordan informerer vi hinanden, så vi ved hvor børnene er? Aftaler om kørsel: Komme-hjem tidspunkter og sengetider: Børns komme hjem-tidspunkter om aftenen og sengetider er ofte et diskussionsemne i hjemmet. Det kan derfor være gavnligt for forældre at vende dette emne med andre. Hvilket tidspunkt er et rimeligt komme hjem-tidspunkt? Hverdage Weekend Bør være i seng? Hverdage Weekend Bemærkninger: Desuden lover vi hinanden: At alle parter viser tillid til hinanden i forhold til at overholde denne aftale At børnene ikke overnatter hos hinanden uden en forhåndsaftale At det er i orden, at vi viser grænser overfor hinandens børn i forhold til de regler der findes i værtsfamilien. Hvis nogle af os oplever situationer, som vi undrer os over eller er i tvivl om, henvender vi os til hinanden. Forældrene har det endelige ansvar og skal derfor altid have besked, (også fra klasselæren) hvis der opstår rygter eller bekymringer omkring et barn. Denne aftale revideres hvert år. Næste gang d. 200 Andet Underskrifter På skolens vegne På forældrenes vegne Side 26 af 32

27 Links, litteratur & materialer kl. Dit liv - dit valg Kan anvendes fra 4. kl. Omfattende materiale. Min. 20 lektioner, hvis alt skal gennemgås. Omhandler følgende emner: Identitet levevilkår og livsstil: - rettigheder og pligter - fritid valg og konsekvenser: - etik og moral - mobning og drilleri - gruppepres perspektiver: - kriminalitet - misbrug Materialet består af lærerbog med kopiark. Hvert emne kan tages uafhængig af de andre. Sammen med mobning (DR-projekt). Dvder kan bestilles på Kan anvendes fra 4 kl. Materialet består af 6 dilemmaspil på DVD + lærerark med arbejdsspørgsmål. Tidsforbrug: Hvad er mobning? En del af fællesskabet? Sladrehank eller god kammerat? Hvornår siger du fra? Hvad med mobil og web? Kan vi bruge de voksne? 2-4 lektioner Tilhørende hjemmeside: Side 27 af 32

28 Carina - historien om tweenies på bytur Fra slutningen af 5. kl. Elevbog + lærerbog med tilhørende opgaver. Tidsforbrug: Ca lektioner, hvis alt skal gennemgås. Elevbog indeholder 7 små noveller, omhandlende 5 børn, som tager i biografen en aften. Temaer: Forældre - og opdragelse Samværskultur: - gruppepres - overskride grænser - behovet for at føle sig voksen - alkohol og rygning De enkelte noveller + arbejdsspørgsmål kan bruges hver for sig, men materialet fungerer bedst, hvis eleverne har læst alle novellerne. Omfattende materialer som med udgangspunkt i rygning arbejder med begreberne sociale overdrivelser og misforståelser. DKR anbefaler, at man bruger en temadag til at arbejde med materialet. Kræver en del matematisk forståelse og det anbefales derfor, at man bruger nogle matematiktimer på projektet inden temadagen. Tidsforbrug: ca lektioner inkl. matematiktimer Kan anvendes fra 6. kl. Baggrundsstof til lærer: Stor hjemmeside om stoffer, alkohol og misbrug. Indeholder faktaoplysninger med meget mere. God at hente informationer på, hvis der er noget i ovenstående emne, man er usikker på. Hjemmeside som er opdelt i 4 hovedgrupper: børn unge forældre fagfolk Indeholder materiale om stort set alle problematikker inden for området. Varighed 1-4 lektioner Side 28 af 32

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning SSP-Trivselsplan - forebyggende Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formålet med forebyggende... 4 Formålet med læseplanen... 4 Materialer... 4 Undervisningen...

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen...4

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Kære lærere og pædagoger

Kære lærere og pædagoger 0.-10. Kære lærere og pædagoger Vi har i SSP i Frederikshavn Kommune udarbejdet et vejlednings og idékatalog, som omhandler forslag til den kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning. Kataloget

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Trivselslæseplan for 8. klasse

Trivselslæseplan for 8. klasse Trivselslæseplan for 8. klasse Ungdomskultur et spørgsmål om valg! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2013-14

Skoletilbud fra SSP i 2013-14 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Trivselslæseplan for 9. klasse

Trivselslæseplan for 9. klasse Trivselslæseplan for 9. klasse Selvstændig stillingtagen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

Trivselslæseplan for 10. klasse

Trivselslæseplan for 10. klasse Trivselslæseplan for 10. klasse Voksen næsten! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

forebyggelse er sund fornuft

forebyggelse er sund fornuft SSP-vejledning SSP forebyggelse er sund fornuft Vi ønsker alle for vore børn og unge, at de må få et godt liv. Desværre går tingene ikke altid, som vi kunne ønske det, og indimellem er der nogle, der kommer

Læs mere

Trivselslæseplan for 5. klasse. Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 5. klasse. Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 5. klasse Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk.

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Sammen kan vi mere! SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Et godt forældresamarbejde er af stor betydning for at kunne styrke den sociale kapital

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Esajasskolens Sociale Læringsplan

Esajasskolens Sociale Læringsplan Indholdsfortegnelse. Indledning/brug af hæftet s. 4 Børnehaveklassen s. 5 1. klasse s. 6 2. klasse s. 7 3. klasse s. 8 4. klasse s. 9 5. klasse s. 10 6. klasse s. 11 7. klasse s. 12 8. klasse s. 13 9.

Læs mere

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP SSP-vejledning en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP 1 Denne SSP-vejledning er tænkt som en håndsrækning til skoler og klubber i Nyborg Kommune vedr. forebyggende undervisning.

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Antimobbestrategi for Hårup Skole

Antimobbestrategi for Hårup Skole Antimobbestrategi for Hårup Skole Mål På Hårup skole arbejder vi på at skabe et trygt miljø, hvor der er plads til alle. Vi accepterer på ingen måde mobning. Vi arbejder gennem en værdsættende tilgang

Læs mere

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk Mod til at vælge - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015 16:59 Lydløs de næste 2 timer Mod til at vælge Forebyggelsesindsats i forhold til risikoadfærd og sociale overdrivelser

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder?

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder? Dit barns sociale liv på net og mobil Hvad er din rolle som forælder? 1 Indhold Hjælp dit barn med at sætte grænser...3 Forælder til en digitalt indfødt...4 Fakta: Unges medievaner...7 Facebook...8 Virtuelle

Læs mere

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log -Konsulenternes Ydelseskata log Indledning Denne folder giver et overblik over -konsulenternes ydelser til borgere, netværks- og samarbejdspartnere. Målgruppen for det forebyggende arbejde er alle børn

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Forældreback-up. Overvejelserne udmøntede sig i Forældre back-up en nøglepersongruppe.

Forældreback-up. Overvejelserne udmøntede sig i Forældre back-up en nøglepersongruppe. Forældreback-up Esbjerg og Holstebro Kommuner har i flere år brugt forældreback-uppere som igangsætteren af dialogen blandt forældre. Erfaringerne er gode, og de to kommuner beskriver ordningen sådan:

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

IDÈKATALOG. Ideer. Holdninger. Informationsmateriale for. forældre og klasseforældreråd

IDÈKATALOG. Ideer. Holdninger. Informationsmateriale for. forældre og klasseforældreråd Side 1 IDÈKATALOG Ideer Forventninger Muligheder Holdninger Informationsmateriale for forældre og klasseforældreråd Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING..3 2. FORVENTNINGER 3 FORVENTNINGER TIL ELEVERNE...

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin INDSKOLINGEN På Toftevangskolen skal det være rart at gå i skole Vi ønsker, at eleverne udvikler kompetencer indenfor følgende områder: Ansvar Empati personlig integritet Selvkontrol Ansvar Arbejdet med

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen Rusmiddelmateriale Værktøjskassen 2 Indhold Indledning til Værktøjskassen... 1 6. klasse Emne: Fra barn til ung... 2 7. klasse Emne: Alkohol, hash & tobak... 3 8. klasse Emne: Rusmidler og misbrug et spørgsmål

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Læseplan for forebyggelse

Læseplan for forebyggelse Nyttige telefonnumre Det kriminalpræventive råd, DKR 35432300 Børnerådet 33924500 Skole og Samfund 33261721 Sundhedsstyrelsen 33911601 Forsikringsrådet 43698838 Dansk psykologisk Forlag 35381655 Centret

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

SSP Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune

SSP Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune Forord Kriminalpræventiv undervisning Kriminalpræventiv undervisning er en del af den forebyggende undervisningsindsats i folkeskolen,

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole

Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselsstrategi? Vi vil gøre en aktiv indsats for At alle børn oplever trivsel. At børnene støttes

Læs mere

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB.

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB. VOX-POP Erfaringer fra tilfældige 6.-8. klasser i det indre København Digital trivsel og forældresamarbejde Kolding den 26. november 2013 Gitte Jakobsen, Red Barnet vågne morgenid mad 1. Frikvarter skole

Læs mere

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Kære Trivselsråd Fundamentet for et godt skole - hjem samarbejde ligger ofte i et godt trivselsrådsarbejde. Klassearrangementer Samarbejdet kan bl.a. opbygges

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Nyttige telefonnumre. Nyttige hjemmesider

Nyttige telefonnumre. Nyttige hjemmesider Læseplan for FOREBYGGELSE Nyttige telefonnumre Det kriminalpræventive råd, DKR 35432300 Børnerådet 33924500 Skole og Samfund 33261721 Sundhedsstyrelsen 33911601 Forsikringsrådet 43698838 Dansk psykologisk

Læs mere

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser Aarhus Eksperimentet Social pejling og social kapital inspirationskatalog teori praksis øvelser AarhusEksperimentet Udgivet: Juli 2013-3. udgave Udgivet af: SSP, Pædagogik og Integration, Børn og Unge,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Råd til forældre. www!netstof!dk

Råd til forældre. www!netstof!dk Råd til forældre til teenagere www!netstof!dk indledning indledning Det at være forældre til en teenager kan være et udfordrende job! Puberteten er præget af store udsving# både fysisk og psykisk! For

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Det gode Klassemiljø. Vinding Skole 2OO5

Det gode Klassemiljø. Vinding Skole 2OO5 Det gode Klassemiljø Vinding Skole 2OO5 Det gode klassemiljø. Det psykiske/sociale arbejdsmiljø i klassen. Hvorfor arbejde med det psykiske/sociale arbejdsmiljø i klassen? En forudsætning for at lære er,

Læs mere