Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen"

Transkript

1 Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning

2 Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Som et led i styrkelsen af det kriminalitetsforebyggende arbejde blandt børn og unge i Karlebo Kommune, har kommunens SSP-kontaktlærere i samarbejde med SSP-konsulenten udarbejdet denne vejledning for den kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen. Vejledningen er en håndsrækning til den del af de timeløse fag, som omfatter det kriminalpræventive område. I vejledningen findes anvisninger til, hvilke kriminalpræventive temaer det kan anbefales at arbejde med på de forskellige klassetrin, samt målsætninger, som man kan arbejde ud fra. Herudover indeholder vejledningen anbefalinger til undervisningsmaterialer, som kan bruges som udgangspunkt for klassens arbejde med de forskellige kriminalpræventive temaer og ideer til, hvor man kan hente yderligere inspiration. I vil opleve, at mange af de temaer, som indgår i vejledningen, er nogle I i forvejen arbejder med i undervisningen. Vejledningen skal derfor kun ses som en systematiserende ramme omkring mange af de ting I gør i forvejen. I det forebyggende arbejde handler det om at sætte ind, før problemerne opstår. Derfor lægger vejledningen op til, at man tager de forskellige kriminalpræventive temaer op med både elever og forældre, før de for alvor bliver aktuelle i klassen. I de mindste klasser lægges der vægt på at skabe et godt socialt miljø i klassen, at børnene lærer at færdes fornuftigt i trafikken, og at der skabes et stærkt forældrenetværk. På de mellemste trin lægger vejledningen op til at arbejde med mobning, konflikthåndtering og problemstillinger i forbindelse med den tidlige pubertet, samt at fremme sunde fritidsinteresser blandt eleverne. I de ældste klasser anbefales det at tage fat på de lidt tungere kriminalpræventive emner som rygning, alkohol, rusmidler og vold, samt det liv som venter på den anden side af folkeskolen. Udover de anbefalinger til kriminalpræventivt undervisningsmateriale, som findes i vejledningen, er et oplagt sted at søge yderligere inspiration til den kriminalpræventive undervisning kommunens nye SSP-materialesamling. I SSP-materialesamlingen finder I en oversigt over det nyeste og metodisk opdaterede undervisningsmateriale inden for det kriminalpræventive område. Materialesamlingen er delt op efter temaer og klassetrin, så det er nemt at finde lige det materiale, du skal bruge til at lave et kriminalpræventivt undervisningsforløb i din klasse. SSP-materialesamlingen vil blive lagt ud på det kommende fælleskommunale lærerintra. Vi håber meget, at både vejledningen og materialesamlingen vil blive en hjælp i den daglige undervisning i de timeløse fag, og at de kan være med til at sikre, at alle elever (og forældre) modtager den relevante kriminalpræventive undervisning, så vi undgår at flest mulige børn og unge kommer ud i kriminalitet eller misbrug. God arbejdslyst! Med venlig hilsen SSP-koordineringsudvalget

3 Børnehaveklassen 1. klasse Sikker skolevej Klasseregler Opbygning af forældrenetværk Fælles forældreaftaler At læreren får kendskab til børnenes skolevej og sikrer, at deres færdsel omkring skolen kan ske sikkert. At eleverne lærer regler for at tage ordet og at lytte. At eleverne lærer at udtrykke deres egen mening og respektere andres. At forældrene i klassen får kendskab til og bliver trygge ved hinanden. At forældre til tosprogede børn bliver en aktiv del af forældrenetværket. At skabe tradition for dialog mellem skole og hjem. At forældrene laver de første fælles aftaler omkring elevernes liv i og udenfor klassen. Praktiske øvelser i trafikken. Udarbejde fælles regler for adfærd i klassen. Forældremøder. Valg af forældrerepræsentanter. Fælles aktivitetsdag for børn og voksne (1-2 dage). Særskilte tolkede forældremøder for tosprogede forældre. Min trafikbog (Rådet for større Færdselssikkerhed) Sikker skoletrafik (Skolestartsgruppen Frederiksborg Amt) Klasselæreren Tosprogskoordinatoren Forældre på banen (Det Kriminalpræventive Råd, At færdes i trafikken til fods Samværsregler Drilleri/mobning Det gode forældresamarbejde At eleverne lærer at færdes sikkert i trafikken. At eleverne lærer, hvilke regler der gælder for samværet i klassen. At eleverne lærer at have respekt for hinandens forskellighed. At skabe åbenhed blandt børnene om, hvordan de trives i klassen. At forældrenetværket styrkes. At der laves fælles regler omkring forældresamarbejdet. Gåprøven. Forældremøder med dialog omkring fælles holdninger, værdier og normer for opførsel. Særskilte tolkede forældremøder for tosprogede forældre med fokus på forældrenes og skolens ansvar. Gåprøven (Rådet for større Færdselssikkerhed) Sikker skoletrafik (Skolestartsgruppen Frederiksborg Amt) Vaks på vejen om at gå i trafikken (www.faerdselssikkerhed.dk, Tidlige spor forebyggelse af mobning blandt de mindste børn (www.dcum.dk) Klasselæreren og teamet omkring klassen Færdselslæreren Tosprogskoordinatoren Den lokale politistation Forældre på banen (Det Kriminalpræventive Råd, 4 5

4 2. klasse 3. klasse At færdes i trafikken på cykel Den gode kammerat Mobning Det gode forældresamarbejde At eleverne lærer at færdes sikkert på cykel. At eleverne lærer, hvad det vil sige at være en god kammerat, og hvornår man ikke er en god kammerat. At eleverne får lært at løse egne konflikter. At eleverne får kendskab til de 6 råd om fyrværkeri. Den lille cyklistprøve. Øvelser i håndtering af konflikter. Dialog om fyrværkeri. Forældremøde med fokus på det gode samvær i klassen og vigtigheden af gode venner. Særskilte tolkede forældremøder med tosprogede forældre. Den lille cyklistprøve (Rådet for Større Færdselssikkerhed, På cykeltur med klassen (Rådet for Større Færdselssikkerhed, Grib konflikten om konstruktiv konflikthåndtering i folkeskolen (Det Kriminalpræventive Råd, Tidlige spor forebyggelse af mobning blandt de mindste børn (www.dcum.dk) Klasselæreren Færdselslæreren Tosprogskoordinatoren Den lokale politistation Forældre på banen (Det Kriminalpræventive Råd, Mobning Gruppepres Forældresamarbejde (Fokuspunkt: mobning, SMS og chat) Fritid og fritidsinteresser At øge eleverne indsigt og medansvar for hinandens trivsel. At øge elevernes muligheder for at træffe hensigtsmæssige valg i de forskellige situationer de møder. At skabe fælles holdninger i forældregruppen til mobning, brug af SMS og chat. At eleverne får genopfrisket de 6 råd om fyrværkeri. At fremme sunde fritidsinteresser hos eleverne. Øvelser i håndtering af konflikter. Dialog om fyrværkeri. Indsats i idrætsundervisningen med fokus på, hvad man kan lave af sport i sin fritid. Introduktion til kommunens fritidstilbud. Besøg af fritidsvejlederen. Forældremøder med fokus på mobning, brug af sms og chat. Særskilte tolkede forældremøder for tosprogede forældre. Besøg af fritidsvejleder: Hvad skal der ske efter SFO en? Muligheder for aktivitet i fritiden. Mobning kan stoppes Håndbog i bekæmpelse af mobning (Billesø & Baltzer Forlagene, Grib konflikten om konstruktiv konflikthåndtering i folkeskolen (Det Kriminalpræventive Råd, Karlebo Kommunes Fritidsguide (www.karlebo.dk) Klasselæreren Idrætslæreren Fritidsvejlederen Tosprogskoordinatoren Forældre på banen (Det Kriminalpræventive Råd, Konflikthåndtering og mægling i grundskolen et vejlednings- og inspirationsmateriale (www.dcum.dk) 6 7

5 4. klasse 5. klasse Mobning (Fokuspunkt: SMS, chat og billeder) Kammeratskab Valg og konsekvenser Fritid At eleverne bliver bevidste om, hvilke følelser der kommer i spil ved det skrevne ord. At eleverne bliver i stand til at agere hensigtsmæssigt i samvær med andre. At eleverne bliver i stand til at træffe hensigtsmæssige beslutninger, i de situationer de møder. At eleverne opnår forståelse for andre elevers væremåde og handlinger. At eleverne kan bruge de 6 gode råd om fyrværkeri i forhold sig selv og kammerater. At fremme sunde fritidsinteresser hos eleverne. Øvelser i håndtering af konflikter. Dialog omkring mobning. Dialog omkring fyrværkeri. Indsats i idrætsundervisningen med fokus på, hvad man kan lave af sport i sin fritid. Det sociale samvær i klassen, mobning og elevernes håndtering af konflikter. Indgåelse af forældreaftaler om, hvornår det er tilladt at kontakte hinanden. Indgåelse af fælles aftaler omkring det sociale samvær i klassen. Så er festen slut, Tobias! Og andre noveller til de kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet (www.kroghsforlag.dk) Jeg bliver ked af det Første film ud af tre i: og dem udenfor. Tre film om mobning (Det kriminalpræventive råd, Mobning kan stoppes Håndbog i bekæmpelse af mobning (Billesø & Baltzer Forlagene, Sikkerchat.dk (www.sikkerchat.dk) Dit liv dit valg (Det kriminalpræventive råd, Grib konflikten (Det kriminalpræventive råd, (Det kriminalpræventive Råd) (Center for konfliktløsning) Mobning - skal ud af skolen (www.dcum.dk) Kriminalitet (Fokuspunkt: Butikstyveri og hærværk) Identitet SMS, chat og billeder Fritid og fritidsinteresser Rygning At eleverne bliver bevidste om konsekvenserne ved at begå butikstyveri og hærværk. At eleverne bliver i stand til at sige fra og sætte egne grænser. At eleverne opnår forståelse for andres grænser. At eleverne bliver bevidste om, hvilke følelser der kommer i spil ved det skrevne ord. At eleverne kan bruge de 6 gode råd om fyrværkeri i forhold sig selv og kammerater. At øge elevernes indsigt i lokalområdets fritidsaktiviteter At eleverne får kendskab til tobakkens sundhedsskadelige virkninger. Øvelser om identitet. Øvelser om kriminalitet. Øvelser i håndtering af konflikte.r Dialog om rygning og de skader tobak kan forvolde. Dialog om fyrværkeri og om de skader fyrværkeri kan forvolde. Besøg af fritidsvejlederen. Hvordan kan jeg som forældre være med til at forebygge kriminalitet, når mit barn kommer i puberteten? Hvad laver mit barn i fritiden og hvilke muligheder er der i kommunen? Indgåelse af aftaler vedrørende rygning i klassen. Forebyggelse af butikstyveri et skolemateriale (Det kriminalpræventive råd, Hærværk og graffiti lektionsplan for mellemste klassetrin (4.-7. klasse) i Lektionsplaner. Til politiets kriminalpræventive undervisning i skolen Dit liv dit valg (Det kriminalpræventive råd, Grib konflikten (Det kriminalpræventive råd, Hvad gør I ved skolevold? Noveller til kriminalpræventivt arbejde og danskundervisning (www.kroghsforlag.dk) Fritidsguiden (www.karlebo.dk) (Kræftens Bekæmpelse) Snak om tobak (Kræftens Bekæmpelse, Fritidsvejlederen Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside om, hvordan man kan forebygge indbrud og hærværk på skolen. Sundhedsstyrelsen (www.sst.dk) Kræftens Bekæmpelse (www.cancer.dk) 8 9

6 6. klasse 7. klasse Pubertet Identitet Grænsesøgning SMS og chat Tobak Flertalsmisforståelser At eleverne bliver bevidste om egne og andres grænser. At eleverne bliver opmærksomme på hvilke signaler kropslige, verbale og skriftlige de sender og modtager. At eleverne får kendskab til og trænes i forskellige metoder til konfliktløsning, herunder konfliktmægling. At eleverne får kendskab til tobak, dens skadevirkninger og de flertalsmisforståelser, der er forbundet med tobak. At give forældrene mulighed for at udveksle erfaringer, samt give dem redskaber til at takle og være i dialog med de unge omkring pubertetsproblemer. At eleverne bliver i stand til at bruge fyrværkeri med omtanke for sig selv og andre. Dialog og øvelser om identitet, respekt, kommunikation, grænser. Faktaviden og dialogøvelser omkring tobak. Aftaler omkring flertalsmisforståelser. Besøg af politi/det kommunale beredskab/hjemmeværnet i forhold til oplysning/demonstration om fyrværkeri. Forældremøde med fokus på: Pubertetskonflikter, tobak, alkohol, debutalder, forældreansvar og flertalsmisforståelser. Indgåelse af aftaler omkring alkohol. Alle de andre gør det (Om tobak og flertalsmisforståelser fra Det kriminalpræventive råd, Dit liv dit valg fra Det kriminalpræventive råd (www.dkr.dk) Elevmæglerne (Amtscenteret for undervisningsmidler, Børn, unge og alkohol information til forældre fra Sundhedsstyrelsen (www.sst.dk) Snak om tobak (Kræftens Bekæmpelse, (Kræftens Bekæmpelse) Klasselæreren og lærertemaet omkring klassen Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside om, hvordan man kan forebygge indbrud og hærværk på skolen. Kræftens bekæmpelse (www.cancer.dk) Tobaksskaderådet (www.tobaksskaderaadet.dk) Det Kriminalpræventive Råd (www.dkr.dk) (Om unges risikoadfærd og flertalsmisforståelser) (Om børn, forældre og alkohol) Livsstil Alkohol Fester Forhold til forældre At eleverne får mulighed for at tage stilling til og udveksle erfaringer og holdninger til livsstilsrelaterede emner (kammeratskab, skole, tobak, alkohol, fester, fritidsinteresser, etc.) At den enkelte elev får mulighed for at tage stilling til, hvad der er et godt liv for ham eller hende. At eleverne bliver opmærksomme på de flertalsmisforståelser og gruppepresmekanismer, der er på spil, når det handler om alkohol, fester, sex, etc. At skabe en tradition for dialog mellem elever, lærere og forældre om livsstilsrelaterede emner. At give forældrene mulighed for at udveksle erfaringer, samt give dem redskaber til at takle og være i dialog med de unge omkring livsstilsrelaterede emner. At eleverne bliver opmærksomme på forskellen mellem lovligt og ulovligt fyrværkeri og konsekvenser heraf. Livsstilskampagnen : Dialogøvelser med fokus på livsstil. Diskussion af lov mod salg af tobak og alkohol til unge under 16 år. Filmforevisning og debat om fyrværkeri. Elev/forældre arrangement, hvor børn og forældre sammen diskuterer livsstilsrelaterede problematikker. Forældremøde med fokus på alkohol, rusmidler og kriminalitet, hvorfor det som forældre er vigtigt at forholde sig til disse emner, hvad man kan gøre for at forebygge, og hvordan man opretholder dialogen med sit barn. Diskussion af hvad er den gode fest?/hvad er det gode samvær i klassen? Opdatering af aftaler omkring tobak- og alkoholforbrug i klassen. Livsstilskampagnen (Karlebo Kommunes livsstilsmappe) Lov om forbud mod salg af tobak og alkolhol til personer under 16 år (http://www.retsinfo.dk/_getdoci_/accn/a regl) Tackling 1 Stoffers øjeblik (fyrværkeri) (om unges risikoadfærd og flertalsmisforståelser) Det kriminalpræventive Råd (www.dkr.dk) (Om unge, forældre og alkohol) (Om unge, forældre og alkohol) (Sundhedsstyrelsen) 10 11

7 8. klasse 9. klasse Alkohol og rusmidler (Fokuspunkt: hash) Kriminalitet (Fokuspunkt: vold) Gruppepres og flertalsmisforståelser Respekt og loyalitet Grænser og ansvar Knallertkørsel Lov mod salg af tobak og alkohol til unge under 16 år At eleverne får mulighed for at tage stilling til og udveksle erfaringer og holdninger til rusmidler, vold, kriminalitet, kærester, sex, etc. At den enkelte elev får mulighed for at tage stilling til, hvad der er et godt liv for ham eller hende, og hvad dette kræver. At eleverne får en forståelse af, hvilke konsekvenser det har at begå kriminalitet At eleverne bliver opmærksomme på de flertalsmisforståelser og gruppepresmekanismer, der er på spil, når det handler om rusmidler, kriminalitet, knallertkørsel, sex, etc. At eleverne bliver bevidste om, hvordan man som individ og gruppe undgår gruppepres. At eleverne får en forståelse af de risici, der er forbundet med knallertkørsel, samt kendskab til, hvordan man tager knallertkørekort. At eleverne for kendskab til loven mod salg af tobak og alkohol til unge under 16 år. At forældrene får mulighed for at udveksle erfaringer, samt gives redskaber til at takle og være i dialog med de unge omkring livsstilsrelaterede emner. Dialog og øvelser omkring rusmidler og kriminalitet. Fakta-information omkring rusmidler og kriminalitet. Dialog omkring flertalsmisforståelser, gruppepres, begreberne respekt, loyalitet og ansvar. Dialog og øvelser omkring knallertkørsel. Rusmidler, kriminalitet, sammenhængen mellem disse, samt forebyggelse af misbrug og kriminalitet med inddragelse af loven mod salg af tobak og alkohol til unge under 16 år. Hvordan man som forældre kan tale med sit barn om ømtålelige emner. Opdatering af aftaler omkring tobak og alkoholforbrug. Aftaler om hvor grænsen går for det fælles elevansvar i forældregruppen og eleverne imellem. Tackling 2 (Udgives august 2006 og kan bestilles på En stille aften (grænser og ansvar) fra Det Kriminalpræventive Råd (www.dkr.dk) Den stangstive ungdom (Turbineforlaget, Rigtigt og forkert - En publikation om unges holdninger fra Børnerådet (www.brd.dk) Hash og andre stoffer fra Frederiksborg Amts Misbrugscenter (www.misbrugscentret.fa.dk) Fra grineflip til nedtur. Bogen til unge om hash (Forlaget HER & NU, Rusmiddelguide (elever) Rusmiddelguide (forældre) Vold fra alle sider om vold blandt unge (www.kroghsforlag.dk) Undervisning mod vold Et idékatalog til alle klassetrin i Folkeskolen Dit, mit og vores - hvor går grænsen? Det handler om ansvar (Skandia) Nanna og Peter (Om unge og knallerter) Alkohol og rusmidler (Fokuspunkt: hårdere stoffer) Doping Kriminalitet Legitimationskort for unge, der er 16 og derover Det gode liv efter folkeskolen At eleverne får kendskab til de mest udbredte rusmidler, hvordan de virker og hvordan man bliver afhængig. At eleverne får en viden om, hvorfor nogle bliver misbrugere, hvilke konsekvenser brug og misbrug af forskellige rusmidler har, og hvordan man undgår misbrug. At eleverne bliver i stand til at se faresignaler på brug eller misbrug af rusmidler og reagere på dem. At eleverne får et grundlæggende kendskab til, hvilke dopingstoffer der findes, hvorfor nogle bruger doping, samt hvilke konsekvenser det kan medføre. At eleverne får kendskab til den kriminelle lavalder, og hvilken betydning det har, hvis man som ung begår kriminalitet. At eleverne lærer at forholde sig til vold i medierne og vold i virkeligheden At eleverne får kendskab til muligheden for at få et legitimationskort, når man er over 16 år. At klæde eleverne på til mødet med livet efter folkeskolen. Dialog omkring hash, hårdere stoffer og doping. Fakta-information omkring hash, hårdere stoffer og doping. Dialog omkring betydningen og konsekvenserne af kriminalitet med særlig fokus på vold. Dialog omkring forventninger til livet efter folkeskolen med nye venner, nye forventninger, nye udfordringer. De unges liv efter folkeskolen, og hvad man som forældre kan gøre for at støtte sit barn til de rette valg. Tackling 3 (Udgives i august 2007 og kan bestilles på Når alt skal prøves om unge og rusmidler (Amtscenteret for undervisning, Unge på stoffer (Turbineforlaget, Det handler om ansvar (Skandia) Du har et valg! en debatfilm om unge og vold (Skandia) Vold og ansvar (Amtscentret for Undervisningsmidler, Vold fra alle sider om vold blandt unge (www.kroghsforlag.dk) (Om tobak) (Om unge, forældre og alkohol) (Om unge, forældre og alkohol) Det Kriminalpræventive Råd (www.dkr.dk) Amternes misbrugscentre (Frederiksborg, Vestsjælland, Ribe) (Om unge, forældre og alkohol) (Om unge, forældre og alkohol) Den lokale politistation SSP-konsulenten Ungdomsskolen i Fredensborg Kommune 12 13

8 10. klasse Alkohol og rusmidler Doping Kriminalitet og vold Ansvarlighed (pligter og rettigheder) At eleverne gøres bevidste om, hvad det vil sige at skifte miljø i forhold til uddannelsessted, venner, festmiljø og rusmiddeludbud. At eleverne får indsigt, hvorfor nogle bruger doping og hvilke konsekvenser doping har. At eleverne bliver i stand til at sætte grænser og respektere andres. At eleverne får en forståelse af årsagerne til og konsekvenserne af at bruge vold eller udvise anden form for kriminel adfærd. At eleverne gøres bevidste om det ansvar, samt de pligter og rettigheder, der gælder for dem. Dialog omkring rusmidler og kriminalitet med fokus på elevernes egne erfaringer. Dialog omkring betydningen af gamle og nye venner, gamle og nye festmiljøer Dialog og øvelser omkring ansvarlighed og selvstændighed. Hvordan man støtter sit barn i forhold til overgangen til ungdomsuddannelse, job og livet som stor teenager. Rusmidler en søgen efter spænding eller hvad? (Frederiksborg Amts Misbrugscenter, Fryspunkt (www.goda.dk) Det handler om ansvar (Skandia) Du har et valg! en debatfilm om unge og vold (Skandia) Vold og ansvar (Amtscentret for Undervisningsmidler, Vold fra alle sider om vold blandt unge (www.kroghsforlag.dk) Klasselæreren og lærertemaet omkring klassen (alkohol) (alkohol) (Fokus på tobak) 14

9 SSP Karlebo Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf M 2 M a r k e t i n g A S

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Kære lærere og pædagoger

Kære lærere og pædagoger 0.-10. Kære lærere og pædagoger Vi har i SSP i Frederikshavn Kommune udarbejdet et vejlednings og idékatalog, som omhandler forslag til den kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning. Kataloget

Læs mere

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning SSP-Trivselsplan - forebyggende Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formålet med forebyggende... 4 Formålet med læseplanen... 4 Materialer... 4 Undervisningen...

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32 Faxe Kommune SSP læseplan Side 1 af 32 Indhold: Indledning & forord side 3 Formål side 4 0. klasse / Børnehaveklassen side 5 1. klasse side 6 2. klasse side 7 3. klasse side 8 4. klasse side 9 5. klasse

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2013-14

Skoletilbud fra SSP i 2013-14 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre

Læs mere

forebyggelse er sund fornuft

forebyggelse er sund fornuft SSP-vejledning SSP forebyggelse er sund fornuft Vi ønsker alle for vore børn og unge, at de må få et godt liv. Desværre går tingene ikke altid, som vi kunne ønske det, og indimellem er der nogle, der kommer

Læs mere

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP SSP-vejledning en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP 1 Denne SSP-vejledning er tænkt som en håndsrækning til skoler og klubber i Nyborg Kommune vedr. forebyggende undervisning.

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke!

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke! SIKKER SKOLETRAFIK Netværksmøde i Tønder 31. oktober For mange børn og unge kommer til skade i trafikken DERFOR! Børnene er fremtidens trafikanter og fremtidens borgere De hårde fakta Der er en ung involveret

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Trivselslæseplan for 9. klasse

Trivselslæseplan for 9. klasse Trivselslæseplan for 9. klasse Selvstændig stillingtagen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk.

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Sammen kan vi mere! SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Et godt forældresamarbejde er af stor betydning for at kunne styrke den sociale kapital

Læs mere

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen Rusmiddelmateriale Værktøjskassen 2 Indhold Indledning til Værktøjskassen... 1 6. klasse Emne: Fra barn til ung... 2 7. klasse Emne: Alkohol, hash & tobak... 3 8. klasse Emne: Rusmidler og misbrug et spørgsmål

Læs mere

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk Mod til at vælge - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015 16:59 Lydløs de næste 2 timer Mod til at vælge Forebyggelsesindsats i forhold til risikoadfærd og sociale overdrivelser

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trivselslæseplan for 8. klasse

Trivselslæseplan for 8. klasse Trivselslæseplan for 8. klasse Ungdomskultur et spørgsmål om valg! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden

Læs mere

SSP Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune

SSP Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune Forord Kriminalpræventiv undervisning Kriminalpræventiv undervisning er en del af den forebyggende undervisningsindsats i folkeskolen,

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Esajasskolens Sociale Læringsplan

Esajasskolens Sociale Læringsplan Indholdsfortegnelse. Indledning/brug af hæftet s. 4 Børnehaveklassen s. 5 1. klasse s. 6 2. klasse s. 7 3. klasse s. 8 4. klasse s. 9 5. klasse s. 10 6. klasse s. 11 7. klasse s. 12 8. klasse s. 13 9.

Læs mere

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log -Konsulenternes Ydelseskata log Indledning Denne folder giver et overblik over -konsulenternes ydelser til borgere, netværks- og samarbejdspartnere. Målgruppen for det forebyggende arbejde er alle børn

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen? www.op-i-røg.dk

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Kære Trivselsråd Fundamentet for et godt skole - hjem samarbejde ligger ofte i et godt trivselsrådsarbejde. Klassearrangementer Samarbejdet kan bl.a. opbygges

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning. gladsaxe.dk/ssp

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning. gladsaxe.dk/ssp gladsaxe.dk/ssp SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning SSP- læseplan Kriminalpræventiv undervisning i Gladsaxe Kommune O:\CSFIA1\GRAFIA og andre leverandører\ssp-læseplan 2007\SSP-læseplan - den endelige

Læs mere

KORUP - UBBERUD SKOLER

KORUP - UBBERUD SKOLER KORUP - UBBERUD SKOLER UNGDOMSLIV FESTER, ALKOHOL OG RUSMIDLER FORORD D er er ingen tvivl om at elever, der begynder i grundskolens 6. klasse enten allerede har eller indenfor kort tid vil stifte bekendtskab

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Trivselslæseplan for 5. klasse. Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 5. klasse. Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 5. klasse Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Nyttige telefonnumre. Nyttige hjemmesider

Nyttige telefonnumre. Nyttige hjemmesider Læseplan for FOREBYGGELSE Nyttige telefonnumre Det kriminalpræventive råd, DKR 35432300 Børnerådet 33924500 Skole og Samfund 33261721 Sundhedsstyrelsen 33911601 Forsikringsrådet 43698838 Dansk psykologisk

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune Indhold Forord 3 Generel forebyggelse på skolen/trivselsforum 4 Undervisningen 6 Generelt om undervisningens tilrettelæggelse 7 Oversigt over de tre faser 8 Forebyggende

Læs mere

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt Derfor har skolen et AKT-team, der arbejder med de børn, grupper eller klasser, der har Adfærd-, Kontakt- eller Trivselsproblemer. Målet med dette arbejde

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager Gode råd

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? Gode relationer og forståelse for hinandens forskellige holdninger og handlinger er forudsætningen for et sundt undervisnings miljø og social trivsel. Samtidig vil hverdagen i og omkring folkeskolen uundgåeligt

Læs mere

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning Lolland Kommune Børn og Ungerådgivningen Kidnakken 12 4930 Maribo www.lolland.dk/ssp SSP-konsulent Henrik Andersen og René Nielsen SSP-koordinator Aksel Poulsen

Læs mere

Storstrøms Amts tilbud til skoler

Storstrøms Amts tilbud til skoler Storstrøms Amts tilbud til skoler Undervisning, aktiviteter og materialer til sundhedsundervisningen og klassens timer Trivsel Tobak, alkohol og stoffer Sikkerhed Miljø UNDERVISNING Trivsel Sexualisterne...............................................

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning Lolland Kommune Børn og Ungerådgivningen Kidnakken 12 4930 Maribo www.lolland.dk/ssp SSP-konsulent Henrik Andersen og René Nielsen SSP-koordinator Aksel Poulsen

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin INDSKOLINGEN På Toftevangskolen skal det være rart at gå i skole Vi ønsker, at eleverne udvikler kompetencer indenfor følgende områder: Ansvar Empati personlig integritet Selvkontrol Ansvar Arbejdet med

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Læseplan for forebyggelse

Læseplan for forebyggelse Nyttige telefonnumre Det kriminalpræventive råd, DKR 35432300 Børnerådet 33924500 Skole og Samfund 33261721 Sundhedsstyrelsen 33911601 Forsikringsrådet 43698838 Dansk psykologisk Forlag 35381655 Centret

Læs mere

Forebyggelse på Frederiksberg: STRUKTUR, OVERVEJELSER OG ERFARINGER

Forebyggelse på Frederiksberg: STRUKTUR, OVERVEJELSER OG ERFARINGER STOF nr. 4, 2004 Forebyggelse Forebyggelse på Frederiksberg: STRUKTUR, OVERVEJELSER OG ERFARINGER Hvis forebyggelse skal virke, kræver det samarbejde når man skal nå de unge, inddrage forældrene, udvikle

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Forældreback-up. Overvejelserne udmøntede sig i Forældre back-up en nøglepersongruppe.

Forældreback-up. Overvejelserne udmøntede sig i Forældre back-up en nøglepersongruppe. Forældreback-up Esbjerg og Holstebro Kommuner har i flere år brugt forældreback-uppere som igangsætteren af dialogen blandt forældre. Erfaringerne er gode, og de to kommuner beskriver ordningen sådan:

Læs mere

Trivselslæseplan for 10. klasse

Trivselslæseplan for 10. klasse Trivselslæseplan for 10. klasse Voksen næsten! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune SSP-model 2011 15. marts 2011 Organisering af SSP i Silkeborg Kommune Indhold: Organisering af SSP i Silkeborg Kommune...1 Mission...1 Vision...1 Værdier...1 Formålet med SSP-samarbejdet...2 På forebyggelsesniveau...2

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 4

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Den lille bog om. Elevmægling. Elevmægling 16

Den lille bog om. Elevmægling. Elevmægling 16 Den lille bog om Elevmægling Elevmægling 16 elevmæling.indd 16-17 9/11/12 8:55 PM Indhold Tendens i samfundet.......................... 5 Virker det: Effekt vs. betydning?................. 6 Hvad er konfliktmæglingsparadigmet?.............

Læs mere