Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen"

Transkript

1 Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning

2 Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Som et led i styrkelsen af det kriminalitetsforebyggende arbejde blandt børn og unge i Karlebo Kommune, har kommunens SSP-kontaktlærere i samarbejde med SSP-konsulenten udarbejdet denne vejledning for den kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen. Vejledningen er en håndsrækning til den del af de timeløse fag, som omfatter det kriminalpræventive område. I vejledningen findes anvisninger til, hvilke kriminalpræventive temaer det kan anbefales at arbejde med på de forskellige klassetrin, samt målsætninger, som man kan arbejde ud fra. Herudover indeholder vejledningen anbefalinger til undervisningsmaterialer, som kan bruges som udgangspunkt for klassens arbejde med de forskellige kriminalpræventive temaer og ideer til, hvor man kan hente yderligere inspiration. I vil opleve, at mange af de temaer, som indgår i vejledningen, er nogle I i forvejen arbejder med i undervisningen. Vejledningen skal derfor kun ses som en systematiserende ramme omkring mange af de ting I gør i forvejen. I det forebyggende arbejde handler det om at sætte ind, før problemerne opstår. Derfor lægger vejledningen op til, at man tager de forskellige kriminalpræventive temaer op med både elever og forældre, før de for alvor bliver aktuelle i klassen. I de mindste klasser lægges der vægt på at skabe et godt socialt miljø i klassen, at børnene lærer at færdes fornuftigt i trafikken, og at der skabes et stærkt forældrenetværk. På de mellemste trin lægger vejledningen op til at arbejde med mobning, konflikthåndtering og problemstillinger i forbindelse med den tidlige pubertet, samt at fremme sunde fritidsinteresser blandt eleverne. I de ældste klasser anbefales det at tage fat på de lidt tungere kriminalpræventive emner som rygning, alkohol, rusmidler og vold, samt det liv som venter på den anden side af folkeskolen. Udover de anbefalinger til kriminalpræventivt undervisningsmateriale, som findes i vejledningen, er et oplagt sted at søge yderligere inspiration til den kriminalpræventive undervisning kommunens nye SSP-materialesamling. I SSP-materialesamlingen finder I en oversigt over det nyeste og metodisk opdaterede undervisningsmateriale inden for det kriminalpræventive område. Materialesamlingen er delt op efter temaer og klassetrin, så det er nemt at finde lige det materiale, du skal bruge til at lave et kriminalpræventivt undervisningsforløb i din klasse. SSP-materialesamlingen vil blive lagt ud på det kommende fælleskommunale lærerintra. Vi håber meget, at både vejledningen og materialesamlingen vil blive en hjælp i den daglige undervisning i de timeløse fag, og at de kan være med til at sikre, at alle elever (og forældre) modtager den relevante kriminalpræventive undervisning, så vi undgår at flest mulige børn og unge kommer ud i kriminalitet eller misbrug. God arbejdslyst! Med venlig hilsen SSP-koordineringsudvalget

3 Børnehaveklassen 1. klasse Sikker skolevej Klasseregler Opbygning af forældrenetværk Fælles forældreaftaler At læreren får kendskab til børnenes skolevej og sikrer, at deres færdsel omkring skolen kan ske sikkert. At eleverne lærer regler for at tage ordet og at lytte. At eleverne lærer at udtrykke deres egen mening og respektere andres. At forældrene i klassen får kendskab til og bliver trygge ved hinanden. At forældre til tosprogede børn bliver en aktiv del af forældrenetværket. At skabe tradition for dialog mellem skole og hjem. At forældrene laver de første fælles aftaler omkring elevernes liv i og udenfor klassen. Praktiske øvelser i trafikken. Udarbejde fælles regler for adfærd i klassen. Forældremøder. Valg af forældrerepræsentanter. Fælles aktivitetsdag for børn og voksne (1-2 dage). Særskilte tolkede forældremøder for tosprogede forældre. Min trafikbog (Rådet for større Færdselssikkerhed) Sikker skoletrafik (Skolestartsgruppen Frederiksborg Amt) Klasselæreren Tosprogskoordinatoren Forældre på banen (Det Kriminalpræventive Råd, At færdes i trafikken til fods Samværsregler Drilleri/mobning Det gode forældresamarbejde At eleverne lærer at færdes sikkert i trafikken. At eleverne lærer, hvilke regler der gælder for samværet i klassen. At eleverne lærer at have respekt for hinandens forskellighed. At skabe åbenhed blandt børnene om, hvordan de trives i klassen. At forældrenetværket styrkes. At der laves fælles regler omkring forældresamarbejdet. Gåprøven. Forældremøder med dialog omkring fælles holdninger, værdier og normer for opførsel. Særskilte tolkede forældremøder for tosprogede forældre med fokus på forældrenes og skolens ansvar. Gåprøven (Rådet for større Færdselssikkerhed) Sikker skoletrafik (Skolestartsgruppen Frederiksborg Amt) Vaks på vejen om at gå i trafikken (www.faerdselssikkerhed.dk, Tidlige spor forebyggelse af mobning blandt de mindste børn (www.dcum.dk) Klasselæreren og teamet omkring klassen Færdselslæreren Tosprogskoordinatoren Den lokale politistation Forældre på banen (Det Kriminalpræventive Råd, 4 5

4 2. klasse 3. klasse At færdes i trafikken på cykel Den gode kammerat Mobning Det gode forældresamarbejde At eleverne lærer at færdes sikkert på cykel. At eleverne lærer, hvad det vil sige at være en god kammerat, og hvornår man ikke er en god kammerat. At eleverne får lært at løse egne konflikter. At eleverne får kendskab til de 6 råd om fyrværkeri. Den lille cyklistprøve. Øvelser i håndtering af konflikter. Dialog om fyrværkeri. Forældremøde med fokus på det gode samvær i klassen og vigtigheden af gode venner. Særskilte tolkede forældremøder med tosprogede forældre. Den lille cyklistprøve (Rådet for Større Færdselssikkerhed, På cykeltur med klassen (Rådet for Større Færdselssikkerhed, Grib konflikten om konstruktiv konflikthåndtering i folkeskolen (Det Kriminalpræventive Råd, Tidlige spor forebyggelse af mobning blandt de mindste børn (www.dcum.dk) Klasselæreren Færdselslæreren Tosprogskoordinatoren Den lokale politistation Forældre på banen (Det Kriminalpræventive Råd, Mobning Gruppepres Forældresamarbejde (Fokuspunkt: mobning, SMS og chat) Fritid og fritidsinteresser At øge eleverne indsigt og medansvar for hinandens trivsel. At øge elevernes muligheder for at træffe hensigtsmæssige valg i de forskellige situationer de møder. At skabe fælles holdninger i forældregruppen til mobning, brug af SMS og chat. At eleverne får genopfrisket de 6 råd om fyrværkeri. At fremme sunde fritidsinteresser hos eleverne. Øvelser i håndtering af konflikter. Dialog om fyrværkeri. Indsats i idrætsundervisningen med fokus på, hvad man kan lave af sport i sin fritid. Introduktion til kommunens fritidstilbud. Besøg af fritidsvejlederen. Forældremøder med fokus på mobning, brug af sms og chat. Særskilte tolkede forældremøder for tosprogede forældre. Besøg af fritidsvejleder: Hvad skal der ske efter SFO en? Muligheder for aktivitet i fritiden. Mobning kan stoppes Håndbog i bekæmpelse af mobning (Billesø & Baltzer Forlagene, Grib konflikten om konstruktiv konflikthåndtering i folkeskolen (Det Kriminalpræventive Råd, Karlebo Kommunes Fritidsguide (www.karlebo.dk) Klasselæreren Idrætslæreren Fritidsvejlederen Tosprogskoordinatoren Forældre på banen (Det Kriminalpræventive Råd, Konflikthåndtering og mægling i grundskolen et vejlednings- og inspirationsmateriale (www.dcum.dk) 6 7

5 4. klasse 5. klasse Mobning (Fokuspunkt: SMS, chat og billeder) Kammeratskab Valg og konsekvenser Fritid At eleverne bliver bevidste om, hvilke følelser der kommer i spil ved det skrevne ord. At eleverne bliver i stand til at agere hensigtsmæssigt i samvær med andre. At eleverne bliver i stand til at træffe hensigtsmæssige beslutninger, i de situationer de møder. At eleverne opnår forståelse for andre elevers væremåde og handlinger. At eleverne kan bruge de 6 gode råd om fyrværkeri i forhold sig selv og kammerater. At fremme sunde fritidsinteresser hos eleverne. Øvelser i håndtering af konflikter. Dialog omkring mobning. Dialog omkring fyrværkeri. Indsats i idrætsundervisningen med fokus på, hvad man kan lave af sport i sin fritid. Det sociale samvær i klassen, mobning og elevernes håndtering af konflikter. Indgåelse af forældreaftaler om, hvornår det er tilladt at kontakte hinanden. Indgåelse af fælles aftaler omkring det sociale samvær i klassen. Så er festen slut, Tobias! Og andre noveller til de kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet (www.kroghsforlag.dk) Jeg bliver ked af det Første film ud af tre i: og dem udenfor. Tre film om mobning (Det kriminalpræventive råd, Mobning kan stoppes Håndbog i bekæmpelse af mobning (Billesø & Baltzer Forlagene, Sikkerchat.dk (www.sikkerchat.dk) Dit liv dit valg (Det kriminalpræventive råd, Grib konflikten (Det kriminalpræventive råd, (Det kriminalpræventive Råd) (Center for konfliktløsning) Mobning - skal ud af skolen (www.dcum.dk) Kriminalitet (Fokuspunkt: Butikstyveri og hærværk) Identitet SMS, chat og billeder Fritid og fritidsinteresser Rygning At eleverne bliver bevidste om konsekvenserne ved at begå butikstyveri og hærværk. At eleverne bliver i stand til at sige fra og sætte egne grænser. At eleverne opnår forståelse for andres grænser. At eleverne bliver bevidste om, hvilke følelser der kommer i spil ved det skrevne ord. At eleverne kan bruge de 6 gode råd om fyrværkeri i forhold sig selv og kammerater. At øge elevernes indsigt i lokalområdets fritidsaktiviteter At eleverne får kendskab til tobakkens sundhedsskadelige virkninger. Øvelser om identitet. Øvelser om kriminalitet. Øvelser i håndtering af konflikte.r Dialog om rygning og de skader tobak kan forvolde. Dialog om fyrværkeri og om de skader fyrværkeri kan forvolde. Besøg af fritidsvejlederen. Hvordan kan jeg som forældre være med til at forebygge kriminalitet, når mit barn kommer i puberteten? Hvad laver mit barn i fritiden og hvilke muligheder er der i kommunen? Indgåelse af aftaler vedrørende rygning i klassen. Forebyggelse af butikstyveri et skolemateriale (Det kriminalpræventive råd, Hærværk og graffiti lektionsplan for mellemste klassetrin (4.-7. klasse) i Lektionsplaner. Til politiets kriminalpræventive undervisning i skolen Dit liv dit valg (Det kriminalpræventive råd, Grib konflikten (Det kriminalpræventive råd, Hvad gør I ved skolevold? Noveller til kriminalpræventivt arbejde og danskundervisning (www.kroghsforlag.dk) Fritidsguiden (www.karlebo.dk) (Kræftens Bekæmpelse) Snak om tobak (Kræftens Bekæmpelse, Fritidsvejlederen Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside om, hvordan man kan forebygge indbrud og hærværk på skolen. Sundhedsstyrelsen (www.sst.dk) Kræftens Bekæmpelse (www.cancer.dk) 8 9

6 6. klasse 7. klasse Pubertet Identitet Grænsesøgning SMS og chat Tobak Flertalsmisforståelser At eleverne bliver bevidste om egne og andres grænser. At eleverne bliver opmærksomme på hvilke signaler kropslige, verbale og skriftlige de sender og modtager. At eleverne får kendskab til og trænes i forskellige metoder til konfliktløsning, herunder konfliktmægling. At eleverne får kendskab til tobak, dens skadevirkninger og de flertalsmisforståelser, der er forbundet med tobak. At give forældrene mulighed for at udveksle erfaringer, samt give dem redskaber til at takle og være i dialog med de unge omkring pubertetsproblemer. At eleverne bliver i stand til at bruge fyrværkeri med omtanke for sig selv og andre. Dialog og øvelser om identitet, respekt, kommunikation, grænser. Faktaviden og dialogøvelser omkring tobak. Aftaler omkring flertalsmisforståelser. Besøg af politi/det kommunale beredskab/hjemmeværnet i forhold til oplysning/demonstration om fyrværkeri. Forældremøde med fokus på: Pubertetskonflikter, tobak, alkohol, debutalder, forældreansvar og flertalsmisforståelser. Indgåelse af aftaler omkring alkohol. Alle de andre gør det (Om tobak og flertalsmisforståelser fra Det kriminalpræventive råd, Dit liv dit valg fra Det kriminalpræventive råd (www.dkr.dk) Elevmæglerne (Amtscenteret for undervisningsmidler, Børn, unge og alkohol information til forældre fra Sundhedsstyrelsen (www.sst.dk) Snak om tobak (Kræftens Bekæmpelse, (Kræftens Bekæmpelse) Klasselæreren og lærertemaet omkring klassen Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside om, hvordan man kan forebygge indbrud og hærværk på skolen. Kræftens bekæmpelse (www.cancer.dk) Tobaksskaderådet (www.tobaksskaderaadet.dk) Det Kriminalpræventive Råd (www.dkr.dk) (Om unges risikoadfærd og flertalsmisforståelser) (Om børn, forældre og alkohol) Livsstil Alkohol Fester Forhold til forældre At eleverne får mulighed for at tage stilling til og udveksle erfaringer og holdninger til livsstilsrelaterede emner (kammeratskab, skole, tobak, alkohol, fester, fritidsinteresser, etc.) At den enkelte elev får mulighed for at tage stilling til, hvad der er et godt liv for ham eller hende. At eleverne bliver opmærksomme på de flertalsmisforståelser og gruppepresmekanismer, der er på spil, når det handler om alkohol, fester, sex, etc. At skabe en tradition for dialog mellem elever, lærere og forældre om livsstilsrelaterede emner. At give forældrene mulighed for at udveksle erfaringer, samt give dem redskaber til at takle og være i dialog med de unge omkring livsstilsrelaterede emner. At eleverne bliver opmærksomme på forskellen mellem lovligt og ulovligt fyrværkeri og konsekvenser heraf. Livsstilskampagnen : Dialogøvelser med fokus på livsstil. Diskussion af lov mod salg af tobak og alkohol til unge under 16 år. Filmforevisning og debat om fyrværkeri. Elev/forældre arrangement, hvor børn og forældre sammen diskuterer livsstilsrelaterede problematikker. Forældremøde med fokus på alkohol, rusmidler og kriminalitet, hvorfor det som forældre er vigtigt at forholde sig til disse emner, hvad man kan gøre for at forebygge, og hvordan man opretholder dialogen med sit barn. Diskussion af hvad er den gode fest?/hvad er det gode samvær i klassen? Opdatering af aftaler omkring tobak- og alkoholforbrug i klassen. Livsstilskampagnen (Karlebo Kommunes livsstilsmappe) Lov om forbud mod salg af tobak og alkolhol til personer under 16 år (http://www.retsinfo.dk/_getdoci_/accn/a regl) Tackling 1 Stoffers øjeblik (fyrværkeri) (om unges risikoadfærd og flertalsmisforståelser) Det kriminalpræventive Råd (www.dkr.dk) (Om unge, forældre og alkohol) (Om unge, forældre og alkohol) (Sundhedsstyrelsen) 10 11

7 8. klasse 9. klasse Alkohol og rusmidler (Fokuspunkt: hash) Kriminalitet (Fokuspunkt: vold) Gruppepres og flertalsmisforståelser Respekt og loyalitet Grænser og ansvar Knallertkørsel Lov mod salg af tobak og alkohol til unge under 16 år At eleverne får mulighed for at tage stilling til og udveksle erfaringer og holdninger til rusmidler, vold, kriminalitet, kærester, sex, etc. At den enkelte elev får mulighed for at tage stilling til, hvad der er et godt liv for ham eller hende, og hvad dette kræver. At eleverne får en forståelse af, hvilke konsekvenser det har at begå kriminalitet At eleverne bliver opmærksomme på de flertalsmisforståelser og gruppepresmekanismer, der er på spil, når det handler om rusmidler, kriminalitet, knallertkørsel, sex, etc. At eleverne bliver bevidste om, hvordan man som individ og gruppe undgår gruppepres. At eleverne får en forståelse af de risici, der er forbundet med knallertkørsel, samt kendskab til, hvordan man tager knallertkørekort. At eleverne for kendskab til loven mod salg af tobak og alkohol til unge under 16 år. At forældrene får mulighed for at udveksle erfaringer, samt gives redskaber til at takle og være i dialog med de unge omkring livsstilsrelaterede emner. Dialog og øvelser omkring rusmidler og kriminalitet. Fakta-information omkring rusmidler og kriminalitet. Dialog omkring flertalsmisforståelser, gruppepres, begreberne respekt, loyalitet og ansvar. Dialog og øvelser omkring knallertkørsel. Rusmidler, kriminalitet, sammenhængen mellem disse, samt forebyggelse af misbrug og kriminalitet med inddragelse af loven mod salg af tobak og alkohol til unge under 16 år. Hvordan man som forældre kan tale med sit barn om ømtålelige emner. Opdatering af aftaler omkring tobak og alkoholforbrug. Aftaler om hvor grænsen går for det fælles elevansvar i forældregruppen og eleverne imellem. Tackling 2 (Udgives august 2006 og kan bestilles på En stille aften (grænser og ansvar) fra Det Kriminalpræventive Råd (www.dkr.dk) Den stangstive ungdom (Turbineforlaget, Rigtigt og forkert - En publikation om unges holdninger fra Børnerådet (www.brd.dk) Hash og andre stoffer fra Frederiksborg Amts Misbrugscenter (www.misbrugscentret.fa.dk) Fra grineflip til nedtur. Bogen til unge om hash (Forlaget HER & NU, Rusmiddelguide (elever) Rusmiddelguide (forældre) Vold fra alle sider om vold blandt unge (www.kroghsforlag.dk) Undervisning mod vold Et idékatalog til alle klassetrin i Folkeskolen Dit, mit og vores - hvor går grænsen? Det handler om ansvar (Skandia) Nanna og Peter (Om unge og knallerter) Alkohol og rusmidler (Fokuspunkt: hårdere stoffer) Doping Kriminalitet Legitimationskort for unge, der er 16 og derover Det gode liv efter folkeskolen At eleverne får kendskab til de mest udbredte rusmidler, hvordan de virker og hvordan man bliver afhængig. At eleverne får en viden om, hvorfor nogle bliver misbrugere, hvilke konsekvenser brug og misbrug af forskellige rusmidler har, og hvordan man undgår misbrug. At eleverne bliver i stand til at se faresignaler på brug eller misbrug af rusmidler og reagere på dem. At eleverne får et grundlæggende kendskab til, hvilke dopingstoffer der findes, hvorfor nogle bruger doping, samt hvilke konsekvenser det kan medføre. At eleverne får kendskab til den kriminelle lavalder, og hvilken betydning det har, hvis man som ung begår kriminalitet. At eleverne lærer at forholde sig til vold i medierne og vold i virkeligheden At eleverne får kendskab til muligheden for at få et legitimationskort, når man er over 16 år. At klæde eleverne på til mødet med livet efter folkeskolen. Dialog omkring hash, hårdere stoffer og doping. Fakta-information omkring hash, hårdere stoffer og doping. Dialog omkring betydningen og konsekvenserne af kriminalitet med særlig fokus på vold. Dialog omkring forventninger til livet efter folkeskolen med nye venner, nye forventninger, nye udfordringer. De unges liv efter folkeskolen, og hvad man som forældre kan gøre for at støtte sit barn til de rette valg. Tackling 3 (Udgives i august 2007 og kan bestilles på Når alt skal prøves om unge og rusmidler (Amtscenteret for undervisning, Unge på stoffer (Turbineforlaget, Det handler om ansvar (Skandia) Du har et valg! en debatfilm om unge og vold (Skandia) Vold og ansvar (Amtscentret for Undervisningsmidler, Vold fra alle sider om vold blandt unge (www.kroghsforlag.dk) (Om tobak) (Om unge, forældre og alkohol) (Om unge, forældre og alkohol) Det Kriminalpræventive Råd (www.dkr.dk) Amternes misbrugscentre (Frederiksborg, Vestsjælland, Ribe) (Om unge, forældre og alkohol) (Om unge, forældre og alkohol) Den lokale politistation SSP-konsulenten Ungdomsskolen i Fredensborg Kommune 12 13

8 10. klasse Alkohol og rusmidler Doping Kriminalitet og vold Ansvarlighed (pligter og rettigheder) At eleverne gøres bevidste om, hvad det vil sige at skifte miljø i forhold til uddannelsessted, venner, festmiljø og rusmiddeludbud. At eleverne får indsigt, hvorfor nogle bruger doping og hvilke konsekvenser doping har. At eleverne bliver i stand til at sætte grænser og respektere andres. At eleverne får en forståelse af årsagerne til og konsekvenserne af at bruge vold eller udvise anden form for kriminel adfærd. At eleverne gøres bevidste om det ansvar, samt de pligter og rettigheder, der gælder for dem. Dialog omkring rusmidler og kriminalitet med fokus på elevernes egne erfaringer. Dialog omkring betydningen af gamle og nye venner, gamle og nye festmiljøer Dialog og øvelser omkring ansvarlighed og selvstændighed. Hvordan man støtter sit barn i forhold til overgangen til ungdomsuddannelse, job og livet som stor teenager. Rusmidler en søgen efter spænding eller hvad? (Frederiksborg Amts Misbrugscenter, Fryspunkt (www.goda.dk) Det handler om ansvar (Skandia) Du har et valg! en debatfilm om unge og vold (Skandia) Vold og ansvar (Amtscentret for Undervisningsmidler, Vold fra alle sider om vold blandt unge (www.kroghsforlag.dk) Klasselæreren og lærertemaet omkring klassen (alkohol) (alkohol) (Fokus på tobak) 14

9 SSP Karlebo Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf M 2 M a r k e t i n g A S

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32 Faxe Kommune SSP læseplan Side 1 af 32 Indhold: Indledning & forord side 3 Formål side 4 0. klasse / Børnehaveklassen side 5 1. klasse side 6 2. klasse side 7 3. klasse side 8 4. klasse side 9 5. klasse

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen Rusmiddelmateriale Værktøjskassen 2 Indhold Indledning til Værktøjskassen... 1 6. klasse Emne: Fra barn til ung... 2 7. klasse Emne: Alkohol, hash & tobak... 3 8. klasse Emne: Rusmidler og misbrug et spørgsmål

Læs mere

Nyttige telefonnumre. Nyttige hjemmesider

Nyttige telefonnumre. Nyttige hjemmesider Læseplan for FOREBYGGELSE Nyttige telefonnumre Det kriminalpræventive råd, DKR 35432300 Børnerådet 33924500 Skole og Samfund 33261721 Sundhedsstyrelsen 33911601 Forsikringsrådet 43698838 Dansk psykologisk

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning Lolland Kommune Børn og Ungerådgivningen Kidnakken 12 4930 Maribo www.lolland.dk/ssp SSP-konsulent Henrik Andersen og René Nielsen SSP-koordinator Aksel Poulsen

Læs mere

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP SSP-vejledning en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP 1 Denne SSP-vejledning er tænkt som en håndsrækning til skoler og klubber i Nyborg Kommune vedr. forebyggende undervisning.

Læs mere

SSP Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune

SSP Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune Forord Kriminalpræventiv undervisning Kriminalpræventiv undervisning er en del af den forebyggende undervisningsindsats i folkeskolen,

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Læseplan for forebyggelse

Læseplan for forebyggelse Nyttige telefonnumre Det kriminalpræventive råd, DKR 35432300 Børnerådet 33924500 Skole og Samfund 33261721 Sundhedsstyrelsen 33911601 Forsikringsrådet 43698838 Dansk psykologisk Forlag 35381655 Centret

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

SSP SSP. idékatalog. SSP side1

SSP SSP. idékatalog. SSP side1 SSP Brøndby SSP idékatalog SSP side1 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning side 4 Formålet med det forebyggende arbejde side 4 SSP-samarbejdet i Brøndby Kommune side 5 Satellitten side 7 Opsøgende

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

KORUP - UBBERUD SKOLER

KORUP - UBBERUD SKOLER KORUP - UBBERUD SKOLER UNGDOMSLIV FESTER, ALKOHOL OG RUSMIDLER FORORD D er er ingen tvivl om at elever, der begynder i grundskolens 6. klasse enten allerede har eller indenfor kort tid vil stifte bekendtskab

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

" # $%%& 1!2*!% , -!.*!/0$ 3 & !2*!% !.*!2 !"*!% !2*!% &!2*!% !0*!. 4!.0$*!/0$ !.0$*!2 )!0*!. !20$*!% !2*!% !2*!% '( $%%)*'(!

 # $%%& 1!2*!% , -!.*!/0$ 3 & !2*!% !.*!2 !*!% !2*!% &!2*!% !0*!. 4!.0$*!/0$ !.0$*!2 )!0*!. !20$*!% !2*!% !2*!% '( $%%)*'(! ! " # $%%&!" #$$%!" & ' ( ) * ' ' ( +++, -!.*!/0$ 3 &!.*!/0$, 5(!.*!2 3!.*!/0$,!0*!. 4!.0$*!/0$ 3 64(!.0$*!2 )!0*!. 1!2*!% 4(!2*!% 4!"*!% 5(!2*!% &!2*!% -!20$*!%,!.*!/0$ 3 1!.*!/0$!2*!% 7!2*!% '( $%%)*'(!$%%&+,,

Læs mere

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Sikre børn i trafikken side 3 Fælles ansvar side 4 Udskolingen en særlig udfordring side 5 Gratis materialer til undervisningen side 6

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager Gode råd

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2009 Revideret

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Skelgårdsskolens avis Oplag: 1000 Nr. S1 2009/2010 Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Side 2 Skeløjet nr.s1 2009/2010 Trivselsambassadørerne Trivselsambassadørens

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2013-14

Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2013-14 Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2013-14 Til skoler og øvrige samarbejdspartnere Indhold Indholdsfortegnelse 2 Indsatsområder og tilbud 3 Ungekontakten 8 Street Team Prisen 2013 9 Skoletilbud/oplæg:

Læs mere