Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen"

Transkript

1 Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning

2 Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Som et led i styrkelsen af det kriminalitetsforebyggende arbejde blandt børn og unge i Karlebo Kommune, har kommunens SSP-kontaktlærere i samarbejde med SSP-konsulenten udarbejdet denne vejledning for den kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen. Vejledningen er en håndsrækning til den del af de timeløse fag, som omfatter det kriminalpræventive område. I vejledningen findes anvisninger til, hvilke kriminalpræventive temaer det kan anbefales at arbejde med på de forskellige klassetrin, samt målsætninger, som man kan arbejde ud fra. Herudover indeholder vejledningen anbefalinger til undervisningsmaterialer, som kan bruges som udgangspunkt for klassens arbejde med de forskellige kriminalpræventive temaer og ideer til, hvor man kan hente yderligere inspiration. I vil opleve, at mange af de temaer, som indgår i vejledningen, er nogle I i forvejen arbejder med i undervisningen. Vejledningen skal derfor kun ses som en systematiserende ramme omkring mange af de ting I gør i forvejen. I det forebyggende arbejde handler det om at sætte ind, før problemerne opstår. Derfor lægger vejledningen op til, at man tager de forskellige kriminalpræventive temaer op med både elever og forældre, før de for alvor bliver aktuelle i klassen. I de mindste klasser lægges der vægt på at skabe et godt socialt miljø i klassen, at børnene lærer at færdes fornuftigt i trafikken, og at der skabes et stærkt forældrenetværk. På de mellemste trin lægger vejledningen op til at arbejde med mobning, konflikthåndtering og problemstillinger i forbindelse med den tidlige pubertet, samt at fremme sunde fritidsinteresser blandt eleverne. I de ældste klasser anbefales det at tage fat på de lidt tungere kriminalpræventive emner som rygning, alkohol, rusmidler og vold, samt det liv som venter på den anden side af folkeskolen. Udover de anbefalinger til kriminalpræventivt undervisningsmateriale, som findes i vejledningen, er et oplagt sted at søge yderligere inspiration til den kriminalpræventive undervisning kommunens nye SSP-materialesamling. I SSP-materialesamlingen finder I en oversigt over det nyeste og metodisk opdaterede undervisningsmateriale inden for det kriminalpræventive område. Materialesamlingen er delt op efter temaer og klassetrin, så det er nemt at finde lige det materiale, du skal bruge til at lave et kriminalpræventivt undervisningsforløb i din klasse. SSP-materialesamlingen vil blive lagt ud på det kommende fælleskommunale lærerintra. Vi håber meget, at både vejledningen og materialesamlingen vil blive en hjælp i den daglige undervisning i de timeløse fag, og at de kan være med til at sikre, at alle elever (og forældre) modtager den relevante kriminalpræventive undervisning, så vi undgår at flest mulige børn og unge kommer ud i kriminalitet eller misbrug. God arbejdslyst! Med venlig hilsen SSP-koordineringsudvalget

3 Børnehaveklassen 1. klasse Sikker skolevej Klasseregler Opbygning af forældrenetværk Fælles forældreaftaler At læreren får kendskab til børnenes skolevej og sikrer, at deres færdsel omkring skolen kan ske sikkert. At eleverne lærer regler for at tage ordet og at lytte. At eleverne lærer at udtrykke deres egen mening og respektere andres. At forældrene i klassen får kendskab til og bliver trygge ved hinanden. At forældre til tosprogede børn bliver en aktiv del af forældrenetværket. At skabe tradition for dialog mellem skole og hjem. At forældrene laver de første fælles aftaler omkring elevernes liv i og udenfor klassen. Praktiske øvelser i trafikken. Udarbejde fælles regler for adfærd i klassen. Forældremøder. Valg af forældrerepræsentanter. Fælles aktivitetsdag for børn og voksne (1-2 dage). Særskilte tolkede forældremøder for tosprogede forældre. Min trafikbog (Rådet for større Færdselssikkerhed) Sikker skoletrafik (Skolestartsgruppen Frederiksborg Amt) Klasselæreren Tosprogskoordinatoren Forældre på banen (Det Kriminalpræventive Råd, At færdes i trafikken til fods Samværsregler Drilleri/mobning Det gode forældresamarbejde At eleverne lærer at færdes sikkert i trafikken. At eleverne lærer, hvilke regler der gælder for samværet i klassen. At eleverne lærer at have respekt for hinandens forskellighed. At skabe åbenhed blandt børnene om, hvordan de trives i klassen. At forældrenetværket styrkes. At der laves fælles regler omkring forældresamarbejdet. Gåprøven. Forældremøder med dialog omkring fælles holdninger, værdier og normer for opførsel. Særskilte tolkede forældremøder for tosprogede forældre med fokus på forældrenes og skolens ansvar. Gåprøven (Rådet for større Færdselssikkerhed) Sikker skoletrafik (Skolestartsgruppen Frederiksborg Amt) Vaks på vejen om at gå i trafikken (www.faerdselssikkerhed.dk, Tidlige spor forebyggelse af mobning blandt de mindste børn (www.dcum.dk) Klasselæreren og teamet omkring klassen Færdselslæreren Tosprogskoordinatoren Den lokale politistation Forældre på banen (Det Kriminalpræventive Råd, 4 5

4 2. klasse 3. klasse At færdes i trafikken på cykel Den gode kammerat Mobning Det gode forældresamarbejde At eleverne lærer at færdes sikkert på cykel. At eleverne lærer, hvad det vil sige at være en god kammerat, og hvornår man ikke er en god kammerat. At eleverne får lært at løse egne konflikter. At eleverne får kendskab til de 6 råd om fyrværkeri. Den lille cyklistprøve. Øvelser i håndtering af konflikter. Dialog om fyrværkeri. Forældremøde med fokus på det gode samvær i klassen og vigtigheden af gode venner. Særskilte tolkede forældremøder med tosprogede forældre. Den lille cyklistprøve (Rådet for Større Færdselssikkerhed, På cykeltur med klassen (Rådet for Større Færdselssikkerhed, Grib konflikten om konstruktiv konflikthåndtering i folkeskolen (Det Kriminalpræventive Råd, Tidlige spor forebyggelse af mobning blandt de mindste børn (www.dcum.dk) Klasselæreren Færdselslæreren Tosprogskoordinatoren Den lokale politistation Forældre på banen (Det Kriminalpræventive Råd, Mobning Gruppepres Forældresamarbejde (Fokuspunkt: mobning, SMS og chat) Fritid og fritidsinteresser At øge eleverne indsigt og medansvar for hinandens trivsel. At øge elevernes muligheder for at træffe hensigtsmæssige valg i de forskellige situationer de møder. At skabe fælles holdninger i forældregruppen til mobning, brug af SMS og chat. At eleverne får genopfrisket de 6 råd om fyrværkeri. At fremme sunde fritidsinteresser hos eleverne. Øvelser i håndtering af konflikter. Dialog om fyrværkeri. Indsats i idrætsundervisningen med fokus på, hvad man kan lave af sport i sin fritid. Introduktion til kommunens fritidstilbud. Besøg af fritidsvejlederen. Forældremøder med fokus på mobning, brug af sms og chat. Særskilte tolkede forældremøder for tosprogede forældre. Besøg af fritidsvejleder: Hvad skal der ske efter SFO en? Muligheder for aktivitet i fritiden. Mobning kan stoppes Håndbog i bekæmpelse af mobning (Billesø & Baltzer Forlagene, Grib konflikten om konstruktiv konflikthåndtering i folkeskolen (Det Kriminalpræventive Råd, Karlebo Kommunes Fritidsguide (www.karlebo.dk) Klasselæreren Idrætslæreren Fritidsvejlederen Tosprogskoordinatoren Forældre på banen (Det Kriminalpræventive Råd, Konflikthåndtering og mægling i grundskolen et vejlednings- og inspirationsmateriale (www.dcum.dk) 6 7

5 4. klasse 5. klasse Mobning (Fokuspunkt: SMS, chat og billeder) Kammeratskab Valg og konsekvenser Fritid At eleverne bliver bevidste om, hvilke følelser der kommer i spil ved det skrevne ord. At eleverne bliver i stand til at agere hensigtsmæssigt i samvær med andre. At eleverne bliver i stand til at træffe hensigtsmæssige beslutninger, i de situationer de møder. At eleverne opnår forståelse for andre elevers væremåde og handlinger. At eleverne kan bruge de 6 gode råd om fyrværkeri i forhold sig selv og kammerater. At fremme sunde fritidsinteresser hos eleverne. Øvelser i håndtering af konflikter. Dialog omkring mobning. Dialog omkring fyrværkeri. Indsats i idrætsundervisningen med fokus på, hvad man kan lave af sport i sin fritid. Det sociale samvær i klassen, mobning og elevernes håndtering af konflikter. Indgåelse af forældreaftaler om, hvornår det er tilladt at kontakte hinanden. Indgåelse af fælles aftaler omkring det sociale samvær i klassen. Så er festen slut, Tobias! Og andre noveller til de kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet (www.kroghsforlag.dk) Jeg bliver ked af det Første film ud af tre i: og dem udenfor. Tre film om mobning (Det kriminalpræventive råd, Mobning kan stoppes Håndbog i bekæmpelse af mobning (Billesø & Baltzer Forlagene, Sikkerchat.dk (www.sikkerchat.dk) Dit liv dit valg (Det kriminalpræventive råd, Grib konflikten (Det kriminalpræventive råd, (Det kriminalpræventive Råd) (Center for konfliktløsning) Mobning - skal ud af skolen (www.dcum.dk) Kriminalitet (Fokuspunkt: Butikstyveri og hærværk) Identitet SMS, chat og billeder Fritid og fritidsinteresser Rygning At eleverne bliver bevidste om konsekvenserne ved at begå butikstyveri og hærværk. At eleverne bliver i stand til at sige fra og sætte egne grænser. At eleverne opnår forståelse for andres grænser. At eleverne bliver bevidste om, hvilke følelser der kommer i spil ved det skrevne ord. At eleverne kan bruge de 6 gode råd om fyrværkeri i forhold sig selv og kammerater. At øge elevernes indsigt i lokalområdets fritidsaktiviteter At eleverne får kendskab til tobakkens sundhedsskadelige virkninger. Øvelser om identitet. Øvelser om kriminalitet. Øvelser i håndtering af konflikte.r Dialog om rygning og de skader tobak kan forvolde. Dialog om fyrværkeri og om de skader fyrværkeri kan forvolde. Besøg af fritidsvejlederen. Hvordan kan jeg som forældre være med til at forebygge kriminalitet, når mit barn kommer i puberteten? Hvad laver mit barn i fritiden og hvilke muligheder er der i kommunen? Indgåelse af aftaler vedrørende rygning i klassen. Forebyggelse af butikstyveri et skolemateriale (Det kriminalpræventive råd, Hærværk og graffiti lektionsplan for mellemste klassetrin (4.-7. klasse) i Lektionsplaner. Til politiets kriminalpræventive undervisning i skolen Dit liv dit valg (Det kriminalpræventive råd, Grib konflikten (Det kriminalpræventive råd, Hvad gør I ved skolevold? Noveller til kriminalpræventivt arbejde og danskundervisning (www.kroghsforlag.dk) Fritidsguiden (www.karlebo.dk) (Kræftens Bekæmpelse) Snak om tobak (Kræftens Bekæmpelse, Fritidsvejlederen Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside om, hvordan man kan forebygge indbrud og hærværk på skolen. Sundhedsstyrelsen (www.sst.dk) Kræftens Bekæmpelse (www.cancer.dk) 8 9

6 6. klasse 7. klasse Pubertet Identitet Grænsesøgning SMS og chat Tobak Flertalsmisforståelser At eleverne bliver bevidste om egne og andres grænser. At eleverne bliver opmærksomme på hvilke signaler kropslige, verbale og skriftlige de sender og modtager. At eleverne får kendskab til og trænes i forskellige metoder til konfliktløsning, herunder konfliktmægling. At eleverne får kendskab til tobak, dens skadevirkninger og de flertalsmisforståelser, der er forbundet med tobak. At give forældrene mulighed for at udveksle erfaringer, samt give dem redskaber til at takle og være i dialog med de unge omkring pubertetsproblemer. At eleverne bliver i stand til at bruge fyrværkeri med omtanke for sig selv og andre. Dialog og øvelser om identitet, respekt, kommunikation, grænser. Faktaviden og dialogøvelser omkring tobak. Aftaler omkring flertalsmisforståelser. Besøg af politi/det kommunale beredskab/hjemmeværnet i forhold til oplysning/demonstration om fyrværkeri. Forældremøde med fokus på: Pubertetskonflikter, tobak, alkohol, debutalder, forældreansvar og flertalsmisforståelser. Indgåelse af aftaler omkring alkohol. Alle de andre gør det (Om tobak og flertalsmisforståelser fra Det kriminalpræventive råd, Dit liv dit valg fra Det kriminalpræventive råd (www.dkr.dk) Elevmæglerne (Amtscenteret for undervisningsmidler, Børn, unge og alkohol information til forældre fra Sundhedsstyrelsen (www.sst.dk) Snak om tobak (Kræftens Bekæmpelse, (Kræftens Bekæmpelse) Klasselæreren og lærertemaet omkring klassen Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside om, hvordan man kan forebygge indbrud og hærværk på skolen. Kræftens bekæmpelse (www.cancer.dk) Tobaksskaderådet (www.tobaksskaderaadet.dk) Det Kriminalpræventive Råd (www.dkr.dk) (Om unges risikoadfærd og flertalsmisforståelser) (Om børn, forældre og alkohol) Livsstil Alkohol Fester Forhold til forældre At eleverne får mulighed for at tage stilling til og udveksle erfaringer og holdninger til livsstilsrelaterede emner (kammeratskab, skole, tobak, alkohol, fester, fritidsinteresser, etc.) At den enkelte elev får mulighed for at tage stilling til, hvad der er et godt liv for ham eller hende. At eleverne bliver opmærksomme på de flertalsmisforståelser og gruppepresmekanismer, der er på spil, når det handler om alkohol, fester, sex, etc. At skabe en tradition for dialog mellem elever, lærere og forældre om livsstilsrelaterede emner. At give forældrene mulighed for at udveksle erfaringer, samt give dem redskaber til at takle og være i dialog med de unge omkring livsstilsrelaterede emner. At eleverne bliver opmærksomme på forskellen mellem lovligt og ulovligt fyrværkeri og konsekvenser heraf. Livsstilskampagnen : Dialogøvelser med fokus på livsstil. Diskussion af lov mod salg af tobak og alkohol til unge under 16 år. Filmforevisning og debat om fyrværkeri. Elev/forældre arrangement, hvor børn og forældre sammen diskuterer livsstilsrelaterede problematikker. Forældremøde med fokus på alkohol, rusmidler og kriminalitet, hvorfor det som forældre er vigtigt at forholde sig til disse emner, hvad man kan gøre for at forebygge, og hvordan man opretholder dialogen med sit barn. Diskussion af hvad er den gode fest?/hvad er det gode samvær i klassen? Opdatering af aftaler omkring tobak- og alkoholforbrug i klassen. Livsstilskampagnen (Karlebo Kommunes livsstilsmappe) Lov om forbud mod salg af tobak og alkolhol til personer under 16 år (http://www.retsinfo.dk/_getdoci_/accn/a regl) Tackling 1 Stoffers øjeblik (fyrværkeri) (om unges risikoadfærd og flertalsmisforståelser) Det kriminalpræventive Råd (www.dkr.dk) (Om unge, forældre og alkohol) (Om unge, forældre og alkohol) (Sundhedsstyrelsen) 10 11

7 8. klasse 9. klasse Alkohol og rusmidler (Fokuspunkt: hash) Kriminalitet (Fokuspunkt: vold) Gruppepres og flertalsmisforståelser Respekt og loyalitet Grænser og ansvar Knallertkørsel Lov mod salg af tobak og alkohol til unge under 16 år At eleverne får mulighed for at tage stilling til og udveksle erfaringer og holdninger til rusmidler, vold, kriminalitet, kærester, sex, etc. At den enkelte elev får mulighed for at tage stilling til, hvad der er et godt liv for ham eller hende, og hvad dette kræver. At eleverne får en forståelse af, hvilke konsekvenser det har at begå kriminalitet At eleverne bliver opmærksomme på de flertalsmisforståelser og gruppepresmekanismer, der er på spil, når det handler om rusmidler, kriminalitet, knallertkørsel, sex, etc. At eleverne bliver bevidste om, hvordan man som individ og gruppe undgår gruppepres. At eleverne får en forståelse af de risici, der er forbundet med knallertkørsel, samt kendskab til, hvordan man tager knallertkørekort. At eleverne for kendskab til loven mod salg af tobak og alkohol til unge under 16 år. At forældrene får mulighed for at udveksle erfaringer, samt gives redskaber til at takle og være i dialog med de unge omkring livsstilsrelaterede emner. Dialog og øvelser omkring rusmidler og kriminalitet. Fakta-information omkring rusmidler og kriminalitet. Dialog omkring flertalsmisforståelser, gruppepres, begreberne respekt, loyalitet og ansvar. Dialog og øvelser omkring knallertkørsel. Rusmidler, kriminalitet, sammenhængen mellem disse, samt forebyggelse af misbrug og kriminalitet med inddragelse af loven mod salg af tobak og alkohol til unge under 16 år. Hvordan man som forældre kan tale med sit barn om ømtålelige emner. Opdatering af aftaler omkring tobak og alkoholforbrug. Aftaler om hvor grænsen går for det fælles elevansvar i forældregruppen og eleverne imellem. Tackling 2 (Udgives august 2006 og kan bestilles på En stille aften (grænser og ansvar) fra Det Kriminalpræventive Råd (www.dkr.dk) Den stangstive ungdom (Turbineforlaget, Rigtigt og forkert - En publikation om unges holdninger fra Børnerådet (www.brd.dk) Hash og andre stoffer fra Frederiksborg Amts Misbrugscenter (www.misbrugscentret.fa.dk) Fra grineflip til nedtur. Bogen til unge om hash (Forlaget HER & NU, Rusmiddelguide (elever) Rusmiddelguide (forældre) Vold fra alle sider om vold blandt unge (www.kroghsforlag.dk) Undervisning mod vold Et idékatalog til alle klassetrin i Folkeskolen Dit, mit og vores - hvor går grænsen? Det handler om ansvar (Skandia) Nanna og Peter (Om unge og knallerter) Alkohol og rusmidler (Fokuspunkt: hårdere stoffer) Doping Kriminalitet Legitimationskort for unge, der er 16 og derover Det gode liv efter folkeskolen At eleverne får kendskab til de mest udbredte rusmidler, hvordan de virker og hvordan man bliver afhængig. At eleverne får en viden om, hvorfor nogle bliver misbrugere, hvilke konsekvenser brug og misbrug af forskellige rusmidler har, og hvordan man undgår misbrug. At eleverne bliver i stand til at se faresignaler på brug eller misbrug af rusmidler og reagere på dem. At eleverne får et grundlæggende kendskab til, hvilke dopingstoffer der findes, hvorfor nogle bruger doping, samt hvilke konsekvenser det kan medføre. At eleverne får kendskab til den kriminelle lavalder, og hvilken betydning det har, hvis man som ung begår kriminalitet. At eleverne lærer at forholde sig til vold i medierne og vold i virkeligheden At eleverne får kendskab til muligheden for at få et legitimationskort, når man er over 16 år. At klæde eleverne på til mødet med livet efter folkeskolen. Dialog omkring hash, hårdere stoffer og doping. Fakta-information omkring hash, hårdere stoffer og doping. Dialog omkring betydningen og konsekvenserne af kriminalitet med særlig fokus på vold. Dialog omkring forventninger til livet efter folkeskolen med nye venner, nye forventninger, nye udfordringer. De unges liv efter folkeskolen, og hvad man som forældre kan gøre for at støtte sit barn til de rette valg. Tackling 3 (Udgives i august 2007 og kan bestilles på Når alt skal prøves om unge og rusmidler (Amtscenteret for undervisning, Unge på stoffer (Turbineforlaget, Det handler om ansvar (Skandia) Du har et valg! en debatfilm om unge og vold (Skandia) Vold og ansvar (Amtscentret for Undervisningsmidler, Vold fra alle sider om vold blandt unge (www.kroghsforlag.dk) (Om tobak) (Om unge, forældre og alkohol) (Om unge, forældre og alkohol) Det Kriminalpræventive Råd (www.dkr.dk) Amternes misbrugscentre (Frederiksborg, Vestsjælland, Ribe) (Om unge, forældre og alkohol) (Om unge, forældre og alkohol) Den lokale politistation SSP-konsulenten Ungdomsskolen i Fredensborg Kommune 12 13

8 10. klasse Alkohol og rusmidler Doping Kriminalitet og vold Ansvarlighed (pligter og rettigheder) At eleverne gøres bevidste om, hvad det vil sige at skifte miljø i forhold til uddannelsessted, venner, festmiljø og rusmiddeludbud. At eleverne får indsigt, hvorfor nogle bruger doping og hvilke konsekvenser doping har. At eleverne bliver i stand til at sætte grænser og respektere andres. At eleverne får en forståelse af årsagerne til og konsekvenserne af at bruge vold eller udvise anden form for kriminel adfærd. At eleverne gøres bevidste om det ansvar, samt de pligter og rettigheder, der gælder for dem. Dialog omkring rusmidler og kriminalitet med fokus på elevernes egne erfaringer. Dialog omkring betydningen af gamle og nye venner, gamle og nye festmiljøer Dialog og øvelser omkring ansvarlighed og selvstændighed. Hvordan man støtter sit barn i forhold til overgangen til ungdomsuddannelse, job og livet som stor teenager. Rusmidler en søgen efter spænding eller hvad? (Frederiksborg Amts Misbrugscenter, Fryspunkt (www.goda.dk) Det handler om ansvar (Skandia) Du har et valg! en debatfilm om unge og vold (Skandia) Vold og ansvar (Amtscentret for Undervisningsmidler, Vold fra alle sider om vold blandt unge (www.kroghsforlag.dk) Klasselæreren og lærertemaet omkring klassen (alkohol) (alkohol) (Fokus på tobak) 14

9 SSP Karlebo Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf M 2 M a r k e t i n g A S

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen Vesterbro 20-9-2013 SSP KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen 2 Forslag til læseplan for Kriminalpræventiv undervisning i 0. - 10. klasse på Vesterbro Afsnit Side

Læs mere

Faxe Kommune SSP Læseplan

Faxe Kommune SSP Læseplan Faxe Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning & forord side 2 Formål side 3 0. klasse / Børnehaveklassen side 4 1. klasse side 5 2. klasse side 6 3. klasse side 7 4. klasse side 8 5. klasse side 9 6. klasse

Læs mere

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet L Æ S E P L A N U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6.

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

Kære lærere og pædagoger

Kære lærere og pædagoger 0.-10. Kære lærere og pædagoger Vi har i SSP i Frederikshavn Kommune udarbejdet et vejlednings og idékatalog, som omhandler forslag til den kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning. Kataloget

Læs mere

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning SSP-Trivselsplan - forebyggende Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formålet med forebyggende... 4 Formålet med læseplanen... 4 Materialer... 4 Undervisningen...

Læs mere

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 SSP læseplan Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 Forord: I løbet af 2012 og 2013 har vi i Norddjurs kommune udarbejdet en ny sammenhængende Børnepolitik, en politik for inklusion og

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 INDHOLD: Forord... 3 Baggrund... 3 Anvendelse af læseplanen... 4 Bh. Klasse... 6 1. Klasse... 7 2. Klasse... 8 3. Klasse... 9 4.. Klasse...10

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler. Med en anerkendende

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 1 UNDERVISNING OG INFORMATION Dette forebyggelseshæfte er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse Mellemtrin 3.- 6.klasse Selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017 INDHOLD: FORORD:... 3 BAGGRUND:... 3 FORMÅL:... 3 ANVENDELSE AF LÆSEPLANEN:... 4 OVERSIGT:... 5 BH. KLASSE:... 6 1.

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

SSP Læseplan Vordingborg Kommune Revideret udgave Oktober 2016

SSP Læseplan Vordingborg Kommune Revideret udgave Oktober 2016 SSP Læseplan Vordingborg Kommune Revideret udgave Oktober 2016 Indhold Indledning... 2 Retsplejeloven 115: SSP-reglen... 3 Social pejling og flertalsmisforståelse... 4 Sundhedsplejen... 5 Links... 6 Læseplan

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Trivselsarbejde i klasserne

Trivselsarbejde i klasserne Det forudsættes, at der til hver afdeling er tilknyttet en AKT-lærer, der kan hjælpe med problemløsning, igangsætning og forslag til forskellige materialer og metoder. Metoder og materialer er tænkt som

Læs mere

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32 Faxe Kommune SSP læseplan Side 1 af 32 Indhold: Indledning & forord side 3 Formål side 4 0. klasse / Børnehaveklassen side 5 1. klasse side 6 2. klasse side 7 3. klasse side 8 4. klasse side 9 5. klasse

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs .til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs Indholdsfortegnelse Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen Side 3 Indledning Side 4 Børnehaveklasse Side 5 1. Klasse... Side 6 2. Klasse..

Læs mere

SKOLE SOCIAL P POLITI. Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet

SKOLE SOCIAL P POLITI. Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet SKOLE SOCIAL P POLITI Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet Forord Denne læseplan for folkeskolens undervisning i at forebygge misbrug

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning Gratis FOreBYGGelsestilBUD - til skoler og KLUBBer g sparrin events Under visning Oplæg ! Kære lærere og pædagoger I sidder her med SSP Frederiksberg og Forebyggelsesområdets fælles tilbudspjece over den

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Kriminalpræventiv læringsplan

Kriminalpræventiv læringsplan Kriminalpræventiv læringsplan for Frederikssund Kommunes skoler Forord I 2009 fik Frederikssund kommune sin første kriminalpræventive læringsplan for folkeskolen. Vi præsenterer her i 2015 en opdateret

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Mød os lokalt! - og på Facebook Mike Bell tlf. 51 27 48 84 mike.bell@kalundborg.dk Brian Larsen tlf. 20 31 06 31 brian.larsen@kalundborg.dk Lotte Houlind tlf.

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL FORÆLDRE. Sms, chat, Arto. Alkohol og fester. Vold. Venner. Din holdning er vigtigere end du tror..

SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL FORÆLDRE. Sms, chat, Arto. Alkohol og fester. Vold. Venner. Din holdning er vigtigere end du tror.. SSP I MIDDELFART KOMMUNE Sms, chat, Arto Alkohol og fester Vold Venner Konflikter Din holdning er vigtigere end du tror.. Et godt liv ORIENTERING TIL FORÆLDRE SSP: Hvad er det? SSP er et tværfagligt samarbejde

Læs mere

FORBYGGELSE VEJLEDNING

FORBYGGELSE VEJLEDNING FORBYGGELSE VEJLEDNING Målgruppen for Forebyggelsesvejledningen er lærere og pædagoger der arbejder i Køge kommunes folkeskoler. SSP Køge, Sundhedstjenesten, Sekretariat for Forebyggelse og Sundhedsfremme

Læs mere

Til klasselæreren: Målsætning for den kriminalpræventive undervisning:

Til klasselæreren: Målsætning for den kriminalpræventive undervisning: Til klasselæreren: SSP er som bekendt den forkortede betegnelse for det kriminalpræventive samarbejde mellem det lokale Skolevæsen, kommunens Sociale forvaltning og Politiet. Det er et samarbejde, der

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole Dronninglund Skole Den røde tråd En koordineret indsats i den forebyggende og sundhedsfremmende undervisning på Dronninglund Skole Redigeret oktober 2013 Indhold HVAD ER DEN RØDE TRÅD: 2 UNDERVISNINGEN

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 17.00 17.45 Gruppearbejde klassevis. 17.45 18.25 Opsamling i plenum. 18.25 19.00 5. kl. forældremøde.

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD - TIL SKOLER OG KLUBBER Sparring 20 16/17 Undervisning Events Oplæg ! KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi kan her præsentere SSP Frederiksberg og Forebyggelsesteamets fælles tilbudspjece

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler 5. 8. kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet. 14.30 15.15-Oplæg ved Charlie Lywood, SSP konsulent i Furesø Kommune, om tankerne bag

Læs mere

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P Unge i Aalborg HoldningsDanerne S S P Indsatsområder Uheldige grupperinger og rekruttering til uheldige grupperinger Rygning Omsætningen af den vedtagne rusmiddelpolitik. Herunder alkohol og tidlig debutalder

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unge lever livet farligt i trafikken

Unge lever livet farligt i trafikken Hver uge ringer politiet på hos en eller flere familier i Danmark for at overbringe den værst tænkelige besked om, at deres søn eller datter er blevet dræbt i en trafikulykke Unge lever livet farligt i

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk.

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Sammen kan vi mere! SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Et godt forældresamarbejde er af stor betydning for at kunne styrke den sociale kapital

Læs mere

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Vi ved, at der er en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed. Det må derfor være i alles interesse (elevernes, forældrenes og lærernes), at der bliver

Læs mere

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018 Forældreaftaler/forældrenetværk 0. - 2. klasse / årgang Forældrearrangement (ca. 45 min.) SSP-konsulenten laver et oplæg, der skal styrke sammenholdet blandt elever og forældre. Undgå mobning og optimér

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler., SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet. 14.15 15.00 - Oplæg ved, SSP konsulent i Furesø Kommune, om tankerne bag SSP s tilbud til skolerne og klubber

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk Mod til at vælge - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015 16:59 Lydløs de næste 2 timer Mod til at vælge Forebyggelsesindsats i forhold til risikoadfærd og sociale overdrivelser

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood 19.00-19.45 Gruppearbejde klassevis 19.45 20.20 Opsamling i plenum. 20.20 21.00 SSP Furesø

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? Gode relationer og forståelse for hinandens forskellige holdninger og handlinger er forudsætningen for et sundt undervisnings miljø og social trivsel. Samtidig vil hverdagen i og omkring folkeskolen uundgåeligt

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2013-14

Skoletilbud fra SSP i 2013-14 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Kære Trivselsråd Fundamentet for et godt skole - hjem samarbejde ligger ofte i et godt trivselsrådsarbejde. Klassearrangementer Samarbejdet kan bl.a. opbygges

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde SSP SSP-politik for Aabenraa Kommune SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde Forord Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats ønsker vi i SSP-regi at bidrage til, at Aabenraa kommune

Læs mere

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde Fællesskaber og forebyggelse Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde 1 Visionen er, at vi skal være en skole, der har fokus på både individet og fællesskabet, da kriminalitet i bred forstand

Læs mere

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2016

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2016 Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2016 Indhold Forord... 3 Formål med indsatsen... 3 Det overordnede formål... 3 KFI i Greve Kommune... 4 Organisering... 4 Forældreinddragelse... 4 Det skal skoleledelsen

Læs mere

DEN RØDE TRÅD EN KOORDINERET INDSATS I DEN FOREBYGGENDE OG SUNDHEDSFREMMENDE UNDERVISNING PÅ DRONNINGLUND SKOLE.

DEN RØDE TRÅD EN KOORDINERET INDSATS I DEN FOREBYGGENDE OG SUNDHEDSFREMMENDE UNDERVISNING PÅ DRONNINGLUND SKOLE. DEN RØDE TRÅD Dronninglund Skole EN KOORDINERET INDSATS I DEN FOREBYGGENDE OG SUNDHEDSFREMMENDE UNDERVISNING PÅ DRONNINGLUND SKOLE. OVERBYGNINGEN Identitet og gruppepres - Krop og følelser Misbrug, kriminalitet

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

SSP/Opsøgende Team. Side 1

SSP/Opsøgende Team. Side 1 SSP/Opsøgende Team Side 1 Indholdsfortegnelse SSP/Opsøgende Team Baggrund for SSP/Opsøgende Teams arbejde Hvad gør vi og hvad kan du bruge os til? Trivselshåndbogen Social pejling Forældremøder...10 Rådgivning

Læs mere

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Formålet med at tale og skrive om trivsel på skolen er fortsat at minimere mobning på skolen. Vallensbæk Skole har gennem lang tid gjort en aktiv indsats for at minimere

Læs mere

Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014. BilagBUV_140904_pkt.19.01

Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014. BilagBUV_140904_pkt.19.01 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014 BilagBUV_140904_pkt.19.01 Indledning I Hvidovre Kommune ønsker vi at hjælpe børn og unge til at få et sundt forhold til alkohol og rusmidler. En konkret handleplan

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-læseplan Ishøj Indskoling Børnehaveklasse... s. 5 1. klasse... s. 6 2. klasse... s. 7. Mellemtrin 3. klasse... s. 9 4. klasse... s. 10 5. klasse...s. 11 6. klasse...

Læs mere

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke!

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke! SIKKER SKOLETRAFIK Netværksmøde i Tønder 31. oktober For mange børn og unge kommer til skade i trafikken DERFOR! Børnene er fremtidens trafikanter og fremtidens borgere De hårde fakta Der er en ung involveret

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Bilag 4 Børn og unge i trivsel

Bilag 4 Børn og unge i trivsel Bilag 4 Børn og unge i trivsel Det tætte samarbejde vil give både elever, forældre, lærere og pædagoger en oplevelse af, at indskolingen fungerer som en helhed. Det vil signalere et fælles værdigrundlag,

Læs mere

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP SSP-vejledning en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP 1 Denne SSP-vejledning er tænkt som en håndsrækning til skoler og klubber i Nyborg Kommune vedr. forebyggende undervisning.

Læs mere

Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik

Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik Det er Østskolen, afd. Hylleholts ambition at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og medarbejdere kan færdes sikkert omkring skolen i og

Læs mere

Alle de andre gør det! -

Alle de andre gør det! - Alle de andre gør det! - forebyggelsestiltag i 6. kl. 1 Forebyggelsesprogrammet for Furesø Kommunes skoler. Klassetrin Elever Forældre Lærerne Materiale 5. Kl. Trivsels el. antimobnings forløb Årgangs

Læs mere

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole Forældrefolder Trafikpolitik 2014 Hadbjerg Skole Trafikpolitik for Hadbjerg Skole Kære forældre Hadbjerg Skole har udarbejdet en trafikpolitik ud fra et ønske om at skabe sikre og trygge skoleveje og samtidig

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

forebyggelse er sund fornuft

forebyggelse er sund fornuft SSP-vejledning SSP forebyggelse er sund fornuft Vi ønsker alle for vore børn og unge, at de må få et godt liv. Desværre går tingene ikke altid, som vi kunne ønske det, og indimellem er der nogle, der kommer

Læs mere