BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR"

Transkript

1 BeoCenter 1 Vejledning

2

3 Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af videobåndoptager, 6 Tilslutning af dekoder, 7 Tilslutning af set-top boks, 8 Stikpanel på bagsiden, 9 Musiksystem med BeoCenter 1, 10 Fordeling af lyd og billede med BeoLink, 12 Opsætning af BeoCenter 1 i et linkrum, 14 Førstegangsopsætning af BeoCenter 1, 16 Registrering af ekstraudstyr, 18 Redigering af indstillede programmer, 20 Genindstilling eller tilføjelse af programmer, 26 Indstilling af tv-position, 28 Valg af menusprog, 29 Justering af lydindstillinger, 30 Justering af billedindstillinger, 32 Indstilling af tidspunkt og dato, 33 DVD Personal Preferences, 34 DVD Acce Control, 36 Tænd/sluk BeoCenter 1 automatisk, 40 PIN-kodesystemet, 42 Vedligeholdelse af BeoCenter 1, 44 Nærbetjenings- og stikpanel, 45 Hvis du har en BeoCord V 8000 videobåndoptager, 46 Hvis du har en Set-top Box Controller, 50 Til orientering, 54 Din nøgle til brug af BeoCenter 1 4 Brug Beo4 fjernbetjeningen 5 Brug menuerne 5 Brug skærmdisplayet Se fjernsyn 6 Gå trinvist gennem indstillede programmer 6 Få vist en liste over alle programmer 7 Juster billedformatet 7 Drej BeoCenter 1 til venstre eller højre Lydjusteringer 8 Juster eller fjern lyden fra højalerne 8 Skift lydtype eller sprog 9 Juster balancen mellem højalerne, og vælg højalerkombination Slå op på tekst-tv 10 Find rundt i tekst-tv 11 Opret eller slet MEMO-sider 11 Brug MEMO-sider Brug af programgrupper 12 Vælg programmer i en gruppe 12 Opret grupper 13 Flyt programmer i en gruppe Brug af DVD-afspilleren 14 Isætning og afspilning af DVD 15 Ved afspilning af en musik-cd 15 Ved afspilning af en DVD 15 DVD-discmenuen Værktøjslinien på skærmen 16 Værktøjslinien 17 Symbolerne på værktøjslinien 18 Sådan anvendes værktøjslinien Brug af radioen 20 Lyt til indstillede programmer 20 Få vist en liste over alle programmer

4 4 Din nøgle til brug af BeoCenter 1 Tænd for tv-programmer Tænd for en tilsluet kilde og BeoCenter 1 for at se set-top boksprogrammer (STB) eller videobånd Brug taltasterne til at vælge programmer, tekst-tv-sider, DVD-kapitler og -titler samt CDnumre Indtast oplysninger i skærmmenuer. Tryk på eller, mens f.eks. TV er tændt, for at vælge en programgruppe, du har opreet Tryk for at vælge et undertekstsprog* Tryk for at vælge et andet dialogsprog* Tryk på for at hente en menu frem eller gemme indstillinger, tryk på knappen, og hold den nede for at hente programlister eller en DVD-diskmenu Gå op eller ned gennem programmer, menupunkter eller DVD-kapitler Få vist ekstra funktioner i Beo4 s display, f.eks. FORMAT Brug Beo4 fjernbetjeningen Gennemgå de grundlæggende principper bag Beo4 fjernbetjeningen, og afprøv dem. Hver enkelt knap beskrives i det følgende. TV SAT V TAPE 0 9 LIST TV LIGHT RADIO SAT DVD CD V TAPE RECORD A TAPE TEXT 0 MENU LIST STOP EXIT TV FORMAT RADIO DVD MENU TEXT EXIT Se Beo4 s egen vejledning for at få oplysninger om, hvordan du kan tilføje ekstrafunktioner til dem, der vises i Beo4 s Beo4's display viser den kilde, du har valgt, eller de ekstra funktioner, der er tilgængelige, når du trykker på LIST-knappen Tryk på RADIO for at tænde for og betjene radioen Tænd for DVD-afspilleren og afspil en DVD, du har sat i Tryk på MENU for at hente hovedmenuen SETUP frem. Hvis du har valgt STB som kilde, kan du ved at trykke på MENU få vist menuen Set-top Box Controller. Tryk på MENU igen for at hente hovedmenuen SETUP frem Tryk for at skifte til tekst-tv Tryk for at hente DVD-diskmenuen frem Tryk for at hente DVD-værktøjslinien frem på skærmen Juster lydstyrken tryk i midten for at fjerne lyden fra højalerne Forlad skærmmenuer Sæt BeoCenter 1 på stand-by display. *BEMÆRK! Alternative sprog for undertekster og dialog er kun tilgængelige på vie DVD er.

5 5 Brug menuerne Menuerne på skærmen på BeoCenter 1 giver dig adgang til en række forskellige valgmuligheder. Når du åbner menusystemet, er den første tilgængelige menu menuen SETUP. Menunavn Menumuligheder Indhold af valgmulighed Informationsfelt TV MENU EXIT PROGRAM GROUPS TUNING TIMER RECORDING PLAY TIMER OPTIONS TV SETUP STAND POSITIONS EDIT PROGRAMS ADD PROGRAM AUTO TUNING MANUAL TUNING TV TUNING LINK FREQUENCY EDIT PROGRAM ADD PROGRAM 1 DR1 AUTO TUNING 2 TV2 back select Tryk for at tænde for fjernsynet Tryk for at hente menuen TV SETUP frem Tryk for at skifte mellem valgmulighederne i menuen Tryk for at få vist forskellige indstillinger Tryk for at få vist en menu eller for at gemme en indstilling, som du har foretaget Tryk for at forlade menusystemet back select Brug skærmdisplayet Når du vælger en kilde, f.eks. TV, eller en funktion, f.eks. tekst-tv, skifter displayet i overentemmelse med dine valg. TV

6 6 Se fjernsyn Der er fire måder, hvorpå du kan finde et tv-program, der er indstillet på BeoCenter 1 Ved at gå trinvist gennem hele listen over indstillede programmer; Ved at bruge taltasterne til at indtaste nummeret på det ønskede program; Ved at hente en programliste frem over alle indstillede programmer; Ved at vælge en programgruppe. Se kapitlet Brug af programgrupper for at få yderligere oplysninger. Mens du ser fjernsyn, kan du også justere billedformatet og dreje BeoCenter 1 til venstre eller højre. BEMÆRK! Se den separate håndbog for at få oplysninger om indstilling af tv-programmer. Set-top boksprogrammer er kun tilgængelige, hvis dit BeoCenter 1 er udstyret med en indbygget Set-top Box Controller, og en set-top boks er tilsluet. Gå trinvist gennem indstillede programmer For at begynde at se fjernsyn skal du trykke på TV på Beo4 fjernbetjeningen. Fjernsynet tænder automatisk for det program, du sidst så. TV 0 9 SAT Tryk på knappen for at tænde for BeoCenter 1 Tryk på eller for at gå trinvist op eller ned gennem de tilgængelige tv-programmer Indtast nummeret på det ønskede tv-program Du kan altid trykke på en anden kildeknap, f.eks. SAT, for at skifte til set-top boksprogrammer Ved at trykke på 0 kan du skifte mellem det aktuelle og forrige tv-program. Få vist en liste over alle programmer Vælg en kilde, f.eks. TV, tryk på på Beo4 fjernbetjeningen, og hold knappen nede for at hente en komplet liste frem over tilgængelige tv-programmer. Du kan også hente en programliste frem over grupper af programmer. TV BBC 0 9 Tryk for at tænde for fjernsynet Tryk på knappen, og hold den nede for at hente listen over tv-programmer frem Gå trinvist op eller ned gennem de tilgængelige programmer Tryk for at få vist det valgte program, eller indtast nummeret for det program, du vil se Hent programlisten for en specifik gruppe frem TV BBC MY GROUP Tryk for at tænde for fjernsynet Tryk på eller flere gange for at gå trinvist gennem dine grupper Tryk for at hente den valgte gruppe frem Tryk på knappen, og hold den nede for at hente programlisten for denne gruppe frem Tryk på eller for at få vist programlisterne for alle de andre grupper

7 7 1 DR2 2 TV EUROSPRT 5 ZDF 6 RTL BBC CNN 13 N SAT 1 16 SVT 2 17 NRK 18 TV4 TV PROGRAM LIST more select Fjernsynsprogramlisten hentes nu frem. Den giver dig et overblik over alle de tilgængelige tvprogrammer. DR2 TV2 EUROSPRT ZDF RTL7 BBC CNN NEWS group select Liste over grupper Tv-programmer, som er valgt til en bestemt gruppe, vises også i programlisterne over alle indstillede tvprogrammer. Juster billedformatet Billedet på skærmen ændres efter det format, du vælger til et billede i bredformat (16:9) eller til et billede i standardformat (4:3). Det billedformat, du vælger, gemmes ikke, når du skifter til et andet program eller slukker for BeoCenter 1. Standardbilledformatet 4:3 genskabes. LIST FORMAT 1 2 Tryk flere gange, indtil FORMAT vises i Beo4 s display Tryk på 1 eller 2 for at vælge et billedformat: FORMAT 1 for et 4:3 billede eller FORMAT 2 for et 16:9 billede Drej BeoCenter 1 til venstre eller højre Hvis dit BeoCenter 1 er udstyret med en motordrejesokkel, kan du dreje BeoCenter 1 til venstre eller højre via Beo4. Du kan også dreje dit BeoCenter 1 manuelt. LIST STAND 1 9 Tryk flere gange, indtil STAND vises i Beo4 s display Tryk for at dreje BeoCenter 1 til venstre eller højre, eller brug taltasterne til at vælge en forudindstillet position; 1 repræsenterer den yderste venstre position, 9 repræsenterer den yderste højre position Se Indstilling af tv-position i håndbogen for at få yderligere oplysninger om, hvordan du programmerer tv-positioner for BeoCenter 1. BEMÆRK! Når Beo4 er i radiofunktion, kan du ikke hente STAND frem i Beo4 s display.

8 8 Lydjusteringer Der er flere lydjusteringsmuligheder i dit BeoCenter 1. Du kan altid justere lydstyrken eller fjerne lyden helt fra højalerne. Hvis programmmer udsendes med andre lydtyper eller sprog, kan du vælge mellem dem. Hvis der er sluet højalere til dit BeoCenter 1, kan du frit vælge den højalerkombination, du foretrækker. Når du tænder for BeoCenter 1 eller en af de kilder, der er tilsluet, kan eventuelle højalere, som er tilsluet, kobles til eller fra, alt efter hvilken lyd der paer bedst til den kilde, du bruger. Juster eller fjern lyden fra højalerne Mens du ser fjernsyn, kan du til enhver tid justere eller helt fjerne lyden fra højalerne. VOL 26 MUTE Tryk på eller for at skrue op eller ned for lydstyrken Tryk midt på knappen og for at fjerne lyden fra højalerne Tryk på eller igen for at få lyden tilbage Skift lydtype eller sprog Hvis forskellige lydtyper eller sprog er tilgængelige, kan du gemme din favoritlydtype, når du indstiller dine tvprogrammer. Det er dog også muligt at vælge mellem lydtyper eller sprog, når du ser et program. LIST SOUND MONO STEREO EXIT Tryk flere gange, indtil SOUND* vises i Beo4 s display Tryk for at se den aktuelle lydtype på skærmen Tryk flere gange for at skifte til en anden lydtype eller et andet sprog i et flersproget program Tryk for at forlade SOUNDfunktionen *For at få vist SOUND på Beo4 skal du føje den til Beo4 s liste over funktioner. Se Beo4 s egen vejledning for at få yderligere oplysninger.

9 9 Juster balancen mellem højalerne, og vælg højalerkombination Hvis du sluer højalere til dit BeoCenter 1, kan du til enhver tid justere balancen og vælge en højalerkombination. LIST SPEAKER 1 3 EXIT Tryk flere gange indtil SPEAKER vises i Beo4 s display Tryk for at justere balancen mellem venstre og højre højaler Tryk for at vælge en højalerkombination Tryk for at forlade SPEAKERfunktionen Højalerkombinationer SPEAKER 1 Kun lyd i fjernsynets højalere. Til programmer med dialog, f.eks. tv-nyheder. SPEAKER 2 Stereolyd i de to eksterne fronthøjalere. BeoLab 2 subwooferen er aktiv. Til musik-cd er. SPEAKER 3 Fjernsynets højalere, de eksterne fronthøjalere og BeoLab 2 subwooferen er aktive. Til tv-programmer i stereo. Se kapitlet Justering af lydindstillinger i den separate håndbog for at få yderligere oplysninger om programmering af en højalerkombination. BEMÆRK! Se kapitlet Stikpanel på bagsiden i den separate håndbog for at få flere oplysninger om, hvordan højalerne tilslues BeoCenter 1. Se også den vejledning, der leveres sammen med surround sound enheden, for at få flere oplysninger om surround sound.

10 10 Slå op på tekst-tv Tekst-tv tilbyder dig et væld af informationer. BeoCenter 1 hjælper dig med at finde dem hurtigt. Ved hjælp af piletasterne på Beo4, menulinien øverst på skærmen og den fremhævede markør kan du med et enkelt skridt gå til den ønskede side. Når du finder din side, kan du midlertidig standse bladring i undersider, så du kan læse dem i dit eget tempo. BeoCenter 1 kan huske dine favoritsider, gå tilbage til forrige side, vise skjulte meddelelser og hjælpe dig med at skifte til en anden kanals tekst-tv. Via funktionen SETUP kan du gemme helt op til ni favoritsider inden for hver enkelt af de tekst-tv-tjenester, du har adgang til. Gem en side med tekst-tv-undertekster som MEMO-side 9. Tekst-tv-undertekster vil derefter automatisk blive vist, når programmet vises. Find rundt i tekst-tv Find vej gennem tekst-tv-sider ved hjælp af menulinien øverst på tekst-tv-siden. PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34 PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34 Tryk på TEXT for at få adgang til tekst-tv og på EXIT for at forlade tekst-tv. Hvis du trykker på EXIT og forlader tekst-tv, før du har fundet den ønskede side, vises TEXT i displayet, når siden er fundet. Tryk på for at få vist siden. Bemærk, at en sådan meddelelse ikke vil blive vist, hvis du f.eks. forlader tekst-tv ved at vælge en ny kilde, f.eks. V.TAPE. Sådan går du til en ny side > Indtast nummeret på den side, som du ønsker at få vist, eller > tryk på for at flye den fremhævede markør til PAGE. > Tryk på eller for at bladre mellem siderne, og hold knappen nede for at øge hastigheden. > Tryk på for at skifte til indekider (100, 200, 300 osv.). Sådan bruger du synlige sidehenvisninger > Tryk på for at flye markøren til POINT på menulinien. > Tryk på eller for at placere markøren på siden. > Flyt markøren til en sidehenvisning ved hjælp af piletasterne, og tryk på. Sådan går du tilbage til forrige side > Når du bruger POINT til at gå til en anden side, skifter POINT på menulinien til RETURN. > Når du befinder dig på den nye side, kan du gå tilbage til den forrige side ved at trykke på. RETURN fører dig kun et trin tilbage. Gå tilbage til andre tidligere viste sider ved hjælp af PAGE- eller MEMO-funktionerne. Sådan går du til en anden tekst-tv-tjeneste > Tryk på for at flye den fremhævede markør til PROGRAM. Hvis der er opreet MEMO-sider, vil MEMO være fremhævet, når du aktiverer tekst-tv. Mens MEMO er fremhævet, skal du trykke på eller for at finde PROGRAM. > Tryk på for at hente en programliste frem. > Tryk på eller for at finde det ønskede program. > Tryk på for at skifte til en anden tekst-tvtjeneste.

11 11 Sådan stopper du bladring i undersider > Tryk på STOP for at stoppe bladring i undersider, eller > flyt markøren til HALT, og tryk på. HALT erstaes af fire cifre. > Brug og for at gå til den ønskede underside, eller indtast dens nummer. > Tryk på for at begynde at bladre igen. Sådan får du vist skjulte meddelelser og lignende > Flyt markøren på menulinien til t. > Tryk på for at skifte fra SETUP til REVEAL. > Tryk på igen for at få vist skjulte meddelelser på den aktuelle side. Opret eller slet MEMO-sider De tekst-tv-sider, du bruger mest, kan gemmes som MEMO-sider. Det gør det leere at hente dem frem, når du bruger tekst-tv. Du kan gemme 9 MEMO-sider som dine favorier. PAGE MEMO1 POINT HALT REC SETUP P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34 PAGE MEMO2 POINT HALT REC SETUP P100 BBC S100 Ons 13 Oct 12:39:34 Sådan oprees en MEMO-side > Find en side, du bruger ofte. > Tryk på eller for at flye markøren langs menulinien til SETUP. Tryk derefter på. De 9 tilgængelige MEMO-steder vises med tal. Det første er fremhævet. > Tryk på for at gemme den aktuelle side. Markøren flyer til det næste ledige MEMO-sted. > Brug taltasterne på Beo4 til at vælge den næste tekst-tv-side, som du vil gemme. > Gentag proceduren for hver enkelt af de sider, du ønsker at gemme. > Hvis du ønsker at forlade MEMO-opsætning, skal du trykke på eller for at flye markøren til BACK. Tryk derefter på. Gem siden med tekst-tv-undertekster som MEMO-side 9, hvis du ønsker, at undertekster i tekst-tv automatisk skal vises for et bestemt program. Sådan sleer du en MEMO-side > Tryk på eller for at flye markøren til SETUP. Tryk derefter på. > Flyt markøren til den MEMO-side, du ønsker at slee. Tryk derefter på den gule knap. > Tryk på den gule knap igen for at bekræfte valget. Brug MEMO-sider Hvis du har opreet favorit-memo-sider, kan du skifte direkte mellem dem. Sådan får du vist MEMO-sider > Tryk på TEXT for at hente tekst-tv frem. > Tryk på eller for at skifte mellem MEMO-sider. > Tryk på EXIT for at forlade tekst-tv.

12 12 Brug af programgrupper Hvis du har gemt mange programmer og ønsker at få hurtig adgang til dine favorier uden at skulle gennemgå listen hver gang, så anbring dem i en gruppe. Du behøver ikke længere at gå trinvist gennem programmer, du ikke bruger. Navngiv grupperne efter de personer, som ser dem Far eller Mee eller efter den type programmer, du har inkluderet i gruppen, f.eks. Nyheder eller Sport. Når du har opreet og valgt en bestemt gruppe, går du kun trinvist gennem de tv- eller STB*- programmer, der hører til denne bestemte gruppe. Skift til en anden gruppe for at se en anden type programmer eller skift fra GROUPS til TV for at se alle indstillede tvprogrammer. *BEMÆRK! For at modtage set-top boksprogrammer (STB), skal dit BeoCenter 1 være udstyret med en indbygget Set-top Box Controller, og der skal være tilsluet en set-top boks. Vælg programmer i en gruppe Du kan få adgang til dine grupper ved at aktivere gruppefunktionen. Tryk på piletasterne for at vælge den gruppe, du søger. Gå derefter trinvist gennem programmerne i denne gruppe. TV MY GROUP NEWS 0 9 TV 2 BBC SPORT Tryk for at tænde for fjernsynet Gå til venstre eller højre gennem de forskellige grupper Når du finder den ønskede gruppe, så tryk på for at vælge gruppen Gå trinvist op eller ned gennem programmerne i den specifikke gruppe, eller brug taltasterne til at indtaste nummeret på det program, du ønsker at se Gå til venstre eller højre for at skifte til en anden gruppe og tryk på for at hente den frem Tryk på, og hold knappen nede i gruppefunktionen for at få vist en programliste for den aktuelle gruppe. Opret grupper Du kan opree op til 8 forskellige programgrupper i BeoCenter 1, som enten kan grupperes efter bruger- eller programtype. Hver gruppe kan omfae op til 18 programmer. Kopier af det samme program kan gemmes i forskellige grupper. PROGRAM GROUPS TUNING TIMER RECORDING PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS A GROUP TV SETUP back select COPY TV PROGRAM GROUPS character MY GROUP... name PROGRAM GROUPS next accept TO MY GROUP 1 DR2 DR2 2 TV2 SKY NEWS ZDF 4 EUROSPORT RADIO 2 5 ZDF BBC 6 ARD SAT 1 16 SVT 2 17 NRK 18 TV4 copy accept GROUP move create PROGRAM GROUPS name move new group create group

13 13 > Tryk på TV for at tænde for fjernsynet eller RADIO for at tænde for radioen. > Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP frem. PROGRAM GROUPS er allerede fremhævet. > Tryk på for at hente menuen PROGRAM GROUPS frem. > Tryk på for at flye markøren til en ledig gruppe, og tryk på den grønne knap for at navngive en ny gruppe. > Tryk på eller for karakterer og på eller for at gå til det næste eller forrige karakterfelt. > Tryk på for at gemme navnet. Tryk derefter på for at kunne kopiere programmer ind i den nye gruppe. > Tryk på eller for at finde et af de programmer, du ønsker at kopiere til den nye gruppe. > Tryk på for at kopiere et tv-program til din gruppe. > Tryk på for at gemme din gruppe. > Tryk på for at gå tilbage gennem forrige menuer eller på EXIT for at forlade skærmmenuerne direkte. Set-top boksprogrammer kan ikke kombineres med tv-programmer i samme gruppe. Yderligere oplysninger om, hvordan STB-programgrupper oprees, finder du i kapitlet i håndbogen Hvis du har en Set-top Box Controller. Flyt programmer i en gruppe Du kan ændre den rækkefølge, hvori programmerne vises i en gruppe, og du kan også slee programmer i en gruppe. DR2 TV2 EUROSPRT ZDF RTL7 BBC CNN NEWS group select > Tryk på TV for at tænde for fjernsynet eller RADIO for at tænde for radioen. > Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP frem. PROGRAM GROUPS er allerede fremhævet. > Tryk på for at hente menuen PROGRAM GROUPS frem. > Tryk på for at fremhæve en gruppe, og tryk på for at vælge den. > Tryk på for at fremhæve det program, du vil flye eller slee. > Tryk på for at flye programmet væk fra listen, og tryk på eller for at flye det til den nye position. > Tryk på for at flye programmet tilbage til listen, eller tryk på den gule knap for at slee det. Når du sleer et program på listen, rykkes de resterende programmer sammen. > Hvis programmet skifter plads med et andet program, skal det pågældende program flyes til en ny position. > Når du er færdig med at flye eller slee programmer i en gruppe, skal du trykke på for at gemme gruppen.

14 14 Brug af DVD-afspilleren BeoCenter 1 giver dig mulighed for at afspille DVD er, video-cd er og musik-cd er. Isætning sker via LOAD-feltet under tv-skærmen, og afspilningsfunktioner som f.eks. søgning, kapitelskift, åbning af DVD-diskmenu, midlertidig standsning af afspilning og slowmotion udføres ved hjælp af Beo4 fjernbetjeningen. Ved afspilning af en musik-cd er skærmen på BeoCenter 1 tom. *BEMÆRK! Hvis DVD-afspilleren ikke kan genkende formatet på en isat DVD, skydes DVD en ud, og DVD LOAD vises i displayvinduet. Det kan skyldes discfejl, f.eks. støv, snavs, fedtede fingre eller ridser. Se kapitlet Vedligeholdelse af BeoCenter 1 i den separate håndbog for at få yderligere oplysninger om håndtering af DVD er. Isætning og afspilning af DVD En DVD sæes i DVD-afspilleren via feltet LOAD på nærbetjeningspanelet på BeoCenter 1 lige under tv-skærmen. Sæt en DVD i holderen, så dens sider ligger på holderens sidepuder og forkanten ligger under holderens forpude. LOAD-felt Sådan sæer du en DVD i og afspiller den > Tryk på LOAD på nærbetjeningspanelet. Holderen glider ud, og i displayvinduet bliver du bedt om at sæe en DVD i. > Sæt en DVD i holderen som beskrevet til venstre. > Tryk på LOAD, og hold knappen nede. Holderen lukker, DVD aktiveres, og afspilningen starter automatisk.* Mens du ser fjernsyn eller lyer til radio, kan du sæe en DVD i til f.eks. senere afspilning. Tryk på LOAD en gang uden at holde feltet nede, og holderen lukker. Hvis du igen starter afspilningen af en DVD efter en afbrydelse, vil BeoCenter 1 bede dig om at genoptage afspilningen fra det punkt, hvor afspilningen blev afbrudt. RESUME vises i vinduet øverst til venstre på skærmen. Tryk på for at genoptage afspilningen. Afspilningen starter automatisk fra begyndelsen af DVD en, hvis du ikke trykker på, mens vinduet vises.

15 15 Ved afspilning af en musik-cd Du kan starte eller standse afspilningen helt, gå trinvist mellem numrene eller søge frem og tilbage med forskellige hastigheder på en CD via Beo4 fjernbetjeningen. Sådan skifter du spor på en musik-cd DVD - 3 Tryk på eller for at gå trinvist til det næste eller det DVD forrige nummer Tryk flere gange for at springe til et andet nummer på CD en Tryk på tallet for musiknummeret på Beo4 for at gå direkte til nummeret Sådan holder du pause i eller stopper afspilningen af en musik-cd DVD Tryk på DVD-knappen på Beo4 STOP STOP for at starte afspilningen af en CD Tryk for midlertidigt at standse afspilningen Tryk for at standse afspilningen helt, eller tryk for at genoptage afspilningen. Hvis afspilningen er blevet stoppet helt, skal du trykke her for at starte afspilningen igen fra begyndelsen Sådan søger eller spoler du gennem en musik-cd Tryk på eller for at søge tilbage eller frem under afspilningen Tryk for at genoptage afspilningen Ved afspilning af en DVD Du kan starte eller stoppe afspilning, gå trinvist gennem kapitlerne eller søge tilbage og frem uden at kalde DVD-menuen frem på skærmen. Sådan skifter du kapitel på en DVD DVD DVD Tryk på og derefter på eller for at gå til det næste eller forrige kapitel Tryk på og derefter på eller flere gange for at springe til et andet kapitel på DVD en Indtast kapitelnummeret på Beo4 for at gå direkte til dee kapitel Sådan holder du pause i eller standser afspilningen af en DVD DVD Tryk på DVD-knappen på Beo4 STOP for at starte afspilningen af en DVD Tryk for midlertidigt at standse afspilningen Tryk for at standse afspilningen helt, eller tryk for at genoptage afspilningen. Hvis afspilningen er blevet stoppet helt, skal du trykke her for at starte afspilningen igen fra begyndelsen Sådan søger eller spoler du gennem en DVD Tryk på eller for at søge tilbage eller frem under DVD-discmenuen DVD er kan indeholde bestemte funktioner, f.eks. valg af individuelle scener, kapitler, undertekstsprog med mere, som er tilgængelige via en discmenu. Mens DVD er valgt Tryk på den gule knap for at hente discmenuen frem Brug piletasterne til at gå fra funktion til funktion på en DVD Tryk på to gange for at indlæse dit valg Vie DVD er har særlige funktioner, som midlertidigt er tilgængelige under afspilningen, f.eks. yderligere filmsekvenser. Die funktioner kan være ledsaget af en synlig angivelse, som fortæller dig, hvornår de er tilgængelige. Når det er tilfældet, skal du trykke på to gange hurtigt efter hinanden for at foretage et valg. afspilningen Tryk igen for at ændre hastighed Tryk for at genoptage afspilningen BEMÆRK! BeoCenter 1 kan nogle gange afspille discs med andre filformater. Hvis du sæer sådan en disc i, skal du betjene skærmmenuerne, som om du havde sat en DVD i.

16 16 Værktøjslinien på skærmen DVD-afspillerens hovedfunktioner er tilgængelige via værktøjslinien øverst på skærmen. Værktøjslinien på skærmen giver dig hurtig adgang til yderligere DVDfunktioner. Zoom ind på et midlertidigt standset skærmbillede, afspil i slowmotion, eller start afspilningen fra et bestemt punkt i den forløbne tid. Du kan finde flere oplysninger om de enkelte funktioner, og hvordan de anvendes, på de følgende sider. Vinduet Feedback helt til venstre på værktøjslinien informerer dig om den aktuelle status for særlige funktioner. Værktøjslinien Flyt mellem værktøjsliniens symboler, og få vist valgmulighederne for de enkelte funktioner. De aktuelle indstillinger vises under værktøjsliniens symboler. locked safe resume off 3en st Vinduet Feedback Brug af skiftende kameravinkler. Dee er en discfunktion, som kun findes på vie DVD er. Aktiv Parental Control. Se Acce Control på side 36 i håndbogen for at få yderligere oplysninger om Parental Control. Egnet for børn. DVD en er kontrolleret for stødende scener og anses for egnet for børn. Afspilningen af en DVD genoptages fra det punkt, hvor afspilningen tidligere blev afbrudt. Handlingen er ikke mulig. Angiver, at den pågældende funktion ikke kan aktiveres på nuværende tidspunkt. no off 1 1 off 3en st Sådan bruger du værktøjslinien under afspilningen > Tryk på den blå knap for at hente værktøjslinien frem på skærmen. > Tryk på eller for at gå fra funktion til funktion. > Tryk på eller for at få vist valgmuligheder for en bestemt funktion. > Brug taltasterne til f.eks. at vælge bestemte kapitler. > Tryk på EXIT for at fjerne værktøjslinien fra skærmen. > Tryk på for at genoptage afspilningen.

17 17 Symbolerne på værktøjslinien Nedenfor kan du se en liste over alle symbolerne på værktøjslinien og en beskrivelse af den funktion, de enkelte symboler aktiverer. Beo4 genveje er også angivet. User Preferences Seings Du kan ændre indstillinger for billede, lyd, sprog og Parental Control via denne menu. Se kapitlet Ændring af indstillinger for billede, lyd eller sprog for at få yderligere oplysninger om menuen User Preferences. Undertekstsprog* Det er ofte muligt at se undertekster på DVD er på forskellige sprog. Du kan vælge mellem de undertekstsprog, der findes på DVD en. Hvis du vil skifte undertekster direkte under afspilning, skal du trykke på den grønne knap på beo4. Afspilningprog* Dialogen i en DVD-film kan afspilles på flere forskellige sprog, som alle er gemt på DVD en. Du kan vælge mellem de undertekstsprog, der findes på den pågældende DVD. Hvis du vil skifte afspilningprog direkte under afspilningen, skal du trykke på den røde knap på Beo4. *BEMÆRK! Hvis en funktion er deaktiveret for din afspilleropsætning, eller hvis DVD en ikke indeholder en bestemt valgmulighed, vil funktionymbolet og den aktuelle indstilling være nedtonet, og du har ikke adgang til funktionen. Lydtype Du kan vælge mellem de forskellige lydtyper, der findes på DVD en. Pause Holder pause i afspilningen på et bestemt billede og giver dig mulighed for at gå til det forrige eller det næste billede. Slowmotion Giver dig mulighed for at sæe hastigheden af afspilningen ned til et ønsket niveau. Fastmotion Giver dig mulighed for at øge afspilningshastigheden til et ønsket niveau. Kameravinkel* På vie DVD er er det muligt at skifte til en anden kameravinkel. Zoom Giver dig mulighed for at zoome ind på et udsnit af billedet, vælge forstørrelsen og panorere tilbage og frem. Titelnummer Du kan vælge mellem titlerne på DVD en. Kapitelnummer Hvert kapitel i en DVD-film indeholder en scene på samme måde som de enkelte numre på en musik-cd. Tidøgning Giver dig mulighed for at starte afspilningen fra et punkt i den tid, der er forløbet på DVD en. Favourite Track Selection (fts)* Giver dig mulighed for at identificere dine yndlingstitler, -kapitler eller -musiknumre på en bestemt DVD og gemme dem i afspillerens hukommelse. Når funktionen er aktiveret, ser og hører du kun de udvalgte titler, kapitler eller numre på denne DVD, når den afspilles.

18 18 >> Værktøjslinien på skærmen Sådan anvendes værktøjsliniens funktioner Hent først værktøjslinien frem ved at trykke på den blå knap. Når værktøjslinien er vist, kan du følge nedenstående instruktioner. De leder dig gennem alle tilgængelige funktioner på værktøjslinien. Sådan ændres undertekstsproget > Tryk på for at flye markøren til symbolet. > Tryk på eller for at gå trinvist gennem de undertekstsprog, der findes på DVD en. Afspilningen fortsæer, og underteksten skifter, når du flyer markøren gennem valgmulighederne. Sådan ændres dialogsproget > Tryk på for at flye markøren til symbolet. > Tryk på eller for at gå trinvist mellem de dialogsprog, der findes på DVD en. Afspilningen fortsæer, og dialogsproget skifter, når du flyer markøren rundt mellem valgmulighederne. Sådan ændres lydtypen > Tryk på for at flye markøren til symbolet. > Tryk på eller for at gå trinvist gennem de tilgængelige lydtyper. Afspilningen fortsæer, og lyden ændres, når du flyer markøren rundt mellem valgmulighederne. Sådan skifter du mellem enkeltbilleder > Tryk på for at flye markøren til symbolet. > Tryk på for at stoppe ved et bestemt billede. > Tryk på eller på for at skifte mellem de forrige eller de næste billeder. > Tryk på for at fjerne værktøjslinien. > Tryk på for at genoptage afspilningen. Sådan ser du film i slowmotion > Tryk på for at flye markøren til symbolet. > Tryk på for at standse billedet midlertidigt. > Tryk nu på eller for at gå langsomt tilbage eller frem. Når du trykker på eller, ændres hastigheden tilsvarende. Hvis du flyer markøren tilbage til midterpositionen, fortsæer afspilningen ved normal hastighed. > Tryk på EXIT for at fjerne værktøjslinien. > Tryk på for at genoptage afspilningen. Sådan søger du fremad eller tilbage > Tryk på for at flye markøren til symbolet. > Tryk på for at standse billedet midlertidigt. > Tryk nu på eller for at søge tilbage eller frem. Når du trykker på eller, ændres hastigheden tilsvarende. Hvis du flyer markøren tilbage til midterpositionen, fortsæer afspilningen ved normal hastighed. > Tryk på EXIT for at fjerne værktøjslinien. > Tryk på for at genoptage afspilningen. Sådan ændrer du kameravinklen > Tryk på for at flye markøren til symbolet. > Tryk på eller for at gå trinvist gennem de forskellige kameravinkler, der findes på DVD en. Afspilningen fortsæer, og kameravinklen ændres, når du flyer markøren rundt mellem valgmulighederne. Sådan zoomer du ind på et udsnit af billedet > Tryk på for at flye markøren til symbolet. > Tryk på eller for at vælge den ønskede forstørrelse. > Tryk på to gange for at indtaste dit valg og være i stand til at panorere på tværs af billedet. > Tryk på eller for at gå til det ønskede udsnit af billedet. > Tryk på to gange for at se afspilningen af det valgte udsnit. > Tryk på den blå knap for at kalde værktøjslinien frem igen. > Tryk på eller for at indstille zoomfunktionen til Off. > Tryk på for at genoptage afspilningen.

19 19 Sådan skifter du til en anden titel på DVD en > Tryk på for at flye markøren til symbolet. > Tryk på eller for at gå trinvist gennem titlerne på DVD en. Afspilningen starter automatisk, eller > brug taltasterne 0 9 til at indtaste nummeret på den ønskede titel. Afspilningen starter automatisk. Sådan skifter du til et andet kapitel eller nummer > Tryk på for at flye markøren til symbolet. > Tryk på eller for at gå trinvist gennem kapitlerne eller numrene på DVD en. Afspilningen starter automatisk, eller > brug taltasterne 0 9 til at indtaste nummeret på det ønskede kapitel eller nummer. Afspilningen starter automatisk. Sådan går du til et bestemt punkt på DVD en > Tryk på for at flye markøren til symbolet. > Tryk på for at kunne indtaste et tidspunkt i talfeltet. Hvis du f.eks. ønsker at starte afspilningen en time inde i en film, skal du indtaste 1:00:00 i talfeltet ved hjælp af taltasterne. > Tryk på to gange for at gå til dee punkt. Udvælg de yndlingstitler eller -kapitler (fts), der skal afspilles > Tryk på for at flye markøren til symbolet. > Tryk på for at kunne foretage dit valg. Afspilningen stopper, og menuen til højre vises. > Tryk på eller for at vælge On. > Tryk på for at vælge titles. > Tryk på eller for at vælge det ønskede titelnummer. > Tryk på to gange, hvis du vil gemme hele titlen, eller > tryk på, når markøren er placeret på det valgte titelnummer, for at gå til det første tilgængelige kapitelnummer. > Tryk på eller for at flye mellem kapitlerne, og tryk på to gange for at gemme dit valg. Den titel, de kapitler eller de numre, du vælger, vises ved siden af feltet program. > Tryk på EXIT for at fjerne menuen, og tryk på for at starte afspilningen af de valgte yndlingsnumre. Sådan afspiller du hele DVD en og deaktiverer funktionen Favourite Track Selection (fts) > Tryk på for at flye markøren til symbolet. > Tryk på for at hente menuen fts frem. > Tryk på eller for at vælge Off. > Tryk på EXIT for at fjerne menuen, og tryk på for at genoptage afspilningen. Sådan sleer du en Favourite Track Selection no off 1 1 Favourite Track Selection On off title > chapter > program [ ] Clear all > Tryk på for at flye markøren til symbolet. > Tryk på for at hente menuen fts frem. > Tryk på for at gå til program. > Tryk på eller for at gå til det valg, du vil slee. > Tryk på to gange for at slee valget. > Tryk på EXIT for at fjerne menuen, og tryk på for at genoptage afspilningen. Sådan sleer du alle Favourite Track Selections > Tryk på for at flye markøren til symbolet. > Tryk på for at hente menuen fts frem. > Tryk på for at gå til Clear all. > Tryk på to gange for at slee alle valg. > Tryk på EXIT for at fjerne menuen, og tryk på for at genoptage afspilningen. BEMÆRK! Når hukommelsen i BeoCenter 1 er fyldt, fjernes den ældste Favourite Track Selection (fts).

20 20 Brug af radioen BeoCenter 1 indstiller automatisk tilgængelige radioprogrammer, første gang BeoCenter 1 installeres. Når programmerne er indstillet, kan du enten aktivere radioen og gå gennem de indstillede programmer, indtaste nummeret på de ønskede programmer, eller du kan hente hele listen frem på skærmen og finde det ønskede program der. Hvis du har opreet programgrupper, kan du også hente programlister frem for dine grupper. BEMÆRK! Se kapitlet Genindstilling eller tilføjelse af programmer i håndbogen for at få yderligere oplysninger om, hvordan du indstiller yderligere programmer. Lyt til indstillede programmer Vælg RADIO som din kilde for at aktivere den indbyggede radio. Der tændes automatisk for det program, du lyede til sidst. RADIO P TV Tryk på knappen for at tænde for radioen. Der tændes automatisk for det program, du lyede til sidst Gå trinvist op eller ned gennem de indstillede programmer, eller indtast nummeret på det program, du vil lye til Tryk på knappen for at få vist navn eller nummer på det aktuelle program Du kan altid trykke på en anden kildeknap, f.eks. TV for at skifte til tv-programmer Ved at trykke på 0 kan du skifte mellem det aktuelle og forrige radioprogram. Få vist en liste over alle programmer Vælg RADIO som din kilde, og hent en programliste frem for at få en samlet oversigt over tilgængelige radioprogrammer. RADIO P Tryk på knappen for at tænde for radioen Tryk på knappen, og hold den nede for at hente listen over radioprogrammer frem Gå trinvist op eller ned gennem de tilgængelige programmer Tryk for at få vist det valgte program, eller indtast nummeret på det program, du vil lye til Hent programlisten for en specifik gruppe frem RADIO P 3 MY GROUP Tryk på knappen for at tænde for radioen Tryk på eller flere gange for at gå trinvist gennem dine grupper Tryk på knappen for at hente den valgte gruppe frem Tryk på knappen, og hold den nede for at hente programlisten for denne gruppe frem Tryk på eller for at få vist programlisterne for alle de andre grupper

21 21 RADIO PROGRAM LIST 1 P1 2 P2 3 P3 4 P4 5 STRUER 6 MVEST BBC SR1 12 SR2 13 SR VIBORG 16 NRK1 17 NRK2 18 NRK3 select Radioprogramlisten hentes nu frem. Den giver dig et overblik over alle de tilgængelige radioprogrammer. P1 P2 P3 RADIO MW NRK BBC SR1 MY RADIO group select Liste over grupper Radioprogrammer, som er valgt til en bestemt gruppe, vises også i programlisterne over alle indstillede radioprogrammer.

22 Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel! Printed by in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

23

24

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoSystem 1. Vejledning

BeoSystem 1. Vejledning BeoSystem 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningen og håndbogen Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoCenter 6-26. Vejledning

BeoCenter 6-26. Vejledning BeoCenter 6-26 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoCenter Håndbog

BeoCenter Håndbog BeoCenter 6 23 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit. Hvert afsnit indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet med

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

BeoVision 5. Vejledning

BeoVision 5. Vejledning BeoVision 5 Vejledning BeoVision Avant Guide Brugervejledninger Denne Vejledning indeholder oplysninger om daglig brug, mere avancerede betjeningsmuligheder, den grundlæggende opsætning og vedligeholdelse

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BeoVision 6. Håndbog

BeoVision 6. Håndbog BeoVision 6 Håndbog 3 Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i kapitler. Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant videosystemet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder

Læs mere

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer. Indhold 2 Tilslutning af ekstraudstyr, 3 Find ud af, hvordan du tilslutter en set-top boks, dekoder, BeoCord V 8000 videobåndoptager eller DVD 1 til fjernsynet, og hvordan du registrerer ekstraudstyr.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 2 3 0 0 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN DVD 2 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren selv

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning Instruktionsvejledning DENVER VPL-120 Pladespiller i Transportkuffert LÆS OMHYGGELIGT VEJLEDNINGEN OG GEM DEN PÅ ET SIKKERT STED, SÅ DU KAN SLÅ OP I DEN DA-1 OVERSIGT 1. Lås 2. Støvlåg 3. Adapter - Brug

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Når du har lært de mange måder, hvorpå det er muligt at søge i LARM.fm s materiale, er det relevant at vide, hvilke muligheder du har for at afspille radio-

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

BeoVision 3. Håndbog

BeoVision 3. Håndbog BeoVision 3 Håndbog Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere