BeoVision 10. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoVision 10. Vejledning"

Transkript

1 BeoVision 10 Vejledning

2 Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade. Brug kun godkendte Bang & Olufsen stande eller vægbeslag for at undgå personskade! Anbring ikke genstande oven på fjernsynet. Udsæt ikke fjernsynet for høj luftfugtighed, regn eller varme. Fjernsynet er udelukkende beregnet til indendørsanvendelse under tørre forhold og ved stuetemperatur. Anvendes inden for et temperaturområde på ºC og i maks meters højde. Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys, da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Sørg for, at der er plads nok omkring fjernsynet til at sikre tilstrækkelig ventilation. Tilslut alle kabler, før du tænder for strømmen til fjernsynet eller nogen af de tilsluttede enheder. Forsøg aldrig at åbne fjernsynet. Fjernsynet må kun åbnes af uddannede serviceteknikere. Skærmen må ikke berøres med hårde eller spidse genstande. Der kan kun slukkes helt for strømmen til fjernsynet ved at tage stikket ud af stikkontakten. Den medfølgende netledning er specielt beregnet til fjernsynet. Hvis du ændrer netledningens stik eller beskadiger netledningen, kan det påvirke fjernsynets lyd- eller billedkvalitet.

3 Kære kunde Indhold Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt udstyr, der kan tilsluttes. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og sætter produktet op. 4 Se fjernsyn 6 Tekst-tv Du kan finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt på Din Bang & Olufsen forhandler er den primære kontaktperson ved alle dine servicebehov. Du kan finde den nærmeste forhandler eller kontakte Bang & Olufsens kundeservice på vores website BeoLink 19 Avanceret brug eller skrive til: Bang & Olufsen a/s BeoCare Peter Bangs Vej 15 DK 7600 Struer 31 Installation opsætning Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf kan ændres uden varsel

4 Brug fjernbetjeningen Du kan betjene dit fjernsyn med Beo4 eller Beo5. Instruktionerne i denne vejledning beskriver overvejende betjening med Beo4. Betjening med Beo4 Betjening med Beo5 TV I displayet på Beo4 kan du se den aktiverede kilde eller funktion TV Softknap. Rør ved displayet for at vælge* 2 Tænd for en kilde, eller vælg en funktion TV Tænd for fjernsynet* 1 Gå tilbage gennem Beo5 displaybilleder V MEM Tænd for en tilsluttet harddiskoptager Åbn SCENE-knapper, såsom Zoner eller Højttaler Tryk igen for at gå tilbage TV LIGHT RADIO DTV DVD CD V MEM RECORD A MEM RECORD 0 9 MENU TEXT Tryk to gange for at starte en optagelse Vælg kanaler, og angiv oplysninger i skærmmenuer Åbn hovedmenuen for den aktive kilde Tænd for tekst-tv Living Room TV V.MEM RADIO DTV N.MUSIC N.RADIO PC DVD CD + STOP PLAY Få vist tal for at vælge kanal eller optagelse Tryk igen for at gå tilbage Gå tilbage gennem menuer, sæt afspilning på pause med ét tryk, eller stands afspilning med to tryk Start afspilning TEXT 0 MENU Søg bagud eller fremad, eller flyt i menuer BACK Luk alle menuer GO Accepter og gem indstillinger, og start afspilning STOP PLAY Vælg farvespecifikke funktioner* 3 Tryk på hjulet ud for farven GO Gå trinvist gennem kanaler, eller flyt i menuer Hold knappen nede for at gå gennem flere kanaler eller optagelser Drej for at justere lydstyrken Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra. LIST EXIT Vælg farvespecifikke funktioner BACK GO Tryk på centerknappen for at acceptere og gemme indstillinger STOP Juster lydstyrken Tryk i midten af knappen for at slå lyden fra Søg bagud eller fremad, eller flyt i menuer LIST STOP EXIT Få vist ekstra knapper i displayet på Beo4 Tryk gentagne gange for at se andre knapper Gå tilbage gennem menuer, sæt afspilning på pause med ét tryk, eller stands afspilning med to tryk Luk menuer Standby Søg bagud eller fremad, eller flyt i menuer Gå trinvist gennem kanaler eller optagelser Hold knappen nede for at gå gennem flere kanaler eller optagelser Standby Gode råd 1 * Markerede knapper kan omkonfigureres under opsætningen. Se s. 35. Min omkonfiguration: TV BEMÆRK! Se generelle oplysninger om brug af fjernbetjeningen i den medfølgende vejledning. 2* Om knapper 3* Farvede knapper Aktuel zone Softknapper på Beo5 Lysegrå knapper betyder, at du skal trykke på en tekst i displayet. Mørkegrå knapper betyder, at du skal trykke på en fysisk knap. Tryk på hjulet ud for farven for at aktivere en farvet knap. Angiver den aktuelle zone på Beo5 med det navn, den fik under opsætningen. Afhængigt af den aktiverede kilde vises forskellige softknapper i displayet. Rør ved skærmen for at aktivere funktionen. DTV

5 Indledning 3 Display og menuer Oplysninger om den valgte kilde vises øverst på skærmen. Du kan justere indstillingerne ved hjælp af skærmmenuerne. Menunavn Valgmuligheder Informationsfelt Du kan navigere i menuer og vælge indstillinger ved hjælp af fjernbetjeningen. Se oversigten over fjernsynets menuer på side 46. TV eller V MEM MENU Tænd for fjernsynet TV SETUP TUNING SLEEP TIMER PLAY TIMER CONNECTIONS TUNER SETUP SOUND PICTURE STAND POSITIONS MENU LANGUAGE Tænd for en tilsluttet set-top box select Vis menu Se fjernsyn Tekst-tv Nem anvendelse Eksempel på en skærmmenu. Naviger i menuer Når en menu vises på skærmen, kan du flytte mellem valgmulighederne, få vist indstillinger eller angive data. Vælg mulighed/ indstilling 0 9 GO EXIT Angiv data Åbn Vælg undermenu/ mulighed gem indstilling Luk menuer eller STOP Gå baglæns i menuer Vigtigt! Læs mere på Fjernbetjening Instruktionerne i denne vejledning beskriver overvejende betjening med Beo4 fjernbetjeningen, men du kan også betjene fjernsynet med Beo5. På den udfoldelige side i denne vejledning kan du se en oversigt over knapperne på Beo4 og Beo5. Se generelle oplysninger om brug af fjernbetjeningen i den medfølgende vejledning.

6 4 Se fjernsyn Vælg nummeret på en tv-kanal, eller skift til en anden kanal eller kilde. Juster lydstyrken, skift lydtype eller sprog, og drej fjernsynet. Betjening med Beo4 Aktiver fjernsynskilden for at bruge disse funktioner Tænd for fjernsynet Kanalnavn Vælg en tv-kanal Kanalnummer TV CHANNEL LIST CNN 1 2 DISCOVER 3 CWNBC 4 BBCWORLD SUPER CH 9 10 CRIME TV 11 CINEMA MOVIE NW Åbn en kanalliste Juster lydstyrken more select Drej fjernsynet Angiver, at der er flere kanaler Sluk for fjernsynet Gode råd 1 * Fjernsynets positioner Position 1 er yderste til venstre, og Position 9 er yderste til højre.

7 5 Betjening med Beo5 TV TV Tryk Tryk Vælg eller 0 9 Vælg kanal 0 Vælg forrige kanal Vælg eller Aktiver tal, og vælg kanal Forrige Forrige kanal eller eller Hold nede for at åbne kanalliste Vælg side Vælg kanal Accepter Hold nede Vælg side eller kanal, og accepter for at åbne kanalliste Juster lydstyrken Tryk i midten af knappen for at slå lyden fra Tryk på pil op eller ned for at tænde for lyden igen Juster lydstyrken. Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra Drej til en af siderne for at tænde for lyden igen LIST eller 1 9 Stand Drej eller Position 1-9 Vælg STAND Drej fjernsyn Vælg position* 1 Tryk på Drej fjernsyn Vælg position* 1 Tryk Tryk BEMÆRK! Du kan forudindstille de positioner, som fjernsynet skal dreje til. Se s. 44.

8 6 Tekst-tv Naviger i tekst-tv ved hjælp af menulinjen øverst på tekst-tv-siden eller piletasterne på Beo4. Betjening med Beo4 Aktiver tekst-tv for at bruge disse funktioner Start tekst-tv Få adgang til startsiden på tekst-tv. Aktuel side Forstør tekst-tv-sider Flyt til sider Få adgang til tekst-tv-sider, du gerne vil se. PAGE MEMO HALT LARGE REVEAL SETUP P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 Stop bladring i undersider Få vist skjulte meddelelser... m.m. Opret MEMO-sider Der er ni tilgængelige MEMO-sider for hver kanals tekst-tv-tjeneste.* 1 Stop bladring i undersider Få vist en MEMO-side MEMO er kun tilgængelig, hvis du har gemt MEMO-sider. Slet en MEMO-side Få vist skjult tekst under REVEAL, og foretag indstillinger under SETUP Afslut tekst-tv Gode råd Beo5 tekst-tvpegefunktion MEMO-sider Forstørret tekst-tv Brug de inderste piletaster på Beo5 til at navigere i sidehenvisningerne på en tekst-tv-side. Tryk på centerknappen for at gå til en sidehenvisning, og tryk på BACK for at gå tilbage. Gem en tekst-tv-side som MEMO-side, så du nemt kan finde den igen. Gør tekst-tv-siden større ved at åbne tekst-tv, flyt til LARGE i menulinjen, og tryk gentagne gange på GO for at skifte mellem øverste og nederste sidehalvdel og normal sidestørrelse.

9 7 Betjening med Beo5 Tryk TEXT Tekst Tryk gentagne gange for at ændre skærmvisning 0 9 eller Vælg side Flyt til PAGE, og vælg Gå til indekssider (100, 200, ) 0 9 Vælg side eller Flyt til PAGE, og vælg Indekssider STOP eller eller 0 9 STOP eller 0 9 Stop bladring Flyt til HALT Tryk Vælg underside Start bladring igen Stop bladring Vælg underside, og start bladring igen Flyt til REVEAL Accepter Flyt til REVEAL Accepter 0 9 Vælg side Flyt til SETUP Accepter Gem aktuel side Flyt til BACK Accepter 0 9 Vælg side Flyt til SETUP Accepter og gem Flyt til CHANNEL eller MEMO Vælg MEMO-side Flyt til CHANNEL eller MEMO Vælg MEMO-side Flyt til SETUP Accepter Vælg MEMO-side Tryk Slet Flyt til SETUP Tryk Vælg side Tryk to gange Tryk EXIT Tryk BACK 1 * Tekst-tvundertekster forbindelse med en bestemt kanal, skal du gemme tekst-tv-siden Hvis du ønsker automatisk visning af tekst-tv's undertekster i med disse undertekster som MEMO-side 9. Todelt skærm Tryk på TEXT for at skifte mellem todelt skærm og fuld skærm, når tekst-tv er aktiveret. BEMÆRK! Hvis dit fjernsyn er forbundet med et andet fjernsyn via et Master Link kabel, kan de gemte MEMO-sider ikke ses på begge fjernsyn. MEMO-sider skal gemmes manuelt på hvert enkelt fjernsyn.

10 8

11 Indhold BeoLink 9 10 BeoLink system 12 Tilslut og opsæt et musiksystem 14 Tilslut og opsæt et BeoLink system 15 Fjernsynet i et linkrum 16 To fjernsyn i samme rum BeoLink system Tilslut og opsæt et musiksystem Tilslut og opsæt et BeoLink system BeoLink

12 10 BeoLink system Hvis du har et BeoLink system, kan du betjene alle tilsluttede kilder fra både hovedrum og linkrum. Betjening med Beo4 Aktiver hoved- eller linkrumskilder Fjernsynslyd på musiksystemets højttalere Lyt til lyd fra en fjernsynskilde over musiksystemets højttalere. Linkrum Musik over fjernsynshøjttalerne Lyt til musik over fjernsynets højttalere. Kun relevant for Option 1-1. Se side 13. Brug en kilde, der findes i ét rum Aktiver en hoved- eller linkrumskilde fra et linkrum. Kildetypen, f.eks. en musikafspiller, findes kun i ét af rummene. Hovedrum Brug en linkrumskilde Aktiver en linkrumskilde, f.eks. et fjernsyn, fra et linkrum, hvor opsætningen også indeholder et fjernsyn i hovedrummet. Brug en hovedrumskilde Aktiver en hovedrumskilde fra et linkrum, selvom du har samme kilde, f.eks. et fjernsyn, i linkrummet. Gode råd Option Hovedrumskilde Linkrumskilde Produkterne skal have de rigtige Option-indstillinger for at fungere korrekt. Se s. 16. Dette er den centrale kilde, hvorfra du kan fordele lyd og billede til linkrumskilder. Denne kilde er placeret i linkrummet, og gennem kilden kan du modtage lyd og billede fra tilsluttede hovedrumskilder.

13 11 Betjening med Beo5 LIST TV Vælg AV* 1 Vælg videokilde Vælg zone for Vælg videokilde musiksystemets højttalere TV LIST Vælg AV* 1 CD Vælg lydkilde Vælg zone for fjernsynshøjttalere CD Vælg lydkilde RADIO Vælg kilde Betjen kilde, som du plejer Vælg kilde Betjen kilde, som du plejer RADIO TV Vælg kilde Betjen kilde, som du plejer Vælg kilde Betjen kilde, som du plejer TV LIST TV Link TV Vælg LINK* 1 Vælg kilde Betjen kilde, som du plejer Tryk Vælg kilde Betjen kilde, som du plejer Ændringer i linkrumsopsætning Musiksystem Hvis du flytter dine linkrumsprodukter til andre rum, skal du huske at få din Beo5 fjernbetjening rekonfigureret hos din Bang & Olufsen forhandler. Det er kun Bang & Olufsen musiksystemer med Master Link, der understøtter integration med fjernsynet. 1 * BEMÆRK! For at få vist LINK og AV i Beo4 displayet skal du først føje dem til listen over funktioner i Beo4. Se vejledningen til Beo4.

14 12 Tilslut og opsæt et musiksystem Hvis du slutter et kompatibelt musiksystem fra Bang & Olufsen til fjernsynet ved hjælp af et Master Link kabel, opnår du fordelene ved et integreret musik- og videosystem. 1. Tilslut musiksystemet Slut et Master Link kabel til stikkene mærket MASTER LINK på fjernsynet og musiksystemet. MASTER LINK 2. Indstil Option for fjernsyn Hvis dit fjernsyn er blevet sat op i et AVsystem, skal det indstilles til den korrekte Option. Sæt først hele systemet på standby, og stil dig derefter foran fjernsynet. Hold nede og Tryk LIST LIST LIST 0 6 Vælg OPTION?, og accepter Vælg V.OPT Vælg Option og Option pgm Hold nede Tryk Tryk Vælg den zone, hvor fjernsynet står 3. Indstil Option for musiksystem Indstil musiksystemet til den korrekte Option. Sæt først hele systemet på standby, og stil dig derefter foran musiksystemet. Hold nede og Tryk LIST LIST LIST 0 6 Vælg OPTION?, og accepter Vælg A.OPT Vælg Option og Option pgm Hold nede Tryk Tryk Vælg den zone, hvor musiksystemet står Gode råd Højttalere til fjernsyn og musiksystem Valg af Option Afspil en cd på dit musiksystem ved hjælp af de højttalere, der er tilsluttet fjernsynet, eller vælg en tv-kanal, og send lyden til højttalerne i dit musiksystem. Hvis du har en Beo4 fjernbetjening, kan Option for fjernsynet være 1, 2 eller 4 i et hovedrum og 5 eller 6 i et linkrum. Option for musiksystemet kan være 0, 1, 2, 4, 5 eller 6. Se også s. 16.

15 13 Musiksystemet og fjernsynet kan placeres i det samme rum eller i to rum, hvor fjernsynet placeres i det ene rum, og musiksystemet med et sæt højttalere placeres i det andet. Vælg Option Denne side indeholder en oversigt over de tilgængelige Options, når du bruger Beo4 fjernbetjeningen. Inden du kan indstille den korrekte Option med Beo5 fjernbetjeningen, skal du vælge den zone, hvor dit produkt står. Se s. 17. Option 2 Option 0 Fjernsynet og musiksystemet opsættes i samme rum med alle højttalere tilsluttet fjernsynet. Indstil fjernsynet til Option 2 og musiksystemet til Option 0. Option 1 Option 1 Fjernsynet (med eller uden ekstra højttalere) og musiksystemet (med et tilsluttet sæt højttalere) sættes op i det samme rum. Indstil fjernsynet til Option 1 og musiksystemet til Option 1. Option 2 Option 2 Musiksystemet opsættes i et rum, og fjernsynet (med eller uden ekstra højttalere) opsættes i et andet. Indstil fjernsynet til Option 2 og musiksystemet til Option 2. Option Se oplysninger om Option 4, 5 og 6 på s BEMÆRK! Det er ikke alle Bang & Olufsen musiksystemer, der understøtter integration med fjernsynet. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

16 14 Tilslut og opsæt et BeoLink system Tilslut og opsæt et BeoLink system for at se billeder og høre lyd i linkrum. Du kan f.eks. slutte fjernsynet i stuen til et andet videosystem eller til et sæt højttalere i et andet rum. Foretag linktilslutninger Det er nødvendigt at slutte en RF-linkforstærker til hovedrumsfjernsynet og linkrumsfjernsynet for at fordele videosignaler til linkrum.* 1 TV LINK TV MASTER LINK Slut Master Link kablet til stikket mærket MASTER LINK på fjernsynet. Slut et almindeligt antennekabel til stikket mærket LINK TV i det primære tilslutningspanel for at fordele videosignaler til linkrum. Før derefter antennekablet til RF-linkforstærkeren og Master Link kablet til linkrummet. Følg den vejledning, som følger med udstyret til linkrummet. RF Link Amplifier Tænd for systemmodulatoren Hvis du har en musikopsætning, såsom BeoLink Active/Passive, og du vælger at sætte et ikke-linkbart fjernsyn op i samme rum, skal du sætte systemmodulatoren på TIL. Fabriksindstillingen er AUTO, og den skal anvendes, hvis du bruger et linkbart fjernsyn fra Bang & Olufsen. Vælg Vælg menuen LINKINDSTILLING Vælg TV-OPSÆTNING i menuen MODULATOR Få vist TIL Accepter TILSLUTNINGER Skift linkfrekvens Hvis f.eks. en tv-kanal i dit område sendes på samme frekvens som fabriksindstillingen for BeoLink systemet (599 MHz), skal du indstille systemmodulatoren på en ledig frekvens.* 2 Vælg menuen TV-OPSÆTNING Vælg LINKINDSTILLING i menuen TILSLUTNINGER Vælg FREKVENS Find ledig frekvens Accepter Gode råd 1 * Tilsluttet udstyr 2 * Linkfrekvens Hvis der allerede er sluttet et musiksystem til stikket MASTER LINK, og du ønsker at tilslutte flere produkter, skal du dele Master Link kablet i to og forbinde delene med kablet fra linkrummet ved hjælp af en særlig samledåse. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få hjælp. Når du ændrer linkfrekvensen på hovedrumsfjernsynet, skal du sørge for, at linkfrekvensen i linkrummet er den samme. BEMÆRK! HDMI-signaler kan ikke fordeles fra et fjernsyn i hovedrummet til linkrumssystemet.

17 Fjernsynet i et linkrum 15 Hvis du har et BeoLink system, kan du betjene alle tilsluttede systemer via fjernsynet i et linkrum. Tilslut et linkrumsfjernsyn Følg denne fremgangsmåde, når du tilslutter fjernsynet til brug i et linkrum. 1 Sæt linkrumsfjernsynets stik i stikkontakten. 2 Programmer linkrumsfjernsynet til den rigtige Option vha. fjernbetjeningen. 3 Tag linkrumsfjernsynets stik ud af kontakten. 4 Foretag de nødvendige tilslutninger. 5 Sæt linkrumsfjernsynets stik i stikkontakten igen. Indstil Option for et linkrumsfjernsyn og LIST LIST LIST 6 For at hele systemet kan fungere korrekt, er det vigtigt at sørge for, at fjernsynet i linkrummet er indstillet til den korrekte Option, før det sluttes til systemet i hovedrummet. Stil dig foran linkrumsfjernsynet. Hold nede og Tryk Vælg OPTION?, og accepter Option pgm Vælg V.OPT Vælg Option 6* 1 Hold nede Tryk Tryk Vælg den zone, hvor fjernsynet står 1 * BEMÆRK! Hvis du har en Beo4, og du tilslutter fjernsynet til brug i et linkrum, hvor andre linksystemer allerede er tilsluttet (såsom højttalere), skal du indstille fjernsynet til Option 5 i stedet.

18 16 To fjernsyn i samme rum Hvis du har to fjernsyn i det samme rum og bruger samme fjernbetjening til begge fjernsyn, er det vigtigt, at fjernsynene er indstillet til hver sin Option, så de virker korrekt. Vælg den rigtige Option og LIST LIST LIST 4 Hvis du anbringer et fjernsyn i et rum, hvor du i forvejen har et Bang & Olufsen fjernsyn, og kommandoer fra fjernbetjeningen kan modtages af begge fjernsyn, skal du ændre Option-indstillingen på det ene fjernsyn for at undgå at aktivere begge fjernsyn samtidig. Stil dig foran det sekundære fjernsyn. Hold nede og Tryk Vælg OPTION?, og accepter Option pgm Vælg V.OPT Vælg Option 4 Hold nede Tryk Tryk Vælg den zone, hvor fjernsynet står* 1 Beo4 betjen fjernsynet i Option 4 Aktiver en kilde ved at trykke på den pågældende kildeknap. Når dit fjernsyn er programmeret til Option 4, og du bruger Beo4, skal du dog følge vejledningen for at aktivere en kilde. Hvis du ønsker en separat fjernbetjening til det ene fjernsyn, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. LIST LINK TV BeoVision 10 Option 4 LIST Vælg LINK TV Vælg kilde TV Gode råd Tekst-tv med Option 4 For at bruge tekst-tv på et fjernsyn, der er indstillet til Option 4, skal du indstille Beo4 til VIDEO 3. Det begrænser de Beo4 funktioner, der kan bruges sammen med fjernsyn, som er indstillet på en anden Option. Se flere oplysninger i vejledningen til Beo4. 1 * BEMÆRK! Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for oplysninger om valg af zone.

19 17 Beo5 betjen fjernsynene Hvis du bruger Beo5, kan du som regel aktivere kilden ved blot at trykke på den pågældende kildeknap. Har du to fjernsyn i samme rum, skal du dog først vælge zone for det fjernsyn, du vil bruge. Zone A TV BeoVision 10 Zone A BeoVision 10 Zone B TV Vælg zone for det Vælg kilde fjernsyn, du vil bruge. Zone B TV LINK på Beo4 For at få vist LINK på Beo4 skal du først føje den til fjernbetjeningens liste over funktioner. Se yderligere oplysninger i vejledningen til Beo4.

20 18

21 Indhold Avanceret brug Surround sound 21 Lydtype 22 Sleep Timer og Tænd/sluk via timer 23 Rediger og tilføj tv-kanaler 24 Juster billed- og lydindstillinger 25 Billedformat 26 Tuneropsætning 28 Betjen andet udstyr med Beo4 eller Beo5 Surround sound Lydtype Sleep Timer og Tænd/sluk via timer Rediger og tilføj tv-kanaler Juster billed- og lydindstillinger Avanceret brug

22 20 Surround sound Du kan vælge en højttalerkombination, der passer til den kilde, du bruger. Vælg højttalere til filmlyd Fjernsynet vælger automatisk den optimale lyd, når du vælger kilden, men du kan også justere indstillingen selv ved at vælge en af de mulige højttalerkombinationer. Åbn SPEAKER på Beo4 1 5 displayet* 1 Vælg højttalerkombination* 2 Tilstand 1 Tilstand 2 Tilstand 3 Tilstand 4 Tilstand 5 Gode råd 1 * Menuen LIST 2 * Optimer For at få vist SPEAKER på Beo4 skal du først føje den til fjernbetjeningens liste over funktioner. Højttalerkombinationen optimeres, hvis du trykker på GO på Beo4 eller på Optimer på Beo5. BEMÆRK! Hvis du kun har sluttet to fronthøjttalere til fjernsynet, kan du kun vælge Tilstand 1-3. Du kan også slutte en BeoLab subwoofer til fjernsynet.

23 Lydtype 21 Skift mellem tilgængelige lydtyper, mens du ser fjernsyn. Skift lydtype eller sprog LIST Skift mellem tilgængelige lydtyper og sprog. Vælg SOUND, og accepter Tryk gentagne gange for at vælge Vælg lydtype eller sprog Gem din foretrukne lydtype, når du indstiller tv-kanaler. Se s. 23.

24 22 Sleep Timer og Tænd/sluk via timer Du kan indstille en Sleep Timer, så fjernsynet slukkes efter et bestemt tidsrum. Du kan også indstille fjernsynet til at tænde og slukke automatisk ved at programmere tidsindstillet afspilning i hovedrummet. Aktiver en Sleep Timer Programmer fjernsynet til at skifte til standby efter et bestemt tidsrum. Tryk gentagne gange på LIST, indtil SLEEP vises på Beo4 displayet* 1 Tryk gentagne gange på GO for at vælge Deaktiver en Sleep Timer Du kan altid deaktivere Sleep Timeren, hvis du fortryder. Tryk gentagne gange på LIST, indtil SLEEP vises på Beo4 displayet Tryk gentagne gange på GO, indtil FRA vises Aktiver Tænd/sluk via timer Indstil timeren på TIL, hvis fjernsynet skal timerindstilles* 2. Tryk på MENU for at åbne menuen TV-OPSÆTNING Vælg menuen TÆND/SLUK VIA TIMER Vælg menuen TIMER TIL/FRA Vælg TIL, og accepter Gode råd 1 * Menuen LIST Sikkerhed For at få vist SLEEP på Beo4 skal du først føje den til fjernbetjeningens liste over funktioner. Af sikkerhedsmæssige årsager kan standen ikke dreje, hvis fjernsynet er blevet tændt via en timerindstilling. 2 * BEMÆRK! Hvis du vil tidsindstille en afspilning vha. TÆND/SLUK VIA TIMER, skal fjernsynet være forbundet med et andet Bang & Olufsen produkt, der har urfunktion.

25 Rediger og tilføj tv-kanaler 23 Du kan ændre den rækkefølge, som kanalerne vises i, og give dem et navn, du selv vælger. Du kan også slette en kanal og tilføje nye kanaler. Forudindstil op til 99 tv-kanaler på hvert sit kanalnummer. Flyt en kanal Du kan flytte tv-kanaler til de ønskede kanalnumre. Tryk på MENU for at åbne menuen TV-OPSÆTNING Vælg REDIGER PROGRAMMER i menuen PROGRAM- INDSTILLING Vælg kanal Følg instruktionerne på skærmen Navngiv en kanal Navngiv tv-kanalerne, så de er nemme at finde. Tryk på MENU for at åbne menuen TV-OPSÆTNING Vælg REDIGER PROGRAMMER i menuen PROGRAM- INDSTILLING Vælg kanal Tryk Angiv og accepter indstillinger Slet en kanal Slet kanaler, du ikke ønsker at beholde. Tryk på MENU for at åbne menuen TV-OPSÆTNING Vælg REDIGER PROGRAMMER i menuen PROGRAM- INDSTILLING Vælg kanal Flyt Tryk to gange for at slette Juster indstillede kanaler Finjuster kanalmodtagelsen, angiv tilstedeværelsen af kodede kanaler, og vælg lydtyper etc. Tryk på MENU for at åbne menuen TV-OPSÆTNING Vælg MANUEL SØGNING i menuen PROGRAM- INDSTILLING Vælg punkt Følg instruktionerne på skærmen Genindstil via automatisk indstilling Genindstil alle tv-kanaler automatisk. Bemærk, at alle dine kanalindstillinger forsvinder. Tryk på MENU for at åbne menuen TV-OPSÆTNING Vælg menuen PROGRAM- INDSTILLING Vælg menuen AUTOMATISK SØGNING Start automatisk søgning Tilføj nye kanaler Tilføj kanaler, som f.eks. er blevet flyttet af udbyderen. Indstil kanaler via menuen TILFØJ KANALER, hvis du ikke ønsker at ændre de allerede indstillede kanaler, og hvis du vil beholde kanalnavne, rækkefølge og indstillinger, der er gemt for disse kanaler. Tryk på MENU for at åbne menuen TV-OPSÆTNING Vælg menuen PROGRAM- INDSTILLING Vælg menuen TILFØJ KANALER Start tilføjelse af kanaler MANUEL SØGNING TV-SYSTEM I menuen MANUEL SØGNING kan du få adgang til menupunkterne FREKVENS, PROGRAMNUMMER, PROGRAMNAVN, FINJUSTERING, DEKODER, TV-SYSTEM og LYD. Hvis punktet TV-SYSTEM vises, skal du sørge for, at det korrekte sendesystem vises, inden du begynder søgningen: B/G (PAL/SECAM BG), I (PAL I), L (PAL/SECAM L) og D/K (PAL/SECAM D/K). Få yderligere oplysninger hos din forhandler. BEMÆRK! Hvis kanaler udsendes i to lydspor, og du ønsker begge sprog, kan du gemme kanalen to gange én gang for hvert sprog.

26 24 Juster billed- og lydindstillinger Billed- og lydindstillinger er fabriksindstillet på værdier, der passer til de fleste fjernsyn. Hvis du ønsker det, kan du dog justere indstillingerne, så de passer til dig. Juster billede Juster lys, farve og kontrast. Se oplysninger om billedformat på s. 25. Justering af indstillingen for TINT gælder kun den aktuelle kanal. Tryk på MENU for at åbne menuen TV-OPSÆTNING Vælg menuen BILLEDJUSTERING Angiv og accepter indstillinger Fjern billedet Fjern billedet midlertidigt fra skærmen. Tryk gentagne gange på LIST for at få vist P.MUTE på Beo4, og accepter Juster lyd Forudindstil lydstyrke, bas, diskant eller loudness, en tilsluttet BeoLab subwoofer og to højttalerkombinationer som standard. Indholdet af menuen LYD varierer, alt efter hvilket udstyr der er tilsluttet fjernsynet. Se også s. 20 om højttalerkombinationer. Tryk på MENU for at åbne menuen TV-OPSÆTNING Vælg menuen LYD Vælg menuen LYDJUSTERING Angiv og accepter indstillinger SOUND ADJUSTMENT VOLUME... BASS... TREBLE... SUBWOOFER... LOUDNESS ON DEFAULT VIDEO SPEAKER3 DEFAULT AUDIO SPEAKER2 PICTURE BRIGHTNESS... CONTRAST... COLOUR... TINT... SIZE... HOR. SIZE... VERT. SIZE... HOR. POSITION... VERT. POSITION... Kun NTSC-signal Kun 1080p/i-signal Kun VGA-signal store select Gode råd Midlertidige indstillinger STAND. VIDEO STAND. AUDIO Hold knappen EXIT inde i stedet for GO, når du accepterer indstillinger, hvis du kun vil gemme billed- og lydindstillinger, indtil du slukker for fjernsynet. Den valgte højttalerkombination i undermenuen STAND. VIDEO aktiveres automatisk, når du tænder for en videokilde via fjernsynet. Den valgte højttalerkombination i undermenuen STAND. AUDIO aktiveres automatisk, når du tænder for en audiokilde via fjernsynet.

27 Billedformat 25 Du kan tilpasse fjernsynsoplevelsen ved at vælge et bestemt billedformat. Vælg billedformat Fjernsynet tilpasser automatisk billedet, så det fylder så meget som muligt af skærmen, når du vælger en kilde, men du kan også selv vælge et format. Åbn FORMAT på Beo4 1 4 displayet* 1 Vælg format* 2 Juster evt. billedet opad eller nedad med piletasterne. Standard* 3 Til panoramabillede eller 4:3 Zoom Billedet justeres lodret Wide Til billeder i ægte 16:9-bredformat Udvidet Bjælkerne kan fjernes, så billedet vises i 16:9-format. 1 * Menuen LIST 2 * Optimer 3 *Variant For at få vist FORMAT på Beo4 skal du først føje den til fjernbetjeningens liste over funktioner. Billedformatet optimeres, hvis du trykker på GO på Beo4 eller på Optimer på Beo5. Du kan vælge andre muligheder end standardindstillingen ved at trykke på eller eller Variant på Beo5.

28 26 Tuneropsætning Deaktiver TV- eller DVB-tuneren, hvis din TV- eller DVB-kilde er en ekstern enhed som f.eks. en set-top box. Deaktiver den interne tuner Hvis du deaktiverer tv-tuneren, kan du aktivere DVB-tuneren med knappen TV. Hvis du deaktiverer DVB-tuneren, kan du aktivere en tilsluttet ekstern enhed med knappen DTV. Tryk på MENU for at åbne menuen TV-OPSÆTNING Vælg menuen TUNEROPSÆTNING Aktiver/deaktiver TV-TUNER Aktiver/deaktiver DVB HD, og accepter Deaktiver TV- eller DVB-tuner Menuen PROGRAMINDSTILLING Hvis du deaktiverer både tv-tuneren og DVB-tuneren, kan du aktivere en ekstern enhed, der fungerer som en tuner, enten med knappen TV eller med knappen DTV. Menuen PROGRAMINDSTILLING er kun tilgængelig, hvis tv-tuneren er aktiveret. Se s. 46. BEMÆRK! Hvis du har tilsluttet en Bang & Olufsen harddiskoptager til dit fjernsyn, frarådes det at deaktivere tv-tuneren.

29 27

30 28 Betjen andet udstyr med Beo4 eller Beo5 Den indbyggede Peripheral Unit Controller fungerer som en tolk mellem tilsluttet videoudstyr (f.eks. en set-top box, en optager eller en dvd-afspiller) og Bang & Olufsen fjernbetjeningen. Vis menuoverlay* 1 MENU eller Vælg tilsluttet udstyr Vælg funktion Med Beo4 får du hurtig adgang til den valgte Åbn menuoverlayen funktion via menuoverlayen. Direkte betjening med Beo4 Aktiver en funktion uden menuoverlayen. Det tilsluttede udstyr skal være tændt. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få en liste over funktioner. Tryk på en farvet knap for at aktivere en funktion eller Tryk på GO og et ciffer for at aktivere funktionen GUIDE MENU TEXT INFO WIDE Beo4 menuoverlayen. Gode råd 1 * Menuoverlay Du kan ikke åbne overlayen i linkrum. I stedet skal du trykke på en af de farvede knapper eller GO efterfulgt af et tal. BEMÆRK! Tuneropsætningen og indstillingerne i menuen TILSLUTNINGER bestemmer, hvilken kildeknap du skal trykke på for at aktivere en ekstern enhed. Se s. 26 og 35.

31 29 Brug fjernbetjeningen fra Bang & Olufsen for at få adgang til funktioner i produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen. Betjening med Beo5 Hovedfunktionerne i dit udstyr kan betjenes via Beo5 fjernbetjeningens display. Det er muligvis ikke alle funktioner, der understøttes. Vælg kilde Vælg funktion Brug produktets menuer Betjen menuen i et tilsluttet produkt via fjernbetjeningen. På Beo4 skal du måske trykke på EXIT i stedet for STOP for at gå tilbage til den forrige menu. Åbn produktets menu Naviger i menuer eller Vælg funktion Gå trinvist gennem sider/ kanallister 0 9 Angiv oplysninger Tænd eller sluk Fjernsynsmenu Med nogle tilsluttede produkter skal du trykke på GO og derefter 0 på Beo4 for at tænde og slukke for produktet. Tryk to gange på MENU på Beo4 for at åbne fjernsynets hovedmenu, hvis f.eks. DVD er valgt som kilde. BEMÆRK! Se også den vejledning, der følger med det tilsluttede produkt. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få mere at vide om, hvilke produkter Beo4 fjernbetjeningen understøtter.

32 30

33 Indhold Installation Fjernsynsopsætning 34 Udvid opsætningen 36 Opsæt ekstraudstyr 38 Tilslutningspaneler 40 Førstegangsopsætning af fjernsynet 42 Højttaleropstilling 44 Yderligere indstillinger 46 Skærmmenuer 46 Rengøring Fjernsynsopsætning Udvid opsætningen Opsætning af ekstraudstyr Tilslutningspaneler Førstegangsopsætning af fjernsynet Installation Opsætning

34 32 Opsætning af fjernsynet Følg retningslinjerne for placering og tilslutning, der er beskrevet på denne og de følgende sider. Placeringsmuligheder Fjernsynet kan anbringes på en motordrejestand eller monteres på et vægbeslag. Håndtering Vi anbefaler, at du anbringer fjernsynet i emballagen, mens du fastgør hængslerne til vægbeslaget eller beslaget til standen. Vægbeslag og motordrejestand Indstil det maksimale antal grader, som fjernsynet skal kunne dreje på standen. Se s. 41. Vægbeslaget kan drejes manuelt 45 til venstre eller højre, afhængigt af din opsætning. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads rundt om fjernsynet til, at det kan drejes og vippes uhindret. Vigtigt! Ventilation Sørg for, at der er plads nok rundt om skærmen til at sikre tilstrækkelig ventilation. Ventilationshullerne må ikke tildækkes! Hvis fjernsynet bliver overophedet, vises en advarselsmeddelelse på skærmen. Sæt fjernsynet på standby (det må ikke slukkes!), så det kan køle af. Du kan ikke bruge fjernsynet, mens det køler af.

35 33 Oversigt Placering af tilslutningspaneler og andre vigtige ting: 1 Monteringsbeslag til vægbeslag. 2 Monteringsbeslag til stand. 3 Dæksel til tilslutningspanelet. Her finder du også tilslutning af strøm. Træk ud forneden for at fjerne dækslet. Træk kabler Du kan fastgøre kablerne på begge sider eller i midten, afhængigt af om fjernsynet er anbragt i et vægbeslag eller på en stand. Hvis du har en motordrejestand, skal du sikre, at kablerne er tilstrækkeligt løse til, at fjernsynet kan drejes til begge sider, før du fastgør kablerne med kabelstrimler i et pænt bundt. Fastgør frontstoffet Frontstoffet kan fastgøres, så snart fjernsynet er monteret i vægbeslaget eller på standen. Du bør fjerne frontstoffet ved rengøring. Undlad at sprøjte væske direkte på skærmen, da dette kan beskadige højttalerne. Brug i stedet en blød klud. Se s. 46.

36 34 Udvid opsætningen Dit fjernsyn understøtter mange typer ekstraudstyr. Frakobl fjernsynet Når du udvider din opsætning, skal fjernsynet være frakoblet strømmen. Sluk for fjernsynet Tag fjernsynets stik ud af stikkontakten Tilslut ekstraudstyr Produkter fra andre producenter end Bang & Olufsen kan betjenes med Beo4 ved at slutte en IR-sender fra Bang & Olufsen til hvert produkt. Se også s. 37. Vælg det relevante stik mærket PUC Tilslut produktet Tænd for fjernsynet Sæt altid kabelskjulere på, inden fjernsynet sluttes til strømmen igen. Sæt alle kabelskjulere på Sæt fjernsynets stik i stikkontakten Tænd for fjernsynet Information STANDBYINDSTILLINGER Indstil set-top boxen til at slukke, når du skifter kilde, eller når du slukker fjernsynet. Du kan også vælge, at set-top boxen altid skal være tændt, eller at den skal kunne tændes og slukkes manuelt med fjernbetjeningen.

37 35 Registrer ekstraudstyr Hvis fjernsynet ikke finder det tilsluttede udstyr automatisk, skal det tilmeldes fjernsynet. Gentag fremgangsmåden for hver stikgruppe. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg menuen TILSLUTNINGER Vælg stikkene i en stikgruppe, og registrer dem Vælg menuen STANDBY- INDSTILLINGER Følg instruktionerne på skærmen Indholdet af menuen TILSLUTNINGER AV1 AV4 HDMI EXPANDER LINKINDSTILLING Registrer tilsluttet udstyr Aktiver eller deaktiver en HDMI Expander, der er tilsluttet HDMI B-stikket Indstil en linkfrekvens, og aktiver systemmodulatoren. 'Se s. 14. Kilder i menuerne AV1-AV4 NONE V.MEM DVD DVD2 DTV2 (V.AUX) DTV V.AUX2 TV PC Intet tilsluttet Tilsluttet videooptager Tilsluttet dvd-afspiller eller -optager Tilsluttet dvd-afspiller eller -optager Udstyr, såsom en set-top box Udstyr, såsom en set-top box* 1 Udstyr, såsom en spillekonsol Udstyr, såsom en set-top box* 1 Tilsluttet computer eller BeoMaster (kun AV 3) Ovenstående er kun eksempler på registreringer. Du kan registrere udstyr til en hvilken som helst kilde. Det kan også være nødvendigt at registrere ekstraudstyr i Master Link systemet. VGA Y Pb Pr HDMI Udstyr tilsluttet via VGA-stikket (AV 3). Udstyr tilsluttet via Y-, Pb- eller Pr-stikket (AV 2 eller AV 3). Udstyr tilsluttet via HDMI-stikket. Hvis du har indstillet HDMI EXPANDER i menuen TILSLUTNINGER til JA, erstattes valgmuligheden B i AV-menuerne med B1, B2, B3 og B4. 1 * Kun tilgængelig hvis DVB- og tv-tuneren er deaktiverede. Se s. 26.

38 36 Opsæt ekstraudstyr Sæt fjernsynet op med videokilder og højttalere. Antennesignaler Tilslut dine antennesignalkilder, f.eks. kabel eller antenne, til de stik, der er vist på illustrationen. DVB POWER LINK SUB POWER LINK FRONT Højttalere Brug Bang & Olufsen Power Link højttalere. Brug de kabler, der følger med højttalerne. Du kan få kabler hos din Bang & Olufsen forhandler. AERIAL POWER LINK REAR Gode råd Udstyr med HDMI-udgang Udstyr med HDMI-udgang, som f.eks. en set-top box, kan tilsluttes ethvert ledigt HDMI-stik på fjernsynet, uanset hvilken AV-stikgruppe du har sluttet udstyret til. Hvis du ønsker at fordele kilden til et andet rum, skal du også slutte udstyret til et 21-bens stik eller en AV3-videoindgang på tilslutningspanelet. Se yderligere oplysninger om registrering af tilsluttet udstyr inden brug på s. 35.

39 37 Ekstra videoudstyr Tilslut mange forskellige typer videoudstyr på samme tid. Her kan du også se eksempler på kildenavne, du kan vælge til udstyret, i menuen TILSLUTNINGER. Decoder DVD AV 1 2 AV 1 4 IR-sendere: Produkter fra andre producenter end Bang & Olufsen kan betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening ved at slutte en IR-sender fra Bang & Olufsen til hvert produkt. Forbind hver sender med det relevante stik mærket PUC i det primære tilslutningspanel. Satellite (STB) AV 1 4 PUC 1 4 Recorder (HDR) AV 4 Musiksystem Slut et Bang & Olufsen musiksystem med et Master Link stik til dit fjernsyn. Slut det til Master Link stikket i det primære tilslutningspanel. Se også s ML Netledning og stik Den medfølgende netledning er specielt beregnet til fjernsynet. Hvis du ændrer netledningens stik eller beskadiger netledningen, kan det påvirke fjernsynets lyd- eller billedkvalitet. Forbind stikket ~ i det primære tilslutningspanel på dit fjernsyn med en stikkontakt. IR-modtageren lyser rødt, og fjernsynet står på standby og er klar til brug.

40 38 Tilslutningspaneler Alt udstyr, som du slutter til det primære tilslutningspanel, skal registreres i menuen TILSLUTNINGER. Se s. 35. Strømstik CAMERA ~ Strømstik Tilslutning til lysnettet. USB Kun til brug ved service. Ethernet* 1 Kun til brug ved service. AV (1-2 og 4) 21-benet stik til tilslutning af ekstra videoudstyr som f.eks. en dvd-afspiller, set-top box, dekoder eller videooptager. AV 3 (video, L, R) Til tilslutning af lyd (hhv. højre og venstre lydkanal) og videosignaler fra en ekstern kilde. Tilslut stereohovedtelefoner. Gode råd CHIPKORT Sæt et chipkort i CA-modulet med chippen vendt mod forsiden af modulet. Isæt CA-modulet, så forsiden vender bort fra fjernsynets front. Hvis et Conax-chipkort bruges alene, skal chippen vende mod skærmen. 1 * Opret kun forbindelse til et lokalt netværk (LAN), der ikke er forbundet med andre netværk uden for din lejlighed/dit hus/din bygning.

41 39 Y Pb Pr (AV 2-3) Til videosignaler fra en ekstern kilde, såsom en HDTV-kilde. Du kan bruge stikket sammen med et AV-stik eller et digitalt lydstik. SPDIF (1-2) Stik til digital lydindgang, f.eks. fra en dvd-afspiller. PUC (1-4) Til IR-kontrolsignaler til eksternt udstyr tilsluttet et AV-stik. HDMI IN (A-B) Til en HDMI-videokilde (High Definition Multimedia Interface) eller en computer. Kilderne kan registreres til alle AV-stikgrupperne. Slut en HDMI Expander til HDMI B-stikket. VGA (AV 3) Til tilslutning af en computer til at modtage analog grafik. RF OUT Antenneudgangsstik til fordeling af videosignaler til andre rum. Kræver også en RF-linkforstærker. DVB Antenneindgangsstik til et digitalt tv-signal. MASTER LINK Til et kompatibelt Bang & Olufsen musik- eller videosystem. POWER LINK (SUB) Til tilslutning af en Bang & Olufsen subwoofer. POWER LINK (FRONT REAR) Til tilslutning af eksterne højttalere i en surround sound-opsætning. Se også s PCMCIA/SMARTCARD Til et kort/modul, der giver adgang til digitale satellitkanaler. STAND Til tilslutning af en motordrejestand. AERIAL Antenneindgangsstik til et analogt tv-signal fra f.eks. en ekstern antenne eller kabel-tv-net. CAMERA (R, L, video) Til tilslutning af lyd (hhv. højre og venstre lydkanal) og videosignaler fra en ekstern kilde. Hovedtelefoner Tryk i midten af knappen for at slå lyden i højttalerne fra. Tryk lydstyrkeknappen op eller ned for at justere lydstyrken i hovedtelefonerne. Tryk en gang til på midten af lydstyrkeknappen for at få lyden tilbage. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskader.

42 40 Førstegangsopsætning af fjernsynet Proceduren for førstegangsopsætning aktiveres, når strømmen sluttes til fjernsynet, og det tændes første gang. Hvis du ønsker at ændre opsætningen på et senere tidspunkt, kan du gå ind i de samme menuer og opdatere dine indstillinger. Tænd for fjernsynet Det tager ca. 20 sekunder for fjernsynet at starte op og blive klar til brug. TV Tænd Vælg indstilling Du føres gennem følgende menuer, første gang du tænder for fjernsynet.* 1 Vælg indstilling MENUSPROG JUSTER STAND DREJESOKKELPOSITION TUNEROPSÆTNING TILSLUTNINGER AUTOMATISK SØGNING Accepter, og gå til næste menupunkt Indstil, hvilket sprog skærmmenuerne skal vises på. Kalibrer standen. Se s. 41. Indstil drejestandens positioner. Se s. 41 og 44. Aktiver eller deaktiver intern tv-tuner eller DVB. Registrer tilsluttet udstyr. Se s. 35. Indstil tv-kanaler automatisk. Se også s. 34. Kun tilgængelig, hvis tv-tuneren er aktiveret. Se s. 26. Information Tv-tuner Tilslutninger Automatisk søgning Menuen PROGRAMINDSTILLING er kun tilgængelig, hvis tv-tuneren er aktiveret. Se s. 26 og 46. Vælg den type produkter, du har tilsluttet hvert stik. Vælg de anvendte stik, produktnavnet og kildenavnet. En menu til kanalsøgning vises automatisk på skærmen. 1 * BEMÆRK! Når du har foretaget dine foretrukne indstillinger i en menu, skal du trykke på den grønne knap for at fortsætte til næste menu i proceduren for førstegangsopsætning. Følg instruktionerne på skærmen.

43 41 Kalibrer højttalerne Opsæt højttalerne for at optimere lyden i din lytteposition. HØJTTALERTYPE HØJTTALERAFSTAND HØJTTALERNIVEAU Førstegangsopsætning af højttalere gælder kun højttalere til fjernsynet. Se også Højttaleropstilling på s og Surround sound på s. 20. LYDJUSTERING Juster lydstyrke, bas, diskant og loudness, og forudindstil to højttalerkombinationer som standard. Du kan til enhver tid vælge en anden højttalerkombination. Se s. 20 og 24. Kalibrer standen Indstil det maksimale antal grader, som fjernsynet kan dreje til venstre og højre. Fjernsynets motoriserede drejebevægelse fungerer ikke, før kalibreringsprocessen er gennemført. Fjernsynet kan kun vippes manuelt. JUSTER STAND Vælg INDSTIL YDERSTE VENSTRE POS., og drej mod venstre til det punkt, du vil begrænse bevægelsen til Vælg INDSTIL YDERSTE HØJRE POS., og drej mod højre til det punkt, du vil begrænse bevægelsen til Accepter DREJESOKKELPOSITION Indstil den foretrukne position, som fjernsynet skal dreje til, når det tændes og slukkes. Se s. 44. BEMÆRK! Du skal kalibrere standen, inden du kan bruge standens motoriserede drejebevægelse.

44 42 Højttaleropstilling Slut Power Link højttalere og en BeoLab subwoofer til dit fjernsyn, og få et surround sound-system. Vælg højttaleropstilling Tænd for fjernsynet i fjernsynstilstand, før du justerer højttalernes indstillinger. Tænd for fjernsynet, og åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg LYD Vælg menu Indstil højttalertype Registrer typen for hver højttaler i menuen. Vælg menuen HØJTTALERTYPE Vælg højttaler, og få vist højttalertype Accepter Indstil højttalerafstand Angiv den direkte afstand i meter fra din plads til de enkelte højttalere. Vælg menuen HØJTTALERAFSTAND Vælg højttaler, og vælg afstand Accepter LEFT FRONT CENTRE RIGHT FRONT LEFT REAR RIGHT REAR Indstil højttalerafstand. Information Lyd under opsætning Under opsætningen afgiver en højttaler nogle gange en lyd. Kontroller, at navnet på den fremhævede højttaler er det samme som navnet på den højttaler, der afgiver lyden.

45 43 Kalibrer lydniveauet Hver højttaler afgiver en kalibreringslyd på skift. Juster højttalerne, så de passer til centerhøjttalerens lydniveau. Dette sikrer en optimal surround sound. Vælg menuen HØJTTALERNIVEAU Vælg AUTOMATISK eller MANUEL under RÆKKEFØLGE Hvis MANUEL er valgt, vælges en højttaler, og niveauet justeres Accepter Få vist det aktive lydsystem Få vist navnet på det aktive lydsystem for en kilde eller et program på skærmen. Åbn menuen TV-OPSÆTNING Vælg LYD Vælg menuen AKTIVT LYDSYSTEM BEMÆRK! Når du har foretaget højttalerkalibreringen, behøver du ikke kalibrere højttalerlyden igen, medmindre du ændrer opstillingen

46 44 Yderligere indstillinger Du kan indstille de positioner, fjernsynet skal dreje til. Fjernsynspositioner Programmer forskellige positioner til, når du ser fjernsyn, lytter til musik, og til når fjernsynet er slukket. Se mere om førstegangsopsætning af standen på s. 40. Åbn menuen TV- OPSÆTNING, og vælg menuen DREJESOKKELPOSITION Vælg VIDEO, AUDIO, STANDBY eller JUSTER STAND. Drej fjernsynet efter behov Accepter* 1 STAND POSITIONS VIDEO AUDIO STANDBY STAND ADJUSTMENT select Gode råd 1 * Førstegangsopsætning Når du har indstillet fjernsynets positioner under førstegangsopsætningen, skal du trykke på den grønne knap for at fortsætte opsætningen.

47 45

48 46 Skærmmenuer Generelle indstillinger: Vælg TV og MENU Vælg indstilling INDSTILLING SLEEP TIMER s. 22 TÆND/SLUK VIA TIMER REDIGER PROGRAMMER s. 23 TILFØJ KANALER s. 23 AUTOMATISK SØGNING s. 23 MANUEL SØGNING TIMER s. 22 FREKVENS PROGRAMNUMMER PROGRAMNAVN FINJUSTERING DEKODER TV-SYSTEM LYD TILSLUTNINGER TUNEROPSÆTNING AV1-AV4 s. 35 HDMI EXPANDER s. 35 LINKINDSTILLING s. 14 og 35 TV-TUNER s. 26 DVB HD s. 26 FREKVENS TV-SYSTEM MODULATOR LYD LYDSJUSTERING s. 24 HØJTTALERTYPE s. 42 HØJTTALERAFSTAND s. 42 HØJTTALERNIVEAU s. 43 AKTIVT LYDSYSTEM s. 43 BILLEDJUSTERING LYS s. 24 KONTRAST s. 24 FARVE s. 24 TINT s. 24 STØRRELSE s. 24 BILLEDBREDDE s. 24 BILLEDHØJDE s. 24 VENSTRE/HØJRE s. 24 OP/NED s. 24 DREJESOKKELPOSITION MENUSPROG VIDEO s. 44 AUDIO s. 44 STANDBY s. 44 JUSTER STAND s. 44 Rengøring Vedligeholdelse Skærm Kabinet og betjeningspanel Aldrig sprit Almindelig vedligeholdelse, såsom rengøring af fjernsynet, er brugerens ansvar. Brug et mildt vinduesrengøringsmiddel, og rengør skærmen let, så du ikke efterlader striber eller spor. Visse typer mikrofiberklude kan beskadige den optiske belægning på grund af deres slibende effekt. Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Pletter og snavs kan fjernes med en fugtig blød klud og en opløsning af vand og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel. Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af fjernsynet.

49 BEMÆRK! Hvis frontglasset revner eller på anden måde beskadiges, skal det straks udskiftes, da det ellers kan forårsage personskade. Du kan bestille nyt frontglas hos din Bang & Olufsen forhandler. 47

50 48 Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) Miljøbeskyttelse Elektrisk og elektronisk udstyr, reservedele og batterier, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr, alle reservedele samt alle batterier skal indsamles og bortskaffes separat. Når elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der anvendes i dit land, beskyttes miljøet og andre menneskers helbred. Desuden bidrages der til en betryggende og rationel anvendelse af naturlige ressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr. Din Bang & Olufsen forhandler kan rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode. I tilfælde af, at et produkt er for lille til at vise dette symbol, er det i stedet vist i vejledningen, på garantibeviset eller på emballagen. Alle Bang & Olufsens produkter overholder gældende miljøregler.

51 49 Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. This product incorporates copyright protection tech nology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copy right protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-d symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright Dolby Laboratories. All rights reserved. Manufactured under license under U.S. Patent # s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of DTS, Inc DTS, Inc. All Rights Reserved.

52

53

54

55

56

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagbeklædning fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

BeoSystem 3. Vejledning

BeoSystem 3. Vejledning BeoSystem 3 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides BeoVision 10 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING BeoVision 7 Tillæg Skærmmenuer Dette tillæg indeholder rettelser til vejledningen og håndbogen. Størstedelen af rettelserne er til skærmmenuerne, menuen TILSLUTNINGER og stikpanelerne. KANALGRUPPER INDSTILLING

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på BeoVision 10 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision 8-40. Vejledning

BeoVision 8-40. Vejledning BeoVision 8-40 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system.

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoVision 6. Håndbog

BeoVision 6. Håndbog BeoVision 6 Håndbog 3 Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i kapitler. Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoVision 7 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og opsætter

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Adaptive Sound Technology, 25 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology.

Adaptive Sound Technology, 25 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology. BeoSystem 3 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises, når fjernsynet

Læs mere

Adaptive Sound Technology, 27 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology.

Adaptive Sound Technology, 27 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

BeoVision 4. Håndbog

BeoVision 4. Håndbog BeoVision 4 Håndbog BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved hjælp af deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoSystem 3 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

BeoVision 3. Håndbog

BeoVision 3. Håndbog BeoVision 3 Håndbog Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

BeoSystem 1. Vejledning

BeoSystem 1. Vejledning BeoSystem 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningen og håndbogen Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer. Indhold 2 Tilslutning af ekstraudstyr, 3 Find ud af, hvordan du tilslutter en set-top boks, dekoder, BeoCord V 8000 videobåndoptager eller DVD 1 til fjernsynet, og hvordan du registrerer ekstraudstyr.

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af B&O PLAY produktet samt tilsluttet udstyr. Fjernsynet har flere funktioner end dem, der

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

BeoVision 5. Vejledning

BeoVision 5. Vejledning BeoVision 5 Vejledning BeoVision Avant Guide Brugervejledninger Denne Vejledning indeholder oplysninger om daglig brug, mere avancerede betjeningsmuligheder, den grundlæggende opsætning og vedligeholdelse

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr.

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr. BeoTime Vejledning Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan ændres uden varsel. Til det norske marked!

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoCenter Håndbog

BeoCenter Håndbog BeoCenter 6 23 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit. Hvert afsnit indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet med

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BeoSound 5. Vejledning

BeoSound 5. Vejledning BeoSound 5 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

BeoRemote One. BeoRemote One BT

BeoRemote One. BeoRemote One BT BT Kære kunde Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om og beskriver dens funktioner i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Vejledningen opdateres regelmæssigt, så den

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere