BeoVision Avant DVD. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoVision Avant DVD. Vejledning"

Transkript

1 BeoVision Avant DVD Vejledning

2 BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen Knapper på Beo4 fjernbetjeningen TV LIST Vejledningen Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige, for at du kan få det fulde udbytte af produktet. Vi forventer, at din Bang & Olufsen forhandler leverer, installerer og sætter produktet op. De oplysninger, der er nødvendige for at installere og sætte produktet op, findes i vejledningen og på CD-ROM en. De kan være nyttige, hvis du flytter produktet eller udvider systemet på et senere tidspunkt. Vejledningen og CD-ROM en indeholder begge et indeks, der kan hjælpe dig med at finde et emne, du gerne vil vide mere om. Den vedlagte CD-ROM indeholder en fil i PDF-format. For at kunne læse PDF-filen skal programmet Acrobat Reader være installeret på computeren. Hvis du ikke har programmet, kan du installere det fra CD-ROM en. Vælg derefter filen på det sprog, du ønsker. Dokumentet åbnes. Displayvisning på Beo4 fjernbetjeningen STORE Displayvisning på fjernsynsskærmen TV 12

3 Indhold 3 Præsentation af dit Bang & Olufsen fjernsyn, 4 Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 7 Få alt at vide om den daglige brug af fjernsynet, herunder hvordan du forvandler fjernsynet til en hjemmebiograf, du kan se film på, og hvordan du bruger tekst-tvfunktionerne. Avancerede funktioner, 21 Alle nødvendige oplysninger om brug af fjernsynet udover daglig brug, f.eks. avancerede funktioner i tekst-tv, betjening af set-top boks og PIN-kodesystemet. Indstilling af programmer og foretrukne grundindstillinger, 31 Find ud af, hvordan du indstiller kanaler. Dette kapitel indeholder også oplysninger om indstilling af klokkeslæt, dato, standpositioner, billede og lyd. Placering, tilslutning og vedligeholdelse, 45 Find ud af, hvordan du håndterer og placerer fjernsynet, tilslutter ekstra videoudstyr, og bruger stikpanelet på fronten. Indeks, 56

4 4 Præsentation af BeoVision Avant og Beo4 Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang til alle funktioner. Når en funktion bruges, informeres du herom via displays på Beo4 eller øverst på fjernsynet. Det er kun de knapper, der bruges med dette produkt, der vises. Andre knapper bruges evt. med tilsluttet udstyr. Hvis du vil have oplysninger om betjening af tilsluttet udstyr, skal du se i de vejledninger, der følger med udstyret. Hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvordan du tilføjer ekstra funktioner til dem, der er vist i Beo4 s display, skal du se kapitlet Tilpasning af Beo4 på CD-ROM en. Tænd for fjernsynet Tænd for en tilsluttet set-top boks. Kun tilgængelig, hvis der er tilsluttet en set-top boks, som er registreret som STB (SAT) Tænd for DVD en og afspil en isat disk TV SAT DVD TV SAT DVD TV FORMAT MENU Beo4 s dispplay viser den kilde, du har valgt, eller de ekstra funktioner, der er tilgængelige, når du trykker på knappen LIST Hent hovedmenuen frem for at få adgang til en tv-liste, Timer-afspilning, Timer stand-by og opsætningsvalg Vælg kanaler, musiknumre og DVD-kapitler. Indtast oplysninger i skærmmenuer TEXT 0 MENU Hent menuen for undertekstsprog for DVD frem* Hent DVD-diskmenuen frem Tænd for tekst-tv TEXT Gå trinvist gennem kanaler eller musiknumre på en CD, og gå gennem menumuligheder Hent menuen for dialogsprog for DVD frem* Hent menuen for kameravinkel for DVD frem Flyt markøren fra indstilling til indstilling i en indtastningsmenu eller spol tilbage eller frem under afspilningen af en DVD LIST STOP EXIT STOP Stop afspilningen af en disk, eller gå fra én menu tilbage til en tidligere menu EXIT Forlad alle skærmmenuer Godkend og gem instruktioner eller indstillinger. Start afspilningen af en disk Juster lydstyrken. Tryk i midten for at fjerne lyden fra højttalerne Få vist ekstra funktioner i Beo4 s display, f.eks. FORMAT LIST Sæt fjernsynet på stand-by *BEMÆRK! Alternative sprog for undertekster og dialog er kun tilgængelige på visse diske. Funktioner, som ikke er tilgængelige på din disk, vil ikke blive fremhævet på skærmmenuerne.

5 5 Viste oplysninger og menuer Oplysning om valgte kilder vises i displayet. Skærmmenuerne giver dig mulighed for at justere indstillingerne. Valgmenu Menu 1 Timer play 2 TV list 3 Setup DVD TV 12 VOL 30 Den valgte kilde vises. Lydstyrken vises, mens du justerer den, og forsvinder efter et par sekunder. Source Pr Start Stop Date TV 1 13:30-14:30 27 Oct OK Press MENU for Timer index Indtastningsmenu Menu 1 Timer play 2 TV list 3 Setup Sådan bruger du valgmenuer... Tryk for at tænde for fjernsynet Tryk for at hente hovedmenuen frem Tryk for at gå gennem valgmenuen, og tryk på for at indlæse dit valg, eller TV MENU Source Pr Start Stop Date TV 1 13:30-14:30 27 Oct OK Press MENU for Timer index Skærmmenuerne giver dig enten en lodret liste over de muligheder, du kan vælge mellem, eller en vandret liste over indstillinger, du skal bruge i indtastningsmenuerne. Source Pr Start Stop Date TV 1 13:30-14:30 27 Oct OK Press MENU for Timer index Du kan vælge, om du vil have vist hjælpeteksterne i menuerne eller ej. Funktionen er aktiveret fra fabrikken, men du kan vælge at deaktivere den. Hent Menu frem fra menuen Setup og vælg On for at aktivere hjælpeteksterne og Off for at deaktivere dem. tryk på taltasterne på Beo4 for at vælge en nummereret valgmulighed på en liste Tryk for at gå tilbage til en tidligere menu Tryk for at forlade alle menuerne Sådan bruger du indtastningsmenuer... Tryk for at få vist mulighederne for en enkelt indstilling i en indtastningsmenu Tryk for at gå fra indstilling til indstilling Tryk på taltasterne på Beo4 for at indtaste indstillinger Tryk for at gemme en indstilling, du har foretaget 1 9 STOP EXIT 0 9 Tryk for at gå tilbage til en tidligere menu STOP Tryk for at forlade alle menuerne EXIT

6 6

7 Daglig brug 7 Dette kapitel indeholder oplysninger om fjernsynets grundlæggende funktioner. Hvis du ønsker oplysninger om mere avanceret betjening, f.eks. Timer-afspilning, Timer stand-by, samt PIN-kodesystemet, skal du se kapitlet Avancerede funktioner på side 21. Se fjernsyn, 8 Vælg en tv-kanal Hent en tv-liste frem Drej fjernsynet Juster eller fjern lyden Skift lydtype eller sprog Hjemmebiograf, 10 Vælg højttalere til filmlyd Få billedet til at fylde skærmen ud Tekst-tv, 12 Grundlæggende funktioner i tekst-tv Gem foretrukne tekst-tv-sider Daglig brug af hukommelsessider Aktiver undertekster fra tekst-tv Se to kilder samtidig, 14 Isætning og afspilning af en disk, 15 Brug af DVD-afspilleren, 16 Afspil og skift musiknumre på en musik-cd... Afspil og skift kapitel på en DVD Brug DVD-skærmmenuer

8 8 Se fjernsyn Vælg en tv-kanal direkte eller via en liste. Vælg en ny kilde, juster lydstyrken, eller skift lydtype eller sprog. Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du ser DVD, skal du se kapitlet Brug af DVD-afspilleren på side 16. Vælg en tv-kanal Når du tænder for fjernsynet, vises den kanal, du sidst så, på skærmen. Tryk for at tænde for fjernsynet Tryk på et kanalnummer for at gå direkte til den pågældende kanal Tryk for at skifte fra kanal til kanal Tryk for at skifte mellem den aktuelle og forrige tv-kanal Tryk for at sætte fjernsynet på stand-by Du kan til enhver tid ændre kilde uden først at slukke for fjernsynet. Tryk f.eks. på DVD for at se DVD. TV TV 2 Hent en tv-liste frem Du kan til enhver tid få vist en liste over alle dine tv-kanaler. Listen indeholder kanalnumre og -navne, og kan indeholde 99 tv-kanaler. Tryk for at tænde for fjernsynet Tryk på knappen, og hold den nede for at hente en tv-liste frem på skærmen Tryk for at se den forrige eller næste side i tv-listen For at vælge kanal skal du indtaste kanalnummer, eller trykke, indtil den ønskede kanal fremhæves Tryk for at tænde for den valgte kanal Tryk for at forlade menuen Du kan også hente tv-listen frem ved at trykke på MENU for at få vist hovedmenuen og derefter trykke på 2 for at vælge tv-listen. TV 0 9 EXIT

9 9 Drej fjernsynet Du kan dreje fjernsynet på dets indbyggede motordrejestand via Beo4 fjernbetjeningen. Juster eller fjern lyden Du kan til enhver tid justere eller fjerne lyden fra højttalerne. Skift lydtype eller sprog Mens du ser fjernsyn, kan du skifte mellem de tilgængelige lydtyper. Tryk flere gange, indtil STAND vises i Beo4 s display LIST STAND Tryk på knappen for at skrue op eller ned for lydstyrken Tryk flere gange, indtil SOUND vises i Beo4 s display LIST SOUND Tryk for at dreje fjernsynet til venstre eller højre, eller Tryk på midten af knappen for at fjerne lyden helt fra højttalerne Tryk for hente den aktuelle lydtype frem i displayet STEREO tryk på 0, 1 eller 2, hvis du har programmeret tv-positioner for fjernsynet Hvis du ønsker yderligere oplysninger om programmerering af tv-positioner, skal du se kapitlet Programmering af positioner, som fjernsynet skal dreje til på side Tryk på knappen for at få lyden tilbage Hvis du lytter til høj musik over længere tid, kan det medføre høreskade! Tryk flere gange for at skifte til en anden lydtype eller et andet sprog i et flersproget program Tryk for at forlade funktionen SOUND For at få vist SOUND på Beo4 skal du først tilføje den til Beo4 s liste over funktioner. Se kapitlet Tilpasning af Beo4 på CD-ROM en. EXIT Du kan gemme din foretrukne lydtype, når du indstiller tvkanaler. Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du se kapitlet Redigering af indstillede tv-kanaler på side 34.

10 10 Hjemmebiograf Gør dit system til en fuldt udstyret hjemmebiograf ved at tilslutte fire Bang & Olufsen højttalere og en BeoLab 2 subwoofer*. Når du tænder for en af kilderne i fjernsynet, kan højttalerne i et surround sound system kobles til eller fra, alt efter hvilken lyd der passer bedst til den kilde, du bruger. Fjernsynet kan aktivere en højttalerkombination automatisk. Det sker, hvis et tv-program eller en DVD indeholder oplysninger om, hvor mange højttalere der skal aktiveres. Du kan dog stadig frit vælge den højttalerkombination, du foretrækker. Vælg højttalere til filmlyd Du kan vælge den højttalerkombination, der passer til den kilde, du bruger, forudsat at de forskellige lydtyper er tilgængelige i dit system. Tryk flere gange, indtil SPEAKER vises i Beo4 s display Tryk på tallet for den ønskede højttalerkombination. De valgte højttalere tilkobles automatisk Tryk for at justere balancen mellem de eksterne front- og baghøjttalere Tryk for at justere balancen mellem de eksterne højttalere til venstre og højre Tryk for at fjerne SPEAKER fra Beo4 s display og vende tilbage til den kilde, du var i gang med at bruge LIST 1 5 SPEAKER EXIT Højttalerkombinationer SPEAKER 1 Kun lyd i fjernsynets højttalere. SPEAKER 2 Stereolyd i de to eksterne fronthøjttalere. BeoLab 2 subwooferen er aktiv. SPEAKER 3 Fjernsynets højttalere, de eksterne fronthøjttalere og BeoLab 2 subwooferen er aktiv. SPEAKER 4 Forstærket stereolyd i de eksterne front- og baghøjttalere. BeoLab 2 subwooferen er aktiv. SPEAKER 5 Surround sound fra alle højttalere, herunder BeoLab 2 subwooferen. Til programmer kodet i surround sound. Hvis du kun har tilsluttet to eksterne fronthøjttalere til fjernsynet, kan du kun vælge SPEAKER 1 3. *BEMÆRK! Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan man tilslutter højttalere til fjernsynet, skal du se kapitlet Højttalertilslutninger surround sound på CD-ROM en.

11 11 Få billedet til at fylde skærmen ud Fjernsynet giver dig altid det bedst mulige billede. Det tilpasser automatisk billedet, så det fylder så meget af skærmen som muligt. Du kan dog stadig vælge det format, du foretrækker. Når du selv vælger et billedformat, deaktiveres den automatiske formatvalgsfunktion. Tryk flere gange, indtil FORMAT vises i Beo4 s display Tryk, hvis du ønsker at optimere billedet, eller tryk på nummeret for det ønskede billedformat Hvis du har valgt Format 1 Tryk for at vælge variationer af dette format LIST FORMAT 1 3 Billedformater, du kan vælge mellem FORMAT 1 Til standard tv-billeder (som vist til højre). Der er to forskellige formater: 15:9 og Panoramic View (det største billede). FORMAT 2 Til letter-box billeder. Når du vælger FORMAT 2, justeres billedet automatisk lodret. Det sikrer, at kanalnavne eller undertekster hvis de vises i det sendte billede er synlige. FORMAT 3 Til 16:9 billeder i bredformat. FORMAT 3 vælges normalt automatisk. Hvis det ikke er tilfældet, kan du selv vælge det. Hvis du har valgt Format 1 eller Format 2 Tryk for at flytte billedet op eller ned Tryk for at forlade funktionen FORMAT EXIT

12 12 Tekst-tv Hvis du vælger en tv-kanal, og den pågældende kanal omfatter en tekst-tv-tjeneste, giver fjernsynet dig adgang til tekst-tv-sider. For at få dine foretrukne tekst-tvsider til at blive vist først, når du henter tekst-tv frem, skal du gemme dem som hukommelsessider. Hvis du gemmer undertekstsiden i tekst-tv som hukommelsesside nummer 4, kan du automatisk aktivere underteksterne til den bestemte kanal. Grundlæggende funktioner i tekst-tv Du kan finde informationer på tekst-tv-sider ved at udføre følgende tre trin: Aktiver tekst-tv-tjenesten, læs indekssiden for at finde det ønskede sidenummer og hent den ønskede side frem. Tryk for at hente indekssiden i tekst-tv frem Tryk på tallet for den tekst-tvside, du ønsker at se Tryk for at gå til den forrige eller næste side TEXT 0 9 Gem foretrukne tekst-tv-sider Hver kanals tekst-tv-tjeneste kan have fire hukommelsessider. Tryk for at hente tekst-tv frem Tryk på taltasterne eller på eller for at gå til en side, du bruger ofte Tryk flere gange, indtil STORE vises i Beo4 s display TEXT 0 9 LIST STORE Hvis den aktuelle side indeholder undersider, kan du trykke på STOP for midlertidigt at standse bladring i undersider STOP Tryk for at vælge den aktuelle side, der skal gemmes Indtast tallet for den hukommelsesside, du vil bruge 1 4 For at se en bestemt underside skal du indtaste den fircifrede kode for den ønskede side eller trykke på eller for at gå til siden Tryk igen for at genoptage bladringen i undersider 0 9 STOP Tryk for at gemme siden som hukommelsesside, eller tryk for at forlade funktionen STORE og vende tilbage til tekst-tv uden at gemme EXIT Tryk for at forlade tekst-tv og vende tilbage til den kanal, du var i gang med at se EXIT Bemærk, at tekst-tv-sider hentet via en set-top boks kan vises, men ikke gemmes som hukommelsessider! BEMÆRK! Hvis dit fjernsyn er forbundet med et andet fjernsyn via et Master Link kabel, er de forbundne fjernsyn ikke fælles om gemte hukommelsessider. Hukommelsessider skal gemmes manuelt på begge fjernsyn.

13 13 Daglig brug af hukommelsessider Det kan være, at du gerne vil kunne slå hurtigt op på dine hukommelsessider i tekst-tv, f.eks. hvis du er på vej ud af døren på arbejde og ønsker oplysninger om trafikken fra en tekst-tv-tjeneste. Aktiver undertekster fra tekst-tv Du kan aktivere undertekster på en kanal, hvis den pågældende kanal tilbyder tekst-tv-undertekster. Sidetallet for tekst-tv-undertekster findes ofte på side 100 i tekst-tv. Tryk for at tænde for en tv-kanal med en tekst-tv-tjeneste Tryk for at tænde for tekst-tv. Den side, der er gemt som hukommelsesside 1, vises automatisk Tryk for at se de andre hukommelsessider Sådan får du vist gemte hukommelsessider fra en anden kanals tekst-tvtjeneste Tryk for at vende tilbage til en tv-kanal TV TEXT EXIT Tryk for at hente tekst-tv frem Tryk på taltasterne, eller for at finde undertekstsiden i tekst-tv. Undertekster vises på skærmen Tryk for at annullere undertekster Sådan gemmer du undertekster permanent fra undertekstsiden i tekst-tv Tryk flere gange, indtil STORE vises i Beo4 s display Tryk for at vælge siden TEXT 0 9 EXIT LIST STORE En typisk tekst-tv-side. Det aktuelle sidetal samt kanalnavn, dato og tidspunkt vises øverst på skærmen. Desuden vises et trecifret tal, der angiver forløbet i sidesøgningsfunktionen. Tryk på kanalnummeret, eller for at skifte kanal 0 9 Tryk for at gemme undertekstsiden som hukommelsesside nummer 4 4 Tryk for at hente tekst-tv frem TEXT Tryk for at vende tilbage til tv TV For at annullere gemte undertekster skal du blot gemme en anden tekst-tv-side som hukommelsesside nummer 4.

14 14 Se to kilder samtidig Beo4 fjernbetjeningen giver dig adgang til en todelt skærmfunktion, så du kan se to videokilder samtidig. Mens du f.eks. ser fjernsyn Tryk flere gange, indtil P-IN-P* vises i Beo4 s display LIST P-IN-P Du kan f. eks. se en videooptagelse og et tv-program samtidig, forudsat at de valgte kilder er tilgængelige i dit Tryk f.eks. på V TAPE for at vælge en kilde, der skal vises i højre side af skærmen (B) V TAPE system. Mens du ser et program eller en Tryk for at få de to billeder til at bytte plads 0 optagelse, kan du bede fjernsynet om at opdele skærmen mellem det aktuelle program eller den aktuelle optagelse (billede A i illustration nr. 2) og et andet program eller en anden optagelse (billede B). Du kan til enhver tid få de to billeder til at bytte plads. Lyden følger altid billede A. Lydstyrkejustering med Beo4 påvirker altid lyden for billede A, mens anden betjening via Beo4, f.eks. valg af Sådan forlader du den todelte skærmfunktion Tryk for at forlade funktionen og vende tilbage til almindelig tvvisning Ved at trykke på TEXT på Beo4 annulleres den todelte skærm, og fjernsynet forsøger at få adgang til tekst-tv for den kilde, der vises i billede A. Hvis tekst-tv ikke er tilgængelig for den pågældende kilde, bliver skærmen sort. TV A A For at se en kilde, der er registeret i menuen Connections som V.AUX, f.eks. en set-top boks, skal du trykke på LIST flere gange, indtil P-V.AUX* vises i Beo4 s display. B B kanal, påvirker billede B. Hvis du vælger en ny kilde, annulleres den. todelte skærm. *For at få vist P-IN-P eller P-V.AUX på Beo4 skal du tilføje den til Beo4 s liste over funktioner. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se kapitlet Tilpasning af Beo4 på CD-ROM en.

15 Isætning og afspilning af en disk 15 Al betjening af DVD-afspilleren, bortset fra isætning og udtagning af DVD er, udføres via Beo4 fjernbetjeningen. Diske isættes via nærbetjeningspanelet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om brugen af nærbetjeningspanelet, skal du se kapitlet Nærbetjeningspanel og stikpanel på side 52. DVD LOAD Fra nærbetjeningspanelet > Tryk på LOAD for at åbne DVD-holderen. Displayvinduet beder dig om at sætte en disk i. > Sæt en disk i holderen. > Tryk på LOAD, hvorefter holderen lukker. > Tryk på DVD for at starte afspilningen af disken. DVD-holderen lukker automatisk, når du slukker for fjernsynet. Hvis DVD-afspilleren ikke kan genkende formatet på en isat disk, skydes disken ud, og LOAD DISC vises i displayvinduet. Det kan skyldes diskfejl, f.eks. støv, snavs, fingeraftryk eller ridser, eller fordi DVD en kommer fra en inkompatibel region. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om håndtering af DVD er, skal du se kapitlet Vedligeholdelse på side 55.

16 16 Brug af DVD-afspilleren Brug Beo4 fjernbetjeningen til at betjene DVD-afspilleren. Du kan starte og stoppe afspilningen, gå trinvist gennem kapitler og musiknumre, og spole en disk frem eller tilbage. Hent DVD-menuerne frem for f.eks. at ændre dialog- eller undertekstsprog. Brug DVDhovedmenuen til at indtaste dine egne indstillinger for DVD-afspilning. Du kan altid genoptage afspilningen af den isatte DVD på det sted, du standsede den, forudsat at DVDholderen ikke har været åbnet. Visse DVD er har særlige funktioner, som midlertidigt er tilgængelige under afspilningen, f.eks. yderligere filmsekvenser. Disse funktioner kan være ledsaget af en synlig angivelse, som fortæller dig, hvornår de er tilgængelige. Når det er tilfældet, skal du trykke på to gange hurtigt efter hinanden for at vælge denne særlige funktion. Afspil og skift musiknumre på en musik-cd... Tryk for at starte afspilningen af en CD Tryk for at gå til det næste eller foregående musiknummer Tryk flere gange for at springe til et andet musiknummer på CD en Tryk på tallet for musiknummeret på Beo4 for at gå direkte til et nummer på en CD Sådan standser du afspilningen midlertidigt eller stopper afspilningen af en musik-cd... Tryk for midlertidigt at standse afspilningen Tryk igen for at standse afspilningen helt Tryk for at genoptage afspilningen Sådan søger eller spoler du igennem en musik-cd... Tryk for at spole tilbage eller frem under afspilningen DVD 1 9 STOP STOP Afspil og skift kapitel på en DVD Tryk for at starte afspilningen af en DVD Tryk på, og derefter på eller for at gå til det næste eller foregående kapitel Tryk på, og derefter på eller flere gange for at springe til et andet kapitel på disken Indtast kapitelnummeret for at gå direkte til et kapitel Tryk på, og derefter på eller for at spole tilbage eller frem under afspilningen. Tryk på, og derefter på eller for at ændre hastighed Tryk på DVD for at genoptage afspilningen Sådan standser du afspilningen af en DVD midlertidigt, nedsætter hastigheden eller standser afspilningen helt Tryk på STOP for standse afspilningen midlertidigt DVD 1 9 DVD STOP Tryk for at genoptage afspilningen Når afspilningen er standset midlertidigt, skal du trykke på, og derefter på eller for at starte afspilningen i nedsat hastighed. Tryk på, og derefter på eller for at ændre hastighed Tryk på STOP igen for at stoppe afspilningen helt, eller STOP tryk på STOP en tredje gang for at vende tilbage til begyndelsen af DVD en STOP Tryk på for at genoptage afspilningen

17 17 Brug DVD-skærmmenuer... Tryk på den grønne knap for at hente menuen for undertekstsprog frem. Tryk flere gange på den grønne knap for at skifte mellem de tilgængelige muligheder. Menuen forsvinder, når du har foretaget dit valg Tryk på den røde knap for at hente menuen for dialogsprog frem. Tryk flere gange på den røde knap for at skifte mellem de tilgængelige muligheder. Menuen forsvinder, når du har foretaget dit valg Tryk på den blå knap for at hente menuen for kameravinkel frem. Tryk flere gange på den blå knap for at skifte mellem de tilgængelige muligheder. Menuen forsvinder, når du har foretaget dit valg Tryk på den gule knap for at hente diskmenuen frem Mens DVD er valgt Tryk på, og derefter på 1 for at hente diskens egen topmenu frem*. Tryk på og derefter på 1 igen for at fjerne menuen Brug piletasterne til at flytte mellem valgmulighederne i menuerne Tryk på to gange for at indlæse dit valg eller din indstilling Tryk på og derefter på 2 for at zoome ind på billedet. Tryk på og derefter på 2 for at zoome yderligere ind. Tryk på og derefter på 2 en tredje gang for at forlade zoomfunktionen Tryk på og derefter på 3 for at hente DVD-hovedmenuen frem. Brug af hovedmenuen er beskrevet til højre Play Mode Initial Settings Disc Navigator Sådan bruger du DVD-menuerne > Tryk på og derefter på 3 for at hente DVD-hovedmenuen frem. > Tryk på eller for at gå til den ønskede menu, og tryk på to gange. > Brug piletasterne,,, og til at flytte mellem menuer og indstillinger. > Tryk på to gange for at gemme dit valg. > Tryk på EXIT for at gå ud af skærmmenuerne. I diskmenuerne... Brug piletasterne til at flytte mellem valgmulighederne i menuerne Tryk på og derefter på 4 for at hente statusdisplayet frem. Tryk på og derefter på 4 igen for at gå til det næste statusdisplay. Tryk på og derefter på 4 en tredje gang for 4 Tryk på to gange for at indlæse dit valg eller din indstilling at fjerne statusdisplayet *Ikke alle diske indeholder en topmenu. BEMÆRK! Denne DVD-afspiller er indstillet til den korrekte region fra fabrikken. Diske fra inkompatible regioner kan ikke afspilles på denne DVD-afspiller.

18 18 >> Brug af DVD-afspilleren Det finder du i menuen Play mode Med menuen Play mode kan du foretage valg for afspilningen. Følgende valgmuligheder er tilgængelige: A B Repeat... Funktionen A B repeat giver dig mulighed for at angive to punkter på en disk, der udgør en sekvens, som skal afspilles igen og igen. Repeat Med funktionen Repeat kan du afspille en titel eller et kapitel på en disk igen og igen. Random... Med afspilningsfunktionen Random kan du afspille titler eller kapitler på en disk i tilfældig rækkefølge. Search Mode... Funktionen Search Mode giver dig mulighed for at søge gennem en disk, enten ved at søge efter en bestemt titel eller et bestemt kapitel, eller ved at søge efter et bestemt tidspunkt i den forløbne tid på disken. Det finder du i menuen Initial Settings Med menuen Initial Settings kan du vælge dine foretrukne grundindstillinger for DVD-afspilning. Der kan ikke foretages indstillinger i denne menu under afspilning. Følgende valgmuligheder er tilgængelige: Video Output Denne menu giver dig mulighed for at vælge et billedformat, der passer til dit fjernsyn; 16:9 (bredformat) eller 4:3. Hvis du ønsker at afspille DVD på en forbundet 4:3 fjernsynsskærm, skal du vælge 4:3. Sæt S-Video Out på S1. Language Menuen Language giver dig mulighed for at gemme det sprog, der skal bruges til dialog, undertekster og diskmenuen, og beslutte, om tilgængelige undertekster skal vises under afspilningen. Hvis de sprog, du vælger i denne menu, er tilgængelige på den isatte disk, vil de blive brugt*. Display Med menuen Display kan du vælge sprog for DVD-afspillermenuer, vælge, om betjeningsdisplays skal vises på skærmen, og om vinkelindikatoren skal vises. Vinkelindikatoren er kun tilgængelig, hvis disken indeholder funktionen for skiftende kameravinkler. Options Nogle DVD er indeholder et niveau med Parental Lock (børnesikring). Hvis du angiver et niveau, der er lavere end diskens niveau, spiller disken ikke, med mindre du indtaster din PIN-kode. Nogle diske understøtter også funktionen Country Code. Det betyder, at afspilleren ikke spiller visse scener på en disk, afhængigt af den Country Code og Parental Lock, du indstiller. Du skal indtaste din PIN-kode, før du kan indstille Parental Lock eller Country Code. Du kan til enhver tid ændre din PIN-kode. Hvis du glemmer din PIN-kode, skal du gå ind i menuen Parental Lock og nulstille børnesikringen. Dermed deaktiveres funktionen (se næste side). *Visse DVD er kræver, at du vælger et undertekstsprog i en diskmenu, selvom du tidligere har valgt et standardundertekstsprog i menuen Language. Det finder du i menuen Disc Navigator Menuen Disc Navigator gør det muligt for dig at gå hurtigt til bestemte titler eller kapitler på en disk.

19 19 Menu 1 Timer play 2 TV list 3 Setup 4 Parental lock To disable Parental lock press Sådan deaktiveres Parental lock... > Tryk på DVD for at tænde for DVD-afspilleren. > Tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på for at flytte markøren ned til menuen DVD. > Tryk på MENU for at få vist punktet Parental lock. > Tryk på for at hente menuen Parental lock frem. > Tryk på for at deaktivere Parental lock, eller... > tryk på STOP for at forlade menuen uden at deaktivere Parental lock. > Tryk på EXIT for at forlade alle menuerne. Når du deaktiverer Parental lock, genstarter DVD-afspilleren automatisk. Alle de indstillinger, du har lavet for DVD-afspilleren, f.eks. valg af sprog, nulstilles, og du skal indtaste indstillingerne igen. Sådan afspiller du andre diskformater... Fjernsynet er udviklet til at kunne afspille forskellige diskformater. Følgende formater understøttes: DVD Video Musik-CD Video-CD CD R/RW DVD R/RW, forudsat at disken er optaget i DVD-videoformatet og at disken er færdigbehandlet Diske med MP3-filer understøttes, hvis sampling-frekvensen er indstillet til 32, 44,1 eller 48 Khz. Når du afspiller diske, der indeholder MP3-filer, skal du trykke på og for at skifte mappe, og og for at gå trinvist gennem musiknumre VIGTIGT! Du skal fjerne disken fra DVD-afspilleren og sørge for, at holderen er lukket, før du deaktiverer Parental lock.

20 20

21 Avancerede funktioner 21 Find ud af, hvordan du betjener dit fjernsyn ud over daglig brug. I dette kapitel får du også oplysninger om, hvordan du betjener en tilsluttet set-top boks. Avancerede tekst-tv-funktioner, 22 Ekstra funktioner i tekst-tv Se opdaterede tekst-tv-sider Gå direkte til en side via Fastext Få fjernsynet til at starte og stoppe automatisk, 24 Timer-afspilning og Timer stand-by Før du starter Timer-afspilning via tekst-tv Få vist, rediger eller slet en Timer Betjening af set-top boks, 26 Set-top Box Controller menu Generel betjening med Beo4 Brug set-top boksens egen menu Brug en set-top boks i et linkrum PIN-kodesystemet, 28 Aktiver PIN-kodesystemet Skift eller slet din PIN-kode Brug din PIN-kode Har du glemt din PIN-kode?

22 22 Avancerede tekst-tv-funktioner Fjernsynet understøtter tre ekstra tekst-tv-funktioner: forstørrelse af teksten, så den bliver nemmere at læse, placering af en tekst-tv-side over et tv-billede og visning af skjult tekst, f.eks. et svar i en quiz eller en vittighed. Fjernsynet kan også informere dig, når en ønsket side er fundet eller opdateret. Det er en nyttig funktion, f.eks. hvis du gerne vil se de seneste nyhedsoverskrifter, mens du ser tv. Hvis din tekst-tv-station omfatter en Fastext-tjeneste, kan du bruge de farvede knapper på Beo4 til at gå til en af fire tilknyttede tekst-tv-sider. Grundlæggende tekst-tv-funktioner er beskrevet på side 12. Ekstra funktioner i tekst-tv Mens du bruger tekst-tv, kan du forstørre teksten, placere tekst-tv-siden oven på tvbilledet eller afdække skjult tekst. Sådan forstørrer du skærmteksten Tryk flere gange, indtil LARGE vises i Beo4 s display Tryk for at aktivere funktionen den øverste halvdel af siden vises Tryk for at se den nederste halvdel Tryk for at gendanne den normale tekststørrelse Sådan bevarer du tv-billedet i tekst-tv... Tryk flere gange, indtil MIX vises i Beo4 s display Tryk for at lægge tekst-tv-siden oven på tv-billedet LIST LIST LARGE MIX Se opdaterede tekst-tv-sider Fjernsynet understøtter den sideopdateringsfunktion, som visse tekst-tv-stationer tilbyder. Den meddeler, når en tekst-tv-side er blevet opdateret. Hent den relevante tekst-tvside frem Tryk flere gange, indtil UPDATE vises i Beo4 s display Tryk for at aktivere funktionen Når siden er fundet, vises FOUND på skærmen Når siden er blevet opdateret, vises UPDATE på skærmen Tryk for at hente den fundne eller opdaterede side frem Tryk for at forlade tekst-tv Funktionen annulleres, når du skifter kanal. LIST EXIT UPDATE FOUND UPDATE Tryk for at fjerne tv-billedet Sådan får du vist skjult tekst Tryk flere gange, indtil REVEAL vises i Beo4 s display LIST REVEAL Tryk for at aktivere funktionen hvis der er skjult tekst på siden, bliver den synlig Tryk for at fjerne den afdækkede tekst BEMÆRK! Hvis du vil have oplysninger om, hvordan du programmerer optagelser fra tekst-tvsider, skal du se den vejledning, der følger med videobåndoptageren.

23 23 Gå direkte til en side via Fastext Visse tekst-tv-stationer tilbyder en Fastext-tjeneste, der giver dig mulighed for at gå direkte til en af fire tilknyttede tekst-tvsider. Mens fjernsynet er tændt Tryk for at hente tekst-tv frem TEXT Tryk for at finde en Fastext-side, eller indtast sidetallet ved hjælp af taltasterne 0 9 En tekst-tv-side med en farvebjælke øverst til højre angiver, at det er en Fastext-side. Tryk på en af de farvede knapper på Beo4 for at få adgang til Fastext-funktionen. Overskriften på de fire tilknyttede sider vises øverst på skærmen Tryk på den farvede knap, der svarer til den tilknyttede side, du ønsker at se Tryk for at forlade Fastext og vende tilbage til normal tekst-tv, eller TEXT Overskrifterne på de fire tilknyttede sider vises øverst på den aktiverede Fastext-side. Siderne har hver sin farve....tryk for at forlade tekst-tv EXIT

24 24 Få fjernsynet til at starte og stoppe automatisk Du kan bruge Timer-afspilningsfunktionen, hvis der er et program, du ikke vil gå glip af, eller hvis du ønsker at blive vækket om morgenen. Brug Timer stand-by til f.eks. at få fjernsynet til at slukke automatisk, når du tager på arbejde om morgenen. Du kan indtaste helt op til otte Timerindstillinger og hente en skærmliste frem over de Timer-indstillinger, du har indtastet. Du kan redigere eller slette dine Timer-indstillinger via denne liste. Hvis fjernsynet er integreret med et Bang & Olufsen musik- eller videosystem via et Master Link kabel, kan disse systemer udføre Timer-afspilnings- eller Timer stand-by-funktionerne*. Hvis du ønsker at indtaste Timer-indstillinger, skal det indbyggede ur stilles på det korrekte tidspunkt. Se Indstilling af tidspunkt og dato på side 40 for at få yderligere oplysninger. Timer-afspilning og Timer stand-by Du kan programmere fjernsynet til automatisk at tænde eller slukke på en bestemt dato eller et bestemt tidspunkt, eller på samme dag og samme tidspunkt fra uge til uge. Menu 1 Timer play 2 TV list 3 Setup Systemet skriver: Jan Januar Jul Juli Feb Februar Aug August Mar Marts Sep September Apr April Oct Oktober May Maj Nov November Jun Juni Dec December Mon Mandag Tue Tirsdag Wed Onsdag Thu Torsdag Fri Fredag Sat Lørdag Sun Søndag Source Pr Start Stop Date TV 1 13:30-14:30 27 Oct OK Press MENU for Timer index Før du starter Tryk på knappen PLAY TIMER bag fjernsynets display for at tænde for Timer-afspilningsfunktionen. PT vises i displayet. For at slukke for Timer-funktionen skal du trykke på knappen PLAY TIMER igen. Sådan indtaster du indstillinger for Timer-afspilning eller Timer stand-by > Tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på for at hente menuen Timer play frem. > Tryk på eller for at gå gennem menupunkterne. > Tryk på eller for at se dine valgmuligheder for et menupunkt. > Tryk på taltasterne for eksempelvis at indtaste et kanalnummer eller start- og stoptidspunkter. > Hvis du ønsker at indstille Timere til bestemte ugedage, skal du trykke på for at fremhæve Date. Tryk derefter på MENU for at skifte fra Date til Days. Vælg den bestemte ugedag/de bestemte ugedage for udførelsen af den ønskede Timer-indstilling. Alle ugedagene vises startende med M for mandag. Tryk på for at gå gennem dagene, og tryk på for at fjerne uønskede dage. Når den ønskede ugedag/de ønskede ugedage vises, skal du trykke på. Når alle indstillinger er indtastet, fremhæves OK. > Når du har indtastet de nødvendige oplysninger, skal du trykke på for at gemme Timer-indstillingerne, eller > trykke på EXIT for at forlade alle menuerne uden at gemme. Hvis fjernsynet er tilsluttet til et andet system via et Master Link kabel og du sætter Timer-funktionen på ON i det forbundne system og slukker for funktionen i fjernsynet, gælder Timer-funktionen kun for det forbundne system. *BEMÆRK! Sørg for at tænde for Timerafspilningsfunktionen på de tilsluttede systemer først. Derefter kan du programmere Timerindstillingerne for de pågældende systemer på fjernsynet. Se den vejledning, der følger med det tilsluttede musiksystem eller fjernsyn.

25 25 Timer-afspilning via tekst-tv Du kan også programmere Timer-afspilning via tekst-tv. Få vist, rediger eller slet en Timer Hent en skærmliste frem over de Timerindstillinger, du har indtastet. Du kan redigere eller slette dine Timer-indstillinger via denne liste. Sådan indtaster du Timerafspilningsfunktioner via tekst-tv > Tryk på MENU, mens Start (start) er fremhævet, for at hente tekst-tv frem. > Indtast nummeret på den ønskede tekst-tv-side. > Når siden er fundet, skal du trykke på MENU for at programmere en Timer-afspilning. Markøren fremhæver det første starttidspunkt på listen. > Tryk på eller for at flytte markøren til det program, du ønsker at lave en Timer-afspilning for. > Tryk på for at godkende starttidspunktet. > Tryk på eller for at gå til det ønskede stoptidspunkt, og tryk på for at acceptere det. Der vises en linie øverst på tekst-tv-siden, som viser start- og stoptidspunkt, efterfulgt af OK?. > Tryk på for at gemme indstillingerne for Timer-afspilning. Sådan får du vist, kan redigere eller slette dine Timer-indstillinger > Tryk på MENU, mens Source (kilde) eller Pr (program) er fremhævet i menuen Timer play for at hente et aktuelt Timer index over tidligere indtastede Timer-indstillinger frem. > Tryk på eller for at gå gennem listen til en indstilling, du ønsker at redigere eller slette. > For at redigere en indstilling skal du trykke på og følge den tidligere beskrevne fremgangsmåde. > For at kunne slette en indstilling skal du trykke på MENU. Datoen erstattes af Clear?. > Tryk på for at slette indstillingen eller på EXIT for at bevare den. Source Pr Start Stop Date TV 1 13:30-14:30 27 Oct OK Press MENU for Timer index For at se tidligere indtastede Timer-indstillinger skal du trykke på MENU. Herefter vises Timer index. Index TV 1 13:30-14:30 27 Oct TV 3 17:10-19:00 27 Oct Standby 23:10 MTWT... Press MENU to clear timer Her kan du redigere og slette tidligere indtastede Timer-indstillinger.

26 26 Betjening af set-top boks Den indbyggede Set-top Box Controller fungerer som tolk mellem den set-top boks, du har valgt, og Beo4 fjernbetjeningen. Du kan bruge Beo4 fjernbetjeningen til at få adgang til de programmer og funktioner, din set-top boks tilbyder. Set-top Box Controller menu Nogle af knapperne på set-top boksens fjernbetjening er ikke umiddelbart tilgængelige på Beo4. For at finde ud af, hvilke knapper på Beo4 der aktiverer særlige tjenester eller funktioner i din set-top boks, skal du hente Set-top Box Controller menuen frem på skærmen. Hvis du vil have yderligere oplysninger om, hvordan du tilslutter og registrerer en set-top boks, skal du se kapitlet Tilslutning af ekstraudstyr Hvis din set-top boks er registreret som STB (SAT) Tryk for at tænde for set-top boksen SAT GUIDE MENU TEXT INFO WIDE på side 49 og kapitlet Registrering af ekstra videoudstyr på side 38. Hvis din set-top boks er registreret som STB (V.AUX) Tryk flere gange, indtil V.AUX vises i Beo4 s display LIST V.AUX GUIDE MENU TEXT INFO Tryk for at tænde for set-top boksen Gør så følgende Tryk for at hente Set-top Box Controller menuen frem MENU 5 WIDE Eksempel på en Set-top Box Controller menu tasterne på Beo4 er vist til venstre i menuen, og set-top boksens taster er vist til højre. Tryk på den taltast, der aktiverer den ønskede funktion, eller tryk på en af de farvede knapper for at aktivere en funktion Når set-top boksen er valgt som kilde, skal du trykke på MENU to gange for at hente fjernsynets hovedmenu frem.

27 27 Generel betjening med Beo4 Hvis du ved, hvilken knap på Beo4 der aktiverer den ønskede funktion, kan du hente funktionen frem uden først at aktivere Set-top Box Controller menuen. Brug set-top boksens egen menu Når du har aktiveret set-top boksen, kan du betjene set-top boksens egne menuer, f.eks. Program Guide, via Beo4. Brug en set-top boks i et linkrum Når din set-top boks er tilsluttet fjernsynet i hovedrummet, kan du betjene set-top boksen fra fjernsynet i linkrummet. Set-top Box Controller menuen kan dog ikke vises på fjernsynsskærmen i linkrummet. Mens set-top boksen er aktiveret Tryk på og derefter på den taltast, der aktiverer den ønskede funktion Tryk på og derefter på eller for at gå trinvist op eller ned gennem programmerne 0 9 Mens set-top boksens egen menu vises Flytter markøren op eller ned Flytter markøren Vælger og aktiverer en funktion Hvis din set-top boks er registreret som STB (SAT) Tryk for at tænde for set-top boksen i hovedrummet Hvis din set-top boks er registreret som STB (V.AUX) Tryk flere gange, indtil V.AUX vises i Beo4 s display SAT LIST V.AUX Tryk på, og hold knappen nede for at hente Program guide eller Now/Next banner frem på skærmen, afhængig af din set-top boks Tryk på og derefter på eller for at gå trinvist gennem menusider eller programlister Forlader menuer eller vender tilbage til en tidligere menu* STOP Tryk for at tænde for set-top boksen i hovedrummet Tryk for at vælge en funktion, og... tryk på den taltast, der aktiverer den ønskede funktion 1 9 Forlader menuer, vælger eller forlader forskellige funktioner, f.eks. radio EXIT Tryk på en af de farvede knapper for at aktivere en funktion Brug de farvede knapper som angivet i set-top boksens menuer *Afhængig af din set-top boks skal du måske trykke på EXIT to gange i stedet for STOP for at vende tilbage til en tidligere menu.

28 28 PIN-kodesystemet Du vælger selv, om PIN-kodesystemet skal være aktiveret. PIN-kodesystemet deaktiveres, når du sletter din PINkode. Formålet med PIN-kodesystemet er at gøre normal brug af fjernsynet umulig for personer, der ikke kender PIN-koden. Aktiver PIN-kodesystemet Menu 1 Timer play 2 TV list 3 Setup Pincode Confirm pincode Skift eller slet din PIN-kode Pincode 1 Delete code 2 New code New pincode Confirm pincode Når strømmen til fjernsynet har været afbrudt i minutter, træder PIN-kodesystemet i kraft. Mens fjernsynet er tændt Tryk for at hente hovedmenuen frem MENU Mens fjernsynet er tændt Tryk for at hente hovedmenuen frem MENU Når der atter tilsluttes strøm til fjernsynet, og der bliver tændt for det, slukker fjernsynet automatisk efter fire minutter. Fjernsynet vender tilbage til normal, når PIN-koden indtastes. Når PIN-kodesystemet er aktiveret og du atter tilslutter strøm til fjernsynet, kan det være, at du ikke kan tænde for fjernsynet lige med det samme. Vent ca. 30 sekunder og prøv igen. Tryk på to gange efterfulgt af STOP. Menuen Pincode vises på skærmen Brug taltasterne på Beo4 til at indtaste din fircifrede kode Tryk for at flytte markøren til Confirm pincode, når du har indtastet den nye kode én gang Indtast koden igen. Hvis de to koder ikke er identiske, nulstilles indlæsefelterne, og du skal indtaste koden igen STOP Tryk på to gange efterfulgt af STOP. Fjernsynet beder dig om at indtaste din PIN-kode Indtast PIN-koden Hvis koden ikke er korrekt, nulstilles indlæsefelterne, og du skal indtaste koden igen Når du har indtastet koden, beder menuen Pincode dig om at slette koden eller indtaste en ny STOP PIN 0 9 PIN ** PIN Hvis du mister eller glemmer din kode, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler for at få en masterkode, der deaktiverer PIN-koden. Tryk for at gemme koden Sådan annullerer du en tidligere indtastet kode Tryk for at annullere den indtastede kode. Indlæsefelterne nulstilles STOP Tryk på 1 for at slette koden, eller på 2 for at indtaste en ny Indtast den nye kode Tryk for at flytte markøren til Confirm pincode, når du har indtastet den nye kode én gang Indtast den nye kode igen 0 9 Tryk på tasten for at gemme den nye kode Sådan annullerer du en tidligere indtastet kode Tryk for at annullere den indtastede kode. Indlæsefelterne nulstilles STOP BEMÆRK! Du kan ændre din PIN-kode op til fem gange inden for tre timer.

29 29 Brug din PIN-kode Hvis strømmen til fjernsynet har været afbrudt i minutter, bliver du bedt om at indtaste PIN-koden, når du tænder det igen. Det er ikke sikkert, du kan tænde for fjernsynet lige med det samme. Vent ca. 30 sekunder og prøv igen. Har du glemt din PIN-kode? Kontakt en Bang & Olufsen forhandler, der kan fremskaffe en femcifret masterkode. Mens fjernsynet er tændt Fjernsynet beder dig om at indtaste din PIN-kode Indtast PIN-koden Fjernsynet starter igen, når det sidste ciffer er indtastet Hvis der indtastes en forkert kode, vises ERROR i displayet. Indtast koden igen PIN 0 9 PIN * * PIN * * * * ERROR PIN Når du har modtaget en masterkode Når fjernsynet beder dig om at angive din PIN-kode, skal du trykke på og holde knappen nede for at hente masterkodedisplayet frem Når du indtaster den femcifrede kode, bliver din PIN-kode deaktiveret og fjernsynet genaktiveres. DELETED vises i displayet PIN PIN _ 0 9 DELETED Sådan annullerer du en tidligere indtastet kode Tryk for at annullere den indtastede kode. Indlæsefelterne nulstilles STOP Sådan bruger du PIN-kodesystemet igen Følg fremgangsmåden for aktivering af PIN-kodesystemet Hvis du indtaster fem forkerte koder, slukker fjernsynet i tre timer. I det tidsrum er adgang via fjernbetjening ikke mulig. WAIT vises i displayet.

30 30

31 Indstilling af programmer og foretrukne grundindstillinger 31 I dette kapitel får du oplysninger om, hvordan du indstiller og tilføjer nye tvkanaler, justerer tv-kanaler samt hvordan du laver dine egne indstillinger for billede og lyd. Se kapitlet Placering, tilslutning og vedligeholdelse på side 45 for at få oplysninger om, hvordan du placerer fjernsynet og tilslutter ekstra videoudstyr. Indstilling af tv-kanaler, 32 Find tilgængelige kanaler Tilføj nye kanaler Redigering af indstillede tv-kanaler, 34 Juster indstillede tv-kanaler Flyt indstillede kanaler Navngiv indstillede kanaler Slet indstillede kanaler Registrer ekstra videoudstyr, 38 Hvad er tilsluttet? Vælg en set-top boks Indstilling af tidspunkt og dato, 40 Programmering af positioner, som fjernsynet skal dreje til, 41 Justering af billed- og lydindstillinger, 42 Juster farve, lysstyrke eller kontrast Juster lydstyrke, bas, diskant eller balance

32 32 Indstilling af tv-kanaler Du kan få fjernsynet til at finde tvkanalerne for dig. Du kan forudindstille op til 99 forskellige tv-kanaler med deres egne kanalnumre, og give den enkelte kanal et navn. Du kan indstille nye kanaler eller indstille tidligere slettede kanaler. Når du indstiller kanaler via menuen Add program, ændres tidligere indstillede kanaler ikke. Det betyder, at du kan beholde kanalnavne, deres rækkefølge på tv-listen og eventuelle særlige indstillinger, som du har gemt for disse kanaler, f.eks. dekoder- eller sendesystemindstillinger. Find tilgængelige kanaler Når du sætter fjernsynet op første gang, kan du indstille de tv-kanaler, der er tilgængelige i dit område via menuen TV tuning. Fjernsynet finder de ledige kanaler og gemmer dem med navn og nummer. TV tuning 1 Edit TV list 2 Add program 3 Auto tuning 4 Manual tuning Freq Pr > Tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem. > Tryk på for at hente menuen Tuning frem... > tryk evt. på igen for at hente menuen TV tuning frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Auto tuning frem. Felterne Freq (frekvens) og Pr (program) vises. > Tryk på for at starte den automatiske indstilling. Indholdet af frekvens- og programfelterne viser dig forløbet. Når indstillingen er gennemført, kan du flytte, slette eller omdøbe kanaler på grundlag af en tv-liste. Listen vises også, hvis du trykker på STOP under den automatiske indstilling. Hvis du vil have yderligere oplysninger om redigering af tv-listen, skal du se kapitlet Redigering af indstillede tv-kanaler på side 34.

33 33 Tilføj nye tv-kanaler Du kan til enhver tid tilføje nye eller tidligere slettede tv-kanaler til din tv-liste. TV tuning 1 Edit TV list 2 Add program 3 Auto tuning 4 Manual tuning Freq Pr > Tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem. > Tryk på for at hente menuen Tuning frem. > tryk evt. på igen for at hente menuen TV tuning frem. > Tryk på 2 for at hente menuen Add program frem. > Tryk på for at begynde at tilføje nye kanaler. Felterne Freq (frekvens) og Pr (program) viser forløbet af indstillingen. > Tryk på STOP for at stoppe med at tilføje kanaler. Du kan derefter flytte, omdøbe eller slette kanaler fra en liste som beskrevet i kapitlet Redigering af indstillede tv-kanaler på side 34. > Tryk på EXIT, når dine kanaler er indstillet, navngivet og anbragt i den valgte rækkefølge.

34 34 Redigering af indstillede tv-kanaler Du kan til enhver tid foretage justeringer i dine indstillede tv-kanaler eller indstille kanaler, der ikke blev gemt under den automatiske indstilling. Du kan også indtaste indstillinger, før du indstiller kanaler. Disse kan omfatte valg af sendesystem for visse typer kanaler eller opsætning af en tilsluttet dekoder, som automatisk skal aktiveres, når der tændes for en kodet kanal. Desuden kan du redigere din kanalliste ved at omdøbe kanaler, flytte dem rundt på listen eller slette uønskede kanaler fra tv-listen og dermed begrænse den tid, du bruger på at skifte kanal. Juster indstillede tv-kanaler Du kan gemme tv-kanaler på deres egne programnumre. Du kan finindstille kanalmodtagelsen, angive tilstedeværelsen af kodede kanaler og vælge passende lydtyper til de enkelte kanaler. TV tuning 1 Edit TV list 2 Add program 3 Auto tuning 4 Manual tuning Freq Pr Name More Fine Decoder Sound 0 Off Stereo-2 Hvis punktet System vises på menuen, skal du sikre dig, at det korrekte sendesystem vises, før du begynder at indstille kanalerne: B/G for PAL/SECAM B/G I for PAL I L for SECAM L M for NTSC D/K for PAL/SECAM D/K Det er ikke sikkert, at alle valgmuligheder er tilgængelige det afhænger af fjernsynstypen. Hvis kanaler udsendes med to sprog, og du ønsker begge sprog, kan du gemme programmet to gange, én gang med hvert sprog. > Tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem. > Tryk på for at hente menuen Tuning frem. > tryk evt. på igen for at hente menuen TV tuning frem. > Tryk på 4 for at hente menuen Manual tuning frem. > Tryk på eller for at skifte mellem punkterne på menuen og på eller for at se dine valg for hvert enkelt punkt. Hvis du trykker på, når markøren er placeret på Freq (frekvens), igangsættes der automatisk en søgning efter en kanal. Talværdier kan indtastes ved hjælp af taltasterne på Beo4. Når du indtaster navne, skal du trykke på eller for at få vist den ønskede karakter. Tryk derefter på for at gå til næste karakters position. > For at se flere valgmuligheder skal du trykke på for at flytte markøren til More. Tryk derefter på. Hvis du indstiller Decoder til On, Dec1 eller Dec2, kan du vende tilbage til den forrige menu og begynde at indstille kodede kanaler ved at trykke på. > Når en kanal er indstillet, kan du også vælge det lydsystem, du ønsker. Tryk på eller for at skifte mellem de lydtyper, der bliver afspillet, eller finindstille kanalen. > Tryk på, når du har indtastet indstillingerne, eller > tryk på EXIT for at forlade alle menuerne uden at gemme.

35 35 Flyt indstillede kanaler Du kan ændre den rækkefølge, dine kanaler vises i, både når du skifter kanal og på tv-listen på skærmen. TV tuning 1 Edit TV list 2 Add program 3 Auto tuning 4 Manual tuning 1 BBC 1 2 BBC 2 3 ITV 4 SUPER CH 5 Sky 6 ZDF 7 CHILDREN 8 CNN EUROSPRT MTV Press >> to move > Tryk på MENU for at hente hovedmenuen frem. > Tryk på 3 for at hente menuen Setup frem. > Tryk på for at hente menuen Tuning frem. > tryk evt. på igen for at hente menuen TV tuning frem. > Tryk på for at hente menuen Edit TV list frem. > Tryk på eller for at gå gennem din liste over kanaler. > Når du finder en kanal, du ønsker at flytte, skal du trykke på for at fjerne den fra listen. > Tryk på eller for at flytte kanalen til sin nye position, eller tryk på nummeret for den nye position. > Tryk på for at flytte kanalen tilbage på listen. Hvis den bytter plads med en anden kanal, fjernes denne kanal fra listen og kan placeres et andet sted. > Når du har flyttet kanalerne, skal du trykke på EXIT for at forlade alle menuerne.

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som BeoVision

Læs mere

BeoSystem 1. Vejledning

BeoSystem 1. Vejledning BeoSystem 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningen og håndbogen Forklaring på de symboler, der anvendes i vejledningen og håndbogen Knapper på Beo4 TV fjernbetjeningen

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BeoVision 5. Vejledning

BeoVision 5. Vejledning BeoVision 5 Vejledning BeoVision Avant Guide Brugervejledninger Denne Vejledning indeholder oplysninger om daglig brug, mere avancerede betjeningsmuligheder, den grundlæggende opsætning og vedligeholdelse

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoVision 6. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant videosystemet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder

Læs mere

BeoVision 6. Håndbog

BeoVision 6. Håndbog BeoVision 6 Håndbog 3 Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i kapitler. Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision MX Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BeoVision 3. Håndbog

BeoVision 3. Håndbog BeoVision 3 Håndbog Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoCenter Håndbog

BeoCenter Håndbog BeoCenter 6 23 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit. Hvert afsnit indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet med

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCenter 1. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCENTER 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465332

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCENTER 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465332 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagbeklædning fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN DVD 2 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren selv

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

BeoVision 4. Håndbog

BeoVision 4. Håndbog BeoVision 4 Håndbog BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved hjælp af deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer. Indhold 2 Tilslutning af ekstraudstyr, 3 Find ud af, hvordan du tilslutter en set-top boks, dekoder, BeoCord V 8000 videobåndoptager eller DVD 1 til fjernsynet, og hvordan du registrerer ekstraudstyr.

Læs mere

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system.

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

BeoSystem 3. Vejledning

BeoSystem 3. Vejledning BeoSystem 3 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

BeoCenter 6-26. Vejledning

BeoCenter 6-26. Vejledning BeoCenter 6-26 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

BeoVision 7. Håndbog

BeoVision 7. Håndbog BeoVision 7 Håndbog Indholdsfortegnelser i håndbogen VIGTIGT! Henvisninger til brug af dvd gælder kun, hvis dit fjernsyn er udstyret med en dvd-afspiller. Indholdet af denne håndbog er inddelt i afsnit.

Læs mere