SUMMARISK behovsanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUMMARISK behovsanalyse"

Transkript

1 Phone: Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: SUMMARISK behovsanalyse hospitalsenheden vest / region midt / 15. januar 2014 stabens fremtidige arbejdsmiljø i dnv gødstrup

2 kolofon Indholdsfortegnelse en samlet stab i dnv gødstrup / region Midt / hospitalsenheden vest Opdragsgiver: Staben, Hospitalsenheden Vest, Region Midt Kontaktperson: HR-chef, Lasse P. Hansen Denne rapport er udarbejdet af SIGNAL Århusgade 88, København Ø Kontaktperson: Chefkonsulent Anne Balle/ arkitekt Lena Kverneland Hagen FORMÅL MED OPGAVEN 3 PROCESSEN / FASE 1 4 VISIONEN 5 PRIMÆRE BEHOV 10 ANBEFALINGER 11 ARBEJDSPROCESSER & RUM 16 EN TYPISK ARBEJDSDAG 18 MEDARBEJDERARKETYPER 20 SAMARBEJDE & INDSIGT / OPSAMLING SURVEY 21 AREALANALYSE 23 RATIO 24 PILOTPROJEKTER 25 EKSEMPEL PILOTPROJEKT 27 DEN VIDERE PROCES 29 2

3 FORMÅL MED SUMMARISK BEHOVSANALYSE Samle op på strategiske, faktuelle og relationelle behov Anbefalinger ift. adfærd og de fysiske rammer Sikre feedback til ledelse og medarbejdere Udpege relevante pilotprojekter baseret på ovenstående 3

4 PROCESSEN / FASE 1 / Strategiske behov: Toplederworkshop / 23. oktober Mellemlederworkshop / 31. oktober Kommunikation: Informationsmøde / 22. november Faktuelle behov: Online survey, observationer, organisationsfakta / uge 48 Relationelle behov: Medarbejderworkshop / 8. januar Afrapportering og kommunikation: SIGNAL behovsanalyse Afrapportering til styregruppen / 15. januar Afrapportering til mellemledere og LMU / 22. januar 4

5 VISIONEN // EN SAMLET STAB I DNV GØDSTRUP KVALITET & SERVICE VIDENDELING, TVÆRFAGLIGHED & UDVIKLING SIKKER DRIFT & UDVIKLING FLEKSIBILITET & MANGFOLDIGHED 5

6 VISIONEN // KVALITET & SERVICE Vi har fokus på samarbejde, tillid og retfærdighed med afsæt i vores kerneopgave som er at bidrage med kompetence, støtte og løsninger på opgaver, så Hospitalsenheden Vest kan levere sundhedsydelser af høj faglig kvalitet. Vi har en klar og velkendt service- og opgaveprofil. Vi er karakteriseret ved en effektiv udførelse af og opfølgning på vores opgaveløsning. 6

7 VISIONEN // VIDENDELING & TVÆRFAGLIGHED Vores medarbejdere skaber professionelle netværk og synergi i opgaveløsningen. Vi har let adgang til hinanden og arbejder tværfagligt både internt og på tværs af afsnit og funktioner. Vi har fokus på kompetenceudvikling, videreuddannelse og læring. Vi har et miljø som understøtter hurtig og sikker oplæring af nye medarbejdere og elever fremtidens dygtige medarbejdere. Vi anerkender at opgaven løses bedst sammen og at vi derfor er tilgængelige for hinanden. Det er legitimt at spørge! Samtidig udviser vi respekt for vores kollegaer, når der er behov for ro og fordybelse. 7

8 VISIONEN // SIKKER DRIFT & UDVIKLING Vi har høj faglig kvalitet og sikker drift i alle ydelser. Vi har ro til fordybelse og koncentration i trygge rammer for drifteren. Hos os arbejder vi målrettet med kompetenceudvikling i et innovativt udviklingsmiljø, for at sikre at vi til en hver tid er i front og kan levere de bedste ydelser. Vores medarbejdere har stor ydmyghed, pligtfølelse og loyalitet - fordi de ved at de er dygtige og effektive. 8

9 VISIONEN // FLEKSIBILITET Vi er en flad organisation med højt til loftet. Vi har frihed under ansvar muligheder for selv at gribe opgaver, arbejde selvstændigt og tage ansvar. Vi er MULIGHEDERNES HOSPITAL - vi griber mulighederne! I vores arbejdsdag skal der være plads til spræl - det skal være tilladt med de sunde forstyrrelser. Vores fysiske rammer er fleksible og understøtter fremtidssikring i forhold til successive organisationsforandringer. Vores IT /tekniske systemer understøtter hurtige forandringer, så det er nemt for os at flytte rundt ved behov. 9

10 PRIMÆRE BEHOV // I STABEN På baggrund af det vi har hørt i dialoger med medarbejdere og til workshops har vi inddelt de primære behov i fem kategorier - som vi gennemgår på de følgende sider. Identitet og kundebetjening Videndeling og fællesskab Mangfoldighed og fleksibilitet Tryghed, genkendelighed og tilhørsforhold Ro til koncentration og fordybelse 10

11 ANBEFALINGER // IDENTITET & KUNDEBETJENING ADFÆRD INDRETNINGSPRINCIPPER Diskretion Visuelt koncept der formidler organisationens identitet. Være forandringsparate! Ryd op - minimalér visuel støj, så lokalerne fremstår præsentable.? Front-office miljø med klart henvendelsessted/ modtagelse. Imødekommende indretning hvor man føler sig velkommen og betjent i øjenhøjde. Inventar der skaber en varm stemning - men stadig professionelt og seriøst. Minimér visuel støj. Nem navigation/ tydelig skiltning der gør det nemt for alle at finde rundt. 11

12 ANBEFALINGER // VIDENDELING & FÆLLESSKAB ADFÆRD INDRETNINGSPRINCIPPER Brug hinanden! Det kræver at man flytter sig - udfordrer vaner og bruger de forskellige faciliteter til rådighed. Være proaktiv og byde sig til /vise åbenhed og gøre sin viden tilgængelig for andre. Det handler om proaktivt at bringe sin faglighed i spil. Brug små uformelle områder til sociale events - forstærker fællesskabet og netværket mellem medarbejderne. En ledelse, der går forrest ved at samarbejde på tværs af afsnit og som aktivt legitimerer brug af uformelle mødefaciliteter og videndelende adfærd. Aktivitetsbaseret arbejdsmiljø - en fleksibel indretning, der understøtter både samarbejde, interaktion, socialt samvær, men også ro til fordybelse og koncentration. Åbenhed i de fysiske rammer - med god visuel kontakt, så man har et godt overblik, og kan finde hinanden. Uformelle mødeområder i umiddelbar nærhed til aktive arbejdsområder så man let kan flytte sig væk fra rabejdsområdet hvis der opstår en spontan dialog - gerne med god kaffe. Faciliteter deles på tværs - vandhulsprincippet - så man støder på hinanden, på tværs af afsnit. Feks garderobe, kaffe lounge, print/kopi, dueslag, mm Forskalligartede mødefaciliteter - der understøtter varierende behov. Særlige kreative aktivitetsområder / projektrum med fx. skrivbare vægflader til idéudvikling og projektarbejde. Fælles arkivering - så man har adgang til hinandens materiale og sikrer gennemsigtighed. 12

13 ANBEFALINGER // MANGFOLDIGHED & FLEKSIBILITET ADFÆRD INDRETNINGSPRINCIPPER Accept af forskellighed. Kræver gensidig respekt og fokus på at hjælpe hinanden. Flyt jer! Udfordre vaner og brug de specifikke faciliteter til rådighed. Vaner skal brydes - være nysgerrige og opsøgende. Åben dialog - tal om hvordan vi opfører os i de fysiske lokaler (legitimitet) og formulér et sæt leveregler. En synlig ledelse der er rollemodel og går foran i forhold til at bruge faciliteterne. Aktivitetsbaseret arbejdsmiljø - en fleksibel indretning, der understøtter både samarbejde, interaktion, socialt samvær, men også ro til fordybelse og koncentration. Flydende arbejdspladser med ratio. Arbejde med fælles faciliteter kontra faste pladser - indenfor de enkelte hjemområder. Princip for placering / fordeling af praktiske redskaber, der tilgodeser de forskellige behov (f,eks dobbelt skærme, særlige licenser, varierende behov for fysisk arkivplads - både nær- og fjernarkiv). It-systemer og telefoni der understøtter fleksibiliteten. 13

14 ANBEFALINGER // TRYGHED, GENKENDELIGHED & TILHØRSFORHOLD ADFÆRD INDRETNINGSPRINCIPPER Accept af mangfoldighed - og forskellige behov. Gensidig respekt Individuel ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø. Alle skal bidrage og det kræver, at man er opmærksom på sin egen adfærd. Omstillingsparate - udfordre vanetænkningen og se potentialet i at flytte ejerskabet fra min/mit til vores. En synlig ledelse der er rollemodel og går foran i forhold til at bruge faciliteterne - være kulturbærende på tværs. Arbejde med et attraktivt visuelt koncept der understøtter organisationens identitet, og befordrer stolthed og trivsel. Mulighed for varierende visuel identitet imellem afsnit. Tydelig zoneopdeling (aktive >< stillezoner) og en klar disponering af rum - både formelle og uformelle mødeområder væk fra arbejdspladserne. Flydende arbejdspladser med ratio. Overgang til fælles faciliteter kontra faste pladser der deles med nærmeste kolleger. Understøtter fælles tilhørsforhold i teams - i stedet for individuel tilhørsforhold ved eget skrivebord. Overskuelige hjemområder med visuel kontakt og nem navigation så man kan finde hinanden. Praktisk placering og disponering af redskaber/ arkiv / funktioner i nærheden der tilgodeser de forskellige behov i forhold til hjemområderne. 14

15 ANBEFALINGER // RO TIL KONCENTRATION & FORDYBELSE ADFÆRD INDRETNINGSPRINCIPPER Åben dialog - tal om hvordan vi opfører os i de fysiske lokaler. Sig til og fra. Formulér evt. et kodeks / et sæt leveregler. Tydelige zoner (aktive >< stillezoner) og en hensigtsmæssig disponering af rum og funktioner. Tag hensyn - sænk stemmen når I taler og vis respekt for dine kolleger. Uformelle mødeområder i i umiddelbar nærhed til aktive arbejdsområder så man let kan flytte sig væk fra arbejdsområdet hvis der opstår en spontan dialog Respekter zoneopdelinger. Stillerum/ flexrum hvor man kan trække sig tilbage, når man skal udføre koncentrationskrævende arbejde / tale i telefon.! Brug kun lukkede rum, hvis det er absolut nødvendigt. + God plads i mellem arbejdsstationerne - færre arbejdsstationer frigiver plads og giver en visuel ro. Flyt jer! Flyt spontane dialoger til uformelle mødeområder eller møderum. God akustik - brug af lyddæmpende materialer for at minimere auditive forstyrrelser. Ryd op! - minimér visuel støj. Oprydning optimerer desuden indeklimaet. Undgå visuelle forstyrrelser - fx. garderobe væk fra arbejdspladserne og aflukkede arkiver/reoler/ skabe til opbevaring. Det skal være nemt at rydde op. 15

16 ARBEJDSPROCESSER & RUM HVILKE RUM OG FACILITETER VIL DU HELST OPHOLDE DIG I, NÅR DU ARBEJDER ALENE OG HAR BRUG FOR RO OG KONCENTRATION? HER ER NOGLE BUD FRA MEDARBEJDER WORKSHOP D. 8. JANUAR ALENE ARBEJDE I centrum af skydeskiven ses de hyppigst valgte rum til denne aktivitet og yderste cirkel viser de sjældnere valgte rum. Stillerum (hos medarbejderne beskrevet som enemandskontor), samt en solitære plads og kompetencepladser (to og to), er de mest valgte rum. SÆKKESTOLE/ ÅBEN LÆRING KORTTIDSPLADS GRUPPE ARBEJDSPLADS Derudover er det også værd at fremhæve, at alenearbejde også kan foregå i mere uformelle rammer - både ude og inde. MULTI LOUNGEOMRÅDE SOLITÆRT LOUNGEMILJØ STILLERUM OG STUDIERUM KOMPETENCE PLADS STILLERUM STUDIERU GRUPPE- OG SOLITÆRKUPÉ KAFFEBAR SIGNAL: Generelt ser vi at medarbejdere ønsker at gøre brug af en bred vifte af rumtyper -også når de arbejder alene. Alene arbejde kan godt foregå sammen med andre. Muligheden til selv at kunne vælge faciliteter og rumtyper til og fra, er kendetegnende for et aktivitetsbaseret arbejdsmiljø. UDEARBEJDE SOLITÆRPLADS UFORMELT MØDEOMRÅDE 16

17 ARBEJDSPROCESSER & RUM HVILKE RUM OG FACILITETER VIL DU HELST OPHOLDE DIG I, NÅR DU MØDES ELLER ARBEJDER SAMMEN MED ANDRE? HER ER NOGLE BUD FRA FRA MEDARBEJDER WORKSHOP D. 8. JANUAR SAMARBEJDE SÆKKESTOLE/ ÅBEN LÆRING MULTI LOUNGEOMRÅDE UDEARBEJDE I forhold til samarbejde er der stor fokus på de kreative og mere uformelle idé- og procesrum. Derudover er der også efterspørgsel efter mindre KORTTIDSPLADS uformelle touchdowns /loungemiljøer - hvor inventaret også udfordrer. SOLITÆRT LOUNGEMILJØ GRUPPE- OG SOLITÆRKUPÉ GRUPPE ARBEJDSPLADS Der efterspørges en bred variation af både formelle og uformelle mødefaciliteter. Det er vigtigt STILLERUM at antallet OG af mødefaciliteter svarer til STUDIERUM det reelle behov - mange møder finder sted ude på klinikkerne. KOMPETENCE PLADS SOLITÆRPLADS SIGNAL: Generelt ser vi at medarbejdere ønsker at gøre brug af en meget bred vifte af rumtyper og mødefaciliteter. Muligheden UFORMELT for selv at kunne vælge faciliteter MØDEOMRÅDE og rumtyper til og fra, er kendetegnende for et aktivitetsbaseret arbejdsmiljø. KAFFEBAR STILLERUM OG STUDIERUM KOMPETENCE PLADS UDEARBEJDE GRUPPE ARBEJDSPLADS KAFFEBAR DIALOG- /TÆNKERUM SÆKKESTOLE/ ÅBEN LÆRING UFORMELT MØDEOMRÅDE GRUPPE- OG SOLITÆRKUPÉ MØDERUM PROCESRUM IDÉRUM LEGERUM FOR BØRN OG VOKSNE UFORMELT MØDEOMRÅDE ÅBENT PROCES- OG IDÉRUM UFORMELT MØDEOMRÅDE MULTI LOUNGEOMRÅDE SPEAKERS CENTER HØJT TIL LOFTET - RUM /BRAINSTORMRUM UNDERVISNING / PROJEKTOMRÅDE MINI AUDITORIE 17

18 En typisk arbejdsdag / ud af 100 medarbejdere baseret på besvarelser fra 75 ud af i alt 123 medarbejdere - procentvis fordeling 42 personer er ude af huset hele dagen 7 personer er midlertidig ude af huset 27 personer arbejder ved deres skrivebord 12 personer laver koncentrationskrævende arbejde 12 personer er til møder i huset SIGNAL: Arbejde består af mange forskellige aktiviteter - alene og sammen med andre. Det er vigtigt at indretningen afspejler denne variation. Der skal være faciliteter der understøtter alle aktiviteter. 18

19 En typisk arbejdsdag / fordelt på afsnit baseret på besvarelser fra 75 ud af i alt 123 medarbejdere - procentvis fordeling i huset ude af huset økonomi 53% 14% 5% 5% 1% 8% 5% 10% ledelsessekretariatet 33% 19% 4% 8% 4% 5% 2% 25% kvalitet og udvikling 6% 5% 1% 3% 1%1% 0% 82% HR 33% 17% 2% 9% 3% 3% 4% 29% DNV 35% 10% 7% 18% 7% 3% 5% 16% PC -/skrivebordsarbejde Koncentrationskrævende arbejde Uformelle møder i huset Aftalte interne møder i huset Møder med eksterne Midlertidigt ude af huset Hjemmearbejde Kommer slet ikke på kontoret SIGNAL: Der er stor variation på tværs af afsnit. Denne variation bør afspejles i indretningen, så de fysiske rammer bedst muligt understøtter behov. Der er få uformelle møder (1%-7%) - med udgangspunkt i visionen ville det være hensigtsmæssigt at arbejde med at styrke den uformelle møde kultur. 19

20 MEDARBEJDERARKETYPER SIKKER DRIFT UDVIKLING den Udkørende: Typisk fagligt område med meget arbejde ude af huset på klinikkerne og hos samarbejdspartnere. Når han er i huset har han til gengæld stort behov for ro til koncentration og er mindre mobil indenfor huset. Grundet udkørende funktion har han særligt behov for en stærk base i huset. med klar tilhørsforhold i afsnit/team og nem adgang til nærmeste kolleger ift faglig sparring. ex. udviklings konsulenten EksperteN: Typisk stærkt fagligt område som medarbejderen sidder alene med. Meget alene arbejde ved PC evt afhængighed af særlige redskaber, software, hardware, udstyr, mm. Har glæde af adgang til kolleger og ønsker at have adgang til et fagligt fællesskab men oplever ikke dagligt afhængighed af sparring. Stort behov for ro. ex. juristen Høj Mobilitet Interaktion/ Samarbejde Høj NomadeN: Høj grad af samarbejde og udvikling Meget væk fra skrivebordet og meget mobil i huset. Dagen kendetegnes typisk af møder i og uden for huset. ex. leder DriftEREN: Varierende arbejdsdag dog hovedsageligt med udgangspunkt i PC arbejde. Er relativt meget i huset. Arbejder i fagligt fællesskab og er afhængig af uformel samarbejde med og adgang til kolleger for at løse daglige opgaver - også selvom meget af arbejdet foregår alene. ex. lønkonsulent 20

21 SAMARBEJDE & INDSIGT / sådan bruger i hinanden baseret på besvarelser fra 75 ud af i alt 123 medarbejdere Hvor mange af dine kollegaer har DU spurgt til råds i dag, mens du var på kontoret? ANSIGT TIL ANSIGT I TELEFONEN PR. 0% 8% 7% 13% 12% 31% 39% 52% 21% 34% 49% 32% ingen 1-2 kollegaer 3-4 kollegaer 5 kollegaer eller derudover ved ikke SIGNAL: De fleste medarbejdere spørger sine kollegaer til råds ansigt til ansigt. SYNLIGHED OG TILGÆNGELIGHED for hinanden skaber bedst grobund for RELATIONSDANNELSER OG VIDENDELING! 21

22 telefonsamtaler baseret på besvarelser fra 75 ud af i alt 123 medarbejdere BRUG AF TELEFON - generelt over 60 % af medarbejderne har ingen fortrolige samtaler på en typisk arbejdsdag - ca. 25 % har få fortrolige samtaler af længere varighed. FORTROLIGE TELEFONSAMTALER (% ud af total antal samtaler) Fordeling af korte telefonsamtaler (max. 3 min.) 0% 12% 24% 9% 14% 41% Fordeling af længere telefonsamtaler (min. 3 min.) 2% 2%0% 14% 46% 36% ingen samtaler 1-3 samtaler 4-6 samtaler 7-10 samtaler 10 samtaler eller mere ved ikke Fordeling af korte telefonsamtaler (max. 3 min.) 0% 3% 3% 18% 75% Fordeling af længere telefonsamtaler (min. 3 min.) 0%2% 3% 26% 68% ca. halvdelen af medarbejderne har få korte telefonsamtaler på en typisk arbejdsdag, og ca halvdelen har mange korte samtaler. Det er et mindretal der ikke har korte samtaler i løbet af en typisk dag. SIGNAL: De telefonsamtaler der forstyrrer kollegerne er typisk længere telefonamtaler - særligt samtaler som er konfliktfyldte eller problematiske. Her kan det være hensigtsmæssigt at flytte sig. Det er ligeledes vigtigt at der er mulighed for at opsøge diskretion og fortrolighed svarende til behovet. 22

23 fysiske observationer / arealanalyse baseret på observationer 3 gange daglig i 3 dage - i alt 102 arbejdspladser OVERSIGT ALLE AFSNIT / BRUG AF ARBEJDSPLADSEN PROCENTVIS DNV / 10 ARBEJDSPLADSER LEDELSESSEKRETARIATET / 19 ARBEJDSPLADSER ØKONOMI / 19 ARBEJDSPLADSER HR / 35 ARBEJDSPLADSER KVALITET & UDVIKLING / 17 ARBEJDSPLADSER CENTER FOR FORSKNING & UDDANNELSE / 2 ARBEJDSPLADSER ALLE AFSNIT SAMMENLAGT / 102 ARBEJDSPLADSER GÆSTEARBEJDSPLADSER / 13 ARBEJDSPLADSER GENNEMSNIT I % MAX % 36 % 70 % 55% 63 % 57 % 68 % 62 % 86 % 21 % 35% 11 % 50 % 49 % 58 % 54 % 69 % SIGNAL: Gennemsnitligt står 50% af arbejdsstationerne tomme. (Dette svarer til SIGNALs nøgletal for vidensarbejdspladser). Der er gode muligheder for at etablere et aktivitetsbaseret arbejdsmiljø med ratio. Med flytning til Gødstrup forventes en stigning i tilstedeværelse, da meget tid i dag bruges på landevejen. 23

24 RATIO RATIO = UDLÆGNING AF ANTAL ARBEJDSSTATIONER/ KONTORBORDE I FORHOLD TIL ANTALLET AF MEDARBEJDERE. EKS: RATIO PÅ 80 % BLANDT 10 MEADRBEJDERE GIVER 8 ARBEJDSPLADSER. FORDELE Befordrer flydende arbejdspladser og dermed større fleksibilitet og videndeling. Frigør kvadratmetre til andre faciliteter - særlig stillerum som er nødvendig for at få et velfungerende åbent arbejdsmiljø. Mulighed for at reducere samlet arealbehov. Færre tomme arbejdsborde! Positiv fortætning af arbejdsmiljøet og faciliteterne tages i brug. Giver plads til større afstand mellem arbejdsstationer og dermed oplevelse af mere plads, luft og ro. ULEMPER Opfattes som en stor forandring og kan skabe utryghed. Kræver nye vaner og ændring af adfærd på arbejdspladsen da man tvinges til at være flydende - kan være svært for nogle. Kræver praktiske hensyn - særligt ifh. til IT. Ikke eget arbejdsbord og mindre plads til egne ting og individuelt præg. Bekymring om at finde et bord, kan i peak-perioder skabe først-til-mølle tendens. Understøtter tilhørsforhold til team/ afsnit. 24

25 FORSLAG // PILOTPROJEKTER målt mod visionspunkter PILOT A // VISUEL RO / IDENTITET / NAVIGATION Oprydning og arkivering for at minimere visuelt støj. Identitetskabende grafik / farver som signalerer STABEN, samt tydelig skiltning for nemmere navigation for medarbejdere og besøgende. 1 // KVALITET & SERVICE X 2 // VIDENDELING, TVÆR- FAGLIGHED & UDVIKLING 3 // SIKKER DRIFT & UDVIKLING X X X 4 // FLEKSIBILITET & MANGFOLDIGHED PILOT B // UFORMELLE MØDESTEDER Uformelle mødefaciliteter/vandhuller (både i det åbne, men også lukkede rum) - trukket tilbage fra arbejdsstationerne og tæt på kaffemaskine/tekøkken - hvor man kan mødes på tværs af teams. Faciliteter deles på tværs - vandhulsprincippet - så man støder på hinanden. PILOT C // FÆLLES LEDEROMRÅDE En fælles base / hjemområde for lederne, med mulighed for videndeling, sparring og drøftelser af frotrolig karakter. Herunder også lille mødeområde. Centralt placeret, så man er i nærhed til medarbejderne. Nærhed til mødefaciliteter. X X X X X X X 25

26 FORSLAG // PILOTPROJEKTER - VISIONSPUNKTER - fortsat 1 // KVALITET & SERVICE 2 // VIDENDELING, TVÆR- FAGLIGHED & UDVIKLING 3 // SIKKER DRIFT & UDVIKLING 4 // FLEKSIBILITET & MANGFOLDIGHED? PILOT D // FRONT - & BACK OFFICE Zone deling mellem front og back office. Kunder og samarbejdspartnere modtages og serviceres ikke i arbejdsområderne men i særligt indrettet front office område. X X PILOT E // AKTIVITETSBASERET ARBEJDSMILJØ Aktivitetsbaseret arbejdsmiljø med ratio - en fleksibel indretning, der understøtter både samarbejde, interaktion, socialt samvær, men også ro til fordybelse og koncentration. X X X X 26

27 EKSEMPEL - PILOT E // AKTIVITETSBASERET ARBEJDSMILJØ MED RATIO Helt konkret foreslår vi at at PILOT E kunne afprøves i stue etg. ved HR- afsnittet. Her er i forvejen et relativt stort og åbent område hvor det ville fungere godt at afprøve et aktivitetsbaseret arbejdsmiljø. Aktivitetsbaseret arbejdsmiljø - en fleksibel indretning, der understøtter både samarbejde, interaktion, socialt samvær, men også ro til fordybelse og koncentration. STED : Holstebro Sygehus, Bygn. 20, 3. etg RUM : , 002.5, 004.5, , 001.1, 003.1, AFSNIT: DER HVOR HR SIDDER I DAG ANTAL MEDARBEJDERE I DAG : 17 ANTAL FULDGODE ARBEJDSPL. I DAG : 17 PLAN STUE - 3.ETG. / BYGNING 20 / HOLSTEBRO SYGEHUS 27

28 EKSEMPEL - PILOT E // AKTIVITETSBASERET ARBEJDSMILJØ MED RATIO SOLO FLEX 1-2 arbejdspladser. FÆLLES FLEX 4-8 personer. Tavle/projektor/ videokonf. Møderum /stillerum /grupperum. CAFÉOMRÅDE / HOTELARB. Vandhul / kaffestation. Åbent mødeområde. Hotel-/korttidsarbejdspladser. SOLO STILLE 1 stille arbejdspladser. SOLO FLEX UFORMELT MØDE PLAN STUE - 3.ETG. / BYGNING 20 / HOLSTEBRO SYGEHUS FÆLLES FLEX AKTIV CAFÈ / HOTELARB. PL. SOLO STILLE STILLE INDGANG UFORMELT MØDE / VANDHUL Vandhul /kaffestation. Informationsskærm eller tavle. Fælles arkiv og personlig opbevaring. Højbord og café-stole til korte ad-hoc møder, eller blot et kaffemøde. AKTIV - ZONE fuldgode arbejdspladser. Fælles arkivering. Delvis afskærmede telefon pladser. Plads til personlig opbevaring. STILLE - ZONE 4-6 fuldgode arbejdspladser. Fælles arkivering. NØGLETAL: FORUDSÆTNINGER: - mobilitet i IT / telefoni. - der males og rengøres. - fælles arkivering og oprydning. MÅL / PRIMÆRE BEHOV: - synlighed og navigation. - nemmere adgang til hinanden. - samarbejde og videndeling. - mulighed for ro. - styrke fælles identitet. RAMMER: - ingen bygningsfysiske ændringer, kun mental ombygning. - genbrug af eksisterende inventar i højest mulig grad, evt. indkøb i mindre omfang. - fornyelse i form af farver/grafik/skiltning Antal med.arbejdere : Antal fuldgode arbejdspladser : Ratio : 75-90% 28

29 DEN VIDERE PROCES Kommentering og validering af behovsanalysen Information/ kommunikation af analysen til LMU/ medarbejdere Afklaring af hvilke pilotprojekter der ønskes igangsættes Procesdesign af fase II / pilotprojekter Evaluering af pilotprojekter 29

evaluering af ny indretning/

evaluering af ny indretning/ Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 evaluering af ny indretning/ ARBEJDSPROCESSER & ADFÆRD faaborg midtfyn kommune, BROBY - 16.09.2013

Læs mere

Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014

Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 kolofon bække

Læs mere

ANalyse og testfit. Furesø rådhus. En samlet administration d Århusgade 88, København K DK - Denmark

ANalyse og testfit. Furesø rådhus. En samlet administration d Århusgade 88, København K DK - Denmark Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no ANalyse og testfit Furesø rådhus

Læs mere

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad er en attraktiv arbejdsplads? Ny reform Hvad har den af betydning for jeres forberedelse? Kulturændring Fra den traditionelle

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

FORSLAG TIL INDRETNING AF FREMTIDENS BORGERSERVICE

FORSLAG TIL INDRETNING AF FREMTIDENS BORGERSERVICE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Rådhusgate 9 0151 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no FORSLAG TIL INDRETNING AF BALLERUP

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Den gode arbejdsplads? Program Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad har I af forventninger til oplægget

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 HERNINGSHOLMSKOLEN WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014 PROGRAM 16:00 VELKOMST/INTRO 16:20 ØVELSE 1, A&B

Læs mere

Arbejdspladsindretning // grønvangskolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014

Arbejdspladsindretning // grønvangskolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Arbejdspladsindretning // grønvangskolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 kolofon

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Kerneopgave Kvalitet Arbejdsmiljø www.regionmidtjylland.dk Vi kommer omkring... Hvorfor og hvordan Trivsel via forstærket fokus på, hvordan vi løser kerneopgaven Hvad har vi gjort?

Læs mere

INDRETNING AF LOKALER TIL BORGERBETJENING

INDRETNING AF LOKALER TIL BORGERBETJENING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 INDRETNING AF LOKALER TIL BORGERBETJENING I NORDDJURS KOMMUNE OKTOBER 2012 OPSAMLING /VISION

Læs mere

Arbejdspladsindretning // BrørupSkolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014

Arbejdspladsindretning // BrørupSkolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Arbejdspladsindretning // BrørupSkolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 kolofon brørupskolen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning helhedsplan - Disponering - December 2005 De nye fysiske rammer vil understøtte det pædagogiske arbejde og give mulighed for at gennemføre og afprøve nye pædagogiske metoder og arbejdegange. Størst mulig

Læs mere

Egedal Kommune. Pixiudgave af Byggeprogram del I for nyt Rådhus/Sundhedscenter

Egedal Kommune. Pixiudgave af Byggeprogram del I for nyt Rådhus/Sundhedscenter Egedal Kommune Pixiudgave af Byggeprogram del I for nyt Rådhus/Sundhedscenter FOKUSOMRÅDER Første byggeri i nyt byområde Helhedsplan for området Mødet mellem by og landskab Området Kommunen har udarbejdet

Læs mere

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for

Læs mere

Projektbeskrivelse - Økonomiafdelingen på vej i Ny Campus Vejle Målsætning En samlet fleksibel og mobil økonomiafdeling på vej i ny Campus i Vejle Afprøve at arbejde i forskellige zoner & i forskellige

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Arbejdspladsindretning // askov-malt skole Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014

Arbejdspladsindretning // askov-malt skole Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Arbejdspladsindretning // askov-malt skole Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 kolofon

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Personalepolitik i nærværsorganisationen

Personalepolitik i nærværsorganisationen Personalepolitik i nærværsorganisationen 1 Indhold Vi vil...3 Med nærvær mener vi...4 Med dialog mener vi...4 Med tillid mener vi...5 Fase 1: Når du bliver ansat...6 Fase 2: Når du er ansat...6 Fase 3:

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ November 203 Undervisning Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Individuel fordybelse Fordybelse

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Samlet APV-rapport. Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Samlet APV-rapport. Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Samlet APV-rapport 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015 1. Indledning Denne rapport indeholder det generelle resultat af arbejdspladsvurderingen (APV en) 2014.

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center 29. Marts 2012 Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger Skabe et mødestedet på UCL bl.a. ved etablering af café/lounge-

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

INDRETNING OG BRUG AF STORRUMSKONTORER

INDRETNING OG BRUG AF STORRUMSKONTORER INDRETNING OG BRUG AF STORRUMSKONTORER UNI VERSITET STORRUMSKONTORER Storrumskontorer forbandelse eller velsignelse Arbejdstilsynets regler for indretning af kontorer generelt Anbefalinger for brug af

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Hvordan får vi det gode arbejde i Hillerød Kommune

Hvordan får vi det gode arbejde i Hillerød Kommune Hvordan får vi det gode arbejde i Hillerød Kommune Missionen er klar Anerkendende og positivt menneskesyn Fokus på menneskers ressourcer Fokus på Udvikling, dialog og vækst Nytænkning Faglighed, samarbejdende,

Læs mere

Undervisningsrum og læringsoplevelser

Undervisningsrum og læringsoplevelser Undervisningsrum og læringsoplevelser Tina Bering Keiding, lektor, ph.d. Forskningsprogrammmet for de videregående uddannelsers didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Aarhus, Aarhus Universitet

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Modelprogram for folkeskoler. Adm. Direktør Gitte Andersen / SIGNAL strategy, space & people

Modelprogram for folkeskoler. Adm. Direktør Gitte Andersen / SIGNAL strategy, space & people Modelprogram for folkeskoler Adm. Direktør Gitte Andersen / SIGNAL strategy, space & people www.signal-arki.dk 3 skoletypologier Rumfleksibel skole Funktionsopdelt skole Etageskolen 3 scenarier 3 fokusområder

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed

Bording Børnehave. Bording Børnehave Pædagogisk læreplan Beliggenhed Beliggenhed Bording Børnehave Bording Børnehave er beliggende på 3 forskellige matrikler i Bording by. Nemlig: Borgergade 25, Sportsvej 41 og Højgade 4. På Borgergade har vi ca. 55 børn fordelt på 3 forskellige

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver. Workshop 509 på AM:2015. Den 10. november 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver. Workshop 509 på AM:2015. Den 10. november 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver Workshop 509 på AM:2015. Den 10. november 2015. Lise Keller; BAR Social & Sundhed; lke@3bar.dk Inger-Marie Wiegman; TeamArbejdliv; IMW@teamarbejdsliv.dk.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG Pædagogisk-didaktisk grundlag øget anvendelse af IKT og medier eleven i centrum social ansvarlighed et attraktivt læringsmiljø styrket differentiering

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM Storrumskontorer Muligheder og faldgruber Gitte Arnbjerg, COWI GIA@cowi.dk 1 Program for i dag Præsentation Idéen om storrumskontorer Generelt om storrumskontorer Fordele og ulemper Erfaringer fra storrumskontorer

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

>> DET ARKITEKTONISKE PERSPEKTIV SUSANNE ALMROTH, ARKITEKT, JJW ARKITEKTER

>> DET ARKITEKTONISKE PERSPEKTIV SUSANNE ALMROTH, ARKITEKT, JJW ARKITEKTER >> DET ARKITEKTONISKE PERSPEKTIV SUSANNE ALMROTH, ARKITEKT, JJW ARKITEKTER bro arkiv reception post møde kantine kopi miljø marine kopi kaffe møde kaffe geoteknik arkiv vej byg print grupper mødesteder

Læs mere

Succes-plan Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING

Succes-plan Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING Succes-plan 2015-16 Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING BEHOVSAFKLARING OG DATAANALYSE Hvad kan vi konkludere på den baggrund? Elevernes faglige resultater: Gode karakterer

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition.

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition. VARIERET INDRETNING DCUM anbefaler varieret indretning, som understøtter individuelle læringsstile og forskellige arbejdsformer. Maglegårdsskolen i Gentofte er en 3-sporet skole, som byder på varieret

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere