Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle?"

Transkript

1 Titel Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle? Forfattere 2. Revison (2014): Fra DSOG: Pernille Ravn (tovholder), Gitte Thøger Frostholm, Eva Johannsen, Susanne Lund Kristensen, Susy Shim. Fra Dansk Knoglemedicinsk Selskab: Peter Vestergaard. Første udgave er fra 2006 Korrespondance Pernille Ravn Status Første udkast (af revision): juni 2014 Diskuteret på Hindsgavl/Sandbjerg dato: september 2014 Korrigeret udkast dato: september 2014 Guideline skal revideres seneste dato: 2018 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Litteratursøgningsmetode side 3 Primær profylakse side 3 Sekundær profylakse side 4 Graviditets- og laktationsrelateret osteoporose side 6 Gynækologisk medicinsk behandling associeret med osteoporose side 6 Referencer side 8 Bilag: Tabel 1: Definitioner, afgrænsning af risikogrupper samt forebyggelse og behandlingsmuligheder Tabel 2:Præparater til sekundær profylakse af osteoporose samt hormonbehandling oversigt over effekt og bivirkninger Interessekonflikter 1

2 Indledning Baggrund: Osteoporose estimeres til at forekomme hos omkring kvinder over 50 år i Danmark. Frakturer er den primære kliniske manifestation ved osteoporose. I 2010 forekom der ca frakturer i hofte, ryg, underarm og andre knogler hos kvinder over 50 år. Den samlede udgift i forbindelse med frakturerne vurderes til at være over 5 mia. kr. Da det skønnes, at antallet af danskere over 60 år vil stige med over 50 % de næste 25 år, vil problemerne vokse. Det er derfor nødvendigt, at der ydes en effektiv og målrettet forebyggende indsats. Knoglemineralindholdet opbygges indtil års alderen, hvor den maksimale knoglemasse (peak bone mass) opnås. Herefter sker der et kontinuerligt knoglemineraltab igennem resten af livet. Faldet accelereres yderligere efter menopausen ved ophør af østrogenproduktionen fra ovarierne. Osteoporose udvikles langsomt og er en symptomfri tilstand, indtil der opstår fraktur. Lidelsen diagnosticeres ofte sent i forløbet, f.eks. når der opstår en lavenergi fraktur. Derfor bør man i tide være opmærksom på de risikofaktorer, som kendetegner særligt udsatte kvinder (og mænd). Klimakteriet er en god anledning for gynækologer til at være opmærksomme på disponerende faktorer og til at introducere knoglevenlig livsstil med henblik på at forebygge udvikling af osteoporose. Gynækologer bør derfor have kendskab til betydningen af livsstilsfaktorer og betydning af behandling med de præparater, der ofte anvendes indenfor gynækologien. Gynækologer bør således kende til disponerende faktorer til osteoporose samt til udredning og forebyggelse af osteoporose. Formålet med denne guideline er med andre ord at øge gynækologers fokus på primær og sekundær profylakse. Behandling af manifest osteoporose (med frakturer, tertiær profylakse) anses for en specialistopgave indenfor endokrinologien, og emnet er derfor udeladt i nærværende revision. For at begrænse omfanget af guidelinen har vi valgt at bibeholde den oprindelige udformning af guideline, dvs. at guideline kun indeholder resume af evidens og kliniske rekommandationer vedrørende de forskellige medicinske præparater til primær og sekundær profylakse. Den oprindelige guideline indeholdt også oplysninger om præparater anvendt til tertiær profylakse, hvilket vi ud fra ovenstående argumentation har valgt af tage ud af guideline ifm. nærværende revision. Definitioner: Osteoporose er en knoglesygdom karakteriseret ved lav knoglemineralmasse og mikroarkitektorielle forandringer medførende øget fragilitet (skørhed) og som følge heraf en øget tendens til frakturer. Osteoporose defineres ud fra en T-score, som er middelværdien for Bone Mineral Density (BMD) i columna lumbalis og den totale hofteregion hos yngre normalpersoner af samme køn. En T-score på -2,5 betyder, at BMD ligger 2,5 standarddeviationer under denne middelværdi. Osteopeni: Osteoporose: Manifest osteoporose: T-score mellem -1 og -2,5 SD T-score mindre end - 2,5 SD T-score mindre end - 2,5 SD og samtidig forekomst af lavenergifraktur. Definition af profylakse: 1. Primær profylakse: Generelle sundhedspædagogiske indsatser, som kan nedsætte risikoen for udvikling af osteoporose i hele befolkningen uden forudgående identifikation af risikoindivider. 2. Sekundær profylakse: Målrettet håndtering af individer med øget risiko for osteoporose eller med lavt BMD (osteopeni/osteoporose) plus mindst en risikofaktor, men endnu uden lavenergi frakturer. 3. Tertiær profylakse: Målrettet håndtering af individer med manifest osteoporose, det vil sige med lavt BMD og lavenergifrakturer. 2

3 Litteratur søgningsmetode Opdateret søgning i PubMed frem til april 2014 indenfor calcium, D-vitamin, østrogen, tibolon, bisfosfonat, SERM, denosumab, hormonale kontraceptiva, og endometriose i kombination med BMD og fraktur. Primær profylakse Resumé af evidens D-vitamin-mangel øger risiko for osteoporose Calcium-mangel øger risiko for osteoporose Et højt indtag af calcium og fysisk aktivitet i de tidlige år øger peak bone mass og nedsætter risiko for osteoporose Tilskud af calcium og D-vitamin nedsætter risiko for fraktur hos ældre institutionaliserede personer Tilskud af calcium alene, D-vitamin D alene og calcium og D-vitamin kombineret nedsætter tab af knoglemineralmasse, men der er ikke signifikant effekt på risiko for fraktur hos ikke-institutionaliserede personer Fysisk aktivitet med vægtbelastning af skelettet er med til at bibeholde eller øge BMD hos postmenopausale kvinder Alkoholmisbrug øger risikoen for fraktur Tobaksrygning nedsætter BMD og øger risikoen for fraktur Styrke af evidens II II I I I I III II Kliniske rekommandationer Rekomman dationsgra der Gynækologens bør rådgive om knoglevenlig livsstil som led i den almindelige sundhedspædagogiske indsats. Gynækologen bør rådgive om at knoglevenlig livsstil alene, herunder tilskud med calcium A og D-vitamin, er gavnligt for knoglerne, men ikke garanterer imod senere udvikling af osteoporose. Calcium indtagelse: Dagligt sikres indtagelse gennem kost og tilskud på mg. A Som udgangspunkt anbefales alle > 70 år et dagligt tilskud på mg calcium. Ved et højt habituelt kostindtag (> 800 mg/dag), primært gennem mælkeprodukter, kan det daglige tilskud evt. reduceres til mg. Samlet calcium indtag bør holdes under 2000 mg per dag. D-vitamintilskud: Raske voksne behøver sjældent tilskud grundet naturlig soleksponering. A Personer fra kulturer med manglende soleksponering og personer med mørk hud anbefales mikrogram D-vitamin dagligt, evt. som tilskud. Fisk som hovedmåltid anbefales 1-2 gange om ugen, især fede fisk som laks, makrel og sild. Alle > 70 år anbefales et dagligt tilskud på mikrogram i kombination med calciumtilskud. Fysisk aktivitet: Øvelser med vægtbelastning af skelettet er med til at bibeholde eller øge A BMD. Fysisk aktivitet 2-4 timer om ugen (30 min. om dagen) anbefales som frakturprofylakse. Rygeophør: Tobaksrygning mindsker BMD og øger risikoen for fraktur. Rygestop A medfører fald i frakturrisiko. Alkohol: Et dagligt alkoholindtag på 1-2 genstande mindsker risikoen for både fald og C fraktur, mens et større forbrug øger frakturrisikoen. Et indtag på mere end 1genstand om dagen frarådes. Hormonterapi med østrogen eller østrogen i kombination med gestagen kan være indiceret A 3

4 til behandling af klimakterielle gener, men er ikke indiceret som primær profylakse af osteoporose. Sekundær profylakse Resume af evidens ift. virkninger på BMD og frakturer Bisfosfonat (alendronat er 1. valg): Resumé af evidens Bisfosfonater virker ved at hæmme osteoklasternes aktivitet, hvorved knoglenedbrydningen og dermed knogleomsætningen hæmmes. Alendronat, ibandronat og risedronat gives peroralt og skal tages på tom mave, da der ellers dannes uoptagelige forbindelser med mavesækkens indhold. Alendronat i peroral dosis 70 mg en gang per uge reducerer risiko for vertebrale frakturer med 50 %, for hoftefrakturer med 40 % og for ikke-vertebrale frakturer med 20 %. Tilsvarende ses en stigning i BMD på ca. 7 % i rygsøjlen, ca. 5 % i hoften, og ca. 2 % i underarmen og i helkropsskelettet over 3-4 år. Risedronat i peroral dosis over 2.5 mg om dagen reducerer risikoen for vertebrale frakturer med 40 %, ikke vertebrale med 20 % og hoftefrakturer med 30 %. Der er ingen signifikant risikoreduktion for håndledsfrakturer. Tilsvarende ses en stigning i BMD på ca. 4 % i rygsøjlen og ca. 2 % i hoften over 3 år. Ibandronat kan gives både per os (150 mg tablet en gang per måned) eller i.v. (3 mg hver 3. måned). I disse doser (ikke i dosering 2,5 mg p.o. dagligt) reduceres risikoen for vertebrale frakturer med 50 % og ikke vertebrale frakturer med 30 %. BMD øges signifikant med 5 % i rygsøjlen og 3 % i hoften efter 1 år. Zoledronat administreres kun som i.v. infusion (5 mg en gang om året). Frakturrisiko reduceres med 70 % i rygsøjlen, 25 % i ikke-vertebrale regioner og 40 % i hofteregion. Zoledronat medfører med 94 % sandsynlighed størst reduktion i frakturrisiko i enhver knogleregion sammenlignet med alendronat, ibandronat og risedronat. BMD øges med 5-6 % i hoften og 7 % i rygsøjlen. Etidronat var det første bisfosfonat, der anvendtes indenfor osteoporosebehandling. Imidlertid har den seneste meta-analyse vist, at etidronat ikke har nogen signifikant effekt på frakturer, hvorfor etidronat nu er på vej mod afregistrering i Danmark. Styrke af evidens I Denosumab (er 2. valg): Resumé af evidens Denosumab er et humant monoklonalt IgG2-antistof, der binder sig til og blokerer effekten af RANKL og derved virker osteoklasthæmmende (antiresorptivt). Denosumab administreres subkutant som 60 mg hver 6. måned. Denosumab reducerer frakturrisiko med 68 % i rygsøjlen, med 40 % i hofteregion og med 20 % i ikke-vertebrale regioner efter 3 års behandling. BMD øges med 6-9 % efter 3 års behandling. Denosumab deponeres ikke i knoglevævet, hvorfor ophør med behandlingen fører til en umiddelbar øget knogleomsætning med et hurtigt og markant fald i BMD på op til 5-7 % i løbet af det første år efter ophørt behandling. Denosumab er mere effektivt til forebyggelse af nye vertebrale frakturer end raloxifen, alendronat og risedronat Styrke af evidens Ib Ib 4

5 SERMs (Selective Estrogen Receptor Modulators): (raloxifen er 3. valg) Resumé af evidens Det hidtil bedst undersøgte SERM præparat i forhold til postmenopausal osteoporose er raloxifen. Raloxifen har en anti-østrogen effekt i mammavæv og endometrium og en østrogen effekt i knoglevæv og på lipider i serum. I knoglerne virker raloxifen ved at hæmme osteoklasternes aktivitet, hvorved knoglenedbrydningen og dermed knogleomsætningen hæmmes. Raloxifen 60 mg per dag mindsker risikoen for nye vertebrale frakturer med 37 %, for kliniske vertebrale frakturer med 60 % og for ikke-vertebrale frakturer med 13 %. Tilsvarende ses en stigning i BMD på ca. 2 % i rygsøjlen, hoften og underarmen og på ca. 1 % i helkropsskelettet over 3 år. Styrke af evidens Østrogen (anerkendes ikke på primær indikation osteoporose): Resumé af evidens Østrogen bremser det accelererede fald i knoglemineralindhold efter menopausen, både centralt og perifert i skelettet. Postmenopausal anvendelse af såvel østrogen alene som østrogen kombineret med gestagen forebygger osteoporose og reducerer risikoen for fraktur med % afhængigt af behandlingsvarigheden. Postmenopausal hormonbehandling øger BMD og effekten på BMD afhænger af behandlingsvarighed. Når behandlingen seponeres fortsætter tabet af knoglemineral med samme hastighed som ved menopausen 8 år efter seponering af hormonbehandlingen vil kvinden have den samme frakturrisiko, som hvis hun aldrig havde taget hormoner (med mindre behandlingen følges op med anden målrettet medikamentel behandling) Styrke af evidens Ib Ib Tibolon (anerkendes ikke på primær indikation osteoporose): Resumé af evidens Tibolon er et artificielt steroid med kombineret østrogen, gestagen og androgen virkning. Effekten af tibolon på BMD er af samme størrelsesorden som effekten af østrogen og østrogen-gestagen behandling. Blandt kvinder over 60 år er der en dokumenteret beskyttende effekt mod fraktur i ryg og hofte Styrke af evidens Kliniske rekommandationer Gynækologens rolle er at identificere de kvinder, der har øget risiko for at udvikle osteoporose (tabel 1). Kvinder med en eller flere kendte risikofaktorer henvises til knoglemineralskanning (DEXA) med henblik på forebyggelse eller behandling afhængigt af T-score (tabel 1). Finder man indikation for forebyggelse af frakturer anbefales knoglevenlig livsstil som ved primær profylakse suppleret med medicinsk behandling. Specifik anti-osteoporotisk 5 Rekomman dationsgra der

6 behandling bør initieres af endokrinolog (se nederst i tabellen). Hos kvinder der er i behandling med østrogen eller tibolon på anden indikation (lindring af klimakterielle gener) må den forebyggende effekt af osteoporose ses som en positiv sidegevinst. Ved behov for lindring af samtidige klimakterielle gener vil østrogen (med eller uden gestagen) være førstevalg. Langtidsbehandling (> 5 år) kan generelt ikke anbefales på grund af den stigende risiko for brystkræft. Hvis kvinden ikke er hysterektomeret kombineres østrogen med gestagen. Hvis kvinden er hysterektomeret behandles med østrogen alene. Behandlingseffekten af hormon bør vurderes ved knogleskanning efter ca. 3 år. Ved god effekt af behandlingen, er der næppe grund til yderligere skanninger ud fra et fagligt synspunkt. Dog kan knogleskanning være relevant for at dokumentere effekt, hvis behandlingen ønskes seponeret efter mange år (7-10 år). Formålet er da fornyet status og stillingtagen til videre behandlingsstrategi. For bisfosfonat kan ophør overvejes ved 5 års behandling, stigning i T-score til over -2.5, fravær af udløsende faktor (f.eks. ingen prednisolonbehandling længere eller normaliseret stofskifte) og ingen lavenergibrud. Der re-scannes så 2 år efter ophør med bisfosfonat. Bisfosfonat, denosumab, raloxifen er at foretrække hvor/hvis der ikke samtidig er klimakterielle gener disse er generelt 1. valg ved osteoporose Raloxifen er at foretrække ved disposition til eller tidligere mamma cancer. Det er specialister i endokrinologi, der iværksætter behandling med bisfosfonat, raloxifen, eller denosumab. A A A A Graviditets- og laktationsassocieret osteoporose Tilstanden er sjælden, og formentligt er det kvinder med lavt BMD og risikofaktorer for osteoporose før graviditet, der er særligt udsatte. Tilstanden er karakteriseret ved lavenergifrakturer særligt sammenfald i rygsøjlen ifm. graviditet og amning. Ætiologi og patogenese er endnu ikke afklaret. Da tilstanden er meget sjælden, findes der kun case-reports og få case-kontrol studier med få deltagere. Tilstanden er i nogen grad reversibel og behandlingen består først og fremmest i beskyttelse mod fraktur, tilskud F calcium og D-vitamin, samt afbrydelse af amning, idet medicinsk behandling er vanskelig. Der er dog beskrevet case-reports med anvendelse af bisfosfonat. Behandling og kontrol er en endokrinologisk specialistopgave. Gynækologisk medicinsk behandling associeret med osteoporose Hormonal kontraception: Præmenopausalt brug af hormonale præparater kan have betydning for knoglesundheden. Generelt ser det ikke ud til, at orale kombinationspræparater har en skadelig indvirkning på BMD (Lopez 2011, Nappi 2012). Dog kan der være en negativ effekt af orale hormonal kontraception i ungdomsårene, som er et kritisk tidspunkt for østrogen-medieret knoglemineralisering (Ziglar 2012). Dosis af østrogen er af betydning, og især anvendelse af meget lav dosis ethinyløstradiol (20 µg) ser ud til at have en negativ indvirkning på BMD (Nappi 2012). Injektioner med depot medroxyprogesteronacetat (DMPA) er associeret med en reducering af BMD (Nappi 2012). Denne effekt på BMD er mere udtalt blandt årige end blandt voksne (Nappi 2012). Blandt unge kvinder er den negative effekt på BMD af oral hormonal kontraception ikke så kraftig som effekten af DMPA (Ziglar 2012). 6

7 Der findes kun et meget begrænset antal studier, der har undersøgt den mulige effekt af hormonspiral, implantat, plaster eller vaginalring og resultaterne er inkonklusive (Lopez 2011). Knoglemineraltabet under anvendelse af hormonel kontraception er muligvis reversibelt (Ziglar 2012, Nappi 2012). Hvorvidt hormonal kontraception påvirker risikoen for fraktur kan ikke vurderes på baggrund af den eksisterende litteratur (Lopez 2011, Ziglar 2012). Gynækologer må afveje fordele og ulemper ved anvendelse af hormonale præparater eksempelvis fordelen ved et injicerbart depot-præparater, hvor det ikke kræves, at kvinden skal tage præparatet dagligt, i forhold til kvindens risikofaktorer (tabel 1) for senere udvikling af osteoporose (Lopez 2011). Resumé af evidens Anvendelse i ungdomsårene af p-piller med lavt (ethinyl) østradiol (20 mikrogram) indhold har en negativ påvirkning på BMD, men der findes ingen sikker evidens for, om p-piller påvirker risiko for fraktur hverken positivt eller negativt Depot medroxyprogesteronacetat påvirker BMD negativt, men der findes ingen sikker evidens for, om DMPA påvirker risiko for fraktur hverken positivt eller negativt Styrke af evidens III III Kliniske rekommandationer Yngre kvinder, der har lavt BMD eller risiko for osteoporose, bør anbefales p-piller med højere indhold af (ethinyl) østradiol f.eks. 30 mikrogram, hvis der ønskes brug af p- piller. Kvinder der har lavt BMD eller har risiko for osteoporose bør undgå DMPA, medmindre compliance ift. prævention taler for brug af denne præventionsform Rekomman dationsgra der C C Endometriose: Langtidsbehandling med GnRH analog supprimerer hypothalamus-hypofyse-gonade-aksen og er associeret med en negativ effekt på BMD. Denne bivirkning kan reduceres ved samtidig behandling med lavdosis kønshormon ( add-back ). Især langtidsbehandling med GnRH analog i ungdomsårene bør give overvejelser omkring effekten på BMD, eftersom denne periode er vigtig i forhold til erhvervelse af peak bone mass (DiVasta 2013). For yderligere beskrivelse af behandling med GnRH og add-back henvises der til DSOG guideline om peritoneal endometriose (2013). Resumé af evidens Langtidsbehandling med GnRH analoger påvirker BMD negativt (Ib), men der findes ingen sikker evidens for, om der er en øget frakturrisiko. Ved add-back behandling med lav-dosis kønshormon modvirkes den negative effekt på BMD Styrke af evidens III Ib Kliniske rekommandationer Ved langtidsbehandling (>3-6 måneder) med GnRH analoger bør der altid suppleres med add-back behandling Rekomman dationsgra der B 7

8 Referencer Bisfosfonat: 1. Freemantle N, Cooper C, Diez-Perez A, et al. Results of Indirect and Mixed Treatment Comparison of fracture efficacy for osteoporosis treatment: a Meta-Analysis. Osteoporos Int 2013 January; 24 (1): Vestergaard P, Mosekilde L, Langdahl B. Fracture prevention in postmenopausal women. Clin Evid (Online) 2011; 2011: pi: Lin T, Yan SG, Cai XZ, et al. Alendronate versus Raloxifene for Postmenopausal Women: A Meta-Analysis of Seven Head-to-Head Randomized Controlled Trials. Int J Endocrinol 2014; Article ID pro.medicin.dk Lægemiddelgrupper Bisfosfonat. 5. Miller PD, Epstein S, Sedarati F, Reginster JY. Once-monthly oral ibandronate compared with weekly oral alendronate in postmenopausal osteoporosis: results from the head-to-head MOTION study. Curr Med Res Opin Jan;24(1): Dansk Knoglemedicinsk Selskab. Behandlingsvejledning Osteoporose. Farmakologisk behandling. Bisfosfonater. 7. NBV: osteoporose. 8. Jansen JP, Bergman GJ, Huels J, Olson M. The efficacy of bisphosphonates in the prevention of vertebral, hip, and nonvertebral-nonhip fractures in osteoporosis: a network meta-analysis. Semin Arthritis Rheum Feb;40(4): e1-2. doi: /j.semarthrit Epub 2010 Sep Gauthier K, Bai A, Perras C, et al. Denosumab, Raloxifene, and Zoledronic Acid for the Treatment of Postmenopausal Osteoporosis: Clinical Effectiveness and Harms [Internet]. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2012 Feb. 10. Black DM, Delmas PD, Eastell R, Reid IR, Boonen S, Cauley JA, et al. Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med [Internet] May 3, [cited 2011 Jun 15]. pp Harris ST, Blumentals WA, Miller PD (2008) Ibandronate and the risk of non-vertebral and clinical fractures in women with postmen-opausal osteoporosis: results of a meta-analysis of phase III studies.curr Med Res Opin 24: Denosumab: 1. Gauthier K, Bai A, Perras C, et al. Denosumab, Raloxifene, and Zoledronic Acid for the Treatment of Postmenopausal Osteoporosis: Clinical Effectiveness and Harms [Internet]. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2012 Feb. 8

9 2. Freemantle N, Cooper C, Diez-Perez A, et al. Results of Indirect and Mixed Treatment Comparison of fracture efficacy for osteoporosis treatment: a Meta-Analysis. Osteoporos Int 2013 January; 24 (1): Vestergaard P, Mosekilde L, Langdahl B. Fracture prevention in postmenopausal women. Clin Evid (Online) 2011; 2011: pi: Dansk Knoglemedicinsk Selskab. Behandlingsvejledning Osteoporose. Farmakologisk behandling. Denosumab. Raloxifen: 1. Martino S, Cauley JA, Barrett-Connor E, Powles TJ, Mershon J, Disch D, Secrest RJ, Cummings SR; CORE Investigators. Continuing outcomes relevant to Evista: breast cancer incidence in postmenopausal osteoporotic women in a randomized trial of raloxifene. J Natl Cancer Inst 2004; 96 (23): Cauley JA, Norton L, Lippman ME, Eckert S, Krueger KA, Purdie DW, Farrerons J, Karasik A, Mellstrom D, Ng KW, Stepan JJ, Powles TJ, Morrow M, Costa A, Silfen SL, Walls EL, Schmitt H, Much more DB, Jordan VC, Ste-Marie LG. Continued breast cancer risk reduction in postmenopausal women treated with raloxifene: 4-year results from the MORE trial. Multiple outcomes of raloxifene evaluation. Breast Cancer Res Treat 2001; 65 (2): Dansk Knoglemedicinsk Selskab. Behandlingsvejledning Osteoporose. Farmakologisk behandling. Selektiv Estrogen Receptor Modulerende Stoffer (SERM). 4. Freemantle N, Cooper C, Diez-Perez A, et al. Results of Indirect and Mixed Treatment Comparison of fracture efficacy for osteoporosis treatment: a Meta-Analysis. Osteoporos Int 2013 January; 24 (1): Gauthier K, Bai A, Perras C, et al. Denosumab, Raloxifene, and Zoledronic Acid for the Treatment of Postmenopausal Osteoporosis: Clinical Effectiveness and Harms [Internet]. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2012 Feb. 6. Vestergaard P, Mosekilde L, Langdahl B. Fracture prevention in postmenopausal women. Clin Evid (Online) 2011; 2011: pi: Østrogen behandling: 1. Marjoribanks J, Farquhar C, Roberts H, Lethaby A. Long term hormone therapy for perimenopausal and postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev 2012; 7: CD Santen RJ, Allred DC, Ardoin SP, Archer DF, Boyd N, Braunstein GD et al. Postmenopausal hormone therapy: an Endocrine Society scientific statement. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95 (7 Suppl 1): Schaefers M, Muysers C, Alexandersen P, Christiansen C. Effect of microdose transdermal 17beta-estradiol compared with raloxifene in the prevention of bone loss in healthy postmenopausal women: a 2-year, randomized, double-blind trial. Menopause 2009; 16 (3):

10 4. Huang AJ, Ettinger B, Vittinghoff E, Ensrud KE, Johnson KC, Cummings SR. Endogenous estrogen levels and the effects of ultra-low-dose transdermal estradiol therapy on bone turnover and BMD in postmenopausal women. J Bone Miner Res 2007; 22 (11): García-Pérez MA, Moreno-Mercer J, Tarín JJ, Cano A. Similar efficacy of low and standard doses of transdermal estradiol in controlling bone turnover in postmenopausal women. Gynecol Endocrinol 2006; 22 (4): Ettinger B, Ensrud KE, Wallace R, Johnson KC, Cummings SR, Yankov V et al. Effects of ultralow-dose transdermal estradiol on bone mineral density: a randomized clinical trial. Obstet Gynecol 2004; 104 (3): Rubinacci A, Peruzzi E, Modena AB, Zanardi E, Andrei B, De Leo V et al. Effect of low-dose transdermal E2/NETA on the reduction of postmenopausal bone loss in women. Menopause 2003; 10 (3): Prestwood KM, Kenny AM, Kleppinger A, Kulldorff M. Ultralow-dose micronized 17betaestradiol and bone density and bone metabolism in older women: a randomized controlled trial. JAMA 2003; 290 (8): Tibolon: 1. Dören M, Nilsson JÅ, Johnell O. Effects of specific post-menopausal hormone therapies on bone mineral density in post-menopausal women: a meta-analysis. Hum Reprod 2003; 18 (8): Devogelaer JP. A review of the effects of tibolone on the skeleton. Expert Opin Pharmacother 2004; 5 (4): Kenemans P, Speroff L. Tibolone: Clinical recommendations and practical guidelines. A report of the International Tibolone Consensus Group. Maturitas 2005; 51: Cummings SR, Ettinger B, Delmas PD, Kenemans P, Stathopoulos V, Verweij P et al. The effects of tibolone in older postmenopausal women. N Engl J Med 2008; 359 (7): Calcium, D-vitamin, tobak, alkohol: 1. Vestergaard P, Rejnmark L, Mosekilde L. Osteoporosis is markedly underdiagnosed: a nationwide study from Denmark. Osteoporos Int. 2005; 16: Svedbom A, Hernlund E, Ivergård M et al. Osteoporosis in the European Union: a compendium of country-specific reports. Arch Osteoporos. 2013; 8(1-2): Kamel HK, O Connel MB, Gold DT. Therapeutic Options in the Prevention and Treatment of Postmenopausal Menopausis. Journal of Managed Care Pharmacy 2006; 2; Tang BMP, Eslick GD, Nowson C et al. Use of calcium or calcium in combination with vitamin D supplementation to prevent fractures a bone loss in people aged 50 years older: a meta-analysis. Lancet 2007; 370: Avenell A, Gillespie WJ, Gillespie LD et al. Vitamin D and Vitamin D analogues for preventing fractures associated with involutional and post-menopausal osteoporosis (Review). The Cochrane Library 2009; Reid IR, Bolland MJ, Grey A. Effects of vitamin D supplements on bone mineral density: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2013; 383:

11 8. Winzenberg T, Shaw K, Fryer J et al. Effect of calcium supplementation on bone density in healthy children: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ, doi: /bmj (published 15. September 2006). 9. Zehnacker CH, Bemis-Dougherty A. Effect of Weighted Exercise on Bone Mineral Density in Post Menopausal Woman A Systematic Review. Journal of Geriatric Physical Therapy; 30:2: Vestergaard P, Mosekilde L. Fracture risk associated with smoking: a meta-analysis. J Intern Med 2003; 254: Kanis JA, Johnell O, Oden A et al. Smoking and fracture risk: a meta-analysis. Osteoporos Int 2005; 16: Ilich JZ, Brownbill RA, Tamborini L, Crncevic-Orlic Z. To Drink or Not to Drink: How Are Alcohol, Caffeine and Past Smoking Related to Bone Mineral Density in Elderly Women? J Am Coll Nutr 2002; 21: Hormonale kontraceptiva: 1. Nappi C, Bifulco G, Tommaselli GA, Gargano V, Di Carlo C. Hormonal contraception and bone metabolism: a systematic review. Contraception 2012; 86: Ziglar S, Hunter TS. The effect of hormonal oral contraception on acquisition of peak bone mineral density in adolescents and young women. J Pharm Pract 2012; 25: Lopez LM, Grimes DA, Schulz KF, Curtis KM. Steroidal contraceptives: effect on bone fractures in women. Cochrane Database Syst Rev. 2011; 7. Endometriose: 1. DiVasta AD, Laufer MR. The use of gonadotropin releasing hormone analogues in adolescent and young patients with endometriosis. Curr Opin Obstet Gynecol. 2013; 25: Graviditets- og laktationsrelateret osteoporose: 1. Michalakis K, Peitsidis P, Ilias I. Pregnancy- and lactation-associated osteoporosis: a narrative mini-review. Endocr Regul 2011; 45 (1):

12 Tabel 1. Definitioner, afgrænsning af risikogrupper samt forebyggelse og behandlingsmuligheder. Definition Risikogrupper Diagnostiske undersøgelser Forebyggende tiltag og/eller behandlingsmuligheder Primær profylakse Hele befolkningen Ingen Knoglevenlig livsstil: ü Rygeophør ü Alkoholindtag begrænset til maksimalt 1genstand dagligt ü Fysisk aktivitet, gerne med vægtbelastning af skelettet, ca. 30 min. dgl. ü Tilstrækkeligt calcium, dvs mg og maksimalt 2000 mg calcium per dag, og D-vitamin (sol på krop i sommerhalvår og/eller (fede) fisk som måltid 1-2 gange om ugen) ü Personer med begrænset soleksponering og/eller mørk hud anbefales 20- ü 40 mikrogram D-vitamin dagligt evt. som tilskud. Alle >70 år anbefales tilskud på mg (maksimalt 2000 mg) calcium per dag samt mikrogram D-vitamin dagligt. Sekundær profylakse Risikogrupper: - Arvelig disposition i lige linie til osteoporose - Lav kropsvægt (BMI < 19 kg/m2) - Tidligere lavenergifraktur - Tidlig menopause (< 45 år) - Systemisk glukokortikoid behandling ( 5 mg prednisolon/dag i >3 mdr) - Rygning - Stort alkoholforbrug - Ældre med øget risiko for fraktur på grund af faldtendens - Sygdomme associeret med osteoporose (sekundær osteoporose): Anorexia nervosa Malabsorption (herunder tidl. gastrektomi) Primær hyperparathyreoidisme Hyperthyreoidisme Organtransplantation Kronisk nyreinsufficiens Langvarig immobilisation Mb. Cushing Mastocytose Rheumatoid artrit Myelomatose Osteogenesis imperfecta Svær KOL Knoglemineralskanning (DEXA) med henblik på måling af BMD ved menopausen Osteopeni: (T-score mellem -1 og -2.5) ü Som ved primær profylakse. - Knoglemineralskanning kan gentages, dog tidligst efter 2 år. Osteoporose: (T-score < plus mindst en risikofaktor, ved brug af 450 mg prednisolonækvivalenter det seneste år (>5 mg dagligt i 3 måneder) er BMD grænsen -1. Hvis pt har mindst en lavenergifraktur i ryg (>20% sammenfald) eller hofte er der også indikation for farmakologisk behandling): ü Som ved primær profylakse suppleret med medicinsk behandling: Bisfosfonat (primært i form af alendronat) Denosumab (som 2. valgs præparat, f. eks. hos patienter, som ikke tåler alendronat) SERM HT (til kvinder < 60 år og samtidig behov behandling af klimakterie, eller hvis andre behandlingsmuligheder ikke er egnede eller er kontraindicerede) i op til 5 år - Knoglemineralskanning gentages efter (2)-3 år med henblik på behandlingseffekt eller ved ønske om seponering efter mange års (7-10 år) behandling.

13 Tabel 2. Præparater til sekundær profylakse af osteoporose samt hormonbehandling oversigt over effekt og bivirkninger Bisfosfonater (alendronat - er 1. valg) (ibandronat) (risedronat) (zoledronat) Denosumab - er 2. valg Virkningsmekanisme Bivirkninger: Tilskud Hæmmer knogleresorption Bremser det postmenopausale fald i BMD Forebygger frakturer Hæmmer knogleresorption Bremser det postmenopausale fald i BMD Forebygger frakturer Gastrointestinale bivirkninger (mindre ved ugentlig administration af peroralt alendronat og hyppigere ved i.v. infusion behandling med zoledronat) Muskuloskeletale smerter (særligt ved i.v. behandling - ibandronat og zoledronat) Influenzalignende symtpomer (ved i.v. behandling - ibandronat og zoledronat) Atrieflimren (zoledronat) Bør ikke gives ved kreatininclearance < 35 ml/min Behandlingen bør ledsages af oralt tilskud af calcium og D-vitamin Bisfosfonat påvirker ikke risikoen for udvikling af brystkræft, tromboemboli, eller atherosklerose Obstipation Smerter i ekstremiteter/ischias Eksem Cellulitis Efter ansøgning ydes enkelttilskud til lægemidler efter en række kriterier, som omfatter tidligere knoglebrud, BMD-målinger og kliniske risikofaktorer, se Efter ansøgning ydes enkelttilskud til lægemidler efter en række kriterier, som omfatter tidligere knoglebrud, BMD-målinger og kliniske risikofaktorer, se SERM (raloxifen) Østrogen (anerkendes ikke på primær indikation osteoporose) Hæmmer knogleresorption. Bremser det postmenopausale fald i BMD Forebygger frakturer Hæmmer knogleresorption Bremser det postmenopausale fald i BMD Forebygger frakturer Øget risiko for venøse tromboembolier (RR 3) Vasomotoriske gener (RR 1.5) Nedsat risiko for brystkræft (RR 0.3) - invasiv brystkræft (RR 0.34) - østrogenreceptorpositive tumorer (RR 0.24) Lægkramper Ødemer Leverpåvirkning Ingen øget risiko for endometriecancer Øget risiko for apopleksi (RR 1.4) Øget risiko for venøse tromboembolier (RR 2-4) Øget risiko for AMI hos kvinder med kendte kardiovaskulære risikofaktorer (RR 1.24) Nedsat risiko for coloncancer (RR 0.63) I kombination med gestagen: Øget risiko for brystkræft (RR 1.26) Østrogen alene: Øget risiko for endometriecancer (RR 2-6) Efter ansøgning ydes enkelttilskud til lægemidler efter en række kriterier, som omfatter tidligere knoglebrud, BMD-målinger og kliniske risikofaktorer, se Generelt tilskud (uden begrænsninger) anerkendes dog ikke på primær indikation osteoporose

14 Tibolone (anerkendes ikke på primær indikation osteoporose) Hæmmer knogleresorption Bremser det postmenopausale fald i BMD Forebygger frakturer hos kvinder > 60 år Øget risiko for brystkræft Øget risiko for endometriecancer Øget risiko for venøse tromboembolier Muligvis øget risiko for apopleksi Muligvis øget risiko for AMI hos kvinder med kendte kardiovaskulære risikofaktorer Generelt tilskud (uden begrænsninger) anerkendes dog ikke på primær indikation osteoporose

15

16

17

18 Peter Vestergaard Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Osteoporoseguideline X Overlæge, Professor i osteoporose X Osteoporose, HRT, epidemiologi x x x x Leveret data om økonomi ved osteoporose til MSD og Novartis x x x 10/7 2014

19

20

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD

Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD Agenda Definition af osteoporose, symptomer og risikofaktorer Hvornår starter vi behandling? Cases Varighed/pause af behandlingen? Definition Osteo = knogle

Læs mere

BMD Bone mineral density. Farmakologisk behandling af osteoporose. Diagnostik. Ryg & hofte

BMD Bone mineral density. Farmakologisk behandling af osteoporose. Diagnostik. Ryg & hofte Definition af osteoporose Farmakologisk behandling af osteoporose Lars Rejnmark Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), THG Aarhus Universitetshospital Osteoporose (jf WHO): en systemisk

Læs mere

M05 Midler mod knoglesygdomme

M05 Midler mod knoglesygdomme M05 Midler mod knoglesygdomme Rekommandation Bisfosfonater Alendronat, risedronat og zoledronsyre er rekommanderet frem for de øvrige bisfosfonater pga. bedre dokumentation på risikoreduktion for nonvertebrale

Læs mere

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose DKMS baggrundsartikel dec. 2009. 1 Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose Leif Mosekilde, Kim Brixen Ved forebyggelse og behandling af osteoporose skelnes der sædvanligvis

Læs mere

Glucocorticoid induceret osteoporose

Glucocorticoid induceret osteoporose Glucocorticoid induceret osteoporose Peter Vestergaard (1), Peter Schwarz (2) (1) Medicinsk Endokrinologisk afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 2, Århus (2) Forskningscenter

Læs mere

Quiz om osteoporose. 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen?

Quiz om osteoporose. 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen? Quiz om osteoporose 1 Hvornår har man osteoporose? 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen? 4 Hvad er en risiko faktor? 5 Har danskere

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Knogleskørhed (osteoporose)

Knogleskørhed (osteoporose) Information til patienten Knogleskørhed (osteoporose) Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Hvad er knogleskørhed Knogleskørhed - også kaldet osteoporose - rammer hver 3. kvinde

Læs mere

Osteoporose behandling eller ikke. Ole Rintek Madsen

Osteoporose behandling eller ikke. Ole Rintek Madsen Osteoporose behandling eller ikke Ole Rintek Madsen Osteoporose behandling eller ikke? Hvordan stilles diagnosen? Hvilke risikofaktorer skal man være opmærksom på? Hvilken risiko har patienter med RA og

Læs mere

Kapitel 17. Tidlig opsporing af knogleskørhed ved håndskanning?

Kapitel 17. Tidlig opsporing af knogleskørhed ved håndskanning? Kapitel 17 Ti d l i g o p s p o r i n g a f k n o g l e s k ø r h e d v e d h å n d s k a n n i n g? Kapitel 17. Tidlig opsporing af knogleskørhed ved håndskanning? 171 Osteoporose (knogleskørhed) er en

Læs mere

Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling

Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling Pernille Hermann Overlæge, PhD Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer

Læs mere

Osteoporose. Professor PhD dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. THG. Aarhus Universitetshospital

Osteoporose. Professor PhD dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. THG. Aarhus Universitetshospital Osteoporose Professor PhD dr.med. Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk afd. THG Aarhus Universitetshospital Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer hver 3. kvinde og

Læs mere

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Osteoporose Definition Osteoporose er karakteriseret af nedsat knoglemasse og forringet mikroarkitektur, førende til

Læs mere

Fornuft til de skøre knogler Praksis personale. Nordjysk Praksisdag 2016

Fornuft til de skøre knogler Praksis personale. Nordjysk Praksisdag 2016 Fornuft til de skøre knogler Praksis personale Nordjysk Praksisdag 2016 Introduktion Andreas Kakulidis Toft Juni 2015 Cand. Med. Aarhus Universitet September 2015 Ortopædkirurgisk afdeling Aalborg Marts

Læs mere

Udredning, diagnostik og opfølgning

Udredning, diagnostik og opfølgning Udredning, diagnostik og opfølgning v/ Bente Langdahl Identifikation af personer, der bør undersøges for osteoporose Dansk knoglemedicinsk Selskab anbefaler ikke generel screening af befolkningen eller

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag IV Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 27 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af postcoitale

Læs mere

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose DSAM s kliniske vejledning om osteoporose 1 KOLOFON Arbejdsgruppen Palle Mark Christensen (formand for arbejdsgruppen) Praktiserende læge, Lægerne Lærkevej, Otterup Speciallæge i almen medicin og klinisk

Læs mere

METRORAGI hvorfor?? MENOPAUSEN: HVORFOR PROBLEMER? HVORFOR MENOPAUSE? PERIMENOPAUSAL HORMONE SECRETION

METRORAGI hvorfor?? MENOPAUSEN: HVORFOR PROBLEMER? HVORFOR MENOPAUSE? PERIMENOPAUSAL HORMONE SECRETION MENOPAUSEN: HVORFOR PROBLEMER? HVORFOR MENOPAUSE? METRORAGI hvorfor?? PERIMENOPAUSAL HORMONE SECRETION Luteal Out Of Phase = LOOP EVENTS ROD I OVULATIONERNE Hale et al Menopause 16:50-59;2009 1 MENOPAUSEALE

Læs mere

Osteoporose i almen praksis med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre

Osteoporose i almen praksis med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre Klinisk vejledning Osteoporose i almen praksis med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre Knoglevenlig livsstil fra vugge til grav Kalcium og D-vitamin til de fleste 65+-årige Patienter i steroidbehandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

Faldprofylakse for ældre og Osteoporose

Faldprofylakse for ældre og Osteoporose Faldprofylakse for ældre og Osteoporose Fald er en langt større risikofaktor for knoglebrud end Osteoporose Definition En systemisk skeletal sygdom karakteriseret ved lav knoglemasse og mikro-arkitektorielle

Læs mere

Langtidsbehandling af osteoporosepatienter med bisfosfonater

Langtidsbehandling af osteoporosepatienter med bisfosfonater Langtidsbehandling af osteoporosepatienter med bisfosfonater Behandling med bisfosfonater anses i dag for at være den mest veletablerede behandling af osteoporose [1]. Og det stadigt stigende antal osteoporosepatienter,

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

Denosumab. et lægemiddel til parenteral behandling af osteoporose. Farmakologi

Denosumab. et lægemiddel til parenteral behandling af osteoporose. Farmakologi Farmakologi Denosumab et lægemiddel til parenteral behandling af osteoporose Af Jens-Erik Beck Jensen og Lars Hyldstrup Biografi Jens-Erik Beck Jensen er speciallæge i intern medicin og medicinsk endokrinologi

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresuméer og indlægssedler fremlagt af EMA

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresuméer og indlægssedler fremlagt af EMA Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresuméer og indlægssedler fremlagt af EMA 217 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af lægemidler

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Undersøgelsesmetoder

Undersøgelsesmetoder v/jens-erik Beck Jensen og Lars Hyldstrup Undersøgelsesmetoder Indledning DXA-skanning og røntgen af columna thorako-lumbalis regnes fortsat for guld standarder ved undersøgelse for osteoporose. Nye metoder

Læs mere

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose Dansk Knoglemedicinsk Selskab 2009 Indholdsfortegnelse 1. Definition... 4 2. Ætiologi og patofysiologi... 4 2.1. Knoglevævets omsætning...

Læs mere

Osteoporose er karakteriseret ved nedsat knoglemasse (bone mineral content (BMC) og

Osteoporose er karakteriseret ved nedsat knoglemasse (bone mineral content (BMC) og Patogenese v/bente L Langdahl og Mette Hitz Osteoporose er karakteriseret ved nedsat knoglemasse (bone mineral content (BMC) og bone mineral density (BMD)) og ændringer i den mikroskopiske arkitektur i

Læs mere

OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s.

OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s. 1 OSTEOPOROSE Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2 Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3 KLI 4 uger efter DEXA s. 6 LAB s. 7 Læge: svar lab / medicinsk beh?... s. 8 KLI:

Læs mere

Osteoporose. Overlæge dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG

Osteoporose. Overlæge dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG Osteoporose Overlæge dr.med. Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer hver 3. kvinde og hver 8. mand over 50

Læs mere

Epidemiologi. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. v/bo Abrahamsen & Peter Vestergaard

Epidemiologi. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. v/bo Abrahamsen & Peter Vestergaard Epidemiologi v/bo Abrahamsen & Peter Vestergaard FOREKOMST kan defineres ved tilstedeværelsen af en lavenergifraktur eller BMD T- score lavere end -2.5. Forekomsten af knoglebrud er stærkt afhængig af

Læs mere

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE Kim Brixen Endokrinologisk Afdeling M Odense Universitetshospital Januar 28 Konklusion Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles Diagnostik er

Læs mere

Osteoporose i Klinisk Praksis

Osteoporose i Klinisk Praksis Osteoporose i Klinisk Praksis Pernille Hermann, SpecialeAnsvarlig Overlæge, Ph.D Endokrinologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pernille Hermann TAKE HOME MESSAGE Rygsammenfald er alvorlig tilstand

Læs mere

Ændringer i forbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen

Ændringer i forbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen Ændringer i forbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen Indhold Baggrund...2 Metode...2 Resumé...3 Resultater...4 Forbruget...5 Nye brugere...7 Behandlingsforløb...8

Læs mere

Bisfosfonater. Struktur og virkningsmekanisme. DKMS-baggrundsartikel-bisphosphonat-2011. v/ Kim Brixen

Bisfosfonater. Struktur og virkningsmekanisme. DKMS-baggrundsartikel-bisphosphonat-2011. v/ Kim Brixen DKMS-baggrundsartikel-bisphosphonat-2011 Bisfosfonater v/ Kim Brixen Bisfosfonater er syntetiske pyrofosfat-analoger (Figur 1), som dels har stor affinitet til knoglevævet, dels er stabile molekyler, der

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Rundt om knoglerne. Klinisk diætist Kirsten Bønløkke - Osteoporoseforeningen

Rundt om knoglerne. Klinisk diætist Kirsten Bønløkke - Osteoporoseforeningen Rundt om knoglerne Hvad er op og ned om knoglesundhed Myter om mælk og knogler Er det kun børn der har brug for mælk til knoglerne? Giver mælk knogleskørhed? Hvorfor er knogleskørhed så udbredt i de nordiske

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. knogleskørhed

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. knogleskørhed Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk knogleskørhed 2 www.krop-fysik.dk Knogleskørhed rammer både mænd og kvinder Omkring 350.000 danskere har knogleskørhed (osteoporose), og endnu flere har osteopeni

Læs mere

Sundhedsaftale om osteoporose

Sundhedsaftale om osteoporose Marts 2015 Sundhedsaftale om osteoporose Sundhedsaftale om osteoporose Aftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Osteoporoseforeningen, repræsentanter fra de nordjyske kommuner, alment praktiserende læger

Læs mere

Osteoporose et gynækologisk dilemma. Lisbeth Nilas Hvidovre Hospital

Osteoporose et gynækologisk dilemma. Lisbeth Nilas Hvidovre Hospital Osteoporose et gynækologisk dilemma Lisbeth Nilas Hvidovre Hospital Disposition Hvor er vi i dag Effekten af HRT på knoglerne Fordele og ulemper ved HRT Gynækologens rolle Osteoporose En under diagnosticeret

Læs mere

Dig og dine knogler. Gør det selv-råd om knogleskørhed (osteoporose) en folkesygdom, du kan forebygge

Dig og dine knogler. Gør det selv-råd om knogleskørhed (osteoporose) en folkesygdom, du kan forebygge Dig og dine knogler Gør det selv-råd om knogleskørhed (osteoporose) en folkesygdom, du kan forebygge Udarbejdet af Mejeriforeningen i samarbejde med Osteoporoseforeningen og overlæge, dr.med. Bente Langdahl

Læs mere

Anabol behandling af osteoporose

Anabol behandling af osteoporose v/lars Hyldstrup Anabol behandling af osteoporose Udvikling af knoglemineraltab og ultimativt osteoporose er konsekvensen af ubalance mellem knogleformation og resorption. Denne proces kan derfor reverseres

Læs mere

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik Mikkel Andersen 1 Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres knoglecement i vertebrale

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Gynækologi i almen praksis. Blødningsforstyrrelser, PCOS og postklimakteriel hormonbehandling Hvor står vi i dag?

Gynækologi i almen praksis. Blødningsforstyrrelser, PCOS og postklimakteriel hormonbehandling Hvor står vi i dag? Gynækologi i almen praksis Blødningsforstyrrelser, PCOS og postklimakteriel hormonbehandling Hvor står vi i dag? Pernille Ravn Overlæge, forskningslektor, dr. med. Odense Universitetshospital Gynækologisk-Obstetrisk

Læs mere

Midler ved calciummetaboliske sygdomme

Midler ved calciummetaboliske sygdomme Sygdomme og tilstande Midler ved calciummetaboliske sygdomme Bente Langdahl Lars Rejnmark Medicinsk Endokrinologisk afd. THG Århus Universitetshospital Sygdomme: Hypoparathyroidisme Hyperparathyreoidisme

Læs mere

Sundhedseffekter. Knoglesundhed

Sundhedseffekter. Knoglesundhed Sundhedseffekter Knoglesundhed Calciums rolle i opbygning og vedligeholdelse af sunde knogler er velkendt, og mejeriprodukter anerkendes som en vigtig calciumkilde, der leverer op til to tredjedele af

Læs mere

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 1 god skive ost indeholder ca. 150 mg calcium Calcium fra kosten glas mælk x 200 mg = port. ymer o.lign. x 200 mg = skiver

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

De fysiske grænser for dig og din medicinske patient

De fysiske grænser for dig og din medicinske patient De fysiske grænser for dig og din medicinske patient Leif Skive - Korsika 2013 Hvad må en osteoporotiker IKKE? Osteoporose SVAR. Falde.! Være udiagnosticeret og uden behandling Velkommen til denne session

Læs mere

Osteoporosebehandling kan pauseres efter individuel vurdering

Osteoporosebehandling kan pauseres efter individuel vurdering Osteoporosebehandling kan pauseres efter individuel vurdering Pia A. Eiken 1, 2 & Bo Abrahamsen 3, 4 STATUSARTIKEL 1) Kardiologisk, Nefrologisk, Endokrinologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for den positive udtalelse

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for den positive udtalelse Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for den positive udtalelse 5 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Valebo og relaterede navne (se bilag I) Baggrund

Læs mere

Vejledning til udredning og behandling af Osteoporose

Vejledning til udredning og behandling af Osteoporose Vejledning til udredning og behandling af Osteoporose Dansk Knoglemedicinsk Selskab 2009, revideret 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 5 FORMÅL... 5 EVIDENSNIVEAU OG ANBEFALINGERNES

Læs mere

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende

Læs mere

Baggrund og evidens Faldpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015

Baggrund og evidens Faldpakken Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015 Baggrund og evidens Version 2, udgivet august 2015 www.isikrehænder.dk Faldpakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Grafik: India Medicinpakken vil løbende blive

Læs mere

Sundhedseffekter. Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre

Sundhedseffekter. Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre Sundhedseffekter Vedligeholdelse af muskelmassen hos ældre Der er evidens for at antage, at mælk og mejeriprodukter potentielt bidrager til at opretholde muskelmasse og muskelfunktion hos ældre mennesker.

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 6 Bilag 6 Resumé Titel: Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF). Arbejdsgruppe Marianne Spile, klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

Langtidsbehandling af osteoporosepatienter med bisfosfonater

Langtidsbehandling af osteoporosepatienter med bisfosfonater Osteoporose Langtidsbehandling af osteoporosepatienter med bisfosfonater Af Line Michan, Nina Vucina Pedersen, Mary Rosenzweig og Bine Kjøller Bjerregaard Biografi Forfatterne er tilknyttet Lægemiddelstyrelsen.

Læs mere

Kim Brixen Overlæge, Ph.d. Endokrinologisk afd M Odense Universitetshospital E-mail: kim.brixen@ouh.fyns-amt.dk

Kim Brixen Overlæge, Ph.d. Endokrinologisk afd M Odense Universitetshospital E-mail: kim.brixen@ouh.fyns-amt.dk Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 196 Offentligt 1 Til Månedsskrift for Praktisk Lægegerning Forfatterark: Lars Poulsen APO-konsulent Fyns Amt Almen Medicinske Hus J.B. Winsløws Vej

Læs mere

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer Osteoporoseforeningen Kendskab til sygdom og risikofaktorer Jobnr. DK2002-043 April 2002 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller (indholdsfortegnelse til tabeller er placeret under dette afsnit)

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 9. august 2005

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 9. august 2005 Europaudvalget, Sundhedsudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 244,SUU alm. del - Bilag 264 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

07-06-2013. Calcium. (passiv)/aktiv (Vitamin D) Syre. Fedt. Hvis intag. < 200 mg/dag Ca ++ PTH + Vita.D osteoclast aktivering.

07-06-2013. Calcium. (passiv)/aktiv (Vitamin D) Syre. Fedt. Hvis intag. < 200 mg/dag Ca ++ PTH + Vita.D osteoclast aktivering. 1-2 kg i kroppen (99% in skelet) Tre former: ionizeret, frit calcium (45%) protein bundet (45%) Opløselige komplekser; bundet til mindre organiske ioner, f.eks. citrat. Meget lav intra-celluært frit calcium

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Formålet med disse kliniske retningslinjer er at give alle læger et fælles grundlag for forebyggelse af cardiovaskulære sygdomme

Læs mere

Natarbejde og brystkræft

Natarbejde og brystkræft Natarbejde og brystkræft Fyraftensmøde, SVS, Torsdag den 30. maj SØREN DAHL OVERLÆGE ARBEJDSMEDICINSK AFDELING Plan Den forskningsmæssige baggrund mistanken om døgnrytmeforstyrrelser og kræft Hvor farligt

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Modul 09a F902a-2 Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Søren Frank Jørgensen Lektor Navn Navnesen Titel Side 1 Afdelning 10 august 2009 Ændringer til næste gang. FO i dysreg er nu lidt

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Kort om forebyggelse

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Kort om forebyggelse Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Kort om forebyggelse Indhold Hvorfor betaler det sig at satse på forebyggelse? Hvorfor er det vigtigt at prioritere forebyggelse? Danskerne lever usundt Livsstilssygdomme

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Hvad kan gøres? "Blandingsmisbrug"

Hvad kan gøres? Blandingsmisbrug Blandingsmisbrug Hvad kan gøres? Fred Glæde Frihed Pause Problemer Sygdom Skade Holdning Fordømmelse Accept Billigelse Tilvænning Afhængighed Abstinenser Visse farmaka kræver ved længerevarende brug større

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Lange medicinlister så stop dog Program 09.00 09.05 Indledning 09.05 10.30 Cases (hjerte/kar og CNS) 10.30 11.00 Kaffepause 11.00 11.35 Effektmål 11.35 12.50 Case opsamling praktisk (inkl

Læs mere

Komplians ved behandling af osteoporose

Komplians ved behandling af osteoporose - 1 - Komplians ved behandling af osteoporose Bente L Langdahl og Dorthe S Nielsen Som ved andre kroniske sygdomme med vekslende grad af symptomer er komplians ved medicinsk behandling af osteoporose ikke

Læs mere

SUNDE KNOGLER HELE LIVET

SUNDE KNOGLER HELE LIVET SUNDE KNOGLER HELE LIVET Gode råd om forebyggelse og om at leve med knogleskørhed Udarbejdet af Mejeriforeningen i samarbejde med Osteoporoseforeningen og professor, overlæge, dr.med. Bente Langdahl HVAD

Læs mere

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer)

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI

Læs mere

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt:

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Efterbehandling til patienter tidligere Forskningsprojektet udføres af Læge, Ph.d.-studerende Anne Sophie Sølling, Tlf.:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

CANCERRELATERET KNOGLE- SYGDOM

CANCERRELATERET KNOGLE- SYGDOM CANCERRELATERET KNOGLE- SYGDOM Urologisk Forum 27. oktober 2012 Supported by 2 Cancerrelateret knoglesygdom Cancerrelateret knoglesygdom Knogletab forårsaget af cancerbehandling Knoglemetastaser/ knoglelæsioner

Læs mere

Årsager. Øjvind Lidegaard, RH Rikke Guldberg, Skejby Ulrik Kesmodel, Herlev

Årsager. Øjvind Lidegaard, RH Rikke Guldberg, Skejby Ulrik Kesmodel, Herlev Årsager Øjvind Lidegaard, RH Rikke Guldberg, Skejby Ulrik Kesmodel, Herlev Årsager Hvad er en årsag? Flere typer af årsager Hvad kendetegner en årsag? Hvorfor er årsager interessante? Identifikation af

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

Gestationel diabetes

Gestationel diabetes Diabetes Gestationel diabetes Af Jette Kolding Kristensen & Per Ovesen Gestationel diabetes ses hos 3% af alle gravide, og med nye anbefalede kriterier vil andelen stige til 8%. Disse svangre har øget

Læs mere

UNDERSTØTTENDE BEHANDLING

UNDERSTØTTENDE BEHANDLING UNDERSTØTTENDE BEHANDLING Jørn Herrstedt Professor, dr. med. 1 SDU Syddansk Universitet OUH Odense Universitetshospital UNDERSTØTTENDE BEHANDLING Definition Forebyggelse og behandling af symptomer og komplikationer

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi - personalet spiller en vigtig rolle! Heidi Kudsk, farmaceut Agenda o Tørre tal o Farmakologiske fokuspunkter o Rationel farmakoterapi omsat til praksis BRAINSTORM aktiv deltagelse

Læs mere

ModicTeamet og Antibiotika behandling

ModicTeamet og Antibiotika behandling Rygcenter Syddanmark ModicTeamet og Antibiotika behandling Patientinformation Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Du er blevet henvist til Modic teamet af din kontaktperson

Læs mere

Strontiumranelat. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. v/lars Rejnmark

Strontiumranelat. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. v/lars Rejnmark Strontiumranelat v/lars Rejnmark Strontium er et grundstof som naturligt forekommer i små mængder i vand og føde. Endvidere kan der forekomme strontium i visse former for kosttilskud [1]. Strontium er

Læs mere

Risiko for udvikling af mamma cancer efter brug af ren gestagen prævention

Risiko for udvikling af mamma cancer efter brug af ren gestagen prævention Risiko for udvikling af mamma cancer efter brug af ren gestagen prævention Af Hanne Højtorp Sørensen og Lene Buchholt Hald Juni 2015 Indhold Indledning 3 Østrogen og gestagen fysiologi og patofysiolog

Læs mere

Dokumenttype DDKM: Version: Forfatter Overlæge Jens Engbæk, Egon Godthåb Hansen, Herlev. Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland

Dokumenttype DDKM: Version: Forfatter Overlæge Jens Engbæk, Egon Godthåb Hansen, Herlev. Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype DDKM: Version: Forfatter Overlæge Jens Engbæk, Egon Godthåb Hansen, Herlev. Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland Godkendt: Revisionsdato: Søgeord: kvalme,

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere