Ændringer i forbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringer i forbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen"

Transkript

1 Ændringer i forbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen

2 Indhold Baggrund...2 Metode...2 Resumé...3 Resultater...4 Forbruget...5 Nye brugere...7 Behandlingsforløb...8 Behandlingsstatus...8 Skift til lokale præparater eller lavere styrker...1 Varighed af behandling...11 Konklusion...11 Referencer

3 Baggrund Menopausen er ifølge WHOs definition permanent ophør med menstruationsblødning på grund af mangel på follikler og follikelmodning i ovariet. Hermed udebliver også den hormonelle stimulation af livmoderens slimhinde. Medianalderen for menopausens indtræden er omkring 51 år (4-59 år). Tidlig menopause ( 4 år) forekommer sjældent. I forbindelse med menopausen reduceres østrogenniveauet 1-2 gange, og niveauet af det follikelstimulerende hormon (FSH) stiger 1-15 gange. 1 Perioden omkring dette tidspunkt betegnes klimakteriet eller overgangsalderen. For nogle giver manglen på østrogen gener af forskellig art. Disse gener kan afhjælpes ved hormontilskud. Flere udenlandske undersøgelser har inden for de senere år vist, at der er en statistisk signifikant øget risiko for bl.a. brystkræft hos kvinder, der har modtaget hormonbehandling. 2,3,4 Den øgede risiko kan påvises ved såvel behandling med østrogen alene som ved behandling med en kombination af østrogen og gestagen eller ved behandling med stoffet tibolon (i Danmark markedsført under navnet Livial ). Risikoen er størst ved kombinationsbehandling med østrogen og gestagen og stiger med varigheden af behandlingen. Efter ophør med behandlingen falder risikoen og når i løbet af 5 år samme niveau som hos kvinder, der ikke har været i hormonbehandling. En del af hormonerne til brug for lindring af gener i forbindelse med overgangsalderen anvendes også forebyggende mod osteoporose (knogleskørhed). Siden slutningen af 23 anbefales hormoner dog ikke som førstevalg til forebyggelse af osteoporose. Metode I denne undersøgelse er forbruget af hormoner til behandling af gener i forbindelse med overgangsalderen undersøgt for perioden 21 til og med 25 for kvinder på 4 år eller derover. De undersøgte lægemidler omfatter alle lægemidler inden for østrogenerne (G3C) og gestagener og østrogener i kombination (G3F) samt Livial (tibolon, G3DC5) og cyproteron og østrogen, dog kun Climen (G3HB1). Disse produkter anvendes til behandling af gener i forbindelse med overgangsalderen og kan også anvendes forebyggende mod osteoporose (knogleskørhed). Præparaterne anvendes ikke til svangerskabsforebyggelse. I undersøgelsen vil betegnelsen "hormoner" dække over ovennævnte præparater. Nogle af lægemidlerne indeholdende estriol (Ovestin, G3CA4) er håndkøbslægemidler, og lægemidlet indeholdende dienestrol (Sexadien, afregistreret 2/12 24, G3CB1) er et håndkøbslægemiddel. For disse præparater kan antal personer i behandling kun opgøres for receptsalget. Midler mod osteoporose (knogleskørhed) omtalt i denne undersøgelse er lægemidler fra ATC-grupperne M5BA (Bonviva, Didronate + kopier, Fosamax + kopier, Optinate ), M5BB (Didronate/Calcium "Procter & Gamble"), G3XC1 (Evista ), H5AA2 (Forsteo ) og M5BX3 (Protelos ). Inden for ATC-gruppen M5BA er Bonefos og ikke-tabletformer frasorteret. Fosavance blev først markedsført 26/9 25 og er derfor ikke med i undersøgelsen. 2

4 Lægemiddelstatistikregisteret indeholder ikke fuldstændige oplysninger om, på hvilke indikationer lægemidlerne er ordineret. Derfor er undersøgelsen afgrænset til kvinder på 4 år eller derover, for så vidt muligt at undgå at inddrage ekspeditioner af lægemidler givet på anden indikation end gener i forbindelse med overgangsalderen. Ved undersøgelse af om kvinderne stopper behandlingen (på grund af enten aktiv handling eller i forbindelse med at personen er afgået ved døden), skifter til et osteoporosemiddel eller fortsat er i behandling, er der anvendt data til og med december 25, data om døde dog kun til og med juni 25. Behandlingsstatus pr. 3/6 25 er derpå opgjort. Da det kun er forbruget af hormoner ordineret på recept, som bliver registreret på den enkelte person, kan det tænkes, at kvinder der i denne undersøgelse bliver opfattet som havende stoppet behandlingen, i stedet er gået over til et hormonpræparat købt i håndkøb. Antal brugere er opgjort som antallet af unikke brugere inden for den definerede tidsramme. En person tæller således kun med én gang inden for den pågældende periode. Til opgørelse af forbrugets størrelse er anvendt definerede døgn doser (DDD) fastsat af WHO pr. 1. januar 26. En del af lægemidlerne har dog ingen officielt fastsatte DDDværdier. I denne undersøgelse er der for Estring vaginalindlæg (G3CA3) anvendt en DDD-værdi på 9 og for Østradiol-østriol "DAK" tabletter 2+1 mg 1 stk. (G3CA53) en DDD-værdi på 133,333. For de øvrige præparater uden fastsat DDD-værdi er der for depotplastre anvendt en DDD-værdi på,286 plastre, for tabletter med 21 stk. en DDDværdi på,75 tablet (i alt 28 DDD) og for tabletter med 28 stk. er der anvendt en DDDværdi på 1 tablet (i alt 28 DDD). Resumé Mængdeforbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen er faldet drastisk efter udmeldinger om øget risiko for brystkræft. Forbruget er faldet med 44 pct. fra 21 til 25. I 21 indløste 18,6 pct. af alle danske kvinder på 4 år eller derover en recept på et hormonpræparat mod 13,6 pct. i 25. Forbruget er faldet mere end antal personer hvilket tyder på, at de, som er i behandling, tager mindre doser eller tager medicinen i en kortere periode. Forbruget af hormoner er faldet, fordi der kommer færre nye brugere, og fordi mange kvinder helt er stoppet med behandlingen. Det er især forbruget af præparater til systemisk anvendelse (fx tabletter, plastre og injektion), der er faldet, hvorimod forbruget af nogle af præparaterne til lokal anvendelse (vaginalt) er steget. Det ses også, at forbruget af præparater til systemisk anvendelse i et vist omfang er flyttet fra stærke til svagere styrker. Det er især kvinder i behandling med hormonpræparater til systemisk anvendelse, der er stoppet med behandlingen, og denne udvikling er mest udtalt for yngre kvinder. Over 7 pct. af de kvinder, der stopper behandlingen, har været i behandling i minimum 5 sammenhængende år. Forbruget falder ikke længere i 25, og det ser dermed ud til at forbruget har fundet et stabilt leje. 3

5 Resultater Efter udmeldingerne om øget risiko for brystkræft ved længerevarende, kontinuerlig behandling med hormoner, er mængdeforbruget af hormoner faldet drastisk. I tabel 1 ses en oversigt over mængdeforbrug, omsætning og antal kvinder på 4 år eller derover i behandling med hormoner. Tabel 1. Forbruget, omsætning og antal personer på 4 år eller derover i behandling med hormoner Kvartal Forbruget i 1 DDD* Omsætning i 1 kr.* Antal personer* *Antallet af personer i behandling er kun opgjort for kvinder på 4 år eller derover, som har købt et receptordineret hormonpræparat. Forbrug og omsætning derimod er det samlede for alle personer inkl. håndkøbssalg, men uden leverancer. Fra 21 til 25 er forbruget faldet med 44 pct. I 21 var 18,6 pct. af alle kvinder på 4 år eller derover i behandling med hormoner ordineret på recept (data ikke vist). I 25 var denne andel faldet til 13,6 pct., hvilket svarer til personer (data ikke vist). Forbruget er faldet mere end antal personer, hvilket tyder på, at de, som er i behandling, tager mindre doser eller tager medicinen i en kortere periode. I 25 falder forbruget ikke længere, og det ser ud til, at forbruget har fundet et stabilt leje. I figur 1 ses en grafisk fremstilling af mængdeforbrug og antal personer. 4

6 Figur 1. Det samlede mængdeforbrug og antal personer på 4 år eller derover i behandling med hormoner Antal 1. personer Forbrug i mio. DDD Forbruget I figur 2 ses en oversigt over forbrugets udvikling fordelt på grupper af præparater. Figur 2. Forbruget af hormoner målt i mio. DDD fordelt på grupper af præparater Naturlige og semisyntetiske østrogener (G3CA) Progestogener og østrogener, kombinationer (G3FA) Progestogener og østrogener, sekvenspræparater (G3FB) Gestagenet tibolon (Livial G3DC5) Antiandrogenet cyproteron og østrogen (Climen G3HB1) Syntetiske østrogener (G3CB) Det ses af figur 2, at der er sket et fald i forbruget inden for alle præparatgrupper, dog er forbruget af gruppen af naturlige og semisyntetiske østrogener begyndt at stige lidt igen fra slutningen af 24. Dette hænger især sammen med en stigning i forbruget af Vagifem (jf. figur 4). 5

7 Figur 3 viser forbruget fordelt på præparater til systemisk anvendelse (fx tabletter, plastre og injektion) og præparater til lokal anvendelse (vaginalt). Figur 3. Forbruget af hormoner i mio. DDD fordelt på præparater til hhv. systemisk og lokal anvendelse Systemisk Lokal Det ses af figuren, at mens forbruget af præparater til systemisk anvendelse er faldet drastisk, er forbruget af præparater til lokal anvendelse steget. Forbruget af præparater til lokal anvendelse er således steget med 67 pct. fra 21 til 25. Forbruget af præparater til systemisk anvendelse er faldet for alle doseringsformer (tabletter, plastre, injektion og næsespray). I figur 4 ses udviklingen i forbruget af hvert af præparaterne til lokal anvendelse. Figur 4. Forbruget af hormoner til lokal anvendelse, mio. DDD 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Vagifem vaginaltabletter 25 mikg (G3CA3) Ovestin vagitorier,5 mg (G3CA4) Ovestin vaginalcreme 1 mg/g (G3CA4) Estring vaginalindlæg 7,5 mikg/24 timer (G3CA3) Sexadien vagitorier,1 mg (G3CB1) 6

8 Især forbruget af Vagifem er steget jævnt siden 21 og kraftigt fra slutningen af 24. Dette er hermed forklaringen på stigningen i forbruget inden for gruppen af naturlige og semisyntetiske østrogener (G3CA) i 25 som set i figur 2. Udover at der er sket et skift fra præparater til systemisk anvendelse over til præparater til lokal anvendelse, er der også sket et skift blandt præparaterne til systemisk anvendelse imod lavere styrker. Et eksempel ses i figur 5 nedenfor. Figur 5. Forbruget af tabletter, målt i mio. stk., kun med indholdsstoffet østradiol (Estrofem, Estrofem Forte, Femanest, Progynon og Østradiol "DAK", G3CA3) fordelt på halvår _1 21_2 22_1 22_2 23_1 23_2 24_1 24_2 25_1 25_2 1 mg 2 mg 4 mg 5 mg Generelt ser det således ud til, at mange kvinder enten stopper behandlingen med hormoner eller skifter til et præparat til lokal anvendelse, men at personer, der bliver i behandling med præparater til systemisk anvendelse, i nogen grad vælger en lavere styrke. Nye brugere Udover at der generelt er et faldende antal kvinder i behandling med hormoner, ses også et faldende antal personer, der starter i behandling med hormoner. Antallet af nye brugere der starter i behandling hvert kvartal, bliver dog forskelligt alt efter hvilken metode, der anvendes. Hvis en ny bruger defineres som en person, der køber et hormonpræparat, men ikke har købt det seneste år, ses et let faldende antal nye brugere. Hvis en ny bruger i stedet defineres som en, der ikke har købt hormoner i år 21, og kun registreres første gang denne køber hormoner herefter, ses et større fald i antallet af nye brugere. Dette tyder på, at der må være kvinder, som holder længere pauser i behandlingen. I det følgende vil nye brugere blive opgjort som personer, der køber hormoner for første gang efter år 21. 7

9 Behandlingsforløb I det følgende udvælges en gruppe personer nærmere for at følge deres behandlingsforløb. Kvinder på 4 år eller derover, der var i behandling i 1. halvår 22 og ikke var engangsbrugere, er udvalgt. Denne gruppe udgør kvinder. Det er undersøgt, hvorvidt disse kvinder er stoppet med at tage hormoner eller fortsat er i behandling. Det er også undersøgt, om kvinderne evt. skifter til et middel mod knogleskørhed, et præparat til lokal anvendelse eller et præparat i en lavere styrke. Behandlingsstatus Datoen for personens sidste køb af hormoner uanset eventuelle pauser er registreret og antallet af DDD, som de købte den dag, er lagt til datoen. Denne estimerede slutdato for behandlingen samt en margin på 1 dage er anvendt til at afgøre, om personen fortsat er i behandling eller ej. I figur 6 ses en oversigt over kvindernes behandlingsstatus ved udgangen af 1. halvår 25. Figur 6. Antallet af de udvalgte kvinder, som er stoppet behandlingen med hormoner eller fortsat er i behandling pr. 3/ Stoppet behandlingen (passivt) Skiftet til middel mod osteoporose Stoppet behandlingen (aktivt)* Stadig i behandling *Kvinder, der her bliver opfattet som havende stoppet behandlingen aktivt, kan dog muligvis være gået over til et hormonpræparat købt i håndkøb Mens kvinder stadig er i behandling og kvinder er døde i perioden, ses det af figur 6, at næsten halvdelen af kvinderne aktivt er stoppet behandlingen med hormoner. Knap 2.7 kvinder er skiftet til et middel mod osteoporose. Der er flest blandt yngre kvinder og blandt brugere af hormoner til systemisk anvendelse, som stopper behandlingen, jf. tabel 2 og 3. 8

10 Tabel 2. Andel af de udvalgte kvinder, som er stoppet behandlingen med hormoner eller fortsat er i behandling, fordelt på aldersgrupper Alder ved sidste eller seneste køb 4-5 år (N=1.194) 5-6 år (N=78.683) 6-7 år (N=74.83) 7-8 år (N=36.385) Over 8 år (N=19.37) Andel i pct. som er stoppet aktivt 63,8 52,3 41,3 39,5 42,3 Andel i pct. som er stoppet passivt (død),9,7 1, 2,3 5,4 Andel i pct. som stadig er i behandling 35,3 47,1 57,7 58,1 52,3 I alt 1, 1, 1, 1, 1, Tabel 3. Andel af de udvalgte kvinder, som er stoppet behandlingen med hormoner eller fortsat er i behandling, fordelt på behandlingstype Kun i behandling med præparater til systemisk anvendelse (N= ) Kun i behandling med præparater til lokal anvendelse (N=46.995) Både i behandling med præparater til systemisk og lokal anvendelse (N=38.481) Andel i pct. som er stoppet aktivt 51,7 44, 29,3 Andel i pct. som er stoppet passivt (død) 1,9,8,8 Andel i pct. som stadig er i behandling 46,4 55,2 69,8 I alt 1, 1, 1, Hvornår disse kvinder er stoppet behandlingen aktivt, herunder skiftet til et middel mod osteoporose, ses af figur 7, som angiver det seneste kvartal personen købte et hormonpræparat. I figur 7 ses også, hvor mange nye brugere, der er kommet til. Figur 7. Antal af de undersøgte kvinder, der stopper behandlingen med hormoner, og antal nye brugere Antal kvinder der stopper* Antal nye brugere *Kun kvinder som var i behandling i 1. halvår 22 9

11 Antallet af kvinder, der stopper deres behandling med hormoner, kulminerer i 2. til 4. kvartal 23, dvs. i forbindelse med udmeldingerne om den forøgede risiko for brystkræft. Antallet af nye brugere er faldende siden 22, og faldet øges en smule i 3. kvartal 23. Af de undersøgte kvinder, der aktivt stopper behandlingen med hormoner, har de fleste været i behandling med lægemidler til systemisk anvendelse. Især omkring udmeldingerne er der et stigende antal kvinder i systemisk behandling, der stopper, hvorimod der er færre kvinder i lokal behandling, der stopper omkring dette tidspunkt jf. figur 8. Figur 8. Antal af de undersøgte kvinder, der stopper behandlingen med hormoner, fordelt på systemisk og lokal behandling Både systemisk og lokal behandling Kun lokal behandling 4 2 Kun systemisk behandling Skift til lokale præparater eller lavere styrker De kvinder, som var i behandling i 1. halvår 22 og ved undersøgelsesperiodens udløb stadig er i behandling, er undersøgt for, om nogle er skiftet fra systemiske produkter helt over til lokale produkter. Det drejer sig om kvinder hvoraf har anvendt præparater til systemisk anvendelse. Af disse kvinder er (14 pct.) skiftet helt fra præparater til systemisk anvendelse og over på præparater til lokal anvendelse. Det modsatte skift er foretaget af 69 kvinder. De kvinder, som var i behandling i 1. halvår 22 og ved undersøgelsesperiodens udløb stadig er i behandling, og som udelukkende har været i behandling med præparater til systemisk anvendelse, er undersøgt, ved en stikprøve, for om nogle er skiftet fra et præparat med en høj styrke til et præparat med samme indholdsstof i samme form blot i en lavere styrke. Det undersøgte præparat er tabletter med indholdsstofferne norethisteron og østrogen i fast kombination (G3FA1), som findes i styrkerne,5+1, mg og 1+2 mg, og som af de nævnte kvinder har været/ er i behandling med. Af disse kvinder er (14 pct.) skiftet helt fra den høje styrke til den lave, hvorimod 4 kvinder er skiftet fra lav til høj styrke. 1

12 Varighed af behandling For at få et overblik over hvor længe de kvinder, som har stoppet behandlingen, har været i behandling med hormoner, er det for hvert år registreret om personen har indløst en recept på et hormonpræparat eller ej uanset antallet af receptindløsninger eller DDD i løbet af et år. Undersøgelsen er foretaget på de kvinder som var i behandling med hormoner i 1. halvår 22, men som ikke var i behandling ved udgangen af 1. halvår 25. Af denne undersøgelse ses, at personer svarende til 71 pct. har været i behandling i minimum 5 sammenhængende år. Foretages samme undersøgelse på den del af kvinderne, der udelukkende har været i behandling med hormoner til systemisk anvendelse, ses at 78 pct. har været i behandling i minimum 5 sammenhængende år. Konklusion Mængdeforbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen er faldet drastisk efter udmeldinger om øget risiko for brystkræft. Forbruget er faldet mere end antal personer hvilket tyder på, at de, som er i behandling, tager mindre doser eller tager medicinen i en kortere periode. Forbruget af hormoner er faldet, fordi der kommer færre nye brugere, og fordi mange kvinder helt er stoppet med behandlingen. Det er især forbruget af præparater til systemisk anvendelse (fx tabletter, plastre og injektion), der er faldet, hvorimod forbruget af nogle af præparaterne til lokal anvendelse (vaginalt) er steget. Det ses også, at forbruget af systemiske præparater i et vist omfang er flyttet fra stærke til svagere styrker. Det er især kvinder i behandling med hormonpræparater til systemisk anvendelse, der er stoppet med behandlingen, og denne udvikling er mest udtalt for yngre kvinder. Over 7 pct. af de kvinder, der stopper behandlingen, har været i behandling i minimum 5 sammenhængende år. Forbruget falder ikke længere i 25, og det ser dermed ud til at forbruget har fundet et stabilt leje. Det ser ud til at udmeldingerne er taget alvorligt, og at der foregår en stadig afvejning af fordele og ulemper ved en eventuel medicinsk behandling af gener i forbindelse med overgangsalderen. Referencer 1) Lægemiddelkataloget 25 2) Breast Cancer and Hormone Replacement Therapy in the Million Women Study. Lancet 23;362:419 3) Chlebowski RT et al: Influence of Estrogen Plus Progestin on Breast Cancer and Mammography in Healthy Postmenopausal Women. JAMA June vol. 289 no. 24 4) Endometrial cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study. Lancet 25;365:

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

Ditte Trolle 15 HORMONER. De nødvendige, de gode og de onde. Ditte Trolle, gynækolog

Ditte Trolle 15 HORMONER. De nødvendige, de gode og de onde. Ditte Trolle, gynækolog HORMONER De nødvendige, de gode og de onde Ditte Trolle, gynækolog Æggestokkens funktion Ditte Trolle 15 Kønshormoner FSH, LH Hjernen Østrogen, progesteron Æggestok Livmoder Kvinders kønshormoner Østrogener

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Laveste antal brugere af antidepressiv medicin de seneste 10 år Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på forbruget

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

P-pille/mini-pille KLAR BESKED

P-pille/mini-pille KLAR BESKED P-pille/mini-pille K L A R B E S K E D Hvad er p-piller? P-piller er tabletter, der indeholder to hormoner, østrogen og gestagen. Sådan virker p-piller P-piller forhindrer ægløsning ved at blokere for

Læs mere

METRORAGI hvorfor?? MENOPAUSEN: HVORFOR PROBLEMER? HVORFOR MENOPAUSE? PERIMENOPAUSAL HORMONE SECRETION

METRORAGI hvorfor?? MENOPAUSEN: HVORFOR PROBLEMER? HVORFOR MENOPAUSE? PERIMENOPAUSAL HORMONE SECRETION MENOPAUSEN: HVORFOR PROBLEMER? HVORFOR MENOPAUSE? METRORAGI hvorfor?? PERIMENOPAUSAL HORMONE SECRETION Luteal Out Of Phase = LOOP EVENTS ROD I OVULATIONERNE Hale et al Menopause 16:50-59;2009 1 MENOPAUSEALE

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014 Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår Analysen beskriver, hvordan salget af lægemidler solgt med tilskud 1 til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har

Læs mere

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Baggrund Der har i gennem en lang årrække været stor fokus på brugen af benzodiazepiner på grund af deres afhængighedsskabende egenskaber, og der

Læs mere

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Notat, oktober 2003 Mere end halvdelen af -brugerne i perioden 1999-2002 var 50 år eller derover. Heraf fik mellem 43 og 46 % også lægemidler, der primært

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud kvartal 2011

Regionernes udgifter til medicintilskud kvartal 2011 Regionernes udgifter til medicintilskud 1.-4. kvartal 2011 Rapporten beskriver, hvordan salget af de tilskudsberettigede lægemidler til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne

Læs mere

Forbrug af Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013

Forbrug af Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013 Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013 2014 Af Ulla Holten Nielsen Kontakt: Lægemiddelstatistik, medicindata@ssi.dk, 32685125 Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum

Læs mere

Angiotensin II antagonister: ordineres lægemidlerne til de rigtige patienter?

Angiotensin II antagonister: ordineres lægemidlerne til de rigtige patienter? Angiotensin II antagonister: ordineres lægemidlerne til de rigtige patienter? RESUMÉ Højt blodtryk, hjerteinsufficiens og kroniske nyresygdomme kan blandt andet behandles ved påvirkning af renin-angiotensin-systemet

Læs mere

Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem. Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem

Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem. Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem Notat af 1. april 2003 Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem For alle patienter med et vist årligt lægemiddelforbrug

Læs mere

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Indhold RESUMÉ... 1 INDLEDNING... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 RESULTATER... 3 FORTSAT MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE... 3 ANTALLET AF 6-12 ÅRIGE I BEHANDLING STAGNERER...

Læs mere

Forbruget af antipsykotiske lægemidler i Danmark blandt ældre Indhold

Forbruget af antipsykotiske lægemidler i Danmark blandt ældre Indhold Forbruget af antipsykotiske lægemidler i Danmark blandt ældre Indhold Resumé Baggrund Antipsykotika Datamateriale og metode Resultater Diskussion Referencer Bilag Resumé Forbruget af antipsykotika blandt

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Indholdsfortegnelse Resume... 1 Indledning... 2 Generel udvikling i forbruget af lægemidler med glucosamin før og efter...

Læs mere

Information om. levonorgestrel. Mirena 1

Information om. levonorgestrel. Mirena 1 Information om levonorgestrel Mirena 1 Hvad er Mirena? Indhold Hvad er Mirena?... 2 Hvordan virker Mirena?... 3 Kan Mirena blive udstødt?... 3 Mirena er et receptpligtigt lægemiddel med høj præventiv sikkerhed

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

Disse hobede sig op i kroppen og gav anledning til forskellige sygdomme.

Disse hobede sig op i kroppen og gav anledning til forskellige sygdomme. OVERGANGSALDEREN Af gynækolog Christine Felding, Rungsted Bytorv. 1. Symptomer i overgangsalderen Hvad er overgangsalderen? Overgangsalderen kaldes også menopausen eller klimakteriet. Den indtræffer som

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 2012

Regionernes udgifter til medicintilskud 2012 Mio. DDD Regionernes udgifter til medicintilskud Analysen beskriver, hvordan salget af de lægemidler solgt med tilskud til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har

Læs mere

Ordiprax.dk. Et hurtigt overblik over dine ordinationer

Ordiprax.dk. Et hurtigt overblik over dine ordinationer Ordiprax.dk Et hurtigt overblik over dine ordinationer 1 Indhold Forkortelser og begreber... 3 Hvor kommer data fra?... 4 Ordiprax - opbygning... 4 Kom godt i gang med Ordiprax... 5 Sådan logger du ind...

Læs mere

Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006-2010. Indhold

Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006-2010. Indhold Salg af liberaliserede håndkøbslægemidler 2006 2010 Indhold INDHOLD... 1 RESUMÉ... 2 OM UNDERSØGELSEN... 3 DET SAMLEDE SALG AF LIBERALISEREDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER (OPGJORT I KR.)... 4 UDVIKLING I SALG AF

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 2013

Regionernes udgifter til medicintilskud 2013 Regionernes udgifter til medicintilskud Analysen beskriver, hvordan salget af lægemidler solgt med tilskud 1 til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har udviklet

Læs mere

Har din medicin skiftet navn?

Har din medicin skiftet navn? Har din medicin skiftet navn? Substitution betyder erstatning for. På apoteket betyder substitution, at den samme medicin kan have forskellige navne og forskellige priser. I denne brochure kan du få en

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 3 BAGGRUND... 5 OPIOIDER... 5 DATAMATERIALE OG METODE... 6 RESULTATER...8

Læs mere

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Danmarks Apotekerforening Analyse 31. maj 2017 Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Borgerne fik i 2016 udleveret medicin på apotekerne for godt 11 mia. kroner. Det var en procent

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

Osteoporose et gynækologisk dilemma. Lisbeth Nilas Hvidovre Hospital

Osteoporose et gynækologisk dilemma. Lisbeth Nilas Hvidovre Hospital Osteoporose et gynækologisk dilemma Lisbeth Nilas Hvidovre Hospital Disposition Hvor er vi i dag Effekten af HRT på knoglerne Fordele og ulemper ved HRT Gynækologens rolle Osteoporose En under diagnosticeret

Læs mere

Redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr. 007-09 og 018-09.

Redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr. 007-09 og 018-09. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Stig Hansen Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Stig.Hansen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8541 Telefon: 76631407 Dato: 19. juni 2009 Redegørelse for udgifterne

Læs mere

Prævention. kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket. Der findes mange andre præventionsmetoder end

Prævention. kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket. Der findes mange andre præventionsmetoder end Prævention Der findes mange andre præventionsmetoder end kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket graviditet. Denne brochure kan give dig et overblik over de mest effektive metoder og deres

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Grønlandsudvalget 2012-13 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor:

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Gynækologi i almen praksis. Blødningsforstyrrelser, PCOS og postklimakteriel hormonbehandling Hvor står vi i dag?

Gynækologi i almen praksis. Blødningsforstyrrelser, PCOS og postklimakteriel hormonbehandling Hvor står vi i dag? Gynækologi i almen praksis Blødningsforstyrrelser, PCOS og postklimakteriel hormonbehandling Hvor står vi i dag? Pernille Ravn Overlæge, forskningslektor, dr. med. Odense Universitetshospital Gynækologisk-Obstetrisk

Læs mere

låst JUNI 2016 P-pille analyse Med fokus på brugere og bivirkningsindberetninger om blodpropper i Danmark

låst JUNI 2016 P-pille analyse Med fokus på brugere og bivirkningsindberetninger om blodpropper i Danmark låst JUNI 2016 P-pille analyse Med fokus på brugere og bivirkningsindberetninger om blodpropper i Danmark Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Salg af liberaliserede lægemidler 2006-2013

Salg af liberaliserede lægemidler 2006-2013 Salg af liberaliserede lægemidler 26-213 213 Salg af liberaliserede lægemidler, 26-213 Af Ulrik Lindved Clausen Kontakt: Marie Ø. Hagedorn, MAOH@SSI.DK Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution:

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD

Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD Agenda Definition af osteoporose, symptomer og risikofaktorer Hvornår starter vi behandling? Cases Varighed/pause af behandlingen? Definition Osteo = knogle

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt

Danmarks Apotekerforening. Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt Danmarks Apotekerforening Analyse 17. december Fald i salget af svage smertestillende lægemidler efter receptpligt Det månedlige salg af svage smertestillende lægemidler er i faldet med cirka procent,

Læs mere

Indhold. Forord 11 Vores oplevelser 13 Du har et valg Hvad skal vi med bioidentiske hormoner? 25

Indhold. Forord 11 Vores oplevelser 13 Du har et valg Hvad skal vi med bioidentiske hormoner? 25 Indhold Forord 11 Vores oplevelser 13 Du har et valg 21 1. Hvad skal vi med bioidentiske hormoner? 25 Virkning uden bivirkning er det muligt? 25 Nu med ny, forbedret effekt! 30 Lægemidler kan ikke udbedre

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger August 2014 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Der er opstillet behandlingsmål for RADS behandlingsvejledninger med rekommandationer for terapiområderne HIV/AIDS, Hepatitis, G-CSF, Aromatasehæmmere,

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

bedre end sit rygte Den naturlige overgangsalder

bedre end sit rygte Den naturlige overgangsalder Vi kommer alle ud for spørgsmål omkring overgangsalderen, som har mange facetter. Når den sniger sig ind på kvinderne, føler nogle at der er noget unormalt ved deres krop, hvilket giver anledning til uro

Læs mere

HRT: Den medicinerede normalitet? U-kursus 01-10 6-8 jan 2010

HRT: Den medicinerede normalitet? U-kursus 01-10 6-8 jan 2010 HRT: Den medicinerede normalitet? U-kursus 01-10 6-8 jan 2010 Hormonbehandling efter menopausen (HRT) Definitioner Biologiske forhold Klinik Behandling Final menstrual period (Menopause) Climacteric Menopausal

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Forbruget af antidepressiva i Danmark i den primære sundhedssektor i perioden 1994-2003

Forbruget af antidepressiva i Danmark i den primære sundhedssektor i perioden 1994-2003 1 Forbruget af antidepressiva i Danmark i den primære sundhedssektor i perioden 1994-2003 INDLEDNING:...1 RES UMÉ:...2 RES ULTATER:...3 FORBRUG...3 FORBRUGET I DE NORDISKE LANDE...3 OMSÆTNING...4 ANT AL

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP

Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP Sagsnr. Ref. HSE Den 29. oktober 24 $UEHMGVQRWDW6W UUHDIVNHGLJHOVHURJYDUVOLQJ Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP YDUVOLQJ PY L IRUELQGHOVH PHG DIVNHGLJHOVHU

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Den 4. november 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser

Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser Udvikling i antal modtagere af servicelovsydelser 2009-2015 Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at kortlægge udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte ydelser under

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag Vejledning til ansøgning om generelt tilskud Lovgrundlag Lægemiddelstyrelsen træffer i henhold til sundhedslovens 144, stk. 1-3, samt sundhedslovens 152, stk. 2 og 4, afgørelse om, hvorvidt Regionsrådet

Læs mere

Status for akutgruppen uge 6 2013

Status for akutgruppen uge 6 2013 13. februar 2013 Michel Klos Status for akutgruppen uge 6 2013 A-kasserne har siden uge 37 udsendt breve til medlemmer, der er i risikogruppen for at miste deres dagpenge. Målgruppen omfatter personer

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Indhold. Vores oplevelser 9 Du har et valg 17 1. Hvad skal vi med bioidentiske hormoner? 21

Indhold. Vores oplevelser 9 Du har et valg 17 1. Hvad skal vi med bioidentiske hormoner? 21 Indhold Vores oplevelser 9 Du har et valg 17 1. Hvad skal vi med bioidentiske hormoner? 21 Virkning uden bivirkning er det muligt? 21 Nu med ny, forbedret effekt! 26 Lægemidler kan ikke udbedre mangler

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2012

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2012 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største ændringer

Læs mere

Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008

Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008 Danmarks Apotekerforening Analyse 6. november Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008 I den seneste måling af apotekernes ventetid fra oktober var den gennemsnitlige ventetid 3 minutter og 1 sekund.

Læs mere

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft.

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. Deltagerinformation Protokol inkl. Protokoltillæg 1 nr. CFEM345D2411 dateret 26-jan-2006. Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. De Videnskabsetiske Komiteér

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Familieforhold for de sociale klasser

Familieforhold for de sociale klasser Familieforhold for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på herkomst-, køns- og aldersfordelingen

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

Insemination med donorsæd

Insemination med donorsæd Insemination med donorsæd Insemination med donorsæd foregår på samme måde som med partners sæd, blot anvendes optøet donorsæd. Behandlingen anvendes til par, hvor manden har stærkt nedsat sædkvalitet eller

Læs mere

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015.

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE Vi afslutter

Læs mere