EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter"

Transkript

1 18. november 2011 EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter Indhold 1 SVENDEPRØVER, FU ANTAL ELEVER PÅ EN SVENDEPRØVE VISES NU NYT BEMÆRKNINGSFELT PR. ELEV PÅ SVENDEPRØVEN ELEVFANEBLADET: HØJREKLIK OG DOBBELTKLIK SKUEMESTERFANEBLADET: RETTELSE I VÆRDILISTEN V008 OG SIDSTE SKUEDATO SKUEMESTERFANEBLADET: HØJREKLIK OG DOBBELTKLIK KARAKTERFANEBLADET: ELEVER PÅ SVENDEPRØVEN KAN NU SORTERES KARAKTERFANEBLADET: HØJREKLIK OG DOBBELTKLIK BEVISFANEBLADET: NY RUTINE VEDR. BEVISUDSTEDELSE! BEVISFANEBLADET: NYT FELT EJ BEVIS BEVISFANEBLADET: NU LUKKES SVENDEPRØVE FØRST NÅR ALLE ELEVER ER BEHANDLET BEVISFANEBLADET: HØJREKLIK OG DOBBELTKLIK FAKTURAFANEBLADET OG PL01 LÆRESTED: EAN-NUMRE KAN OPRETTES PÅ LÆRESTEDER FAKTURAFANEBLADET: NYT FAKTURERINGSFELT PR. ELEV FAKTURAFANEBLADET: NYE FELTER I FAKTURAFLETTEFILEN FAKTURAFANEBLADET: NU KAN GEBYRER FOR ELEVER UDEN LÆRESTED FORESLÅS FAKTURAFANEBLADET: HØJREKLIK OG DOBBELTKLIK LOKALE UDDANNELSESUDVALG FAGLIGT UDVALG LUU, FU03: NYT FU-FELT PÅ LUU ERNE SØGNING PÅ LUU, FU14 (NY SØGNING) LUU-FLETTEFIL INITIALER PÅ EASY-A BRUGER ÆNDRING I OVERFØRSEL AF ELEVER FRA HOLD TIL SVENDEPRØVE, FU08A ARBEJDSGIVERORGANISATION PÅ LÆRESTEDER, FREMSØGNINGSBØVL FIKSET SØGNINGER, NYE FELTER SØG ELEVER PÅ HOLD, FU12: ANTAL ELEVER I SØGERESULTATET VISES NU SØG ELEVER PÅ SVENDEPRØVE, FU13: BEVIS UDSTEDT ER NU MED NY STATISTIKFLETTEFIL, FL Eksemplerne i denne beskrivelse er alle hentet fra EASY-P s testbase. I nær fremtid vil der udkomme en vejledning i brug af svendeprøvefaciliteterne, som er ajourført med opdateringerne i dette dokument.

2 1 Svendeprøver, FU Antal elever på en svendeprøve vises nu Det kan være vanskeligt at overskue antallet af elever på store svendeprøver og der er derfor øverst i FU05 indført et optællingsfelt, der viser antal elever på svendeprøven: 1.2 Nyt bemærkningsfelt pr. elev på svendeprøven Det er nu muligt at skrive en bemærkning pr. elev på svendeprøven i et nyt felt med titlen Bemærkning pr. elev. Dette har været savnet fx i.f.m. at en elev er dumpet eller skal opfylde særlige krav inden svendeprøven. Bemærkningsfeltet kan opdateres fra følgende 3 faneblade på svendeprøven: Elever Karakterer og Beviser. Desuden kan det ses men ikke opdateres i FU07 Elev-vinduet. 1.3 Elevfanebladet: Højreklik og dobbeltklik Man kan nu også højreklikke frem og tilbage mellem: Et markeret lærested i elevfanebladet og påg. lærested i PL01 og mellem En markeret elev i elevfanebladet og påg. elev i FU07 samt mellem En markeret elev i elevfanebladet og påg. elev i PP07, aftaleoversigten: Desuden kan man dobbeltklikke i følgende felter og opnå samme resultat: Dobbeltklik i Elevfanebladet Bringer brugeren Retur til elevfaneblad? på til Elevens navn eller cpr-nr. FU07 Elev Via højreklik eller ved dobbeltklik i FU07-feltet Svendeprøve Aftaleperiode PP07 Via højreklik Praktiksted PL01 Lærested Via højreklik 2

3 1.4 Skuemesterfanebladet: Rettelse i værdilisten V008 og Sidste skuedato Hvis man beder om værdiliste i feltet CPR-nr., får man nedenstående værdiliste. I feltet Sidste afbud vises fremover datoen for, hvor skuemesteren sidst har været tilmeldt en svendeprøve (dvs. har kryds ud for en skuedato under Indkaldte ), men har meldt afbud eller har afvist (kan ses i kolonnen Status under Indkaldte ). I feltet Sidste skuedato vises fremover datoen for, hvor skuemesteren sidst har været tilmeldt en svendeprøve og har gennemført, accepteret, har været indkaldt eller har status Planlagt (kan ses i kolonnen Status under Indkaldte ): Tilsvarende rettelse er foretaget i fanen med søgeresultat i FU09 Udvælg skuemester / tilforordnet : 3

4 1.5 Skuemesterfanebladet: Højreklik og dobbeltklik Man kan nu også højreklikke frem og tilbage mellem: En markeret skuemester i skuemesterfanebladet og påg. skuemester i FU06 uden at fanebladet Svendeprøver længere skal være valgt i FU06: Desuden kan man dobbeltklikke i følgende felter og opnå samme resultat: Dobbeltklik i skuemesterfanebladet Bringer brugeren Retur til skuemesterfaneblad? på til Skuemesterens cprnr. eller navn FU06 Skuemester via højreklik 1.6 Karakterfanebladet: Elever på svendeprøven kan nu sorteres Der er nu indført mulighed for at sortere svendeprøvens elever på cpr-nr., fornavn eller efternavn. Der sorteres på sidste navn i efternavnet; hvis en elev fx hedder Anders Lund Madsen, sorteres på M: 4

5 1.7 Karakterfanebladet: Højreklik og dobbeltklik Man kan nu også højreklikke frem og tilbage mellem: En markeret elev i karakterfanebladet og påg. elev i FU07 og mellem En markeret elev i karakterfanebladet og påg. elev i PP07, aftaleoversigten uden at fanebladet Elever længere skal være valgt i FU05: Desuden kan man dobbeltklikke i følgende felter og opnå samme resultat: Dobbeltklik i karakterfanebladet Bringer brugeren til Retur til karakterfaneblad? på Elevens navn eller cpr-nr. FU07 Elev Via højreklik 5

6 1.8 Bevisfanebladet: NY RUTINE vedr. bevisudstedelse! Bevisfanebladet har indtil nu været lidt for automatisk på følgende to områder: Hvis der hidtil for en elev stod Ja både i Praktikerklæring? og i Skolebevis?, blev eleven automatisk markeret med et flueben i kolonnen uden ledetekst: Dette er slut nu man skal manuelt sætte et flueben i feltet til højre for at markere eleven. Hidtil har knappen både dannet en bevisflettefil og har automatisk afsluttet pågældende elever med en dato i Bevis udstedt. Denne facilitet er nu delt i to trin: 1. Bevisflettefil-knappen danner fremover kun en bevisflettefil for de markerede elever og ikke andet. 2. Med den nye knap afsluttes svendeprøven for de markerede elever således: Der vises en lille dialog med dags dato som bevisdato. Denne kan man vælge at beholde eller at skifte ud med en anden dato: Hvis du klikker OK, skifter feltet Bevis udstedt? til Ja og datoen smitter af i Dato-feltet. 1.9 Bevisfanebladet: Nyt felt Ej bevis Nogle elever består ikke svendeprøven og skal ikke have bevis. For at disse elever ikke skal stå og se ud som om man ikke har behandlet dem endnu, kan man fremover markere dem i den nye kolonne Ej bevis, så svendeprøven kan afsluttes: 6

7 1.10 Bevisfanebladet: Nu lukkes svendeprøve først når alle elever er behandlet Først når alle elever på svendeprøven enten er markeret med Ej bevis eller har fået udstedt et bevis, lukkes svendeprøven automatisk. Hidtil er svendeprøven allerede blevet låst, hvis bare en enkelt elev havde fået udstedt bevis. Dette var bøvlet, hvis man fx bare lige skulle rette en detalje på en skuemester eller skulle rette en karakter. Til gengæld får man, hvis man fremover piller i en svendeprøve, hvor mindst én elev har fået udstedt bevis, spørgsmålet Et eller flere beviser på denne svendeprøve er udstedt. Vil du fortsætte?. Svarer man ja, gemmes hvad man har ændret i svendeprøvens faneblade og/eller i FU05-hovedblokken Bevisfanebladet: Højreklik og dobbeltklik Man kan nu også højreklikke frem og tilbage mellem: En markeret elev i bevisfanebladet og påg. elev i FU07 og mellem En markeret elev i bevisfanebladet og påg. elev i PP07, aftaleoversigten uden at fanebladet Elever længere skal være valgt i FU05: Desuden kan man dobbeltklikke i følgende felter og opnå samme resultat: Dobbeltklik i bevisfanebladet Bringer brugeren Retur til bevisfaneblad? på til Elevens navn eller cpr-nr. FU07 Elev Via højreklik eller ved dobbeltklik i FU07-feltet Svendeprøve 7

8 1.12 Fakturafanebladet og PL01 Lærested: EAN-numre kan oprettes på læresteder Det har været et stort ønske, at man én gang for alle kan oprette et EAN-nr. på et lærested, så man ikke skal taste samme EAN-nummer hver gang man skal udstede en faktura til samme firma. Man kan derfor nu i en ny værdiliste til EAN-nr. vælge et af lærestedets EAN-numre, når man skal fakturere i FU05 s fakturafaneblad: I værdilisten vises alle lærestedets EAN-numre (med mindre der er knyttet en uddannelse til EAN-nummeret, som hører under en anden paraply end din undlad derfor at sætte uddannelse på et EAN-nr., med mindre det virkelig kun må bruges til den givne uddannelse). Hvis du ikke vil bruge et af de eksisterende EAN-numre, kan du altid taste et EANnummer for den givne svendeprøve i faktura-fanebladet, uden at det derved gemmes på lærestedet. Som forslag vises i FU05 lærestedets senest opdaterede EAN-nr. for påg. udd./speciale og ellers bare det senest opdaterede EAN-nr. (hvis lærestedet ellers har et EAN-nr.). Inden lærestedets EAN-numre kan tilbydes i fakturafanebladets nye værdiliste, er du nødt til lige at taste EAN-numrene på lærestedet først! Det gør du i en dertil indrettet ny EAN-blok i bunden af vinduet PL01. Husk at du kan højreklikke fra fakturafanebladet til PL01 og tilbage igen: Som du kan se, er det muligt at knytte en uddannelse og om nødvendigt et speciale til EAN-nummeret, så kun dit eget faglige udvalg / din paraply kan se det i fakturafanebladet. Med mindre firmaet specifikt har et EAN-nr. til en given uddannelse, skal du derfor ikke taste uddannelser på EAN-nummeret! Hvis du sletter et EAN-nr., gemmes dette i en statuskode på lærestedet. Hvis du vil have et overblik over samtlige læresteder som har EAN-numre, ikke bare på et lærested, men på virksomheden, kan du få dette ved at slå op i virksomhedsvinduet 8

9 PV01, hvor lærestedernes EAN-numre er tilføjet nederst i vinduet, yderst i lærestedsblokken: En * efter EAN-nummeret betyder at der er flere EAN-numre på lærestedet Fakturafanebladet: Nyt faktureringsfelt pr. elev Følgende nye felt med titlen Bemærkning er nu indsat for hvert lærested, som skal faktureres. Feltet er et fritekstfelt, så hvert fagligt udvalg kan bruge det efter behov i forhold til lokale økonomisystemer. Feltet er derfor også med på fakturaflettefilen Fakturafanebladet: Nye felter i fakturaflettefilen Fakturaflettefilen er udvidet med følgende nye felter mellem elevens postdistrikt og lærestedets CVR-nr.: - Bemærkning ( Bem. ) - Skolenr. - Skolenavn - Skuedato1 (i formatet dd.mm.åååå) - Skuedato2 - Skuedato3 - Skuedato4 - Skuedato Fakturafanebladet: Nu kan Gebyrer for elever uden lærested foreslås I dag er det sådan, at der i fakturafanebladet foreslås det gebyr, som man i FU25 har bestemt skal gælde for påg. uddannelse for de arbejdsgivere, som er medlem af en given organisation. 9

10 For de læresteder, der ikke er medlem af en organisation, kan man i FU25 for et speciale sætte et gebyr på organisationstypen ved navn Vides ikke : Derved vil dette gebyr automatisk blive foreslået i fakturafanebladet 10

11 for læresteder, hvorpå der i PL01 ikke er registreret en organisationstype: Denne finte er der nu brygget videre på for elever uden lærested, hvilket i dette tilfælde vil sige: GVU-elever PiU-elever Skolepraktikelever og Produktionsskoleelever uden aftale (dvs. dem der kommer fra EASY-A med elevtypen PSLÆ ) Ser man nærmere efter i Organisationslisten i FU25 Gebyr, vil man opdage 4 nye pseudo-organisationer : Hvis man fx indtaster kr. for PiU-elever, vil der for PiU-elever på Industriarbejdersvendeprøver i fakturafanebladet automatisk blive foreslået et gebyr på kr. og så fremdeles. 11

12 1.16 Fakturafanebladet: Højreklik og dobbeltklik Man kan nu også højreklikke frem og tilbage mellem: Et markeret lærested i fakturafanebladet og påg. lærested i PL01 og mellem En markeret elev i fakturafanebladet og påg. elev i FU07 samt mellem En markeret elev i fakturafanebladet og påg. elev i PP07, aftaleoversigten uden at fanebladet Elever længere skal være valgt i FU05: Desuden kan man dobbeltklikke i følgende felter og opnå samme resultat: Dobbeltklik i fakturafanebladet på Bringer brugeren til Retur til fakturafaneblad? Lærestedets løbenr. eller navn PL01 Lærested via højreklik Elevens cprnr. eller navn FU07 Elev via højreklik 2 Lokale uddannelsesudvalg 2.1 Fagligt udvalg LUU, FU03: nyt FU-felt på LUU erne På de lokale uddannelsesudvalg (LUU erne) vises nu for en given uddannelse det faglige udvalg (der kan fremsøges i feltet): Som fagligt udvalg kan man kun fremsøge de LUU, der har ansvarsområder / uddannelser svarende til påg. faglige udvalg. Skulle det ske, at et LUU spreder sig over uddannelser på flere faglige udvalg, kan FU-brugeren kun se de uddannelser, som hører til eget udvalg / paraply. 12

13 2.2 Søgning på LUU, FU14 (ny søgning) I menu-indgangen til faglige udvalg under Søgninger er der kommet et spritnyt vindue til at søge efter: LUU og LUU-medlemmer I de fleste felter kan der benyttes jokertegn (%). Værdilisterne afspejler det faglige udvalg, som brugeren kommer fra. I øverste blok Lokalt udvalg / Fagkomité tastes kriterierne for de LUU, man gerne vil finde i dette eksempel LUU under skole 282 EUC Sjælland. I nederste blok tastes kriterier for LUU-medlemmer i dette (søgte) tilfælde alle LUU med et medlem hvor sen indgår i medlemmets navn: Hvis man anvender FU-nr. som kriterium, medtages kun LUU, der har et ansvarsområde, der hører under lige præcis det faglige udvalg, der søges på. Hvis man fx skriver 92 i FU-nr., bliver resultatet nul, da ingen uddannelser er knyttet direkte på paraplyen 92, men er knyttet til faglige udvalg under paraplyen 92. Men skal i dette tilfælde derfor huske af markere i Medtag evt. under -udvalg. Søgning på cpr-nr. skal være uden bindestreg. I det første resultat-faneblad vises de LUU, som lever op til kriterierne (hører til skole 282 og har medlemmer som har sen et sted i deres navn, i alt 5 LUU: 13

14 Pr. LUU vises: LUU-navn, Skole, Ansvarsområde/uddannelse, antal medlemmer og hvilke organisationer disse medlemmer evt. er tilknyttet. I det LUU, som herover hedder Auto, er der således 2 medlemmer fra DI, 1 fra DM (Dansk Metal) og 6 uden organisation. Man kan højreklikke fra dette faneblad til påg. LUU i FU03. I det næste resultat-faneblad vises påg. LUU s medlemmer, som hedder noget med sen. Påg. LUU har andre medlemmer blot vises disse medlemmer ikke her, da de ikke lever op til kriterierne: Pr. LUU vises: LUU-navn, Skole, medlemmets cpr-nr., navn og funktion, medlemmets eventuelle organisation og firma (fra FU03). 2.3 LUU-flettefil Samme LUU-flettefil (FL14) kan bestilles fra begge resultatfaneblade. LUU-flettefilen indeholder følgende felter: - Medlemsnavn - Cpr.nr. - Medlemsnr [for medlemmet] - Adresse [for medlemmet] - Sted [for medlemmet] - Postnr. [for medlemmet] - Postdistrikt [for medlemmet] - Organisation - Firma - Adresse [for firmaet] - Postnr. [for firmaet] - Postdistrikt [for firmaet] - [for medlemmet] - Tlfnr. [for medlemmet] - Mobilnr. [for medlemmet] - LUU [navnet på LUU en] - Skolenr. - Skolenavn - Funktion [for medlemmet] - Uddannelseskode 14

15 - Uddannelsesnavn - Specialekode - Specialenavn BEMÆRK at hvis et LUU har tilknyttet flere ansvarsområder, vil der komme en række pr. medlem pr. ansvarsområde. Hvis et LUU eksempelvis har 2 ansvarsområder og 5 medlemmer, vil dette LUU give 10 rækker i flettefilen. 3 Initialer på EASY-A bruger Hvis man har spørgsmål fx til et givent hold, kan det være relevant at kontakte den EASY-A bruger fra skolen, som har sendt svendeprøveholdet af sted til EASY-P. EASY-A brugerens initialer overføres derfor nu til EASY-P og kan ses følgende steder: På holdet i FU08: På de mails der sendes, når hold er oprettet eller opdateret: Fra: EASY-P Sendt: 19. oktober :46 Til: Inga Riberhus Emne: Holdet dnyguldaad (dnyguldaad) fra skole 851 / ESASII er ændret. Der er modtaget nye oplysninger om holdet dnyguldaad (dnyguldaad) fra skole 851 / ESASII. Der er følgende ændringer i holdets oplysninger: Betegnelsen er ændret fra "dnyguldaad" til "dnyguldaad- 2". Startdatoen er ændret fra " " til " ". Slutdatoen er ændret fra " " til " ". Bemærk, at hvis holdet automatisk er sendt af sted fra EASY-A om natten og det dermed ikke er en levende EASY-A bruger, som har sendt det af sted, vil initialerne på EASY-A brugeren være ESASII. 15

16 4 Ændring i overførsel af elever fra hold til svendeprøve, FU08a I FU08 Holdliste kan du fremsøge elever på hold og trykke på knappen. Hvis der på holdet er forskellige uddannelser/specialer, har brugeren hidtil fået mulighed for at oprette enten en 1190 eller en 1195 svendeprøve: Der er nu kommet en ny knap, så brugeren kan vælge om kun elever med den ene eller anden uddannelse/speciale skal med på svendeprøven (og der sættes flueben i Kun elever med. ) eller om alle elever, uanset udd./speciale, skal med over på en og samme svendeprøve: 16

17 5 Arbejdsgiverorganisation på læresteder, fremsøgningsbøvl fikset Der har hidtil været en fejl ved fremsøgning af læresteder i PL01 på baggrund af arbejdsgiverorganisation. Denne fejl er nu rettet og fremsøger man med fx bil% i dette felt, får man alle læresteder frem med Arbejdsgiverorganisation Bilbranchen (brug pil-ned eller Page Down til at bladre mellem lærestederne). 6 Søgninger, nye felter 6.1 Søg elever på hold, FU12: Antal elever i søgeresultatet vises nu Der kan være mange elever, som er resultatet af en søgning. For ikke at skulle sidde og tælle, er et nyt felt ved navn Antal elever i listen nu indsat i FU12-resultatfanen: 6.2 Søg elever på svendeprøve, FU13: Bevis udstedt er nu med Oplysning om hvornår et bevis er udstedt er nu med, både som søgekriterium: 17

18 Og i resultatet: 7 Ny statistikflettefil, FL10 I FU10 Søg svendeprøver er resultat-fanebladet udvidet med en ny flettefil: Typisk vil man bestille denne flettefil for en enkelt svendeprøve det vil sige man sørger for, at der kun er én svendeprøve i resultatet. Hvis der er flere svendeprøver, giver det mening at disse er fra samme skole og på samme uddannelse/speciale og har anvendt præcis samme karakterlayout. Flettefilen indeholder følgende felter /kolonner: - Skolenr. (svendeprøveskolen) - Skolenavn - Skolepostnummer (der sorteres efter dette) - By (skolens by placering) - Udd. (CØSA formålskoden) - Udd. (CØSA kort-betegnelsen) - Ver. (versionen) - Specialekode - Specialbetegnelse - Elevantal (i prøverne på skolen) - Og så et meget stort antal Karakter-felter!! 18

19 Hvis der på påg. svendeprøve er 8 karaktergrupper i karakterlayoutet, fx disse: vil der for hver af disse 8 blive vist antal elever, som har fået en given karakter. Eksempelvis baserer Teori sig på 7-trinsskalaen, hvor nedenstående 11 karakterer kan gives: I statistikflettefilen vil der derfor være 11 teori-kolonner med titlerne Teori-3, Teori- 00, Teori-02 osv., og for hver kolonne vil det blive vist hvor mange elever, der netop har fået påg. karakter. I ovenstående eksempel har 2 elever fået 10 i Teori (og der vil stå Teori-10 med antallet 2 i flettefilen), ingen elever fået 02 i Teori (og der vil stå Teori-02 med antallet 0 i flettefilen) og 3 elever har fået 4 i teori (og der vil stå Teori-4 med antallet 3 i flettefilen). 19

20 Og så fremdeles for de øvrige 7 karaktergrupper ( Teori ECTS, Praktik, Praktik ECTS, Gennemsnit osv.). For beregnede karakterers vedkommende vil det dog føre for vidt at vise samtlige mulige resultater. Tænk bare på karakteren Gennemsnit her kan der jo være næsten uendeligt mange gennemsnit, så for beregnede karakterers vedkommende vises kun de karakterer, der rent faktisk er givet på svendeprøven. Uddrag af flettefilen i excel ser således ud: I første udgave af statistikflettefilen er kolonnerne sorteret noget uoverskueligt og der arbejdes p.t. på, at denne sortering i højere grad kommer til at ligne sorteringen i FU05 s karakterfaneblad. Mere herom i FU-flettefilsvejledningen, når version 2 af statistikflettefilen er på gaden! 20

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler December 2009 EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SVENDEPRØVEFACILITETER... 2 2.1 EASY-A HOLDLISTER KAN NU OVERFØRES ELEKTRONISK FRA EASY-A

Læs mere

Det indledende vindue, når du har logget dig på WTS og EASY-P, ser ud som ovenfor.

Det indledende vindue, når du har logget dig på WTS og EASY-P, ser ud som ovenfor. Skærmdumps af EASY-P Generelt Det indledende vindue, når du har logget dig på WTS og EASY-P, ser ud som ovenfor. Bemærk menulinien, hvor fra du kan fremsøge diverse oplysninger. Du vil oftest have brug

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

EASY-P 14.3: EUD-reform Elevtype i aftale- og søgevinduer Email og mobil deles med Elevplan og EASY-A + det løse

EASY-P 14.3: EUD-reform Elevtype i aftale- og søgevinduer Email og mobil deles med Elevplan og EASY-A + det løse EASY-P 14.3: EUD-reform Elevtype i aftale- og søgevinduer Email og mobil deles med Elevplan og EASY-A + det løse Vedrørende: Version 14.3 Skrevet af: Version: 1 Inger Riber Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Praktik+ opdateringer 3. februar 2016

Praktik+ opdateringer 3. februar 2016 Praktik+ opdateringer 3. februar 2016 Praktik+ er opdateret med version 14.2 den 3. feb. 2016. Dette dokument beskriver ændringerne. Indholdsfortegnelse: 1. Internet Explorer indstillinger... 2 2. Aktiviteter...

Læs mere

Praktik+ er opdateret med version 13.3 den 15. oktober 2013. Dette dokument beskriver ændringerne.

Praktik+ er opdateret med version 13.3 den 15. oktober 2013. Dette dokument beskriver ændringerne. Af Anne Birch Praktik+ er opdateret med version 13.3 den 15. oktober 2013. Dette dokument beskriver ændringerne. Indholdsfortegnelse: 1 Lærestedssiderne (L20/L21)... 3 1.1 AMU-tilmeldinger på læresteder

Læs mere

EASY-P, version anden leverance

EASY-P, version anden leverance EASY-P, version 3.1.3 anden leverance 4. juni 2004 Indhold: 1. Version 3.1.3 består af to leverancer... 1 2. Anden leverance d. 9. juni... 1 2.1 Praktikpladsen.dk faciliteter... 1 PP01 Person stamdata

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB.

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. PENSAB Kontrol af indberetninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. Hver gang du laver en ændring af en tjenestemand i PENSAB, oprettes der

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består

Læs mere

PIXI-præsentation af Praktik+, version 12.1

PIXI-præsentation af Praktik+, version 12.1 12.11.2012 Vedrørende: Praktik+, version 12.1 Skrevet af: Anne Birch Version: 1 PIXI-præsentation af Praktik+, version 12.1 Indholdsfortegnelse: Kviksøg:...2 Det nye lærestedsvindue (L20):...3 Højrekliksmenuer

Læs mere

Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse

Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse Af Anne Birch Den 29. august er praktikpladsen.dk blevet opdateret med version 13.1. Dette dokument beskriver de vigtigste ændringer: Indholdsfortegnelse:

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Vejledning Uddannelsesnævnets sagsbehandling i EASY P Sag. 8. maj 2017

Vejledning Uddannelsesnævnets sagsbehandling i EASY P Sag. 8. maj 2017 Vejledning Uddannelsesnævnets sagsbehandling i EASY P Sag 8. maj 2017 Vejledning Uddannelsesnævnet overgik september 2014 til at benytte EASY P modulet Sag til at kommunikere med skolerne om Uddannelsesnævnets

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Pia Poulsen Godkendt

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem Baggrund for funktionen: Lab tilbage svar er en funktion, som sikrer, at prøver kan spores hele vejen i processen fra bestilling, til afgivelse af svar til patienten. Det kan bruges på mange niveauer,

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET 1) Indholdsfortegnelse 1) Indholdsfortegnelse... 1 2) Indledning... 1 3) Hvordan kommer jeg igang?... 1 4) Eksport af elev-data til LUDUS eller EASY-A... 4 5) Hvad betyder

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

Afslutte elever korrekt i EASY-P - et samarbejde mellem skole og fagligt udvalg

Afslutte elever korrekt i EASY-P - et samarbejde mellem skole og fagligt udvalg Afslutte elever korrekt i EASY-P - et samarbejde mellem skole og fagligt udvalg Lidt om os Lene Mercantec Lære- og praktikpladskontoret Ulla Jura & Administration Industriens Uddannelser Hvordan er I organiseret

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

ELEKTRONISK INDKALDELSE VIA ELEVPLAN

ELEKTRONISK INDKALDELSE VIA ELEVPLAN ELEKTRONISK INDKALDELSE VIA ELEVPLAN Informationsbrev til alle læresteder Easy-A: Opret hold i Easy-A (eventuelt ét til hver uddannelse). Husk: Inden der igen skal indberettes årselever, skal alle eleverne

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Brugervendt beskrivelse af Praktik+, version 14.1

Brugervendt beskrivelse af Praktik+, version 14.1 Brugervendt beskrivelse af Praktik+, version 14.1 Af Anne Birch Praktik+ er opdateret med version 14.1 den 5. maj 2014. Dette dokument beskriver ændringerne. Indholdsfortegnelse: 1. Mellemrum mellem cifre

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning

BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning side 1 Brugervejledning til BusinessInsight Indhold 1. Velkommen... 3 1.1 Første side... 3 2. Firmaopslag... 3 2.1 Firmaprofil... 4 2.2. Årsregnskaber i PDF-format...

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning til Søg medlem

Vejledning til Søg medlem Maj 2014 Vejledning til Søg medlem - for tillidsvalgte Indholdsfortegnelse Generelt om Søg medlem... 2 Medlemsliste... 2 Hvis du vil melde en kollega ind i FOA... 2 Sådan bruger du Medlemsliste... 3 Hvad

Læs mere

Excel sortering-filtrering

Excel sortering-filtrering Adresseliste - Sortering Når du bruger Excel til at håndtere mængder af data, vil du ofte få brug for at sortere disse data. En sortering kan hjælpe dig til at finde bestemte data. Det er nemmere at finde

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 1 2. Sådan foretager man en søgning 2 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 3 4. Hvordan danner man en pdf fil?

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til Interbook

Vejledning til Interbook Idræt og Fritid Vejledning til Interbook Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 200 Udgivet: 051007 Redaktion: Idræt og Fritid VEJLEDNING TIL INTERBOOK HTTP://BOOKING.FURESOE.DK 28

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever

Læs mere

Praktikpladsen.dk, version 14.1, brugervendt beskrivelse

Praktikpladsen.dk, version 14.1, brugervendt beskrivelse Praktikpladsen.dk, version 14.1, brugervendt beskrivelse Af Anne Birch Den 21. august 2014 er praktikpladsen.dk blevet opdateret med version 14.1. Dette dokument beskriver de vigtigste ændringer: Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

EASY-A 13.2 nyhedsbrev

EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 frigives d. 11/12-2013. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 13.2 nyhedsbrev... 1 Eksamen: B570 tilrettes så den også kan håndtere karakterer

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Fordeling af elever på undervisningsforløb

Fordeling af elever på undervisningsforløb Fordeling af elever på undervisningsforløb Senest opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Sådan får du adgang til fordelingssiden Søg undervisningsforløb frem Søg elever frem

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 7 Matrikler i JAR Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 7 Øvelsesemne: Stamdata for matrikler Øvelsesbeskrivelse: Giver dig et overblik over oplysninger omkring matrikel i

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk NR. 43 LUDUS V1.1 DEN 16. NOVEMBER 2010 Tilbagemelding.dk Nedenfor finder du en vejledning i hvordan du kommer i gang med indberetning til Tilbagemelding.dk Indberetning fra LUDUS til Tilbagemelding.dk

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Hånd@ Dommerafregning

Hånd@ Dommerafregning Hånd@ Dommerafregning Indledning... 3 Gebyr... 3 Funktionsbeskrivelse:... 3 Gebyrskema... 5 Funktionsbeskrivelse:... 5 Finansbilag... 6 Funktionsbeskrivelse:... 6 Finansjournal... 8 Funktionsbeskrivelse:...

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Brugervejledning til Høringsportalen

Brugervejledning til Høringsportalen Brugervejledning til Høringsportalen Oprettet af Marianne Dybkjær Redigeret af Elisabeth Frank Jørgensen, hoeringsportalen@itst.dk Version 1.4.2 Dato 26.09.2007 Side 1 af 14 Brugervejledning til Høringsportalen...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse af karakterer på

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

SKP-medarbejder Oprettelse

SKP-medarbejder Oprettelse SKP-medarbejder Oprettelse SKP-medarbejder - Oprettelse 2 Indhold Vejledninger vedr. Skolepraktik og Elevplan... 3 Kom i gang med skolepraktik og Elevplan... 4 Log på Elevplan som virksomhedsmedarbejder...

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Vedrørende: Registrering af produktionsskolebaseret eud i EASY-P, EASY-A og Elevplan 28.09.2012 Version: 3 Primært præciseringer i EASY-A afsnit vedr. årselevbidrag

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Praktikforhold Sidst opdateret 16-05-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Praktikforhold Sidst opdateret 16-05-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Praktikforhold Sidst opdateret 16-05-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Vejledning. Bestilling af knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen. Opdateret 8. februar 2012

Vejledning. Bestilling af knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen. Opdateret 8. februar 2012 Vejledning Bestilling af knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen Opdateret 8. februar 2012 Det er muligt at bestille knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen direkte fra Lara. Det er Ungdomsskoleforeningen

Læs mere

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Emner i denne workshop 1. Elevtyper på aftaler 2. Udlagt skole på skolepraktik

Læs mere

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan I øjeblikket er EASY-A og elevplan desværre ikke tilpasset til at håndtere praktikcentre og skolepraktik på en hensigtsmæssig og effektiv måde i henhold

Læs mere

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning Easytools Brugervejled ning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hovedmenuen...3 Skemamenuen... 5 Klik på en skemabrik...5 Før fravær...5 Find ledigt lokale til lektionen...5 Aflys lektionen...5 Send

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere