EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter"

Transkript

1 18. november 2011 EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter Indhold 1 SVENDEPRØVER, FU ANTAL ELEVER PÅ EN SVENDEPRØVE VISES NU NYT BEMÆRKNINGSFELT PR. ELEV PÅ SVENDEPRØVEN ELEVFANEBLADET: HØJREKLIK OG DOBBELTKLIK SKUEMESTERFANEBLADET: RETTELSE I VÆRDILISTEN V008 OG SIDSTE SKUEDATO SKUEMESTERFANEBLADET: HØJREKLIK OG DOBBELTKLIK KARAKTERFANEBLADET: ELEVER PÅ SVENDEPRØVEN KAN NU SORTERES KARAKTERFANEBLADET: HØJREKLIK OG DOBBELTKLIK BEVISFANEBLADET: NY RUTINE VEDR. BEVISUDSTEDELSE! BEVISFANEBLADET: NYT FELT EJ BEVIS BEVISFANEBLADET: NU LUKKES SVENDEPRØVE FØRST NÅR ALLE ELEVER ER BEHANDLET BEVISFANEBLADET: HØJREKLIK OG DOBBELTKLIK FAKTURAFANEBLADET OG PL01 LÆRESTED: EAN-NUMRE KAN OPRETTES PÅ LÆRESTEDER FAKTURAFANEBLADET: NYT FAKTURERINGSFELT PR. ELEV FAKTURAFANEBLADET: NYE FELTER I FAKTURAFLETTEFILEN FAKTURAFANEBLADET: NU KAN GEBYRER FOR ELEVER UDEN LÆRESTED FORESLÅS FAKTURAFANEBLADET: HØJREKLIK OG DOBBELTKLIK LOKALE UDDANNELSESUDVALG FAGLIGT UDVALG LUU, FU03: NYT FU-FELT PÅ LUU ERNE SØGNING PÅ LUU, FU14 (NY SØGNING) LUU-FLETTEFIL INITIALER PÅ EASY-A BRUGER ÆNDRING I OVERFØRSEL AF ELEVER FRA HOLD TIL SVENDEPRØVE, FU08A ARBEJDSGIVERORGANISATION PÅ LÆRESTEDER, FREMSØGNINGSBØVL FIKSET SØGNINGER, NYE FELTER SØG ELEVER PÅ HOLD, FU12: ANTAL ELEVER I SØGERESULTATET VISES NU SØG ELEVER PÅ SVENDEPRØVE, FU13: BEVIS UDSTEDT ER NU MED NY STATISTIKFLETTEFIL, FL Eksemplerne i denne beskrivelse er alle hentet fra EASY-P s testbase. I nær fremtid vil der udkomme en vejledning i brug af svendeprøvefaciliteterne, som er ajourført med opdateringerne i dette dokument.

2 1 Svendeprøver, FU Antal elever på en svendeprøve vises nu Det kan være vanskeligt at overskue antallet af elever på store svendeprøver og der er derfor øverst i FU05 indført et optællingsfelt, der viser antal elever på svendeprøven: 1.2 Nyt bemærkningsfelt pr. elev på svendeprøven Det er nu muligt at skrive en bemærkning pr. elev på svendeprøven i et nyt felt med titlen Bemærkning pr. elev. Dette har været savnet fx i.f.m. at en elev er dumpet eller skal opfylde særlige krav inden svendeprøven. Bemærkningsfeltet kan opdateres fra følgende 3 faneblade på svendeprøven: Elever Karakterer og Beviser. Desuden kan det ses men ikke opdateres i FU07 Elev-vinduet. 1.3 Elevfanebladet: Højreklik og dobbeltklik Man kan nu også højreklikke frem og tilbage mellem: Et markeret lærested i elevfanebladet og påg. lærested i PL01 og mellem En markeret elev i elevfanebladet og påg. elev i FU07 samt mellem En markeret elev i elevfanebladet og påg. elev i PP07, aftaleoversigten: Desuden kan man dobbeltklikke i følgende felter og opnå samme resultat: Dobbeltklik i Elevfanebladet Bringer brugeren Retur til elevfaneblad? på til Elevens navn eller cpr-nr. FU07 Elev Via højreklik eller ved dobbeltklik i FU07-feltet Svendeprøve Aftaleperiode PP07 Via højreklik Praktiksted PL01 Lærested Via højreklik 2

3 1.4 Skuemesterfanebladet: Rettelse i værdilisten V008 og Sidste skuedato Hvis man beder om værdiliste i feltet CPR-nr., får man nedenstående værdiliste. I feltet Sidste afbud vises fremover datoen for, hvor skuemesteren sidst har været tilmeldt en svendeprøve (dvs. har kryds ud for en skuedato under Indkaldte ), men har meldt afbud eller har afvist (kan ses i kolonnen Status under Indkaldte ). I feltet Sidste skuedato vises fremover datoen for, hvor skuemesteren sidst har været tilmeldt en svendeprøve og har gennemført, accepteret, har været indkaldt eller har status Planlagt (kan ses i kolonnen Status under Indkaldte ): Tilsvarende rettelse er foretaget i fanen med søgeresultat i FU09 Udvælg skuemester / tilforordnet : 3

4 1.5 Skuemesterfanebladet: Højreklik og dobbeltklik Man kan nu også højreklikke frem og tilbage mellem: En markeret skuemester i skuemesterfanebladet og påg. skuemester i FU06 uden at fanebladet Svendeprøver længere skal være valgt i FU06: Desuden kan man dobbeltklikke i følgende felter og opnå samme resultat: Dobbeltklik i skuemesterfanebladet Bringer brugeren Retur til skuemesterfaneblad? på til Skuemesterens cprnr. eller navn FU06 Skuemester via højreklik 1.6 Karakterfanebladet: Elever på svendeprøven kan nu sorteres Der er nu indført mulighed for at sortere svendeprøvens elever på cpr-nr., fornavn eller efternavn. Der sorteres på sidste navn i efternavnet; hvis en elev fx hedder Anders Lund Madsen, sorteres på M: 4

5 1.7 Karakterfanebladet: Højreklik og dobbeltklik Man kan nu også højreklikke frem og tilbage mellem: En markeret elev i karakterfanebladet og påg. elev i FU07 og mellem En markeret elev i karakterfanebladet og påg. elev i PP07, aftaleoversigten uden at fanebladet Elever længere skal være valgt i FU05: Desuden kan man dobbeltklikke i følgende felter og opnå samme resultat: Dobbeltklik i karakterfanebladet Bringer brugeren til Retur til karakterfaneblad? på Elevens navn eller cpr-nr. FU07 Elev Via højreklik 5

6 1.8 Bevisfanebladet: NY RUTINE vedr. bevisudstedelse! Bevisfanebladet har indtil nu været lidt for automatisk på følgende to områder: Hvis der hidtil for en elev stod Ja både i Praktikerklæring? og i Skolebevis?, blev eleven automatisk markeret med et flueben i kolonnen uden ledetekst: Dette er slut nu man skal manuelt sætte et flueben i feltet til højre for at markere eleven. Hidtil har knappen både dannet en bevisflettefil og har automatisk afsluttet pågældende elever med en dato i Bevis udstedt. Denne facilitet er nu delt i to trin: 1. Bevisflettefil-knappen danner fremover kun en bevisflettefil for de markerede elever og ikke andet. 2. Med den nye knap afsluttes svendeprøven for de markerede elever således: Der vises en lille dialog med dags dato som bevisdato. Denne kan man vælge at beholde eller at skifte ud med en anden dato: Hvis du klikker OK, skifter feltet Bevis udstedt? til Ja og datoen smitter af i Dato-feltet. 1.9 Bevisfanebladet: Nyt felt Ej bevis Nogle elever består ikke svendeprøven og skal ikke have bevis. For at disse elever ikke skal stå og se ud som om man ikke har behandlet dem endnu, kan man fremover markere dem i den nye kolonne Ej bevis, så svendeprøven kan afsluttes: 6

7 1.10 Bevisfanebladet: Nu lukkes svendeprøve først når alle elever er behandlet Først når alle elever på svendeprøven enten er markeret med Ej bevis eller har fået udstedt et bevis, lukkes svendeprøven automatisk. Hidtil er svendeprøven allerede blevet låst, hvis bare en enkelt elev havde fået udstedt bevis. Dette var bøvlet, hvis man fx bare lige skulle rette en detalje på en skuemester eller skulle rette en karakter. Til gengæld får man, hvis man fremover piller i en svendeprøve, hvor mindst én elev har fået udstedt bevis, spørgsmålet Et eller flere beviser på denne svendeprøve er udstedt. Vil du fortsætte?. Svarer man ja, gemmes hvad man har ændret i svendeprøvens faneblade og/eller i FU05-hovedblokken Bevisfanebladet: Højreklik og dobbeltklik Man kan nu også højreklikke frem og tilbage mellem: En markeret elev i bevisfanebladet og påg. elev i FU07 og mellem En markeret elev i bevisfanebladet og påg. elev i PP07, aftaleoversigten uden at fanebladet Elever længere skal være valgt i FU05: Desuden kan man dobbeltklikke i følgende felter og opnå samme resultat: Dobbeltklik i bevisfanebladet Bringer brugeren Retur til bevisfaneblad? på til Elevens navn eller cpr-nr. FU07 Elev Via højreklik eller ved dobbeltklik i FU07-feltet Svendeprøve 7

8 1.12 Fakturafanebladet og PL01 Lærested: EAN-numre kan oprettes på læresteder Det har været et stort ønske, at man én gang for alle kan oprette et EAN-nr. på et lærested, så man ikke skal taste samme EAN-nummer hver gang man skal udstede en faktura til samme firma. Man kan derfor nu i en ny værdiliste til EAN-nr. vælge et af lærestedets EAN-numre, når man skal fakturere i FU05 s fakturafaneblad: I værdilisten vises alle lærestedets EAN-numre (med mindre der er knyttet en uddannelse til EAN-nummeret, som hører under en anden paraply end din undlad derfor at sætte uddannelse på et EAN-nr., med mindre det virkelig kun må bruges til den givne uddannelse). Hvis du ikke vil bruge et af de eksisterende EAN-numre, kan du altid taste et EANnummer for den givne svendeprøve i faktura-fanebladet, uden at det derved gemmes på lærestedet. Som forslag vises i FU05 lærestedets senest opdaterede EAN-nr. for påg. udd./speciale og ellers bare det senest opdaterede EAN-nr. (hvis lærestedet ellers har et EAN-nr.). Inden lærestedets EAN-numre kan tilbydes i fakturafanebladets nye værdiliste, er du nødt til lige at taste EAN-numrene på lærestedet først! Det gør du i en dertil indrettet ny EAN-blok i bunden af vinduet PL01. Husk at du kan højreklikke fra fakturafanebladet til PL01 og tilbage igen: Som du kan se, er det muligt at knytte en uddannelse og om nødvendigt et speciale til EAN-nummeret, så kun dit eget faglige udvalg / din paraply kan se det i fakturafanebladet. Med mindre firmaet specifikt har et EAN-nr. til en given uddannelse, skal du derfor ikke taste uddannelser på EAN-nummeret! Hvis du sletter et EAN-nr., gemmes dette i en statuskode på lærestedet. Hvis du vil have et overblik over samtlige læresteder som har EAN-numre, ikke bare på et lærested, men på virksomheden, kan du få dette ved at slå op i virksomhedsvinduet 8

9 PV01, hvor lærestedernes EAN-numre er tilføjet nederst i vinduet, yderst i lærestedsblokken: En * efter EAN-nummeret betyder at der er flere EAN-numre på lærestedet Fakturafanebladet: Nyt faktureringsfelt pr. elev Følgende nye felt med titlen Bemærkning er nu indsat for hvert lærested, som skal faktureres. Feltet er et fritekstfelt, så hvert fagligt udvalg kan bruge det efter behov i forhold til lokale økonomisystemer. Feltet er derfor også med på fakturaflettefilen Fakturafanebladet: Nye felter i fakturaflettefilen Fakturaflettefilen er udvidet med følgende nye felter mellem elevens postdistrikt og lærestedets CVR-nr.: - Bemærkning ( Bem. ) - Skolenr. - Skolenavn - Skuedato1 (i formatet dd.mm.åååå) - Skuedato2 - Skuedato3 - Skuedato4 - Skuedato Fakturafanebladet: Nu kan Gebyrer for elever uden lærested foreslås I dag er det sådan, at der i fakturafanebladet foreslås det gebyr, som man i FU25 har bestemt skal gælde for påg. uddannelse for de arbejdsgivere, som er medlem af en given organisation. 9

10 For de læresteder, der ikke er medlem af en organisation, kan man i FU25 for et speciale sætte et gebyr på organisationstypen ved navn Vides ikke : Derved vil dette gebyr automatisk blive foreslået i fakturafanebladet 10

11 for læresteder, hvorpå der i PL01 ikke er registreret en organisationstype: Denne finte er der nu brygget videre på for elever uden lærested, hvilket i dette tilfælde vil sige: GVU-elever PiU-elever Skolepraktikelever og Produktionsskoleelever uden aftale (dvs. dem der kommer fra EASY-A med elevtypen PSLÆ ) Ser man nærmere efter i Organisationslisten i FU25 Gebyr, vil man opdage 4 nye pseudo-organisationer : Hvis man fx indtaster kr. for PiU-elever, vil der for PiU-elever på Industriarbejdersvendeprøver i fakturafanebladet automatisk blive foreslået et gebyr på kr. og så fremdeles. 11

12 1.16 Fakturafanebladet: Højreklik og dobbeltklik Man kan nu også højreklikke frem og tilbage mellem: Et markeret lærested i fakturafanebladet og påg. lærested i PL01 og mellem En markeret elev i fakturafanebladet og påg. elev i FU07 samt mellem En markeret elev i fakturafanebladet og påg. elev i PP07, aftaleoversigten uden at fanebladet Elever længere skal være valgt i FU05: Desuden kan man dobbeltklikke i følgende felter og opnå samme resultat: Dobbeltklik i fakturafanebladet på Bringer brugeren til Retur til fakturafaneblad? Lærestedets løbenr. eller navn PL01 Lærested via højreklik Elevens cprnr. eller navn FU07 Elev via højreklik 2 Lokale uddannelsesudvalg 2.1 Fagligt udvalg LUU, FU03: nyt FU-felt på LUU erne På de lokale uddannelsesudvalg (LUU erne) vises nu for en given uddannelse det faglige udvalg (der kan fremsøges i feltet): Som fagligt udvalg kan man kun fremsøge de LUU, der har ansvarsområder / uddannelser svarende til påg. faglige udvalg. Skulle det ske, at et LUU spreder sig over uddannelser på flere faglige udvalg, kan FU-brugeren kun se de uddannelser, som hører til eget udvalg / paraply. 12

13 2.2 Søgning på LUU, FU14 (ny søgning) I menu-indgangen til faglige udvalg under Søgninger er der kommet et spritnyt vindue til at søge efter: LUU og LUU-medlemmer I de fleste felter kan der benyttes jokertegn (%). Værdilisterne afspejler det faglige udvalg, som brugeren kommer fra. I øverste blok Lokalt udvalg / Fagkomité tastes kriterierne for de LUU, man gerne vil finde i dette eksempel LUU under skole 282 EUC Sjælland. I nederste blok tastes kriterier for LUU-medlemmer i dette (søgte) tilfælde alle LUU med et medlem hvor sen indgår i medlemmets navn: Hvis man anvender FU-nr. som kriterium, medtages kun LUU, der har et ansvarsområde, der hører under lige præcis det faglige udvalg, der søges på. Hvis man fx skriver 92 i FU-nr., bliver resultatet nul, da ingen uddannelser er knyttet direkte på paraplyen 92, men er knyttet til faglige udvalg under paraplyen 92. Men skal i dette tilfælde derfor huske af markere i Medtag evt. under -udvalg. Søgning på cpr-nr. skal være uden bindestreg. I det første resultat-faneblad vises de LUU, som lever op til kriterierne (hører til skole 282 og har medlemmer som har sen et sted i deres navn, i alt 5 LUU: 13

14 Pr. LUU vises: LUU-navn, Skole, Ansvarsområde/uddannelse, antal medlemmer og hvilke organisationer disse medlemmer evt. er tilknyttet. I det LUU, som herover hedder Auto, er der således 2 medlemmer fra DI, 1 fra DM (Dansk Metal) og 6 uden organisation. Man kan højreklikke fra dette faneblad til påg. LUU i FU03. I det næste resultat-faneblad vises påg. LUU s medlemmer, som hedder noget med sen. Påg. LUU har andre medlemmer blot vises disse medlemmer ikke her, da de ikke lever op til kriterierne: Pr. LUU vises: LUU-navn, Skole, medlemmets cpr-nr., navn og funktion, medlemmets eventuelle organisation og firma (fra FU03). 2.3 LUU-flettefil Samme LUU-flettefil (FL14) kan bestilles fra begge resultatfaneblade. LUU-flettefilen indeholder følgende felter: - Medlemsnavn - Cpr.nr. - Medlemsnr [for medlemmet] - Adresse [for medlemmet] - Sted [for medlemmet] - Postnr. [for medlemmet] - Postdistrikt [for medlemmet] - Organisation - Firma - Adresse [for firmaet] - Postnr. [for firmaet] - Postdistrikt [for firmaet] - [for medlemmet] - Tlfnr. [for medlemmet] - Mobilnr. [for medlemmet] - LUU [navnet på LUU en] - Skolenr. - Skolenavn - Funktion [for medlemmet] - Uddannelseskode 14

15 - Uddannelsesnavn - Specialekode - Specialenavn BEMÆRK at hvis et LUU har tilknyttet flere ansvarsområder, vil der komme en række pr. medlem pr. ansvarsområde. Hvis et LUU eksempelvis har 2 ansvarsområder og 5 medlemmer, vil dette LUU give 10 rækker i flettefilen. 3 Initialer på EASY-A bruger Hvis man har spørgsmål fx til et givent hold, kan det være relevant at kontakte den EASY-A bruger fra skolen, som har sendt svendeprøveholdet af sted til EASY-P. EASY-A brugerens initialer overføres derfor nu til EASY-P og kan ses følgende steder: På holdet i FU08: På de mails der sendes, når hold er oprettet eller opdateret: Fra: EASY-P Sendt: 19. oktober :46 Til: Inga Riberhus Emne: Holdet dnyguldaad (dnyguldaad) fra skole 851 / ESASII er ændret. Der er modtaget nye oplysninger om holdet dnyguldaad (dnyguldaad) fra skole 851 / ESASII. Der er følgende ændringer i holdets oplysninger: Betegnelsen er ændret fra "dnyguldaad" til "dnyguldaad- 2". Startdatoen er ændret fra " " til " ". Slutdatoen er ændret fra " " til " ". Bemærk, at hvis holdet automatisk er sendt af sted fra EASY-A om natten og det dermed ikke er en levende EASY-A bruger, som har sendt det af sted, vil initialerne på EASY-A brugeren være ESASII. 15

16 4 Ændring i overførsel af elever fra hold til svendeprøve, FU08a I FU08 Holdliste kan du fremsøge elever på hold og trykke på knappen. Hvis der på holdet er forskellige uddannelser/specialer, har brugeren hidtil fået mulighed for at oprette enten en 1190 eller en 1195 svendeprøve: Der er nu kommet en ny knap, så brugeren kan vælge om kun elever med den ene eller anden uddannelse/speciale skal med på svendeprøven (og der sættes flueben i Kun elever med. ) eller om alle elever, uanset udd./speciale, skal med over på en og samme svendeprøve: 16

17 5 Arbejdsgiverorganisation på læresteder, fremsøgningsbøvl fikset Der har hidtil været en fejl ved fremsøgning af læresteder i PL01 på baggrund af arbejdsgiverorganisation. Denne fejl er nu rettet og fremsøger man med fx bil% i dette felt, får man alle læresteder frem med Arbejdsgiverorganisation Bilbranchen (brug pil-ned eller Page Down til at bladre mellem lærestederne). 6 Søgninger, nye felter 6.1 Søg elever på hold, FU12: Antal elever i søgeresultatet vises nu Der kan være mange elever, som er resultatet af en søgning. For ikke at skulle sidde og tælle, er et nyt felt ved navn Antal elever i listen nu indsat i FU12-resultatfanen: 6.2 Søg elever på svendeprøve, FU13: Bevis udstedt er nu med Oplysning om hvornår et bevis er udstedt er nu med, både som søgekriterium: 17

18 Og i resultatet: 7 Ny statistikflettefil, FL10 I FU10 Søg svendeprøver er resultat-fanebladet udvidet med en ny flettefil: Typisk vil man bestille denne flettefil for en enkelt svendeprøve det vil sige man sørger for, at der kun er én svendeprøve i resultatet. Hvis der er flere svendeprøver, giver det mening at disse er fra samme skole og på samme uddannelse/speciale og har anvendt præcis samme karakterlayout. Flettefilen indeholder følgende felter /kolonner: - Skolenr. (svendeprøveskolen) - Skolenavn - Skolepostnummer (der sorteres efter dette) - By (skolens by placering) - Udd. (CØSA formålskoden) - Udd. (CØSA kort-betegnelsen) - Ver. (versionen) - Specialekode - Specialbetegnelse - Elevantal (i prøverne på skolen) - Og så et meget stort antal Karakter-felter!! 18

19 Hvis der på påg. svendeprøve er 8 karaktergrupper i karakterlayoutet, fx disse: vil der for hver af disse 8 blive vist antal elever, som har fået en given karakter. Eksempelvis baserer Teori sig på 7-trinsskalaen, hvor nedenstående 11 karakterer kan gives: I statistikflettefilen vil der derfor være 11 teori-kolonner med titlerne Teori-3, Teori- 00, Teori-02 osv., og for hver kolonne vil det blive vist hvor mange elever, der netop har fået påg. karakter. I ovenstående eksempel har 2 elever fået 10 i Teori (og der vil stå Teori-10 med antallet 2 i flettefilen), ingen elever fået 02 i Teori (og der vil stå Teori-02 med antallet 0 i flettefilen) og 3 elever har fået 4 i teori (og der vil stå Teori-4 med antallet 3 i flettefilen). 19

20 Og så fremdeles for de øvrige 7 karaktergrupper ( Teori ECTS, Praktik, Praktik ECTS, Gennemsnit osv.). For beregnede karakterers vedkommende vil det dog føre for vidt at vise samtlige mulige resultater. Tænk bare på karakteren Gennemsnit her kan der jo være næsten uendeligt mange gennemsnit, så for beregnede karakterers vedkommende vises kun de karakterer, der rent faktisk er givet på svendeprøven. Uddrag af flettefilen i excel ser således ud: I første udgave af statistikflettefilen er kolonnerne sorteret noget uoverskueligt og der arbejdes p.t. på, at denne sortering i højere grad kommer til at ligne sorteringen i FU05 s karakterfaneblad. Mere herom i FU-flettefilsvejledningen, når version 2 af statistikflettefilen er på gaden! 20

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler December 2009 EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SVENDEPRØVEFACILITETER... 2 2.1 EASY-A HOLDLISTER KAN NU OVERFØRES ELEKTRONISK FRA EASY-A

Læs mere

Det indledende vindue, når du har logget dig på WTS og EASY-P, ser ud som ovenfor.

Det indledende vindue, når du har logget dig på WTS og EASY-P, ser ud som ovenfor. Skærmdumps af EASY-P Generelt Det indledende vindue, når du har logget dig på WTS og EASY-P, ser ud som ovenfor. Bemærk menulinien, hvor fra du kan fremsøge diverse oplysninger. Du vil oftest have brug

Læs mere

EASY-P 14.3: EUD-reform Elevtype i aftale- og søgevinduer Email og mobil deles med Elevplan og EASY-A + det løse

EASY-P 14.3: EUD-reform Elevtype i aftale- og søgevinduer Email og mobil deles med Elevplan og EASY-A + det løse EASY-P 14.3: EUD-reform Elevtype i aftale- og søgevinduer Email og mobil deles med Elevplan og EASY-A + det løse Vedrørende: Version 14.3 Skrevet af: Version: 1 Inger Riber Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Praktik+ er opdateret med version 13.3 den 15. oktober 2013. Dette dokument beskriver ændringerne.

Praktik+ er opdateret med version 13.3 den 15. oktober 2013. Dette dokument beskriver ændringerne. Af Anne Birch Praktik+ er opdateret med version 13.3 den 15. oktober 2013. Dette dokument beskriver ændringerne. Indholdsfortegnelse: 1 Lærestedssiderne (L20/L21)... 3 1.1 AMU-tilmeldinger på læresteder

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse

Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse Af Anne Birch Den 29. august er praktikpladsen.dk blevet opdateret med version 13.1. Dette dokument beskriver de vigtigste ændringer: Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning Easytools Brugervejled ning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hovedmenuen...3 Skemamenuen... 5 Klik på en skemabrik...5 Før fravær...5 Find ledigt lokale til lektionen...5 Aflys lektionen...5 Send

Læs mere

ELEKTRONISK INDKALDELSE VIA ELEVPLAN

ELEKTRONISK INDKALDELSE VIA ELEVPLAN ELEKTRONISK INDKALDELSE VIA ELEVPLAN Informationsbrev til alle læresteder Easy-A: Opret hold i Easy-A (eventuelt ét til hver uddannelse). Husk: Inden der igen skal indberettes årselever, skal alle eleverne

Læs mere

BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning

BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning side 1 Brugervejledning til BusinessInsight Indhold 1. Velkommen... 3 1.1 Første side... 3 2. Firmaopslag... 3 2.1 Firmaprofil... 4 2.2. Årsregnskaber i PDF-format...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Guide til Praktik+ Senest revideret i forbindelse med idriftsættelse af version 13.3 16. oktober 2013

Guide til Praktik+ Senest revideret i forbindelse med idriftsættelse af version 13.3 16. oktober 2013 Guide til Praktik+ Senest revideret i forbindelse med idriftsættelse af version 13.3 16. oktober 2013 Indholdsfortegnelse: 1: Menulinjen... 3 2: Lærestedet... 6 2.1: Højrekliksmenuer i lærestedsvinduet:...

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse 11-09-2013/version 2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af GVU-hold... 1 Trin 1: Opret hold

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Marts 2013 Vejledningen gennemgår oprettelsen af en debitor, hvilke felter der skal udfyldes, samt hvordan fakturaen bogføres og afsendes. Vælg Debitor

Læs mere

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004

SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 SØGNING OG BOOKING I BIBLIOTEKSSYSTEMET ALEPH Udvidet vejledning Oktober 2004 Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Adgang til CU s samlinger fås via: www.cu.dk. Klik på Søg og bestil. Vælg

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr. Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

HUSKESEDDEL VEDLIGEHOLD MEDARBEJDER

HUSKESEDDEL VEDLIGEHOLD MEDARBEJDER HUSKESEDDEL VEDLIGEHOLD MEDARBEJDER Arbejdsgang Beskrivelse Handling Vælg faneblad Påbegynd vedligehold af medarbejder. Fanebladet Mit Personale vælges, hvorfra du kan vælge underpunktet Løn og ansættelsesvilkår.

Læs mere

Vejledning, data til lønforhandling 2013

Vejledning, data til lønforhandling 2013 Vejledning, data til lønforhandling 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Hvordan danner jeg regnearket Oversigt til lederen?... 1 3 Hvordan danner jeg regnearket Løndel til lederen?... 4 4 Hvordan danner jeg

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk

Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk Log ind... 2 Glemt kodeord... 2 Ny bruger... 2 Tilmeld dig et møde... 3 Arrangementsdetaljer... 4 Valg af priser og ydelser... 5 Valg af betalingsadresse...

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

HåndOffice Foreningsdata

HåndOffice Foreningsdata HåndOffice Foreningsdata Indledning...3 Stamdata...3 Spillesteder...4 Foreningshverv...5 Hold...8 Personer...11 Side 2 af 13 Indledning Denne vejledning gennemgår de menuer, der ligger i HåndOffice (HO)

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring. 17-03-2015 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 EUD-reformen i EASY-P v/ Inger Riber, Styrelsen for It og Læring Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Emner i denne workshop 1. Elevtyper på aftaler 2. Udlagt skole på skolepraktik

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til

Læs mere

AU AUHRA. Kvikguide Fraværsregistrering

AU AUHRA. Kvikguide Fraværsregistrering AU AUHRA Kvikguide Fraværsregistrering 1 Fraværsadministrator ved AU Som fraværsadministrator har du ansvaret for at registrere og følge op på alle slags fravær. Det er en krævende opgave, men dit arbejde

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indhold. TBL / 26.10.2012 v.0.7

Indhold. TBL / 26.10.2012 v.0.7 Hånd@ kursusmodul Indhold Indledning... 3 Standarder... 5 Kategori... 5 Moduler.... 7 Instruktørgrupper... 9 Instruktør... 12 Kurser... 15 Kursus opgaven økonomi... 17 Tilmeld kursister... 18 Tilmeld kurser...

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8 HåndOffice Kurser Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4 Side 2 af 8 Kurser Klik på Kursus.Kursus-Forening åbner søgningen på kurser. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning. Dette åbner liste på kurser

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Praktik logbog. Glarmester. Virksomhed:

Praktik logbog. Glarmester. Virksomhed: Praktik logbog Glarmester Elev: Cpr. nr: Virksomhed: CVR: Praktikskema Eleven skal sidst i hver periode i virksomheden have udfyldt et skema i denne praktik logbog, og logbogen skal eleven medbringe på

Læs mere

Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen

Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen Hvordan opretter jeg eller retter min profil i FreelanceNøglen - sidst redigeret d. 13. november 2009 af Rikke Møller-Poulsen For at blive optaget i FreelanceNøglen eller ændre din profil skal du gøre

Læs mere

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler.

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler. ANNONCER Proces Beskrivelse Handling Fremfind job Fremfind jobbet via boksen Jobs Klik på jobtitlen Start annonceringsproces Slå jobbet op Annoncer på Ekstern side (egen hjemmeside) Klik på fanen Annoncering

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Endelig er vi kommet videre med opgaverne for afdelings hjemmesider. Her er en gennemgang af de første nye tiltag.

Endelig er vi kommet videre med opgaverne for afdelings hjemmesider. Her er en gennemgang af de første nye tiltag. Nye funktioner og rettelser på afdelingshjemmesider. November 2012 Endelig er vi kommet videre med opgaverne for afdelings hjemmesider. Her er en gennemgang af de første nye tiltag. 1. Artikelbokse Der

Læs mere

EasyKiosk Administration

EasyKiosk Administration 1 EasyKiosk Administration 2 Indhold Kom godt i gang:... 3 Oprettelse af konto:... 3 Oprettelse af varegrupper:... 4 Oprettelse af Varer:... 5 Bogføring:... 6 Kontoudtog... 10 3 Kom godt i gang: I det

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Elever placeret på præsentations- eller brobygningshold i Brobygning.net overføres til EASY-A med cpr-nr, navn og adresse. Følgende vejledning guider

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere