Hvorfor attraktive arbejdspladser?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor attraktive arbejdspladser?"

Transkript

1 Hvorfor attraktive arbejdspladser? Sygeplejerskemangelen er en enorm udfordring for sundhedsvæsenet. Der mangler i dag sygeplejersker, og det betyder ringere kvalitet i pleje og behandling af patienterne. Mangelen er overordnet et samfundsmæssigt problem, som kræver politiske løsninger i forhold til at tiltrække de unge og fastholde de uddannede. Rekrutteringskampagnen Hvid Zone www. hvidzone.dk er et eksempel på et overordnet samarbejde, som DSR også deltager i. Lokal indsats Samtidig er det vigtigt at have fokus på udfordringerne på arbejdspladsniveau. Ved at fastholde sygeplejerskerne bevares og udvikles et højt erfarings- og kompetenceniveau. Det skaber grundlag for høj faglig kvalitet og udvikling og en stabilitet, der bidrager til et godt arbejdsmiljø alt sammen noget, der gør det lettere at rekruttere nye sygeplejersker. Brug gode erfaringer I Kreds Hovedstaden ser vi, at medlemmernes hverdag klemmes stadig mere mellem politiske, styringsmæssige og befolkningsmæssige krav. Dertil kommer sygeplejerskernes egne fagprofessionelle krav og ønsket om at udøve høj faglig kvalitet. De vælger ofte at søge nye udfordringer i jagten på en arbejdsplads, som har fundet løsningen på at håndtere hverdagens udfordringer og skabe plads til sygeplejen. Det er der heldigvis også mange arbejdspladser i sundhedsvæsenet, der har. Deres viden og erfaringer vil vi i DSR Kreds Hovedstaden gerne bidrage til at sprede. Derfor har vi besøgt en række af disse attraktive arbejdspladser for at høre mere om det, der virker. Læs med i artiklerne på de følgende sider. 12 Kreds Hovedstaden nr

2 Mini-undersøgelse: Sådan gør den gode arbejdsplads Kredsen har i foråret besøgt arbejdspladser i hjemmeplejen, på hospitaler og i psykiatrien for at lære mere om, hvordan de bærer sig ad med at fastholde og rekruttere sygeplejersker. Af Kredsnæstformand Kristina Robins Den måske vigtigste faktor for rekruttering af sygeplejersker er en velfungerende og attraktiv arbejdsplads. Et godt renommé spredes fra mund til mund og ved, at sygeplejerskerne agerer ambassadører. I vores undersøgelse viste der sig påfaldende mange ligheder i tilbagemeldingerne fra ledere og sygeplejersker. De beskrives i det følgende. Vi vil også samle de mange input i en række konkrete anbefalinger, som senere lanceres. Hold øje med hjemmeside og nyhedsmail. Brok - Nej tak Den gode arbejdsplads har stor fokus på faglighed og faglig udvikling. Lederne prioriterer at finde tid og rum til det, og travlhed må ikke være en undskyldning. Der er ofte en fælles overbevisning om, at man kan det, man vil og italesætter det sammen. Et eksempel på prioritering af faglighed er at afsætte udviklingsdage, hvor sygeplejersker tages helt ud af plejen. Læringskulturen er præget af forståelse, åbenhed og rummelighed og afspejler et fælles ansvar for, at kompetencer og faglighed løbende udvikles. Kulturen fokuserer på at lære af fejl frem for at placere skyld. Tilgangen til læring er ofte alternativ og kreativ, og der er et godt tværfagligt samarbejde, f.eks. med fælles undervisning og besøg på relaterede afdelinger. Arbejdspladsen er kendetegnet ved en grundlæggende positiv tilgang og en stærk tendens til at se muligheder frem for begrænsninger. Det præger holdninger og adfærd hos både medarbejdere og ledere og medfører en handlingsorienteret, alternativ tilgang til udfordringer. Frem for at bruge tid på beklagelser holder medarbejdere og ledere fokus på opgaven: Faglighed og patienter. En brokkekultur accepteres ikke og bliver bevidst modarbejdet. Der er en tydelig sammenhæng mellem ord og handling. Værdierne skal leves, mærkes af personalet og afspejle sig i sygeplejen. Arbejdsmiljøet vigtigt Kollegialt samvær har stor betydning for sygeplejerskerne. Det er præget af fællesskab og rummelighed med plads til og ønske om forskellighed, fordi det skaber kreativitet og alternativ tænkning. Der er accept af, at mennesker er forskellige, gør ting forskelligt og har brug for balance mellem arbejdsliv og privatliv. Støtte, omsorg, opbakning og anerkendelse, ansvar og fleksibilitet er blandt de vigtige faktorer for arbejdsmiljøet, og de fylder meget i sygeplejerskernes vurdering af den gode arbejdsplads. Et godt arbejdsmiljø ses som en nødvendig forudsætning for faglighed og udvikling. Der er ikke en rigtig eller en forkert kultur, men forståelse af, at forskellige mennesker passer ind forskellige steder. Derfor overvejes det allerede i rekrutteringsfasen, om en given ansøger vil trives i arbejdspladsens gældende kultur. Ledelsen går forrest Ledelsen på den gode arbejdsplads er kendetegnet ved en række fællestræk, som går igen uanset arbejdspladsens størrelse eller type. Lederen eller lederne er foregangspersoner, inspiratorer og rollemodeller er synlige, handlekraftige og håndterer konflikter, når de opstår informerer og medinddrager personalet, men er bevidste om beslutningskompetencen har værdier, holdninger, handlinger og adfærd, der er styrende for kulturen på arbejdspladsen er troværdige, fordi der er sammenhæng mellem holdninger, adfærd og handlinger affinder sig ikke med systemet, men udviser engagement og vilje til at arbejde for bedre vilkår trods modstand Overordnede ledere giver mellemlederne den nødvendige opbakning og støtte. Kredsnæstformand Kristina Robins i snak med afdelingssygeplejerske Ditte K. Jacobsen 13

3 Sygeplejerskerne på afsnit 220 påskønner, at ledelsen prioriterer at give personlig frihed til udviklingsdage baseret på interesse og behov, ligesom der tilbydes kvalificeret undervisning i ugens tema, f.eks. dræn eller smerter. Stærk faglighed prioriteres På Hjerte-Lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital er rekruttering og fastholdelse ikke et problem. Stærk faglighed, synlig ledelse, plads til forskellighed og fokus på anerkendelse og fælles ansvar gør afdelingen populær på trods af en tung patientgruppe, som af mange anses for mindre attraktiv. Som ny medarbejder på afsnit 220 på Hvidovre Hospitals hjerte-lungemedicinske afdeling bliver man modtaget med en velkomstkasse. Den indeholder et krus med eget håndskrevet navn på, et stetoskop, diverse skriftlige informationer og en plads ved bordet. På den måde føler man sig fra Dag 1 velkommen og en del af fællesskabet på afdelingen på lige fod med de 20 sygeplejersker og 6 sosu-assistenter. Afdelingen er normeret til patienter, der ofte kommer fra lavere samfundslag og har en høj dødelighed som udgangspunkt en almindelig medicinsk sengeafdeling, der som så mange andre burde slås med overbelægning og rekrutteringsproblemer. Faglig tyngde Men afdelingssygeplejerske Ditte K. Jacobsen har en klar filosofi: Sygeplejerskerne skal have lov til at bruge deres faglighed mest muligt. Hun har på et halvt år sikret, at alle medarbejdere kan lave NIV-behandling og trachestomi ud over den basale medicinske pleje. Det tager bare længere tid at lave en udførende opgave, hvis man ikke er god til det. Så er det bedre at bruge tid på at få det lært. Og så er det vigtigt, at sygeplejerskerne har alle sygeplejerskeopgaver og ikke kun står for medicinophældningen. Man må ikke stryge alle de fagligt attraktive elementer fra plejen, eller sige det kan vi ikke lave her!. Det behøver ikke at tage to år at lære NIV-behandling, hvis man beslutter sig for noget andet. Faglig udvikling og muligheden for at anvende sine kompetencer er et spørgsmål om ledelsesmæssig prioritering, konstaterer Ditte. Afdelingssygeplejersken ser sig selv som en koordinator, fordi hun forventer af medarbejderne, at de har selvstyring og tager et fælles ansvar for f.eks. vejledning af afdelingens mange studerende. Medindflydelse og trivsel Og der er da også en høj arbejdsmoral på afdelingen. Vikarforbruget er meget lavt, for medarbejderne dækker selv vagter ved sygdom og når en ekstra indsats er nødvendig. Sygeplejerskerne trives med det store faglige fokus, med viljen til at se og respektere den enkeltes kompetencer og til at hjælpe hinanden til at få tingene til at glide for kolleger, ledelse og patienter. Vi har en høj grad af medindflydelse og fleksibilitet, og der er sjældent noget, der er definitivt. En synlig og dynamisk ledelse er vigtig for trivselen. Der er ingen konflikter, der får lov til at gemme sig, og så dyrker vi ikke en brokkekultur, lyder det fra sygeplejerskerne. 14 Kreds Hovedstaden nr

4 Gensidig tillid højner fleksibilitet Faglig udvikling, værdibaseret ledelse, korpsånd, arbejdsglæde og selvstændige handlemuligheder er nøgleord, der kendetegner hjemmeplejen i Rudersdal kommune. Work/life balance er et fokusområde for mig. Og den helt overordnede udfordring er balancen mellem at imødekomme den enkelte medarbejder og fastholde de store linjer. Men min erfaring er, at jo mere fleksibel, du er, jo mere fleksibelt bliver samarbejdet også. Vi har f.eks. en fraværspolitik, som anerkender behovet for afspadseringsdage ved barns sygdom, vi har fleksibel mødetid, og alle vores arbejdsgange skal fungere godt, fortæller Helle Drabæk Nielsen, som er leder af hjemmeplejen i Rudersdal kommune. Tillid er en værdi i hjemmeplejen. Mit udgangspunkt er, at når man arbejder her, er det fordi man har valgt det, og ønsker at gøre sit bedste. Den ledelsesmæssige opgave er at sikre de bedst mulige vilkår at udføre opgaverne under, konstaterer hun. Specialkompetencer sikres Den faglige udvikling er et omdrejningspunkt i hjemmeplejen. Aktuelt er sygeplejerskens rolle i primærsektoren til debat. Her skal ledere og medarbejdere på to temaeftermiddage skabe et afsæt for en fælles sygeplejerskeprofil. Hvert halvår vælges desuden et nyt emne, som er genstand for særlig opmærksomhed. I øjeblikket er det optimering af indsatsen omkring diabetes 2-patienter, der er i centrum. Det er også et indsatsområde at sikre, at sygeplejersker, som har særlig interesse, uddannes til at sikre specialkompetencer i hjemmeplejen. Der er således en diabetes-specialist i hvert af de syv distrikter, og to sårplejespecialister, som bruger 15 timer om ugen på at turnere i distrikterne og kvalitetssikre sårplejen lokalt. God ledelse er synlig For medarbejderne er fokusering på faglighed og uddannelse en meget vigtig del af det, der gør arbejdet i Rudersdal hjemmepleje interessant. Men god ledelse betyder også meget: Jeg har opdaget, at for mig er god ledelse mere vigtig end hvad jeg konkret laver. Det giver mig tillid, at jeg har oplevet lederen håndtere komplekse personalesager på en ordentlig og sober måde. Og jeg værdsætter, at ledelsen har en faglig profil. Jeg gider ikke kun se på og høre om økonomi, siger Tea Broeng, som har været sygeplejerske i hjemmeplejen et år og er imponeret over den store erfaring og det høje, teoretiske niveau, hun har mødt i hjemmeplejen. Jeg trives med korpsånden og det store engagement og samarbejde på tværs, som jeg oplever. Anerkendelse og den fælles glæde over de fantastiske forløb, vi kan lave, betyder meget, siger Inge-Lise Vascha. Fusionen af Søllerød og Birkerød i 2007 har skabt Rudersdal kommune, som er opdelt i syv hjemmeplejedistrikter og et fælles aften/nat-distrikt. Der er stadig lokale kulturforskelle og plads til metodefrihed i de forskellige distrikter, som de interviewede sygeplejersker repræsenterer. Jeg har arbejdet på sygehuse i 20 år, og kom hertil for nylig, fordi jeg kendte lederen, og jeg er blevet positivt overrasket over den glæde og synergi, jeg oplever. Der er ikke noget Det plejer vi ikke! over det. Det vigtigste er at være positiv i sin problemløsning og vurdere: Kan du gøre noget ved det, så gør det. Kan du ikke, så lad være med at brokke dig, slutter Nina Engberg. Projekt Attraktive Arbejdspladser Hjemmeplejen i Rudersdal er omfattet af et flerårigt projekt for hele Ældreområdet i kommunen, som fokuserer på at undgå fysisk og psykisk nedslidning af udsatte medarbejdergrupper. Midlerne til at gennemføre Projekt Attraktiv Arbejdsplads fordeler sig med 11 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden og 6 mio. kr. fra kommunens eget budget, som er øremærket til at inkludere sygeplejerskerne som faggruppe i projektet. Tiltag under projektet omfatter bl.a. et to-dages kursus i Anerkendende kommunikation for alle 900 medarbejdere i Ældreområdet, sundhedssamtaler med senere opfølgning, frokostordning i hjemmeplejen, diætistforedrag, klippekort til tre behandlinger hos massør og fysioterapeut etc. Lokalt i hjemmeplejen arbejdes der desuden med tilrettelæggelse af selvstændige arbejdsområder, prioritering af arbejdsopgaverne og der er ugentlige møder mellem distriktslederne og hjemmeplejelederen. 15

5 På det åbne rehabiliteringsafsnit L12 på Psykiatrisk Center Sct. Hans er der et stærkt kollegialt fællesskab, som styrkes af en udpræget samtalekultur, enighed udadtil, tryghed og en høj faglig standard. Omdrejningspunkt: Sammenhold og fællesskab Man bruger sig selv som værktøj i et arbejdsfelt, hvor vi som mennesker i bund og grund ikke er skabt til at rumme så meget elendighed, som vi er vidner til hver dag. Det kræver masser af samtale og supervision, og en vished om, at patientplejen er i top. Mange af vores patienter har også en selvskadende adfærd og personlighedsforstyrrelser, som gør, at vi som medarbejdere let kan blive spillet ud mod hin- anden. Det styrker vores interne dialog og skaber et sammenhold, som er meget stærkt, fortæller Karina Gulstad, som er assisterende afdelingssygeplejerske på L12. For hende er det også vigtigt, at afsnittet er et sted, hvor medarbejderne føler, at de hører til, og at der er rum til både egen faglighed og til at være en del af det fælles. Det er min opgave at lave personalets vagtplan, men jeg vil gerne have, at det bliver oplevet som et fælles ansvar og noget, vi er sammen om at få til at gå op. For mange af de 900 medarbejdere har Sct. Hans Hospital været en arbejdsplads gennem generationer. I kombination med mange nytilkomne giver det en særlig identitet til stedet, der har gennemgået en konstant udvikling igennem de senere år. Tid til at lytte Oplevelsen af at blive hørt og lyttet til og taget med på råd er med til at gøre afsnittet til en attraktiv arbejdsplads. Jeg lytter til personalet og prioriterer tiden til det. Det er vigtigt, at man som leder tænker positivt og kan yde den omsorg, der skal til. Samtidig er det afgørende, at man kan skille det personlige fra det faglige, vurderer afdelingssygeplejerske Susanne Nielsen. Generelt er der også en positiv holdning til at imødekomme særlige ønsker hos medarbejderen. Sygeplejerske Stine T. Christensen bor langt fra arbejdspladsen, men har gennem syv år pendlet til og fra Sct. Hans, selv om hun har små børn. Jeg møder lidt senere, så jeg kan aflevere børnene, og det er der ingen sure miner over. Susanne er 16 Kreds Hovedstaden nr

6 DSI: Gør den gode afdeling bedre På L12 er det en prioritering, at ledelse og medarbejdere ser i samme retning. Fra venstre ses sygeplejerskerne Stine T. Christensen og Marianne Blemmer samt afd.sygeplejerske Susanne Nielsen og asst. afd.sygeplejerske Karina Gulstad. Dansk Sygehusinstitut (DSI) har undersøgt 11 velfungerende sygehusafdelinger og fundet seks specifikke punkter, som har afgørende indflydelse på jobtilfredsheden blandt plejepersonalet: Plejens kvalitet Rammerne for at sygeplejen kan udføres tilfredsstillende. Der er direkte sammenhæng mellem sygeplejens kvalitet og jobtilfredshed. god til at se det som en fordel for afsnittet, at jeg så kan lukke om eftermiddagen. Muligheden og viljen til at tage den slags hensyn er sammen med de faglige udfordringer blandt grundene til, at jeg vælger at blive her, konstaterer hun. Afdelingssygeplejersken supplerer: Vi gør meget ud af at være imødekommende overfor nye ansøgere og spørge ind til, hvornår de gerne vil arbejde. De nye unge sygeplejersker vil bare ikke arbejde hver anden weekend, og her er vi ikke bange for at tænke kreativt og prøve nye metoder af, siger Susanne Nielsen, At gøre en forskel På afsnittet er holdningen gennemgående, at sygeplejerskerne oplever, at deres indsats gør en forskel. Der er stor fokus på løbende faglig og personlig kompetenceudvikling på alle niveauer, og det er med til at sikre høj kvalitet i plejen. Samtidig giver de lange forløb på typisk 9-12 måneder mulighed for at følge patienterne til dørs. I den daglige omgang med dem er der rum til at yde god psykiatrisk pleje. Det er fagligt tilfredsstillende og bidrager til at sikre en god oplevelse af hverdagen hos den enkelte sygeplejerske. Men hverdagen er selvfølgelig ikke altid rosenrød. Når det hele bliver lidt broget, eller tingene ikke kan lykkes helt for os, er vi gode til at trække det flash-card, hvor der står: Vi gør det så godt vi kan! og støtte hinanden, siger Karina Gulstad. Ledelse og samarbejde En synlig og handlekraftig afsnitsledelse Tillid og medindflydelse Udvikling i arbejdet Plads til læring i dagligdagen Afvekslende arbejdsopgaver Mulighed for at arbejde frit og selvstændigt Arbejdets organisering Fleksibilitet og medindflydelse Plejeform, der giver mening Faglige samarbejdsrelationer Åbenhed mellem faggrupperne Respekt for forskellighed God tone. Psykisk arbejdsmiljø Plads til at tale om svære forløb Omsorg for hinanden Åbenhed overfor konflikter Kilde: DSI-rapporten Fokus på plejepersonalet Hvad gør den gode arbejdsplads bedre? Rapporten kan findes via kredsens hjemmeside se Arbejdsmiljø 17

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA Hovedspørgsmål Hvordan opnås en placering blandt de bedste arbejdspladser? Hvordan fastholder vi placeringen? Hvordan er vores tilgang til ledelse? Hvordan gør

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009 Rudersdal Kommune Ældreområdet Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads KL s ledertræf 17.09.2009 Hvorfor er vi her i dag? Hvad skal der til, for at et medarbejder - rettet udviklingsprojekt bliver

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Kodeks for god politisk ledelse

Kodeks for god politisk ledelse Kodeks for god politisk ledelse Kodeks for god politisk ledelse I arbejdet med attraktive arbejdspladser har byrådet og MED- Hovedudvalget på to dialogmøder i 2008 bearbejdet 14 faktorer om, hvad der skaber

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. Spørgsmålet Kan og skal frivillige indgå som en ressource i en Hospitalsafdeling?

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

Din private hjemmepleje, under fritvalgsordningen...

Din private hjemmepleje, under fritvalgsordningen... Din private hjemmepleje, under fritvalgsordningen... Længst muligt i eget hjem, længst muligt i eget liv. Det kan vi hjælpe dig med i Pleje Plus, som er et hjemmeplejefirma under fritvalgsordningen, -

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere