Anlægsbudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsbudget"

Transkript

1 Næstved kommunes Anlægsbudget Ved Borgmester Carsten Rasmussen

2 Agenda Næstved Kommunes anlægsbudget Byinventar og byrum Cyklisme - Pause - Vandkulturhuset Infrastruktur Byudviklingen ved Munkebakken

3 Anlæg - Økonomiudvalget I kr Udarbejdelse af lokalplaner Byggemodning boligformål Salg af boliggrunde Byggemodning erhvervsformål Salg af erhvervsgrunde Køb af jord og bygninger Salg af ejendomme

4 Anlæg - Sundhed og Psykiatri 07-1 I kr Tandplejen - Udskiftning af klinikudstyr på tandreguleringsafdelingen 07-2 Nyt Sundhedscenter Forbedring af de fysiske rammer Næstved Madservice - rammebevilling pr. år

5 Anlæg - Omsorgsudvalget I kr Anlægsprojekter i distrikterne - rammebevilling pr. år Forbedring af de fysiske rammer - rammebevilling pr. år Frivillighedscenter og foreningernes hus 1.500

6 Anlæg - Børne- og Skoleudvalget I kr Pulje til APV problemer og indeklima - rammebevilling pr. år Sikring af pladsgarantien - rammebevilling pr. år Pulje til ekstraordinære indvendig vedligeholdelse herunder større udgifter i forbindelse med AT-påbud - rammebevilling pr. år Skoleudbygningsplanen (modernisering og bygningsvedligeholdelse) - rammebevilling pr. år

7 Anlæg - Kulturudvalget I kr Rønnebæksholm - rammebevilling pr. år Grønnegades Kaserne Kulturcenter - rammebevilling pr. år Grønnegades Kaserne Kulturcenter elevator Renovering af eksisternede faciliteter - rammebevilling pr. år Facilitetsplan, uprioriterede midler - rammebevilling pr. år Vandkulturhus: deponering, nedrivning ekst. svømmehaller, bygherreromkostn., indtægt grundsalg m.m Bibliotekssystem (udsat fra 2016 til 2017) Renovering Næstved Stadion lysanlæg Renovering Næstved Stadion - varme i banen Forsamlings- og Kulturhuse - rammebevilling pr. å Street Mekka Skøjtebane 5.000

8 Anlæg - Teknisk udvalg I kr Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning- rammebevilling pr. år Natura 2000 planer/biodiversitet og naturstier - rammebevilling pr. år Grøn Plan - rammebevilling pr. år Vådområdeprojekter Vandløbsprojekter Fuld statsfinansiering af vådområde- og vandløbsprojekter Vandplanprojekter samt øvrige vandløbsprojekter - egen indsats - rammebevilling pr. år Vandplan 2, Vandløbsprojekter Indtægter fra staten til vandplan Vandløbsprojekt Susåen Tilskud fra EU - "Life"-midler Nye vådområdeprojekter

9 Anlæg - Teknisk udvalg I kr Campus - Munkebakken, parkområde Campus - Opførelse af stort parkeringshus på "Tjæregrunden" Campus - Nyanlæg af Teatergade i forbindelse med Campus Axeltorv Hjultorvet Axeltorv 2. etape Ramsherred (Rest) Byinventar og byrum Bymidte, f.eks. underjordisk cykelparkering Belysning af bygninger og stier Ring Syd Kolonihavevejen Indføring af Fodsporet til Næstved by Cykeltunnel Lov 2.500

10 Anlæg - Teknisk udvalg i kr Glumsø Station (ej beløbssat) Opretning af vejbroer, rammebevilling pr. år Garage og værkstedsfaciliteter Park og Vej Cykelsikkerhed og cykelstier - rammebevilling pr. år Slidlag på veje. Indhentning af efterslæb rammebev. pr. år Handicaptiltag, rammebevilling pr. år Nye legepladser - rammebevilling pr. år Signalanlæg rammebevilling pr. år Infrastruktur Campus m.v Rundkørsel og tilkørselsvej vandkulturhus

11 Byinventar og byrum Budget 2017 : 500 Budget 2018 : 0 Budget 2019 : 0 Budget 2020 : 0

12 Bymidte - f.eks. underjordisk cykelparkering Budget 2017 : Budget 2018 : 0 Budget 2019 : 0 Budget 2020 : 0 Inspiration!!

13 Belysning af bygninger og stier Budget 2017 : 200 Budget 2018 : 0 Budget 2019 : 0 Budget 2020 : 0

14 Cykeltunnel i Lov Budget 2017 : Budget 2018 : 0 Budget 2019 : 0 Budget 2020 : 0

15 Cykelsikkerhed og cykelstier - rammebevilling Budget 2017 : Budget 2018 : Budget 2019 : Budget 2020 : Projekter som er forelagt Teknisk Udvalg og prioriteret: 4.1 Ellebæksskolen - Sikring af skolevej Udvidelse af cykelscore til flere skoler Færdiggørelse af cykelsti mellem Holme Olstrup og Toksværd minus-1-vej på Sorøvej mellem Glumsø og Skelby Cykelsti langs Farigmagsvej mellem Kvægtorvet og Ringstedgade Dobbeltrettet cykelkrydsning af Slagelsevej i Fønix-krydset Stiforbindelse fra Stenlængegårdsvej til Holstedstien minus-1-vej mellem Herlufmagle og Tybjerglille Bakker 2017

16 Cykelsikkerhed og cykelstier rammebevilling Budget 2017 : Budget 2018 : Budget 2019 : Budget 2020 : Projekter som er forelagt Teknisk Udvalg men IKKE prioriteret: Cykelsti langs Skelbyvej og Nyvej mellem Skelby og Glumsø Cykelsti langs Stenskovvej Sti mellem Rønnebæk og Brandelev Forslag fra Cyklistforbundet: Etablering af cykelrute fra Stationen langs jernbanen til Thorsvej og på tværs af Præstøvej til Rolighedsvej. Andre cykelprojekter: Cykelsti langs Skælskørvej, Karrebæk Menstrup Cykelsti langs Rejnstrupvej, Fuglebjerg Skelby Cykelsti Skelbyvej, Nyvej Næsbybro Cykelsti Trælløsevej, Skelby Herlufmagle Cykelsti Skullerupvej og Ravnstrupvej, Glumsø Herlufmagle Cykelsti Rødebrovej, Holmegaard Susåen Cykelsti Nr. Tvedevej og Brandelev Stationsvej Cykelsti langs Brøderupvej mellem Snesere og Korskildeskolen Cykelsti Sneserevej og Smedstrupvej (Blangslev Præstø Fjord) Cykelsti langs Brøderupvej mellem Snesere og Korskildeskolen Cykelsti langs Sneserevej mellem Snesere og Blangslev. Forslag fra Cyklistforbundet: Cykling mod ensretning i Ramsherred tillades. Fortsat

17 Indføring af Fodsporet til Næstved by Budget 2017 : Budget 2018 : Budget 2019 : 0 Budget 2020 : 0

18 Anlæg - Ejendomsudvalget I kr Energimærkning (lovpligtig) EL- og energibesparende foranstaltninger - rammebev. pr. år Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer - rammebevilling pr. år Opfyldelse af spildevandsplanen Tilgængelighedspulje

19 Spørgsmål

20 Pause - start igen kl. 18

21 En ny bydel Der hvor Farimagsvej møder Teatergade og Rampen Ved direktør Sven Koefoed-Hansen, Næstved Kommune

22 En ny bydel

23 VUC Storstrøm Campus Næstved Teatergade

24 Campus - Nyanlæg af Teatergade Budget 2017 : Budget 2018 : 0 Budget 2019 : 0 Budget 2020 : 0

25 Campus - parkeringshus på Tjæregrunden Budget 2017 : Budget 2018 : 0 Budget 2019 : 0 Budget 2020 : 0 Glostrup Sydhavnen

26 VUC Storstrøm Campus Næstved

27 VUC Storstrøm Campus Næstved

28 VUC Storstrøm Campus Næstved Anlægssum ca. 110 mio. kr. Opvarmet etageareal i alt 5240 m 2 Multihal inkl. Mobiltribune 637 m 2 Solceller på taget 150 m 2 Arbejdsstationer til elever 216 stk. Tage på bygning 1 og 2 udføres med sedumbeplantning så disse flader vil fremstår grønne og indpasset i omgivelserne Facader er beklædt med strækmetal i en gylden farve, som changerer via lyset i naturens farver

29 VUC Storstrøm Campus Næstved Ca. 500 dagselever og 60 personale Parkering i niveau 0 for ca. 15 biler og 100 cykler

30 Nyt parkeringshus Areal for parkeringshus på Tjæregrunden De 2 lokaliteter for placering af parkeringshus afventer politiske drøftelser

31 Rampen Ny bro bygges ved siden af den eksisterende, som rives ned

32 Nyt parkeringshus Areal for evt. parkeringshus på Grønvej De 2 lokaliteter for placering af parkeringshus afventer politiske drøftelser

33 Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen bygger her

34 Et nyt sted for svømning og oplevelser Ved Udviklingskonsulent, Anne Korbo Christensen Næstved Kommune

35 Vandkulturhus Budget 2017 : Budget 2018 : Budget 2019 : Budget 2020 : 0 Budget 2017 : Budget 2018 : Budget 2019 : 0 Budget 2020 : 0 Glostrup

36 Hvor er vi henne nu? Politisk beslutning om vandkulturhus Forberedelsesfase politisk godkendelse af udbudsmateriale Udbudsfase 1. december Forhandlings/dialogfase Projekteringsfase Byggefase Ibrugtagning

37 Visionen for et vandkulturhus? Vi ønsker et vandkulturhus som - Er et attraktivt, rekreativt tilbud til alle - Giver et kvalitetsløft i forhold til eksisterende tilbud og øger kapaciteten til skole- og klubsvømning - Tiltrækker besøgende fra nabokommuner og er en attraktion i området.

38 Hvordan får vi et vandkulturhus? Beslutning om OPP -Offentligt-Privat Partnerskab Konsekvenser - NK indgår langsigtet kontraktforhold med et OPP-konsortium og omvendt. - OPP-partneren skal både finansiere, opføre og drive vandkulturhuset Fordele og ulemper

39 Udbud efter koncessionsdirektiv Koncession/aftale om retten til at opføre og drive et Vandkulturhus i Næstved Fokus på funktioner - svømning - leg og fysisk aktivitet - Terapi/Wellness - Og gerne mere Dialogfase

40 Fremadrettet Politisk beslutning om vandkulturhus Forberedelsesfase politisk godkendelse af udbudsmateriale Udbudsfase 1. december: Forhandlings/dialogfase - Forår 2017: forventet underskrivelse af kontrakt Projekteringsfase Byggefase Ibrugtagning

41 Vil der blive mulighed for at byde ind på delopgaver?

42 Alle veje fører til Næstved og lidt mere Ved Centerchef Tyge Wanstrup Næstved Kommune

43 Ring Syd inkl. øvrige arbejder Budget 2017 : Budget 2018 : Budget 2019 : Budget 2020 :

44 Ring Syd 1. etape strækningen fra Ny Præstøvej til Industrivangen samt ny adgangsvej til Grevensvænge 2. etape strækningen fra Industrivangen til Vordingborgvej inkl. strækning til Parkvej. Forventes i udbud januar etape udføres fra oktober Forventes åbnet nov Banedanmark udfører Ring Syds underføring ved banen og betaler ny adgangsvej til Grevensvænge. Underføringen udføres som elementtunnel i påsken 2017.

45 Ring Syd Der etableres ikke cykelstier langs Ring Syd. Cyklister henvises til Englebjergvej Der er på budgettet afsat i alt 159 mio. kr. til Ring Syd. Af dette beløb er der afsat 30,3 mio. kr. til Banedanmark til medfinansiering af broer i forbindelse med Femern Bælt

46 Rute 54

47 Rute sporet motorvej Knap 14 km. lang Hastighed 130 km/t Motorvejen tilsluttes Ring Nord i vest og Sydmotorvejen i øst Der skal etableres en tilslutning midtvejs Ingen anden direkte adgang til motorvejen

48 Rute 54 VVM undersøgelsen forventes sendt i høring i november Høringsperioden er 8 uger Efter høringsperioden udarbejder Vejdirektoratet en indstilling om valg af linjeføring. Indstillingen sendes til Transportministeren og til kredsen omkring transportforliget Det forventes, at Transportministeren indkalder forligskredsen i starten af 2017 til drøftelse af og beslutning om linjeføring. Det forventes også, at Ministeren og forligskredsen træffer aftale om det videre forløb herunder finansiering Der er afsat 350 mio. kr. på finanslovsforslaget for 2017

49 Opgradering - Ringsted - Femern Bælt Banen Elektrificering og sporfornyelse Ringsted Holeby (115 km) Opgradering til 200 km/t Elektrificering Ringsted Nykøbing F senest i 2024 Støjisolering/udskiftning af vinduer i boliger på Sjælland i

50 Opgradering - Ringsted - Femern Bælt Banen På hele strækningen eksproprieres ca. 120 ejendomme, hvoraf et betydeligt antal skal nedrives Nye overhalingsspor ved Glumsø, Orehoved og Holeby Ombygning af mere end 100 broer heraf 20 broer i Næstved Kommune For arbejderne omkring Næstved er flg. Entreprenører valgt: - Sporarbejder og støjskærme: M. J. Eriksson A/S - Broer: MT Højgaard A/S

51 Opgradering - Ringsted - Femern Bælt Banen Englebjergvejs krydsning af jernbanen bliver politisk genbehandlet

52 Opgradering - Ringsted - Femern Bælt Banen Englebjergvejs krydsning af jernbanen bliver politisk genbehandlet

53 Opgradering - Ringsted - Femern Bælt Banen Englebjergvejs krydsning af jernbanen bliver politisk genbehandlet

54 Dynamisk indkøbssystem Håndværksydelser kr. 11 fagentrepriser tilsvarende kommunens rammeaftale. Hver fagentreprise får sit eget dynamiske indkøbssystem De dynamiske indkøbssystemer forventes offentliggjort således, at udbud kan offentliggøres i systemerne pr. 1. januar 2017 Næstved Kommune forventer, at de første opgaver vil være indenfor fagentrepriserne tømrer og gulvbelægning. Ansøgning om optag i de dynamiske systemer sker via https://eu.eu-supply.com/login.asp?b=nk

55 Bygningsvedligeholdelse 2017 Team Ejendomme forventer at udføre vedligeholdelsesprojekter for ca. 10 mio. kr. fordelt på følgende projekter i 2017: Sted Projektets omfang Næstved Hovedbibliotek Udbedring af vandindtrængning i facade, etape 3+4 Bofællesskabet Nellikevej Renovering af klimaskærm Grønnegades Kaserne Kalkning Grønnegades Kaserne Gl. Ridehus Udskiftning af tagpaptag Grønnegades Kaserne Musikstald Understrygning af tegltag Kobberbakkeskolen Afd. Parkvej Udskiftning af tag på hallen Familienetværket Herlufsholm Allé 20 Udskiftning af tag Ellebæksskolen Afd. Kildemark Renovering af skorstene Ellebæksskolen Afd. Kildemark Tagrenovering

56 Bygningsvedligeholdelse 2017 Team Ejendomme forventer at udføre vedligeholdelsesprojekter for ca. 10 mio. kr. fordelt på følgende projekter i 2017: Sted Projektets omfang Ll. Næstved Skole, Afd. Herlufsh.vej Renovering af limtræsender Fensmark Bibliotek Fritlægning af tagrender og udskiftning af gavle Glumsø Bibliotek Udskiftning af vinduer Ellebæksskolen, Afd. Kalbyrissk. Vinduesudskiftning Sognefogedgården, stuehus Understrygning af tegltag Alle EL - og energibesparende foranstaltninger - selvstændig rammebevilling på 5,4 mio.

57 Bygningsvedligeholdelse 2017 Team Ejendom arbejder som rådgiver for kommunens øvrige fagcentre, og bistår ved følgende projekter: Udvalg Projektets omfang Omsorgsudvalget Etablering af Frivilligcenter og foreningernes hus, Farimagsvej 16 Børne- og Skoleudvalget APV og Indeklima på daginstitutioner Børne- og Skoleudvalget Sikring af pladsgarantien Børne- og Skoleudvalget Indvendig vedligeholdelse, herunder AT- påbud på skoler Børne- og Skoleudvalget Skoleudbygningsplanen I 2017 forventes, at ovenstående arbejder ml udbydes via det dynamiske indkøbssystem.

58 Tak for i aften Kontakt os gerne med spørgsmål og kommentarer

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. juli hele kr.

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. juli hele kr. Anlæg - budgetkontrol pr. 1. jul - hele 1.000 kr. Vedtaget Tillægsbev. Heraf overført Korrigeret For Restbudget Forventet Bemærkninger Forslag til 03 Administration U* 167 167 167 172-5 651866 Vandkulturhus

Læs mere

Noter til anlægsoversigt

Noter til anlægsoversigt Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet

Læs mere

Noter til anlægsoversigt

Noter til anlægsoversigt Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet

Læs mere

Bilag 7 Noter til anlægsoversigt 2015-2024

Bilag 7 Noter til anlægsoversigt 2015-2024 Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet

Læs mere

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Næstved 23.02.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Bilag 5 Noter til anlægsoversigt

Bilag 5 Noter til anlægsoversigt Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr.

Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober hele kr. Anlæg - budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 - hele 1.000 kr. Sted nr. Anlægsprojekt Budget Tillægs- Korr. Overf til Korr. Forbrug Rest- Forventet Bemærkninger Forslag til 03 Fælles Formål U * 1.473-576 897

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling.

Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling. Firkanter er overbygningselever Trekanter er mellemtrinselever Prikker er indskolingselever Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling. Elever i Fuglebjerg

Læs mere

Oplæg til forbedringer af fremkommelighed og sikkerhed

Oplæg til forbedringer af fremkommelighed og sikkerhed Oplæg til forbedringer af fremkommelighed og sikkerhed Ordnede forhold for cyklister er en fordel for alle trafikanter: Der opstår færre usikre situationer, og trafikken kan afvikles mere flydende Cyklistforbundets

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter 1 Direktionens forslag om et anlægsbudget på netto 125 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Dette forudsætter at anlægsbudgettet i overslagsår 2012-2014, som godkendt ved budgetvedtagelsen for 2011-2014

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Konsekvenser ved broprojekter og kollektiv trafik / skolekørsel

Konsekvenser ved broprojekter og kollektiv trafik / skolekørsel Konsekvenser ved broprojekter og kollektiv trafik / skolekørsel Indledning Nedenstående er oplistet de konsekvenser, som administrationen vurderer kan forekomme i forbindelse med broprojekterne ved opgraderingen

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U

Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U Alle beløb Alle beløb er i 1.000 kr. Nr. Budgetlagte anlægsprojekter I/U 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017-22 Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Vordingborg 22.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

29-10-2015. Velkommen

29-10-2015. Velkommen 29-10-2015 Velkommen Virksomhedsbesøg Fleste virksomheder 800 virksomheder 1-49 ansatte 16 virksomheder 50-99 ansatte 9 virksomheder > 100 ansatte Hillerød Kommune 4500 Hillerød Hospital 3700 Novo Nordisk

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Dialoggruppemøde Glumsø

Dialoggruppemøde Glumsø Dialoggruppemøde Glumsø Ringsted-Femern Banen 14.11.2016 1 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Formål med dialoggruppen 3. Ringsted-Femern Banen arbejdet, tidsplan, spærringer 4. Hvad sker der i

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

Lokalplaner Lokalplan nr. navn Udarbejdes af Status/Handling Politisk behandling Prioritering 070 Sportscollege ved Næstved Arena

Lokalplaner Lokalplan nr. navn Udarbejdes af Status/Handling Politisk behandling Prioritering 070 Sportscollege ved Næstved Arena 070 Sportscollege ved Næstved Arena Birgitte PEU forslag d. 7.06.016 Offentlig høring 9.08.10.016 Borgermøde 9.09-016 Forventes vedtaget d. 0.1.016 Anja Forslag i PEU d. 4.10.016. Borgermøde d. 0.01.016.

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

10 årig anlægsplan

10 årig anlægsplan 10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

Storstrøm Service Group. Storstrøm. Service Group

Storstrøm Service Group. Storstrøm. Service Group Agenda Velkommen v. Susanne Kruse Sørensen, Vordingborg Erhverv Byggeriet af Madsnedsundbroen v. Per Aarsleff A/S Udbytte af samarbejdet v. Vordingborg Shipping Næste skridt v. Claus Wede, Business Lolland-Falster

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI 1. Aftalens parter og aftalens grundlag Denne aftale indgås mellem Næstved Provstiudvalg, Næstved Kommunes ligningsområde bestående af følgende

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved Elektrificering Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 20.12.2013 Jakob Kirkegaard Senest revideret dato Senest revideret af 20.12.2013 Grontmij A/S Alternativ for Faxe Kommune Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Gennemgang af projektet, v/ Projektchef Niels Gottlieb Støj v/ Jakob Fryd, Vejdirektoratet Gennemgang af besigtigelsesmaterialet v/ Landinspektør

Læs mere

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Storstrømsbroen. Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen

Storstrømsbroen. Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen Storstrømsbroen Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen Indhold Baggrund Udfordringer med balancen mellem æstetik og teknik samt placering af trafikken Forslag til design Fastlæggelse

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 PROGRAM 12.30 Velkomst og præsentation Formål med mødet Strategi for udbud og overvejelser - ved

Læs mere

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Bilag 2. Næstved Kommune. Boligudbygningsplan for

Bilag 2. Næstved Kommune. Boligudbygningsplan for Bilag 2 Næstved Kommune Boligudbygningsplan for 2015-2024 57 Boligudbygningsplan for Næstved Kommune 2015-2024 Borup Ris Skolens distrikt: Del af Borup Ris, tidligere Grønbro Skole, som er fordelt således:

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Indhold Holmegaard, Udstillings- og formidlingscenter... 2

Indhold Holmegaard, Udstillings- og formidlingscenter... 2 Anlægsblokke for Indhold Holmegaard, Udstillings- og formidlingscenter... 2 Rønnebæksholm... 3 Grønnegades kaserne kulturcenter... 4 Herlufmagle svømmebad... 5 Renovering af faciliteter... 6 Facilitetsplan,

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Anlægsarbejder i samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Gruppenr: 1 Fællesrådsområde: Beder Malling Ajstrup Fællesråd Lokalområde: Beder Malling Projektnr: 21 Ajstrup Strandvej, cykelsti fra Elmosevej

Læs mere

Investeringsoversigt Efter 1. behandling

Investeringsoversigt Efter 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0

Læs mere

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-September 2012 Miljø og Teknik Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Side 1 af 7 Anlægsopgaver Status til UMT over samtlige Anlægsprojekter

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Målgruppe. Funktionalitet og udnyttelsesgrad. Kompenserende besparelser. OPP fordele og ulemper. Finansieringsmodeller. OPP eller OPS?

Målgruppe. Funktionalitet og udnyttelsesgrad. Kompenserende besparelser. OPP fordele og ulemper. Finansieringsmodeller. OPP eller OPS? Vandkulturhus Målgruppe Funktionalitet og udnyttelsesgrad Kompenserende besparelser OPP fordele og ulemper Finansieringsmodeller OPP eller OPS? Tidsplan og økonomi Videre proces Mulige placeringer Både

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

4 Skattefinansieret anlæg

4 Skattefinansieret anlæg Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej 1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej F1 - Nye enkeltrettede stier / cykelbaner (evt. fællesstier/ delte stier) Fortov på begge sider af Rådhusvej øst for Præstøvej

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere

BILAG 2. Bruttoliste over forslag til anlægsarbejder. Bruttolisten indeholder alle kendte ønsker om anlægsarbejder.

BILAG 2. Bruttoliste over forslag til anlægsarbejder. Bruttolisten indeholder alle kendte ønsker om anlægsarbejder. BILAG 2 Dato: 21-04-2016 Bruttoliste over forslag til anlægsarbejder Bruttolisten indeholder alle kendte ønsker om anlægsarbejder. De er prioriterede i 3 grupper. Gruppe 1 er projekter der anbefales udført

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Indhold Susålandets skole - indskolings- og SFO-afsnit samt renovering af mellemtrins- og udskolingsområder... 2

Indhold Susålandets skole - indskolings- og SFO-afsnit samt renovering af mellemtrins- og udskolingsområder... 2 Anlægsblokke for Indhold Susålandets skole - indskolings- og SFO-afsnit samt renovering af mellemtrins- og udskolingsområder... 2 Pulje til ekstraordinær indvendig vedligeholdelse herunder større udgifter

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg

Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg Byfornyelse Nedrivning af bygninger Der afsættes et puljebeløb til nedrivning af bygninger og til medfinansiering af evt. statstilskud til nedrivning af bygninger i udkantsområder som har en skæmmende

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013 Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014 Teknisk dialog Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Dagsorden Den nye Storstrømsbro Fjordforbindelsen Frederikssund Udbudsstrategi

Læs mere